Universitetet for miljø- og biovitenskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet for miljø- og biovitenskap"

Transkript

1 Studieguide 2009 Universitetet for miljø- og biovitenskap

2 Velkommen 3 Det levende universitet Bachelor 7 Akvakultur 11 Biologi 15 Bioteknologi 19 Energi- og miljøfysikk 23 Fornybar energi 27 Geomatikk 31 Husdyrvitenskap 35 Kjemi 39 Landskapsingeniør 43 Matvitenskap 47 Miljø- og naturressurser 51 Plantevitenskap 55 Samfunnsøkonomi 59 Skogfag 63 Utviklingsstudier 67 Økologi og naturforvaltning 71 Økonomi og administrasjon Master 5årig 77 By- og regionplanlegging 81 Eiendomsfag 85 Landskapsarkitektur 89 Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag Master teknologi (sivilingeniør) 5årig 93 Byggeteknikk og arkitektur 97 Geomatikk 101 Industriell økonomi 105 Kjemi og bioteknologi 109 Maskin-, prosess- og produktutvikling 113 Matindustrielle prosesser 117 Miljøfysikk og fornybar energi 121 Vann- og miljøteknikk Master 2årig 125 Bioinformatikk og anvendt statistikk 129 Biologi 133 Bioteknologi 137 Eiendomsutvikling 141 Entrepenørskap og innovasjon 145 Folkehelsevitenskap 149 Husdyrvitenskap 153 Kjemi 157 Matematiske realfag 161 Matvitenskap 165 Matvitenskap - mat og helse 169 Mikrobiologi 173 Miljø- og naturressurser 177 Naturbasert reiseliv 181 Naturforvaltning 185 Plantevitenskap 189 Samfunnsøkonomi 193 Skogfag 197 Økonomi og administrasjon (Siviløkonom) Engelsk master 203 Agroecology 207 Aquaculture 211 Development and Natural Resource Economics 215 Development Studies 219 Ecology - General 223 Ecology Tropical Ecology and Management of Natural Resources 227 European Master - Animal Breeding and Genetics 229 Feed Manufacturing Technology 233 International Environmental Studies 237 Radioecology Annen utdanning 241 Praktisk pedagogisk utdanning 245 Ett-årig grunnstudium 249 Frie realfag (0,5-2 år laveregrads utdanning) Studentliv 253 Studentsamfunnet 254 Studentsamskipnaden SiÅs Opptaksregler 255 Slik søker du opptak til studier ved UMB

3

4 du har fått informasjon om Universitetet for miljø- og biovitenskap Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB Du har sendt søknadskjemaet til Samordna opptak Du har fått omslagsark fra Samordna opptak Frist for ettersending av vitnemål Du får brev om du er tatt opp ved UMB Svarfrist om du tar studieplassen ved UMB Du har flyttet til Ås og er i full gang med studentlivet Du er ferdig med studiene på UMB og har fått mastergrad

5 Det levende universitet Universitetet for miljø- og biovitenskap har verdens første levende symbol. Ved siden av ser du vårt biogram, og hvordan det forandrer seg. På samme måten endrer naturen seg fra dag til dag. Universitets snart 150-årige historie handler om alt som lever og gror rundt oss. Livsgrunnlaget vårt i dag og for fremtidige generasjoner. Som student i et av Norges mest spennende og dynamiske fagmiljøer kan du studere naturens sykluser. Vi ønsker deg velkommen til det levende universitetet i Ås. Lag ditt eget biogram: 3

6 Internasjonalt og spesielt studentmiljø Vi har om lag 2900 studenter, hvorav 370 fra andre land enn Norge. Hvert år kommer cirka 600 nye studenter til universitetet. Halvparten av våre studenter er kvinner. Av 850 ansatte er 400 i vitenskapelige stillinger. Studentfasiliteter Studenthyblene ligger i gang- eller sykkelavstand fra Campus. Vi har eget fotball- og fri-idrettsanlegg, idrettshall og lysløype. I tillegg ligger UMB bare 1,5 km fra det nasjonale roanlegget på Årungen, og du finner mange andre sommer- og vinter-idretter i idrettslaget på Ås. Det sosiale livet Studentmiljøet er oversiktlig og gjør det lett å bli kjent med andre studenter. Studentsamfunnet rommer 70 lag og foreninger. Samfunnet er det sosiale møtestedet og har blant annet en svært aktiv konsertscene med mange attraktive artist-navn året rundt. UKA i Ås går over fire uker hvert andre år og arrangeres neste gang i oktober UMB garanterer hybel UMB garanterer første-års studenter hybel det første studieåret i Ås. Hybelgarantien gjelder alle studenter det første studieåret på Ås, med unntak av norske studenter som starter på 2-årige masterprogram. Utenlandske studenter som studerer på 2-årige masterprogram, garanteres hybel gjennom hele studieperioden på UMB. Gardermoen E6 Oslo E18 Drammen Horten Ski Ås E18 E6 Moss Sarpsborg Fredrikstad 4

7 Gradsstrukturen ved UMB Bachelorgrad Graden bachelor omfatter bestått eksamen i til sammen minst 180 studiepoeng, dvs. 3 år heltidstudie ved ordinær studieprogresjon. I de 180 studiepoeng skal det inngå en fordypning på minst 80 studiepoeng som skal framgå av utdanningsplanen. Utdanningsplanen utarbeides i samarbeid med studie-veilederen etter opptak. I studiet bør minst 15 studiepoeng være knyttet til ett eller flere selvstendige arbeider. Søknad for opptak til bachelorgrad sendes gjennom Samordna opptak. Frister for søknad, ettersending av dokumentasjon og svarfrist ved tilbud om studieplass følger de nasjonale frister fastsatt av departementet. Mastergrad Ved UMB tildeles det både 2 årige og 5 årige mastergrader. 2 årige mastergrader For opptak til masterstudier kreves at søkeren har bachelorgrad, cand. mag. grad eller har gjennomført tilsvarende studieløp med minst 180 studiepoengs omfang. Mastergraden omfatter bestått eksamen i til sammen minst 120 studiepoeng, dvs. 2 års heltidsstudie ved ordinær studieprogresjon. I studiet skal minst 30 studiepoeng være knyttet til ett selv-stendig arbeid. Det fastsettes i studie-planen for det enkelte mastergrads-program hvilke fagkrav som gjelder for opptak. Normalt innebærer dette at en bachelorgrad i et tilsvarende fagområde ved UMB kvalifiserer for opptak til master. For eksempel kvalifiserer en bachelorgrad i Plantevitenskap til opptak til masterstudier i Plantevitenskap. Søknad for opptak sendes direkte til UMB. Søknadsskjema får du ved å henvende deg til UMB eller på internett lokaleopptak 5 årige mastergrader Ved UMB tildeles 5 årige mastergrader i Landskapsarkitektur, Arealplanlegging, Eiendomsfag, Teknologi og Lektor-utdanning i naturvitenskapelige fag. Mastergraden omfatter bestått eksamen i til sammen 300 studiepoeng, dvs. 5 års helstidstudier ved ordinær progresjon. Søknad for opptak til Master i Landskapsarkitektur, Arealplanlegging, Eiendomsfag, Teknologi og Lektorutdanningen sendes gjennom Samordna opptak. Frister for søknad, ettersending av dokumentasjon og svarfrist ved tilbud om studieplass følger de nasjonale frister fastsatt av departementet. Ph.D. Etter å ha fullført en mastergrad ved UMB kan en under visse forutsetninger studere videre i en 3-årig forskerutdanning og få graden Ph.D. Denne graden erstatter Dr. scient.-graden. Lærerutdanning Gjennomføring av Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) gir rett til tittelen adjunkt, lektor eller faglærer i grunnskole og videregående opplæring. Gjennomføring av 5 årig lærer utdanning i naturvitenskapelige fag (LUN) gir rett til tittelen lektor i to av fagene naturfag, biologi, kjemi, fysikk, matematikk og informatikk. Utdanningen gir også rett til undervisning på grunnskolens ungdoms- og mellomtrinn. Lån og stipend Statens lånekasse gir lån og stipend etter vanlige regler til alle som er tatt opp ved UMB. 5

8

9 Bachelor Akvakultur Hvorfor studere Akvakultur? Det gir en allsidig utdannelse som omfatter fiskebiologi med hovedvekt på avl og ernæring, produksjonsteknikk, infrastruktur og økonomi. Akvakulturindustrien er den største eksportnæring i Norge etter olje og større enn samlede fiskerier og er i rivende utvikling. Nesten halvparten av den fisken som konsumeres i verden kommer i dag fra akvakultur, mot ni prosent i Næringen må utvikle nye bærekraftige og lønnsomme produksjonsmetoder, og søker personer med vilje og evne til innovativ tenkning. Hva blir jeg? Utdanningen gir deg et solid grunnlag for opptak til engelsk masterstudium i akvakultur (Aquaculture) på UMB eller for lignende masterstudier i inn- og utland. Bachelor i akvakultur gir deg kompetanse for ulike stillinger ved akvakulturanlegg og i fôrindustrien. 7

10 Hva lærer jeg? avl, ernæring, produksjonsteknikk og økonomi. for å få fullt utbytte av disse fagene vil du også ta emner innen kjemi eventuelt fysikk, biokjemi, biologi, matematikk og statistikk. du kan ta valgfrie emner innenfor spesielle interesseområder, der du for eksempel kan øke kompetansen innen økonomi, ledelse og logistikk. UMB har et nært samarbeid med Nofima Marin, som har tett kontakt med næringen og stor kontaktflate internasjonalt. Sammen representerer de fagmiljøet som ga forskningsbasisen for det norske eventyret innen fiskeoppdrett. Fra samme fagmiljø har et av Norges sentre for fremragende forskning sprunget ut: Aquaculture protein center (APC). Oppbygging av studiet: Du starter med et innføringsemne i akvakultur, med blant annet utferder til akvakulturanlegg i Norge eller utlandet. Første studieår inneholder også et laboratoriekurs med hovedfokus på produksjon av laks. I tillegg tar du grunnleggende fag som kjemi og/eller fysikk og ex.phil. I andre studieår lærer du statistikk og økonomi, i tillegg til biologiske fag. I det tredje og siste studieåret bygger du videre på ernæring og noe mer tekniske fag. Siste året har du også anledning til å velge flere valgfrie fag der du kan bygge opp din egen individuelle profil. Veien videre: Bachelorgraden gir deg et godt utgangspunkt for videre masterstudier i Akvakultur (Aquaculture). Du kan også søke på lignende masterstudier i inn- og utland. Opptakskrav: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ + 3BT)/(2BI + 3BT)* * UMB godkjenner også 3NA For elever fra Kunnskapsløftet: Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) + Matematikk (R1+R2)/Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/ Teknologi og forskningslære (1+2) Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene ved UMB, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studiekonsulenter Marit Ensby tlf.: e-post: Megumi Ohta Fog tlf.: e-post: 8

11 Oppbygging av studiet* Akvakultur sp Kode Emne Studiepoeng Obligatoriske emner 125 akx100 Akvakultur 10 tat101 Akvakultur laboratoriekurs 10 kjb200 Biokjemi 10 kjm100** Generell kjemi 10 hfx201 Dyrefysiologi 10 mat100** Brukerkurs i matematikk 10 phi100 Examen philosophicum 10 hfe200 Generell husdyr- og fiskeernæring 10 tat201 Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre, laboratoriekurs bus100 Innføring i foretaksøkonomi 5 tat211 Produksjonsteknikk i akvakultur 10 stat100 Statistikk 10 tat254 Akvakultur produksjon 5 Minst en av fys100 Fysikk og natur 10 kjm100 Generell kjemi 10 Valgfrie emner Kommentar: 60 stp er helt valgfritt. Det anbefales at alle tar KJM100 og FYS100. Noen aktuelle valgfag: Innføring i ernæring (HFE100), organisk kjemi (KJM110), generell økologi (ECOL100), Genetikk introduksjonskurs (BIO120), Driftregnskap og budsjettering (BUS210), fritt emne er også aktuelt **Obligatorisk bare for de som ikke har 3MX (R2) og 3KJ (Kjemi 2) fra videregående skole. * med forbehold om endringer For full oversikt over emner, emnekoder og studiepoeng: 5 9

12

13 Bachelor Biologi Hvorfor studere Biologi? Du lærer om hvordan levende organismer fungerer, fra gener i den enkelte celle til naturens store samspill. Du ser at kunnskap om biologi er i stadig utvikling og at den vil få stor betydning for samfunnet i årene som kommer. Du vil bidra til å utvikle bærekraftig mat- og annen biologisk produksjon. Hva blir jeg? Du får kompetanse til stillinger innen offentlig forvaltning, i naturvernorganisasjoner og i næringslivet. Du kan ta masterstudier i biologi med mange ulike spesialiseringer. Med påbygning i pedagogikk kan du få undervisningskompetanse i biologi. 11

14 Hva lærer jeg? om hvordan levende organismer har utviklet seg gjennom evolusjon og seleksjon. om biologisk mangfold og de store sammenhengene i naturen. om hvordan vi, ved å studere arvestoffet og aktive gener, forstår stadig mer om hvordan levende organismer fungerer. Du vil lære hvordan gener kan skrus av og på og hva som påvirker disse mekanismene. å kjenne igjen ulike grupper av planter og dyr, om deres oppbygning helt ned på cellenivå og deres levevis, fysiologi og krav til miljøet. en god forståelse for samspillet i naturen, og hva som kan påvirke dette. å se kritisk på genetiske, fysiologiske og økologiske problemstillinger. Som modeller for studier bruker vi ikke bare viltlevende planter og dyr, men også kulturplanter, husdyr og mikroorganismer av betydning for matens kvalitet og sunnhet. Kunnskapen fra alt dette er viktig for hvordan vi forvalter naturen og løser miljøproblemer. Du er med på forelesninger, øvinger, utferder, gruppearbeid og feltkurs. Du vil jobbe både selvstendig og i gruppe og vil måtte forholde deg til tidsfrister. Vi legger særlig vekt på at du skal studere emner som lærer deg å omsette teori til praksis. Oppbygging av studiet: Første del av består av et innføringsemne i biologi, examen philosophicum, grunnleggende matematikk og andre emner fra naturvitenskapelige fag. Dermed får du en bredde i studiet å bygge videre på. Deretter kan du begynne den spesialiseringen du vil ha. Veien videre: Aktuelle masterstudier ved UMB er Biologi, Økologi, Mikrobiologi, Bioteknologi, Miljø- og naturressurser, Naturforvaltning og Plantevitenskap. Opptakskrav: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/ (2KJ+3BT)/(2BI+3BT)* *UMB godkjenner også 3NA For elever fra Kunnskapsløftet: Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) + Matematikk (R1+R2)/Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/ Teknologi og forskningslære (1+2) Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene ved UMB, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studieveileder Charlotte Bless tlf.: e-post: 12

15 Oppbygging av studiet* Biologi sp Kode Emne Studiepoeng Obligatoriske emner phi100 ex phil 10 bio100 Cellebiologi 5 bio120 Genetikk introduksjonskurs 5 bio121 Øvingsemne i genetikk 5 bio130 Generell mikrobiologi I 5 bio140 Innføringsemne i biologi 5 zool100 Generell zoologi 5 bot100 Plantediversitet 5 bot130 Grunnleggende plantefysiologi 5 ecol100 Grunnleggende økologi 5 hfx209 Evolusjonsbiologi 10 hfx201 Dyrefysiologi 10 stat100 Statistikk 10 kjm100 Generell kjemi 10 minst en av bio210 Molekylærbiologi 10 bio220 Eukaryot molekylærbiologi 10 gen220 Genetisk grunnlag for biodiversitet 10 minst en av math100 Brukerkurs i matematikk 10 math111 Kalkulus 10 Studieretning: Økologi, Evolusjon og Biodiversitet Emner i Økologi, Botanikk, Zoologi, Etologi Studieretning: Fysiologi, Celle- og molekylærbiologi Emner i dyrefysiologi / plantefysiologi / mikrobiologi, kjemi, bioteknologi, molekylærbiologi Valgfrie emner * med forbehold om endringer For full oversikt over emner, emnekoder og studiepoeng: 13

16

17 Bachelor Bioteknologi Hvorfor studere Bioteknologi? Du forstår samspillet mellom gener, proteiner og karbohydrater i levende organismer. Alle biologiske fag bygger på kompetanse fra molekylærbiologi og bioteknologi. Det er et viktig fag innen medisin, helsefag, matvareproduksjon, miljøspørsmål og ressursforvaltning. Studiet har høy kvalitet, i følge en internasjonal evaluering i Hva blir jeg? Studiet kvalifiserer for opptak til masterprogrammene i bioteknologi, mikrobiologi og bioinformatikk. Med ekstra fordypningsfag kan du ta masterstudier i matvitenskap eller kjemi. Du kan arbeide innen medisin, miljø, matvareproduksjon eller kjemisk industri. Med tilleggsutdannelse i pedagogikk kan du bli lærer. 15

18 Hva lærer jeg? Du får en solid basis innen kjemi, genetikk, biokjemi, mikrobiologi og molekylærbiologi. Det gjør deg godt kvalifisert for videre masterstudier. Du deltar i teoretiske og praktiske studier av alle bestanddeler i en levende celle eller et vev. Du lærer hvordan organismer utvikler seg i ulike miljøer, hvordan de omsetter stoffer og om samspillet mellom forskjellige organismer. Noen biokjemiske stoffer deltar i naturlig utvikling, andre er sykdomsfremkallende. Kunnskap om dette gjør at det kan lages nye produkter og organismer: Planter kan gjøres mer motstandsdyktige, mikroorganismer kan produsere f. eks. antibiotika, insulin og vaksiner, fisk kan bedre utnytte fôret, avfallsprodukter kan utnyttes ved bruk av enzymer. Matindustrien har lenge brukt bioteknologi i produksjon av for eksempel ost, yoghurt, øl og spekemat. Bioteknologi forventes å bli et av de største vekstområdene i dette århundret. Du får en innføring i bioteknologifag allerede det første året, ved siden av de grunnleggende realfagene. Bioteknologistudiet består av både teori og praksis, og mye undervisning foregår i laboratoriet. Du undervises av forskere med spisskompetanse innen sitt fagområde. Oppbygging av studiet: Studiet har tre retninger: bioteknologifag, biokjemi og bioinformatikk. Første studieår er tilnærmet likt for alle, med innføringsemne i bioteknologi, cellebiologi, generell kjemi, fysikk, matematikk, og examen philosophicum. I andre og tredje studieår bygges alle retninger ut med grunnemner i mikrobiologi, genetikk, statistikk og organisk kjemi, samt påbygningsemner i biokjemi, molekylærbiologi og bioinformatikk. Retning bioteknologifag gir spesialisering innen genetikk, biokjemi, molekylærbiologi, mikrobiologi. Retning biokjemi har fysikalsk og utvidet organisk kjemi i tillegg til bioteknologifag. Retning bioinformatikk gir spesialisering innen programmering, statistikk og matematikk. Opptakskrav: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/ (2KJ+3BT)/(2BI+3BT)* *) UMB godkjenner også 3NA For elever fra Kunnskapsløftet: Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) + Matematikk (R1+R2)/Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/ Teknologi og forskningslære (1+2) Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene ved UMB, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studieveileder Janne Beate Utåker tlf.:

19 Oppbygging av studiet* Bioteknologi sp Kode Emne Studiepoeng Obligatoriske emner bio100 Cellebiologi 5 bio101 Introduksjon i bioteknologi 5 phi100/101 Examen philosophicum 10 bio120 Genetikk introduksjonskurs 5 bio130 Generell mikrobiologi I 5 bio210 Molekylærbiologi 10 fys100 Fysikk og natur 10 kjm100 Generell kjemi 10 kjm110 Organisk kjemi 10 kjb200 Biokjemi 10 bin210 Introduksjon i bioinformatikk 10 kjb210 Eksperimentell og anvendt biokjemi 10 stat100 Statistikk 10 Minst en av math100 Brukerkurs i matematikk 10 math111 kalkulus 1 10 Retninger: Emner: Bioteknologifag Genetikk, biokjemi lab., molekylærbiolog lab., mikrobiologi Biokjemi Genetikk, biokjemi lab., molekylærbiologi lab., fysikalsk kjemi, utvidet organisk kjemi, mikrobiologi Bioinformatikk Informatikk, statistikk, matematikk, genetikk 45 * med forbehold om endringer For full oversikt over emner, emnekoder og studiepoeng: 17

20

21 Bachelor Energi- og miljøfysikk Hvorfor studere Energi- og miljøfysikk? Du er interessert i fysikk, matematikk, fornybar energi og klima- og miljøspørsmål Du vil lære om de fysiske prosessene i naturen og metodene vi bruker for å forstå dem, om klimafysikk og om moderne energiteknologi Du vil studere i et fagmiljø som er levende opptatt av hvordan verden skal løse sine energi- og miljøproblemer Hva blir jeg? Mange fortsetter med et masterstudium. På UMB kan du velge mellom Fornybar energi, Biologisk fysikk, Biometeorologi og klimafysikk, Anvendt matematikk, Bioinformatikk eller gå over til siv.ing.-studier. Kandidatene som velger å gå direkte ut i arbeidslivet får stillinger innenfor offentlig forvaltning og privat næringsliv knyttet til realfag og fornybar energi, og noen blir fysikk- og matematikklærere. 19

22 Hva lærer jeg? Du får en bred realfaglig plattform innen matematiske realfag (fysikk, matematikk, statistikk og informatikk) med hovedvekt på fysikk og matematikk. Som spesialisering lærer du om omfang og varighet av energiressurser, energiproduserende og energiforbrukende prosesser, energitransport, ulike måter å lagre og fordele energi på og hvilke muligheter en har til å dekke jordas framtidige behov for energi. Du lærer om de viktigste fornybare energiressursene, sol, vind, bio og vann m.fl. og i tillegg tradisjonelle karbonbaserte energiressurser (olje, gass, kull) og atomkraft. Du lærer også om radioaktivitet, stråling og biologiske effekter av stråling og om atmosfæren, klima og klimaendringer. Oppbygging av studiet: Første år inneholder ex.phil. og innføring i fysikk, matematikk og statistikk. Andre år fortsetter med mer fysikk og matematikk pluss litt grunnleggende kjemi og informatikk. Tredje år avslutter du med emner i energifysikk, miljøfysikk og klimafysikk. Innen fysikk får du da til sammen en fordypning på minst 80 sp. Dersom du i løpet av studiet finner ut at du er mer interessert i matematikk og statistikk, kan du istedenfor ta en fordypning på 80 sp i disse fagene. Bachelor i energi- og miljøfysikk ved UMB er et klassisk Bachelor of Science-studium, slik du finner det på universiteter over hele verden. Det betyr at det er svært godt egnet for å ta et semester av studiet ved et utenlandsk universitet. Veien videre Ved UMB gir studiet deg muligheter til å fortsette med mastergrad i Fornybar energi, Biologisk fysikk, Computational biology (engelskspråklig studium), Biometeorologi og klimafysikk, Anvendt matematikk og Bioinformatikk. Du er også kvalifisert for tilsvarende studier ved universiteter verden over. Opptakskrav: Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) + Matematikk (R1+R2)/ Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/ Teknologi og forskningslære (1+2) For elever med eksamen fra videregående skole før Kunnskapsløftet: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ + 3BT)/(2BI + 3BT) UMB godkjenner også 3NA Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene ved UMB, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studieveileder Rune Grønnevik tlf.:

23 Oppbygging av studiet Energi- og miljøfysikk sp Emne Studiepoeng Ex.phil og oppstartsemner 20 Fysikk 30 Matematikk 30 Informatikk og statistikk 30 Kjemi og biologi 20 Velg ett av følgende fagområder 50 Energi- og miljøfysikk 50 Matematikk og fysikk 50 Matematikk, statistikk og informatikk * 50 * I denne studieguiden er det bare spesialisering innen fagområdet Energi- og miljøfysikk som er presentert. Men det tilbys også spesialiseringer rettet mot matematikk, statistikk og informatikk. Studiet planlegges og tilpasses individuelt i samarbeid med studieveileder og fagmiljøet For full oversikt over emner, emnekoder og studiepoeng: 21

24

25 Bachelor Fornybar energi Hvorfor studere Fornybar energi? Klimaendringene og behovet for alternativ energi skaper stort behov for mer kunnskap og tverrfaglig kompetanse. Du får en helhetlig kompetanse innen fornybar energi, med vekt på bioenergi og areal- og ressursforvaltning knyttet til ulike energiformer. Variert fagfelt med behov for kunnskap både om biologi, miljø- og arealforvaltning, økonomi og teknologi. Hva blir jeg? Du blir kvalifisert for flere masterprogrammer både ved UMB og andre studiesteder. Utdannelsen gir god bakgrunn til jobb i energibedrifter, konsulentselskap, organisasjoner og offentlig forvaltning med oppgaver innen fornybar energi. 23

26 Hva lærer jeg? Du får bred kunnskap om planlegging, produksjon og foredling av fornybare energiressurser. Du lærer om areal-og miljøforvaltning, og om forebygging av konflikter knyttet til arealkrevende energiressurser som bioenergi, vindenergi og vannkraft/ småkraft. Med et solid tverrfaglig fundament skal du kunne kombinere kunnskap fra ulike fagområder som miljø og naturforvaltning, økonomi, arealplanlegging, miljøjus og biologiske prosesser. Du skal forstå verdikjeder og planleggingsprosesser knyttet til fornybare energiressurser, og kunne arbeide med problemstillinger knyttet til økonomi, areal og miljø ved produksjon og foredling av fornybar energi. Oppbygging av studiet: Undervisningen baseres på forelesninger, oppgaveløsning, ekskursjoner og øvelser. Forståelse for samarbeid på tvers av fagområder er viktig. Derfor legges det stor vekt på semesteroppgaver og gruppearbeid med praktiske problemstillinger, som gir mulighet for å kombinere kunnskap fra flere fagområder. Dermed får du god trening i å samarbeide, løse problemer og presentere resultater. Vi oppfordrer våre studenter til å ta et semester i utlandet, og er behjelpelig med å tilpasse dette til ditt studie. Studieprogrammet har en egen studieveileder som hjelper med å tilrettelegge studiet ut fra dine ønsker. Opptakskrav: kompetanse. Generell studie- Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studieveileder Christina Qvam Heggertveit tlf.: / e-post: 24

27 Oppbygging av studiet* Fornybar energi- 180 sp Kode Emne Studiepoeng Obligatoriske emner apl102 Arealplanlegging, introduksjonsemne 5 apl201 kommunal planlegging 5 bot130 grunnleggende plantefysiologi 5 bus100 grunnleggende foretaksøkonomi 5 bus210 driftsregnskap og budsjettering 10 ecn110 innføring i samfunnsøkonomi mikro 5 ecn170 miljø- og ressursøkonomi 5 ecol100 grunnleggende økologi 5 forn200 energisystemer og teknologi 10 forn210 bioenergi 5 fys100 fysikk og natur 10 jus100 juridisk metode og norsk rettssystem 5 jus220 regulerings- og miljørett i 5 kjm100 generell kjemi 10 math100 brukerkurs i matematikk 10 mina100 energi, miljø og naturressurser 10 natf200 vern og forvaltning av norsk natur 5 phi100 examen philosophicum 10 skog100 skogforvaltning 10 stat100 statistikk 10 Valgfrie emner 35 * med forbehold om endringer For full oversikt over emner, emnekoder og studiepoeng: 25

28

29 Bachelor Geomatikk kart, satellitter og 3d-modellering Hvorfor studere Geomatikk? Et opplagt valg hvis du er interessert i kart, webapplikasjoner, teknologi, 3D-spill eller lignende Kompetansen er meget etterspurt i arbeidslivet Kart og geografisk informasjon er en viktig del av alles hverdag, ikke minst den digitale. GPS i bil, båt, via internett eller på mobiltelefon er noen eksempler Hva blir jeg? Kompetanse i geomatikk er etterspurt i mange ulike deler av næringslivet og offentlig sektor. Du vil kunne gå rett inn i produksjon og konsulentarbeid i mange ulike stillinger, nær sagt overalt i verden. Søk på nettet etter geomatikk/geomatics, og finn veldig mye. 27

30 Hva lærer jeg? Geomatikk er et sammensatt fagfelt som blant annet bygger på geofag fra videregående skole. Geodesi tar for seg jordas form og størrelse og spiller en viktig rolle for satellitter, som med millimeters nøyaktighet kan fastslå posisjoner på jordoverflaten. Anvendelsen av GPS-teknologi er i dag overalt og stadig økende. Digitale bilder fra fly og satellitter er grunnlaget for kartlegging av jordoverflaten, og er viktige for overvåking av miljø og naturressurser. Fotogrammetri og satellittkartlegging bruker de samme metoder som for eksempel 3D-visualisering og modellering til dataspill. Geografisk informasjonsbehandling omfatter både innsamling, lagring, analyse og presentasjon av kart/geodata og annen informasjon. Mange beslutninger i forvaltning og næringsliv baseres på dette, blant annet innen arealplanlegging. UMB har en lang tradisjon innen geomatikk, og er det studiestedet i Norge som gir best mulighet for en tilstrekkelig bakgrunn innenfor de nevnte fagområder. Du vil få nær kontakt med de som jobber med geomatikk i næringsliv og det offentlige, og vil være godt forberedt på arbeidslivet. Oppbygging av studiet: Grunnleggende emner i geomatikk tas samtidig med realfag (matematikk, fysikk, informatikk og statistikk) i studiets første del. Økonomi og samfunnsfag inngår som et supplement til teknologi- og realfagene. For enkelte videregående emner i geomatikk kan det være aktuelt med fordypning innen noen av realfagene. Studiet kan avsluttes med en bacheloroppgave innen valgt fagområde. Veien videre: Geomatikk gir deg et godt utgangspunkt for det 5-årige masterstudiet i geomatikk ved UMB. Ved bevisst bruk av valgfrie emner kan du også få kompetanse til å søke beslektede masterstudier ved UMB eller andre universiteter. Opptakskrav: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ. For elever fra Kunnskapsløftet: Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) Det tas opp 20 studenter hvert år. Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: Internett: sit Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studieveileder Rune Grønnevik tlf.: e-post: 28

31 Oppbygging av studiet* Tidligere student Geomatikk sp Emne Studiepoeng Ex.phil og oppstartsemner 20 Samfunnsfag og økonomi 10 Fysikk 20 Matematikk 30 Informatikk og statistikk 20 Landmåling 35 Bildebehandling/fotgrammetri 15 GIS 10 Valgfrie emner i geomatikk 20 * med forbehold om endringer Studiet planlegges og tilpasses individuelt i samarbeid med studieveileder og fagmiljøet For full oversikt over emner, emnekoder og studiepoeng: Linn Fritsvold Konsulent Geodata AS Fortell om jobben du har nå? Etter også å ha tatt Master i Geomatikk ved UMB, ble jeg trainee og siden konsulent med geografiske data og GIS som arbeidsområde. Siden februar 2008 har jeg vært fast utleid til StatoilHydro. De bruker GIS innenfor mange områder, og jeg bistår geologer og geofysikere. Hva vil du si om utdannelsen fra UMB? Den er en god grunnmur for meg og kan gi jobb i mange bransjer både i privat og offentlig sektor - forskning, offshore, IT, bygg og anlegg, fjernmåling, landmåling etc. Geomatikk-jobber er dessuten svært varierte, og det er mangel på denne kompetansen i jobbmarkedet. Hvordan var studiemiljøet og fagfolkene på UMB? Geomatikk består av ulike fagfelt som GIS, geodesi, landmåling, fjernmåling og kartografi. Fagfolkene på disse områdene er svært dyktige, og siden miljøet er såpass lite gir det et bra læringsmiljø for studentene. Foreleserne bryr seg om studentene sine. UMB er et utrolig bra studiested hvor du kan være deg selv og være med på det du vil. 29

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Geomatikk Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor Geomatikk kart, satellitter og 3d-modellering Master 5-årig Teknologi (sivilingeniør) Geomatikk - kart,

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2013

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2013 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 213 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/213-14/GRUNN Ettårig grunnstudium Nedenfor finner du forslag på eksempelplaner

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 214 Ettårig grunnstudium Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre. 3 sp må være realfag og 3 sp samfunnsfag/økonomifag.

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2009/2010

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2009/2010 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 29/21 H:/studieplaner/29-1/GRUNN Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium passer for deg som har generell studiekompetanse

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2011

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2011 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 211 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/211-12/GRUNN Ettårig grunnstudium Nedenfor finner du forslag på eksempelplaner

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM Norges miljø og biovitenskapelige universitet, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap Institutt for IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2010/2011

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2010/2011 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 21/211 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/21-11/GRUNN Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium passer for deg

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM Bachelor Matvitenskap og ernæring Side Beskrivelse

Detaljer

Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014

Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014 Institutt for plantevitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014 Y://:/Undervisning\Studieplaner 2014_15 B-BIOL_juli 2014 Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør totalt 180 studiepoeng.

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Public,iastate.edu//101Carbohydrates. Beskrivelse BSC 2

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Public,iastate.edu//101Carbohydrates. Beskrivelse BSC 2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Public,iastate.edu//101Carbohydrates IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 21 Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre, med oppstart i høstsemesteret.

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Opptak 217 Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er

Detaljer

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV)

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Studieretninger: Jord og hagebruk Grøntmiljø Opptak 2016 Y:/Vetbio/IPV/Adminstrasjon/Undervisning/studieplaner/2016_PVstudieplan

Detaljer

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål 01-02-2008 du har fått informasjon om Universitetet for miljø- og biovitenskap 15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB 14-04-2008 Du har sendt søknadskjemaet til Samordna opptak 01-06-2008

Detaljer

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV)

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Studieretninger: Jord og hagebruk Grøntmiljø Opptak 201 Y:/Vetbio/IPV/Adminstrasjon/Undervisning/studieplaner/201_PVstudieplan

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 217 Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre, med oppstart i høstsemesteret.

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap Velkommen 3 Om Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor 9 Akvakultur 13 Biologi 17 Bioteknologi 21 Development studies / Utviklingsstudier

Detaljer

Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013. UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap

Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013. UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013 K:\Felles\0_IPM\Undervisning\Undervisning\Studieplaner\2012_2013\BIOL Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM Norges miljø og biovitenskapelige universitet, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap Institutt for IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap. Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2016

Universitetet for miljø- og biovitenskap. Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2016 Universitetet for miljø- og biovitenskap Institutt for plantevitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2016 Y://:/Undervisning\Studieplaner 2016_17 B-BIOL_juni 2016 Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden

Detaljer

Bachelor. Miljø og naturressurser (B-MINA)

Bachelor. Miljø og naturressurser (B-MINA) UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Miljø og naturressurser (B-MINA) opptak 2009 K:/studieplaner/2009_10/ B-MINA studieplan 01.07_2009 Bachelor i Miljø og naturressurser (B-MINA), opptak

Detaljer

Forslag som endelig vedtas i Undervisningsutvalget høsten 2013 Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter

Forslag som endelig vedtas i Undervisningsutvalget høsten 2013 Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Forslag som endelig vedtas i Undervisningsutvalget høsten 013 Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter Bachelor i plantevitenskap (B-PV)

Detaljer

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 1 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Hva er trenden i utdanningsvalgene blant studiesøkende ungdom? Trine Hvoslef-Eide 2111 2005 TRENDER - STUDIESØKENDE UNGDOM Topp 10 studier i Norge: Medisin Fotojournalistikk

Detaljer

Masterspesialiseriger innen LUN

Masterspesialiseriger innen LUN 1 Masterspesialiseriger innen LUN Masterspesialisering i matematikk - anvendt matematikk m/fysikk - anvendt matematikk m/kjemi Masterspesialisering i fysikk - fornybar energifysikk - biologisk fysikk Masterspesialisering

Detaljer

1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG

1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG 1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG Tilbudet legger spesielt til rette for å kombinere naturfag, produksjonsteknologi og økonomi. Dette gir en faglig bredde som er unik. Universitetets

Detaljer

Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter

Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter Y:/Vetbio/IPV/Administrasjon/Undervisning/2014/Studieplaner/2014_1/Sivilagronom

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK

Studiehåndbok. Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK Studiehåndbok Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK 2007/2008 26.11.2007 Beskrivelse av bachelorgraden i matematiske realfag For å få bachelorgraden i matematiske

Detaljer

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) Opptak 2010/11. K:felles/0_ipm/undervisning:/Studieplaner/ /B-BIOL

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) Opptak 2010/11. K:felles/0_ipm/undervisning:/Studieplaner/ /B-BIOL UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Biologi (BIOL) Opptak 2010/11 K:felles/0_ipm/undervisning:/Studieplaner/2010-2011/B-BIOL Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør

Detaljer

Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2015

Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 201 Y:/Vetbio/IPV/Administrasjon/Undervisning/2014/Studieplaner/201_16/Sivilagronom

Detaljer

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) H:/Studieplaner/ /B-BIOL

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) H:/Studieplaner/ /B-BIOL UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Biologi (BIOL) H:/Studieplaner/2009-2010/B-BIOL Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør totalt 180 studiepoeng. 105 studiepoeng

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag NMBU

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag NMBU Studiehåndbok Lektorutdanning i realfag NMBU 2016/2017 Lektorutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i to realfag og som kvalifiserer

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2016 Bachelor i Plantevitenskap (B-PV), del av sivilagronom planter.

Detaljer

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2017

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2017 Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2017 Bachelor i Plantevitenskap (B-PV), del av sivilagronom planter. Studieretninger:

Detaljer

Studiehåndbok. Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag (M-LUN)

Studiehåndbok. Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag (M-LUN) Studiehåndbok Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag (M-LUN) 007/008 0.09.007 Lektorutdanning i naturvitenskaplige fag Lektorutdanningen i naturvitenskapelige fag innholder: Felles obligatoriske fag:

Detaljer

Søknad om nye studieplasser i PPU fra våren 2016, fra NMBU

Søknad om nye studieplasser i PPU fra våren 2016, fra NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 1/03228-3 Deres ref. 1/4196 Dato 09..201 Søknad om nye

Detaljer

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak:

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak: 1302 1901 US-SAK NR: 97/2011 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): OPPTAKSLEDER CATHRINE STRØMØ ARKIVSAK NR: 11/914-1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 I dette notatet orienteres styret om det endelige opptaket til NMBU for studieåret 2015/2016. Tabell 1. Total oversikt for opptaksrammer

Detaljer

150 år 1859-2009. Universitetet for miljø- og biovitenskap 1432 Ås, e-post: opptak@umb.no www.umb.no

150 år 1859-2009. Universitetet for miljø- og biovitenskap 1432 Ås, e-post: opptak@umb.no www.umb.no 150 år 1859-2009 Studieguide 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap 1432 Ås, e-post: opptak@umb.no

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

NATURVITENSKAPELIGE- OG TEKNOLOGISKE FAG

NATURVITENSKAPELIGE- OG TEKNOLOGISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE- OG TEKNOLOGISKE FAG Tilbudet legger spesielt til rette for å kombinere naturfag, produksjonsteknologi og økonomi. Dette gir en faglig bredde som er unik. Universitetets mål er at en

Detaljer

Saksnummer: 180/2009 Opptaksrammer og studieprogramportefølje for 2010/2011. Dokumenter: a) Saksframlegg US-SAK NR: 180/2009

Saksnummer: 180/2009 Opptaksrammer og studieprogramportefølje for 2010/2011. Dokumenter: a) Saksframlegg US-SAK NR: 180/2009 US-SAK NR: 180/2009 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: 2009/1208 Saksnummer: 180/2009

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Kombinasjonsplaner, bachelor 5

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Kombinasjonsplaner, bachelor 5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM Bachelor Matvitenskap og ernæring Beskrivelse BSC

Detaljer

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 1 US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 Saksansvarlig: Studiedirektør Ole Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Benedikte Markussen Universitetsledelsen Arkiv nr: 17/02406 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig

Detaljer

Forslag til vedtak: Forslag til vedtak er i denne saken plassert etter saksfremlegget.

Forslag til vedtak: Forslag til vedtak er i denne saken plassert etter saksfremlegget. US-SAK NR: 103/2009 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): IBEN N. ANDERSEN ARKIVSAK NR: 05/1335 Opptaksrammer 2009/2010

Detaljer

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM side Bachelor Bioteknologi - retning molekylærbiologi 2 - retning biokjemi 2 - retning bioinformatikk 3 - anbefalte valgfag, B-BIOTEK 4 Bachelor Kjemi

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL)

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Heltid og deltid

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 249 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 US 64/2016 Opptaksrammer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 Vedlegg: 1. Opptaksrammer 2016 tabeller

Detaljer

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM side Bachelor Bioteknologi - retning molekylærbiologi 2 - retning biokjemi 2 - retning bioinformatikk 3 - anbefalte valgfag, B-BIOTEK 4 Bachelor Kjemi

Detaljer

Studieprogram for By- og regionplanlegging

Studieprogram for By- og regionplanlegging Sist oppdatert: 1.0.09 Studieprogram for Studieplaner 2009/10 (det tas forbehold om endringer) Nedenfor presenteres nye studieplaner for alle klasser/årstrinn innen By- og regionplanlegging. Studieplanen

Detaljer

Master. Biologi (BIOL)

Master. Biologi (BIOL) UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Master i Biologi (BIOL) H:studieplaner/2009_2010/MasterBiologi Master Biologi (M-BIOL) Mastergraden er på 120 studiepoeng (sp). 70 sp er obligatoriske for alle,

Detaljer

NOTATER Lang presentasjon UMB

NOTATER Lang presentasjon UMB NOTATER Lang presentasjon UMB Ca 45 minutter Slides Tekst Notater fremføring 1. Intro-forside Presentere seg selv: Fortelle hvem du er og hvor du kommer ifra. Fortell også hvorfor du studerer på Ås: Det

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

BACHEORGRADSPROGRAM I KJEMI Velger du kjemi ved UiT Norges Arktiske Universitet, kommer du i et ungt, aktivt og prisbelønnet fagmiljø.

BACHEORGRADSPROGRAM I KJEMI Velger du kjemi ved UiT Norges Arktiske Universitet, kommer du i et ungt, aktivt og prisbelønnet fagmiljø. BACHEORGRADSPROGRAM I KJEMI Velger du ved UiT Norges Arktiske Universitet, kommer du i et ungt, aktivt og prisbelønnet fagmiljø. Kjemifaget og sk kompetanse får stadig større betydning i samfunns- og næringsliv.

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

Master i Plantevitenskap (M-PV) 2017

Master i Plantevitenskap (M-PV) 2017 Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap Master i Plantevitenskap (M-PV) 2017 Studieretninger: Planteproduksjonsystemer Plantebioteknologi Plantevern Grøntmiljø Y:\Vetbio\IPV\Administrasjon\Undervisning\2014\Studieplaner\2017_18

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 275 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og inmasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 235 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap Innledning 3 Det levende universitet 4 Om UMB 5 Oppbygning av studiene ved UMB 7 Slik søker du opptak til studier ved UMB 9 Studentliv Bachelor

Detaljer

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Master i Biologi (M-BIOL) Opptak Y://:/Undervisning\Studieplaner 2017_18 B-BIOL

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Master i Biologi (M-BIOL) Opptak Y://:/Undervisning\Studieplaner 2017_18 B-BIOL Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap Master i Biologi (M-BIOL) Opptak 2017 Y://:/Undervisning\Studieplaner 2017_18 B-BIOL Master Biologi (M-BIOL) Mastergraden er på 120 studiepoeng (stp).

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2006 Universitetet for miljø- og biovitenskap Velkommen 3 Om Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor 7 Akvakultur 11 Bioteknologi 15 Geomatikk 19 Husdyrfag 23 Landskapsingeniør 27

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC)

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC) STUDIENEMNDA MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.05.2013 GODKJENNING. VARIGHET: 11.00-13.45 MØTEBOK Møte i Studienemnda 29.05.2013 Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen

Detaljer

Studieplaner 2009/2010

Studieplaner 2009/2010 1 Sist oppdatert: 1..9 Master i Eiendomsfag (-årig) Studieplaner 29/21 Under presenteres nye studieplaner for alle klasser/årstrinn ved studieprogrammet Eiendomsfag. Planene viser obligatoriske emner for

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Photo: NLH, Håkon Sparre Status per 22. august Totalt for UMB 2012 2011 Ramme fra universitetsstyret 1395 1380 Studenter som har svart ja 1756 1727 Studenter som

Detaljer

Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi

Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi 29.06.2015 Navn Bokmål: Miljøledelse og forurensningsbiologi

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL)

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Heltid og deltid

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk

Detaljer

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Øystein Johnsen NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Velkommen til Campus Ås NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Detaljer

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING 3.11.1 INNLEDNING 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING SIDE 185 Naturressursforvaltning er et tverrfaglig studieprogram ved NTNU. Målet med studieretningen er å utdanne studenter for

Detaljer

BACHELOR INDEKS. HH Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi. IHA Husdyrvitenskap Hestefag. IKBM Bioteknologi Kjemi Matvitenskap og ernæring

BACHELOR INDEKS. HH Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi. IHA Husdyrvitenskap Hestefag. IKBM Bioteknologi Kjemi Matvitenskap og ernæring BACHELOR INDEKS Studietilbud UMB 2013 HH Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi IHA Husdyrvitenskap Hestefag IKBM Bioteknologi Kjemi Matvitenskap og ernæring ILP Landskapsingeniør IMT Energi og miljøfysikk

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap. Master i Biologi (M-BIOL) OPPTAK 2014

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap. Master i Biologi (M-BIOL) OPPTAK 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Master i Biologi (M-BIOL) OPPTAK 2014 Y:_/_/Undervisning/\Studieplaner\ BIOL2014_2015`MSc-BIOL/M_BIOL juli 2014 Master Biologi

Detaljer

3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT)

3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) 3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) SIDE 131 3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Institutt for bioteknologi Studieprogrammet

Detaljer

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg SN-SAK NR: 20/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): OLE-JØRGEN TORP ARKIVSAK NR: Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs

Detaljer

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Masterprogrammet bygger på en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, slik denne graden er formulert av Nasjonalt råd for økonomisk administrative fag (NRØA). Disse

Detaljer

Studieplaner Studieprogram for Landskapsarkitektur Undervisningsår 2008-09

Studieplaner Studieprogram for Landskapsarkitektur Undervisningsår 2008-09 Studieplaner Studieprogram for Landskapsarkitektur Undervisningsår 2008-09 STUDIER. LANDSKAPSARKITEKTUR. KULL 2008-2013, 1. klasse Poeng Kommentar 2-5V PHG 213 5 2-4V LAA 234 LAFT 201 LAD201 20 2-3V 2-2H

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Opptak høst 2012 K:\Felles\0_IPM\Undervisning\Undervisning\Studieplaner\2012_2013\M-FOL

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Opptak 2011 Revidert 09.12.11 Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse

Detaljer

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2012/2013

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2012/2013 Studiehåndbk Lektrutdanning i realfag 0/0 Lektrutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir undervisningskmpetanse i t realfag g sm kvalifiserer fr å undervise i videregående

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Master. Folkehelsevitenskap (M-FOL)

Master. Folkehelsevitenskap (M-FOL) UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Master i Folkehelsevitenskap (M-FOL) H://Studieplaner /MasterFOLred-15.06.09 MASTER I FOLKEHELSEVITENSKAP Studieretninger/fordypninger: Miljø og helse Folkehelse

Detaljer

«Kunnskap for livet!» Plantedyrking på universitetsnivå

«Kunnskap for livet!» Plantedyrking på universitetsnivå «Kunnskap for livet!» Plantedyrking på universitetsnivå Siv Fagertun Remberg Førsteamanuensis, Institutt for plantevitenskap (IPV) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) NMBU Norges miljø-

Detaljer

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 9. mars Campus Ås

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 9. mars Campus Ås Velkommen til Åpen dag ved NMBU 9. mars 2017 Campus Ås Åpen dag på NMBU Campus Ås kl. 9:30 Sted: Bioteknologibygningen, Arabidopsis Velkommen til NMBU Generell info om studiemuligheter, studentliv, bolig

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2013/2014

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2013/2014 Studiehåndbk Lektrutdanning i realfag 0/0 Lektrutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir undervisningskmpetanse i t realfag g sm kvalifiserer fr å undervise i videregående

Detaljer

IØR har lagt større vekt på å profilere økonomi og ressursforvaltning som et samfunnsøkonomisk studium. STUDIEPOENG

IØR har lagt større vekt på å profilere økonomi og ressursforvaltning som et samfunnsøkonomisk studium. STUDIEPOENG 1302 1901 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR ØKONOMI OG RESSURSFORVALTNING RED: INGER-LISE LABUGT IØR-stud Nr 3/06 Studierevisjonen 2006 flere detaljer: Det er foretatt omfattende gjennomgang

Detaljer

2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK

2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK 2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK SIDE 111 2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK 2.8.1 INNLEDNING Dette er et treårig studieprogram med emner fra matematikk, statistikk, biologi og medisin. Programmet

Detaljer

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2014/2015

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2014/2015 Studiehåndbk Lektrutdanning i realfag 2014/201 Lektrutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir undervisningskmpetanse i t realfag g sm kvalifiserer fr å undervise

Detaljer

3.3 TO- ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT)

3.3 TO- ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) SIDE 153 3.3 TO- ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Institutt for bioteknologi 3.3.1 INNLEDNING Ved NTNU er det to masterprogrammer

Detaljer

DET LEVENDE UNIVERSITET

DET LEVENDE UNIVERSITET Internasjonalisering i ingeniørutdanningene 6. Desember 2011 www.umb.no 2 1 Den høiere Landbrugsskole paa Aas: 1859 Norges landbrukshøgskole: 1897 Norges første vitenskapelige høgskole med rett å tildele

Detaljer

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Navn: Bokmål: Matematikk og statistikk - bachelor Nynorsk: Matematikk og statistikk - bachelor Engelsk: Mathematics and Statistics - bachelor Oppnådd grad:

Detaljer