Kredittprisen Praktisk anvendelse av kredittinformasjon Terje Knudsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kredittprisen 2013. Praktisk anvendelse av kredittinformasjon. 04.04.2014 Terje Knudsen"

Transkript

1 Kredittprisen 2013 Praktisk anvendelse av kredittinformasjon Terje Knudsen

2 Hvem er vinneren av kredittprisen? Terje Knudsen 56 år Handelsakademiet (BI) Gift 2 barn Født og bosatt i Drammen Jobbet innen kredittfaget siden 1983 Jobber som Senior Bedriftskonulent i Ikano Bank

3 Kreditt-Rapport AS Datterselskap av Kreditt-Systemer AS Kredittopplysningsbyrå Kredittkonsulent Avdelingssjef En del av Elcon Finans fra 1986 Flyttet til Havnelageret Kjøpt av Soliditet fra 1. juli 1987

4 Soliditet / Dun & Bradstreet Norge Kredittrådgiver Produksjonssjef Spesialrådgiver Sjefskonsulent/modellansvarlig AAA kredittrating Produktsjef personprodukter Produktsjef i Norden for rating og scoring

5 Euler Hermes Kredittforsikring Senior Risk Underwriter Kundekredittforsikring, garantier og inkasso Verdenomspennende aktør Del av Allianz konsernet Kredittvurdering og oppfølging av norske foretak for norske og utenlandske forsikringstakere Tidligere Gjensidige Kredittforsikring AS

6 Ikano Finans / Ikano Bank August 2008? Senior Bedriftskonsulent / Senior Risk Officer Kredittvudring av foretak som ønsker å inngå leasingavtale Leasing Factoring Ikea konto for bedrifter Ikano Visa Shell Mastercard Ikea Kort Coop Kort for foretak Ikano Lånet (forbrukslån)

7

8 Where we come from Ikano was originally a part of the home furnishing company IKEA. IKEA was founded by Ingvar Kamprad in During the 1980 s, IKEA was divided into three independent groups of companies INGKA Group, Inter IKEA Group and the Ikano Group. In 1988, Ikano became an independent group of companies, owned by the Kamprad family. Today, Ikano is active within financial services, real estate, insurance and retail. We share our knowledge and expertise with partners and customers in Europe and Asia.

9

10

11

12 Our values We want our customers, partners and co-workers to choose us for what we stand for, what we deliver and how we deliver it. Three basic values guide all Ikano businesses: common sense and simplicity, working together and daring to be different. Working together On fair terms Common sense and simplicity Daring to be different These values support our promise: on fair terms.

13 Ikano Group Employees 2012 Ikano Group Services Business Area Finance Business Area Real Estate Business Area Retail Asia Business Area Insurance Dendro The Ikano Group total: , ,501

14 Business Area Finance

15 The central BA office is located in Lund, Sweden. Business Area Finance BA Finance operates in Sweden, Denmark, Norway, Finland, United Kingdom, Germany, Austria, Poland, Russia and the Netherlands. We offer financial solutions such as store cards, loyalty cards, credit cards, leasing, factoring, personal loans and savings accounts. Our complete customer offering is available in Sweden and in the other countries the customer offering depends on the maturity of the market. The BA consists of four main legal entities; Ikano Bank AB, Ikano Bank GmbH, Ikano Insight Ltd. and Ikano Finance LLC.

16 Business Area Finance Corporate direct and via partners We provide finance solutions to corporate customers in need of convenient equipment finance and who are interested in management of their risk and liquidity. We offer small to medium ticket size leasing distributed mainly through partners and their sales channels in Sweden, Denmark and Norway. Factoring products are also offered in Sweden as a direct-to-market product.

17 Business Area Finance Facts at a glance: Private label cards: 7.4 million Bonus/loyalty cards: 7.8 million International credit cards: 600,000 Loans: 550,000 Deposit accounts: 180,000 Leasing contracts: 35,000

18 Business Area Finance Business Volume 2012 Euro 5.1 billion Factoring 1% Cards 22% Mortgages 12% Deposits 35% Leasing 10% Consumer Loans 20%

19 Agenda Business Area Finance Ikano Bank AB (publ) Lund, Sweden Branches: Älmhult, Sweden Stockholm, Sweden Glostrup, Denmark Asker, Norway Helsinki, Finland Amsterdam, Netherlands Nottingham, UK Ikano Bank GmbH Wiesbaden, Germany (Also servicing Austria) Branch: Warsaw, Poland Agenda Ikano Finance LLC Moscow, Russia

20 BA Finance today employees Germany 19% Austria 1% Poland 1% Russia 1% countries UK 10% Sweden B2C 34% 10 million customers Norway 9% NL 0% Denmark 13% Finland 1% Sweden B2B 11% BA Finance share of market 2012

21 Ikano Bank i Norge Etablert 1991 med IKEA som første og eneste partner Leasing, lån, innkjøpskort, internasjonal kredittkort og kjøpekort 60 ansatte Total portefølje ca kr 2 mrd

22 Arbeidserfaring Begrep gjennom 31 år.. Handelsregister / Foretaksregisteret Kredittvurdering Kredittopplysning Regnskapsanalyse Nøkkeltallsberegninger Betalingsanmerkninger Eierforhold Revisoranmerkninger

23 Kredittopplysning Før og nå (manuell til online) Ratingmodeller (beslutningstremodeller) Scoremodeller (basert på statistiske analyser) Hva er best? En fin mix av kompetanse, aktuell informasjon, rating, scoring og egen betalingserfaring

24 Kredittvurdering Er behovet for fagpersoner innen kreditt borte? Nei Fortsatt store ufordringer Kredittvurdering av ulike selskapstyper Kvalitativ vurdering av tilgjengelig informasjon

25 Kreditt? Er det en menneskerett å få kreditt? Gjøre seg fortjent til å få kreditt Bygge opp kredittverdighet Sørge for punktlige innbetalinger Unngå betalingsanmerkninger Unngå revisoranmerkninger

26 Store utfordringer.. Nyetablerte foretak Ingen historikk Ingen regnskapstall Ingen egen betalingserfaring Ingen betalingsanmerkninger Lav selskapskapital? Fravalgt revisor?

27 Nyetablerte foretak Etableringstidspunktet Størrelsen på aksjekapitalen Bransje / Type virksomhet Konkurrenter? Hvem eier foretaket? Kredittsjekk av eierne/nøkkelpersoner Gjenpartsbrev Kostnader

28 Kredittvurering av ulike selskapstyper Begrenset ansvar Ubegrenset ansvar Delt ansvar Blandet ansvar Selveiende foretak

29 Begrenset ansvar Innebærer at ingen av deltakerne i selskapet har fullt personlig ansvar for selskapets forpliktelser AS / ASA / BA / SA Vurdere den økonomiske stillingen i selskapet

30 Ubegrenset ansvar Innebærer at selskapets deltaker(e) hefter fullt ut for selskapets forpliktelser ENK / ANS Rette søkelyset vel så my mot de ansvarlige deltakerne som mot selve foretaket

31 Delt ansvar Innebærer at deltakerne i selskapet til sammen er ansvarlig for all selskapets forpliktelser DA / PR Ved kredittvurdering er det deltakernes økonomiske stilling som blir det viktigste

32 Blandet ansvar Innebærer at noen av deltakerne i selskapet har begrenset ansvar for selskapets forpliktelser, mens andre har ubegrenset ansvar KS Rette søkelyset mot de(n) med ubegrenset ansvar og mot selskapet (komplementaren)

33 Stiftelser Det er ingen deltakere i selskapet En stiftelse eier seg selv Eget rettssubjekt og kreditor kan kun søke dekning i selskapets verdier Alle stiftelser har regnskapsplikt Vurdering av regnskapet ved kredittvurdering

34 Foreninger Deltakerne i en forening er medlemmene Medlemmene er ikke ansvarlig for foreningens forpliktelser Medlemmenes forpliktelser er begrenset til medlemskontingent (begrenset ansvar) Forening med/uten økonomisk formål Regnskapsplikt (næringsvirksomhet og annen forenig med eiendeler > 20 mill. eller > 20 ansatte

35 Borettslag Andelshaverne i et borettslag har begrenset ansvar Andelshaveren kun ansvarlig for sin andel av fellesgjeld Regnskapsplikt, men er ikke eget skattesubjekt Innleveringspliktig til Regnskapsregisteret

36 NUF Norskregistrert utenlandsk foretak Skille mellom seriøst foretak og lure-nuf Den norske avdelingen er ingen egen juridisk enhet Registreringsplikt i Foretaksregisteret Innleveringsplikt i Regnskapsregisteret Kredittvurdering av utenlandsk enhet Det bør ikke gis kreditt til lure-nufer

37 NUF Private aktører annonserer på internett om hvor enkelt og billig det er å etablere et NUF med selskapsadresse i Storbritannia NUF Kr ,- AS Kr ,- + revisors honorar for å sette opp åpningsbalanse og bekefte eierforholdene

38 Regnskapsanalyse Inntjening Soliditet Likviditet Trend

39 Inntjening Bedriftens inntjening vurderes i hovedsak ut fra resultatregnskapet, men det er også relevant i trekke inn balanseregnskapet for å se inntjening i sammenheng med egenkapital og totalkapital

40 Soliditet Soliditet defineres som evne til å tåle et fremtidig underskudd Soliditeten er knyttes til finansieringen av selskapet. Ved å vurdere soliditeten ser vi på hvor stor del av bedriften som er finansiert med egenkapital og hvor mye som er finansiert med gjeld

41 Likviditet Likviditet kan defineres som evne til å møte kortsiktige betalingsforpliktelser Å vurdere selskapets likviditet innebærer å vurdere hvorvidt selskapet har nok likvide midler til å møte sine løpende betalingsforpliktelser

42 Regnskapsanalyse Nøkkeltall gir ikke alltid et helt riktig bilde av den faktiske situasjonen og kan føre til feil konklusjon Bransjemessige forhold Følgende liste kan være et supplement til nøkkeltallsanalyse

43 Mangelfull informasjon Limit på kassakreditt Lånemuligheter Kundefordringer ikke skilt ut fra andre kortsiktige fordringer Sesongsvingninger i salg og innkjøp Leverandørgjeld ikke skilt ut fra annen kortsiktig gjeld Lån fra eierne

44 Revisors beretning Bekrefte at revisjon er foretatt Uttalelse om årsoppgjøret Lovstridige forhold God regnskapsskikk Eksempler: Skattetrekke på egen konto Lån til aksjonærer/ledelse Eiendeler er overvurdert Revisor mangler dokumentasjon Manglende internkontroll og rutiner

45 Faresignaler Merknader i revisors beretning. Ofte har selskapene med slike anmerkninger økonomiske problemer (sjekk alvorlighetsgraden av anmerkningene) Hyppig bytte av revisor Revisor fratrådt

46 Årsaker til konkurs Etablering uten markedsanalyse Mangelfull markedsplan Overetablering i bransjen / Konkurranse Lav egenkapital Høy gjeldsgrad Mye kortsiktig gjeld Mangelfull/dårlig lividitetsstyring

47 Uventet konkurs Regnskapsanalysen viser tilfredsstillende nøkkeltall og ingen betalingsanmerkninger er registrert Konkurs Finnes det fellestrekk ved disse foretakene? Lavt bankinnskudd i forhold til omsetningen

48 Tips og råd Kjenn din kunde (org.nr. og navn) Hvem er eier? Bruk kredittopplysninger på alle kundene Bruk kredittopplysninger på eierne Be kunden om oppdaterte regnskapstall Følg med på egen reskontro Kredittovervåk dine kunder Betalingsanmerkninger (type, alder, hyppighet) Kredittovervåk viktige leverandører/partnere Bruk eller vurder bruk av kredittforsikring

49 Tips og råd Følg med i media og andre kilder Dagens Næringsliv Finansavisen Lokalviser NA24 E24 Credit News Rykter i markedet Leverandører og samarbidspartnere

50 Thank You Vielen Dank Tack Tak Takk Kiitoksia Dziekuje cпacибo

D&B Firmafakta. Rapport den 25-10-2010 for

D&B Firmafakta. Rapport den 25-10-2010 for THORSTEIN LUND AS BJØDNABEEN 16 4033 STAVANGER Att.: MYHRE GEIR PAWELLS D&B Firmafakta Rapport den 25-10-2010 for MALERFIRMAET LUND & VAALAND AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for D&B Firmafakta Rapport den 27-05-2013 for FORAAS OMRÅDESIKRING AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

www.no.experian.com e-post: kundesenter@no.experian.com

www.no.experian.com e-post: kundesenter@no.experian.com Experian AS... 3 Velkommen til Credit Onlines brukerhåndbok... 4 Pålogging... 4 Søk på norske foretak... 5 Tilgjengelig informasjon... 7 Credit Rating/Score... 7 Kritisk kontantstrøm... 8 Personsjekk styre/ledelse...

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Cash management Cash pooling: Mer tid til verdiskaping Spar milliarder på nye EU-regler

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Cash management Cash pooling: Mer tid til verdiskaping Spar milliarder på nye EU-regler Cash management 1. utgave - august 2007 Kredittinformasjon: Kundesjekking bedrer likviditeten Les mer side 12-13 Cash pooling: Mer tid til verdiskaping Les mer side 20 Leasing: Stadig flere leier fremfor

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 31/09. NUF Et verktøy for økonomisk kriminalitet? av Erik Lamøy Torstein Klokk Pettersen

Arbeidsnotat nr. 31/09. NUF Et verktøy for økonomisk kriminalitet? av Erik Lamøy Torstein Klokk Pettersen Arbeidsnotat nr. 31/09 NUF Et verktøy for økonomisk kriminalitet? av Erik Lamøy Torstein Klokk Pettersen SNF prosjekt 1760 Corporate and Capital Taxation Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

13.10.2011. Agenda. Kredittkort elsket og hatet?

13.10.2011. Agenda. Kredittkort elsket og hatet? Ikano Finans: OpenSource-basert Customer Acquisition gir redusert kostnad og økt kundeverdi 13. oktober 2011 Per-Jørgen Dam-Nielsen, Antares Agenda Om kredittmarkedet og white/private label kredittkort

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Velg felles betalingssentral

Velg felles betalingssentral Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Cash Management 2. utgave - MARS 2008 inside: Lagerstyring: betalingsterminal: Klager for å Fryser du ned Kort-vei til bedre likviditet utsette betaling kapitalen?

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

SG Finans AS We support. You succeed.

SG Finans AS We support. You succeed. Årsrapport 211 SG Finans AS We support. You succeed. Marie-Christine Ducholet tok over etter Jean-Marc Mignerey som styreleder i SG Finans fra september 211. Innhold 5 5 innledning 5 verdier og prestasjonskultur

Detaljer

Du gjør avtaler. Vi garanterer.

Du gjør avtaler. Vi garanterer. 1 Du gjør avtaler. Vi garanterer. Vi er Nordic Guarantee. Når du inngår avtaler, krever kunder eller leverandører ofte en eller annen form for garanti. Hvilken type garanti avhenger av hva slags tjeneste

Detaljer

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Velkommen Drømmen om eget firma? Introduksjonskurs - Firmaetablering Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Hva vil vi oppnå med introduksjonskurset Ønsker å gi svar på følgende: Hva bør man ha fokus på

Detaljer

Kjøp og salg av bolig Eiendomsmegleres rolle

Kjøp og salg av bolig Eiendomsmegleres rolle Fagrapport nr. 1-2011 Mary Ann Stamsø Eiendomsmegleres rolle SIFO 2011 Fagrapport nr. 1 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Boligkreditt Årsrapport 2014

Boligkreditt Årsrapport 2014 Boligkreditt Årsrapport 2014 Innhold Styrets beretning for årsrapporten 2014... 4 Sikkerhetsmasse og utestående OmF volum... 4 Oversikt nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og 2014... 4

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side.

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side. Årsrapport 2012 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53 Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Agentrett. Provisjon der kunde returnerer varer i forbindelse med reklamasjon eller avtale med hovedmann

Agentrett. Provisjon der kunde returnerer varer i forbindelse med reklamasjon eller avtale med hovedmann Agentrett Provisjon der kunde returnerer varer i forbindelse med reklamasjon eller avtale med hovedmann Det hender at en kunde reklamerer over hele eller deler av varepartiet som hovedmannen har levert

Detaljer

Innhold. TONOs årsapport 2013. TONOs regnskap 2013. Directors' Report for 2013

Innhold. TONOs årsapport 2013. TONOs regnskap 2013. Directors' Report for 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Innhold TONOs årsapport 2013 Virksomhet og fremtidig utvikling 5 Økonomiske forhold 5 TONOs personale 6 TONOs styre, komiteer og utvalg 8 Stipendmidler 9 Utfyllende informasjon om virksomheten

Detaljer

Økonomikurs for VISP. Hotel Neptun 19. november 2014

Økonomikurs for VISP. Hotel Neptun 19. november 2014 Økonomikurs for VISP Hotel Neptun 19. november 2014 Tema på kurset Regnskap/lover og regler Selskapsformer Kort om skatt Kort om merverdiavgift Kontoplan og regnskap 2 Hvorfor regnskap: Plikt etter lov

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET Betaling med kredittkort Reduser risikoen for tapte inntekter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Fokus på bemanning Med et felles IT-system får bedriften kontroll Skånsom inkasso Bruk en profesjonell

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer