1 Januar INTERNASJONAL Be om visdom, god helse og styrke for David og Anna Selby i deres arbeid med det internasjonale kontoret og DPM direktører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Januar INTERNASJONAL Be om visdom, god helse og styrke for David og Anna Selby i deres arbeid med det internasjonale kontoret og DPM direktører"

Transkript

1 DEREK PRINCE MINISTRIES Verdensomspennende bønnefokus Januar Gud være oss nådig og velsigne oss, Gud la sitt ansikt lyse for oss! 3 Da skal din vei bli kjent på jorden, din frelse blant alle folkeslag. (Salme 67:1-2) 1 Januar INTERNASJONAL Be om visdom, god helse og styrke for David og Anna Selby i deres arbeid med det internasjonale kontoret og DPM direktører 2 Januar USA Be for radio opptakene som finner sted 3-4 januar. Arbeidet vil gi ekstra programmer for DPM arvens radio programmer og Stephens Mansfields store talent vil bli brukt. Radio har vært et effektivt redskap i å nå den yngre generasjonen gjennom internet og å laste det ned til ipod 3 Januar CROATIA Be om en vellykket avslutning for å klargjøre websiden. Den er ment å bli ferdig denne måneden. 4 Januar POLEN Nylig ble boka "Kjøpt ved Blodet" utgitt. Be om en god mottagelse av budskapet og full frelse i Kristus i denne store katolske nasjonen. 5 Januar MYANMAR En "Åndelig salvelse" konferanse ble holdt sist år. Be om flere muligheter til å trene prester og ledere og å utruste dem til å nå flere mennesker. 6 Januar NEDERLAND Be om at den nylig oversatte boka "Du er verdifull for Gud" vil bli brukt av Herren til å forandre manges liv. Enslige kvinner og deres barn kommer til konferanse januar. De er en svært sårbar gruppe som trenger å bli oppmuntret og berørt av Guds Ord og personlig tjeneste. 7 Januar NEPAL Be om god helse og styrke og beskyttelse for direktør Gopaljee, hans kone Ganga, datter Ruchi og to distributører som arbeider under økende trusler mot de kristne Visdom til å vurdere tiden samt hva som trengs her for arbeidet Januar SØR AFRIKA Be om en økning i gaver og salg, spesielt i januar og februar slik at DPM arbeidet i Afrika kan møte de økende behovene for materiale. Be for Isabel og hennes team slik at de vandrer i Herren forråd og beskyttelse midt i den opposisjon de står i fra fienden. 9 Januar KENYA Pastor Christopher i Kenya møter mye motstand i sitt arbeide Be om

2 At Christopher har styrke og opplever Guds gaver og beskyttelse For de 25 prestene som møtes ukentlig i hans hjem for å lytte til Dereks undervisning. Be om at de vil bruke det i sin tjeneste. Vekkelse i vest - Kenya nær Kisumu hvor Derek underviste på lærerskolen for mange år siden. Disse prestene ber og tror at vekkelse vil komme. 10 januar ISRAEL Be om Herrens fortsatte beskyttelse over teamet, DPM sitt arbeid i Israel og de som blir nådd. Det ser ut som om det blir større respons fra internet og muligheten til å laste ned som for mange er tryggere enn å ha en bok blant sine eiendeler. 11 januar SYRIA Be om Guds beskyttelse over DPM venner og kontakter som søker å bli brukt av Ham midt i alle konflikten som finner sted i Syria. Be om at mange kommer til tro på Kristus i denne tiden. 12 januar ENGLAND Be om at Gud leder staben gjennom hvert prosjekt og oppgave i året som ligger framfor oss. Med så mange urovekkende hendelser i verden omkring oss er det viktig å ha grunnvollen på Klippen og høre Hans røst. 13 januar SLOVENIA Det har blitt utgitt 5 nye bøker; "Makt i Navnet"," Ekteskapspakten", "Guds Ords autoritet og makt", "Hvem tar vare på enker og farløse" og "Livets bitre dam". Be om at de blir godt mottatt og at liv vil endres for alltid. 14 januar AUSTRALIA Be om god respons på de kommende rapporter om arbeidet i Papua New Guinea og Australias urbefolkning slik at vi får tilskudd og kan nå ut til områder som trenger Dereks undervisingsmateriale. Be om økte muligheter til å arbeide sammen med misjonærer som når ut til urbefolkningen. 15 januar KINA I november kom det beskjed fra de som trykker DPM materiale at de ble sjekket og undersøkt og derfor måtte midlertidig stoppe trykkingen. Det ser ut til å være en ordinær undersøkelse slik det er nå. Be om at Trykkeriutstyret må stå trygt Kontinuerlig trygghet for alle bøkene som blir trykket i lys av den pågående nedstegning av trykkeri Vellykket distribusjon til alle som har spurt etter bøker. 16 januar BULGARIA Be om visdom og velvilje for Iskra som leder hovedkontoret til Øst Europa. (For mange her er Derek regnet som den ledende bibelunderviser innen kristne sammenhenger.) 15 januar SLOVAKIA Flere hefter har nylig blitt publisert, blant annet "Offerets makt" og "De tre mest kraftfulle ord". Be om en stor distribusjon av disse.

3 16 januar INDIA Det er innhøsting i India og Den Hellige Ånd beveger seg i kraft. Be om Guds beskyttelse, god helse og visdom for direktørene Elsie og Danny, styret og stab. Be om provisjon og godvilje mens de arbeider for å nå ut i nasjonen med Dereks undervisning. 17 januar CUBA Be om god helse og beskyttelse for direktør Adalberto, hans familie og arbeidere som fortsetter å arbeide for DPM under vanskelige forhold, åndelig, økonomisk og politisk 18 januar ROMANIA Be om en god utvikling for den rumenske internetsiden og at mange vil være interessert i Dereks undervisning som er tilgjengelig der. 19 januar PAKISTAN Dette er en urolig tid for denne islamske nasjon. Be om kontinuerlig beskyttelse for James, Elizabeth og deres to sønner og for DPM oversettere. At de får hvile i Guds fred og at deres arbeid for DPM må kunne fortsette uhindret uten at noen prøver å ødelegge eller true dem på livet. 20 januar FRANKRIKE Frankrikes kirke trenger å vokse og oppleve Guds inngripen. Be om at Gamle mønstre og tankebygninger vil rase sammen og en ny åpenhet for Gud vil tillate Ham å fornye og bygge opp igjen Sin kirke. Det i kommende presidentvalg blir valgt en person som vil være med å legge til rette for at Guds Rike må komme Direktør Renè som leter etter nye måter å nå ut med DPM i Frankrike på, inkludert gode kontakter som Gud kan bruke til å åpne nye dører for videre arbeid. 21 januar ENGLAND Hvert år gis det gratis materiell til fengsler, unge ledere og andre. Be om at disse ressursene vil dra mennesker til Herren slik at de kan vokse i Ham. 22 januar NORGE Be om at Den Hellige Ånd vil overbevise om synd hos de unge i Norge. 90 % av dem kjenner ikke til evangeliet om hva Herren har gjort for dem. Be om at de unge som blir kontaktet vil motta Dereks undervisning positivt når de hører den, 23 januar SOLOMON ØYENE Be om et godt salg av en skipslast med bøker, CD og DVD som de nylig mottok. Be også om at mange må bli styrket i troen ved Dereks undervisning. 24 januar CANADA Be om at styret vil ha visdom og ledelse for alle aspekter innen DPM arbeidet. Be om at Guds vilje må bli gjort i forhold til nettverksbygging med en annen velkjent misjon i Canada så tjenesten utvides.

4 25 januar SØR AFRIKA Mange avgangselever mottok avgangspakken i 2011 og andre mottok bibel college bibliotekpakke. Be om at de vil bruke det i undervisningen så vi ser kirker og samfunn forandret. Be om ledelse for studentene som vil avslutte dette året. Som nye prester vil de plante kirker og bruke Dereks undervisning i sine kirker og bibelskoler. 26 januar SVEITS Be om visdom for direktør Ruedi i å utvide tjenesten i denne nasjonen. Be om nye kontakter og samarbeidspartnere som har en levende visjon og vil redde denne tjenesten. 27 januar GEORGIA Be for DPM samarbeidspartnere i det nordlige Caucasus (inkludert Dhchnya, Dagastan, Ossetia og Ingushetia) Be også om nye kontakter og muligheter i dette urolige området. 28 januar EGYPT Be om at de kontinuerlige parlamentsvalgene som finner sted i Egypt inntil mars vil være gode og fri for vold. Be også om at ledere med integritet vil bli valgt og at de vil tillate trosfrihet og talefrihet for alle egyptere inkludert kristne. 29 januar MONGOLIA Be om Herrens provisjon og ledelse i fornyelsesarbeidet som pågår i Mongolia. Be også om et økende antall mennesker som vil bli nådd med Dereks undervisningsmateriale. DEREK PRINCE MINISTRIES Verdensomspennende bønnefokus FEBRUAR 2012 Velsignet er Gud. Han la ikke min bønn til side og tok ikke sin godhet fra meg (salme 66;20) 1 februar NIGERIA Et historisk antall av Dereks bøker ble trykket i Nigeria. Be om at man får de rette kontakter til å fortsette dette arbeidet i denne nasjonen. 2 februar INDONESIA Flere Derek Prince seminar vil bli holdt dette året. Be om Godt fremmøte spesielt fra de fattigere prestene i utkanten der mange trenger transport og overnatting. Finanser til å bringe Dereks undervisning til tusener av kristne ledere i februar ARMENIA Be om godvilje, beskyttelse og visdom for DPM teamet i Armenia. Denne måneden vil de nå ut til mange iranske turister som besøker landet og dele ut Dereks undervisning på farsi.

5 4 februar AUSTRALIA Den 10 februar vil det australske kontoret være vert for Hatikvah film styret og deres presentasjon av filmen "Velsignelse, forbannelse eller tilfeldigheter" produsert av Hugh Kitson og redigert av Lance Lambert en god vann av Derek i mange år. Be om at mange vil komme og reagere positivt mens de lærer om oppfyllelsen av dette skriftordet: "Herren lover beskyttelse for sitt paktsfolk og oppfyllelse av Sitt Ord gjennom dem: " Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne"! Mos 12:3) Dette tema lå Dereks hjerte nært og trenger å stadig forkynnes. 5 februar ENGLAND I de kommende måneder vil det bli laget mye digital film for Dereks undervisning på mange språk. Be om at dette arbeidet med å lage kopier til både sikker lagring og enkel tilgang for DPM kontorer i hele verden. 6 februar SØR AFRIKA Be om en trygg distribusjon av den africaans "Grunnvollen" boka. Be også for prestene, lederne og bibelskolene som mottar den at de anvender den i stor grad i undervisningen. Be om en vellykket stemmesetting av "Grunnvollen undervisning" på språkene tsonga og chichewa, Xhosa og Pedi Be om at de oversetter på en slik måte at lytterne griper budskapet. Be om flere lyttere til radiosendingene og dets innflytelse på livene deres. 7 februar EGYPT Midt i alle de politiske forandringer og usikkerheten, be om at mange egyptere vil komme til å kjenne Gud personlig og ha sin egentlige trygghet i Ham. 8 februar GHANA Det har vært interesse for Dereks undervisning i Ghana, men ting har vært stille de siste måneder. Be om at Guds tidsplan og riktige mennesker må være på plass for at Dereks undervisning vil bli bedre utbredt og gjøre inntrykk på mennesker. 9 februar LATIN AMERIKA USA kontoret ser åpne dører for utvidelse til flere land i Latin Amerika. Be om en klar ledelse og rette personer til å ha ansvaret for å representere DPM i Peru, Brasil, Colombia og Chile. 10 februar NEPAL Det er tid for innhøsting i Nepal, men nylig var 48 av Dereks bøker ute av trykking. Be om økning av finanser til trykking av de 30 mest populære bøkene. 11 februar ROMANIA Boka "Åndens gave" er trykket. Dette tema er livsviktig for kirken i Romania så be om at denne boka vil gjøre et positivt inntrykk hos dem som leser den. 12 februar ZIMBAWE Be om visdom for å legge planer til å nå ut med Dereks undervisningsressurser i Zimbawe. Be om Guds ledelse, retning og tid samt nødvendige ressurser. 13 februar KINA "L". samarbeidspartneren som gjør den siste gjennomlesning og formattering på kinesiske bøker har strevd med dårlig helse for en tid og har nå bestemt seg for å slutte i dette arbeidet.

6 Be om helbredelse og også for erstatter slik at forberedelsene av de nye titlene kan fortsette. Det er planlagt tre titler som skulle vært trykket i fjor, men som ikke ble mulig. Be om at dette vil bli mulig i februar FRANKRIKE Be om finanser til produksjon av Dereks franske materiell, inkludert bøker til fransktalende Afrika hvor de har stort behov. Be om at alle bibel-korrespondanse studenter vil avslutte sine studier og stille seg til rådighet for Herren og den tjeneste Han har til dem. 15 februar NEW ZEALAND Be om at det kommer inn penger dette året for at man kan svare på forespørselen for CD og Dereks bøker i India, Sør Asia og Pacific øyene. Be om at direktør Warren Smith, styret og staben får visdom og Guds ledelse, god helse og styrke til å fullføre hva Han ønsker i februar CUBA Be om en økende åpenhet til evangeliet blant folket på Cuba. (Nøkkelen vil være for kirken i Cuba å fortsette trofast i bønn om å se Gud bevege Seg i deres midte og bringe mange til Guds Rike) 17 februar UNGARN Be om en stor distribusjon av de nylig trykte bøkene "Erklære Guds Ord" og "Tro til å leve ved". Be om at liv vil bli radikalt forandret ved dette. Be for det store behovet for frivillige arbeidere til å utvikle internetsiden til det ungarske kontoret. 18 februar INDONESIA Be for møtet som skal bli holdt i Jakarta sent i februar blant de som støtter DPM og for planlegging og organisering av regionale møter for prester Målet er å samle moralsk og finansiell støtte til å utgi frie bøker og undervisning på CD til prester i disse fjerne strøk. 19 februar INDONESIA Den indonesiske utgaven av "Profetiske ord for endetiden" er planlagt utgitt denne måneden. Be om at denne boka vil bli godt akseptert og gjøre et stort inntrykk i Kristi legeme. 20 februar SOLOMON ISLAND Fangene i Honiara fengslet har begynt på Dereks "Kristen grunnvoll" korrespondansekurs Be om at de innsatte får en større forståelse av Guds Ord og at de har utholdenhet nok til å fullføre dette kurset Be om Guds salvelse over Lawrence som vil være den som retter og veileder. 21 februar INDIA Be for undervisningsplanen som er laget til å trene kristne ledere over hele India, mange av dem som kan bli ressurspersoner for DPM i de forskjellige statene. Be om at Herren må sende de riktige personene til å ville ha denne undervisningen som vil være effektiv som en ressurs. 22 februar TYSKLAND Be om at Dan og hans team i Tyskland vil bli oppmuntret og få støtte av andre som vil stå sammen med dem og se at Guds Ord blir forkynt i denne nasjonen ved Dereks undervisning.

7 23 februar NORGE Be om kjærlighet, visdom og makt ved Den Hellige Ånd må fylle ungdomsarbeidere som bringer frelse og nytt liv ved Kristus til mange. Be om at ild fra Gud skal komme i mange kristnes hjerter i Norge så givertjenesten til DPM må flyte enda mer. 24 februar POLEN I det Marek og Agnieska påtar seg fullt ansvar for DPM i Polen denne måneden, trenger de forbønn for at det skal skje problemfritt. Be også om visdom og en rik periode der de opplever at de lykkes med å distribuere Dereks undervisning i Polen 25 februar SLOVAKIA DPM teamet her er i kontakt med det raskt voksende kristne sigøyner netteverket som ser at det vokser fram mange kirker over hele Slovakia. Dette nettverket er svært åpent for Dereks undervisning og teamet i Slovakia forsyner dem med Dereks undervisningsbrev og muligens i nær framtid også bokpakker til prestene. Be om Guds velsignelse over denne forbindelsen og for flere åpne dører. 26 februar NEDERLAND I mars og april vil det bli holdt en ekteskapskonferanse og en mannskonferanse med pakten som tema. Be om at mange mennesker vil melde seg på disse møtene og be for de som holder på med planleggingen. 27 februar LATIN AMERIKA Be om Herrens fortsatte salvelse og godvilje over utgivere av Dereks spanske og portugisiske materiale til Brasil og Colombia Be for de som mottar materialet så de blir oppmuntret og utrustet til å tjene Herren. 28 februar KINA. Et kinesisk medlem fikk muligheten til å være sammen med en pastor som ledet en "bykirke" i en av Kinas største byer nylig. "Bykirke" er et nytt uttrykk for menighetsliv her. Det er omtrent 500 medlemmer selv om de ikke kan møtes alle sammen på en gang. Be for denne og andre "bykirker" om at de må bli rotfestet i Guds Ord og ha mulighet til å motta Dereks undervisning. 28 februar BULGARIA Tre nye bøker har blitt gitt ut: "En bønnekrigers hemmelighet"; "Guds Ord helbreder" og "Slutten på livets reise" Be om denne undervisningen vil nå mange i Bulgaria som trenger den. LOVPRISNING OG TAKK Januar/Februar 2010 Ikke oss, Herre, ikke oss, gi heller ditt navn ære, du som er kjærlig og trofast (Ps 115:1)

8 Canada Bob Yeou Vi gir takk enda en gang for Herrens trofasthet til oss i Vi var i stand til å gi mere penger til evangelisering enn vi noen gang har gjort! Kina Ross Patterson Pris Gud for at vi ble i stand til å nå våre mål innen trykking i undervisningsbøker av Derek på kinesisk til kinesisk troende. Vi gir takk til DPM teamet både innenfor og utenfor Kina og for hver eneste forbeder og giver som har gjort det mulig for oss å tjene den store nasjonen, Kina, med sin store befolkning og raskt voksende kirke. Enda et år har vi gjort en forskjell i Kina. All ære til Herren Nå i 2012 starter vi igjen, i tillit til Herren at "Guds arbeid utført på Guds måte aldri mangler Guds forsyninger" Croatia Branislav Cekan. Vi takker Herren for to viktige og fantastiske bøker trykket i desember. "Velsignelse eller forbannelse" og "Åndens gaver". Frankrike Renè de Groot Vi priser Herren for Hans trofasthet i Det har ikke vært et lett år for oss, kanskje det vanskeligste noensinne, men Gud har båret oss, styrket oss og vært med oss hele veien. Han tillot oss " Med glede å øse vann av frelsens kilder" (Jes 12:3). Vi takker Ham for: At Jacqueline er tilbake på arbeid og blir sterkere dag for dag En godt team samarbeid der Catherine tok over mesteparten av Jacquelines arbeid de siste to måneder av 201 Avslutningen av "Erklære Guds Ord", "Satt til side for Gud" og den 23 CD serien "Guds siste Ord" som snart blir bok også. India Elsie Daniel Sist oktober tilbrakte vi to dager i Shillong i Nord India (mellom Bangladesh og Myanmar). Selv om det har vært evangelisert mye der, har det vært mangel på undervisning, og det har ført til stor åndelig fattigdom. Derfor ga vi ut DPM bibelcollege pensum der og holdt et "Forbannelse eller velsignelses" seminar for 250 mennesker. Mange ble fysisk helbredet og mange andre mottok utfrielse fra onde ånder og forbannelser. Vi forkynte også fra Dereks undervisning om "Hvis du ønsker Guds beste" til 200 studenter i et nærliggende distrikt og 120 studenter gav sitt liv til Gud. Mange studenter var fra Arunachai Pradesh, et distrikt som er omtrent umulig å komme gjennom med evangeliet i. Siden da har 500 kopier av "Livsforvandlende åndelig makt" blitt gitt til menighetsmedlemmer. Indonesia Yoegi Vi takker Gud for den fortsatte kringkastingen av "Nøkler til et vellykket liv" på 21 radio stasjoner i hele denne muslimske nasjonen. Vitnesbyrd fra KTLS radio lyttere: "Jeg lytter alltid til Dereks programmer om kvelden. Jeg er mer og mer hungrig etter å kjenne Hans Ord. og Guds velsignelse" "Derek Prince sin undervisning er svært bibelsk og gir ny åpenbaring til meg. Mange ting som jeg aldri har visst er nå åpenbart for meg. Jeg er virkelig glad i å lytte til dette programmet."

9 Malaysia Liman Vi priser Gud for at vi har hatt overveldende salg av bøker og CD i det meste av Ved bokbordene i kirkene griper folk Dereks materiale og vanligvis er vi ikke i stand til å betjene den store flokken så menighetsmedlemmer må hjelpe til. Gjennom de siste 10 årene av vår DPM eksistens har vi aldri hatt så godt salg. Herren svarer våre bønner etter som flere og flere kirker åpner sine dører for oss så vi kan selge fra bokbordet der. Myanmar Jacob Vi hadde et fem dagers seminar for 30 prester og ledere på etteråret om "Åndelig salvelse og kraft" og lærte hvordan man kan vitne til buddhister. De som deltok ble velsignet med kopier av Dereks bøker og alle de som deltok sa det var en fantastisk tid med åndelig fornyelse og forfriskning. New Zealand Warren Smith Vi priser Gud for: Våre New Zealands støttespillere som ga spesielle gaver gjennom dette finansielle utfordrende året. Den personlige kontakten vi fikk med omtrent mennesker på "Promise keepers" konferansen i New Zealand i Vi ga en gratis Derek Prince bok til 2243 mennesker og solgte noen hundre flere. Pakistan James og Elizabeth Vitnesbyrd: En bror i Pakistan led av diabetes i 16 år og ble stadig verre. Han så Dereks bok "Guds Medisinflaske" og følte for å kjøpe den uten å vite hva som sto der. Etter at han hadde lest den, var han overbevist i sitt hjerte og tok en beslutning om å følge Jesus Kristus. Han fortsatte da med å følge opp undervisningen. En dag leste han fra Ordet og sjekket blodsukkeret sitt. Til hans overraskelse var det kommet tilbake til normalt nivå hver dag. Han kjente en strøm av kraft gjennom kroppen og han er nå frisk og helbredet av sin diabetes. Han er så opprømt og glad og forteller om dette underet Vi er også oppmuntret og gir ære til Gud. Nederland Ivar van der Større I desember ble vi i stand til å publisere boka "Du er verdifull for Gud" og vi tror Gud at Han vil bringe forandring i manges liv. Norge Sverre Kristoffersen Gaver og salg er igjen økende. Det norske kontoret feirer 10 år med tjeneste og avsluttet dette året uten gjeld. Vi er helt på den positive siden finaniselt og har endog noe overskudd. Gud være lovet! Solomøon øyene Tele Bartlett Vi er takknemlige for at det har vært mulig å gi ut 650 kopier av "Livsforvandlende åndelig kraft" ved den nasjonale lederskapssamling og trening for South Seas Church, (en til hver kirke) Sør Afrika Isabel Surgeon Lovet være Herren for Hans nåde som lot oss komme gjennom enda et år. Vi har sett Hans trofasthet i Hans beskyttelse og provisjon, trofaste givere, bønnestøtte og de som kjøper Dereks materiale. Vi priser Gud for:

10 Å være i stand til å starte nettbutikk gjennom vår nylig ferdige internetside, www:derekprince.co.za Veldig god respons fra det vi kaller e - blast på boka "Kalt til å seire" Den nye Afrikaans boka "Grunnvollen" er nylig blitt trykket. Dette var et veldig stort prosjekt som det tok år å gjennomføre. Det var en prest i den afrikaans kirke som tok initiativet. At vi har vært i stand til å supplere avgangs pakker til mange bibelcollege i i Kamerun, Ghana, Nigeria, Chad, Kenya, Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbawe og Sør Afrika. Spesielt vitnesbyrd: Christopher i Kenya som setter stemme til Dereks CD og har oversatt tre av hans bøker, ble fengslet på grunn av falske beskyldninger fra en heksedoktor som bestakk politiet. Grunnen var at de mistet sin makt og penger fordi folk ble satt fri fra hekseri og fedredyrkelse. Dereks undervisning har vært instrument i å bringe disse menneskene ut av mørket inn i Hans lys. De jubler enda på tross av hva de må betale i form av beskyldninger de er uskyldige i. Vi ber om at han må bli helt renvasket. Hans vitnesbyrd er som å lese Apostlenes gjerninger. (For å se og lese hele historien hans, gå inn på vår internetside) Til alle forbedere som har bedt skrev han: "Jeg er takknemlig for deres bønner og i alle de situasjoner dere sto sammen med oss i evangeliseringskampanjen vi avsluttet for en uke siden. Vår Gud er trofast, vi hadde en vidunderlig tid. Det var tider da djevelen prøvde å sloss mot alt og alle, men ingenting lyktes for ham. Vi mottar vitnesbyrd fra mennesker som har lest, lyttet eller sett Dereks undervisning. Ett var fra en 91 år gammel dame i Sør Afrika som leste en bok som innholdt fem titler. Hun skrev: Jeg er glad for å skrive og si tusen mange takk for boka av Derek Prince. Jeg gledet meg så mye over den som over forfattere som deler sine tanker på en slik måte at jeg kan anvende dem. En person trenger virkelig åndelig føde spesielt i denne skiftende tiden i dag. Takk igjen. Jeg synes virkelig den er verdifull Gud velsigne dere alle. Jeg tenker og ber for dere. Med kjærlighet og velsignelse. Hilda" Radio kringkastingen forandrer også liv. En tannlege som er pensjonist og kommer til våre DVD kvelder har sloss med kreft. Han har begynt å lytte til Dereks budskap på "Radio Impact" og fikk forbønn. Forandringen i hans situasjon er virkelig tydelig og fantastisk å se!

Verdensomspennende bønnefokus

Verdensomspennende bønnefokus Derek Prince Ministries Norge Verdensomspennende bønnefokus Desember 2012 Zimbabwe 1. desember Tich Ruzane er fra Zimbabwe og flytter tilbake til landet tidlig i desember for å åpne et nytt DPM kontor.

Detaljer

DEREK PRINCE MINISTRIES

DEREK PRINCE MINISTRIES DEREK PRINCE MINISTRIES Verdensomspennende bønnefokus May 2012 Så sier Herren: Forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker, som støtter seg til svake skapninger og vender seg bort fra Herren.

Detaljer

DEREK PRINCE MINISTRIES Verdensomspennende bønnefokus September 2012

DEREK PRINCE MINISTRIES Verdensomspennende bønnefokus September 2012 DEREK PRINCE MINISTRIES Verdensomspennende bønnefokus September 2012 Men jeg vil speide etter Herren, vente på Gud, min frelser. Min Gud vil høre meg! (Mika 7:7) 1 September JAPAN Timothy, en ung mann

Detaljer

19 mars BOSNIA Be for den nye koordinatoren i Bosnia Herzegovina og en frisk start for DPM i denne nasjonen.

19 mars BOSNIA Be for den nye koordinatoren i Bosnia Herzegovina og en frisk start for DPM i denne nasjonen. DEREK PRINCE MINISTRIES Verdensomspennende bønnefokus Mars 2013 Jeg ropte til Herren i min nød, og han svarte meg. (Ps 120;1) 11 mars PAKISTAN I fjor besøkte direktør James Lahore, hovedstaten i provinsen

Detaljer

Verdensomspennende bønnefokus

Verdensomspennende bønnefokus Derek Prince Ministries Norge Verdensomspennende bønnefokus Januar/februar 2013 Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem

Detaljer

DEREK PRINCE MINISTRIES

DEREK PRINCE MINISTRIES DEREK PRINCE MINISTRIES Verdensomspennende bønnefokus November 2013 Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til. (Jer 33.3) 1 november NEPAL Be for ungdomskonferansen

Detaljer

4 juli GEORGIA Be for arbeidet i Georgia ettersom trykking av nye oversettelser starter nå.

4 juli GEORGIA Be for arbeidet i Georgia ettersom trykking av nye oversettelser starter nå. DEREK PRINCE MINISTRIES Verdensomspennende bønneefokus Juli 2013 Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds

Detaljer

DEREK PRINCE MINISTRIES Verdensomspennende bønnefokus September 2013 Herrens øyne følger de rettferdige, hans øre lytter til deres rop.

DEREK PRINCE MINISTRIES Verdensomspennende bønnefokus September 2013 Herrens øyne følger de rettferdige, hans øre lytter til deres rop. DEREK PRINCE MINISTRIES Verdensomspennende bønnefokus September 2013 Herrens øyne følger de rettferdige, hans øre lytter til deres rop. פ Herrens ansikt er vendt mot dem som gjør det onde, han skal utrydde

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING

3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING Werner Nachtigal Stephan Gängel 3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING GLOBAL OUTREACH DAY Treningshefte TRENINGSHEFTE Gi en mann en fisk og du metter ham den dagen. Lær en mann å fiske og du metter ham for

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn Salem Ung 4. mai 2013 Bønn og forbønn Bønn og Forbønn Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn

Detaljer

Å be for byen og landet

Å be for byen og landet Å be for byen og landet Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 13. mai 2007 Tekst: Apostlene Gj. 4, 24-30 Antall ord: 2019 Herre, du som skapte himmelen og jorden og havet og alt som er i dem, 25 du lot

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Afrikanske Baptisters Kvinneforbund (BWUA)

Afrikanske Baptisters Kvinneforbund (BWUA) ..gjennom bønn 1 Afrikanske Baptisters Kvinneforbund (BWUA) 1) Be for en total utryddelse av ebola i Vest- Afrika. 2) Be for studenter som er ferdige med universitetet og som ikke får seg arbeid. Dette

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge Å lytte til Guds stemme Kristin L. Berge 1 Teste ordet Du skal teste det du hører opp mot dette: 1. Er det i tråd med bibelen? 2. Kjenner du fred for det? Rom. 8:16 3. Test det opp mot andre? 4. Gir det

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

NÅR TUNGENE TALER. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no

NÅR TUNGENE TALER. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no NÅR TUNGENE TALER Den samme form for tungetale som gjør seg gjeldende blant karismatiske kristne er også utbredt i mange ikke-kristne miljøer. Ved første øyekast kan det se ut til at Bibelen selv forsvarer

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme.

Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme. Hvordan får vi Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme. Jeg kunne kanskje ha holdt en undervisning og foredrag om aktiviteter vi kan gjøre for å vinne mennesker

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER Innhold Introduksjon til programmet for grunnleggende enheter 2 Fem elementer i programmet for grunnleggende enheter 3 1. Organisasjon 3 2. Møtesteder

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Hva er velsignelsen for noe? Hva betyr det? Hvem er det for? Hvorfor velsigner Gud? Husker dere en fortelling i Bibelen som handler om velsignelse?

Hva er velsignelsen for noe? Hva betyr det? Hvem er det for? Hvorfor velsigner Gud? Husker dere en fortelling i Bibelen som handler om velsignelse? Tale Akkerhaugen kirke - 7. juni 2015 Gjennom hele Bibelen kan vi se hvordan Gud velsigner mennesker, og hvordan det får konkret positiv innflytelse på alle livets områder. Familie, åndsliv, tro.. Helt

Detaljer

Fra Pakistan Discipleship Ministry

Fra Pakistan Discipleship Ministry Fra Pakistan Discipleship Ministry Kjære venner på Sion! Hilser dere i Jesu underfulle navn! Vi takker Herren Jesus for hans kjærlighet, nåde og beskyttelse. Takk for forbønn og økonomisk støtte for Pastor

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

En glad giver - tid, evner, penger

En glad giver - tid, evner, penger En glad giver - tid, evner, penger Tenk på den beste gaven noen har gitt deg. Hva var det som gjorde den så spesiell? Tenk på en gave du ga til en annen som ble satt ekstra stor pris på. Hva var det som

Detaljer

Transformation Burundi - 5

Transformation Burundi - 5 1 2 4 lorem Infobrev ipsum Sommeren 2014 problemnr., dato Transformation Burundi - 5 Fredag 8. august til lørdag 23. august 2014 Presentasjoner Her er teamet på tre: Andreas Woie er pastor i Sandnes og

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT 1 Jesus Kristi Lignelse # 9 Senneps Sæd. 30 november 2003. Pastor Brian Kocourek. Matt 13, 31-32 Også denne lignelsen la han fram: "Himmelriket kan lignes med et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

" Guds ord " er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen.

 Guds ord  er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen. " Guds ord " er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen. 1) Guds ord er til oss; kunnskap(opplysning),logos om Gud vår Far,Jesus Kristus vår Frelser og Den Hellige ånd

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt)

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) FORLØSNINGEN NORSK ORDBOK 1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) 2) i medisin: f-en den del av fødselen der moren befris for fosteret forløser: befrier,

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Handbok for kommende Celleledere

Handbok for kommende Celleledere Handbok for kommende Celleledere Hefte for lederopplæring i menigheter som arbeider med celler. Forord.... 6 Innledning:...Error! Bookmark not defined. Bli mindre for å bli større...error! Bookmark not

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016

Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016 Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016 I fokus: Angola og Mosambik. Prosjekt Hannas bønnearbeid begynte i Angola i 2001. Det ble en rask vekst i antall bønnegrupper og kvinners liv forandret seg når de

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER

HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER April 2016 «I Jesu navn skal hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!» Filipperne

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

08.04.2009. Fellesskapsmenigheten del 2 : kristen og en del av familien. Vi lever i en tid med individualisme. Individualismens historie

08.04.2009. Fellesskapsmenigheten del 2 : kristen og en del av familien. Vi lever i en tid med individualisme. Individualismens historie Vi lever i en tid med individualisme Fellesskapsmenigheten del 2 : kristen og en del av familien Personlig trener Personlig rådgiver Individuelle profiler på operativsystem, seteinnstillinger, varmesoner

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015:

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: «Sammen er vi bedre» - En 24 dagers vandring i Guds ord, av Rick Warren. (Originaltittel: «Better Together») Menighetsrådet har oversatt de 4 første

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer