Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ekstraordinært sameiermøte"

Transkript

1 1 Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Sameiet Jordal Terrasse avholdes onsdag kl i Kampen menighetshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en person til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. FORSLAG A) Gjennomgang og valg av leverandør for TV og internett. Oslo, I styret for Sameiet Jordal Terrasse Åke Appelqvist /s/ Per Christian Ottesen /s/ Serife Celik /s/ Øyvind Hov /s/ Cecilie Vaagen Smestad /s/ I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig.

2 2. Gjennomgang og valg av leverandør for TV og internett 2 Bakgrunn for møtet I sameiermøte den ble styret bedt om å utarbeide et forslag til ny avtale om TV og internett, samt legge dette frem for et ekstraordinært sameiermøte i løpet av høsten Bakgrunnen var at styret la frem et forslag om ny avtale som sameiermøtet ikke mente var godt nok gjennomarbeidet. Dagens TV-avtale med Canal Digital koster kr 225 og inkluderer en enkel HD-dekoder. I tillegg har vi en rabattert avtale på leveranse av internett fra Canal Digital. Den billigste internettavtalen har en 25Mb/5Mb hastighet (ned/opp) og koster kr 349 pr måned. Dagens kostnad for TV og internett med billigste alternativ fra Canal Digital er kr 574 pr måned. Styret er av den oppfatning at denne avtalen er veldig dyr for beboerne, og anbefaler derfor at denne ikke videreføres, men at det inngås en ny avtale som omfatter både TV og internett. Det vil på sameiermøte bli stemt over leverandør, samt teknologi som skal benyttes. Vi anbefaler alle å sette seg inn i sakens dokumenter, samt delta på sameiermøtet enten ved personlig oppmøte eller ved å gi fullmakt til andre for å stemme. Styrets anbefalinger Styret har i møte den vedtatt å komme med følgende anbefalinger til sameiet. 1. Styret anbefaler at vi har en kollektiv avtale for leveranse av TV og internett 2. Styret anbefaler at vi oppgraderer til fibernett i sameiet 3. Styret anbefaler at vi velger Altibox som leverandør Begrunnelse for anbefaling om kollektiv avtale 70 % av dagens beboere har internett levert fra Canal Digital. I tillegg har flere beboere internett levert fra andre leverandører. Dette gir grunnlag for å anbefale en kollektiv internettavtale, der alle beboere får internett inkludert sammen med TV. En kollektiv avtale vil gjøre det rimeligere å oppgradere til høyere hastigheter på internett, for de som måtte ønske det. Begrunnelse for anbefaling av oppgradering til fiber I løpet av prosessen har styret blitt sikre på at det er i sameiets interesse å oppgradere dagens coaxnett til et fibernett. Dette begrunnes med følgende: 1. Det er nyeste og beste teknologi 2. Vi får i dag dekket hele investeringen (mellom kr 3-4 millioner) 3. Det er positivt ved videresalg / utleie 4. Vi eier internt spredenett etter bindingstid 5. Dette er en oppgradering som bør tas på et tidspunkt 6. Bytte av leverandør vil uansett innebære arbeid i samtlige leiligheter Begrunnelse for valg av Altibox I de tilbudene Styret har fått på fibernett, benyttes det ulik teknologi fra alle leverandørene. Den praktiske betydningen for sameiet er at hvis vi etter bindingstiden med en valgt leverandør ønsker å bytte til annen leverandør, vil dette medføre enkelte teknologiske endringer. Dette gjelder ikke selve fiberkabelen til leilighetene, men fysiske bokser som brukes i oppsettet. Styret har valgt og ikke rangere de ulike teknologiene som tilbyderne bygger sine fibernett på, da dette har mindre betydning for den enkelte beboer. Alle leverandørene Styret har innhentet tilbud fra er store, solide og profesjonelle aktører. Begrunnelsen for valget av Altibox er følgende: 1. Altibox har i henhold til uavhengige målinger vært best på service siste fire år 2. Altibox sitt tilbud er rimeligst på basistjenesten 3. Altibox er generelt rimeligst ved oppgradering til hurtigere hastigheter 4. Altibox er Norges største og mest erfarne leverandør av fiber til privatpersoner

3 3 Avstemming Styrets målsetting er at vi i sameiermøtet den 27. november vedtar en ny kollektiv avtale om leveranse av TV- og internett-tjenester til sameiet. Tilbudene vi skal stemme over benytter ulike nett coax og fiber, og vi ser det derfor hensiktsmessig å ha flere avstemminger for å komme frem til valgt leverandør dersom sameiermøtet ønsker å inngå ny avtale. Avstemming Sameiet stemmer over om vi skal inngå nye felles avtale som inkluderer TV og internett. (Krever 2/3 flertall av de fremmøtte) Avstemming Sameiet stemmer over om vi skal ha coax- eller fibernett. Avstemming Sameiet stemmer over tilbyderne av tjenester i henhold til resultatet av første avstemming. Avstemming Hvis 2. avstemming ikke gir et rent flertall til en av leverandørene, blir det en tredje avstemming mellom de to tilbyderne som fikk flest stemmer ved 2. avstemming. Kravspesifikasjon til leverandørene Styret har stilt samme kravspesifikasjon til alle leverandørene. Det er ikke stilt krav om teknologi, så vi har akseptert tilbud på både coax- og fibernett. Vi har bedt om tilbud på følgende: TV-løsning med HDPVR-dekoder Internett basishastighet (2 Mb) Leverandøren må stå for hele investeringen i infrastruktur Teknologiske løsninger Det er i praksis to forskjellige teknologiske løsninger som tilbys. Alle løsningene innebærer fibernett inn til sameiet. Forskjellen er hvordan signalet transporteres videre innad i sameiet. Et coax-basert anlegg innebærer at fibersignalet konverteres til et signal som kjører gjennom eksisterende coax anlegg, og som deretter konverteres til et signal via kabelmodemet som igjen kan kobles til pc/ruter. Et fiber-basert anlegg innebærer at fibersignalet går helt inn i leiligheten hvor det sitter en hjemmesentral som konverterer signalet slik at PC, dekoder og andre enheter kan kobles til. Fordeler og ulemper med coax basert løsning Fordeler Vi har løsningen i sameiet i dag Krever minst tilpasning av eksisterende anlegg Analogt signal som gjør at man kan se TV uten dekoder Ulemper Gammel teknologi Teknologiske begrensninger mht hastigheter Ikke like internetthastigheter for opp- og nedlastning

4 Fordeler og ulemper ved en fiberbasert løsning Fordeler Nyeste teknologi Tilnærmet ubegrensede hastigheter på internett Lik hastighet på opp- og nedlastning Er et positivt argument både ved salg og utleie av leilighet Ulemper Alle leiligheter vil få en ekstra boks på veggen for konvertering av signal 4 Tilbydere Styret har innhentet tilbud fra, og hatt møter med fire leverandører: Canal Digital Get Altibox Lynet Internett I tillegg har vi hatt befaringer av det tekniske anlegget sammen med alle leverandørene. Styret har sett på muligheten for å ha to forskjellige leverandører. Det vil si en for TV og en for internett. Dette var bakgrunnen for at Lynet ble bedt om å komme med tilbud. Styret har allikevel valgt å se bort fra denne løsningen, da dette gir et vesentlig dyrere basistilbud enn å ha en leverandør for begge tjenestene. Dette betyr at vi har valgt å se bort fra tilbudet fra Lynet som kun tilbyr internett (fiber). Fra de gjenstående tre leverandørene har vi fått fem tilbud. Tilbudene skiller mellom teknologi i valg av nett her står det mellom dagens coaxnett og et nytt fibernett. Det er kun Canal Digital som kan benytte coaxnettet slik det står i dag. Alle de andre tilbudene vil innebære investeringer, samt arbeid inne i leilighetene. Oversikt over tilbud Alle leverandørene har gitt tilbud i henhold til vår kravspesifikasjon. Canal Digital ga i utgangspunktet kun et tilbud på fiber, og Get ga i utgangspunktet kun et tilbud på coax. Begge har etter oppfordring i fra Styret kommet med tilbud på henholdsvis coax- og fibernett. Altibox leverer kun løsning på fiber. Get har gitt oss forskjellige priser på henholdsvis coax- og fibernett, mens Canal Digital tilbyr tilnærmet samme pris, uavhengig av coax- eller fibernett. Det vil si at vi prismessig har fire forskjellige tilbud, men fem løsninger. Alle tilbudene inneholder leverandørens beste HDPVR-dekoder (med unntak for Get coax), i tillegg til en basishastighet på internett. TV-pakkene er relativt like i størrelse og innhold. Prismessig er det derfor to faktorer som skiller leverandørene: 1. Prisen på grunnpakken for TV med basis internett 2. Prisen for å oppgradere internettlinja til høyere hastighet Altibox har den rimeligste løsningen for sameiet når det gjelder basistilkobling. For de som vil oppgradere nettet kan det se ut som om coax er rimeligst, men dette er ikke direkte sammenlignbart med fiber, da opplastningshastigheten er vesentlig lavere. Når vi sammenligner med Get Box II så er Coax ikke noe spesielt rimeligere.

5 5 Skjematisk oversikt over tilbudene Tilbudene inkluderer leverandørens beste TV-dekoder med opptaksfunksjonalitet. Unntaket er Get coaxnett, hvor det tilbys to dekodere (Get Box II og HD PVR) til ulik pris. Grunnpakke med basis internett hastighet betales gjennom sameiet. Kostnaden for oppgradering av nett og dekoder betales av den enkelte beboer. Fibernett Coaxnett Produkt Altibox Get Canal Digital Canal Digital Get med Get Box II Get med HD PVR Grunnpakke med TV og basis internett Hastighet i ( ) 259,- (2/2 Mb) 269,- (2/2 Mb) 321,- (2/2 Mb) 314,- (2/1 Mb) 418,- (2/1 Mb) 249,- (2/1 Mb) Grunnpakke med TV og hurtigere internett 588,- (25/25 Mb) 498,- (10/10 Mb) 590,- (25/25 Mb) 583,- (25/5 Mb) 567,- (10/4 Mb) 398,- (10/4 Mb) Grunnpakke med TV og enda hurtigere internett 588,- (25/25 Mb) 618,- (30/30 Mb) 590,- (25/25 Mb) 583,- (25/5 Mb) 597,- (30/5 Mb) 428,- (30/5 Mb) Grunnpakke med TV og veldig hurtig internett 658,- (60/60 Mb) 718,- (70/70 Mb) 670,- (50/50 Mb) 663,- (50/10 Mb) 647,- (70/5 Mb) 478,- (70/5 Mb) Grunnpakke med TV og ekstremt hurtig internett 758,- (100/100) 1.038,- (120/120) 770,- (100/100) 763,- (100/10) 907,- (120/10) 738,- (120/10)

6 Oppsummering av de forskjellige tilbudene 6 Altibox Altibox er Norges største leverandør av TV og Internett via fiber. De er eid av Lyse Energi AS og leverer TV og internett via 36 partnere i Norge. Viken fiber er største partner i Altibox, og sameiets leverandør av Altibox. Det er de som vil stå for installasjon av nettet. Viken fiber er eid av Lyse Energi og Energiselskapet Buskerud. Fibernett 2 fiberkabler inn i hver leilighet 5 års binding, etter dette eier vi nettet Digital-tv med 55 kanaler HD-PVR dekoder Internett 2/2 mb Trådløs router inkludert Månedspris for sameiet kr 259 Oppgraderingskostnader (betales av den enkelte beboer) 25/25 kr /60 kr /100 kr /200 kr /400 kr For øvrig informasjon kan dere se vedlagt tilbud samt leverandørens nettsider. Canal digital Canal Digital Kabel TV er et heleid Telenor selskap og Norges største kabel/fiber leverandør. Tilbud på både rent fibernett, eller beholde eksisterende coax Prisene med oppgradering er de samme uansett hva vi velger 3 års binding, etter dette eier vi nettet Digital-tv med 32 kanaler i grunnpakke samt 15 valgfrie kanaler HD-PVR dekoder (nyeste versjon) Internett 2/2 mb Månedspris for sameiet kr 321 (ved fiber), kr 316 (ved coax) Oppgraderingskostnader (betales av den enkelte beboer) 25mb/25mb (coax 25mb/5mb) kr mb/50mb (coax 50mb/10mb) kr mb/100mb (coax 100mb/10mb) kr 449 For øvrig informasjon kan dere se vedlagt tilbud samt leverandørens nettsider. kabel.canaldigital.no

7 7 Get Get er i følge seg selv Norges mest spennende digital-tv og bredbåndsleverandør med over 40 års erfaring i bransjen. Get er eid av solide internasjonale investeringsselskap. Get Fiber Fibernett 5 års binding, etter dette eier vi nettet Digital-tv med 20 kanaler i grunnpakke samt 20 valgfrie kanaler Get box II IP dekoder (Nyeste HD-PVR dekoderen til Get) Internett 2/2 mb Trådløs router inkludert Månedspris for sameiet kr 269 Oppgraderingskostnader (betales av den enkelte beboer) 4mb/4mb kr mb/10mb kr mb/30mb kr mb/70mb kr mb/120mb kr mb/200mb kr 2329 Get Coax Coaxnett, men de må gjøre investeringer på cirka kr års binding på avtalen Digital-tv med 20 kanaler i grunnpakke samt 20 valgfrie kanaler HD-PVR dekoder (kan oppgraderes til Get Box II av beboer for et tillegg) Internett 2/1 mb Månedspris for sameiet kr 289 Oppgraderingskostnader (betales av den enkelte beboer) Get Box II kr 129 4/2 kr 79 10/4 kr /10 kr /10 kr /10 kr /10 kr 1299 For ytterligere informasjon kan dere se vedlagte tilbud samt leverandørens nettsider.

8 8 Registreringsblankett ved ekstraordinært sameiermøte i Sameiet Jordal Terrasse Fyll ut med blokkbokstaver og lever blanketten ved inngangen til møtelokalet. Eierens navn: Eierens adresse: Leilighetsnummer: I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Dersom du benytter deg av fullmaktsretten, må både ovenstående registreringsdel og nedenstående fullmakt fylles ut: Eier av boligen gir herved fullmakt til: FULLMAKT Fullmektigens navn : å møte i ekstraordinært sameiermøte i Sameiet Jordal Terrasse.. Eiers signatur (Dato)

9 Jordal Terrasse - Koblet på framtiden. Med fiber fra Altibox Med fiber fra Altibox får du en av verdens mest erfarne leverandører på fiber til ditt hjem. Vi har levert fiber til hjemmet siden Det finnes omtrent ingen i verden med lengre erfaring enn oss. Derfor kan du være trygg på at avansert teknologi fra oss blir brukervennlige og stabile tjenester hos deg. Altibox er Norges største leverandør av fibernett til hjemmet. Gjennom vårt nettverk av 36 partnere i Norge har vi dekning i 200 kommuner, med over boliger tilknyttet nettet. Ingen har så fornøyde kunder som oss. Norsk kundebarometer kårer oss til best i vår bransje i 2011, 2012 og EPSI rating, som gjør tester i 22 land i Europa, viser at vi ligger soleklart foran alle våre konkurrenter i 2010, 2011, 2012 og Etter endt bindingstid blir fibernettet boligsammenslutningens eiendom.. Boligsammenslutningen kan da velge leverandør på det åpne marked og har da en valgfrihet som ikke tidligere har vært mulig. Tilbudet til boligsammenslutningen Pris for pakken Digital TV, inkludert 55 kanaler og markedets minste HD-PVR Internett 2/2, inkludert trådløs router Total pris kr 259,- Fibernett, installasjon og den gode følelsen kr 0,- Kort om tv-tjenestentjenesten fra Altibox: Digital-TV til alle beboere, HD-PVR dekoder inkludert og ferdig installert i alle boenheter. Ca 55 kanaler Opptak fra alle kanaler, serieopptak og opptak fra 2 kanaler mens man ser på en 3. kanal. Pause og spoling i live tv. En unik, interaktiv tv-portal med mange nyttige tjenester. De vanlige norske radiokanalene. SHOUTcast internett radio med flere tusen radiokanaler via tv. Tilgang til 1000-vis av filmtitler via Altibox filmleie. Tilgang til barnevennlige spill via TV-portal TV-guide (Kåret til den beste i Norge av Dinside.no) Digital peis og akvarium som bakgrunnsbilde Egen informasjonsportal direkte på tv for bruk i boligsammenslutningen. Altibox Chill TV på din pv, mac, ipad eller smarttelefon, inkludert til alle. Mulighet for Altibox BEAT musikk på din tv, nettbrett, pc, mac og mobil. Tjenester inkludert i vårt tv-univers: Interaktiv tv-portal TV-portalen er inngangsporten til alle våre tv- tjenester. Portal hvor boligselskapet kan kommunisere med beboerne. Digital peis og akvarium. Spill for barn. Bruksanvisning integrert.

10 HD-PVR opptaksdekoder Ta opp to kanaler samtidig som du ser på en tredje kanal. Planlegg opptak inntil 14 dager i forveien. Ta opp alle episoder av serier automatisk. Pause og spole i live tv-sendinger. sendinger. Ekstra dekoder kr 49,- pr mnd, ekstra HD-PVR HD dekoder kr 99,- Ta opp via nettet og våre apps Last ned app til iphone, ipad eller android og ta opp direkte. Bruk vår tvguide på nettet for å programmere opptak via din pc. Våre apper ligger gratis tilgjengelig i appstore og google play. Altibox filmleie 1000-vis vis av filmer og serier tilgjengelig ved et knappetrykk. SD, HD og 3D kvalitet, via tv eller via nettet. Ingen har så gode ode avtaler som Altibox. Det betyr prioritert tilgang til de fleste filmerr samtidig som de kommer på dvd. Shoutcast radio 1000-vis av radiokanaler. Organisert etter sjanger. Ta inn radio fra alle verdens land. Nisjeradio også fra Norge. Altibox tv overalt Se tv på din ipad, iphone og pc. Lei film via din pc eller ipad. Bruk som ekstra tv i boligen eller ta med kanalene på hytta. Altibox fotballportal Tippeliga, Barclays Premier League m.m Alle kampene i Barclays Premier League sendes i HD. Få tilgang til vårt enorme bibliotek hvor kamper ligger tatt opp. Følg ditt favorittlag og se all statistikk og alle opptak Altibox BEAT Musikktjenesten med millioner av låter. Spill av via tv, pc, mac, iphone, ipad eller android. Ta med deg musikken fra ra sted til sted med spillelister. spillelister

11 TV2 SUMO TV2s programarkiv direkte på din tv, pc og ipad. ipad Flere utenlandske serier. Enkelt og intuitivt grensesnitt tilpasser din tv. tv Ekstra kanaler Altibox har Norges bredeste kanaltilbud med over 200 kanaler totalt. Komplett liste finnes på vikenfiber.no Kort om internett-tjenesten tjenesten fra Altibox: Tjenester inkludert i kollektiv internett-leveranse internett Hastigheten 2/2 Mbit/s til alle beboere. Lynrask internett nett levert over ekte fibernett. Enkelt, rimelig og best. Like lynraskt begge veier. Last opp bilder og dokumenter, jobb på hjemmekontor og bruk skytjenester som Altibox Memory, icloud, Dropbox og Skydrive i hastigheter du ikke skulle tro var mulig. Fremtidsrettet, dsrettet, du kan enkelt oppgradere til fantastiske hastigheter tilpasset ditt behov. Trådløs router inkludert, ferdig montert av oss. Sikkerhetspakken Norman Security Suite følger med gratis i ett år. 5 epost-adresser adresser følger med. Egne dedikerte spillservere re i vårt nett for ultimat ytelse. Tjenesten Altibox Memory med 5 GB lagringsplass. Tjenester den enkelte bestiller selv: Internett 25/25 Mbit/s kr 299,299, Internett 60/60 Mbit/s kr 399,399, Internett 100/100 Mbit/s kr 499,499, Internett 200/200 Mbit/s kr 999,Internett 400/400 Mbit/s kr 1499,1499, Kort om telefon-tjenesten tjenesten fra Altibox: Hjemmetelefon fungerer helt som en vanlig hjemmetelefon du benytter et vanlig telefonapparat og beholder ditt gamle nummer. Med Altibox LOOP installerer du en app på smarttelefonen smarttelefonen eller nettbrettet ditt og kan ringe fra hjemmetelefonen jemmetelefonen med din mobil! Altibox hjemmetelefon kr 140, Gratis tellerskritt til alle lle fasttelefoner i hele Norden En telefonlinje og ditt gamle telefonnummer, eller et nytt nummer Spesifisert oversikt over samtaler og forbruk på nettsiden Telefonsvarertjeneste Viderekoblingstjeneste Altibox Loop app for fast telefon for nettbrett og smarttelefon smart Opprinnelsesmarkering

12

13

14

15

16 Tilbud på leveranse av tjenester, service og vedlikehold samt nødvendig modernisering av dagens kabel-tv nett fra Get

17

18

19

20 Tilbud på leveranse av tjenester, service og vedlikehold samt etablering av GPON Fibernett fra Get

21

22

23

Er du interessert i ekte fiberbredbånd til deres gård uten investeringer?

Er du interessert i ekte fiberbredbånd til deres gård uten investeringer? LYNET INTERNETT Er du interessert i ekte fiberbredbånd til deres gård uten investeringer? VI GIR DEG EKTE FIBERBREDBÅND Lynet Internett leverer ekte fiberbredbånd helt frem til gården deres uten investeringer

Detaljer

Nordby Antennelag. Infrastruktur

Nordby Antennelag. Infrastruktur Nordby Antennelag Infrastruktur Saken TV TV2 ser stort sett lik ut om den leveres av CanalDigital, Get eller Altibox Betjeningen av kanalene kan være litt forskjellig Bredbånd TV opptak over nett kommer

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

fyller inn bestillingsskjema. Mandag 14. mars onsdag 16. mars Homebasee består av 10 valgfrie velge hvilke Bredbånd som er vedlagt.

fyller inn bestillingsskjema. Mandag 14. mars onsdag 16. mars Homebasee består av 10 valgfrie velge hvilke Bredbånd som er vedlagt. Viktig informasjon til alle beboere i Skovbakken BRL fra Styret og Homebasee TIL BEBOERE I SKOVBAKKEN B Styret i Skovbakken BRL har inngått avtale med Multinett for kollektiv leveransee av TV samtt individuell

Detaljer

Vi har utviklet den nye boligstandarden for smarthus

Vi har utviklet den nye boligstandarden for smarthus Vi har utviklet den nye boligstandarden for smarthus SAMMEN ER VI SMARTERE Med Smartly Enabled samarbeider Smartly med de fremste produsentene i boligmarkedet. Smartly Enabled produkter er spesielt tilrettelagt

Detaljer

Ny TV-hverdag venter deg

Ny TV-hverdag venter deg Digital-TV: Hvilket utstyr bør du ha? Hvilken kanal-leverandør bør du ha? Når bør du slå til? Ny TV-hverdag venter deg TVANG: Om et par år kan TV-en din bli svart. Du tvinges til å velge blant nye digitale

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke. Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23

Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke. Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23 Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og

Detaljer

Hold orden på kundene i skyen

Hold orden på kundene i skyen -systemer Hold orden på kundene i skyen Test av fem webbaserte -systemer Et -system på nettet gir deg oversikt over kunder og avtaler fra hvor som helst. Du kan bruke smarttelefn, nettbrettet eller pc-en.

Detaljer

Tilbud om. Hjemme-PC. til ansatte i Telenor

Tilbud om. Hjemme-PC. til ansatte i Telenor Tilbud om Hjemme-PC til ansatte i Telenor Frist for bestilling: 6. januar 2004 - 2 - Tilbud om hjemme-pc til ansatte i Telenor Hvorfor hjemme-pc? Telenor ønsker å bidra til at du skal utvikle dine kunnskaper

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon FORNØYD MEDLEM: «Merker verdien av gode rabattordninger!» side 3 SMB magasinet Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester for SMB Tjenester AS Nr. 1.

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

9regnskaps- løsninger. Slik har vi testet STORTEST:

9regnskaps- løsninger. Slik har vi testet STORTEST: PC World REGNSKAP Computerworld 29 Økonomisystemer for deg som driver alene Et enkeltpersonforetak er en del av privatøkonomien til eieren, og det er viktig at du selv har kontroll så du ikke setter hus

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Brukerveiledning Get box HD PVR

Brukerveiledning Get box HD PVR Brukerveiledning Get box HD PVR Hurtigvalg Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at du raskt og enkelt kan ta kontroll over TV-kvelden. Nedenfor gir vi deg en kort forklaring på noen

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/59 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/59 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer