Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB Frist for ettersending av vitnemål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål"

Transkript

1

2

3 du har fått informasjon om Universitetet for miljø- og biovitenskap Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB Du har sendt søknadskjemaet til Samordna opptak Du har fått omslagsark fra Samordna opptak Frist for ettersending av vitnemål Du får brev om du er tatt opp ved UMB Svarfrist om du tar studieplassen ved UMB Du har flyttet til Ås og er i full gang med studentlivet Du er ferdig med studiene på UMB og har fått mastergrad

4 Det levende universitet Universitetet for miljø- og biovitenskap har verdens første levende symbol. Ved siden av ser du vårt biogram, og hvordan det forandrer seg. På samme måten endrer naturen seg fra dag til dag. Universitets snart 150-årige historie handler om alt som lever og gror rundt oss. Livsgrunnlaget vårt i dag og for fremtidige generasjoner. Som student i et av Norges mest spennende og dynamiske fagmiljøer kan du studere naturens sykluser. Vi ønsker deg velkommen til det levende universitetet i Ås. Lag ditt eget biogram: 3

5 Internasjonalt og spesielt studentmiljø Vi har om lag 2900 studenter, hvorav 370 fra andre land enn Norge. Hvert år kommer cirka 600 nye studenter til universitetet. Halvparten av våre studenter er kvinner. Av 850 ansatte er 400 i vitenskapelige stillinger. Studentfasiliteter Studenthyblene ligger i gang- eller sykkelavstand fra Campus. Vi har eget fotball- og fri-idrettsanlegg, idrettshall og lysløype. I tillegg ligger UMB bare 1,5 km fra det nasjonale roanlegget på Årungen, og du finner mange andre sommer- og vinteridretter i idrettslaget på Ås. Det sosiale livet Studentmiljøet er oversiktlig og gjør det lett å bli kjent med andre studenter. Studentsamfunnet rommer 70 lag og foreninger. Samfunnet er det sosiale møtestedet og har blant annet en svært aktiv konsertscene med mange attraktive artist-navn året rundt. UKA i Ås går over fire uker hvert andre år og arrangeres neste gang i oktober UMB garanterer hybel UMB garanterer studenter hybel det første studieåret i Ås. Se side 250 for fullstendig beskrivelse av hybelgarantien. Gardermoen E6 Oslo E18 Drammen Horten Ås Ski E18 E6 Moss Sarpsborg Fredrikstad 4

6 Gradsstrukturen ved UMB Bachelorgrad Graden bachelor omfatter bestått eksamen i til sammen minst 180 studiepoeng, dvs. 3 år heltidstudie ved ordinær studieprogresjon. I de 180 studiepoeng skal det inngå en fordypning på minst 80 studiepoeng som skal framgå av utdanningsplanen. Utdanningsplanen utarbeides i samarbeid med studie-veilederen etter opptak. I studiet bør minst 15 studiepoeng være knyttet til ett eller flere selvstendige arbeider. Søknad for opptak til bachelorgrad sendes gjennom Samordna opptak. Frister for søknad, ettersending av dokumentasjon og svarfrist ved tilbud om studieplass følger de nasjonale frister fastsatt av departementet. Mastergrad Ved UMB tildeles det både 2 årige og 5 årige mastergrader. 2 årige mastergrader For opptak til masterstudier kreves at søkeren har bachelorgrad, cand. mag. grad eller har gjennomført tilsvarende studieløp med minst 180 studiepoengs omfang. Mastergraden omfatter bestått eksamen i til sammen minst 120 studiepoeng, dvs. 2 års heltidsstudie ved ordinær studieprogresjon. I studiet skal minst 30 studiepoeng være knyttet til ett selv-stendig arbeid. Det fastsettes i studie-planen for det enkelte mastergrads-program hvilke fagkrav som gjelder for opptak. Normalt innebærer dette at en bachelorgrad i et tilsvarende fagområde ved UMB kvalifiserer for opptak til master. For eksempel kvalifiserer en bachelorgrad i Plantevitenskap til opptak til masterstudier i Plantevitenskap. Søknad for opptak sendes direkte til UMB. Søknadsskjema får du ved å henvende deg til UMB eller på internett lokaleopptak 5 årige mastergrader Ved UMB tildeles 5 årige mastergrader i Landskapsarkitektur, By- og regionalplanlegging, Eiendomsfag, Teknologi og Lektor-utdanning i naturvitenskapelige fag. Mastergraden omfatter bestått eksamen i til sammen 300 studiepoeng, dvs. 5 års heltidsstudier ved ordinær progresjon. Søknad for opptak til Master i Landskapsarkitektur, By- og regionalplanlegging, Eiendomsfag, Teknologi og Lektorutdanningen sendes gjennom Samordna opptak. Frister for søknad, ettersending av dokumentasjon og svarfrist ved tilbud om studieplass følger de nasjonale frister fastsatt av departementet. Phd Etter å ha fullført en mastergrad ved UMB kan en under visse forutsetninger studere videre i en 3-årig forskerutdanning og få graden phd. Denne graden erstatter Dr. scient.-graden. Lærerutdanning Gjennomføring av Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) gir rett til tittelen adjunkt, lektor eller faglærer i grunnskole og videregående opplæring. Gjennomføring av 5 årig lærer utdanning i naturvitenskapelige fag (LUN) gir rett til tittelen lektor i to av fagene naturfag, biologi, kjemi, fysikk, matematikk og informatikk. Utdanningen gir også rett til undervisning på grunnskolens ungdoms- og mellomtrinn. Lån og stipend Statens lånekasse gir lån og stipend etter vanlige regler til alle som er tatt opp ved UMB. 5

7

8 Bachelor Akvakultur Hvorfor studere Akvakultur? Bachelor i akvakultur gir en allsidig utdannelse innen biologi (avl, fôring av fisk), teknikk (produksjonsteknikk, vannkvalitet, miljøparametre) og økonomi. Akvakultur utvikler seg raskt og trenger nye bærekraftige og lønnsomme produksjonsmetoder. Næringen søker innovative personer. Fiskeoppdrett er i sterk vekst. Nesten halvparten av verdens fisk kommer i dag fra akvakultur, mot 9% i Hva blir jeg? Bachelor i akvakultur gir deg et godt grunnlag for ulike jobber på akvakulturanlegg og i fôrindustrien. Du er kvalifisert til å søke opptak til engelsk masterstudium i Akvakultur (Aquaculture) på UMB. 7

9 Hva lærer jeg? Du studerer fysiologi, avl, ernæring, produksjonsteknikk, og akvakulturøkonomi. For å få fullt utbytte av disse fagene vil du også ta emner innen kjemi, fysikk, biokjemi, biologi, matematikk og statistikk. I tillegg er det mulig å ta noen valgfrie emner innen spesielle interesseområder innen økonomi, ledelse og logistikk. Du kan også gjerne inkludere et eller to semester fra utlandet. UMB har et nært samarbeid med AKVAFORSK- Institutt for akvakulturforskning, som har tett kontakt med næringen og stor internasjonal kontaktflate. De har egne forskningsstasjoner på Sunndalsøra og Averøy. Oppbygging av studiet: Du starter med et innføringsemne i akvakultur som bl.a. inneholder utferder til akvakulturanlegg, gjerne til utlandet. Første studieår er det et laboratoriekurs med hovedfokus på produksjon av laks, i tillegg til matematikk, kjemi og/eller fysikk, og Ex.phil. Andre studieår tar du statistikk og økonomi i tillegg til fysiologi og biokjemi. Tredje studieår blir det ernæring og noe mer teknikk. Her blir det også mye plass til valgfrie emner. Opptakskrav: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ + 3BT)/(2BI + 3BT)* * UMB godkjenner også 3NA Opptakskrav for 2009: se s.255 Veien videre: Bachelorgraden gir deg et godt utgangspunkt for videre masterstudier i Akvakultur (Aquaculture). Du kan også søke på lignende masterstudier i inn- og utland. Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene ved UMB, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studiekonsulenter Marit Ensby tlf.: e-post: Megumi Ohta Fog tlf.: e-post: 8

10 Oppbygging av studiet* Akvakultur sp Kode Emne Studiepoeng Obligatoriske emner 140 akx100 Akvakultur 10 tat101 Akvakultur laboratoriekurs 10 bus150 Akvakulturøkonomi 5 kjb200 Biokjemi 10 hfx201 Dyrefysiologi 10 phi100 Examen philosophicum 10 hfe200 Generell husdyr- og fiskeernæring 10 tat201 Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske 5 parametre, laboratoriekurs bus100 Innføring i foretaksøkonomi 5 tat211 Produksjonsteknikk i akvakultur 10 stat100 Statistikk 10 tat254 Akvakultur produksjon 5 Minst en av math100 Brukerkurs i matematikk 10 math111 Kalkulus 1 10 Minst en av fys100 Fysikk og natur 10 kjm100 Generell kjemi 10 Valgfrie emner Kommentar: 60 stp er helt valgfritt. Det anbefales at alle tar KJM100 og FYS100. Noen aktuelle valgfag: Innføring i ernæring (HFE100), organisk kjemi (KJM110), generell økologi (ØKOL100), Genetikk introduksjonskurs (BIO120), Driftregnskap og budsjettering (BUS210), fritt emne er også aktuelt * med forbehold om endringer 9

11

12 Bachelor Biologi Hvorfor studere Biologi? Du vil vite mer om hvordan levende organismer fungerer, helt fra gener i den enkelte celle opp til det store samspillet i naturen. Du har oppdaget at kunnskapen om biologi er i stadig utvikling og at den kunnskapen vil få avgjørende betydning i samfunnet. Du ønsker å bidra til bærekraftig mat- og annen bioproduksjon. Hva blir jeg? Du vil få undervisningskompetanse i biologi. Du kan få jobb i offentlig forvaltning, naturvernorganisasjoner og annet næringsliv. Du kan gå videre med masterstudier i mange ulike biologiske spesialiseringer og deretter videre innen forskning. 11

13 Hva lærer jeg? I biologi lærer du hvordan levende organismer har utviklet seg gjennom evolusjon og seleksjon. Du vil lære mye om alt fra biologisk mangfold og de store sammenhengene, til molekylærbiologi som omhandler hvordan vi kan bruke DNA og gener som er aktive til å studere livet i sine minste bestanddeler. Dette læres gjennom forelesninger, øvinger, utferder, gruppearbeid og feltkurs. Du vil få øvelse i å kjenne igjen ulike grupper av planter og dyr, om deres oppbygning helt ned på cellenivå, deres levevis, fysiologi og krav til miljøet. Du vil få god forståelse for samspillet i naturen, og hva som kan påvirke dette. Du lærer å tenke kritisk gjennom genetiske, fysiologiske og økologiske problemstillinger og bedre forstå sammenhenger i naturen. Du vil også lære om molekylærbiologi, der man kan studere gener, hvordan de skrus av og på og hva som påvirker slike mekanismer. Ved UMB bruker vi i tillegg til viltlevende planter og dyr også kulturplanter, husdyr og mikroorganismer av betydning for kvalitet og sunnhet i maten vår som modeller i slike studier. Alt dette er viktig for hvordan vi forvalter naturen og bidrar til å løse miljøproblemer. I tillegg til det faglige vil du gjennom de praktiske øvelsene, gruppearbeidet og innleveringer lære deg å jobbe med tidsfrister, både selvstendig og i samarbeid i med andre. Ved UMB legger vi særlig vekt på at du skal studere emner som lærer deg å omsette teorien til praksis. Oppbygging av studiet: Første del av studiet består av et innføringsemne i biologi, examen philisophicum (Ex.phil.), grunnleggende matematikk og andre emner innen naturvitenskapelige fag. På denne måten får du en bredde i studiet ditt som du bygger videre på. Du begynner også med biologiske emner første året. Deretter begynner du spesialiseringen du ønsker deg. Studiet er satt sammen slik at du får med en tilstrekkelig bredde til å kunne undervise i biologi. Du får en god bredde også til å studere videre på en mastergrad om du skulle ønske det. Eksempler på mastergrader ved UMB som du kan søke deg inn på er: Biologi, Bioteknologi, Mikrobiologi, Miljø- og naturressurser, Naturforvaltning, Plantevitenskap og Økologi. Opptakskrav: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/ (2KJ+3BT)/(2BI+3BT)* *UMB godkjenner også 3NA Opptakskrav for 2009: Vite mer? se s255 Informasjon om opptak, spørsmål om studiene ved UMB, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studieveileder Siv Remberg tlf.: e-post: 12

14 Oppbygging av studiet* Biologi sp Kode Emne Studiepoeng Obligatoriske emner phi100 ex phil 10 bio100 Cellebiologi 5 bio120 Genetikk introduksjonskurs 5 bio121 Øvingsemne i genetikk 5 bio130 Generell mikrobiologi I 5 bio140 Innføringsemne i biologi 5 zool100 Generell zoologi 5 bot100 Plantediversitet 5 bot130 Grunnleggende plantefysiologi 5 ecol100 Grunnleggende økologi 5 hfx209 Evolusjonsbiologi 10 hfx201 Dyrefysiologi 10 stat100 Statistikk 10 kjm100 Generell kjemi 10 minst en av bio210 Molekylærbiologi 10 bio220 Eukaryot molekylærbiologi 10 gen220 Genetisk grunnlag for biodiversitet 10 minst en av math100 Brukerkurs i matematikk 10 math111 Kalkulus 10 Studieretning: Økologi, Evolusjon og Biodiversitet Emner i Økologi, Botanikk, Zoologi, Etologi Studieretning: Fysiologi, Celle- og molekylærbiologi Emner i dyrefysiologi / plantefysiologi / mikrobiologi, kjemi, bioteknologi, molekylærbiologi Valgfrie emner * med forbehold om endringer 13

15

16 Bachelor Bioteknologi Hvorfor studere Bioteknologi? For å forstå hvordan gener, proteiner og enzymer samspiller i levende organismer. Alle biologiske fag bygger på molekylærbiologisk og bioteknologisk kompetanse. Bioteknologi er meget viktig innen medisin, helse, matvareproduksjon, miljø og ressursforvaltning. Hva blir jeg? Du er kvalifisert for opptak til masterstudier i bioteknologi, mikrobiologi og bioinformatikk. Med ekstra fordypningsfag kan du komme inn på masterstudier i matvitenskap eller kjemi. Du kan jobbe med forskning innenfor medisin, miljø og matvareproduksjon, eller kjemisk industri. Med pedagogisk tilleggsutdannelse kan du bli lærer. 15

17 Hva lærer jeg? I bioteknologi studeres alle bestanddelene i en levende celle, og denne kunnskapen kan brukes til å skreddersy nye organismer til bestemte formål: Planter kan gjøres mer motstandsdyktige, og mikroorganismer kan brukes til å produsere medisiner som antibiotika, insulin og ulike vaksiner. I jordbruket brukes mange bioteknologiske teknikker innen plante- og husdyravl. I næringsmiddelindustrien brukes mikroorganismer for å lage brød, ost, yoghurt, øl og vin. Bioteknologien blir et av de største vekstområdene i dette århundret. Allerede det første året kan du studere bioteknologifag ved siden av de grunnleggende realfagene og filosofi (ex.phil). Slik blir du kjent med bioteknologien allerede tidlig i studiet. Fagene du studerer består oftest av en teoretisk og en praktisk del med laboratoriearbeid. Lærerne er forskere med spisskompetanse innen hvert sitt fagområde. Oppbygging av studiet: Studiet har to retninger: Bioteknologifag og Bioinformatikk. Første studieår er tilnærmet likt, med innføringsemne i bioteknologi, cellebiologi, generell kjemi, matematikk, statistikk og examen philosophicum. I andre og tredje år bygges begge retninger ut med grunnemner i mikrobiologi, genetikk og organisk kjemi, samt med biokjemi, molekylærbiologi og bioinformatikk. Retning bioteknologifag har i tillegg fordypningsemner i genetikk, biokjemi, molekylærbiologi, mikrobiologi og organisk kjemi. Retning bioinformatikk har fordypningsemner innen informatikk, statistikk og matematikk. Opptakskrav: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/ (2KJ+3BT)/(2BI+3BT)* *) UMB godkjenner også 3NA Opptakskrav for 2009: se side 255 Veien videre: En bachelorgrad i bioteknologi er et godt utgangspunkt for masterstudier innen bioteknologi, mikrobiologi og bioinformatikk. En bevisst bruk av valgfag gir muligheter til opptak på andre, nærliggende masterprogrammer, for eksempel i matvitenskap og kjemi. Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene ved UMB, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studieveileder Janne Beate Utåker tlf.:

18 Oppbygging av studiet* Bioteknologi sp Kode Emne Studiepoeng Obligatoriske emner bio100 Cellebiologi 5 bio101 Introduksjon i bioteknologi 5 phi100/101 Examen philosophicum 10 bio120 Genetikk introduksjonskurs 5 bio130 Generell mikrobiologi I 5 bio210 Molekylærbiologi 10 kjm100 Generell kjemi 10 kjm110 Organisk kjemi 10 kjb200 Biokjemi 10 bin210 Introduksjon i bioinformatikk 10 kjb210 Eksperimentell og anvendt biokjemi 10 stat100 Statistikk 10 Minst en av math100 Brukerkurs i matematikk 10 math111 kalkulus 1 10 Retninger: Emner: Bioteknologifag Genetikk, biokjemi, molekylærbiologi, mikrobiologi, organisk kjemi Bioinformatikk Informatikk, statistikk, matematikk 45 * med forbehold om endringer 17

19

20 Bachelor Fornybar energi Hvorfor studere Fornybar energi? Klimaendringene og behovet for alternativ energi skaper stort behov for mer kunnskap om fornybar energi i Norge og ellers i verden. Utfordringene framover krever tverrfaglig kompetanse. Det er behov for kunnskap om biologi, miljø- og arealforvaltning i tillegg til økonomi og teknologi. Gjennom studiet får du kunnskap fra ulike fagområder, som gir deg helhetlig kompetanse innen fornybar energi med vekt på bioenergi, areal- og ressursforvaltning knyttet til ulike energiformer. Hva blir jeg? Du blir kvalifisert for videre studier på tverrfaglig masterprogram innen fornybar energi, og andre masterstudier ved UMB eller andre studiesteder. En tverrfaglig utdannelse innen fornybar energi ved UMB er et godt utgangspunkt for jobb i energibedrifter, konsulentselskap, organisasjoner og offentlig forvaltning med oppgaver innen fornybar energi. 19

21 Hva lærer jeg? Du får bred kunnskap om planlegging, produksjon og foredling av bioenergiressurser, samt om areal-, miljøforvaltning og konfliktforebygging knyttet til arealkrevende energiressurser som bioenergi, vindenergi og vannkraft/småkraft. Basert på et solid tverrfaglig fundament, skal du kunne kombinere kunnskap fra fagområder som miljø og naturforvaltning, økonomi, arealplanlegging, miljøjus og biologiske prosesser. Du skal forstå verdikjeder og planleggingsprosesser knyttet til fornybare energiressurser, og du skal kunne arbeide med problemstillinger knyttet til økonomi, areal og miljømessige aspekter ved produksjon og foredling av disse energiressursene. Studiestruktur Se under Studietilbud. Opptakskrav: Generell studiekompetanse. Veien videre: Bachelorgraden vil være et godt utgangspunkt for videre studier på tverrfaglig masterprogram innen fornybar energi. Den vil også kvalifisere for andre masterstudier ved UMB eller andre studiesteder. Oppbygging av studiet: Undervisningen er basert på forelesninger, oppgaveløsning, ekskursjoner og øvelser. Forståelse for samarbeid på tvers av fagområder vil være viktig for denne bachelorgraden. Derfor legges det stor vekt på semesteroppgaver og gruppearbeid med ulike praktiske problemstillinger. Dette gir deg mulighet til å kombinere kunnskap fra flere fagområder for å løse et problem. Du får god trening i samarbeid, aktiv problemløsing og framlegging av resultater. Studieprogrammet har en egen studieveileder som hjelper deg med å tilrettelegge studiet etter dine ønsker. Vi oppfordrer våre studenter til å ta et semester i utlandet, og er behjelpelig med å tilpasse utenlandsopphold i graden din. Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studieveileder Ellen Soldal tlf.: / e-post: 20

22 Oppbygging av studiet* Fornybar energi- 180 sp Kode Emne Studiepoeng Obligatoriske emner apl102 Arealplanlegging, introduksjonsemne 5 apl201 kommunal planlegging 5 apl221 konsekvensutredninger i arealplanlegging 5 bioe200 bioenergi 5 bot130 grunnleggende plantefysiologi 5 bus100 grunnleggende foretaksøkonomi 5 bus210 driftsregnskap og budsjettering 10 ecn110 innføring i samfunnsøkonomi mikro 5 ecn170 miljø- og ressursøkonomi 5 ecol100 grunnleggende økologi 5 energi200 energiteknologi 10 fys100 fysikk og natur 10 jus100 juridisk metode og norsk rettssystem 5 jus220 regulerings- og miljørett i 5 kjm100 generell kjemi 10 math100 brukerkurs i matematikk 10 mina100 miljø og naturressurser, innføring 10 natf200 vern og forvaltning av norsk natur 5 phi100 examen philosophicum 10 skog100 skogforvaltning 10 stat100 statistikk 10 Valgfrie emner 30 * med forbehold om endringer 21

23

24 Bachelor Geomatikk kart, satellitter og 3d-modellering Hvorfor studere Geomatikk? Er du interessert i 3D-spill, kart, webapplikasjoner, teknologi eller liknende, er geomatikk et opplagt valg. Kart og geografisk informasjon har blitt en viktig del av alles hverdag, ikke bare på papir, men også på GPS en i bilen eller båten, eller via Internett og mobiltelefoni. Det mangler imidlertid fagfolk til å gjøre jobben! Det er meget stor etterspørsel etter folk med denne utdannelsen. Hva blir jeg? Geomatikkompetanse er etterspurt i mange ulike deler av næringslivet og offentlig sektor. Du vil kunne gå rett inn i produksjon og konsulentarbeid i mange ulike stillinger, nær sagt overalt i verden. (Søk med geomatikk/geomatics på nettet og du vil finne masse!) 23

25 Hva lærer jeg? Geomatikk er et sammensatt og spennende fagområde som blant annet bygger videre på geofag fra videregående skole. Geodesi tar for seg jordas form og størrelse, og satellitter spiller en viktig rolle. Du kan finne posisjoner på jordoverflaten med millimeters nøyaktighet! Anvendelser av GPS-teknologi finner man snart overalt i hverdagen! Digitale bilder fra fly og satellitter er grunnlaget for kartlegging av jordoverflaten og er viktige for overvåking av miljø og naturressurser. Fotogrammetri og satellittkartlegging bruker de samme metoder som for eksempel dataspill til 3D-visualisering og -modellering. Enkle digitale kameraer, for eksempel i mobiltelefoner, kan brukes til mer enn partybilder! Geografisk informasjonsbehandling omfatter både innsamling, lagring, analyse og presentasjon av kart/geodata og annen informasjon. Mange av de beslutninger som tas i forvaltning og næringsliv baserer seg på dette, for eksempel i forbindelse med all arealplanlegging i kommunene. UMB har en lang tradisjon innen geomatikk og er det studiestedet i Norge der du har størst mulighet til å få en tilstrekkelig bakgrunn i alle de nevnte fagområdene. I løpet av studiet vil du få nær kontakt med de som jobber med geomatikk i praksis både i næringslivet og ellers i samfunnet, og du vil dermed være vel forberedt på hva du har i vente etter fullført studium. Oppbygging av studiet: Grunnleggende geomatikkemner tas samtidig med realfag (matematikk, fysikk, informatikk og statistikk) i studiets første del. Økonomi og samfunnsfag inngår som et supplement til teknologi- og realfagene. For enkelte videregående emner i geomatikk kan det være aktuelt med fordypning innen noen av realfagene. Studiet kan avsluttes med en bacheloroppgave innen valgt fagområde. Opptakskrav: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ. Det tas opp 20 studenter hvert år. Opptakskrav for 2009: se side 255 Veien videre: Du får et godt utgangspunkt for arbeidslivet, men også for videre studier i det 5-årige masterstudiet i geomatikk ved UMB. Ved bevisst bruk av valgfrie emner vil du kunne få kompetanse slik at du kan søke opptak til andre beslektede masterstudier ved UMB eller andre universiteter. Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: Internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studieveileder Rune Grønnevik tlf.: e-post: 24

26 Oppbygging av studiet* Geomatikk sp Kode Emne Studiepoeng Obligatoriske emner phi100 Examen philosophicum 10 Gradsoppgave 15 gmgi101 Geografiske informasjonssystemer, praktisk introduksjon 5 gmgi102 Geografiske informasjonssystemer, grunnlag 5 apl106 Grunnleggende kartografi 5 gmlm102 Grunnleggende landmåling 10 gmbb100 Innføring i kartfaglig bildebruk 5 imrt100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 math111 Kalkulus 1 10 gmlm200 Landmåling - anvendelser 10 gmlm213 Landmåling - teori 5 math130 Lineær algebra 10 fys112 Mekanikk og termofysikk 10 inf100 Prinsipper i informasjonsbehandling 5 inf110 Programmering I 10 jus100 Rettslære I 5 gmfo120 Sensororientering 1 10 stat100 Statistikk 10 gmuj200 Utjevning og statistisk testing i geomatikk 5 Studieretninger Geomatikk - har verken 3mx eller 2fy fra vdg. math100 Brukerkurs i matematikk 10 fys100 Fysikk og natur 10 Geomatikk - har 3mx men ikke 2fy fra vdg. fys100 Fysikk og natur 10 ecn110 Innføring i samfunnsøkonomi - mikro 5 fys150 Måleteknikk 5 Geomatikk - har ikke 3mx men 2fy fra vdg. math100 Brukerkurs i matematikk 10 ecn110 Innføring i samfunnsøkonomi - mikro 5 fys150 Måleteknikk 5 Geomatikk - har 3mx og 2fy fra vdg. ecn110 Innføring i samfunnsøkonomi - mikro 5 fys150 Måleteknikk 5 Valgfritt gmfo210 Datainnsamling, -bearbeiding og presentasjon. 10 Valgfrie emner: Det er ingen valgfrie vekter i Bachelor i Geomatikk * med forbehold om endringer 25

27

28 Bachelor Husdyrvitenskap Hvorfor studere Husdyrvitenskap? Du er interessert i biologi, dyr og vil lære mer om praktisk og teoretisk husdyrhold. Du ønsker å bidra til et godt miljø for produksjonsdyr og kjæledyr. Du er interessert i samspillet mellom dyr og mennesker. Hva blir jeg? Du vil være kvalifisert til å jobbe med sports- og familiedyr eller husdyrhold i landbruket. Kombinert med pedagogisk tilleggsutdannelse kan du undervise i real- og naturbruksfag i grunnskolen og i videregående skole. 27

29 Hva lærer jeg? Du vil få en grunnleggende utdanning i husdyrfagene: Husdyravl og genetikk, anatomi og fysiologi, husdyrernæring, etologi og molekylærgenetikk. For å kunne få fullt utbytte av disse fagene vil du også ta emner innen kjemi/biokjemi, biologi/ genetikk, matematikk og statistikk. Du lærer om hvordan du skal holde dyrene friske med forebyggende arbeid ved riktig fôring, avl og tilrettelegging av miljøet, istedenfor å behandle dem når de har blitt syke. Du vil få innsikt i husdyrproduksjon, slik som selvstendig vurdering av produksjonsplanlegging og alternative gårdsbruk innen grønn omsorg og samspill mellom husdyr, Sportsog familiedyr og mennesker. Studiet kan eksempelvis kombineres med innovasjon innen landbruk, økonomi, jus, biologi, pedagogikk og språk Oppbygging av studiet: Du starter med et innføringsemne i husdyrfag som bl.a. inneholder utferder til ulike husdyrprodusenter. Første studieår består av innføringsemnet, etologi (husdyrmiljø og atferd) og andre grunnleggende fag som matematikk, kjemi, statistikk og ex.phil. Andre studieår tar du genetikk, mikrobiologi, molekylærgenetikk, dyrefysiologi og biokjemi. Tredje studieår får du innføring i avl og ernæring bl.a. Det er også plass til en del valgfrie emner i løpet av disse tre årene, gjerne i kombinasjon med et eller to semestre i utlandet Opptakskrav: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ + 3BT)/(2BI + 3BT)* * UMB godkjenner også 3NA Opptakskrav for 2009: se side 255 Veien videre: Ved hjelp av Norges beste ekspertise innen husdyrbruk vil du få mulighet til å få en god forståelse for det å drive husdyrbruk i praksis. Gjennom dette studiet gir vi deg også muligheten til å få en grundig forståelse for de prosessene som foregår, noe som gjør deg godt egnet til en jobb innen rådgivningstjenesten. Bachelorgraden vil gi deg et godt utgangspunkt for videre masterstudier i ulike studieretninger innen husdyr vitenskap. Du vil også kunne søke opptak til det engelskspråklige masterstudiet i Feed Manufacturing Technology eller lignende masterstudier i inn- og utland. Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene ved UMB, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: Internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studiekonsulenter: Marit Ensby, tlf.: e-post: Megumi Ohta Fog, tlf.: e-post: 28

30 Oppbygging av studiet* Husdyrvitenskap sp Kode Emne Studiepoeng Obligatoriske emner 130 phi100 Examen philosophicum 10 math100 Brukerkurs i matematikk 10 stat100 Statistikk 10 hfx100 Innføring i husdyrfag 20 bio120 Genetikk introduksjonskurs 5 bio121 Øvingsemne i genetikk 5 het100 Etologi I 5 het101 Innføring i husdyretologi og husdyrmiljø 5 kjm100 Generell kjemi 10 kjb200 Biokjemi 10 hfx201 Dyrefysiologi 10 hfa100 Innføring i husdyravl 5 hfa200 Generell husdyravl 10 hfe200 Generell husdyr- og fiskeernæring 10 hfm200 Molekylærgenetikk innen husdyrbruk og akvakultur 5 Valgfrie husdyr-emner 20 Valgfrie emner 30 29

31

32 Bachelor Kjemi Hvorfor studere Kjemi? For å lære om stoffer vi omgir oss med, spiser og består av. Forstå hvorfor og hvordan miljøforurensninger påvirker natur og mennesker. Kjemi er et svært viktig grunnlag for biologisk, medisinsk, farmasøytisk og bioteknologisk forskning. Hva blir jeg? Bachelorgraden kvalifiserer for opptak til masterstudier i kjemi. Du kan jobbe med forskning innen kjemi, bioteknologi, miljø, medisin og matvareproduksjon. Du kan jobbe innen kjemisk, bioteknologisk eller farmasøytisk industri, samt i prosess- og oljeindustri. Med pedagogisk tilleggsutdannelse blir du lærer. Med ekstra fordypningsfag kan du også kvalifisere deg til masterstudier i bioteknologi eller matvitenskap. 31

33 Hva lærer jeg? Bachelor i kjemi består av de klassiske emnene generell, organisk, uorganisk, analytisk og fysikalsk kjemi, samt biokjemi. Ved UMB er kjemien nært knyttet opp mot naturstoffkjemi og miljøkjemi. I tillegg til fordypningen i kjemi kan du velge fordypning i bioteknologi, som gir deg større bredde ved jobbsøking og kvalifiserer deg til opptak i master i bioteknologi. Dette gjelder også for matvitenskap. Kjemi er en av de klassiske naturfagsdisipliner, og er solid rotfestet i mange deler av norsk og utenlandsk industri. Kjemifagene ved UMB består av teori og mye praktisk laboratoriearbeid. Denne praksiskunnskapen og erfaringen er meget verdifull og ettertraktet i senere arbeidsliv. Alle som underviser i kjemi er forskere med spisskompetanse innen hvert sitt fagområde. Oppbygging av studiet: Første studieår: innføringsemne i bioteknologi, generell kjemi, matematikk, fysikk, statistikk og examen philosophicum. I andre og tredje år bygges studiet ut med grunnemner i organisk, uorganisk, analytisk og fysikalsk kjemi samt biokjemi. Opptakskrav: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/ (2KJ+3BT)/(2BI+3BT)* *) UMB godkjenner også 3NA Opptakskrav for 2009: se side 255 Veien videre: Bachelorgraden kvalifiserer for opptak til masterstudier i kjemi. Med ekstra fordypningsfag kan du også kvalifisere deg til masterstudier i bioteknologi eller matvitenskap. Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene ved UMB, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studieveileder: Janne Beate Utåker tlf.: e-post: 32

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2013

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2013 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 213 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/213-14/GRUNN Ettårig grunnstudium Nedenfor finner du forslag på eksempelplaner

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 214 Ettårig grunnstudium Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre. 3 sp må være realfag og 3 sp samfunnsfag/økonomifag.

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2011

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2011 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 211 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/211-12/GRUNN Ettårig grunnstudium Nedenfor finner du forslag på eksempelplaner

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2009/2010

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2009/2010 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 29/21 H:/studieplaner/29-1/GRUNN Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium passer for deg som har generell studiekompetanse

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2010/2011

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2010/2011 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 21/211 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/21-11/GRUNN Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium passer for deg

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM Norges miljø og biovitenskapelige universitet, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap Institutt for IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK

Studiehåndbok. Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK Studiehåndbok Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK 2007/2008 26.11.2007 Beskrivelse av bachelorgraden i matematiske realfag For å få bachelorgraden i matematiske

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 21 Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre, med oppstart i høstsemesteret.

Detaljer

Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014

Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014 Institutt for plantevitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014 Y://:/Undervisning\Studieplaner 2014_15 B-BIOL_juli 2014 Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør totalt 180 studiepoeng.

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap Velkommen 3 Om Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor 9 Akvakultur 13 Biologi 17 Bioteknologi 21 Development studies / Utviklingsstudier

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM Bachelor Matvitenskap og ernæring Side Beskrivelse

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Opptak 217 Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er

Detaljer

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV)

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Studieretninger: Jord og hagebruk Grøntmiljø Opptak 2016 Y:/Vetbio/IPV/Adminstrasjon/Undervisning/studieplaner/2016_PVstudieplan

Detaljer

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV)

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Studieretninger: Jord og hagebruk Grøntmiljø Opptak 201 Y:/Vetbio/IPV/Adminstrasjon/Undervisning/studieplaner/201_PVstudieplan

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2009 Universitetet for miljø- og biovitenskap Velkommen 3 Det levende universitet Bachelor 7 Akvakultur 11 Biologi 15 Bioteknologi 19 Energi- og miljøfysikk 23 Fornybar energi 27 Geomatikk

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Geomatikk Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor Geomatikk kart, satellitter og 3d-modellering Master 5-årig Teknologi (sivilingeniør) Geomatikk - kart,

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Public,iastate.edu//101Carbohydrates. Beskrivelse BSC 2

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Public,iastate.edu//101Carbohydrates. Beskrivelse BSC 2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Public,iastate.edu//101Carbohydrates IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013. UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap

Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013. UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013 K:\Felles\0_IPM\Undervisning\Undervisning\Studieplaner\2012_2013\BIOL Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 217 Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre, med oppstart i høstsemesteret.

Detaljer

Studiehåndbok. Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag (M-LUN)

Studiehåndbok. Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag (M-LUN) Studiehåndbok Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag (M-LUN) 007/008 0.09.007 Lektorutdanning i naturvitenskaplige fag Lektorutdanningen i naturvitenskapelige fag innholder: Felles obligatoriske fag:

Detaljer

Bachelor. Miljø og naturressurser (B-MINA)

Bachelor. Miljø og naturressurser (B-MINA) UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Miljø og naturressurser (B-MINA) opptak 2009 K:/studieplaner/2009_10/ B-MINA studieplan 01.07_2009 Bachelor i Miljø og naturressurser (B-MINA), opptak

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM Norges miljø og biovitenskapelige universitet, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap Institutt for IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag NMBU

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag NMBU Studiehåndbok Lektorutdanning i realfag NMBU 2016/2017 Lektorutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i to realfag og som kvalifiserer

Detaljer

Forslag som endelig vedtas i Undervisningsutvalget høsten 2013 Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter

Forslag som endelig vedtas i Undervisningsutvalget høsten 2013 Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Forslag som endelig vedtas i Undervisningsutvalget høsten 013 Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter Bachelor i plantevitenskap (B-PV)

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap. Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2016

Universitetet for miljø- og biovitenskap. Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2016 Universitetet for miljø- og biovitenskap Institutt for plantevitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2016 Y://:/Undervisning\Studieplaner 2016_17 B-BIOL_juni 2016 Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden

Detaljer

Søknad om nye studieplasser i PPU fra våren 2016, fra NMBU

Søknad om nye studieplasser i PPU fra våren 2016, fra NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 1/03228-3 Deres ref. 1/4196 Dato 09..201 Søknad om nye

Detaljer

Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter

Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter Y:/Vetbio/IPV/Administrasjon/Undervisning/2014/Studieplaner/2014_1/Sivilagronom

Detaljer

Masterspesialiseriger innen LUN

Masterspesialiseriger innen LUN 1 Masterspesialiseriger innen LUN Masterspesialisering i matematikk - anvendt matematikk m/fysikk - anvendt matematikk m/kjemi Masterspesialisering i fysikk - fornybar energifysikk - biologisk fysikk Masterspesialisering

Detaljer

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) Opptak 2010/11. K:felles/0_ipm/undervisning:/Studieplaner/ /B-BIOL

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) Opptak 2010/11. K:felles/0_ipm/undervisning:/Studieplaner/ /B-BIOL UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Biologi (BIOL) Opptak 2010/11 K:felles/0_ipm/undervisning:/Studieplaner/2010-2011/B-BIOL Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør

Detaljer

1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG

1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG 1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG Tilbudet legger spesielt til rette for å kombinere naturfag, produksjonsteknologi og økonomi. Dette gir en faglig bredde som er unik. Universitetets

Detaljer

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) H:/Studieplaner/ /B-BIOL

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) H:/Studieplaner/ /B-BIOL UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Biologi (BIOL) H:/Studieplaner/2009-2010/B-BIOL Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør totalt 180 studiepoeng. 105 studiepoeng

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2015

Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 201 Y:/Vetbio/IPV/Administrasjon/Undervisning/2014/Studieplaner/201_16/Sivilagronom

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2016 Bachelor i Plantevitenskap (B-PV), del av sivilagronom planter.

Detaljer

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2017

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2017 Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2017 Bachelor i Plantevitenskap (B-PV), del av sivilagronom planter. Studieretninger:

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM side Bachelor Bioteknologi - retning molekylærbiologi 2 - retning biokjemi 2 - retning bioinformatikk 3 - anbefalte valgfag, B-BIOTEK 4 Bachelor Kjemi

Detaljer

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM side Bachelor Bioteknologi - retning molekylærbiologi 2 - retning biokjemi 2 - retning bioinformatikk 3 - anbefalte valgfag, B-BIOTEK 4 Bachelor Kjemi

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig

Detaljer

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 1 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Hva er trenden i utdanningsvalgene blant studiesøkende ungdom? Trine Hvoslef-Eide 2111 2005 TRENDER - STUDIESØKENDE UNGDOM Topp 10 studier i Norge: Medisin Fotojournalistikk

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Kombinasjonsplaner, bachelor 5

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Kombinasjonsplaner, bachelor 5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM Bachelor Matvitenskap og ernæring Beskrivelse BSC

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL)

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Heltid og deltid

Detaljer

Studieprogram for By- og regionplanlegging

Studieprogram for By- og regionplanlegging Sist oppdatert: 1.0.09 Studieprogram for Studieplaner 2009/10 (det tas forbehold om endringer) Nedenfor presenteres nye studieplaner for alle klasser/årstrinn innen By- og regionplanlegging. Studieplanen

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2006 Universitetet for miljø- og biovitenskap Velkommen 3 Om Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor 7 Akvakultur 11 Bioteknologi 15 Geomatikk 19 Husdyrfag 23 Landskapsingeniør 27

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Master. Biologi (BIOL)

Master. Biologi (BIOL) UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Master i Biologi (BIOL) H:studieplaner/2009_2010/MasterBiologi Master Biologi (M-BIOL) Mastergraden er på 120 studiepoeng (sp). 70 sp er obligatoriske for alle,

Detaljer

NATURVITENSKAPELIGE- OG TEKNOLOGISKE FAG

NATURVITENSKAPELIGE- OG TEKNOLOGISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE- OG TEKNOLOGISKE FAG Tilbudet legger spesielt til rette for å kombinere naturfag, produksjonsteknologi og økonomi. Dette gir en faglig bredde som er unik. Universitetets mål er at en

Detaljer

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2012/2013

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2012/2013 Studiehåndbk Lektrutdanning i realfag 0/0 Lektrutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir undervisningskmpetanse i t realfag g sm kvalifiserer fr å undervise i videregående

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 249 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

BACHEORGRADSPROGRAM I KJEMI Velger du kjemi ved UiT Norges Arktiske Universitet, kommer du i et ungt, aktivt og prisbelønnet fagmiljø.

BACHEORGRADSPROGRAM I KJEMI Velger du kjemi ved UiT Norges Arktiske Universitet, kommer du i et ungt, aktivt og prisbelønnet fagmiljø. BACHEORGRADSPROGRAM I KJEMI Velger du ved UiT Norges Arktiske Universitet, kommer du i et ungt, aktivt og prisbelønnet fagmiljø. Kjemifaget og sk kompetanse får stadig større betydning i samfunns- og næringsliv.

Detaljer

Studieplaner 2009/2010

Studieplaner 2009/2010 1 Sist oppdatert: 1..9 Master i Eiendomsfag (-årig) Studieplaner 29/21 Under presenteres nye studieplaner for alle klasser/årstrinn ved studieprogrammet Eiendomsfag. Planene viser obligatoriske emner for

Detaljer

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 I dette notatet orienteres styret om det endelige opptaket til NMBU for studieåret 2015/2016. Tabell 1. Total oversikt for opptaksrammer

Detaljer

150 år 1859-2009. Universitetet for miljø- og biovitenskap 1432 Ås, e-post: opptak@umb.no www.umb.no

150 år 1859-2009. Universitetet for miljø- og biovitenskap 1432 Ås, e-post: opptak@umb.no www.umb.no 150 år 1859-2009 Studieguide 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap 1432 Ås, e-post: opptak@umb.no

Detaljer

Master i Plantevitenskap (M-PV) 2017

Master i Plantevitenskap (M-PV) 2017 Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap Master i Plantevitenskap (M-PV) 2017 Studieretninger: Planteproduksjonsystemer Plantebioteknologi Plantevern Grøntmiljø Y:\Vetbio\IPV\Administrasjon\Undervisning\2014\Studieplaner\2017_18

Detaljer

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Master i Biologi (M-BIOL) Opptak Y://:/Undervisning\Studieplaner 2017_18 B-BIOL

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Master i Biologi (M-BIOL) Opptak Y://:/Undervisning\Studieplaner 2017_18 B-BIOL Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap Master i Biologi (M-BIOL) Opptak 2017 Y://:/Undervisning\Studieplaner 2017_18 B-BIOL Master Biologi (M-BIOL) Mastergraden er på 120 studiepoeng (stp).

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Navn: Bokmål: Matematikk og statistikk - bachelor Nynorsk: Matematikk og statistikk - bachelor Engelsk: Mathematics and Statistics - bachelor Oppnådd grad:

Detaljer

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2013/2014

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2013/2014 Studiehåndbk Lektrutdanning i realfag 0/0 Lektrutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir undervisningskmpetanse i t realfag g sm kvalifiserer fr å undervise i videregående

Detaljer

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet

Detaljer

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak:

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak: 1302 1901 US-SAK NR: 97/2011 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): OPPTAKSLEDER CATHRINE STRØMØ ARKIVSAK NR: 11/914-1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL)

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Heltid og deltid

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap. Master i Biologi (M-BIOL) OPPTAK 2014

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap. Master i Biologi (M-BIOL) OPPTAK 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Master i Biologi (M-BIOL) OPPTAK 2014 Y:_/_/Undervisning/\Studieplaner\ BIOL2014_2015`MSc-BIOL/M_BIOL juli 2014 Master Biologi

Detaljer

Studieplaner Studieprogram for Landskapsarkitektur Undervisningsår 2008-09

Studieplaner Studieprogram for Landskapsarkitektur Undervisningsår 2008-09 Studieplaner Studieprogram for Landskapsarkitektur Undervisningsår 2008-09 STUDIER. LANDSKAPSARKITEKTUR. KULL 2008-2013, 1. klasse Poeng Kommentar 2-5V PHG 213 5 2-4V LAA 234 LAFT 201 LAD201 20 2-3V 2-2H

Detaljer

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2014/2015

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2014/2015 Studiehåndbk Lektrutdanning i realfag 2014/201 Lektrutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir undervisningskmpetanse i t realfag g sm kvalifiserer fr å undervise

Detaljer

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap 05 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Navn: Bokmål: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Nynorsk: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitskap Engelsk: Bachelor

Detaljer

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING 3.11.1 INNLEDNING 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING SIDE 185 Naturressursforvaltning er et tverrfaglig studieprogram ved NTNU. Målet med studieretningen er å utdanne studenter for

Detaljer

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Det femårige master i teknologi / sivilingeniørstudiet

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 235 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN)

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:53 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 275 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og inmasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI 2013-2014 MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI Vi leter etter deg som vil jakte på og forstå naturens mysterier Finnes det ukjente typer antibiotika?

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heltid/deltid:

Detaljer

BACHELOR INDEKS. HH Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi. IHA Husdyrvitenskap Hestefag. IKBM Bioteknologi Kjemi Matvitenskap og ernæring

BACHELOR INDEKS. HH Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi. IHA Husdyrvitenskap Hestefag. IKBM Bioteknologi Kjemi Matvitenskap og ernæring BACHELOR INDEKS Studietilbud UMB 2013 HH Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi IHA Husdyrvitenskap Hestefag IKBM Bioteknologi Kjemi Matvitenskap og ernæring ILP Landskapsingeniør IMT Energi og miljøfysikk

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Master i Eiendomsfag (5-årig)

Master i Eiendomsfag (5-årig) Master i Eiendomsfag (5-årig) Studieplaner 2008/09 Under presenteres nye studieplaner for alle årstrinn innen studieprogrammet eiendomsfag. Planene viser obligatoriske emner for den 5-årige mastergraden

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN)

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Studieprogram M-RETEKLU, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:11 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag

Detaljer

«Kunnskap for livet!» Plantedyrking på universitetsnivå

«Kunnskap for livet!» Plantedyrking på universitetsnivå «Kunnskap for livet!» Plantedyrking på universitetsnivå Siv Fagertun Remberg Førsteamanuensis, Institutt for plantevitenskap (IPV) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) NMBU Norges miljø-

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK

2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK 2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK SIDE 111 2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK 2.8.1 INNLEDNING Dette er et treårig studieprogram med emner fra matematikk, statistikk, biologi og medisin. Programmet

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer med

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI 2011-2012 MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI Vi leter etter deg som vil jakte på og forstå naturens mysterier Bioteknologi er programmet

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT)

3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) 3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) SIDE 131 3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Institutt for bioteknologi Studieprogrammet

Detaljer

Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi

Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi 29.06.2015 Navn Bokmål: Miljøledelse og forurensningsbiologi

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 US 64/2016 Opptaksrammer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 Vedlegg: 1. Opptaksrammer 2016 tabeller

Detaljer

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 1 US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 Saksansvarlig: Studiedirektør Ole Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Benedikte Markussen Universitetsledelsen Arkiv nr: 17/02406 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

2.2 BACHELORPROGRAM I BIOLOGI (BBI)

2.2 BACHELORPROGRAM I BIOLOGI (BBI) SIDE 39 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi 2.2.1 INNLEDNING Biologien omfatter alle livsformene innen plante- og dyreriket, fra det minste tarmvirus til den største blåhval.

Detaljer