Lyngen kommune. Offentlig postjournal for felles Lyngen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen kommune. Offentlig postjournal 04.01.07 04.01.07 for felles Lyngen kommune"

Transkript

1 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: LYNG-LYNG-KH Til: Alise Bakkehaug - Anita Båtnes Stenhaug - Anne-Stine Jenssen - Annie Sørensen - Cathrine Hammervold - Elisabeth Olsen Skogvang - Enhetene - Erna Nilsen - Farid Towfiq - Heidi Knutsen - Heidi Strømsbukt - Inger Ann Slettli - Ingunn Nilsen - Kari Haugan Kiil - Karianne Mackay - Kjersti Vråberg Johnsen - Lene Karlsen - Lillian Heggelund - Martha Karlsen - Merethe Rognli - Reidun Lyngdal - Renate Lyngdal - Solveig Oline Olsen - Susan Kube - Wally-Karin Bræck - Wenche Kristiansen Sak: LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER - INTERN UTLYSING PÅ ULIKE STILLINGER FRA 13 % TIL 50 % Dok: VEDR. INTERN UTLYSING PÅ ULIKE STILLINGER FRA 13 % TIL 50 % Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 515 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Utdanningsforbundet v/tone Magelssen Sak: DRØFTINGER OM ARBEIDSTID I VOKSENOPPLÆRINGA Dok: INNKALLING TIL DRØFTINGSMØTE Lnr.: /07 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Furuflaten bygdeutvalg Sak: SØKNAD OM MIDLER FOR TILSETTING AV BYGDESEKRETÆR Dok: SVAR ANG. SØKNAD OM MIDLER FOR TILSETTING AV BYGDESEKRETÆR Lnr.: /07 Svar på lnr: 1 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: M71 Saksbeh.: TEK-TEK-KK Til: Furustua Barnehage - Lyngen/Karnes IL Polleidet idr.hus - Lyngen/Karnes IL Geitnes idr.hus - UL Trollvasstind Tindevangen - Lyngseidet Autosenter - Furstål - Troms Kraft - Haplast Technology AS - Ecotech - Alu-Plast Sak: KONTROLL AV SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER / BYGNINGER Dok: EGENKONTROLLSKJEMA FOR SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER (BYGG) Lnr.: /07 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 233 G24 Saksbeh.: ADM-IJ Til: NAV Helsetjenesteforvaltning vest, Bergen Sak: REFUSJONSKRAV SVANGERSKAPSKONTROLLER 2006 Dok: REFUSJONSKRAV SVANGERSKAPSKONTROLLER DESEMBER 2006 Lnr.: /07 Off. loven 5 1. ledd

2 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Til: Lill-Aina Strand Sak: VIKARIAT SOM RENHOLDER Dok: MIDLERTIDIG TILSETTING SOM RENHOLDER VED AMBULANSESTASJON PÅ LYNGSEIDET Lnr.: /07 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Fra: Lyngen kirkelige fellesråd Dok: BUDSJETTFORBRUK 2006 KIRKELIGE FELLESRÅDET Lnr.: /07 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 467 Saksbeh.: ADM-ADM-APR Fra: Hans-Petter Myrland Sak: SØKNAD OM OVERFØRING AV FERIE FRA 2006 TIL 2007 Dok: SØKNAD OM OVERFØRING AV FERIE Lnr.: /07 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 613 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Fra: Eirik Holm Sak: SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG Dok: SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG Lnr.: /07 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 151 Saksbeh.: ADM-ADM-TJI Fra: Kommunal- og regionaldepartementet Sak: ØKONOMIPLAN M. ÅRSBUDSJETT 2007 Dok: DET ØKONOMISKE OPPLEGG FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER ETTER STORTINGETS BUDSJETTVEDTAK Lnr.: /07 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: K46 Saksbeh.: ADMI-ADMI-TES Fra: Oksen v/peter Bruvold Sak: ELGJAKT LYNGEN 2006 Dok: OKSEN - SETT ELG Lnr.: /07

3 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Fra: Det kongelige Sak: LOV OM VISSE FORHOLD VEDR. DE POLITISKE PARTIENE - OVERGANG TIL DIREKTR UTBETALING AV TILSKUDD TIL KOMMUNALE OG REGIONAL PARTIORGANISASJONER OG FYLKESUNGDOMSORGANISASJONER Dok: LOV OM VISSE FORHOLD VEDR. DE POLITISKE PARTIENE - OVERGANG TIL DIREKTR UTBETALING AV TILSKUDD TIL KOMMUNALE OG REGIONAL PARTIORGANISASJONER OG FYLKESUNGDOMSORGANISASJONER Lnr.: /07 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Til: Lill-Aina Strand Sak: VIKARIAT SOM RENHOLDER Dok: TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE Lnr.: /07 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 78/25 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Fra: Reindriftsforvaltningen i Troms Sak: 78/25 - SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN Dok: 78/25 - SØKNAD OM FRADELING AV PARSELL TIL FRITIDSFORMÅL Lnr.: /07 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Fra: [U4] Lnr.: /07 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Fra: [U4] Lnr.: /07 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Fra: [U4] Lnr.: /07 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1

4 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Fra: [U4] Lnr.: /07 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 144 V99 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Til: Lyngen bondelag V/ Jens Richard Robertsen Sak: STRATEGISK PLAN FOR LANDBRUKET I LYNGEN Dok: ANGÅENDE BONDELAGETS REPRESENTANT I RESSURSGRUPPA FOR LANDBRUKET Lnr.: /07 J.nr: 04/ I Datert: Arkiv: V07 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Fra: Reindriftsforvaltningen i Troms Sak: SØKNAD OM TILSKOTT TIL KONFLIKTFOREBYGGENDE TILTAK NORD- LENANGEN, REINDRIFT-LANDBRUK Dok: 118/3 - SØKNAD OM TILSKOTT TIL KONFLIKTFOREBYGGENDE TILTAK Lnr.: /07 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 107/1 V12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Fra: Bjarne Leonhardsen Sak: 107/1 - SØKNAD OM FINANSIERING TIL MELKESTALL, M.M. Dok: SØKNAD OM FINANSIERING Lnr.: /07 J.nr: 03/ I Datert: Arkiv: 221 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Fra: Ola O.K.Giæver sr. Sak: BETALING AV FESTEAVGIFTER Dok: 85/1 - VEDR. REGULERING AV FESTEAVGIFTER Lnr.: /07 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 223 F01 Saksbeh.: SOS-SOS-KNO Fra: Det kongelige kommunal- og regionaldepartementet Sak: STATLIGE VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR UTMÅLING AV STØNAD TIL LIVSOPPHOLD ETTER SOSIALTJENESELOVENS PARAGRAF 5-1 RUNDSKRIV A-1/05 Dok: STATLIGE VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR UTMÅLING AV SØKNAD TIL LIVSOPPHOLD ETTER SOSIALTJENESTELOVENS 5-1 TREDJE LEDD Lnr.: /07

5 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: LYNG-LYNG-SYN Til: Alise Bakkehaug - Anita Båtnes Stenhaug - Anne-Stine Jenssen - Annie Sørensen - Cathrine Hammervold - Elisabeth Olsen Skogvang - Enhetene - Erna Nilsen - Farid Towfiq - Heidi Knutsen - Heidi Strømsbukt - Inger Ann Slettli - Ingunn Nilsen - Kari Haugan Kiil - Karianne Mackay - Kjersti Vråberg Johnsen - Lene Karlsen - Lillian Heggelund - Martha Karlsen - Merethe Rognli - Reidun Lyngdal - Renate Lyngdal - Solveig Oline Olsen - Susan Kube - Wally-Karin Bræck - Wenche Kristiansen Sak: LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER - INTERN UTLYSING PÅ ULIKE STILLINGER FRA 13 % TIL 50 % Dok: LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER - INTERN UTLYSING PÅ ULIKE STILLINGER FRA 13 % TIL 50 % Lnr.: /07 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Balsfjord Baptistmenighet Lnr.: /07 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Lnr.: /07 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Lnr.: /07 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Bjarkøy Baptistmenighet Lnr.: /07

6 J.nr: 03/ U Datert: Arkiv: X53 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Statens naturskadefond Sak: FJELLSKRED I TROMS Dok: FJELLSKRED I TROMS, TILDELTE PROSJEKTMIDLER 2007 KLAGE Lnr.: /07 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-AAH Til: Amathea Troms Sak: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FOR 2007 Dok: SVAR ANG. SØKNAD FRA AMATHEA TROMS OM ØKONOMISK STØTTE FOR 2007 Lnr.: /07 Svar på lnr: 1 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Den Finländska Evangelisk-Lutherska Församlingen i Norge Lnr.: /07 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Fra: [U4] Lnr.: /07 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Fredrikstad Babtistmenighet Lnr.: /07 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Røde Kors Troms Sak: SØKNAD OM TILSKUDD TIL SLUTTFØRING AV PARKVEIEN 12 I KIROVSK Dok: SVAR ANG. SLUTTFØRING AV PARKVEIEN 12 I KIROVSK Lnr.: /07 Svar på lnr: 1

7 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Holistisk Forbund Lnr.: /07 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 82/19 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Hans Otto Glomseth Sak: 82/19 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Dok: SVAR ANG. GNR. 82/19 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Lnr.: /07 Svar på lnr: 1 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 223 C34 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Semferno V/Bente F. Sem og Kate-Hilde Nilsen Sak: SØKNAD OM STØTTE TIL FILMEN "SOMMERBEITE I LYNGEN" Dok: SVAR ANG. SØKNAD OM STØTTE TIL FILMEN "SOMMERBEITE I LYNGEN" Lnr.: /07 Svar på lnr: 1 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Human Etisk Forbund Lnr.: /07 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: International Gospel Mission Lnr.: /07 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Kåfjord Arbeiderparti Sak: SØKNAD OM STØTTE TIL REISING AV MINNESMERKE OVER GRUVEARBEIDERE Dok: SVAR ANG. SØKNAD OM STØTTE TIL REISING AV MINNESMERKE OVER GRUVEARBEIDERE Lnr.: /07 Svar på lnr: 1

8 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Islamsk Senter for Nord-Norge Lnr.: /07 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Lnr.: /07 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Kristensamfunnet i Nord-Norge Lnr.: /07 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Lnr.: /07 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Metodistkirken i Norge Lnr.: /07 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Mo i Rana Babtistmenighet Lnr.: /07

9 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: PM 403 Saksbeh.: LYNG-LYNG-SYN Til: Inger F. Stenhaug Sak: SØKNAD OM Å GÅ OVER TIL DAGJOBB Dok: SØKNAD OM Å GÅ OVER TIL DAGJOBB Lnr.: /07 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Pinsekirken Filadelfia Tromsø Lnr.: /07 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Skjærgårds Kirka Lnr.: /07 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Svenska Margaretaførsamlingen i Oslo Lnr.: /07 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Syvendedags Adventistsamfunnet Den Norske Union Lnr.: /07 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Tromsø Islamske Senter Lnr.: /07

10 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Tromsø Stift Den katolske Kirke i Nord-Norge Lnr.: /07

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.10.07 24.10.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.10.07 24.10.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00048-008 U Datert: 25.09.07 Arkiv: 232 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Lyngen Næringsforening Sak: KOMMUNAL EIENDOMSSKATT Dok: SVAR ANG. EIENDOMSSKATT Lnr.: 007634/07 Svar på lnr: 6 J.nr: 07/01304-003

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.06 18.12.06 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.06 18.12.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01451-002 U Datert: 18.12.06 Arkiv: PM 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Camilla Olsen Sak: SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL BRILLE Dok: SVAR PÅ SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL NYE BRILLER Lnr.:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00808-004 U Datert: 26.09.08 Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: [U3] Sak: SØKNAD OM RESSURER TIL SPEIALUNDERVISNING [U3] Dok: VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.09.06 27.09.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.09.06 27.09.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/01124-003 I Datert: 25.09.06 Arkiv: 111/67 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Dalsbøes Arkitektkontor Sak: 111/67 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Dok: 111/67 - NY- SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.12.07 13.12.07 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.12.07 13.12.07 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00074-036 U Datert: 09.10.07 Arkiv: 243 G10 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Til: Liz - Johanne Rodahl Sak: FYSAK 2007 Dok: SØKNAD OM FYSAK-MIDLER TIL FURUFLATEN AEROBIC Lnr.: 008180/07 J.nr: 07/01273-023

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.01.08 03.01.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.01.08 03.01.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/00349-040 I Datert: 31.12.07 Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Fra: Mit-FabLab Norway Sak: "KOMPETANSEHEVING MED FOKUS PÅ TEKNOLOGI OG INNOVASJON" PROSJEKT Dok: SKIFTE AV MEDLEM AV STYRINGSGRUPPA

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune J.nr: 05/00022-014 I Datert: 14.02.05 Arkiv: 223 C11 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Fra: Laila Lanes Dok: SØKNAD OM KULTURMIDLER 2005 FOR PROSJEKT "LYNGEN FABRIKKER M.M" Lnr.: 001300/05 J.nr: 04/01741-005 U Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.07.2003-16.07.2003 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.07.2003-16.07.2003 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00219-025 U Datert: 08.07.03 Arkiv: [E4] Saksbeh.: [E4] Til: [E4] Sak: [E4] [E4] Dok: [E4] [E4] Lnr.: 005983/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 02/02355-155 U Datert:

Detaljer

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01276-005 U Datert: 28.11.06 Arkiv: 78/25 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Reindriftsforvaltningen i Troms - Sametinget / Sámediggi - Troms fylkes v/kulturetaten

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.03.06 16.03.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.03.06 16.03.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 01/02368-003 U Datert: 05.11.01 Arkiv: 251 Saksbeh.: FET-FET-KD Til: KLP Forsikring Sak: LYNGEN KOMMUNE - LÅN - AVDRAGSUTSETTELSE Dok: LYNGEN KOMMUNE LÅN AVDRAGSUTSETTELSE 2002 Lnr.: 007548/01 Off.loven

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00679-002 U Datert: 16.05.07 Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eva Hanne Midttun Sak: SØKNAD OM FASTSETTELSE AV LØNNSANSIENNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Lnr.: 003728/07

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.01.07 19.01.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.01.07 19.01.07 for felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00122-001 I Datert: 18.01.07 Arkiv: 82/2 V18 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Fra: Svein Håvard Karlsen Sak: 82/2 - SØKNAD OM NYDYRKING Dok: 82/2 - SØKNAD OM NYDYRKING Lnr.: 000519/07 J.nr: 06/00142-053

Detaljer

Offentlig postjournal 21.08.03-21.08.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 21.08.03-21.08.03 for Felles Lyngen kommune Sak: PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNADSOMGANGEN 20. AUGUST 2003 [U3] Dok: SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET [U3] Lnr.: 006747/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY%

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00082-045 U Datert: 31.05.07 Arkiv: V11 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Janne og Bjarne Leonhardsen Sak: OPPFØLGING AV NÆRINGSSAKER FRA 2006 Dok: UTBETALING AV TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE Lnr.:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off: J.nr: 06/01236-004 U Datert: 13.10.06 Arkiv: 124/13 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Tove N. Johannessen Sak: GNR. 124/13 - MELDING OM TILTAK - VED OG REDSKAPSBOD Dok: SVAR ANG. GNR. 124/13 - NY - MELDING

Detaljer

04.01.2012 LYEID/LIF 04.01.2012 ***** LYEID/LIF 04.01.2012 ***** LYEID/AS 04.01.2012 ***** LYADM/LÅ

04.01.2012 LYEID/LIF 04.01.2012 ***** LYEID/LIF 04.01.2012 ***** LYEID/AS 04.01.2012 ***** LYADM/LÅ Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.1.2012-8.1.2012, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.01.2012 Søknad om tilskudd til konkurransen "Det flotteste bruket i Lyngen " Arktisk

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.08 14.12.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.08 14.12.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/01276-002 U Datert: 11.12.08 Arkiv: B44 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Til: Fylkesmannen i Troms Sak: SKRIFTLIG TILSYN MED KOMMUNENES OPPFYLLELSE AV PLIKTEN TIL Å TILBY FRUKT OG GRØNT Dok: SKRIFTLIG TILSYN

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.05 22.06.05 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.05 22.06.05 for felles Lyngen kommune J.nr: 05/00733-002 U Datert: 31.05.05 Arkiv: [F4] Saksbeh.: [F4] Til: [F4] Sak: [F4] [F4] Dok: [F4] [F4] Lnr.: 003873/05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 05/00928-001 U Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.03.06 15.03.06 for Felles Lyngen kommune. FOR LYNGSALPAN Lnr.: 001751/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.03.06 15.03.06 for Felles Lyngen kommune. FOR LYNGSALPAN Lnr.: 001751/06 U.off: J.nr: 03/01523-053 U Datert: 14.03.06 Arkiv: 131 K12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Til: Destinasjon Tromsø - Vestre Storfjord og Lyngen jeger- og fisk V/Svein Arild Larsen - Koppangen brygger V/ Alf Fagerborg

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.03.2005-31.03.2005 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.03.2005-31.03.2005 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/01335-009 U Datert: 21.03.05 Arkiv: G10 Saksbeh.: ADM-ADM-MG Til: Helsetilsynet i Troms v/ kst. fylkeslege Anne Høye Sak: MELDING OM TILSYN MED SAMFUNNSMEDISINSKE OPPGAVER M/VEKT PÅ MILJØRETTET

Detaljer

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 19.02.04-19.02.04 for Felles Lyngen kommune

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 19.02.04-19.02.04 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Forbrukerombudet Sak: FORBRUKERPOLITIKK INNEN KOMMUNAL TJENESTEYTING Dok: PROSJEKT OM FORBRUKERPOLITIKK INNEN KOMMUNAL TJENESTEYTING Lnr.: 001286/04 -QU, 'DWHUW

Detaljer

Offentlig postjournal 25.09.03-25.09.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 25.09.03-25.09.03 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY>8@ Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Lnr.: 007635/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-SS Fra: Lyngsdata as Sak: BREDBÅNDUTBYGGING I KOMMUNER

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2010 Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll Søknad om å få leie gamle gartneriet

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 17.12.2004-19.12.2004 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 17.12.2004-19.12.2004 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 04/01855-002 U Datert: 16.12.04 Arkiv: V65 98/1 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Til: Kjell Magne Stenhaug Sak: GNR. 98/1 - FORPAKTNINGSKONTRAKT Dok: FORPAKTNINGSKONTRAKT Lnr.: 009985/04 J.nr: 04/00344-009

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding - ***** ***** ***** Skademeldinger elever - Eidebakken skole 2009/357-57 2006/2013 07.02.2013 15.01.

Offentlig journal. Skademelding - ***** ***** ***** Skademeldinger elever - Eidebakken skole 2009/357-57 2006/2013 07.02.2013 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.02.2013 Skademelding - Skademeldinger elever - idebakken skole 2009/357-57 2006/2013 15.01.2013

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07.

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2011 Tjenestebevis - ersonalmappe 2010/3149-3 26787/2010 26.07.2010 O offl. 13, fvl. 13

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 06.07.07 09.07.08 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 06.07.07 09.07.08 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00712-006 U Datert: 09.07.07 Arkiv: U50 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Utlendingsdirektoratet Sak: BEKREFTELSE PÅ SØKNAD OM ARBEIDSTILLATELSE I NORGE Dok: SØKNAD OM ARBEIDSTILLATELSE - NORDIC

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer