Studiehåndbok. Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag (M-LUN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiehåndbok. Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag (M-LUN)"

Transkript

1 Studiehåndbok Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag (M-LUN) 007/

2 Lektorutdanning i naturvitenskaplige fag Lektorutdanningen i naturvitenskapelige fag innholder: Felles obligatoriske fag: Examen philosophicum Matematikk (MATH00 eller MATH) MATH for fysikk og matematikk-retningene Grunnleggende statistikk (STAT00) Pedagogikk (PPXP PPFD0) (totalt 60 sp) Breddekrav: Alle retningene skal ha minst ett emne i hvert av realfagene biologi, fysikk og kjemi. Fordypningen/emnegruppen i fysikk krever også en emnegruppe i matematikk. Emnegruppe: Studentene velger to emnegrupper som gir undervisningskompetanse i de valgte fagområdene. Fordypning: Studentene velger en fordypningsgruppe som påbygning til en av emnegruppene. Denne kvalifiserer til masternivåemner. Ta kontakt med studieveileder dersom du ønsker andre kombinasjoner av emnegruppe og fordypningsgruppe enn det som er forslått i planene her. Ta kontakt dersom du lurer på noe i forbindelse med studiet ditt. Studieveileder Linda Malmberg / Bjørn Aasestad E-post: Telefon: Kontor: TF6 Internett:

3 Emnegrupper og fordypningsgrupper: Emnegruppe i matematikk: MATH Kalkulus 0 parallell MATH Kalkulus 0 parallell MATH0 Lineær algebra 0 parallell MATH0 Differentialligninger 0 parallell MATH70 Kompleks analyse og parallell 0 transformasjonsmetoder STAT00 Statistikk 0 p. eller vårp. Studenter uten MY/MXMZ og MY/MX/MZ fra videregående skole, tar MATH00 før de starter på emnegruppen i matematikk. Fordypning i matematikk: Fordypningsgruppen består av 0 sp som velges fra følgende emner: MATH0 Partielle diff.likninger og modeller 0 parallell MATH60 Numerisk lineær algebra 0 parallell MATH90 Reell analyse parallell Vi anbefaler spesielt studenter som skal bli lærere til å ta emnet MATH90 som valgfritt emne. Emnegruppe i fysikk: FYS0 Statikk FYS Mekanikk og termofysikk 0 parallell FYS Bølger Optikk Relativitetsteori Juniblokk FYS0 Elektronikk 0 parallell FYS Elektromagnetisme 0 parallell FYS Kvantefysikk og relativitetsteori 0 parallell FYS0 Måleteknikk FYS Lab. Kurs i fysikk parallell Studenter uten FY/ FY fra videregående skole, tar FYS00 før de starter på fordypningen i fysikk Fordypning i fysikk: Fordypningsgruppen består av 0 sp som velges fra FYS-emner på 00-nivå

4 Emnegruppe i informatikk: INF0 Programmering I 0 parallell INF0 Prinsipper i databaser 0 parallell INF0 Programmering II 0 parallell, partallår INF0 Algoritmer og datastrukturer 0 parallell, oddetallår FYS0 Elektronikk 0 parallell I tillegg velger studenten 0 sp. av følgende emner: INF0 Signalbehandling 0 parallell MATH60 Numerisk lineær algebra 0 parallell Emnet INF00 Prinsipper i informasjonsbehandling, er forutsatt forkunnskap for emnegruppen Fordypning i informatikk: Fordypningsgruppen består av 0 sp som velges fra følgende emner: INF0 Signalbehandling 0 parallell INF0 Bildeanalyse 0 parallell MATH60 Numerisk lineær algebra 0 parallell Eller emnene: GMGI00 Geografiske informasjonssystemer - parallell 0 grunnemne GMGI00 Geografiske databastesystemer 0 parallell, oddetallår Eller emnene: TEL0 Reguleringsteknikk 0 parallell TEL0 Måling og styring med datamaskiner 0 parallell

5 Emnegruppe i biologi: BOT00 Plantediversitet parallell + junibl. ZOOL00 Zoologi grunnkurs parallell + junibl. ECOL00 Grunnleggende økologi parallell BIO00 Cellebiologi parallell BIO0 Genetikk, introduksjonskurs parallell BIO0 Generell mikrobiologi I parallell BOT0 Grunnleggende plantefysiologi parallell HFX0 Dyrefysiologi 0 parallell I tillegg velger studenten sp. biologiske emner på 00- og 00- nivå. Minst 0 av disse skal velges blant: BIO0 Molekylærbiologi 0 parallell BIO0 Eukaryot genetikk parallell GEN0 Genetisk grunnlag for biodiversitet 0 parallell Det er et ønske om å få plass til HFX09 Evolusjonsbiologi, 0 sp, i emnegruppen, men et av de andre emnene må reduseres først. Fordypning i biologi: Fordypningsgruppen består av 0 sp som velges fra biologiemner på 00-nivå: Emnegruppe i kjemi: KJM00 Generell kjemi 0 parallell KJM0 Organisk kjemi 0 parallell KJB00 Biokjemi 0 parallell KJM0 Uorganisk kjemi 0 parallell KJM0 Fysikalsk kjemi 0 parallell KJM0 Analytisk kjemi 0 parallell Fordypning i kjemi: Fordypningsgruppen består av 0 sp som velges fra kjemiemner på 00-nivå og: KJM0 Utvidet organisk kjemi 0 parallell

6 Emnegruppe i geofag: GEO00 Geologi 0 parallell GEO0 Kvartærgeologi 0 parallell GEO Kvartærgeologisk feltkurs Juni + augustblokk FYS60* Lokal- og mikrometeorologi FYS6* Meteorologi og klima GMGI00 Geografiske informasjonsystemer 0 parallell GMBB00 Innføring i kartfaglig bildebruk parallell GEF600** eller VANN00 Fysisk oseanografi (ved UiO) Hydrologi 0 0 parallell * Emnene gis alternerende annethvert år. Forutsetter FYS00 eller FY. **En emnegruppe i geofag bør omfatte oseanografi, og GEF600 ved UiO anbefales derfor. Men siden faget ikke tilbys ved UMB, vil en inntil videre få en godkjent emnegruppe ved å ta VANN00 istedenfor. Fordypning i geofag: Fordypningen består av 0 sp som velges fra følgende emner: JORD0* Jordlære parallell JORD0 Jordmorfologi VANN00 Hydrologi 0 parallell GEO0 Grunnvann parallell GEO Grunnvann - feltkurs Juniblokk VANN0 Vannressurser og vannforsyning parallell GMBB0** Bildebehandling i geomatikk GMLM0 Landmåling for bygg og landskap parallell GEF600 Fysisk oseanografi (ved UiO) 0 GEG0 Geofag i praksis. Feltunderv. for 0 lærerstud. (UiO) * forutsetter KJM00 ** forutsetter INF0 (INF00 og INF0) Flere av emnene krever forutsatte forkunnskaper i ulike emner (dels utover de som er vist). Dette kan være en begrensende faktor for valg av disse.

7 Emnegruppe i naturfag: BIOLOGI: BIO00 Cellebiologi parallell BIO0 Genetikk pasrallell ZOOL00 Zoologi parallell + junibl. BOT00 Plantediversitet parallell + junibl. BOT0 Grunnleggende plantefysiologi parallell ECOL00 Grunnleggende økologi parallell KJEMI: KJM00 Generell kjemi 0 parallell KJM0 Uorganisk kjemi 0 parallell KJM0 Organisk kjemi I 0 parallell FYSIKK: For studenter med bakgrunn i fysikk og matematikk: FYS Mekanikk og termofysikk 0 parallell FYS Bølger Optikk Relativitetsteori Juniblokk Gravitasjon FYS Lab.kurs i fysikk parallell og et av emnene: FYS0 Elektronikk 0 parallell FYS Elektromagnetisme 0 parallell For studenter uten bakgrunn i fysikk: FYS00 Fysikk og natur 0 parallell FYS0 Elektronikk 0 parallell FYS0 Måleteknikk FYS6 Meteorologi og klima Forutsatte forkunnskaper: MATH00 Forutsatte forkunnskaper: FYS00/FY, MATH Forutsatte forkunnskaper: FYS00, MATH00, INF00 Forutsatte forkunnskpaer: FYS00/FY Går annethvert år

8 Fysikk med matematikk Uthevet = Kursiv= Obligatorisk og inngår i 80 sp. fordypning i fysikk Obligatorisk og inngår i 60 sp. emnegruppe i matematikk År Semester stp stp stp stp stp stp Mastergradsoppgave 0 sp. + 0 sp. 00-emner/spesialpensum F-fordyp. F-fordyp. F-fordyp. F-fordyp. KJM00 KJM00 FYS0 PPFD0 PPFD0 PPFD0 PPFD0 PPFD0 FYS FYS INF0 INF0 FYS FYS FYS0 FYS0 FYS FYS FYS FYS MATH70 MATH70 Bio-emne FYS0 STAT00 STAT00 MATH0 MATH0 Bio-emne MATH0 MATH0 MATH MATH PPXP00 PPXP00 MATH MATH PHI00 PHI00 PPXP00 INF00 PPXP00 Fordyp deg innen: Energifysikk, biologisk fysikk, kontinuumsfysikk eller biometerologi og jordfysikk. Valgfritt biologi emne tas i et av de to markerte bio-emne feltene, avhengig av om det velges høst el. våremne PPXP00 er på 0sp men er markert i flere ruter for å synliggjøre hvilke perioder emnet går over

9 Kjemi og biologi Uthevet Kursiv. = Obligatorisk og inngår i 80 sp. fordypning i kjemi = Obligatorisk og inngår i 60 sp. emnegruppe i biologi År Semester stp stp stp stp stp stp Mastergradsoppgave 0 sp. + 0 sp. valgfrie 00-emner KJM0 KJM0 B-Valg B-Valg B-Valg PPFD0 PPFD0 PPFD0 PPFD0 PPFD0 STAT00 STAT00 HFX0 HFX0 BIO0 K-fordyp. K-fordyp. KJM0 KJM0 KJM0 KJM0 KJB00 KJB00 ECOL00 BIO0 BOT0 BIO00 KJM0 KJM0 KJM0 KJM0 ZOOL00 BOT00 FYS00 FYS00 PPXP00 KJM00 KJM00 BOT00 PPXP00 MATH00 MATH00 PPXP00 PHI00 PHI00 ZOOL00 PPXP00 Fordyp deg innen: Uorganisk og organisk analytisk kjemi, miljøkjemi, radiokjemi (radioaktive forbindelser) eller naturstoffkjemi. Emnegruppen i biologi har sp biologiemner som er valgfritt Studenten velger 0 sp. KJB- eller KJM-emner på 00- eller 00-nivå eller MINA00 Kurset er på sp, men er markert i flere ruter for å synliggjøre hvilke perioder emnet går over PPXP00 er på 0sp, men er markert i flere ruter for å synliggjøre hvilke perioder emnet går over MATH anbefales å tas istedenfor MATH00 for studenter med mattebakgrunn fra videregående skole

10 Biologi og kjemi Uthevet Kursiv. = Obligatorisk og inngår i 80sp. fordypning i biologi = Obligatorisk og inngår i 60sp. emnegruppe i kjemi År Semester stp stp stp stp stp stp HFX0 HFX0 Mastergradsoppgave 0 sp. + 0 sp. valgfrie 00-emner (f.eks BOT0/ 0/ 0, ECOL0/80) B-fo rdyp. KJM0 KJM0 STAT00 STAT00 B- fordyp. B-fordyp. B-fordyp. B-fordyp. B-fordyp. B- fordyp. KJM0 KJM0 PPFD0 PPFD0 PPFD0 PPFD0 PPFD0 ECOL00 KJM0 KJM0 KJB00 KJB00 BIO0 BIO00 BOT0 BIO0 KJM0 KJM0 BOT00 ZOOL00 FYS00 FYS00 PPXP00 KJM00 KJM00 BOT00 PPXP00 MATH00 MATH00 PPXP00 PHI00 PHI00 ZOOL00 PPXP00 Fordyp deg innen: Botanikk, zoologi, økologi eller mikrobiologi. Velg emner innen din biologifordypning Kurset er på sp, men er markert i flere ruter for å synliggjøre hvilke perioder emnet går over PPXP00 er på 0sp, men er markert i flere ruter for å synliggjøre hvilke perioder emnet går over MATH anbefales å tas istedenfor MATH00 for studenter med mattebakgrunn fra videregående skole

11 Matematikk med fysikk Uthevet Kursiv = Obligatorisk og inngår i 80 sp. fordypning i matematikk = Obligatorisk og inngår i 60 stp emnegruppe i fysikk År Semester stp stp stp stp stp stp MATH0 MATH0 STAT00 STAT00 Bio-emne Mastergradsoppgave 0 sp. + 0 sp. 00-emner M- fordyp. M-fordyp. KJM00 KJM00 PPFD0 PPFD0 PPFD0 PPFD0 PPFD0 M-fordyp. M-fordyp. FYS FYS FYS0 FYS0 FYS FYS FYS MATH70 MATH70 FYS FYS FYS FYS0 MATH MATH MATH0 MATH0 PPXP00 PPXP00 MATH MATH PHI00 PHI00 PPXP00 INF00 PPXP00 Det velges et valgfritt emne i fordypningen i matematikk, jmf. tabellen foran i heftet Et valgfritt bioemne. Kan også tas etterfølgende vår dersom våremne er ønskelig PPXP00 er på 0sp, men er markert i flere ruter for å synliggjøre hvilke perioder emnet går over

12 Biologi og matematikk/matematikk og biologi Uthevet = Obligatorisk og inngår i 60sp. emnegruppe i biologi Kursiv = Obligatorisk og inngår i 60sp. emnegruppe i matematikk Understreket = Valgfri fordypning i enten biologi eller matematikk År Semester stp stp stp stp stp stp Mastergradsoppgave 0 sp. + 0 sp. valgfrie 00-emner HFX0 HFX0 Fordyp. Fordyp. FYS00 FYS00 PPFD0 PPFD0 PPFD0 PPFD0 PPFD0 B-fo rdyp. B-fordyp. Januar- blokk Fordyp. Fordyp. B-fordyp. STAT00 STAT00 ECOL00 MATH0 MATH0 MATH70 MATH70 BIO0 BIO00 BOT0 BIO0 MATH0 MATH0 BOT00 ZOOL00 MATH MATH PPXP00 KJM00 KJM00 BOT00 PPXP00 MATH MATH PPXP00 PHI00 PHI00 ZOOL00 PPXP00 Planen har 0 studiepoeng valgfrie fag som kan tas i åpne perioder. Velg emner innen din fordypning, enten matematikk eller biologi Valgfri biologifordypning Kurset er på sp, men er markert i flere ruter for å synliggjøre hvilke perioder emnet går over PPXP00 er på 0sp, men er markert i flere ruter for å synliggjøre hvilke perioder emnet går over

13 Kjemi og matematikk Uthevet Kursiv = Obligatorisk og inngår i 80 sp. fordypning i kjemi = Obligatorisk og inngår i 60 sp. emnegruppe i matematikk År Semester stp stp stp stp stp stp Mastergradsoppgave 0 sp. + 0 sp. valgfrie 00-emner KJM0 KJM0 MATH70 MATH70 PPFD0 PPFD0 PPFD0 PPFD0 PPFD0 MATH0 MATH0 K-fordyp. KJM0 KJM0 K-fordyp. STAT00 STAT00 KJM0 KJM0 KJB00 KJB00 FYS00 FYS00 MATH0 MATH0 KJM0 KJM0 KJM0 KJM0 BOT00 ZOOL00 MATH MATH PPXP00 KJM00 KJM00 BOT00 PPXP00 MATH MATH PPXP00 PHI00 PHI00 ZOOL00 PPXP00 Planen har 0 studiepoeng valgfrie fag som kan tas i åpne perioder. Studenten velger 0 sp. KJB- eller KJM-emner på 00- eller 00-nivå eller MINA00 Emnet er på sp men er markert I flere ruter for å synliggjøre hvilke perioder emnet går over PPXP00 er på 0sp, men er markert i flere ruter for å synliggjøre hvilke perioder emnet går over

14 Matematikk og kjemi Uthevet Kursiv = Obligatorisk og inngår i 80 sp. fordypning i matematikk = Obligatorisk og inngår i 60 sp. emnegruppe i kjemi År Semester stp stp stp stp stp stp Mastergradsoppgave 0 sp. + 0 sp. valgfrie 00-emner MATH70 MATH70 M-fordyp. M-fordyp. KJM0 KJM0 PPFD0 PPFD0 PPFD0 PPFD0 PPFD0 MATH70 MATH70 FYS00 FYS00 STAT00 STAT00 KJM0 KJM0 MATH0 MATH0 KJM0 KJM0 KJB00 KJB00 MATH0 MATH0 KJM0 KJM0 Bio-emne BOT00 ZOOL00 MATH MATH PPXP00 KJM00 KJM00 BOT00 PPXP00 MATH MATH PPXP00 PHI00 PHI00 ZOOL00 PPXP00 Planen har 0 studiepoeng valgfrie fag som kan tas i åpne perioder. Emnet er på sp men er markert I flere ruter for å synliggjøre hvilke perioder emnet går over PPXP00 er på 0sp, men er markert i flere ruter for å synliggjøre hvilke perioder emnet går over

15 Biologi og naturfag Uthevet Kursiv. = Obligatorisk og inngår i 80sp. fordypning i biologi = Obligatorisk og inngår i 60sp. emnegruppe i naturfag År Semester stp stp stp stp stp stp Mastergradsoppgave 0 sp. + 0 sp. valgfrie 00-emner HFX0 HFX0 B-fordyp. B-fordyp. B-fordyp. PPFD0 PPFD0 PPFD0 PPFD0 PPFD0 STAT00 STAT00 B-fordyp. B-fordyp. BIO0 FYS0 FYS0 B-fordyp. B-fordyp. FYS0 ECOL00 KJM0 KJM0 BIO0 FYS6 BIO00 BOT0 KJM0 KJM0 MATH MATH BOT00 ZOOL00 FYS00 FYS00 PPXP00 KJM00 KJM00 BOT00 PPXP00 MATH00 MATH00 PPXP00 PHI00 PHI00 ZOOL00 PPXP00 Fordyp deg innen: Botanikk, zoologi, økologi eller mikrobiologi. Velg emner innen din biologifordypning Kurset er på sp, men er markert i flere ruter for å synliggjøre hvilke perioder emnet går over PPXP00 er på 0sp, men er markert i flere ruter for å synliggjøre hvilke perioder emnet går over MATH anbefales å tas istedenfor MATH00 for studenter med mattebakgrunn fra videregående skole

16 Fagdidaktikk i naturfag/biologi/kjemi/fysikk/matematikk År Semester stp stp stp stp stp stp DIDMET000 (UiO) DIDMET000 (UiO) Mastergradsoppgave 0 sp. PPFO0 PPFO0 PPUT0 PPUT0 PPUT0 PPUT0 PPFD0 PPFD0 PPFD0 PPFD0 PPFD0 0 sp fordypning (i primær undervisningsfaget) STAT00 STAT00 PPXP00 PPXP00 MATH00/ MATH00/ PPXP00 PHI00 PHI00 PPXP00 Studenten velger emnegrupper på 60sp innen fagene biologi, kjemi, fysikk, matematikk og naturfag. Emnegruppene står listet foran i heftet. Dersom du kombinerer naturfag med biologi, kjemi eller fysikk må naturfagsemnegruppen bestå av 0 sp utenom din andre emnegruppe. PPXP00 er på 0sp, men er markert i flere ruter for å synliggjøre hvilke perioder emnet går over Hvilket matematikkemne som velges avhenger av fordypningen (fysikk/matematikk kontra biologi/kjemi) og forkunnskaper fra videregående skole Emnegruppen i naturfag er på 90 sp

Studiehåndbok. Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK

Studiehåndbok. Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK Studiehåndbok Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK 2007/2008 26.11.2007 Beskrivelse av bachelorgraden i matematiske realfag For å få bachelorgraden i matematiske

Detaljer

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag NMBU

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag NMBU Studiehåndbok Lektorutdanning i realfag NMBU 2016/2017 Lektorutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i to realfag og som kvalifiserer

Detaljer

Søknad om nye studieplasser i PPU fra våren 2016, fra NMBU

Søknad om nye studieplasser i PPU fra våren 2016, fra NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 1/03228-3 Deres ref. 1/4196 Dato 09..201 Søknad om nye

Detaljer

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2012/2013

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2012/2013 Studiehåndbk Lektrutdanning i realfag 0/0 Lektrutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir undervisningskmpetanse i t realfag g sm kvalifiserer fr å undervise i videregående

Detaljer

Bachelor. Miljø og naturressurser (B-MINA)

Bachelor. Miljø og naturressurser (B-MINA) UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Miljø og naturressurser (B-MINA) opptak 2009 K:/studieplaner/2009_10/ B-MINA studieplan 01.07_2009 Bachelor i Miljø og naturressurser (B-MINA), opptak

Detaljer

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2013/2014

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2013/2014 Studiehåndbk Lektrutdanning i realfag 0/0 Lektrutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir undervisningskmpetanse i t realfag g sm kvalifiserer fr å undervise i videregående

Detaljer

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2014/2015

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2014/2015 Studiehåndbk Lektrutdanning i realfag 2014/201 Lektrutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir undervisningskmpetanse i t realfag g sm kvalifiserer fr å undervise

Detaljer

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) H:/Studieplaner/ /B-BIOL

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) H:/Studieplaner/ /B-BIOL UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Biologi (BIOL) H:/Studieplaner/2009-2010/B-BIOL Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør totalt 180 studiepoeng. 105 studiepoeng

Detaljer

Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag 2 UMB 2008/09

Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag 2 UMB 2008/09 Studiehåndbk Lektrutdanning i naturvitenskapelige fag 008/009 Universitetet fr miljø- g bivitenskap Lektrutdanning i naturvitenskaplige fag - LUN LUN-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir

Detaljer

Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013. UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap

Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013. UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013 K:\Felles\0_IPM\Undervisning\Undervisning\Studieplaner\2012_2013\BIOL Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi

Detaljer

Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014

Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014 Institutt for plantevitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014 Y://:/Undervisning\Studieplaner 2014_15 B-BIOL_juli 2014 Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør totalt 180 studiepoeng.

Detaljer

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) Opptak 2010/11. K:felles/0_ipm/undervisning:/Studieplaner/ /B-BIOL

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) Opptak 2010/11. K:felles/0_ipm/undervisning:/Studieplaner/ /B-BIOL UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Biologi (BIOL) Opptak 2010/11 K:felles/0_ipm/undervisning:/Studieplaner/2010-2011/B-BIOL Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør

Detaljer

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM side Bachelor Bioteknologi - retning molekylærbiologi 2 - retning biokjemi 2 - retning bioinformatikk 3 - anbefalte valgfag, B-BIOTEK 4 Bachelor Kjemi

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM Norges miljø og biovitenskapelige universitet, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap Institutt for IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM side Bachelor Bioteknologi - retning molekylærbiologi 2 - retning biokjemi 2 - retning bioinformatikk 3 - anbefalte valgfag, B-BIOTEK 4 Bachelor Kjemi

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM Bachelor Matvitenskap og ernæring Side Beskrivelse

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Public,iastate.edu//101Carbohydrates. Beskrivelse BSC 2

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Public,iastate.edu//101Carbohydrates. Beskrivelse BSC 2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Public,iastate.edu//101Carbohydrates IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap. Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2016

Universitetet for miljø- og biovitenskap. Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2016 Universitetet for miljø- og biovitenskap Institutt for plantevitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2016 Y://:/Undervisning\Studieplaner 2016_17 B-BIOL_juni 2016 Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM Norges miljø og biovitenskapelige universitet, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap Institutt for IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV)

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Studieretninger: Jord og hagebruk Grøntmiljø Opptak 201 Y:/Vetbio/IPV/Adminstrasjon/Undervisning/studieplaner/201_PVstudieplan

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studiehåndbk Lektrutdanning i realfag 0/0 Universitetet fr miljø- g bivitenskap Lektrutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir undervisningskmpetanse i t realfag

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2011

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2011 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 211 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/211-12/GRUNN Ettårig grunnstudium Nedenfor finner du forslag på eksempelplaner

Detaljer

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV)

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Studieretninger: Jord og hagebruk Grøntmiljø Opptak 2016 Y:/Vetbio/IPV/Adminstrasjon/Undervisning/studieplaner/2016_PVstudieplan

Detaljer

Forslag som endelig vedtas i Undervisningsutvalget høsten 2013 Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter

Forslag som endelig vedtas i Undervisningsutvalget høsten 2013 Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Forslag som endelig vedtas i Undervisningsutvalget høsten 013 Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter Bachelor i plantevitenskap (B-PV)

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2013

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2013 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 213 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/213-14/GRUNN Ettårig grunnstudium Nedenfor finner du forslag på eksempelplaner

Detaljer

Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter

Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter Y:/Vetbio/IPV/Administrasjon/Undervisning/2014/Studieplaner/2014_1/Sivilagronom

Detaljer

Lektorutdanning i realfag LUR Hans Erik Lefdal

Lektorutdanning i realfag LUR Hans Erik Lefdal Lektorutdanning i realfag LUR 2011 Hans Erik Lefdal Vår overordnet visjon er lærerutdanning for bærekraftig utvikling 2 Seksjon for læring og lærerutdanning UMB har ca 200 lærerstudenter, 120 PPU studenter

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2009/2010

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2009/2010 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 29/21 H:/studieplaner/29-1/GRUNN Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium passer for deg som har generell studiekompetanse

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2010/2011

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2010/2011 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 21/211 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/21-11/GRUNN Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium passer for deg

Detaljer

Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2015

Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 201 Y:/Vetbio/IPV/Administrasjon/Undervisning/2014/Studieplaner/201_16/Sivilagronom

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 214 Ettårig grunnstudium Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre. 3 sp må være realfag og 3 sp samfunnsfag/økonomifag.

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 21 Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre, med oppstart i høstsemesteret.

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Opptak 217 Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Kombinasjonsplaner, bachelor 5

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Kombinasjonsplaner, bachelor 5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM Bachelor Matvitenskap og ernæring Beskrivelse BSC

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2016 Bachelor i Plantevitenskap (B-PV), del av sivilagronom planter.

Detaljer

Opptakskrav master. Program Studieretning Metode Basis Avansert Diverse IBV 40 sp 40 sp 40 sp

Opptakskrav master. Program Studieretning Metode Basis Avansert Diverse IBV 40 sp 40 sp 40 sp Opptakskrav Program Studieretning Metode Basis Avansert Diverse IBV 40 sp 40 sp 40 sp Biovitenskap 40 sp matematikk,, statistikk, fysikk eller kjemi 40 sp svarende til: BIOS1110 BIOS1120 BIOS1140 BIOS1150

Detaljer

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Master i Biologi (M-BIOL) Opptak Y://:/Undervisning\Studieplaner 2017_18 B-BIOL

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Master i Biologi (M-BIOL) Opptak Y://:/Undervisning\Studieplaner 2017_18 B-BIOL Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap Master i Biologi (M-BIOL) Opptak 2017 Y://:/Undervisning\Studieplaner 2017_18 B-BIOL Master Biologi (M-BIOL) Mastergraden er på 120 studiepoeng (stp).

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap. Master i Biologi (M-BIOL) OPPTAK 2014

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap. Master i Biologi (M-BIOL) OPPTAK 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Master i Biologi (M-BIOL) OPPTAK 2014 Y:_/_/Undervisning/\Studieplaner\ BIOL2014_2015`MSc-BIOL/M_BIOL juli 2014 Master Biologi

Detaljer

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2017

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2017 Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2017 Bachelor i Plantevitenskap (B-PV), del av sivilagronom planter. Studieretninger:

Detaljer

1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG

1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG 1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG Tilbudet legger spesielt til rette for å kombinere naturfag, produksjonsteknologi og økonomi. Dette gir en faglig bredde som er unik. Universitetets

Detaljer

Master. Biologi (BIOL)

Master. Biologi (BIOL) UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Master i Biologi (BIOL) H:studieplaner/2009_2010/MasterBiologi Master Biologi (M-BIOL) Mastergraden er på 120 studiepoeng (sp). 70 sp er obligatoriske for alle,

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 217 Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre, med oppstart i høstsemesteret.

Detaljer

Masterspesialiseriger innen LUN

Masterspesialiseriger innen LUN 1 Masterspesialiseriger innen LUN Masterspesialisering i matematikk - anvendt matematikk m/fysikk - anvendt matematikk m/kjemi Masterspesialisering i fysikk - fornybar energifysikk - biologisk fysikk Masterspesialisering

Detaljer

10. EKSAMENSDAGER 2001/02

10. EKSAMENSDAGER 2001/02 10. EKSAMENSDAGER 2001/02 SIDE 311 10. EKSAMENSDAGER 2001/02 H -01 V-02 AKVAKULTUR MNK AK 101 Vannkjemi/oseanografi (emnet er utgått) 17.12 05.06 MNK AK 104 Lovverk/forvaltning innen fiske og akvakultur

Detaljer

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål 01-02-2008 du har fått informasjon om Universitetet for miljø- og biovitenskap 15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB 14-04-2008 Du har sendt søknadskjemaet til Samordna opptak 01-06-2008

Detaljer

MASTERPROGRAMMER. 27.April 2017/JER

MASTERPROGRAMMER. 27.April 2017/JER MASTERPROGRAMMER 27.April 2017/JER MASTERPROGRAMMER KJEMI MATERIALVITENSKAP FOR ENERGI- OG NANOTEKNOLOGI «COMPUTATIONAL SCIENCE» studieretning «CHEMISTRY» OVERGANGSORDNING OPPTAK TIL MASTERPROGRAM For

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU, NYNORSK, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:1:14 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heiltid/deltid:

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.8 ÅRSSTUDIER Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Detaljer

DATAANALYSE OG SENSORTEKNOLOGI - MASTER (5-ÅRIG), SIVILINGENIØR

DATAANALYSE OG SENSORTEKNOLOGI - MASTER (5-ÅRIG), SIVILINGENIØR Studieplan: DATAANALYSE OG SENSORTEKNOLOGI - MASTER (5-ÅRIG), SIVILINGENIØR Navn Bokmål: Nynorsk: Engelsk: Dataanalyse og sensorteknologi - master (5-årig), sivilingeniør Dataanalyse og sensorteknologi

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2009 Universitetet for miljø- og biovitenskap Velkommen 3 Det levende universitet Bachelor 7 Akvakultur 11 Biologi 15 Bioteknologi 19 Energi- og miljøfysikk 23 Fornybar energi 27 Geomatikk

Detaljer

2.2 BACHELORPROGRAM I BIOLOGI (BBI)

2.2 BACHELORPROGRAM I BIOLOGI (BBI) SIDE 39 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi 2.2.1 INNLEDNING Biologien omfatter alle livsformene innen plante- og dyreriket, fra det minste tarmvirus til den største blåhval.

Detaljer

Veiledning til søknad om opptak til Ph.D.-studiet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen

Veiledning til søknad om opptak til Ph.D.-studiet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen Veiledning til søknad om opptak til Ph.D.-studiet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen Det kan være mangler/unøyaktigheter i listene som ligger inne i systemet, spesielt

Detaljer

2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK

2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK 2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK SIDE 111 2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK 2.8.1 INNLEDNING Dette er et treårig studieprogram med emner fra matematikk, statistikk, biologi og medisin. Programmet

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap Velkommen 3 Om Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor 9 Akvakultur 13 Biologi 17 Bioteknologi 21 Development studies / Utviklingsstudier

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Navn: Bokmål: Matematikk og statistikk - bachelor Nynorsk: Matematikk og statistikk - bachelor Engelsk: Mathematics and Statistics - bachelor Oppnådd grad:

Detaljer

NATURVITENSKAPELIGE- OG TEKNOLOGISKE FAG

NATURVITENSKAPELIGE- OG TEKNOLOGISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE- OG TEKNOLOGISKE FAG Tilbudet legger spesielt til rette for å kombinere naturfag, produksjonsteknologi og økonomi. Dette gir en faglig bredde som er unik. Universitetets mål er at en

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk

Detaljer

Studieplaner 2009/2010

Studieplaner 2009/2010 1 Sist oppdatert: 1..9 Master i Eiendomsfag (-årig) Studieplaner 29/21 Under presenteres nye studieplaner for alle klasser/årstrinn ved studieprogrammet Eiendomsfag. Planene viser obligatoriske emner for

Detaljer

Programbeskrivelse for revidert versjon av bachelorprogrammet Matematikk, informatikk

Programbeskrivelse for revidert versjon av bachelorprogrammet Matematikk, informatikk Programbeskrivelse for revidert versjon av bachelorprogrammet Matematikk, informatikk og teknologi (MIT) Tabell 1 Revidert versjon av Matematikk, informatikk og teknologi Programnavn: Vertsinstitutt: Navn

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heltid/deltid:

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN)

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Studieprogram M-RETEKLU, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:11 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU, NYNORSK, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:07 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heiltid/deltid:

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 143 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING 3.11.1 INNLEDNING 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING SIDE 185 Naturressursforvaltning er et tverrfaglig studieprogram ved NTNU. Målet med studieretningen er å utdanne studenter for

Detaljer

MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram

MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram Utdanningen gir undervisningskompetanse i to realfag i tillegg til kompetanse i teknologi. Programmet passer godt for dem som vil bli lektor

Detaljer

Master i Plantevitenskap (M-PV) 2017

Master i Plantevitenskap (M-PV) 2017 Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap Master i Plantevitenskap (M-PV) 2017 Studieretninger: Planteproduksjonsystemer Plantebioteknologi Plantevern Grøntmiljø Y:\Vetbio\IPV\Administrasjon\Undervisning\2014\Studieplaner\2017_18

Detaljer

MENA FYS1120. Min. 10 stp INF-emner. -Mikroelektronikk og sensorteknologi ELITE + FYS FYS INF ett kurs til

MENA FYS1120. Min. 10 stp INF-emner. -Mikroelektronikk og sensorteknologi ELITE + FYS FYS INF ett kurs til FYSIKK FYS-MEK1110 FYS2130 FYS2140 FYS2150 FYS2160 20 sp realfag* på 2000/3000-nivå - Biologisk og medisinsk fysikk -Fysikkdidaktikk -Kjerne- og partikkelfysikk -Materialer, nanofysikk og kvanteteknologi

Detaljer

BACHEORGRADSPROGRAM I KJEMI Velger du kjemi ved UiT Norges Arktiske Universitet, kommer du i et ungt, aktivt og prisbelønnet fagmiljø.

BACHEORGRADSPROGRAM I KJEMI Velger du kjemi ved UiT Norges Arktiske Universitet, kommer du i et ungt, aktivt og prisbelønnet fagmiljø. BACHEORGRADSPROGRAM I KJEMI Velger du ved UiT Norges Arktiske Universitet, kommer du i et ungt, aktivt og prisbelønnet fagmiljø. Kjemifaget og sk kompetanse får stadig større betydning i samfunns- og næringsliv.

Detaljer

Oppdatering InterAct. Knut Mørken. STUA-møte 18. november 2015

Oppdatering InterAct. Knut Mørken. STUA-møte 18. november 2015 Oppdatering InterAct Knut Mørken STUA-møte 18. november 2015 Grunntanke Innsatsfaktorer Læringsmiljø Lykkes faglig og profesjonelt Helheten definerer detaljene Helheten må defineres Helheten må implementeres

Detaljer

Studieprogram for By- og regionplanlegging (arealplanlegging) (det tas forbehold om endringer)

Studieprogram for By- og regionplanlegging (arealplanlegging) (det tas forbehold om endringer) Versjon 05.08.2008 Studieprogram for By- og regionplanlegging (arealplanlegging) (det tas forbehold om endringer) Studieplaner 2008/09 Fra og med høsten 2008 er navnet på programmet i Arealplanlegging

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

NAT-Courses Based on Course Income 2008

NAT-Courses Based on Course Income 2008 Studie Emnekode Emnenavn Stp Type ALU INF103 Standard programvare i undervisningen ALU INF104 Teknologi, Internett og kommunikasjon Ant. stud Årsv. Sum 10 2 15 2.5 122495.00000 10 2 15 2.5 122495.00000

Detaljer

Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi. Programmet har ingen studieretninger.

Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi. Programmet har ingen studieretninger. MASTERPROGRAMMER Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi Programmet har ingen studieretninger. Opptakskrav 10 sp kjemiemner som omfatter følgende eller tilsvarende emner fra andre steder hvor tilsvarende

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for matematikk og statistikk Arkivref: 2015/1349-3 HEJ000 Dato: 05.03.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Styret ved Institutt for matematikk og statistikk Møteleder/referent: Trygve Johansen/Helge

Detaljer

Studieprogram for By- og regionplanlegging

Studieprogram for By- og regionplanlegging Sist oppdatert: 1.0.09 Studieprogram for Studieplaner 2009/10 (det tas forbehold om endringer) Nedenfor presenteres nye studieplaner for alle klasser/årstrinn innen By- og regionplanlegging. Studieplanen

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

2.4 FORURENSNINGSSTUDIER

2.4 FORURENSNINGSSTUDIER 2.4 FORURENSNINGSSTUDIER 2.4 FORURENSNINGSSTUDIER SIDE 83 Vedtatt av Fakultetsrådet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 17. desember 1995 og 25.juni 1996. Redaksjonelle endringer senest juni

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 249 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studenter høsten 2014 IGANG. Frist: 26.

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studenter høsten 2014 IGANG. Frist: 26. UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Påmelding til undervisning for nye studenter høsten 2014 IGANG Frist: 26. juli IGANG-påmeldingen gjelder for studenter som har fått tilbud

Detaljer

Velkommen til bachelorstudiet i geofag: Geologi, geofysikk og geografi

Velkommen til bachelorstudiet i geofag: Geologi, geofysikk og geografi Velkommen til bachelorstudiet i geofag: Geologi, geofysikk og geografi Om BSc geofag Et bachelorstudium består av 180 studiepoeng fordelt på 3 studieår (=60 sp per studieår, 30 sp per semester) BSc geofag

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Nye programmer med navn, studieretninger, språk og opptakskrav

Nye programmer med navn, studieretninger, språk og opptakskrav Nye programmer med navn, studieretninger, språk og opptakskrav 13.04. Bachelor og 5-årig master Institutt Studieprogram Studieretning Språk Opptakskrav IBV Biovitenskap En av disse: Matematikk R1 Matematikk

Detaljer

3.14 FEMÅRIG LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I REALFAG

3.14 FEMÅRIG LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I REALFAG 3.14 FEMÅRIG LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I REALFAG SIDE 243 3.14 FEMÅRIG LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I REALFAG 3.14.1 GENERELT Læreryrket er et spennende alternativ for de som ønsker å kombinere sin

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 137 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

1) Masteropptak høsten 2010

1) Masteropptak høsten 2010 Studiestyremøte 29.9.2010 SAK III ORIENTERINGER 1) Masteropptak høsten 2010 Tallene for masteropptaket høsten 2010 er hentet fra FS (Student samlebilde) den 10. september 2010 og omfatter alle studenter

Detaljer

STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2011/12 OG VÅREN 2011

STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2011/12 OG VÅREN 2011 Studiestyresak: 17 Saksnr.: 2010/9803 Møte: 3. november 2010 STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2011/12 OG VÅREN 2011 BAKGRUNN: Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev til alle institutter, datert 7.

Detaljer

Nye programmer med navn, studieretninger, språk og opptakskrav

Nye programmer med navn, studieretninger, språk og opptakskrav Nye programmer med navn, studieretninger, språk og opptakskrav 06.01.17 Bachelor og 5-årig master fra 2017 Institutt Studieprogram Studieretning Språk Opptakskrav IBV Biovitenskap En av disse: Matematikk

Detaljer

UiO - Universitetet i Oslo

UiO - Universitetet i Oslo UiO - Universitetet i Oslo UiO-fag sp. NTNU-fag Uspes IT ENT1000 - Entreprenørskap 10 TIØ4230 - Entreprenørskap og markedsorientert produktutvikling Uspes Kommentar OK? 2,5 2017.01.27 Exphil03 - Examen

Detaljer

Department of Mathematics University of Oslo

Department of Mathematics University of Oslo Department of Mathematics University of Oslo Masterprogram i matematikk (20 studieplasser) Opptakskrav for studieretning "Matematikk" MAT1100 Kalkulus MAT2200 - Grupper, ringer og kropper MAT2400 - Reell

Detaljer

Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi

Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi 29.06.2015 Navn Bokmål: Miljøledelse og forurensningsbiologi

Detaljer

Nye programmer med navn, studieretninger, språk og opptakskrav

Nye programmer med navn, studieretninger, språk og opptakskrav Nye programmer med navn, studieretninger, språk og opptakskrav 23.06.16 2-årig master Institutt Studieprogram Studieretning Språk Opptakskrav IBV Biovitenskap Molekylærbiologi og biokjemi a) 40 SP biovitenskap

Detaljer

2.6 BACHELORPROGRAM I KJEMI (BKJ)

2.6 BACHELORPROGRAM I KJEMI (BKJ) SIDE 87 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for kjemi 2.6.1 INNLEDNING Kjemi er vitenskapen om molekyler og deres vekselvirkninger med hverandre. Moderne medisin, biologi, geologi, miljøvern

Detaljer

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMOMRÅDET REALFAG Fag Vg1 Vg2 Vg3 BIOLOGI 0 Biologi 1 Biologi 2 FYSIKK 0 Fysikk 1 +Fysikk 2 GEOFAG* 0 Geofag 1 Geofag 2 INFORMASJONS- 0 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 TEKNOLOGI KJEMI

Detaljer

Master i Eiendomsfag (5-årig)

Master i Eiendomsfag (5-årig) Master i Eiendomsfag (5-årig) Studieplaner 2008/09 Under presenteres nye studieplaner for alle årstrinn innen studieprogrammet eiendomsfag. Planene viser obligatoriske emner for den 5-årige mastergraden

Detaljer

Bestilling med svarfrist inkludert skjemaer som skal brukes ved innleveringen:

Bestilling med svarfrist inkludert skjemaer som skal brukes ved innleveringen: Farmasi Generelle forutsetninger: Det er instituttene som leverer, ikke enkeltpersoner, utvalg eller komiteer. For alle svar forutsettes det at instituttet har vurdert at økonomiske og personalmessige

Detaljer

3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I MARINE RESSURSER/ AKVAKULTUR

3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I MARINE RESSURSER/ AKVAKULTUR 3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I 3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I SIDE 205 3.13.1 INNLEDNING Marine ressurser/ Akvakultur i Trondheim Trondheim har en rekke fagmiljøer som driver høyere undervisning og forskning rettet

Detaljer