Lyngen kommune. Offentlig postjournal for felles Lyngen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune"

Transkript

1 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: V11 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Janne og Bjarne Leonhardsen Sak: OPPFØLGING AV NÆRINGSSAKER FRA 2006 Dok: UTBETALING AV TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE Lnr.: /07 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Britt Evy Kristoffersen Sak: 18,6% AFTENVAKTER VED SOLBAKKEN BOTILTAK INTERN UTLYSNING Dok: TILSETTINGSBREV Lnr.: /07 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Vigdis Guttormsen Sak: 18,6% AFTENVAKTER VED SOLBAKKEN BOTILTAK INTERN UTLYSNING Dok: TILSETTINGSBREV Lnr.: /07 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 233 F07 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Til: Det kongelige kultur- og kirkedepartement Sak: DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN - PROSJEKTMIDLER Dok: DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN - SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER Lnr.: /07 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: A22 Saksbeh.: ADM-ADM-IHI Fra: Bjørg Rygh Sak: SKOLEFRITIDSORDNING SOMMERN 2007 Dok: SIMEN OG SONDRE LARSEN - PÅMELDING OM SFO Lnr.: /07 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: A22 Saksbeh.: ADM-ADM-IHI Fra: Peggy Halvorsen Sak: SKOLEFRITIDSORDNING SOMMERN 2007 Dok: SVEIN HALVORSEN - PÅMELDING SFO Lnr.: /07

2 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 034 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Utdanningsforbundet Sak: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING I SØR-LENANGEN BARNEHAGE Dok: ØNSKE OM DRØFTNINGSMØTE Lnr.: /07 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Britt Evy Kristoffersen Sak: 19,25% HVILENDE NATTEVAKT VED SOLBAKKEN BOTILTAK - INTERN UTLYSNING Dok: TILSETTINGSBREV Lnr.: /07 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 014 Saksbeh.: ADM-ADM-IHI Til: Unn-Iris Perdersen Dok: SØKNAD OM FRITAK FOR Å STÅ PÅ VALGLISTE Lnr.: /07 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: [U3] Saksbeh.: HUSB-HUSB-JML Fra: [U3] Sak: SØKNAD OM STARTLÅN [U3] Dok: SØKNAD OM STARTLÅN [U3] Lnr.: /07 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 014 Saksbeh.: ADM-ADM-IHI Til: Lill Beate Skogvang Dok: SØKNAD OM FRITAK FOR Å STÅ PÅ VALGLISTE Lnr.: /07 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 064 Saksbeh.: ADM-ADM-BSK Dok: DOMENEREGISTRERING LYNGENFJORDBOOKING Lnr.: /07

3 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 014 Saksbeh.: ADM-ADM-IHI Til: Bengt Pedersen Dok: SØKNAD OM FRITAK FOR Å STÅ PÅ VALGLISTE Lnr.: /07 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 064 Saksbeh.: ADM-ADM-BSK Dok: REGISTREING AV DOMENENAVN - LYNGSALPEBOOKING Lnr.: /07 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 064 Saksbeh.: ADM-ADM-BSK Dok: REGISTRERING AV DOMENAVN - LYNGSEIDETBOOKING Lnr.: /07 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 064 Saksbeh.: ADM-ADM-BSK Dok: REGISTRERING AV DOMENENAVN - LYNGENBOOKING Lnr.: /07 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: L83 Saksbeh.: TEK-TEK-HLH Til: Verner Johansen Sak: SØKNAD OM KJØP AV BOLIGTOMT NR. 9 PÅ SOLBAKKEN Dok: SVAR ANG. VEDR. TOMT 9 PÅ ØVRE SOLBAKKEN Lnr.: /07 Svar på lnr: 3 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 420 Saksbeh.: LYNG-LYNG-KH Til: Hilde A. S. Valø Sak: ARBEIDSBEKREFTELSE Dok: ARBEIDSBEKREFTELSE Lnr.: /07

4 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 014 Saksbeh.: ADM-ADM-IHI Til: Tillitsmennene til listeforslagene Dok: GODKJENNING AV LISTEFORSLAG Lnr.: /07 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: [P4] Saksbeh.: [P4] Til: [P4] Sak: [P4] [P4] Dok: [P4] [P4] Lnr.: /07 Svar på lnr: 9 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 99/18 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Statens kartverk Sak: 99/18 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Dok: OVERSENDELSE TIL TINGLYSING Lnr.: /07 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: PM 465 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Wenche K.Leiros Sak: SØKNAD OM FRI FOR Å DRIVE MED FAGFORENINGSARBEID Dok: SØKNAD OM FRI FOR Å DRIVE MED FAGFORENINGSARBEID Lnr.: /07 Svar på lnr: 1 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: [U3] Saksbeh.: HUSB-HUSB-JML Til: [U3] Sak: SØKNAD OM STARTLÅN [U3] Dok: SØKNAD OM STARTLÅN [U3] Lnr.: /07 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Biger Marthinsen Sak: LÆRERTILSETTINGER FRA HØSTEN 2007 Dok: SØKNAD PÅ STILLING SOM LÆRER 100% SEKUNDÆRT 70% TIL Lnr.: /07

5 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 233 A10 Saksbeh.: ADM-ADM-IHI Fra: Solhov barnehage Sak: SKJØNNSMIDLER TIL DRIFT AV BARNEHAGER 2007 Dok: SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER Lnr.: /07 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: [F4] Saksbeh.: [F4] Fra: [F4] Sak: [F4] [F4] Dok: [F4] [F4] Lnr.: /07 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: [E4] Saksbeh.: [E4] Fra: [E4] Sak: [E4] [E4] Dok: [E4] [E4] Lnr.: /07 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 96/6 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Arnfinn Hansen Sak: 96/6 - MELDING OM TILTAK - TILBYGG Dok: 96/6 - MELDING OM TILTAK - TILBYGG Lnr.: /07 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 233 Saksbeh.: TEK-TEK-HLH Fra: Troms Kraft Nett as Sak: FYLKESKOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER TROMS 2008 Dok: TILBUD MONTERING GATELYS - ULLSNES-STORSTEINNES BYGDEUTVALG Lnr.: /07 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: V60 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Fra: Lenangsøyra beitelag v/andreas Kiil Sak: MANGLENDE SVAR FRA STIFTELSEN TROMS LANDBRUKSSELSKAP Dok: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD Lnr.: /07

6 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Fra: Statens vegvesen, Region Nord Sak: FRADELING AV VEIGRUNN FYLKESVEI 312 Dok: FRADELING AV VEIGUNN FYLKESVEI 312 Lnr.: /07 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 111/1 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Fra: Paul Henriksen Sak: 111/1 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Dok: 111/1 - KLAGE PÅ VEDTAK Lnr.: /07 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 635 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Telenor Mobil AS Sak: AVBESTILLING AV TELEFON- OG MOBILABONNEMENT Dok: OPPSIGELSE AV MOBILABONNEMENT Lnr.: /07 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 014 Saksbeh.: ADM-ADM-IHI Til: Tillitsmennene til listeforslagene Dok: GODKJENNELSE AV LISTEFORSLAG ORDFØRERVALGET Lnr.: /07 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: V00 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Fra: Andreas Kiil og Angelika Bugjerde Sak: 115/20 - SAMARBEIDSAVTALE OM MELKEPRODUKSJON I BEITESESONG Dok: 115/20 - SAMAREBIDDSAVTALE OM MELKEPRODUKSJON I BEITESESONG Lnr.: /07 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 78/62 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Tora Nilsen Sak: 78/62 - MELDING OM TILTAK - GRILLHYTTE Dok: 78/62 - MELDING OM TILTAK - GRILLHYTTE Lnr.: /07

7 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: A22 Saksbeh.: ADM-ADM-IHI Fra: Inger-Helene Isaksen Sak: SKOLEFRITIDSORDNING SOMMERN 2007 Dok: ODA IN OG VEBJØRN JAE ISAKSEN - PÅMELDING SFO Lnr.: /07 J.nr: 04/ I Datert: Arkiv: L83 Saksbeh.: TEK-TEK-HLH Fra: Liv og Frode Langgård Sak: SØKNAD OM TILDELING AV TOMT SOLBAKKEN BOLIGFELT Dok: OPPSIGELSE AV TOMT NR 7 PÅ SOLBAKKEN Lnr.: /07 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Petro Romanyshyn Sak: LÆRERTILSETTINGER FRA HØSTEN 2007 Dok: SØKNAD PÅ STILLING TIL MESSING Lnr.: /07 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 221 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Bardufos Hotell Sak: DEKNING AV HOTELLUTGIFTER Dok: BEKREFTELSE PÅ DEKNING AV HOTELLOPPHOLD Lnr.: /07 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 83/7 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Ronald Wisløff Sak: 83/7 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Dok: KARTFORRETNING AVHOLDT PÅ KARNES DEN 25.MAI 2007 Lnr.: /07

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Offentlig journal. Søknad på stilling. Medarbeidar ved Åseral Servicekontor, 80% vikariat til 30.06.2012 (Søknadsfrist: 19.06.

Offentlig journal. Søknad på stilling. Medarbeidar ved Åseral Servicekontor, 80% vikariat til 30.06.2012 (Søknadsfrist: 19.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2011, Dokumenttype:,U, Status: J, 09.06.2011 nnhold: 2011/388-3 3724/2011 Off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: vsender

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:V5 &01 Saksnr: 11/00135-017 Navn: Tjeldsund kommune Dok.beskr: SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OM ORGANISERING AV VETERINÆRVAKT Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:234 V5 Saksnr: 12/00009-001

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6489-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Nils og Karin Gunda Eidsmo Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr

Detaljer

MØTEBOK STYREMØTE MA.8.6.15. KL. 19.00-22.00.

MØTEBOK STYREMØTE MA.8.6.15. KL. 19.00-22.00. MØTEBOK STYREMØTE MA.8.6.15. KL. 19.00-22.00. Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Oluf Fønnebø, Halvor O. Svendsen, Thov G.Wetterhus og Alfred Rauland. Andre: Ingebjørg Ulbaasen og H.J.Jahren. Forfall: Asbj.Sevlejordet

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5253/12 Regdato:12.07.2012 Arkivkode:417 Saksnr: 12/618-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Silje Johansen TILSETTINGSBREV SILJE JOHANSEN Lnr: 5513/12 Regdato:12.07.2012

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 1607/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:GN/BN 13/4. Saksnr: 12/850-5 Dok.type: /I Gradering: U. offh. 13

POSTLISTE. Lnr: 1607/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:GN/BN 13/4. Saksnr: 12/850-5 Dok.type: /I Gradering: U. offh. 13 Lnr: 1602/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:419 *** Saksnr: 13/129-9 Dok.type: /I Gradering:252 25 Saksb: RÅD/STAB/ETSR Dok.beskr: ST. 09/2013: FORMANN, UTESEKSJONEN 100 % Lnr: 1606/13 Regdato:19.02.2013

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om følgende saker: Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale.

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om følgende saker: Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 22.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER

SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 20.

Detaljer

Journaldato: 18.01.2012-18.01.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2012. Dok.dato: 17.01.

Journaldato: 18.01.2012-18.01.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2012. Dok.dato: 17.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: LÅNEKASSEBEKREFTELSE PERSONALMAPPE - JOHN LYNGSTAD 2010/5134-5 2118/2012 John

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 12/3463-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Arbeids - og sosial departementet Dok.beskr: Melding om politisk vedtak NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Saksnr: 12/6159-5 Dok.type: U

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 09/2161-2 U Datert: 05.02.10 Arkivkode:005 C21 S.ansv: RÅDMANN.TOPP.VIA Til: NM på ski 2010 Saksb: RÅDMANN.TOPP.TEE Sakstittel: NM PÅ SKI 2010 Innhold: NM PÅ SKI 2010 Lnr: 1763/10 Forrige lnr: 15900/09

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2000 Tid : fra kl. 18.00 til kl. 19.35

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2000 Tid : fra kl. 18.00 til kl. 19.35 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2000 Tid : fra kl. 18.00 til kl. 19.35 Til stede på møtet: Høyre: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg Ingrid Haslestad

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/2358-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Ola Hermanstad Dok.beskr: 73/2 Metrovann - erstatning Saksnr: 15/2359-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Adv. Frode Kvernrød

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11)

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11) MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Dato: 14.12.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Hans Martin Storø Leder Inge Staldvik Medlem Albert Jåma Medlem Inger Marit Eira-Åhren Nestleder

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 10 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.11.2011 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4681/15 Regdato:15.05.2015 Saksnr: 15/1071-1 Dok.type: /N Gradering: Saksb: STAB/ØP/RITAPEDE Journalenhet:RÅD arbeidsgruppen VEDRØRENDE AVLØNNING- FASTE ANSATTE I EKSTRAVAKTER I FERIEPERIODE Lnr:

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 1699/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-38 Dok.type: /U Gradering:

POSTLISTE. Lnr: 1699/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-38 Dok.type: /U Gradering: Lnr: 1494/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:210 Saksnr: 12/833-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/ØKO/BKRJ SEN Navn: Sørreisa Frivilligsentral Dok.beskr: ATTESTASJON Lnr: 1652/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:073

Detaljer

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon,

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon, Delegasjonsreglement - Eksempel fra Røros kommune 15 Delegering til rådmann 15.1 Ansvars- og arbeidsområder Rådmann er øverste leder av den samlede kommunale administrasjon. Han/hun er ansvarlig for organisering,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013.

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-2.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2013 Fast tilsetjing - Arbeidsforhold 2013/1298-5 9158/2013 25.03.2013 HR-ERS/LASA1268 Offl. 23 første

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer