1 Januar INTERNASJONAL Be om visdom, god helse og styrke for David og Anna Selby i deres arbeid med det internasjonale kontoret og DPM direktører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Januar INTERNASJONAL Be om visdom, god helse og styrke for David og Anna Selby i deres arbeid med det internasjonale kontoret og DPM direktører"

Transkript

1 DEREK PRINCE MINISTRIES Verdensomspennende bønnefokus Januar Gud være oss nådig og velsigne oss, Gud la sitt ansikt lyse for oss! 3 Da skal din vei bli kjent på jorden, din frelse blant alle folkeslag. (Salme 67:1-2) 1 Januar INTERNASJONAL Be om visdom, god helse og styrke for David og Anna Selby i deres arbeid med det internasjonale kontoret og DPM direktører 2 Januar USA Be for radio opptakene som finner sted 3-4 januar. Arbeidet vil gi ekstra programmer for DPM arvens radio programmer og Stephens Mansfields store talent vil bli brukt. Radio har vært et effektivt redskap i å nå den yngre generasjonen gjennom internet og å laste det ned til ipod 3 Januar CROATIA Be om en vellykket avslutning for å klargjøre websiden. Den er ment å bli ferdig denne måneden. 4 Januar POLEN Nylig ble boka "Kjøpt ved Blodet" utgitt. Be om en god mottagelse av budskapet og full frelse i Kristus i denne store katolske nasjonen. 5 Januar MYANMAR En "Åndelig salvelse" konferanse ble holdt sist år. Be om flere muligheter til å trene prester og ledere og å utruste dem til å nå flere mennesker. 6 Januar NEDERLAND Be om at den nylig oversatte boka "Du er verdifull for Gud" vil bli brukt av Herren til å forandre manges liv. Enslige kvinner og deres barn kommer til konferanse januar. De er en svært sårbar gruppe som trenger å bli oppmuntret og berørt av Guds Ord og personlig tjeneste. 7 Januar NEPAL Be om god helse og styrke og beskyttelse for direktør Gopaljee, hans kone Ganga, datter Ruchi og to distributører som arbeider under økende trusler mot de kristne Visdom til å vurdere tiden samt hva som trengs her for arbeidet Januar SØR AFRIKA Be om en økning i gaver og salg, spesielt i januar og februar slik at DPM arbeidet i Afrika kan møte de økende behovene for materiale. Be for Isabel og hennes team slik at de vandrer i Herren forråd og beskyttelse midt i den opposisjon de står i fra fienden. 9 Januar KENYA Pastor Christopher i Kenya møter mye motstand i sitt arbeide Be om

2 At Christopher har styrke og opplever Guds gaver og beskyttelse For de 25 prestene som møtes ukentlig i hans hjem for å lytte til Dereks undervisning. Be om at de vil bruke det i sin tjeneste. Vekkelse i vest - Kenya nær Kisumu hvor Derek underviste på lærerskolen for mange år siden. Disse prestene ber og tror at vekkelse vil komme. 10 januar ISRAEL Be om Herrens fortsatte beskyttelse over teamet, DPM sitt arbeid i Israel og de som blir nådd. Det ser ut som om det blir større respons fra internet og muligheten til å laste ned som for mange er tryggere enn å ha en bok blant sine eiendeler. 11 januar SYRIA Be om Guds beskyttelse over DPM venner og kontakter som søker å bli brukt av Ham midt i alle konflikten som finner sted i Syria. Be om at mange kommer til tro på Kristus i denne tiden. 12 januar ENGLAND Be om at Gud leder staben gjennom hvert prosjekt og oppgave i året som ligger framfor oss. Med så mange urovekkende hendelser i verden omkring oss er det viktig å ha grunnvollen på Klippen og høre Hans røst. 13 januar SLOVENIA Det har blitt utgitt 5 nye bøker; "Makt i Navnet"," Ekteskapspakten", "Guds Ords autoritet og makt", "Hvem tar vare på enker og farløse" og "Livets bitre dam". Be om at de blir godt mottatt og at liv vil endres for alltid. 14 januar AUSTRALIA Be om god respons på de kommende rapporter om arbeidet i Papua New Guinea og Australias urbefolkning slik at vi får tilskudd og kan nå ut til områder som trenger Dereks undervisingsmateriale. Be om økte muligheter til å arbeide sammen med misjonærer som når ut til urbefolkningen. 15 januar KINA I november kom det beskjed fra de som trykker DPM materiale at de ble sjekket og undersøkt og derfor måtte midlertidig stoppe trykkingen. Det ser ut til å være en ordinær undersøkelse slik det er nå. Be om at Trykkeriutstyret må stå trygt Kontinuerlig trygghet for alle bøkene som blir trykket i lys av den pågående nedstegning av trykkeri Vellykket distribusjon til alle som har spurt etter bøker. 16 januar BULGARIA Be om visdom og velvilje for Iskra som leder hovedkontoret til Øst Europa. (For mange her er Derek regnet som den ledende bibelunderviser innen kristne sammenhenger.) 15 januar SLOVAKIA Flere hefter har nylig blitt publisert, blant annet "Offerets makt" og "De tre mest kraftfulle ord". Be om en stor distribusjon av disse.

3 16 januar INDIA Det er innhøsting i India og Den Hellige Ånd beveger seg i kraft. Be om Guds beskyttelse, god helse og visdom for direktørene Elsie og Danny, styret og stab. Be om provisjon og godvilje mens de arbeider for å nå ut i nasjonen med Dereks undervisning. 17 januar CUBA Be om god helse og beskyttelse for direktør Adalberto, hans familie og arbeidere som fortsetter å arbeide for DPM under vanskelige forhold, åndelig, økonomisk og politisk 18 januar ROMANIA Be om en god utvikling for den rumenske internetsiden og at mange vil være interessert i Dereks undervisning som er tilgjengelig der. 19 januar PAKISTAN Dette er en urolig tid for denne islamske nasjon. Be om kontinuerlig beskyttelse for James, Elizabeth og deres to sønner og for DPM oversettere. At de får hvile i Guds fred og at deres arbeid for DPM må kunne fortsette uhindret uten at noen prøver å ødelegge eller true dem på livet. 20 januar FRANKRIKE Frankrikes kirke trenger å vokse og oppleve Guds inngripen. Be om at Gamle mønstre og tankebygninger vil rase sammen og en ny åpenhet for Gud vil tillate Ham å fornye og bygge opp igjen Sin kirke. Det i kommende presidentvalg blir valgt en person som vil være med å legge til rette for at Guds Rike må komme Direktør Renè som leter etter nye måter å nå ut med DPM i Frankrike på, inkludert gode kontakter som Gud kan bruke til å åpne nye dører for videre arbeid. 21 januar ENGLAND Hvert år gis det gratis materiell til fengsler, unge ledere og andre. Be om at disse ressursene vil dra mennesker til Herren slik at de kan vokse i Ham. 22 januar NORGE Be om at Den Hellige Ånd vil overbevise om synd hos de unge i Norge. 90 % av dem kjenner ikke til evangeliet om hva Herren har gjort for dem. Be om at de unge som blir kontaktet vil motta Dereks undervisning positivt når de hører den, 23 januar SOLOMON ØYENE Be om et godt salg av en skipslast med bøker, CD og DVD som de nylig mottok. Be også om at mange må bli styrket i troen ved Dereks undervisning. 24 januar CANADA Be om at styret vil ha visdom og ledelse for alle aspekter innen DPM arbeidet. Be om at Guds vilje må bli gjort i forhold til nettverksbygging med en annen velkjent misjon i Canada så tjenesten utvides.

4 25 januar SØR AFRIKA Mange avgangselever mottok avgangspakken i 2011 og andre mottok bibel college bibliotekpakke. Be om at de vil bruke det i undervisningen så vi ser kirker og samfunn forandret. Be om ledelse for studentene som vil avslutte dette året. Som nye prester vil de plante kirker og bruke Dereks undervisning i sine kirker og bibelskoler. 26 januar SVEITS Be om visdom for direktør Ruedi i å utvide tjenesten i denne nasjonen. Be om nye kontakter og samarbeidspartnere som har en levende visjon og vil redde denne tjenesten. 27 januar GEORGIA Be for DPM samarbeidspartnere i det nordlige Caucasus (inkludert Dhchnya, Dagastan, Ossetia og Ingushetia) Be også om nye kontakter og muligheter i dette urolige området. 28 januar EGYPT Be om at de kontinuerlige parlamentsvalgene som finner sted i Egypt inntil mars vil være gode og fri for vold. Be også om at ledere med integritet vil bli valgt og at de vil tillate trosfrihet og talefrihet for alle egyptere inkludert kristne. 29 januar MONGOLIA Be om Herrens provisjon og ledelse i fornyelsesarbeidet som pågår i Mongolia. Be også om et økende antall mennesker som vil bli nådd med Dereks undervisningsmateriale. DEREK PRINCE MINISTRIES Verdensomspennende bønnefokus FEBRUAR 2012 Velsignet er Gud. Han la ikke min bønn til side og tok ikke sin godhet fra meg (salme 66;20) 1 februar NIGERIA Et historisk antall av Dereks bøker ble trykket i Nigeria. Be om at man får de rette kontakter til å fortsette dette arbeidet i denne nasjonen. 2 februar INDONESIA Flere Derek Prince seminar vil bli holdt dette året. Be om Godt fremmøte spesielt fra de fattigere prestene i utkanten der mange trenger transport og overnatting. Finanser til å bringe Dereks undervisning til tusener av kristne ledere i februar ARMENIA Be om godvilje, beskyttelse og visdom for DPM teamet i Armenia. Denne måneden vil de nå ut til mange iranske turister som besøker landet og dele ut Dereks undervisning på farsi.

5 4 februar AUSTRALIA Den 10 februar vil det australske kontoret være vert for Hatikvah film styret og deres presentasjon av filmen "Velsignelse, forbannelse eller tilfeldigheter" produsert av Hugh Kitson og redigert av Lance Lambert en god vann av Derek i mange år. Be om at mange vil komme og reagere positivt mens de lærer om oppfyllelsen av dette skriftordet: "Herren lover beskyttelse for sitt paktsfolk og oppfyllelse av Sitt Ord gjennom dem: " Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne"! Mos 12:3) Dette tema lå Dereks hjerte nært og trenger å stadig forkynnes. 5 februar ENGLAND I de kommende måneder vil det bli laget mye digital film for Dereks undervisning på mange språk. Be om at dette arbeidet med å lage kopier til både sikker lagring og enkel tilgang for DPM kontorer i hele verden. 6 februar SØR AFRIKA Be om en trygg distribusjon av den africaans "Grunnvollen" boka. Be også for prestene, lederne og bibelskolene som mottar den at de anvender den i stor grad i undervisningen. Be om en vellykket stemmesetting av "Grunnvollen undervisning" på språkene tsonga og chichewa, Xhosa og Pedi Be om at de oversetter på en slik måte at lytterne griper budskapet. Be om flere lyttere til radiosendingene og dets innflytelse på livene deres. 7 februar EGYPT Midt i alle de politiske forandringer og usikkerheten, be om at mange egyptere vil komme til å kjenne Gud personlig og ha sin egentlige trygghet i Ham. 8 februar GHANA Det har vært interesse for Dereks undervisning i Ghana, men ting har vært stille de siste måneder. Be om at Guds tidsplan og riktige mennesker må være på plass for at Dereks undervisning vil bli bedre utbredt og gjøre inntrykk på mennesker. 9 februar LATIN AMERIKA USA kontoret ser åpne dører for utvidelse til flere land i Latin Amerika. Be om en klar ledelse og rette personer til å ha ansvaret for å representere DPM i Peru, Brasil, Colombia og Chile. 10 februar NEPAL Det er tid for innhøsting i Nepal, men nylig var 48 av Dereks bøker ute av trykking. Be om økning av finanser til trykking av de 30 mest populære bøkene. 11 februar ROMANIA Boka "Åndens gave" er trykket. Dette tema er livsviktig for kirken i Romania så be om at denne boka vil gjøre et positivt inntrykk hos dem som leser den. 12 februar ZIMBAWE Be om visdom for å legge planer til å nå ut med Dereks undervisningsressurser i Zimbawe. Be om Guds ledelse, retning og tid samt nødvendige ressurser. 13 februar KINA "L". samarbeidspartneren som gjør den siste gjennomlesning og formattering på kinesiske bøker har strevd med dårlig helse for en tid og har nå bestemt seg for å slutte i dette arbeidet.

6 Be om helbredelse og også for erstatter slik at forberedelsene av de nye titlene kan fortsette. Det er planlagt tre titler som skulle vært trykket i fjor, men som ikke ble mulig. Be om at dette vil bli mulig i februar FRANKRIKE Be om finanser til produksjon av Dereks franske materiell, inkludert bøker til fransktalende Afrika hvor de har stort behov. Be om at alle bibel-korrespondanse studenter vil avslutte sine studier og stille seg til rådighet for Herren og den tjeneste Han har til dem. 15 februar NEW ZEALAND Be om at det kommer inn penger dette året for at man kan svare på forespørselen for CD og Dereks bøker i India, Sør Asia og Pacific øyene. Be om at direktør Warren Smith, styret og staben får visdom og Guds ledelse, god helse og styrke til å fullføre hva Han ønsker i februar CUBA Be om en økende åpenhet til evangeliet blant folket på Cuba. (Nøkkelen vil være for kirken i Cuba å fortsette trofast i bønn om å se Gud bevege Seg i deres midte og bringe mange til Guds Rike) 17 februar UNGARN Be om en stor distribusjon av de nylig trykte bøkene "Erklære Guds Ord" og "Tro til å leve ved". Be om at liv vil bli radikalt forandret ved dette. Be for det store behovet for frivillige arbeidere til å utvikle internetsiden til det ungarske kontoret. 18 februar INDONESIA Be for møtet som skal bli holdt i Jakarta sent i februar blant de som støtter DPM og for planlegging og organisering av regionale møter for prester Målet er å samle moralsk og finansiell støtte til å utgi frie bøker og undervisning på CD til prester i disse fjerne strøk. 19 februar INDONESIA Den indonesiske utgaven av "Profetiske ord for endetiden" er planlagt utgitt denne måneden. Be om at denne boka vil bli godt akseptert og gjøre et stort inntrykk i Kristi legeme. 20 februar SOLOMON ISLAND Fangene i Honiara fengslet har begynt på Dereks "Kristen grunnvoll" korrespondansekurs Be om at de innsatte får en større forståelse av Guds Ord og at de har utholdenhet nok til å fullføre dette kurset Be om Guds salvelse over Lawrence som vil være den som retter og veileder. 21 februar INDIA Be for undervisningsplanen som er laget til å trene kristne ledere over hele India, mange av dem som kan bli ressurspersoner for DPM i de forskjellige statene. Be om at Herren må sende de riktige personene til å ville ha denne undervisningen som vil være effektiv som en ressurs. 22 februar TYSKLAND Be om at Dan og hans team i Tyskland vil bli oppmuntret og få støtte av andre som vil stå sammen med dem og se at Guds Ord blir forkynt i denne nasjonen ved Dereks undervisning.

7 23 februar NORGE Be om kjærlighet, visdom og makt ved Den Hellige Ånd må fylle ungdomsarbeidere som bringer frelse og nytt liv ved Kristus til mange. Be om at ild fra Gud skal komme i mange kristnes hjerter i Norge så givertjenesten til DPM må flyte enda mer. 24 februar POLEN I det Marek og Agnieska påtar seg fullt ansvar for DPM i Polen denne måneden, trenger de forbønn for at det skal skje problemfritt. Be også om visdom og en rik periode der de opplever at de lykkes med å distribuere Dereks undervisning i Polen 25 februar SLOVAKIA DPM teamet her er i kontakt med det raskt voksende kristne sigøyner netteverket som ser at det vokser fram mange kirker over hele Slovakia. Dette nettverket er svært åpent for Dereks undervisning og teamet i Slovakia forsyner dem med Dereks undervisningsbrev og muligens i nær framtid også bokpakker til prestene. Be om Guds velsignelse over denne forbindelsen og for flere åpne dører. 26 februar NEDERLAND I mars og april vil det bli holdt en ekteskapskonferanse og en mannskonferanse med pakten som tema. Be om at mange mennesker vil melde seg på disse møtene og be for de som holder på med planleggingen. 27 februar LATIN AMERIKA Be om Herrens fortsatte salvelse og godvilje over utgivere av Dereks spanske og portugisiske materiale til Brasil og Colombia Be for de som mottar materialet så de blir oppmuntret og utrustet til å tjene Herren. 28 februar KINA. Et kinesisk medlem fikk muligheten til å være sammen med en pastor som ledet en "bykirke" i en av Kinas største byer nylig. "Bykirke" er et nytt uttrykk for menighetsliv her. Det er omtrent 500 medlemmer selv om de ikke kan møtes alle sammen på en gang. Be for denne og andre "bykirker" om at de må bli rotfestet i Guds Ord og ha mulighet til å motta Dereks undervisning. 28 februar BULGARIA Tre nye bøker har blitt gitt ut: "En bønnekrigers hemmelighet"; "Guds Ord helbreder" og "Slutten på livets reise" Be om denne undervisningen vil nå mange i Bulgaria som trenger den. LOVPRISNING OG TAKK Januar/Februar 2010 Ikke oss, Herre, ikke oss, gi heller ditt navn ære, du som er kjærlig og trofast (Ps 115:1)

8 Canada Bob Yeou Vi gir takk enda en gang for Herrens trofasthet til oss i Vi var i stand til å gi mere penger til evangelisering enn vi noen gang har gjort! Kina Ross Patterson Pris Gud for at vi ble i stand til å nå våre mål innen trykking i undervisningsbøker av Derek på kinesisk til kinesisk troende. Vi gir takk til DPM teamet både innenfor og utenfor Kina og for hver eneste forbeder og giver som har gjort det mulig for oss å tjene den store nasjonen, Kina, med sin store befolkning og raskt voksende kirke. Enda et år har vi gjort en forskjell i Kina. All ære til Herren Nå i 2012 starter vi igjen, i tillit til Herren at "Guds arbeid utført på Guds måte aldri mangler Guds forsyninger" Croatia Branislav Cekan. Vi takker Herren for to viktige og fantastiske bøker trykket i desember. "Velsignelse eller forbannelse" og "Åndens gaver". Frankrike Renè de Groot Vi priser Herren for Hans trofasthet i Det har ikke vært et lett år for oss, kanskje det vanskeligste noensinne, men Gud har båret oss, styrket oss og vært med oss hele veien. Han tillot oss " Med glede å øse vann av frelsens kilder" (Jes 12:3). Vi takker Ham for: At Jacqueline er tilbake på arbeid og blir sterkere dag for dag En godt team samarbeid der Catherine tok over mesteparten av Jacquelines arbeid de siste to måneder av 201 Avslutningen av "Erklære Guds Ord", "Satt til side for Gud" og den 23 CD serien "Guds siste Ord" som snart blir bok også. India Elsie Daniel Sist oktober tilbrakte vi to dager i Shillong i Nord India (mellom Bangladesh og Myanmar). Selv om det har vært evangelisert mye der, har det vært mangel på undervisning, og det har ført til stor åndelig fattigdom. Derfor ga vi ut DPM bibelcollege pensum der og holdt et "Forbannelse eller velsignelses" seminar for 250 mennesker. Mange ble fysisk helbredet og mange andre mottok utfrielse fra onde ånder og forbannelser. Vi forkynte også fra Dereks undervisning om "Hvis du ønsker Guds beste" til 200 studenter i et nærliggende distrikt og 120 studenter gav sitt liv til Gud. Mange studenter var fra Arunachai Pradesh, et distrikt som er omtrent umulig å komme gjennom med evangeliet i. Siden da har 500 kopier av "Livsforvandlende åndelig makt" blitt gitt til menighetsmedlemmer. Indonesia Yoegi Vi takker Gud for den fortsatte kringkastingen av "Nøkler til et vellykket liv" på 21 radio stasjoner i hele denne muslimske nasjonen. Vitnesbyrd fra KTLS radio lyttere: "Jeg lytter alltid til Dereks programmer om kvelden. Jeg er mer og mer hungrig etter å kjenne Hans Ord. og Guds velsignelse" "Derek Prince sin undervisning er svært bibelsk og gir ny åpenbaring til meg. Mange ting som jeg aldri har visst er nå åpenbart for meg. Jeg er virkelig glad i å lytte til dette programmet."

9 Malaysia Liman Vi priser Gud for at vi har hatt overveldende salg av bøker og CD i det meste av Ved bokbordene i kirkene griper folk Dereks materiale og vanligvis er vi ikke i stand til å betjene den store flokken så menighetsmedlemmer må hjelpe til. Gjennom de siste 10 årene av vår DPM eksistens har vi aldri hatt så godt salg. Herren svarer våre bønner etter som flere og flere kirker åpner sine dører for oss så vi kan selge fra bokbordet der. Myanmar Jacob Vi hadde et fem dagers seminar for 30 prester og ledere på etteråret om "Åndelig salvelse og kraft" og lærte hvordan man kan vitne til buddhister. De som deltok ble velsignet med kopier av Dereks bøker og alle de som deltok sa det var en fantastisk tid med åndelig fornyelse og forfriskning. New Zealand Warren Smith Vi priser Gud for: Våre New Zealands støttespillere som ga spesielle gaver gjennom dette finansielle utfordrende året. Den personlige kontakten vi fikk med omtrent mennesker på "Promise keepers" konferansen i New Zealand i Vi ga en gratis Derek Prince bok til 2243 mennesker og solgte noen hundre flere. Pakistan James og Elizabeth Vitnesbyrd: En bror i Pakistan led av diabetes i 16 år og ble stadig verre. Han så Dereks bok "Guds Medisinflaske" og følte for å kjøpe den uten å vite hva som sto der. Etter at han hadde lest den, var han overbevist i sitt hjerte og tok en beslutning om å følge Jesus Kristus. Han fortsatte da med å følge opp undervisningen. En dag leste han fra Ordet og sjekket blodsukkeret sitt. Til hans overraskelse var det kommet tilbake til normalt nivå hver dag. Han kjente en strøm av kraft gjennom kroppen og han er nå frisk og helbredet av sin diabetes. Han er så opprømt og glad og forteller om dette underet Vi er også oppmuntret og gir ære til Gud. Nederland Ivar van der Større I desember ble vi i stand til å publisere boka "Du er verdifull for Gud" og vi tror Gud at Han vil bringe forandring i manges liv. Norge Sverre Kristoffersen Gaver og salg er igjen økende. Det norske kontoret feirer 10 år med tjeneste og avsluttet dette året uten gjeld. Vi er helt på den positive siden finaniselt og har endog noe overskudd. Gud være lovet! Solomøon øyene Tele Bartlett Vi er takknemlige for at det har vært mulig å gi ut 650 kopier av "Livsforvandlende åndelig kraft" ved den nasjonale lederskapssamling og trening for South Seas Church, (en til hver kirke) Sør Afrika Isabel Surgeon Lovet være Herren for Hans nåde som lot oss komme gjennom enda et år. Vi har sett Hans trofasthet i Hans beskyttelse og provisjon, trofaste givere, bønnestøtte og de som kjøper Dereks materiale. Vi priser Gud for:

10 Å være i stand til å starte nettbutikk gjennom vår nylig ferdige internetside, www:derekprince.co.za Veldig god respons fra det vi kaller e - blast på boka "Kalt til å seire" Den nye Afrikaans boka "Grunnvollen" er nylig blitt trykket. Dette var et veldig stort prosjekt som det tok år å gjennomføre. Det var en prest i den afrikaans kirke som tok initiativet. At vi har vært i stand til å supplere avgangs pakker til mange bibelcollege i i Kamerun, Ghana, Nigeria, Chad, Kenya, Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbawe og Sør Afrika. Spesielt vitnesbyrd: Christopher i Kenya som setter stemme til Dereks CD og har oversatt tre av hans bøker, ble fengslet på grunn av falske beskyldninger fra en heksedoktor som bestakk politiet. Grunnen var at de mistet sin makt og penger fordi folk ble satt fri fra hekseri og fedredyrkelse. Dereks undervisning har vært instrument i å bringe disse menneskene ut av mørket inn i Hans lys. De jubler enda på tross av hva de må betale i form av beskyldninger de er uskyldige i. Vi ber om at han må bli helt renvasket. Hans vitnesbyrd er som å lese Apostlenes gjerninger. (For å se og lese hele historien hans, gå inn på vår internetside) Til alle forbedere som har bedt skrev han: "Jeg er takknemlig for deres bønner og i alle de situasjoner dere sto sammen med oss i evangeliseringskampanjen vi avsluttet for en uke siden. Vår Gud er trofast, vi hadde en vidunderlig tid. Det var tider da djevelen prøvde å sloss mot alt og alle, men ingenting lyktes for ham. Vi mottar vitnesbyrd fra mennesker som har lest, lyttet eller sett Dereks undervisning. Ett var fra en 91 år gammel dame i Sør Afrika som leste en bok som innholdt fem titler. Hun skrev: Jeg er glad for å skrive og si tusen mange takk for boka av Derek Prince. Jeg gledet meg så mye over den som over forfattere som deler sine tanker på en slik måte at jeg kan anvende dem. En person trenger virkelig åndelig føde spesielt i denne skiftende tiden i dag. Takk igjen. Jeg synes virkelig den er verdifull Gud velsigne dere alle. Jeg tenker og ber for dere. Med kjærlighet og velsignelse. Hilda" Radio kringkastingen forandrer også liv. En tannlege som er pensjonist og kommer til våre DVD kvelder har sloss med kreft. Han har begynt å lytte til Dereks budskap på "Radio Impact" og fikk forbønn. Forandringen i hans situasjon er virkelig tydelig og fantastisk å se!

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning MAGASINET Misjonsblad Tema: India Utdanning Utvikling Utrustning LEDER 2 MAGASINET Innhold: Leder: 15 år i India... 2-5 Den lille familien... 6-7 Jesus vår modell... 8-11 I jungelens riket... 12 Medarbeider

Detaljer

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina HITTIL HAR HERREN HJULPET - Historisk gjennomgang av EOMs arbeid Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2008

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012 182. årlige generalkonferanse 31. mars 1. april 2012 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2012 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett Engelsk original godkjent: 12/11

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Søndagsskolen 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham.

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham. Å SE OG HØRE GUD INNLEDNING Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. 1 Jeg har valgt å stille spørsmålet: Kan vi tale dersom vi ikke har sett og hørt? Det spørsmålet kan det være minst

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Kundalini-alarm 2010. Alle rettigheter reservert. Kundalini Warning. Oversetters forkortelser:

Kundalini-alarm 2010. Alle rettigheter reservert. Kundalini Warning. Oversetters forkortelser: KUNDALINI-ALARM ANDREW STROM Kundalini-alarm En bok av Andrew Strom 2010. Alle rettigheter reservert. Originalens tittel: Kundalini Warning. Are false spirits invading the church? Tillatelse gis til å

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 4 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme Oktober - desember 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers

Detaljer

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k K a i r o s P a l e s t i n a E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina. Original tittel:

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2014 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme 2014 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2013 Intellectual

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Andr Bibel udie SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Bibel udie or sabbatsskole 2. vartal, 2013 SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene AV ZDRAVKO STEFANOVIC UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS

Detaljer