CONNODE 4 FREMTIDEN ER HER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CONNODE 4 FREMTIDEN ER HER"

Transkript

1 CONNODE 4 FREMTIDEN ER HER

2 FREMTIDEN ER HER Med nye direktiver og påbud for energieffektivitet kommer det nye krav, men også nye muligheter. Det er ikke enkelt å finne rett nettverksteknologi for å møte fremtiden. Med investeringssykluser på år stilles det strenge krav til alt fra ekspansjonsmuligheter og bærekraft til at det systemet du velger skal være fremtidssikkert og oppfylle nye direktiver. Connodes system for smarte målere, med en stor installasjonsbase og velprøvd teknologi, står nå i sin fjerde generasjon klar til å møte morgendagens utfordringer. Alt konvergerer. Kommunikasjonen fra maskin til maskin er i stor grad et domene vi allerede befinner oss i og den trådløse utviklingen drives fremover med stormskritt. 4G-nettet er et utmerket eksempel på hvordan kapasiteten har gitt en utvikling der mobiltelefoner og datamaskiner i stadig større grad har nærmet seg hverandre og blitt en enhet. Det er selvfølgelig en utvikling som berører flere områder. Og er det noe som utgjør en rød tråd i denne sammenhengen, så er det nettopp trådløsheten. Med en installasjonsbase bestående av kunder som Fortum, E.ON. og Helsinki Energy står Connode altså for både velprøvd og fremtidssikker teknologi. Høyere pålitelighet At man ikke bruker samme nett til både å måle og levere strøm, er et av de viktigste aspektene, mener Thor- Erik Ness, salgsansvarlig hos Aidon i Norge. Han poengterer at spørsmålet om

3 driſtssikkerhet og velprøvd teknologi er blitt hetere enn noensinne, ettersom morgendagens marked krever fjernavlesninger med ekstremt høy pålitelighet. Det finnes to sterke tendenser fremover. Den ene er muligheten for sluttkunden til å få overblikk over strømforbruket og dermed kunne påvirke det i sanntid. Den andre er at smarte målere skal være deler av smarte nettverk, mener Jürg Haas, produktsjef hos Landis & Gyr i Sveits. Radioteknikk kommer sterkt Jürg Haas tror at radioteknikk kommer til å bli vanligere, ikke minst fordi den tillater at små målerøyer agerer uavhengig rundt en master. Dessuten er radioteknikken kostnadseffektiv, fortsetter Jürg Haas. Én ting som kommer til å forsvinne, er de proprietære kommunikasjonsprotokollene. Det er IP som gjelder. Faktum er at vi allerede er der til en viss grad. Av den grunn kommer Connode på et tidlig stadium til å levere sin IP-baserte løsning Connode 4 til Norge for pilotvirksomhet. De begynner med det allerede på slutten av smarte målere skal vaere deler av smarte nettverk. Jürg Haas, produktsjef Landis & Gyr, Sveits

4 Lansering av MeshNET Europas første avanserte trådløse system for smart energimåling. Inngår avtale med Telenor Cinclus om levering av MeshNETprodukter til Fortum og EON i Sverige. Samarbeid med Aidon på det fi nske markedet. Leverer kommunikasjonsløsning for Helsingfors Energi Smart Metering sammen med Aidon. Lansering av MeshNET 3.0 Innleder samarbeid med Landis+Gyr for smart målerkommunikasjon. Selvlegende og intelligent En kjede er aldri sterkere enn det svakeste leddet. Så hvorfor bruke en kjede? Connodes meshteknologi er dynamisk og motstandsdyktig mot så vel forstyrrelser som avbrudd. Det handler om smarte routingalgoritmer. Hver enhet i Connodes mesh er intelligent. Signalene tar den veien som for øyeblikket er raskest og sikrest. Alle deler i nettverket forsøker å optimere informasjonsflyten. Et avbrudd ett sted medfører dermed ikke en kommunikasjonsstopp, bare at signalene velger en annen rute. Dette innebærer naturligvis lave vedlikeholdskostnader. Også installasjonen er av plug and play-typen og helt automatisert. Nettet konfi gurerer seg selv.

5 Kontrakt for å levere MeshNETenheter til Helsingfors Energi sammen med Landis+Gyr Produktdelen av Tritech bytter navn til Connode AB. Mesh- NET-produktet bytter navn til Connode. Oppgradering av Connodes systemer til å være 100 % IP-baserte Connode Mesh- NET/Connodeenheter i driſt hos over 50 strømselskaper. Pilotinstallasjoner av Connode 4 hos kunde. Fremtidssikkert Enten vi snakker om et hundretalls målere eller en million, så er prinsippet skalerbart for formålet. Det er også svært enkelt å utvide nettverket, noe som gjør teknologien fremtidssikker. Connodes mesh er dessuten velprøvd og velmerittert, etablert i mange prosjekter og med et påvist og hyllet kvalitetsnivå i mange år. I Finland finnes Connodes teknologi hos et tjuetalls strømselskaper. IP hele veien Høsten 2012 lanseres Connode 4 der IP implementeres som kommunikasjonsprotokoll fullt ut. Som følge av dette er man godt forberedt for morgendagens høyere sikkerhetskrav og åpne standarder, samt et helt nytt nivå av modularitet, med mulighet til å bygge applikasjoner på toppen

6 CONNODE Wireless Mesh 6LoWPAN RPL IP Mesh Radio Network (SubGHz) - EN / g Connode Master Terminal Connode Standard Terminal Broadband Network 2G/3G/CDMA/Ethernet 6LoWPAN RPL IP Mesh Radio Network (SubGHz) - EN / g

7 Security (DTLS) CoAP/EXI IEC-61989/Webservices Management Service Communication Service Meter Service Security Service IP (v4/v6) Network Control (Head-end) SNMP CoAP/EXI Security (DTLS) Database MySQL Oracle MS-SQL

8 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR Med nya direktiv och påbud för energieffektivitet kommer nya krav, men också nya möjligheter. Connode i virkeligheten Connode satser på å bli markedsledende i Europa. Men allerede nå har man en overbevisende representasjon ute i felten, med flere fornøyde kunder og partnere. Faktum er at Connode er den leverandøren som har solgt flest radiokontrollerte, smarte strømmålere i Europa. Vi vurderte det rett og slett slik at Connode hadde den beste tekniske løsningen. Fremfor alt var det måten man håndterte trafi kken og skapte redundans på som lokket oss, forteller Fredrik Rex hos Aidon i Sverige. Connodes løsning er et stabilt og selvplanleggende system. Mister man en vei, kan man likevel få hjem all data. Fremtidsperspektivet inkluderer nøkkelbegreper som smart grid og miljøvennlig mikroproduksjon, fortsetter han. Vi kommer til å se et behov for kortere avregningsperioder, ned på sekundnivå. Disse systemene skal fungere i kanskje 20 års tid, og utviklingstakten kommer defi nitivt ikke til å avta om vi ser fremover.

9 Bedre enn vi trodde... Mikko Keto er forretningssjef i Telia Sonera i Finland, som håndterer driſten av målerkommunikasjonen for en rekke fi nske strømselskaper. Nesten alle kundene våre har Connodes teknologi installert. Og mange av dem som ikke har det, har sagt at det skyldes at teknologien rett og slett ikke fantes da man gjorde innkjøpet, forteller han. Det har fungert over all forventning. Lettinstallert og veldig lite konfigurasjonsjobb. Mikko Keto, forretningssjef Telia Sonera, Finland

10 Man valgte Connode ettersom systemet var det eneste i sitt slag med en kjent track record. Det har fungert over all forventning i samtlige tilfeller. Lettinstallert og veldig lite konfi gurasjonsjobb. Høy driftssikkerhet. Lav feilfrekvens. Mikko Keto tror på en sterk vekst for radiobasert kommunikasjon. Det er bevist kostnadseffektivt og velfungerende og kommer til å bli en stadig mer naturlig del av produktporteføljen hos forhandlere av kommunikasjonsløsninger. Størst funksjonalitet Thor Erik Ness hos Aidon i Norge mener at også funksjonaliteten er en avgjørende fordel for radiobasert målerkommunikasjon. I tillegg til den selvkonfi gurerende delen så er muligheten til pushtrafi kk et viktig aspekt. Og med IP blir mulighetene enorme.

11 Joacim Eriksson er forsker ved SICS i Stockholm og har utviklet IP-stakken for små sensornettverk. IP er et klokt valg Hvorfor er IP fremtiden? Alt beveger seg mot IP. I fremtiden kommer man til å ville ha sensornoder som kan gjøre flere ting. Man vil kunne sende ulike data til ulike IP-adresser. Det kan handle om hvitevarer som kommuniserer med produsentens avdeling for systemvedlikehold, tjenester for å bestille matvarer eller informasjon til strømmåleren. Fordelen er at man får samme teknologi overalt og integrasjonen mellom eksisterende systemer forenkles betydelig, ettersom de bygger på samme grunnprinsipp. Hva er det i IPv6 som har muliggjort utviklingen? Ressursgjerrigheten. For å kjøre på små enheter kreves det lite minne og liten prosessor samt lavt energiforbruk. Med 6loWPAN defi nerte vi hvordan man kjører IPv6 på små enheter og med lite kraſt, og da ble industrien interessert. Dermed har stadig flere begynt å vurdere IP, også en del proprietære løsninger. Det er naturligvis fristende å kunne lage apper ifølge en standard. Å velge IP er svært klokt. Integrasjonen mellom eksisterende systemer forenkles betydelig, ettersom de bygger på samme grunnprinsipp. Joacim Eriksson, forsker, SICS, Stockholm

12 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR Med nya direktiv och påbud för energieffektivitet kommer nya krav, men också nya möjligheter. IP åpnere og sikrere Å gå fra en proprietær løsning til en Internett-protokoll høres kanskje bakvendt ut fra et sikkerhetsmessig synspunkt. Men faktum er at IP snarere fører til økt sikkerhet. I et samfunn der e-kriminalitet og hackerangrep blir stadig vanligere, er sikkerhetsspørsmålet naturligvis meget aktuelt. Så fort et system av noe slag skal flyttes fra en strikt proprietær kommunikasjonsplattform og ut på Internett, blir skiſtet lett en anelse kontroversielt, ettersom det på sett og vis innebærer at man gjør systemet mer tilgjengelig for mennesker med potensielt skumle hensikter. Når det gjelder strømnett, er spørsmålet naturligvis litt ekstra delikat, som følge av at virksomheten er så kritisk for samfunnet. Er det virkelig klokt å bruke en standardprotokoll i sammenhenger av dette slaget? Svaret er som så oſte når det handler om teknologi minst like komplisert som teknologien i seg selv. Men i det store og hele veier risikoene og fordelene opp for hverandre. Ivan Schytte er Head of Smart Grid i norske Skagerak Nett, et av Norges ledende strømselskaper. På den ene siden må vi bruke åpne kommunikasjonsprotokoller hvis vi skal kunne levere de tjenestene og mulighetene som fremtidens marked krever, men på den andre siden gjelder det at vi samtidig går veldig forsiktig frem, mener han.

13 Nå handler det ikke bare om tjenester og muligheter på forbrukernivå, som sanntidsavlesning av måledata i hjemmet, men også om krav og spesifikasjoner fra myndigheter. I Norge kommer man i fremtiden for eksempel til å innføre et krav om mulighet for fjerntilgang for en tredjepart. Det skal ganske enkelt være mulig å stenge kraſtforsyningen til en hel by eller et helt tettsted uten å befinne seg der fysisk. En slik funksjonalitet krever naturligvis en rigorøs sikkerhetstenkning. Ja, et worst case scenario ville jo for eksempel ha vært at noen med onde intensjoner, for eksempel en terrorist, lyktes med å hacke seg inn i vårt system og slå av strømmen i en hel by. På den andre siden er proprietære systemer heller ikke hundre prosent sikre, og tar seg noen seg inn i et slikt, er mulighetene til å volde skade uten å bli oppdaget ofte større. IP innebærer at det finnes tredjepartsløsninger i stil med en datamaskins antivirusprogram som kan oppdage trusler og stoppe angrep på et helt annet nivå, sier Ivan Schytte. På den måten åpner IP altså opp en verden av ekspertise og kunnskap på området, noe som gjør spørsmålet til et argument for standardprotokoll snarere enn mot. IP innebærer at det finnes bedre tredjepartsløsninger for å oppdage trusler. Ivan Schytte, Head of Smart Grid, Skagerak Nett

14 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR Med nya direktiv och påbud för energieffektivitet kommer nya krav, men också nya möjligheter. Norge i forkant Norge står foran en overgang til målerteknologi som er kapabel til daglige avlesninger med 15-minuttersintervaller, ernkontroll, kryptert dataoverføring og displayer montert i hjemmet. På head end-siden går det mot IP. Jeg er overbevist om det. Med underliggende teknologi og meshnet åpner det for bruk av en litt tyngre protokoll og mulighet til å bygge applikasjoner. Jeg tenker blant annet på UDP, sikkerhetsmekanismer, konstaterer Steinar Fines, prosjektleder i det norske strømselskapet NTE. Han er litt bekymret for hvorvidt den teknologiske utviklingen er i fase med de kravene som kommer til å bli stilt i løpet av kort tid. Dessuten er vi usikre på i hvilken grad de europeiske standardiseringene kommer til å være ferdige den dagen vi skal gjennomføre endringene våre. Det handler blant annet om hjemmedisplayene. Teknisk sikkerhet preger også dis-

15 kusjonen rundt tredjepartsaksess, som de norske myndighetene vil implementere i strømnettet. Det er et vanskelig punkt, og også her er det viktig at det finnes en teknologi som er tilstrekkelig sterk, mener Steinar Fines. Steinar Fines vil ikke definitivt slå fast at IP er den eneste veien, men han er enig i at IP ser ut til å gå en lys fremtid i møte. Hele samfunnet går den veien, og med IP får vi noe som er synkront med resten av Europa, selv om det ikke er noe absolutt krav fra vår side. Steinar Fines innrømmer at sikkerhetsspørsmålet er blitt en het potet. Fremtiden inneholder naturligvis mange typer trusselbilder. Alt fra den unge gutten som er datafreak og liker å spionere på naboen til terrororganisasjoner.

16 Connode AB (tidligere Tritech Products AB) er Europas ledende leverandør av trådløse kommunikasjonsprodukter for Smart Metering. Connode er resultatet av 10 års utvikling og leveranse av trådløse mesh-nettverk i stor skala. Det finnes i dag ca smarte målere med Connode-teknologi i drift i hos strømselskaper i Sverige, Finland, Norge, Storbritannia og Nederland. Vår nyeste produktgenerasjon Connode 4 innebærer et stort skritt fremover for både Connode og målerbransjen som helhet. Connode 4 er fullstendig basert på åpne standarder, med en IPv6-radio (6LoWPAN) i bunnen som muliggjør ekte interoperabilitet, avanserte sikkerhetsmekanismer, full skalerbarhet og fremtidssikkerhet. Connode AB er basert i Stockholm og eies av CapMan, et av Nordens ledende investeringsselskaper med ca. 3,5 milliarder euro i forvaltet kapital. For mer info, se Connode AB Järnvägsgatan 10. PO Box 109 SE Sundbyberg. Sweden Phone +46 (0)

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Morten Lunde Holla Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Januar 2011 Hovedveileder: Thomas Jelle, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

Forretningsmodeller for trådløsutbygging langs vei

Forretningsmodeller for trådløsutbygging langs vei Forretningsmodeller for trådløsutbygging langs vei Bjørn-Viggo Hagan Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Steinar Andresen, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Mer intelligens mer fornøyde kunder

Mer intelligens mer fornøyde kunder No 1 Januar 2010 Leder - Freddy Eriksen Mer intelligens mer fornøyde kunder Da vi startet virksomheten vår for snart tolv år siden, hadde vi som ambisjon å tilby det private næringslivet og den offentlige

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Case 2: TeleMinmax AS

Case 2: TeleMinmax AS Case 2: TeleMinmax AS (NB: Selv om det er forsøkt å oppnå en realistisk case-beskrivelse, er selskapet og dets beskrevne problemer og utfordringer fiktive, og eventuelle likheter med konkrete, eksisterende

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5. AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang. Utarbeidet for NVE

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5. AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang. Utarbeidet for NVE Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5 AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang Utarbeidet for NVE Prosjektnr NVE-2010-4 Januar 2011 2 av 42 FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Norges vassdrags-

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 1 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 2 Sammendrag Nasjonal sikkerhetsmyndighet Risiko 2015 gir en vurdering av sårbarheter i sam funnet, verdier som er verdt å beskytte og risiko for spionasje, sabotasje, terror

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Fremtiden er installert. Slik skal vi bruke den. Slik sikrer Orbion Norges Nødnett. Han gir Sverige. Telenors nye fremtidsfokus.

Fremtiden er installert. Slik skal vi bruke den. Slik sikrer Orbion Norges Nødnett. Han gir Sverige. Telenors nye fremtidsfokus. Slik sikrer Orbion Norges Nødnett Han gir Sverige fiber via bilen Telenors nye fremtidsfokus Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Fremtiden er installert.

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene?

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Det tradisjonelle analoge telefoninettet skal etter hvert fases ut. Hva betyr dette for trygghetsalarmene, og hvilke alternativer finnes?

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

Din guide til lønnsom e-business. nr.1 2003, Årgang 1. November 2003

Din guide til lønnsom e-business. nr.1 2003, Årgang 1. November 2003 nr.1 2003, Årgang 1 Din guide til lønnsom e-business November 2003 B2B på en enkel måte Senket terskel for ehandel Trenger du lokaler? Nå har du sjansen! Slik unngås leverandørfellene Web Services skaper

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Et kontantfritt reiseliv Norge blir kontantfritt

Et kontantfritt reiseliv Norge blir kontantfritt Et kontantfritt reiseliv Norge blir kontantfritt 10010101010101001001010001011 00010010101011010010101001010 10101010010010100010110001001 01010110100101010010101010101 00100101000101100010010101011 01001010100101010101010010010

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 Velkommen inn IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 03 Dette er IKEA-konsernet 19 Medarbeidere 24 Bærekraft 30 IKEA Foundation 34 Økonomi 42 IKEA-konsernet regnskapsåret 2012: et overblikk.

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer