Universitetet for miljø- og biovitenskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet for miljø- og biovitenskap"

Transkript

1 Studieguide 2009 Universitetet for miljø- og biovitenskap

2 Velkommen 3 Det levende universitet Bachelor 7 Akvakultur 11 Biologi 15 Bioteknologi 19 Energi- og miljøfysikk 23 Fornybar energi 27 Geomatikk 31 Husdyrvitenskap 35 Kjemi 39 Landskapsingeniør 43 Matvitenskap 47 Miljø- og naturressurser 51 Plantevitenskap 55 Samfunnsøkonomi 59 Skogfag 63 Utviklingsstudier 67 Økologi og naturforvaltning 71 Økonomi og administrasjon Master 5årig 77 By- og regionplanlegging 81 Eiendomsfag 85 Landskapsarkitektur 89 Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag Master teknologi (sivilingeniør) 5årig 93 Byggeteknikk og arkitektur 97 Geomatikk 101 Industriell økonomi 105 Kjemi og bioteknologi 109 Maskin-, prosess- og produktutvikling 113 Matindustrielle prosesser 117 Miljøfysikk og fornybar energi 121 Vann- og miljøteknikk Master 2årig 125 Bioinformatikk og anvendt statistikk 129 Biologi 133 Bioteknologi 137 Eiendomsutvikling 141 Entrepenørskap og innovasjon 145 Folkehelsevitenskap 149 Husdyrvitenskap 153 Kjemi 157 Matematiske realfag 161 Matvitenskap 165 Matvitenskap - mat og helse 169 Mikrobiologi 173 Miljø- og naturressurser 177 Naturbasert reiseliv 181 Naturforvaltning 185 Plantevitenskap 189 Samfunnsøkonomi 193 Skogfag 197 Økonomi og administrasjon (Siviløkonom) Engelsk master 203 Agroecology 207 Aquaculture 211 Development and Natural Resource Economics 215 Development Studies 219 Ecology - General 223 Ecology Tropical Ecology and Management of Natural Resources 227 European Master - Animal Breeding and Genetics 229 Feed Manufacturing Technology 233 International Environmental Studies 237 Radioecology Annen utdanning 241 Praktisk pedagogisk utdanning 245 Ett-årig grunnstudium 249 Frie realfag (0,5-2 år laveregrads utdanning) Studentliv 253 Studentsamfunnet 254 Studentsamskipnaden SiÅs Opptaksregler 255 Slik søker du opptak til studier ved UMB

3

4 du har fått informasjon om Universitetet for miljø- og biovitenskap Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB Du har sendt søknadskjemaet til Samordna opptak Du har fått omslagsark fra Samordna opptak Frist for ettersending av vitnemål Du får brev om du er tatt opp ved UMB Svarfrist om du tar studieplassen ved UMB Du har flyttet til Ås og er i full gang med studentlivet Du er ferdig med studiene på UMB og har fått mastergrad

5 Det levende universitet Universitetet for miljø- og biovitenskap har verdens første levende symbol. Ved siden av ser du vårt biogram, og hvordan det forandrer seg. På samme måten endrer naturen seg fra dag til dag. Universitets snart 150-årige historie handler om alt som lever og gror rundt oss. Livsgrunnlaget vårt i dag og for fremtidige generasjoner. Som student i et av Norges mest spennende og dynamiske fagmiljøer kan du studere naturens sykluser. Vi ønsker deg velkommen til det levende universitetet i Ås. Lag ditt eget biogram: 3

6 Internasjonalt og spesielt studentmiljø Vi har om lag 2900 studenter, hvorav 370 fra andre land enn Norge. Hvert år kommer cirka 600 nye studenter til universitetet. Halvparten av våre studenter er kvinner. Av 850 ansatte er 400 i vitenskapelige stillinger. Studentfasiliteter Studenthyblene ligger i gang- eller sykkelavstand fra Campus. Vi har eget fotball- og fri-idrettsanlegg, idrettshall og lysløype. I tillegg ligger UMB bare 1,5 km fra det nasjonale roanlegget på Årungen, og du finner mange andre sommer- og vinter-idretter i idrettslaget på Ås. Det sosiale livet Studentmiljøet er oversiktlig og gjør det lett å bli kjent med andre studenter. Studentsamfunnet rommer 70 lag og foreninger. Samfunnet er det sosiale møtestedet og har blant annet en svært aktiv konsertscene med mange attraktive artist-navn året rundt. UKA i Ås går over fire uker hvert andre år og arrangeres neste gang i oktober UMB garanterer hybel UMB garanterer første-års studenter hybel det første studieåret i Ås. Hybelgarantien gjelder alle studenter det første studieåret på Ås, med unntak av norske studenter som starter på 2-årige masterprogram. Utenlandske studenter som studerer på 2-årige masterprogram, garanteres hybel gjennom hele studieperioden på UMB. Gardermoen E6 Oslo E18 Drammen Horten Ski Ås E18 E6 Moss Sarpsborg Fredrikstad 4

7 Gradsstrukturen ved UMB Bachelorgrad Graden bachelor omfatter bestått eksamen i til sammen minst 180 studiepoeng, dvs. 3 år heltidstudie ved ordinær studieprogresjon. I de 180 studiepoeng skal det inngå en fordypning på minst 80 studiepoeng som skal framgå av utdanningsplanen. Utdanningsplanen utarbeides i samarbeid med studie-veilederen etter opptak. I studiet bør minst 15 studiepoeng være knyttet til ett eller flere selvstendige arbeider. Søknad for opptak til bachelorgrad sendes gjennom Samordna opptak. Frister for søknad, ettersending av dokumentasjon og svarfrist ved tilbud om studieplass følger de nasjonale frister fastsatt av departementet. Mastergrad Ved UMB tildeles det både 2 årige og 5 årige mastergrader. 2 årige mastergrader For opptak til masterstudier kreves at søkeren har bachelorgrad, cand. mag. grad eller har gjennomført tilsvarende studieløp med minst 180 studiepoengs omfang. Mastergraden omfatter bestått eksamen i til sammen minst 120 studiepoeng, dvs. 2 års heltidsstudie ved ordinær studieprogresjon. I studiet skal minst 30 studiepoeng være knyttet til ett selv-stendig arbeid. Det fastsettes i studie-planen for det enkelte mastergrads-program hvilke fagkrav som gjelder for opptak. Normalt innebærer dette at en bachelorgrad i et tilsvarende fagområde ved UMB kvalifiserer for opptak til master. For eksempel kvalifiserer en bachelorgrad i Plantevitenskap til opptak til masterstudier i Plantevitenskap. Søknad for opptak sendes direkte til UMB. Søknadsskjema får du ved å henvende deg til UMB eller på internett lokaleopptak 5 årige mastergrader Ved UMB tildeles 5 årige mastergrader i Landskapsarkitektur, Arealplanlegging, Eiendomsfag, Teknologi og Lektor-utdanning i naturvitenskapelige fag. Mastergraden omfatter bestått eksamen i til sammen 300 studiepoeng, dvs. 5 års helstidstudier ved ordinær progresjon. Søknad for opptak til Master i Landskapsarkitektur, Arealplanlegging, Eiendomsfag, Teknologi og Lektorutdanningen sendes gjennom Samordna opptak. Frister for søknad, ettersending av dokumentasjon og svarfrist ved tilbud om studieplass følger de nasjonale frister fastsatt av departementet. Ph.D. Etter å ha fullført en mastergrad ved UMB kan en under visse forutsetninger studere videre i en 3-årig forskerutdanning og få graden Ph.D. Denne graden erstatter Dr. scient.-graden. Lærerutdanning Gjennomføring av Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) gir rett til tittelen adjunkt, lektor eller faglærer i grunnskole og videregående opplæring. Gjennomføring av 5 årig lærer utdanning i naturvitenskapelige fag (LUN) gir rett til tittelen lektor i to av fagene naturfag, biologi, kjemi, fysikk, matematikk og informatikk. Utdanningen gir også rett til undervisning på grunnskolens ungdoms- og mellomtrinn. Lån og stipend Statens lånekasse gir lån og stipend etter vanlige regler til alle som er tatt opp ved UMB. 5

8

9 Bachelor Akvakultur Hvorfor studere Akvakultur? Det gir en allsidig utdannelse som omfatter fiskebiologi med hovedvekt på avl og ernæring, produksjonsteknikk, infrastruktur og økonomi. Akvakulturindustrien er den største eksportnæring i Norge etter olje og større enn samlede fiskerier og er i rivende utvikling. Nesten halvparten av den fisken som konsumeres i verden kommer i dag fra akvakultur, mot ni prosent i Næringen må utvikle nye bærekraftige og lønnsomme produksjonsmetoder, og søker personer med vilje og evne til innovativ tenkning. Hva blir jeg? Utdanningen gir deg et solid grunnlag for opptak til engelsk masterstudium i akvakultur (Aquaculture) på UMB eller for lignende masterstudier i inn- og utland. Bachelor i akvakultur gir deg kompetanse for ulike stillinger ved akvakulturanlegg og i fôrindustrien. 7

10 Hva lærer jeg? avl, ernæring, produksjonsteknikk og økonomi. for å få fullt utbytte av disse fagene vil du også ta emner innen kjemi eventuelt fysikk, biokjemi, biologi, matematikk og statistikk. du kan ta valgfrie emner innenfor spesielle interesseområder, der du for eksempel kan øke kompetansen innen økonomi, ledelse og logistikk. UMB har et nært samarbeid med Nofima Marin, som har tett kontakt med næringen og stor kontaktflate internasjonalt. Sammen representerer de fagmiljøet som ga forskningsbasisen for det norske eventyret innen fiskeoppdrett. Fra samme fagmiljø har et av Norges sentre for fremragende forskning sprunget ut: Aquaculture protein center (APC). Oppbygging av studiet: Du starter med et innføringsemne i akvakultur, med blant annet utferder til akvakulturanlegg i Norge eller utlandet. Første studieår inneholder også et laboratoriekurs med hovedfokus på produksjon av laks. I tillegg tar du grunnleggende fag som kjemi og/eller fysikk og ex.phil. I andre studieår lærer du statistikk og økonomi, i tillegg til biologiske fag. I det tredje og siste studieåret bygger du videre på ernæring og noe mer tekniske fag. Siste året har du også anledning til å velge flere valgfrie fag der du kan bygge opp din egen individuelle profil. Veien videre: Bachelorgraden gir deg et godt utgangspunkt for videre masterstudier i Akvakultur (Aquaculture). Du kan også søke på lignende masterstudier i inn- og utland. Opptakskrav: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ + 3BT)/(2BI + 3BT)* * UMB godkjenner også 3NA For elever fra Kunnskapsløftet: Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) + Matematikk (R1+R2)/Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/ Teknologi og forskningslære (1+2) Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene ved UMB, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studiekonsulenter Marit Ensby tlf.: e-post: Megumi Ohta Fog tlf.: e-post: 8

11 Oppbygging av studiet* Akvakultur sp Kode Emne Studiepoeng Obligatoriske emner 125 akx100 Akvakultur 10 tat101 Akvakultur laboratoriekurs 10 kjb200 Biokjemi 10 kjm100** Generell kjemi 10 hfx201 Dyrefysiologi 10 mat100** Brukerkurs i matematikk 10 phi100 Examen philosophicum 10 hfe200 Generell husdyr- og fiskeernæring 10 tat201 Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre, laboratoriekurs bus100 Innføring i foretaksøkonomi 5 tat211 Produksjonsteknikk i akvakultur 10 stat100 Statistikk 10 tat254 Akvakultur produksjon 5 Minst en av fys100 Fysikk og natur 10 kjm100 Generell kjemi 10 Valgfrie emner Kommentar: 60 stp er helt valgfritt. Det anbefales at alle tar KJM100 og FYS100. Noen aktuelle valgfag: Innføring i ernæring (HFE100), organisk kjemi (KJM110), generell økologi (ECOL100), Genetikk introduksjonskurs (BIO120), Driftregnskap og budsjettering (BUS210), fritt emne er også aktuelt **Obligatorisk bare for de som ikke har 3MX (R2) og 3KJ (Kjemi 2) fra videregående skole. * med forbehold om endringer For full oversikt over emner, emnekoder og studiepoeng: 5 9

12

13 Bachelor Biologi Hvorfor studere Biologi? Du lærer om hvordan levende organismer fungerer, fra gener i den enkelte celle til naturens store samspill. Du ser at kunnskap om biologi er i stadig utvikling og at den vil få stor betydning for samfunnet i årene som kommer. Du vil bidra til å utvikle bærekraftig mat- og annen biologisk produksjon. Hva blir jeg? Du får kompetanse til stillinger innen offentlig forvaltning, i naturvernorganisasjoner og i næringslivet. Du kan ta masterstudier i biologi med mange ulike spesialiseringer. Med påbygning i pedagogikk kan du få undervisningskompetanse i biologi. 11

14 Hva lærer jeg? om hvordan levende organismer har utviklet seg gjennom evolusjon og seleksjon. om biologisk mangfold og de store sammenhengene i naturen. om hvordan vi, ved å studere arvestoffet og aktive gener, forstår stadig mer om hvordan levende organismer fungerer. Du vil lære hvordan gener kan skrus av og på og hva som påvirker disse mekanismene. å kjenne igjen ulike grupper av planter og dyr, om deres oppbygning helt ned på cellenivå og deres levevis, fysiologi og krav til miljøet. en god forståelse for samspillet i naturen, og hva som kan påvirke dette. å se kritisk på genetiske, fysiologiske og økologiske problemstillinger. Som modeller for studier bruker vi ikke bare viltlevende planter og dyr, men også kulturplanter, husdyr og mikroorganismer av betydning for matens kvalitet og sunnhet. Kunnskapen fra alt dette er viktig for hvordan vi forvalter naturen og løser miljøproblemer. Du er med på forelesninger, øvinger, utferder, gruppearbeid og feltkurs. Du vil jobbe både selvstendig og i gruppe og vil måtte forholde deg til tidsfrister. Vi legger særlig vekt på at du skal studere emner som lærer deg å omsette teori til praksis. Oppbygging av studiet: Første del av består av et innføringsemne i biologi, examen philosophicum, grunnleggende matematikk og andre emner fra naturvitenskapelige fag. Dermed får du en bredde i studiet å bygge videre på. Deretter kan du begynne den spesialiseringen du vil ha. Veien videre: Aktuelle masterstudier ved UMB er Biologi, Økologi, Mikrobiologi, Bioteknologi, Miljø- og naturressurser, Naturforvaltning og Plantevitenskap. Opptakskrav: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/ (2KJ+3BT)/(2BI+3BT)* *UMB godkjenner også 3NA For elever fra Kunnskapsløftet: Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) + Matematikk (R1+R2)/Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/ Teknologi og forskningslære (1+2) Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene ved UMB, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studieveileder Charlotte Bless tlf.: e-post: 12

15 Oppbygging av studiet* Biologi sp Kode Emne Studiepoeng Obligatoriske emner phi100 ex phil 10 bio100 Cellebiologi 5 bio120 Genetikk introduksjonskurs 5 bio121 Øvingsemne i genetikk 5 bio130 Generell mikrobiologi I 5 bio140 Innføringsemne i biologi 5 zool100 Generell zoologi 5 bot100 Plantediversitet 5 bot130 Grunnleggende plantefysiologi 5 ecol100 Grunnleggende økologi 5 hfx209 Evolusjonsbiologi 10 hfx201 Dyrefysiologi 10 stat100 Statistikk 10 kjm100 Generell kjemi 10 minst en av bio210 Molekylærbiologi 10 bio220 Eukaryot molekylærbiologi 10 gen220 Genetisk grunnlag for biodiversitet 10 minst en av math100 Brukerkurs i matematikk 10 math111 Kalkulus 10 Studieretning: Økologi, Evolusjon og Biodiversitet Emner i Økologi, Botanikk, Zoologi, Etologi Studieretning: Fysiologi, Celle- og molekylærbiologi Emner i dyrefysiologi / plantefysiologi / mikrobiologi, kjemi, bioteknologi, molekylærbiologi Valgfrie emner * med forbehold om endringer For full oversikt over emner, emnekoder og studiepoeng: 13

16

17 Bachelor Bioteknologi Hvorfor studere Bioteknologi? Du forstår samspillet mellom gener, proteiner og karbohydrater i levende organismer. Alle biologiske fag bygger på kompetanse fra molekylærbiologi og bioteknologi. Det er et viktig fag innen medisin, helsefag, matvareproduksjon, miljøspørsmål og ressursforvaltning. Studiet har høy kvalitet, i følge en internasjonal evaluering i Hva blir jeg? Studiet kvalifiserer for opptak til masterprogrammene i bioteknologi, mikrobiologi og bioinformatikk. Med ekstra fordypningsfag kan du ta masterstudier i matvitenskap eller kjemi. Du kan arbeide innen medisin, miljø, matvareproduksjon eller kjemisk industri. Med tilleggsutdannelse i pedagogikk kan du bli lærer. 15

18 Hva lærer jeg? Du får en solid basis innen kjemi, genetikk, biokjemi, mikrobiologi og molekylærbiologi. Det gjør deg godt kvalifisert for videre masterstudier. Du deltar i teoretiske og praktiske studier av alle bestanddeler i en levende celle eller et vev. Du lærer hvordan organismer utvikler seg i ulike miljøer, hvordan de omsetter stoffer og om samspillet mellom forskjellige organismer. Noen biokjemiske stoffer deltar i naturlig utvikling, andre er sykdomsfremkallende. Kunnskap om dette gjør at det kan lages nye produkter og organismer: Planter kan gjøres mer motstandsdyktige, mikroorganismer kan produsere f. eks. antibiotika, insulin og vaksiner, fisk kan bedre utnytte fôret, avfallsprodukter kan utnyttes ved bruk av enzymer. Matindustrien har lenge brukt bioteknologi i produksjon av for eksempel ost, yoghurt, øl og spekemat. Bioteknologi forventes å bli et av de største vekstområdene i dette århundret. Du får en innføring i bioteknologifag allerede det første året, ved siden av de grunnleggende realfagene. Bioteknologistudiet består av både teori og praksis, og mye undervisning foregår i laboratoriet. Du undervises av forskere med spisskompetanse innen sitt fagområde. Oppbygging av studiet: Studiet har tre retninger: bioteknologifag, biokjemi og bioinformatikk. Første studieår er tilnærmet likt for alle, med innføringsemne i bioteknologi, cellebiologi, generell kjemi, fysikk, matematikk, og examen philosophicum. I andre og tredje studieår bygges alle retninger ut med grunnemner i mikrobiologi, genetikk, statistikk og organisk kjemi, samt påbygningsemner i biokjemi, molekylærbiologi og bioinformatikk. Retning bioteknologifag gir spesialisering innen genetikk, biokjemi, molekylærbiologi, mikrobiologi. Retning biokjemi har fysikalsk og utvidet organisk kjemi i tillegg til bioteknologifag. Retning bioinformatikk gir spesialisering innen programmering, statistikk og matematikk. Opptakskrav: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/ (2KJ+3BT)/(2BI+3BT)* *) UMB godkjenner også 3NA For elever fra Kunnskapsløftet: Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) + Matematikk (R1+R2)/Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/ Teknologi og forskningslære (1+2) Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene ved UMB, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studieveileder Janne Beate Utåker tlf.:

19 Oppbygging av studiet* Bioteknologi sp Kode Emne Studiepoeng Obligatoriske emner bio100 Cellebiologi 5 bio101 Introduksjon i bioteknologi 5 phi100/101 Examen philosophicum 10 bio120 Genetikk introduksjonskurs 5 bio130 Generell mikrobiologi I 5 bio210 Molekylærbiologi 10 fys100 Fysikk og natur 10 kjm100 Generell kjemi 10 kjm110 Organisk kjemi 10 kjb200 Biokjemi 10 bin210 Introduksjon i bioinformatikk 10 kjb210 Eksperimentell og anvendt biokjemi 10 stat100 Statistikk 10 Minst en av math100 Brukerkurs i matematikk 10 math111 kalkulus 1 10 Retninger: Emner: Bioteknologifag Genetikk, biokjemi lab., molekylærbiolog lab., mikrobiologi Biokjemi Genetikk, biokjemi lab., molekylærbiologi lab., fysikalsk kjemi, utvidet organisk kjemi, mikrobiologi Bioinformatikk Informatikk, statistikk, matematikk, genetikk 45 * med forbehold om endringer For full oversikt over emner, emnekoder og studiepoeng: 17

20

21 Bachelor Energi- og miljøfysikk Hvorfor studere Energi- og miljøfysikk? Du er interessert i fysikk, matematikk, fornybar energi og klima- og miljøspørsmål Du vil lære om de fysiske prosessene i naturen og metodene vi bruker for å forstå dem, om klimafysikk og om moderne energiteknologi Du vil studere i et fagmiljø som er levende opptatt av hvordan verden skal løse sine energi- og miljøproblemer Hva blir jeg? Mange fortsetter med et masterstudium. På UMB kan du velge mellom Fornybar energi, Biologisk fysikk, Biometeorologi og klimafysikk, Anvendt matematikk, Bioinformatikk eller gå over til siv.ing.-studier. Kandidatene som velger å gå direkte ut i arbeidslivet får stillinger innenfor offentlig forvaltning og privat næringsliv knyttet til realfag og fornybar energi, og noen blir fysikk- og matematikklærere. 19

22 Hva lærer jeg? Du får en bred realfaglig plattform innen matematiske realfag (fysikk, matematikk, statistikk og informatikk) med hovedvekt på fysikk og matematikk. Som spesialisering lærer du om omfang og varighet av energiressurser, energiproduserende og energiforbrukende prosesser, energitransport, ulike måter å lagre og fordele energi på og hvilke muligheter en har til å dekke jordas framtidige behov for energi. Du lærer om de viktigste fornybare energiressursene, sol, vind, bio og vann m.fl. og i tillegg tradisjonelle karbonbaserte energiressurser (olje, gass, kull) og atomkraft. Du lærer også om radioaktivitet, stråling og biologiske effekter av stråling og om atmosfæren, klima og klimaendringer. Oppbygging av studiet: Første år inneholder ex.phil. og innføring i fysikk, matematikk og statistikk. Andre år fortsetter med mer fysikk og matematikk pluss litt grunnleggende kjemi og informatikk. Tredje år avslutter du med emner i energifysikk, miljøfysikk og klimafysikk. Innen fysikk får du da til sammen en fordypning på minst 80 sp. Dersom du i løpet av studiet finner ut at du er mer interessert i matematikk og statistikk, kan du istedenfor ta en fordypning på 80 sp i disse fagene. Bachelor i energi- og miljøfysikk ved UMB er et klassisk Bachelor of Science-studium, slik du finner det på universiteter over hele verden. Det betyr at det er svært godt egnet for å ta et semester av studiet ved et utenlandsk universitet. Veien videre Ved UMB gir studiet deg muligheter til å fortsette med mastergrad i Fornybar energi, Biologisk fysikk, Computational biology (engelskspråklig studium), Biometeorologi og klimafysikk, Anvendt matematikk og Bioinformatikk. Du er også kvalifisert for tilsvarende studier ved universiteter verden over. Opptakskrav: Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) + Matematikk (R1+R2)/ Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/ Teknologi og forskningslære (1+2) For elever med eksamen fra videregående skole før Kunnskapsløftet: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ + 3BT)/(2BI + 3BT) UMB godkjenner også 3NA Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene ved UMB, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studieveileder Rune Grønnevik tlf.:

23 Oppbygging av studiet Energi- og miljøfysikk sp Emne Studiepoeng Ex.phil og oppstartsemner 20 Fysikk 30 Matematikk 30 Informatikk og statistikk 30 Kjemi og biologi 20 Velg ett av følgende fagområder 50 Energi- og miljøfysikk 50 Matematikk og fysikk 50 Matematikk, statistikk og informatikk * 50 * I denne studieguiden er det bare spesialisering innen fagområdet Energi- og miljøfysikk som er presentert. Men det tilbys også spesialiseringer rettet mot matematikk, statistikk og informatikk. Studiet planlegges og tilpasses individuelt i samarbeid med studieveileder og fagmiljøet For full oversikt over emner, emnekoder og studiepoeng: 21

24

25 Bachelor Fornybar energi Hvorfor studere Fornybar energi? Klimaendringene og behovet for alternativ energi skaper stort behov for mer kunnskap og tverrfaglig kompetanse. Du får en helhetlig kompetanse innen fornybar energi, med vekt på bioenergi og areal- og ressursforvaltning knyttet til ulike energiformer. Variert fagfelt med behov for kunnskap både om biologi, miljø- og arealforvaltning, økonomi og teknologi. Hva blir jeg? Du blir kvalifisert for flere masterprogrammer både ved UMB og andre studiesteder. Utdannelsen gir god bakgrunn til jobb i energibedrifter, konsulentselskap, organisasjoner og offentlig forvaltning med oppgaver innen fornybar energi. 23

26 Hva lærer jeg? Du får bred kunnskap om planlegging, produksjon og foredling av fornybare energiressurser. Du lærer om areal-og miljøforvaltning, og om forebygging av konflikter knyttet til arealkrevende energiressurser som bioenergi, vindenergi og vannkraft/ småkraft. Med et solid tverrfaglig fundament skal du kunne kombinere kunnskap fra ulike fagområder som miljø og naturforvaltning, økonomi, arealplanlegging, miljøjus og biologiske prosesser. Du skal forstå verdikjeder og planleggingsprosesser knyttet til fornybare energiressurser, og kunne arbeide med problemstillinger knyttet til økonomi, areal og miljø ved produksjon og foredling av fornybar energi. Oppbygging av studiet: Undervisningen baseres på forelesninger, oppgaveløsning, ekskursjoner og øvelser. Forståelse for samarbeid på tvers av fagområder er viktig. Derfor legges det stor vekt på semesteroppgaver og gruppearbeid med praktiske problemstillinger, som gir mulighet for å kombinere kunnskap fra flere fagområder. Dermed får du god trening i å samarbeide, løse problemer og presentere resultater. Vi oppfordrer våre studenter til å ta et semester i utlandet, og er behjelpelig med å tilpasse dette til ditt studie. Studieprogrammet har en egen studieveileder som hjelper med å tilrettelegge studiet ut fra dine ønsker. Opptakskrav: kompetanse. Generell studie- Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studieveileder Christina Qvam Heggertveit tlf.: / e-post: 24

27 Oppbygging av studiet* Fornybar energi- 180 sp Kode Emne Studiepoeng Obligatoriske emner apl102 Arealplanlegging, introduksjonsemne 5 apl201 kommunal planlegging 5 bot130 grunnleggende plantefysiologi 5 bus100 grunnleggende foretaksøkonomi 5 bus210 driftsregnskap og budsjettering 10 ecn110 innføring i samfunnsøkonomi mikro 5 ecn170 miljø- og ressursøkonomi 5 ecol100 grunnleggende økologi 5 forn200 energisystemer og teknologi 10 forn210 bioenergi 5 fys100 fysikk og natur 10 jus100 juridisk metode og norsk rettssystem 5 jus220 regulerings- og miljørett i 5 kjm100 generell kjemi 10 math100 brukerkurs i matematikk 10 mina100 energi, miljø og naturressurser 10 natf200 vern og forvaltning av norsk natur 5 phi100 examen philosophicum 10 skog100 skogforvaltning 10 stat100 statistikk 10 Valgfrie emner 35 * med forbehold om endringer For full oversikt over emner, emnekoder og studiepoeng: 25

28

29 Bachelor Geomatikk kart, satellitter og 3d-modellering Hvorfor studere Geomatikk? Et opplagt valg hvis du er interessert i kart, webapplikasjoner, teknologi, 3D-spill eller lignende Kompetansen er meget etterspurt i arbeidslivet Kart og geografisk informasjon er en viktig del av alles hverdag, ikke minst den digitale. GPS i bil, båt, via internett eller på mobiltelefon er noen eksempler Hva blir jeg? Kompetanse i geomatikk er etterspurt i mange ulike deler av næringslivet og offentlig sektor. Du vil kunne gå rett inn i produksjon og konsulentarbeid i mange ulike stillinger, nær sagt overalt i verden. Søk på nettet etter geomatikk/geomatics, og finn veldig mye. 27

30 Hva lærer jeg? Geomatikk er et sammensatt fagfelt som blant annet bygger på geofag fra videregående skole. Geodesi tar for seg jordas form og størrelse og spiller en viktig rolle for satellitter, som med millimeters nøyaktighet kan fastslå posisjoner på jordoverflaten. Anvendelsen av GPS-teknologi er i dag overalt og stadig økende. Digitale bilder fra fly og satellitter er grunnlaget for kartlegging av jordoverflaten, og er viktige for overvåking av miljø og naturressurser. Fotogrammetri og satellittkartlegging bruker de samme metoder som for eksempel 3D-visualisering og modellering til dataspill. Geografisk informasjonsbehandling omfatter både innsamling, lagring, analyse og presentasjon av kart/geodata og annen informasjon. Mange beslutninger i forvaltning og næringsliv baseres på dette, blant annet innen arealplanlegging. UMB har en lang tradisjon innen geomatikk, og er det studiestedet i Norge som gir best mulighet for en tilstrekkelig bakgrunn innenfor de nevnte fagområder. Du vil få nær kontakt med de som jobber med geomatikk i næringsliv og det offentlige, og vil være godt forberedt på arbeidslivet. Oppbygging av studiet: Grunnleggende emner i geomatikk tas samtidig med realfag (matematikk, fysikk, informatikk og statistikk) i studiets første del. Økonomi og samfunnsfag inngår som et supplement til teknologi- og realfagene. For enkelte videregående emner i geomatikk kan det være aktuelt med fordypning innen noen av realfagene. Studiet kan avsluttes med en bacheloroppgave innen valgt fagområde. Veien videre: Geomatikk gir deg et godt utgangspunkt for det 5-årige masterstudiet i geomatikk ved UMB. Ved bevisst bruk av valgfrie emner kan du også få kompetanse til å søke beslektede masterstudier ved UMB eller andre universiteter. Opptakskrav: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ. For elever fra Kunnskapsløftet: Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) Det tas opp 20 studenter hvert år. Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: Internett: sit Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studieveileder Rune Grønnevik tlf.: e-post: 28

31 Oppbygging av studiet* Tidligere student Geomatikk sp Emne Studiepoeng Ex.phil og oppstartsemner 20 Samfunnsfag og økonomi 10 Fysikk 20 Matematikk 30 Informatikk og statistikk 20 Landmåling 35 Bildebehandling/fotgrammetri 15 GIS 10 Valgfrie emner i geomatikk 20 * med forbehold om endringer Studiet planlegges og tilpasses individuelt i samarbeid med studieveileder og fagmiljøet For full oversikt over emner, emnekoder og studiepoeng: Linn Fritsvold Konsulent Geodata AS Fortell om jobben du har nå? Etter også å ha tatt Master i Geomatikk ved UMB, ble jeg trainee og siden konsulent med geografiske data og GIS som arbeidsområde. Siden februar 2008 har jeg vært fast utleid til StatoilHydro. De bruker GIS innenfor mange områder, og jeg bistår geologer og geofysikere. Hva vil du si om utdannelsen fra UMB? Den er en god grunnmur for meg og kan gi jobb i mange bransjer både i privat og offentlig sektor - forskning, offshore, IT, bygg og anlegg, fjernmåling, landmåling etc. Geomatikk-jobber er dessuten svært varierte, og det er mangel på denne kompetansen i jobbmarkedet. Hvordan var studiemiljøet og fagfolkene på UMB? Geomatikk består av ulike fagfelt som GIS, geodesi, landmåling, fjernmåling og kartografi. Fagfolkene på disse områdene er svært dyktige, og siden miljøet er såpass lite gir det et bra læringsmiljø for studentene. Foreleserne bryr seg om studentene sine. UMB er et utrolig bra studiested hvor du kan være deg selv og være med på det du vil. 29

Studietilbud ved NMBU 2015

Studietilbud ved NMBU 2015 Studietilbud ved NMBU 2015 Skoletjenesten ved NMBU Bachelor Indeks HH-NMBU Handelshøyskolen ved NMBU Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi IHA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Husdyrvitenskap

Detaljer

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2006 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Studieåret 2014/2015 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen (HH),

Detaljer

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen.

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. I dag har du mulighet du stille spørsmålene som kan bestemme din fremtid.

Detaljer

Marine studier. -Ta del i Norges næringseventyr. uit.no. uin.no. ntnu.no. hist.no. hials.no. uib.no. hib.no. nvh.no. hsh.no. uio.no. umb.

Marine studier. -Ta del i Norges næringseventyr. uit.no. uin.no. ntnu.no. hist.no. hials.no. uib.no. hib.no. nvh.no. hsh.no. uio.no. umb. Marine studier -Ta del i Norges næringseventyr uit.no uin.no ntnu.no hist.no hials.no uib.no hib.no hsh.no nvh.no uio.no umb.no Norges fremtid er marin. Er din? Sjømat er en av Norges viktigste næringer

Detaljer

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Husk at manuset ikke er en fasit det er viktig at du jobber med å finne din vri på det du vil si. Bruk dine egne erfaringer og vær deg selv. Du får garantert ikke

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Ta en utfordring ta NTNU Studietilbud fra NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Din framtid. Ditt valg. Innhold Prorektors epistel... 6 Verden er full av utfordringer... 7 Sivilingeniørutdanning

Detaljer

1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG

1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG 1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG Tilbudet legger spesielt til rette for å kombinere naturfag, produksjonsteknologi og økonomi. Dette gir en faglig bredde som er unik. Universitetets

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer

Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp

Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp NTNU Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for geologi og bergteknikk Faggruppe for mineralproduksjon og HMS Steinar L. Ellefmo Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

Studiehandbok for realfag 2006/2007

Studiehandbok for realfag 2006/2007 Studiehandbok for realfag 2006/2007 Det matematisk naturvitskaplege fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N - 2 - Studiehandbok for realfag 2006/2007 Det matematisk-naturvitskaplege fakultet...universitetet

Detaljer

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2014 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0ss! Atlantis Medisinske Høgskole har gjennom 26 år høstet mye verdifull

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2015 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Innhold SIDE 2 Valget er ditt 3 NLA Bergen 4 NLA Gimlekollen 6 NLA Staffeldtsgate 8 Søknad, opptak og studiestøtte 10

Detaljer

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Greåker.vgs.no fagvalg greåker vgs STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Til elever i vg1 på stusp. Her kommer informasjon om programfag for kommende skoleår Dette

Detaljer

MED TANKE PÅ FRAMTIDA

MED TANKE PÅ FRAMTIDA STUDIER PÅ SØRLANDET 2013 2014 Universitetet i Agder er et ungt universitet med nye og moderne campuser i Grimstad og Kristiansand. UiA har 160 studier ca. 10 000 studenter og 1000 ansatte. MED TANKE PÅ

Detaljer

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg 2014_2015.doc side 2 Innhold GENERELLE

Detaljer

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden 1987-2012 ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE - helsekunnskap for fremtiden ATLANTIS JUBILERER! I 2012 fyller Atlantis Medisinske Høgskole 25 år! Vi har høstet mye, viktig erfaring med å undervise i helsefag

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D.

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D. FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...11 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Master i økonomi og administrasjon side 8 Utveksling side 22 Master i regnskap

Detaljer