OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET."

Transkript

1 2012 ÅRS BERE TNING

2 OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.

3 1. STYRETS BERETNING OKIndustri hadde ved utgangen av 2012, 107 medlemmer. Medlemmene er delt i to ulike medlemskap. A-medlemmer med 70 % refusjon av tilskudd og B-medlemmer med 78 % refusjon av tilskudd. Medlem kategori A: Medlemmer som ønsker oppfølging av lærlingløpet gjennom bistand til gjennomføring av lærlingsamtaler og utvidet hjelp til opplæringsplaner. Medlem i kategori B: Medlemmer som selv tar ansvar for lærlingsamtaler og interne opplæringsplaner. Medlemskapet kan endres etter behov. VIRKSOMHETENS ART. OKIndustri er etgodkjent opplæringskontor i henhold til Opplæringsloven og er godkjent for alle lærefag innenfor kontorets virkeområde. Foreningen hadde pr , 105 medlemsbedrifter i Østfold og 2 medlemsbedrifter i Akershus. OKIndustri leier kontorplass i Husqvarna bygget i Sarpsborg. STYREMØTER. OKIndustri har hatt 4 styremøter i perioden etter forrige årsmøte. ARBEIDSMILJØ. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen i løpet av året. YTRE MILJØ. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet. Foreningen er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter. LIKESTILLING. Kvinneandelen i styret er på 30 %. ANSATTE. Kontoret har to ansatte. ØKONOMI/FORTSATT DRIFT. Styret bekrefter at forutsetning til fortsatt drift er til stede. Dette legges til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. OKIndustri har ved årsskiftet en god egenkapital. Styret mener at resultatregnskap og balanse gir et rettvisende bilde av opplæringskontorets økonomiske situasjon ved årsskiftet. OKIndustri hadde 209 aktive lærlinger ved årets slutt, en økning på 25 lærlinger. BALANSE EGENKAPITAL: Egenkapital pr ,- Udisponert resultat ,- Bundet i driftsfond ,- Samlet egenkapital pr ,- 2. TILLITSVALGTE I OKINDUSTRI FASTE MØTENDE Styreleder: Jostein Lunde Nestleder i styret: Cristell Solberg Styremedlem: Gyrid Helene Sandtorp Styremedlem: Øystein Austerheim Styremedlem: Kari Strande Styremedlem: Stein Tore Andersen Styremedlem: Andreas Ohlsen Varamedlemmer: Thor-Erik Bergersen Håvard Kristoffersen Øystein Gundelsby Vetle E. Stensbøl Revisor: Kristen Grivi Valgkomité i OKIndustri: Helge Bjørneby Øystein Andresson Johnny Kitterød 3. ADMINISTRASJON Jøtul AS Denofa AS Husqvarna Norge AS Norske Skog Saugbrug ASA Borregaard AS Fellesforbundet Lærlingrepresentant Glomma Papp AS Seal Engineering AS Fellesforbundet Lærlingrepresentant RevisorGruppen Østfold DA Borregaard AS Solid Fabrikker AS Promens AS OKIndustri har hatt 2,2 årsverk i AKTIVITETER Aktiviteten til Opplæringskontoret har fortsatt vært preget av rekrutteringstiltak for å fremme søkningen til yrkesfag som medlemsbedriftene etterspør. Den største rekrutteringen av lærlinger (ca. 80 %) til medlemsbedriftene kommer fra programområdet Teknikk og Industriell produksjon. Opplæringskontorets prioriterte oppgave i perioden var fortsatt fokus på statlige og fylkeskommunale prosesser som påvirker grunnlaget for rekruttering til våre bedrifter samt direkte informasjonsog rekrutteringstiltak rettet mot rådgivere og elever. OKIndustri har brukt mye tid ute i skolene for å få lærere og elever til å se en bedre sammenheng mellom prosjekt til fordypning og muligheter for læreplass. Kontoret har også vært mye ute i bedriftene for å tilrettelegge og bistå med gjennomføring av både generell kompetanseutvikling og opplæring av lærlinger. OKIndustri administrerer kursporteføljen innen fagopplæring på vegne av Industriskolen. Dette bør medlemmene benytte seg mer av.

4 SKOLEBESØK En rekke skoler ble besøkt og informasjon ble gitt om de muligheter industrien i Østfold har å tilby ungdommen. For søkerrundene 2012 og 2013 har 15 ungdomsskoler med ca niende- og tiendeklassinger fått informasjon om Industrien i Østfold. OKIndustri har også deltatt på foreldremøter i ungdomskolen og den VGS. Flere av skolene har blitt besøkt to ganger på grunn av at skoleåret ikke følger kalenderåret. Det har i etterkant av skolebesøkene vært tilbudt bedriftsbesøk for elever som har vært spesielt interessert. OKIndustri har også hatt mye aktiviteter i de videregående skolene. Det har blitt gitt separat informasjon til ulike klasser i med vekt på TIP- området. Ingvild Edvardsen fra Grålum ungdomskole ble trukket ut som den heldige vinneren av en Ipod Nano i konkurransen som ble holdt på okindustri.no våren Foto: Terje Skarsvåg YRKESMESSE 2012 Yrkesmessen Yrker og utdanning 2012 ble for 14. gang arrangert i Kongstenhallen (Fredrikstad) den 6. og 7. november. Messen var svært godt besøkt, i overkant av elever var innom i løpet av to dager. STRØARTIKLER På yrkesmessen ble det trykket opp ca. 500 hvite T-Shirts med logoen OKIndustri. Det var de besøkende elevene som fikk prøve seg på serigrafifaget. Det var til tider store køer for å få lov til å trykke T-shirts med vår logo. INTERNETTSIDER okindustri.no. er blitt en svært god informasjonskanal med i overkant av sideåpninger. Flere av søkerne til læreplass i 2012 kommer fra andre fylker. Dette tyder på at nettsiden når utover Østfolds grenser. FACEBOOK OKIndustri opprettet en bedriftpage på Facebook i januar Vi prøver å holde siden varm med stadige opp-dateringer. Det tar tid å innarbeide en slik page, men vi er fornøyd med tilbakemeldinger på siden så langt. Foto: Terje Skarsvåg Andreas Barmen og Ole-Morten Trondsæter fra Halmstad U-skole har prøvd seg i serigrafifaget. OKIndustri hadde ikke en egen stand men inngikk ikk som en del av TIP-standen. Medlemsbedriftene Peterson Emballasje og Glomma Papp betjente standen som profilerte de grafiske fagene. Røntgenkontrollen stilte med to lærlinger og diverse utstyr for å vise frem det noe ukjente NDT- faget. Skolene stilte med lærere og elever for å betjene den store TIP-standen. Teknisk avvikling av messen gikk meget bra, men det er alltid rom for forbedringer. BROSJYREN VEIVISEREN Brosjyren Veiviseren ble revidert i 2012 og trykket opp i nye 2000 eksemplarer. Brosjyren fokuserer på Østfoldindustrien. De største lærefagene er presenteret med korte beskrivelser. Medlemsbedriften i OKIndustri er avmerket på Østfoldkartet. SKOLEKONKURRANSER 2012 I SVEISEFAG 3. mai gikk det åttende østfoldmesterskapet i sveising for elever i videregående skole av stabelen. Konkurransen ble holdt i lokalene til Glemmen VGS på Liseby. 20 elever fra fem videregående skoler var representert. Elevene hadde kvalifisert seg gjennom lokale skolekonkurranser. Oppgavene deltakerne fikk var tilpasset det nivået som forventes av elever. Foto: Terje Skarsvåg Brosjyren og kampanjemateriellet er blitt delt ut på yrkesmessen, ved skolebesøk, foreldremøte osv. Alt reklamemateriell er også lagt ut digitalt på vår nettside. På bildet de premierte fra klassen for VG2 elever. Fra venstre 2. plass Adrian Axelsen, vinner Ole Henning Traaserud og 3. premie til Per Martin Juelsen.

5 Sveisefaget i seg selv er ikke noe stort fag i Østfold, men sveising inngår som en disiplin i andre fag som industrimekanikerfaget og platearbeiderfaget. 9. mai ble Østlandsmesterskap i sveising for elever i den videregående skolen arrangert. Mesterskapet ble holdt i lokalene til Glemmen VGS, avd. Lisleby. Deltakende fylker var, Oppland, Telemark, Oslo/Akershus, Vestfold, Hedemark og Østfold. Nivået på sveisingen de utførte var meget bra, bedriftene som fikk disse som lærlinger har gode potensielle fagarbeidere. Alle deltagerne fikk premier. Vinnerne fikk blant annet en avansert sveisemaske. OKIndustri takker sponsoren Proffpartner for flotte bidrag til premiebordet. Vi takker også sponsorer av sveisematerialer, Slåttland Mekaniske AS, Spilde AS og Askim Mekaniske verksted. Ingen konkurranse uten dommer, takker også HSP Inspection AS for godt dommerbidrag. Under takketalen fra Svein Harald Pettersen (OTEK Telemark) ble det sagt at dette var det beste organiserte Østlandsmesterskap gjennom tidene. SØKNINGEN 2012 De aktiviteter som ble gjennomført vinteren 2011/2012 og frem mot søknadsfristen 1. mars ga oss ikke noen direkte svar på hva vi kunne forvente av elever på VG2 nivå. Søkningen til VG2 produksjons- og industriteknikk var for så vidt god nok, men utfordringen her er at dette programmet fører til over 20 ulike lærefag. Det er derfor langt flere bedrifter som konkurrerer om lærlinger fra de samme klassene. Nivået og innsatsen blant mange av elevene fra VG2 PIN (industriteknologi) er bekymringsfullt lav. Dette får igjen konsekvenser for formidlingen til læreplasser. TAF TEKNISKE ALLMENNE FAG Høsten 2012 startet den tredje TAF-klassen i kjemiprosessfaget på Borg VGS. TAF står for tekniske og allmenne fag. Dette løpet sikrer elevene/lærlingene en kombinert teoretisk og praktisk opplæring. Etter 4 år går de ut av den videregående skolen med dobbel kompetanse - både fagbrev og studiespesialisering. Kull 3 består av 13 elever, 6 jenter og 7 gutter. Alle går mot fagbrev i kjemi-prosessfaget og alle får studiespesialiseringen med fordypning i matematikk, kjemi og fysikk. Dette gir lærlingene grunnlag for opptak til universiteter og høyskoler innefor en teknisk retning samt medisinstudiet. For 2013 inntaket av TAF ble det i 2012 jobbet med endringer i TAF konseptet slik at elever som ønsket en mer mekanisk retning skulle få et tilbud. Medlemsbedrifter Kull 3 av TAF-elevene samlet på Høisand ble informert og det ble laget en ny informasjonsbrosjyre om TAF industriteknologi. 5. LÆRLINGER FORMIDLINGEN 2012 NY REKORD. Det ble innmeldt et behov på ca 100 lærlinger i Resultatet ble 110 nye lærekontrakter. Dette er ny rekord. Vi hadde ledige plasser innen grafiske fag, kjemi og prosess, industrirørlegger, logistikk-operatørfaget og produksjonsteknikk. OKIndustri forventer at de som skal begynne i lære har bestått i alle fag. Dette er en forventning som mange har vansker med å akseptere. OKIndustri har som målsetting at alle de vi tar inn som lærlinger, skal få fagbrev innen normert tid. Dette innebærer at vi må få elever som innehar en basiskompetanse som gjør oss i stand til å utvikle lærlingene til moderne fagarbeidere. Mange får ikke læreplass, paradokset er at vi i Østfold har flere ubesatte læreplasser fordi vi mangler kvalifiserte søkere. Medlemsbedrifter som har arbeidsoperasjoner eller stillinger som ikke krever fagbrev kan ta inn det som kalles lærekandidater. Dette fungerer i praksis nesten som en vanlig lærekontrakt, men kandidaten oppnår det som kalles grunnkompetanse. Lærekandidatene kan senere bygge på kompetanseprøven til fullt fagbrev. FAGPRØVER Det ble avlagt 70 fagprøver i fagprøver ble bestått meget godt, 27 fagprøver fikk bestått og to fikk ikke bestått. For de aller fleste har gjennomføringen av fagprøven gått greit. Vi ser imidlertid at det kan være en utfordring å få avviklet fagprøven før læretiden er utløpt i flere av fagene. Prøvenemndene må styrkes å instrueres i bedre planlegging. Fylkeskommunen har påbegynt dette arbeidet. Foto: Terje Skarsvåg

6 HEVING AV LÆREKONTRAKT OKIndustri har som målsetting at de vi tar inn i lære skal får fagbrev i løpet av normert tid. Dette skjedde dessverre ikke med alle våre lærlinger. I 2012 hadde vi 11 hevinger av lærekontrakt. Det er mange grunner til heving av kontrakter, men vi ser at manglende holdninger til faget og fremmøte ofte er en del av hevingsgrunnlaget. LÆRLINGSAMLINGER Opplæringskontoret har møte med alle nye lærlinger når kontrakt blir signert. Det har også vært fellessamlinger hvor nye lærlinger med faglig leder har vært invitert. Alle lærlingene som skulle avlegge fagprøve i 2012 ble også invitert til en samling for å forberede seg til prøveavleggelse. KURSVIRKSOMHET Det har vært arrangert to kurs for faglige ledere og instruktører med til sammen over 40 påmeldte. Kursene er holdt i samarbeid med Østfold Fylkeskommune. Kurset er det som kalles tredagerskurset og inneholder temaer som tar for seg fagopplæring i bedrift. Vi har fått gode tilbakemeldinger på kursene. Foto: Terje Skarsvåg HØRINGER, INNSPILL OG SAMLINGER Opplæringskontoret har deltatt i ulike fora med innspill og kommentarer. OKIndustri deltar også jevnlig på møter med faglærerseksjonen innenfor TIP området og samarbeidsmøter med OK-ØST(Opplæringskontorene i Østfold). Kontoret deltar også i ulike samarbeidsfora med Fylkeskommunen. Kontoret har også deltatt på samlinger i regi av Norsk Industri og NHO. Daglig leder Terje Skarsvåg har også møtt som vara for NHO i Yrkesopplæringsnemnda. REVISOR OKIndustri utbetalte et revisjonshonorar på kr ,- i Tillitsvalgte. Det er utbetalt styrehonorar på kr , FREMTIDIGE UTFORDRINGER Styret er opptatt av de utfordringer som ligger i konjunktursvingningen og den fortsatte urolige utviklingen på arbeidsmarkedet. Det vil bli viktig å avklare hvilke ressurser som bør settes inn fra Opplæringskontorets side for å møte disse utfordringene. OKIndustri ser positivt på den dialogen og samarbeidet som er innledet med Fylkeskommunen som skoleeier, for å hindre frafall i opplæringen mellom VG2 i skole og bedrift. Det vil arbeides videre med en bedre ansvarsfordeling knyttet opp mot den risiko som ligger i inntak av marginaliserte elever som ønsker en fagopplæring. Skal OKIndustri utvide vår kursvirksomhet på områder som også kan ligge litt på utsiden av det ordinære fagopplæringsløpet,er vi avhengig av at dere som medlemmer kommer med ønsker og behov for denne tjenesten. Styret oppfordrer medlems-bedriftene til å komme med innspill og forslag til hvordan de ønsker å utnytte ressursene som ligger i Opplæringskontoret. Her er noen av deltakerne fra kurset som ble startet i mars 2012 samlet utenfor Roald Amundsens minne. Det har også blitt avholdt ett kurs i hydraulikk og pneumatikk med 15 deltakere, og ett 40 timers kurs i grunnleggende kjemi med 21 deltakere. I november var nærmere 50 lærlinger samlet på If Sikkerhetssenter til kurs i førstehjelp, brann og sikkerhet.alle skulle gjennom slukkeøvelsene, litt skremmende men lærerikt. 6. ANNET ÅRSMØTE 2012 OKIndustri avholdt ordinært årsmøte den 3. mai på Inspiria. Det var 24 fremmøtte som representerte 12 medlemsbedrifter, lærlingene, Fellesforbundet og administrasjonen i OKIndustri.

7

8 UTTALELSE OM ØVRIGE FORHOLD

9 RESULTATREGNSKAP FOR OK INDUSTRI Note Driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (764) (53) (764) (53) Overføringer Annen egenkapital Sum BALANSE PR 31. DESEMBER OK INDUSTRI Note EIENDELER Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

10 BALANSE PR 31. DESEMBER OK INDUSTRI Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Fond Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Sarpsborg, OK Industri

11 NOTER TIL REGNSKAPET FOR OK INDUSTRI Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum OK Industri har i 2012 sysselsatt 2 årsverk. Premie pensjonsforsikring inkluderer også premie til to tidligere ansatte. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 utgjør kr , mens kostnadsført bistand utgjør kr Note 2 Bankinnskudd Av innestående på bank er kr bundne skattetrekksmidler. Note 3 Egenkapital Spesifikasjon av årets endringer i egenkapitalen Driftsfond Annen egenkapital Sum Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr

12 OKINDUSTRI Trøskenveien Sarpsborg ÅRS BERE TNING 2012

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000 Eifred Markussen og Nina Sandberg Havner pengene der de skal? Om bruk av ressurser til spesialundervisning innenfor videregående opplæring i Buskerud skoleåret 1999/2000 NIFU skriftserie nr. 5/2000 NIFU

Detaljer

Forskjell på folk hva gjør skolen?

Forskjell på folk hva gjør skolen? RAPPORT 3/2006 Eifred Markussen, Berit Lødding, Nina Sandberg og Nils Vibe Forskjell på folk hva gjør skolen? Valg, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Eifred Markussen Rapport 1/2014 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA Årsmøtet holdes i Nordlyskafeen tirsdag 27. 08. 2013 kl. 18.00 Saker til behandling: 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og fullmakter 2. Valg av møteleder 3. Valg av

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer