Verdensomspennende bønnefokus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdensomspennende bønnefokus"

Transkript

1 Derek Prince Ministries Norge Verdensomspennende bønnefokus Desember 2012 Zimbabwe 1. desember Tich Ruzane er fra Zimbabwe og flytter tilbake til landet tidlig i desember for å åpne et nytt DPM kontor. Be om han vil gå i Herrens visdom og velsignelse med mange nye kontakter som gjør det mulig å få god framgang i dette viktige arbeidet. Frankrike 2. desember Be om en økning av midler for å sende materiell til fransktalende Afrika som stadig ønsker mer. Be om en trygg ankomst av skipslasten som går til Afrika via Liv Afrique, en misjonspartner som nylig kjøpte enda 7000 bøker (til så vidt over kostpris). Dette materialet vil gå til alle hjørner av det fransktalende Afrika. Be om at de som får del i denne distribusjonen også vil fortsette trofast å betale hva det koster. Kuwait 3. desember Be om Herrens velsignelse over de første DPM bibelstudiegruppene her. De startet i oktober i tre hjem i Kuwait by. Dette er en svært viktig start på å nå ut til de mange som trenger bibelske sannheter og sunn doktrine. Myanmar 4. desember Be om god helse, beskyttelse og visdom for direktør Jakob, hans kone Sandar og deres team som arbeider med å nå mange med evangeliet og Dereks bibelundervisning. Be om at DPM arbeidet i denne nasjonen vil fortsette å spre seg til mange fjerne byer. 5. desember Tyskland 5. desember Be om at våre tysktalende venner vil i større grad se visjonen i å nå den neste generasjonen med Dereks bibelundervisning. Be om at de vil anerkjenne DPM som et svært viktig evangeliseringsverktøy til å undervise tysktalende europeere og at de deltar med bønn og gaver til trykking av våre forskjellige prosjekter på tysk. 6. desember Avgangsgspakker til de som avslutter bibelcollege vil bli sendt til en rekke afrikanske land. Det har nylig vært problemer med materiale som ikke har ankommet, så be om at disse pakkene vil komme trygt inn i hendene på disse avgangsstudentene. Be om at materiale som går til et fengsel i Malawi vil bli mektig brukt av Herren til å forandre liv. Australia 7. desember Be om hvile og rekreasjon for Alex og hans team gjennom ferien og ny visjon for arbeidet og tjenesten det kommende året. 8. desember Be for s ledelse i denne tiden. Det er splittelse mellom topplederne samtidig som det er utskiftning av de som styrer, noe som skjer bare hvert 10. år. Hva resultatet blir har store konsekvenser for troende i. Be om at det nye lederskapet og politikken de fører støtter spredningen av Guds Ord og ikke motarbeider det. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige (Ef 6:18)

2 Israel 9. desember Be om større interesse i Dereks materiale som nå er tilgjengelig, og at de som mottar det vil anvende det i sine liv så de ser store forvandlinger skje gjennom disse bibelske sannhetene. Peru 10. desember Be om kontinuerlig ledelse og visdom med tanke på muligheten av å etablere et DPM kontor i Peru og for at de riktige arbeidere blir ansatt. Polen 11. desember Be om at boka Kjøpt med Blod sammen med en gruppestudie-veileder som nylig ble utgitt i Polen vil gjøre stort inntrykk hos de som leser og anvender det. Be også om en problemfri overgang til å trykke selv. Japan 12. desember Selomi har blitt ferdig med oversettelsen av mange av Dereks undervisningsbrev til japansk. Be om Herrens salvelse over han i fortsettelsen av dette arbeidet og at flere oversettere vil melde seg. India 13. desember Førti prester fra fem områder vil gjennomføre kurset om kirkeplanting. Be om at de vil motta verdifulle innspill og reise tilbake til sine byer og landsbyer for å bli brukt i planting av nye kirker. 14. desember Be om større interesse og tilgang til Dereks undervisning gjennom TV, radio og nå nylig Joy Magazin boksammendrag. Be om flere radio stasjoner som vil kringkaste Dereks undervisning til Afrikas nasjoner fra til Kenya. Brazil 15. desember Herren har understreket Brasil som en nøkkelnasjon til Latin Amerika i å nå ut med Dereks undervisningsmateriale. Salget av hans portugisiske materiale har vært svært høyt siden de ble utgitt. Be om Guds ledelse og Hans timeplan i henhold til å etablere kontor der. Be om de riktige arbeidere vil komme på plass når det er Hans tid. Indonesia 16. desember Flere enn syv synode pastorers nettverk (i syv forskjellige byer) har blitt kontaktet for å se om de vil motta Dereks indonesiske undervisning på CD sammen med kopier av Livsforvandlende åndelig kraft. Der er flere enn 5000 pastorer i disse synodene. Be om god respons. 17. desember Fortsett å be om beskyttelse over Derek Prince undervisnings materiell som blir distribuert over hele og for medarbeiderne som er direkte involvert. Be om mange guddommelige anledninger med de som er sultne på å vite mer om denne sannheten. Kuba 18. desember Be om at Adalberto og DPM team får en fornyet visjon av arbeidet i Cuba i 2013 Be Herren om å gjøre mektige gjerninger i denne nasjonen for å bringe fram mer frihet og bedre økonomiske kår for dette folket så vel som åndelig fornyelse. 19. desember Be om økning i gaver og salg inkludert via internett som kan brukes til å nå enda mer ut så vel som til de daglige kontoroppgaver. Be om kontinuerlig beskyttelse og visdom for stab og styremedlemmer i sitt arbeid med å samarbeide med forskjellige misjoner for å gjøre fremgang og bidra i større grad i Afrika gjennom Dereks undervisning. Uganda 20. desember Oversetteren er ferdig og forberedelsene har blitt gjort til å

3 trykke seks bøker på luganda før slutten av året. Be om at dette vil bli nådd på en vellykket måte og at dette materiale vil bli til stor velsignelse for kirken i Uganda. Latin Amerika 21. desember Herren setter fokus på mange nøkkelnasjoner for å utvide DPM arbeidet Be om Hans ledelse og provisjon både av folk og økonomi til å publisere og distribuere Dereks undervisning, spesielt på spansk og portugisisk. Norge 22. desember Be om Herrens ledelse til å nå forretningsmenn og kvinner som vil ønske å investere i DPM visjonen og tjenesten. Russiske Føderasjon 23. desember Be om Herrens ledelse og midler for Paul og andre medarbeidere som fortsetter produksjon og distribusjon av Dereks materiell til alle nasjoner i denne regionen der Dereks undervisning har berørt mange over årene. Solomon øyene 24. desember Be om god helse og styrke for Tele Bartlett som bærer ansvaret for sin kristne bokhandel og matvarebutikk i tillegg til å utvide distribusjons nettverket til DPM. Be om at mange blir velsignet av den daglige kringkastingen Nøkler til et vellykket liv som når over hele nasjonen. Øst Europa 25. desember Be for den pågående utviklingen av DPM internettside i disse nasjonene. Denne vil tilby undervisningsbrev og andre bibelundervisningsmuligheter til et voksende antall av mennesker gjennom internett. New Zealand 26. desember Be om Guds beskyttelse over direktør Warren Smith og stab, styre og deres familier gjennom sin ferie og at de alle vil komme tilbake til arbeid forfrisket og klare til alt det Herren har for dem å gjøre i 2013 Nederland 27. desember Be om suksess for Grunnvollen Life Bible School sitt ett års program inkludert i bibel korrespondanse kurset studiet og at mange studenter vil delta. USA 28. desember Be om at flere fengsler blir klar over Dereks undervisningsmateriell og begynner med å ta del i fengselsmisjonen og motta det utvalgte materialet. Be om at Dereks undervisning vil fortsette å forandre og gjøre et inntrykk i mange fangers liv. Canada 29. desember Be om tettere samarbeid med andre tjenester og for at det blir nye kontakter til å distribuere Dereks materiale til folket og de steder der det trengs mest. Be om at flere og flere bruker den nye internettsiden og at mange mennesker vil ha adgang til undervisningen og annen informasjon som er tilgjengelig. 30. desember teamet begynte å distribuere lydbøker dette året som inneholdt Nye Testamentet og Derek Prince Grunnvollen serie sin undervisning. De har blitt godt mottatt og der har vært spørsmål om flere. Be om at teamet vil bli i stand til å etterkomme denne etterspørselen så vel som å distribuere disse bøkene til andre områder av. Nord Kaukasus 31. desember Be om at partnerskapet med pastorer og misjonærer i denne regionen vil nå ut til den muslimske befolkningen. Be om åpne dører inn til Chechmmya, Ingusheia, Dagestan, Abkhazia og Ossesia der mange mennesker trenger å høre Guds Sannhet.

4 Derek Prince Ministries Norge Takk og lovprisning Desember 2012 Nepal Gopaljee Achikari Jeg er svært takknemlig for mulighetene til å tale for menn i Pokhara, Itahari, Chitwan og Kathmandu og bruke Dereks materiale Menn og fedre, Ekteskapspakten og Gud fører mennesker sammen Jeg holder også klasser for menn i menigheten min, The Lords assembly hver tredje søndag. Mennene forteller meg at de aldri har hørt denne type undervisning før. Nederland - Ivar van der Sterre Vi priser Herren for en åpen dør til at Dereks artikler blir publisert i Charisma magasinet regelmessig. Guds Ord helbreder har blitt utgitt på nederlandsk og vi tror denne undervisningen vil utruste tusener til å gå ut i tro og se Herren utføre mirakler. Vi har hatt en stadig økning av mennesker som mottar DPM sin daglige andakt på og får positiv respons. New Zealand - Warren Smith Vi takker Herren for Hans beskyttelse over alle i staben vår dette året og for våre stadige trofaste givere som hjelper oss å dele Dereks undervisning med millioner av troende i mange nasjoner. Norge Sverre Kristoffersen Lederen av trykkeriet vårt viser oss stor velvilje ved å hjelpe oss å gjøre alle våre produkter og materiale til å se mye bedre ut og det til en minimal pris. Vi takker Herren for mange flere givere til våre misjonsbrev og også for generøse gaver som ble gitt til ære for vårt 10 år jubileum. Pakistan James og Elizabeth Et kvinneseminar ble holdt seint i juli i Pakistan Gospel Assemblies Church, med 20 deltakere fra mange forskjellige menigheter. Kvinnene ble grepet av budskapet som Elizabeth talte om over temaet En gudfryktig kvinne som hun tok fra Dereks Kalt til å overvinne. Over 70 omvendte seg og aksepterte Jesus som sin Herre og Frelser. En kvinnelig evangelistleder sa: Dette er en fantastisk undervisning. Jeg har aldri blitt undervist i Guds Ord som dette før. Jeg er så oppmuntret og fornyet. Det er svært salvet og åndelig undervisning. Papua Ny-Guinea - Yoegi Vi har startet opp en ny fengselstjeneste i Papua Ny-Guinea som vil kunne forsyne de innsatte i nasjonens største fengsel med Dereks bøker. Pastoren som leder arbeidet er en tidligere innsatt. Han vil også ta med seg bøker til andre fengsler og samarbeide med Prison Fellowship Ministry. Poland Marek and Agnieska Vi er nesten ferdige med å registrere DPM Polen som en offisiell stiftelse som vil gi oss lov til å selge bøker og motta gaver. Isabel Surgeon Dereks undervisning blir nå lansert på en helt ny radiokanal i Burgersfort, som ligger fire timers kjøring øst for Pretoria. Mange liv blir forandret gjennom slike radiokanaler. Vi har også snart klar ni nye bøker. Stevnemøte i Jerusalem blir nå klar før jul oversatt til Afrikaans. Atten pastorer fikk gavepakker med bøkene: Grunnvollen for kristen livsstil, Bibelkurs som selvstudium og Åndelig krigføring på Afrikaans i området Northern Cape, et område som nesten bare taler Afrikaans. De var så takknemlige! USA Dick Leggatt Vi er veldig takknemlige for den partneren som har sørget for at vi kan sende ut gratis tusenvis av bøker med tittel: Satt til side for Gud og Beskyttelse mot forføring. En annen generøs og trofast partner har gitt oss finansiell støtte til å gjennomføre flere viktige globale fremstøt som det var stort behov for. Herren har vært veldig trofast dette året med økonomisk støtte. Han har også gitt oss mange nye støttespillere og kontakter, og nye dører har åpnet seg inn til Latin Amerika. Org.nr Derek Prince Ministries Norge, PB Loddefjord, 5881 Bergen, Norge Mobil: Trykk: BODONI

5

1 Januar INTERNASJONAL Be om visdom, god helse og styrke for David og Anna Selby i deres arbeid med det internasjonale kontoret og DPM direktører

1 Januar INTERNASJONAL Be om visdom, god helse og styrke for David og Anna Selby i deres arbeid med det internasjonale kontoret og DPM direktører DEREK PRINCE MINISTRIES Verdensomspennende bønnefokus Januar 2012 2 Gud være oss nådig og velsigne oss, Gud la sitt ansikt lyse for oss! 3 Da skal din vei bli kjent på jorden, din frelse blant alle folkeslag.

Detaljer

Evangeliet til alle folk og stammer

Evangeliet til alle folk og stammer Hannah og Egon Falk Norgeskontor i Fredrikstad - Zoé Kirken 22. Årgang nr 2, juli 2014 Konto nr. 3000.18.15020 www.nlo.dk Evangeliet til alle folk og stammer VI VISER VÅR KJÆRLIGHET TIL GUD NÅR VI UTTRYKKER

Detaljer

PÅ SLUTTEN AV EN SJU ÅRS SYKLUS #1 TJENESTE RAPPORT

PÅ SLUTTEN AV EN SJU ÅRS SYKLUS #1 TJENESTE RAPPORT Torah lesning Vayetze B`REISHEET (1.Mosebok) 28:10-32:3 PÅ SLUTTEN AV EN SJU ÅRS SYKLUS #1 TJENESTE RAPPORT Joh.åp 12:14 Men kvinnen ble gitt de to vingene fra den store ørnen, for at hun skulle fly ut

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

INFOBØNNEHEFTE. Ringer av ild skal spres grenser skal flyttes. Info og bønnehefte 2012

INFOBØNNEHEFTE. Ringer av ild skal spres grenser skal flyttes. Info og bønnehefte 2012 INFOBØNNEHEFTE Info og bønnehefte 2012 Dette er et bønneog infohefte som gis ut i forkant av Jesus Festivalen Haugalandet. Den blir tilbudt alle menighetene som er med i arrangementet. H A U G A L A N

Detaljer

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler Nytt jordbruksprosjekt i Kina 1 Ny misjonsforening i Langevåg Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 0-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt Effektivitet i

Detaljer

NYHETER FRA ASIA Februar 2009

NYHETER FRA ASIA Februar 2009 NYHETER FRA ASIA Februar 2009 De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon (PYM) Postboks 2 Tveita, 0617 Oslo Regionsekretær: Oddvar Johansen, e-post: oddvar@pym.no eller oddvarjoh@gmail.com tlf. 32810503 (priv.)eller

Detaljer

februar 2015 Foto: Harald Flå Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Nr 1 Årgang 89 Rapport fra Paris (s4)

februar 2015 Foto: Harald Flå Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Nr 1 Årgang 89 Rapport fra Paris (s4) februar 2015 Nr 1 Årgang 89 Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Rapport fra Paris (s4) Folkehøyskole i Kristiansand (s9) Tur til Sibir (s13) Foto: Harald Flå 2 Pastorens

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Gjennom årene har det vært mye misforståelse

Gjennom årene har det vært mye misforståelse KENNETH E. HAGIN Gjennom årene har det vært mye misforståelse i Menigheten når det gjelder emnet Ekteskap, skilsmisse & gjengifte. Og som et resultat av det, har mennesker blitt såret, fordømt og forvirret.

Detaljer

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina HITTIL HAR HERREN HJULPET - Historisk gjennomgang av EOMs arbeid Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2008

Detaljer

Sterk konferanse på Gjennestad i år!

Sterk konferanse på Gjennestad i år! MAGASINET Doxa 3 2015 Sterk konferanse på Gjennestad i år! Fra Terjes hjerte. Det har vært en hektisk tid på Doxa, og Terje deler fra sitt hjerte, på... Side 2 Bibelskolen har uteksaminert et nytt kull

Detaljer

MAGASINET. NB! Når du flytter: Husk å melde fra om adresseforandring! Doxa 4 2014

MAGASINET. NB! Når du flytter: Husk å melde fra om adresseforandring! Doxa 4 2014 MAGASINET Doxa 4 2014 Fra Terjes hjerte. Terje deler her med hva som har skjedd siden sist på Doxa, se... Side 2 Herlig åpningskonferanse på bibelskolen. Keith Holladay hadde et fyrverkeri av en konferanse,

Detaljer

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte 2 Innhold S 2: Oddwin Solvoll På en ny måte S 3: Svein Jacobsen Lokalmenighetens rolle i misjonen S 4-5: Fred Håberg Dette burde alle forstandere få anledning til S 6-7: Bjørn Bjørnø Misjonsutfordringer

Detaljer

Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte

Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer og forslag

Detaljer

VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN!

VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN! F E B R U A R / M A R S 2 0 1 3 Å R G A N G 9 5, N U M M E R 1 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen www.centralkirken.no VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN!

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Tema: Forvandling Innvielse av nytestamente i Himalaya Julekryssord. wycliffe:nytt. 3:2014 Årgang 36 wycliffe.no

Tema: Forvandling Innvielse av nytestamente i Himalaya Julekryssord. wycliffe:nytt. 3:2014 Årgang 36 wycliffe.no Tema: Forvandling Innvielse av nytestamente i Himalaya Julekryssord wycliffe:nytt 3:2014 Årgang 36 wycliffe.no Ansvarlig utgiver: Wycliffe Postboks 6625 St. Olavs plass, 0129 Oslo info@wycliffe.no / wycliffe.no

Detaljer

asias millioner KINESISKE HUSMENIGHETER VENNEFEST GIR RENT VANN KJÆRLIGHETEN TIL JAPAN

asias millioner KINESISKE HUSMENIGHETER VENNEFEST GIR RENT VANN KJÆRLIGHETEN TIL JAPAN asias millioner definisjonen på normal aktivitet blir et skjønnsspørsmål for den lokalt utøvende myndighet. KINESISKE HUSMENIGHETER Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 03-2006 VENNEFEST GIR RENT VANN

Detaljer

Håper vi ser deg på Gjennestad!

Håper vi ser deg på Gjennestad! MAGASINET Doxa 2 2015 Håper vi ser deg på Gjennestad! Fra Terjes hjerte. Det har vært en hektisk tid på Doxa, og Terje deler fra sitt hjerte, på... Side 2 En fantastisk tur til Latvia. Terje, Paula og

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Hvem er vi? Jesusteltet er en kristen organisasjon med medarbeidere fra forskjellige kirkesamfunn.

Hvem er vi? Jesusteltet er en kristen organisasjon med medarbeidere fra forskjellige kirkesamfunn. N y h e t s b r e v Når jeg ser tilbake på det siste året og hvordan Gud har brukt Jesusteltet, finnes det ingen tvil i meg, Jesusteltet er en ren bevegelse fra Gud, og det provoserer troen i meg for det

Detaljer

Innledning INNHOLD: Redaktørene

Innledning INNHOLD: Redaktørene Innledning INNHOLD: Side 2 Hvorfor be for muslimene? Side 3 Tips for bønneaksjonen Side 4 Hva er Ramadan? Side 4 Den første kvelden i Ramadan Side 5 Fokus på Midtøsten Side 14 Fokus på Øst og Sentral Asia

Detaljer

Den Profetiske Røst. «Dere skal være et land av hellighet, oppvåkning og ild» Profeti over Norge, ved Jane Hamon

Den Profetiske Røst. «Dere skal være et land av hellighet, oppvåkning og ild» Profeti over Norge, ved Jane Hamon Den Profetiske Røst «Dere skal være et land av hellighet, oppvåkning og ild» Profeti over Norge, ved Jane Hamon Profetier over alle Norges Fylker og Jane Hamon Å vandre i Guds Ånd et brev av Hans Nilsen

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

Tro på Den Herre Jesus Kristus

Tro på Den Herre Jesus Kristus LOKALSIDER BUDSKAP FRA OMRÅDETS LEDERE De europeiske helliges tro Eldste José A. Teixeira, Portugal President for området Europa Tro på Den Herre Jesus Kristus kommer til uttrykk i våre valg, spesielt

Detaljer

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning MAGASINET Misjonsblad Tema: India Utdanning Utvikling Utrustning LEDER 2 MAGASINET Innhold: Leder: 15 år i India... 2-5 Den lille familien... 6-7 Jesus vår modell... 8-11 I jungelens riket... 12 Medarbeider

Detaljer

Leder leder festningsverker som sier at det er stengt, og adlyde Jesus sine ord om å gå med evangeliet.

Leder leder festningsverker som sier at det er stengt, og adlyde Jesus sine ord om å gå med evangeliet. Leder leder festningsverker som sier at det er stengt, og adlyde Jesus sine ord om å gå med evangeliet. Kjære leser Jeg opplever at dette er tiden for en ny bølge av vekkelse over vår nasjon. Den vil være

Detaljer

asias millioner HIMMELVENDT JORDMOR DET SKJER I JAPAN Nummer 01-2007 www.eom.no 91. Årgang Organ for Evangelisk Orientmisjon

asias millioner HIMMELVENDT JORDMOR DET SKJER I JAPAN Nummer 01-2007 www.eom.no 91. Årgang Organ for Evangelisk Orientmisjon asias millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2007 www.eom.no 91. Årgang HIMMELVENDT JORDMOR DET SKJER I JAPAN leder SE! JEG GJØR NOE NYTT Vi er vell inne i et nytt og spennende år for vår

Detaljer

GOD RADIO Nr 3-2011 Årgang 27. Kristen Riksradio. Møtte sin norske bibel- og språklærer

GOD RADIO Nr 3-2011 Årgang 27. Kristen Riksradio. Møtte sin norske bibel- og språklærer GOD RADIO Nr 3-2011 Årgang 27 Kristen Riksradio Møtte sin norske bibel- og språklærer Leder «Vi vil bruke radioen til å spre Guds rike» uttalte stifterne av Kristelig Lytterlag da organisasjonen ble startet

Detaljer