SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER"

Transkript

1 l Berg kommune Utvalg: Møtested: NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER /252 MIDT-TROMS MUSEUM - SØKNAD TILSKUDD TIL TRAD OPPLEVELSER /354 FORSKNINGSDAGAN 2014 AVSETNING AV SØKBARE MIDLER TIL ARRANGØRER I BERG /359 KRÅKESLOTTET SENJA DA - SØKNAD OM STØTTE TIL BRØNNBORING FOR VANNFORSYNING Skaland, Guttorm Nergård ordfører

2 Sak 12/14 NÆR-Sak 12/14 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING A V MIDLER Saksbehandler: Wenche Pedersen Arkivsaksnr.: 13/522 Arkiv: 223 Saksnr. : Utvalg 9/13 Næringsfondet 12/14 Næringsfondet Møtedato Innstilling: Næringsfondsstyret godkjenner omdisponering av tilskudd og lån gitt i n-sak l 0/13 i henhold til søknad av Skaland Bjørn Fredriksen Rådmann Side 2 av lo

3 Sak 12/14 Vedlegg: E-post av med vedlegg Prosjektregnskap Saksopplysninger: Saka behandles etter "Behandlingskriterier for næringsfond i Berg" vedtatt av kommunestyret I henhold til gjeldende delegasjonsreglement 2 pkt 3 er det delegert til næringsfondsstyret å fatte avgjørelser i næringsfondssaker. Saken gjelder omdisponering av tilskudd og lån gitt i n-sak 10/13. Det ble innvilget kr i tilskudd og kr i lån til investering i kortautomat i forbindelse med flytting av drivstoffanlegg i Senjahopen. På grunn av leveringsproblemer på kortautomatanlegget, ble prosjektet gjennomført uten at denne investeringen er gjort. Oppsett av oljetank, legging av oljerør m.v. er utført som omsøkt. Vurdering: Flyttingen av anlegget har hatt stor betydning for Senjahopen Fiskerihavn. Dette bekreftes også av Nergård, hvor anlegget tidligere var lokalisert. Tilgjengeligheten er blitt mye bedre. For at tilbudet skal kunne fungere optimalt må imidlertid en kortautomat på plass. Søker bekrefter at dersom søknad om omdisponering av mider innvilges vil det ikke bli søkt på nytt til dette formålet. Finansiering av kortautomat vil bli løst på annen møte enn gjennom søknad til næringsfondet. Rådmannen anbefaler omdisponering av midlene som omsøkt. Skaland Wenche Pedersen Leder plan, utvikling og drift Side 3 av JO

4 Wenche Pedersen Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Arvin Reiertsen 3. juni :04 Postmottak - Berg kommune Wenche Pedersen; Bjørn Fredriksen; VS: Sender e-post: Fiskeriservice Senja AS - Næringsfondet Fiskeriservice Senja AS - Næringsfondet. pdf Fiskeri service Senja AS - Næri... Til Berg kommune Næringsfondet 9385 SKALAND SØKNAD OM OMDISPONERING AV TILSKUDDSMIDLER - KORTAUTOMAT OG FYLLESTASJON BÅTER. Vi viser til innvilget søknad fra Næringsfondet, og til innsendte byggeregnskap og krav om utbetaling av tilskudd og lån. Som nevnt i tilsendt e-post så klarte ikke pumpeleverandøren å levere ønskede kortautomatsystem, og det gikk så lang tid at vi måtte gjennomføre flyttingen uten kortautomat. Oppsett av oljetanken, legging av oljerør m.v. ble utført som omsøkt. Innsendte byggeregnskap viser imidlertid de kostnadene vi har hatt med flyttingen av oljefyllingen på Senjahopen havn. Vi tillater oss derfor å søke om omdisponering av innvilgede lån og tilskudd, og bekrefter videre at eventuell montering av kortautomat ikke vil bli søkt tilskudd/lån på i næringsfondet. At flyttingen har hatt stor betydning på Senjahopen havn kan bekreftes av Nergård Senja AS. Når det gjelder problemene med monteringen av kortautomaten, så kan dette bekreftes av Statoils Willy Stiberg som har telefon Håper på positiv behandling. Med vennlig hilsen FISKERISERVICE SENJA AS Odd Ivar Enoksen ( daglig leder) Arvin Reiertsen ( Styreleder) -----Opprinnelig melding----- Fra: Arvin Reiertsen Sendt: 23. mai :47 Til: Emne: VS: Sender e-post: Fiskeriservice Senja AS - Næringsfondet Til Berg kommune Att: Wenche Pedersen OLJEFYLLINGEN ER PÅ PLASS OG HAR VÆRT I BRUK I HELE VINTER MED STOR SUKSESS, MEN KORTAUTOMATEN ER FORELØPIG BARE HALVAUTOMATISK, DA VI MÅ BRUKE MOBIL BANKTERMINAL OG EGEN BEMANNING VED FYLLING. PROBLEMET VAR AT OPPRINNELIG PUMPELEVERANDØR IKKE FIKK KORTAUTOMATSYSTEMET TIL Å FUNKE. VI MÅTTE DA GÅ OVER TIL PLAN B Å DEMONTERE PUMPENE HOS NERGÅRD OG MONTERE DISSE. 1

5 NÅR VI EVENTUELLT FINNER EN ANNEN PUMPELEVERANDØR MED KORTAUTOMAT FÅR VI VURDERE DETTE PÅ NYTT. OLJETANKEN ( VERDI KR ) OG OLJEPUMPENE HAR VI IKKE BETALT NOE FOR, DE ER STATOILS EIENDOM, MEN DE VIL OVERDRA DISSE TIL OSS VEDERLAGSFRITT. DE KOSTNADENE VI HAR HATT MED OLJETANKEN OG PUMPENE ER FRAKTKOSTNADENE OG DEMONTERING/MONTERING. GJELDSBREVET HAR JEG OVERSENDT I UNDERSKREVET STAND TIL BERIT MVH FISKERISERVICE SENJA AS ARVIN REIERTSEN -----Opprinnelig melding----- Fra: Arvin Reiertsen Sendt: 23. mai :36 Til: Emne: Sender e-post: Fiskeriservice Senja AS - Næringsfondet Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg: Fiskeriservice Senja AS - Næringsfondet 2

6 Berg kommune Fiskeriservice Senja A v/ Arvin Rei ertsen B k ENJAHOPEN 'F- E J FISKERI ERVI - KOR A TOlV T YLL ' JON BÅTER V r r f. l 3/522-3/WP Arkiv kode 223 Oere5 ref. Dato Næringsfondet behandlet i møte sak 10/13 Følgende vedtak ble fattet: l. Fiskeriservice enja AS imwilges støtte på 50% av prosj ktets tmalk Stllad, kr Støtten gis i fom1 av tilsagn om til kudd på 50 % av st ttebeløpet, kr og som tilsagn om lån på 50 % a" tøttebeløpet, kr Ti!skuddet og støtten dekkes over kommuna It nærings- og utviklingsfond 3 Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte. -l. Lånets avdragstid settes til 5 år. Med vennlig hilsen Berg kommw1e u! -Y Wenche Pedersen nærings- og utvikling leder Kopi til: Økonomiavdelinga, her Postadresse Besoksadressc 9385 Skaland Sknlond Telefon Tekfuks OL

7 Ptjnt ForllJ. -l GJELDSBREV lolpf.kter seg h9twd l å befale nedentlevnla elt r l Unoeqj:-. Berg kommune l 11 l.ltw!oelope! mold CIQI<J;iolV4f syttifemtusen ,- ""*" fli., 4% " O 1.04 og 01.1 O w,...-o...nv Nedbetalingstid 5 år,.m1 lill< ,- renter J Ult" _.. tk l Odt::t-Mtt4F Fiskerlservtce Senja AS Postboks 47 l 9386 Senjahopen &!.a - Kausjonsærklæring

8 FISKERISERVICE SENJA AS BYGGEREGNSKAP BUNKERSANLEGG DIESELFYLLING "INNERBRUKET". Bilagnr Leverandør 1 Oljeservice as 2 Maritim Installasjon as 3 Maritim Installasjon as 4 Haneseth Elektro 5 Midt-Troms Electric as 6 Maritim Installasjon as 7 Reiertsen Transport as 8 Maritim Installasjon as 9 Omega Brannvern 10 Maritim Installasjon as 11 Reiertsen Transport as Tekst beløp u/mva Oljetanke, frakt ,00 Demont fyllestasjon og pumper Nergård ,55 Montering utstyr "lnnerbruket" ,17 Strømkabel/skjøtekabel tank- pumpe 4 903,51 Strømføring til pumper og skiltlys ,54 Pumpehus for manuell skriving og smøremidd ,00 Frakt pumpehus Ml- "lnnerbruket" 725,00 Svanehals dieseltank og mont fendring/rekkv ,00 Brannskilt og brannslukkingsapp ,00 Montert luke strømskap og vann til oljehus ,17 Leveranse og montering oljeledning og sletting ,00 Sum nytt bunkringsanlegg dieselfylling Eget arbeid , ,00 Totalt ,94

9 Sak 13/14 NÆR-Sak 13/14 MIDT-TROMS MUSEUM - SØKNAD TILSKUDD TIL TRAD OPPLEVELSER Saksbehandler: Wenche Pedersen Arkivsaksm.: 14/252 Arkiv: 223 Saksnr.: Utvalg 13/14 Næringsfondet Møtedato Innstilling: l. Midt-Troms Museum innvilges tilskudd stort kr til prosjekt "TRAD opplevelser i Midt-Troms" i henhold til søknad. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. Det tas forbehold om fullfinansiering. 4. Dekning over kommunalt utviklingsfond. Skaland Bjørn Fredriksen Rådmann Side 4 av 10

10 Sak 13/14 Vedlegg: Søknad Saksopplysninger: Saka behandles etter "Behandlingskriterier for næringsfond i Berg" vedtatt av kommunestyret I henhold til gjeldende delegasjonsreglement 2 pkt 3 er det delegert til næringsfondsstyret å fatte avgjørelser i næringsfondssaker. Saken gjelder søknad om støtte til prosjekt "TRAD opplevelser i Midt-Troms. Søknadsbeløp kr Totalbudsjett kr Søker er Midt-Troms Museum. Prosjektleder er Ellen Width. Prosjektets hovedmål er å etablere og gjennomføre et forpliktende samarbeid for utvikling, produksjon, formidling, pakking, markedsføring og salg av kulturelle produkter og opplevelser i og fra Midt-Troms. Forarbeidet til prosjektet er gjennomført gjennom følgende arbeid: l. Forstudie i perioden 24. juli- 3. desember 2012, finansiert av Innovasjon Norge. 2. Forprosjekt i perioden 14. februar- 8. august 2013, finansiert av Innovasjon Norge. Deltakerne i prosjektet så langt har vært bedrifter og organisasjoner hovedsakelig lokalisert til indre Midt-Troms. I hovedprosjektet vil aktører i alle ni kommuner (Midt-Troms regionen+ Balsfjord) bli invitert med: Lokale reiselivsbedrifter Lokale kulturaktører Kommuner i Midt-Troms Næringsorganisasjoner Kulturorganisasjoner Offentlige aktører Enkeltpersoner med interesser for feltet 2. juni er det gitt oppdatert informasjon til søknaden. Midt-Troms Museum fikk avslag på søknad til Verdiskapingsprogrammet for regionale/lokale parker. Det er etter dialog med Troms fylkeskommune og Innovasjon Norge fremmet søknad på RUP-midler for å dekke denne delen av finansieringsplanen. Søknad om støtte i Berg kommunes næringsfond opprettholdes med bakgrunn i dette. Oppdatert budsjett og finansieringsplan er mottatt. Totalbudsjett er økt til kr Vurdering: Fylkesrådet har i sak bevilget kr l til det kommunale næringsfondet i Berg, og i tillegg kr i øremerkede midler til regionalt samarbeid. Søknaden tilfredsstiller de krav som er satt i behandlingskriteriene. Tiltaket er i tråd med kommunens satsing på reiselivsutvikling. Innovasjon Norge har støttet prosjektet gjennom to faser. Side 5 av lo

11 Sak 13/14 Støtte til prosjekt der flere bedrifter samarbeider, kan gis med inntil 50% av totalbudsjett i henhold til behandlingskriteriene. Støtte til prosjekt gis normalt som tilskudd alene. Det anbefales at støtte kan gis fra midler øremerket til regionale samarbeidsprosjekt hvor forutsetning er at flere kommuner bidrar. Det bør tas forbehold om fullfinansiering. Skaland Wenche Pedersen Leder plan, utvikling og drift Side 6 av lo

12 Side l av l Wenche Pedersen Fra: Ellen Width Sendt: 2. juni :20 Kopi: Lisa Bostwick Emne: HASTER: Vedr. søknad til Næringsfondet- TRAD opplevelser i Midt-Troms Vedlegg: Kortversjon TRAD.pdf Viser til tidligere innsendt søknad om støtte fra Næringsfondet i kommunen til kulturnæringsprosjektet TRAD opplevelser i Midt-Troms. Midt-Troms Museum fikk avslag på vår søknad til Verdiskapingsprogrammet for regionale/lokale parker. Vi har imidlertid vært i dialog med Troms Fylkeskommune og Innovasjon Norge og har fremmet ny søknad til dem om RUP-midler. Søknaden om støtte på kr av den regionale utviklingspotten i kommunens næringsfond opprettholdes derfor på dette grunnlag. Vedlagt er derfor et revidert budsjett og fmansieringsplan, som vi ber blir tatt hensyn til ved saksbehandling av søknaden fra Midt-Troms Museum. Evt. spørsmål kan rettes til undertegnede. Ellen Width prosjektkoordinator Midt-Troms Museum (+47) ellen. no

13 TRAD OPPlEVElSER l MIDT-TROMS - Kulturnæringsprosjekt, budsjett revidert 26.mai 2014 M iåt-troms M usett.m Forstudie gjennomført Forprosjekt gjennomført finansiert av Innovasjon Norge finansiert av Innovasjon Norge, Midt-Troms Museum og deltakerne HOVED- HOVEDo DELMAL STRATEGI DELPROSJEKTER ORGAN l- VARIGHET PROSJEKT o MAL SERING Å etablere et -Økt samarbeid mellom aktører Prosessdrevet innovasjons A: TRAD- som merkevare 1 Prosjektleder (50%) Oppstart forpliktende samarbeid innen reiseliv og kultur prosjekt med utgangs- TRAD for utvikling, punkt i deltakernes egne B: TRAD- arenaer 1 Prosjekt- Avsluttet produksjon, formidling, -Økt kompetanse om ressurser, kompetanse, medarbeider (50%) OPPLEVELSER pakking, markedsføring bærekraftig reiseliv og behov og ideer. C: TRAD- kompetanse Varighet: 2 Y, år TROMS l MIDTog salg av kulturelle kulturformidling Styringsgruppe produkter og D: TRADisjons mat opplevelser i og fra -Økt innovasjon innen Arbeidsgrupper Midt-Troms. kulturbasert produkt- og E: TRAD opplevelser opplevelsesutvikling -Økt lønnsomhet blant de aktører og primærdeltakende aktørene Deltakere(38bedrifter, F: TRAD produkter organisasjoner, kultur- næringsaktører) BUDSJETT FINANSIERING Eksterne tjenester Egenkapital deltakeravgift Kurs Eget arbeid deltakere Kontor,tlf,adm.utg.,kjøregodtgj Eksterne deltakere Produktutvikling Eget arbeid styringsgruppa Prosjektledelse Egenkapital Midt-Troms Museum Studieturer kommuner i Midt-Troms 9 x kr Styringsgruppe Troms fylkeskommune Workshop -seminar Innovasjon Norge TOTALT KR TOTALT KR

14 RF Søknad Søknadsnr. Støtteordning Prosjektnavn søknadsår 2014 Berg nærings- og utviklingsfond TRAD opplevelser i Midt-Troms Arkivsak Kort beskrivelse HOVEDMÅL: Å etablere og gjennomføre et forpliktende samarbeid for utvikling, produksjon, formidling, pakking, markedsføring og salg av kulturelle produkter og opplevelser i og fra Midt-Troms. DELMÅL: Økt samarbeid - Økt kompetanse -Økt innovasjon - Økt lønnsomhet STRATEGI: Regional park som prosessdrevet innovasjonsprosjekt med utgangspunkt i deltakernes egne ressurser, kompetanse, ressurser og behov. DELPROSJEKTER: TRAD -som merkevare,- arenaer,- kompetanse, -mat -opplevelser, -produkt. Prosjektbeskrivelse HOVEDMÅL: Å etablere og gjennomføre et forpliktende samarbeid for utvikling, produksjon, formidling, pakking, markedsføring og salg av kulturelle produkter og opplevelser i og fra Midt-Troms, som regional park. DELMÅL: 1. Økt samarbeid mellom aktører innen reiseliv og kultur 2. Økt kompetanse om bærekraftig reiseliv og kulturformidling 3. Økt innovasjon innen kulturbasert produkt- og opplevelsesutvikling 4. Økt lønnsomhet blant de deltakende aktørene STRATEGI: Regional park som prosessdrevet innovasjonsprosjekt med utgangspunkt i deltakernes egne ressurser, kompetanse, behov og ideer. AKTIVITETER: 1. TRAD- som merkevare: TRAD etablert som kvalitetssikret merkevare og samarbeidskonstellasjon for kulturelle opplevelser og produkter fra Midt-Troms. 2. TRAD- arenaer: Legge til rette for varige arenaer knyttet til produktutvikling, salg og markedsføring av kulturelle opplevelser og produkter. - l -

15 RF TRAD - kompetanse: Gi deltakerne tilbud om kompetanseheving som bygger opp under innhold og kvalitetssikring av opplevelser og p rodukter. 4. TRADisjonsmat: Øke bruken og kunnskapen om tradisjonsmat i regionen. 5. TRAD opplevelser: Øke antall opplevelser basert på lokale tradisjoner i Midt-Troms 6. TRAD produkter: Øke antall produkter basert på lokale tradisjoner i Midt-Troms. DELPROSJEKTER: Se vedlagt prosjektplan for detaljer. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker l Prosjekteier Kontaktperson Prosjekt Midt-Troms Museum Org.nr: Lisa Gay Bostwick Ellen Width Andselv torg 9326 BARDUFOSS Andselv torg 9326 BARDUFOSS Andselv torg leder 9326 BARDUFOSS Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Tidligere fase av prosjektet: , Innovasjon Norge, kr , forstudie - TRAD opplevelser , Innovasjon Norge, kr , forprosjekt- TRAD opplevelser Andre formål: 2011: , Berg kommune, kr /år, forarbeid geologimuseum , Troms fylkeskommune, kr , Restaurering Kveitemuseet , Troms fylkeskommune, kr , Restaurering Fjøset Skrolsvik , Troms fylkeskommune, kr , Kulturarvbasert reiseliv , Troms fylkeskommune, kr , På dagsorden i Midt-Troms 2012: , Kulturrådet, kr , Sikringsplan , Sametinget, kr , Restaurering Kaperdalen , Troms fylkeskommune, , Crossover Crafts prosjekt , Kolarctic Norge, kr Crossover Crafts prosjekt , DirNat, kr , Fjordmuseet 2013: , Troms fylkeskommune, kr , Restaurering Skrolsvik , Troms fylkeskommune, Restaurering Strømsør fjellgård , DirNat, kr , Fjordmuseet , Troms fylkeskommune, kr kr Skilting turløyper , T roms - 2 -

16 RF fylkeskommune, kr , Kunnskapsparken 2014: , Kolarctic Norge, kr , Forprosjekt: Ny søknad Kolarctic , Barentssekretariatet, kr , Forprosjekt: Ny søknad Kolarctic Spesifikasjon Bakgrunn Midt-Troms er en region i Troms bestående av 9 kommuner. Regionen kjennetegnes av både kyst og innland, samt tre stammers møte, med norsk, samisk og finsk kulturell bakgrunn, i tillegg til dl vi i nyere tid også har våre nye landsmenn. Innenfor regionen finner vi særpreget natur, med tre nasjonalparker: Dividalen, Ånderdalen og Roukkonborri. Vi har også tre naturreservater, RAMSAR lokaliteter, i vår region: Målselvutløpet natur-reservat, Balsfjord Våtmarksystem: l<obbvågen og Balsfjord Våtmarl<-system: Sørkjosleira. De senere årene har det vært investert i flere reiselivsanlegg i regionen: Målselv fjellandsby, Hamn og Malangen Brygge. Andre attraksjoner er Polar Zoo, Målselvfossen og Trollet i Senja. Nyeste tilskudd er Nasjonalveg Senja. l tillegg er det en rekke lokale og små aktører som enten er etablert eller ønsker å etablere tilbud som tar utgangspunkt i de lokal fortrinn som er i regionen. Da snakker vi om fortrinn som natur, kultur, miljø og menneskelige ressurser i Midt-Troms. Midt-Troms Museum, som initiativtaker til prosjektet, er et regionmuseum som disponerer over totalt 14 anlegg i disse 9 kommunene, blant dem en rekke friluftsmuseer; bygdetun, brygger og handelssteder. Disse er i dag sesongåpne over sommeren og ved spesielle arrangement ellers i året. Midt-Troms Museum ser at en museets bidrag til samfunnsutvikling i regionen må skje i et samarbeid med andre aktører i regionen. God erfaring med lokalt samarbeid ga grunnlaget for å initiere prosjektet TRAD opplevelser i Midt-Troms- utvikling av kulturbaserte opplevelsestilbud med utgangspunkt i lokal natur, lokale tradisjoner og fortrinn. Forarbeidet til prosjektet er gjennomført gjennom følgende arbeid: 1. Forstudie ble gjennomført i perioden 24.juli.- 03.desember 2012, finansiert av Innovasjon Norge. 2. Forprosjekt ble gjennomfø1t i perioden 14.februar- 8.august 2013, finansiert av Innovasjon Norge. Prosjektmål Å utvikle en samarbeidsmodell for bygdeutvikling i Midt-Troms basert på en prosessdrevet utvikling ng av produkter og opplevelsestilbud i Midt-Troms med utgangspunkt i lokal natur, kultur, tradisjoner og fortrinn. Å etablere et forpliktende samarbeid for utvikling, produksjon, formidling, pakking, markedsføring og salg av kulturelle produkter og opplevelser i og fra Midt-Troms for et lokalt, regionalt og internasjonalt reiselivsmarked. DELMÅL l. Økt samarbeid mellom aktører innen reiseliv, kultur, offentlige aktører og andre næringer. - 3-

17 RF Økt kompetanse om bærekraftig reiseliv, kultur- og naturformidling. 3. Økt innovasjon innen kultur- og naturbasert produkt- og opplevelsesutvikling 4. Økt antall produkter og opplevelser basert på natur og kultur i den regionale parken 5. Økt lønnsomhet blant de deltakende aktørene. 6. Skapt TRAD som en merkevare for den regionale parken. HVORDAN VI SKAL FINNE UT OM VI NÅR MÅLENE 1. Vi skal registrere alle formelle og uformelle samarbeidskonstellasjoner i prosjektperioden. 2. Vi skal registrere antall kompetansehevende tiltak som gjennomføres og antall deltakere på det enkelte tiltak. 3. Vi skal registrere antall nye produkter og tjenester, i regi av deltakerne i prosjektet, som preges av innovasjon. 4. Vi skal registrere antall nye produkter og tjenester som kan relateres til kultur og/eller natur i regionen. 5. Vi skal foreta sjekk av endringer omsetning blant deltakerne før og etter prosjektet. 6. Vi skal undersøke hvordan begrepet TRAD oppfattes ute i ulike markeder i samfunnet. HVORDAN PROSJEKTET BIDRAR TIL MÅLOPPNÅELSE Vi ser at vi allerede gjennom forstudiet og forprosjektet er i gang med å realisere Midt-Troms som regional park, som samarbeidsmodell. Et videre arbeid i et hovedprosjekt vil kunne videreføre det det gode samarbeids-klimaet, som nå står litt på vent. Midt-Troms med sitt særpreg både kulturelt og naturmessig representerer viktige natur- og kulturverdier i den nordlige del av Norge. Gjennom sterkt fokus på egne ressurser, både menneskelig, naturmessig og kulturelt, samt fokus på bærekraft, vil prosjektets aktiviteter bygge opp under Verdiskapingsprogrammets målsetting om økt verdiskaping og næringsutvikling i de 9 kommunene i Midt-Troms, som et avgrenset landskapsområde. Forankring HOS AKTØRENE: Prosjektet er forankret i de ulike organisasjonene og hos de ulike aktørene gjennom deltakelsen deres i både forstudie og forprosjekt. POLITISK: er prosjektet forankret i følgende dokumenter: Fylkesplan for Troms : - «Opplevelsesnæringene skal bidra til lokal vekst og verdiskaping i hele fylket. Reiseliv og kulturbaserte næringer er gjennom attraksjoner og aktiviteter også bidragsytere til e til attraktive lokalsamfunn. Troms har et rikt kulturtilbud som i økt grad vil kunne lokke nye turister til fylket og gi et bredere edere innhold til eksisterende reiselivsaktiviteter. Et tettere samarbeid mellom reiselivsaktørene, museene og kultur forvaltningen vil gi et bedre bedre tilbud og produkt for tilreisende og vil også fremstå som en identitetsbygger for lokalbefolkningen. - 4-

18 RF Videre har næringene et spesielt behov tar å utvikle kunnskap knyttet til forretningsmessig drift og ft og markedskompetanse. Det er en utfordring å få til gode nettverk for erfaringsoverføring og utvikling mellom ellom kulturnæringene, mellom kulturnæringene og annen næringsvirksomhet og mellom kulturnæringene og politisk nivå, både på lokalt og regionalt nivå.» Regional utviklingsprogram for Troms : «5.3 Opplevelsesbaserte næringer Delmål: Opplevelsesnæringene skal bidra til lokal vekst og verdiskaping i hele fylket. Strategier: o o Styrke produktutviklingen gjennom økt kvalitet, samarbeid og bedre tilgjengelighet Legge til rette for økt bruk av lokale råvarer som del av et reiselivsprodukt Kulturnæringer Strategier: - Bidra til utvikling av kompetanse om og i kulturnæringene Bidra til å realisere kulturnæringenes potensial for næringsutvikling og som produkt i samspill med ed reiselivsnæringen» Kulturarvplanen for Troms-" Alle tiders møtested": - <roen mangfoldige kult rarven skal være basis for kultur- og naturbasert reiseliv i Troms. Region museene er kompetansemiljøer som kan styrkes for a bit enda bedre destmasjonsutviklere klere og samarbeidspartner for reiselivsnæringene.>> Strategisk plan for Midt-Troms Museum : Midt-Troms Museum vil bli en helhetlig institusjon som: -dyrker det kultur- og naturhistoriske særpreg i Midt-Troms -tilbyr nyttig drahjelp i moderne samfunnsutvikling -forsker på, formidler og forvalter fortid så vel som samtid tar godt vare på lokalt engasjement -samarbeider med andre miljø på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå FORSKNINGSBASERT ARGUMENTASJON: Duett eller duell?- Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Telemarksforskning og Mimir AS, 2013: «Hovedfunn: De i som jobbar med reiseliv eller samfunnsutvikling på ein stad treng meir kompetanse. Dei må samarbeide og utfylle kva rand re i nettverk der de i har gjensidig tillit til kvarandre. Det betyr at det er folk med ulike interesser og kompetanse som skapar suksess, når dei samarbeider i tillitsfulle nettverk -prega av ønskje om framføra ein duett, heller enn å møtast til duell. Funna kan kort oppsummerast slik 1. Folk skaper stad er- sa man. Natur og kultur er berre ei råvare- menneske er produsentar og konsumentar- i møte med kvarandre. Startegiar for sampel og deling av kunnskap er difor viktig. 2. Det er naudsynt å fokusere på den "breie verdiskapinga", der verdiar hand lar om miljø, kultur, -5-

19 RF sosiale og økonomiske goder. 3. Det er naudsynt å ha brei kunnskap om kvar ein er- og presis kunnskap om kvar ein vil. Synsinga må leggast bort. 4. Det må vere kunnskap og respekt for særpreget til staden. Dette krev både interesse- og kunnskap om fagfeltet. 5. Det er naudsynt med klare retningsliner for soning av areal med omsyn til ulike brukarinteresser. 6. Frie goder må utviklast som grunnlag for kommersielle goder- og omvendt. 6. Samhandlingskultur er viktigare enn samhandlingsstruktur når ein skal utvikle tillitsfulle nettverk. Prosjektorganisering Prosjekteier: Stiftelsen Midt-Troms Museum Styringsgruppe: Lisa Gay Bostwick Midt-Troms Museum Kjell Espnes Visit the Arctic (Snowman Booking AS) Berit Kvammen Ingrid Krogstad Målselv Husflidslag SA Krogstadtunet (valgt av aktørene) Rita Kramvig Målselv kommune Prosjektleder: Ellen Width Midt-Troms museum Samarbeidspartnere Om Stiftelsen Midt-Troms Museum, som prosjekteier: Stiftelsen Midt-Troms Museum er et regionalt museum for Midt-Troms og dekker totalt 9 kommuner: Balsfjord, Bardu, l:lcrg, Dyrøy, Lenvik. Måbelv, Sørre1sa. Torsken. Tranøy 18 Bedrifter: Bardufoss hotell v/kristin Nymo Galleri Internatet v/jack Bjørkhaug Hjerttind Rein v/per Mathis Oska l lstindguidan (Sagmo opplevelser, Bjørnstad opplevelser, Stormo opplevelser og Lystad opplevelser) v/grethe Rognmo Krogstadtunet v/lngrid Krogstad Malangen Bygdeturisme v/rita og Ivar Bergum Montår AS v/ Janne Walquist Målselv Husflidslag SA v/berit Kvammen Målselv Snyfestival v/heidi Nordmo Lundamo Rundhaug Gjestegård AS v/reidun Traasdahl Smihåg gård v/berit Nikolaisen Steirud Gård v/gerd Alveberg Lyngås Gård v/monica Stenbakken Visit the Arctic (Snowman Sa les AS) v/kjell Espen es Visit Bardu SA v/sigbjørn Sørensen 3 Næringsorganisasjoner: Ba Isfjord Reiselivsforum v/magnus Kjeldsberg Målselv Bondelag v/mette Anfeltmo Pedersen Troms landbruksfaglige Senter v/hanne Storteig - 6-

20 RF Ku It u ra ktører: Duodjiinstituhtta v/berit Oskal Eira Husfli<hkull ulent n i Troms v/petra Mari Linaker Kalottspel v/ragnhild Furebotten Midt-Troms Museum v/lisa Bostwick Mellembygd Mannskor v/erik Myre Målselv Folkebibliotek v/rita Kramvig Prologstasjonen v/hilde Sagland Rimfrost Teaterensemble v/kristine Myhre Martinsen Målselv Historielag v/oddlaug Lakseide Aktiviteter A: TRAD- som merkevare: TILTAK: 1. Seminar: Kulturens mangfold 2. Kurs: Produktutvikling* 3. Markedsarbeid: Markedsplan 4. Seminar: Kvalitetssikring 5. Markedsarbeid: Markedsføringssamarbeid 6. Seminar: Kulturklekkeriet 7. Evaluering 8. Avtale: TRAD - etter prosjekq.jerioden B: TRAD- arenaer: TILTAK: 9. Produktutvikling: TRAD-senter 10. Produktutvikling: Economuseum 11. Arenautvikling: Nettverkskredittgruppe 12. Produktutvikling: Bygdetunene som formidlingsarena 13. Produktutvikling: Museene som salgsarena 14. Produktutvikling: Tradisjonshandverk 15. Produktutvikling: TRAD festival C: TRAD kompetanse: TILTAK: 16. Kurs: Opplevelsesproduksjon* 17. Kurs: Vertskap* 18. Kurs: Bærekraft"' 19. Kurs: Pakking, salg og produksjon* 20. Kurs: Bli god på nett* 21. Kurs: Digital historiefortelling 22. Kurs: Muntlig historiefortelling 23. Kurs: Apputvikling 24. Erfaringsutveksling: Arrangørkompetanse 25. Erfaringsutveksling: Markedsføring - 7 -

21 RF Erfaringsutveksling: Besøksrunde hos aktørene 27. Seminar: Formelle krav 28. Seminar: Bruk og restaurering av gamle hus 29. Forskning: Distriktssenteret 30. Dokumentasjon: TRAD i media D: TRADisjonsmat: TILTAK: 31. Seminar: Tradisjonsmat 32. Kurs: Tradisjonsmat 33. Kurs: Bålmatlaging 34. Kurs: Bygging av baksteovn 35. Kurs: Bakst i steinovn 36. t<urs: Bygging av hjemmerøykeri 37. t<urs: Røyking av fisk og kjøtt 38. Kurs: Tilberedning og vakumpakking 39. Produktutvikling: Samisk kultur/samisk mat 40. Produktutvikling: Tradisjonsmat på Fossmotunet 41. Produktutvikling: Tradisjonsarrangement E: TRAD opplevelser TILTAK: 42. Produktutvikling: Pakking av fugleturisme 43. Produktutvikling: Tjærernilebrenning 44. Produktutvikling: Kalottspel på bygdetunene 45. Produktutvikling: En stemme fra Målselv- Åse Nord mo Løve berg 46. Produktutvikling: Arne Lyngås- hjemplassen Elvevoll 47. Produktutvikling: Samiske boplasser 48. Produktutvikling: Et måltid på gården 49. Produktutvikling: Dyr på tunene 50. Produktutvikling: Galleri Målselv 51. Produktutvikling: Samferdselsutstilling 52. Produktutvikling: Kilnotfiskefestival 53. Produktutvikling: Historiefortellinger 54. Produktutvikling: Bruk av gamle bilder i reiselivssamrnenheng 55. Produktutvikling: Vandreteater- Foss til foss 56. Produktutvikling: Merkedagsarrangernent 57. Produktutvikling: Målselv Sny og isteam 58. Produktutvikling: Grunnreisgården Bed & Breakfast 59. TRAD på biblioteket 60. TRAD kurs og overnattingskonsept F: TRAD produkter TILTAK: 61. Produktutvikling: TRAD poteter - 8-

22 RF Produktutvikling: Tjæreproduksjon 63. Produktutvikling: Tradisjonsprodukter i tre 64. Produktutvikling: Lokale «gjørepakker» i tekstil 65. Produktutvikling: Andre produkter Aktiviteter merket med *vil tilbys som aktivitet, men finansieres og organiseres av Innovasjon Norge etter avtale. Deltakerne belastes en egenandel pr. kurs, som går direkte til Innovasjon Norge. Målgrupper l hovedprosjektet vil ytterligere aktører i alle 9 kommuner bli invitert med: Lokale reiselivsbedrifter Lokale kulturaktører Kommuner i Midt-Troms Næringsorganisasjoner Kult u ror ga nisasjo n er Offentlige aktører Enkeltpersoner med interesse for feltet Utgangspunktet er at målgruppen allerede er involvert gjennom deltakelsen i forstudiet og forprosjektet. Deltakerne er eiere av enkeltprosjektene, dvs at alle aktivitetene i hovedprosjektet har en "prosjekteier". Aktørene vi delta på ulike arenaer: - oppstartseminar for alle- seminarer- ut i fra interessefelt - kurs - ihht egne behov -studiereiser- for grupper av aktører -besøksrunde hos aktører i prosjektet -enkeltprosjekter med færre deltakere -arbeidsgrupper, som nedsettes etter behov -med informasjon i ulike fora: kommunestyre, region råd, etc. Resultat Økt samarbeid mellom aktører innen reiseliv, kultur, offentlige aktører og andre næringer. Økt kompetanse om bærekraftig reiseliv, kultur- og naturformidling. Økt innovasjon innen kultur-og naturbasert produkt- og opplevelsesutvikling Økt antall produkter og opplevelser basert på natur og kultur i landskapsparkregionen. Økt lønnsomhet blant de deltakende aktørene. Skapt TRAD som en merkevare for den regionale parken i Midt-Troms. Effekter Gjennom å etablere og gjennomføre et forpliktende samarbeid for utvikling, produksjon, formidling, - 9-

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE ' Berg kommune" NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: 05.1 1.2013 Tid: 09.00 Utvalg: Møtested: Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referat: Behandlingskriterier

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Europeisk arbeidsinnvandring Kort beskrivelse Siste årene har det vært mange diskusjoner om at rekruttering av

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Den verdifulle kystkulturen i Nordland RAPPORT Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende Den verdifulle kystkulturen i Nordland med kulturarven som ressurs for utvikling faginstans

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Næringsplan for Lenvik 2015-2019

Næringsplan for Lenvik 2015-2019 Næringsplan for Lenvik 1 Forord Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i 2014, og dette er kommunens overordnede styringsdokument. Her er de viktigste mål og strategier for samfunnsutviklingen

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Informasjon om Forskningsdagene 2008 i Midt-Troms

Informasjon om Forskningsdagene 2008 i Midt-Troms Informasjon om Forskningsdagene 2008 i Midt-Troms Forskningsdagene 2008 Gjennom ild og vann Forskningsdagene gjennomføres over hele landet etter initiativ fra Norges Forskningsråd. Forskningsdagene i Midt-Troms

Detaljer

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Delrapport 2 HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Kommunene: Dovre, Lesja, Folldal og Oppdal Oppdragsgiver: Kommunedelplanprosessen i Dovre kommune og Lesja kommune v/dovre kommune Oktober

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Vedlikehold bo liger Bur stinden Sj øledning Tr ådløst nett - Senjahopen havn For handlinger Bjorvika- klo akk Div. saker under ar beid.

Vedlikehold bo liger Bur stinden Sj øledning Tr ådløst nett - Senjahopen havn For handlinger Bjorvika- klo akk Div. saker under ar beid. I Berg kommune Utvalg: KOMMUNE STYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2014 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referatsaker:

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen RAPPORT 4/2007 Kultur - Retur Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling Markus M. Bugge og Arne Isaksen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Evaluering av Fiskarbonden sin arv

Evaluering av Fiskarbonden sin arv Gunn-Turid Kvam Evaluering av Fiskarbonden sin arv Rapport 1/08 ISSN 1503-2035 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim Telefon: +47 73 59 17 32 Telefaks:+47 73 59

Detaljer