Årsberetning Vi gleder oss når andre lykkes!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes!

2

3 Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill, og oppnådde et resultat på kr 3,7 mill, en ytterligere forbedring fra fjoråret. Resultatforbedringen skyldes at bedriften har posisjonert seg i eksisterende og nye markeder. I 2012 fikk 197 av våre medarbeidere, via NAV, ny jobb eller startet på studier, det er vi svært stolte av. Totalt bisto vi mer enn 1150 personer i sine individuelle prosesser, og Norasonde er blant de beste i vår bransje i Norge. Som organiasjon må vi ta hensyn til skiftende rammevilkår til en hver tid, og i 2012 investerte vi i nye lokaler sentalt i Lillestrøm for å være konkurransedyktige overfor NAV. I våre nye lokaler i Lillestrøm driver vi «huset» kaffebar, som har blitt et meget populært møtested, samt at vi har en stor kursavdeling i lokalene. Vi fokuserer på en god og inkluderende bedriftskultur og startet prosessen i 2012 med å utvikle våre nye verdier MOTIVERENDE PÅLITELIG - SYNLIG. Vi legger vekt på å formidle verdiene i arbeidet vårt, og ønsker at disse skal prege vår bedriftskultur. Alle ansatte har vært delaktige i dette arbeidet som har vært preget av stort engasjement og kreativt pågangsmot. I 2012 hadde vi en god pulsmåler og gjennom hele året har vi jobbet systematisk med å skape et godt og utviklende arbeidsmiljø. Vi har benyttet ca 1% av vår omsetning på kompetansehevende tiltak hos våre medarbeidere. Dette har bidratt til at ansatte har utviklet ny og varig kompetanse, og samtidig bidratt til økt samarbeid på tvers av avdelingene. Vår avdeling på Sørumsand har flyttet inn i nye sentrale lokaler i Lokalene er moderne, og teamet har sammen fått til svært gode løsninger til beste for alle. Avdeling Bjørkelangen viser også til svært gode resultater, og avdelingen har bl.a vunnet ny kontrakt som leverandør til kommunen i åpen konkurranse. Dette har bidratt til å løfte bedriften ytterligere i dette markedet, og gjøre oss synlig for kommunens innbyggere. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle ansatte for en fantastisk god innsats og resultater i Vi er over 100 ansatte som sammen gleder oss når andre lykkes og bringer folk videre! Jeg er stolt av arbeidet som nedlegges tusen takk alle og en hver! Adm. direktør har ordet Årsberetning

4

5 Innhold Adm.dir har ordet Styrets beretning for 2012 Årsrapport attføring 2012 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Revisors beretning Eierstruktur Forretningsidé, visjon og verdier Organisasjonskart Innhold Årsberetning

6 Styrets beretning for 2012 Norasonde AS er en tiltaksbedrift og ble etablert i 1960 og har som hovedoppgave å styrke deltakernes kompetanse og arbeidsevne og derved øke deres mulighet for ordinært arbeid/ aktivitet/studie, samt tilrettelegge arbeidsplasser for mennesker med tilretteleggingsbehov. Gjennom dette skal bedriften skaffe til veie kvalifisert arbeidskraft, forebygge og dempe skadevirkningene av arbeidsledighet, samt hindre utstøting av arbeidstakere som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Bedriften tar utgangpunkt i individets bistandsbehov, arbeidsevne og løfter enkeltindividet nærmere arbeidslivet gjennom kvalifisering, arbeidstrening og motivasjon til å tro på egne muligheter. Vi i Norasonde ønsker å være en bro til arbeidslivet for våre deltakere. Bedriften har hovedkontor på Skedsmokorset og avdelinger i Lillestrøm, Sørumsand og Bjørkelangen. Avdelinger etableres i samsvar med etterspørsel fra NAV og anbud som vinnes innen ulike tiltaks- og kursområder. For å være konkurransedyktig overfor NAV har bedriften investert i nye lokaler sentralt i Lillestrøm, og selskapet består av Norasonde AS og de heleide datterselskapene Norasonde Regnskapsbyrå AS og Bjørnstadgården AS. Vi driver tiltakene Avklaring, Kvalifisering, Tilrettelagt, Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet, APS Fokus rettet mot ungdom, Arbeid med Bistand, og Varig Tilrettelagt Arbeid. Bedriftens investering i eiendom sentralt i Lillestrøm vil styrke bedriftens posisjon som leverandør til NAV, og bidra til å sikre bedriftens leveringsevne som tiltaksleverandør. Bedriften kan tilby kursløsninger i godt egnede lokaler sentralt i Lillestrøm, og nært knyttet til offentlig kommunikasjon. Gjennom denne investeringen tilbyr bedriften ykeskvalifisering innen service (Kaffebar), butikk og printshop/pc-teknikk. Norasonde tilbyr arbeidstrening i egne avdelinger som bl.a. er kaffebar/butikk, produksjon av lysarmaturer (eget varemerke - NIPROlys), mekanisk, elektro, grafisk printshop, PC teknikk & lyd, kantine, sentralbord/resepsjon/administrasjon, transport, driftsoppgaver innen hjelpemiddelsentral, regnskapsbyrå, logistikk, montering/pakking, bilpleie, dekkhotell, vedlevering, vaskehall og keramikk- og håndverk. I 2012 har bedriften hatt positivt utvikling i sine største produksjonsog industriavdelinger innen elektro/mekanisk område og bedriftens egne produkter som pipehatt, Eurostigen (redningsstige), ventil og lys har hatt en god økonomisk utvikling siste året. Entreprisen innen drift av hjelpemiddelsentral ble vunnet på anbud i åpen konkurranse, og sikrer bedriften drift i fire år for Aurskog- Høland kommune. Dette gir en meget god arbeidstrening for våre medarbeidere i et prekvalifiseringsløp. Norasonde har økt fokus på prekvalifisering/arbeidstrening med samarbeidspartnere i næringslivet, og har inngått samarbeidsavtaler med en rekke arbeidsgivere på Romerike og Oslo Nord. Norasonde har god kunnskap om og kontakt med arbeids- og næringslivet i sin region og har i 2012 startet med å etablere et markedsnettverk for ytterligere å styrke samarbeide med næringslivet. 6 Årsberetning 2012 Styrets beretning

7 Antall bevilgede tiltaksplasser fra NAV Tiltak Akershus i 2012: Antall plasser har variert fra 368 til 362 i Samlet sett er det en reduksjon på 6 plasser, og siste halvår av 2012 representerte tiltaksplassene en lavere finansieringssats enn for første halvår. Antall plasser i perioden Antall plasser i perioden Tiltaks område Romerike Aurskog- Høland Sørum Romerike Aurskog- Høland Sørum Avklaring APS APS Fokus * AB Kvalifisering TiA VTA Til sammen *Midlertidige plasser Totalt er Norasonde tildelt 362 tiltaksplasser fra NAV Tiltak Akershus pr I 2012 rekrutterte Norasonde 197 personer til jobb og utdanning. Ytterligere 160 personer ble avsluttet til andre aktive løsninger via Norasonde. Totalt blir det 357 deltakere som avsluttet til jobb eller videre aktivitet mot et lønnet arbeid. I tillegg har bedriften svart på bestilling og tilbakeført 203 personer til NAV med en videre plan imot fast arbeid. Rammene er benyttet effektivt og totalt bisto Norasonde 1152 personer innen ulike tiltak. I 2012 har bedriften hatt 34 studenter innen ulike individuelle kurs. Alle studentene har bestått eksamen. Dette skyldes selskapets meget gode individuelle oppfølginger og tilrettelegging i studiesammenheng LÆREBEDRIFT Bedriften har blitt lærebedrift for et nytt område i 2012, og jobber ytterligere med å få flere fagområder. Totalt er bedriften lærebedrift innen fem områder. Styrets beretning Årsberetning

8 KVALITET Norasonde er sertifisert innen EQUASS som er en Europeisk sertifiseringsstandard. FORTSATT DRIFT Styret og administrerende direktør bekrefter at forutsetningen for forsatt drift er til stede. Dette er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. PERSONALE, ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ Ved utgangen av 2012 hadde selskapet 105 ansatte. Det jobbes systematisk med ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS). Arbeidsmiljøutvalg og verneorganisasjon fungerer etter lovens bestemmelser. HMS-kurs er gjennomført og det er avtale om bedriftshelsetjeneste. Det gjennomføres systematiske legeundersøkelser og vernerunder. HMS arbeidet følger vedtatte planer og legger vekt på forebyggende virksomhet, og det foretas regelmessige miljøundersøkelser. Selskapet har industrivern etter retningslinjer om industrivern utgitt av Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO). Sykefraværet for 2012 ble 3,3 % i korttidsfravær og 4,1 % i langtidsfravær i administrasjonen. Fraværet rapporteres og følges opp ihht regelverket for et inkluderende arbeidsliv. Det er inngått IA avtale med NAV Arbeidslivssenter. Sykefraværet blant tiltaksansatte har i gjennomsnitt vært korttid 7,5 % og langtid 12,7 %. Det har i 2012 vært 4 arbeidsskader, uten alvorlige konsekvenser. Bedriften vil fortsatt arbeide med å få redusert sykefraværet. Styret anser at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. MEDARBEIDERUTVIKLING Norasonde har en kompetansefilosofi hvor det vektlegges å ha både høy og bredt sammensatt kompetanse for å imøtekomme de utfordringer vi stilles overfor. Bedriften har tilbudt etterutdanning til ansatte innen produksjonsfaglige områder, og totalt har 25 medarbeidere gjennomført studie innen veiledning/coaching i regi av Høyskolen i Akershus. Sertifisering innen VIP24 er innført i 2012 i bedriftens attføringsfaglige miljø og kursavdeling, samtidig som vi har gjennomført salgsopplæring i bedriften med ekstern leverandør. IPS prosjekt med egen prosjektleder (Individual Placement Support) er etablert, og bedriften har etterutdannet ansatte i London innen området i Bedriften deltar i like bransjerettede beste praksismålinger for å sikre videre fornying, utvikling og forbedring. Elektroniske håndbøker og prosedyrer er lett tilgjengelige for alle ansatte via bedriftens intranett. 8 Årsberetning 2012 Styrets beretning

9 SAMFUNNSROLLE Bevissthet rundt bedriftens samfunnsrolle og samfunnsansvar er en integrert del av vår overordnede strategi, samtidig som det fortløpende arbeides med nye forretningsmuligheter. Som tiltaksbedrift ligger vår eksistensberettigelse i å skape samfunnsøkonomiske lønnsomme løsninger for de tiltaksplassene vi disponerer og vi skal bidra til at arbeidslinjen og ikke trygdelinjen velges. YTRE MILJØ Norasonde praktiserer kildesortering av avfall og arbeider med ulike tiltak for å redusere energiforbruket. Styret anser at selskapets virksomhet ikke forurenser det ytre miljø. LIKESTILLING OG DISKRIMINERING Norasonde praktiserer likestilling mellom kjønnene, nasjonaliteter og raser. Mangfold i arbeidsstokken er en styrke. Vi er overbevist om at et bredt tilbud av arbeidsplasser og -oppgaver gagner de ansatte så vel som bedriften og samfunnet. Mangfold er kilde til kreativitet og utvikling, noe som øker bedriftens fleksibilitet og evne til å imøtekomme arbeidslivets muligheter og utfordringer. Norasonde har som mål at det ikke skal forekomme diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vi arbeider målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at våre ulike tilbud kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Styret er representert med fire kvinner og i bedriften er det ansatt 49 % kvinner. Bedriften praktiserer full likestiling mellom kjønnene. UTVIKLINGSTREKK - FREMTIDSUTSIKTER Som tiltaksbedrift er Norasonde etablert med en klar definert samfunnskontrakt. Bransjens videre rammebetingelser vil bli definert som følge av en pågående NOU behandling, og hvor utvalgets innstilling er økt bruk av ordinært arbeidsliv for personer med nedsatt arbeidsevne. Dette vil påvirke bedriftens videre strategi og utvikling av tettere bånd med næringslivet. Avklaring og opplæring skal være det sentrale formål, og forretningsdriften skal bygge opp under dette hovedformålet. Mens næringslivet for øvrig har som formål å tiltrekke seg stabil arbeidskraft har tiltaksbedriftene det tilnærmet motsatte utgangspunkt, nemlig å lære opp og skifte ut arbeidsstokken til det beste for den enkelte, næringslivet og samfunnet. Norasonde har med sine mange forretningsområder allsidig og relevant yrkesopplæring, samtidig som flere forretningsområder gir god risikospreding. Styrets beretning Årsberetning

10 Det er fortsatt markedsutfordringer innen industri og produksjon, mens etterspørselen etter attføringstjenester er mer stabil. Bedriften opplever nye konkurrenter på vei inn i markedet fra privat sektor samt fra attføringsbedrifter fra andre fylker. I tillegg har NAV konkurranseutsatt flere tiltak i vår region (anbud). Bedriften har utviklet og opprettholdt god markedsforståelse og kompetanse innen anbudsarbeid. Innsøkningen til våre ulike tiltak har vært stabil sammenlignet med 2011, og gjennomstrømningen av deltakere har økt forsiktig i Styret anser selskapet å være godt posisjonert i forhold til etterspørselen i vare-/tjenestemarkedet og arbeidsmarkedet og har god tro på en langsiktig lønnsom utvikling av virksomheten, kombinert med utprøving, kvalifisering og yrkesopplæring. ÅRSREGNSKAPET Inntekter fra salg av varer og tjenester ble kr 40,2 mill. Andre driftsinntekter, som i hovedsak består av tilskudd fra NAV, ble kr 55,6 mill. Årets resultat ble et overskudd på kr 3,7 mill. Egenkapitalen var ved årsskiftet kr. 38,4 mill. Bedriften har langsiktig gjeld på kr 5,4 mill. i forbindelse med kjøp av aksjer i Bjørnstadgården AS. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av bedriften. Styret har valgt å ikke utarbeide konsernregnskap, jfr. note 2 i regnskapet. INVESTERING, FINANSIERING OG LIKVIDITET De samlede investeringene i 2012 var kr 2 mill i lokaler, driftsmidler, inventar og utstyr. Likviditetsbeholdningen per var kr 7,2 mill. noe som gir god evne til egenfinansiering av investeringer. Kortsiktig gjeld utgjorde pr kr 12,2 mill som utgjør 21 % av totalkapitalen. Totalkapitalen var ved utgangen av året 55,9 mill kroner, sammenlignet med 48,1 mill kroner året før. Egenkapitalandelen pr var 68 %. Bedriftens finansielle stilling er god. RESULTATDISPONERING Styret foreslår at årets overskudd på kr ,- føres mot annen egenkapital. 10 Årsberetning 2012 Styrets beretning

11 STYRET Morselskapets styre har hatt følgende sammensetning. Valgt av generalforsamlingen: o Trond Olav Rangnes, styreleder o Tone M. Finbraaten, nestleder o Turid Hegge, medlem o Ola Løberg, medlem o Trine Nordstrøm, medlem Valgt av de ansatte: o Heidi Eid, medlem o Johnny Skjærvø, medlem Tre av fem aksjonærvalgte styremedlemmer er kvinner. Styret har holdt 6 møter i Skedsmokorset 27.februar 2013 Styrets beretning Årsberetning

12 Årsrapport attføring 2012 NAV har i 2012 videreført sitt fokus imot markedskompetanse og samarbeid med arbeidsgivere, og er svært opptatt av hva vi som bransje gjør for å styrke vår kompetanse og verktøy imot dette. Budskapet er at fokuset rundt arbeidstreningen skal i størst mulig grad være i eksterne ordinære bedrifter, og det er et større resultatfokus, og fokus på ressursutnyttelse av tildelte plasser. Dette medfører også en reduksjon i individuelle AMO kurs. Vi ser også en trend i at NAV ønsker å utføre flere oppgaver selv rundt avklaring, rekruttering til arbeidslivet, og styrking av markedskompetanse imot næringslivet. NAV fortsetter å bruke anbud i konkurranseutsatt sektor. For vår del har dette medført en liten reduksjon i Avklaringsplasser, men en vesentlig reduksjon innenfor de plassene som til nå tradisjonelt har brukt våre egne arbeidstreningsavdelinger som APS og Kvalifisering. Det har også medført en strengere finansieringsordning, som krever tettere dialog med NAV for utnyttelse av plassene. Vi har derfor styrket dialogen med lokalkontorene med tanke på samarbeid rundt bruken av tiltaksplassene, både på ledernivå og på operativt nivå hos saksbehandlerne. Vi har styrket vår salgs- og markedskompetanse gjennom prosjektet «Ringer i vannet» hvor alle jobbkonsulentene har vært gjennom en salgsopplæring. Vi har innført VIP24 som er et profil- og samtaleverktøy for arbeidslivsveiledning, som er med på å minske feilvalg, og effektivisere riktigere prosesser videre imot fast arbeid. Vi jobber nå også etter en modell (se under) som deles inn i tre team, som har spisset kompetanse imot jobbsøkers behov uavhengig av tiltak. Modell attføring 12 Årsberetning 2012 Årsrapport attføring

13 Tildelte plasser 2012 Skjermet Tabellen under synliggjør tildelte plasser for Den vesentligste endringen fikk vi gjennom reduksjonen av 13 APS plasser, 3 Avklaringsplasser, samt 2 Kvalifiseringsplasser på Skedsmo fra Vi fikk tildelt 12 ekstra AB plasser fra samme tidsrom. Vi fikk også en vesentlig endring i finansieringen fra Det gis nå kun tilskudd for utnyttede plasser i hvert tiltak med unntak for AB der det fortsatt betales for hver jobbkonsulent. Vi er nå avhengige av å få fylt opp plassene i hvert tiltak for å få tildelt tilskuddene. Til sammen har vi hatt fra 368 til 362 tiltaksplasser i år inkludert VTA plasser. Samlet sett fikk vi en reduksjon på 6 plasser, og siste halvår representerte tiltaksplassene en lavere finansieringssats enn for første halvår. Antall plasser i perioden Antall plasser i perioden Tiltak Skedsmo Bjørkelangen Sørumsand Skedsmo Bjørkelangen Sørumsand Avklaring APS APS Fokus * AB Kvalifisering TiA VTA Til sammen *Midlertidige plasser Avdeling for konkurranseutsatte kurs Konkurranseutsatte kurs skiller seg fra skjermede tiltak på følgende måter: Kurset er vunnet på anbud, og vi har rammeavtaler for 2 år, der NAV har opsjon på forlengelse på ytterligere 2 år. NAV eier kursene, og det er de som styrer inntak og påmelding av deltakere i forkant av hvert kurs. Vi har et svært godt samarbeid med NAV Tiltak og på de lokale NAV-kontorene rundt gjennomføring av kursene. Det opplever vi er en helt nødvendig forutsetning for å lykkes med å få deltakerne videre ut i jobb og i tiltakskjeding. Alt etter type kurs tar vi tidlig kontakt for å etablere en relasjon med deltakernes NAV-veileder. Vi har også gode relasjoner med de som er tiltaksansvarlige for de tre kursene hos NAV Tiltak. På denne måten er det korte kommunikasjonslinjer når behov for dialog er der. Årsrapport attføring Årsberetning

14 Gjennomførte kurs Antall kurs Antall deltagere Ut i jobb for ungdom (6 +10 uker) med praksis 7 kurs 92 Vaktmester med praksis (9 + 12) Fagkurs 4 kurs 74 Arbeidsforberedende kurs, avklaring og motivasjon (8 uker) 7 kurs 67 Totalt antall kurs og deltagere 18 kurs 233 Resultater Vi er den 8. beste attføringsbedriften på nasjonalt nivå i bransjen, med tanke på høyest overgang til jobb målt i antall deltakere, og innen alle tiltak vi leverer på. Vårt strategiske mål var å komme på topp10 innen 2012 over landets beste attføringsbedrifter. Dette målet er nådd, og det er vi veldig stolte over. Vi rekrutterte 197 personer til jobb og utdanning i Av de 160 som gikk til fast ordinært arbeid er 121 personer rekruttert uten tilskudd fra det offentlige. Kun 19 % benyttet seg av våre egne produksjonsavdelinger, og den kvalifisering de representerer. 35 % av de som kom i fast arbeid var kvinner og 65 % var menn. 23 % hadde minoritet/fremmedspråklig bakgrunn, og 32% var ungdom mellom 18 og 25 år. Kompetansenivået synliggjør at rundt 76 % av de vi fikk ut i arbeid har ikke utdanning på høyskolenivå. Av alle de 765 deltagerne vi avsluttet i 2012 har 53 % gått til aktive løsninger inkludert fast arbeid. I Tillegg har vi tilbakeført 192 deltagere til Nav, etter fullført bestilling fra avklaringstiltaket vårt. Tar vi med dette tallet i aktive løsninger har vi avsluttet 70% til aktive løsninger i Anbudskursene i konkurranseutsatt virksomhet har stått for 49 % av alle som er rekruttert til fast ordinært arbeid. I løpet av året har det vært 1152 deltakere i våre forskjellige tiltak og kurs. Dette er en liten økning fra i fjor. Vi har vært måloppfyllende i forhold til utnyttelsen av tildelte plasser i skjermet sektor, med unntak av Tilrettelagt (TIA) på Skedsmo og Avklaringstiltaket og Kvalifiseringstiltaket (KIA) på Bjørkelangen Ved kursavdelingen på Skedsmo der vi gjennomfører individuelle AMO kurs på bestilling fra NAV, har vi i tråd med trenden i 2012 sett en vesentlig reduksjon i henvendelser. Til sammen er det 34 personer som har fått tilbud om kurs. Alle har bestått eksamen. I 1. halvår gjennomførte vi kurs i regnskapskolen, logistikk, lønnskurs og kontormedarbeideren for til sammen 25 personer. Siden da økonomiavdelingen overtok ansvaret for NKI-kursene, har det startet 9 stykker på kurs i regnskapsskolen, kontormedarbeideren og lønnskurs 14 Årsberetning 2012 Årsrapport attføring

15 Hendelser i løpet av året Etablering av ny modell attføring Vi startet å jobbe etter den nye arbeidsmodellen fra Dette medførte interne omrokkeringer i bemanningen for å få riktig kompetanse og ressurser i riktig team. Dette har gitt oss en større fleksibilitet og økt synergieffekt mellom teamene, men også mellom attføring og produksjon. Vi har etablert og styrket opplæringsplaner på alle avdelingene og fått dedikerte ressurser på hver avdeling imot attføring og rekrutteringsfokus. Opplæringsplanene er kvalifiserende og i tråd med krav fra videregående opplæring. På denne måten etablerer vi oss som læringsbedrift innenfor flere fagområder ( se læringsbedrift). Innføringen av VIP24 og «Ringer i vannet» salgsopplæringen etablerer en felles og mer sterkere terminologi. I tillegg har vi gjennomført utdanning av 25 produksjonsmedarbeidere og 11 ledere innenfor våre produksjonsavdelinger i samarbeid med Høyskolen i Oslo og Akershus, (HiOA ). Hovedfokuset har vært veiledning og coaching i mellommenneskelige forhold på arbeidsplassen. Vi har etablert jobbsenter sentralt og synlig i våre lokaler, og senteret samarbeider med avklaringsteamet i gjennomføring av temabasert undervisning. Senteret er åpent alle dager for alle uavhengig av tiltak. Vi har etablert 4 nye arbeidstreningsavdelinger i Pc-teknikk m/butikkutsalg, salg/ telemarketing(tm), printshop, og kaffebar. Dette har utvidet arbeidstreningstilbudet spesielt for målgruppen 25 år og yngre, og er i tråd med ungdomsfokuset vårt. Vi bruker også kvalifiseringskontraktene (KiA), hvor deltaker mottar lønn fra oss, i stor grad opp imot de unge, slik at snittalder på KiA tiltaket er nå 29 år. For to år siden var det 43 år. Alle våre arbeidstreningsavdelinger er selvstendige avdelinger som er konkurranseutsatt. For oss betyr det at den eneste forskjellen mellom våre produksjonsavdelinger og andre bedrifter er tettheten på ledere, arbeidsledere og veiledere. Kravene som skal imøtekommes og mestres av den enkelte i arbeidssituasjonen er reelle og ligger på samme nivå som i eksterne bedrifter. På denne måten har vi en reell arbeidstrening og kan rapportere tilbake til NAV på grunnlag av dette. Nye lokaler for kursavdelingen synergi ressursmessig Vi flyttet inn i nye lokaler i Nittedalsgata i midten av oktober Vi har 3 kursrom i 2. etasje, der det er plass til det antall deltakere hvert kurs skal ha (15, 20 og 12). Vi kjøpte nye møbler i slutten av desember, noe som gir helhet interiørmessig, og bedre plass i kursrommene. Lokalene fungerer i dag tilfredsstillende. Det jobbes dog med noen utfordringer i forhold til ventilasjonssystemet, som må forbedres og tilpasses 3 kursrom. Alle kursene er nå samlet i en etasje, noe vi opplever som en stor fordel. Det gir oss kursveiledere flere møtepunkter gjennom dagen, noe som igjen gir oss større nærhet og eierskap til avdelingen som helhet. Årsrapport attføring Årsberetning

16 Avdelingen er preget av et godt arbeidsmiljø med godt kollegialt og profesjonelt samhold, og vi jobber kontinuerlig med å få ut flest mulig synergier i forhold til undervisning i emner på tvers av kurs undervisning i emner man har kompetanse på uavhengig av kurs faglig hjelp på tvers av kurs bistand på tvers ved sykdom Læringsbedrift Vi var ved inngangen av 2012 læringsbedrift i aktivitørfaget, innenfor mekanisk på platearbeiderfaget, sveisefaget og produksjonsteknikkfaget. Vi har i hele år jobbet imot å bli læringsbedrift på flere fagområder innenfor elektrofaget. Vi har blitt læringsbedrift innenfor ett nytt område i 2012 mediegrafikerfaget. Bemanning Vi har fra NAV hatt 23 midlertidige plasser i 2012, (se oversikt) med et oppsigelsesvarsel på 14 dager. Dette gir oss stor uforutsigbarhet i bemanningen, og en utrygghet blant ansatte. Som en konsekvens av dette kan vi risikere å miste god erfaring og kompetanse, fordi vi må bruke prosjektansettelser og midlertidige ansettelser. Innen attføring skjermet sektor har vi hatt en turnover på 8 fast ansatte i Bedriften opprettholder sin strategi med å ansette personer med høyere relevant utdannelse. I våre konkurranseutsatte kurs er vi bemannet opp i hht. avtalen med NAV. Fagkurset er bemannet med over en 100% ressurs. Dette fungerer fint, da mye av kurset er basert på typiske forelesninger med tilhørende arbeidsoppgaver. Motivasjonskursene er bemannet med hhv 2 hele stillinger (Avklaring og motivasjon) og 1,5 ressurser. Dette er kurs som har målgrupper, og er av en art der bemanningen er nødvendig og en viktig faktor for gjennomføringen. Utfordringen for disse kursene er å få deltakerne i bevegelse, ved at de forstår begreper og mening, tar til seg det som formidles, og settes i bevegelse. Dette krever mye refleksjon i gruppe, bruk av rollespill, tett oppfølging gjennom dagene mm. Det er derfor ikke slik at vi kan sette av ressurs pr antall deltakere. Kursopplegget fordrer i hele avklaring og motivasjonskurset og deler av Ut i jobb for ungdom at det er to instruktører til stede for nettopp å igangsette og opprettholde de nevnte prosessene. Norasonde har et tilbud til sine deltagere, og er bemannet hele året, og er ikke stengt i ferier og høytider. 16 Årsberetning 2012 Årsrapport attføring

17 Nettverksbygging Vi har 8 overordnede samarbeidsavtaler pr. i dag som er etablert i 2012, og jobber med 4 nye. For hver avslutning til jobb har vi i snitt vært i kontakt med to til tre bedrifter før vi finner endelig arbeidsgiver. Det betyr i praksis at vi utvider vårt nettverk fra uke til uke. I løpet av 2012 har vi hatt et formelt samarbeid gjennom hospiteringsavtaler og samarbeidsavtaler med over 100 bedrifter. I samarbeid med NHO og «Ringer i vannet» vil vi ha et fokus på rekruttering til NHO bedrifter. Vi har styrket samarbeidet med næringslivet i Aurskog & Høland kommune, bl.a. gjennom deltagelse i næringslivsforeningen. Det samme har vi gjort i Sørum kommune. Dette har resultert i at flere deltagere har sin arbeidstrening ute i bedrifter. I Skedsmo er vi med i styreutvikling Romerike og byorganisasjonen Lillestrøm Dette er med på å gjøre Norasonde kjent i vår egen region. Vunnet anbud Vi har driftet hjelpemiddelsentralen I Aurskog & Høland i hele 2012, og vant anbudet om videre drift fire år frem i tid i desember. Driften er med på å skape verdifull arbeidstrening i samarbeid med lokalmiljøet og innbyggerne i Aurskog & Høland kommune. Utegruppa vår ved avdeling Bjørkelangen som gjennomfører renhold og vedlikehold i nærmiljøet for kommunen er også med på å gjøre oss mer synlige. Nytt journalprogram Vi har i siste halvår utredet og forberedt oss på utskifting av nytt journalprogram for handtering av person og saksopplysninger rundt deltagerne våre i alle tiltak. Dette er en kostbar og viktig investering som fremover må kunne dekke vårt behov for lagring og handtering av dokumentasjon. Vi har til nå brukt Capitech, men vil endre dette i første kvartal 2013 til Proplan. (PAT). Programmet er i bruk av over 70% av bedriftene innenfor vår bransje og har et bredt brukerforum som sammen kan imøtekomme endringer og oppdateringer som dekker vårt og bransjens behov fremover i tid, for bl.a. rapporteringer og statistikk til NAV, interesseorganisasjonen NHO-Attføringsbedriftene og andre kunder. Kvalitet - Equass Norasonde har vært sertifisert innen kvalitetssystemet equass siden 2009 og skal innen desember 2013 resertifiseres for andre gang. Formålet med innføringen og videreføringen er å ha på plass dokumentasjon på de tjenester vi leverer til Nav og andre som benytter seg av våre tjenester. Hensikten er todelt. Det er en dokumentasjon på at de tjenestene vi leverer i dag holder høy kvalitet, og det setter i gang interne prosesser som sikrer kontinuerlig kvalitetsfokus hos alle våre ansatte. Ved å ha dokumentasjon på alle våre prosesser gir equass sertifiseringen en trygghet for Nav og andre som benytter seg av våre tjenester. Årsrapport attføring Årsberetning

18 Utfordringen som vi som bedrift står ovenfor ved valg av equass som kvalitetssystem er at dette er et omfattende og dyrt system. Nav som vår primærkunde kjenner ikke godt nok til kvalitetssikrings systemet og det er synliggjort at det ikke gir bedriften noen fordeler innen anbudsrunder, bedrifter uten equass godkjenning blir like ofte valgt i anbudsrunder. Prosjekter IPS (Individual Placement and Support) Vi har videreført vårt prosjektsamarbeid i IPS med attføringsbedrifter på Østlandet, Ahus og NHO i hele år. De metodiske virkemidlene i IPS er basert på en såkalt Fidelity scale, som ligger tett opp imot måten det jobbes på i Arbeid med Bistand (AB) tiltaket i dag. Metoden er evidensbasert, og baserer seg i stor grad på å måle hyppighet av aktivitet i arbeidet. Vi presenterte vårt arbeid i IPS for NAV tiltak i september basert på vår måte å jobbe på metodisk opp imot IPS sin Fidelity scale. Bedriften utdannet i sommer tre medarbeidere i London til IPS konsulenter, og ansatte en prosjektleder i 100% stilling. Leonardo Skillsbank: Norasonde er partner i et EU-prosjekt med navn Skillsbank. Målet er å utvikle et registreringssystem (bank) basert på «learning outcomes». Enkeltpersoner skal kunne legge inn sin profil (skills)som knyttes mot arbeidsgivere og opplæring. Man skal kunne se hvilke krav som stilles til forskjellige yrker, og evt. se hvor man kan få tilbud om utdanning for å fylle på manglende kompetanse. Prosjektet administreres av HIOAK, med partnere fra Norge, Polen. England, Frankrike og Østerrike. Fra Norge er også VOX og Voksenopplæringen partnere. Prosjektet går ut september Det har i løpet av 2012 vært avholdt tre partnersamlinger, hvor Norasonde har deltatt på to. Prosjektet er nå i utviklingsfasen på selve plattformen for systemet. Utfordringene i prosjektet så langt er å finne en felles struktur, samt å begrense omfanget av systemet. En partner har trukket seg (Tyskland). Det er planlagt en partnersamling i mars Fremdriftsplan opprettholdes, med slutt i september Årsberetning 2012 Årsrapport attføring

19

20 20 Årsberetning 2012 Regnskap

21 Regnskap Årsberetning

22 22 Årsberetning 2012 Regnskap

23 Regnskap Årsberetning

24 24 Årsberetning 2012 Regnskap

25 Regnskap Årsberetning

26 26 Årsberetning 2012 Regnskap

27 Regnskap Årsberetning

28 28 Årsberetning 2012 Regnskap

29

30 30 Årsberetning 2012 Revisors beretning

31 Revisors beretning Årsberetning

Adm. direktør har ordet

Adm. direktør har ordet Årsberetning 2013 Adm. direktør har ordet Konkurransen om nye markeder har styrket vår evne til å levere.1322 medarbeidere fikk via NAV bistand fra Norasonde. En vekst på 14% fra fjoråret. 184 medarbeidere

Detaljer

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter?

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Bodil Løkken Bendiksen Adm direktør Hvem er vi? Norasonde AS etablert i 1960 Har i dag 105

Detaljer

endelig utgave norasonde ÅrsberetninG

endelig utgave norasonde ÅrsberetninG endelig utgave norasonde 2011 ÅrsberetninG Innhold Adm. direktør har ordet... 3 Organisasjonskart... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Årsrapport attføring 2011... 9 Resultatregnskap... 12 Balanse... 13

Detaljer

RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL

RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL NORASONDE AS Til: Fra: Kontrollutvalgene i eierkommunene Nedre Romerike Distriktsrevisjon og Østre Romerike revisjonsdistrikt Dato: Januar 2014 Bakgrunn, formål og problemstillinger

Detaljer

Adm.dir har ordet. Nye markeder har skapt nye muligheter og kunnskap i organisasjonen. Årsberetning 2014

Adm.dir har ordet. Nye markeder har skapt nye muligheter og kunnskap i organisasjonen. Årsberetning 2014 Adm.dir har ordet Nye markeder har skapt nye muligheter og ny kunnskap i organisasjonen Norasondegruppen AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 100 mill, og oppnådde et årsresultat på kr 2,5 mill

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen?

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? IA-dag Modum kommune 20. februar 2015 Sverre Pedersen Daglig leder Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål en bro til arbeidslivet

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 1 Styrets beretning 2009 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

ASVO Bjørkelangen AS

ASVO Bjørkelangen AS Eiermøte i Aurskog-Høland kommunestyre 10. februar 2014 ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen Vår organisasjon 10 ordinært ansatte 25 personer sysselsatt i varig tilrettelagt arbeid (VTA) 24 personer

Detaljer

Norasonde AS. Attføringsbedriftene VTA konferanse 5 mai 2010

Norasonde AS. Attføringsbedriftene VTA konferanse 5 mai 2010 Norasonde AS Attføringsbedriftene VTA konferanse 5 mai 2010 Norasonde AS, hovedkontoret på Skedsmokorset Industriveien 1: Avdelinger Tilrettelagt VTA, Pakking og montering Keramikk, håndverk og butikk

Detaljer

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET FOR OG MED MENNESKER Gjennom ENTUSIASME OG ARBEIDSGLEDE får vi ting til å gro ATTFØRING Verdien av å ha et arbeid blir man kanskje først klar over den dagen man ikke har det. Arbeid

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg Administrasjon Salg & Service Region Sarpsborg AMB/AB/IO/Kurs APS Askim APS Sarpsborg APS Mysen 15.02.2009 RJ Visjon: Best på attføring og opplæring Formål: Flest mulig ut i arbeid Verdiord: Utvikling

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo Vår sak nr.: 2015-AR-01494 Deres ref: 15/1433-2 410. 0 Lisa Dato: 14.8.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS PERSONLIG UTVIKLING OG ØKT LIVSKVALITET GJENNOM MENINGSFYLT ARBEID EN SAMARBEIDSPARTNER DU KAN STOLE PÅ Jæren Industripartner AS er eid av de tre Jær-kommunene

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse 4-213 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Oppland på vei opp 3 i jobb Statistikk t.o.m august 213 Oppgang i Oppland Alle de fire opplandsbedriftene som har sendt inn tall leverer

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler SOR-konferanse, Oslo Kongressenter Folkets hus 23. oktober 2015 Anne Kverneland Bogsnes Fylkesdirektør i NAV Hordaland NAVs strategi 2011-2020 Visjon: Vi

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Vi snur nedturer til oppturer

Vi snur nedturer til oppturer Vi snur nedturer til oppturer Visjonen: Vi skaper fremtiden Formål Enter Kompetanse AS har til formål å drive attføring, det vil si opplæring og læring av yrkesvalghemmede ved: fabrikasjon, omsetning og

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse 2-214 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Flere enn 1 i jobb i første kvartal Statistikk for januar til mars 214: flere enn 1 i jobb i første kvartal I følge månedsrapportene

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Attføringsrapport 1. Halvår 2013

Attføringsrapport 1. Halvår 2013 Attføringsrapport 1. Halvår Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved 30.06. Godkjente plasser Faktiske ant personer Avklaring 24 24 APS 28 29 AB 57 57 VTA 39 46 Delte plasser, 45 personer

Detaljer

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Oversikt over godkjente plasser ved utgangen av tredje kvartal Tiltak Godkjente Faktiske ant Kommentarer plasser personer Avklaring 24 24 APS 28 24 AB Ca 80 83 60 AB,

Detaljer

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Økt etterspørsel etter arbeidskraft Antall registrerte ledige og tilgangen av ledige stillinger i media. Sesongjusterte tall.

Detaljer

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie Verneombudssamling 12. juni 2015 IA ved UiO v/personaldirektør Irene Sandlie UiOs IA-handlingsplan 2015-2018 Partene ved UiO signerte ny IA-avtale med virkning fra 15. januar 2015 Ny IA-handlingsplan ble

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold NAV kontor hva gjør vi NAV-kontor i Østfold NAV Østfold Det finnes et Nav kontor i hver kommune Foreløpig NAV Hobøl og Spydeberg som er slått sammen til et kontor. De største kontorene er Fredrikstad,

Detaljer

HR plan for virksomhet:brandengen skole

HR plan for virksomhet:brandengen skole HR plan for virksomhet:brandengen skole Område: SYKEFRAVÆR Råd: - Reflekter over, og sett mål ift det totale sykefraværet i virksomheten. - Hold fokus på det som er bra. Ved høyt sykefravær anbefales det

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

Presentasjon: NHO Service - Våre Veteraner.

Presentasjon: NHO Service - Våre Veteraner. Presentasjon: NHO Service - Våre Veteraner. I DIALOG MED NVIO SIOPS NROF Bæreia Veteransenter Foto: Jo Michael NHO Service NHO Service er den "tredje" største landsforeningen i NHO og organiserer 3 114

Detaljer

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Sagt om attføringsbedriftene: Arbeidsmarkedstiltakene er ikke gode nok Attføringsbransjen leverer

Detaljer

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Organisasjonsnummer 981 357 809 Behandlet av kommunestyret i Berlevåg den, Behandlet av kommunestyret i Tana den, Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets formål...

Detaljer

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra.

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. ASVLs strategi og handlingsplan 2017-2019 ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. Foto: Lena Knutli 1 ASVLs visjon Arbeid for alle! Grunnlovens bestemmelse

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet!

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! Serviceerklæring Albatrossen Ettervernsenter Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! 10 år med ettervern 2003 2013 Serviceerklæring f o r Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter Aktivt ettervern

Detaljer

Strategisk plan 2009-2012. Nordpolen Industrier AS

Strategisk plan 2009-2012. Nordpolen Industrier AS Strategisk plan 2009-2012. Nordpolen Industrier AS 0 Innhold 1 Innledning.... 2 1.1 Foretningsidé og visjon... 3 1.2 Hovedmål.... 3 1.3 Tjenester og produkter... 4 2 Kjøpskriterier.... 4 2.1 Kjøpskriterier

Detaljer

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle Strategi 2015-2017 ASVL (Arbeidssamvirkenes Landsforening) er arbeidsgiver-, interesse- og kompetanseorganisasjon for bedrifter som jobber med arbeidsinkludering gjennom ulike arbeidsmarkedstiltak. Visjon:

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 1 Styrets beretning 2010 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Bakgrunnsbilde. Alle former for overganger er kritiske faser og forskning viser at det er da brukerne faller fra

Bakgrunnsbilde. Alle former for overganger er kritiske faser og forskning viser at det er da brukerne faller fra Bakgrunnsbilde 60 70 % av alle som lider av en psykiske lidelse ønsker å jobbe 85 % av de som behandles i offentlige helsetjenester har ikke en jobb Alle former for overganger er kritiske faser og forskning

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA Praktisk IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA arbeid BAKGRUNN IA-arbeid i Bergen kommune Denne veilederen i praktisk IA-arbeid

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Notat Til: AMU Dato: 8. mars 2017 Kurs for LAMU IA-arbeid i praksis. Avdeling for Personalstøtte og bedriftshelsetjenesten ønsker å tilby kompetansefremmende

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken

Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken Kommentarer og argumentasjon Med virkning fra 1. januar 2015 slås fire arbeidsrettede tiltak sammen

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer.

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Motvind er til for å seile i Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Vi snur nedturer til oppturer Enter Kompetanse AS etablert i 1960 Buskeruds største attføringsbedrift Moderne produksjons- og salgsbedrift

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Arbeidsgiverforeningen Spekter Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk strategi 1 Rapporteringspunkter:

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Forsidebilde: Otra med Ålestrømmen i forgrunnen, hengebroa ved Skjebua i bakgrunnen.

Forsidebilde: Otra med Ålestrømmen i forgrunnen, hengebroa ved Skjebua i bakgrunnen. Årsmelding 2016 Forsidebilde: Otra med Ålestrømmen i forgrunnen, hengebroa ved Skjebua i bakgrunnen. Innhold: Daglig leder har ordet...side 4 Styret...side 6 Organisasjonskart...side 7 Visjon og verdier...side

Detaljer

Se bakover siste år. StyreAkademiet Rogaland. Styrehjulet Del 4. Stavanger, 27 November 2014

Se bakover siste år. StyreAkademiet Rogaland. Styrehjulet Del 4. Stavanger, 27 November 2014 StyreAkademiet Rogaland Styrehjulet Del 4 Stavanger, 27 November 2014 Ragny Bergesen, ADVIS AS Christian Nicolay August H. Wedler, Stavanger Advokatkontor Introduksjon til kurset Kurset er et samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid ****************** STRATEGIPLAN for Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus.

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/4595-3 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Arbeidsrettede tiltak. Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05.

Arbeidsrettede tiltak. Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05. Arbeidsrettede tiltak Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05.09 Tore Bandlien Oversikt over alle arbeidsrettede tiltak Avklaring Off.anskaffelse

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016 - Vi utvikler mennesker - Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre 07.04.2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst AS Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Tema for i dag Hva jeg mener med "Kvalitetsarbeid i vår bransje": Profesjonspolicy, historisk

Detaljer