DEREK PRINCE MINISTRIES

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEREK PRINCE MINISTRIES"

Transkript

1 DEREK PRINCE MINISTRIES Verdensomspennende bønnefokus November 2013 Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til. (Jer 33.3) 1 november NEPAL Be for ungdomskonferansen som blir holdt i Chitiwan (syv timers kjøring fra Kathmandu) den 1 3 november.200 ungdommer fra forskjellige menigheter er forventet å komme. Hver deltaker vil motta en kopi av Livsforvandlende åndelig kraft sammen med andre bøker. 2 november SØR AFRIKA Be for oversettelsesarbeidet som pågår på afrikaans, xhosa, tswana og swahili Be om en vellykket stemmesetting til xhosa. chichawa og tsonga av Legge grunnvollen DVD 3 november TYSKLAND Be om Guds salvelse over DPM konferansea som skal holdes denne måneden og at deltakerne vil bli fornyet og styrket i sin tro Be om Herrens visdom og ledelse i produksjonen av to bøker og nytrykking av andre titler. 4 november PAKISTAN Be om Guds salvelse over direktør James og Elizabeth som underviser ved et ledelses seminar om kristent familieliv i Karachi den første uka av november. Omkring 300 mennesker er forventet å delta. De vil bruke Dereks Far og mann, Ekteskapspakten, Gud bringer mennesker sammen. 5 november KUWAIT En DPM samling vil bli holdt i begynnelsen av november og kirken oppbevarer ganske mange av Dereks bøker. Be om at motet blir holdt uten hindringer og at det vil velsigne og oppmuntre mange lokale kristne. 6 november PERSISKE GULF REGION En internetside for denne regionen er under utvikling. Det er mange tekniske og designmessige hindringer som må overvinnes. Be om at de som arbeider med dette vil ha Guds velvilje og med visdom klare å avslutte den med godt resultat til ønsket tid. Be om at nye dører må åpne seg i De Forente Emirater og Quatar. 7 november INDONESIA Med Midtøsten som er i stor ubalanse og Indonesia som er den største muslimske nasjonen i verden, be om at teamet her vil arbeide under Guds kraft. Løft dem opp til Herren mens de arbeider for å styrke de indonesiske menigheter og troende i denne kritiske tiden, nå mens det enda er relativt stor frihet.

2 8 november KINA Seks bøker som allerede er laget blir nå slått sammen til en som kalles. Guds åndelige kraft. Be om Herrens salvelse over dette arbeidet og for beskyttelse til de som er involvert. Et spennende nytt prosjekt er å lage en android app som vil muliggjøre at millioner av kinesiske kristne vil bli i stand til å lytte til Dereks undervisning gratis på sine mobiler. Be om at prosjektet blir vellykket. 9 november NORGE Be om en god respons fra giverne i Norge på slutten av dette året. Be om Guds velsignelse og salvelse over dem, forretningspartnere og andre kontakter. 10 november PAPUA NEW GUINEA Pastor Rodeny Tomninesa har som oppgave å etablere bibliotek med bøker som vil inkludere Derek Prince. I september kom det flere enn 200 prester til Port Moresby og alle ble gitt ett sett med bøker som skal danne grunnlaget for dette biblioteket i sin landsby. DPM givere sørget for at dette ble mulig. Be om at dette prosjektet blir vellykket slik at flere bøker kan dekke behovene. Mange menigheter i Papua New Guinea mangler kristent materiale og god undervisning. Hvis denne oppgaven blir godt ivaretatt av presten, vil bøkene bli brukt av kirkemedlemmene og bidra til god kristen vekst. 10 november SERBIA Boka Velsignelse eller forbannelse, du kan velge og Mann og far holder på å bli trykket på ny. Be om Herrens midler til trykking, be for arbeidere og salvelse over prosjektet. Be om at disse bøkene med undervisning som den serbiske kirken trenger blir godt mottatt. 11 november SØR AFRIKA Be for alle de som har motatt pakker det siste året, avgangsstudenter, bibel college bibliotek, og pastorer Be om at gavene vil bære frukt i den tjeneste de brukes. Be for Vega Voice prosjektet, Dette er avspillere som drives av solceller og er i stand til å lagre hele Derek Prince sin undervisning og kan brukes i en rekke afrikanske land. 12 november PAKISTAN I midten av november vil direktør James besøke Lahore (Nord Pakistan) for å evaluere det voksende DPM arbeidet der, spesielt det som drives av en frivillig bror. Han vil også møte ledere for menighetene for å diskutere utvidelse av det arbeidet som sakte holder på å vokse frem. 13 november LATIN AMERIKA Be om Herrens ledelse og USA kontoret som bringer Dereks materiale til Costa Rica, Nicaragua, Mexico og andre nasjoner der en nylig har fått gode kontakter.

3 14 november SVEITS Be om visdom over direktør Ruedi og hans team for utvidelse av tjenesten. Be om at flere muligheter vil åpne seg til å dele Dereks materiale til andre tjenester, kirker fengsler og grupper. 15 november NEW ZEALAND Det blir bygget relasjoner til tre israelske tjenester i New Zealand,.Eliezer Emergency Fund, (EFT) Christian for Israel (CFI), og den internasjonale kristne ambassaden Jerusalem (ICEJ) Over 700 kopier av Det lovede land og proklamasjonskort for Israel ble sendt til EFT og over 600 kopier av Vår gjeld til Israel ble sendt som et undervisningsbrev til alle tre tjenestene. Be om at dette materialet vil bli brukt og delt blant kristne i New Zealand såvel som at mange flere troende vil støtte og be for Israel. 16 november FRANKRIKE Det er mange bibel korrespondanse studenter som har problemer med å avslutte kurset. Be om at Herren vil motivere dem til å fullføre det. Be om at alle skipslastene med materiell til Afrika vil ankomme hurtig og trygt. 17 november TJEKKISKE REPUBLIKK Be om Herrens visdom for oversettelsen av De skal drive ut demoner Be om at oversettelses prosessen vil gå uten hindringer Daniel og hans kone, Kristine, er nå pastorer i en kirke i Prag, i tillegg til å lede DPM sitt arbeid i denne nasjonen. Be om styrke, visdom og visjon i begge områder av deres tjeneste. 18 november POLEN Be om utvikling av distribusjonsnettet og for gode relasjoner med kristne grupper og kirker. 19 november UNGARN Be om at flinke frivillige vil slutte seg til teamet i Ungarn for å hjelpe til med å spre Dereks materiale over hele Ungarn. Be spesielt om at Herren vil gi dem en kvalifisert og erfaren kristen grafisk designer. 20 november CANADA Be om økt støtte og nettverkskontakter for DPM arbeidet over hele Canada. Be om større åpen dør for Dereks undervisningsmateriell i Canadas fengsler og i det aboriginale samfunn. 21 november MALAYSIA Vi delte nylig ut 500 kopier av Forme historien gjennom bønn og faste til pastorer og andre kirkeledere. Be om at alle mottakere vil forstå og anvende denne viktige undervisningen og at det vil hjelpe til med å gi større oppmerksomhet til Dereks tjeneste i Malaysia.

4 22 november SLOVAKIA Be for oversettelsen og prosessen med å gi ut 12 undervisningsbrev for Dette prosjektet har blitt i stor grad akseptert av de slovakiske kirker og hjelper til å introdusere nye troende til tjenesten Be også om at nye kirker vil delta i prosjektet og inkludere Dereks undervisning. 23 november ISRAEL Fortsett å be om Herrens spesielle beskyttelse over dette landet og folk i denne spesielle tiden. Dette senariet som involverer Syria, Iran, Russland og USA er en kritisk tid. Herren er i kontroll og Order blir gjort kjent gjennom Dereks økenede populære undervisning. 24 november CUBA Be for Adalberto og hans team så de blir styrket og oppmuntret til å fortsette å trykke og distribuere Dereks materiale. Be om Herrens salvelse for de involverte i ledelses konferanser og seminarer i kommende år, slik at mange kristne blir utrustet og oppmuntret. 25 november NEDERLAND Nå da kontoret har blitt flyttet, be om flere frivillige som vil hjelpe til i kontoret og med utviklingen av internet kurset. (DPM vil sørge for innholdet.og en medarbeider utenfor vil sørge for teknisk bistand og muliggjøre disse kursene.) 26 november IRAK Englands kontor som har tilsyns ansvar i Midt Østen, har blitt spurt om å skaffe bibelundervisnings materiale til en kristen bibelskole i Nord Irak. Be om at den pågående planleggingsprosessen blir vellykket. Be om at de etterspurte bøkene kan komme fram i rett tid. Be om at den rette sorani oversetteren vil komme fram i rett tid for å oversette til de kurdiske studentene. 27 november INDIA Be om at de 800 foreldreløse og trengende barn som kommer til den årlige DPM sin julefest for foreldreløse som blir holdt tidlig i desember. Be om at de vil bli rikelig velsignet og spesielt at mange barn vil reagere positivt til julebudskapet og akseptere Jesus som sin Herre og Frelser. Be også om gaver til å dekke kostnadene og at alle de som er invitert vil være i stand til å komme. 28 november RUSSLAND Byråkrati og komplikasjoner gjør det vanskelig for alle tjenester å fungere i Russland. Be om at DPM vil ha mulighet til å handle uten vanskeligheter og i størst mulig grad bli en velsignelse til den russiske kirken. 29 november BRASIL

5 Be om fortsatte midler til trykking og distribusjon av Dereks portugisiske materiale. Be om Herrens vilje og tidspunkt for å bli klar over når en skal etablere kontor i Brasil 30 november KROATIA Boka Livsforvandlende åndelig kraft holder på å gjøres klar til trykking som vil gjøre den ferdig til påske Be om at timeplanen blir holdt på dette prosjektet og visdom til alle involverte. DEREK PRINCE MINISTRIES Verdensomspennende bønnefokus Desember 2014 Menneskehjertet legger sine planer, men Herren legger svaret på hans tunge., Legg alt du gjør, i Herrens hånd, så skal dine planer lykkes. I hjertet tenker mannen ut sin vei, men det er Herren som styrer skrittene hans (Ordspr 16; 1,3,9). 1 desember TJEKKISKE REPUBLIKK Boka Livsforvandlende åndelig kaft holder på å oversettes og trykkes. Be om helse, og beskyttelse mot åndelige angrep og salvelse over arbeidet til alle som er involvert og deres familier. 2 desember TYSKLAND Be om åpenbaring av Guds plan for DPM blant tysktalende folk i Europa. Be om innsikt og ledelse for dem som planlegger DPM konferanser og weekender i desember KINA Alle bøkene blir formattert til stor skrift etter ønske fra kontaktene i Kina. Dette gjør det enklere for spesielt de eldre å lese dem, selv om trykkekostnadene blir stærre.. Be om at prosessen går uhindret og at det nye formatet vil bli til velsignelse for leserne. Be om at gavene vil øke slik at de økte utgifter til trykking blir dekket. 4 desember TYRKIA Be om at alle bøkene som er trykket i Tyrkia vil bli distribuert trygt. 5 desember ARMENIA Be om Herrens beskyttelse over Vaskgan og hans familie og hele hans arbeid hjemme og på alle hans reiser. 6 desember MYANMAR Be om god helse, Guds beskyttelse og visjon for direktør Jacob og hans kone Sandra som har ansvaret for DPM arbeidet og flere barn som de tar seg av hjemme.

6 Be om salvelse over Jacob og hans team (og deres familier) som stadig utvider sitt område og arbeider med å nå mange i nasjonen med evangeliet og Dereks bibelundervisning 7 desember SLOVAKIA Be for korrekturlesingen av boka Forvandlende åndelig kraft og at tidsfristen som er satt til mars 2014 vil bli holdt. Be om beskyttelse, god helse og salvelse fra Den Hellige Ånd for DPM lederne, arbeiderne og deres familier.i Slovakia såvel som de andre kontorene i Øst Europa. 8 desember NEPAL En av medlemmene fra direktør Gopaljee sin menighet arbeider blant nepalske menigheter i Malaysia. (Det er ca nepalesere som bor i Malaysia) Gopaljee team har nettopp trykket Bibel selvstudium til bruk i Malaysia blant nepalesere der. Be om at dette vil bli til velsignelse både til troende og de som søker Herren. Dereks radioprogram blir nå sendt på engelsk over radio stasjonen Good News FM som dekker Kathmandu dalen med befolkning på 1,5 millioner mennesker. Be om at mange vil tune seg inn på kanalen slik at de blir bygget opp i sin tro og kjennskap til Guds Ord. 9 desember PERU/BOLIVIA Fortsett å be om Guds ledelse i å nå ut til quechuan folket med Dereks undervisning, spesielt med Dereks radiotaler som sendes på quechuan språk. Be om at Herren vil frembringe den rette oversetter for quechuan undervisningen. 10 desember AUSTRALIA Det australske DPM kontoret her har støttet den lille kirka for aboringene, (den består egentlig bare av noen få trofaste kvinner ), den ligger i Brewanna New South Wales. Sent I fjor reiste et team herfra for å nå ut til barna der. Mange ble fylt med Den Hellige Ånd og begynte å lære å høre Guds stemme. Etter et mote brøt bussen som pleide å kjøre disse barna til kirken, sammen. Disse underpriviligerte barna bor spredt og dette førte til at de ikke har noen mulighet til å komme til kirke. Et prosjekt ble startet på siste konferanse for innfødte og koordinatorene Graeme og Victoria Hunter samler inn penger slik at kirken kan få sin egen lille buss. Be om at dette spesielle prosjektet vil lykkes. 11 desember IRAN Be om trygghet og sikkerhet for DPM partnere i Iran Be om at det vi sår gjennom bøker, DVD og internet vil bære stor frukt 12 desember FRANKRIKE Be om nye åpne dører og muligheter til å spre Dereks materiale i den fransktalende verden. Be om at flere mennesker vil besøke internetsiden og gi en økning av gaver fra disse beøkende på tross av at det ser ut til at veldig få mennesker i Frankrike gir via nettet. 13 desember INDONESIA

7 Be om at Indonesia vil få flere givere Be om at mange vil lytte til Dereks daglige radiosendinger som blir sendt fra 24 stasjoner. 14 desember USA Det er mange trofaste og generøse givere fra Caribbean øyene, (tidligere Barbados og Puerto Rico). Be om at Herren vil reise opp en leder for dette området hvis det er Hans plan. Be om at vi forstår Guds tidsplan for å besøke dem det kommende året. 15 desember NEW ZEALAND Direktør Warren Smith tar ferie over jul og nyttår. Be om Herrens beskyttelse over dem og at de vil komme tilbake forfrisket og klare til å gjøre alt det Herren har for dem i desember BULGARIA Et hovedmål for 2014 vil være å lage en internetside. Be om at Herren bringer en utdannet, erfaren kristen arbeider som kan lage denne på nettet, tilknyttet database.. 17 desember SOLOMON ØYENE Be om god helse og styrke fot Tele Bartlet som arbeider samtidig med så mange oppgaver. Hun distribuerer for DPM, driver sin kristne bokhandel og matbutikk. Be om at mange blir velsignet av dem daglige radioubudskapet som går over alle øyene; Nøkler til et vellykket liv og for et økt salg av Dereks bøker. 18 desember UNGARN Be om en vellykket trykking og utgivelse av boka Livsforvandlende åndelig kraft som er planlagt utgitt mars desember UKRAINA Det er en stor etterspørsel av Dereks undervising i Ukraina der han er svært høyt respektert som åndelig troens far. Gjennom de siste 10 årene har det blitt distribuert ca bøker her såvel som ti tusener av audio budskap. Be om at finanser må bli tilgjengelige for å trykke på ny siden lageret ofte er omtrent tomt. 20 desember ISRAEL Be om at Den Hellige Ånt vil fortsette å dra Sitt utvalgte folk til å søke sannheten i Guds Ord og hvem Jesus er. Be om at jødiske troende som vil bli spurt om sin tro ikke vil bekymre seg for hva de skal svare, men at Den Hellige Ånd vil gi dem det de trenger i det øyeblikk de skal svare. (Luk 12;11-12) 21 desember SERBIA Be om at Herren vil bringe en ny designer for internet så tjenesten her kan utvides og nå flere mennesker. 22 desember AZERBAJAN DPM har blitt spurt om å sende Dereks undervising til Azerbajan.

8 Be om nødvendig finansiering for denne nye muligheten til å nå ut (som England vil ha tilsyn med) Be om at oversettelse og trykkeprosjekter snart vil bli tilgjengelig. 23 desember ALBANIA Be om visdom og ledelse for Nick og Orkid, de nye administrative assistentene og for flere som vil samarbeide med teamet til å etablere DPM arbeid i Albania. Be om visdom og salvelse for oversettelsesarbeidet av Livsforvandlende åndelig kraft og for vellykket trykking av denne nye bøka. 24 desember ZIMBABWE Be om Herrens ledelse,godvilje og visdom for Tich og hans tjeneste. Be om store muligheter til å nå ut samt økt boksalg. 25 desember SØR AFRIKA Be om at staben kommer tilbake uthvilte og friske etter ferie. Be om at de vil ha Herrens visjon om hva som skal prioriteres for 2014 Be om god respons fra partnere som får e mail til jul (inkludert gjennom internetsiden) slik at gaver og salg vil øke. 25 desember SVEITS Be om at Ruedi, Elizabeth og styret har Herrens visdom og godvilje mens de arbeider og tar kontakt for å øke distribusjonen av Dereks undervisning i Sveits. Be for alt som er nødvendig for å trykke Dereks bøker inkludert tyske bøker til den tysktalende befolkning i Sveits. 26 desember NORGE Be om visdom og forstand til å skjønne tiden; når, hvor og hvordan man skal utvide tjenesten. Be for etableringen av en bibelstudiegruppe blant unge mennesker som har tatt kontakt med tjenesten i det siste året. 27 desember KROATIA Be om at de kroatiske kirkeledere vil ta vel imot boka Livsforvandlende åndelig kraft som skal utgis påsken 2014 og at den vil hjelpe dem og andre til å vokse i sin tro. Be om god helse og Herrens salvelse for medarbeiderne Tamar, Slavica, Metja, Damir og deres familiemedlemmer. 28 desember NEDERLAND Be om at boka Satt tilside for Gud vil ha stor påvirkning. Be for gjentrykking av Deklarere Guds Ord og for den nye DPM undervisningen og nyhetsmagasinet dette kontoret produserer (dette verktøyet vil hjelpe andre og i framtiden også involvere DPM støttespillere) Be om økt innflytelse av Dereks undervisning blant unge gjennom De unges proklamasjonskort og gjennom ungdomslederprogram og internetkurs.

9 29 desember USA Be om Herrens ledelse i å få nye muligheter til å nå ut, spesielt blant unge college studenter med Dereks undervising. 30 desember ENGLAND Be om stategiske partnere som har andre lignende tjenester der vi kan nå ut med Dereks arv. Be om kreative nye måter å dele Dereks undervising på. LOVPRISNING OG TAKK November/desember 2013 Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen (Ef 3; 20 21) Albania Nick Wakely Vi har en ny oversetter! Hun arbeider i den kristne radioen i Albania og er villig til å hjelpe oss. Orkid har også sluttet seg til teamet for å arbeide med Nick. Orkid er en begavet administrator og en stor velsignelse. Vi hadde også muligheten til å kjøpe en ny datamaskin finansiert gjennom generøs giver. Kina Ross Paterson Vi avsluttet nylig å oppdatere og utvide Selvstudie bibelkurs på kinesisk. Vi la til flere nye kapitler til den originale versjonen (som vi oversatte for mange år siden) for at denne skulle være helt oppdatert. Den kinesiske kristne som arbeidet med oss med denne oversettelsen kommenterte. Jeg tror denne boka vil bli den beste næring for tusener av nye troende hver dag i Kina.Vi håper å være istand til å produsere kopier ved slutten av året. Sist vår medarbeider var på besøk til Kina var han istand til å mote en mulig ny trykker. Trykkeren har siden gitt oss prøve- eksemplar og de så veldig bra ut og han trykker nå store mengder av bøker.vi takker Gud for at Han har gitt oss en ny arbeider. Kroatia Damit og Irene Blazic I løpet av de siste måneder har vi sett en større interesse for Dereks materiale og vi er veldig takknemlige for bestillingene som kommer via internetsiden. For 2014 planlegger vi å investere ekstra tid i å forandre internetsiden slik at vi kan tilby frie budskap som kan lastes ned. Frankrike Renè de Groot Vi priser Herren for utgivelsen av to nye franske titler Rive ned tankebygninger og Av nåde alene

10 Vi takker Herren for et nytt år og for Hans trofasthet, samarbeidet og trofastheten i vårt lille team og for å være nærmere Hans gjenkomst! Ungarn Zachi Budal og Liona Kovacene Boros Pris Herren for å svare våre bønner og for god oversettelse. Vi er svært takknemlige for at boka Livsforvandlende åndelig kraft er i det siste stadiet av produksjonen og er forventet å bli gitt ut mars 2014 Herren satte vår ungarske trykkerimedarbeider Immanuel Publishing i stand til å fullføre en vellykket trykking av Makt i Hans Navn Indonesia Yoegi Vi sendte nylig ut over 3700 kopier av Livsforvandlende åndelig kraft (sammendrag av seks bøker) til pastorer i 34 provinser i Indonesia, inkludert pastorer i Kuta (Øst Borneo) og synodemøte for Assembly of God Pris Gud at CD med Dereks budskap også har blitt distribuert siste året. Israel George og Betty Jacobsen Den beste nyheten er at det jødiske folk stiller spørsmål om tro, ikke bare til oss, men troende og venner sier det samme gjelder for dem. Dette er en stor forskjell fra tidligere. Malaysia (YGMI) I juli/august holdt vi vår landskonferanse evangeliske kristne fellesskap faste og bønne samling I løpet av denne tiden anbefalte to pastorer Dereks bøker til en mega kirke og bestillinger begynte å flomme inn og så mange kom til våre bokbord at selv med frivillig hjelp klarte vi ikke å betjene alle.vi hadde faktisk vårt beste boksalg noensinne siden vi startet opp i 2002!. Siden det har andre menigheter hørt om disse anbefalingene og blitt oppmerksomme på Dereks bøker og vi var strålende fornøyde da vi kunne få gi bort mer enn 200 bøker og CD til forskjellige pastorer i disse kirkene. Også tamilske kirker spurte etter Dereks bøker og vi var glade for også å gi til dem Nepal Gopaljee Adnikar Dereks radioprogram blir nå sendt på engelsk fra radiostasjonen Good News FM og dekker Kathmandu dalen, 1,5 mill mennesker. Nederland Ivar van der Steere Vi ser en økende interesse for vår internetside og på sosiale media som You tube. Vår daglige ord for dagen på mail har nå 1500 mottakere. Vårt ekteskapssemniar ble holdt i vår lokale kirke tidlig i oktober og det er planlagt to seminarer til Vi er takknemlige til giveren som nylig ga 3000 euro til tjenesen og har lovet samme sum fire år fremover. Det andre Far og mann kurset på internet startet i oktober og to flere internetkurs er utviklet (undervisning fra Hemmligheter til en bønnekriger og Takk, lovprisning og tlbedelse) Vi priser Herren for menneskene ved Trans Word Radio som bidrar til at vi kan utvikle to program fra Dereks bok Foreldreløse, enker og despoter

11 New Zealand Warren Smith Vi takker Herren for beskyttelsen over all vår stab dette året og for våre stadig trofaste støttespillere som har hjulpet oss å dele Dereks undervisning med en million troende i mange nasjoner. Norge Sverre Kristoffersen Vi takker Herren for Hans trofasthet, Hans godhet og mektige svar gjennom 2013 Flere midler til misjonsarbeid har kommet inn dette året enn noensinne. Gud er virkelig trofast Må Han bare sørge for enda større gaver i kommende år også til alle DPM kontorene. Pakistan James og Elizabeth Vi priser Herren for Hans trofasthet enda en gang dette året. På tross av at vi lever i et av verdens mest voldelige nasjoner har Han beskyttet oss og sørget for at vi er trygge. I september velsignet vi 550 avgangsstudenter ved kristent college med en gavepakke av Dereks bøker som blant annet inkluderte Livsforvnalende åndelig kraft Vi er takknemlige for å kunne påvirke disse unge menn og kvinner som siden skal undervise og lede kirker i Pakistan med Dereks bøker. Vi ble henrykt for å motta følgende vitnesbyrd: Etter å ha kastet bort omtrent 18 år på narkotika, fikk jeg mitt Guddommelige mote. Jeg inntok en masse alkohol, mariuhana og heroin, Jeg ikke bare tok narkotika, jeg solgte det også. Dette har ikke bare påvirket min helse, men også mitt familieliv.jeg jar fem barn og kone, men de hadde det også vondt på grunn av meg. Mitt liv var så miserabelt at jeg ønsket å dø.takket være boka Livsforvandlende åndelig kraft har mitt liv blitt forandret og idag forvandlet Denne boka bygger tro i meg. Jeg er helbredet og det er mer enn et år siden jeg tok noe stoff. Jeg er fri. Pris Herren! Nå er jeg familiemann og tror Gud har tilgitt all min synd på grunn av Jesus offer og soningsdød på korset, Han elsker meg og jeg vil tjene Ham resten av mitt liv. Pollen. Marek og Aunieszka Zajazkowski Den første fasen av å trykke Profetiske ord i endetiden er ferdig. Vi tror denne boka vil bli en stor velsignelse til den polske kirken og vil bidra til at de kan være åndelig våkne og istand til å ta sitt ansvar for troende i de siste dager. Slovakia Branslav og Clauda Chekan Priset være Gud som har holdt sin beskyttelse over Brano og Eduard på alle deres reiser i Øst Europa for å besøke alle DPM kontorene. Det er oppmuntrende å være en del av hva Gud gjør i de nasjonene som for 20 år siden var under kommunistisk styre. Sør Afrika Isabel Surgeon. Vi takker Herren for trofaste givere og forbedere i Uten denne støtten kunne vi ikke vært i stand til å gjennomføre hva vi har i det siste året. Pris Herren for de mange radio lytterne. Her er to vitnesbyrd som vi har mottatt. Jeg lyttet til følgende budskap på Impact radio for noen uker siden: Å regjere ved bønn og forbønn. Tusen takk for at dere kontinuerlig gir oss kunnskap og våpen til å forsvare

12 oss selv, våre hjem og vår nasjon med. Må vår Himmelske Far velsinge dere i enda større grad for det arbeidet dere gjør. Jeg deltok i en radiodiskusjon på Impact radio og noen få av oss sa Derek Prince var vårt favoritt program. Dette var andre helt enige i, de kjente den sterke åndelige kraften som kom fra den nå avdøde mannen. En av de beste kommentarene var fra en mann som sa at når programmet kom, ville alt annen støy og uroligheter opphøre for han satt helt stille og lyttet. Impact radio spurte sine lyttere om hvilke program de satte mest pris på. Derek Prince og Joyce Meyers kom på tredjeplass. Det har vært en økning av lyttere til radio Pulpit som når ut over hele landet. En mann tok toget fra Johannesburg og taxi til kontoret vårt for å kjøpe CD ene. Vi er takknemlige for de portugisiske bøkene vi formidler til bibelskoler i Mozambique som ledes av Heidi Baker.

1 Januar INTERNASJONAL Be om visdom, god helse og styrke for David og Anna Selby i deres arbeid med det internasjonale kontoret og DPM direktører

1 Januar INTERNASJONAL Be om visdom, god helse og styrke for David og Anna Selby i deres arbeid med det internasjonale kontoret og DPM direktører DEREK PRINCE MINISTRIES Verdensomspennende bønnefokus Januar 2012 2 Gud være oss nådig og velsigne oss, Gud la sitt ansikt lyse for oss! 3 Da skal din vei bli kjent på jorden, din frelse blant alle folkeslag.

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina HITTIL HAR HERREN HJULPET - Historisk gjennomgang av EOMs arbeid Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2008

Detaljer

Gjennom årene har det vært mye misforståelse

Gjennom årene har det vært mye misforståelse KENNETH E. HAGIN Gjennom årene har det vært mye misforståelse i Menigheten når det gjelder emnet Ekteskap, skilsmisse & gjengifte. Og som et resultat av det, har mennesker blitt såret, fordømt og forvirret.

Detaljer

magasinet Tiden er inne for profetisk TV side 5

magasinet Tiden er inne for profetisk TV side 5 magasinet nr. 2/2012 14. årgang Den profetiske røst Mulighetenes dører Død vil bringe nytt liv. Ikke bare å dø fra en syndfull natur men også å dø fra gamle måter å operere på og gamle «tros system» som

Detaljer

Leder leder festningsverker som sier at det er stengt, og adlyde Jesus sine ord om å gå med evangeliet.

Leder leder festningsverker som sier at det er stengt, og adlyde Jesus sine ord om å gå med evangeliet. Leder leder festningsverker som sier at det er stengt, og adlyde Jesus sine ord om å gå med evangeliet. Kjære leser Jeg opplever at dette er tiden for en ny bølge av vekkelse over vår nasjon. Den vil være

Detaljer

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning MAGASINET Misjonsblad Tema: India Utdanning Utvikling Utrustning LEDER 2 MAGASINET Innhold: Leder: 15 år i India... 2-5 Den lille familien... 6-7 Jesus vår modell... 8-11 I jungelens riket... 12 Medarbeider

Detaljer

Livets Ord Min historie

Livets Ord Min historie Livets Ord Min historie Fredag 19. desember 2014 Innledning Mitt navn er Jon Andersen. Jeg er fra Norge, men for tiden bor jeg i Uppsala i Sverige. Jeg har vært medlem i menigheten Livets Ord siden 1995.

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang ERBRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENT Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.2/2006 Pris NOK 70,00 8.årgang FOR VEKKELSE OG REFORMASJON Oppvekket

Detaljer

Forbederen. Nr. 2-2010 // Nyheter og bønnebrev. Bønnen og ordets tjeneste

Forbederen. Nr. 2-2010 // Nyheter og bønnebrev. Bønnen og ordets tjeneste Forbederen Nr. 2-2010 // Nyheter og bønnebrev Bønnen og ordets tjeneste leder Hvorfor slutter menigheter å vokse? TEKST: Arne Borgersen Her kan det selvsagt gis mange svar når man ser på ytre omstendigheter.

Detaljer

PÅ SLUTTEN AV EN SJU ÅRS SYKLUS #1 TJENESTE RAPPORT

PÅ SLUTTEN AV EN SJU ÅRS SYKLUS #1 TJENESTE RAPPORT Torah lesning Vayetze B`REISHEET (1.Mosebok) 28:10-32:3 PÅ SLUTTEN AV EN SJU ÅRS SYKLUS #1 TJENESTE RAPPORT Joh.åp 12:14 Men kvinnen ble gitt de to vingene fra den store ørnen, for at hun skulle fly ut

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Nr. 1-2015 Godt nytt år!

Nr. 1-2015 Godt nytt år! Nr. 1-2015 Godt nytt år! Kristent arbeid blant blinde og svaksynte FRA MOTEKLÆR TIL SØPPELFYLLING AV BIRGIT NERSTEN LOPACKI, AGENDA 3:16 Hun er lavmælt og trenger seg ikke på. Likevel fyller hun rommet.

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

PTV magasinet Den Profetiske Røst

PTV magasinet Den Profetiske Røst PTV magasinet Den Profetiske Røst nr.1/2013 15.årgang Brølende lam sender på kanal 10 fra august Året for Josefsalvelsen Brølene lam flytter til Oslo Kjære leser! Innhold: Et syn om Norge ved Vigdis E.

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

asias millioner HIMMELVENDT JORDMOR DET SKJER I JAPAN Nummer 01-2007 www.eom.no 91. Årgang Organ for Evangelisk Orientmisjon

asias millioner HIMMELVENDT JORDMOR DET SKJER I JAPAN Nummer 01-2007 www.eom.no 91. Årgang Organ for Evangelisk Orientmisjon asias millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2007 www.eom.no 91. Årgang HIMMELVENDT JORDMOR DET SKJER I JAPAN leder SE! JEG GJØR NOE NYTT Vi er vell inne i et nytt og spennende år for vår

Detaljer

Innledning INNHOLD: Redaktørene

Innledning INNHOLD: Redaktørene Innledning INNHOLD: Side 2 Hvorfor be for muslimene? Side 3 Tips for bønneaksjonen Side 4 Hva er Ramadan? Side 4 Den første kvelden i Ramadan Side 5 Fokus på Midtøsten Side 14 Fokus på Øst og Sentral Asia

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Møte Søndager! Bønn Mandager!

Møte Søndager! Bønn Mandager! Filadelfiavennen Filadelfia Birkeland Møte Søndager! Bønn Mandager! Nyhetsbrev: September/Oktober 2012 1 Pastor Roger Nygård Styremedlem & Lovsang Elin Nygård Styremedlem Jan Vidar Aronsen Styremedlem

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

New Zealand. Kallet til. Innhold: LV-info: Side 2. Bank-opplysninger:

New Zealand. Kallet til. Innhold: LV-info: Side 2. Bank-opplysninger: Innhold: Kallet til New Zealand s. 2 Erfaringer i Australia s. 8 Han som har begynt den gode gjerningen s. 11 Gud hører oss s. 12 En hilsen fra Bibelstudiegruppen i København s. 13 Gjør andre gla! s. 13

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Den Profetiske Røst. «Dere skal være et land av hellighet, oppvåkning og ild» Profeti over Norge, ved Jane Hamon

Den Profetiske Røst. «Dere skal være et land av hellighet, oppvåkning og ild» Profeti over Norge, ved Jane Hamon Den Profetiske Røst «Dere skal være et land av hellighet, oppvåkning og ild» Profeti over Norge, ved Jane Hamon Profetier over alle Norges Fylker og Jane Hamon Å vandre i Guds Ånd et brev av Hans Nilsen

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer