D&B Firmafakta. Rapport den for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "D&B Firmafakta. Rapport den 15-06-2011 for"

Transkript

1 D&B Firmafakta Rapport den for A1 ABS SKADEDYRKONTROLL AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Ei/Juridisk 7 - sammendrag 8 - oppstilling 9 Nøkkeltall 10 Nøkkeltall - forklaring 11 Betalingsfaring 12 Betalingsfaring - kodeforklaring Produst Dibuco AS -

2 1. IDENTIFIKASJON Selskapsinformasjon Besøksadresse Ramstadsletta Høvik Postadresse A1 ABS SKADEDYRKONTROLL AS Organisasjonsnumm D-U-N-S numm Telefon (+ 47 ) Telefax (+ 47 ) Selskapsform Privat aksjeselskap Side 2 19

3 2. RATING Rating - Høyeste kredittvdighet Limit (i 1000) 150 Aktuell hendelse NEI Grunnfakta Ei/Juridisk Betalingsfaring Veletablt Siøs Stk Upåklagelig Etablt Bra God Akseptabel Nyetablt Svak Tilfredsstillende Tvilsom Ukjent Tvilsom Svak Dårlig Likvidt Negativ Dårlig Insolvent Ingen info Konkurs Revisoranmkning For gammelt regnskap Side 3 19

4 3. RATINGHISTORIKK NB: Grafen vis kun de 15 siste hendelsene. AA A AN - B C Endr.dato Regn.år Rating Limit (i 1000) Aktuell hendelse NEI NEI AA 130 NEI AA 50 NEI B 0 NEI B 0 NEI B 0 NEI B 0 NEI C 0 NEI B 0 NEI C 0 NEI B 0 NEI B 0 NEI C 0 NEI B 0 NEI AA 70 NEI A 70 NEI AA 70 NEI AA 50 NEI AA 30 NEI AA 0 NEI AA 0 NEI B 0 NEI AA 0 NEI B 0 NEI AN 0 NEI Side 4 19

5 4. RATINGFORDELING OG KONKURSRISIKO D&B RATING NORGE -- D&B RATING NORGE - Dun Dun & Bradstreet s Bradstreet's ratingsystem ratingsystem ble ble lanst lanst i i januar januar Dette Dette et et kunnskapsbast kunnskapsbast eksptsystem eksptsystem som som laget laget for for å å få en Dun få enhetlig en & enhetlig Bradstreet's kredittvurding kredittvurding ratingsystem norske norske ble foretak. lanst foretak. Tilsvarende i Tilsvarende januar system system Dette finnes finnes et også kunnskapsbast også hos hos våre våre søstselskap søstselskap eksptsystem i Svige, som i Svige, Danmark laget Danmark for og å Finland. få og en Finland. enhetlig Et felles Et kredittvurding felles nordisk nordisk rating-system rating-system norske foretak. tilgjengelig tilgjengelig Tilsvarende på Intnett. på Intnett. system finnes også hos våre søstselskap i Svige, Danmark og Finland. Et felles nordisk rating-system tilgjengelig på Intnett. D&B's rating har opparbeidet seg et rennomé og ankjennelse i det norske kredittmarkedet, og benyttes i dag som kredittvurdingsvktøy et stort antall norske bedrift. D&B s rating har opparbeidet seg et rennomé og ankjennelse i det norske kredittmarkedet, og benyttes i dag som kredittvurdingsvktøy D&B's rating har opparbeidet et stort seg antall et rennomé norske bedrift. og ankjennelse i det norske kredittmarkedet, og benyttes i dag som kredittvurdingsvktøy et stort antall norske bedrift. Følgende selskapsform blir ratet: Allment aksjeselskap (ASA), privat aksjeselskap (AS), enkeltpsonforetak (ENK), begrenset Følgende selskapsform blir ratet: Allment aksjeselskap (ASA), privat aksjeselskap (AS), enkeltpsonforetak (ENK), begrenset ansvar (BA), forening, lag og innretning (FL), samt norsk deling utenlandsk foretak (NUF). ansvar Følgende (BA), selskapsform forening, lag og blir innretning ratet: Allment (FL), samt aksjeselskap norsk deling (ASA), privat utenlandsk aksjeselskap foretak (AS), (NUF). enkeltpsonforetak Alle øvrige selskapsform (ENK), begrenset rates ikke. ansvar Hell (BA), ikke forening, bransjene lag og bank, innretning finans og (FL), forsikring. samt norsk deling utenlandsk foretak (NUF). OPPBYGGINGEN AV RATINGSYSTEMET OPPBYGGINGEN AV RATINGSYSTEMET OPPBYGGINGEN AV RATINGSYSTEMET Ratingsystemet meget dynamisk og vis til enhv tid en nykalkult rating ved et online-søk. Dette innebær at ratingen Ratingsystemet på et foretak kan endres meget dynamisk i løpet en og dag, vis dsom til enhv nye tid informasjonselement en nykalkult rating ved blir et registrt online-søk. inn. Dette En rating innebær fra vårt at online ratingen system på Ratingsystemet et foretak dfor kan alltid endres meget fskvare. i løpet dynamisk Ratingkoden en og dag, vis dsom til enhv blir bestemt nye informasjonselement tid en nykalkult rating på grunnlag bedømmelsen blir ved registrt et online-søk. på de inn. 4 delområdene: En Dette rating innebær fra vårt online at ratingen system på dfor et foretak alltid kan fskvare. endres Ratingkoden i løpet dag, blir bestemt dsom på nye grunnlag informasjonselement bedømmelsen blir på registrt de 4 delområdene: inn. En rating fra vårt online system dfor alltid fskvare. Ratingkoden blir bestemt på grunnlag bedømmelsen på de 4 delområdene: Grunnfakta Grunnfakta Ei/juridisk Ei/juridisk Grunnfakta Ei/juridisk Betalingsfaring Betalingsfaring Betalingsfaring De 4 delområdene vil bli nærme beskrevet nedenfor. De De Følgende 4 delområdene delområdene rating-kod vil vil bli bli blir nærme nærme benyttet, beskrevet beskrevet med fordelingen nedenfor. nedenfor. norske aksjeselskap pr Følgende rating-kod blir benyttet, med fordelingen norske aksjeselskap pr Følgende rating-kod blir benyttet, Høyeste med kredittvdighet fordelingen norske aksjeselskap pr Høyeste God kredittvdighet 8,4 % AA A God Kredittvdig kredittvdighet 21,6 % AAN Kredittvdig Nyetablt 40,4 % AN Ingen Rating Nyetablt Rating ikke fastsatt 5,0 % Ingen B Rating Rating Kredittikke motfastsatt sikkhet 2,8 % BC C Kreditt mot frarådes sikkhet Kreditt frarådes 18,2 % 100 3,5 % DELBEDØMMELSER DELBEDØMMELSER 100 % DELBEDØMMELSER Grunnfakta Grunnfakta Und Grunnfakta Und grunnfakta grunnfakta foretar foretar modellen modellen en en analyse analyse vedrørende vedrørende formell formell registring registring foretaket, foretaket, status, status, vurding vurding ald ald, og aksjekapitalens aksjekapitalens Und grunnfakta størrelse størrelse. og foretar om En analyse denne modellen fullt grunnfakta en innbetalt. analyse gir vedrørende En en analyse følgende formell grunnfakta bedømmels: registring gir en foretaket, følgende status, bedømmels: vurding ald, aksjekapitalens størrelse og om denne fullt innbetalt. En analyse grunnfakta gir en følgende bedømmels: Veletablt Veletablt Etablt Etablt Veletablt Nyetablt Nyetablt Etablt Ukjent Ukjent Nyetablt Likvidt Likvidt Ukjent Likvidt Ei/Juridisk Ei/Juridisk Ved en analyse ei/juridisk foretar modellen en test på om det finnes negativ informasjon (betalingsanmkning) på Ved Ei/Juridisk daglig en analyse led, styreformann, ei/juridisk morselskap foretar modellen og dattselskap. en test på Selskapets om det finnes eistruktur negativ informasjon gjørende (betalingsanmkning) for hvilke informasjonselement på Ved daglig en analyse som led, blir styreformann, ei/juridisk vektlagt. Und morselskap foretar modellen ei/juridisk og dattselskap. en test på om gis en følgende Selskapets det finnes bedømmels: eistruktur negativ informasjon gjørende (betalingsanmkning) for hvilke informasjons- på element daglig led, som styreformann, blir vektlagt. morselskap Und ei/juridisk og dattselskap. gis en følgende Selskapets bedømmels: eistruktur gjørende for hvilke informasjonselement som blir vektlagt. Und ei/juridisk gis en følgende bedømmels: Siøs Siøs Bra Bra Siøs Svak Svak Bra Tvilsom Tvilsom Svak Negativ Negativ Tvilsom Negativ Er området selskap psoneid, har en vil meget det ikke sentral kunne plass oppnå i rating-modellen Siøs med mindre og det gjennomføres et konsnforhold dfor (dattselskap). en grundig analyse siste års området regnskap og en kontroll har en meget utviklingen sentral sett plass i forhold i rating-modellen til foregående og det års gjennomføres regnskap. Siden dfor regnskapet en grundig allede analyse historie siste når års vi regnskap mottar et og regnskap, en kontroll har vi utviklingen valgt å kun sett foreta i forhold en bedømmelse til foregående regnskap års regnskap. hvor det Siden mindre regnskapet enn 22 allede måned historie siden det når ble vi mottar et regnskap, har vi valgt å kun foreta en bedømmelse regnskap hvor det mindre enn 22 måned siden Side det ble 5 19

6 4. RATINGFORDELING OG KONKURSRISIKO D&B RATING NORGE - området har en meget sentral plass i rating-modellen og det gjennomføres dfor en grundig analyse siste års regnskap Dun og & en Bradstreet's kontroll utviklingen ratingsystem sett i ble forhold lanst til foregående i januar års Dette regnskap. etsiden kunnskapsbast regnskapet allede eksptsystem historie som når laget vi mottar for å et få regnskap, en enhetlig har kredittvurding vi valgt å kun foreta norske en bedømmelse foretak. Tilsvarende regnskap system hvor det finnes mindre også hos enn våre 22 måned søstselskap siden forrige i Svige, slutning. Danmark og Finland. Et felles nordisk rating-system tilgjengelig på Intnett. Dette betyr at et regnskap som sluttet pr kan benyttes som grunnlag for fastsettelse en rating-kode inntil D&B's Innen rating denne har opparbeidet datoen skal seg regnskap et rennomé for 2009 og ankjennelse innleves til regnskapsregistet i det norske kredittmarkedet, og være innregistrt og benyttes i vår dag database. som kredittvurdingsvktøy selskap som på tidspunktet stort hvor antall rating-koden norske bedrift. oppgis har et regnskap som m enn 22 måned gammelt, vil få del- Et bedømmelsen For gammelt regnskap und økonomiområdet. Følgende selskapsform blir ratet: Allment aksjeselskap (ASA), privat aksjeselskap (AS), enkeltpsonforetak (ENK), begrenset Rating-modellen ansvar (BA), forening, foretar lag som og innretning nevnt en omfattende (FL), samt norsk analyse deling regnskapene, utenlandsk hvor foretak vi fokus (NUF). på lønnsomhet, likviditet og finansiing. Det blir foretatt en analyse begnede nøkkeltall som vesentlig betydning for å vurde den økonomiske stillingen. I tillegg til å vektlegge de statiske tallene ved siste tilgjengelige årsoppgjør, s vi også på utviklingen fra foregående år, OPPBYGGINGEN for på et tidlig tidspunkt AV RATINGSYSTEMET å dekke positive ell negative trend i den økonomiske stillingen. En slik nøkkeltalls analyse tar imidltid ikke hensyn til de nominelle beløpene, men s på forholdene mellom de enkelte tallstørrelsene fra nøkkeltallsbegningen. Ratingsystemet Dette meget innebær dynamisk at selv og foretak vis til med enhv relativt tid en l nykalkult omsetning rating og balansesum ved et online-søk. kan oppnå Dette en innebær god rating. ratingen på et foretak kan endres i løpet en dag, dsom nye informasjonselement blir registrt inn. En rating fra vårt online system imidltid dfor alltid fastsatt fskvare. enkelte Ratingkoden minstekr blir til størrelsen bestemt på på grunnlag omsetning bedømmelsen og egenkapital på for de å kunne 4 delområdene: oppnå ell AA rating. Det Et våre argument for å kunne gi selv små selskap kredittvdig rating har vært at også disse selskapene drives med en lønnsom og Grunnfakta god økonomi og at de på sitt nivå driv en sunn virksomhet som fortjen en god rating. Mange selskap kan være lykkelige Ei/juridisk som liten. Våre maks kredittanbefaling tar dimot hensyn til selskapenes størrelse. Et foretak med negativ egenkapital vil aldri kunne få bedre rating enn B. Betalingsfaring Følgende nøkkeltall med tilhørende definisjon benyttes i rating-modellen: De 4 delområdene vil bli nærme beskrevet nedenfor. Nøkkeltall Definisjon Følgende rating-kod blir benyttet, med fordelingen norske aksjeselskap pr Totalrentabilitet ordinært resultat før skattekostnad + finanskostnad x 100 Høyeste kredittvdighet gjennomsnittlig totalkapital Rentedekningsgrad AA God kredittvdighet rentekostnad + ordinært resultat før skattekostnad x 100 A Kredittvdig rentekostnad Likviditetsgrad AN 1 Nyetablt omløpsmidl Ingen Rating Rating ikke kortsiktig fastsatt gjeld Likviditetsgrad B 2 Kreditt mot omløpsmidl sikkhet - varelag C Kreditt frarådes kortsiktig gjeld Langsiktig lagfinansiing omløpsmidl - kortsiktig gjeld 100 x 100 % varelag DELBEDØMMELSER Tapsbuff egenkapital x 100 totale inntekt Grunnfakta Egenkapitalandel Und grunnfakta foretar modellen en egenkapital analyse vedrørende x 100 formell registring foretaket, status, vurding ald, aksjekapitalens størrelse og om denne fullt innbetalt. totalkapital En analyse grunnfakta gir en følgende bedømmels: Aksjekapital aksjekapital x 100 Veletablt egenkapital Etablt Nyetablt Vis evt. hvor stor del aksjekapitalen som tapt Ukjent Likvidt området i rating-modellen tar også hensyn til revisors betning. Ved innregistring regnskapene, blir alle revisjonsbetning Ei/Juridisk gjennomgått og eventuelle revisoranmkning blir registrt. I de tilfell hvor revisor ikke kan uttale seg Ved om en selskapets analyse årsoppgjør, ei/juridisk får foretar selskapetbedømmelsen modellen en test på Revisoranmkning om det finnes negativ und informasjon økonomiområdet. (betalingsanmkning) Et selskap med på denne daglig bedømmelsen led, styreformann, vil ikke morselskap få en kredittvdig og dattselskap. ratingkode Selskapets (A, AA, ). eistruktur gjørende for hvilke informasjonselement som blir vektlagt. Und ei/juridisk gis en følgende bedømmels: Følgende bedømmels blir benyttet und økonomiområdet: Siøs Stk Bra God Svak Tilfredsstillende Tvilsom Svak Negativ Dårlig Ingen-info (regnskap mangl) Revisoranmkning området har en meget sentral plass i rating-modellen og det gjennomføres dfor en grundig analyse siste års For regnskap gammelt og regnskap en kontroll (m utviklingen enn 22 måned sett i forhold gammelt til regnskap) foregående års regnskap. Siden regnskapet allede historie når vi mottar et regnskap, har vi valgt å kun foreta en bedømmelse regnskap hvor det mindre enn 22 måned siden det ble Side 6 19

7 4. RATINGFORDELING OG KONKURSRISIKO Betalingsfaring D&B RATING NORGE - Und dette delområdet foretar rating-modellen en undsøkelse på om selskapet har betalingsanmkning registrt i Dun vår database. & Bradstreet's Dsom dette ratingsystem tilfelle blir ble det lanst foretatt i januar en omfattende Dette analyse et kunnskapsbast og vurding eksptsystem de aktuelle anmkningene. som laget for å Vår få en database enhetlig med kredittvurding betalingsanmkning norske foretak. innehold Tilsvarende informasjon system fra et finnes stort antall også hos inkassobyrå våre søstselskap og forliksråd i Svige, i tillegg Danmark til fullstendig og Finland. informasjonstilgang Et felles nordisk rating-system fra løsøregistet tilgjengelig og by- på og Intnett. sorenskrive. Modellen foretar en vurding betalingsfaring med en kontroll på type anmkning, anmkningens ald, antall anmkning og beløpenes størrelse. En slik omfattende D&B's analyse rating og har vurding opparbeidet seg vesentlig et rennomé betydning og ankjennelse for å gi et selskap i deten norske korrekt kredittmarkedet, rating. Som eksempel og benyttes kan et i dag stort som og solid kredittvurdingsvktøy oppnå en kredittvdig et stortrating-kode antall norske til tross bedrift. for at det har enkelte betalingsanmkning. Et foretak som klært selskap insolvent får automatisk C-rating. Følgende selskapsform blir ratet: Allment aksjeselskap (ASA), privat aksjeselskap (AS), enkeltpsonforetak (ENK), begrenset Følgende ansvar (BA), bedømmels forening, lag blir og benyttet innretning und (FL), betalingsfaring: samt norsk deling utenlandsk foretak (NUF). Upåklagelig Akseptabel OPPBYGGINGEN AV RATINGSYSTEMET Tvilsom Dårlig Ratingsystemet meget dynamisk og vis til enhv tid en nykalkult rating ved et online-søk. Dette innebær at ratingen Insolvent på et foretak kan endres i løpet en dag, dsom nye informasjonselement blir registrt inn. En rating fra vårt online system dfor alltid fskvare. Ratingkoden blir bestemt på grunnlag bedømmelsen på de 4 Konkurs delområdene: NYETABLERTE Grunnfakta FORETAK Ei/juridisk En de unike fordelene med rating-modellen hvordan nyetablte foretak blir ratet. På nyetablte foretak finnes ikke regnskapstall Betalingsfaring før ett nærme to års drift. Modellen bygget slik at den tar hensyn til størrelsen på registrt aksjekapital og om denne innbetalt ell ikke. Den vesentligste fordelen i modellen at den vurd nøkkelpsonene bak foretaket (styreformann De 4 delområdene og daglig led). vil bli Et nærme nyetablt beskrevet foretak nedenfor. får i utgangspunktet ratingen AN, men dsom vi har registrt betalingsmislighold på den ene ell begge nøkkelpsonene, vil foretaket bli ratet til B ell C. Følgende rating-kod blir benyttet, med fordelingen norske aksjeselskap pr RATING AV ENKELTPERSONFORETAK Høyeste kredittvdighet Dun AA& Bradstreet har utviklet en God egen kredittvdighet modell for enkeltpsonforetak. Modellen bygget opp på samme struktur som modellen A for aksjeselskap, men Kredittvdig på grunn forskjellig tilgang til informasjonselement, har modellene en del forskjellige regl. For enkeltpsonforetak tar vi blant annet hensyn til innehens psonlige skatteligning de siste 2 årene. Modellen AN Nyetablt tar også hensyn til innehens egne betalingsanmkning, betalingsanmkning på andre enkeltpsonforetak han involvt Ingen i Rating og om innehen har Rating vært ikke involvt fastsatt i et aksjeselskap som har gått konkurs. Enkeltpsonforetak kan ikke få. B Kreditt mot sikkhet KREDITT-LIMIT C Kreditt frarådes 100 % D&B`s anbefalte kreditt-limit ble innført for en del år tilbake fordi det var ettspørsel ett det fra våre kund. Man har tatt utgangspunkt DELBEDØMMELSER i at dette skal være en normal 30 dags varekreditt. De to regnskapspostene som påvirk limit, omsetning og egenkapitalandel, dvs. størrelsen på virksomheten og hvor stor buff man har for å tåle vanskelige tid. Jo større omsetning og egenkapital, Grunnfaktajo høye limit. Limit begningen veldig skjematisk og tar ikke høyde for ulikhet i bransj osv. Und grunnfakta foretar modellen en analyse vedrørende formell registring foretaket, status, vurding ald, aksjekapitalens satt størrelse en del og absolutte om denne kr for fullt å få innbetalt. begnet En limit: analyse grunnfakta gir en følgende bedømmels: Det Ratingen må være A ell bedre Veletablt Omsetningen må være min. 1. mill. kr. Etablt Selskapet må ikke være i bransjene shipping ell eiendom Nyetablt Hell ikke management- og holdingselskap får begnet limit På Ukjent grunn manglende regnskapsgrunnlag på Enkeltpsonforetak, har vi lagt inn faste grens, som kr for AA ratede og Likvidt kr for A ratede. MINIMUMSKRAV Ei/Juridisk FOR Å OPPNÅ - OG AA-RATING Ved en analyse ei/juridisk foretar modellen en test på om det finnes negativ informasjon (betalingsanmkning) på Vi daglig har i rating-modellen led, styreformann, lagt morselskap inn absolutte og minimumskr dattselskap. Selskapets for å oppnå eistruktur en ell AA gjørende rating. Dette for hvilke kriti informasjonselement til størrelsen på driftsinntekt som blir vektlagt. og sum egenkapital. Und ei/juridisk Et foretak gis som en følgende kvalifist bedømmels: til å få en rating må ha en omsetning på m enn kr. 1 mill. og m enn kr ,- i egenkapital, mens et foretak som skal oppnå en AA rating må ha en omsetning på m enn Siøs kr ,- og m enn kr ,- i egenkapital. I tillegg til små selskap, påvirk dette bedømmelsen negativt på holding- Bra og investingsselskap, som ofte har 0 i driftsinntekt. Svak Tvilsom KJENNETEGN FOR ET FORETAK INNENFOR DE ENKELTE RATING-KODENE Negativ Ratingen blir bestemt ut fra kombinasjonen de fire delbedømmelsene. Det mange forskjellige kombinasjon som før til den enkelte rating-koden. Und har vi forsøkt å gi en kort beskrivelse hvordan et gjennomsnittsforetak med de enkelte området har en meget sentral plass i rating-modellen og det gjennomføres dfor en grundig analyse siste års rating-kodene regnskap og en kan kontroll se ut. utviklingen sett i forhold til foregående års regnskap. Siden regnskapet allede historie når vi mottar et regnskap, har vi valgt å kun foreta en bedømmelse regnskap hvor det mindre enn 22 måned siden det ble Side 7 19

8 4. RATINGFORDELING OG KONKURSRISIKO D&B RATING NORGE - : Dette foretaket har en stk økonomi, veletablt og det ikke registrt betalingsanmkning betydning på foretaket. Dun & Bradstreet's ratingsystem ble lanst i januar Dette et kunnskapsbast eksptsystem som laget for å AA: få en Kjennetegnet enhetlig kredittvurding ved et foretak med norske AA rating foretak. et Tilsvarende veletablt system foretak med finnes en også god ell hos våre tilfredsstillende søstselskap økonomi. i Svige, Det Danmark ikke nott og Finland. negativ Et informasjon felles nordisk rating-system betydning på foretaket. tilgjengelig på Intnett. A: D&B's Et A-ratet rating foretak har har opparbeidet normalt en seg noe et svak rennomé økonomi, og men ankjennelse kan fortsatt i det betraktes norske kredittmarkedet, som et kredittvdig og benyttes foretak. Det i dag som registrt kredittvurdingsvktøy ell kun uvesentlig etnegativ stort antall informasjon norske bedrift. på ingen foretaket. AN: Følgende Dette selskapsform et nyetablt blir foretak ratet: 0-2 Allment år, hvor aksjeselskap det ennå ikke (ASA), kommet privat aksjeselskap inn noe regnskap. (AS), enkeltpsonforetak Det ikke registrt (ENK), betalingsmislighold ansvar på foretaket (BA), forening, og det lag og ingen innretning negative (FL), anmkning samt norsk deling på daglig led utenlandsk ell styreformann. foretak begrenset (NUF). Ingen Rating: På dette foretaket det ofte registrt kreditorvarsl ell andre aktuelle hendels som vesentlig betydning OPPBYGGINGEN for den AV vide RATINGSYSTEMET drift foretaket. Det kan også mangle vesentlig informasjon på foretaket, som gjør at vi ikke i stand til å foreta en kvalifist kredittvurding foretaket. Ratingsystemet meget dynamisk og vis til enhv tid en nykalkult rating ved et online-søk. Dette innebær at ratingen B: på Et et B-ratet foretak foretak kan endres har en i løpet svak ell en dårlig dag, økonomi. dsom nye Man informasjonselement har gjne drevet med blir undskudd registrt og inn. egenkapitalen En rating fra vårt delvis online ell system tapt. dfor Det alltid ikke fskvare. nott negativ Ratingkoden informasjon blir bestemt i form på betalingsanmkning. grunnlag bedømmelsen på de 4 helt delområdene: C: Dette foretaket Grunnfakta har en svak ell dårlig økonomi og det registrt alvorlige betalingsanmkning. Det kan også være et nyetablt Ei/juridisk foretak uten regnskap, men hvor det registrt negativ informasjon på foretaket, daglig led ell styreformann. Det finnes Betalingsfaring mange unntak fra denne oppstillingen, men de mest vanlige forholdene blitt beskrevet. For eksempel kan foretak med akutte økonomiske problem ha en tilfredsstillende økonomi på bakgrunn siste års regnskap, men nye betalingsanmkning De 4 delområdene kan medføre vil bli nærme at ratingen beskrevet blir satt nedenfor. til B ell C. Foretak Følgende med rating-kod et dårlig regnskap blir benyttet, vil ikke med automatisk fordelingen få en bedre norske rating aksjeselskap dsom ny pr. kapital blir skutt inn. Dette vil først få sin innvirkning ved innregistringen neste års regnskap, hvor den nye kapitalen bokført. Høyeste kredittvdighet KONKURSRISIKO AA God kredittvdighet A Kredittvdig Fle års faring med bruk rating-systemet har gjort oss i stand til å uttale oss om konkursrisiko. Vi har kontinulig AN Nyetablt oppfølging alle foretak som går konkurs for å se hva slags rating disse foretakene hadde 12 måned før konkurs og på konkurstidspunktet. Ingen Rating Rating ikke fastsatt B Kreditt mot sikkhet Bast C på konkurs-statistikken, Kreditt har vi begnet frarådes hvor stor sannsynlighet det for at et aksjeselskap med en bestemt rating-kode går konkurs innen ett år. Oppstillingen nedenfor vis blant annet at 100 ca hvt % 6. C-ratede foretak vil gå konkurs i løpet ett år. Rating-kategori DELBEDØMMELSER Konkurs-sannsynlighet (i %) 0,20 AA Grunnfakta 0,50 A Und grunnfakta foretar modellen 0,70 en analyse vedrørende formell registring foretaket, status, vurding ald, aksjekapitalens størrelse og om denne 2,10 fullt innbetalt. En analyse grunnfakta gir en følgende bedømmels: AN Ingen rating 1,90 B Veletablt 3,50 C Etablt 15,60 Nyetablt Ukjent Likvidt Ei/Juridisk Ved en analyse ei/juridisk foretar modellen en test på om det finnes negativ informasjon (betalingsanmkning) på daglig led, styreformann, morselskap og dattselskap. Selskapets eistruktur gjørende for hvilke informasjonselement som blir vektlagt. Und ei/juridisk gis en følgende bedømmels: Siøs Bra Svak Tvilsom Negativ området har en meget sentral plass i rating-modellen og det gjennomføres dfor en grundig analyse siste års regnskap og en kontroll utviklingen sett i forhold til foregående års regnskap. Siden regnskapet allede historie når vi mottar et regnskap, har vi valgt å kun foreta en bedømmelse regnskap hvor det mindre enn 22 måned siden det ble Side 8 19

9 5. GRUNNFAKTA Delbedømmelse: Veletablt Firmann A1 ABS SKADEDYRKONTROLL AS Selskapsform Privat aksjeselskap Aksjekapital Fullt innbetalt EiStruktur Psoneid ov 50 % Konsntilknytning NEI Etablingsår 1993 Stiftelsesdato Registringsdato Registringssted Foretaksregistet Revisor Vekst Revisjon AS Hovedbransje Formål Antall ansatte Kommune Fylke Skadedyrkontroll Skadedyrbekjempelse, deltagelse i andre selskap, handel samt finansiing BÆRUM AKERSHUS Daglig led Signatur Prokura KROGSTAD ALF CHRISTIAN SIGNATUR MEDDELT PROKURA MEDDELT Side 9 19

10 6. EIER/JURIDISK Delbedømmelse: Bra Vv F.dato Nn Postadresse Kode Daglig led KROGSTAD ALF CHRISTIAN 1363 HØVIK Styreformann KROGSTAD ALF CHRISTIAN 1363 HØVIK Varamedlem KROGSTAD ALF EGIL 1365 BLOMMENHOLM Forklaringstabell representantkod Representant for A-aksjonær Representant for B-aksjonær Representant for C-aksjonær Ansattes representant Kode A B C R Aksjonær Nn Orgnr Født Dato Postadresse Eiandel KROGSTAD ALF CHRISTIAN HØVIK 100 % Side 10 19

11 7. ØKONOMI - SAMMENDRAG Delbedømmelse: Stk Resultat Alle tall i 1000 Regn.år TOTALE INNTEKTER Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad DRIFTSRESULTAT Ordinært resultat før skattekostnad Sum skatt ÅRSRESULTAT Eiendel Alle tall i 1000 Regn.år ANLEGGSMIDLER Tomt, bygning og annen fast eiendom MaskinAnlegg Investing i aksj og andel OMLØPSMIDLER Var Kundefordring Bankinnskudd, kontant og lignende SUM EIENDELER Gjeld / Egenkapital Alle tall i 1000 Regn.år EGENKAPITAL Selskapskapital LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Levandørgjeld Skyldig offentlige gift GJELD & EGENKAPITAL Revisoranmkning Ingen revisoranmkning registrt Side 11 19

12 8. ØKONOMI - OPPSTILLING Delbedømmelse: Stk Resultatoppstilling Alle tall i 1000 Regn.år TOTALE INNTEKTER Salgsinntekt Annen driftsinntekt Varekostnad Beholdningsendring Lønnskostnad Avskrivning Nedskrivning Annen driftskostnad Driftsresultat Inntekt på investing i dattselskap Inntekt på investing i annet foretak i samme konsn Inntekt på investing i tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsn Annen renteinntekt Annen finansinntekt Vdiendring markedsbaste finansielle omløpsmidl Nedskrivning andre finansielle omløpsmidl Nedskrivning finansielle anleggsmidl Rentekostnad fra foretak i samme konsn Annen rentekostnad AnnenFinanskostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattkostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Ekstraordinær inntekt Ekstraordinær kostnad Skattkostnad på ekstraordinært resultat Sum skatt Minoritetsintess Årsresultat Konsnbidrag Utbytte Fond for vurdingsforskjell Ovført annen egenkapital Side 12 19

D&B Firmafakta. Rapport den 03-07-2013 for. KLIMA OG BYGGSERVICE AS 1 Identifikasjon 2 3 4 5 6

D&B Firmafakta. Rapport den 03-07-2013 for. KLIMA OG BYGGSERVICE AS 1 Identifikasjon 2 3 4 5 6 D&B Firmafakta Rapport d 03-07-2013 for KLIMA OG BYGGSERVICE AS 1 Idtifikasjon 2 3 4 5 6 Rating Ratinghistorikk Ratingfordeling konkursrisiko Grunnfakta Ei/Juridisk Produst Dibuco AS - www.dibuco.no 1.

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 20-04-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 20-04-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 20-04-2012 for SAGUTSTYR AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi - oppstilling

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

GRUNNFAKTA EIER/JURIDISK ØKONOMI BETALINGSERFARING. Sterk God Tilfredsstillende Svak Dårlig Ingen info Revisoranmerkning For gammelt regnskap

GRUNNFAKTA EIER/JURIDISK ØKONOMI BETALINGSERFARING. Sterk God Tilfredsstillende Svak Dårlig Ingen info Revisoranmerkning For gammelt regnskap Bisnode Totalrapport Organisasjonsnummer 997097270 Dunsnummer 671368237 Firmanavn EASYWEB NORGE Gateadresse Nordre Fokserød 13 Gate Postnr Poststed 3241 Sandefjord Postboksadresse C/o Bk Grafisk As Postboks

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. JUNI 2016 FOR UNIBUSS TUR AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. JUNI 2016 FOR UNIBUSS TUR AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. JUNI 2016 FOR UNIBUSS TUR AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 19. JUNI 2016 FOR JOHN GALTEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 19. JUNI 2016 FOR JOHN GALTEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 19. JUNI 2016 FOR JOHN GALTEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. JUNI 2014 FOR OSLO ISOLASJONSSERVICE AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. JUNI 2014 FOR OSLO ISOLASJONSSERVICE AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. JUNI 2014 FOR OSLO ISOLASJONSSERVICE AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 29. MAI 2016 FOR SUBMET CONSTRUCTION AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 29. MAI 2016 FOR SUBMET CONSTRUCTION AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 29. MAI 2016 FOR SUBMET CONSTRUCTION AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport LØVLIEN GEORÅD AS 995442086 24.nov.2016 Firmainformasjon LØVLIEN GEORÅD AS Overvåk firma Orgnr.: 995442086 D-U-N-S: 671287673 Telefon: 95485000 Epostadresse: pl@georaad.no Juridisk adresse:

Detaljer

Kredittvurderinger på web

Kredittvurderinger på web Kredittvurderinger på web Ta kontroll på kundene dine med CreditControl fra Soliditet. Finn ut hvem av dine kunder som er: Utsatt for stor konkursrisiko Sliter med å betale sine regninger Og ikke minst

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Totalrapport IQUBES AS 992853905 22.jul.2014 Firmainformasjon IQUBES AS Overvåk firma Orgnr.: 992853905 D-U-N-S: 671149365 Telefon: 95758727 Hjemmeside: www.iqubes.no Epostadresse: sigbjorn.tveit@iqubes.no

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 1. JULI 2016 FOR SONANS KARRIERE AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 1. JULI 2016 FOR SONANS KARRIERE AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 1. JULI 2016 FOR SONANS KARRIERE AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 29-10-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 29-10-2009 for BIO ENERGY AS STRANDVEIEN 37 1366 LYSAKER Att.: REINÅS ODD EGIL D&B Firmafakta Rapport den 29-10-2009 for BIO ENERGY AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 16-03-2015 JPS CONSULTING AS Org. nr. 989747983 Bjørnveien 15 a 0774 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 13-03-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 13-03-2009 for NORSK PLAN AS NÆRINGSBEDET I VATLANDSVÅG 4235 HEBNES Att.: KJOS-WENJUM BENTE D&B Firmafakta Rapport den 13-03-2009 for NORSK PLAN AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring 5 Grunnfakta

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 29-06-2010 for

D&B Firmafakta. Rapport den 29-06-2010 for DATA DESIGN SYSTEM ASA ØKSNEVAD NÆRINGSPARK 4353 KLEPP STASJON Att.: STANGELAND BJØRN KRISTIAN D&B Firmafakta Rapport den 29-06-2010 for Produsert av Printing AS - www.printing.no DATA DESIGN SYSTEM ASA

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 07-05-2014 S.A. BYGGSERVICE AS Org. nr. 987788917 Brusetsvingen 57 1395 HVALSTAD Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 24-03-2011 for

D&B Firmafakta. Rapport den 24-03-2011 for D&B Firmafakta Rapport den 24-03-2011 for VERKTØYPARTNER AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 12-11-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 12-11-2009 for NUSTAD & PARTNERS AS STORTINGSGATA 10 0161 OSLO Att.: NUSTAD ØYVIND D&B Firmafakta Rapport den 12-11-2009 for NUSTAD & PARTNERS AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring 5 Grunnfakta

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 11-06-2007 for FRIISCO BILSKADESENTER AS

D&B Firmafakta. Rapport den 11-06-2007 for FRIISCO BILSKADESENTER AS FRIISCO BILSKADESENTER AS Postboks: 437, INDUSTRIVEGEN 1 8651 MOSJØEN Att.: GJERSTAD KYRRE JARL D&B Firmafakta Rapport den 11-06-2007 for FRIISCO BILSKADESENTER AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 18-08-2011 for

D&B Firmafakta. Rapport den 18-08-2011 for D&B Firmafakta Rapport den 18-08-2011 for WILLIS AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi - oppstilling

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 20-01-2016 OPTIEL VEST AS Org. nr. 994272713 Fabrikkveien 2 4033 STAVANGER Innhold 3 Identifikasjon 4 Rating 5 Rating historikk 8 Payment Index/Limit 10 Grunnfakta 11 Styret/Juridisk

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 08-06-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 08-06-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 08-06-2012 for NORGES PARKINSONFORBUND 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi

Detaljer

Postboks 34 Økern, 0508 Oslo. Delbedømmelser Grunnfakta Veletablert Etablert Nyetablert Ukjent Likvidert

Postboks 34 Økern, 0508 Oslo. Delbedømmelser Grunnfakta Veletablert Etablert Nyetablert Ukjent Likvidert Totalrapport SVAR DIREKTE AS 937340303 11.apr.2012 Firmainformasjon SVAR DIREKTE AS Orgnr.: 937340303 D-U-N-S: 518304555 Telefon: 22915200 Telefaks: 22915295 Juridisk adresse: Besøksadresse: Postadresse:

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 16-10-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 16-10-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 16-10-2012 for Produsert av Dibuco AS - www.dibuco.no NORAUTRON AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 06-06-2014 OPTIEL VEST AS Org. nr. 994272713 Fabrikkveien 2 4033 STAVANGER Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 22-08-2013 STIFTELSEN KLAR Org. nr. 990065365 Dronningensgate 75/77 4608 KRISTIANSAND S Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 26-04-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 26-04-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 26-04-2012 for TÅSEN & GREFSEN SELSKAPSMAT AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 05-02-2013 for

D&B Firmafakta. Rapport den 05-02-2013 for D&B Firmafakta Rapport den 05-02-2013 for PER KRISTIAN SCHARNING 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Næringsinteresser 7 Eier/Juridisk 8 Økonomi

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 12-06-2013 OPTIEL VEST AS Org. nr. 994272713 Fabrikkveien 2 4033 STAVANGER Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 16-03-2015 TVERLI AUT SVEISESERVICE AS Org. nr. 982582482 Gneisveien 2E 1914 YTRE ENEBAKK Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 22-02-2013 for

D&B Firmafakta. Rapport den 22-02-2013 for D&B Firmafakta Rapport den 22-02-2013 for Produsert av Dibuco AS - www.dibuco.no COMPELLO AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 13-09-2013 KANDA AS Org. nr. 915739334 Hegdalveien 81 3261 LARVIK Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10 Aksjonærer

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for D&B Firmafakta Rapport den 27-05-2013 for FORAAS OMRÅDESIKRING AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 20-05-2014 ENERGIA AS Org. nr. 966033789 7. Etasje Storgata 112 3921 PORSGRUNN Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 20-01-2015 LØRENSKOG RENHOLD & SERVICE AS Org. nr. 940762642 M Thranesv 7 1470 LØRENSKOG Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 18-10-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 18-10-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 18-10-2012 for GRAFISKE INGENIØR TJENESTER OLIVER WOLD 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Næringsinteresser 7 Eier/Juridisk

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 28-06-2013 for

D&B Firmafakta. Rapport den 28-06-2013 for D&B Firmafakta Rapport den 28-06-2013 for Produsert av Dibuco AS - www.dibuco.no DATA DESIGN SYSTEM ASA 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 14-12-2011 for

D&B Firmafakta. Rapport den 14-12-2011 for D&B Firmafakta Rapport den 14-12-2011 for HELGESEN TEKNISKE BYGG AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 11-06-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 11-06-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 11-06-2012 for HELGESEN TEKNISKE BYGG AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 23-07-2010 for

D&B Firmafakta. Rapport den 23-07-2010 for MOSS AUTOMATION AS Postboks: 2084, VARNAVEIEN 22 1521 MOSS Att.: KIRKEDAM TORE D&B Firmafakta Rapport den 23-07-2010 for MOSS AUTOMATION AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 07-04-2010 for

D&B Firmafakta. Rapport den 07-04-2010 for NORDBOHUS MODUM AS ØST-MODUMVEIEN 3370 VIKERSUND Att.: KLEIV JAN HENNING D&B Firmafakta Rapport den 07-04-2010 for NORDBOHUS MODUM AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring 5 Grunnfakta

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 23-10-2015 EVANGELISTENS MISJONSTJENESTE Org. nr. 977148642 c/o Harald Kjevik Ørnefjell 39 4790 LILLESAND Innhold 3 Identifikasjon 4 Rating 5 Rating historikk 8 Payment Index/Limit 10

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 25-08-2014 H-VINDUET BAUGE AS Org. nr. 956574854 Nyheimsv 27 6900 FLORØ Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10 Aksjonærer

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 19-04-2012 ULLSTRØM FEPO AS Org. nr. 940794927 Østre Aker vei 99 0596 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 14-05-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 14-05-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 14-05-2012 for KIMEN SÅVARELABORATORIET AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 04-07-2012 H-VINDUET BAUGE AS Org. nr. 956574854 Nyheimsv 27 6900 FLORØ Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10 Aksjonærer

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 21-11-2013 ØSTLANDSKE BYGGPARTNER AS Org. nr. 996496236 Rypelia 7 2032 MAURA Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 22-05-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 22-05-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 22-05-2012 for MOSS ELEKTRO AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi -

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 12-06-2015 NTC GAVE OG PROFILERING AS Org. nr. 981433955 Rigedalen 41 4626 KRISTIANSAND S Innhold 3 Identifikasjon 4 Rating 5 Rating historikk 8 Payment Index/Limit 10 Grunnfakta 11

Detaljer

Credit Rating. Trafikk-Elektro AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Trafikk-Elektro AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 01-07-2014 SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 Org. nr. 982795796 V/obos Eiendomsforvaltning As Hammersborg Torg 1 0179 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 15-01-2016 INNOVI AS Org. nr. 864780482 Grav Industrifelt 10 1860 TRØGSTAD Innhold 3 Identifikasjon 4 Rating 5 Rating historikk 8 Payment Index/Limit 10 Grunnfakta 11 Styret/Juridisk

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS 17-6-216 BLÅ KURER AS GAMLE POSTVEG 2 POSTBOKS 58 396 PORSGRUNN Norge FALBACH GLENN FORETAKSANALYSE Blå Kurer AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 06-12-2011 BJØRKLUND OG LØVLIEN AS Org. nr. 989186213 Åsbakken 5 2020 SKEDSMOKORSET Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 14-05-2013 EXTEND AS Org. nr. 977049318 Leiv Eiriksson Senter 7462 TRONDHEIM Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 13-02-2014 H-VINDUET BAUGE AS Org. nr. 956574854 Nyheimsv 27 6900 FLORØ Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10 Aksjonærer

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 10-12-2008 for NÆRINGSLIVETS STIFTELSE FOR MILJØDEKLARASJONER

D&B Firmafakta. Rapport den 10-12-2008 for NÆRINGSLIVETS STIFTELSE FOR MILJØDEKLARASJONER NÆRINGSLIVETS STIFTELSE FOR MILJØDEKLARASJONER Postboks: 5250, ESSENDROPS GATE 3 0303 OSLO Att.: LANDET RANNVEIG A R D&B Firmafakta Rapport den 10-12-2008 for NÆRINGSLIVETS STIFTELSE FOR MILJØDEKLARASJONER

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRIFTSSYSTEM ER AS 885384382 29.feb.2016 Firmainformasjon BEDRIFTSSYSTEM ER AS Overvåk firma Orgnr.: 885384382 D-U-N-S: 671081094 Telefon: 77607300 Telefaks: 77673250 Hjemmeside: www.bedsys.no

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 25-10-2010 for

D&B Firmafakta. Rapport den 25-10-2010 for THORSTEIN LUND AS BJØDNABEEN 16 4033 STAVANGER Att.: MYHRE GEIR PAWELLS D&B Firmafakta Rapport den 25-10-2010 for MALERFIRMAET LUND & VAALAND AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ULLSTRØM FEPO AS Org.nr 940794927 ØSTRE AKER VEI 99 0596 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

Kredittvurderinger på web

Kredittvurderinger på web Kredittsjekk dine kunder! Kredittvurderinger på web Ta kontroll på kundene dine med CreditControl fra Soliditet. Finn ut hvem av dine kunder som er: Utsatt for stor konkursrisiko Sliter med å betale sine

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse KVARBERG AS Org.nr 993971413 ÅSMARKVEGEN 1855 2365 ÅSMARKA Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 05-08-2008 for

D&B Firmafakta. Rapport den 05-08-2008 for HSH Postboks: 2900, HENRIK IBSENS GATE 90 0230 OSLO Att.: MADSEN VIBEKE HAMMER D&B Firmafakta Rapport den 05-08-2008 for HSH Produsert av Printing AS - www.printing.no 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ACRO BYGG AS Org.nr 986678166 CASPAR STORMS VEI 12 0664 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 30-05-2008 for

D&B Firmafakta. Rapport den 30-05-2008 for AMENDE AS ARBEIDERSAMFUNNETS PLASS 1 0181 OSLO Att.: EILERTSEN BJØRN D FRØSØYE D&B Firmafakta Rapport den 30-05-2008 for AMENDE AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 08-06-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 08-06-2009 for HARTING AS ØSTENSJØV 36 0667 OSLO Att.: RUGE OLE CHRISTIAN D&B Firmafakta Rapport den 08-06-2009 for HARTING AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. MAI 2015 FOR DIG PLAN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. MAI 2015 FOR DIG PLAN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. MAI 2015 FOR DIG PLAN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. DESEMBER 2015 FOR ANBUDSTORGET.NO AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. DESEMBER 2015 FOR ANBUDSTORGET.NO AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. DESEMBER 2015 FOR ANBUDSTORGET.NO AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10 986559434 LKC AS Bentsrudveien 14 3080 Holmestrand Credit Rating/Score LKC AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW70668 LKC AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse PORT TEKNIKK AS Org.nr 982259231 BREIFLÅTVEIEN 15 4017 STAVANGER Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse H-VINDUET BAUGE AS Org.nr 956574854 NYHEIMSV 27 6900 FLORØ Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 03-06-2008 for KONTOR DESIGN AS

D&B Firmafakta. Rapport den 03-06-2008 for KONTOR DESIGN AS KONTOR DESIGN AS Postboks: 1253, 9326 BARDUFOSS Att.: SLETBAKK CHRISTIAN D&B Firmafakta Rapport den 03-06-2008 for KONTOR DESIGN AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 10. FEBRUAR 2014 FOR SØDERHAMN ERIKSSON AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 10. FEBRUAR 2014 FOR SØDERHAMN ERIKSSON AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 10. FEBRUAR 2014 FOR SØDERHAMN ERIKSSON AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse NORSK MEDISINSK INFOSENTER AS Org.nr 993735469 LEIRFOSSVEGEN 27 7038 TRONDHEIM Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. AUGUST 2014 FOR TELLEFSDAL AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. AUGUST 2014 FOR TELLEFSDAL AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. AUGUST 2014 FOR TELLEFSDAL AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse NORSK SATELLITTELEFON AS Org.nr 991442561 3895 EDLAND Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer