Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ekstraordinært sameiermøte"

Transkript

1 1 Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Sameiet Jordal Terrasse avholdes onsdag kl i Kampen menighetshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en person til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. FORSLAG A) Gjennomgang og valg av leverandør for TV og internett. Oslo, I styret for Sameiet Jordal Terrasse Åke Appelqvist /s/ Per Christian Ottesen /s/ Serife Celik /s/ Øyvind Hov /s/ Cecilie Vaagen Smestad /s/ I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig.

2 2. Gjennomgang og valg av leverandør for TV og internett 2 Bakgrunn for møtet I sameiermøte den ble styret bedt om å utarbeide et forslag til ny avtale om TV og internett, samt legge dette frem for et ekstraordinært sameiermøte i løpet av høsten Bakgrunnen var at styret la frem et forslag om ny avtale som sameiermøtet ikke mente var godt nok gjennomarbeidet. Dagens TV-avtale med Canal Digital koster kr 225 og inkluderer en enkel HD-dekoder. I tillegg har vi en rabattert avtale på leveranse av internett fra Canal Digital. Den billigste internettavtalen har en 25Mb/5Mb hastighet (ned/opp) og koster kr 349 pr måned. Dagens kostnad for TV og internett med billigste alternativ fra Canal Digital er kr 574 pr måned. Styret er av den oppfatning at denne avtalen er veldig dyr for beboerne, og anbefaler derfor at denne ikke videreføres, men at det inngås en ny avtale som omfatter både TV og internett. Det vil på sameiermøte bli stemt over leverandør, samt teknologi som skal benyttes. Vi anbefaler alle å sette seg inn i sakens dokumenter, samt delta på sameiermøtet enten ved personlig oppmøte eller ved å gi fullmakt til andre for å stemme. Styrets anbefalinger Styret har i møte den vedtatt å komme med følgende anbefalinger til sameiet. 1. Styret anbefaler at vi har en kollektiv avtale for leveranse av TV og internett 2. Styret anbefaler at vi oppgraderer til fibernett i sameiet 3. Styret anbefaler at vi velger Altibox som leverandør Begrunnelse for anbefaling om kollektiv avtale 70 % av dagens beboere har internett levert fra Canal Digital. I tillegg har flere beboere internett levert fra andre leverandører. Dette gir grunnlag for å anbefale en kollektiv internettavtale, der alle beboere får internett inkludert sammen med TV. En kollektiv avtale vil gjøre det rimeligere å oppgradere til høyere hastigheter på internett, for de som måtte ønske det. Begrunnelse for anbefaling av oppgradering til fiber I løpet av prosessen har styret blitt sikre på at det er i sameiets interesse å oppgradere dagens coaxnett til et fibernett. Dette begrunnes med følgende: 1. Det er nyeste og beste teknologi 2. Vi får i dag dekket hele investeringen (mellom kr 3-4 millioner) 3. Det er positivt ved videresalg / utleie 4. Vi eier internt spredenett etter bindingstid 5. Dette er en oppgradering som bør tas på et tidspunkt 6. Bytte av leverandør vil uansett innebære arbeid i samtlige leiligheter Begrunnelse for valg av Altibox I de tilbudene Styret har fått på fibernett, benyttes det ulik teknologi fra alle leverandørene. Den praktiske betydningen for sameiet er at hvis vi etter bindingstiden med en valgt leverandør ønsker å bytte til annen leverandør, vil dette medføre enkelte teknologiske endringer. Dette gjelder ikke selve fiberkabelen til leilighetene, men fysiske bokser som brukes i oppsettet. Styret har valgt og ikke rangere de ulike teknologiene som tilbyderne bygger sine fibernett på, da dette har mindre betydning for den enkelte beboer. Alle leverandørene Styret har innhentet tilbud fra er store, solide og profesjonelle aktører. Begrunnelsen for valget av Altibox er følgende: 1. Altibox har i henhold til uavhengige målinger vært best på service siste fire år 2. Altibox sitt tilbud er rimeligst på basistjenesten 3. Altibox er generelt rimeligst ved oppgradering til hurtigere hastigheter 4. Altibox er Norges største og mest erfarne leverandør av fiber til privatpersoner

3 3 Avstemming Styrets målsetting er at vi i sameiermøtet den 27. november vedtar en ny kollektiv avtale om leveranse av TV- og internett-tjenester til sameiet. Tilbudene vi skal stemme over benytter ulike nett coax og fiber, og vi ser det derfor hensiktsmessig å ha flere avstemminger for å komme frem til valgt leverandør dersom sameiermøtet ønsker å inngå ny avtale. Avstemming Sameiet stemmer over om vi skal inngå nye felles avtale som inkluderer TV og internett. (Krever 2/3 flertall av de fremmøtte) Avstemming Sameiet stemmer over om vi skal ha coax- eller fibernett. Avstemming Sameiet stemmer over tilbyderne av tjenester i henhold til resultatet av første avstemming. Avstemming Hvis 2. avstemming ikke gir et rent flertall til en av leverandørene, blir det en tredje avstemming mellom de to tilbyderne som fikk flest stemmer ved 2. avstemming. Kravspesifikasjon til leverandørene Styret har stilt samme kravspesifikasjon til alle leverandørene. Det er ikke stilt krav om teknologi, så vi har akseptert tilbud på både coax- og fibernett. Vi har bedt om tilbud på følgende: TV-løsning med HDPVR-dekoder Internett basishastighet (2 Mb) Leverandøren må stå for hele investeringen i infrastruktur Teknologiske løsninger Det er i praksis to forskjellige teknologiske løsninger som tilbys. Alle løsningene innebærer fibernett inn til sameiet. Forskjellen er hvordan signalet transporteres videre innad i sameiet. Et coax-basert anlegg innebærer at fibersignalet konverteres til et signal som kjører gjennom eksisterende coax anlegg, og som deretter konverteres til et signal via kabelmodemet som igjen kan kobles til pc/ruter. Et fiber-basert anlegg innebærer at fibersignalet går helt inn i leiligheten hvor det sitter en hjemmesentral som konverterer signalet slik at PC, dekoder og andre enheter kan kobles til. Fordeler og ulemper med coax basert løsning Fordeler Vi har løsningen i sameiet i dag Krever minst tilpasning av eksisterende anlegg Analogt signal som gjør at man kan se TV uten dekoder Ulemper Gammel teknologi Teknologiske begrensninger mht hastigheter Ikke like internetthastigheter for opp- og nedlastning

4 Fordeler og ulemper ved en fiberbasert løsning Fordeler Nyeste teknologi Tilnærmet ubegrensede hastigheter på internett Lik hastighet på opp- og nedlastning Er et positivt argument både ved salg og utleie av leilighet Ulemper Alle leiligheter vil få en ekstra boks på veggen for konvertering av signal 4 Tilbydere Styret har innhentet tilbud fra, og hatt møter med fire leverandører: Canal Digital Get Altibox Lynet Internett I tillegg har vi hatt befaringer av det tekniske anlegget sammen med alle leverandørene. Styret har sett på muligheten for å ha to forskjellige leverandører. Det vil si en for TV og en for internett. Dette var bakgrunnen for at Lynet ble bedt om å komme med tilbud. Styret har allikevel valgt å se bort fra denne løsningen, da dette gir et vesentlig dyrere basistilbud enn å ha en leverandør for begge tjenestene. Dette betyr at vi har valgt å se bort fra tilbudet fra Lynet som kun tilbyr internett (fiber). Fra de gjenstående tre leverandørene har vi fått fem tilbud. Tilbudene skiller mellom teknologi i valg av nett her står det mellom dagens coaxnett og et nytt fibernett. Det er kun Canal Digital som kan benytte coaxnettet slik det står i dag. Alle de andre tilbudene vil innebære investeringer, samt arbeid inne i leilighetene. Oversikt over tilbud Alle leverandørene har gitt tilbud i henhold til vår kravspesifikasjon. Canal Digital ga i utgangspunktet kun et tilbud på fiber, og Get ga i utgangspunktet kun et tilbud på coax. Begge har etter oppfordring i fra Styret kommet med tilbud på henholdsvis coax- og fibernett. Altibox leverer kun løsning på fiber. Get har gitt oss forskjellige priser på henholdsvis coax- og fibernett, mens Canal Digital tilbyr tilnærmet samme pris, uavhengig av coax- eller fibernett. Det vil si at vi prismessig har fire forskjellige tilbud, men fem løsninger. Alle tilbudene inneholder leverandørens beste HDPVR-dekoder (med unntak for Get coax), i tillegg til en basishastighet på internett. TV-pakkene er relativt like i størrelse og innhold. Prismessig er det derfor to faktorer som skiller leverandørene: 1. Prisen på grunnpakken for TV med basis internett 2. Prisen for å oppgradere internettlinja til høyere hastighet Altibox har den rimeligste løsningen for sameiet når det gjelder basistilkobling. For de som vil oppgradere nettet kan det se ut som om coax er rimeligst, men dette er ikke direkte sammenlignbart med fiber, da opplastningshastigheten er vesentlig lavere. Når vi sammenligner med Get Box II så er Coax ikke noe spesielt rimeligere.

5 5 Skjematisk oversikt over tilbudene Tilbudene inkluderer leverandørens beste TV-dekoder med opptaksfunksjonalitet. Unntaket er Get coaxnett, hvor det tilbys to dekodere (Get Box II og HD PVR) til ulik pris. Grunnpakke med basis internett hastighet betales gjennom sameiet. Kostnaden for oppgradering av nett og dekoder betales av den enkelte beboer. Fibernett Coaxnett Produkt Altibox Get Canal Digital Canal Digital Get med Get Box II Get med HD PVR Grunnpakke med TV og basis internett Hastighet i ( ) 259,- (2/2 Mb) 269,- (2/2 Mb) 321,- (2/2 Mb) 314,- (2/1 Mb) 418,- (2/1 Mb) 249,- (2/1 Mb) Grunnpakke med TV og hurtigere internett 588,- (25/25 Mb) 498,- (10/10 Mb) 590,- (25/25 Mb) 583,- (25/5 Mb) 567,- (10/4 Mb) 398,- (10/4 Mb) Grunnpakke med TV og enda hurtigere internett 588,- (25/25 Mb) 618,- (30/30 Mb) 590,- (25/25 Mb) 583,- (25/5 Mb) 597,- (30/5 Mb) 428,- (30/5 Mb) Grunnpakke med TV og veldig hurtig internett 658,- (60/60 Mb) 718,- (70/70 Mb) 670,- (50/50 Mb) 663,- (50/10 Mb) 647,- (70/5 Mb) 478,- (70/5 Mb) Grunnpakke med TV og ekstremt hurtig internett 758,- (100/100) 1.038,- (120/120) 770,- (100/100) 763,- (100/10) 907,- (120/10) 738,- (120/10)

6 Oppsummering av de forskjellige tilbudene 6 Altibox Altibox er Norges største leverandør av TV og Internett via fiber. De er eid av Lyse Energi AS og leverer TV og internett via 36 partnere i Norge. Viken fiber er største partner i Altibox, og sameiets leverandør av Altibox. Det er de som vil stå for installasjon av nettet. Viken fiber er eid av Lyse Energi og Energiselskapet Buskerud. Fibernett 2 fiberkabler inn i hver leilighet 5 års binding, etter dette eier vi nettet Digital-tv med 55 kanaler HD-PVR dekoder Internett 2/2 mb Trådløs router inkludert Månedspris for sameiet kr 259 Oppgraderingskostnader (betales av den enkelte beboer) 25/25 kr /60 kr /100 kr /200 kr /400 kr For øvrig informasjon kan dere se vedlagt tilbud samt leverandørens nettsider. Canal digital Canal Digital Kabel TV er et heleid Telenor selskap og Norges største kabel/fiber leverandør. Tilbud på både rent fibernett, eller beholde eksisterende coax Prisene med oppgradering er de samme uansett hva vi velger 3 års binding, etter dette eier vi nettet Digital-tv med 32 kanaler i grunnpakke samt 15 valgfrie kanaler HD-PVR dekoder (nyeste versjon) Internett 2/2 mb Månedspris for sameiet kr 321 (ved fiber), kr 316 (ved coax) Oppgraderingskostnader (betales av den enkelte beboer) 25mb/25mb (coax 25mb/5mb) kr mb/50mb (coax 50mb/10mb) kr mb/100mb (coax 100mb/10mb) kr 449 For øvrig informasjon kan dere se vedlagt tilbud samt leverandørens nettsider. kabel.canaldigital.no

7 7 Get Get er i følge seg selv Norges mest spennende digital-tv og bredbåndsleverandør med over 40 års erfaring i bransjen. Get er eid av solide internasjonale investeringsselskap. Get Fiber Fibernett 5 års binding, etter dette eier vi nettet Digital-tv med 20 kanaler i grunnpakke samt 20 valgfrie kanaler Get box II IP dekoder (Nyeste HD-PVR dekoderen til Get) Internett 2/2 mb Trådløs router inkludert Månedspris for sameiet kr 269 Oppgraderingskostnader (betales av den enkelte beboer) 4mb/4mb kr mb/10mb kr mb/30mb kr mb/70mb kr mb/120mb kr mb/200mb kr 2329 Get Coax Coaxnett, men de må gjøre investeringer på cirka kr års binding på avtalen Digital-tv med 20 kanaler i grunnpakke samt 20 valgfrie kanaler HD-PVR dekoder (kan oppgraderes til Get Box II av beboer for et tillegg) Internett 2/1 mb Månedspris for sameiet kr 289 Oppgraderingskostnader (betales av den enkelte beboer) Get Box II kr 129 4/2 kr 79 10/4 kr /10 kr /10 kr /10 kr /10 kr 1299 For ytterligere informasjon kan dere se vedlagte tilbud samt leverandørens nettsider.

8 8 Registreringsblankett ved ekstraordinært sameiermøte i Sameiet Jordal Terrasse Fyll ut med blokkbokstaver og lever blanketten ved inngangen til møtelokalet. Eierens navn: Eierens adresse: Leilighetsnummer: I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Dersom du benytter deg av fullmaktsretten, må både ovenstående registreringsdel og nedenstående fullmakt fylles ut: Eier av boligen gir herved fullmakt til: FULLMAKT Fullmektigens navn : å møte i ekstraordinært sameiermøte i Sameiet Jordal Terrasse.. Eiers signatur (Dato)

9 Jordal Terrasse - Koblet på framtiden. Med fiber fra Altibox Med fiber fra Altibox får du en av verdens mest erfarne leverandører på fiber til ditt hjem. Vi har levert fiber til hjemmet siden Det finnes omtrent ingen i verden med lengre erfaring enn oss. Derfor kan du være trygg på at avansert teknologi fra oss blir brukervennlige og stabile tjenester hos deg. Altibox er Norges største leverandør av fibernett til hjemmet. Gjennom vårt nettverk av 36 partnere i Norge har vi dekning i 200 kommuner, med over boliger tilknyttet nettet. Ingen har så fornøyde kunder som oss. Norsk kundebarometer kårer oss til best i vår bransje i 2011, 2012 og EPSI rating, som gjør tester i 22 land i Europa, viser at vi ligger soleklart foran alle våre konkurrenter i 2010, 2011, 2012 og Etter endt bindingstid blir fibernettet boligsammenslutningens eiendom.. Boligsammenslutningen kan da velge leverandør på det åpne marked og har da en valgfrihet som ikke tidligere har vært mulig. Tilbudet til boligsammenslutningen Pris for pakken Digital TV, inkludert 55 kanaler og markedets minste HD-PVR Internett 2/2, inkludert trådløs router Total pris kr 259,- Fibernett, installasjon og den gode følelsen kr 0,- Kort om tv-tjenestentjenesten fra Altibox: Digital-TV til alle beboere, HD-PVR dekoder inkludert og ferdig installert i alle boenheter. Ca 55 kanaler Opptak fra alle kanaler, serieopptak og opptak fra 2 kanaler mens man ser på en 3. kanal. Pause og spoling i live tv. En unik, interaktiv tv-portal med mange nyttige tjenester. De vanlige norske radiokanalene. SHOUTcast internett radio med flere tusen radiokanaler via tv. Tilgang til 1000-vis av filmtitler via Altibox filmleie. Tilgang til barnevennlige spill via TV-portal TV-guide (Kåret til den beste i Norge av Dinside.no) Digital peis og akvarium som bakgrunnsbilde Egen informasjonsportal direkte på tv for bruk i boligsammenslutningen. Altibox Chill TV på din pv, mac, ipad eller smarttelefon, inkludert til alle. Mulighet for Altibox BEAT musikk på din tv, nettbrett, pc, mac og mobil. Tjenester inkludert i vårt tv-univers: Interaktiv tv-portal TV-portalen er inngangsporten til alle våre tv- tjenester. Portal hvor boligselskapet kan kommunisere med beboerne. Digital peis og akvarium. Spill for barn. Bruksanvisning integrert.

10 HD-PVR opptaksdekoder Ta opp to kanaler samtidig som du ser på en tredje kanal. Planlegg opptak inntil 14 dager i forveien. Ta opp alle episoder av serier automatisk. Pause og spole i live tv-sendinger. sendinger. Ekstra dekoder kr 49,- pr mnd, ekstra HD-PVR HD dekoder kr 99,- Ta opp via nettet og våre apps Last ned app til iphone, ipad eller android og ta opp direkte. Bruk vår tvguide på nettet for å programmere opptak via din pc. Våre apper ligger gratis tilgjengelig i appstore og google play. Altibox filmleie 1000-vis vis av filmer og serier tilgjengelig ved et knappetrykk. SD, HD og 3D kvalitet, via tv eller via nettet. Ingen har så gode ode avtaler som Altibox. Det betyr prioritert tilgang til de fleste filmerr samtidig som de kommer på dvd. Shoutcast radio 1000-vis av radiokanaler. Organisert etter sjanger. Ta inn radio fra alle verdens land. Nisjeradio også fra Norge. Altibox tv overalt Se tv på din ipad, iphone og pc. Lei film via din pc eller ipad. Bruk som ekstra tv i boligen eller ta med kanalene på hytta. Altibox fotballportal Tippeliga, Barclays Premier League m.m Alle kampene i Barclays Premier League sendes i HD. Få tilgang til vårt enorme bibliotek hvor kamper ligger tatt opp. Følg ditt favorittlag og se all statistikk og alle opptak Altibox BEAT Musikktjenesten med millioner av låter. Spill av via tv, pc, mac, iphone, ipad eller android. Ta med deg musikken fra ra sted til sted med spillelister. spillelister

11 TV2 SUMO TV2s programarkiv direkte på din tv, pc og ipad. ipad Flere utenlandske serier. Enkelt og intuitivt grensesnitt tilpasser din tv. tv Ekstra kanaler Altibox har Norges bredeste kanaltilbud med over 200 kanaler totalt. Komplett liste finnes på vikenfiber.no Kort om internett-tjenesten tjenesten fra Altibox: Tjenester inkludert i kollektiv internett-leveranse internett Hastigheten 2/2 Mbit/s til alle beboere. Lynrask internett nett levert over ekte fibernett. Enkelt, rimelig og best. Like lynraskt begge veier. Last opp bilder og dokumenter, jobb på hjemmekontor og bruk skytjenester som Altibox Memory, icloud, Dropbox og Skydrive i hastigheter du ikke skulle tro var mulig. Fremtidsrettet, dsrettet, du kan enkelt oppgradere til fantastiske hastigheter tilpasset ditt behov. Trådløs router inkludert, ferdig montert av oss. Sikkerhetspakken Norman Security Suite følger med gratis i ett år. 5 epost-adresser adresser følger med. Egne dedikerte spillservere re i vårt nett for ultimat ytelse. Tjenesten Altibox Memory med 5 GB lagringsplass. Tjenester den enkelte bestiller selv: Internett 25/25 Mbit/s kr 299,299, Internett 60/60 Mbit/s kr 399,399, Internett 100/100 Mbit/s kr 499,499, Internett 200/200 Mbit/s kr 999,Internett 400/400 Mbit/s kr 1499,1499, Kort om telefon-tjenesten tjenesten fra Altibox: Hjemmetelefon fungerer helt som en vanlig hjemmetelefon du benytter et vanlig telefonapparat og beholder ditt gamle nummer. Med Altibox LOOP installerer du en app på smarttelefonen smarttelefonen eller nettbrettet ditt og kan ringe fra hjemmetelefonen jemmetelefonen med din mobil! Altibox hjemmetelefon kr 140, Gratis tellerskritt til alle lle fasttelefoner i hele Norden En telefonlinje og ditt gamle telefonnummer, eller et nytt nummer Spesifisert oversikt over samtaler og forbruk på nettsiden Telefonsvarertjeneste Viderekoblingstjeneste Altibox Loop app for fast telefon for nettbrett og smarttelefon smart Opprinnelsesmarkering

12

13

14

15

16 Tilbud på leveranse av tjenester, service og vedlikehold samt nødvendig modernisering av dagens kabel-tv nett fra Get

17

18

19

20 Tilbud på leveranse av tjenester, service og vedlikehold samt etablering av GPON Fibernett fra Get

21

22

23

1. Oktober 2014. Tilbud til: Lyngheim Borettslag 1

1. Oktober 2014. Tilbud til: Lyngheim Borettslag 1 1. Oktober 2014 Tilbud til: Lyngheim Borettslag 1 Tilbud på bygging av fibernett og levering av tjenester Jeg viser til korrespondanse samt møte og sender herved tilbud på tilknytning av Lyngheim Borettslag

Detaljer

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes 07.10.2015 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt intern-nett Abonnementsvederlag,

Detaljer

Grenseløs underholdning

Grenseløs underholdning Grenseløs underholdning HVORFOR VELGE ALTIBOX? LOKAL TILSTEDEVÆRELSE TILPASNING ETTER BEHOV OG FULL SKALERBARHET Hvis du får tilbud om fiberkabel til boligen din, er det bare å takke pent ja. 1.2.2013

Detaljer

TV og Internett - alt via samme fiberkabel

TV og Internett - alt via samme fiberkabel TV og Internett - alt via samme fiberkabel Om samarbeidet NextGenTel leverer i samarbeid med Øvre Eiker Fibernett internett og tjenester. Samarbeidet dekker snart halve markedet i kommunen. Interessen

Detaljer

Valg av ny leverandør av TV-signaler for Skovbakken borettslag.

Valg av ny leverandør av TV-signaler for Skovbakken borettslag. Valg av ny leverandør av TV-signaler for Skovbakken borettslag. Multinett leverer i dag signaler for TV gjennom eget nettverk til blant annet Skovbakken borettslag. Underleverandør for TV-signaler som

Detaljer

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. SKULLERUDENGA BRL Att:

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. SKULLERUDENGA BRL Att: Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS SKULLERUDENGA BRL Att: 11. mars 2013 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt intern-nett Abonnementsvederlag, signalleveranse,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte i Skogen boligsameie

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte i Skogen boligsameie Innkalling til ekstraordinært sameiermøte i Skogen boligsameie Tirsdag 25. august 2015 kl. 18.00 Garasjetaket på 5. plan Ved dårlig vær blir møtet avholdt i inngangspartiet på 1. plan. Styret vil i så

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

Ospeli Borettslag Lars Petter Holgersen [Adresse] [Postadresse] Bergen, 19. november 2007

Ospeli Borettslag Lars Petter Holgersen [Adresse] [Postadresse] Bergen, 19. november 2007 Ospeli Borettslag Lars Petter Holgersen [Adresse] [] Bergen, 19. november 2007 Tilbud til Ospeli borettslag på tv, bredbånd og telefoni fra BKK levert over fiber helt hjem Bredbånd fra BKK gir mulighet

Detaljer

Alt er mulig! PRODUKTER, PRISER OG MULIGHETER PR AUGUST 2013

Alt er mulig! PRODUKTER, PRISER OG MULIGHETER PR AUGUST 2013 Alt er mulig! PRODUKTER, PRISER OG MULIGHETER PR AUGUST 2013 Fiber gir bolyst Kjære kunde Altibox fra Hålogaland Kraft gir utrolige muligheter, både i dag og i tiden framover. På toppen av det hele kan

Detaljer

TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS FTTH MED KOMPLETT MINI OG ADB-HD PVR OPPTAKSDEKODER

TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS FTTH MED KOMPLETT MINI OG ADB-HD PVR OPPTAKSDEKODER TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS FTTH MED KOMPLETT MINI OG ADB-HD PVR OPPTAKSDEKODER Til Borettslaget 16 februar 2012 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt

Detaljer

Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør. Leverer stadig flere TV-løsninger. Del av TeliaSonera

Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør. Leverer stadig flere TV-løsninger. Del av TeliaSonera Det smarte valget Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør Leverer stadig flere TV-løsninger Del av TeliaSonera 1 Hvorfor velge NextGenTel? - 400.000 TV-kunder - 220.000 internett-kunder

Detaljer

Er du interessert i å få fiberbredbånd til deres gård?

Er du interessert i å få fiberbredbånd til deres gård? LYNET INTERNETT Er du interessert i å få fiberbredbånd til deres gård? VI GIR DEG EKTE FIBERBREDBÅND Lynet Internett leverer ekte fiberbredbånd helt frem til gården deres til en lavere pris enn dere betaler

Detaljer

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag?

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag? Fiber inn i blokka Hva har vi i dag? Kabel-TV og internett gjennom en coaxial-kabel (coax). Denne teknologien ble bygd ut i Trondheim på midten av 80-tallet og frem til utpå 2000-tallet. De store leverandørene

Detaljer

Alt er mulig! Fiber gir bolyst

Alt er mulig! Fiber gir bolyst Alt er mulig! Produkter, priser OG MULIGHETER PR 1. april 2012 Fiber gir bolyst Kjære kunde Altibox fra Hålogaland Kraft gir utrolige muligheter, både i dag og i tiden framover. På toppen av det hele kan

Detaljer

Morgendagens boliger fortjener morgendagens bredbånd.

Morgendagens boliger fortjener morgendagens bredbånd. Morgendagens boliger fortjener morgendagens bredbånd. 100% fiber. alltid. 100% fiber er framtiden Ekte fiber fra A-Å Lokal tilstedeværelse Tilpasning etter behov og full skalerbarhet Mengden datatrafikk

Detaljer

Tilbud på kollektiv leveranse av tjenester mellom Skullerudenga Borettslag og Get AS

Tilbud på kollektiv leveranse av tjenester mellom Skullerudenga Borettslag og Get AS Tilbud på kollektiv leveranse av tjenester mellom Skullerudenga Borettslag og Get AS Get tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Om Get... 2 Tilbud

Detaljer

Er du interessert i ekte fiberbredbånd til deres gård uten investeringer?

Er du interessert i ekte fiberbredbånd til deres gård uten investeringer? LYNET INTERNETT Er du interessert i ekte fiberbredbånd til deres gård uten investeringer? VI GIR DEG EKTE FIBERBREDBÅND Lynet Internett leverer ekte fiberbredbånd helt frem til gården deres uten investeringer

Detaljer

19.11.2007 SIDE 1 AV 3 TILBUD PÅ SIGNALLEVERANSE OG BYGGING AV INTERN-NETT

19.11.2007 SIDE 1 AV 3 TILBUD PÅ SIGNALLEVERANSE OG BYGGING AV INTERN-NETT TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS Ospelien Brl V/ LARS PETTER HOLGERSEN LILLEHATTEN 218 5148 FYLLINGSDALEN TILBUDET OMFATTER: SIGNALLEVERANSE OG FREMFØRING TIL GRENSESNITT FERDIGSTILLELSE AV 862 MHz

Detaljer

PRODUKTER, PRISER OG MULIGHETER PR 1. JANUAR 2015 PRODUKTER, PRISER OG MULIGHETER PR 1. NOVEMBER 2015

PRODUKTER, PRISER OG MULIGHETER PR 1. JANUAR 2015 PRODUKTER, PRISER OG MULIGHETER PR 1. NOVEMBER 2015 Alt Alt er er mulig! PRODUKTER, PRISER OG MULIGHETER PR 1. JANUAR 2015 PRODUKTER, PRISER OG MULIGHETER PR 1. NOVEMBER 2015 Hålogaland Bredbånd AS Fra 1. januar 2015 endrer vi egen organisering. Hålogaland

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte i Østli Boligsameie

Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte i Østli Boligsameie ØSTLI BOLIGSAMEIE Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte i Østli Boligsameie Mandag 1. desember 2008, kl. 19:00 i Fellesrommet. Saksliste: 1. Konstituering. a) Valg av møteleder b) Valg av

Detaljer

- Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale!

- Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale! INNKALLELSE TIL MEDLEMSMØTE I NORDRE NES VELF. STED: MARIE TRESCHOW TID: ONSDAG 5. NOVEMBER KL. 19:00. - Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale! Bakgrunn for endringsforslag

Detaljer

Grenseløs underholdning

Grenseløs underholdning Grenseløs underholdning HVORFOR VELGE ALTIBOX? Hvis du får tilbud om fiberkabel til boligen din, er det bare å takke pent ja. LOKAL TILSTEDEVÆRELSE 1.2.2013 TILPASNING ETTER BEHOV OG FULL SKALERBARHET

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Formtoppen Sameie avholdes 5. november 2015 kl. 18.00 i Thon Hotell Triaden, Gamleveien 88, 1476 Rasta TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Jakobsbråtan boligsameie avholdes onsdag 23. september. 2015 kl. 19 i Smestadtoppen Barnehage. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON STYREINFORMASJON 1 / 2013 Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. I 2012 lanserte vi markedets minste tv-boks, Get box Mikro. Denne boksen er en kraftplugg tross sin størrelse, og

Detaljer

Kundeinformasjon fra Canal Digital Kabel TV. Gratulerer med ny TV. Kundenytt

Kundeinformasjon fra Canal Digital Kabel TV. Gratulerer med ny TV. Kundenytt Kundeinformasjon fra Canal Digital Kabel TV 1. kvartal 2015 Gratulerer med ny TV Analog slukking Film-nyheter Kom i gang med WiMP KABEL-TV Kundenytt Gratulerer med ny TV Nå kan du bruke ipad-en til å boltre

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua. Tilstede var 42 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 53 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Hos oss får du alt i én boks

Hos oss får du alt i én boks PRODUKTBROSJYRE villa Hos oss får du alt i én boks Fiberteknologi med alt i én boks Internett Tv IP-telefoni Bredbånd i dag Bredbånd og tilgang til Internett er i dag nesten like viktig som strøm, veier,

Detaljer

Fritt Valg. Tjenesteleverandører i Bynett

Fritt Valg. Tjenesteleverandører i Bynett Fritt Valg Tjenesteleverandører i Bynett Stor eller liten. Alt i ett. Eller full skreddersøm. Vi har gjort det enkelt. Markedet flommer over av gode tilbud innen TV, Internett og telefoni. Felles for de

Detaljer

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør.

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør. Generalforsamling 31.10.2012 Agenda: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Opptak av navnefortegnelse c) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen. d) Spørsmål om møtet er

Detaljer

Mul$ne' Vik$ge veivalg på den digitale motorvei. Fiberutbygging på Holmlia. August 2012 30/8/12 1

Mul$ne' Vik$ge veivalg på den digitale motorvei. Fiberutbygging på Holmlia. August 2012 30/8/12 1 Mul$ne' Vik$ge veivalg på den digitale motorvei Fiberutbygging på Holmlia August 2012 30/8/12 1 Infrastruktur Viktige økonomiske utfordringer Ø HFC nettet eldes og trenger mye vedlikehold Ø Største utfordring

Detaljer

Til alle beboere i Trollåsen Grendelag

Til alle beboere i Trollåsen Grendelag Til alle beboere i Trollåsen Grendelag Trollåsen, 30/11 2009 Innkalling til informasjonsmøte i musikkrommet på Vassbonn skole onsdag 9/12 kl 19.00 Flere beboere har siden sommeren ytret ønske om et større

Detaljer

Nordby Antennelag. Infrastruktur

Nordby Antennelag. Infrastruktur Nordby Antennelag Infrastruktur Saken TV TV2 ser stort sett lik ut om den leveres av CanalDigital, Get eller Altibox Betjeningen av kanalene kan være litt forskjellig Bredbånd TV opptak over nett kommer

Detaljer

KOLLEKTIV LEVERANSE. Til: Sameiet Kanalen. Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark.

KOLLEKTIV LEVERANSE. Til: Sameiet Kanalen. Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. KOLLEKTIV LEVERANSE Til: Sameiet Kanalen Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. Tilbud til: Sameiet Kanalen Get box Mikro, markedets minste og stiligste tv-boks. Denne boksen

Detaljer

Digital-TV og bredbånd fra RKL

Digital-TV og bredbånd fra RKL et andelslag drevet og eid av tilknyttede borettslag og vel i Rælingen Digital-TV og bredbånd fra RKL Produktoversikt og utvalg fra DIN egen kabel-tv- og bredbåndsleverandør www.rkl.no Tlf. 9400 7500 En

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL avholdes Mandag 22. November 2010 kl. 18.00 i OBOS, Hammersborg Torg 1, 1. etg. TIL

Detaljer

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 30. mars 2011, kl. 1900-2100 i Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Engsletta Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Engsletta Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Engsletta orettslag Møtedato Tirsdag, 24.04.07. Møtetidspunkt Kl. 19.00 Møtested Grorud Samfunnshus Tilstede var 88 andelseiere og 16 med fullmakt til sammen 104 stemmeberettigede

Detaljer

Fremtiden er full av muligheter Med Canal Digital er du klar!

Fremtiden er full av muligheter Med Canal Digital er du klar! Canal Digital Kabel TV AS Postboks 1036 3905 Porsgrunn Kundeservice 06090 www.canaldigital.no FØLG OSS PÅ Som kunde hos Canal Digital Kabel TV får du fremtidsrettede TV- og bredbåndsløsninger. Vi tilbyr

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Telefon 1 Altibox Telefon 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Strategi for IP tjenester

Strategi for IP tjenester Strategi for IP tjenester Trond Øvreeide Direktør Salg og Forretningsutvikling Fiber og Borettslag 1 19.06.2013 NextGenTel Telio konsernet 2 dd.mm.yyyy NextGenTel NextGenTel NextGenTel er kjent som en

Detaljer

Multimodem ZyXEL VMG8924

Multimodem ZyXEL VMG8924 Multimodem ZyXEL VMG8924 Bruksanvisning, versjon 1.01 www. 1 Innhold Velkommen som kunde!...2 Innhold i esken...2 ADSL/VDSL og bredbåndstelefoni fra Eidsiva bredbånd...3 ADSL/VDSL fra Eidsiva bredbånd

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bed re. Na er nyskapningen Mikro+ lansert. pies fellesavtale med Get box Mikro?

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bed re. Na er nyskapningen Mikro+ lansert. pies fellesavtale med Get box Mikro? Mikro+ er lansert! if Markedets minste tv-boks blir stadig bed re. I 2012 lanserte vi markedets minste tv-boks, Get box Mikro. Denne boksen er en kraftplugg tross sin storrelse, og gir seere lynrask zapping,

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon JULI 2011 Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder

Detaljer

Alt er mulig! Produkter, Priser og MuLiGHeter Pr 1. MArs 2012

Alt er mulig! Produkter, Priser og MuLiGHeter Pr 1. MArs 2012 Alt er mulig! Produkter, priser OG MULIGHETER PR 1. MARS 2012 Kjære kunde Altibox fra SKL gir utrolige muligheter, både i dag og i tiden framover. På toppen av det hele kan du være trygg på at vi alltid

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter,

Detaljer

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

MORGENDAGENS BOLIGER FORTJENER MORGENDAGENS BREDBÅND.

MORGENDAGENS BOLIGER FORTJENER MORGENDAGENS BREDBÅND. MORGENDAGENS BOLIGER FORTJENER MORGENDAGENS BREDBÅND. 100% FIBER. ALLTID. 100% FIBER ER FREMTIDEN Mengden datatrafikk sprenger nye grenser hver dag, og med fiber sikrer vi oss morgendagens motorvei for

Detaljer

Brukerveiledning. for 3nets tjenester

Brukerveiledning. for 3nets tjenester Brukerveiledning for 3nets tjenester Tilkobling fibersentralen...side 2 Oppsett av Internett...side 4 Oppsett internett på ruter...side 4 Oppsett av epost- Outlook...side 7 Get TV App...side 8 Kanalvalg

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stigenga Borettslag Dato 28.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Stig Skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stigenga Borettslag Dato 28.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Stig Skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stigenga Borettslag Dato 28.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Stig Skole. Tilstede var 61 andelseiere og 9 med fullmakt til sammen 70 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Velkommen som fiberkunde hos. Eidsiva bredbånd

Velkommen som fiberkunde hos. Eidsiva bredbånd Velkommen som fiberkunde hos Eidsiva bredbånd Velkommen som fiberkunde hos Eidsiva bredbånd Dette heftet vil gi deg litt informasjon om arbeidet som skal gjøres for å få lagt fiber inn i boligen din og

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV ALTIBOX HJEMMETELEFONI 1 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bjerregaardsgate 29 Sameie OBOS Møtelokaler, sal 1 Hammersborg torg 1. Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak:

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bjerregaardsgate 29 Sameie OBOS Møtelokaler, sal 1 Hammersborg torg 1. Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bjerregaardsgate 29 Sameie Møtedato: 09.04.2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: OBOS Møtelokaler, sal 1 Hammersborg torg 1. Til stede: 31 seksjonseiere, 3 representert

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Emanuelfjell borettslag arrangeres 09.04.2013 kl. 19:00 i Vaktmestersentralens møterom, Romsås senter 6 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Sameiene Rykkinn Gommerud, Skytten, Løkken, Berger, Kleven, Åsjordet. Att: Eirik Jølle & Torgrim Fossbråten

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Sameiene Rykkinn Gommerud, Skytten, Løkken, Berger, Kleven, Åsjordet. Att: Eirik Jølle & Torgrim Fossbråten Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS Sameiene Rykkinn Gommerud, Skytten, Løkken, Berger, Kleven, Åsjordet. Att: Eirik Jølle & Torgrim Fossbråten 22. mars 2013 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring

Detaljer

Mens du venter på fiber fra Canal Digital. Installasjon av fiber

Mens du venter på fiber fra Canal Digital. Installasjon av fiber Fiber-brosjyre Versjon Q4 2013 Installasjon av fiber Når tiden for installasjon i hjemmet nærmer seg, kontakter Bredbåndspatruljen deg for å avtale tidspunkt for installering. Bredbåndspatruljen har med

Detaljer

Voss Fjellandsby Hytteigerlaget Fjellband 2.0

Voss Fjellandsby Hytteigerlaget Fjellband 2.0 Voss Fjellandsby Hytteigerlaget Fjellband 2.0 Tilbud på fiberbasert bredbånd og digital TV Bakgrunn På årsmøtet i VFHL 2012 ble temaet bredbånd i fjellandsbyen tatt opp igjen, og det var stor interesse

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Møtedato 29.05.2008 Møtetidspunkt 18:00 Møtested Fellesrommet, Thv. Meyers gt 5 Tilstede var 37 andelseiere Og 9 med fullmakt til sammen 46

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR og ADB 5812 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan du benytter opptaks-

Detaljer

Altibox fra Hålogaland Kraft: Produkter og priser

Altibox fra Hålogaland Kraft: Produkter og priser Altibox fra Hålogaland Kraft: Produkter og priser pr 1. DESEMBER 2011 memory HD PVR telefonsvarer HD OG 3D filmer over 200 kanaler 400/400 internett fotballpakke full sikkerhet Fiber gjør godt! Altibox

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stovner Borettslag Dato 18.04.2013 Kl. 18:00 Møtested: Stovner velhus Tilstede var 64 andelseiere og 7 med fullmakt til sammen 71 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Tilbud på kollektiv leveranse av tjenester mellom Østli Boligsameie og Get AS

Tilbud på kollektiv leveranse av tjenester mellom Østli Boligsameie og Get AS Tilbud på kollektiv leveranse av tjenester mellom Østli Boligsameie og Get AS Get tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. Innledning Dette tilbudet har som målsetning at boligsammenslutningen

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Oppdatert august 2009 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Ekstraordinært Sameiermøte

Ekstraordinært Sameiermøte Ekstraordinært Sameiermøte Gommerud Boligsameie, 22 mai 2014 kl. 18.00 Innkalling Finansiering av takomlegging GOMMERUD BOLIGSAMEIE Til sameierne: Det innkalles til ekstraordinært sameiermøte i Gommerud

Detaljer

venn med tv-tjenesten

venn med tv-tjenesten FASETT JUNI 2010 Altibox fra [partnerens navn her] er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Gneisvegen borettslag

Gneisvegen borettslag Gneisvegen borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling Dato 16.04.2012 kl. 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet a. Status frammøte: Ved møtets begynnelse

Detaljer

Kom i gang med din dekoder

Kom i gang med din dekoder HD 2840-C Kom i gang med din dekoder Digital HD-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no 1 Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen.

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling TV

Brukerveiledning Tilkobling TV SEPTEMBER 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling TV Alt du trenger å vite om bruken av TV 1 2 1 Koble til hjemmesentral S 4 2 Navigasjon ved hjelp av fjernkontroll

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Fritt valg! Bestill dine tjenester her og nå

Fritt valg! Bestill dine tjenester her og nå Fritt valg! Bestill dine tjenester her og nå TV Video On Demand Internett Telefoni Alt du ønsker deg. Kryss av for dine valg, og send det inn til oss så formidler vi din bestilling! Innen kort tid vil

Detaljer

Når bedriften skal velge bredbånd, velg et som har plass til fremtiden.

Når bedriften skal velge bredbånd, velg et som har plass til fremtiden. Når bedriften skal velge bredbånd, velg et som har plass til fremtiden. 100% fiber. alltid. Når bedriften skal velge bredbånd, velg et som har plass til fremtiden. Altibox Bedrift i dag og for fremtiden

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen borettslag avholdes 17.04.2012 kl. 18.00 i samlingssalen på Bjøråsen skole i Sverre Iversens vei 37 TIL BEHANDLING

Detaljer

JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 NAVIGASJON VED HJELP AV FJERN KONTROLL OG TASTATUR S 8 3 TV-PORTALEN OG DENS TJENESTER S 10 4 ALTIBOX TV OVERALT S 13 5 OPPTAKSDEKODER

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden

Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden Bredbåndstelefon Framtidige tjenester Video-on-demand Triple-play Digital-TV Trådløst Internett Nå legger vi fiberoptisk kabel der du bor! Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden Hva i all verden er

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Stang Terrasse Boligsameie avholdes onsdag 9. oktober 2013 presis kl. 18.00. Registreringen starter kl 17.30 på Etterstad videregående

Detaljer

<RESPID> Forbrukerundersøkelse om anvendelse av Internett og telefoni

<RESPID> Forbrukerundersøkelse om anvendelse av Internett og telefoni Forbrukerundersøkelse om anvendelse av Internett og telefoni Forbrukerundersøkelse om anvendelse av Internett og telefoni Takk for at du tar deg tid til å svare på dette skjemaet. Du svarer ved

Detaljer

Voss Fjellandsby Hytteigerlaget Fjellband 2.0

Voss Fjellandsby Hytteigerlaget Fjellband 2.0 Voss Fjellandsby Hytteigerlaget Fjellband 2.0 Tilbud på fiberbasert bredbånd og digital TV Agenda Gjennomgang Fjellband 2.0 Bakgrunn Jan Olav Heldal VFHL Innhold fra NextGenTel Jan-Petter Liby NextGenTel

Detaljer

Graving og kabling Brukerveiledning

Graving og kabling Brukerveiledning Graving og kabling Brukerveiledning 1 Dette må gjøres før hjemmesentralen installeres 2 Graving av grøft og legging av utvendig kabel 3 Boring og trekking av rør inn i huset 4 Plassering av hjemmesentral

Detaljer

Til stede fra Grefsen Stasjon Hus 1 Sameie var 15 seksjonseiere og 2 med fullmakt, til sammen 17 stemmeberettigede.

Til stede fra Grefsen Stasjon Hus 1 Sameie var 15 seksjonseiere og 2 med fullmakt, til sammen 17 stemmeberettigede. Protokoll fra ekstraordinært sameiermøte i Grefsen Stasjon Hus 1 Sameie og Grefsen Stasjon Hus 2 Sameie Dato: 26.11..2013 kl. 19:30. Møtested : Sagene Torshov seniorsenter, Treschows gate 2a. Til stede

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Tilstede var 157 andelseiere og 76 med fullmakt til sammen 233 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Januar 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Telefon 1 1 Omlegging av telefonkoblingen S 3 2 Kobling

Detaljer

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R Den fiberrike familien Fremtidssikker infrastruktur for rask kommunikasjon, Internett, digital-tv, telefoni, data, film, spill, arbeid, nytte og underholdning. Når

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER 1 OMLEGGING

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Nedre Stovner Borettslag avholdes 24.08.2015 kl. 19:00 i Stovner Kirke TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer