UTKLIPPSREGISTER ETTER NYTTÅR, I JANUAR 2012, VIL REGISTERET BLI SNUDD, DET VIL SI AT DE SISTE UTKLIPP KOMMER ØVERST I HVERT TEMA.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTKLIPPSREGISTER ETTER NYTTÅR, I JANUAR 2012, VIL REGISTERET BLI SNUDD, DET VIL SI AT DE SISTE UTKLIPP KOMMER ØVERST I HVERT TEMA."

Transkript

1 UTKLIPPSREGISTER FOR SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR. OPPDATERT 9. SEPT OPPDATERT 12.OKT OPPDATERT 9.DES OPPDATERT 28.JAN OPPDATERT 20.FEB.2012 REGISTERET HAR NOEN AV DE SAMME TEMA SOM DOKUMENTREGISTERET FOR SAMARBEIDSUTVALGET. I TILLEGG KOMMER TEMA SOM BERØRER SAMARBEIDSUTVALGETS ARBEIDSFORMÅL OG HENSIKT. REGISTERET HAR HENVISNINGER TIL KILDER, OG DET ER SORTERT PÅ DATOER. FOR Å SPARE TID. SKRIVES REGISTERET MED STORE BOKSTAVER. DET ER DERFOR HELLER IKKE HENVIST TIL OM UTKLIPPET ER NOTERT PÅ FLERE TEMA. FRA 2011 SNUR OPPSETTET MED DE SISTE KLIPP ØVERST, DET KOMMER STORE OG små BOKSTAVER OG HENVISNINGER TIL FLERE TEMA DET ER HOVEDSAKELIG 3 KILDER TIL DETTE UTKLIPPSREGISTERET: HAMAR ARBEIDERBLAD, HAMAR DAGBLAD OG AFTENPOSTEN. DET ER SUPPLERT MED ANDRE LOKALAVISER OG ANNEN RIKSPRESSE, SÆRLIG VG OG DAGBLADET. NOEN UTSKRIFTER FRA MEDIA PÅ NETT ER OGSÅ TATT MED. DET UNDERSTREKES AT UTKLIPPSREGISTERET ALLTID VIL UTGJØRE ET BEGRENSET UTVALG. DET FORELIGGER ET PAPIRLAGER FLERE ÅR TILBAKE. NÅ ER STOFFET AV DET SISTE, HENTET FRA HØSTEN 2010 OG TIL NÅ HØSTEN /VINTEREN 2011 OG INN I DET ER MENINGEN Å LEGGE DETTE UTKLIPPSREGISTERET INN PÅ HJEMMESIDENE TIL SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR FØR VALGET HØSTEN ETTER NYTTÅR, I JANUAR 2012, VIL REGISTERET BLI SNUDD, DET VIL SI AT DE SISTE UTKLIPP KOMMER ØVERST I HVERT TEMA. REGISTERET ER PÅ FORSØKSSTADIET, OG DET ER USIKKERT OM DET BLIR FOR ARBEIDSKREVENDE Å FØLGE OPP OVER TID. EN OPPDATERING BETYR IKKE NØDVENDIGVIS AT ALT STOFF ER KOMMET MED. DET FORELIGGER ET STORT PAPIRLAGER. IDE OG RETTIGHETER TIL DETTE REGISTERET TIL HØRER GUNNAR W. HOLM. DET ANSES SOM UTLÅNT TIL SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR. DET VIL DERFOR KUN BRUKES I FORHOLD TIL NORSK LOVVERK.

2 HAMAR HAMAR HAMAR SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR GUNNAR W. HOLM. START UTKLIPPSREGISTER TEMA: ARKITEKTUR BARN OG UNGE BOLIG BRISKEBYEN BRISKEBY STADION BY OG LAND ENERGI ESTETIKK FORENINGER FORURENSNING HAMAR PARK HAMARS FREMTID HAMAR STADION HISTORIE IDRETT JERNBANEN I TUNNEL FRA KLIMA KOMMUNAL PLANLEGGING KOMMUNAL ØKONOMI KULTUR KULTURHUS KUNST LOKALMILJØ MEDIA MILJØ MUSIKK NÆRING OPPVEKST PENSJONISTER POLITIKK SAMFERDSEL STRANDSONEN TEATER FRA TEKNISK UTVIKLING TRIVSEL UTDANNING

3 VELFORENINGER VERDEN ØKONOMI STIKKORD FOR PLASSERING I REGISTERET BLOGGING -SE UNDER MEDIA DEMOKRATI SE UNDER POLITIKK DYRKET MARK -SE UNDER BY OG LAND ESPERN- SE UNDER BRISKEBYEN FACEBOOK - SE UNDER MEDIA FORSKNING -SE UNDER UTDANNING FREDNING - SE UNDER KULTUR JORDVERN - SE UNDER BY OG LAND KOIGEN - SE UNDER STRANDSONEN KOMMUNESAMMENSLUTNINGER - SE UNDER POLITIKK PISA-UNDERSØKELSER SE UNDER UTDANNING SETERLØKKA -SE UNDER HAMAR PARK SMAT - SE UNDER SAMFERDSEL STRØMPRISER - SE UNDER ENERGI START SELVE REGISTERET ARKITEKTUR MYE STOFF FØR 2011 LIGGER UNDER KULTUR ARKITEKTUR AFT: Riksantikvaren freder Operaen. Bygget blir fredet i november i år, drøyt 4 år etter åpningen. Vi har ikke bare ansvar for historiske bygninger, men også moderne arkitektur i verdensklasse, sier riksantikvar Jørn Holme. Bevaring av høyblokka i regjeringskvartalet etter 22. juli er mer omstridt, og regjeringen vil utsette dette spørsmålet på ubestemt tid. I jubileumsåret 2012 vil riksantikvaren frede en rekke bygninger, maritim kulturhistorie vil inkluderes, samt 3 store områdefredninger. (se klipp om teater) 2011 ARKITEKTUR VG: Hva skjer når barn bestiller arkitektur? Norsk Forms utstilling «Building Blocks». (se omtale under barn og unge) HA: Byggeskikkprisen er delt ut. Lørdag ble Byggeskikkprisen delt ut til Statsbygg for Campus Hamars nye uteområde. Ordfører Einar Busterud delte den ut på vegne av Formannskapet i Hamar AFT: Arkitekturrikets tilstand. Norsk arkitektur dreier seg om mye mer enn Sverre Fehn, Operaen og Nasjonale turistveier. Det virker ikke alltid sånn. Bilder fra Juvet landskapshotell i Valldal (Jensen&Skodvin), Tverrfjellshytta på Hjerkinn (Snøhetta)og

4 Kirkeparken videregående skole i Moss.(LINK Arkitektur) AFT: Med 7 telefonstolper som fundament ha sivilarkitekt Herman Fuglu egenhendig skapt sitt sommersted i Drøbak HA: Høyreiste trehoteller. En tur til landets gamle trehoteller byr på en unik miks av spennende arkitektur, norsk natur og historier om ny giv AFT:Minimalistisk, åpen og lys Bøler kirke. Reportasje om Hansen/Bjørndal Arkitekter fra nye Bøler Kirke. Flotte bilder, kirken bør ses. (se kunst) AFT: Utsyn mot fjellheimen. Snøhetta Arkitekter: Tverrfjellhytta ved inngangen ti Dovrefjell Nasjonalpark. (se kunst) AFT: Hver by trenger en arkitekturpolitisk handlingsplan, sier Andreas Vaa Bermann, ny direktør for Norsk Form. Vi skal skape forståelse for at design og arkitektur er et viktig bidrag til samfunnsbyggingen AFT: Vi viser det beste i norsk design nå, sier kurator Stefan Nilsson under Stockholm Design Week. Jeg vil endre svenskenes bilde av norsk design, hvis de har et. Vekk med den snille, ufarlige, naive nordmannen i lusekofte som dyrker bilder av fjord og fjell. Jeg vil skape et urbant bilde av Norge nå, og har valgt produkter i sort, hvitt, blått og naturtre, sier Nilsson AFT: Thomas Thiis-Evensen, prof. i arkitektur, Oslo: Nytt i gammelt? Skal nybygg stå i kontrast til sine omgivelser eller skal de tilpasses sine omgivelser? 1992 ARKITEKTUR FRA 2011 ER REGISTERET SNUDD, DE SISTE UTKLIPP KOMMER ØVERST OG DET SKRIVES MED STORE OG SMÅ TYPER DAGBL: PAM MELLBYE: SENTRUMSKVARTALENE VÅRE. HVORDAN KAN SENTRUMSUTVIKLINGEN STYRES? AV OG TIL ER DET URIMELIG Å FREDE HELE HUS, DET ER BARE FASADEN, SOM VEGG I GATA, SOM ER INTERES SANT HER KOMMER MYE LAGRET STOFF. SLUTT ARKITEKTUR BARN OG UNGE NOEN KLIPP SOM BERØRER BARN OG UNGE FINNES UNDER TEMA UTDANNING TEMAET ER SVÆRT RELEVANT FOR VELFORENINGENES ARBEID. FRA 2011 ER DE SISTE KLIPP PLASSERT ØVERST PÅ SIDEN. DATOREKKEFØLGEN ER ALTSÅ SNUDD. DET FORSØKES NÅ MED STORE OG SMÅ BOKSTAVER BARN OG UNGE HA: Cæcilie Stang: Hamars politikere legger ned Ungdomskontakten. På tross av undersøkelser som viser at barn og unge i økende grad sliter med helse og sosialt liv. I dag er sentrum som sosialt treffpunkt i ferd med å forsvinne. Selv ikke en kladas av et stupetårn til 9.5 mill. kr vil bøte på det. Alle jeg snakker med er lei seg over at politikerne raserer byen. Folkemøtene, - var de en suksess? Måtte man fjerne Hamar Stadion for et kjøpesenter? Det har foregått og foregår en merkverdig planlegging i Hamar. (se politikk og komm.planlegging) HA: Hedmarksungdom møtte Sigbjørn Johnsen på Ungdomskonferansen. Tre stolte ungdommer fra Hedmark fikk si sin mening. Finansministeren hadde invitert 50 unge

5 fra hele landet til konferanse i går. Temaene var velferdsstaten, klima og miljø, samt sysselsetting. De unge var i alderen år, hovedsakelig fra videregående skoler HA: HAs ungdomsundersøkelse viser at 1 av 4 unge sliter med psykiske plager. Dette merkes godt hos hjelpeapparatet som melder om stadig flere henvisninger. Enhetsleder for BUP Hamar, Trygve Hannevold, opplever at mange unge får liten støtte fra foreldrene sine. Det var over 600 ungdommer fra Hedemarken som i fjor fikk hjelp hos dem HA: Morten Aspeli har sluttet seg til Redd Barnas ordførerdugnad for å bekjempe vold mot barn BARN OG UNGE HA: Ordførerne på Hedemarken vil alle bli ambassadører for Alarmtelefonen for barn og unge. Men bare en av dem har signert avtalen AFT: Ingen krav til utetid for barna i barnehager. Vi har interne ordninger og egen rammeplan for vår barnehege, sier enhetsleder Hege T. S. Berle i Kvernerdalen barnehage. Foreldreutvalget for barnehager (FUB) ønsker en egen «arbeidsmiljølov» for barna i barnehagen VG: Bedre byer ved å lytte til barna. Barn bygger for fremtiden. Hva skjer når barn bestiller arkitektur? I utstillingen «Building Blocks» gjør Norsk Form barna til oppdragsgivere og utformer fremtidens møteplasser i samarbeid med arkitekter. Man ønsker å hjelpe de unge i deres krav til medvirkning HA: Brannmann for en dag. Åpen dag på Hamar Brannstasjon. Små og store fra hele distriktet fikk derfor være brannmenn og kvinner for en dag AFT: Pål Isdahl Solberg, generalsekr. Ungdom og fritid:ungdomsvalget forsvant. Dersom ungdom skal engasjere seg i politikken, må også politikerne engasjere seg i ungdom. (se og politikk) HA: Grete Solli, listekandidat Hamar Arbeiderparti: Fyller du 16 eller 17 år i år og bor i Hamar? Da kan du stemme! (se politikk) AFT: Her får han klar beskjed. Barnevernsbarn møtte statsråd Audun Lysbakken (SV) Flere hundre barnevernsbarn har skrevet sitt eget utkast til stortingsmelding. De foreslår drastiske endringer, og de har listet opp en rekke gode forslag HA: En botanisk nøtt. 7.-klassingene Jonas Amberg (12) og Håkon Alexander Stubsjøen på Stnge skole får nå hjelp av Norsk Botanisk Forening på å løse skolens mosemysterium. Funnet på Kolomoen har også gjort lærer Sigurd Sander nysgjerrig HA: Natur og Ungdom til Brøttum. De holder sommersamling 5.-7-august på Nedre Berg gård i stedet for den avlyste samlingen på Fosen i Trøndelag etter terrorangrepet i Oslo og på Utøya. (se klipp om historie) AFT: Færre unge dør av overdose. Flere rekrutteres til rus i høyere alder AFT: Nina Veflen Olsen,seniorforsker, Nofima: Skapt til å velge usunt. Farlige fristelser. Med et stigende fedmeproblem i Norge, trenger forbrukerne hjelp til å velge riktig mat HA: Gøy på landet. Små og store koste seg under Barnas dag på Snilsberg Familiepark. (se kultur) HA: Barna tok over stevnet. Det krydde av folk på sommerstevnet på Hedmarkstoppen i helgen. Av 2000 deltagere var nær halvparten barn AFT: Tror fortsatt på pappaperm. Statssekretær Henriette Westrin (SV) mener pappaperm er viktig for likestillingen, selv om ny forskning viser noe annet. I dag utvides fedrekvoten til 12 uker HD: Gjensyn med Hamar. Denne uka fikk varaordfører Christel Meyer besøk av en av de fem utvekslingsstudentene familien har tatt imot AFT: Påstand: Ungdom er latere enn før. Faktum Det finnes det ikke belegg for.

6 HA: Hjelper unge. Å fange opp ungdom i gruppa år som risikerer å falle ut av skole og arbeid. Det er målet for et prosjekt som Hamar Kommune snart setter i gang HA: Tråkket til for sykkelbyen Hamar. Det ble ny norgesrekord, og de som tråkket seg fra Espern til Jernbanemuseet fikk samtidig en fantastisk sykkeltur i vårsola HA: The Gathering har i år verdens raskeste bredbånd. Kapasiteten er større enn i hele Kina tilsammen. Hastigheten er på svimlende 100 gigabit pr sekund, mot Kinas 60 gbps forbindelse til utlandet. (se kultur) HA: Ungdom og rus skal kartlegges. Kompetansesenteret for rus, region øst (KoRus- Øst) som står for undersøkelsen for Savngruppa i Hamar. (se politikk) AFT-leder: Bedre utsikter for barnevernet Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken styrker det kommunale barnevernet med 400 stillinger, en 12% økning i antall stillinger HD: Bygg i snø og is! Bli barnas mesterarkitekt! Send inn bidrag, sier Geir Cock i Hedmark og Oppland Arkitektforening HA: Nytt stykke for barn. Oddvar K. Øieren har laget barneforestilling av Ove Ansteinsons roman om broder Nicolai HA: Engelsk for to-åringer. Barna i Kårtorp Barnehage har engelsk i samlingsstunden. Ringsaker Kommune håper økt læringsfokus i barnehagen skal lette overgangen til skolen. (se klipp om næring) HA: VM for små gull. Ajer Gårdsbarnehage lager ski-vm for de små i strålende sol og minus 13 grader HA: Trafikksikkerhetsutvalget er bekymret over at «Trygt hjem for 75» -ordningen ble lite brukt i Dette har vært et vellykket trafikksikkerhetstiltak, og nedgangen kan skyldes økt pris (fra 50 til 75 kr) og stivbeinte regler for ordningen. (se klipp om næring) HA: Ungdommer får ikke lov til å utvikle negativ atferd i Stange, sier ungdomskontakten HA: To alternativer for Åpen Barnehage i Stange etter at statstilskuddet falt bort AFT: Barnekonvensjonen er den eneste internasjonale menneskerettighetskonvensjonen med rapporteringssystem som ikke har klagemekanisme. I dag starter siste del av utformingen av en egen klageordning til FNs barnekomite. (se klipp om energi) HA: Ungdommen savner møteplasser i Brumunddal. Nå tar byutviklerne i kommunen ungdommen med på råd. (se klipp om by og land) AFT: Kristin Halvorsen (SV): «Vi må tenke stort om de små». Hun vil sikre god kvalitet i barnehagene med høyere lønn HA: En tiåring fra Hedemarken brakk begge ankler og en legg i en rasulykke i Lierberget. (se klipp om by og land) HA: Barnehageunger boltret seg i vinterleker. Klukhagan Barnehage testet tilbudet hos Hamar Naturskole. 50 unger i alderen 2 til 6 år er med på aktiviteter som fremmer motorisk læring i ulendt terreng AFT: Norske barn sliter med å slå av PC-en. Er mest på nett i Europa HA: Er du 16 eller 17 år? Da kan du stemme som et forsøk ved kommunevalget i Hamar til høsten. (se klipp om kommunal planlegging) HA: Matte i barnehagen for ungene i Fredheimvegen barnehage i Ringsaker HA: Kultursjefen i Ringsaker vil bedre isforhold på baner for barna i Ringsaker. De ser til Hamar der 16 isbaner gir et myldrende liv med frilek på skøyter AFT: Krav om makstid i barnehagen. Barna sover og pusser tenner der. Økende etterspørsel etter kveldsåpne barnehager HA: Hundre på vent etter barnehageplass i Hamar HA: Rådmannen i Stange vil at skoler og barnehager har felles regler HA: Georg Larsen: Slik vil vi ha det i Vikingeskipet! HA: Skøytebyen Hamar.

7 BARN OG UNGE TIDLIGERE ÅR HER KOMMER MER STOFF. FRA 2011 LEGGES NYE UTKLIPP ØVERST I HVERT TEMA SE OVER 2004 BARN OG UNGE HA: DEN PRIVATE UNGDOMSKLUBBEN PÅ RIDABU LEGGES NED PÅ GRUNN AV MANGLENDE INTERESSE BLANT UNGDOMMEN. (SE BOLIG) HA: FORMANNSKAPET STØTTET IKKE ADMINISTRASJONENS FORSLAG OM Å STENGE SKATE-ANLEGGET PÅ KOIGEN I HELE SOMMER TIL FORDEL FOR ANLEGGSARBEID. (SE BRISKEBYEN, ESPERN) BARN OG UNGE HD: FRA FAU/LOVISENBERG SKOLE: VI VIL KNYTTE NOEN KOMMENTA- RER TIL ARGUMENTASJONEN FOR Å NEDLEGGE LOVISENBERG SKOLE BARN OG UNGE HA-LEDER: GODT TILBUD NÅR HELE UNGDOMMER BRINGES «TRYGT HJEM» OM NATTEN I FJOR FOR BARE 50 KRONER. (SE KLIPP OM MEDIA) HA: TRYGVE SLAGSVOLD VEDUM (SP)MENER DET ER IMOT BBLS STIFTEL- SESGRUNNLAG OM DE VELGER Å NEDLEGGE LOVISENBERG SKOLE HA: HELGE FLAGSTAD: TO KOMMA TRE MILLIONER KRONER BEVARER LOVISENBERG SKOLE I ET GODT NÆRMILJØ HA: FAU VED LOVISENBERG SKOLE: HAMAR-SKOLEN SOM MERKEVARE HA: DAGENS 14-ÅRINGER OM VALGET I 2011: VI SKAL STEMME 2010 BARN OG UNGE HA: 53 FAMILIER FÅR HJELP PÅ BARNAS STASJON HD: KLART FOR ÅRETS SANSEFEST BESØKTE FJORÅRETS INTER- NASJONALE SANSEFESTIVAL FOR BARN PÅ JERNBANEMUSEET HA: MAGEPLASK OG TRIM I 3 PRIVATE BARNEHAGER HA-LEDER: UNGDOMSLEDIGHTEN. (SE KLIPP FRA BY OG LAND) HA: FURU STEINERSKOLE HAR KREATIVT HØSTMARKED HA: FRA HKS HJ.SIDER: IDA BØHMER ER VLAGT SOM NY LEDER I UNGDOMSRÅDET I HAMAR. (SE KLIPP UNDER VELFORENINGENE.) HD: 2000 UNGDOMMERMED ENERGI. FORSKNINGSDAGENE MARKERT PÅ ØSTRE TORG VED ENERGITORGET HA-LEDER: NEDGANG I VOLD I HAMAR VED FORKORTET SKJENKETID HA: 450 SAKER I KONFLIKTRÅDET I 2010 OKT 2010? HA: POPULÆR BAMSEDAG PÅ VANG BIBLIOTEK DAGBL: TROND-VIGGO SKAL LEDE BARNAS MAKTUTREDNING AFT: STOLTENBERG VIL BEHOLDE FORELDREKVOTEN AFT: MINDRE TIL BARNA I INDUSTRIKOMMUNER HA: HEGE S. SØBERG: TROR UNGDOM ØNSKER MAKT HD: HOME START-TILBUDET UTVIDES FOR KRONISK SYKE BARN OG BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE DAGBL: ASYLBARNAS BARNDOM ER PÅ VENT

8 VG: SKOLEN SOM BREMSEKLOSS. HJALP IKKE MAGNUS KARLSEN TIL VERDENSTOPPEN I SJAKK. (SE UTDANNING) HA: SPILLER TEATER PÅ SFO VED RIDABU SKOLE AFT:METTE HOFSØDEGÅRD, BARNEBOKANMELDER: GIDDER IKKE GUTT- UNGEN Å LESE? SLIK FÅR DU FART PÅ LESELYSTEN AFT-LEDER: GUTTER LESER LANGT DÅRLIGERE ENN JENTER. KAN VÆRE NÆR SAMMENHENG MELLOM DÅRLIGE LESEFERDIGHETER OG DET STORE FRAFALLET I VIDEREGÅENDE SKOLE. DET KREVES STØRRE INN- SATS FOR Å FINNE FREM TIL FENGENDE LITTERATUR. (SE KLIPP OM POLI- TIKK) AFT: TOR R MANDT: MÅ BARN GÅ PÅ KURS FOR Å LÆRE Å LEKE.? (SE KLIPP UNDER KULTUR) HA: NISSETE TREFF MED JANITSJARSKOLEN HD: HAMAR KOMMUNE SLITER MED UNGE SOM SLITER AFT-LEDER: FORSTÅELIG REGELFORAKT HOS UNGE HA: BJØRN KURSETH: OVER BARN GRUER SEG TIL JUL. ( SE KLIPP OM KLIMA) HA: ANNENHVER TRAINEE FORSVINNER FRA DISTRIKTET. FORMÅLET MED TRAINEEE-TILBUDET ER Å LOKKE UNGE FOLK TIL INNLANDET AFT: NYTTÅRSBARNET 2011 VIL BLI TEKNOLOGISK INNFØDT HA; FOLKEFEST I VIKINGESKIPET VILLE GÅ PÅ SKØYTER. SLUTT BARN OG UNGE SE ÅR 2011 OG 2012 OVENFOR. BOLIG FRA 2011 SETTES NYE KLIPP ØVERST. TAR MED NOE STOFF FRA HEDEMARKEN BOLIG AFT: Tomten manglet plass til hus. Selv om tomten var på 663 m2, var det ikke lov å bygge villa på den. Da familien gikk til retten, kom de inn i en årelang kø. Det kan ta 5 år før saken er avgjort om om handelen var ulovlig. Oslo Kommune sier du må selv sjekke reguleringsplanen HA: Boligprisen steg fra kr til kr på 38 år for leilighet i Hamar. Nå solgt for 20 X nypris. Terrasseleilgheter øverst på Hamar Vest nærmer seg prisene for nybygg i sentrum. Mange kjøpere ønsker seg ferdig oppussede objekter. Nå er gamle Hamar og Omegn Boligbyggelag (Hobbl) blitt medlem av OBOS i Oslo HA: Det bygges for lite boliger. Men i 3 år har Brumunddal Eiendom ventet på klarsignal for boligfeltet Verven Strand ved mjøskanten. Urimelig lang saksbehandlingstid mener boligutvikler Oddvar Haugen. (se kulturhus) AFT: En av fem klagesaker gjelder bad. Nå i fra 2012 er det fritt frem for å pusse opp badet uten å søke kommunen om tillatalse. Da er det viktig å bruke fagfolk til å gjøre jobben. En dårlig sjekkliste for bad følger med BOLIG HA: SSB (Statistisk Sentralbyrå) tror boliglånet blir billigere igjen. Styringsrenta skal ytterligere ned, både her hjemme og i utlandet HA: Kremtomt er ledig. Statsbygg vet ikke hva den 13 mål store tomta skal brukes til da Statsarkivet ikke fikke bygge der. Byplansjef Kari Nilsen sier tomta er regulert til

9 offentlig formål og anlegg for idrett, sport og lek AFT: Tar 60-tallet helt inn. Bli med inn til paret som bor i fortid og nåtid. En stue anno 2011, en annen fra 1960-tallet. Noen mennesker lever et dobbeltliv AFT: Har du et gammelt hus å ta vare på, bør du velge snekkeren med omhu. Helst en med restaureringskompetanse. Nå kurses snekkere i hvordan de skal restaurere gamle håndverksskatter. Liste over steder hvor man kan få hjelp HA: Utbyggerne på tomta etter Tønseth Gartneri i Bekkelaget skal spesielt vurdere naboenes utsiktsforhold. Dette er ett av utredningstemaene i forslaget til planprogram. Planutvalget får programmet til godkjenning i morgen. Byggehøyde, boligtetthet og trafikkforhold har vært hovedpunkter i naboenes engasjement mot de fremlagte skisser. Det skal vurderes hvilke avbøtende tiltak som skal settes inn i forhold til trafikken. ( se klipp om energi) Kommentar SU: Dette er en stor forbedring og tegner til holdningsendring i det kommunale planleggingsarbeidet. Dette har i mange år vært mangelvare i Hamars planarbeid i større utbyggingsprosjekter, nå sist med kulturhuset, Kokeriet og Voldsjordet (Hamar Nord). Ennå er det ikke avsatt midler til avbøtende tiltak i Briskebyen etter skandalen med fotballstadion AFT: Huseiernes Landsforbund mener statsbudsjettet helt unødvendig forverrer et allerede stramt leiemarked. I tillegg legger budsjettet til rette for kommunal eiendomsskatt, mens sparevillig ungdom ikke får en eneste forbedring. Skattleggingen av 50% utleie av en tomannsbolig vil bare gi 10 millioner i økt skatteinntekt. (se økonomi) HA-Media: Boligavis 1. Hel avis, mange tips AFT: Hvor dyp er en tomt? Skjerpet kamp om undergrunnen i pressområdene. Stadig flere huseiere satser på miljøvennlig grunnvarme. Vi har registrert energibrønner i landet og regner med at det finnes flere, sier lagleder Bjørn Frengstad i Norges Geologiske Undersøkelse (NGU). Vi regner 3000 nye i året og dessuten et par tusen brønner. Grunneiere har rett til å etablere energibrønn på sin eiendom uten tillatelse fra offentlig myndighet. Brønnborefirmaene skal melde fra til oss, slik at vi får lagt brønnen inn i vår grunnvannsdatabase. Jernbaneverket som bygger tunneler vil komme til minnelige ordninger, hvis tunnelen treffer energibrønner AFT: Fra 0 til kr for samme jobben. Så mye tar kommunene for å behandle en byggesak. Svært ulik behandlingstid forekommer også. Kommunaldepartementet har satt i gang en gjennomgang av kommunenes gebyrpolitikk AFT: Erling Røed Larsen, førsteam. Handelshøyskolen BI: Gjeld er bra. Han viser i 5 punkter til fordeler ved gjeld for den private og for verdens økonomi. Han mener fokus må rettes mot arbeidsledighet og nyskapning AFT: Boligprisene vil gå opp,opp,opp. En bolig som kostet 3 millioner kroner i 2009 vil om 3 år koste 4.3 millinoner. Hvis nå sentralbanksjef Øystein Olsen kutter renten for å holde kronekursen nede, vil boligen bli enda dyrere. OBOS mener boligbyggingen må dobles i Oslo for å bremse prisveksten og for å dempe etterspørselen HA: Boligavis1.no. Komplett avis AFT: Birgitta Ericsson og Kjell Overvåg, seniorforskere Østlandsforskning: Det enkle hyttelivet lever fortsatt. De viser til et oppslag i AFT den 16. aug. Om fritidsboligbruk og forbruk. Gir god oversikt over utbredelse, størrelse og bruk. Den samlede hyttebestanden hadde i 2010 et snitt på 62 m2 og 111 m2 i de 9 største reiselivskommuner hvor Trysil, Ringebu og Øyer er med. I 2009 var samlet elektrisitetsforbruk på 112 GWh i Norge og forbruket til fritidboliger utgjorde 1.5% av dette. Dette blir ca 5 % av husholdningenes strømforbruk. Tallene viser også at fritidsboliger med høy standard brukes mest, har bedre utnyttelse og bidrar mer til lokaløkonomien enn hytter med enklere standard. (se klipp om næring)! AFT: Het boligstart. Boligkjøpere ikke skremt av børsfall. Gjeldskrise i utlandet kan bremse prisveksten. Økonomiprofessor: Ta ikke for stor risiko. Norske husholdninger

10 har 2200 milliarder kr i gjeld. Den er lett å bære så lenge renten er lav. Gjelda utgjør % av oljefondet AFT: Bjørn A. Gram, leder av det nasjonale boligutvalget og ordfører i Steinkjer:Flere bør eie bolig. Flere vanskeligstilte på boligmarkedet bør kunne ta del i fordelene det å eie egen bolig innebærer AFT: Jan Tore Sanner, nestleder Høyre:Høyre er imot eiendomsskatt! (se også politikk) AFT: Boliger kan bli dyrere. Til nå har norske boligeiere kunnet energimerke boligen selv. Nå vil EFTA-domstolen ta fatt i praksisen, og vi kan ende med å måtte hyre inn konsulenter. Reportasje med regler for energimerking AFT: Her er fremtidens kjøkken. 9 innovative kjøkkenløsninger for miljøutfordringer og plassutnyttelse AFT: Lever i en 70-talls boble. Barbara Reite kler opp seg selv og huset i retrostil ved bruk av farger AFT: Gutter i glasshus. Glasstårn med glassgulv over leilighet i København AFT: Hage og livstilsbøker står i kø denne våren. Det gjør også nye hageblogger AFT: Uterom i blått og lilla. 4 bøker om planlegging av hage HA: Småbrukfeber på Hedmarken Nesten personer klikket seg inn på annonsen til dette småbruket i Løten i løpet av mai. Nylig ble det solgt 30% over takst. Nå ligger kvadratmeterprisen for eneboliger i Hamar på kr og for leiligheter på kr. Boligprisene i Hamar er firedoblet siden AFT: Snart bygger vi bare for rike 50-åringer. Stadig nye regler om bygging og opppussing.nye regler koster kr ekstra for en to-roms leil- i 3 etg blokk. Oversikt over de nye kravene AFT: Så lenge varer badet ditt. Om vedlikehold og anbefalt brukstid HA: Du kan bruke skatteetatens nye kalkulator til å finne ut hvor mye de mener at boligen din er verdt. Denne verdien skal ikke overstige 30% av markedsverdien. Du kan også vente til tallet kommer på selvangivelsen din ca 22. mars. (se politikk) AFT: Det finnes ikke kun et svar på hvordan en kvalitetsbolig bør være, sier Andreas Vaa Bermann, ny direktør i Norsk Form. De som vinner bykampen om tilflytning er de byer som tilrettelegger for gode oppvekstmiljø. Hver by trenger en arkitekturpolirisk handlingsplan, og nå skal regjeringen fremme en stortingsmelding om boligpoltikk HA: Byggesakssjef Atle Ruud ser byggemarkedet snur i Ringsaker og han tror på en ny byggeboom. (se klipp om Hamars fremtid) HA: Christian V. Dreyer, leder Norges Eiendomsmeglerforbund: Økt boligbygging - - -nå! Vi savner en nasjonal plan som sikrer nok boligmasse i Norge. (se energi) HA: Rekordhus fra BoligPartner. De har nå et kataloghus til 5.3 mill.kroner. (se klipp om by og land) AFT: Flere vil bo i leilighet. Prognosesenteret har forsøkt å gi et bilde i undersøkelsen «Future Living» AFT: Kjell Thomassen, DnBNOR Eiendom: Boligprisene bør stige. Det er manko på nye boliger, og vi trenger en prisøkning for å få fart på utbyggerne. Unge familier må se ut av byen. Tomter må tilrettelegges der det er god kommunikasjon AFT: Miljøvennlige aktivhus. De bygges med sunne materialer, pustende konstruksjoner, naturlig ventilasjon og solenergi AFT: Gode priser på boligmarkedet, lite hysteri HD: Boligprisene slo alle rekorder. En enebolig på 150 m2 i Hamar hadde ifjor en pris på kr AFT: Når nordmenn kjøper hus: skuler til funkis, men velger tradisjonelt VG: Fyringstips: Tenn på fra toppen! Slik sparer du penger og miljøet AFT: Mot alle odds. I utkanten av Åbo i Finland ligger bolighuset «Life on a Leaf». Jan-Erik Andersons drøm om å kombinere kunst og arkitektur. Han er en del av utstillingen ECO-ART på Pori Art Museum i Finland

11 AFT: Boligskatten. Vrien jakt på rettferdig system AFT: Sitter du på en lecabombe? Grunnmur av Leca smuldrer opp og 70-tallshus kan bli svindyre AFT: Forvirring om boligskatt. Skatteekspert advarer mot feil i skattekort AFT: Alle piler peker oppover for boligmarkedet. (se klipp om økonomi) 1992 BOLIG FRA 2011 LEGGES NYE UTKLIPP ØVERST. SE DERFOR OVENFOR AFT: BOLIGPRISENE SNART NEDE PÅ BUNN-NIVÅ BOLIG DES 2003 AFT: FREMTIDSHUSET ER PÅ FLYTTEFOT. FORSKNINGBOLIGEN FRA FOR- NEBU, FERDIG I 2001, VIL BLI FLYTTET TIL MAIHAUGEN OG GJENÅPNES I MAI AFT:HUSET SOM FIKSER ALT. AFTENPOSTEN HAR BESØKT «MICROSOFT HOME» I SEATTLE. DET HAR INNEBYGGET ELEKTRONISK KOKK PÅ KJØKKENET, KAMERAER I ALLE ROM OG LED-LAMPER SOM GIR VEGGENE NYE FARGER ETTER BEHOV HA:FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER PÅ UTKIKK ETTER EGNEDE LOKA- LER FOR ET AKUTT BOTILBUD I HAMAR MED ÅTTE SENGEPLASSER, HELSESØSTER OG MULIGENS ET SPRØYTEROM BOLIG AFT: SKATTEJAKT PÅ BOLIGHAIER. TJENER STORT PÅ UFERDIGE LEILIGHETER BOLIG AFT: FULL KOLLAPS FOR NYE LEILIGHETER. SELGES IKKE, BYGGES IKKE AFT. BOLIGSALGET TAR DOBBELT SÅ LANG TID HA: HEDMARK HAR NEGATIV BOLIGTREND AFT: FALLET I BOLIGPRISENE ER DÅRLIG NYTT FOR UNGDOM SOM SLITER MED Å KOMME INN PÅ BOLIGMARKEDET FORDI BANKENE DA STRAMMER INN HA: EINAR FRISLIE FORNØYD MED KJØP AV FERIEBOLIG I BRASIL (SE KLIPP OM SAMFERSEL) 2009 BOLIG AFT: BOLIGMAGASIN MED SKREDDERSYDDE SENIORBOLIGER AFT: JON H. STORDRANGE, SKATTEBETALERFORENINGEN: VI KAN FÅ ØKT BOLIGSKATT AFT: BOLIGMARKEDET I BEDRING. FLERE SER OG BYR PÅ BOLIG AFT: EN AV TRE BOLIGER BESKATTES FOR MYE, SIER PETER N. BATTA I HUSEIERNES LANDSFORBUND AFT: EN UNDERSØKELSE AV FOKUS BANK VISER AT FORVENTNINGENE TIL BOLIGPRISUTVIKLINGEN HAR SNUDD KRAFTIG DE SISTE MÅNEDENE. NÅ TROR MAN BOLIGBUNNEN ER NÅDD OG 7 AV 10 TROR PÅ STABILE ELLER STIGENDE BOLIGPRISER AFT: NÅ TØR FOLK KJØPE NYE BOLIGER IGJEN. MEN KJØP PÅ TEGNE- BRETTET GIR RISIKO. NÅ HAR FOLK TRO PÅ FREMTIDEN BOLIG

12 HA: NY RAPPORT SLAKTER BOLIGSOSIALT ARBEID AFT: BOLIGMAGASIN MED FISKERHUS OG KUNSTNEREN JAN GROTH HA: BOVEILEDNING ER HOVEDUTFORDRINGEN, IKKE Å FÅ BYGD NOK BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE, SIER ANNE BRENDJORD I BOLIGFORUM 334 TRENGER BISTAND TIL BOLIG FREM TIL 2015, SIER DEN NYE BOLIG- PLANEN SOM LEGGES FREM FOR KOMMUNESTYRET 19.MAI (SE KLIPP OM KOMM, ØKONOMI) HA: HER ER HAMARS SISTE BOLIGBLOKK. NÅ ER DET FULL STANS. MEN HAMAR ER BLITT BLOKK-BYEN VED MJØSA. HA VISER NYE LEILIGHETER HA: DEN NYE BOLIGPLANEN HAR SOM MÅL Å SIKRE ALLE ET STED Å BO, SIER ANNEBJØRG SOLEIM, AP, I KOMMUNSTYRET, LEDER I PLAN OG BYGGEKOMITEEN AFT:STATEN ROBBER BOLIGEIERNE. SKATT TIL ENERGI-TILTAK I BOLIGER GÅR TIL NÆRINGSBYGG AFT: BOLIGER FÅR ENERGIKARAKTER. MEN DE MEST ENERGIVENNLIGE BOLIGENE KOMMER DÅRLIG UT HA: BOLIGPRISENE ØKER MEST I HEDMARK AFT: SLIK SIKRER DU DEG MOT BOLIGFEILENE. LES DOKUMENTENE FØR VISNING. LÆR DEG Å TOLKE TAKSTEN. (SE KLIPP OM UTDANNING) AFT: ET LUNKENT BOLIGMARKED AFT. BOLIG-MAGASIN:SNØHETTA-ARKITEKTER BYGGER NY HYTTE AFT: SKADER PÅ BOLIG ETTER ÅRETS VINTER (SE KLIPP OM ENERGI) AFT: NY MÅLING GJØR AT MANGE FÅR FOR HØY BOLIGVERDI AFT: FARGERIK INSPIRASJON I TO BØKER: ANEMONE WILLE VÅGE, INTERIØRDESIGN OG TRICIA GUILD, INTERIØR, FARGER, MØNSTER OG ROM AFT.: HVORDAN FÅ EN VARMERE BOLIG? (SE KLIPP OM ØKONOMI) HA: TRYGGERE KJØP AV BOLIG AFT: FORBRUKERRÅDET VIL HA SERVICEHEFTE FOR BOLIGER HA: FERDIGE LEILIGHETER PÅ TOPPEN AV KVARTAL 48. (SE KLIPP OM KOMMUNAL ØKONOMI) SLUTT BOLIG SE OVENFOR BOLIG 2011 OG BRISKEBYEN OG ØSTBYEN HER KOMMER STOFF SOM GÅR INN ETTER 20.FEB HA: Briskebysaken som case. Norges Kommunerevisorforbund arrangerer årets kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen. I går ble Briskeby-saken brukt som case. Tema var «styringsutfordring i kommunesektoren. Hvordan holde styr på selskapsjungelen?» (se kulturhuset) BRISKEBYEN OG ØSTBYEN HA : Krever kr av Hamar Kommune. Erik Stensrud og Hans Kolstad har sendt krav til kommunen for utgifter de og deres advokat har hatt i Briskebysaken. Til nå har kommunen brukt over 10 millioner kroner direkte på salær til granskerne og advokatbistand til de involverte. I tillegg kommer de indirekte kostnadene knyttet til adminis-

i Hamarregionen Stiller diagnosen Alle gode ting er tre Ta sjansen!

i Hamarregionen Stiller diagnosen Alle gode ting er tre Ta sjansen! hamarregionen hamarregionen utvikling april 2011 utgave 2 Alle gode ting er tre Trebasert industri sysselsetter fremdeles en rekke mennesker i Hamar regionen, og har lange og stolte tradisjoner. Vi ser

Detaljer

styremedlem tips om vedlikehold Stort ansvar SOM Nå vil takstmannen Huset ble nytt utvendig

styremedlem tips om vedlikehold Stort ansvar SOM Nå vil takstmannen Huset ble nytt utvendig 2 2015 Kr 59,- BUNADFORSIKRING NY BOLIGMODELL FOR UNGE SÆREIE BOLIGKJØP PÅBYGG 10 Vårsjekk: tips om vedlikehold tema: FORNYELSE Huset ble nytt utvendig Stort ansvar SOM styremedlem Nå vil takstmannen BORE

Detaljer

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans Bæringen TORSdag 16. august 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 7 Årgang 24 Skolehverdagen venter Smart miljø I juni deltok ordfører Lisbeth Hammer Krog på SmartCity-konferanse i Amsterdam.

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge SKATTE BETALEREN 4 2009 www.skattebetaleren.no Halverte eiendomsskatten gir deg oppskriften De hemmelige studenttriksene Slik unngår du boligfellen Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge o,- Få DN

Detaljer

Frode Kolstad: Til Rikshospitalet. 3% kjøpeutbytte for TRONDOS-medlemmer www.trondos.no CITY SYD &CITY LADE

Frode Kolstad: Til Rikshospitalet. 3% kjøpeutbytte for TRONDOS-medlemmer www.trondos.no CITY SYD &CITY LADE User: cci Jobname: S1-S1 -CMYK Description: TRONDHEIM I DAG: Skyet, perioder med regn. 5 grader. Grunnlagt 1767 Uke 44 Nr. 256 240. årgang Hengt ut på nett Kåre Conradi uredigert og ukontrollert. Kultur

Detaljer

Knekker Facebookkoden

Knekker Facebookkoden Nr. 5 Fredag 1. februar 2013 >> 26. årgang >> Kr 50 www.ukeavisenledelse.no A-postabonnement Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen: Jeg sier det jeg mener 12 Enklere å finne, vinne og beholde Enklere

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

MONO. Handel til himmels. Side 6-11

MONO. Handel til himmels. Side 6-11 MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 3 / 2 0 0 7 Drømmer om norsk lønn Polske arbeidere går på norskkurs i Polen for å sikre seg ei god månedslønn i Norge. Side 16-19 Handel til himmels Det

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Medlemsblad nr. 1/2010

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Medlemsblad nr. 1/2010 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2010 www.hytteforbund.no Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Fra innholdet: Skiløypeavgift? s. 3 Kommunens ansvar for oppfølging av reguleringsplaner s.

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 ABC for finanskrisen Side 4 6 SV på nett Side 8 9 Palestina Side 12 13 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 Foto: Scanpix xxxxxxx: SV lanserte sine krav til regjeringsdeltagelse

Detaljer

Kampen om kommuneformuen Historier om gråsoner, ukultur og maktmisbruk

Kampen om kommuneformuen Historier om gråsoner, ukultur og maktmisbruk Kampen om kommuneformuen Historier om gråsoner, ukultur og maktmisbruk Artikkelserie i Aftenposten Februar 2010 Januar 2011 Journalistene bak prosjektet: Gunhild Haugnes (gunhild@aftenposten.no, mob. 975

Detaljer

Magasinet. Februar 2013

Magasinet. Februar 2013 Magasinet Februar 2013 01 Skraper kassen Økt lønn og pensjoner. Høyere lån og flere innbyggere. Og stigende renter. Kommunene har noen økonomiske utfordringer foran seg viser en undersøkelse gjennomført

Detaljer

Slår alarm. Sjokotopp. Lørdag 10. desember 2011. Nr. 27. 37. årgang

Slår alarm. Sjokotopp. Lørdag 10. desember 2011. Nr. 27. 37. årgang FrP et kulturparti Kulturpolitisk talsmann Ib Thomsen har fått nok av kulturkritikk. FrP er faktisk det eneste kulturpartiet i Norge, slår han fast. Side 4 Slår alarm Kristian Dahlberg Hauge rister på

Detaljer

Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18. Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering SIDE 40

Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18. Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering SIDE 40 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2004 NR. 10 90. ÅRGANG 24. AUGUST - 6. SEPTEMBER Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18 Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

fri ung Film på hjul Opera for alle Møt hun fra Topp 20 Rocka jenter på Juvenile Endelig sommerferie Vil sikre retten til å organisere seg

fri ung Film på hjul Opera for alle Møt hun fra Topp 20 Rocka jenter på Juvenile Endelig sommerferie Vil sikre retten til å organisere seg ung j u n i 2 0 0 8 : 2 & fri Film på hjul Opera for alle Møt hun fra Topp 20 Rocka jenter på Juvenile Endelig sommerferie Vil sikre retten til å organisere seg Tverrfaglig samarbeid - et mål for alle?

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Helsefagarbeidere inn i skolen SIDE 36 Helse

Detaljer

Jobber natt. Magasinet Utgave 2 April 2012. med egen helse som innsats

Jobber natt. Magasinet Utgave 2 April 2012. med egen helse som innsats Magasinet Utgave 2 April 2012 02 Jobber natt med egen helse som innsats Stadig flere arbeidstakere jobber skift eller turnus. KLP Magasinet har fulgt noen av dem en natt på jobb og fått deres tanker om

Detaljer

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 kampen om ny næring Kommunen mener Tønsnes vil gjøre Tromsø attraktiv for næringsetablering. Men for flere som venter på etablering, virker nær

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

FULL FART PÅ HVILEPULS. Hvem skal eie vannet? Forgiftet av kvikksølv TEMA: Side 8 12. Side 49. PORTRETTET Side 20

FULL FART PÅ HVILEPULS. Hvem skal eie vannet? Forgiftet av kvikksølv TEMA: Side 8 12. Side 49. PORTRETTET Side 20 Forsidefoto: Eivind Senneset < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Nr. 12-2010 < For medlemmer i Fagforbundet Forgiftet av kvikksølv Side 49 TEMA: Hvem skal eie vannet? Side 8 12 FULL FART PÅ HVILEPULS PORTRETTET

Detaljer

Norges raskeste. Tid for å velge. Nr. 33. Les alt om valget. Leker og lærer. Norge. verden. kultur. sport. valg 09. melding. Side 7.

Norges raskeste. Tid for å velge. Nr. 33. Les alt om valget. Leker og lærer. Norge. verden. kultur. sport. valg 09. melding. Side 7. S VALGAVIS Nr. 33 Tid for å velge Torsdag 27. 08. 2009 19.årgang Les og hør mer: www.klartale.no Les alt om valget 2 Norge 3 verden 5 kultur 6 sport 7 valg 09 18 melding Leker og lærer Rollespill skal

Detaljer

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW?

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW? SELVSAGT Funksjonshemmede mot diskriminering NUMMER 6 // 2013 Barn på institusjon: USYNLIGE OG RETTSLØSE Svensk øl-stunt: MED RETT TIL Å DRIKKE FREDDY OLDEN: Vil kjempe for å få styre egen assistanse TEMA:

Detaljer

Sokneprest. hardt ut mot aksjonsgruppe

Sokneprest. hardt ut mot aksjonsgruppe tronderbladet.no Håper på gull Side 12 +1 Min seriøsitet - din trygghet 4 år i bransjen! Trønderbladet Nr. 26 Lørdag 02. mars 2013 35. årgang 22,- NYHETER Sokneprest Blåser nytt liv i Saniteten Side 6

Detaljer

BBL. Ha en fargerik høst :-) Solsikkebarna. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag 3/2011. Innvielse av «Ivars Plass» Ny kyststi i Bodøsjøen

BBL. Ha en fargerik høst :-) Solsikkebarna. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag 3/2011. Innvielse av «Ivars Plass» Ny kyststi i Bodøsjøen BBL Ha en fargerik høst :-) Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag 3/2011 Solsikkebarna Innvielse av «Ivars Plass» Ny kyststi i Bodøsjøen Det er som ulykkesfugl du ser fordelen av en god bilforsikring ----------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst...men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Vel-Nytt Nr. 1 2007 Side 2 INNHOLD Lederen har ordet 3 Redaktørens hjørne 3 Redaksjonen 3 Sosialist

Detaljer