SAK M 10/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Orienteringssaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK M 10/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Orienteringssaker"

Transkript

1 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2017/1007 IBA004 Dato: Saksnr: M 10/17 SAK M 10/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai 2017 Orienteringssaker 1. Status i saken om nytt bygg 2. Forslag til endring i møteplan i juni 3. Levert ABM-statistikk til Kulturrådet og Arkivstatistikk til Riksarkivet 2016 Sak til diskusjon: 4. Evaluering av omorganisering av Formidlingsenheten til team: På hvilket nivå ønskes evalueringen? Marit Anne Hauan museumsdirektør Inger Kaisa Bækø kontorsjef Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

2 Museumsstatistikk Virksomheten det rapporteres for Navn på virksomhet: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Institusjon Om institusjonen Navn UNIVERSITETET I TROMSØ -NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Organisasjonsnummer Telefonnummer E-post Besøksadresse Adresse Hansine Hansens veg 18 Postnummer 9019 Poststed TROMSØ Postadresse Adresse Postboks 6050 Langnes Postnummer 9037 Poststed TROMSØ Kontaktperson Kontaktperson for institusjonen Fornavn Inger Kaisa Etternavn Bækø Telefonnummer E-post 1

3 Samlingene - Museets planer Har museet vedtatte planer for hele museet, som dekker: - innsamling? nmlkji Ja Lenke til plan for innsamling, hvis publisert - registrering/katalogisering av samlingene? nmlkji Ja Lenke til plan for registering/katalogisering, hvis publisert - bevaring av samlingene? nmlkji Ja Lenke til plan for bevaring, hvis publisert - sikring av samlingene? nmlkji Ja 2

4 Samlingene - Omfang Gjenstander, fotografier og farkoster Pr Kunsthistoriske gjenstander 655 Kulturhistoriske gjenstander Arkeologiske gjenstander Naturhistoriske gjenstander Fotografier Flytende farkoster (båter/fartøy/skip) 0 Farkoster (båter/fartøy/skip) som ligger på land 16 Bygninger og anlegg Pr Kulturhistoriske bygninger 4 Av dette, antall oppmålte bygninger 4 Andre bygninger 8 Teknisk-industrielle anlegg 0 Kulturlandskap 0 Hageanlegg 1 Totalt areal Pr Total bygningsmasse (brutto grunnflate m2) Kulturlandskap (dekar) 0 Hageanlegg (dekar) 18 Levende samlinger Har museet levende samlinger? nmlkji Ja Antall levende planter Antall levende dyr 0 Arkiv og kildesamlinger Har museet arkivmateriale/kildesamlinger? nmlkji Ja (se bort fra eget saksarkiv) 3

5 Samlingene - Tilvekst, avhending og utvekslingstiltak Tall for tilvekst i løpet av året Totalt I samsvar med plan Kunsthistoriske gjenstander Kulturhistoriske gjenstander Arkeologiske gjenstander Naturhistoriske gjenstander Fotografier Farkoster (båter/fartøy/skip) Kulturhistoriske bygninger Tall for tilvekst av objekter datert Kunsthistoriske gjenstander Kulturhistoriske gjenstander Fotografier Farkoster (båter/fartøy/skip) Kulturhistoriske bygninger Antall avhendet eller destruert i løpet av året Kunsthistoriske gjenstander Kulturhistoriske gjenstander 0 Arkeologiske gjenstander 0 Naturhistoriske gjenstander 0 Fotografier 0 Farkoster (båter/fartøy/skip) 0 Kulturhistoriske bygninger 0 Utvekslingstiltak Gjenstander lånt ut til andre museer 19 Gjenstander deponert hos andre museer Gjenstander lånt ut til andre institusjoner enn museer Fotografier lånt ut til andre museer Fotografier lånt ut til andre institusjoner enn museer 4

6 Samlingene - Dokumentasjon og bevaring Gjenstander, fotografier og farkoster Registrert Digitalisert Tilgjengeliggjort Kunsthistoriske gjenstander Kulturhistoriske gjenstander Arkeologiske gjenstander Naturhistoriske gjenstander Fotografier Farkoster (båter/fartøy/skip) 16 Kulturhistoriske bygninger 4 Teknisk- industrielle anlegg Kulturlandskap Hageanlegg Oppbevaringsforhold i % Svært gode Bygninger og anlegg Registrert Digitalisert Tilgjengeliggjort Tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kunsthistoriske gjenstander 100 Dårlige Kulturhistoriske gjenstander Arkeologiske gjenstander 5 95 Naturhistoriske gjenstander Fotografier 95 5 Farkoster (båter/fartøy/skip)

7 Besøk Antall besøk i museet (automatisk summert) Enkeltbesøk voksne Enkeltbesøk barn og unge Besøk av personer i grupper, voksne Besøk av personer i grupper, barn og unge Totalt Besøk med billett/inngangspenger Besøk og formidling på arenaer Navn på arena Tromsø Museum Polarmuseet MS Polstjerna Tromsø Arktisk-Alpine Botaniske Hage Gi en vurdering av utviklingen i besøk de siste årene Tromsø Museum - Universitetsmuseet opplever stadig en økning i besøk, og særlig har økningen i vintermåneden vært stor. 6

8 Formidling Har museet vedtatte planer for hele museet, som dekker: - formidling? nmlkji Ja Lenke til formidlingsplan, hvis publisert - formidlingstiltak rettet mot barn og unge? nmlkji Ja Lenke til formidlingsplan, hvis publisert Antall besøk på museets hjemmesider Følger museets hjemmeside DIFIs retningslinjer for universell utforming? nmlkj Ja nmlkji Nei Utstillinger Totalt Nyåpnet Egenproduserte vandreutstillinger i drift 15 1 Har museet internettbaserte pedagogiske opplegg for barn og unge? nmlkji Ja 7

9 Forskning, utvikling og nettverksarbeid Publikasjoner Større publikasjoner 2 Forskningspubliksjoner med fagfellevurdering 40 Andre forskningspubliksjoner Kompetanse Ansatte med doktorgrad 23 Ansatte med autorisasjon som konservator fra NMF 0 Ansatte med autorisasjon som førstekonservator fra NMF 0 Deltagelse i formalisert FoU-samarbeid Antall prosjekter 23 Har museet vedtat forskningsplan som gjelder hele museet? nmlkji Ja Lenke til forskningsplan, hvis publisert Faglige museumsnettverk Antall nasjonale museumsnettverk museet er tilknyttet 3 Deltagelse i prosjekter i regi av nasjonale museumsnettverk Antall prosjekter 3 Spesifiser hvilke nettverk og nettverksprosjekter og gi en vurdering av museets nettverksarbeid 8

10 Administrasjon og organisasjon Selskapsform Statlig virksomhet Antall fast ansatte 73 Årsverk Kvinner Menn Faste stillinger 32,85 23,44 Midlertidig engasjerte 14,40 9,00 Engasjerte gjennom arbeidsmarkedtiltak 0,30 Lærlinger 0,33 0,33 Totalt 47,58 33,07 Lønnede årsverk fordelt etter stillingsinnhold Kvinner Menn Daglig leder 1,00 Kunst-, kultur- og naturfaglig personale 45,75 30,09 Administrativt personale 2,00 1,65 Teknisk personale 0,75 Totalt 48,75 32,49 Antall frivillige/ubetalte årsverk 0,00 Kjønnsfordeling i styresammensetningen Kvinner Menn Styreleder 1 Styremedlemmer 4 4 Varamedlemmer 2 4 9

11 Brann og tyveri Brann og branntilløp Hendelse Dato Tittel/beskrivelse Tyveri og tyveriforsøk Hendelse Dato Tittel/beskrivelse 10

12 Økonomi Egeninntekter Regnskap 2016 Billettinntekter Varer og tjenester Sponsorinntekter 0 Gaver 124 Andre egeninntekter Ordinære offentlige tilskudd Regnskap 2016 Statlige Fylkeskommunale Kommunale 0 Andre offentlige tilskudd Statlige Fylkeskommunale 29 Kommunale Driftskostnader Regnskap 2016 Varer og tjenester Lønnskostnader Pensjonskostnader Avskrivninger 660 Drift av lokaler 493 Vedlikedhold av lokaler/bygg 0 Husleiekostnader Andre driftskostnader

13 Finansposter Regnskap 2016 Finansinntekter 0 Finansutgifter 1 Eiendeler Regnskap 2016 Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital og gjeld Regnskap 2016 Egenkapital 0 Gjeld

14 Avslutning Jeg bekrefter at statistikken er komplett gfedcb Kommentarer til innlevert statistikk - Kommentar til naturhistoriske samlinger: Tallene for 2016 avviker fra tidligere år, og bygger på en ny gjennomgang etter skifte av seksjonsleder. - Kommentar til datering av tilvekst: TMU har ikke mulighet til å oppgi datering for tilvekstene i samlingene. - Kommentar til besøk per enhet: våre enheter har ikke egen billett for kategorien "Enkeltbillett barn/unge". I rapporteringen går disse inn under grupper og enkeltbillett voksne. - TMUs planer for forskning, formidling/forskningskommunikasjon går inn under TMUs strategiplan : p_document_id=442918&p_dimension_id=88179&men=28927 Innsendingsfrist: 01/04 13

15 Besøksopplysninger for arena Navn og adresse Navn på formidlingsarenaen Tromsø Museum Besøksadresse Lars Thøringsveg 10 Postnummer 9006 Poststed Tromsø Intern eller ekstern formidlingsarena? nmlkji Intern nmlkj Ekstern Hva formidles på arenaen? nmlkj Kunst-/kunstindustri-/designhistorie nmlkji Kulturhistorie nmlkj Arkeologi nmlkj Naturhistorie nmlkj Arenaen er et teknisk-industrielt anlegg Kommentar Tromsø Museum rommer både naturvitenskapelige og kulturvitenskapelige inkl. arkeologiske samlinger og utstillinger Åpningstider Var formidlingsarenaen åpen for publikum? nmlkji Ja Hvor mange dager var formidlingsarenaen åpen i løpet av året? 361 Adgang Var det gratis adgang for alle besøkende? nmlkj Ja nmlkji Nei Pris på ordinær voksenbillett: 60 Pris på ordinær barnebillett: 30 Var det ordninger som ga gratis adgang i nmlkji Ja 14

16 sesonger og/eller enkeltdager/deler av dager (for eksempel en kveld i uka)? Var det gratis adgang for grunnskoleelever hele året? Var det gratis adgang for elever i videregående skoler hele året? nmlkji Ja nmlkji Ja Antall besøk på formidlingsarenaen Enkeltbesøk voksne Enkeltbesøk barn og unge Besøk i grupper, voksne Besøk i grupper, barn og unge 5066 Antall besøk med billett/inngangspenger (ikke gratis) Hva baserte tellingene seg på? gfedcb Billettsalg gfedc Automatisk registrering, telleapparat eller elektronisk registrering gfedcb Manuell registrering gfedc Anslag Ble de besøkende registrert etter språk eller nasjonalitet? nmlkj Ja nmlkji Nei Kulturhistoriske bygninger Hvor mange kulturhistoriske bygninger ved formidlingsarenaen var åpne for publikum? -Av disse, hvor mange ble åpnet i løpet av det siste året? 0 0 Utstillinger Antall utstillinger ved formidlingsarenaen totalt gjennom året 24 -Av disse, hvor mange ble åpnet i løpet av det siste året? 12 Arrangementer (arrangert ved denne arenaen) Antall åpne møter, foredrag, seminarer og lignende

17 Antall konserter 4 Antall oppsetninger (skuespill, teater) 0 Antall framføringer (skuespill, teater) 0 Pedagogisk virksomhet rettet mot barn og unge Antall barn og unge som har deltatt i pedagogiske opplegg (på denne arenaen) av disse, antall barn i grunnskole og vgs som deltok i tiltak knyttet til Den kulturelle skolesekken Formidling på andre språk Kryss av for språkene formidlingsarenaen tilbyr formidling på: gfedcb Tysk gfedcb Engelsk gfedcb Andre språk Spesifiser hvilke andre språk Samisk, spansk Er formidlingsarenaen tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne? nmlkji Ja Er formidlingen ved arenaen tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne? nmlkji Ja 16

18 Besøksopplysninger for arena Navn og adresse Navn på formidlingsarenaen Polarmuseet Besøksadresse Søndre Tollbodgate 11 Postnummer 9008 Poststed Tromsø Intern eller ekstern formidlingsarena? nmlkji Intern nmlkj Ekstern Hva formidles på arenaen? nmlkj Kunst-/kunstindustri-/designhistorie nmlkji Kulturhistorie nmlkj Arkeologi nmlkj Naturhistorie nmlkj Arenaen er et teknisk-industrielt anlegg Kommentar Polarhistorie Åpningstider Var formidlingsarenaen åpen for publikum? nmlkji Ja Hvor mange dager var formidlingsarenaen åpen i løpet av året? 363 Adgang Var det gratis adgang for alle besøkende? nmlkj Ja nmlkji Nei Pris på ordinær voksenbillett: 60 Pris på ordinær barnebillett: 30 Var det ordninger som ga gratis adgang i sesonger og/eller enkeltdager/deler av dager (for eksempel en kveld i uka)? nmlkji Ja 17

19 Var det gratis adgang for grunnskoleelever hele året? Var det gratis adgang for elever i videregående skoler hele året? nmlkji Ja nmlkji Ja Antall besøk på formidlingsarenaen Enkeltbesøk voksne Enkeltbesøk barn og unge Besøk i grupper, voksne Besøk i grupper, barn og unge 1470 Antall besøk med billett/inngangspenger (ikke gratis) Hva baserte tellingene seg på? gfedcb Billettsalg gfedc Automatisk registrering, telleapparat eller elektronisk registrering gfedcb Manuell registrering gfedc Anslag Ble de besøkende registrert etter språk eller nasjonalitet? nmlkj Ja nmlkji Nei Kulturhistoriske bygninger Hvor mange kulturhistoriske bygninger ved formidlingsarenaen var åpne for publikum? -Av disse, hvor mange ble åpnet i løpet av det siste året? 0 1 Utstillinger Antall utstillinger ved formidlingsarenaen totalt gjennom året 4 -Av disse, hvor mange ble åpnet i løpet av det siste året? 2 Arrangementer (arrangert ved denne arenaen) Antall åpne møter, foredrag, seminarer og lignende 23 Antall konserter 0 Antall oppsetninger (skuespill, teater) 0 18

20 Antall framføringer (skuespill, teater) 0 Pedagogisk virksomhet rettet mot barn og unge Antall barn og unge som har deltatt i pedagogiske opplegg (på denne arenaen) av disse, antall barn i grunnskole og vgs som deltok i tiltak knyttet til Den kulturelle skolesekken Formidling på andre språk Kryss av for språkene formidlingsarenaen tilbyr formidling på: gfedc Tysk gfedcb Engelsk gfedc Andre språk Er formidlingsarenaen tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne? nmlkji Ja Er formidlingen ved arenaen tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne? nmlkji Ja 19

21 Besøksopplysninger for arena Navn og adresse Navn på formidlingsarenaen MS Polstjerna Besøksadresse Hjalmar Johansens gate 10 Postnummer 9007 Poststed Tromsø Intern eller ekstern formidlingsarena? nmlkji Intern nmlkj Ekstern Hva formidles på arenaen? nmlkj Kunst-/kunstindustri-/designhistorie nmlkji Kulturhistorie nmlkj Arkeologi nmlkj Naturhistorie nmlkj Arenaen er et teknisk-industrielt anlegg Kommentar Ishavsskute i dokk. Åpningstider Var formidlingsarenaen åpen for publikum? nmlkji Ja Hvor mange dager var formidlingsarenaen åpen i løpet av året? 62 Adgang Var det gratis adgang for alle besøkende? nmlkj Ja nmlkji Nei Pris på ordinær voksenbillett: 40 Pris på ordinær barnebillett: 20 Var det ordninger som ga gratis adgang i sesonger og/eller enkeltdager/deler av dager (for eksempel en kveld i uka)? nmlkji Ja 20

22 Var det gratis adgang for grunnskoleelever hele året? Var det gratis adgang for elever i videregående skoler hele året? nmlkji Ja nmlkji Ja Antall besøk på formidlingsarenaen Enkeltbesøk voksne 7088 Enkeltbesøk barn og unge Besøk i grupper, voksne Besøk i grupper, barn og unge 1319 Antall besøk med billett/inngangspenger (ikke gratis) 3397 Hva baserte tellingene seg på? gfedcb Billettsalg gfedc Automatisk registrering, telleapparat eller elektronisk registrering gfedcb Manuell registrering gfedc Anslag Ble de besøkende registrert etter språk eller nasjonalitet? nmlkj Ja nmlkji Nei Kulturhistoriske bygninger Hvor mange kulturhistoriske bygninger ved formidlingsarenaen var åpne for publikum? -Av disse, hvor mange ble åpnet i løpet av det siste året? 0 1 Utstillinger Antall utstillinger ved formidlingsarenaen totalt gjennom året 2 -Av disse, hvor mange ble åpnet i løpet av det siste året? 0 Arrangementer (arrangert ved denne arenaen) Antall åpne møter, foredrag, seminarer og lignende 5 Antall konserter 0 Antall oppsetninger (skuespill, teater) 0 21

23 Antall framføringer (skuespill, teater) 0 Pedagogisk virksomhet rettet mot barn og unge Antall barn og unge som har deltatt i pedagogiske opplegg (på denne arenaen) av disse, antall barn i grunnskole og vgs som deltok i tiltak knyttet til Den kulturelle skolesekken Formidling på andre språk Kryss av for språkene formidlingsarenaen tilbyr formidling på: gfedc Tysk gfedcb Engelsk gfedc Andre språk Er formidlingsarenaen tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne? nmlkj Ja nmlkji Nei Er formidlingen ved arenaen tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne? nmlkj Ja nmlkji Nei 22

24 Besøksopplysninger for arena Navn og adresse Navn på formidlingsarenaen Tromsø Arktisk-Alpine Botaniske Hage Besøksadresse Hansine Hansens veg 14 Postnummer 9019 Poststed Tromsø Intern eller ekstern formidlingsarena? nmlkji Intern nmlkj Ekstern Hva formidles på arenaen? nmlkj Kunst-/kunstindustri-/designhistorie nmlkj Kulturhistorie nmlkj Arkeologi nmlkji Naturhistorie nmlkj Arenaen er et teknisk-industrielt anlegg Kommentar Botanisk hage Åpningstider Var formidlingsarenaen åpen for publikum? nmlkji Ja Hvor mange dager var formidlingsarenaen åpen i løpet av året? 365 Adgang Var det gratis adgang for alle besøkende? nmlkji Ja Var det ordninger som ga gratis adgang i sesonger og/eller enkeltdager/deler av dager (for eksempel en kveld i uka)? nmlkj Ja Var det gratis adgang for grunnskoleelever hele året? nmlkj Ja 23

25 Var det gratis adgang for elever i videregående skoler hele året? nmlkj Ja Antall besøk på formidlingsarenaen Enkeltbesøk voksne Enkeltbesøk barn og unge Besøk i grupper, voksne Besøk i grupper, barn og unge 135 Antall besøk med billett/inngangspenger (ikke gratis) Hva baserte tellingene seg på? gfedc Billettsalg gfedcb Automatisk registrering, telleapparat eller elektronisk registrering gfedc Manuell registrering gfedcb Anslag Ble de besøkende registrert etter språk eller nasjonalitet? nmlkj Ja nmlkji Nei Kulturhistoriske bygninger Hvor mange kulturhistoriske bygninger ved formidlingsarenaen var åpne for publikum? -Av disse, hvor mange ble åpnet i løpet av det siste året? 0 1 Utstillinger Antall utstillinger ved formidlingsarenaen totalt gjennom året 1 -Av disse, hvor mange ble åpnet i løpet av det siste året? 0 Arrangementer (arrangert ved denne arenaen) Antall åpne møter, foredrag, seminarer og lignende 8 Antall konserter 0 Antall oppsetninger (skuespill, teater) 0 Antall framføringer (skuespill, teater) 0 24

26 Pedagogisk virksomhet rettet mot barn og unge Antall barn og unge som har deltatt i pedagogiske opplegg (på denne arenaen) av disse, antall barn i grunnskole og vgs som deltok i tiltak knyttet til Den kulturelle skolesekken Formidling på andre språk Kryss av for språkene formidlingsarenaen tilbyr formidling på: gfedc Tysk gfedcb Engelsk gfedc Andre språk Er formidlingsarenaen tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne? nmlkji Ja Er formidlingen ved arenaen tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne? nmlkj Ja nmlkji Nei 25

27

28

29

30

31

32

33

34

Utskrift fra ABM-statistikk 2011 Statistikkskjema for museum

Utskrift fra ABM-statistikk 2011 Statistikkskjema for museum Utskrift fra ABM-statistikk 2011 Statistikkskjema for museum Adresseinformasjon Institusjonens Navn Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Besøksadresse Historisk museum, Frederiks gt. 2, 0164 Oslo

Detaljer

Sak M 11/13. Orienteringssaker TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET. Til: Museumsstyret Møtedato: 8. april 2013 Arkivref.: 2013/229 EST003/MØTEBOK

Sak M 11/13. Orienteringssaker TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET. Til: Museumsstyret Møtedato: 8. april 2013 Arkivref.: 2013/229 EST003/MØTEBOK TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 11/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 8. april 2013 Arkivref.: 2013/229 EST003/MØTEBOK Orienteringssaker 1. Utlysning av midler i 2013 fra fond forvalta av Tromsø

Detaljer

Overskrifter i skjema

Overskrifter i skjema Hjelpetekster museumsstatistikk for 2017 Gjelder skjema for museer som ikke mottar driftstilskudd fra Kulturdepartementet. Hjelpetekstene finnes også i skjema for museumsstatistikk for 2017 på Altinn.

Detaljer

Overskrifter i skjema

Overskrifter i skjema Hjelpetekster museumsstatistikk for 2016 Gjelder skjema for museer med driftstilskudd fra Kulturdepartementet. Hjelpetekstene finnes i skjema for museumsstatistikk for 2016 på Altinn. I dette dokumentet

Detaljer

Forslag til utlysningstekster for seksjonslederstillingene ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Forslag til utlysningstekster for seksjonslederstillingene ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/5368 IBA004 Dato: 23.11.2015 Sak M 29/15 SAK M 29/15 Til: Møtedato: Museumsstyret 3. desember Forslag til utlysningstekster for seksjonslederstillingene

Detaljer

Vurdering av navneendring ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet. Forslag til vedtak:

Vurdering av navneendring ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet. Forslag til vedtak: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2016/9389 IBA004 Dato: 23.11.2016 Saksnr: M 28/16 SAK M 28/16 Til: Museumsstyret Møtedato: 1. desember 2016 Vurdering av navneendring ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Detaljer

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 8/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 4. februar 2013 Arkivref.: 2013/624 EST003/ Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets

Detaljer

Besøksstatistikk for Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2014

Besøksstatistikk for Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2014 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/539 IBA004 Dato: 26.01.2015 Sak M 6/15 SAK M 6/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 10. februar 2015 Besøksstatistikk for Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Detaljer

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Liv Ramskjær SAMDOK-konferansen, 11. november 2015 LR@museumsforbundet.no Norges museumsforbund er en interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig

Detaljer

Prolongering av likestillingsplan ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Prolongering av likestillingsplan ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2016/8044 IBA004 Dato: 20.09.2016 Saksnr: M 24/16 SAK M 24/16 Til: Museumsstyret Møtedato: Sirkulasjon Prolongering av likestillingsplan ved Tromsø Museum

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Referatsak 1 Arkivref. 2014/486-8 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/486 ELA031 Dato: 01.04.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Museumsstyret Møtedato: 1.april

Detaljer

Forsalg til komite Følgende personer er forespurt og har sagt seg villig til å delta i den sakkyndige komiteen:

Forsalg til komite Følgende personer er forespurt og har sagt seg villig til å delta i den sakkyndige komiteen: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2017/2899 IBA004 Dato: 18.09.2017 Saksnr: M 17/17 SAK M 17/17 Til: Museumsstyret Møtedato: Sirkulasjon Oppnevning av bedømmelseskomite for vikariat som førsteamanuensis/daglig

Detaljer

SAK M 12/14. Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014. Til: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5635 IBA004 Dato: 14.03.2014.

SAK M 12/14. Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014. Til: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5635 IBA004 Dato: 14.03.2014. Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5635 IBA004 Dato: 14.03.2014 Sak M 12/14 SAK M 12/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014 Oppnevning av bedømmelseskomite for stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

SAK M 11/14. Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014. Til: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5605 IBA004 Dato: 14.03.2014.

SAK M 11/14. Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014. Til: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5605 IBA004 Dato: 14.03.2014. Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5605 IBA004 Dato: 14.03.2014 Sak M 11/14 SAK M 11/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014 Oppnevning av bedømmelseskomite for stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Oppnevning av bedømmelseskomite for engasjement som arkeolog ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Oppnevning av bedømmelseskomite for engasjement som arkeolog ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2016/1707 IBA004 Dato: 12.04.2016 Sak 8/16 SAK 8/16 Til: Møtedato: Museumsstyret Sirkulasjon Oppnevning av bedømmelseskomite for engasjement som arkeolog ved

Detaljer

Oppnevning av bedømmelseskomite for forskerstilling i arkeologi ved Seksjon for kulturvitenskap

Oppnevning av bedømmelseskomite for forskerstilling i arkeologi ved Seksjon for kulturvitenskap Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2017/1741 IBA004 Dato: 24.04.2017 Saksnr: M 16/17 SAK M 16/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai 2017 Oppnevning av bedømmelseskomite for forskerstilling

Detaljer

Forslag til betenkning for direkte tilsetting av professor II ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Forslag til betenkning for direkte tilsetting av professor II ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 20/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 03. juni 2013 Arkivref.: 2013/2491 IBA004/ Forslag til betenkning for direkte tilsetting av professor II ved Tromsø Museum -

Detaljer

Oppnevning av bedømmelseskomite for stipendiatstilling i polar kulturhistorie ved Polarmuseet, Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Oppnevning av bedømmelseskomite for stipendiatstilling i polar kulturhistorie ved Polarmuseet, Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/2637 IBA004 Dato: 16.07.2014 Sak M 28/14 SAK M 28/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 26. august 2014 Oppnevning av bedømmelseskomite for stipendiatstilling

Detaljer

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007)

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007) Forskningsfinansiering Jan Christensen, Relativ verdi (2007) ICOMs museumsdefinisjon «Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent

Detaljer

Årsplan for Tromsø Museum Universitetsmuseet for 2015

Årsplan for Tromsø Museum Universitetsmuseet for 2015 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/349 ELA031 Dato: 16.01.2015 Sak M 4/15 SAK M 4/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 10. februar 2015 Årsplan for Tromsø Museum Universitetsmuseet for 2015 Bakgrunn

Detaljer

Samlingsforvaltning i statistikken

Samlingsforvaltning i statistikken Samlingsforvaltning i statistikken Oslo 12.11.2014 Bård Bie-Larsen, seniorrådgiver Seksjon for museumsutvikling bard.bie-larsen@kulturrad.no Forvaltningen Den F-en det er enkelst å tallfeste? Tilskuddsbrevet:

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Diskusjonssak Saksnr.: D-SAK 1 Journalnr.: 16/833 Møtedato: 01.04.2016 Notatdato: 28.01.2016 Saksansvarlige: Rogstad/Vigmostad

Detaljer

Hjelpetekster museumsskjema - budsjettsøknad

Hjelpetekster museumsskjema - budsjettsøknad Hjelpetekster museumsskjema - budsjettsøknad Virksomheten det rapporteres for OBS! Listen inneholder kun virksomheter som blir administrert av institusjonen du representerer (er logget inn som) og som

Detaljer

Forslag til kommunikasjonsstrategi ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Forslag til kommunikasjonsstrategi ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2016/4710 IBA004 Dato: 18.04.2016 Sak M 11/16 SAK M 11/16 Til: Museumsstyret Møtedato: 28. april 2016 Forslag til kommunikasjonsstrategi 2016-2020 ved Tromsø

Detaljer

Ny organisering av formidlingsenheten ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Ny organisering av formidlingsenheten ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/1716 ELA031 Dato: 13.05.2014 Sak M 20/14 SAK M 20/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 28. mai 2014 Ny organisering av formidlingsenheten ved Tromsø Museum

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

SAK M 20/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober Revidert budsjett Tromsø Museum - Universitetsmuseet

SAK M 20/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober Revidert budsjett Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2016/9297 MEH022 Dato: 04.09.2017 Saksnr: M 20/17 SAK M 20/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober 2017 Revidert budsjett 2017 - Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Sikkert og bevisst! Ingrid Louise Flatval. Seniorrådgiver, museumsseksjonen

Sikkert og bevisst! Ingrid Louise Flatval. Seniorrådgiver, museumsseksjonen Sikkert og bevisst! Ingrid Louise Flatval Seniorrådgiver, museumsseksjonen Plansje logoar Museumsseksjonens mål 2016 1. Bidra til utvikling i museene 2. Effektiv og faglig forankret forvaltning 3. Arbeide

Detaljer

Organisasjonsjustering av staben ved Tromsø Museum Universitetsmuseet

Organisasjonsjustering av staben ved Tromsø Museum Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/1716 ELA031 Dato: 24.03.2014 Sak M 15/14 SAK M 15/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014 Organisasjonsjustering av staben ved Tromsø Museum Universitetsmuseet

Detaljer

Nr. 32 TROMSØ MUSEUM UNIVERSITETSMUSEET ISSN FORSKNING FORMIDLING SAMLINGENE FORVALTNING UNDERVISNING.

Nr. 32 TROMSØ MUSEUM UNIVERSITETSMUSEET ISSN FORSKNING FORMIDLING SAMLINGENE FORVALTNING UNDERVISNING. Redaktør: Jan Henriksen, Tromsø Museum Universitetsmuseet Foto omslag forside og desembernatt bakside: Adnan Icagic Tromsø Museum Universitetsmuseet Foto omslag bakside: Mari Karlstad Tromsø Museum Universitetsmuseet

Detaljer

Statistikk for museum 2014

Statistikk for museum 2014 Statistikk for museum 214 Utgitt av Kulturrådet ISBN: 978-82-815-113-3 (PDF) ISBN: 978-82-815-112-6 (Trykk) Trykk: 7 Media Kulturrådet Mølleparken 2 Postboks 852 Dep N-31 Oslo Tlf: +47 21 4 58 post@kulturradet.no

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2009

Utskrift fra ABM-statistikk 2009 Utskrift fra ABM-statistikk 2009 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Forskning + museer = sant? Fagdag i Tromsø 29.august 2017

Forskning + museer = sant? Fagdag i Tromsø 29.august 2017 Forskning + museer = sant? Fagdag i Tromsø 29.august 2017 Morgenbladet 7. juli 2017: «Museene stikker seg ut i evalueringen. Forskningen som pågår der, blir betegnet som fra «svært god» til «fremragende».

Detaljer

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2017/1054 IBA004 Dato: 24.04.2017 Saksnr: M 12/17 SAK M 12/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai 2017 Årsplan 2017 og offisiell årsrapport 2016 Årsplan Universitetsdirektøren

Detaljer

Hvem og hva styrer museene?

Hvem og hva styrer museene? Hvem og hva styrer museene? Det Relevant Museum Trondheim 17.10.2016 Espen Hernes, Kulturrådet Hvem og hva styrer museene?... Museet/styret; strategi, 4 f er Privat kapital, gaver, sponsorater MUSEUM Gjenstand,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2010

Bibliotekstatistikk for 2010 Bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Vei/gate Postnr. Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postnr. Poststed Telefon, faks og e-post Telefonnummer

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Faglige museumsnettverk

Faglige museumsnettverk Faglige museumsnettverk Hans Philip Einarsen og Marie Skoie, Museumsseksjonen 13. november 2014 Rammenotatet Status (sett gjennom statistikk og rapportering) Tiltak som vurderes Spørsmål Museumsreformen

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2004

Utskrift fra ABM-statistikk 2004 Utskrift fra ABM-statistikk 2004 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks, e-post og URL Telefonnummer

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

Strategi for Tromsø Museum Universitetsmuseet

Strategi for Tromsø Museum Universitetsmuseet Strategi for Tromsø Museum Universitetsmuseet 2014 2020 Tromsø Museum Universitetsmuseet er ambisiøs og tilstede for forskning og forskningskommunikasjon i Nordområdene. Innledning Tromsø Museum Universitetsmuseet

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2005

Utskrift fra ABM-statistikk 2005 Utskrift fra ABM-statistikk 2005 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks, e-post og URL Telefonnummer

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger

Detaljer

Sak M 3/13. Referatsaker TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET. Til: Museumsstyret Møtedato: 4. februar 2013 Arkivref.

Sak M 3/13. Referatsaker TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET. Til: Museumsstyret Møtedato: 4. februar 2013 Arkivref. TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 3/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 4. februar 2013 Arkivref.: 2013/440 EST003/ Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt 3. desember 2012 (arkivref.:

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger Fysisk form Elektronisk form Bøker

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2008/04574 KU/KU2 SHA:amb

Deres ref Vår ref Dato 2008/04574 KU/KU2 SHA:amb Museene på 328.70/78 og Nasjonalmuseet Deres ref Vår ref Dato 2008/04574 KU/KU2 SHA:amb 14.11.2008 Stortingsmelding om status i museumsreformen Regjeringen vil i løpet av våren 2009 legge fram en stortingsmelding

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Høgskolen i Sørøst-Norge, Biblioteket Postadresse Postboks 235 3603 KONGSBERG Telefon Telefonnummer 31008000 Kontaktperson

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2008

Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2006

Utskrift fra ABM-statistikk 2006 Utskrift fra ABM-statistikk 2006 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks og e-post Telefonnummer

Detaljer

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2017/1054 IBA004 Dato: 24.04.2017 Saksnr: M 12/17 SAK M 12/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai 2017 Årsplan 2017 og offisiell årsrapport 2016 Årsplan Universitetsdirektøren

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013 Årsmelding for barnehager per 5. desember 23 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema for folkebibliotek

Detaljer

SAK M 25/13. Forslag til retningslinjer og kriterier for professor emeritusordning ved Tromsø Museum Universitetsmuseet

SAK M 25/13. Forslag til retningslinjer og kriterier for professor emeritusordning ved Tromsø Museum Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet SAK M 25/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 23. september 2013 Arkivref.: 2013/3744 IBA004/ Forslag til retningslinjer og kriterier for professor emeritusordning ved Tromsø

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2010

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2010 Årsmelding for barnehager per 15. desember 2010 Årsmeldingen danner grunnlag for tildeling av tilskudd til drift av barnehagen. Opplysningene samles inn av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i bevilgningsreglementet

Detaljer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2015

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2015 Årsmelding for barnehager per 15. desember 2015 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :11:40

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :11:40 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490521 Innsendt 14.10.2011 15:11:40 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Verdensarvsenter for

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikk - skjema for folkebibliotek Side: 1 av 9 Side 2 -

Detaljer

UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN Overordnete mål og oppgaver: (Vedtekter for Bergen Museum 1994): - Drive forskning, innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling innenfor de fagfelt som virksomheten omfatter

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2007

Utskrift fra ABM-statistikk 2007 Utskrift fra ABM-statistikk 2007 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2013

Bibliotekstatistikk for 2013 Bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for fylkesbibliotek Side: 1 av 6 Side 2 - Samlinger

Detaljer

gfedc Søknad om tilskudd MEENA-SAYEEDA UNGDOM MOT NARKOTIKA - UMN FLI Driftstilskudd Meena Golabek

gfedc Søknad om tilskudd MEENA-SAYEEDA UNGDOM MOT NARKOTIKA - UMN FLI  Driftstilskudd Meena Golabek Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Skjema er utfylt av Fornavn MEENA-SAYEEDA Etternavn GOLABEK Fødselsdato

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Diskusjonssak Saksnr.: D-SAK 1 Journalnr.: 2017/1776 Møtedato: 06.09.2017 Notatdato: 30.08.2017 Saksansvarlige: Lindheim/Rogstad Sakstittel: Ressurs- og

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490343 Innsendt 13.10.2011 15:01:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490343 Innsendt 13.10.2011 15:01:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490343 Innsendt 13.10.2011 15:01:41 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Norsk Teknisk Museum

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2017

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2017 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Utdanningsdirektoratet. Statistisk sentralbyrå vil, i medhold

Detaljer

lnnspill til strategiske satsinger for 2013 og satsinger innenfor/utenfor ramme 2014

lnnspill til strategiske satsinger for 2013 og satsinger innenfor/utenfor ramme 2014 TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 11/12 Til: Museumsstyret Møtedato: 16.04.2012 Arkivref.: 2012/1715 MEH022/ Budsjettinnspill 2013 Universitetsdirektøren har igangsatt plan- og budsjettarbeidet

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå

Detaljer

SAK M 16/18. Orienteringssaker

SAK M 16/18. Orienteringssaker Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2016/1696 IBA004 Dato: 20.05.2016 Sak M 16/18 SAK M 16/18 Til: Museumsstyret Møtedato: 7. juni 2016 Orienteringssaker 1. Status nytt museumsbygg muntlig orientering

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2016

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2016 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet. Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Arkivstatistikken for arkiv, bibliotek og museer

Arkivstatistikken for arkiv, bibliotek og museer Arkivstatistikken for arkiv, bibliotek og museer fokus på (arkivinstitusjoner og) KAI-institusjoner 2007 til 2015 KAI-konferansen 13. september 2016 Ellen Røsjø Status og utvikling 2015 status alle typer

Detaljer

Bergen. Fjell. nmlkji nmlkj

Bergen. Fjell. nmlkji nmlkj Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Søknad om støtte 2015 Det anbefales at du ser gjennom hele søknadsskjemaet før du begynner å fylle ut. Felter merket med en rød stjerne må fylles ut før skjemaet

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Museene i 2016 Kulturrådets vurderinger av museene i det nasjonale museumsnettverket

Museene i 2016 Kulturrådets vurderinger av museene i det nasjonale museumsnettverket Museene i 2016 Kulturrådets vurderinger av museene i det nasjonale museumsnettverket NORSK KULTURRÅD ARTS COUNCIL NORWAY Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturradet.no www.kulturradet.no

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15.,desember 2014

Årsmelding for barnehager per 15.,desember 2014 Årsmelding for barnehager per 5.,desember 204 Kommunale og ikke-kommunale bamehageeiere phkter å legge fram tjenestedata, jf. bamehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 / Arsmelding for barnehager per 5. desember 204 Årsmelding for barnehager per 5. desember 204 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd.

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

nmlkji nmlkj nmlkji nmlkj Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Søknad om støtte :09:26 AR

nmlkji nmlkj nmlkji nmlkj Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Søknad om støtte :09:26 AR Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Søknad om støtte 2015 Det anbefales at du ser gjennom hele søknadsskjemaet før du begynner å fylle ut. Felter merket med en rød stjerne må fylles ut før skjemaet

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013 Årsmelding for barnehager per 5. desember 203 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Søknad fra The British Museum om utlån av gjenstander fra Tromsø Museum - Universitetsmuseet til midlertidig utstilling om vikingenes verden

Søknad fra The British Museum om utlån av gjenstander fra Tromsø Museum - Universitetsmuseet til midlertidig utstilling om vikingenes verden STTROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 19/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 3. juni 2013 Arkivref.: 2013/1415 EST003/824 Søknad fra The British Museum om utlån av gjenstander fra Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Detaljer

Kontaktinfo Her angis kontaktperson hos søker eller søkers fullmektig vedrørende denne søknaden. Se fullstendig veiledning under Om skjema.

Kontaktinfo Her angis kontaktperson hos søker eller søkers fullmektig vedrørende denne søknaden. Se fullstendig veiledning under Om skjema. Det gis patent på oppfinnelser. Et patent gir deg enerett til å utnytte din oppfinnelse kommersielt for et begrenset tidsrom. I denne perioden kan du hindre andre i å produsere, importere eller selge oppfinnelsen

Detaljer

Forskningsforståelse og forskning ved museene

Forskningsforståelse og forskning ved museene Forskningsforståelse og forskning ved museene Det relevante museum, Trondheim, 21. oktober 2014 Birgitte Sauge, seniorkurator, avdeling arkitektur, Nasjonalmuseet Museumsstatistikken Hva er forskning?

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2012

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2012 Arsmelding for barnehager per 5. desember 0 Årsmelding for barnehager per 5. desember 0 Årsmeldingen danner grunnlag for viktig informasjon om barnehagene i Norge. Opplysningene samles inn av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

IOGT I NORGE FLI.

IOGT I NORGE FLI. Informasjon om søker - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. - Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid til den virksomheten som har

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2016

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2016 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet. Statistisk sentralbyrå

Detaljer

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1:

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: ET KURS OG HVA SÅ? KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 2: OM GRUPPEARBEIDET: Museum stavanger Foto: Elisabeth Tønnessen/Museum Stavanger Museum stavanger

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Fra lokalarkiv til Europeana nye kanaler for formidling

Fra lokalarkiv til Europeana nye kanaler for formidling Fra lokalarkiv til Europeana nye kanaler for formidling Det 6. norske arkivmøtet, 5. april 2016 Lars Rogstad, Kulturrådet laro@kulturrad.no [presentasjonen: http://www.slideshare.net/larsrogstad; CC-BY-SA]

Detaljer

- Årsmelding for barn bager'

- Årsmelding for barn bager' KOMMUNE Arsmelding for barnehager per 5. d sember 205 ndanningsdirektorjj-eu - Årsmelding for barn bager' Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata jf. barnehageloven

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

Skal jeg telle deg også? Indikatorer for museene. 22. april, 2010 Rolf Røtnes

Skal jeg telle deg også? Indikatorer for museene. 22. april, 2010 Rolf Røtnes Skal jeg telle deg også? Indikatorer for museene 22. april, 2010 Rolf Røtnes Nordmenn er flittige museumsbrukere Over 10 millioner museumsbesøk - litt over to besøk per person i 2008 (SSB) Omtrent 43 prosent

Detaljer

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen VÅRPROGRAM 2014 Samlingsforvaltningen VÅRKALENDER ÅPNINGSTIDER PÅ LESESALEN Onsdager og fredager kl. 09 15. Langåpen lesesal, kl. 9.00 19.30: Onsdag 29. januar Onsdag 26. februar Onsdag 26. mars Onsdag

Detaljer

gfedcb Søknad om tilskudd BRIT TURID IOGT I NORGE FLI Balansetrening Karmøy Frivilligsentrl IOGT Postboks 108

gfedcb Søknad om tilskudd BRIT TURID IOGT I NORGE FLI Balansetrening Karmøy Frivilligsentrl IOGT Postboks 108 Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Skjema er utfylt av Fornavn BRIT TURID Etternavn VALHAMMER Fødselsdato

Detaljer