Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB Frist for ettersending av vitnemål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål"

Transkript

1

2

3 du har fått informasjon om Universitetet for miljø- og biovitenskap Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB Du har sendt søknadskjemaet til Samordna opptak Du har fått omslagsark fra Samordna opptak Frist for ettersending av vitnemål Du får brev om du er tatt opp ved UMB Svarfrist om du tar studieplassen ved UMB Du har flyttet til Ås og er i full gang med studentlivet Du er ferdig med studiene på UMB og har fått mastergrad

4 Det levende universitet Universitetet for miljø- og biovitenskap har verdens første levende symbol. Ved siden av ser du vårt biogram, og hvordan det forandrer seg. På samme måten endrer naturen seg fra dag til dag. Universitets snart 150-årige historie handler om alt som lever og gror rundt oss. Livsgrunnlaget vårt i dag og for fremtidige generasjoner. Som student i et av Norges mest spennende og dynamiske fagmiljøer kan du studere naturens sykluser. Vi ønsker deg velkommen til det levende universitetet i Ås. Lag ditt eget biogram: 3

5 Internasjonalt og spesielt studentmiljø Vi har om lag 2900 studenter, hvorav 370 fra andre land enn Norge. Hvert år kommer cirka 600 nye studenter til universitetet. Halvparten av våre studenter er kvinner. Av 850 ansatte er 400 i vitenskapelige stillinger. Studentfasiliteter Studenthyblene ligger i gang- eller sykkelavstand fra Campus. Vi har eget fotball- og fri-idrettsanlegg, idrettshall og lysløype. I tillegg ligger UMB bare 1,5 km fra det nasjonale roanlegget på Årungen, og du finner mange andre sommer- og vinteridretter i idrettslaget på Ås. Det sosiale livet Studentmiljøet er oversiktlig og gjør det lett å bli kjent med andre studenter. Studentsamfunnet rommer 70 lag og foreninger. Samfunnet er det sosiale møtestedet og har blant annet en svært aktiv konsertscene med mange attraktive artist-navn året rundt. UKA i Ås går over fire uker hvert andre år og arrangeres neste gang i oktober UMB garanterer hybel UMB garanterer studenter hybel det første studieåret i Ås. Se side 250 for fullstendig beskrivelse av hybelgarantien. Gardermoen E6 Oslo E18 Drammen Horten Ås Ski E18 E6 Moss Sarpsborg Fredrikstad 4

6 Gradsstrukturen ved UMB Bachelorgrad Graden bachelor omfatter bestått eksamen i til sammen minst 180 studiepoeng, dvs. 3 år heltidstudie ved ordinær studieprogresjon. I de 180 studiepoeng skal det inngå en fordypning på minst 80 studiepoeng som skal framgå av utdanningsplanen. Utdanningsplanen utarbeides i samarbeid med studie-veilederen etter opptak. I studiet bør minst 15 studiepoeng være knyttet til ett eller flere selvstendige arbeider. Søknad for opptak til bachelorgrad sendes gjennom Samordna opptak. Frister for søknad, ettersending av dokumentasjon og svarfrist ved tilbud om studieplass følger de nasjonale frister fastsatt av departementet. Mastergrad Ved UMB tildeles det både 2 årige og 5 årige mastergrader. 2 årige mastergrader For opptak til masterstudier kreves at søkeren har bachelorgrad, cand. mag. grad eller har gjennomført tilsvarende studieløp med minst 180 studiepoengs omfang. Mastergraden omfatter bestått eksamen i til sammen minst 120 studiepoeng, dvs. 2 års heltidsstudie ved ordinær studieprogresjon. I studiet skal minst 30 studiepoeng være knyttet til ett selv-stendig arbeid. Det fastsettes i studie-planen for det enkelte mastergrads-program hvilke fagkrav som gjelder for opptak. Normalt innebærer dette at en bachelorgrad i et tilsvarende fagområde ved UMB kvalifiserer for opptak til master. For eksempel kvalifiserer en bachelorgrad i Plantevitenskap til opptak til masterstudier i Plantevitenskap. Søknad for opptak sendes direkte til UMB. Søknadsskjema får du ved å henvende deg til UMB eller på internett lokaleopptak 5 årige mastergrader Ved UMB tildeles 5 årige mastergrader i Landskapsarkitektur, By- og regionalplanlegging, Eiendomsfag, Teknologi og Lektor-utdanning i naturvitenskapelige fag. Mastergraden omfatter bestått eksamen i til sammen 300 studiepoeng, dvs. 5 års heltidsstudier ved ordinær progresjon. Søknad for opptak til Master i Landskapsarkitektur, By- og regionalplanlegging, Eiendomsfag, Teknologi og Lektorutdanningen sendes gjennom Samordna opptak. Frister for søknad, ettersending av dokumentasjon og svarfrist ved tilbud om studieplass følger de nasjonale frister fastsatt av departementet. Phd Etter å ha fullført en mastergrad ved UMB kan en under visse forutsetninger studere videre i en 3-årig forskerutdanning og få graden phd. Denne graden erstatter Dr. scient.-graden. Lærerutdanning Gjennomføring av Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) gir rett til tittelen adjunkt, lektor eller faglærer i grunnskole og videregående opplæring. Gjennomføring av 5 årig lærer utdanning i naturvitenskapelige fag (LUN) gir rett til tittelen lektor i to av fagene naturfag, biologi, kjemi, fysikk, matematikk og informatikk. Utdanningen gir også rett til undervisning på grunnskolens ungdoms- og mellomtrinn. Lån og stipend Statens lånekasse gir lån og stipend etter vanlige regler til alle som er tatt opp ved UMB. 5

7

8 Bachelor Akvakultur Hvorfor studere Akvakultur? Bachelor i akvakultur gir en allsidig utdannelse innen biologi (avl, fôring av fisk), teknikk (produksjonsteknikk, vannkvalitet, miljøparametre) og økonomi. Akvakultur utvikler seg raskt og trenger nye bærekraftige og lønnsomme produksjonsmetoder. Næringen søker innovative personer. Fiskeoppdrett er i sterk vekst. Nesten halvparten av verdens fisk kommer i dag fra akvakultur, mot 9% i Hva blir jeg? Bachelor i akvakultur gir deg et godt grunnlag for ulike jobber på akvakulturanlegg og i fôrindustrien. Du er kvalifisert til å søke opptak til engelsk masterstudium i Akvakultur (Aquaculture) på UMB. 7

9 Hva lærer jeg? Du studerer fysiologi, avl, ernæring, produksjonsteknikk, og akvakulturøkonomi. For å få fullt utbytte av disse fagene vil du også ta emner innen kjemi, fysikk, biokjemi, biologi, matematikk og statistikk. I tillegg er det mulig å ta noen valgfrie emner innen spesielle interesseområder innen økonomi, ledelse og logistikk. Du kan også gjerne inkludere et eller to semester fra utlandet. UMB har et nært samarbeid med AKVAFORSK- Institutt for akvakulturforskning, som har tett kontakt med næringen og stor internasjonal kontaktflate. De har egne forskningsstasjoner på Sunndalsøra og Averøy. Oppbygging av studiet: Du starter med et innføringsemne i akvakultur som bl.a. inneholder utferder til akvakulturanlegg, gjerne til utlandet. Første studieår er det et laboratoriekurs med hovedfokus på produksjon av laks, i tillegg til matematikk, kjemi og/eller fysikk, og Ex.phil. Andre studieår tar du statistikk og økonomi i tillegg til fysiologi og biokjemi. Tredje studieår blir det ernæring og noe mer teknikk. Her blir det også mye plass til valgfrie emner. Opptakskrav: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ + 3BT)/(2BI + 3BT)* * UMB godkjenner også 3NA Opptakskrav for 2009: se s.255 Veien videre: Bachelorgraden gir deg et godt utgangspunkt for videre masterstudier i Akvakultur (Aquaculture). Du kan også søke på lignende masterstudier i inn- og utland. Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene ved UMB, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studiekonsulenter Marit Ensby tlf.: e-post: Megumi Ohta Fog tlf.: e-post: 8

10 Oppbygging av studiet* Akvakultur sp Kode Emne Studiepoeng Obligatoriske emner 140 akx100 Akvakultur 10 tat101 Akvakultur laboratoriekurs 10 bus150 Akvakulturøkonomi 5 kjb200 Biokjemi 10 hfx201 Dyrefysiologi 10 phi100 Examen philosophicum 10 hfe200 Generell husdyr- og fiskeernæring 10 tat201 Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske 5 parametre, laboratoriekurs bus100 Innføring i foretaksøkonomi 5 tat211 Produksjonsteknikk i akvakultur 10 stat100 Statistikk 10 tat254 Akvakultur produksjon 5 Minst en av math100 Brukerkurs i matematikk 10 math111 Kalkulus 1 10 Minst en av fys100 Fysikk og natur 10 kjm100 Generell kjemi 10 Valgfrie emner Kommentar: 60 stp er helt valgfritt. Det anbefales at alle tar KJM100 og FYS100. Noen aktuelle valgfag: Innføring i ernæring (HFE100), organisk kjemi (KJM110), generell økologi (ØKOL100), Genetikk introduksjonskurs (BIO120), Driftregnskap og budsjettering (BUS210), fritt emne er også aktuelt * med forbehold om endringer 9

11

12 Bachelor Biologi Hvorfor studere Biologi? Du vil vite mer om hvordan levende organismer fungerer, helt fra gener i den enkelte celle opp til det store samspillet i naturen. Du har oppdaget at kunnskapen om biologi er i stadig utvikling og at den kunnskapen vil få avgjørende betydning i samfunnet. Du ønsker å bidra til bærekraftig mat- og annen bioproduksjon. Hva blir jeg? Du vil få undervisningskompetanse i biologi. Du kan få jobb i offentlig forvaltning, naturvernorganisasjoner og annet næringsliv. Du kan gå videre med masterstudier i mange ulike biologiske spesialiseringer og deretter videre innen forskning. 11

13 Hva lærer jeg? I biologi lærer du hvordan levende organismer har utviklet seg gjennom evolusjon og seleksjon. Du vil lære mye om alt fra biologisk mangfold og de store sammenhengene, til molekylærbiologi som omhandler hvordan vi kan bruke DNA og gener som er aktive til å studere livet i sine minste bestanddeler. Dette læres gjennom forelesninger, øvinger, utferder, gruppearbeid og feltkurs. Du vil få øvelse i å kjenne igjen ulike grupper av planter og dyr, om deres oppbygning helt ned på cellenivå, deres levevis, fysiologi og krav til miljøet. Du vil få god forståelse for samspillet i naturen, og hva som kan påvirke dette. Du lærer å tenke kritisk gjennom genetiske, fysiologiske og økologiske problemstillinger og bedre forstå sammenhenger i naturen. Du vil også lære om molekylærbiologi, der man kan studere gener, hvordan de skrus av og på og hva som påvirker slike mekanismer. Ved UMB bruker vi i tillegg til viltlevende planter og dyr også kulturplanter, husdyr og mikroorganismer av betydning for kvalitet og sunnhet i maten vår som modeller i slike studier. Alt dette er viktig for hvordan vi forvalter naturen og bidrar til å løse miljøproblemer. I tillegg til det faglige vil du gjennom de praktiske øvelsene, gruppearbeidet og innleveringer lære deg å jobbe med tidsfrister, både selvstendig og i samarbeid i med andre. Ved UMB legger vi særlig vekt på at du skal studere emner som lærer deg å omsette teorien til praksis. Oppbygging av studiet: Første del av studiet består av et innføringsemne i biologi, examen philisophicum (Ex.phil.), grunnleggende matematikk og andre emner innen naturvitenskapelige fag. På denne måten får du en bredde i studiet ditt som du bygger videre på. Du begynner også med biologiske emner første året. Deretter begynner du spesialiseringen du ønsker deg. Studiet er satt sammen slik at du får med en tilstrekkelig bredde til å kunne undervise i biologi. Du får en god bredde også til å studere videre på en mastergrad om du skulle ønske det. Eksempler på mastergrader ved UMB som du kan søke deg inn på er: Biologi, Bioteknologi, Mikrobiologi, Miljø- og naturressurser, Naturforvaltning, Plantevitenskap og Økologi. Opptakskrav: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/ (2KJ+3BT)/(2BI+3BT)* *UMB godkjenner også 3NA Opptakskrav for 2009: Vite mer? se s255 Informasjon om opptak, spørsmål om studiene ved UMB, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studieveileder Siv Remberg tlf.: e-post: 12

14 Oppbygging av studiet* Biologi sp Kode Emne Studiepoeng Obligatoriske emner phi100 ex phil 10 bio100 Cellebiologi 5 bio120 Genetikk introduksjonskurs 5 bio121 Øvingsemne i genetikk 5 bio130 Generell mikrobiologi I 5 bio140 Innføringsemne i biologi 5 zool100 Generell zoologi 5 bot100 Plantediversitet 5 bot130 Grunnleggende plantefysiologi 5 ecol100 Grunnleggende økologi 5 hfx209 Evolusjonsbiologi 10 hfx201 Dyrefysiologi 10 stat100 Statistikk 10 kjm100 Generell kjemi 10 minst en av bio210 Molekylærbiologi 10 bio220 Eukaryot molekylærbiologi 10 gen220 Genetisk grunnlag for biodiversitet 10 minst en av math100 Brukerkurs i matematikk 10 math111 Kalkulus 10 Studieretning: Økologi, Evolusjon og Biodiversitet Emner i Økologi, Botanikk, Zoologi, Etologi Studieretning: Fysiologi, Celle- og molekylærbiologi Emner i dyrefysiologi / plantefysiologi / mikrobiologi, kjemi, bioteknologi, molekylærbiologi Valgfrie emner * med forbehold om endringer 13

15

16 Bachelor Bioteknologi Hvorfor studere Bioteknologi? For å forstå hvordan gener, proteiner og enzymer samspiller i levende organismer. Alle biologiske fag bygger på molekylærbiologisk og bioteknologisk kompetanse. Bioteknologi er meget viktig innen medisin, helse, matvareproduksjon, miljø og ressursforvaltning. Hva blir jeg? Du er kvalifisert for opptak til masterstudier i bioteknologi, mikrobiologi og bioinformatikk. Med ekstra fordypningsfag kan du komme inn på masterstudier i matvitenskap eller kjemi. Du kan jobbe med forskning innenfor medisin, miljø og matvareproduksjon, eller kjemisk industri. Med pedagogisk tilleggsutdannelse kan du bli lærer. 15

17 Hva lærer jeg? I bioteknologi studeres alle bestanddelene i en levende celle, og denne kunnskapen kan brukes til å skreddersy nye organismer til bestemte formål: Planter kan gjøres mer motstandsdyktige, og mikroorganismer kan brukes til å produsere medisiner som antibiotika, insulin og ulike vaksiner. I jordbruket brukes mange bioteknologiske teknikker innen plante- og husdyravl. I næringsmiddelindustrien brukes mikroorganismer for å lage brød, ost, yoghurt, øl og vin. Bioteknologien blir et av de største vekstområdene i dette århundret. Allerede det første året kan du studere bioteknologifag ved siden av de grunnleggende realfagene og filosofi (ex.phil). Slik blir du kjent med bioteknologien allerede tidlig i studiet. Fagene du studerer består oftest av en teoretisk og en praktisk del med laboratoriearbeid. Lærerne er forskere med spisskompetanse innen hvert sitt fagområde. Oppbygging av studiet: Studiet har to retninger: Bioteknologifag og Bioinformatikk. Første studieår er tilnærmet likt, med innføringsemne i bioteknologi, cellebiologi, generell kjemi, matematikk, statistikk og examen philosophicum. I andre og tredje år bygges begge retninger ut med grunnemner i mikrobiologi, genetikk og organisk kjemi, samt med biokjemi, molekylærbiologi og bioinformatikk. Retning bioteknologifag har i tillegg fordypningsemner i genetikk, biokjemi, molekylærbiologi, mikrobiologi og organisk kjemi. Retning bioinformatikk har fordypningsemner innen informatikk, statistikk og matematikk. Opptakskrav: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/ (2KJ+3BT)/(2BI+3BT)* *) UMB godkjenner også 3NA Opptakskrav for 2009: se side 255 Veien videre: En bachelorgrad i bioteknologi er et godt utgangspunkt for masterstudier innen bioteknologi, mikrobiologi og bioinformatikk. En bevisst bruk av valgfag gir muligheter til opptak på andre, nærliggende masterprogrammer, for eksempel i matvitenskap og kjemi. Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene ved UMB, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studieveileder Janne Beate Utåker tlf.:

18 Oppbygging av studiet* Bioteknologi sp Kode Emne Studiepoeng Obligatoriske emner bio100 Cellebiologi 5 bio101 Introduksjon i bioteknologi 5 phi100/101 Examen philosophicum 10 bio120 Genetikk introduksjonskurs 5 bio130 Generell mikrobiologi I 5 bio210 Molekylærbiologi 10 kjm100 Generell kjemi 10 kjm110 Organisk kjemi 10 kjb200 Biokjemi 10 bin210 Introduksjon i bioinformatikk 10 kjb210 Eksperimentell og anvendt biokjemi 10 stat100 Statistikk 10 Minst en av math100 Brukerkurs i matematikk 10 math111 kalkulus 1 10 Retninger: Emner: Bioteknologifag Genetikk, biokjemi, molekylærbiologi, mikrobiologi, organisk kjemi Bioinformatikk Informatikk, statistikk, matematikk 45 * med forbehold om endringer 17

19

20 Bachelor Fornybar energi Hvorfor studere Fornybar energi? Klimaendringene og behovet for alternativ energi skaper stort behov for mer kunnskap om fornybar energi i Norge og ellers i verden. Utfordringene framover krever tverrfaglig kompetanse. Det er behov for kunnskap om biologi, miljø- og arealforvaltning i tillegg til økonomi og teknologi. Gjennom studiet får du kunnskap fra ulike fagområder, som gir deg helhetlig kompetanse innen fornybar energi med vekt på bioenergi, areal- og ressursforvaltning knyttet til ulike energiformer. Hva blir jeg? Du blir kvalifisert for videre studier på tverrfaglig masterprogram innen fornybar energi, og andre masterstudier ved UMB eller andre studiesteder. En tverrfaglig utdannelse innen fornybar energi ved UMB er et godt utgangspunkt for jobb i energibedrifter, konsulentselskap, organisasjoner og offentlig forvaltning med oppgaver innen fornybar energi. 19

21 Hva lærer jeg? Du får bred kunnskap om planlegging, produksjon og foredling av bioenergiressurser, samt om areal-, miljøforvaltning og konfliktforebygging knyttet til arealkrevende energiressurser som bioenergi, vindenergi og vannkraft/småkraft. Basert på et solid tverrfaglig fundament, skal du kunne kombinere kunnskap fra fagområder som miljø og naturforvaltning, økonomi, arealplanlegging, miljøjus og biologiske prosesser. Du skal forstå verdikjeder og planleggingsprosesser knyttet til fornybare energiressurser, og du skal kunne arbeide med problemstillinger knyttet til økonomi, areal og miljømessige aspekter ved produksjon og foredling av disse energiressursene. Studiestruktur Se under Studietilbud. Opptakskrav: Generell studiekompetanse. Veien videre: Bachelorgraden vil være et godt utgangspunkt for videre studier på tverrfaglig masterprogram innen fornybar energi. Den vil også kvalifisere for andre masterstudier ved UMB eller andre studiesteder. Oppbygging av studiet: Undervisningen er basert på forelesninger, oppgaveløsning, ekskursjoner og øvelser. Forståelse for samarbeid på tvers av fagområder vil være viktig for denne bachelorgraden. Derfor legges det stor vekt på semesteroppgaver og gruppearbeid med ulike praktiske problemstillinger. Dette gir deg mulighet til å kombinere kunnskap fra flere fagområder for å løse et problem. Du får god trening i samarbeid, aktiv problemløsing og framlegging av resultater. Studieprogrammet har en egen studieveileder som hjelper deg med å tilrettelegge studiet etter dine ønsker. Vi oppfordrer våre studenter til å ta et semester i utlandet, og er behjelpelig med å tilpasse utenlandsopphold i graden din. Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studieveileder Ellen Soldal tlf.: / e-post: 20

22 Oppbygging av studiet* Fornybar energi- 180 sp Kode Emne Studiepoeng Obligatoriske emner apl102 Arealplanlegging, introduksjonsemne 5 apl201 kommunal planlegging 5 apl221 konsekvensutredninger i arealplanlegging 5 bioe200 bioenergi 5 bot130 grunnleggende plantefysiologi 5 bus100 grunnleggende foretaksøkonomi 5 bus210 driftsregnskap og budsjettering 10 ecn110 innføring i samfunnsøkonomi mikro 5 ecn170 miljø- og ressursøkonomi 5 ecol100 grunnleggende økologi 5 energi200 energiteknologi 10 fys100 fysikk og natur 10 jus100 juridisk metode og norsk rettssystem 5 jus220 regulerings- og miljørett i 5 kjm100 generell kjemi 10 math100 brukerkurs i matematikk 10 mina100 miljø og naturressurser, innføring 10 natf200 vern og forvaltning av norsk natur 5 phi100 examen philosophicum 10 skog100 skogforvaltning 10 stat100 statistikk 10 Valgfrie emner 30 * med forbehold om endringer 21

23

24 Bachelor Geomatikk kart, satellitter og 3d-modellering Hvorfor studere Geomatikk? Er du interessert i 3D-spill, kart, webapplikasjoner, teknologi eller liknende, er geomatikk et opplagt valg. Kart og geografisk informasjon har blitt en viktig del av alles hverdag, ikke bare på papir, men også på GPS en i bilen eller båten, eller via Internett og mobiltelefoni. Det mangler imidlertid fagfolk til å gjøre jobben! Det er meget stor etterspørsel etter folk med denne utdannelsen. Hva blir jeg? Geomatikkompetanse er etterspurt i mange ulike deler av næringslivet og offentlig sektor. Du vil kunne gå rett inn i produksjon og konsulentarbeid i mange ulike stillinger, nær sagt overalt i verden. (Søk med geomatikk/geomatics på nettet og du vil finne masse!) 23

25 Hva lærer jeg? Geomatikk er et sammensatt og spennende fagområde som blant annet bygger videre på geofag fra videregående skole. Geodesi tar for seg jordas form og størrelse, og satellitter spiller en viktig rolle. Du kan finne posisjoner på jordoverflaten med millimeters nøyaktighet! Anvendelser av GPS-teknologi finner man snart overalt i hverdagen! Digitale bilder fra fly og satellitter er grunnlaget for kartlegging av jordoverflaten og er viktige for overvåking av miljø og naturressurser. Fotogrammetri og satellittkartlegging bruker de samme metoder som for eksempel dataspill til 3D-visualisering og -modellering. Enkle digitale kameraer, for eksempel i mobiltelefoner, kan brukes til mer enn partybilder! Geografisk informasjonsbehandling omfatter både innsamling, lagring, analyse og presentasjon av kart/geodata og annen informasjon. Mange av de beslutninger som tas i forvaltning og næringsliv baserer seg på dette, for eksempel i forbindelse med all arealplanlegging i kommunene. UMB har en lang tradisjon innen geomatikk og er det studiestedet i Norge der du har størst mulighet til å få en tilstrekkelig bakgrunn i alle de nevnte fagområdene. I løpet av studiet vil du få nær kontakt med de som jobber med geomatikk i praksis både i næringslivet og ellers i samfunnet, og du vil dermed være vel forberedt på hva du har i vente etter fullført studium. Oppbygging av studiet: Grunnleggende geomatikkemner tas samtidig med realfag (matematikk, fysikk, informatikk og statistikk) i studiets første del. Økonomi og samfunnsfag inngår som et supplement til teknologi- og realfagene. For enkelte videregående emner i geomatikk kan det være aktuelt med fordypning innen noen av realfagene. Studiet kan avsluttes med en bacheloroppgave innen valgt fagområde. Opptakskrav: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ. Det tas opp 20 studenter hvert år. Opptakskrav for 2009: se side 255 Veien videre: Du får et godt utgangspunkt for arbeidslivet, men også for videre studier i det 5-årige masterstudiet i geomatikk ved UMB. Ved bevisst bruk av valgfrie emner vil du kunne få kompetanse slik at du kan søke opptak til andre beslektede masterstudier ved UMB eller andre universiteter. Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: Internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studieveileder Rune Grønnevik tlf.: e-post: 24

26 Oppbygging av studiet* Geomatikk sp Kode Emne Studiepoeng Obligatoriske emner phi100 Examen philosophicum 10 Gradsoppgave 15 gmgi101 Geografiske informasjonssystemer, praktisk introduksjon 5 gmgi102 Geografiske informasjonssystemer, grunnlag 5 apl106 Grunnleggende kartografi 5 gmlm102 Grunnleggende landmåling 10 gmbb100 Innføring i kartfaglig bildebruk 5 imrt100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 math111 Kalkulus 1 10 gmlm200 Landmåling - anvendelser 10 gmlm213 Landmåling - teori 5 math130 Lineær algebra 10 fys112 Mekanikk og termofysikk 10 inf100 Prinsipper i informasjonsbehandling 5 inf110 Programmering I 10 jus100 Rettslære I 5 gmfo120 Sensororientering 1 10 stat100 Statistikk 10 gmuj200 Utjevning og statistisk testing i geomatikk 5 Studieretninger Geomatikk - har verken 3mx eller 2fy fra vdg. math100 Brukerkurs i matematikk 10 fys100 Fysikk og natur 10 Geomatikk - har 3mx men ikke 2fy fra vdg. fys100 Fysikk og natur 10 ecn110 Innføring i samfunnsøkonomi - mikro 5 fys150 Måleteknikk 5 Geomatikk - har ikke 3mx men 2fy fra vdg. math100 Brukerkurs i matematikk 10 ecn110 Innføring i samfunnsøkonomi - mikro 5 fys150 Måleteknikk 5 Geomatikk - har 3mx og 2fy fra vdg. ecn110 Innføring i samfunnsøkonomi - mikro 5 fys150 Måleteknikk 5 Valgfritt gmfo210 Datainnsamling, -bearbeiding og presentasjon. 10 Valgfrie emner: Det er ingen valgfrie vekter i Bachelor i Geomatikk * med forbehold om endringer 25

27

28 Bachelor Husdyrvitenskap Hvorfor studere Husdyrvitenskap? Du er interessert i biologi, dyr og vil lære mer om praktisk og teoretisk husdyrhold. Du ønsker å bidra til et godt miljø for produksjonsdyr og kjæledyr. Du er interessert i samspillet mellom dyr og mennesker. Hva blir jeg? Du vil være kvalifisert til å jobbe med sports- og familiedyr eller husdyrhold i landbruket. Kombinert med pedagogisk tilleggsutdannelse kan du undervise i real- og naturbruksfag i grunnskolen og i videregående skole. 27

29 Hva lærer jeg? Du vil få en grunnleggende utdanning i husdyrfagene: Husdyravl og genetikk, anatomi og fysiologi, husdyrernæring, etologi og molekylærgenetikk. For å kunne få fullt utbytte av disse fagene vil du også ta emner innen kjemi/biokjemi, biologi/ genetikk, matematikk og statistikk. Du lærer om hvordan du skal holde dyrene friske med forebyggende arbeid ved riktig fôring, avl og tilrettelegging av miljøet, istedenfor å behandle dem når de har blitt syke. Du vil få innsikt i husdyrproduksjon, slik som selvstendig vurdering av produksjonsplanlegging og alternative gårdsbruk innen grønn omsorg og samspill mellom husdyr, Sportsog familiedyr og mennesker. Studiet kan eksempelvis kombineres med innovasjon innen landbruk, økonomi, jus, biologi, pedagogikk og språk Oppbygging av studiet: Du starter med et innføringsemne i husdyrfag som bl.a. inneholder utferder til ulike husdyrprodusenter. Første studieår består av innføringsemnet, etologi (husdyrmiljø og atferd) og andre grunnleggende fag som matematikk, kjemi, statistikk og ex.phil. Andre studieår tar du genetikk, mikrobiologi, molekylærgenetikk, dyrefysiologi og biokjemi. Tredje studieår får du innføring i avl og ernæring bl.a. Det er også plass til en del valgfrie emner i løpet av disse tre årene, gjerne i kombinasjon med et eller to semestre i utlandet Opptakskrav: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ + 3BT)/(2BI + 3BT)* * UMB godkjenner også 3NA Opptakskrav for 2009: se side 255 Veien videre: Ved hjelp av Norges beste ekspertise innen husdyrbruk vil du få mulighet til å få en god forståelse for det å drive husdyrbruk i praksis. Gjennom dette studiet gir vi deg også muligheten til å få en grundig forståelse for de prosessene som foregår, noe som gjør deg godt egnet til en jobb innen rådgivningstjenesten. Bachelorgraden vil gi deg et godt utgangspunkt for videre masterstudier i ulike studieretninger innen husdyr vitenskap. Du vil også kunne søke opptak til det engelskspråklige masterstudiet i Feed Manufacturing Technology eller lignende masterstudier i inn- og utland. Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene ved UMB, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: Internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studiekonsulenter: Marit Ensby, tlf.: e-post: Megumi Ohta Fog, tlf.: e-post: 28

30 Oppbygging av studiet* Husdyrvitenskap sp Kode Emne Studiepoeng Obligatoriske emner 130 phi100 Examen philosophicum 10 math100 Brukerkurs i matematikk 10 stat100 Statistikk 10 hfx100 Innføring i husdyrfag 20 bio120 Genetikk introduksjonskurs 5 bio121 Øvingsemne i genetikk 5 het100 Etologi I 5 het101 Innføring i husdyretologi og husdyrmiljø 5 kjm100 Generell kjemi 10 kjb200 Biokjemi 10 hfx201 Dyrefysiologi 10 hfa100 Innføring i husdyravl 5 hfa200 Generell husdyravl 10 hfe200 Generell husdyr- og fiskeernæring 10 hfm200 Molekylærgenetikk innen husdyrbruk og akvakultur 5 Valgfrie husdyr-emner 20 Valgfrie emner 30 29

31

32 Bachelor Kjemi Hvorfor studere Kjemi? For å lære om stoffer vi omgir oss med, spiser og består av. Forstå hvorfor og hvordan miljøforurensninger påvirker natur og mennesker. Kjemi er et svært viktig grunnlag for biologisk, medisinsk, farmasøytisk og bioteknologisk forskning. Hva blir jeg? Bachelorgraden kvalifiserer for opptak til masterstudier i kjemi. Du kan jobbe med forskning innen kjemi, bioteknologi, miljø, medisin og matvareproduksjon. Du kan jobbe innen kjemisk, bioteknologisk eller farmasøytisk industri, samt i prosess- og oljeindustri. Med pedagogisk tilleggsutdannelse blir du lærer. Med ekstra fordypningsfag kan du også kvalifisere deg til masterstudier i bioteknologi eller matvitenskap. 31

33 Hva lærer jeg? Bachelor i kjemi består av de klassiske emnene generell, organisk, uorganisk, analytisk og fysikalsk kjemi, samt biokjemi. Ved UMB er kjemien nært knyttet opp mot naturstoffkjemi og miljøkjemi. I tillegg til fordypningen i kjemi kan du velge fordypning i bioteknologi, som gir deg større bredde ved jobbsøking og kvalifiserer deg til opptak i master i bioteknologi. Dette gjelder også for matvitenskap. Kjemi er en av de klassiske naturfagsdisipliner, og er solid rotfestet i mange deler av norsk og utenlandsk industri. Kjemifagene ved UMB består av teori og mye praktisk laboratoriearbeid. Denne praksiskunnskapen og erfaringen er meget verdifull og ettertraktet i senere arbeidsliv. Alle som underviser i kjemi er forskere med spisskompetanse innen hvert sitt fagområde. Oppbygging av studiet: Første studieår: innføringsemne i bioteknologi, generell kjemi, matematikk, fysikk, statistikk og examen philosophicum. I andre og tredje år bygges studiet ut med grunnemner i organisk, uorganisk, analytisk og fysikalsk kjemi samt biokjemi. Opptakskrav: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/ (2KJ+3BT)/(2BI+3BT)* *) UMB godkjenner også 3NA Opptakskrav for 2009: se side 255 Veien videre: Bachelorgraden kvalifiserer for opptak til masterstudier i kjemi. Med ekstra fordypningsfag kan du også kvalifisere deg til masterstudier i bioteknologi eller matvitenskap. Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene ved UMB, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studieveileder: Janne Beate Utåker tlf.: e-post: 32

Studietilbud ved NMBU 2015

Studietilbud ved NMBU 2015 Studietilbud ved NMBU 2015 Skoletjenesten ved NMBU Bachelor Indeks HH-NMBU Handelshøyskolen ved NMBU Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi IHA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Husdyrvitenskap

Detaljer

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2006 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

Marine studier. -Ta del i Norges næringseventyr. uit.no. uin.no. ntnu.no. hist.no. hials.no. uib.no. hib.no. nvh.no. hsh.no. uio.no. umb.

Marine studier. -Ta del i Norges næringseventyr. uit.no. uin.no. ntnu.no. hist.no. hials.no. uib.no. hib.no. nvh.no. hsh.no. uio.no. umb. Marine studier -Ta del i Norges næringseventyr uit.no uin.no ntnu.no hist.no hials.no uib.no hib.no hsh.no nvh.no uio.no umb.no Norges fremtid er marin. Er din? Sjømat er en av Norges viktigste næringer

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Studieåret 2014/2015 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen (HH),

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Husk at manuset ikke er en fasit det er viktig at du jobber med å finne din vri på det du vil si. Bruk dine egne erfaringer og vær deg selv. Du får garantert ikke

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen.

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. I dag har du mulighet du stille spørsmålene som kan bestemme din fremtid.

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG

1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG 1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG Tilbudet legger spesielt til rette for å kombinere naturfag, produksjonsteknologi og økonomi. Dette gir en faglig bredde som er unik. Universitetets

Detaljer

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Ta en utfordring ta NTNU Studietilbud fra NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Din framtid. Ditt valg. Innhold Prorektors epistel... 6 Verden er full av utfordringer... 7 Sivilingeniørutdanning

Detaljer

Studiehandbok for realfag 2006/2007

Studiehandbok for realfag 2006/2007 Studiehandbok for realfag 2006/2007 Det matematisk naturvitskaplege fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N - 2 - Studiehandbok for realfag 2006/2007 Det matematisk-naturvitskaplege fakultet...universitetet

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2014 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0ss! Atlantis Medisinske Høgskole har gjennom 26 år høstet mye verdifull

Detaljer

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg 2014_2015.doc side 2 Innhold GENERELLE

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp

Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp NTNU Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for geologi og bergteknikk Faggruppe for mineralproduksjon og HMS Steinar L. Ellefmo Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp

Detaljer

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Greåker.vgs.no fagvalg greåker vgs STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Til elever i vg1 på stusp. Her kommer informasjon om programfag for kommende skoleår Dette

Detaljer

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2015 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Innhold SIDE 2 Valget er ditt 3 NLA Bergen 4 NLA Gimlekollen 6 NLA Staffeldtsgate 8 Søknad, opptak og studiestøtte 10

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

2.7 BACHELORGRADSPROGRAM I MATEMATISKE FAG

2.7 BACHELORGRADSPROGRAM I MATEMATISKE FAG 2.7 BACHELORGRADSPROGRAM I MATEMATISKE FAG SIDE 119 2.7 BACHELORGRADSPROGRAM I MATEMATISKE FAG 2.7.1. INNLEDNING Matematikk er verdens eldste vitenskap. Det som kjennetegner faget fra oldtid til nåtid

Detaljer

Ny geomatikk-utdanning på høgskolenivå

Ny geomatikk-utdanning på høgskolenivå Kartdagene 2002 13. - 15. mars Oslo kongressenter, Folkets hus, Oslo Ny geomatikk-utdanning på høgskolenivå Dag Norberg, Høgskolen i Gjøvik (HiG) Hjemmeside geomatikk - HiG: http://hig.no/at/geomatikk/

Detaljer

MED TANKE PÅ FRAMTIDA

MED TANKE PÅ FRAMTIDA STUDIER PÅ SØRLANDET 2013 2014 Universitetet i Agder er et ungt universitet med nye og moderne campuser i Grimstad og Kristiansand. UiA har 160 studier ca. 10 000 studenter og 1000 ansatte. MED TANKE PÅ

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer