Versjon: R00 (2007/5)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjon: R00 (2007/5)"

Transkript

1 Brukerveiledning

2 Versjon: R00 (2007/5) Varemerker Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres restrykktive firmaer. Merk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

3 Innholdsfortegnelse Forord... ix Myndighetsregulerende informasjon... xi 1 Slik kommer du i gang Identifisere maskinvarekomponenter Komponenter på forsiden Komponenter på baksiden Komponenter på venstre side Komponenter på høyre side Komponenter på toppen Komponenter på bunnen Installere SIM-kortet og batteriet Lade batteriet Skru A501 av og på Skru på for første gang Gå inn i sovemodus Slå av Installere Microsoft ActiveSync Bruke A501 i et kjøretøy Bruke bilholderen Koble til billaderen Utvide A Bruke et SD/MMC-kort Bruke øretelefonene Grunnleggende kunnskaper Bruke skriverspissen i

4 2.2 Bruk navigasjonspinnen I dag-skjermen Landskapsvisning Navigasjonslinje og verktøylinje Hurtigstartlinje Snarveiskurv Mio-meny Kjøre programmer Snarveismeny Beskjeder Angi informasjon Skriv inn tekst med innlesingspanelet Skrive på skjermen Tegne på skjermen Spille inn en melding Bruke My Text Sikre A Låse tastaturet Låse enheten Låse telefonen Bruke telefonen Om telefonen Før du starter Skru av og på telefonfunksjon Skru av telefonen Skru på telefonen Starte Microsoft Telefon Statusikoner i telefonen Gjøre et anrop Gjøre et anrop Opprette en samtale via nylig oppringte nummer Opprette en samtale fra Kontakter Opprette en samtale fra en Samtalelogg-liste Besvare et anrop Avvise en samtale Avslutte en samtale Justere lydkontrollen for innkommende samtale Justere volumet på telefonen ii

5 Dempe en samtale Bruke høyttalende telefon Behandle mer enn én samtale Holde en samtale for å opprette en samtale til Avvise det andre anropet Holde en samtale for å opprette en samtale til Veksle mellom samtaler Sette opp en konferansesamtale Alternativer under samtalen Ta notater under en samtale Bruke Samtalelogg Se Samtalelogg Behandle Samtalelogg Legge til en oppføring til kontakter via Samtalelogg Bruke hurtigtast Opprette en hurtigtastoppføring Endre en hurtigtastoppføring Slette en hurtigtastoppføring Behandle telefonnumre Overføre fra Microsoft Kontakter Overføre fra SIM-kort Tilpasse telefonen Endre telefoninnstillingene Endre tjenesteinnstillinger Endre nettverksinnstillinger Endre PIN2-koden Mobilsending Ytterligere telefonoperasjoner Sjekke din voic Gjøre et nødanrop Ringe et internasjonalt nummer Behandle A Behandle strøm Signaler og handlinger ved lav batteristrøm Strømstyring Tips for strømsparing Tilpasse A Finne og organisere informasjon iii

6 5 Microsoft Pocket Outlook Kalender: Planlegge avtaler og møter Opprett en avtale Bruke oppsummeringsskjermen i Kalender Kontakter: Spore venner og kollegaer Opprette en kontakt Bruke oppsummeringsskjermen i Kalender Oppgaver: Holde en gjøremålsliste Opprette et gjøremål Bruke sammendragsskjermen i Oppgaver Notater: Fange opp tanker og ideer Opprette et notat Meldingsfunksjoner: Sende og motta e-postmeldinger Laste ned meldinger E-post direktesending Sette opp en e-postkonto Opprette og sende en e-postmelding og SMS-melding Opprette og sende en MMS-melding Motta og vise en MMS-melding Motta vedlegg Flere programmer ActiveSync Synkronisere Data Synkronisere direkte med Exchange Server Word Mobile Opprette et dokument Åpne et dokument Excel Mobile Opprette en arbeidsbok Åpne en arbeidsbok PowerPoint Mobile Pocket MSN Logge på og bruke Pocket MSN Windows Media Player Bilder og video Se bilder og starte videoklipp Kalkulator iv

7 6.9 Internett-deling USB-tilkobling Bluetooth-forbindelse Download Agent Kamera Innledning Ta bilder Ta kontinuerlige bilder Legge til GPS-stempel på bildet Kamerainnstillinger Spille inn videoklipp Video-innstillinger Visningsmodus Redigere bilder Mio-programmer Nød-plassering Opprette en SMS-mottaker Sende en nødmelding Tilpasse nødmeldingen din Quick Position Stemmehurtigtast Opprette en stemmeetikket for en kontakt Opprett en stemmeeetikett for en SIM-kontakt eller program Bruke en stemmeetikett Behandle stemmeetiketter Verdenstid Starte og avslutte Verdenstid Endre klokkestilen Velg en by Tilpasse klokken Synkronisere GMT MioCalc Starte og avslutte MioCalc Bruke Kalkulator-modus Bruke Valuta-modus v

8 Bruke Metrologi Java Tilleggsprogrammer Installere programmer H.263 Decode Mobile Assistant Ringetone Bilde SIM-kontakter SMS Manager Sikkerhetskopiering av data Filutforsker Nettverksinnstillinger Koble deg opp Innstillinger for tilkobling GPRS/EDGE-tilkobling Trådløs nettverkstilkobling Bruke Bluetooth Skru av og på Bluetooth Overføre filer via Bluetooth Opprette et Bluetooth-partnerskap Bruke Internet Explorer Mobile Surfe på nettet Legge til en Favorite Problemløsning og vedlikehold Tilbakeføre A Gjenopprette fabrikkinnstillinger Strømproblemer Minneproblemer Skjermproblemer Tilkoblingsproblemer Synkroniseringsproblemer Tilkoblingsproblemer med kabel Tilkoblingsproblemer med nettverk vi

9 11.7 Ta vare på A Generelle veiledninger Veiledninger for telefonen Veiledninger for reise vii

10

11 Forord Velkommen Gratulerer med ditt kjøp av A501 med telefon og GPD-funksjoner. A501 er en Microsoft Windows Mobile Versjon 5.0-basert enhet. Grunnet størrelsen og kapabiliteten til denne enheten, kan du holde den viktigste informasjon for ditt privatliv eller forretningsliv oppdatert og lett tilgjengelig. Med Microsoft ActiveSync 4.2 kan du bruke A501 til å synkronisere informasjonen på den stasjonære datamaskinen, eller Microsoft Exchange Server med A501. A501 er mer enn en lomme-pc og mobiltelefon. Du kan ta bilder, spille inn videoklipp, surfe nettet, motta og sende meldinger (slik som e-poster, øyeblikkelige meldinger, og tekst- og multimediameldinger), høre på musikk og mye mer. Uansett når du ønsker å kommunisere, ta bilder, søke etter informasjon, sende meldinger eller ha det morsomt, A501 hjelper deg når som helst, hvor som helst. ix

12 Hvor kan du finne informasjon Hvis du ikke kan finne spesifikk informasjon du leter etter i denne manualen, se følgende tabell: For informasjon om Førstegangsinstallasjon Bruke funksjonene i telefonen Bruke programmene på bonus-cden Microsoft ActiveSync Siste oppdateringer og detaljert teknisk informasjon Se denne kilden Hurtigstartsguide Kapittel 3 i denne veiledningen Kapittel 9 i denne veiledningen Kapittel 6.1 i denne veiledningen ActiveSync Help på den stasjonære PCen Produkt-webside: Microsoft webside: x

13 Myndighetsregulerende Myndighetsregulerende informasjon informasjon MERK: Etiketter plassert på utsiden av enheten din indikerer reguleringene din modell er i overensstemmelse med. Sjekk disse etikettene på din enhet og referer til korresponderende kunngjøring i dette kapittelet. Noen merknader gjelder kun for spesifikke modeller. Myndighetsregulerende kunngjøringer Merknad for Europa Produkter med CE-merket er i overensstemmelse med Radio & Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE) (1999/5/EEC), det Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EEC) og Low Voltage Directive (73/23/EEC) som tilføyd av Directive 93/68/ECC utstedt av Commission of the European Community. Overensstemmelse med disse direktivene innbefatter overensstemmelse med følgende Europeiske standarder: 1999/5/EEC Radio & Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE) EN / EN Specific Absorption Rate (SAR) Standard: EN 50360, EN /23/EEC Low Voltage Directive (LVD) IEC : /336/EEC Electromagnetic Compatibility (EMC-Direktiv) Standard: EN /7/17 Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for endringer gjort av Bruker og konsekvensene av dette, som kan endre overensstemmelsen produktet har med CE-merkingen. xi

14 Sikkerhetshensyn Langvarig lytting på musikk på maks volum kan skade hørselen. Bruk av høretelefoner annet en de anbefalt/medfulgt kan føre til hørselsskader grunnet overdrevet lydtrykk. IKKE bruk blitsen/blitslyset nær eller direkte på øynene til mennesker (spesielt barn) eller dyr. Øyesynet kan ta skade hvis det utsettes for det sterke lyset fra blitsen. Om AC-adapteren ADVARSEL: Bruk kune AC-adapteren (PSC05R-050 PH eller PSAA05R-050) som fulgte med enheten. Bruk av en annen type AC-adapter kan resultere i feil og / eller skade. Dette produktet er ment å leveres av en LISTET strømenhet markert med LPS, Limited Power Source og utgangsrekkevidde + 5 V dc / 1.0 A. Ikke bruk adapteren i et miljø med høy fuktighet. Ta aldri på adapteren dersom hendene eller føttene dine er våte. Tillat tilstrekkelig ventilasjon rundt adapteren. Unngå steder med begrenset luftsirkulasjon. Koble adapteren til korrekt strømkilde. Krav til spenning og jording blir funnet på produktet og / eller emballasjen. Ikke bruk adapteren dersom ledningen er skadet. Ikke prøv å utføre service på enheten selv. Det finnes ingen enheter du kan utføre service på selv. Erstatt enheten dersom den er skadet har blitt utsatt for ekstrem fuktighet. Om batteriet ADVARSEL: Dersom batteriet erstattes av en ukorrekt type er det fare for eksplosjon. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. xii

15 Ikke ødelegge, punkter eller kast batteriet i ilden. Batteriet kan lekke eller eksplodere og slippe ut farlige kjemikalier. Ikke bruk kniver, skrutrekkere eller andre metalliske verktøy til å håndtere og trekke ut batteriet fra enheten. Bruk kun spesifisert lader. Om eksponeringen for radiofrekvens. Dette produktet er en lav-strøms radiooverfører og mottaker. Når den er skrudd på, mottar og sender den ut radiofrekvenssignaler (RF). Specific Absorption Rate (SAR) er måleenheten som brukes for mengde radiofrekvensenergi absorbert av kroppen. Høyeste SAR-verdi for dette produktet ved testing var 0,181 W/kg, lavere enn grensen på 1,6 W/kg. Men, for å redusere effektene av radiofrekvensenergi på mennesket, bruk telefonen med varsomhet. For eksempel, hold samtalene dine korte. Om elektrostatisk utladning Elektrostatiske utladninger kan forstyrre med normal funksjon på elektriske enheter. Utstyret ditt kan ha skyld i en slik hendelse, som kan føre til korrupt data eller tap av ulagret data. For å rette opp i dette, tilbakefør utstyret ditt. For å unngå tap av data som følge av elektrostatiske utladninger, eller andre hendelser, anbefales det at du regelmessig lagrer og sikkerhetskopierer data. xiii

16

17 1 Slik kommer du i gang Dette kapittelet introduserer deg til de eksterne komponentene til A501 og guider deg gjennom hvordan du skal sette opp A501 for bruk. 1.1 Identifisere maskinvarekomponenter Illustrasjonene under introduserer deg til de ulike knappene, kontaktene, portene og funksjonene på A501. Komponenter på forsiden 1-1

18 Ref. Komponent Beskrivelse Høretelefon Indikator for ladning Meldingsidentikator Mikrofon Berøringsskjerm Mykknapp Avslutt-knapp Start-knapp GPS-knapp Snakk-knapp Mio-knapp Fungerer som en høretelefon under en samtale. Rødt lys betyr at batteriet lader. Grønt lys betyr at batteriet er ladet opp. Blinkende grønt lys indikerer at et mobiltelefonnettverk er tilgjengelig. Blinkende rødt lys informerer deg om planlagte oppgaver, alarmer og påminnelser. Blinkende blått lys betyr at Bluetooth er aktivert. Mottar lyd og stemme som en opptakskilde. Fungerer som en mikrofon under en samtale. Viser utdataen på A501. Trykk på skjermen med skriverspissen for å velge menykommandoer eller oppgi informasjon. Utfører kommandoen som vises på skjermen rett over tastene. Avslutter eller avviser en samtale. Går tilbake til I dag-skjermen fra et annet program. Starter navigasjonsprogrammet (hvis dette er installert). Ringer opp eller svarer en samtale. Trykk og hold inne denne knappen under en samtale for å midlertidig stanse samtalen. Aktiverer Mio-meny. 1-2

19 Komponenter på baksiden Ref. Komponent Beskrivelse Synsvinkel Blits Kameralinse Høyttaler Du kan justere avstanden og vinkelen når du tar et bilde av deg selv. Gir ekstra lys når du tar bilder. Bruk blitsen forsiktig (se Sikkerhetsforhåndsregler avsnittet på side xii for mer informasjon). Tar bilder eller spiller inn videoklipp. Sender ut musikk, lyder og stemme. 1-3

20 Komponenter på venstre side Ref. Komponent Beskrivelse Hull for håndbånd Kamera-knapp Navigeringspinne Hodetelefon-kontakt Håndbåndet festes til denne åpningen. Starter kameraprogrammet som brukes for å ta bilder eller spille inn videoklipp. Flytter opp, ned, venstre eller høyre på skjermen ved å dytte pinnen i korresponderende retning. Enter-knappen i midten bekrefter valget ditt, på samme måte som en Enter-knapp på et tastatur. Kobles til et par hodetelefoner. 1-4

21 Komponenter på høyre side Ref. Komponent Beskrivelse Volumkontroll Juster volumet ved å trykke på den øvre eller nedre knappen. Ved å trykke på Volumkontroll kan du dempe lyden på en innkommende samtale. SD/MMC-kortplass Brukes til et SD (Secure Digital) eller MMC (MultiMediaCard) lagringskort for flyttbar medielagring, eller SDIO trådløst nettverkskort for nettverkstilkobling. Mini-USB kontakt Kobles til AC-adapteren eller USB-kabelen. Nullstill-knapp Nullstiller A

22 Komponenter på toppen Ref. Komponent Beskrivelse GPS-antenne Skriverpenn Kontakt for bilantenne Av/på-knapp Mottar signaler fra GPS-satelittene. Trykk på berøringsskjermen for å gjøre valg og angi informasjon. Trekk skriverpennen ut fra plassen dens for bruk, og lagre den i plassen dens når den ikke er i bruk. Denne kontakten (under gummidekslet) tillater bruk av en ekstern antenne (ekstrautstyr) med magnetisk montering, som kan plasseres på toppen av bilen for bedre signal i områder hvor det er et dårlig signalmottak. Slår av og på enheten. Komponenter på bunnen Ref. Komponent Beskrivelse Utløsningsknapp Mikrofon Trykk for å løse ut bakdekslet. Mottar lyd og stemme som en opptakskilde. Fungerer som en mikrofon under en samtale. 1-6

23 1.2 Installere SIM-kortet og batteriet Etter du har søkt om en mobilkonto med en tjenesteleverandør for mobiltelefoner vil du motta et SIM-kort (Subscriber Identification Module). Dette kortet inneholder informasjon om din mobiltelefonkonto, kontakter som kan lagres og andre tjenester du abonnerer på. Du må installere et SIM-kort før du kan bruke funksjonene på telefonen. 1. Trykk på utløsningsknappen og fjern bakdekslet. 2. Trykk SIM-kortholderen til venstre og deretter opp for å åpne den. Skyv SIM-kortet inn i holderen (legg merke til retningen på kortet). Trykk SIM-kortholderen for å låse den på plass. 3. Med kontaktområdet oppover, sett inn batteriet i en vinkel og sett det deretter inn i batterirommet. 1-7

24 Hvis du må fjerne batteriet, bruk fingeren til å dytte på fingerstøtte og løft batteriet ut av batterirommet. IKKE bruk skrutrekkere eller metalliske verktøykanter for å ta batteriet ut av enheten da de kan skade og endre batteriets oppførsel på en negativ måte. 4. Sett dekselet på plass: rett bakdekslet etter låsetappene på enheten og lukk bakdekslet. Trykk deretter på midtdelen på hver side av bakdekslet for å låse det på plass. 1-8

25 1.3 Lade batteriet Lad batteriet helt opp før du tar i bruk A501 for første gang. Når batteriet lades opp for første gang vil det ta minst 8 timer. 1. Fest omformeren på AC-adapteren ( ). 2. Koble DC-enden av AC-adapteren til Mini-USB kontakten på bunnen av A501 ( ), og koble den andre enden av AC-adapteren i en stikkontakt ( ). 3. Indikatorlyset for laderen vil nå lyse rødt som viser at ladning pågår. Ikke koble A501 fra AC-strømforsyningen før batteriet er ladet helt opp, dette indikeres av at den røde indikatoren blir grønn. Dette vil ta et par timer. Når det er mulig bør du la A501 være koblet til AC-adapteren og en strømkilde. Dette vil holde batteriet ladet. MERK: A501 kan også lades opp når den er koblet til en stasjonær PC via en USB-kabel. ADVARSEL: For optimal yteevne for litium batteriet, legg merke til følgende: Optimalt miljø for ladning er 0~40 C. Når et batteri er helt utladet fordi det ikke har vært i bruk for en lengre periode, koble A501 til AC-strømkilden for ladning, og vent i minst 5 minutter før du skrur den på. Ikke lad opp batteriet hvor temperaturen er for høy (f.eks. i direkte sollys). Du trenger ikke lade batteriet helt ut før neste ladning. Du kan lade batteriet opp før det er utladet. Dersom du ikke vil bruke produktet for en lang periode, sørg for at du lader batteriet opp minst en gang annenhver uke. Overladning av batteriet kan påvirke ladning på lang sikt. 1-9

26 1.4 Skru A501 av og på Skru på for første gang 1. Sørg for at A501 er koblet til AC-strømuttaket eller at batteriet har strøm. 2. Trykk på Av/på-knappen ( ) for å slå på enheten. Baklyset på knappene vil lyse opp, og installasjonsveiviseren vil vises på skjermen. 3. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. 4. Dersom et SIM-kort har blitt satt inn, og tjenesteleverandøren (eller du) har satt PIN-koden, vil du bli bedt om å angi denne. Angi PIN-koden og trykk Enter. Dersom du ikke har satt inn et SIM-kort, vil en melding om et ugyldig eller manglende SIM-kort vises på skjermen. Du kan trykke Avbryt for å fortsette oppstartsprosessen. 5. Du vil da kunne se I dag-skjermen. Dersom et SIM-kort har blitt satt inn, vil A501 starte søket etter et mobiltelefonnettverk, og tjenesteleverandørens navn vil vises på skjermen. Gå inn i sovemodus Etter standardinnstilling, vil A501 automatisk gå inn i sovemodis etter 1 minutter uten aktivitet når den opereres med batteristrøm. Du kan trykke på Av/på-knappen ( ) på toppen av enheten for å gjenoppta enheten. Ladeindikatoren vil blinke grønt i sovemodus, dersom et SIM-kort er satt inn, for å indikere at A501 er koblet til et mobiltelefonnettverk. A501 vil automatisk gå ut av sovemodus dersom du mottar en samtale, og vil ringe (eller vibrere, avhengig av hvilke innstillinger du har valgt) og vise navn og nummer på skjermen for personen som ringer. For å endre disse innstillingene, trykk Innstillinger System Strøm. 1-10

27 Slå av MERK: For å unngå utilsiktede operasjon etter du at A501 går ut av sovemodus kan du aktivere autolåsfunksjonen for tastaturet ved å trykke Innstilinger System Strøm Avansert og velge Automatisk lås når enheten slås av ok. Enheten vil ikke gå inn i hvilemodus når du bruker navigasjonsprogrammet (kun for enkelte modeller). I slike tilfeller vil enhetens standbytid senke uten å bruke ekstern strøm. Derfor anbefales det at du avslutter navigasjonsprogrammet ordentlig når programmet ikke lenger er nødvendig. Hvis du ikke bruker enheten, trykk og hold Av/på-knappen ( å slå av enheten. ) i 3 sekunder for 1.5 Installere Microsoft ActiveSync MERK: Hvis du bruker Windows Vista trenger du ikke installere Microsoft ActiveSync på datamaskinen. Dine innstillinger for synkronisering behandles gjennom Windows Mobile Device Center. For informasjon om Windows Mobile Center, se Windows Vista Hjelp eller dokumentasjon. Du kan bruke Microsoft ActiveSync teknologi for å synkronisere informasjon på din stasjonære datamaskin og / eller en Microsoft Exchange Server med informasjonen på A501. ActiveSync sammenligner informasjonen på A501 med informasjon på den stasjonære PC-en og / eller serveren og oppdatere alt, og holde deg oppdatert med den aller siste informasjonen. ActiveSync er allerede installert på A501. Du må installere ActiveSync 4.2 på din stasjonære PC med Getting Started Disc eller fra Microsoft-websiden (www.microsoft.com). 1-11

28 ADVARSEL: Før installasjon, sjekk at du har Microsoft Outlook installert på din stasjonære datamaskin. Ikke koble enheten til datamaskinen under installasjon av ActiveSync. Du må kun koble enheten til når du blir bedt om dette. I noen tilfeler kan det oppstå problemer med tilkoblingen til A501 når den blir koblet til en Windows-datamaskin som kjører ActiveSync. Problemene kan være forårsaket av samspill mellom stasjonære brannmurprogrammer, programmer som behandler nettverkstrafikk, eller konfigureringsverktøy for LAN. For å løse problemer, trykk på Innstillinger Tilkoblinger USB til PC, og fjern deretter Aktiver avansert nettverksfuksjonalitet ok. Hvis problemet vedstår, se support-delen på Mio Technology-websiden (www.mio-tech.be). Følg prosedyrene under: 1. Slå på den stasjonære datamaskinen. 2. Sett inn Getting Started CD-en i CD-ROM-stasjonen i den stasjonære datamaskinen. 3. Velg ditt språk og trykk Go (Gå). 4. Klikk Neste på Komme skjermen. 5. Programmet vil automatisk registrere om ActiveSync er installert på den stasjonære PC-en. Klikk Neste. 6. Følg instruksjonene på skjermen for å installere ActiveSync. Du kan bli bedt om å starte den stasjonære PC-en på nytt under installasjonen. 7. Koble A501 til den stasjonære PC-en. Når du blir bedt om dette, koble mini-usb enden av ActiveSync-kabelen til bunnen av A501 og andre enden til en USB port på din stasjonære datamaskin. 1-12

29 Til PC 8. Veiviser for installasjon av ny maskinvare bør automatisk installere USB-driveren. 9. Følg instruksjonene på skjermen for å opprette et partnerskap og synkronisere A501 med den stasjonære PC-en. 10. Klikk Neste på Installasjonsstatus for programmet. skjermen. 11. Klikk Fullfør. Etter din første synkronisering, blir data du har lagret på din stasjonære PC, slik som Kalender, Kontakter og Oppgaver, blir kopiert til A501. Du er nå klar for å ta med deg PC-en uansett hvor du måtte gå. MERK: Dersom du har satt et passord på enheten, må du oppgi dette på den stasjonære PC-en for ActiveSync-tilkoblingen. 1-13

30 1.6 Bruke A501 i et kjøretøy Bruke bilholderen Bilholderen består av en bærearm og en holder. Følg denne fremgangsmåten for å montere enheten i en bil: 1. Monter bærearmen og holderen. 2. Rengjør frontruten hvor du vil plassere sugekoppen. 3. Fest sugekoppen på frontruten og trykk inn låseklaffen for å sikre sugekoppen på plass. 4. Plasser enheten forsiktig i bærearmen. 5. Snu roteringshjulet på toppen av holderen for å løsne den. Juster A501 til beste synsvinkel, og snu roteringshjulet imot klokken for å feste den. Når enheten er plassert i bærearmen kan du trykke på Volumkontrollen på bærearmen for å justere volumet. 1-14

31 ADVARSEL: Etter sugekoppen er sikkert festet til frontruten må du aldri prøve å trekke ut eller vri armen. Når du plasserer bilholderen, påse at enheten ikke forstyrrer med kjørerens synsvinkel, eller forstyrrer med betjeningen av kjøretøyets airbag eller sikkerhetsenheter. Du må alltid justere enheten og armen på bilholderen for beste synsvinkel FØR du starter kjøringen. Unngå justering av enheten med én hånd under kjøring. Når du bruker bilholderen, hold temperaturen i bilen på et normalt nivå. Dersom temperaturen blir for lav kan sugekoppen på bilholderen bli hardere og dette kan påvirke dens sugeevne. Løse låseklaffen før du fjerner bilholderen. For å opprettholde adhesjonen til sugekoppen, ta den ned og fest den på nytt minst én gang i måneden. Ikke plasser enheten fremfor bilens luftanlegg. MERK: Dersom frontruten på bilen er farget med et refleksivt belegg, er det muligens behov for en ekstern antenne (valgfri) for å videresende antennen til toppen av bilden gjennom et vindu. Koble til billaderen ADVARSEL: For å beskytte enheten mot plutselige endringer i spenning, koble billaderen etter bilmotoren har startet. Billaderen fungerer som en strømforsyning for A501. Koble den ene enden av billaderen til strømkontakten på A501 og den andre enden til sigarettenneren i bilen. 1-15

32 1.7 Utvide A501 Bruke et SD/MMC-kort A501 leveres med en SD/MMC-kortplass hvor du kan sette inn et SD eller MMC lagringskort, eller SDIO trådløst nettverkskort. Med det eksterne minnet kan du lagre eller ta sikkerhetskopi av dataen din og utveksle data med andre enheter. For å bruke et SD/MMC-kort, sett det inn i kortplassen, med kontaktpunktet inn i kortplassen og etiketten imot toppen av A501. Følg instruksjonene som følger med kortet for mer informasjon. Før du fjerner et kort, sjekk først at ingen applikasjon bruker kortet. Dytt lett på toppkanten av kortet for å løse det ut, og trekk det deretter ut av kortplassen. MERK: Et lagringskort kalles også et minnekort. Påse at ingen fremmede objekter kommer inn i kortplassen. Oppbevar et SD- eller MMC-kort i en godt beskyttet boks for å unngå støv og fuktighet når kortet ikke er i bruk. 1-16

33 Bruke øretelefonene Øretelefonene kan brukes som en håndsfri løsning. Øretelefon Lydkontroll Svar-knapp Mikrofon Svar-knappen tillater følgende handlinger: Trykk for å svare på et innkommende anrop. Trykk under en samtale for å sette samtalen på vent. Trykk igjen for å gå tilbake til snakkemodus. Trykk raskt to ganger under en samtale for å avslutte samtalen. Når du ikke holder en samtale, trykk for å aktivere Stemmehurtigtast-funksjonen. (Se avsnitt 8.3 for informasjon om Stemmehurtigtast.) 1-17

34

35 Grunnleggende 2 Grunnleggende kunnskaper kunnskaper Med dette kapittelet kan du gjøre deg kjent med de grunnleggende operasjonene for din A501 ved bruk av skrivespissen, Navigeringspinne, I dag-skjermen, menyer og programmer. Du vil også lære hvordan du skriver inn informasjon og låser A Bruke skriverspissen Bruk skrivespissen for å navigere og velge objekter på skjermen. Trekk skrivespissen ut av plassen og utvid den for enkel bruk. Oppbevar den i plassen når den ikke er i bruk. Trykk Trykk en gang på skjermen med skrivespissen for å åpne elementer og velge alternativer. Dra Hold skrivespissen på skjermen og dra den bortover skjermen for å velge tekst og bilder. Dra i en liste for å velge flere elementer. Trykk og hold Trykk og hold skrivespissen på et element for å se en liste over tilgjengelig handlinger for det elementet. I hurtigmenyen som vises, velg den handlingen du vil utføre. 2-1

36 2.2 Bruk navigasjonspinnen Med navigasjonspinnen, kan du flytte opp, ned, til venstre og høyre innenfor en meny. Det er spesielt nyttig for en en-hånds operasjon. For å flytte imot en retning, trykk pinnen imot korresponderende retning. For å aktivere valgte element, trykk på joysticken. 2.3 I dag-skjermen Du vil se I dag-skjermen første gang du skrur på A501 hver dag. I dag-skjermen kan du åpne ved å trykke på og så I dag. I dag-skjermen viser deg kommende avtaler, aktive oppgaver og informasjon om e-postmeldinger. Langs toppen av I dag-skjermen vil du se volumikonet, klokken og indikatorer for konnektivitet. Du kan trykke på en seksjon av I dag-skjermen for å åpne programmet som er knyttet til den seksjonen. Trykk for å vise tilkoblingsstatusen. Trykk for å vise telefonstatusen. Trykk for å endre volumet eller dempe alle lyder. Trykk for å endre dato og tid. Trykk for å slå av eller på telefon og Bluetooth-funksjonene. En oversikt over din dag. Trykk på et element for å gå til tilknyttet program slik at du kan se eller endre informasjon. Hurtigstartlinje Dra opp/ned for å vise flere elementer. Venstre mykknapp Snarveiskurv Høyre mykknapp 2-2

37 MERK: Du kan tilpasse hva som vises på I dag-skjermen ved å trykke Innstillinger Personlig I dag. Landskapsvisning Du kan bruke A501 i en landskapsvisning. Hvis du vil endre skjermvisningen, gjør du ett av følgende: På I dag-skjermen, pek på ikonet i nedre høyre hjørne. Trykk Innstillinger System Skjerm, og velg Liggende (høyrehendt) eller Liggende (venstrehendt). Klikk ok for å lagre innstillingene. 2.4 Navigasjonslinje og verktøylinje Navigasjonslinjen er plassert på toppen av skjermen. Det viser det aktive programmet og gjeldende tid og lar deg bytte mellom programmer og lukke skjermer. Navigasjonslinjen og Start-menyen: Portrettmodus: Trykk for å velge et program. Trykk for å se ytterligere programmer. Trykk for å tilpasse A501. Trykk for å raskt velge et program du har brukt nylig. 2-3

38 Landskapsmodus: Trykk for å raskt velge et program du har brukt nylig. Bruk verktøylinjen på bunnen av skjermen for å utføre oppgaver i programmer. Verktøylinjen inneholder en myk knapp på venstre og høyre side, og Input panel-knapp i midten. Den myke knappen på høyre side er vanligvis Meny mens den venstre knappen varierer fra program til program. Et eksempel på en vertkøylinje: Venstre mykknapp Høyre mykknapp Knapp for innlesingspanel 2.5 Hurtigstartlinje Du kan bruke Hurtigstartlinjen på I dag-skjermen for å raskt bytte til spesifikke programmer. Som standard kan du bruke Hurtigstartlinjen for følgende programmer (fra venstre til høyre): Mio-meny (Se avsitt 2.7.) Bilder og videoer (Se avsitt 6.7.) 2-4

39 Merknader (Se avsnitt 5.4.) Anropshistorikk (Se avsnitt 3.8.) Internet Explorer (Programmet vil gå til Mio-tech Online websiden som standard. (Se avsnitt 10.1 for mer informasjon om tilkoblinger.) I Hurtigstartlinjen er Mio-meny ikke et justerbart element. Du kan trykke på knappen for å tilpasse opp til 4 elementer som skal vises i Hurtigstartlinjen. Først avbryter du visningen av et element, deretter velger du det elementet du vil vise. Du kan trykke Flytt opp og Flytt ned for å justere posisjonen elementene vises i. I Vis ikoner, kan du velge programikonet som skal vises i nedre høyre hjørne av I dag-skjermen. En rød X på ikonet betyr at ikonet ikke vil vises på I dag-skjermen. Når du er ferdig, trykk ok for å lagre innstillingen. 2.6 Snarveiskurv Snarveiskurven i nedre høyre hjørne av I dag-skjermen gir rask tilgang til flere programmer. Snarveiskurven inkluderer følgende elementer (fra venstre til høyre): Pek for å deaktivere eller aktivere Stemmehurtigtast-funksjonen via Bluetooth-øretelefonen (ekstrautstyr). Pek for å laste ned en ny satellittkalibreringsdatafil (ephemeris). Pek for å se hovedminnet. Pek for å se lagringskortminnet. Pek for å se batteristrøm. Pek for å endre skjermvisning. 2-5

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE Norsk Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være varemerker eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G

iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G Innhold 5 Kapittel 1: Komme i gang 5 Hva du trenger 5 Aktivere iphone 6 Oppgradere fra forrige iphone-modell 6 Sette inn SIM-kortet 6 Registrere iphone 7 Synkronisere

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Sitemaster TP803 3G brukermanuell. Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon

Sitemaster TP803 3G brukermanuell. Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon Sitemaster TP803 3G brukermanuell Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon Kort innføring Takk for at du valgte JCB TP803 3G mobiltelefon. Du finner detaljert informasjon om dens funksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia E63 6.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-437-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG L700I http://no.yourpdfguides.com/dref/2593141

Din bruksanvisning SAMSUNG L700I http://no.yourpdfguides.com/dref/2593141 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GT-S5830. Brukerhåndbok

GT-S5830. Brukerhåndbok GT-S5830 Brukerhåndbok Bruk av denne bruksanvisningen Takk for at du kjøpte denne mobiltelefonen fra Samsung. Denne telefonen gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gratulerer med kjøpet av Sony Ericsson P1i. Du vil få mye glede av effektive e-postverktøy, det 3,2 megapikslers kameraet og rask Internett-forbindelse mens du er på farten. I tillegg til det forhåndsinstallerte

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

BlackBerry Torch Series. BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Versjon: 7.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Torch Series. BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Versjon: 7.1. Brukerhåndbok BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Versjon: 7.1 Brukerhåndbok Publisert: 2012-09-24 SWD-20120924171801983 Innhold Hurtighjelp... 8 Komme i gang: Smarttelefonen... 8 Populære

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5140 9230236 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NPL-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21 Innhold Komme i gang...4 Berøringsinstruksjoner...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Berøringsfunksjonalitet...9 Menyoversikt...11

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Brukerhåndbok Versjon: 7.0 Hvis du vil finne de nyeste brukerhåndbøkene, kan du gå til www.blackberry.com/docs/ smartphones. SWD-1735726-0726040753-031

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BlackBerry Storm2 Series BlackBerry Storm2 9520/9550 Smartphones Versjon: 5.0. Brukerhåndbok

BlackBerry Storm2 Series BlackBerry Storm2 9520/9550 Smartphones Versjon: 5.0. Brukerhåndbok BlackBerry Storm2 Series BlackBerry Storm2 9520/9550 Smartphones Versjon: 5.0 Brukerhåndbok Hvis du vil finne de nyeste brukerhåndbøkene, kan du gå til www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-643442-0817024546-031

Detaljer