UTKLIPPSREGISTER ETTER NYTTÅR, I JANUAR 2012, VIL REGISTERET BLI SNUDD, DET VIL SI AT DE SISTE UTKLIPP KOMMER ØVERST I HVERT TEMA.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTKLIPPSREGISTER ETTER NYTTÅR, I JANUAR 2012, VIL REGISTERET BLI SNUDD, DET VIL SI AT DE SISTE UTKLIPP KOMMER ØVERST I HVERT TEMA."

Transkript

1 UTKLIPPSREGISTER FOR SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR. OPPDATERT 9. SEPT OPPDATERT 12.OKT OPPDATERT 9.DES OPPDATERT 28.JAN OPPDATERT 20.FEB.2012 REGISTERET HAR NOEN AV DE SAMME TEMA SOM DOKUMENTREGISTERET FOR SAMARBEIDSUTVALGET. I TILLEGG KOMMER TEMA SOM BERØRER SAMARBEIDSUTVALGETS ARBEIDSFORMÅL OG HENSIKT. REGISTERET HAR HENVISNINGER TIL KILDER, OG DET ER SORTERT PÅ DATOER. FOR Å SPARE TID. SKRIVES REGISTERET MED STORE BOKSTAVER. DET ER DERFOR HELLER IKKE HENVIST TIL OM UTKLIPPET ER NOTERT PÅ FLERE TEMA. FRA 2011 SNUR OPPSETTET MED DE SISTE KLIPP ØVERST, DET KOMMER STORE OG små BOKSTAVER OG HENVISNINGER TIL FLERE TEMA DET ER HOVEDSAKELIG 3 KILDER TIL DETTE UTKLIPPSREGISTERET: HAMAR ARBEIDERBLAD, HAMAR DAGBLAD OG AFTENPOSTEN. DET ER SUPPLERT MED ANDRE LOKALAVISER OG ANNEN RIKSPRESSE, SÆRLIG VG OG DAGBLADET. NOEN UTSKRIFTER FRA MEDIA PÅ NETT ER OGSÅ TATT MED. DET UNDERSTREKES AT UTKLIPPSREGISTERET ALLTID VIL UTGJØRE ET BEGRENSET UTVALG. DET FORELIGGER ET PAPIRLAGER FLERE ÅR TILBAKE. NÅ ER STOFFET AV DET SISTE, HENTET FRA HØSTEN 2010 OG TIL NÅ HØSTEN /VINTEREN 2011 OG INN I DET ER MENINGEN Å LEGGE DETTE UTKLIPPSREGISTERET INN PÅ HJEMMESIDENE TIL SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR FØR VALGET HØSTEN ETTER NYTTÅR, I JANUAR 2012, VIL REGISTERET BLI SNUDD, DET VIL SI AT DE SISTE UTKLIPP KOMMER ØVERST I HVERT TEMA. REGISTERET ER PÅ FORSØKSSTADIET, OG DET ER USIKKERT OM DET BLIR FOR ARBEIDSKREVENDE Å FØLGE OPP OVER TID. EN OPPDATERING BETYR IKKE NØDVENDIGVIS AT ALT STOFF ER KOMMET MED. DET FORELIGGER ET STORT PAPIRLAGER. IDE OG RETTIGHETER TIL DETTE REGISTERET TIL HØRER GUNNAR W. HOLM. DET ANSES SOM UTLÅNT TIL SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR. DET VIL DERFOR KUN BRUKES I FORHOLD TIL NORSK LOVVERK.

2 HAMAR HAMAR HAMAR SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR GUNNAR W. HOLM. START UTKLIPPSREGISTER TEMA: ARKITEKTUR BARN OG UNGE BOLIG BRISKEBYEN BRISKEBY STADION BY OG LAND ENERGI ESTETIKK FORENINGER FORURENSNING HAMAR PARK HAMARS FREMTID HAMAR STADION HISTORIE IDRETT JERNBANEN I TUNNEL FRA KLIMA KOMMUNAL PLANLEGGING KOMMUNAL ØKONOMI KULTUR KULTURHUS KUNST LOKALMILJØ MEDIA MILJØ MUSIKK NÆRING OPPVEKST PENSJONISTER POLITIKK SAMFERDSEL STRANDSONEN TEATER FRA TEKNISK UTVIKLING TRIVSEL UTDANNING

3 VELFORENINGER VERDEN ØKONOMI STIKKORD FOR PLASSERING I REGISTERET BLOGGING -SE UNDER MEDIA DEMOKRATI SE UNDER POLITIKK DYRKET MARK -SE UNDER BY OG LAND ESPERN- SE UNDER BRISKEBYEN FACEBOOK - SE UNDER MEDIA FORSKNING -SE UNDER UTDANNING FREDNING - SE UNDER KULTUR JORDVERN - SE UNDER BY OG LAND KOIGEN - SE UNDER STRANDSONEN KOMMUNESAMMENSLUTNINGER - SE UNDER POLITIKK PISA-UNDERSØKELSER SE UNDER UTDANNING SETERLØKKA -SE UNDER HAMAR PARK SMAT - SE UNDER SAMFERDSEL STRØMPRISER - SE UNDER ENERGI START SELVE REGISTERET ARKITEKTUR MYE STOFF FØR 2011 LIGGER UNDER KULTUR ARKITEKTUR AFT: Riksantikvaren freder Operaen. Bygget blir fredet i november i år, drøyt 4 år etter åpningen. Vi har ikke bare ansvar for historiske bygninger, men også moderne arkitektur i verdensklasse, sier riksantikvar Jørn Holme. Bevaring av høyblokka i regjeringskvartalet etter 22. juli er mer omstridt, og regjeringen vil utsette dette spørsmålet på ubestemt tid. I jubileumsåret 2012 vil riksantikvaren frede en rekke bygninger, maritim kulturhistorie vil inkluderes, samt 3 store områdefredninger. (se klipp om teater) 2011 ARKITEKTUR VG: Hva skjer når barn bestiller arkitektur? Norsk Forms utstilling «Building Blocks». (se omtale under barn og unge) HA: Byggeskikkprisen er delt ut. Lørdag ble Byggeskikkprisen delt ut til Statsbygg for Campus Hamars nye uteområde. Ordfører Einar Busterud delte den ut på vegne av Formannskapet i Hamar AFT: Arkitekturrikets tilstand. Norsk arkitektur dreier seg om mye mer enn Sverre Fehn, Operaen og Nasjonale turistveier. Det virker ikke alltid sånn. Bilder fra Juvet landskapshotell i Valldal (Jensen&Skodvin), Tverrfjellshytta på Hjerkinn (Snøhetta)og

4 Kirkeparken videregående skole i Moss.(LINK Arkitektur) AFT: Med 7 telefonstolper som fundament ha sivilarkitekt Herman Fuglu egenhendig skapt sitt sommersted i Drøbak HA: Høyreiste trehoteller. En tur til landets gamle trehoteller byr på en unik miks av spennende arkitektur, norsk natur og historier om ny giv AFT:Minimalistisk, åpen og lys Bøler kirke. Reportasje om Hansen/Bjørndal Arkitekter fra nye Bøler Kirke. Flotte bilder, kirken bør ses. (se kunst) AFT: Utsyn mot fjellheimen. Snøhetta Arkitekter: Tverrfjellhytta ved inngangen ti Dovrefjell Nasjonalpark. (se kunst) AFT: Hver by trenger en arkitekturpolitisk handlingsplan, sier Andreas Vaa Bermann, ny direktør for Norsk Form. Vi skal skape forståelse for at design og arkitektur er et viktig bidrag til samfunnsbyggingen AFT: Vi viser det beste i norsk design nå, sier kurator Stefan Nilsson under Stockholm Design Week. Jeg vil endre svenskenes bilde av norsk design, hvis de har et. Vekk med den snille, ufarlige, naive nordmannen i lusekofte som dyrker bilder av fjord og fjell. Jeg vil skape et urbant bilde av Norge nå, og har valgt produkter i sort, hvitt, blått og naturtre, sier Nilsson AFT: Thomas Thiis-Evensen, prof. i arkitektur, Oslo: Nytt i gammelt? Skal nybygg stå i kontrast til sine omgivelser eller skal de tilpasses sine omgivelser? 1992 ARKITEKTUR FRA 2011 ER REGISTERET SNUDD, DE SISTE UTKLIPP KOMMER ØVERST OG DET SKRIVES MED STORE OG SMÅ TYPER DAGBL: PAM MELLBYE: SENTRUMSKVARTALENE VÅRE. HVORDAN KAN SENTRUMSUTVIKLINGEN STYRES? AV OG TIL ER DET URIMELIG Å FREDE HELE HUS, DET ER BARE FASADEN, SOM VEGG I GATA, SOM ER INTERES SANT HER KOMMER MYE LAGRET STOFF. SLUTT ARKITEKTUR BARN OG UNGE NOEN KLIPP SOM BERØRER BARN OG UNGE FINNES UNDER TEMA UTDANNING TEMAET ER SVÆRT RELEVANT FOR VELFORENINGENES ARBEID. FRA 2011 ER DE SISTE KLIPP PLASSERT ØVERST PÅ SIDEN. DATOREKKEFØLGEN ER ALTSÅ SNUDD. DET FORSØKES NÅ MED STORE OG SMÅ BOKSTAVER BARN OG UNGE HA: Cæcilie Stang: Hamars politikere legger ned Ungdomskontakten. På tross av undersøkelser som viser at barn og unge i økende grad sliter med helse og sosialt liv. I dag er sentrum som sosialt treffpunkt i ferd med å forsvinne. Selv ikke en kladas av et stupetårn til 9.5 mill. kr vil bøte på det. Alle jeg snakker med er lei seg over at politikerne raserer byen. Folkemøtene, - var de en suksess? Måtte man fjerne Hamar Stadion for et kjøpesenter? Det har foregått og foregår en merkverdig planlegging i Hamar. (se politikk og komm.planlegging) HA: Hedmarksungdom møtte Sigbjørn Johnsen på Ungdomskonferansen. Tre stolte ungdommer fra Hedmark fikk si sin mening. Finansministeren hadde invitert 50 unge

5 fra hele landet til konferanse i går. Temaene var velferdsstaten, klima og miljø, samt sysselsetting. De unge var i alderen år, hovedsakelig fra videregående skoler HA: HAs ungdomsundersøkelse viser at 1 av 4 unge sliter med psykiske plager. Dette merkes godt hos hjelpeapparatet som melder om stadig flere henvisninger. Enhetsleder for BUP Hamar, Trygve Hannevold, opplever at mange unge får liten støtte fra foreldrene sine. Det var over 600 ungdommer fra Hedemarken som i fjor fikk hjelp hos dem HA: Morten Aspeli har sluttet seg til Redd Barnas ordførerdugnad for å bekjempe vold mot barn BARN OG UNGE HA: Ordførerne på Hedemarken vil alle bli ambassadører for Alarmtelefonen for barn og unge. Men bare en av dem har signert avtalen AFT: Ingen krav til utetid for barna i barnehager. Vi har interne ordninger og egen rammeplan for vår barnehege, sier enhetsleder Hege T. S. Berle i Kvernerdalen barnehage. Foreldreutvalget for barnehager (FUB) ønsker en egen «arbeidsmiljølov» for barna i barnehagen VG: Bedre byer ved å lytte til barna. Barn bygger for fremtiden. Hva skjer når barn bestiller arkitektur? I utstillingen «Building Blocks» gjør Norsk Form barna til oppdragsgivere og utformer fremtidens møteplasser i samarbeid med arkitekter. Man ønsker å hjelpe de unge i deres krav til medvirkning HA: Brannmann for en dag. Åpen dag på Hamar Brannstasjon. Små og store fra hele distriktet fikk derfor være brannmenn og kvinner for en dag AFT: Pål Isdahl Solberg, generalsekr. Ungdom og fritid:ungdomsvalget forsvant. Dersom ungdom skal engasjere seg i politikken, må også politikerne engasjere seg i ungdom. (se og politikk) HA: Grete Solli, listekandidat Hamar Arbeiderparti: Fyller du 16 eller 17 år i år og bor i Hamar? Da kan du stemme! (se politikk) AFT: Her får han klar beskjed. Barnevernsbarn møtte statsråd Audun Lysbakken (SV) Flere hundre barnevernsbarn har skrevet sitt eget utkast til stortingsmelding. De foreslår drastiske endringer, og de har listet opp en rekke gode forslag HA: En botanisk nøtt. 7.-klassingene Jonas Amberg (12) og Håkon Alexander Stubsjøen på Stnge skole får nå hjelp av Norsk Botanisk Forening på å løse skolens mosemysterium. Funnet på Kolomoen har også gjort lærer Sigurd Sander nysgjerrig HA: Natur og Ungdom til Brøttum. De holder sommersamling 5.-7-august på Nedre Berg gård i stedet for den avlyste samlingen på Fosen i Trøndelag etter terrorangrepet i Oslo og på Utøya. (se klipp om historie) AFT: Færre unge dør av overdose. Flere rekrutteres til rus i høyere alder AFT: Nina Veflen Olsen,seniorforsker, Nofima: Skapt til å velge usunt. Farlige fristelser. Med et stigende fedmeproblem i Norge, trenger forbrukerne hjelp til å velge riktig mat HA: Gøy på landet. Små og store koste seg under Barnas dag på Snilsberg Familiepark. (se kultur) HA: Barna tok over stevnet. Det krydde av folk på sommerstevnet på Hedmarkstoppen i helgen. Av 2000 deltagere var nær halvparten barn AFT: Tror fortsatt på pappaperm. Statssekretær Henriette Westrin (SV) mener pappaperm er viktig for likestillingen, selv om ny forskning viser noe annet. I dag utvides fedrekvoten til 12 uker HD: Gjensyn med Hamar. Denne uka fikk varaordfører Christel Meyer besøk av en av de fem utvekslingsstudentene familien har tatt imot AFT: Påstand: Ungdom er latere enn før. Faktum Det finnes det ikke belegg for.

6 HA: Hjelper unge. Å fange opp ungdom i gruppa år som risikerer å falle ut av skole og arbeid. Det er målet for et prosjekt som Hamar Kommune snart setter i gang HA: Tråkket til for sykkelbyen Hamar. Det ble ny norgesrekord, og de som tråkket seg fra Espern til Jernbanemuseet fikk samtidig en fantastisk sykkeltur i vårsola HA: The Gathering har i år verdens raskeste bredbånd. Kapasiteten er større enn i hele Kina tilsammen. Hastigheten er på svimlende 100 gigabit pr sekund, mot Kinas 60 gbps forbindelse til utlandet. (se kultur) HA: Ungdom og rus skal kartlegges. Kompetansesenteret for rus, region øst (KoRus- Øst) som står for undersøkelsen for Savngruppa i Hamar. (se politikk) AFT-leder: Bedre utsikter for barnevernet Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken styrker det kommunale barnevernet med 400 stillinger, en 12% økning i antall stillinger HD: Bygg i snø og is! Bli barnas mesterarkitekt! Send inn bidrag, sier Geir Cock i Hedmark og Oppland Arkitektforening HA: Nytt stykke for barn. Oddvar K. Øieren har laget barneforestilling av Ove Ansteinsons roman om broder Nicolai HA: Engelsk for to-åringer. Barna i Kårtorp Barnehage har engelsk i samlingsstunden. Ringsaker Kommune håper økt læringsfokus i barnehagen skal lette overgangen til skolen. (se klipp om næring) HA: VM for små gull. Ajer Gårdsbarnehage lager ski-vm for de små i strålende sol og minus 13 grader HA: Trafikksikkerhetsutvalget er bekymret over at «Trygt hjem for 75» -ordningen ble lite brukt i Dette har vært et vellykket trafikksikkerhetstiltak, og nedgangen kan skyldes økt pris (fra 50 til 75 kr) og stivbeinte regler for ordningen. (se klipp om næring) HA: Ungdommer får ikke lov til å utvikle negativ atferd i Stange, sier ungdomskontakten HA: To alternativer for Åpen Barnehage i Stange etter at statstilskuddet falt bort AFT: Barnekonvensjonen er den eneste internasjonale menneskerettighetskonvensjonen med rapporteringssystem som ikke har klagemekanisme. I dag starter siste del av utformingen av en egen klageordning til FNs barnekomite. (se klipp om energi) HA: Ungdommen savner møteplasser i Brumunddal. Nå tar byutviklerne i kommunen ungdommen med på råd. (se klipp om by og land) AFT: Kristin Halvorsen (SV): «Vi må tenke stort om de små». Hun vil sikre god kvalitet i barnehagene med høyere lønn HA: En tiåring fra Hedemarken brakk begge ankler og en legg i en rasulykke i Lierberget. (se klipp om by og land) HA: Barnehageunger boltret seg i vinterleker. Klukhagan Barnehage testet tilbudet hos Hamar Naturskole. 50 unger i alderen 2 til 6 år er med på aktiviteter som fremmer motorisk læring i ulendt terreng AFT: Norske barn sliter med å slå av PC-en. Er mest på nett i Europa HA: Er du 16 eller 17 år? Da kan du stemme som et forsøk ved kommunevalget i Hamar til høsten. (se klipp om kommunal planlegging) HA: Matte i barnehagen for ungene i Fredheimvegen barnehage i Ringsaker HA: Kultursjefen i Ringsaker vil bedre isforhold på baner for barna i Ringsaker. De ser til Hamar der 16 isbaner gir et myldrende liv med frilek på skøyter AFT: Krav om makstid i barnehagen. Barna sover og pusser tenner der. Økende etterspørsel etter kveldsåpne barnehager HA: Hundre på vent etter barnehageplass i Hamar HA: Rådmannen i Stange vil at skoler og barnehager har felles regler HA: Georg Larsen: Slik vil vi ha det i Vikingeskipet! HA: Skøytebyen Hamar.

7 BARN OG UNGE TIDLIGERE ÅR HER KOMMER MER STOFF. FRA 2011 LEGGES NYE UTKLIPP ØVERST I HVERT TEMA SE OVER 2004 BARN OG UNGE HA: DEN PRIVATE UNGDOMSKLUBBEN PÅ RIDABU LEGGES NED PÅ GRUNN AV MANGLENDE INTERESSE BLANT UNGDOMMEN. (SE BOLIG) HA: FORMANNSKAPET STØTTET IKKE ADMINISTRASJONENS FORSLAG OM Å STENGE SKATE-ANLEGGET PÅ KOIGEN I HELE SOMMER TIL FORDEL FOR ANLEGGSARBEID. (SE BRISKEBYEN, ESPERN) BARN OG UNGE HD: FRA FAU/LOVISENBERG SKOLE: VI VIL KNYTTE NOEN KOMMENTA- RER TIL ARGUMENTASJONEN FOR Å NEDLEGGE LOVISENBERG SKOLE BARN OG UNGE HA-LEDER: GODT TILBUD NÅR HELE UNGDOMMER BRINGES «TRYGT HJEM» OM NATTEN I FJOR FOR BARE 50 KRONER. (SE KLIPP OM MEDIA) HA: TRYGVE SLAGSVOLD VEDUM (SP)MENER DET ER IMOT BBLS STIFTEL- SESGRUNNLAG OM DE VELGER Å NEDLEGGE LOVISENBERG SKOLE HA: HELGE FLAGSTAD: TO KOMMA TRE MILLIONER KRONER BEVARER LOVISENBERG SKOLE I ET GODT NÆRMILJØ HA: FAU VED LOVISENBERG SKOLE: HAMAR-SKOLEN SOM MERKEVARE HA: DAGENS 14-ÅRINGER OM VALGET I 2011: VI SKAL STEMME 2010 BARN OG UNGE HA: 53 FAMILIER FÅR HJELP PÅ BARNAS STASJON HD: KLART FOR ÅRETS SANSEFEST BESØKTE FJORÅRETS INTER- NASJONALE SANSEFESTIVAL FOR BARN PÅ JERNBANEMUSEET HA: MAGEPLASK OG TRIM I 3 PRIVATE BARNEHAGER HA-LEDER: UNGDOMSLEDIGHTEN. (SE KLIPP FRA BY OG LAND) HA: FURU STEINERSKOLE HAR KREATIVT HØSTMARKED HA: FRA HKS HJ.SIDER: IDA BØHMER ER VLAGT SOM NY LEDER I UNGDOMSRÅDET I HAMAR. (SE KLIPP UNDER VELFORENINGENE.) HD: 2000 UNGDOMMERMED ENERGI. FORSKNINGSDAGENE MARKERT PÅ ØSTRE TORG VED ENERGITORGET HA-LEDER: NEDGANG I VOLD I HAMAR VED FORKORTET SKJENKETID HA: 450 SAKER I KONFLIKTRÅDET I 2010 OKT 2010? HA: POPULÆR BAMSEDAG PÅ VANG BIBLIOTEK DAGBL: TROND-VIGGO SKAL LEDE BARNAS MAKTUTREDNING AFT: STOLTENBERG VIL BEHOLDE FORELDREKVOTEN AFT: MINDRE TIL BARNA I INDUSTRIKOMMUNER HA: HEGE S. SØBERG: TROR UNGDOM ØNSKER MAKT HD: HOME START-TILBUDET UTVIDES FOR KRONISK SYKE BARN OG BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE DAGBL: ASYLBARNAS BARNDOM ER PÅ VENT

8 VG: SKOLEN SOM BREMSEKLOSS. HJALP IKKE MAGNUS KARLSEN TIL VERDENSTOPPEN I SJAKK. (SE UTDANNING) HA: SPILLER TEATER PÅ SFO VED RIDABU SKOLE AFT:METTE HOFSØDEGÅRD, BARNEBOKANMELDER: GIDDER IKKE GUTT- UNGEN Å LESE? SLIK FÅR DU FART PÅ LESELYSTEN AFT-LEDER: GUTTER LESER LANGT DÅRLIGERE ENN JENTER. KAN VÆRE NÆR SAMMENHENG MELLOM DÅRLIGE LESEFERDIGHETER OG DET STORE FRAFALLET I VIDEREGÅENDE SKOLE. DET KREVES STØRRE INN- SATS FOR Å FINNE FREM TIL FENGENDE LITTERATUR. (SE KLIPP OM POLI- TIKK) AFT: TOR R MANDT: MÅ BARN GÅ PÅ KURS FOR Å LÆRE Å LEKE.? (SE KLIPP UNDER KULTUR) HA: NISSETE TREFF MED JANITSJARSKOLEN HD: HAMAR KOMMUNE SLITER MED UNGE SOM SLITER AFT-LEDER: FORSTÅELIG REGELFORAKT HOS UNGE HA: BJØRN KURSETH: OVER BARN GRUER SEG TIL JUL. ( SE KLIPP OM KLIMA) HA: ANNENHVER TRAINEE FORSVINNER FRA DISTRIKTET. FORMÅLET MED TRAINEEE-TILBUDET ER Å LOKKE UNGE FOLK TIL INNLANDET AFT: NYTTÅRSBARNET 2011 VIL BLI TEKNOLOGISK INNFØDT HA; FOLKEFEST I VIKINGESKIPET VILLE GÅ PÅ SKØYTER. SLUTT BARN OG UNGE SE ÅR 2011 OG 2012 OVENFOR. BOLIG FRA 2011 SETTES NYE KLIPP ØVERST. TAR MED NOE STOFF FRA HEDEMARKEN BOLIG AFT: Tomten manglet plass til hus. Selv om tomten var på 663 m2, var det ikke lov å bygge villa på den. Da familien gikk til retten, kom de inn i en årelang kø. Det kan ta 5 år før saken er avgjort om om handelen var ulovlig. Oslo Kommune sier du må selv sjekke reguleringsplanen HA: Boligprisen steg fra kr til kr på 38 år for leilighet i Hamar. Nå solgt for 20 X nypris. Terrasseleilgheter øverst på Hamar Vest nærmer seg prisene for nybygg i sentrum. Mange kjøpere ønsker seg ferdig oppussede objekter. Nå er gamle Hamar og Omegn Boligbyggelag (Hobbl) blitt medlem av OBOS i Oslo HA: Det bygges for lite boliger. Men i 3 år har Brumunddal Eiendom ventet på klarsignal for boligfeltet Verven Strand ved mjøskanten. Urimelig lang saksbehandlingstid mener boligutvikler Oddvar Haugen. (se kulturhus) AFT: En av fem klagesaker gjelder bad. Nå i fra 2012 er det fritt frem for å pusse opp badet uten å søke kommunen om tillatalse. Da er det viktig å bruke fagfolk til å gjøre jobben. En dårlig sjekkliste for bad følger med BOLIG HA: SSB (Statistisk Sentralbyrå) tror boliglånet blir billigere igjen. Styringsrenta skal ytterligere ned, både her hjemme og i utlandet HA: Kremtomt er ledig. Statsbygg vet ikke hva den 13 mål store tomta skal brukes til da Statsarkivet ikke fikke bygge der. Byplansjef Kari Nilsen sier tomta er regulert til

9 offentlig formål og anlegg for idrett, sport og lek AFT: Tar 60-tallet helt inn. Bli med inn til paret som bor i fortid og nåtid. En stue anno 2011, en annen fra 1960-tallet. Noen mennesker lever et dobbeltliv AFT: Har du et gammelt hus å ta vare på, bør du velge snekkeren med omhu. Helst en med restaureringskompetanse. Nå kurses snekkere i hvordan de skal restaurere gamle håndverksskatter. Liste over steder hvor man kan få hjelp HA: Utbyggerne på tomta etter Tønseth Gartneri i Bekkelaget skal spesielt vurdere naboenes utsiktsforhold. Dette er ett av utredningstemaene i forslaget til planprogram. Planutvalget får programmet til godkjenning i morgen. Byggehøyde, boligtetthet og trafikkforhold har vært hovedpunkter i naboenes engasjement mot de fremlagte skisser. Det skal vurderes hvilke avbøtende tiltak som skal settes inn i forhold til trafikken. ( se klipp om energi) Kommentar SU: Dette er en stor forbedring og tegner til holdningsendring i det kommunale planleggingsarbeidet. Dette har i mange år vært mangelvare i Hamars planarbeid i større utbyggingsprosjekter, nå sist med kulturhuset, Kokeriet og Voldsjordet (Hamar Nord). Ennå er det ikke avsatt midler til avbøtende tiltak i Briskebyen etter skandalen med fotballstadion AFT: Huseiernes Landsforbund mener statsbudsjettet helt unødvendig forverrer et allerede stramt leiemarked. I tillegg legger budsjettet til rette for kommunal eiendomsskatt, mens sparevillig ungdom ikke får en eneste forbedring. Skattleggingen av 50% utleie av en tomannsbolig vil bare gi 10 millioner i økt skatteinntekt. (se økonomi) HA-Media: Boligavis 1. Hel avis, mange tips AFT: Hvor dyp er en tomt? Skjerpet kamp om undergrunnen i pressområdene. Stadig flere huseiere satser på miljøvennlig grunnvarme. Vi har registrert energibrønner i landet og regner med at det finnes flere, sier lagleder Bjørn Frengstad i Norges Geologiske Undersøkelse (NGU). Vi regner 3000 nye i året og dessuten et par tusen brønner. Grunneiere har rett til å etablere energibrønn på sin eiendom uten tillatelse fra offentlig myndighet. Brønnborefirmaene skal melde fra til oss, slik at vi får lagt brønnen inn i vår grunnvannsdatabase. Jernbaneverket som bygger tunneler vil komme til minnelige ordninger, hvis tunnelen treffer energibrønner AFT: Fra 0 til kr for samme jobben. Så mye tar kommunene for å behandle en byggesak. Svært ulik behandlingstid forekommer også. Kommunaldepartementet har satt i gang en gjennomgang av kommunenes gebyrpolitikk AFT: Erling Røed Larsen, førsteam. Handelshøyskolen BI: Gjeld er bra. Han viser i 5 punkter til fordeler ved gjeld for den private og for verdens økonomi. Han mener fokus må rettes mot arbeidsledighet og nyskapning AFT: Boligprisene vil gå opp,opp,opp. En bolig som kostet 3 millioner kroner i 2009 vil om 3 år koste 4.3 millinoner. Hvis nå sentralbanksjef Øystein Olsen kutter renten for å holde kronekursen nede, vil boligen bli enda dyrere. OBOS mener boligbyggingen må dobles i Oslo for å bremse prisveksten og for å dempe etterspørselen HA: Boligavis1.no. Komplett avis AFT: Birgitta Ericsson og Kjell Overvåg, seniorforskere Østlandsforskning: Det enkle hyttelivet lever fortsatt. De viser til et oppslag i AFT den 16. aug. Om fritidsboligbruk og forbruk. Gir god oversikt over utbredelse, størrelse og bruk. Den samlede hyttebestanden hadde i 2010 et snitt på 62 m2 og 111 m2 i de 9 største reiselivskommuner hvor Trysil, Ringebu og Øyer er med. I 2009 var samlet elektrisitetsforbruk på 112 GWh i Norge og forbruket til fritidboliger utgjorde 1.5% av dette. Dette blir ca 5 % av husholdningenes strømforbruk. Tallene viser også at fritidsboliger med høy standard brukes mest, har bedre utnyttelse og bidrar mer til lokaløkonomien enn hytter med enklere standard. (se klipp om næring)! AFT: Het boligstart. Boligkjøpere ikke skremt av børsfall. Gjeldskrise i utlandet kan bremse prisveksten. Økonomiprofessor: Ta ikke for stor risiko. Norske husholdninger

10 har 2200 milliarder kr i gjeld. Den er lett å bære så lenge renten er lav. Gjelda utgjør % av oljefondet AFT: Bjørn A. Gram, leder av det nasjonale boligutvalget og ordfører i Steinkjer:Flere bør eie bolig. Flere vanskeligstilte på boligmarkedet bør kunne ta del i fordelene det å eie egen bolig innebærer AFT: Jan Tore Sanner, nestleder Høyre:Høyre er imot eiendomsskatt! (se også politikk) AFT: Boliger kan bli dyrere. Til nå har norske boligeiere kunnet energimerke boligen selv. Nå vil EFTA-domstolen ta fatt i praksisen, og vi kan ende med å måtte hyre inn konsulenter. Reportasje med regler for energimerking AFT: Her er fremtidens kjøkken. 9 innovative kjøkkenløsninger for miljøutfordringer og plassutnyttelse AFT: Lever i en 70-talls boble. Barbara Reite kler opp seg selv og huset i retrostil ved bruk av farger AFT: Gutter i glasshus. Glasstårn med glassgulv over leilighet i København AFT: Hage og livstilsbøker står i kø denne våren. Det gjør også nye hageblogger AFT: Uterom i blått og lilla. 4 bøker om planlegging av hage HA: Småbrukfeber på Hedmarken Nesten personer klikket seg inn på annonsen til dette småbruket i Løten i løpet av mai. Nylig ble det solgt 30% over takst. Nå ligger kvadratmeterprisen for eneboliger i Hamar på kr og for leiligheter på kr. Boligprisene i Hamar er firedoblet siden AFT: Snart bygger vi bare for rike 50-åringer. Stadig nye regler om bygging og opppussing.nye regler koster kr ekstra for en to-roms leil- i 3 etg blokk. Oversikt over de nye kravene AFT: Så lenge varer badet ditt. Om vedlikehold og anbefalt brukstid HA: Du kan bruke skatteetatens nye kalkulator til å finne ut hvor mye de mener at boligen din er verdt. Denne verdien skal ikke overstige 30% av markedsverdien. Du kan også vente til tallet kommer på selvangivelsen din ca 22. mars. (se politikk) AFT: Det finnes ikke kun et svar på hvordan en kvalitetsbolig bør være, sier Andreas Vaa Bermann, ny direktør i Norsk Form. De som vinner bykampen om tilflytning er de byer som tilrettelegger for gode oppvekstmiljø. Hver by trenger en arkitekturpolirisk handlingsplan, og nå skal regjeringen fremme en stortingsmelding om boligpoltikk HA: Byggesakssjef Atle Ruud ser byggemarkedet snur i Ringsaker og han tror på en ny byggeboom. (se klipp om Hamars fremtid) HA: Christian V. Dreyer, leder Norges Eiendomsmeglerforbund: Økt boligbygging - - -nå! Vi savner en nasjonal plan som sikrer nok boligmasse i Norge. (se energi) HA: Rekordhus fra BoligPartner. De har nå et kataloghus til 5.3 mill.kroner. (se klipp om by og land) AFT: Flere vil bo i leilighet. Prognosesenteret har forsøkt å gi et bilde i undersøkelsen «Future Living» AFT: Kjell Thomassen, DnBNOR Eiendom: Boligprisene bør stige. Det er manko på nye boliger, og vi trenger en prisøkning for å få fart på utbyggerne. Unge familier må se ut av byen. Tomter må tilrettelegges der det er god kommunikasjon AFT: Miljøvennlige aktivhus. De bygges med sunne materialer, pustende konstruksjoner, naturlig ventilasjon og solenergi AFT: Gode priser på boligmarkedet, lite hysteri HD: Boligprisene slo alle rekorder. En enebolig på 150 m2 i Hamar hadde ifjor en pris på kr AFT: Når nordmenn kjøper hus: skuler til funkis, men velger tradisjonelt VG: Fyringstips: Tenn på fra toppen! Slik sparer du penger og miljøet AFT: Mot alle odds. I utkanten av Åbo i Finland ligger bolighuset «Life on a Leaf». Jan-Erik Andersons drøm om å kombinere kunst og arkitektur. Han er en del av utstillingen ECO-ART på Pori Art Museum i Finland

11 AFT: Boligskatten. Vrien jakt på rettferdig system AFT: Sitter du på en lecabombe? Grunnmur av Leca smuldrer opp og 70-tallshus kan bli svindyre AFT: Forvirring om boligskatt. Skatteekspert advarer mot feil i skattekort AFT: Alle piler peker oppover for boligmarkedet. (se klipp om økonomi) 1992 BOLIG FRA 2011 LEGGES NYE UTKLIPP ØVERST. SE DERFOR OVENFOR AFT: BOLIGPRISENE SNART NEDE PÅ BUNN-NIVÅ BOLIG DES 2003 AFT: FREMTIDSHUSET ER PÅ FLYTTEFOT. FORSKNINGBOLIGEN FRA FOR- NEBU, FERDIG I 2001, VIL BLI FLYTTET TIL MAIHAUGEN OG GJENÅPNES I MAI AFT:HUSET SOM FIKSER ALT. AFTENPOSTEN HAR BESØKT «MICROSOFT HOME» I SEATTLE. DET HAR INNEBYGGET ELEKTRONISK KOKK PÅ KJØKKENET, KAMERAER I ALLE ROM OG LED-LAMPER SOM GIR VEGGENE NYE FARGER ETTER BEHOV HA:FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER PÅ UTKIKK ETTER EGNEDE LOKA- LER FOR ET AKUTT BOTILBUD I HAMAR MED ÅTTE SENGEPLASSER, HELSESØSTER OG MULIGENS ET SPRØYTEROM BOLIG AFT: SKATTEJAKT PÅ BOLIGHAIER. TJENER STORT PÅ UFERDIGE LEILIGHETER BOLIG AFT: FULL KOLLAPS FOR NYE LEILIGHETER. SELGES IKKE, BYGGES IKKE AFT. BOLIGSALGET TAR DOBBELT SÅ LANG TID HA: HEDMARK HAR NEGATIV BOLIGTREND AFT: FALLET I BOLIGPRISENE ER DÅRLIG NYTT FOR UNGDOM SOM SLITER MED Å KOMME INN PÅ BOLIGMARKEDET FORDI BANKENE DA STRAMMER INN HA: EINAR FRISLIE FORNØYD MED KJØP AV FERIEBOLIG I BRASIL (SE KLIPP OM SAMFERSEL) 2009 BOLIG AFT: BOLIGMAGASIN MED SKREDDERSYDDE SENIORBOLIGER AFT: JON H. STORDRANGE, SKATTEBETALERFORENINGEN: VI KAN FÅ ØKT BOLIGSKATT AFT: BOLIGMARKEDET I BEDRING. FLERE SER OG BYR PÅ BOLIG AFT: EN AV TRE BOLIGER BESKATTES FOR MYE, SIER PETER N. BATTA I HUSEIERNES LANDSFORBUND AFT: EN UNDERSØKELSE AV FOKUS BANK VISER AT FORVENTNINGENE TIL BOLIGPRISUTVIKLINGEN HAR SNUDD KRAFTIG DE SISTE MÅNEDENE. NÅ TROR MAN BOLIGBUNNEN ER NÅDD OG 7 AV 10 TROR PÅ STABILE ELLER STIGENDE BOLIGPRISER AFT: NÅ TØR FOLK KJØPE NYE BOLIGER IGJEN. MEN KJØP PÅ TEGNE- BRETTET GIR RISIKO. NÅ HAR FOLK TRO PÅ FREMTIDEN BOLIG

12 HA: NY RAPPORT SLAKTER BOLIGSOSIALT ARBEID AFT: BOLIGMAGASIN MED FISKERHUS OG KUNSTNEREN JAN GROTH HA: BOVEILEDNING ER HOVEDUTFORDRINGEN, IKKE Å FÅ BYGD NOK BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE, SIER ANNE BRENDJORD I BOLIGFORUM 334 TRENGER BISTAND TIL BOLIG FREM TIL 2015, SIER DEN NYE BOLIG- PLANEN SOM LEGGES FREM FOR KOMMUNESTYRET 19.MAI (SE KLIPP OM KOMM, ØKONOMI) HA: HER ER HAMARS SISTE BOLIGBLOKK. NÅ ER DET FULL STANS. MEN HAMAR ER BLITT BLOKK-BYEN VED MJØSA. HA VISER NYE LEILIGHETER HA: DEN NYE BOLIGPLANEN HAR SOM MÅL Å SIKRE ALLE ET STED Å BO, SIER ANNEBJØRG SOLEIM, AP, I KOMMUNSTYRET, LEDER I PLAN OG BYGGEKOMITEEN AFT:STATEN ROBBER BOLIGEIERNE. SKATT TIL ENERGI-TILTAK I BOLIGER GÅR TIL NÆRINGSBYGG AFT: BOLIGER FÅR ENERGIKARAKTER. MEN DE MEST ENERGIVENNLIGE BOLIGENE KOMMER DÅRLIG UT HA: BOLIGPRISENE ØKER MEST I HEDMARK AFT: SLIK SIKRER DU DEG MOT BOLIGFEILENE. LES DOKUMENTENE FØR VISNING. LÆR DEG Å TOLKE TAKSTEN. (SE KLIPP OM UTDANNING) AFT: ET LUNKENT BOLIGMARKED AFT. BOLIG-MAGASIN:SNØHETTA-ARKITEKTER BYGGER NY HYTTE AFT: SKADER PÅ BOLIG ETTER ÅRETS VINTER (SE KLIPP OM ENERGI) AFT: NY MÅLING GJØR AT MANGE FÅR FOR HØY BOLIGVERDI AFT: FARGERIK INSPIRASJON I TO BØKER: ANEMONE WILLE VÅGE, INTERIØRDESIGN OG TRICIA GUILD, INTERIØR, FARGER, MØNSTER OG ROM AFT.: HVORDAN FÅ EN VARMERE BOLIG? (SE KLIPP OM ØKONOMI) HA: TRYGGERE KJØP AV BOLIG AFT: FORBRUKERRÅDET VIL HA SERVICEHEFTE FOR BOLIGER HA: FERDIGE LEILIGHETER PÅ TOPPEN AV KVARTAL 48. (SE KLIPP OM KOMMUNAL ØKONOMI) SLUTT BOLIG SE OVENFOR BOLIG 2011 OG BRISKEBYEN OG ØSTBYEN HER KOMMER STOFF SOM GÅR INN ETTER 20.FEB HA: Briskebysaken som case. Norges Kommunerevisorforbund arrangerer årets kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen. I går ble Briskeby-saken brukt som case. Tema var «styringsutfordring i kommunesektoren. Hvordan holde styr på selskapsjungelen?» (se kulturhuset) BRISKEBYEN OG ØSTBYEN HA : Krever kr av Hamar Kommune. Erik Stensrud og Hans Kolstad har sendt krav til kommunen for utgifter de og deres advokat har hatt i Briskebysaken. Til nå har kommunen brukt over 10 millioner kroner direkte på salær til granskerne og advokatbistand til de involverte. I tillegg kommer de indirekte kostnadene knyttet til adminis-

13 trasjonen. Slik koster skandalen skattebetalerne nå over 120 millioner kroner. Da er ikke mange familiers sorg og utgifter tatt med. Ei heller ikke de plager som nå rammer naboer og skolebarn med trafikk og støy ved bruk av Briskeby hele uka og hele året HA: Kravet fra Stenrud og Kolstad blir politikermat, sier ordfører Morten Aspeli. De må behandles som søknader i formannskapet, sier Aspeli. Skulle et slikt krav få gjenomslag, vil det være mange personer som prinsipielt kan komme med krav på arbeidstid brukt på saken, skriver HA. Kommentar SU: Flere velforeningers medlemmer, styre og formenn, samt Samarbeidsutvalget for velforeninger i Hamar har brukt uforholdsmessig mye tid på Briskebysaken. Dette gjelder fra de tidligste planer for nytt fotballstadion til HamKam. Vi har alle kjempet for å gjøre kommunen og politikerne oppmerksomme på de overskridelser som ville komme. Vi har også fra første stund pekt på kommunens manglende konsekvensanalyser og på de store følger bygging av et stadion med plasser ville få for nærmiljøet. Vi har vært i intervju med granskerne, og våre uttalelser og dokumenter om saken er direkte sitert i granskingsrapporten. Det er ikke tall på arbeidstimer. NOVEMBER 2011 BRISKEBYEN OG BRISKEBY STADION OKTOBER 2011 BRISKEBYEN OG BRISKEBY STADION HA: Anmeldelse fortsatt aktuelt i Briskebysaken, sier Kontrollutvalget. Utvalget har hentet inn nok en kjendisadvokat. Trygve Staff skal vurdere faren for motanmeldelse fra de personer som er omtalt i Briskebyrapporten. Kontrollutvalget kritiserer granskerne og tilbakeviser kritikk av seg selv. SEPTEMBER 2011 BRISKEBYEN OG BRISKEBY STADION HA: Johnny Sterud og Frp går til angrep i Briskebysaken. Vi så hva som skjedde. Frp begynte allerede våren 2007 å ta opp bekymringer rundt Briskeby-utbyggingen og stadionsalget. Leder for Hamar Frp, Johnny Sterud, følte at kommunepolitikerne, med Einar Busterud i spissen, latterliggjorde dem HA: Ordfører Einar Busterud tar beskyldningene fra Sterud med stor ro. Jeg oppfattet at det var salget av Hamar stadion som opprørte ham. Han løp rundt med en Steen& Strøm-pose HA: Kaare Vaagan: Forvaltningsmessige ettertanker. Dog er det et langt og alvorlig skritt å ta når det bakenfor realiteter påstås svik og bedrageri fra navngitte enkeltpersoner i selskaper. Etterhvert som både form og innhold i Briskebyrapporten synker ned, forsterkes inntrykket av et behov for sterkere fokus på kommunens ulike forvaltningsroller HA: Jan Wibe, listekand. Hamar Ap: Har noen tapt penger? Er de 103 millioner kr et reelt tap eller ikke? Jeg stiller spørsmålet til ordføreren HA: Stokke vil bygge hele Briskeby ferdig. Umiddelbart etter valget vil Pål-Jan Stokke jobbe for å bygge Briskeby helt ferdig. Han får motstand av sine ordførerrivaler. Briskeby er som et sår, sier han. Svingen kan bygges med boligformål, sier de to andre. Og næringsdelen bør selges HA: Gjesten Erik Stensrud. Tror du politikerne anmelder deg? Briskeby-rapporten er levert. Må Erik Stensrud (58) gå i fengsel? HA: Arkitekten bak Briskeby. Selskapet Totalprosjekt fakturerte 40.9 millioner i honorar. Krevde kr for å la seg intervjue av granskerne. HA setter opp oversikt om Briskeby-saken, år for år. (Kommentar fra SU: Har et ensidig fokus og mange mangler.) HA: Jakter bedragere. Helge Skogseth Berg i advokatfirmaet LYNX la fram den 267 siders granskinigs-rapporten om Nye Briskeby på onsdag. Hamar har lært mye om eierstyring, og bør fortsette arbeidet med dette. Etiske retningslinjer bør bedre omsettes i praksis. Når det gjelder å lage gode prosesser og følge opp avvik, så har de fortsatt et stykke å gå.

14 HA: Carsten Bleness, sjefsredaktør: Fra Briskeby-gransking til kulturhusbygging. Briskeby-utbyggingen endte i en skandale. Med et vellykket kulturhus kan Hamar reise kjerringa igjen. Noen viktige forutsetninger er allerede på plass, for at dette ikke skal gå like galt som med den våte stadiondrømmen på Briskeby HA: Tapte 103 millioner kroner. Hamar Kommune har brukt 103 millioner, pluss 7 millioner på granskingen. Næringsbygget kostet 100 millioner kroner mer enn utbyggingsselskapene hadde HA: Stensrud og Kolstad utpekt som syndebukker i Briskebysaken. Stemples som bedragere. Briskebygranskerne mener viktig informasjon om Briskebyselskapenes dårlige økonomi ble holdt tilbake og at politikerne i Hamar ble forledet til å gi økonomiske garantier til et byggeprosjekt som aldri kunne gå. De fant flere lovbrudd. Systematisk svikt lyder dommen over Hamar Kommune. På det meste var garantisummen oppe i 218 millioner kroner. Kommunestyret vedtok at det skulle sikres fullfinansiering av utbyggingstrinnene. Det som manglet i kommunen, var rutiner for å følge opp vedtakene. Kommunen har tydeligvis mye å lære når det gjelder eierstyring og profesjonalitet, sier setterådmann Mads Sandman HA: Kan bli politianmeldt. Hamar kommunestyre skal avgjøre om noen skal politianmeldes på bakgrunn av Briskebyrapporten. Leder Terje Hagen i kontrollutvalget skal levere en innstilling til kommunestyret angående eventuelle reaksjoner mot enkeltpersoner AFT: Mistanke om bedrageri og utroskap på Hamar. Beinhard kritikk i granskingsrapport. Advokatfirmaet Lynx mener det er grunn til mistanke om at det ble begått en rekke lovbrudd da Hamar kommune havnet i økonomisk knipe etter bygging av ny fotballstadion på Briskeby. Gjennomgang etter granskingsrapporten ble fremlagt. Det kan bli behov for enda mer penger, da tre rettskonflikter gjenstår HD: Sterk kritikk mot Briskebyprosjektet. Granskingsrapporten slår fast at det ikke var penger til å bygge det som ble igangsatt Det rettes også sterk kritikk mot rolleblandingen i de ulike styresammensetningene. Hel avis. AUGUST 2011 BRISKEBYEN OG BRISKEBYEN STADION HA: Ryddegutt Dag Jørgensen fakturerer 1500 kr timen og han kostet Hamar kommune 1.3 mill kr for en deltidsjobb i fjor for arbeidet med sportsselskapene. (se strandsonen) HA: Lars Meyer (BBL) vil ha gransking av Briskeby-granskerne. Granskingen likner en skaldale i seg selv, og folkevalgte vil ha alle fakta på bordet. (se politikk) HA: Oluf Olsen: Ansvaret for Briskeby-skandalen. Da det ble klart for ledelsen i Hamar Kommune at Briskeby-utbyggingen hadde kommet helt ut av kontroll, startet et bymesterskap i ansvarsfraskriving HA: Hamar Sportsanlegg «seiret» på bortebane. Vegskjønnet i tingretten satte prisen på ca 1 million kr + saksomkostninger på kr for bruksrett for veger til Briskeby Gressbane HA: 2000 ledige kvadratmeter på Briskeby Gressbane. Dette er halvparten av næringsarealet. Hamkam flytter nå ut av VIP-lokalene. To rettstvisterer må løses, først med - Total-prosjekt, som er endt med forlik, og deretter med nabo Erik Jacobsen om veirett HA: Granskingen er forsinket. Advokatfirmaet LYNX legger fram sin rapport i slutten av mars. Arbeidet var mye større enn antatt, sier Terje Hagen, leder av kommunens kontrollutvalg. Temaer i rapporten vil være oppfølging av kommunale vedtak, samt overholdelse av lover, regler, aksjonæravtaler og vedtekter. Selskapsledelse, pengeflyt og økonomistyringen skal også med HA: Jernbaneverket vil la et miljøskadelig svillelag bli liggende under skinnegangen på Hamar Stasjon. Kommunen er uenig og mener svillene utgjør en miljøtrussel. Miljøverndepartementet skal nå behandle saken HA: Jan Larsen og Ragnvald Trønnes, Briskebyen Vel: Kommunen overser krav om

15 likestilte utredninger for bru til Espern. HA har bilde av brua som naboer, Riksantikvaren og næringsdrivende har protestert mot BRISKEBYEN HD: ØSTBYEN MÅ FORSVARES SOM BOLIGOMRÅDE. DET SIER LEDER ØYSTEIN ROUNGE, SVERRE JOHANSEN OG ERIK KRISTIANSEN I ØSTBYEN VELFORENING. FREMMEDPARKERING OG GJENNOMKJØRING SKAPER BEKYMRING. VELFORENINGEN VIL DOKUMENTERE SINE PÅSTANDER NÅR DE LEGGER FRAM EN EGEN PLAN FOR BYDELEN. FOR TO ÅR SIDEN VANT ØSTBYEN VEL OG BRISKEBYEN VEL FRAM MED Å FÅ VEDTATT AT ÅKERVIKAVEGEN SKULLE BYGGES FØR NOE SKJEDDE MED RINGGATA BEISKEBYEN BRISKEBYEN HA: ESPERN EIENDOM TRENGER NY MEDEIER. ERVOLD EIENDOMMER ER INTERESSERT I ESPERN. VI HAR NABOTOMTA TIL POLITISTASJONEN, SIER DAGLIG LEDER CHRISTIAN VOLD. BOLIGER ER NÆRLIGGENDE OG ET KULTURHUS KAN VÆRE ET BRA TILSKUDD. (SE KLIPP OM BOLIG) 2010 BRISKEBYEN HA: JAN LARSEN OG RAGNVALD TRØNNES, BRISKEBYEN VELFORE- NING: «KRIGEN OM ESPERN» HA: HAMAR KOMMUNE ØYNER HÅP FOR ESPERN-BYDEL HA: RIKSANTIKVAREN ENIG I MINDRE ESPERN-FREDNING HA: JAN LARSEN OG RANGNVALD TRØNNES, BRISKEBYEN VEL: HVEM SNAKKER BUSTERUD FOR HVILKET MANDAT HAR HAN? BRISKEBYEN 2011 OG 2012 SE OVENFOR. BRISKEBY STADION HA: FYLKESRÅDET ØNSKER Å BEVILGE 2 MILL.KR TIL OPPGRADERINGEN AV BRISKEBY GRESSBANE. I DAG AVGJØR FYLKESPOLITIKERNE SAKEN. (SE KLIPP OM POLITIKK) 2005 BRISKEBY STADION HA: HAMAR SPORTSANLEGG MÅ UTSETTE BRISKEBYUTBYGGINGEN MINST 2-3 MNDR FORDI DE MÅ UTREDE TRAFIKKSITUASJONEN BEDRE. I KOMMUNESTYRET VAR DET KUN 2 REPRESENTANTER,EINAR BUSTERUD (BBL) OG MORTEN FINBORUD (H) SOM STEMTE FOR Å LEGGE PLANEN UT PÅ HØRING MED DET SAMME BRISKEBY STADION HA: NCC VIL TA UT STEVNING OM BRISKEBY-UTBYGGINGEN HA: HAMAR KOMMUNE OG BRISKEBY-UTBYGGERNE UENIGE OM PAR- KERING. (SE KLIPP OM BARN OG UNGE) HA: FRP HAR SVEKKET TILLIT TIL RÅDMANNEN I BRISKEBYSAKEN, SIER JOHNNY STERUD. VENSTRES STEIN FRØYSANG KALLER SAKEN EN SKANDALE HA: BRISKEBY-GRANSKERNE ER KLARE. LEDER I KONTROLLUTVALGET

16 TERJE HAGEN, AP, SIER ADVOKATFIRMAET LYNX FÅR SAKEN 31, HA: MILLIONKRAV FRA TOTALPROSJEKT HA: GJELDENDE PLAN IKKE TIL HINDER FOR KUNSTGRESS. (SE KLIPP OM BARN OG UNGE) HA: HAMKAM FLYTTER TIL MINDRE LOKALER HA: UENIGE OM HAMKAM-HUSLEIE (SE KLIPP OM MEDIA) HA:JOHNNY STERUD, FRP, BLIR BRISKEBY-LEDER HA: ASBJØRN NYGAARD: BRISKEBYFADESEN OG GRANSKINGEN HA: LUFTSLOTTET MÅ BRUKES AV FLERE. HAMKAM SKYLDER HUSLEIE HA: KNEKK FOR TOTALPROSJEKT. (SE KLIPP OM BRISKEBY) HA: GRANSKERE PÅ VISITT.. ORIENTERTE KOMMUNESTYRET I GÅR. DE HAR HATT FLERE INTERVJUER OG REGNER SEG FERDIGE I FEB HA: STORSVEEN: Å GJØRE OPP FOR SEG. (SE KLIPP OM HAMAR PARK) HA: TINGRETTEN STARTER RETTSMEKLING I TVISTESAKENE BRISKEBY- SELSKAPENE HAR MED TOTALPROSJEKT AS OG CENTRUMSGÅRDEN AS. SLUTT BRISKEBY STADION BRISKEBY STADION 2011 OG 2012 SE OVENFOR BY OG LAND FRA 2011 SETTES NYE UTKLIPP ØVERST 2012 BY OG LAND HA: Etablerer ny bydel på parkett-tomta i Brumunddal. Det er enighet mellom kommunen og Statens Vegvesen om å bygge om den næværende E6-adkomsten til en vakker bygate. (se kulturhus og Stortorget) RB: Byavis Moelv - Brumunddal HA: Svane i minus. Skibladner går underskudd etter flomsesongen. Og får ikke hjelp til å dekke det. Kultur og regionaldepartementet sier nei til søknaden om støtte fra AS Oplandske Dampskipsselskap på kr HA: Økt korpsrekruttering. Det myldrer av musikkaktivitet i Stange. På to år har Romedal og Vallset jente- og guttekorps fått over 30 musikanter HA: DNB-sjefen ba naboene slutte å slåss lokalt. Arthur Buchardt er enig. «Vi må få bort by- og bygdekamper. Nå er Ringsaker den mest næringslivsvennlige kommunen, mens Lillehammer er vanskeligst. I Hamar har jeg aldri fått til noe», sier brumunddølen HA: Ole Berg fra Ringsakslista vil forsikres om at forsinkelsen på VA-anlegget mellom Moelv og Sjusjøen ikke utløser en ny byggestopp i fjellet. Kommunen har hatt byggestopp på Sjusjøen i tiden 2008 til (se kulturhus) HA: Hedmarksdialekta er itte som før. Det kjæm litt an på om vi er heme eller borte, sier 4 barn på bygda. HA har vært på bygda for å sjekke. (se politikk) AFT: Knallforhold for å se nordlyset. Langtidsvarsel: Til vinteren blir nordlyset sterkere enn på 50 år. (vinteren 2012/2013). Det skyldes at solaktiviteten topper seg hvert 11. eller 12. år HA: Du har lyst på en rask matbit etter jobben. Da kan «Alle Tiders» være en god løsning. Sider om mat og vin. (se teater) HA-krøniken: Ny skøytebane ved Ridabu Skole. (se velforeninger) HA: Suksess fra skogen. Snaps med lokal smak. Stor etterspørsel etter ny skogsdram. Gran Reserve på 38% inneholder potetsprit, friske granskudd og vanilin HA: Beste besøk på spisesteder på Hedemarken. Samt franske vinfristelser HA: Gullåra som går gjennom Næroset. Om Lucky Næroset, skoledebatt og veien

17 videre BY OG LAND HA: Løypekjøringen er tre uker forsinket i år. Men nå kommer skifolkets beste venn. Løypekjører Terje Nilsen er en særdeles god mann nå. Bedre enn noen julenisse. Hamar og Hedemarken Turistforening er medeier i de tre løypeselskapene, Hedmarken Turistløyper, Løtenløyper og Brumunddal og omegn turistløyper. 50 mil skiløyper kjøres opp på Hedmarksvidda HA: Regiondirektør i NHO, Christl Kvam, ønsker flere kunnskapsarbeidsplasser og færre kretskamper om lokalisering. Vi må jobbe for å bli best. Innlandet må bli flinkere til å fortelle omverdenen hva vi faktisk har, mener hun HA: Fylkesmann Sylvia Brustad og fylkesrådsleder Njål Føsker mener mulighetene for tidenes vekst i Hedmark aldri har vært større hedmarkinger er ikke nok I løpet av 4 år skal milliarder kroner legges ned i tre nye videregående skoler og flere nye riks- og fylkesveger HA: Bygg veg fra Støa ved Harasjøen til Innlandsporten ved E6. Dette vil Frp foreslå i fylkestinget i neste måned, sier Tor Andre Johnsen. BY OG LAND NOVEMBER HA: Bjørn Rakstad-Larsen, Hamar: Hamars Holmenkollåsen. En mann ved navn Fauchald foreslår å bruke Vangsåsa til nye tomter. Jeg husker fylkesagronom Arve Vatnebryn og en til foreslo drabantby der på 60-tallet. Dette forslaget bør tas fram igjen. (se klipp om arkitektur) BY OG LAND OKTOBER HA: En leseopplevelse. Det er 1000 leseombud i Norge, men bare 2 i Stange. Stange Bibliotek søker flere som vil lese høyt for sambygdinger. (se klipp om politikk) AFT: Ny mat-forskning slår hull på mytene. Trodde du råkost var noe av det sunneste du kunne spise? En rekke myter gjennomgås på et faglig grunnlag. Mange nyheter! HA: Utflytter vant med ny Stange-vott. Karin Holt (52) fra Lillehammer vant konkurransen om å lage den offisielle Stangevotten. (se politikk, hel avis) BY OG LAND SEPTEMBER HA: I form med 10 topper. Turanvisning med terningkast fra Ringsaker Kommune, Ringsaker Orienteringsklubb og Hamar og Hedmarken Turistforening får stadig flere til å pakke sekken. Turene passer nesten alle, uansett alder og fysisk form. (se kultur) HA: Tilbake til Mattisrud. Lørdag skal Frida Ånnevik tilbake til steder der hun gjorde sin første opptreden for 15 år siden. Tor Karseths syngespill «Mattisrud sammarstid» var i mange år fast innslag på Mattisrud i Løten. Frida var blant ungene som deltok AFT: Regningen etter flommen kan bli på over 100 millioner kroner. Tallet på skademeldinger ligger på mellom 450 og 500. (se kunst) HA: Fortsatt håp for kornet. Men for frøkornjordet til Margrete Hveem på Bjertingstad i Stange er det for sent. Uten lavere fuktighet og jevn vind vil situasjonen for matkornet være veldig kritisk om en 14 dagers tid, sier daglig leder i Hedmark landbruksrådgivning, Harald Solberg HD: Over hamarsinger markerte sin avsky. Thea Søberg ba folk om å møte opp til fakkeltog på Facebook. Det var like trangt på Stortorget som på 17.mai,og toget gikk til Fougner Lunds Plass hvor appeller fra ordfører Einar Busterud, fylkesmann Sylvia Brustad og Hamar AUF-leder Simen Brænden Mortensen ble avsluttet med Nordahl Griegs «Til ungdommen» HD: Ungdommene Andreas Dalby Grønnesby og Ismail Haji Ahmed ble offere på

18 Utøya, og de ble gravlagt denne uken. Jeg gruer meg til hverdagen, sier far Bjørn Inge Dalby HA: Nordisk gjestebud. Hvert år møtes de tre vennskapskommunene Stange, Brøndby og Botkyrka. I år var det Stanges tur som vertskap. Alle møttes på Kvennstugua HA: Rånere ødelegger nattesøvnen igjen. Ulovlig bråk og søppel på Johannesenløkka. De holder på fra kl seks om ettermiddagen til kl 2-3 om natta, sier beboere i nærheten. De kjører med høy hastighet fram og tilbake i Vangsvegen, burner, tuter og har høy musikk. Lite hjelp fra kommunen og fra politiet. BY OG LAND AUGUST HA: Jordbærsesongen er på hell, og avlingene i Ringsaker ligger ca 30-40% under et normalår. Det er bare 7 jordbærprodusenter igjen i Ringsaker, og antall jordbærdyrkere på Hedemarken har skrumpet fra 86 til 31 siden år HA: Det flerkulturelle fellesskapet. Hele Hamar, kanskje mennesker samlet seg i stille sorg etter terroranslaget mot Norge HA: Ikke noe pølsevev. I 42 år har han sørget for å mette sultne mager. Hele Stanges matfar Knut Johnsen er eksepsjonell. 11.juli ble han pensjonist, men han vil jobbe likevel HA: Travel natt til søndag for politiet på Hedemarken: Fest, fyll og slåssing i tre kommuner. (se politikk) HA: Ferdig etter seks år. Lørdag åpnet det nye servicebygget på Lalumsvangen. Ildsjelene har brukt seks år og flere tusen arbeidstimer på den krevende restaureringen AFT: EU studerer matproduksjon i Norge. Halvparten av matproduksjonen i EU skjer under industriliknende forhold. Kommisjonen som styrer de 27 landene ønsker mer aktivitet i distriktene, med mer småskala matproduksjon og lykkeligere bønder. Noen svar fant man i Vesterålen HA: Jordbære for alle penga! Nå er det tid for stor handel. Reportasje fra ulike utsalgssteder. Vi får nå dagferske jordbær helt fram til midten av august, sier Berit Stensrud ved sin torgbod på Stortorget. (se kulturhus) HA: Steinar Sætervadet, tidl. Medl av Elverum Reiselivslag: Kulturbyen i villmarkstket. Ordfører Einar Busterud med flere går i HA imot markedsføringen av Hedmark under etiketten «Villmarksriket.» Man tar med det fokuset bort fra de produktene som betyr noe for turismen i fylket vårt HA: Magne Rugsveen, dir. ved Mjøsmuseet: Hedemarken, Mjøslandskapet og Villmarksriket. De to fylkene ved Mjøsa bør gå inn for en felles markedsføringsstrategi HA: Nils A. Røhne, ordfører i Stange: Stange - «verdens mest kvalifiserte sted». Og riksantikvar Jørn Holme sier at Atlungstad er på alle måter et vinnerprosjekt. Da bør vi få anløp av Skibladner, utnytte historien og kulturlandskapet, samt nærheten til golfanlegget, slik at Atlungstad Brenneri blir et museums- og opplevelsesområde HA: Bringebær - folkets bær. Vi kjøper 100 ganger mer bringebær enn for ti år siden, sier Randi og Anton Stadshaug. De har 28 mål bringebær, og ca 15. juli kommer dagsferske bær i butikkene. De leverer det meste til Bama, som får bær fra 9 av 14 lokale produsenter. Bama antar de selger 800 tonn bringebær og 3500 tonn jordbær i sommer HA: Driverne av Ottestadstien er tildelt Stange Kommunes kulturvernpris. I går ble prisen delt ut på Fjetre Gård, hjemme hos styreleder Sven Peter Sinnerud. (se politikk) BY OG LAND JULI HD: Mandag gikk styreleder til skifteretten og begjærte Stallgården Mat og Vinhus AS konkurs HA: Og Klevfoss lever. Håkon Tosterud og Rigmor Sofienlund er godt fornøyd ette nok ei helg med «Klevfoss lever» HA: Eva Søgnebotten (50), varaordførerkandidat i Stange, brenner for mye HA: Takk til Hanne Lystad, årets mesterborgerkandidat nr 6.

19 HA: Lars Peder Brekk, landbruks- og matminister: Vi leverer for jordbruket. Staten har inngått ny jordbruksavtale med Norges Bondelag. (se politikk) BY OG LAND JUNI HA: Hamar Ølfestival er blitt et AS, og er klare med 8000 l øl. 35 typer øl står på programmet i år, og nytt blir det at Speakers Corner etableres med byens London-buss HA: Årets mesterborger av Hammer By. 7 av 8 kandidater er klare. (se musikk) For ellevte gang inviteres Has lesere til å stemme fram årets mesterborger AFT: Urban byferie på 78 grader nord. I småbyen Longyearbyen finner du gallerier, kafeer, barer, restauranter og shopping du neppe forventer. (se økonomi) HA: Harald Thørud har gjort det mange drømmer om; studert og jobbet jorda rundt HA: Krysskonflikt om ny trafikkmaskin. Brumunddalspatriot og grunneier Per Dobloug advarer mot å la eiendomsutviklere avgjøre hvor det nye E6-krysset og hovedadkomsten til Brumunddal sentrum skal bygges. (se klipp om politikk) HA: Bygdas stolthet. Den gamle skolen ble dømt nord og ned og vedtatt revet. I dag er allaktivitetshuset Tallholen i Romedal en perle HA: Espen Askeladd? Hvem er denne Espen, Espen Holøyen Skjærbakken, som i forgårs hadde sin offisielle jomfrutur som sjef for Domkirkeodden. En askeladd? HD: Fra Hamar Kommunes Infosider: Bedriftsidretten i Hedmark og Oppland er stolte av å kunne tilby et skreddersydd turtilbud til alle turglade i Hamar Kommune. Det er satt opp liste over de 10 turene HA: Sykkelritt for alle. Hamarrittet var kun for de sprekeste. Men slik ar det ikke lenger. Bedriftsidretten i Hedmark og Oppland åpner nå for mosjonistene med ei rute fra Vikingeskipet gjennom vestbygda i Stange og tilbake til Vikingeskipet HA: Nå legges steinene til fest for matkulturen. Årets utgave av Pultost-og akevittdagene skal bli de beste, sier Svein Frydenlund i Hamarregionen Utvikling.(se økonomi) HA: Næringslivet i Løten er imot planene for ny riksveg 3 gjennom Løten, sier Anders Bronken, leder av Løten Næringslivsforening. Økte kostnader og tap for handelsnæringen i Løten sentrum er grunnen. Men riksveg 25 mellom Hamar og Elverum bør bygges ut som firefeltsveg. (se økonomi) BY OG LAND MAI HA: Nytt spor blir hjemmets bane. Marit Mostue har bodd på Strandlykkja siden Nå må hun og familien flytte for å gi plass til dobbeltsporet jernbane og firefelts E HA: Sommer og show med Eldar Vågan og Gufrid på Tjuvholmen. (se kultur) BY OG LAND APRIL HA: Hans Petter Hansen: Mjøslandet i våre hjerter. Hamar Venstre ønsker seg en by med ubegrenset utsyn over Mjøsa, både estetisk, geografisk og historisk HA: Olav Olsen, beboer Ridabu: Veståsen og Ridabu. Kan 20 lastebiler gjennom Veståsen sammenlignes med biler i Ridabuområdet? Spørsmål til politikerne HA: Det er en spesiell frihet her i Hamar. Det er 50 år siden den første kvinnelige prest ble ordinert i Hamar HA: Stange har barnehageplass til nesten alle. I Ringsaker vil alle som har lovfestet rett til plass, få det. (se næring) HA: Knut Bakke: Skiturer på Mjøsisen. Hva med et samarbeid om løyper med Ringsaker Kommune? BY OG LAND MARS HA: Torstein Hervland: Turskiløyper og løypemaskiner. (se Hamars fremtid) HA-pluss: Jakten på nasjonalskatten: Hoppbakkene i Hamar (og Ringsaker) HA: Bondens Marked i Hamar doblet omsetningen siden starten og fra i fjor økte den med 33 %. (se politikk) HA: Avduket Mjøsby-billa. Glupe hoder i Moelvenkonsernet har døpt en limtrekonstruksjon på fem bein som symbol på 5 Mjøs-byer og den er deres bidrag til Norwegian

20 Skating Festival 19. februar HA: Kristoffer Sørli Jørgensens minnefond har nådd 1.5 mill kroner. Vi ville videreføre drømmen til Kristoffer i Afganistan, sier foreldrene Idar og Lillian Sørli Jørgensen. Fondet har hovedpillarene fotball, fredsopplæring og yrkesopplæring i samarbeid med Kirkens nødhjelp og Norges Fotballforbund. Ordfører og styremedlem Nils A. Røhne sier 140 ungdommer, derav 40 jenter er med. Det er blitt 7 lag, tre baner og et klubbhus.neste år kommer nye 80 ungdommer med, og det blir bygget to nye baner. (se klipp ovenfor) HA: Stangebonden Sverre Lang-Ree og Per Eivind Ellingsen fra Nes er med på laget til Nortura som i samarbeid med kjendiskokken Arne Brimi har utviklet og designet en serie av matprodukter for De Historiske Hotell & Spisesteder. Den historiske matavtalen er verdt mill. kroner årlig HA: Munch-turister skal l,okkes til Hedmarken. Løten Kommune søker Regionrådet for Hamar -regionen om kr til det planlagte Munch-senteret på Klevfoss HA: Det blir ingen utbygging av COOP i Stange nå. Adm. Dir. Olav Rønningen er skuffet. I stedet opprustes Mega-butikken HA: Avslappet ferieslutt. Kanskje var det Petter Northugs skyld at det var langt mellom folk på Mjøsisen og langs stranda på Domkirkeodden de siste timene av vinterferien. (se Hamars fremtid) HA: Helge Baardseth har sett det meste av verden, men drømmer om Helgøya HA: Ved årsskiftet var det innbyggere i Hedmark. Det er 913 flere enn i fjor. Vi er snart 5 millioner bosatt i Norge. Oslo, av mange sett på som en forstad til Hedmark, passerte innbyggere i januar. Hedmark er nr 11 i folketall av Norges 19 fylker, med Oppland som nr 12 med «bare» innbyggere. Og det er 500 flere kvinner enn menn i Hedmark HA: Gaute Arneson takker av etter 7 ½ år som rådmann i Løten HA: Med hest og slede i Åsa. Bjørn Johan Karterud og Tom-Vetle Nilsen har brukt helga på sleder de har laget selv. Dølahestene Balder og Lililja er ute mer enn 12 timer hver dag året rundt HA: Ekspert på varehandel tror ikke handelsparken på Rudshøgda blir lønnsom. Dette blir verst for Ringsaker, sier seniorrådgiver Bjørn Nygaard i Experian Insight AS HA: Perfekt skidag på Lageråkvisla. Mer enn 800 skiglade folk tok turen, og Margrethe Ruud Skjeseth i Hamar og Hedemarken Turistforening smilte fra øre til øre HA: 2045 gårdsbruk er borte siden år 2000 i Hedmark. På landsbasis er bruk lagt ned, og vi står igjen med bruk, men jordbruksarealet er minket med bare tre prosent mill. dekar holdes i hevd i landet, men åkerarealet har gått ned, mens eng- og innmarksbeiter har gått opp HA: Kremmerne i Brumunddal mener handelspark på Rudshøgda legger sentrum dødt HA: Finn Åge Løvlien: Ikke bare Basarbygningen. Vi i Øvre Vang håper nå på at de samme politikerne også kan engasjere seg i hva «det gamle posthus» ved Wik skal romme i framtida HA: Ofrer jord for tryggere veg. Eidun og Jon Erik Svestad avstår gjerne 15 dekar av småbruket sitt for å få firefelts veg som er mye tryggere å kjøre på. (se klipp om Hamars fremtid) HA: Varaordfører Ole J. Hjelmstad, Sp, sier ja til høyblokk på 12 etasjer for at Br. Dal blir enda mer by. Handelstandsleder Per Sandbakken hilser planen velkommen. Miljøverndirektør Jørn Georg Berg er ikke negativ til høyblokk. «Vi har i liten grad engasjert oss i høyden på hus i byer» Dette gjelder Fylkesmannen i Hedmark HA: Brumunddal får Innlandets største bygg i 12 etasjer om Br.dal Næringspark får utvikle parkettområdet slik de ønsker HA: Rolv A. Amdal: Hamar må passe seg. Og handelsparken som foreslås på Rudshøgda kan bli en trussel for de to ferske byene Moelv og Brumunddal

Slik foreslås ny dobbeltspors trasé lagt i Hamars strandsone...

Slik foreslås ny dobbeltspors trasé lagt i Hamars strandsone... Se mer på jernbaneitunnel.com Slik foreslås ny dobbeltspors trasé lagt i Hamars strandsone... (Anbefalt trasé, Konseptvalgutredning for InterCity-strekningene på Østlandet og Kommuneplan Hamar 2011-2022

Detaljer

Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen

Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen Mandat Rolle Gjennomføring Erfaringer/læring Kjetil Solbrækken, sekretær for kontrollutvalget i Hamar kommune Saken i korte trekk Prosess i Hamar kommune

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal. Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker

Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal. Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker 1 Hvorfor denne høringsuttalelsen? Ringsaker Pensjonistparti vil understreke viktigheten av at det utredes flere

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Andre Moe MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Andre Moe MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 15.02.2012 Tid: 13:00-15:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering.

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering. MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016 Gulgruppa Evaluering. Det var spennende å starte opp i høst med mange barn på en avdeling. Vi synes oppstarten har gått over all forventning.

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Månedsbrev. Oktober 2014

Månedsbrev. Oktober 2014 Månedsbrev Oktober 2014 Da nærmer vi oss slutten på oktober måned, og det har vært en måned med mange ulike aktiviteter og prosjekter på Steingrua. Alf Prøysen og hans eventyr om Geitekilllingen som kunne

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Hva er egentlig stedsattraktivitet? Hvorfor satser på det?

Hva er egentlig stedsattraktivitet? Hvorfor satser på det? Bynatt 18. oktober 2013 Hva er egentlig stedsattraktivitet? Hvorfor satser på det? Byplanlegger Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design), MNLA Arendal kommune 23. okt. 2013 1 23. okt. 2013 1 2 Risør

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan

De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan Boligmarkedet i store deler av landet er i dag i en krise. Prisene har steget kraftig samtidig som flere og flere boliger kjøpes av andre enn de som skal

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Byutvikling - medvirkning fra barn og unge

Byutvikling - medvirkning fra barn og unge Byutvikling - medvirkning fra barn og unge Av: Audun Jensen Kommunikasjonsrådgiver Mai 2013 Hvorfor medvirkning? Utgjør en stor og viktig del av befolkningen. Kjenner sine egne behov best. Gir god faglig

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-015 29.04.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Dobbeltspor snarest. Rotarymøte Kristin Hille Valla

Dobbeltspor snarest. Rotarymøte Kristin Hille Valla Dobbeltspor snarest Rotarymøte 18.10.2016 Kristin Hille Valla Grunnlaget vårt Videreføre målet i gjeldende Ntp i Ntp 2018-2029. Det vil si: Dobbeltspor til Hamar i 2024. Dobbeltspor til Lillehammer 2030.

Detaljer

Merknader til: offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljregulering av Ragnar Schjølbergsvei 1-5. Deres ref.:2013/2249

Merknader til: offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljregulering av Ragnar Schjølbergsvei 1-5. Deres ref.:2013/2249 Merknader til: offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljregulering av Ragnar Schjølbergsvei 1-5. Deres ref.:2013/2249 Det er med stor nysgjerrighet, og dessverre skuffelse at jeg leser høringsuttalelsen

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-034 05.11.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Side 1/ NR. 05/2011

Side 1/ NR. 05/2011 3631.1 Side 1/8 NR. 05/2011 I Oslo har boligprisene steget mer enn forventet de siste månedene, selv med en økende boligbygging. Spørsmålet er om boligbyggingen klarer å holde tritt med den tiltagende

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 12-2009

Prisstigningsrapport nr. 12-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 12-2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 48/2009 (23.11. - 29.11.2009): side 2/11 OPAK har

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Briskebysaken. Hamar 17. august 2011

Briskebysaken. Hamar 17. august 2011 Briskebysaken Hamar 17. august 2011 Målsetning Hva gikk galt Hva kan læres Den helt grunnleggende årsak til at utbyggingen ikke gikk etter forutsetningen var at det ikke var penger til å bygge det som

Detaljer

Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland

Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Presentasjon på plan- og framtidsverksted for Oppland 19.3.2015 Rådgiver Per Erik Fonkalsrud, Regionalenheten i OFK Formål med planen Mer attraktive

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

Hva har skjedd i Hamar? Tilbakeblikk til tusenårsskiftet og fram til i dag. slik je ser det! Per Steinar Skjølaas

Hva har skjedd i Hamar? Tilbakeblikk til tusenårsskiftet og fram til i dag. slik je ser det! Per Steinar Skjølaas Hva har skjedd i Hamar? Tilbakeblikk til tusenårsskiftet og fram til i dag. slik je ser det! Per Steinar Skjølaas 22.09.16 1992 Ble Vang og Hamar en kommune 1994 ble det vinter OL i Innlandet 1998 ble

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget AP Aud Karin Furulund Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Gir gass i Havneparken

Gir gass i Havneparken ANNONSE Det nye næringsbygget kommer til venstre for leilighetsbygget og foran hotellet som kan skimtes i bakgrunnen FOTO: Spacegroup/Urban Sea Gir gass i Havneparken Et turbulent marked stopper ikke utviklingen

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 22.01.2008 Tidspunkt: 18:00 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 22.01.2008 Tidspunkt: 18:00 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 22.01.2008 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Helene Justad Nestleder

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet eller hus? Trolldalen har litt av

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag LAMPHOLMEN TENNFJORD TROLLDALEN TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. Til stede på møtet: Høyre: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

ER DET OSS EN GANG TIL?

ER DET OSS EN GANG TIL? Kristiansand, 24. februar 2006 Til Kristiansand kommune v/ ordfører Oddvar Skisland ER DET OSS EN GANG TIL? Vil Kristiansand kommune ha et søppelforbrenningsanlegg i en av de mest tettbefolkede bydelene?

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Valg av styrerepresentanter til kulturinstitusjoner

Valg av styrerepresentanter til kulturinstitusjoner Saknr. 15/519-1 Saksbehandler: Solvår Kolåseter Valg av styrerepresentanter til kulturinstitusjoner Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkesting med slikt forslag til vedtak: Saken

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Artig for gutter i alle aldre NYHETER NORD-AURDAL. Jetmotorer, propellfly og alt der i mellom fylte luftrommet over Strondafjorden i helgen.

Artig for gutter i alle aldre NYHETER NORD-AURDAL. Jetmotorer, propellfly og alt der i mellom fylte luftrommet over Strondafjorden i helgen. M Bl ab M 14 M 20 14 M 20 ANNONSE NYHETER NORD-AURDAL Artig for gutter i alle aldre Av KRISTINE OLASDATTER 14. mars 2016, kl. 08:58 Jetmotorer, propellfly og alt der i mellom fylte luftrommet over Strondafjorden

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Overhalla kommune 27. mars 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Ny kirke i Rio - hjelp oss å fylle en drøm! Nr. 2 2013 Sjømannskirkens ARBEID Rio de Janeiro Sammen om en drøm Økt aktivitet i norsk næringsliv i Brasil gjør at mange nordmenn bosetter seg i Rio. Behovet

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Hamar. på opplevelsestur langs Mjøsa

Hamar. på opplevelsestur langs Mjøsa Hamar på opplevelsestur langs Mjøsa «Samma å je er hen bære je ser Mjøsa» Strandpromenaden er en tilrettelagt tursti langs Mjøsa få minutter fra Hamar sentrum. Du kan ta deg fram til fots eller på sykkel.

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 09.12.2014 Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15 Faste medlemmer som møtte: Helga Ystad Derås Bård Fossvik Magnus Ystad Derås Joachim

Detaljer

Partiprogram 2015-2019 MOSKENES

Partiprogram 2015-2019 MOSKENES Partiprogram 2015-2019 MOSKENES moskenes Moskenes Høyre Moskenes Høyre jobber ikke for folket, men med folket. Vi er et lyttende parti, vi skal stimulere til økt trivsel og sammen skal vi gjøre Moskenes

Detaljer

enhetsleder plan, byggesak, oppmåling og miljø

enhetsleder plan, byggesak, oppmåling og miljø Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.01.2013 Tid: 13:00 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- MARS-2016

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- MARS-2016 MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- MARS-2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 8 MØTEDAG vi er ute, og er sammen 1. 2. 3. 4. VI SPISER SUPPE 9 7. MØTEDAG Vi er ute, og er sammen 8. 9. 10. 11. NIKODEM

Detaljer

Vandring i en sann historie... - Olavsvegene til Trondheim. Pilegrimsleden

Vandring i en sann historie... - Olavsvegene til Trondheim. Pilegrimsleden RIMS PI G N Vandring i en sann historie... LEDE - Olavsvegene til Trondheim LE Pilegrimsleden Pilegrimsleden i Hedmark Pilegrimenes gjeninntreden, på gjengrodde stier, var ikke et resultat av en bevisst

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Notat Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5 Til Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Fra Saksbehandler Torunn Hjorthol Temadiskusjon

Detaljer

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 15 nummer 4 August 2014 Overnattingsstatistikk Side 2 Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 Status Fiskelykkeprosjektet Side 6 Turoperatør besøk fra Sverige og Tyskland Vi

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Runar Terje Foslund Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 03.05.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 10/11 Til saknr.: 16/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 23

Detaljer

Klikk på overskriften for å lese mer om hver sak

Klikk på overskriften for å lese mer om hver sak Foto: Lars Gotaas Foto: Gaute Moen Klikk på overskriften for å lese mer om hver sak Sykkelløypa Hamar Naturskole har sammen med sykkelbyen Hamar og Trygg Trafikk utviklet en mobil sykkelløype. Løypa består

Detaljer

STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN

STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN Til stede Jan Olav Vagle Per Henrik Bykvist Roar Gjerde Stein Dølplads Frafall Tom Løvskogen Randi Spørck Hening Johansen Grete Bru Trygve Møllerbakk Sak

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer