Brukerveiledning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. www.mio-tech.be"

Transkript

1 Brukerveiledning

2 Revidering: R00 Varemerker Microsoft, Windows, Windows-logoet, Windows Media, Outlook og ActiveSync er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Microsoft Corporation i United States og / eller andre land. Microsoft produkter er lisensiert til OEM-er av Microsoft Licensing, Inc. et datterselskap fullstendig eid av Microsoft Corporation. Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres respektive firmaer. Merk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

3 Innholdsfortegnelse 1 Komme i gang Identifisere maskinvarekomponentene...1 Komponenter på forsiden...1 Komponenter på baksiden...3 Komponenter på venstre side...4 Komponenter på høyre side...5 Komponenter på bunnen Klargjøre enheten for bruk...6 Førstegangs oppsett...6 Tilkobling av AC-strøm og lade opp batteriet Bruke enheten i et kjøretøy...8 Bruke bilholderen...8 Koble til billaderen Skru Lomme-PC-en På og Av...9 Slå av til hvilemodi...9 Slå på for å gjenoppta Installere Microsoft ActiveSync Utvide Lomme-PC-en...11 Bruke et SD/MMC-kort...11 Tilbehør Grunnleggende kunnskaper Bruke skrivespissen Bruk navigasjonspinnen Today-skjermen...14 Landskapsvisning Navigasjonslinje og verktøylinje Kjøre programmer Snarveimenyer Meldinger...17 i

4 2.8 Skrive inn informasjon Skriv inn tekst med innlesingspanelet Skrive på skjermen Tegne på skjermen Spille inn en melding Bruke MIN tekst Låse Lomme-PC-en Utvide Lomme-PC-en Strømbehandling Signaler og handlinger ved lavt batterinivå Strømbehandling Tips for strømsparing Behandle minnet Lagring og programminnet Ytterligere minne Tilpasse Lomme-PC-en Søke og organisere informasjon Sikkerhetskopiere data Legge til eller fjerne programmer Legge til programmer Legge til programmer med ActiveSync Fjerne programmer Microsoft Pocket Outlook Calendar: Planlegge avtaler og møter Opprette en avtale Bruke Calendar oppsummeringsskjerm Kontakter: Spore venner og kollegaer Opprette en kontakt Bruke oppsummeringsskjermen for Contacts Oppgaver: Lage en gjøremålsliste Opprette et gjøremål Bruke oppsummeringsskjermen for Task Notes: Fange opp tanker og ideer Opprette et notat Messaging: Sende og motta e-postmeldinger Synkronisere e-postmeldinger Koble direkte til en e-postserver Bruke meldingslisten Skrive og sende meldinger Behandle e-postmeldinger og mapper ii

5 5 Flere programmer Microsoft ActiveSync...55 Synkronisere data Word Mobile...58 Opprette et dokument...58 Åpne et dokument Excel Mobile...60 Opprette en arbeidsbok...60 Åpne en arbeidsbok PowerPoint Mobile Pocket MSN Windows Media Player for Lomme-PC Pictures & Videos Ytterligere programmer...66 Dialer...66 econverter (Konverterer)...72 Bildefremviser Koble deg opp Innstillinger for tilkoblinger...75 Modem tilkobling...75 Tilkobling over et nettverkskort (Ethernet) Bruke Blåtann...78 Aktivere Blåtann...78 Utforske Blåtann enheter...79 Koble deg opp til Internett...79 Overføre filer via Blåtann...81 Bruk ActiveSync via Blåtann...82 Bruk Intercom via Blåtann...83 Utveksle personlig informasjon...84 Tilgang til et personlig nettverksområde...86 Bruke en Voice Gateway...87 Konfigurere Blåtann innstillinger...88 Bruke My Shortcuts...92 Vis aktive tilkoblinger Bruke Internet Explorer Mobile...94 Se Mobile Favorites og Channels...94 Surfe Internett...95 Mobile Favorites mappen Problemløsning og vedlikehold Tilbakeføre Lomme-PC-en Restoring Last State iii

6 7.3 Strømproblemer Minneproblemer Skjermproblemer Tilkoblingsproblemer Problemer med kabeltilkobling Problemer med modemtilkoblinger Problemer med nettverkstilkoblinger Ta vare på Lomme-PC-en Generelle veiledninger Veiledninger for reise A Myndighetsregulerende informasjon A.1 Myndighetsregulerende kunngjøringer Merknad for Europa A.2 Sikkerhetshensyn Om lading Om AC-adapteren Om batteriet iv

7 Forord Velkommen Gratulerer med ditt kjøp av Windows Mobile for Lomme-PC med innebygd GPS funksjon. Grunnet størrelsen og kapabiliteten til denne enheten, kan du holde den viktigste informasjon for ditt privatliv eller forretningsliv oppdatert og lett tilgjengelig. Microsoft ActiveSync øker kraften til din Lomme-PC ved å gi deg muligheten til å synkronisere informasjonen på skrivebordet ditt eller Microsoft Exchange Server med Lomme-PC-en din. Om denne veiledningen Denne veiledningen inneholder omfattende informasjon om Lomme-PC-en din for å gi deg hjelp til å betjene enheten. Gjennom hele veiledningen blir følgende konvensjoner brukt for å utheve elementer i teksten. MERK: gir deg ytterligere tips eller informasjon som krever ekstra oppmerksomhet. FORSIKTIG: identifiserer viktig informasjon som, hvis ikke den følges, kan resultere i tap av data eller skade på enheten. Ethvert navn på en meny, kommando, ikon eller knapp som du kan se på skjermen, er skrevet i fet skrift. Eksempel: I Start-menyen, velg Innstillinger. v

8 Hvor kan du finne informasjon For informasjon om Betjening av GPS-navigasjon Programmer på Lomme-PC-en din Koble til og synkroniser med en stasjonær datamaskin Siste nytt om Lomme-PC-er drevet av Windows Se denne kilden Veiledningen som fulgte med GPS-programvaren Denne Brukerveiledningen eller online hjelp på din Lomme-PC Kapittel 6 i denne veiledningen eller ActiveSync Help på din stasjonære datamaskin Nettside for Microsoft mobile enheter: vi

9 1 Komme i gang Dette kapittelet introduserer deg til de eksterne komponentene til din Lomme-PC og guider deg gjennom hvordan du skal sette opp PC-en for bruk. MERK: Avhengig av hvilken modell du kjøpte, kabinettfargen og utseende på tilbehørene kan være forskjellig fra de vist i denne veiledningen. 1.1 Identifisere maskinvarekomponentene Komponenter på forsiden 1

10 Ref Komponent Beskrivelse Berørelsesskjerm Viser utdataen på din Lomme-PC. Trykk på skjermen med skriverspissen for å velge menykommandoer eller oppgi informasjon. Strømknapp Skrur på eller av PC-en din ved å trykke lett. Slår skjermens baklys av ved å trykke og holde. Mikrofone Mottar lyd og stemme til innspilling av stemme. Navigasjonspinne Flytter opp, ned, venstre eller høyre ved å trykke knappen imot korresponderende retning. Velg ved å trykke. Høyttaler Sender ut musikk, lyder og stemme. Programknapper Hver av de fire knappene gir deg en enkel måte å bruke et program eller en funksjon på. Knappene kan tilpasses. Ikonene på knappene viser standardfunksjonene: Kalender Kart* Hurtigsøk* Roter * Knappen fungerer kun hvis Mio Map (et ekstra program) er installert i ditt system. Meldingsindikator Blinker i rødt for å informere deg om planlagte avtaler, alarmer og påminnelser. Indkator for laderen Lyser gult for å vise at batteriet lades, og grønt når batteriet er ferdig ladet. 2

11 Komponenter på baksiden Ref Komponent Beskrivelse Skrivespiss GPS-antenne Kontakt for bilantenne Oppladbart batteri Trykk på berørelsesskjermen for å gjøre valg og angi informasjon. Trekk skrivespissen ut av plassen den og oppbevar den i plassen når den ikke er i bruk. Mottar signaler fra GPS-satelittene når den blir løftet opp i horisontal posisjon. Denne kontakten (under gummi omslaget) lar deg bruke en ekstern antenne med magnetisk beslag, som kan plasseres på toppen av bilen for bedre signal i områder med dårlig mottak. Fungerer som strømforsyning når den eksterne strømforsyningen ikke er tilgjengelig. 3

12 Komponenter på venstre side Ref Komponent Beskrivelse Opptaksknapp Nullstillingsknapp Kontakt for hodetelefoner Spiller inn stemmer ved å trykke og holde inne knappen. Starter Lomme-PC-en på nytt. Kobler til et par stereo hodetelefoner. 4

13 Komponenter på høyre side Ref Component Description SD/MMC-plass Godtar et valgtfritt SD (Secure Digital eller MMC (MultiMediaCard kort for ekstern lagring. Komponenter på bunnen Ref Komponent Beskrivelse Mini-USB kontakt Kobler til AC-adapteren eller ActiveSync kabelen. 5

14 1.2 Klargjøre enheten for bruk Førstegangs oppsett Førstegangs oppsettet inkluderer å sette ON/OFF-bryteren til ON, installere batteriet og fullføre installasjonsveiviseren. 1. Fjern batteridekslet ved å trykke på utløserknappen ( ) skyv deretter dekslet av. Trekk ut skrivespissen og bruk den til å skyve ON/OFF-bryteren til ON (venstre) posisjon ( ). FORSIKTIG: La alltid ON/OFF-bryteren stå i ON-posisjon for normal betjening. 6

15 2. Installer batteriet ved å først sette inn terminalenden av batteriet ( ) i en vinkel og så dytte ned den andre enden ( ). Sett på batteridekslet igjen ( ). 3. Enheten vil automatisk slå seg på. Koble til AC-adapteren, som beskrevet i neste underkapittel. 4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonsveiviseren. Du vil da kunne se Today-skjermen. Tilkobling av AC-strøm og lade opp batteriet Lad batteriet helt opp før du bruker Lomme-PC-en for første gang. 1. Fest omformeren på AC-adapteren ( ). Koble mini-usb enden av AC-adapteren til enheten din ( ) og den andre enden til en stikkontakt ( ). Ladningsindikator konverteringskontakt 7

16 2. Indikatorlyset for laderen vil nå lyse gult som viser at ladning pågår. Ikke koble Lomme-PC-en fra AC-strømforsyningen før batteriet er ladet helt opp, dette indikeres av at den gule indikatoren blir grønn. Dette vil ta et par timer. Når batteriet lades opp for første gang vil det ta minst 8 timer. Når det er mulig bør du la Lomme-PC-en være koblet til AC-adapteren og en strømkilde. Dette vil holde batteriet ladet. FORSIKTIG: For optimal yteevne for litium batteriet, legg merke til følgende: Ikke lad opp batteriet hvor temperaturen er for høy (f.eks. i direkte sollys). Du trenger ikke lade batteriet helt ut før neste ladning. Du kan lade batteriet opp før det er utladet. Dersom du ikke vil bruke produktet for en lang periode, sørg for at du lader batteriet minst en gang annenhver uke. Overladning av batteriet kan påvirke ladningens yteevne. MERK: Lomme-PC-en din kan også lades når den er koblet til en stasjonær PC via ActiveSync kabelen. 1.3 Bruke enheten i et kjøretøy Bruke bilholderen FORSIKTIG: Når du plasserer bilholderen, påse at enheten ikke forstyrrer med kjørerens synsvinkel, eller forstyrrer med betjeningen av kjøretøyets airbag eller sikkerhetsenheter. Dersom frontruten på bilen er farget med et refleksivt belegg, er det muligens behov for en ekstern antenne (valgfri) for å videresende antennen til toppen av bilden gjennom et vindu. Bilholderen består av en bærearm og en fleksibel stativ for vinduet. Bruk bilholderen for å feste enheten i et kjøretøy. (Se et seperat dokument for instruksjoner om installasjon.) Påse at GPS-antennen har en klar utsikt til himmelen. Koble til billaderen Billaderen forsyner Lomme-PC-en med strøm når du bruker den i en bil. FORSIKTIG: For å beskytte enheten mot plutselige endringer i spenning, koble billaderen etter bilmotoren har startet. 8

17 Koble den ene enden av billaderen til strømkontakten på enheten din og den andre enden til sigarettenneren i bilen. Til sigarettenner 1.4 Skru Lomme-PC-en På og Av Etter førstegangs oppsettet går Lomme-PC-en inn i en ventemodi når du slår den av og starter igjen når du slår den på. Slå av til hvilemodi Du kan sette Lomme-PC-en din i hvilemodi ved å trykke lett på strømknappen Etter standardinnstilling, vil Lomme-PC-en automatisk gå inn i hvilemodi etter 3 minutter uten aktivitet når den opereres med batteristrøm. (For å endre disse innstillingene, klikk Settings (Innstillinger) System Power (Strøm) Advanced (Avansert). Slå på for å gjenoppta Du kan gjenoppta Lomme-PC-en ved å trykke lett på strømknappen. Du kan også trykke på en av programknappene. 9

18 1.5 Installere Microsoft ActiveSync Du kan bruke Microsoft ActiveSync teknologi for å synkronisere informasjon på din stasjonære datamaskin og / eller en Microsoft Exchange Server med informasjonen på Lomme-PC-en. ActiveSync sammenligner informasjonen på Lomme-PC-en med informasjon på den stasjonære PC-en og / eller serveren og oppdatere alt, og holde deg oppdatert med den aller siste informasjonen. ActiveSync er allerede installert på Lomme-PC-en din. Du må installere ActiveSync på din stasjonære datamaskin. Følg prosedyrene under: FORSIKTIG: Før installasjon, sjekk at du har Microsoft Outlook installert på din stasjonære datamaskin. Ikke koble Lomme-PC-en til den stasjonære datamaskinen før ActiveSync er installert. 1. Slå på den stasjonære datamaskinen. 2. Sett inn Getting Started CD-en i CD-ROM-stasjonen i den stasjonære datamaskinen. 3. Klikk Neste for å fortsette. 4. Installasjonsveiviseren vil så installere Microsoft ActiveSync Følg instruksjonene på skjermen for å installere ActiveSync. 5. Når du blir bedt om dette, koble mini-usb enden av ActiveSync-kabelen til bunnen av Lomme-PC-en og andre enden til en USB port på din stasjonære datamaskin. 10

19 6. Følg instruksjonene på skjermen for å opprette et synkroniseringspartnerskap og synkronisere Lomme-PC-en med den stasjonære PC-en. Etter din første synkronisering, blir data du har lagret på din stasjonære PC, slik som Kalender, Kontakter og Oppgaver, blir kopiert til Lomme-PC-en. Du er nå klar for å ta med deg PC-en uansett hvor du måtte gå. 1.6 Utvide Lomme-PC-en Bruke et SD/MMC-kort Lomme-PC-en har en SD/MMC-plass hvor du kan sette inn et valgfritt Secure Digital eller MultiMediaCard lagringskort. Med det eksterne minnet kan du lagre eller ta sikkerhetskopi av dataen din og utveksle data med andre enheter. MERK: Et lagringskort kalles også et minnekort. Påse at ingen fremmede objekter kommer inn i kortplassen. Oppbevar et SD- eller MMC-kort i en godt beskyttet boks for å unngå støv og fuktighet når kortet ikke er i bruk. For å bruke et SD/MMC-kort, sett det inn i kortplassen, med kontaktpunktet inn i kortplassen og etiketten imot toppen av Lomme-PC-en. Følg instruksjonene som følger med kortet for mer informasjon. For å fjerne kortet, sjekk først at ingen applikasjoner bruker kortet, dytt så toppkanten av kortet lett inn for å løse det ut, og trekk kortet så ut av kortplassen. 11

20 Tilbehør Du kan utvide kapabiliteten på Lomme-PC-en ved å kjøpe tilbehør designet for denne PC-en, erstatte tapte deler eller forenkle operasjonen din. MERK: Kontakt forhandleren din for informasjon om tilgjengelig tilbehør fra produsenten av din Lomme-PC. Bruken av uatorisert tilbehørt vil annulere garantien din. For detaljert informasjon om bruk av tilbehør, se instruksjonene som fulgte med tilbehøret. 12

21 2 Grunnleggende kunnskaper Med dette kapittelet kan du gjøre deg kjent med de grunnleggende operasjonene for din Lomme-PC ved bruk av skrivespissen, navigasjonspinnen, Today-skjermen, menyer og programmer. Du vil også lære hvordan du skriver inn informasjon og låser Lomme-PC-en. 2.1 Bruke skrivespissen Bruk skrivespissen for å navigere og velge objekter på skjermen. Trekk skrivespissen ut av plassen og utvid den for enkel bruk. Oppbevar den i plassen når den ikke er i bruk. Trykk Trykk en gang på skjermen med skrivespissen for å åpne elementer og velge alternativer. Dra Hold skrivespissen på skjermen og dra den bortover skjermen for å velge tekst og bilder. Dra i en liste for å velge flere elementer. Trykk og hold Trykk og hold skrivespissen på et element for å se en liste over tilgjengelig handlinger for det elementet. I hurtigmenyen som vise s, velg den handlingen du vil utføre. 13

22 2.2 Bruk navigasjonspinnen Med navigasjonspinnen kan du flytte opp, ned, til venstre og høyre innenfor en meny. Det er spesielt nyttig for en en-hånds operasjon. Venstre Opp Høyre For å flytte imot en retning, trykk knappen imot korresponderende retning. For å aktivere valgte element, trykk på knappen. Ned 2.3 Today-skjermen Når du slår på Lomme-PC-en for første gang hver dag (eller etter 4 timer uten bruk), vil du se Today-skjermen. Today-skjermen viser deg kommende avtaler, aktive oppgaver og informasjon om e-postmeldinger. Langs toppen av Today-skjermen vil du se volumikonet, klokken og indikatorer for konnektivitet. Du kan trykke på en seksjon av Today-skjermen for å åpne programmet som er knyttet til den seksjonen. Today-skjermen kan du åpne ved å trykke på og så Today. Trykk for å koble til Trykk for å endre volum eller dempe alle lyder Trykk for å bytte til et program Trykk for å endre dato og tid Et raskt blikk på din dag Trykk på et element for å tilgang til assosiert program slik at du kan se eller endre informasjon Venstre myk knapp Høyre myk knapp 14

23 Landskapsvisning Du kan bruke Lomme-PC-en i en landskapsvisning. Det finnes tre måter å endre skjermvisningen på. Trykk Settings (Innstillinger) System Screen (Skjerm) Landscape (Landskap) eller Portrait (Portrett). Trykk på roteringsknappen ( ). Løft opp GPS-antennen og roter den 90 grader. 2.4 Navigasjonslinje og verktøylinje Navigasjonslinjen er plassert på toppen av skjermen. Det viser det aktive programmet og gjeldende tid og lar deg bytte mellom programmer og lukke skjermer. Navigasjonslinjen og Start-menyen: Trykk for å velge et program Trykk for å raskt velge et program du har brukt nylig Trykk for å se ytterligere programmer Trykk for å tilpasse Lomme-PC-en 15

24 Bruk verktøylinjen på bunnen av skjermen for å utføre oppgaver i programmer. Verktøylinjen inneholder en myk knapp på venstre og høyre side, og Input panel-knapp i midten. Den myke knappen på høyre side er vanligvis Menu(Meny) mens den venstre knappen varierer fra program til program. Et eksempel på en vertkøylinje: Venstre myk knapp Knapp for innlesingspanel Høyre myk knapp 2.5 Kjøre programmer Du kan bytte fra et program til et annet uten å lukke et program. For å kjøre et program, trykk i øverste venstre hjørne av skjermen og velg fra Start-menyen. For tilgang til ytterligere programmer, trykk Programs (Programmer) og trykk på programmets ikon. Du kan trykke på en programknapp på frontsiden av Lomme-PC-en. Ikonene på knappene identifiserer standardprogrammene de er knyttet til 2.6 Snarveimenyer Med snarveimenyer kan du raskt velge en handling for et element. For eksempel, du kan bruke snarveimenyen i kontaktlisten for å raskt slette en kontakt, lage en kopi av en kontakt eller sende en e-postmelding til en kontakt. Handlingene i snarveimenyen varierer fra program til program. For tilgang til en snarveimeny, trykk og hold skrivepinnen over navnet på det elementet du ønsker å utføre handlingen på. Når menyen kommer frem, løft styrepinnen og trykk på den handlingen du vil utføre. Eller trykk utenfor menyen for å lukke menyen uten å utføre en handling 16

25 Trykk og hold for å vise snarveismenyen Løft skrivespissen og trykk på handlingen du vil. Trykk utenfor menyen for å lukke uten å utføre en handling. 2.7 Meldinger Lomme-PC-en din har mange ulike måter å minne deg på at det er noe du skal gjøre. For eksempel, hvis du har satt opp en avtale i Kalenderen, lagt inn en oppgave med en leveringsdato i Oppgaver, eller en alarm i Klokken, vil du bli varslet etter en av følgende metoder: En melding kommer frem på skjermen. En lyd, som du kan spesifisere, spilles av. Meldingsindikatoren blinker rødt. For å velge ulike typer lyder og påminnelser for PC-en din, trykk Settings (Innstillinger) Personal (Personlig) Sounds & Notifications (Lyder og meldinger). 2.8 Skrive inn informasjon Det er flere måter du kan legge til ny informasjon: Bruk Input (innlesing) panelet for å legge til skrevet tekst, eller bruk det myke tastaturet eller andre metoder. Skriv direkte på skjermen. Tegn bilder på skjermen. Snakk inn i mikrofonen for å spille inn en melding. 17

26 Skriv inn tekst med innlesingspanelet Bruk innlesingspanelet for å skrive inn informasjon i hvilket som helst program på Lomme-PC-en din. Du kan enten skrive ved å bruke det myke tastaturet eller, Block Recognizer, Letter Recognizer eller Transcriber. Tegn vil vises som skrevet tekst på skjermen. For å vise eller gjemme innlesingspanelet, trykk på Input Panel (Innlesingspanel) knappen. Trykk på pilen ved siden av innlesingspanel knappen for å se dine valg. Velg en innlesingsmetode Knapp for innlesingspanel Trykk for å se dine valg Når du bruker innlesingspanelet, vil Lomme-PC-en gjette hvilket ord du prøver å skrive eller trykke inn og vise det over innlesingspanelet. Når du trykker på det viste ordet blir det satt inn i teksten din ved innsettingspunktet. Jo oftere du bruker Lomme-PC-en din, jo lettere blir det å bruke denne funksjonen. Trykk her hvis dette er rett ord 18

27 MERK: For å endre alternativer for gjetting av ord, slik som antall ord foreslått på samme tid, trykk Settings (Innstillinger) Personal (Personlig) Input (Innlesing) Word Completion (Fullføring av ord). Gjenkjenner Med Block Recognizer, kan du bruke skrivespissen for å lese inn tegn ved bruk av stryking som er veldig lik Palm Graffiti metoden. Skrive med Gjenkjenner: 1. Trykk pilen ved siden av innlesingspanel knappen og trykk så Block Recognizer (Gjenkjenner). 2. Skriv en bokstav i boksen. Når du skriver et brev blir det konvertert til skrevet tekst som vises på skjermen. For spesifikke instruksjoner for bruk av Block Recognizer, åpne Block Recognizer og trykk på spørsmålstegnet ved siden av skriveområdet. Bokstav gjenkjenner Med Letter Recognizer, kan du skrive inn bokstaver med skrivespissen på samme måte som du skriver med en penn på et papir. Skrive med Letter Recognizer: 1. Trykk pilen ved siden av innlesingspanel knappen og trykk så Letter Recognizer (Bokstav gjenkjenner). 2. Skriv en bokstav i boksen. Når du skriver et brev blir det konvertert til skrevet tekst som vises på skjermen. For spesifikke instruksjoner for bruk av Letter Recognizer, åpne Letter Recognizer og trykk på spørsmålstegnet ved siden av skriveområdet. Transcriber Med Transcriber kan du skrive hvor som helst på skjermen ved bruk av skrivespissen akkurat som du ville ha gjort på papir. Til forskjell fra Letter Recognizer og Block Recognizer kan du skrive en setning eller mer av informasjon; så kan du ta en pause og la Transcriber endre de skrevne bokstavene til trykt tekst. For å skrive med Transcriber: 19

28 1. Trykk pilen ved siden av innlesingspanel knappen og trykk så Transcriber (Omskriver). 2. Skriv hvor som helst på skjermen. For spesifikke instruksjoner om bruk av Transcriber, åpne Transcriber og trykk på spørsmålstegnet i øverste høyre hjørne av skjermen. Skrive på skjermen I hvilket som helst program som godtar skriving, slik som Notes programmet, kan du bruke skrivespissen din for å skrive direkte på skjermen. Skriv på samme måte som du gjør på papir. Du kan endre og formatere det du har skrevet, og konvertere informasjon til tekst senere. Skriving For å skrive på skjermen, skriv Menu (Meny) Draw (Tegn) for å bytte til tegningsmodi. Denne handlinger viser linjer på skjermen for å hjelpe deg skrive. MERK: Ikke alle programmer støtter denne tegningsmoden. Endre skrivingen din Dersom du ønsker å endre eller formatere skrivingen, må du først velge skrivingen og så endre den. 20

29 1. Trykk og hold skrivespissen ved siden av teksten du ønsker å velge til innsettingspunktet vises. Uten å løfte, dra skrivespissen over teksten du ønsker å velge. 2. Trykk og hold det valgte ordet og trykk en editeringskommando (klipp ut, kopier eller lim inn) på snarveismenyen eller trykk på kommandoen på Menu(Meny) Edit(Endre). Dersom du skrev på skjermen med et uhell, trykk Menu(Meny) Undo Ink (Omgjør)og prøv igjen. Konvertere skrivingen din til tekst 1. Dersom du ønsker å kun konvertere enkelt ord, velg dem før du går videre til neste trinn. 2. For å konvertere skriving til tekst, trykk Menu(Meny) Tools (Verktøy) Recognize(Gjenkjenn) eller trykk og hold de valgte ordene og trykk Recognize(Gjenkjenn) i snarveismenyen. Skrivingen din blir byttet til tekst. Dersom et ord ikke blir gjenkjent, blir det stående som det er. Velg teksten du vil konvertere og trykk Gjenkjenn i snarveismenyen Skriften blir forvandlet til tekst Dersom konverteringen ikke stemmer kan du velge ulike ord fra en liste over alternative ord, eller gå tilbake til original skriving. 1. Trykk og hold det ukorrekte ordet (trykk et ord om gangen). 21

30 2. I snarveismenyen, velg Alternates (Alternativer). En meny med liste over alternative ord vises. 3. Trykk på det ordet du ønsker å bruke eller trykk på skrivingen din på toppen av menyen for å gå tilbake til original skriving. Trykk for å gå tilbake til din opprinnelige skrift. Eller, trykk på det ordet du vil bruke. Noen tips for å lettere gjenkjenning: Skriv pent. Skriv på linjene og tegn underlengder under linjen. Skriv streket for «t» og apostrofer under topplinjen slik at de ikke blandes med ordet over. Skriv punktum og komma over linjen. For bedre gjenkjennelse, bruk Menu (Meny) Zoom for å øke zoomnivået til 300%. Skriv bokstavene til et ord tett sammen og la det være store mellomrom mellom ord. Ord med bindestreker, fremmed ord som bruker spesielle tegn som slik aksent tegn kan ikke konverteres. Dersom du legger skriving til et ord for å endre det (f.eks. endre en «3» til «8») etter du har forsøkt å få det gjenkjent, vil den nye skrivingen ikke inkluderes når du prøver å gjenkjenne skrivingen igjen. 22

31 Tegne på skjermen Du kan tegne på skjermen på samme måte som du skriver på skjermen. Forskjellen mellom skriving og tegning på skjermen er hvordan du velger elementer og hvordan de kan endres. For eksempel, valgte tegninger kan du endre størrelse på, skriving kan ikke dette. Lage en tegning 1. Trykk Menu (Meny) Draw (Tegn) for å aktivere tegningsmodi. Et avkrysningstegn ( ) vises foran kommandoen. 2. For å lage en tegning, kryss over tre linjerte linjer på din første overstrykning. En tegningsboks vises. 3. Påfølgende overstrykninger i eller berøringer av tegningsboksen blir en del av tegningen. Tegningersom ikke krysser over tre linjerte linjer vil bli behandlet som skriving. Tegningsboksen indikerer kantene for tegningen MERK: Det kan hende du ønsker å endre zoomnivået slik at du enklere kan arbeide med eller se tegningen din. Trykk Menu( Meny) Zoom og velg et zoomnivå. Endre tegningen din Dersom du ønsker å endre eller formatere en tegning må du først velge tegningen. 23

32 1. Trykk Menu (Meny) Draw (Tegn) for å deaktivere tegningsmodi. Avkrysningsmerket ( ) før kommandoen vil forsvinne. 2. Trykk og hold skrivespissen på tegning til valgskjermen vises. 3. Trykk og hold den valgte tegningen og trykk så på en endringskommando (klipp ut, kopier eller lim inn) i snarveismenyen. 4. For å endre størrelsen på et bilde, dra en valgskjerm. Spille inn en melding I hvilket som helst program hvor du kan skrive eller tegne på skjermen, kan du også enkelt spille inn tanker, påminnelser eller telefonummer. I Notes programmet kan du enten lage en enkel innspilling eller inkludere en innspilling i et skrevet notat. Dersom du ønsker å inkludere innspillingen i et notat, åpne notatet først. I Messaging programmet kan du legge et opptak til en e-postmelding. Lage en innspilling: 1. Hold Lomme-PC-ens mikrofon i nærheten av munnen eller annen lydkilde. 2. Trykk og hold inne opptaksknappen på siden av Lomme-PC-en. Dersom høyttaleren ikke er dempet vil en pipelyd indikere at Lomme-PC-en spiller inn. Meldingsindikatoren lyser rødt mens innspillingen foregår. 3. Mens du holder ned innspillingsknappen, snakk inn i mikrofonen. 4. For å stanse innspillingen, løs ut opptaksknappen. Du vil høre to pipelyder. Den nye innspillingen vises i notatlisten eller som et integrert ikon. MERK: Du kan også gjøre et opptak ved å trykke på Record (Spill inn) knappen i verktøylinjen for Innspilling. (Trykk Menu (Meny) View Recording Toolbar (Vis innspillingsverktøylinje) for å se verktøylinjen.) For å spille av en innspilling, trykk i listen eller ikonet i notatet. 24

33 Indikerer et innebygd oppptak Verktøylinje for opptak Innspillingsformater Lomme-PC-en støtter flere ulike formater for stemmenotater. Formatene varierer i både kvaliteten av innspillingen og størrelsen på lydfilen. Når du velger et innspillingsformat bør du tenke på hvilken kvalitet du trenger, i tillegg til hvor mye lagringsplass innspillingen vil bruke på Lomme-PC-en. Ikke alle innspillingsformater er kompatible med andre programvarer eller datamaskiner. Dersom du vil dele dine innspillinger med andre, eller overføre en innspilling til din stasjonære PC, påse at du velger et innspillingsformat som støttes av programvaren som skal brukes for å spille innspillinger på den andre datamaskinen. PCM-formatet gir deg høyest kvalitet innspilling og er kompatibel med alle Lomme-PC-modeller, andre Windows styrte mobile enheter og stasjonære datamaskiner som bruker Windows operativsystemer. GSM 6.10 formatet er kompatibelt med alle Lomme-PC-modeller og andre Windows styrte mobile enheter men muligens ikke med stasjonære datamaskiner. For å velge et innspillingsformat: 1. Trykk Settings (Innstillinger) Input (Input). 2. I Options (Alternativer) arkfanen i kontrollpanelet for innlesingen, velg et format for stemmeinnspilling fra hurtigmenyen. Listen over innspilte formater på Lomme-PC-en indikerer samplingshastigheten, hvorvidt formatet er stereo eller mono og hvor mye 25

34 lagringsplass som kreves per sekund under innspillingen. Du kan eksperimentere med ulike samplingshastigheter og formater for å bestemme hvilke formater som best passer din stemme. Bruke MIN tekst Når du bruker Messaging eller MSN Messenger kan du bruke MIN tekst for å enkelt sette inn forhåndsinnstilt eller ofte brukte meldinger inn i tekstboksen. For å sette inn en melding, trykk Menu (Meny) My Text (MIN tekst) og trykk en melding. Trykk for å velge en forskrevet tekst MERK: Etter du har satt inn en MIN tekst melding kan du legge til tekst i meldingen fø du sender den inn. For å endre en My Text melding, trykk Menu(Meny) My Text (MIN tekst) Edit My Text Messages (Endre MIN tekst). Velg meldingen du ønsker å endre og gjør de endringene du ønsker. 26

Versjon: R00 (2007/5)

Versjon: R00 (2007/5) Brukerveiledning Versjon: R00 (2007/5) Varemerker Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres restrykktive firmaer. Merk Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok Innhold Komme i gang...5 Brukerhåndbok på telefonen...5 Mer hjelp...5 Sette sammen telefonen...5 Slå telefonen på og av...7 Justere skjermen...7 Bli kjent med

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia X3-02

Brukerhåndbok for Nokia X3-02 Brukerhåndbok for Nokia X3-02 3.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 6 Sette inn eller ta ut et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G

iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G Innhold 5 Kapittel 1: Komme i gang 5 Hva du trenger 5 Aktivere iphone 6 Oppgradere fra forrige iphone-modell 6 Sette inn SIM-kortet 6 Registrere iphone 7 Synkronisere

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Lumia 710

Brukerhåndbok Nokia Lumia 710 Brukerhåndbok Nokia Lumia 710 4.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia Lumia 710 Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Tilbake-, start- og søketasten 5 Sette inn SIM-kortet 6 Lade telefonen med

Detaljer

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk My Book World Edition Brukerveiledning Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music. 4.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music. 4.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music 4.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-588 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Utvidet brukerhåndbok

Utvidet brukerhåndbok X2 Utvidet brukerhåndbok Innhold Komme i gang...5 Brukerhåndbok på telefonen...5 Mer hjelp...5 Sette sammen telefonen...5 Slå telefonen på og av...6 Justere skjermen...7 Bli kjent med telefonen...8 Telefonoversikt...9

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 500

Brukerhåndbok for Nokia 500 Brukerhåndbok for Nokia 500 2.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet 9 Sette inn et minnekort 10 Lade 12 Slå telefonen på eller av 13 Bruke telefonen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia E63 6.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-437-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ipod touch Brukerhåndbok for iphone OS 3.0-programvare

ipod touch Brukerhåndbok for iphone OS 3.0-programvare ipod touch Brukerhåndbok for iphone OS 3.0-programvare Innhold 7 Kapittel 1: Komme i gang 7 ipod touch-optimalisert brukerhåndbok 7 Hva du trenger 8 Registrere ipod touch 8 Synkronisering 12 E-post, kontakter

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia SL LT26ii

Brukerhåndbok. Xperia SL LT26ii Brukerhåndbok Xperia SL LT26ii Innhold Xperia SL Brukerhåndbok...6 Komme i gang...7 Android hva og hvorfor?...7 Oversikt...7 Sette sammen enheten...8 Slik slår du enheten på og av...9 Skjermlås...10 Oppsettsveiledning...10

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E6 00

Brukerhåndbok for Nokia E6 00 Brukerhåndbok for Nokia E6 00 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet og batteriet 10 Sette inn eller ta ut minnekortet 12 Lade 14 Slå telefonen

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

SM-N9005. Brukerhåndbok. www.samsung.com

SM-N9005. Brukerhåndbok. www.samsung.com SM-N9005 Brukerhåndbok www.samsung.com Om denne brukerhåndboken Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs høye standarder og teknologiske ekspertise.

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gratulerer med kjøpet av Sony Ericsson P1i. Du vil få mye glede av effektive e-postverktøy, det 3,2 megapikslers kameraet og rask Internett-forbindelse mens du er på farten. I tillegg til det forhåndsinstallerte

Detaljer

GT-S5830. Brukerhåndbok

GT-S5830. Brukerhåndbok GT-S5830 Brukerhåndbok Bruk av denne bruksanvisningen Takk for at du kjøpte denne mobiltelefonen fra Samsung. Denne telefonen gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Brukerhåndbok Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Enhetsoversikt...6 Montering...7 Slik starter du enheten for første gang...8 Hvorfor trenger jeg en Google

Detaljer

Din bruksanvisning HTC LEGEND http://no.yourpdfguides.com/dref/3462784

Din bruksanvisning HTC LEGEND http://no.yourpdfguides.com/dref/3462784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HTC LEGEND. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HTC LEGEND i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Modell PP22X www.dell.com support.dell.com Merknader og advarsler MERK: En MERKNAD inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt. MERKNAD:

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For ios 6.1-programvare

iphone Brukerhåndbok For ios 6.1-programvare iphone Brukerhåndbok For ios 6.1-programvare Innhold 7 Kapittel 1: iphone-oversikt 7 Bli kjent med iphone 5 7 Tilbehør 8 Knapper 10 Symboler som viser status 12 Kapittel 2: Komme i gang 12 Hva du trenger

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

NW7602. Bruksanvisning for Notebook PC

NW7602. Bruksanvisning for Notebook PC NW7602 Bruksanvisning for Notebook PC November 2012 Innhold Kapittel 1: Introduksjon til Bærbar PC Om denne brukerveiledningen... 6 Merknader for denne veiledningen... 6 Sikkerhetshensyn... 7 Forberede

Detaljer