STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll"

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Kommunestyret K-salen, Rådhuset Møtedato: Tidspunkt: 17:00-21:50 Møteprotokoll Fra sak: PS 37/17 Til sak: PS 45/17 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ivar Vigdenes SP Ole Hermod Sandvik H Dorthea Elverum SP Erik Bjørgum SP Rolf Charles Berg SP Odd Einar Friheim SP Ane Geving SP Oddvar Vigdenes SP Roar Brekken SP Hjørdis Kindem Thyholt SP Inger Vikan Svee SP Therese Horten SP Toril Sandvik AP Joar Atle Håve AP Ann-Inger Leirtrø AP Jan Inge Kaspersen AP Martha Richstad Berbu AP Erlend Olsen Størseth AP Toril Irene Kringen AP Torger Størseth AP Erling Weydahl AP Inger J. O. Uthus AP Per Moen AP Stian Flobergseter AP May Britt Sørmo Ervik AP Einar Østereng AP Per Erik Moen AP Almira Canovic AP Geir Falck Anderssen H Ole Andreas Aftret H Renate Trøan Bjørshol H Veronica Lorentzen Drivstuen H Rune Larsen H Nelly Anita Lian FRP Bjørn Ole Håve FRP Leif Eggen V Ragna Straume V Annette Tollefsen Jensen KRF Anja Elisabeth Ristad SV Espen Myhr Grandalsmo R Tommy Reinås MDG Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Elin Friheim AP

2 Terje Johnsen H Fra administrasjonen møtte: Navn Anne Kathrine Slungård Jarle Førde Tore Rømo Hans Frederik Selvaag Ann Kristin Geving Roar Størseth Kari L. Øfsti Turid Aas Hanne Elin Ovesen Mali Kristin Østerås (PS 40/17) Stilling Rådmann Etatsjef Kultur Etatsjef Teknisk Drift Etatsjef Omsorg Etatsjef Oppvekst Økonomisjef Org.sjef Personalsjef Formannskapssekretær Revisjon Møtet ble ledet av: Ivar Vigdenes Av medlemmer/varamedlemmer møtte 41 av 41. Merknader: Møtet var kunngjort i lokalavis, kommunens hjemmesider og med innkalling til hvert enkelt representant. Kulturinnslag ved dramagruppa fra Kulturskolen. Til å skrive under protokollen sammen med ordfører og formannskapssekretær ble følgende valgt: Rolf Charles Berg (SP), Tommy Reinås (MDG) og Toril Sandvik (AP).

3 Saksliste for Kommunestyret i møte Utvalgssaksnr Innhold U.off. Arkivsaksnr Saker til behandling PS 37/17 Skolestruktur i Hegraområdet koblet til fremtidig skoleutbygging i StjørdalHelhetlig skoleplan 2017/3061 PS 38/17 Bergkunstmuseum - Bygging og finansiering 2009/3834 PS 39/17 Park på Husbyjordet 2017/4291 PS 40/17 Årsoppgjøret Årsregnskap og årsrapport 2017/3505 PS 41/17 Årsrapporter 2016 Etater og enheter 2017/3506 PS 42/17 Blues in Hell - kommunal garanti /5230 PS 43/17 Steinvikholm musikkteater - avskrivning av lån 2017/4149 PS 44/17 E6 Ranheim-Åsen - Lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger. Interpellasjoner 2017/4211 FO 14/17 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret Bygging av helsehus FO 15/17 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret Lys, bredere veiskulder og busstopp på FV / /4681 Saker til behandling PS 45/17 Godkjenning av protokoll

4 Saker til behandling PS 37/17 Skolestruktur i Hegraområdet koblet til fremtidig skoleutbygging i StjørdalHelhetlig skoleplan Vedtak i Kommunestyret Stjørdal kommune følger den oppsatte prioriteringslisten for skoleutbyggingsprosjekter som presenteres i planen 2. Forradal og Skjelstadmark skoler består. Flora Oppvekstsenter nedlegges. Hegra barneskole prioriteres i den kommende budsjett- og økonomiplanrullering, og hvor byggingen kan starte etter at ras- og sikringstiltak er gjennomført. 3. Besparte driftsmidler som følge av en skolestrukturendring benyttes til å fremskynde prosjektene ifølge prioriteringslisten. Inntil en driftsmessig innsparing er realisert, benyttes midlertidig fondsavsatt kapital til å forskuttere prosjektene 4. Stjørdal kommune vil være positiv til private skolealternativ i bygningsmasse som blir berørt av endret skolestruktur. 5. Hegra ungdomsskole rehabiliteres når nye Hegra barneskole er fullført. Gamle Hegra barneskole benyttes som interimskole i rehabiliteringsfasen 6. Halsen barneskole utredes parallelt og bygging utføres deretter i to eller flere faser. Ordinær drift opprettholdes i byggeprosessen 7. Øvrige prosjekter på prioriteringslisten løses så raskt som økonomien tillater. Målet er at Stjørdal kommune videreutvikler et godt og tidsmessig tjenestetilbud 8. Arbeidet med regulering og opparbeiding av kommunale tomter for bolig i Flora gis prioritet, og tilføres om nødvendig midler ved saldering for dette formålet. 9. Kommunestyret ber rådmannen om å undersøke muligheten til å inngå avtale med Tangmoen IL for å leie rom som brukes til klasserom. Dette for å avlaste, frem til utbygging senere. Behandling i Kommunestyret Nelly Anita Lian (FRP) fremmet følgende forslag på vegne av FRP, SP, KRF, MDG og H: Alternativt forslag til innstillingens punkt 2, første setning: Forradal og Skjelstadmark skoler består. Flora Oppvekstsenter nedlegges. Tilleggsforslag til innstillingen: Arbeidet med regulering og opparbeiding av kommunale tomter for bolig i Flora gis prioritet, og tilføres om nødvendig midler ved saldering for dette formålet.

5 Annette T. Jensen (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag: Kommunestyret ber rådmannen om å undersøke muligheten til å inngå avtale med Tangmoen IL for å leie rom som brukes til klasserom. Dette for å avlaste, frem til utbygging senere. Per Moen (AP) fremmet følgende forslag: 1. Skolestrukturen i Hegra-sonen holdes uendret. Flora, Forradal og Skjelstadmark oppvekstsentra består som i dag. 2. Ny Hegra Barneskole bygges så snart ny skoletomt er valgt og rassikret, og reguleringsplan er vedtatt. 3. Prosjektet med ny Hegra Barneskole startes snarest mulig i løpet av Hegra Ungdomsskole rehabiliteres straks ny Hegra Barneskole er ferdigstilt. Gamle Hegra Barneskole benyttes som ungdomsskole i ombyggingsperioden. 5. Rådmannen bes å utarbeide en finansieringsplan for ny Hegra Barneskole og renovering av Hegra Ungdomsskole, og lage en fremdriftsplan for bygging og renovering av Halsen Barneskole. Anja Elisabeth Ristad (SV) fremmet følgende forslag pkt.4: Stjørdal kommune vil være positiv til private skolealternativ i bygningsmasse som blir berørt av endret skolestruktur. Foreløpig votering Moens (AP) forslag falt med 23 stemmer mot 18 stemmer mot formannskapets innstilling. Formannskapets innstilling pkt. 1 enstemmig vedtatt. Foreløpig votering formannskapets innstilling pkt. 2 1 setning falt med 2 mot 39 stemmer for Lians (FRP) forslag. Endelig votering Lians (FRP) pkt. 2 1 setning vedtatt med 25 stemmer mot 16 stemmer. Formannskapets innstilling pkt. 2 2.setning enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 3 enstemmig vedtatt. Foreløpig votering Ristad (SV) forslag 26 stemmer mot 15 stemmer for formannskapets innstilling pkt.4. Endelig votering Ristads (SV)forslag vedtatt med 26 stemmer mot 15 stemmer. Formannskapets innstilling pkt. 5 enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 6 enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 7enstemmig vedtatt. Lians (FRP) tilleggsforslag vedtatt med 39 stemmer mot 2 stemmer. Jensens (KRF) tilleggsforslag vedtatt med 38 stemmer mot 3 stemmer. Innstilling i Formannskapet Stjørdal kommune følger den oppsatte prioriteringslisten for skoleutbyggingsprosjekter som presenteres i planen

6 2. Flora, Forradal og Skjelstadmark skoler legges ned, og Stjørdal kommune bygger ny Hegra Barneskole slik at denne blir Hegrasonens eneste fremtidige barneskole. Hegra barneskole prioriteres i den kommende budsjett- og økonomiplanrullering, og hvor byggingen kan starte etter at ras- og sikringstiltak er gjennomført. 3. Besparte driftsmidler som følge av en skolestrukturendring benyttes til å fremskynde prosjektene ifølge prioriteringslisten. Inntil en driftsmessig innsparing er realisert, benyttes midlertidig fondsavsatt kapital til å forskuttere prosjektene 4. Bygningsmasse som berøres av endret skolestruktur skal i fremtiden ikke kunne gjenbrukes som lokasjon for privat skolevirksomhet 5. Hegra ungdomsskole rehabiliteres når nye Hegra barneskole er fullført. Gamle Hegra barneskole benyttes som interimskole i rehabiliteringsfasen 6. Halsen barneskole utredes parallelt og bygging utføres deretter i to eller flere faser. Ordinær drift opprettholdes i byggeprosessen 7. Øvrige prosjekter på prioriteringslisten løses så raskt som økonomien tillater. Målet er at Stjørdal kommune videreutvikler et godt og tidsmessig tjenestetilbud Behandling i Formannskapet Erik Bjørgum (SP) fremmet forslag til nytt pkt. 2: Grendeskolene består. (1.setning) HEGRA barneskole prioriteres i den kommende budsjett- og økonomiplanrullering, og hvor byggingen kan starte etter at ras- og sikringstiltak er gjennomført. (2.setning) Punktvis votering: Rådmannens forslag pkt. 1 enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag pkt setning vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer mot Bjørgums (SP) forslag 1.setning Rådmannens forslag pkt. 2 2.setning falt. Bjørgums (SP) forslag 2. setning enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag pkt. 3 enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag pkt. 4 vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer. Rådmannens forslag pkt. 5, 6 og 7 enstemmig vedtatt. Uttalelse i Komite Levekår Stjørdal kommune følger den oppsatte prioriteringslisten for skoleutbyggingsprosjekter som presenteres i planen 2. Besparte driftsmidler som følge av en skolestrukturendring benyttes til å fremskynde prosjektene ifølge prioriteringslisten. Inntil en driftsmessig innsparing er realisert, benyttes midlertidig fondsavsatt kapital til å forskuttere prosjektene 3. Flora, Forradal og Skjelstadmark skoler legges ned, og Stjørdal kommune bygger ny Hegra Barneskole slik at denne blir Hegrasonens eneste fremtidige barneskole. Prosjekt oppstartes i løpet av 2017

7 4. Bygningsmasse som berøres av endret skolestruktur skal i fremtiden ikke kunne gjenbrukes som lokasjon for privat skolevirksomhet 5. Hegra ungdomsskole rehabiliteres når nye Hegra barneskole er fullført. Gamle Hegra barneskole benyttes som interimskole i rehabiliteringsfasen 6. Halsen barneskole utredes parallelt og bygging utføres deretter i to eller flere faser. Ordinær drift opprettholdes i byggeprosessen 7. Øvrige prosjekter på prioriteringslisten løses så raskt som økonomien tillater. Målet er at Stjørdal kommune videreutvikler et godt og tidsmessig tjenestetilbud Behandling i Komite Levekår Roar Brekken (SP) fremmet følgende endringsforslag: Primærforslag: Til erstatning for pkt. 2 og 3 foreslås nytt pkt. 2: "Grendeskolene består. Hegra barneskole prioriteres i den kommende budsjett- og økonomiplanrulleringen, og hvor bygging kan starte etter at ras- og sikringstiltak er gjennomført" Subsidiært forslag om primærforslaget faller: Nytt pkt. 4: "Bygningsmasse som berøres av endret skolestruktur skal i fremtiden kunne gjenbrukes som lokasjon for privat skolevirksomhet" Votering: Rådmannens pkt. 1 enstemmig vedtatt. Rådmannens pkt. 2 og pkt. 3 vedtatt med 6 stemmer 3 stemmer mot Brekkens (SP) forslag pkt. 2. Rådmannens pkt. 2 vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer. Rådmannens pkt. 3 vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer. Rådmannens pkt. 4 vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer mot Brekkens (SP) forslag pkt.4. Rådmannens pkt. 5 enstemmig vedtatt. Rådmannens pkt. 6 enstemmig vedtatt. Rådmannens pkt. 7 enstemmig vedtatt. Uttalelse i Ungdomsrådet Ungdomsrådet drøftet følgende (som må legges med saken ved videre behandling) - Meningsmåling snakker for seg selv det er ikke ønske om at grendeskolene skal legges ned - Viktig med møteplassene som er i regi av skolen - Legge ned Forradal og Flora da det er veldig få elever der. Behold Skjestadmark da dette er en forholdsvis stor skole. - Viktig at grendeskolene blir beholdt da innbyggertallet i Stjørdal øker, og at noe av denne veksten også skal være i bygdene. Større sjanse for vekst i bygdene dersom grendeskolene består. - Hegra har en stor del av arealet i Stjørdal kommune (nesten 50%) derfor bør Hegra ha flere skoletilbud - Lettere å trives i et mindre samfunn bedre relasjon mellom elev og lærer. Øker lysten til å lære.

8 - Bruker lang tid for å komme seg til og fra skolen (skoleskyss + å gå til holdeplass) dette er slitsomt for elevene - Ved nedleggelse må flere ta buss færre kan gå til skolen Behandling i Ungdomsrådet Ungdomsrådet velger å stemme om nedleggelse av grendeskolene eller ikke. Ungdomsrådet fremmer følgende uttalelse: - Meningsmåling snakker for seg selv det er ikke ønske om at grendeskolene skal legges ned - Viktig med møteplassene som er i regi av skolen - Legge ned Forradal og Flora da det er veldig få elever der. Behold Skjestadmark da dette er en forholdsvis stor skole. - Viktig at grendeskolene blir beholdt da innbyggertallet i Stjørdal øker, og at noe av denne veksten også skal være i bygdene. Større sjanse for vekst i bygdene dersom grendeskolene består. - Hegra har en stor del av arealet i Stjørdal kommune (nesten 50%) derfor bør Hegra ha flere skoletilbud - Lettere å trives i et mindre samfunn bedre relasjon mellom elev og lærer. Øker lysten til å lære. - Bruker lang tid for å komme seg til og fra skolen (skoleskyss + å gå til holdeplass) dette er slitsomt for elevene - Ved nedleggelse må flere ta buss færre kan gå til skolen Enstemmig mot rådmannens forslag om nedleggelse. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 1. Stjørdal kommune følger den oppsatte prioriteringslisten for skoleutbyggingsprosjekter som presenteres i planen 2. Besparte driftsmidler som følge av en skolestrukturendring benyttes til å fremskynde prosjektene ifølge prioriteringslisten. Inntil en driftsmessig innsparing er realisert, benyttes midlertidig fondsavsatt kapital til å forskuttere prosjektene 3. Flora, Forradal og Skjelstadmark skoler legges ned, og Stjørdal kommune bygger ny Hegra Barneskole slik at denne blir Hegrasonens eneste fremtidige barneskole. Prosjekt oppstartes i løpet av Bygningsmasse som berøres av endret skolestruktur skal i fremtiden ikke kunne gjenbrukes som lokasjon for privat skolevirksomhet 5. Hegra ungdomsskole rehabiliteres når nye Hegra barneskole er fullført. Gamle Hegra barneskole benyttes som interimskole i rehabiliteringsfasen 6. Halsen barneskole utredes parallelt og bygging utføres deretter i to eller flere faser. Ordinær drift opprettholdes i byggeprosessen

9 7. Øvrige prosjekter på prioriteringslisten løses så raskt som økonomien tillater. Målet er at Stjørdal kommune videreutvikler et godt og tidsmessig tjenestetilbud PS 38/17 Bergkunstmuseum - Bygging og finansiering Vedtak i Kommunestyret Planene om et bergkunstmuseum på Lerfald skrinlegges. Driftsselskapet SNK gis mulighet til å presentere en eventuell skisse til hvordan man kan beholde tilsagn om stat- og fylkeskommunale tilskudd i en alternativ løsning for presentasjon og formidling av bergkunst. En slik eventuell løsning forutsettes da ikke å innebære et behov for kommunal oppfinansiering ut over de 8,9 millioner som kommunen opprinnelig forpliktet seg til totalt. Til fratrekk i denne summen kommer allerede disponerte midler i prosjektet. Behandling i Kommunestyret Veronica Drivstuen (H) fremmet spørsmål om sin habilitet. Drivstuen (H) fratrådte under behandling av sin habilitet. Nå 40 av 41 medlemmer tilstede. Ordføreren fremmet forslag: Drivstuen er inhabil jfr. forvaltningslovens 6 2.ledd. Enstemmig vedtatt. Terje Johnsen (H) tiltrådte som varamedlem. Nå 41 av 41 medlemmer tilstede. Nelly Lian (FRP) fremmet følgende forslag: Planene om et bergkunstmuseum på Lerfald skrinlegges. Driftsselskapet SNK gis mulighet til å presentere en eventuell skisse til hvordan man kan beholde tilsagn om stat- og fylkeskommunale tilskudd i en alternativ løsning for presentasjon og formidling av bergkunst. En slik eventuell løsning forutsettes da ikke å innebære et behov for kommunal oppfinansiering ut over de 8,9 millioner som kommunen opprinnelig forpliktet seg til totalt. Til fratrekk i denne summen kommer allerede disponerte midler i prosjektet. Joar Håve (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt pkt.6 Tiltak av kostnadsmessig karakter avventes til driftsavtale med SNK er på plass. Nytt pkt. 7 Stjørdal kommune setter umiddelbart i gang en dialog med SNK, for å få en driftsavtale på plass. Lians (FRP) forslag vedtatt med 23 stemmer mot 18 stemmer for formannskapets innstilling. Drivstuen (H) tiltrår etter behandling. Johnsen (H) fratrer som varamedlem. Innstilling i Formannskapet Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak i K-sak 109/15 den , om bygging og finansiering av bergkunstmuseum inklusive stianlegg på Leirfall i Hegra, og påfølgende gjennomgang av kostnadskalkylene i saken, godkjennes ny kostnadsramme for prosjektet til 84,2 mill kr. I dem nye kostnadsrammen tas det høyde for generell prisstigning samt økt omfang av geologiske stabiliseringstiltak i området ovenfor

10 byggetomt og helleristningsfelt. 2. Stjørdal kommune vedtar å oppfinansiere den kommunale andelen av prosjektet med 28,3 mill kroner iht revidert finansieringsplan. 3. Rådmannen følger opp NVE sine sikringstiltak i Leirfallbekken, Solemsbekken og to raviner vest for Trælstadhaugen, for å sikre best mulig fremdrift. 4. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til ny overordnet fremdriftsplan, som viser en tidligst mulig ferdigstillelse i 2019/2020. Dette forutsetter at NVEs sikringstiltak blir gjennomført i løpet av Kommunestyret ber rådmannen om å avklare eiendomsforhold, og gjennomføre nødvendig tomteerverv, fortrinnsvis ved frivillig grunnavståelse så snart som mulig. Behandling i Formannskapet Det ble utlevert oversendt brev til formannskapet: Vedrørende Bergkunstmuseet fra Sølvi Dahlen Lauvsnes, Stjørdal Museum Værnes, datert 10.mai Bergkunst kommentar til saksdokumenter til Formanskapsmøtet 11. mai og Kommunestyremøtet 18.mai fra Ole Andreas Leirfall datert 10.mai 2017 Begge brev blir lagt inn i saken og vedlagt til kommunestyret Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 1. Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak i K-sak 109/15 den , om bygging og finansiering av bergkunstmuseum inklusive stianlegg på Leirfall i Hegra, og påfølgende gjennomgang av kostnadskalkylene i saken, godkjennes ny kostnadsramme for prosjektet til 84,2 mill kr. I dem nye kostnadsrammen tas det høyde for generell prisstigning samt økt omfang av geologiske stabiliseringstiltak i området ovenfor byggetomt og helleristningsfelt. 2. Stjørdal kommune vedtar å oppfinansiere den kommunale andelen av prosjektet med 28,3 mill kroner iht revidert finansieringsplan. 3. Rådmannen følger opp NVE sine sikringstiltak i Leirfallbekken, Solemsbekken og to raviner vest for Trælstadhaugen, for å sikre best mulig fremdrift. 4. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til ny overordnet fremdriftsplan, som viser en tidligst mulig ferdigstillelse i 2019/2020. Dette forutsetter at NVEs sikringstiltak blir gjennomført i løpet av Kommunestyret ber rådmannen om å avklare eiendomsforhold, og gjennomføre nødvendig tomteerverv, fortrinnsvis ved frivillig grunnavståelse så snart som mulig.

11 PS 39/17 Park på Husbyjordet Vedtak i Kommunestyret Det etableres en prøveperiode i for bruk og drift av parken på Husbyjordet. Evaluering av prøveperioden skal danne grunnlaget for endelige retningslinjer for bruk av parken. 2. I prøveperioden driftes parken som offentlig friareal. Arrangement og aktivitet i parken programmeres og organiseres som en del av Kimen kulturhus. Behandling i Kommunestyret Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Det etableres en prøveperiode i for bruk og drift av parken på Husbyjordet. Evaluering av prøveperioden skal danne grunnlaget for endelige retningslinjer for bruk av parken. 2. I prøveperioden driftes parken som offentlig friareal. Arrangement og aktivitet i parken programmeres og organiseres som en del av Kimen kulturhus. Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Uttalelse i Komite kultur, næring og miljø Det etableres en prøveperiode i for bruk og drift av parken på Husbyjordet. Evaluering av prøveperioden skal danne grunnlaget for endelige retningslinjer for bruk av parken. 2. I prøveperioden driftes parken som offentlig friareal. Arrangement og aktivitet i parken programmeres og organiseres som en del av Kimen kulturhus. Behandling i Komite kultur, næring og miljø Komite KNM tar rådmannens forslag til innstilling til orientering. Enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 1. Det etableres en prøveperiode i for bruk og drift av parken på Husbyjordet. Evaluering av prøveperioden skal danne grunnlaget for endelige retningslinjer for bruk av parken. 2. I prøveperioden driftes parken som offentlig friareal. Arrangement og aktivitet i parken programmeres og organiseres som en del av Kimen kulturhus. PS 40/17 Årsoppgjøret Årsregnskap og årsrapport Vedtak i Kommunestyret Regnskapsmessig overskudd på kr ,- overføres til kommunens disposisjonsfond.

12 Behandling i Kommunestyret Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Regnskapsmessig overskudd på kr ,- overføres til kommunens disposisjonsfond. Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Regnskapsmessig overskudd på kr ,- overføres til kommunens disposisjonsfond. PS 41/17 Årsrapporter 2016 Etater og enheter Vedtak i Kommunestyret Vedlagte årsrapporter 2016 for etater inklusive enheter tas til orientering. Behandling i Kommunestyret Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Vedlagte årsrapporter 2016 for etater inklusive enheter tas til orientering. Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Uttalelse i Komite plan Vedlagte årsrapporter 2016 for etater inklusive enheter tas til orientering. Behandling i Komite plan Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Uttalelse i Komite kultur, næring og miljø Vedlagte årsrapporter 2016 for etater inklusive enheter tas til orientering. Komite KNM ønsker at senere års årsrapporter skal også rapportere miljøstatus for Stjørdal Kommune. Behandling i Komite kultur, næring og miljø Komite KNM ønsker at senere års årsrapporter skal også rapportere miljøstatus for Stjørdal Kommune. Rådmannens forslag til innstilling med Komite KNM sin kommentar enstemmig vedtatt.

13 Uttalelse i Komite Levekår Vedlagte årsrapporter 2016 for etater inklusive enheter tas til orientering. Behandling i Komite Levekår Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til innstilling: Vedlagte årsrapporter 2016 for etater inklusive enheter tas til orientering. PS 42/17 Blues in Hell - kommunal garanti 1917 Vedtak i Kommunestyret Stjørdal kommune garanterer for inntil kr , - som simpel kausjon overfor Blues in Hell i forbindelse med avtale om kassakreditt i Sparebank1 SMN. 2. Garantitiden settes frem til Dersom Stjørdal kommune må innfri sin kommunale garanti belastes formannskapets disposisjonspost. Behandling i Kommunestyret May Britt Sørmo Ervik (AP) fremmet spørsmål om sin habilitet, styremedlem, og Tommy Reinås (MDG), nettansvarlig for virksomheten. Ervik (AP) og Reinås (MDG) fratrådte under behandling. Nå 39 av 41 medlemmer tilstede. Ordførerens forslag: Ervik er inhabil jfr. Forvaltningslovens 6 1. ledd bokstav e. Enstemmig vedtatt. Reinås (MDG) er ikke inhabil. Enstemmig vedtatt. Reinås (MDG) tiltrådte. Elin Friheim (AP) tiltrådte som varamedlem. Nå 41 av 41 medlemmer tilstede. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Ervik (AP) tiltrådte etter behandling. Nå 41 av 41 medlemmer tilstede. Innstilling i Formannskapet Stjørdal kommune garanterer for inntil kr , - som simpel kausjon overfor Blues in Hell i forbindelse med avtale om kassakreditt i Sparebank1 SMN. 2. Garantitiden settes frem til Dersom Stjørdal kommune må innfri sin kommunale garanti belastes formannskapets disposisjonspost. Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Uttalelse i Komite kultur, næring og miljø Stjørdal kommune garanterer for inntil kr , - som simpel kausjon overfor Blues in Hell i forbindelse med avtale om kassakreditt i Sparebank1 SMN. 2. Garantitiden settes frem til

14 3. Dersom Stjørdal kommune må innfri sin kommunale garanti belastes formannskapets disposisjonspost. Behandling i Komite kultur, næring og miljø Komite KNM tar rådmannens forslag til innstilling til orientering. Enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 1. Stjørdal kommune garanterer for inntil kr , - som simpel kausjon overfor Blues in Hell i forbindelse med avtale om kassakreditt i Sparebank1 SMN. 2. Garantitiden settes frem til Dersom Stjørdal kommune må innfri sin kommunale garanti belastes formannskapets disposisjonspost. PS 43/17 Steinvikholm musikkteater - avskrivning av lån Vedtak i Kommunestyret Balansepost utlån til Steinvikholm musikkteater A/L på kr ,- avskrives mot kapitalkonto. Behandling i Kommunestyret Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Balansepost utlån til Steinvikholm musikkteater A/L på kr ,- avskrives mot kapitalkonto. Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til innstilling: Balansepost utlån til Steinvikholm musikkteater A/L på kr ,- avskrives mot kapitalkonto. PS 44/17 E6 Ranheim-Åsen - Lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger. Vedtak i Kommunestyret Utbyggingen av E6 på strekningen Ranheim Åsen delfinansieres med bompenger. Innkrevingen skjer i begge retninger i 4 automatiske bomstasjoner på ny E6. Ved eventuelle endringer i kryssløsninger skal prinsippene som lagt til grunn i Nye Veiers saksgrunnlag av være avgjørende for plassering av bomsnitt og takster. 2. Det legges til grunn 15 års etterskuddsvis innkreving i hver bom.

15 3. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at trafikanter i takstgruppe 1 som betaler med elektronisk brikke og gyldig abonnement får 20 % rabatt. Trafikanter i takstgruppe 2 får ingen brikkerabatt. 4. Ved start på innkreving forutsettes det at gjennomsnittstakstene ikke overskrider, i 2017-kr, i de ulike bommene følgende bomtakster: Bom Gjennomsnittstakst Grunntakst takstgruppe 1 Grunntakst takstgruppe 2 E6 Leistad E6 Hell E Forbordsfjellet E6 Åsen Tunge biler betaler 2 ganger lettbiltakst. - Bompengesatsene forutsettes justert i tråd med anleggsindeksen før innkreving og konsumprisindeksen etter åpning. - Endelig takst- og rabattsystem skal legges frem for lokalpolitisk behandling i god tid før innkrevingen starter. 5. Dersom trafikken på sideveier langs strekningen viser seg å bli for stor, må det vurderes trafikkregulerende tiltak på disse veiene. Statens vegvesen vil i samarbeid med lokale myndigheter ha ansvaret for å vurdere trafikksituasjonen på avlastet veinett. 6. Det legges opp til betaling for lav- og nullutslippsbiler når nasjonale takstregler for dette er gjeldende. Bompengeopplegget vil da bli justert i takstvedtak etter avtale mellom Vegdirektoratet og Trøndelag fylkeskommune. Gjennomsnittstaksten skal være førende for takstvedtak. 7. Det er en forutsetning at bompengeselskapet Vegamot AS får ansvaret for prosjektet E6 Ranheim Åsen. Behandling i Kommunestyret Formannskapets innstilling vedtatt med 37 stemmer mot 4 stemmer. Innstilling i Formannskapet Utbyggingen av E6 på strekningen Ranheim Åsen delfinansieres med bompenger. Innkrevingen skjer i begge retninger i 4 automatiske bomstasjoner på ny E6. Ved eventuelle endringer i kryssløsninger skal prinsippene som lagt til grunn i Nye Veiers saksgrunnlag av være avgjørende for plassering av bomsnitt og takster. 2. Det legges til grunn 15 års etterskuddsvis innkreving i hver bom. 3. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at trafikanter i takstgruppe 1 som betaler med elektronisk brikke og gyldig abonnement får 20 % rabatt. Trafikanter i takstgruppe 2 får ingen brikkerabatt. 4. Ved start på innkreving forutsettes det at gjennomsnittstakstene ikke overskrider, i kr, i de ulike bommene følgende bomtakster: Bom Gjennomsnittstakst Grunntakst takstgruppe 1 Grunntakst takstgruppe 2 E6 Leistad E6 Hell

16 E6 Forbordsfjellet E6 Åsen Tunge biler betaler 2 ganger lettbiltakst. - Bompengesatsene forutsettes justert i tråd med anleggsindeksen før innkreving og konsumprisindeksen etter åpning. - Endelig takst- og rabattsystem skal legges frem for lokalpolitisk behandling i god tid før innkrevingen starter. 5. Dersom trafikken på sideveier langs strekningen viser seg å bli for stor, må det vurderes trafikkregulerende tiltak på disse veiene. Statens vegvesen vil i samarbeid med lokale myndigheter ha ansvaret for å vurdere trafikksituasjonen på avlastet veinett. 6. Det legges opp til betaling for lav- og nullutslippsbiler når nasjonale takstregler for dette er gjeldende. Bompengeopplegget vil da bli justert i takstvedtak etter avtale mellom Vegdirektoratet og Trøndelag fylkeskommune. Gjennomsnittstaksten skal være førende for takstvedtak. 7. Det er en forutsetning at bompengeselskapet Vegamot AS får ansvaret for prosjektet E6 Ranheim Åsen. Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 7 vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme. Rådmannens forslag til innstilling pkt. 8 falt enstemmig. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Utbyggingen av E6 på strekningen Ranheim Åsen delfinansieres med bompenger. Innkrevingen skjer i begge retninger i 4 automatiske bomstasjoner på ny E6. Ved eventuelle endringer i kryssløsninger skal prinsippene som lagt til grunn i Nye Veiers saksgrunnlag av være avgjørende for plassering av bomsnitt og takster. 2. Det legges til grunn 15 års etterskuddsvis innkreving i hver bom. 3. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at trafikanter i takstgruppe 1 som betaler med elektronisk brikke og gyldig abonnement får 20 % rabatt. Trafikanter i takstgruppe 2 får ingen brikkerabatt. 4. Ved start på innkreving forutsettes det at gjennomsnittstakstene ikke overskrider, i kr, i de ulike bommene følgende bomtakster: Bom Gjennomsnittstakst Grunntakst takstgruppe 1 Grunntakst takstgruppe 2 E6 Leistad E6 Hell E6 Forbordsfjellet E6 Åsen Tunge biler betaler 2 ganger lettbiltakst. - Bompengesatsene forutsettes justert i tråd med anleggsindeksen før innkreving og konsumprisindeksen etter åpning. - Endelig takst- og rabattsystem skal legges frem for lokalpolitisk behandling i god tid før innkrevingen starter. 5. Dersom trafikken på sideveier langs strekningen viser seg å bli for stor, må det vurderes trafikkregulerende tiltak på disse veiene. Statens vegvesen vil i samarbeid med lokale myndigheter ha ansvaret for å vurdere trafikksituasjonen på avlastet veinett.

17 6. Det legges opp til betaling for lav- og nullutslippsbiler når nasjonale takstregler for dette er gjeldende. Bompengeopplegget vil da bli justert i takstvedtak etter avtale mellom Vegdirektoratet og Trøndelag fylkeskommune. Gjennomsnittstaksten skal være førende for takstvedtak. 7. Det er en forutsetning at bompengeselskapet Vegamot AS får ansvaret for prosjektet E6 Ranheim Åsen. 8. Fremtidig kryssløsning i Hommelvik må planlegges og utformes ut fra en forutsetning om at mulig, fremtidig arm mot Frigården/Stormyra i Lånke blir ivaretatt, slik også vedtatte båndleggingssoner i Malviks og Stjørdals kommuneplan tilrettelegger.

18 Interpellasjoner FO 14/17 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret Bygging av helsehus Behandling i Kommunestyret Interpellasjonen ble besvart av rådmannen: Det er en erkjennelse i etat omsorg at det i perioder oppleves knapphet på tilgjengelige korttidsplasser. Dette gjelder både for ferdigbehandlede pasienter fra sykehus og hjemmeboende som får behov for korttidsplass når helsetilstanden endrer seg raskt. Det er også riktig som interpellanten skriver at man har sett en økning i antall ferdigbehandlede pasienter fra sykehusene i tillegg til at avtalen om avlastningsopphold i nabokommunene Meråker, Selbu og Tydal har blitt benyttet i 154 døgn så langt. Omsorgsetaten har over tid sett en endring i behovene med en gradvis økning i behovet for korttidsplasser. Noe av dette ble avhjulpet da tidligere Lånke aldersheim ble pusset opp og tatt i bruk til korttidsopphold. Til tross for denne økningen i antall plasser ser man fortsatt at det er et udekket behov for denne typen tjeneste, noe som også beskrives i Helse- og omsorgsplanen «Omsorg 2032». På denne bakgrunnen er det i flere omganger gitt politisk klarsignal for å bygge et stort antall omsorgsboliger på Fosslia bosenter i tillegg til nytt Helsehus ved dagens DMS. Overskudd fra prosjektet med statlig Finansiering av Omsorgssektoren gir kommunene et betydelig overskudd. Dette kan benyttes til investeing i Omsorgsbygg før Med planlegging som ligger til grunn for Helsehuset, er det mulig å benytte disse midlene til egenkapital Helsehus innen Dette krever en forsering av prosjektet i forhold til det som er planlagt Dette vil gi et betydelig løft innen heldøgnsbemannet omsorg for kommunen. Her er man i dag i gang med forprosjektfasen, og planleggingen er i full gang. Evt. frigjorte midler fra SIO-prosjektet kan ikke settes inn i ordinær drift, men benyttes til investeringer. Slikt sett er det ingenting i veien for at deler av dette overskuddet kan benyttes som delfinansiering av nye bygg. Da man erfaringsmessig vet at behovet for korttidsplasser svinger i løpet av et år, vil kommunen fortsatt benytte seg av avtalen om plasser i nabokommunene. Det er stort sett gode tilbakemeldinger fra både brukere og pårørende når det gjelder dette tilbudet. Videre vil man satse på å benytte frigjorte plasser ved Halsen sykeheim til korttidsopphold. Den merkostnad dette medfører er noe etaten tar høyde for i sin planlegging, og dette er rimeligere enn å skulle etablere en ny korttidsavdeling i egen regi.

19 Økningen i antall korttidsplasser er uløselig knyttet til byggingen av det nye helsehuset, og kan vanskelig etableres uavhengig av denne utbyggingen. Dette vil rådmannen komme tilbake til i kommende strategidokument og i høstens budsjett- og økonomiplan arbeid. FO 15/17 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret Lys, bredere veiskulder og busstopp på FV 33 Behandling i Kommunestyret Spørsmålet ble besvart av Rådmannen: Ordfører, Hjelsengvegen, er klassifisert som fylkesveg (FV33), og gjennom det et fylkeskommunalt ansvar. Det fins mange fylkesveger i kommunen hvor det er behov for trafikksikkerhetstiltak. Kommunens rolle og mulighet ift å få prioritert utbygging av disse tiltakene ligger i kommunens behandling av fylkesvegplanen. I tillegg er det gjort noen prioriteringer av trafikksikkerhetstiltak i kommunens trafikksikkerhetsplan. Trafikksikkerhetsplanen er moden for revisjon, men av kapasitetsmessige årsaker har det så langt ikke vært mulig å prioritere dette arbeidet. I området langs Hjelsengvegen fra Feltspatvegen til Remyra grendehus er det interne veger inne i boligområdene som kan fungere som alternative gang- og sykkelveier inntil videre, men som så langt ikke er opparbeidet eller merket for et slik formål. Stjørdal kommune har tidligere regulert gang- og sykkelvei fra avkjøringen til Malmtunet frem til kunstgressbanen på Remyra. Kommunen har således lagt forholdene til rette for at fylkeskommunen kan etablere en løsning her raskt og effektivt, uten store formelle hindringer som f.eks. planavklaringer. Tiltak langs fylkesveger må avtales og bygges etter fylkeskommunale krav. For å eventuelt få en bedre vurdering av saken, vil rådmannen kontakte fylkeskommunen for å se på muligheter for å kunne gjennomføre tiltakene som interpellanten etterspør.

20 Saker til behandling PS 45/17 Godkjenning av protokoll Vedtak i Kommunestyret Protokollen godkjent.

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 29.04.2016 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 14:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 65/16 Til sak: PS 66/16 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 12.09.2013 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 11:00-12:00 Møteprotokoll Fra sak: 116/13 Til sak: 118/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tidspunkt: 17:00-17:45 Møteprotokoll Fra sak: PS 21/15 Til sak: PS 22/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 12.05.2016 Tidspunkt: 13:00-17:30 Møteprotokoll Fra sak: PS 67/14 Til sak: PS 79/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 21.04.2016 Tidspunkt: 13:00-14:50 Møteprotokoll Fra sak: PS 63/16 Til sak: PS 64/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 21.01.2016 Tidspunkt: 13:00-14:45 Møteprotokoll Fra sak: PS 1/16 Til sak: PS 8/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 01.10.2015 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 128/15 Til sak: PS 136/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 27.02.2014 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 22/14 Til sak: PS 28/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 25.06.2015 Tidspunkt: 13:00-15:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 103/15 Til sak: PS 109/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår Stjørdal Bosenter Møtedato: 04.02.2014 Tidspunkt: 13:00-17:45 Møteprotokoll Fra sak: PS 6/14 Til sak: PS 9/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår Møtedato: 28.10.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-11:30 Møteprotokoll Fra sak: PS 41/15 Til sak: PS 44/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår Møtedato: 14.03.2017 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 16/17 Til sak: PS 20/17 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår F-salen, Rådhuset Møtedato: 10.02.2016 Tidspunkt: 09:00-11:15 Møteprotokoll Fra sak: PS 6/16 Til sak: PS 10/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår F-salen, Rådhuset Møteprotokoll Møtedato: 12.04.2016 Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: PS 23/16 Til sak: PS 29/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 25.08.2016 Tidspunkt: 13:00-15:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 111/16 Til sak: PS 117/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 17.12.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 12:00-12:30 Møteprotokoll Fra sak: PS 170/15 Til sak: 173/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Styringsgruppe kommunereformen

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Styringsgruppe kommunereformen STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 20.08.2015 Møteprotokoll Styringsgruppe kommunereformen Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-13:20 Fra sak: PS 1/15 Til sak: PS 3/15 Følgende faste

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN E6 HELLTUNNELEN VÆRNESKRYSSET MED ARM TIL FLYPLASS OG FV 705 I STJØRDAL KOMMUNESTYRE.

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN E6 HELLTUNNELEN VÆRNESKRYSSET MED ARM TIL FLYPLASS OG FV 705 I STJØRDAL KOMMUNESTYRE. VEDTAK AV REGULERINGSPLAN E6 HELLTUNNELEN VÆRNESKRYSSET MED ARM TIL FLYPLASS OG FV 705 I STJØRDAL KOMMUNESTYRE. PS 48/16 2. gangsbehandling av reguleringsplan 1-255 E6 Helltunnelen - Værneskrysset Innstilling

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Værnes, Rådhuset Møtedato: 08.02.2017 Tidspunkt: 13:00-16:30 Fra sak: PS 06/17 Til sak: PS 14/17 Følgende faste medlemmer

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår F-salen, Rådhuset Møtedato: 19.01.2016 Tidspunkt: 13:00-16:15 Møteprotokoll Fra sak: PS 1/16 Til sak: PS 5/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår Møtedato: 29.09.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-14:20 Møteprotokoll Fra sak: PS 38/15 Til sak: PS 40/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Skolegata, Miljøarbeidertjenesten

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Skolegata, Miljøarbeidertjenesten STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår Møtedato: 13.05.2014 Møteprotokoll Skolegata, Miljøarbeidertjenesten Tidspunkt: 13:00-16:45 Fra sak: PS 33/14 Til sak: PS 39/14 Følgende faste medlemmer

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 10.05.2012 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-13:29 Fra sak: 2/12 Til sak: 2/12 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Værnes, Rådhuset Møtedato: 18.01.2017 Tidspunkt: 13:00-16:30 Fra sak: PS 1/17 Til sak: PS 5/17 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Kommunestyret K-salen, Rådhuset Møtedato: 24.01.2013 Tidspunkt: 13:00-16:15 Fra sak: 1/13 Til sak: 2/13 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår Møtedato: 04.04.2017 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 21/17 Til sak: PS 29/17 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår Halsen Sykehjem Møtedato: 14.10.2014 Tidspunkt: 13:00-16:20 Møteprotokoll Fra sak: PS 60/14 Til sak: PS 63/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Kommunestyret K-salen, Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tidspunkt: 18:00-19:10 Møteprotokoll Fra sak: PS 8/15 Til sak: PS 12/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Kommunestyret K-salen, Rådhuset Møtedato: 06.10.2016 Tidspunkt: 17:00-21:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 88/16 Til sak: PS 99/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 29.05.2012 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 15:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: 75/12 Til sak: 83/12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 19.01.2017 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-16:45 Møteprotokoll Fra sak: PS 1/17 Til sak: PS 16/17 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Valgstyret Møtedato: 18.04.2013 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 16:00-16:20 Fra sak: 1/13 Til sak: 6/13 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 19.06.2014 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 08:00-09:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 86/14 Til sak: PS 97/14 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 23.08.2012 Møterom F-sal, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-14:00 Møteprotokoll Fra sak: 119/12 Til sak: 122/12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår Møtedato: 30.11.2011 Formannskapsalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-16:20 Møteprotokoll Fra sak: 20/11 Til sak: 24/11 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår Møtedato: 18.10.2011 Formannskapsalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-16:35 Fra sak: 1/11 Til sak: 4/11 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 28.11.2017 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-14:40 Møteprotokoll Fra sak: PS 164/17 Til sak: PS 165/17 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Værnes, Rådhuset Møtedato: 20.01.2016 Tidspunkt: 13:00-16:00 Fra sak: PS 1/16 Til sak: PS 6/16 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Værnes, Rådhuset Møtedato: 10.02.2016 Tidspunkt: 13:00-16:30 Fra sak: PS 7/16 Til sak: PS 11/16 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anita Ravlo Sand MEDL AP/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anita Ravlo Sand MEDL AP/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 26.04.2017 Tid: 13:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 424920 Arkivsaksnr: 2009/3834-39 Saksbehandler: Arne Fridthjof Venæs Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Bergkunstmuseum - Bygging og finansiering

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår F-salen, Rådhuset Møtedato: 25.10.2016 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 66/16 Til sak: PS 72/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Forslag til delfinansiering med bompenger på ny E6, strekningen Ranheim-Åsen

Forslag til delfinansiering med bompenger på ny E6, strekningen Ranheim-Åsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr: 2017/1494-3 Saksbehandler: Ole Christian Iversen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Forslag til delfinansiering med bompenger på ny E6, strekningen

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 19.09.2012 Tidspunkt: 13:00 - Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Møterom Halsen, Rådhuset Fra sak: 20/12 Til sak: 52/12 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg Stjørdal kommune

Oversikt over styrer, råd og utvalg Stjørdal kommune Kommunestyret 41 medlemmer Varamedlemmer Arbeiderpartiet 01 Toril Sandvik 01 Kåre Magnar Børseth 02 Joar Atle Håve 02 Tove Irene Moan Andersen 03 Ann- Inger Leirtrø 03 Elin Helene Friheim 04 Jan Inge Kaspersen

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Møteprotokoll Møtedato: 12.06.2015 Tidspunkt: 09:00-09:10 Fra sak: PS 1/15 Til sak: PS 4/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Værnes, Rådhuset Møtedato: 05.04.2017 Tidspunkt: 14:00-15:30 Fra sak: PS 27/17 Til sak: PS 34/17 Følgende faste medlemmer

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 13.06.2013 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-15:30 Møteprotokoll Fra sak: 79/13 Til sak: 88/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår Møtedato: 21.08.2012 Møterom F-salen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-15:00 Møteprotokoll Fra sak: 56/12 Til sak: 59/12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Halsen, Rådhuset Møtedato: 14.05.2014 Tidspunkt: 13:00-14:45 Fra sak: 39/14 Til sak: 45/14 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 10.12.2015 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 157/15 Til sak: 169/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 31.10.2013 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 18:00-18:30 Møteprotokoll Fra sak: 151/13 Til sak: 152/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 12.11.2015 Tidspunkt: 13:00-15:30 Møteprotokoll Fra sak: PS 143/15 Til sak: PS 151/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møtested: Asker rådhus. Knud Askers vei 25, Asker Møterom: Asker Møtedato: 27.04.2016 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår F-salen, Rådhuset Møtedato: 27.09.2016 Tidspunkt: 13:00-15:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 61/16 Til sak: PS 65/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Kommunestyret K-salen, Rådhuset Møtedato: 24.04.2014 Tidspunkt: 18:00-19:40 Møteprotokoll Fra sak: PS 37/14 Til sak: PS 43/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 10.04.2014 Tidspunkt: 13:00-15:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 49/14 Til sak: PS 58/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Kommunestyret K-salen, Rådhuset Møtedato: 28.01.2016 Tidspunkt: 17:10-21:35 Møteprotokoll Fra sak: PS 1/16 Til sak: PS 7/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 19.04.2012 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-16:30 Møteprotokoll Fra sak: 46/12 Til sak: 55/12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 01.03.2012 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 14:00-14:15 Møteprotokoll Fra sak: 25/12 Til sak: 25/12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2015 Tidspunkt: 13:00-13:40 Møteprotokoll Fra sak: PS 120/15 Til sak: PS 127/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 26.05.2011 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 10:00-11:30 Møteprotokoll Fra sak: 60/11 Til sak: 64/11 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Ungdomsrådet Møtedato: 18.01.2016 Møterom Balkongen, Kimen Tidspunkt: 16:00-18:00 Fra sak: 1/16 Til sak: 3/16 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep.

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 01.12.2015 Tidspunkt: 13:00-14:45 Møteprotokoll Fra sak: PS 152/15 Til sak: PS 156/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 16.03.2017 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-16:40 Møteprotokoll Fra sak: PS 33/17 Til sak: PS 47/17 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår Skatval skole Møtedato: 14.01.2014 Tidspunkt: 13:00-15:20 Møteprotokoll Fra sak: PS 1/14 Til sak: PS 5/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 23.04.2015 Tidspunkt: 13:00-17:00 Møteprotokoll Fra sak: 43/15 Til sak: 57/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Kommunestyret K-salen, Rådhuset Møtedato: 27.04.2017 Tidspunkt: 17:00-21:10 Møteprotokoll Fra sak: PS 23/17 Til sak: PS 36/17 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Valgstyret F-salen, Rådhuset Møtedato: 12.06.2015 Tidspunkt: 13:20 13:30 Møteprotokoll Fra sak: 14/15 Til sak: 15/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 07.06.2012 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: 84/12 Til sak: 96/12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Rune Larsen H Ane Geving SP

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Rune Larsen H Ane Geving SP STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Værnes, Rådhuset Møtedato: 09.05.2016 Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: PS 7/16 Til sak: PS 9/16 Følgende faste medlemmer

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Halsen, Rådhuset Møtedato: 10.04.2013 Tidspunkt: 13:00-14:45 Fra sak: 31/13 Til sak: 35/13 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 24.08.2017 Tidspunkt: 12:00 - Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP Anne Berit Lein

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Renate Trøan Bjørshol Johan Aarbu Erling Weydahl. Stjørdal Stjørdal Stjørdal

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Renate Trøan Bjørshol Johan Aarbu Erling Weydahl. Stjørdal Stjørdal Stjørdal Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen F-sal, Rådhus Møtedato: 15.06.2016 Tidspunkt: 12:20-13:25 Fra sak: PS 18/16 Til sak: PS 24/16 Følgende faste medlemmer

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Tore Rømo

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Tore Rømo STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Arbeidsmiljøutvalget Halsen, Rådhuset Møtedato: 29.05.2017 Tidspunkt: 13:00-14:00 Fra sak: Møteprotokoll Til sak: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30. Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust Wang, Magna Svendsen, Kai Werner Evensen,

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Halsen, Rådhuset Møtedato: 09.04.2014 Tidspunkt: 13:00-15:45 Fra sak: 33/14 Til sak: 38/14 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep.

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 23.09.2013 Arbeidsmiljøutvalget Videorom 3.etg, Rådhuset Tidspunkt: 14:00-15:00 Møteprotokoll Fra sak: 18/13 Til sak: 22/13 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: kl. 16.00 Slutt: kl. 20.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Eldrerådet Balkongen, Kimen Møtedato: 07.03.2016 Tidspunkt: 13:00-15:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 9/16 Til sak: PS 12/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Kommunestyret K-salen, Rådhuset Møtedato: 16.03.2016 Tidspunkt: 17:00-21:45 Møteprotokoll Fra sak: 17/16 Til sak: 29/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Kommunestyret Møtedato: 03.05.2012 Kommunestyresalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-17:45 Møteprotokoll Fra sak: 41/12 Til sak: 47/12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Ungdomsrådet Værnes, Rådhuset Møtedato: 07.03.2016 Tidspunkt: 16:00-18:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 7/16 Til sak: PS 9/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Arkivsaksnr.: 06/169-181 Arkivnr.: PLAN 84 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Maja Bednarska Per Erik Moen AP

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Maja Bednarska Per Erik Moen AP STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Ungdomsrådet Værnes, Rådhuset Møtedato: 03.04.2017 Tidspunkt: 16:00-18:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 12/17 Til sak: PS 16/17 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Kommunestyresalen, Selbu rådhus

Kommunestyresalen, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.11.2014 Kommunestyresalen, Selbu rådhus Tidspunkt: 17:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Flakne SP-KRF-V

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2017/261-1 Saksbehandler: Toralf Asphaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Helhetlig plan for skole og utbygging- vedtakstolkning

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Rådhuset Møtedato: 15.06.2016 Tidspunkt: 09:00-11:50 Fra sak: 23/16 Til sak: 28/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Kommunestyret K-salen, Rådhuset Møtedato: 23.03.2017 Tidspunkt: 17:00-20:30 Møteprotokoll Fra sak: PS 16/17 Til sak: PS 22/17 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 06.02.2014 Tidspunkt: 13:00-16:15 Møteprotokoll Fra sak: 8/14 Til sak: 19/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for oppvekst Dato: Møtetid: 10:00 11:20 Møtested: Hadsel rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Navn:

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for oppvekst Dato: Møtetid: 10:00 11:20 Møtested: Hadsel rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Navn: Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst Dato: 21.09.2016 Møtetid: 10:00 11:20 Møtested: Hadsel rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Parti: SV Ap V Navn: Per Atle Bayner Finn Sture Hultgren Renathe

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Halsen, Rådhuset Møtedato: 25.09.2013 Tidspunkt: 13:00-14:45 Fra sak: 79/13 Til sak: 85/13 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 31.08.2017 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-16:35 Møteprotokoll Fra sak: PS 120/17 Til sak: PS 132/17 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Bergkunstmuseum bygging og finansiering

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Bergkunstmuseum bygging og finansiering STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-041 Arkivsaksnr: 2009/282-53 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 27/15 26.02.2015 Formannskapet 54/15 23.04.2015 Kommunestyret 27/15

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Værnes, Rådhuset Møtedato: 15.04.2015 Tidspunkt: 13:00-14:30 Fra sak: 24/15 Til sak: 30/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q33 Arkivsaksnr: 2017/4211-2 Saksbehandler: Klas Kolden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret E6 Ranheim - Åsen. Lokalpolitisk behandling av forslag

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Kommunestyret K-salen, Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tidspunkt: 13:00-15:30 Møteprotokoll Fra sak: 13/13 Til sak: 21/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 23.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.11.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer