SØKEINFORMASJON. Asker kommunes idrettshaller, turnhall, ishaller, svømmehaller, fotballbaner og gymnastikksaler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKEINFORMASJON. Asker kommunes idrettshaller, turnhall, ishaller, svømmehaller, fotballbaner og gymnastikksaler"

Transkript

1 SØKEINFORMASJON Asker kommunes idrettshaller, turnhall, ishaller, svømmehaller, fotballbaner og gymnastikksaler Informasjon til alle som ønsker å leie lokaler for idrettslig aktivitet, trening, arrangementer, kurs og annet. Utarbeidet av Asker kommune. Sist revidert 25. februar Åpningstider, sesongstart og sesongslutt. Anlegg Åpningstid Periode Merknader Idrettshaller Skolestart Stengt jul og påske skoleslutt Svømmehaller Se åpningstider på svømmehallenes sider på Asker kommunes nettsider Ishaller Medio august - påske Gymnastikksaler Stengt i skolens ferier og fridager og deler av desember Kunstgress Egne avtaler Risenga kunstisbane Det tas værforbehold Sandvolleyballbaner: Skatepark - Føyka: Åpent hele dagen fra midten av mai til september for uorganisert aktivitet/fri bruk. Åpent kl for uorganisert aktivitet. Kan leies ut til spesielle arrangementer. Se Asker kulturhus; Radar sine hjemmesider. 1

2 Leie av idrettshaller Gjelder for: Heggedal idrettshall, Bondi skole idrettshall, Leikvollhallen, Holmenhallen, Holmen turnhall, Vollen idrettshall, Nesøya skole og Askerhallen idrettshall. Anlegg Askerhallen idrettshall & ishall Brages vei 2, 1387 Asker Bondi skole idrettshall Eddas vei 5, 1386 Asker (leie i helger) (Leie hverdager) Heggedal idrettshall Heggedalsbakken 9, 1389 Heggedal Holmenhallen Vogellund 20, 1394 Nesbru Holmen Ishall Vogellund 20, 1394 Nesbru Holmen Turnhall Vogellund 28, 1394 Nesbru Leikvollhallen Bragesvei 6, 1387 Asker Nesøya skole Rosenkrantzvei 40, 1397 Nesøya Vollenhallen Håkavikveien 49, 1390 Vollen Landøya Bad Landøyveien 16, 1394 Nesbru Risenga svømmehall Bragesvei 8, 1387 Asker https://www.asker.kommune.no/skole-og-utdanning/skolene/nesoya-skole/ 2

3 Søknadsprosedyre Hovedfordeling - fremdrift og frister Februar/mars Søknadsskjema og søkerhefte sendes ut/legges på Asker kommunes nettsider Mars Mai Søknadsfrist for treningstid i haller og gymnastikksaler, og arrangement i haller Fordelingsmøter, der idrettslagene og Asker idrettsråd deltar. Innkalling blir sendt lagene. Ukene Utsending av kommende sesongs treningstidsfordeling Senest 1. juli Svarfrist for leietakere - Tilbakemelding om de ønsker å benytte tildelte treningstid. Medio september Vinterfotball; aktuelle klubber innkalles til fordelingsmøte. Med forbehold om endringer Treningstid i svømmehallene og ishallene har egne fordelingsmøter. Det skal være et minimum antall brukere samtidig på trening, se nedenfor: Individuelle idretter i flerbrukshaller: 12 Lagidretter i flerbrukshaller: 14 Friidrett innendørs: 20 Svømming: 6 per bane, 20 i andre svømmehallidretter Gymsaler: 8 Henvendelser Asker kommune, avd. Natur og idrett Endringer og oppdateringer i løpet av sesongen når det gjelder gymsaler, idrettshaller, fotballbaner og kunstisbane rettes også til adressen nevnt over. På finner du søknadsskjemaer, søkerinformasjon og reglement. 3

4 Kunstgressbaner Bane Driftes av Merknader Kontaktperson/mail/tlf.nr. Føyka kunstgressbane Asker Skiklubb Undervarme Rune Singstad Tlf Arnestad stadion Asker Drift (sommer) VUL (vinter) Undervarme Borgen Asker Drift (kun Ikke undervarme. Stengt om kunstgressbane sommer) vinteren. Holmen Holmen IF Undervarme Magnus Nielsen, Tlf: kunstgressbane Nesøya kunstgressbane Nesøya Idrettslag Undervarme Dag Tønder, tlf Gjellum Heggedal Ikke undervarme kunstgressbane Idrettslag Risenga kunstgressbane Asker Drift Undervarme. 4

5 Leie av gymnastikksaler ved skolene. Etablerte lag og foreninger som driver med fysisk aktivitet for barn og ungdom prioriteres i kjernetiden mellom kl Tilgjengelig tid for øvrig fordeles til fysisk aktivitet med lokal nærmiljøprofil, for alle aldersgrupper. Den enkelte skole kan disponere inntil 1 kveld pr uke til egne aktiviteter (FAU, korps, møter m.m.). Ved enkeltarrangementer i regi av skolen må skolen selv gi beskjed til lagene 1 uke i forkant av trening for å avlyse treningen. Pris for leie av gymnastikksal: Gratis for idrettslag. Private grupper; kr. 225,- pr. time. Dersom tildelt treningstid ikke skal benyttes må det gis beskjed til den aktuelle skolen, innen kl dagen før. Alle lag skal ha en treningstidskoordinator (navn skrives på søknadsskjemaet) Det vises for øvrig til «Reglement for fordeling av treningstid til idrett herunder Askermodellen», vedtatt av Kommunestyret 1.april

6 6.0 Gymnastikksaler i Asker areal og oppmerking. Skole Telefon Gulvareal/belegg Høyde under tak Oppmerking Billingstad skole 20 x 10 meter 10m på det høyeste Volleyball, basket, fotball Billingstadveien 58, 1396 Billingstad Linoleum 6m på det laveste Blakstad skole Gudolf Blakstadsvei 67, 1386 Asker Borgen skole Vardefaret 4, 1388 Borgen Drengsrud skole Gml. Drammensvei 318, 1383 Asker Hagaløkka skole Gml. Borgenvei26, 1385 Asker Hofstad skole Hofstadgata 14, 1384 Asker Hvalstad skole Hvalstadveien 10, 1395 Hvalstad Jansløkka skole Semsveien 205, 1384 Asker Landøya ungdomsskole Landøyveien 16, 1394 Nesbru Mellom-Nes skole Breivikveien 25, 1394 Nesbru Nesøya skole Rosenkrantzvei 40, 1397 Nesøya Rønningen skole Trettestykket 6, 1388 Borgen Solberg skole Heggedalsveien 99, 1385 Asker Solvang ungdomsskole Solvangveien 32, 1383 Asker Torstad ungdomsskole Torstadbakken 49, 1395 Hvalstad Vardåsen skole Slottsberget 1, 1385 Asker Vettre skole Aspelundfaret 2, 1392 Vettre x 10 meter 173 m 2 9,7 x 18,8 meter Parkett 10,6 x 21,6 meter YP 8,3 x 19,8 meter Vinyl 10 x 20 meter 10 x 20 meter Idrettsbelegg 11 x 19 meter gummibelegg 19 x 9 meter 10 x 20 meter Vinyl på gummi 2 ½ etasje/saltak Volleyball, basket 20m på det høyeste 10m på det laveste Håndball, volleyball, basket, badminton 5 meter Volleyball, basket 5,8 meter Basket, volleyball 5 meter Basket 10 meter Badminton, volleyball, basket 5 meter Volleyball, basket. Ikke fotball. 6 meter Volleyball, basket, badminton 5 meter Badminton, volleyball, basket 7 meter Badminton, volleyball, håndball, basket ca.10 x 20 meter 7 meter Basket (2 baner på tvers). Ikke fotball. 8 x 15 meter 6 meter Badminton, basket Tregulv 20 x 10 meter Parkett 20X20 meter Gummibelegg 20 x 10 meter 10 x 16 meter Linoleum ca. 6 meter 5 meter For lavt til volleyball 10m på det høyeste skråtak Volleyball, basket Basket, volleyball, minihåndball Basket, volleyball 5 meter Basket 6

7 Regler for utleie 1. Trening må vike plass for anleggets enkeltarrangementer. Det gis beskjed om dette minst en uke på forhånd. 2. Klubbene skal disponere tildelt treningstid til egen aktivitet. Tildelt tid kan ikke leies/lånes ut til andre. 3. Alle brukere/grupper skal ha en navngitt leder som skal være tilstede når lokalet er i bruk. Lederen skal være den siste som forlater anlegget etter bruk. 4. Lærer/leder/trener er ansvarlig for å følge opp at all søppel fjernes i garderober og idrettshall når disse forlates etter bruk. Lokalene skal forlates i samme stand som da de ble tatt i bruk. 5. I anlegget/salen må det ikke brukes fottøy som setter merker. Utefottøy er ikke tillatt brukt. 6. Ved håndballaktivitet aksepteres bare vannbaserte klisterprodukter og sprayklister. Brukere som ikke retter seg etter dette, og benytter andre klistertyper, må påregne å dekke merkostnader for ekstra renhold, samt å kunne bli bortvist fra anlegget. 7. Der det finnes tilsynsvakt hjelper denne leietakerne til rette og ser til at reglene for orden, utleie, tilsyn, brann- og tyverisikring blir fulgt. Tilsynsvakten skal også føre statistikk over antall brukere. 8. Leietakere i gymnastikksaler skal kunne bruke utstyr som matter, tjukkas, volleyballstativ med nett, bukker, benker, kasser etc. Utstyr som skolen gjerne har innelåst (baller, merkebånd, erteposer ol.), skal ikke leietakere kunne bruke. Leietagere må selv stå for utstyr til sin idrett som baller, køller etc. 9. Eventuelle skader på lokaler, inventar og utstyr skal straks meldes til tilsynsvakten/natur og idrett. Slike skader må etter vurdering erstattes av leietakeren. Anlegget påtar seg intet ansvar for tap av eller skade på leietakernes/brukernes utstyr eller personlige eiendeler. Asker kommune er uten ansvar for ulykker eller skader på personer i forbindelse med utleie. 10. Leietaker er ansvarlig for å se til at sikkerhet ivaretas ved at utstyr og inventar brukes på korrekt måte. Eksempelvis at håndballmål er festet. Leietaker skal varsle Natur og idrett ved feil på utstyr og inventar. 11. For øvrig skal de enkelte anleggs regler/ordensregler også følges. Se eventuelle oppslag. 7

8 Type brukerbetaling, gebyr eller or beregning Asker 2014 R Type brukerbetaling, gebyr eller avgift Haller - trening og idrettsarrangement Trening i sesong - idrettslag Grunnlagsenhet for beregning Asker 2014 Rådmannens forslag 2015 Gratis Idrettsskole for barn under 16 år Gratis Gratis Trening utenom sesong - sommertrening - idrettslag Per time 150,00 155,00 Kamp/arrangement - idrettshall/turnhall - idrettslag Per time 275,00 285,00 Kamp/arrangement - ishall/svømmehall - idrettslag Per time 275,00 285,00 Grunnlagsenhet for beregning Asker 2014 Rådmannens forslag 2015 Type brukerbetaling, gebyr eller avgift Haller - trening og idrettsarrangement Utleie til ikke-kommunale skoler/institusjoner Per time 567,00 600,00 Utleie til kommersielle aktører/idrettslag utenfor Asker Per time 1284, ,00 Risenga kunstisbane - trening og idrettsarrangement Trening i sesong - idrettslag Gratis Gratis Kamp/arrangement - idrettslag Per time 430,00 450,00 Utleie til ikke-kommunale skoler/institusjoner Per time 600,00 Utleie til kommersielle aktører/idrettslag utenfor Asker Per time 1180, ,00 Fotballbaner - trening og idrettsarrangement Trening i sesong - idrettslag Gratis Gratis Type brukerbetaling, gebyr eller avgift Grunnlagsenhet for beregning Asker 2014 Rådmannens forslag 2015 Fotballbaner - trening og idrettsarrangement Kamp/arrangement - per påmeldte lag i aldersbestemte klasser Per sesong 931,00 960,00 Kamp/arrangement - per påmeldt seniorlag Per sesong 2149, ,00 Kunstgress utenom sesong Per time 1260, ,00 Kunstgress utenom sesong - ugunstige tider (tidlig etterm./sen kveld) Rabatt 25 % 25 % 8

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune Vedtatt av Kultur- og idrettsstyret den 16. april 2015. Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Saksbehandling... 2 Saksgang

Detaljer

Reglement for utlån av kommunale lokaler

Reglement for utlån av kommunale lokaler Reglement for utlån av kommunale lokaler Innhold REGLEMENT FOR UTLÅN AV KOMMUNALE LOKALER... 2 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 FAST REGELMESSIG LÅN AV LOKALER... 4 3 TIMEBASERT ENGANGS LÅN AV LOKALER...

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD

UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD Gjeldende fra 1.8.2009 1.8.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING / BAKGRUNN... 3 2. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 2.1 Virkeområde.... 3 2.2 Ikrafttreden... 3 3. ÅPNINGSTID/DISPOSISJONSRETT...

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 7.3.2011 13607/2011 2011/1084 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Formannskapet 23.03.2011 11/51 Bystyret 14.04.2011 Sammendrag Bodø idrettsråd og

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE NATUR OG IDRETT

BÆRUM KOMMUNE NATUR OG IDRETT BÆRUM KOMMUNE NATUR OG IDRETT INFO FRA IDRETTSAVDELINGEN Se www.baerum.kommune.no/idrett DIVERSE INFO Vil du se hvilke naturisbaner det er is på, gå inn på www.baerum.kommune/idrett Klikk deg inn på Nyheter

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

Nye regler gjør det enklere å bygge

Nye regler gjør det enklere å bygge INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 3 - ÅRGANG 2 - MAI 2015 Nye regler gjør det enklere å bygge men ikke bygg mer enn 50 m2 og vent til etter 1. juli Side 7 HOLD AV 28. 31. mai 420 danseglade

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år. Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år

Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år. Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år Revidert 18.09.2012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2

Detaljer

Ny ishall/flerbruksarena i Asker Mulig OL-arena 2022

Ny ishall/flerbruksarena i Asker Mulig OL-arena 2022 Mulighetsstudie Versjon 1: 30.4.2013 Ny ishall/flerbruksarena i Asker Mulig OL-arena 2022 Forord Dette er første utgave av mulighetsstudien for ny ishall/flerbrukshall i Asker kommune, og gir status pr

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gjeldendee fra 01.08.12 Vedtatt av kommunestyret i Gran 29.. mars 2012 sak 31/12 Versjon 1.0 1. MÅL OG INNHOLD Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Når fremleie er tillatt, vil forskriften gjelde for kommunalt innleide lokaler i bydeler og skoler.

Når fremleie er tillatt, vil forskriften gjelde for kommunalt innleide lokaler i bydeler og skoler. Forskrift om Utlån og utleie av skolelokaler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo Vedtatt av byrådet 19.07.2005 byrådssak 1190/05. 1. Hjemmel Forskrift om utlån og utleie av

Detaljer

Våg Håndball VELKOMMEN TIL CAMERON CUP 2014

Våg Håndball VELKOMMEN TIL CAMERON CUP 2014 16.05.2014 Våg Håndball Cameron Cup 2014 VELKOMMEN TIL CAMERON CUP 2014 Innhold Skoler og haller 2 Vi ønsker spillere, ledere og publikum velkommen til årets utgave av Våg Håndballs turnering, Cameron

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding

Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding Hva er MinIdrett MinIdrett er Norges Idrettsforbund sin internett-portal for idretts-norge. Det vil si både deg, meg og alle andre som i en eller annen forbindelse:

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Idrett og kulturkonsulent i Stjørdal kommune og leder har i utgangspunktet hatt månedlige møter.

Idrett og kulturkonsulent i Stjørdal kommune og leder har i utgangspunktet hatt månedlige møter. Årsberetning 2014 Stjørdal Idrettsråd. Stjørdal Idrettsråd har hatt følgende sammensetning: Leder:Ann-Inger Leirtrø Nestleder: Line Moen Korstad Kasserer: Tove Moan Andersen Sekretær: Els De Keyzer Lie

Detaljer

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 1.0 INNLEDNING/BAKGRUNN... 4 2.0 OM IDRETTSLAGET... 5 2.1 Kort historisk tilbakeblikk... 5 2.2 Organisering... 5 2.3 Medlemstall og aktive utøvere...

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Tilstede fra HS:, Bjarne,, Birgit, Louise og Daniel. Ekstrerne: Bjørn fra Studentidretten, Lars fra TSI Basketball, Alf-Konrad fra Idrettsrådet 1 Godkjenning av referat Vedtak: Referatet fra det konstituerende

Detaljer