Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte i Østli Boligsameie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte i Østli Boligsameie"

Transkript

1 ØSTLI BOLIGSAMEIE Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte i Østli Boligsameie Mandag 1. desember 2008, kl. 19:00 i Fellesrommet. Saksliste: 1. Konstituering. a) Valg av møteleder b) Valg av møtereferent c) Godkjenning av innkallingen d) Godkjenning av eventuelle fullmakter e) Valg av to sameiere til å undertegne protokollen 2. Oppgradering av kabel TV-anlegget. (Se vedlegg 1-6) Styret ber om følgende vedtak: Sameiet vedtar nødvendig oppgradering av anlegget innenfor en ramme av kr ,- basert på oppgraderingstilbud 3. VEL MØTT NB! Etter at det formelle sameiemøtet er avslutte, avholdes et beboermøte hvor ordet er fritt. Heggedal, 21. November 2008 Styret

2 Ex.ord. sameiemøte Avstemming om vi skal gå for en oppgradering av intern kabel TV anlegg 2. Status og informasjon om videre framdrift vedrørende vannlekkasjesaken 1. Avstemming om vi skal gå for en oppgradering av intern kabel TV anlegg Get holder på å oppgradere internt kabel TV anlegg i Heggedal og i den forbindelse har Østli Boligsameiet fått et oppgraderingstilbud på kr. 995, pr. husstand eller totalt kr , Det ex.ord.årsmøte må ta stilling til om sameiet skal gå for en oppgradering til kr , eller ikke. Hvis resultatet blir nei, vil Get bli nødt til å si opp avtalen vår, jf. Pkt i avtalen. Informasjon fra Get: Årsaken til at deres sameie har fått tilsendt tilbud om oppgradering av intern anlegget er at det pågår oppgradering av kabelnettet i deres område, og da må alle enkelthusstander og boligsammenslutninger også oppgradere sine interne kabelnett til samme standard som resten av nettet for å fortsatt kunne motta signaler fra Get etter at oppgraderingsprosjektet i området er ferdig. Oppgraderingen gir boligsammenslutningene og enkelthusstandene tilgang til nye tjenester og bedre kvalitet på signalleveransen. Forutsetningen for dette er at også boligsammenslutningene og enkelthusstandene oppgraderer sitt interne nett slik at det blir klargjort for å kobles på Gets nye hovednett. Tilbud om oppgradering med tilhørende pristilbud sendes til boligsammenslutningene ut fra befaringer utført i den enkelte boligsammenslutning av entreprenørfirma som er ansvarlig for å gjennomføre oppgraderingen. Get subsidierer hele eller deler av oppgraderingen avhengig av hvilket pristilbud boligsammenslutningen velger, ved å inngå kollektiv avtale på en eller flere tilleggstjenester fra Get. I pristilbudet er det spesifisert hva som må moderniseres i deres nett for at dere skal kunne kobles på Gets oppgraderte nett, og hva oppgraderingen koster. I tilbudet om oppgradering følger også et varsel om oppsigelse av kabel tv avtalen dersom boligsammenslutningen ikke ønsker oppgradere internnettet eller på annen måte ikke kan bekrefte at internnettet vil bli oppgradert. Bakgrunnen for dette varselet er at ved nybygg og oppgraderinger av kabel TV nett følger Get en bransjestandard kalt IEC [1]. Standarden setter klart definerte grenser for uønsket utstråling, støy og forstyrrelser, tekniske krav til komponenter, krav til el sikkerhet osv. IEC standarden fastsetter at Get har ansvaret for at tjenesteleveransene skjer i henhold til standarden i hele nettet til og med antennekontaktene hos sluttbrukerne. Kravene i standarden Get følger medfører derfor at også boligsammenslutningens del [1] IEC = International Electrotechnical Commission. Se:

3 av nettet må oppgraderes for å sikre kvaliteten hjem til hver enkelt forbruker. Get kan dessverre derfor ikke opprettholde signalleveransen til boligsammenslutninger som ikke ønsker oppgradere internnettet sitt til samme standard som resten av nettet, og vi er pliktet til å opplyse skriftlig om at avtalen vil bli sagt opp med tre måneders varsel dersom boligsammenslutningen ikke inngår avtale om oppgradering av internanlegget. Dette er ikke ment som en trussel om oppsigelse dersom sameiet ikke bestiller oppgradering, men en redegjørelse over hva som er nødvendig for at Get skal kunne opprettholde signalleveransen til deres sameie etter oppgraderingen av kabelnettet i området er gjennomført. Hva som skal gjøre oss dere er følgene: Eksisterende kabler beholdes med mindre de er skadet. passivt materiell som fordelere og avgrenere blir byttet, antennekontakt kontrolleres og byttes. Forsterkere justeres slik at hver leilighet mottar riktig signalnivåer, alle kabler blir merket for senere service Dokumentasjon over anlegget blir utarbeidet og oversendt kunde 2. Status og informasjon vedrørende vannlekkasjesaken

4 Østli Boligsameie Asker og Bærum Boligbyggelag Postboks SANDVIKA Get Maridalsveien 323 Postboks 4400, Nydalen N-0403 Oslo Norway Att: Styret T Oslo 19 juni 2008 Get bygger nytt digitalt kabel-tv og bredbåndsnett i deres område Nå er kartleggingen av det eksisterende kabel-tv nettet i deres område fullført, og vi informerer med dette om at vi nå starter oppgraderingen av vårt hovednett. Oppgraderingen vil bety at dere får tilgang til nye tjenester og at kvaliteten på våre leveranser til dere blir bedre. Forutsetningen for dette er at dere også oppgraderer deres interne nett, slik at det blir klargjort for å kobles på vårt nye hovednett. I det videre gir vi dere flere alternative tilbud på slik oppgradering. For boligsammenslutninger vil et slikt moderne oppgradert internt nett ha stor verdi og gi den enkelte husstand tilgang til de beste tjenestene innfor TV, Bredbånd og Telefoni. Vi subsidierer hele eller deler av deres kostnader for slik oppgradering, avhengig av hvilket tilbud som passer deres best. I Pristilbud oppgradering er det spesifisert hva som må moderniseres i deres nett for at dere skal kunne koble dere på vårt oppgraderte nett, og hva dette koster. Vi har laget 4 alternative tilbud til dere. Oppgraderingen av nettet starter i løpet av få uker, og ber derfor om at vi får deres tilbakemeling på tilbudet i løpet av 60 dager. Dersom fristen blir for kort ber vi om at dere kontakter undertegnede slik at vi finner frem til en passende løsning for dere. Vi gjør det enkelt for dere: 1. Styret må beslutte hvilket av de 4 nedenstående pristilbudene som passer for deres boligsammenslutning. 2. Velg om dere ønsker å inngå kollektiv avtale på 1, 2 eller 3 tjenester fra Get. Vi subsidierer i så fall hele eller deler av oppgraderingen av deres interne nett. 3. Velger dere en kollektiv avtale med 1, 2 eller 3 tjenester, må styret deretter beslutte hvilket alternativ av de enkelte tjenestene dere ønsker (se Valg av tjenester og Prisliste tjenester) 4. Fyll ut vedlagte bestillingsskjema og send inn i vedlagte svarkonvolutt der porto er betalt. 5. Legg ved beboerliste med navn, adresse, leilighetsnummer og telefonnummer i konvolutten.

5 Pristilbud oppgradering av boligsammenslutningens interne nett For at boligsammenslutningen skal kunne motta tv-signaler etter at det nye hovednettet er oppgradert, må boligsammenslutningen oppgradere sitt interne nett til tilsvarende standard (IEC ). Vårt tilbud omfatter de oppgraderinger som er nødvendige på deres interne nett i henhold til nedenstående spesifisering. Alle kabler sjekkes for støy og stråling, og byttes ved behov Alle fordeler og avgrenere sjekkes og byttes ved behov Antennekontakter sjekkes og byttes ved behov Tilknytning og innmåling av boligsammenslutningens interne nett til det nye digital-tv og bredbåndsnettet etter Post og Teletilsynets krav. Alle kabler blir merket for senere service. Dokumentasjon over anlegget utarbeides og overleveres boligsammenslutningen. Dersom en eller flere husstander ikke har hatt installert kabel-tv tidligere, vil prisen for disse være kr ,- inkl. mva. Oppgradering og tilkobling til det nye nettet koster kr 1 695,- inkl. mva. pr. husstand. Ved å bestille kollektive tjenester utover den analoge grunnpakken, vil Get subsidiere hele eller deler av oppgraderingen og dere vil oppnå gode rabatter på tjenestene. Vi har laget følgende 4 tilbud på oppgraderingen. Oppgraderingstilbud 1 Dette pristilbudet forutsetter at boligsammenslutningen inngår en kollektiv avtale på Get digital-tv, Get bredbånd og Get telefoni. (Se vedlagte brosjyre Valg av tjenester, Get trippel). Antall husstander: 33 Kostnad per husstand inkl mva kr 0,- Total oppgraderingspris inkl mva kr 0,- Oppgraderingstilbud 2 Dette pristilbudet forutsetter at boligsammenslutningen inngår en kollektiv avtale på to av følgende tjenester: Get digital-tv, Get bredbånd eller Get telefoni. (Se vedlagte brosjyre Valg av tjenester). Antall husstander: 33 Kostnad per husstand inkl mva kr 595,- Total oppgraderingspris inkl mva kr ,- Oppgraderingstilbud 3 Dette pristilbudet forutsetter at boligsammenslutningen inngår en kollektiv avtale på en av følgende tjenester: Get digital-tv, Get bredbånd eller Get telefoni. (Se vedlagte brosjyre Valg av tjenester). Antall husstander: 33 Kostnad per husstand inkl mva kr 995,- Total oppgraderingspris inkl mva kr ,- 1 IEC = International Electrotechnical Commission. Se:

6 Oppgraderingstilbud 4 Dette pristilbudet forutsetter at boligsammenslutningen opprettholder nåværende avtale på grunnpakken på kabel-tv. Antall husstander: 33 Kostnad per husstand inkl mva kr 1 695,- Total oppgraderingspris inkl mva kr ,- Tilbud på kollektive produkter for deres boligsammenslutning Vi har gleden av å tilby deres boligsammenslutning følgende priser ved inngåelse av kollektiv avtale på våre produkter. Valget av kollektive produkter påvirker pristilbudet på oppgradering.. Get digital-tv 209,- pr. mnd. pr. husstand.(199,- 36 måneders avtale ) Get bredbånd 99,- pr. mnd. pr. husstand.(internett hastighet 800/800) Get telefoni 99,- pr. mnd. pr. husstand.(freetime) For ytterligere detaljer om de enkelte produktene, se vedlagte produktbeskrivelser. Hver enkelt beboer kan selv abonnere på andre tjenester og blir i så fall fakturert for disse direkte. Leverings- og betalingsbetingelser Leveringsbetingelser: Det tas forbehold om at nødvendige tillatelser til fremføring via vår planlagte trasé blir gitt. Dette gjelder både offentlige og private tillatelser. Betalingsbetingelser: Faktura sendes etter at oppgraderingen er ferdigstilt i hht avtale, med 15 dager betalingsfrist. Avtalen forutsetter felles fakturering av den totale tilbudssummen. Alle priser i tilbudet er oppgitt inklusive merverdiavgift, med mindre annet er spesifisert. Boligsammenslutningens ansvar Boligsammenslutningen er ansvarlig for å gi entreprenøren adgang til husstandene og å gjøre beboerne oppmerksomme på at møbler må flyttes der kabel/kontakt skal monteres. Selv om entreprenøren ikke har fått adgang til samtlige husstander, etter 2 varsler fra boligsammenslutningen, har boligsammenslutningen ikke rett til å holde hele eller deler av betalingen for oppgraderingen tilbake. Eventuelle ekstraarbeider i denne forbindelse vil bli utført etter regning og fakturert den husstanden det gjelder. I forbindelse med aktivering av kollektive tjenester, må Get komme i kontakt med den enkelte beboer. Boligsammenslutningen er derfor ansvarlig for å fremskaffe nødvendig beboerliste som inneholder navn, adresse, H-nummer (for eksempel H0101), og telefonnummer.

7 Varsel om oppsigelse Ved nybygg og oppgraderinger av kabel-tv nett følger Get bransjestandarden IEC Standarden setter klart definerte grenser for uønsket utstråling, støy og forstyrrelser, tekniske krav til komponenter, krav til el-sikkerhet, osv. IEC-standarden fastsetter dessuten at den overordnede leverandør av tjenester, i dette tilfellet Get, har ansvaret for at tjenesteleveransene skjer i henhold til standarden i hele nettet til og med antennekontaktene hos sluttbrukerne. Kravene i standarden Get følger medfører derfor at også boligssammenslutningens del av nettet må oppgraderes for å sikre kvaliteten hjem til hver enkelt forbruker. På bakgrunn av dette må vi informere om at hvis tilbudet om oppgradering av eget nett ikke er av interesse, eller dere på annen måte kan bekrefte at nettet vil bli oppgradert, kan vi dessverre ikke opprettholde vår leveranse, og eksisterende avtale vil i så tilfelle bli sagt opp med tre måneders varsel. En slik oppsigelse vil bli sendt fra oss ved utløpet av tilbudsfristen, dersom ikke enighet om oppgradering er avklart. Vi ser fram til deres bestilling innen 60 dager Dette tilbudet er gyldig i 60 dager fra tilbudets dato. Vi håper boligsammenslutningen ønsker å tilknytte seg det oppgraderte digital-tv og bredbåndsnettet, og ser fram til å motta deres bestilling innen 60 dager. For ytterligere informasjon vennligst kontakt undertegnede. Med vennlig hilsen Get - Thomas Ekdahl Account Manager Network Upgrade Tel : Tel2 : (sentralbord) Fax : Mob : IEC = International Electrotechnical Commission. Se:

8

- Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale!

- Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale! INNKALLELSE TIL MEDLEMSMØTE I NORDRE NES VELF. STED: MARIE TRESCHOW TID: ONSDAG 5. NOVEMBER KL. 19:00. - Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale! Bakgrunn for endringsforslag

Detaljer

19.11.2007 SIDE 1 AV 3 TILBUD PÅ SIGNALLEVERANSE OG BYGGING AV INTERN-NETT

19.11.2007 SIDE 1 AV 3 TILBUD PÅ SIGNALLEVERANSE OG BYGGING AV INTERN-NETT TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS Ospelien Brl V/ LARS PETTER HOLGERSEN LILLEHATTEN 218 5148 FYLLINGSDALEN TILBUDET OMFATTER: SIGNALLEVERANSE OG FREMFØRING TIL GRENSESNITT FERDIGSTILLELSE AV 862 MHz

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte 1 Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Sameiet Jordal Terrasse avholdes onsdag 27.11. 2013 kl. 18.00 i Kampen menighetshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Sameiene Rykkinn Gommerud, Skytten, Løkken, Berger, Kleven, Åsjordet. Att: Eirik Jølle & Torgrim Fossbråten

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Sameiene Rykkinn Gommerud, Skytten, Løkken, Berger, Kleven, Åsjordet. Att: Eirik Jølle & Torgrim Fossbråten Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS Sameiene Rykkinn Gommerud, Skytten, Løkken, Berger, Kleven, Åsjordet. Att: Eirik Jølle & Torgrim Fossbråten 22. mars 2013 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Innkalling 2009 til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling 2009 til ekstraordinær generalforsamling Innkalling 2009 til ekstraordinær generalforsamling Onsdag 4. November 2009 kl 19:00 På Øvre Diesen Velhus Side 2 SAKSLISTE 1 Konstituering 1.1.Valg av møteleder 1.2.Valg av sekretær 1.3.Valg av 2 andelseiere

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Slåbråtan Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Slåbråtan Boligsameie, avholdes tirsdag 22. mars 2011, kl. 19:00 på Valentinos Pizza, Pianobaren, Greverudsenteret.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til fiber- og bredbåndnettet

Detaljer

Tilbud på kollektiv leveranse av tjenester mellom Østli Boligsameie og Get AS

Tilbud på kollektiv leveranse av tjenester mellom Østli Boligsameie og Get AS Tilbud på kollektiv leveranse av tjenester mellom Østli Boligsameie og Get AS Get tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. Innledning Dette tilbudet har som målsetning at boligsammenslutningen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår

Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår 1. Generelle vilkår Disse vilkår gjelder individuelle avtaler for forbruker. Abonnementsbetingelsene er tilpasset Bransjenorm for internettaksess

Detaljer

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16.

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16. Vi gjør oppmerksom på at prisene forutsetter 12 mnd. binding. Priser gjeldende pr. januar 2013. Månedsleien faktureres forskuddsvis pr kvartal. Faktureringsgebyr kr. 28,- Merknader: Undertegnede erklærer

Detaljer

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong.

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. Tilstede var 18 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Ospeli Borettslag Lars Petter Holgersen [Adresse] [Postadresse] Bergen, 19. november 2007

Ospeli Borettslag Lars Petter Holgersen [Adresse] [Postadresse] Bergen, 19. november 2007 Ospeli Borettslag Lars Petter Holgersen [Adresse] [] Bergen, 19. november 2007 Tilbud til Ospeli borettslag på tv, bredbånd og telefoni fra BKK levert over fiber helt hjem Bredbånd fra BKK gir mulighet

Detaljer

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB Abonnementsvilkår for Private kunder av REB 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

1. Oktober 2014. Tilbud til: Lyngheim Borettslag 1

1. Oktober 2014. Tilbud til: Lyngheim Borettslag 1 1. Oktober 2014 Tilbud til: Lyngheim Borettslag 1 Tilbud på bygging av fibernett og levering av tjenester Jeg viser til korrespondanse samt møte og sender herved tilbud på tilknytning av Lyngheim Borettslag

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Få oppslutning om oppgradering!

Få oppslutning om oppgradering! Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier Forberedelse og medvirkning Vedtak Byggestart Veileder for beslutningsprosess om oppgradering Hvordan ser det ut der du bor?

Detaljer

fyller inn bestillingsskjema. Mandag 14. mars onsdag 16. mars Homebasee består av 10 valgfrie velge hvilke Bredbånd som er vedlagt.

fyller inn bestillingsskjema. Mandag 14. mars onsdag 16. mars Homebasee består av 10 valgfrie velge hvilke Bredbånd som er vedlagt. Viktig informasjon til alle beboere i Skovbakken BRL fra Styret og Homebasee TIL BEBOERE I SKOVBAKKEN B Styret i Skovbakken BRL har inngått avtale med Multinett for kollektiv leveransee av TV samtt individuell

Detaljer

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse abonnementsvilkår gjelder for abonnement på alle tjenester levert

Detaljer

Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO. Og: Avtalen. For Com4:

Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO. Og: Avtalen. For Com4: Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO For Com4: Web Og: Kunde: Fornavn: Etternavn: Adresse: Postnummer: Sted: Avtalen Avtaletype: Pris: Type abonnement Vedlegg

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer