Prøveløslatelse fra forvaring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prøveløslatelse fra forvaring"

Transkript

1 Rådgiver/forvaringskoordinator Cecilie Opsahl Prøveløslatelse fra forvaring «Friomsorgens utfordringer når forvaringsdømte blir satt fri på prøve» Akershus friomsorgskontor Friomsorgsleder Johnny Bjørkli

2 Agenda prøveløslatelse fra forvaring Utviklingstrekk Oppgaver og målsetting - hvordan jobbe med forvaringsdømte? Vilkår, oppfølgning og kontroll Rettskilder - saksbehandling Sikkerhet og andre utfordringer Forvaring m/u refusjonsordning Brudd på prøveløslatelse

3 Utviklingstrekk - forvaring Mer forvaring - flere saker Sentralt østland Lengre prøvetid Tyngre saker (psykiatri/rus) Økende andel statlig refusjon Ny målgruppe (org.krim.) Flere brudd (vilkår/kriminalitet)

4 Oppgaver og målsetting Innenfor sikkerhetsmessige forsvarlige rammer skal den forvaringsdømte gis mulighet for å endre sin atferd og tilpasse seg et liv i frihet

5 Oppgaver og målsetting Bidra til å redusere lovbrudd og fremme en kriminalitetsfri tilværelse Ivareta fortløpende oppfølging og kontroll av den forvaringsdømte

6 Oppgaver og målsetting Beskytte samfunnet mot ny alvorlig kriminalitet Den forvaringsdømte må vise endring av atferd og dyktiggjøres et liv utenfor fengsel Formålet med forvaringsstraffen tilsier at tiltak for å fremme domfeltes sosiale tilpasning og rehabilitering må la seg forene med hensynet til samfunnets sikkerhet

7 Hvordan jobbe med forvaringsdømte utenfor fengsel? Forarbeid før løslatelse Minst to saksbehandlere Samhandling fengsel, politi, påtale, domstol, region Ekstern veiledning for ansatte (psykolog/terapeut) Forvaringsmøter/-team

8 Nærmere om friomsorgens oppfølgning Følges opp av friomsorgen der domfelte bosetter seg Friomsorgen fastsetter det nærmere innholdet Gjennomføringsplan Møte upåvirket til fastsatt tid og sted

9 Nærmere om friomsorgens oppfølgning Ukentlig individuell samtale Anmeldte/uanmeldte hjembesøk Arbeidssted/skole/sysselsetting Ansvarsgruppemøter (4 pr år) Nettverksbygging/sosialfaglig

10 Hvordan jobbe med forvaringsdømte utenfor fengsel? Hjemkommune, NAV Tiltak/bolig privat (Incita, Aleris) Samarbeid behandler/rustiltak Ruskontroll Journalføring, årsrapport og sluttmelding Elektronisk kontroll utprøves

11 Vilkår og oppfølgning/kontroll Kvinne refusjonsordningen 1:1 bemanning Drap Iverksatt Endt tid Minstetid 8 år Lengstetid 13 år Vilkår: bosted følges opp av kriminalomsorgen overholde bestemmelser om sysselsetting følge opp ekstern behandling Rusforbud Ikke kontakte eller oppsøke etterlatte

12 Vilkår og oppfølgning/kontroll Skal ikke ta kontakt med barn under 16 år uten at en av barnets foresatte er tilstede Domfeltes helsetilstand/risikovurdering Uføretrygdet Høy risiko for fremtidig aggressiv og impulsiv atferd Lav frustrasjonsterskel og manipulative atferdstrekk Grenseland til lett psykisk utviklingshemmet med evner i den nedre del av normalområdet Personlighetsforstyrrelse av impulsiv type Personlighet og evnenivå ansett svært lite påvirkelig av behandling og tiltak Kun langvarige og omfattende psykosomatiske tiltak kan eventuelt bedre evne til risikohåndtering

13 Vilkår og oppfølgning/kontroll Ønsker ikke oppfølging og vedholder i det vesentligste at hun ikke har gjort noe galt Sannsynlighet for at fremtidsplaner ikke vil lykkes Domfelte vil kunne skape risikosituasjoner indirekte ved at hun ikke klarer å vurdere eventuelle konsekvenser av uansvarlig atferd

14 Brudd på vilkår for prøveløslatelsen Diverse brudd på misbruk av telefon og internett Forlot boligen Bruddene har ført til mer kontroll domfelte har ikke tilgang til egen mobiltelefon eller internett uten direkte tilsyn av den ansatte Trusler mot barn under 16 år Progresjon?

15 Vilkår og oppfølgning/kontroll Mann - refusjonsordningen 1:1 bemanning Voldtekt, incest, annet Iverksatt: Endt tid: Minstetid: 6 år Lengstetid: 15 år Vilkår: -Rusforbud -Behandling poliklinisk IKST -Ta opphold i døgnbemannet institusjon/kommunal boenhet -Møteplikt for kriminalomsorgen -Sysselsetting/aktivisering -Forbud mot samkvem med personer under 16 år

16 Vilkår og oppfølgning/kontroll Ikke oppsøke eller på annen måte kontakte fornærmede i straffesaken Kun benytte internett/sosiale medier etter avtale med og kontroll fra personalet i boligen Brudd på vilkår for prøveløslatelsen etter funn av angivelig straffbare bilder på hans mobiltelefon

17 Domfeltes helsetilstand/risikovurdering Uføretrygdet Flere psykiske lidelser som er lite eller ikke tilgjengelig for bedring Dyssosial personlighetsforstyrrelse Forstyrrelse av det seksuelle objektvalg, pedofili Grenseland til lett psykisk utviklingshemming (uenighet om dette mellom sakkyndige og behandler) Sakkyndige mener det fortsatt er klare holdepunkter for risikofaktorer med henblikk på fremtidige seksuelle overgrep/seksuell vold

18 Mann - refusjonsordning 2:1 bemanning, våken nattevakt Brannstiftelse Iverksatt Endt tid Lengstetid 4 år Minstetid 2 år Vilkår: Oppholde seg i institusjon/kommunal boenhet Følges opp av kriminalomsorgen Sysselsetting/aktivitet Rusforbud

19 Domfeltes helse/risikovurdering Lettere psykisk utviklingshemmet Psykiske lidelser eller forstyrrelser forårsaket av bruk av sentralstimulerende stoffer Tidligere rusmisbruk Blandet atferds- og følelsesmessig forstyrrelse, uspesifisert Innlagt 15 ganger i psykiatrisk avd. pga depresjon, tilpasningsforstyrrelse og suicidale tanker (over 5 år, før dom) Diabetes Ved tilpasningsvansker/problemer kan det være fare for at han begynner å ruse seg igjen Lett krenkbar og kan lette komme i konflikter fordi han føler seg misforstått

20 Utfordringer Ekstern behandling: Samtaleterapi 2 terapeuter uten å lykkes, avsluttet Henvist av lege til DPS avslag 2 ganger: mener hun ikke vil nyttiggjøre seg behandling Sysselsetting: Institusjonen har tatt kontakt med flere private sysselsettingssteder avvist pga at hun krever for mye ressurser/oppfølging Startet på et dyrepensjonat - avsluttet etter kort tid Ukentlig Way-Back Ukentlig ATV-kjøring

21 Utfordringer forts. Hvordan følge opp vilkår om behandling og sysselsetting? Hvem tar ansvar? Hvor er kommunen og Nav? 9 måneder ventetid på tilrettelagt arbeidsplass/tiltak gjennom Nav

22 Kriminalomsorgen/påtale Hvordan kunne vise progresjon uten å få tillit og muligheter? Alenetid i bolig med påsatt alarm Alenetid i bolig uten tilgang til egen mobil og internett Asker og Bærum tingrett: den forvaringsdømte må gis mulighet for å kunne vise progresjon Kripos: det er nå vi har muligheten for å opprettholde strenge retningslinjer og sikre oss at domfelte ikke begår ny alvorlig kriminalitet Kriminalomsorgen/KDI: sikkerhetsmessig forsvarlig Behandler: alenetiden må være formålstjenlig

23 Oppsummering Utfordrende, men spennende saker! TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

24 Rettskilder og saksbehandling Regelverk under gjennomføring: Straffegjennomføringsloven, forskrift og retningslinjer Forvaringsforskrift/retningslinjer Likevel uklar hjemmelssituasjon (særlig refusjon) Kontroll Internett/sosiale medier, mobiltelefon «Spaning»

25 Rettskilder og saksbehandling Forvaltningspraksis KSF (2008/ ) Utenlandsopphold f.forskr. 17? Strl 39 g jf 53 a:«samkvem» med bestemte personer/fornærm. «Enhver form for kontakt uansett medium og hvem som initierer..» «Bosted»: innetid kl

26 Rettskilder og saksbehandling Forvaltningspraksis KSF (2010/00392/458) «Hjemmebesøk» Vilkår: «Ikke oppsøke eller ha kontakt med miljø som driver med vinningskriminalitet» Ikke grunnlag for å kreve å komme inn i boligen dersom df oppholder seg der ved kontroll»

27 Sikkerhet Samarbeid/dialog med politi og samarbeidspartnere Hjemmebesøk/personalarm Innstillings- og vedtaksmyndighet: søknader, vurderinger mm Sikkerhetsinstruks Alarmsystem bolig (elektr.kontr.) Varslingsplaner

28 Andre utfordringer Uanmeldte/anmeldte hjembesøk Miljørapporter Årsrapportering Nye straffesaker-brudd på vilkår Saksbehandlingstid Media

29 Brudd på prøveløslatelse «Påtalemyndighet straks underrettes» Alvorlig eller gjentatte brudd gjeninnsettelse/varetekt Samarbeid politiet innsyn i politietterforskning Avgi uttalelse med anbefalte tiltak Straffbar handling ikke vilkårsbrudd: alminnelig straffesak

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru)

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru) Laget av Ultimatum Design Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge. Har du blitt utsatt for kriminelle handlinger i form av fysisk og/eller psykisk vold,

Detaljer

Våpenloven 10 første ledd en forebyggende hjemmel

Våpenloven 10 første ledd en forebyggende hjemmel Våpenloven 10 første ledd en forebyggende hjemmel Politiets adgang til å tilbakekalle våpen grunnet manglende edruelighet, skikkethet eller pålitelighet En juridisk oppgave BACHELOROPPGAVE (OPPG300) Politihøgskolen

Detaljer

Kriminalitet og rettsvesen 2009. Lotte Rustad Thorsen, Stian Lid og Reid J. Stene. 110 Statistiske analyser Statistical Analyses

Kriminalitet og rettsvesen 2009. Lotte Rustad Thorsen, Stian Lid og Reid J. Stene. 110 Statistiske analyser Statistical Analyses 110 Statistiske analyser Statistical Analyses Kriminalitet og rettsvesen 2009 Lotte Rustad Thorsen, Stian Lid og Reid J. Stene Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Stor variasjon i tilsynssakene

Stor variasjon i tilsynssakene Stor variasjon i tilsynssakene Hendelsesbasert tilsyn er tilsyn med helsepersonell og virksomheter basert på informasjon om enkelthendelser som har skjedd. Tilsynsmyndigheten oppretter tilsynssaker blant

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

8 års erfaring Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser

8 års erfaring Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser 8 års erfaring Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser Parallell sesjon E, onsdag kl. 14.15 Andre del av foredraget Per Jonas Øglænd, psykiater Bård Bakke, enhetsleder K2 å d a e, e ets

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (1998-99)

Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven). Ot.prp. nr. 6 (1998-99). Til Odelstinget. 1.

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

FAMILIEVOLD. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0. Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008

FAMILIEVOLD. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0. Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008 Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0 Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008 FAMILIEVOLD I. INNLEDNING Vold og andre overgrep som begås overfor familiemedlemmer og andre nærstående er et betydelig

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Rapport. fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2014

Rapport. fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2014 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 2013 Juli 2014 1 2 Innhold Oppsummering...5 1. Innledning...6 1.1 KOMs mandat og arbeidsoppgaver...6 1.2 KOMs organisering...8 1.3 KOMs tilstandsrapport

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer