SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER"

Transkript

1 l Berg kommune Utvalg: Møtested: NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER /252 MIDT-TROMS MUSEUM - SØKNAD TILSKUDD TIL TRAD OPPLEVELSER /354 FORSKNINGSDAGAN 2014 AVSETNING AV SØKBARE MIDLER TIL ARRANGØRER I BERG /359 KRÅKESLOTTET SENJA DA - SØKNAD OM STØTTE TIL BRØNNBORING FOR VANNFORSYNING Skaland, Guttorm Nergård ordfører

2 Sak 12/14 NÆR-Sak 12/14 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING A V MIDLER Saksbehandler: Wenche Pedersen Arkivsaksnr.: 13/522 Arkiv: 223 Saksnr. : Utvalg 9/13 Næringsfondet 12/14 Næringsfondet Møtedato Innstilling: Næringsfondsstyret godkjenner omdisponering av tilskudd og lån gitt i n-sak l 0/13 i henhold til søknad av Skaland Bjørn Fredriksen Rådmann Side 2 av lo

3 Sak 12/14 Vedlegg: E-post av med vedlegg Prosjektregnskap Saksopplysninger: Saka behandles etter "Behandlingskriterier for næringsfond i Berg" vedtatt av kommunestyret I henhold til gjeldende delegasjonsreglement 2 pkt 3 er det delegert til næringsfondsstyret å fatte avgjørelser i næringsfondssaker. Saken gjelder omdisponering av tilskudd og lån gitt i n-sak 10/13. Det ble innvilget kr i tilskudd og kr i lån til investering i kortautomat i forbindelse med flytting av drivstoffanlegg i Senjahopen. På grunn av leveringsproblemer på kortautomatanlegget, ble prosjektet gjennomført uten at denne investeringen er gjort. Oppsett av oljetank, legging av oljerør m.v. er utført som omsøkt. Vurdering: Flyttingen av anlegget har hatt stor betydning for Senjahopen Fiskerihavn. Dette bekreftes også av Nergård, hvor anlegget tidligere var lokalisert. Tilgjengeligheten er blitt mye bedre. For at tilbudet skal kunne fungere optimalt må imidlertid en kortautomat på plass. Søker bekrefter at dersom søknad om omdisponering av mider innvilges vil det ikke bli søkt på nytt til dette formålet. Finansiering av kortautomat vil bli løst på annen møte enn gjennom søknad til næringsfondet. Rådmannen anbefaler omdisponering av midlene som omsøkt. Skaland Wenche Pedersen Leder plan, utvikling og drift Side 3 av JO

4 Wenche Pedersen Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Arvin Reiertsen 3. juni :04 Postmottak - Berg kommune Wenche Pedersen; Bjørn Fredriksen; VS: Sender e-post: Fiskeriservice Senja AS - Næringsfondet Fiskeriservice Senja AS - Næringsfondet. pdf Fiskeri service Senja AS - Næri... Til Berg kommune Næringsfondet 9385 SKALAND SØKNAD OM OMDISPONERING AV TILSKUDDSMIDLER - KORTAUTOMAT OG FYLLESTASJON BÅTER. Vi viser til innvilget søknad fra Næringsfondet, og til innsendte byggeregnskap og krav om utbetaling av tilskudd og lån. Som nevnt i tilsendt e-post så klarte ikke pumpeleverandøren å levere ønskede kortautomatsystem, og det gikk så lang tid at vi måtte gjennomføre flyttingen uten kortautomat. Oppsett av oljetanken, legging av oljerør m.v. ble utført som omsøkt. Innsendte byggeregnskap viser imidlertid de kostnadene vi har hatt med flyttingen av oljefyllingen på Senjahopen havn. Vi tillater oss derfor å søke om omdisponering av innvilgede lån og tilskudd, og bekrefter videre at eventuell montering av kortautomat ikke vil bli søkt tilskudd/lån på i næringsfondet. At flyttingen har hatt stor betydning på Senjahopen havn kan bekreftes av Nergård Senja AS. Når det gjelder problemene med monteringen av kortautomaten, så kan dette bekreftes av Statoils Willy Stiberg som har telefon Håper på positiv behandling. Med vennlig hilsen FISKERISERVICE SENJA AS Odd Ivar Enoksen ( daglig leder) Arvin Reiertsen ( Styreleder) -----Opprinnelig melding----- Fra: Arvin Reiertsen Sendt: 23. mai :47 Til: Emne: VS: Sender e-post: Fiskeriservice Senja AS - Næringsfondet Til Berg kommune Att: Wenche Pedersen OLJEFYLLINGEN ER PÅ PLASS OG HAR VÆRT I BRUK I HELE VINTER MED STOR SUKSESS, MEN KORTAUTOMATEN ER FORELØPIG BARE HALVAUTOMATISK, DA VI MÅ BRUKE MOBIL BANKTERMINAL OG EGEN BEMANNING VED FYLLING. PROBLEMET VAR AT OPPRINNELIG PUMPELEVERANDØR IKKE FIKK KORTAUTOMATSYSTEMET TIL Å FUNKE. VI MÅTTE DA GÅ OVER TIL PLAN B Å DEMONTERE PUMPENE HOS NERGÅRD OG MONTERE DISSE. 1

5 NÅR VI EVENTUELLT FINNER EN ANNEN PUMPELEVERANDØR MED KORTAUTOMAT FÅR VI VURDERE DETTE PÅ NYTT. OLJETANKEN ( VERDI KR ) OG OLJEPUMPENE HAR VI IKKE BETALT NOE FOR, DE ER STATOILS EIENDOM, MEN DE VIL OVERDRA DISSE TIL OSS VEDERLAGSFRITT. DE KOSTNADENE VI HAR HATT MED OLJETANKEN OG PUMPENE ER FRAKTKOSTNADENE OG DEMONTERING/MONTERING. GJELDSBREVET HAR JEG OVERSENDT I UNDERSKREVET STAND TIL BERIT MVH FISKERISERVICE SENJA AS ARVIN REIERTSEN -----Opprinnelig melding----- Fra: Arvin Reiertsen Sendt: 23. mai :36 Til: Emne: Sender e-post: Fiskeriservice Senja AS - Næringsfondet Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg: Fiskeriservice Senja AS - Næringsfondet 2

6 Berg kommune Fiskeriservice Senja A v/ Arvin Rei ertsen B k ENJAHOPEN 'F- E J FISKERI ERVI - KOR A TOlV T YLL ' JON BÅTER V r r f. l 3/522-3/WP Arkiv kode 223 Oere5 ref. Dato Næringsfondet behandlet i møte sak 10/13 Følgende vedtak ble fattet: l. Fiskeriservice enja AS imwilges støtte på 50% av prosj ktets tmalk Stllad, kr Støtten gis i fom1 av tilsagn om til kudd på 50 % av st ttebeløpet, kr og som tilsagn om lån på 50 % a" tøttebeløpet, kr Ti!skuddet og støtten dekkes over kommuna It nærings- og utviklingsfond 3 Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte. -l. Lånets avdragstid settes til 5 år. Med vennlig hilsen Berg kommw1e u! -Y Wenche Pedersen nærings- og utvikling leder Kopi til: Økonomiavdelinga, her Postadresse Besoksadressc 9385 Skaland Sknlond Telefon Tekfuks OL

7 Ptjnt ForllJ. -l GJELDSBREV lolpf.kter seg h9twd l å befale nedentlevnla elt r l Unoeqj:-. Berg kommune l 11 l.ltw!oelope! mold CIQI<J;iolV4f syttifemtusen ,- ""*" fli., 4% " O 1.04 og 01.1 O w,...-o...nv Nedbetalingstid 5 år,.m1 lill< ,- renter J Ult" _.. tk l Odt::t-Mtt4F Fiskerlservtce Senja AS Postboks 47 l 9386 Senjahopen &!.a - Kausjonsærklæring

8 FISKERISERVICE SENJA AS BYGGEREGNSKAP BUNKERSANLEGG DIESELFYLLING "INNERBRUKET". Bilagnr Leverandør 1 Oljeservice as 2 Maritim Installasjon as 3 Maritim Installasjon as 4 Haneseth Elektro 5 Midt-Troms Electric as 6 Maritim Installasjon as 7 Reiertsen Transport as 8 Maritim Installasjon as 9 Omega Brannvern 10 Maritim Installasjon as 11 Reiertsen Transport as Tekst beløp u/mva Oljetanke, frakt ,00 Demont fyllestasjon og pumper Nergård ,55 Montering utstyr "lnnerbruket" ,17 Strømkabel/skjøtekabel tank- pumpe 4 903,51 Strømføring til pumper og skiltlys ,54 Pumpehus for manuell skriving og smøremidd ,00 Frakt pumpehus Ml- "lnnerbruket" 725,00 Svanehals dieseltank og mont fendring/rekkv ,00 Brannskilt og brannslukkingsapp ,00 Montert luke strømskap og vann til oljehus ,17 Leveranse og montering oljeledning og sletting ,00 Sum nytt bunkringsanlegg dieselfylling Eget arbeid , ,00 Totalt ,94

9 Sak 13/14 NÆR-Sak 13/14 MIDT-TROMS MUSEUM - SØKNAD TILSKUDD TIL TRAD OPPLEVELSER Saksbehandler: Wenche Pedersen Arkivsaksm.: 14/252 Arkiv: 223 Saksnr.: Utvalg 13/14 Næringsfondet Møtedato Innstilling: l. Midt-Troms Museum innvilges tilskudd stort kr til prosjekt "TRAD opplevelser i Midt-Troms" i henhold til søknad. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. Det tas forbehold om fullfinansiering. 4. Dekning over kommunalt utviklingsfond. Skaland Bjørn Fredriksen Rådmann Side 4 av 10

10 Sak 13/14 Vedlegg: Søknad Saksopplysninger: Saka behandles etter "Behandlingskriterier for næringsfond i Berg" vedtatt av kommunestyret I henhold til gjeldende delegasjonsreglement 2 pkt 3 er det delegert til næringsfondsstyret å fatte avgjørelser i næringsfondssaker. Saken gjelder søknad om støtte til prosjekt "TRAD opplevelser i Midt-Troms. Søknadsbeløp kr Totalbudsjett kr Søker er Midt-Troms Museum. Prosjektleder er Ellen Width. Prosjektets hovedmål er å etablere og gjennomføre et forpliktende samarbeid for utvikling, produksjon, formidling, pakking, markedsføring og salg av kulturelle produkter og opplevelser i og fra Midt-Troms. Forarbeidet til prosjektet er gjennomført gjennom følgende arbeid: l. Forstudie i perioden 24. juli- 3. desember 2012, finansiert av Innovasjon Norge. 2. Forprosjekt i perioden 14. februar- 8. august 2013, finansiert av Innovasjon Norge. Deltakerne i prosjektet så langt har vært bedrifter og organisasjoner hovedsakelig lokalisert til indre Midt-Troms. I hovedprosjektet vil aktører i alle ni kommuner (Midt-Troms regionen+ Balsfjord) bli invitert med: Lokale reiselivsbedrifter Lokale kulturaktører Kommuner i Midt-Troms Næringsorganisasjoner Kulturorganisasjoner Offentlige aktører Enkeltpersoner med interesser for feltet 2. juni er det gitt oppdatert informasjon til søknaden. Midt-Troms Museum fikk avslag på søknad til Verdiskapingsprogrammet for regionale/lokale parker. Det er etter dialog med Troms fylkeskommune og Innovasjon Norge fremmet søknad på RUP-midler for å dekke denne delen av finansieringsplanen. Søknad om støtte i Berg kommunes næringsfond opprettholdes med bakgrunn i dette. Oppdatert budsjett og finansieringsplan er mottatt. Totalbudsjett er økt til kr Vurdering: Fylkesrådet har i sak bevilget kr l til det kommunale næringsfondet i Berg, og i tillegg kr i øremerkede midler til regionalt samarbeid. Søknaden tilfredsstiller de krav som er satt i behandlingskriteriene. Tiltaket er i tråd med kommunens satsing på reiselivsutvikling. Innovasjon Norge har støttet prosjektet gjennom to faser. Side 5 av lo

11 Sak 13/14 Støtte til prosjekt der flere bedrifter samarbeider, kan gis med inntil 50% av totalbudsjett i henhold til behandlingskriteriene. Støtte til prosjekt gis normalt som tilskudd alene. Det anbefales at støtte kan gis fra midler øremerket til regionale samarbeidsprosjekt hvor forutsetning er at flere kommuner bidrar. Det bør tas forbehold om fullfinansiering. Skaland Wenche Pedersen Leder plan, utvikling og drift Side 6 av lo

12 Side l av l Wenche Pedersen Fra: Ellen Width Sendt: 2. juni :20 Kopi: Lisa Bostwick Emne: HASTER: Vedr. søknad til Næringsfondet- TRAD opplevelser i Midt-Troms Vedlegg: Kortversjon TRAD.pdf Viser til tidligere innsendt søknad om støtte fra Næringsfondet i kommunen til kulturnæringsprosjektet TRAD opplevelser i Midt-Troms. Midt-Troms Museum fikk avslag på vår søknad til Verdiskapingsprogrammet for regionale/lokale parker. Vi har imidlertid vært i dialog med Troms Fylkeskommune og Innovasjon Norge og har fremmet ny søknad til dem om RUP-midler. Søknaden om støtte på kr av den regionale utviklingspotten i kommunens næringsfond opprettholdes derfor på dette grunnlag. Vedlagt er derfor et revidert budsjett og fmansieringsplan, som vi ber blir tatt hensyn til ved saksbehandling av søknaden fra Midt-Troms Museum. Evt. spørsmål kan rettes til undertegnede. Ellen Width prosjektkoordinator Midt-Troms Museum (+47) ellen. no

13 TRAD OPPlEVElSER l MIDT-TROMS - Kulturnæringsprosjekt, budsjett revidert 26.mai 2014 M iåt-troms M usett.m Forstudie gjennomført Forprosjekt gjennomført finansiert av Innovasjon Norge finansiert av Innovasjon Norge, Midt-Troms Museum og deltakerne HOVED- HOVEDo DELMAL STRATEGI DELPROSJEKTER ORGAN l- VARIGHET PROSJEKT o MAL SERING Å etablere et -Økt samarbeid mellom aktører Prosessdrevet innovasjons A: TRAD- som merkevare 1 Prosjektleder (50%) Oppstart forpliktende samarbeid innen reiseliv og kultur prosjekt med utgangs- TRAD for utvikling, punkt i deltakernes egne B: TRAD- arenaer 1 Prosjekt- Avsluttet produksjon, formidling, -Økt kompetanse om ressurser, kompetanse, medarbeider (50%) OPPLEVELSER pakking, markedsføring bærekraftig reiseliv og behov og ideer. C: TRAD- kompetanse Varighet: 2 Y, år TROMS l MIDTog salg av kulturelle kulturformidling Styringsgruppe produkter og D: TRADisjons mat opplevelser i og fra -Økt innovasjon innen Arbeidsgrupper Midt-Troms. kulturbasert produkt- og E: TRAD opplevelser opplevelsesutvikling -Økt lønnsomhet blant de aktører og primærdeltakende aktørene Deltakere(38bedrifter, F: TRAD produkter organisasjoner, kultur- næringsaktører) BUDSJETT FINANSIERING Eksterne tjenester Egenkapital deltakeravgift Kurs Eget arbeid deltakere Kontor,tlf,adm.utg.,kjøregodtgj Eksterne deltakere Produktutvikling Eget arbeid styringsgruppa Prosjektledelse Egenkapital Midt-Troms Museum Studieturer kommuner i Midt-Troms 9 x kr Styringsgruppe Troms fylkeskommune Workshop -seminar Innovasjon Norge TOTALT KR TOTALT KR

14 RF Søknad Søknadsnr. Støtteordning Prosjektnavn søknadsår 2014 Berg nærings- og utviklingsfond TRAD opplevelser i Midt-Troms Arkivsak Kort beskrivelse HOVEDMÅL: Å etablere og gjennomføre et forpliktende samarbeid for utvikling, produksjon, formidling, pakking, markedsføring og salg av kulturelle produkter og opplevelser i og fra Midt-Troms. DELMÅL: Økt samarbeid - Økt kompetanse -Økt innovasjon - Økt lønnsomhet STRATEGI: Regional park som prosessdrevet innovasjonsprosjekt med utgangspunkt i deltakernes egne ressurser, kompetanse, ressurser og behov. DELPROSJEKTER: TRAD -som merkevare,- arenaer,- kompetanse, -mat -opplevelser, -produkt. Prosjektbeskrivelse HOVEDMÅL: Å etablere og gjennomføre et forpliktende samarbeid for utvikling, produksjon, formidling, pakking, markedsføring og salg av kulturelle produkter og opplevelser i og fra Midt-Troms, som regional park. DELMÅL: 1. Økt samarbeid mellom aktører innen reiseliv og kultur 2. Økt kompetanse om bærekraftig reiseliv og kulturformidling 3. Økt innovasjon innen kulturbasert produkt- og opplevelsesutvikling 4. Økt lønnsomhet blant de deltakende aktørene STRATEGI: Regional park som prosessdrevet innovasjonsprosjekt med utgangspunkt i deltakernes egne ressurser, kompetanse, behov og ideer. AKTIVITETER: 1. TRAD- som merkevare: TRAD etablert som kvalitetssikret merkevare og samarbeidskonstellasjon for kulturelle opplevelser og produkter fra Midt-Troms. 2. TRAD- arenaer: Legge til rette for varige arenaer knyttet til produktutvikling, salg og markedsføring av kulturelle opplevelser og produkter. - l -

15 RF TRAD - kompetanse: Gi deltakerne tilbud om kompetanseheving som bygger opp under innhold og kvalitetssikring av opplevelser og p rodukter. 4. TRADisjonsmat: Øke bruken og kunnskapen om tradisjonsmat i regionen. 5. TRAD opplevelser: Øke antall opplevelser basert på lokale tradisjoner i Midt-Troms 6. TRAD produkter: Øke antall produkter basert på lokale tradisjoner i Midt-Troms. DELPROSJEKTER: Se vedlagt prosjektplan for detaljer. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker l Prosjekteier Kontaktperson Prosjekt Midt-Troms Museum Org.nr: Lisa Gay Bostwick Ellen Width Andselv torg 9326 BARDUFOSS Andselv torg 9326 BARDUFOSS Andselv torg leder 9326 BARDUFOSS Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Tidligere fase av prosjektet: , Innovasjon Norge, kr , forstudie - TRAD opplevelser , Innovasjon Norge, kr , forprosjekt- TRAD opplevelser Andre formål: 2011: , Berg kommune, kr /år, forarbeid geologimuseum , Troms fylkeskommune, kr , Restaurering Kveitemuseet , Troms fylkeskommune, kr , Restaurering Fjøset Skrolsvik , Troms fylkeskommune, kr , Kulturarvbasert reiseliv , Troms fylkeskommune, kr , På dagsorden i Midt-Troms 2012: , Kulturrådet, kr , Sikringsplan , Sametinget, kr , Restaurering Kaperdalen , Troms fylkeskommune, , Crossover Crafts prosjekt , Kolarctic Norge, kr Crossover Crafts prosjekt , DirNat, kr , Fjordmuseet 2013: , Troms fylkeskommune, kr , Restaurering Skrolsvik , Troms fylkeskommune, Restaurering Strømsør fjellgård , DirNat, kr , Fjordmuseet , Troms fylkeskommune, kr kr Skilting turløyper , T roms - 2 -

16 RF fylkeskommune, kr , Kunnskapsparken 2014: , Kolarctic Norge, kr , Forprosjekt: Ny søknad Kolarctic , Barentssekretariatet, kr , Forprosjekt: Ny søknad Kolarctic Spesifikasjon Bakgrunn Midt-Troms er en region i Troms bestående av 9 kommuner. Regionen kjennetegnes av både kyst og innland, samt tre stammers møte, med norsk, samisk og finsk kulturell bakgrunn, i tillegg til dl vi i nyere tid også har våre nye landsmenn. Innenfor regionen finner vi særpreget natur, med tre nasjonalparker: Dividalen, Ånderdalen og Roukkonborri. Vi har også tre naturreservater, RAMSAR lokaliteter, i vår region: Målselvutløpet natur-reservat, Balsfjord Våtmarksystem: l<obbvågen og Balsfjord Våtmarl<-system: Sørkjosleira. De senere årene har det vært investert i flere reiselivsanlegg i regionen: Målselv fjellandsby, Hamn og Malangen Brygge. Andre attraksjoner er Polar Zoo, Målselvfossen og Trollet i Senja. Nyeste tilskudd er Nasjonalveg Senja. l tillegg er det en rekke lokale og små aktører som enten er etablert eller ønsker å etablere tilbud som tar utgangspunkt i de lokal fortrinn som er i regionen. Da snakker vi om fortrinn som natur, kultur, miljø og menneskelige ressurser i Midt-Troms. Midt-Troms Museum, som initiativtaker til prosjektet, er et regionmuseum som disponerer over totalt 14 anlegg i disse 9 kommunene, blant dem en rekke friluftsmuseer; bygdetun, brygger og handelssteder. Disse er i dag sesongåpne over sommeren og ved spesielle arrangement ellers i året. Midt-Troms Museum ser at en museets bidrag til samfunnsutvikling i regionen må skje i et samarbeid med andre aktører i regionen. God erfaring med lokalt samarbeid ga grunnlaget for å initiere prosjektet TRAD opplevelser i Midt-Troms- utvikling av kulturbaserte opplevelsestilbud med utgangspunkt i lokal natur, lokale tradisjoner og fortrinn. Forarbeidet til prosjektet er gjennomført gjennom følgende arbeid: 1. Forstudie ble gjennomført i perioden 24.juli.- 03.desember 2012, finansiert av Innovasjon Norge. 2. Forprosjekt ble gjennomfø1t i perioden 14.februar- 8.august 2013, finansiert av Innovasjon Norge. Prosjektmål Å utvikle en samarbeidsmodell for bygdeutvikling i Midt-Troms basert på en prosessdrevet utvikling ng av produkter og opplevelsestilbud i Midt-Troms med utgangspunkt i lokal natur, kultur, tradisjoner og fortrinn. Å etablere et forpliktende samarbeid for utvikling, produksjon, formidling, pakking, markedsføring og salg av kulturelle produkter og opplevelser i og fra Midt-Troms for et lokalt, regionalt og internasjonalt reiselivsmarked. DELMÅL l. Økt samarbeid mellom aktører innen reiseliv, kultur, offentlige aktører og andre næringer. - 3-

17 RF Økt kompetanse om bærekraftig reiseliv, kultur- og naturformidling. 3. Økt innovasjon innen kultur- og naturbasert produkt- og opplevelsesutvikling 4. Økt antall produkter og opplevelser basert på natur og kultur i den regionale parken 5. Økt lønnsomhet blant de deltakende aktørene. 6. Skapt TRAD som en merkevare for den regionale parken. HVORDAN VI SKAL FINNE UT OM VI NÅR MÅLENE 1. Vi skal registrere alle formelle og uformelle samarbeidskonstellasjoner i prosjektperioden. 2. Vi skal registrere antall kompetansehevende tiltak som gjennomføres og antall deltakere på det enkelte tiltak. 3. Vi skal registrere antall nye produkter og tjenester, i regi av deltakerne i prosjektet, som preges av innovasjon. 4. Vi skal registrere antall nye produkter og tjenester som kan relateres til kultur og/eller natur i regionen. 5. Vi skal foreta sjekk av endringer omsetning blant deltakerne før og etter prosjektet. 6. Vi skal undersøke hvordan begrepet TRAD oppfattes ute i ulike markeder i samfunnet. HVORDAN PROSJEKTET BIDRAR TIL MÅLOPPNÅELSE Vi ser at vi allerede gjennom forstudiet og forprosjektet er i gang med å realisere Midt-Troms som regional park, som samarbeidsmodell. Et videre arbeid i et hovedprosjekt vil kunne videreføre det det gode samarbeids-klimaet, som nå står litt på vent. Midt-Troms med sitt særpreg både kulturelt og naturmessig representerer viktige natur- og kulturverdier i den nordlige del av Norge. Gjennom sterkt fokus på egne ressurser, både menneskelig, naturmessig og kulturelt, samt fokus på bærekraft, vil prosjektets aktiviteter bygge opp under Verdiskapingsprogrammets målsetting om økt verdiskaping og næringsutvikling i de 9 kommunene i Midt-Troms, som et avgrenset landskapsområde. Forankring HOS AKTØRENE: Prosjektet er forankret i de ulike organisasjonene og hos de ulike aktørene gjennom deltakelsen deres i både forstudie og forprosjekt. POLITISK: er prosjektet forankret i følgende dokumenter: Fylkesplan for Troms : - «Opplevelsesnæringene skal bidra til lokal vekst og verdiskaping i hele fylket. Reiseliv og kulturbaserte næringer er gjennom attraksjoner og aktiviteter også bidragsytere til e til attraktive lokalsamfunn. Troms har et rikt kulturtilbud som i økt grad vil kunne lokke nye turister til fylket og gi et bredere edere innhold til eksisterende reiselivsaktiviteter. Et tettere samarbeid mellom reiselivsaktørene, museene og kultur forvaltningen vil gi et bedre bedre tilbud og produkt for tilreisende og vil også fremstå som en identitetsbygger for lokalbefolkningen. - 4-

18 RF Videre har næringene et spesielt behov tar å utvikle kunnskap knyttet til forretningsmessig drift og ft og markedskompetanse. Det er en utfordring å få til gode nettverk for erfaringsoverføring og utvikling mellom ellom kulturnæringene, mellom kulturnæringene og annen næringsvirksomhet og mellom kulturnæringene og politisk nivå, både på lokalt og regionalt nivå.» Regional utviklingsprogram for Troms : «5.3 Opplevelsesbaserte næringer Delmål: Opplevelsesnæringene skal bidra til lokal vekst og verdiskaping i hele fylket. Strategier: o o Styrke produktutviklingen gjennom økt kvalitet, samarbeid og bedre tilgjengelighet Legge til rette for økt bruk av lokale råvarer som del av et reiselivsprodukt Kulturnæringer Strategier: - Bidra til utvikling av kompetanse om og i kulturnæringene Bidra til å realisere kulturnæringenes potensial for næringsutvikling og som produkt i samspill med ed reiselivsnæringen» Kulturarvplanen for Troms-" Alle tiders møtested": - <roen mangfoldige kult rarven skal være basis for kultur- og naturbasert reiseliv i Troms. Region museene er kompetansemiljøer som kan styrkes for a bit enda bedre destmasjonsutviklere klere og samarbeidspartner for reiselivsnæringene.>> Strategisk plan for Midt-Troms Museum : Midt-Troms Museum vil bli en helhetlig institusjon som: -dyrker det kultur- og naturhistoriske særpreg i Midt-Troms -tilbyr nyttig drahjelp i moderne samfunnsutvikling -forsker på, formidler og forvalter fortid så vel som samtid tar godt vare på lokalt engasjement -samarbeider med andre miljø på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå FORSKNINGSBASERT ARGUMENTASJON: Duett eller duell?- Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Telemarksforskning og Mimir AS, 2013: «Hovedfunn: De i som jobbar med reiseliv eller samfunnsutvikling på ein stad treng meir kompetanse. Dei må samarbeide og utfylle kva rand re i nettverk der de i har gjensidig tillit til kvarandre. Det betyr at det er folk med ulike interesser og kompetanse som skapar suksess, når dei samarbeider i tillitsfulle nettverk -prega av ønskje om framføra ein duett, heller enn å møtast til duell. Funna kan kort oppsummerast slik 1. Folk skaper stad er- sa man. Natur og kultur er berre ei råvare- menneske er produsentar og konsumentar- i møte med kvarandre. Startegiar for sampel og deling av kunnskap er difor viktig. 2. Det er naudsynt å fokusere på den "breie verdiskapinga", der verdiar hand lar om miljø, kultur, -5-

19 RF sosiale og økonomiske goder. 3. Det er naudsynt å ha brei kunnskap om kvar ein er- og presis kunnskap om kvar ein vil. Synsinga må leggast bort. 4. Det må vere kunnskap og respekt for særpreget til staden. Dette krev både interesse- og kunnskap om fagfeltet. 5. Det er naudsynt med klare retningsliner for soning av areal med omsyn til ulike brukarinteresser. 6. Frie goder må utviklast som grunnlag for kommersielle goder- og omvendt. 6. Samhandlingskultur er viktigare enn samhandlingsstruktur når ein skal utvikle tillitsfulle nettverk. Prosjektorganisering Prosjekteier: Stiftelsen Midt-Troms Museum Styringsgruppe: Lisa Gay Bostwick Midt-Troms Museum Kjell Espnes Visit the Arctic (Snowman Booking AS) Berit Kvammen Ingrid Krogstad Målselv Husflidslag SA Krogstadtunet (valgt av aktørene) Rita Kramvig Målselv kommune Prosjektleder: Ellen Width Midt-Troms museum Samarbeidspartnere Om Stiftelsen Midt-Troms Museum, som prosjekteier: Stiftelsen Midt-Troms Museum er et regionalt museum for Midt-Troms og dekker totalt 9 kommuner: Balsfjord, Bardu, l:lcrg, Dyrøy, Lenvik. Måbelv, Sørre1sa. Torsken. Tranøy 18 Bedrifter: Bardufoss hotell v/kristin Nymo Galleri Internatet v/jack Bjørkhaug Hjerttind Rein v/per Mathis Oska l lstindguidan (Sagmo opplevelser, Bjørnstad opplevelser, Stormo opplevelser og Lystad opplevelser) v/grethe Rognmo Krogstadtunet v/lngrid Krogstad Malangen Bygdeturisme v/rita og Ivar Bergum Montår AS v/ Janne Walquist Målselv Husflidslag SA v/berit Kvammen Målselv Snyfestival v/heidi Nordmo Lundamo Rundhaug Gjestegård AS v/reidun Traasdahl Smihåg gård v/berit Nikolaisen Steirud Gård v/gerd Alveberg Lyngås Gård v/monica Stenbakken Visit the Arctic (Snowman Sa les AS) v/kjell Espen es Visit Bardu SA v/sigbjørn Sørensen 3 Næringsorganisasjoner: Ba Isfjord Reiselivsforum v/magnus Kjeldsberg Målselv Bondelag v/mette Anfeltmo Pedersen Troms landbruksfaglige Senter v/hanne Storteig - 6-

20 RF Ku It u ra ktører: Duodjiinstituhtta v/berit Oskal Eira Husfli<hkull ulent n i Troms v/petra Mari Linaker Kalottspel v/ragnhild Furebotten Midt-Troms Museum v/lisa Bostwick Mellembygd Mannskor v/erik Myre Målselv Folkebibliotek v/rita Kramvig Prologstasjonen v/hilde Sagland Rimfrost Teaterensemble v/kristine Myhre Martinsen Målselv Historielag v/oddlaug Lakseide Aktiviteter A: TRAD- som merkevare: TILTAK: 1. Seminar: Kulturens mangfold 2. Kurs: Produktutvikling* 3. Markedsarbeid: Markedsplan 4. Seminar: Kvalitetssikring 5. Markedsarbeid: Markedsføringssamarbeid 6. Seminar: Kulturklekkeriet 7. Evaluering 8. Avtale: TRAD - etter prosjekq.jerioden B: TRAD- arenaer: TILTAK: 9. Produktutvikling: TRAD-senter 10. Produktutvikling: Economuseum 11. Arenautvikling: Nettverkskredittgruppe 12. Produktutvikling: Bygdetunene som formidlingsarena 13. Produktutvikling: Museene som salgsarena 14. Produktutvikling: Tradisjonshandverk 15. Produktutvikling: TRAD festival C: TRAD kompetanse: TILTAK: 16. Kurs: Opplevelsesproduksjon* 17. Kurs: Vertskap* 18. Kurs: Bærekraft"' 19. Kurs: Pakking, salg og produksjon* 20. Kurs: Bli god på nett* 21. Kurs: Digital historiefortelling 22. Kurs: Muntlig historiefortelling 23. Kurs: Apputvikling 24. Erfaringsutveksling: Arrangørkompetanse 25. Erfaringsutveksling: Markedsføring - 7 -

21 RF Erfaringsutveksling: Besøksrunde hos aktørene 27. Seminar: Formelle krav 28. Seminar: Bruk og restaurering av gamle hus 29. Forskning: Distriktssenteret 30. Dokumentasjon: TRAD i media D: TRADisjonsmat: TILTAK: 31. Seminar: Tradisjonsmat 32. Kurs: Tradisjonsmat 33. Kurs: Bålmatlaging 34. Kurs: Bygging av baksteovn 35. Kurs: Bakst i steinovn 36. t<urs: Bygging av hjemmerøykeri 37. t<urs: Røyking av fisk og kjøtt 38. Kurs: Tilberedning og vakumpakking 39. Produktutvikling: Samisk kultur/samisk mat 40. Produktutvikling: Tradisjonsmat på Fossmotunet 41. Produktutvikling: Tradisjonsarrangement E: TRAD opplevelser TILTAK: 42. Produktutvikling: Pakking av fugleturisme 43. Produktutvikling: Tjærernilebrenning 44. Produktutvikling: Kalottspel på bygdetunene 45. Produktutvikling: En stemme fra Målselv- Åse Nord mo Løve berg 46. Produktutvikling: Arne Lyngås- hjemplassen Elvevoll 47. Produktutvikling: Samiske boplasser 48. Produktutvikling: Et måltid på gården 49. Produktutvikling: Dyr på tunene 50. Produktutvikling: Galleri Målselv 51. Produktutvikling: Samferdselsutstilling 52. Produktutvikling: Kilnotfiskefestival 53. Produktutvikling: Historiefortellinger 54. Produktutvikling: Bruk av gamle bilder i reiselivssamrnenheng 55. Produktutvikling: Vandreteater- Foss til foss 56. Produktutvikling: Merkedagsarrangernent 57. Produktutvikling: Målselv Sny og isteam 58. Produktutvikling: Grunnreisgården Bed & Breakfast 59. TRAD på biblioteket 60. TRAD kurs og overnattingskonsept F: TRAD produkter TILTAK: 61. Produktutvikling: TRAD poteter - 8-

22 RF Produktutvikling: Tjæreproduksjon 63. Produktutvikling: Tradisjonsprodukter i tre 64. Produktutvikling: Lokale «gjørepakker» i tekstil 65. Produktutvikling: Andre produkter Aktiviteter merket med *vil tilbys som aktivitet, men finansieres og organiseres av Innovasjon Norge etter avtale. Deltakerne belastes en egenandel pr. kurs, som går direkte til Innovasjon Norge. Målgrupper l hovedprosjektet vil ytterligere aktører i alle 9 kommuner bli invitert med: Lokale reiselivsbedrifter Lokale kulturaktører Kommuner i Midt-Troms Næringsorganisasjoner Kult u ror ga nisasjo n er Offentlige aktører Enkeltpersoner med interesse for feltet Utgangspunktet er at målgruppen allerede er involvert gjennom deltakelsen i forstudiet og forprosjektet. Deltakerne er eiere av enkeltprosjektene, dvs at alle aktivitetene i hovedprosjektet har en "prosjekteier". Aktørene vi delta på ulike arenaer: - oppstartseminar for alle- seminarer- ut i fra interessefelt - kurs - ihht egne behov -studiereiser- for grupper av aktører -besøksrunde hos aktører i prosjektet -enkeltprosjekter med færre deltakere -arbeidsgrupper, som nedsettes etter behov -med informasjon i ulike fora: kommunestyre, region råd, etc. Resultat Økt samarbeid mellom aktører innen reiseliv, kultur, offentlige aktører og andre næringer. Økt kompetanse om bærekraftig reiseliv, kultur- og naturformidling. Økt innovasjon innen kultur-og naturbasert produkt- og opplevelsesutvikling Økt antall produkter og opplevelser basert på natur og kultur i landskapsparkregionen. Økt lønnsomhet blant de deltakende aktørene. Skapt TRAD som en merkevare for den regionale parken i Midt-Troms. Effekter Gjennom å etablere og gjennomføre et forpliktende samarbeid for utvikling, produksjon, formidling, - 9-

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: kl. 17.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: kl. 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: kl. 17.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen, Roy-Willy Hansen Ingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl 09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl 09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Dagmar Strøm, Guttorm Nergård, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2013 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Tid: 09.30

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Tid: 09.30 Berg Q kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Tid: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Søknad Søknadsnr. 2017-0005 Søknadsår 2017 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Tana Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Kort beskrivelse Visit

Detaljer

SAKSLISTE. kommune. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08.30

SAKSLISTE. kommune. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08.30 Berg Q kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2012 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Ingrid Evertsen,

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0102 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Utviklingsprosjektet Trønderhallen - LHK Kort beskrivelse Prosjektstilling for utvikling av salgs og markedsarbeid for

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.08.2017 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak. Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark

Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak. Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark Søknad Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark Kort beskrivelse Jeg planlegger å starte en klatre-

Detaljer

I Berg ~ SAKSLISTE MØTEINNKALLING. kommune. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.04.2016 Tid: 09:30-10:00

I Berg ~ SAKSLISTE MØTEINNKALLING. kommune. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.04.2016 Tid: 09:30-10:00 I Berg ~ kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.04.2016 Tid: 09:30-10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte

Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte Saknr. 15/7127-2 Saksbehandler: Kjell Børresen Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet Seterturisme i Ringsakerfjellet» forenlig med Regional

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.10.20 14 Tid: 12:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Tommy Nilsen, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Bengt

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Saknr. 14/10679-5 Saksbehandler: Turid Lie Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Innstilling til vedtak: Vedtak i sak 275/14 fra 08.12.2014 oppheves grunnet

Detaljer

Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda.

Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda. Søknad Søknads nr Søknads år 2015 Arkivsak Støtteordning Bredbåndsutbygging Nasjonal tilskuddsordning PROSJEKTNAVN Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda. KORT BESKRIVELSE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17. 08. 2017 Tid:ll:00-13:00 Til stede på møtet Medlemmer: Roar Jakobsen Eli-Ann A. Jensen Jan-Harald Jansen Hildegunn Simonsen

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Engeslandstunet Kort beskrivelse Bygdeutviklingsgruppa Neste Skritt (under Vegusdal Ve og Vel) ønsker å utvikle

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi)

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søknad Søknadsnr. 2016-0031 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0031 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Kort beskrivelse Gjennom utvikling av en helt

Detaljer

Søknad om tilskudd- næringsfondet

Søknad om tilskudd- næringsfondet JUN?016 RF13.50 www.regionalforvaltning.no Søknad Søknadsnr. 2016-0013 Søknadsår 2016 Arkivsak Støtteordning Kommunalt næringsfond Prosjektnavn Søknad om tilskudd- næringsfondet Kort beskrivelse Oppfylle

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter

Detaljer

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana Søknad Søknadsnr. 2013-0120 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Tana som vekstkommune Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2013-0243 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Frostatingsprosjektet - hovedprosjekt Kort beskrivelse Forprosjektperioden for Frostatingsprosjektet

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Møtested: Møterom 2A Møtedato: 26.03.2014 Tid: 09.00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Forfall: Jan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15 Arkivsak. Nr.: 2013/93-13 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.09.15 Søknad om støtte til markedsføring stor kr. 200 000 fra Den Gyldne Omveg Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: Tid: Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: Tid: Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.03.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen, Ingrid Evertsen Forfall:

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift Søknad Søknadsnr. 20150123 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i MidtBuskerud Videreføring av Ja bedrift Kort beskrivelse Ja bedrift ordningen legger til rette

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Kjell Egil Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Kjell Egil Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård Berg kommune MØTEPROTOKOLL Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm.

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse

Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse Søknad Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse Kort beskrivelse Det skal bygges opp en

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Roy-Willy Hansen, Geir Tony Vildgren

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Roy-Willy Hansen, Geir Tony Vildgren Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.09.2009 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Dagmar Strøm, Trond Abelsen. Berit Sivertsen,

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge Søknad Søknadsnr. 2016-0022 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0022 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge Kort beskrivelse Inn på tunet Norge SA ble

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0005 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Tynset og Røros som motorer i regional utvikling -

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 20.03.2007 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 20.03.2007 Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 20.03.2007 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen,

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 22.08.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Guttorm Nergård, RoaT Jakobsen Unni Antonsen, Jan a.rald Jansen,

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling. Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling. Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2007/1390-82 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 17.03.2010

Detaljer

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søker Nornir AS Gyldig til dato 31.10.2017 Arkivsak 2016-0031 Tilsagnsnr 2016-0031

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

Folkebibliotek som litteraturhus (Ref #5ebb0143)

Folkebibliotek som litteraturhus (Ref #5ebb0143) Folkebibliotek som litteraturhus (Ref #5ebb0143) Søknadssum: 360 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek

Detaljer

Som mer pro gram 2014

Som mer pro gram 2014 Som mer pro gram 2014 sommerprogram 2014 Nyt fargerike sommeropplevelser på Midt-Troms Museum. Hele ni kommuner i regnbuen vår! På de mange museene rundt omkring i Midt-Troms vil du finne muligheter til

Detaljer

Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd.

Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd. Saknr. 15/1644-2 Saksbehandler: Turid Lie Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.10.2013 Tid: 17.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Forfall:

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken)

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken) Søknad Søknadsnr. 2014-0110 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken) Inkludering gjennom dialog Søknadssum kr 388 200 Kort

Detaljer

FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD

FORPROSJEKT UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE - TILSKUDD Saknr. 4192/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lundvall FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel Øyna, oppgradert på salg/markedsføring Søker Øyna Parken AS Gyldig til dato 03.05.2017 Arkivsak 2016-0017 Tilsagnsnr

Detaljer

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Saknr. 14/5027-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet til «Regional samhandling Oslo

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Søknad om tilskudd til konsept- og kommunikasjonsplattform stor kr fra Malm Hotell AS ved Jekta AS

Verran kommune. Saksframlegg. Søknad om tilskudd til konsept- og kommunikasjonsplattform stor kr fra Malm Hotell AS ved Jekta AS Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/408-6 Saksbehandler: Trygve Wannebo, Næringssjef Ansvarlig leder: Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Søknad

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR.

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. SAK 23/15 SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. Saksopplysning Hallingdal Næringshage søkjer på vegne av involverte interessentar om kr. 180.000 til utgreiing av ein arena/lokalitet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen., Dagma Strøm, Kjell Egil Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen., Dagma Strøm, Kjell Egil Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård. Berg kommune Møtested: Skaland Motell Møtedato: 05.11.02 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Trond Abelsen, Anita Sebulonsen., Dagma Strøm, Kjell Egil Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen,

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Vår ref.: RR-2013-06-17 Dato: 18.06.2013 Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 17. juni kl. 09.00 11.30 Sted: Nordavindshagen, Brøstadbotn Ordførere: Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi Lillegård,

Detaljer

Fløterfestival Østerdalen festivalforening Søknad om støtte

Fløterfestival Østerdalen festivalforening Søknad om støtte Saknr. 15/846-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fløterfestival 2015 - Østerdalen festivalforening Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser det som positivt at Østerdalen festivalforening

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 12.04.2007 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 12.04.2007 Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 12.04.2007 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen,

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen NESTL STAP Geir Varvik MEDL STH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen NESTL STAP Geir Varvik MEDL STH Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: 09:00 13:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 14.desember 2007 sak 83/07 Endret i Lebesby Kommunestyre den 06.05.2008, saksnr

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn 200 ledige hus Kort beskrivelse Prosjektet skal skape økt bolyst gjennom å arbeide for å få fast bosetting på

Detaljer

Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling

Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling Forside DETTE SKJEMAET SKAL IKKE FYLLES UT I WORD! Husk å lagre skjemaet på din maskin før du fyller det ut. Vi anbefaler også at du har tildelingskriteriene

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Søknad Søknadsnr. 2016-0215 Søknadsår 2016 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskudd til utviklingstiltak Marin kartlegging Ofotregionen Kort beskrivelse Marine grunnkart er nøkkelen til å forstå hvordan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.05.04 Tid: 10.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.05.04 Tid: 10.00. Til stede på møtet Berg kommune Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.05.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen Medlem KY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen Medlem KY Møteprotokoll Utvalg: Fondsstyret Møtested: Kommunehuset Dato: 26.10.2016 Tidspunkt: 11:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen Nestleder H Jan Helge Jensen

Detaljer

Videreutvikling av innlandsopprett i Hedmark

Videreutvikling av innlandsopprett i Hedmark Saknr. 15/7006-2 Saksbehandler: Kjell Børresen Videreutvikling av innlandsopprett i Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Videreutvikling av innlandsoppdrett i Hedmark er forenlig

Detaljer

Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018

Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018 Søknad Søknadsnr. 2014-0011 Søknadsår 2014 Arkivsak 2014-0011 Støtteordning Inntrøndelag lokalt fond Steinkjer Kommune Prosjektnavn Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018 Kort beskrivelse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Wivi Jakobsen, Roy-Willy Hansen. Dagmar Strøm, Ingvald Kofoed

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Wivi Jakobsen, Roy-Willy Hansen. Dagmar Strøm, Ingvald Kofoed Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 13.10.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Reiner Schaufler,

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.07.2011 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Berit Sivertsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 03.10.2007 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 03.10.2007 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 03.10.2007 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGSFONDSTYRET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak RF13.5O www.regionalforvaltning.no Søknad Søknadsnr. 2017-0014 Søknadsår 2017 Arkivsak Støtteordning Sør-Trøndelag, Regionale utviklingsmidler 2017 Prosjektnavn Gates of Freedom, verdensutstilling Wittenberg2017

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Breidablikk samfunnshus, Skaland Møtedato: 01.06.2006 Tid: 09.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om støtte til traineeordning Kort beskrivelse Intro Innherred er en regional traineeordning på aksen Steinkjer-Inderøy-Verdal-Levanger-Stjørdal,

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKT LAiND FYLKESKOMMUNE INVESTERINGSTILSKOT TIL REGIONAL UTVIKLING

REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKT LAiND FYLKESKOMMUNE INVESTERINGSTILSKOT TIL REGIONAL UTVIKLING REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKT LAiND FYLKESKOMMUNE ;;i^o^3^a^ Namn på prosjektet Sentralbadet litteraturhus Delprosjekt HC - heis og ventilasjon! 8 HÅRS 2013 Arkivnr. I S T Saksh./^K;CL)!!SO Eksp. Iverksetjar

Detaljer

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er kanskje ikkje for alle det kommer an på kva du mener Georg Kamfjord

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Kjell Egil Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Kjell Egil Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Kroa, Mefjodvær Møtedato: 14.05.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

Oppfølgingsflagg: Følg opp HERØY KOMMUNE

Oppfølgingsflagg: Følg opp HERØY KOMMUNE Jan Nikolaisen Fra: RF13.50 Sendt: 7.juni 2016 11:26 Til: roy.skogsholm@heroy no.kommune.no; Post Herøy Emne: RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2016-0007 Vedlegg: Soknad-2016-00O7.pdf;

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak. Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler

Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak. Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler Søknad Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler Kort beskrivelse Selskapets lokaler mangler tilstrekkelig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Saknr. 14/11212-5 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Innstilling

Detaljer

Skule i samarbeid med private gjev leksehjelp slik at leksene delvis vert gjort på skulen

Skule i samarbeid med private gjev leksehjelp slik at leksene delvis vert gjort på skulen Søknad Støtteordning Bolyst 2012 Tittel Pendling-Stressless-Bulyst Søknadsår 2012 Kort beskrivelse Tilrettelegging for oppfølging av familier som pendler. Der ein legg bedre til rette for aktiviteter mellom

Detaljer