Lyngen kommune. Offentlig postjournal for felles Lyngen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune"

Transkript

1 J.nr: 08/ U Datert: Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: [U3] Sak: SØKNAD OM RESSURER TIL SPEIALUNDERVISNING [U3] Dok: VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009 [U3] Lnr.: /08 Svar på lnr: 2 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 08/ U Datert: Arkiv: 79/4 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Paul-Arne Liebeck Sak: 79/4 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Dok: 79/4 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - TILLATELSE ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Carina Krag Sak: 52% VIKARIAT NATT LYNGSTUNET Dok: SØKNAD - 52% VIKARIAT NATT LYNGSTUNET Lnr.: /08 Off. loven 6.2a J.nr: 08/ U Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Ann Beate Eriksen Sak: VEDR. ØDELAGTE BRILLER PÅ JOBB Dok: REFUSJON FOR UTGIFT TIL NY BRILLE Lnr.: /08 Svar på lnr: 1 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Nina Bergmo Sak: 60% ASSISTENTSTILLING SOLHOV BARNEHAGE AVD. FURUSTUA Dok: SØKNAD - 60% ASSISTENTSTILLING SOLHOV BARNEHAGE AVD. FURUSTUA Lnr.: /08 Off. loven 6.2a J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Nina Bergmo Sak: FAGARBEIDER SOLHOV BARNEHAGE AVD. FURUSTUA Dok: SØKNAD - FAGARBEIDER SOLHOV BARNEHAGE AVD. FURUSTUA Lnr.: /08 Off. loven 6.2a

2 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Ingunn Nilsen Sak: 52% VIKARIAT NATT LYNGSTUNET Dok: SØKNAD - 52% VIKARIAT NATT LYNGSTUNET Lnr.: /08 Off. loven 6.2a J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Fra: Støttesenter Mot incest og Seksuelle Overgrep Sak: SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT Dok: SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT Lnr.: /08 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 39/4 OG 7 V83 Saksbeh.: ADMI-ADMI-TES Fra: Fylkesmannen i Troms, landbr.avd., jord Sak: FOSSLIVEGEN - SØKNAD OM MILJØTILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET - BYGGING AV SKOGSVEG PÅ NORDNES Dok: MELDING OM TILSAGN OM TILSKOTT TIL SKOGSVEGBYGGING Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-BH Sak: SØKNAD OM TJENESTE [U3] Dok: SVAR PÅ HENVENDELSE [U3] Lnr.: /08 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 78/14 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Fra: Statens Kartverk Eiendom Sak: 78/14 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Dok: 78/71 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 78/14 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Fra: Statens Kartverk Eiendom Sak: 78/14 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Dok: 78/72 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Lnr.: /08

3 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Sak: UTBETALINGER FRA VITAL FORSIKRING [U3] Dok: VEDR. KOLLEKTIV PENSJONSFORSIKRING [U3] Lnr.: /08 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: PM 462 Saksbeh.: ADM-ADM-APR Fra: Annie E. Skogheim Lund Sak: VARSEL OM AVVIKLING AV FØDSELSPERMISJON Dok: VARSEL OM AVVIKLING AV FØDSELSPERMISJON Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 112/93 V12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Fra: Innovasjon Norge Sak: 112/93- SØKNAD OM LÅN TIL UTBEDRING AV BOLIG Dok: TILBUD OM LÅN Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: PM 465 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Fra: Gry-Hege Kviteberg Sak: SØKNAD OM PERMISJON FOR Å DELTE PÅ FASE 2 KURS Dok: SØKNAD OM PERMISJON FOR Å DELTE PÅ FASE 2 KURS Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-EAL Sak: SØKNAD OM AVLØSERTILSKUDD VED SYKDOM [U3] Dok: SVAR FRA NAV LYNGEN [U3] Lnr.: /08 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: K46 Saksbeh.: ADMI-ADMI-TES Fra: Oddmund Iversen Sak: ETTERSØKSRINGEN 2007 OG 2008 Dok: ETTERSØK ETTER ELG Lnr.: /08

4 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: L12 &30 Saksbeh.: ADMI-SH Fra: Bjarne Leonhardsen Sak: REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE - ARNENGA NORDLENANGSNESET Dok: ØNSKER IKKE ASPLANVIAK FERDIGSTILLER REGULERINGSPLAN VÅR Lnr.: /08 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: L12 &30 Saksbeh.: ADMI-SH Fra: Troms fylkes v/kulturetaten Sak: REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE - ARNENGA NORDLENANGSNESET Dok: INNSPILL TIL VARSLET PLANARBEID ETTER BEFARING Lnr.: /08 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 461 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Sykepleierforbundet v/eva Berglund - Utdanningsforbundet v/tone Magelssen - Skolenes Landsforbund v/åse Mona Vikten - Utdanningsforbundet v/line Eidet - Fagforbundet v/may Lise Brose - NAV-trygd v/anne Elise Lyngdal - NAV-arbeidslivssenteret v/ronald B Hansen Sak: ÅPEN SYKEMELDING Dok: INNKALLING TIL IA- MØTE DEN Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: [E4] Saksbeh.: [E4] Fra: [E4] Sak: [E4] [E4] Dok: [E4] [E4] Lnr.: /08 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: [E4] Saksbeh.: [E4] Fra: [E4] Sak: [E4] [E4] Dok: [E4] [E4] Lnr.: /08 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 151 Saksbeh.: ADM-ADM-TJI Fra: Severin Myklebust Sak: ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2009 Dok: KOMMUNENS FORSIKRINGER - FORHÅNDSVARLSEN FOR 2009 Lnr.: /08

5 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 461 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Utdanningsforbundet v/tone Magelssen - Sykepleierforbundet v/eva Berglund - Utdanningsforbundet v/line P Eidet - Naturviterforbundet v/even Kristiansen - Fagforbundet v/may Lise Brose - Skolenes Landsforbund v/åse M Vikten - Samtlige verneombud i Lyngen (enhetsleder innkaller) - Hovedverneombud Dan Håvard Johnsen - Lønningskontoret v/aud Rygh - NAV-trygd v/anne Elise Lyngdal - NAV-arbeidslivssenter v/ronald B Hansen - Enhetsledere og andre m/personalansvar Sak: ÅPEN SYKEMELDING GJENNOMGANG AV NYE SYKEMELDINGSBLANKETTER Dok: Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: PM 465 Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Fra: Britt Helen Bergmo Sak: SØKNAD OM PERMISJON Dok: SØKNAD OM PERMISJON Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Ellinor Larsen Sak: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSINNITET/TJENESTEANSINNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSINNITET/TJENESTEANSINNITET Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: V60 Saksbeh.: ADM-ADM-EAL Fra: Statens Kartverk Eiendom Sak: 88/17 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - BRITT FIGENSCHOU LARSEN M.FL Dok: 88/17 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - BRITT FIGENSCHOU LARSEN M.FL Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Camilla Berglund Sak: LEDIG STILLING SOM ASSISTENT VED EIDEBAKKEN SKOLE Dok: UNDERSKREVET AVTALE Lnr.: /08

6 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Kjersti Vråberg Johnsen Sak: 52% VIKARIAT NATT LYNGSTUNET Dok: SØKNAD - 52% VIKARIAT NATT LYNGSTUNET Lnr.: /08 Off. loven 6.2a J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Anita Helen Larsen Sak: 60% ASSISTENTSTILLING SOLHOV BARNEHAGE AVD. FURUSTUA Dok: SØKNAD - 60% ASSISTENTSTILLING SOLHOV BARNEHAGE AVD. FURUSTUA Lnr.: /08 Off. loven 6.2a J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Sak: ENDRINGER OG OPPSIGELSER AV BARNEHAGEPLASSER - BARNEHAGEÅRET 2008/2009 Dok: ENDRINGER I KNØTTELIA BARNEHAGE [U3] Lnr.: /08 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: B13 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Fra: Utdanningsdirektoratet Sak: LÆREPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE 2006 Dok: NYE FAGKODER I NORSK Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 026 A20 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Fra: Regionkontoret i Nord-Troms Sak: REGIONKONTORET I NORD-TROMS - SKOLE Dok: VEDR. BUDSJETT 09 Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: A20 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Fra: Regionkontakt Ulla Laberg Sak: KARRIEREVEILEDNING OG UTDANNINGSVALG Dok: DATOER KURS 10.TRINN/9.TRINN PÅ VIDEREGÅENDE SKOLER Lnr.: /08

7 J.nr: 08/ U Datert: Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-IJ Til: [U3] Sak: LØNNSTILSKUDD [U3] Dok: REFUSJONSKRAV - LØNNSTILSKUDD [U3] Lnr.: /08 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 04/ I Datert: Arkiv: G00 Saksbeh.: ADM-ADM-MG Fra: Troms fylkes v/kulturetaten Sak: HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE I TROMS FORLENGELSE 2008 Dok: INVITASJON TIL SATSING PÅ GRØNN RESEPT Lnr.: /08 J.nr: 04/ I Datert: Arkiv: G00 Saksbeh.: ADM-ADM-MG Fra: Troms fylkes v/kulturetaten Sak: HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE I TROMS FORLENGELSE 2008 Dok: MØTE OM FOLKEHELSEARBEID I LYNGEN KOMMUNE Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Kjersti Vråberg Johnsen Sak: LEDIGE VIKARIATER FOR HJELPEPLEIER/OMSORGSFAGARBEIDERE VED LYNGSTUNET Dok: SØKNAD - LEDIGE VIKARIATER FOR HJELPEPLEIER/OMSORGSFAGARBEIDERE VED LYNGSTUNET Lnr.: /08 Off. loven 6.2a J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Kari Haugan Kiil Sak: LEDIGE VIKARIATER FOR HJELPEPLEIER/OMSORGSFAGARBEIDERE VED LYNGSTUNET Dok: SØKNAD - LEDIGE VIKARIATER FOR HJELPEPLEIER/OMSORGSFAGARBEIDERE VED LYNGSTUNET Lnr.: /08 Off. loven 6.2a

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00679-002 U Datert: 16.05.07 Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eva Hanne Midttun Sak: SØKNAD OM FASTSETTELSE AV LØNNSANSIENNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Lnr.: 003728/07

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00082-045 U Datert: 31.05.07 Arkiv: V11 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Janne og Bjarne Leonhardsen Sak: OPPFØLGING AV NÆRINGSSAKER FRA 2006 Dok: UTBETALING AV TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE Lnr.:

Detaljer

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2009 Rapport kontantstøtteordningen pr. oktober 2009 Rapportering kontantstøtteordningen 2009 2009/361-10

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 1607/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:GN/BN 13/4. Saksnr: 12/850-5 Dok.type: /I Gradering: U. offh. 13

POSTLISTE. Lnr: 1607/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:GN/BN 13/4. Saksnr: 12/850-5 Dok.type: /I Gradering: U. offh. 13 Lnr: 1602/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:419 *** Saksnr: 13/129-9 Dok.type: /I Gradering:252 25 Saksb: RÅD/STAB/ETSR Dok.beskr: ST. 09/2013: FORMANN, UTESEKSJONEN 100 % Lnr: 1606/13 Regdato:19.02.2013

Detaljer

Journaldato: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført

Journaldato: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for, Dokumenttype:,,X,N,S, Status: J - Journalført 16.08.2011 Brannvesenet Sør KS Endring av vedtekter,

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 12/3463-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Arbeids - og sosial departementet Dok.beskr: Melding om politisk vedtak NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Saksnr: 12/6159-5 Dok.type: U

Detaljer

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414.

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Sortland kommune gnr 32/bnr 1 - reguleringsplan for masseuttak på Kringelhøgda Sortland

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/30-59 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:L31 Saksb: PMN/PMN/SAN SAR DNB Eiendom AS Dok.beskr: EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - GBNR. 84/5 ESKIL GRØTHE TINGLYST 01.10.12 Saksnr: 12/30-72 Regdato:10.10.2012

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 10 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.11.2011 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:V5 &01 Saksnr: 11/00135-017 Navn: Tjeldsund kommune Dok.beskr: SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OM ORGANISERING AV VETERINÆRVAKT Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:234 V5 Saksnr: 12/00009-001

Detaljer

Journaldato: 18.01.2012-18.01.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2012. Dok.dato: 17.01.

Journaldato: 18.01.2012-18.01.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2012. Dok.dato: 17.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: LÅNEKASSEBEKREFTELSE PERSONALMAPPE - JOHN LYNGSTAD 2010/5134-5 2118/2012 John

Detaljer

Journaldato: 11.01.2010-11.01.2010, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 11.01.2010-11.01.2010, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A ttalelse til søknad om støtte fra Sametinget til ombygging og modernisering av driftsbygning

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 1699/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-38 Dok.type: /U Gradering:

POSTLISTE. Lnr: 1699/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-38 Dok.type: /U Gradering: Lnr: 1494/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:210 Saksnr: 12/833-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/ØKO/BKRJ SEN Navn: Sørreisa Frivilligsentral Dok.beskr: ATTESTASJON Lnr: 1652/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:073

Detaljer

Periode: 28102008-28102008

Periode: 28102008-28102008 DMS2002 - Vennesla Kommune 30102008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00503-58 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Boligstiftelse for vanskeligstilte

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Offentlig journal. Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord. Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05.

Offentlig journal. Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord. Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2010 Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05.2009

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00.

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00. Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11062012 -

Offentlig journal Periode: 11062012 - 20062012 Offentlig journal Periode: 11062012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-31 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer