Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX PE4511-M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX PE4511-M http://no.yourpdfguides.com/dref/3859683"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: rom brukt som kjøkken for butikkpersonale, kontorpersonell, etc. bondegårdsferiesteder hotell, motell og andre typer overnatting romutleie Fare! Manglende overholdelse kan være årsaken til personskader på grunn av elektrisk sjokk med fare for livet. Advarsel! for Brannskader! Viktig informasjon til bruker. Fare! Sørg for at kontakten som brukes alltid er lett tilgjengelig, fordi man da kan trekke ut kontakten ved behov. I tilfelle feil på apparatet må man ikke forsøke å reparere disse selv. Slå av apparatet ved å bruke hovedbryteren (A23), trekk ut kontakten og kontakt deretter Teknisk Assistanse. Advarsel! Oppbevar emballasjen (plastposter, ekspandert polystyren) utenfor barns rekkevidde. Advarsel! Man må ikke la apparatet brukes av personer (også barn) med begrensede psykiske, fysiske og sansmessige ferdigheter, eller med for liten erfaring eller kunnskap, med mindre de har tilstrekkelig tilsyn og opplæring av en ansvarlig voksen, som kan forebygge ulykker. Pass på barn, og sørg for at de ikke leker med apparatet. Fare for å brenne seg! Dette apparatet produserer varmt vann, og når det er i funksjon kan det oppstå vanndamp. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut eller varm damp. Bruk knappene eller håndtakene. Advarsel! Man må ikke støtte seg på kaffemaskinen når den er trekt ut av skapet. Ikke sett gjenstander som inneholder væsker, brannfarlige eller korroderende materialer oppå kaffemaskinen. Bruk skuffen for tilbehør til oppbevaring av det som trengs for tilbereding av kaffe (for ek7 Bokstaver i parentes Bokstavene i parentes tilsvarer de som angis i figuren som finnes i beskrivelse av apparatet (side 3). Problemer og reparasjoner Dersom problemer oppstår må man først forsøke å løse disse ved å følge anvisningen som blir gitt i avsnittene "Meldinger som blir vist på displayet" og "Problemløsning" Dersom dette ikke er til hjelp, anbefales det å konsultere kundeservice. SIKKERHET Grunnleggende sikkerhetsinformasjon Advarsel! Denne kaffemaskinen er kun beregnet på bruk i privat husholdning. Den er ikke beregnet på bruk i: NO sempel måleskjeen). Ikke sett store eller ustabile gjenstander oppå maskinen. BESKRIVELSE AV APPARATET Beskrivelse av apparatet (side 3 - A) A1. Brett for kopper A2. Serviceluke A3. Kaffetransportør A4. Beholder for kaffegrut A5. Bryggeenhet A6. Lys til brett for kopper A7. Tast for start/stand-by A8. Kontrollpanel A9. Kanne (Jug) A10. Uttrekkbar melkeskummer A11. Dampdyse melkeskummer A12. Vannbeholder A13. Kaffeuttak (kan justeres i høyden) A14. Beholder for dråpeoppsamling A15. Lokk til kaffebønnebeholderen A16. Kaffebønnebeholderen A17. Reguleringsbryter for malegrad A18. Luke til trakt for innføring av malt kaffe A19. Måleskje A20. Oppbevaring måleskje A21. Trakt for innføring av malt kaffe A22. Strømledning A23. Hovedbryter ON/OFF A24. Utstyrsskuffe A25. Tilkobling A26. Bløtgjøringsfilter Advarsel! Ikke bruk maskinen når den er trekt ut fra nisjen: vent alltid til apparatet er ute av drift før man trekker det ut. Dette gjelder ikke for justeringen av kaffekvernen, som må utføres når maskinen er uttrekt (se kapittel "Justering av kaffekvern") Merk: Bruk kun reservedeler og tilleggsutstyr som er originale og anbefalte av produsent. Bruk i samsvar med tiltenkt formål Dette apparatet er framstilt for tilberedning av kaffe, og for å varme opp drikker. All annen bruk må anses som uegnet. Dette apparatet er ikke egnet til kommersiell bruk. Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som skjer på grunn av upassende bruk av apparatet. Dette apparatet kan installeres oppå en oppå en innebygd ovn dersom denne er utstyrt med kjølevifte på baksiden (maks effekt mikrobølgeovn 3kW). Bruksanvisning Les nøye disse anvisningene før man bruker apparatet. Ta godt vare på disse instruksjonene. Manglende overholdelse av disse anvisningene kan være årsak til feil og skader på apparatet. Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som skjer på grunn av upassende bruk av apparatet. Beskrivelse av kontrollpanelet (side 3 - B) Merk: Apparatet er utstyrt med en kjølevifte Denne settes i funksjon hver gang man lager en kaffe, damp eller varmt vann. Kjøleviften slår seg av automatisk etter noen minutter. Merk: Når man bruker en av funksjonene, vises kun ikonene til de aktiverte kommandoene. Merk: Det er nok med et lett trykk for å aktivere en funksjon. B1. Display: styrer brukeren ved bruk av maskinen B2. Ikon for aktivering eller deaktivering 8 NO av innstillingsmodus av menyens parameter B3. Ikon for slå på/slå av lysene A6 B4. Ikon for valg av kaffesmak B5. Ikon for valg av ønsket kaffetype (espresso, liten kopp, medium kopp, stor kopp, kanne) B6. Ikon ESC for å gå ut av valgt modus B7-B8. Ikoner for å gå frem eller tilbake i menyen og vise de forskjellige modus. B9. Ikon OK for å bekrefte den valgte funksjonen B10. Ikon for uttak av en kopp kaffe B11. Ikon for uttak av to kopper kaffe B12. Ikon for uttak av damp B13. Ikon per uttak av varmt vann. B14. Ikon "Jug", for å forberede flere kopper kaffe direkte i kannen (medfølger) Tilkopling av apparatet Fare! Sjekk at spenningen i strømforsyningen tilsvarer det som står på merkeskiltet under apparatet. Kople apparatet kun til en kontakt som er installert etter alle kunstens regler, som har en minimumsstyrke på 10 A, og som er jordet effektivt. Dersom kontakten og støpslet ikke skulle passe til hverandre, må støpslet byttes ut med et som er bedre egnet. Dette må gjøres av kvalifiserte fagfolk. Med hensyn til gjeldende sikkerhetsdirektiver, må man ved installasjon bruke en omnipolar bryter med minimum avstand mellom kontaktene på 3 mm. Ikke bruk multikontakt eller forlengelsesledninger. Advarsel! Frakoblingsanordningene må være forutsett av strømnettet i samsvar med nasjkunder, inntil meldingen "NORSK ER INSTALLERT". Dersom man velger et språk som man ikke vil bruke, følg indikasjonene beskrevet i kap. "Innstilling av språk". Fortsett deretter med indikasjonene på displayet: Etter 5 sekunder, vises "FYLL TANKEN" på maskinen: trekk ut tanken (fig. 4), skyll den og fyll den med frisk vann uten å gå over MAKS grensen. Sett den på plass igjen ved å trykke den helt inn.

3 Man kan installere et bløtgjøringsfilter inne i beholderen (fig. 29). Sett deretter en kopp under melkeskummeren (fig. 5). Maskinen viser "VARMT VANN TRYKK OK". Trykk på ikonet OK (B9) (fig. 3) og etter noen få sekunder kommer det litt vann ut av melkeskummeren. Maskinen viser "SLÅ AV PÅGÅR... VENNLIGST VENT" og den slår seg av. Trekk ut maskinen ved å trekke den utover ved å bruke de spesielle håndtakene (fig. 6); åpne lokket, fyll beholderen med kaffebønner, lukk deretter igjen lokket og skyv maskinen innover. 12 Nå er kaffemaskinen klar for bruk. Advarsel! Bruk aldri malt kaffe, frysetørket kaffe, karamelliserte kaffebønner eller annet som kan skade maskinen. Merk: Ved første gangs bruk er det nødvendig å tilberede 4-5 kopper kaffe og 45 kopper cappuccino før man får et tilfredsstillende resultat. Merk: Når man bruker hovedbryteren ON/OFF (A23) for start av maskinen vil denne sette i gang en EGEN-DIAGNOSE og deretter slår den seg av. For å starte den på nytt, trykk på tasten (A7) start/stand-by (fig. 1) Installasjon av filteret Til noen modeller følger det med et bløtgjøringsfilter: Dette forbedrer vannkvaliteten og garanterer apparatet en lenger levetid. For installasjon av dette gjør følgende: 1. Ta filteret ut av pakken; 2. Still datamarkøren (se fig. 29) inntil de aktuelle brukermånedene vises 3. Merk: Filteret virker i to måneder ved normal bruk. Dersom apparatet ikke brukes men filteret er installert, vil dette virke i maksimalt 3 uker. 3. Fyll beholderen med vann opp til nivået som vises på figuren: Sett filteret i vannbeholderen og trykk på det inntil det kommer nedi bunnen på selve beholderen (se figur 29); 5. Fyll beholderen og sett den i maskinen; 6. Sett en beholder (kapasitet på min. 100 ml) under melkeskummeren. 7. Trykk på ikonet (B2) for å gå inn i menyen; NO 8. Trykk på ikonene (B7) og (B8) inntil teksten " SETT INN FILTER " vises på display; 9. Trykk på ikonet OK (B9); 10. Displayet viser teksten " SETT INN FILTER BEKREFT". 11. Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte valget (eller ESC (B6) for å annullere: displayet viser "VARMT VANN TRYKK OK". 12. Trykk på ikonet OK (B9): apparatet startet uttak av varmt vann og displayet viser skriften " VENNLIGST VENT". Når uttaket er ferdig, vil maskinen på nytt vise automatisk de innstilte basisverdiene. 12. Trykk på ikonet OK (B9): apparatet startet uttak av varmt vann og displayet viser skriften " VENNLIGST VENT". Når uttaket er ferdig, vil maskinen på nytt vise automatisk de innstilte basisverdiene. Fjerning av filteret For bruk av apparatet uten filter, må man gjøre som følgende: 1. Trykk på ikonet (B2) for å gå inn i menyen; 2. Trykk på ikonene (B7) og (B8) inntil teksten " SETT INN FILTER* " vises på display*". 3. Trykk på ikonet OK (B9). 4. Displayet viser teksten " SETT INN FILTER * BEKREFT". 5. Trykk på ikonet ESC (B6). 6. Etter at stjernetegnet oppe til høyre på displayet er forsvunnet, trykk på ESC (B6) for å gå ut av menyen. Merk: Maskinen kan be om at operasjonen gjentas flere ganger; helt til all luft i den hydrauliske kretsen er fjernet. Bytte filter ("Tilbakestill filter") Når displayet viser " BYTT FILTER", eller når det har gått to måneder (se dato) må man sørge for å bytte filteret: 1. Ta ut det brukte filteret; 2. Ta det nye filteret ut av pakken. 3. Still datamarkøren (se fig. 29) inntil de aktuelle brukermånedene vises (filteret varer i to måneder); 4. Sett filteret i vannbeholderen og trykk på det inntil det kommer nedi bunnen på selve beholderen (vedi figura 29); 5. Fyll beholderen og sett den i maskinen; 6. Sett en beholder (kapasitet på min. 100 ml) under melkeskummeren 7. Trykk på ikonet (B2) for å gå inn i menyen; 8. Trykk på ikonene (B7) og (B8) inntil teksten " TILBAKESTILL FILTER " vises på display; 9. Trykk på ikonet OK (B9); 10. Displayet viser teksten " TILBAKESTILL FILTER BEKREFT" 11. Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte valget (eller ESC (B6) for å annullere: displayet viser "VARMT VANN TRYKK OK 13 Merk! Bruk kun filter som anbefales av produsent. Bruk av uegnede filter kan føre til skade på maskinen. START OG FORHÅNDSOPPVARMING Hver gang man slår på apparatet vil det automatisk utføres en syklus med forhåndsoppvarming og skylling som ikke kan avbrytes. Apparatet er klart til bruk etter at denne syklusen er gjennomført. Fare for brannskader! Under skylling vil det fra åpningene i kaffeuttaket komme ut litt varmt vann. For å slå på apparatet, trykk p&aringg;ndsinnstilt på fabrikk for uttak av følgende kaffetyper: espresso liten kopp medium kopp stor kopp kanne For å endre mengden, gjør som følgende: Trykk på ikonet (B2) for å gå inn i menyen (fig. 15), trykk på ikonene (B7) og (B8) (fig. 2) inntil man velger meldingen "KAFFEPROGRAM". Trykk på ikonet OK (B9). Velg type kaffe som man ønsker å endre ved å trykke på ikonene (B7) og (B8). Trykk på ikonet OK (B9) for å godkjenne type kaffe som man ønsker å endre. Bruk ikonene (B7) og (B8), for å endre mengde ønsket kaffe. Den progressive linjen indikerer valgt kaffemengde. Trykk på nytt på ikonet OK (B9) for å godkjenne (eller på ikonet ESC (B6) for å annullere operasjonen). Trykk to ganger på ikonet ESC (B6) (fig. 18) for å gå ut av menyen. Nå er maskinen omprogrammert i følge de nye innstillingene og er klar for bruk. Ved rengjøring, trekk alltid helt ut beholderen for dråpeoppsamling. Advarsel! Når man tar ut beholder for dråpeoppsamling, er det OBLIGATORISK å samtidig tømme grutbeholderen. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at maskinen tilstoppes. MERK 8: man må aldri ta ut beholderen for dråpeoppsamling mens maskinen tar ut kaffe. Dersom denne fjernes, vil ikke maskinen klare å lage kaffe og denne meldingen kommer frem på skjermen: "MALINGEN FOR FIN JUSTER MALINGEN TRYKK OK" og deretter "FYLL TANKEN". Kontroller deretter vannivået i beholderen og sett den på plass.

4 For å starte maskinen igjen trykk på ikonet OK (B9) Og displayet viser " VARMT VANN TRYKK OK". Trykk på ikonet OK (B9) innen noen få sekunder, og la vannet renne ut fra melkeskummeren i cirka 30 sekunder. Når uttaket er ferdig, vil maskinen på nytt vise automatisk de innstilte basisverdiene. JUSTERING AV KAFFEKVERNEN Kaffekvernen trenger ikke reguleres, fordi den allerede er blitt forhåndsinnstilt på fabrikken slik at man får riktig kaffeuttak. Dersom det allikevel skulle vise seg etter de første kaffekoppene, at uttaket av kaffe er for rask eller for langsom (dråpevis), er det nødvendig å korrigere malegraden med reguleringsbryteren (fig. 14). Merk: Maskinen kan be om at man repeterer flere ganger denne operasjonen; inntil all luft er fjernet fra kretsen. Merk: Dersom operasjonen som er beskrevet over ikke utføres på rett måte eller dersom maskinen slåes av, kan displayet gå tilbake og vise de innstilte basisverdiene. Dette selv om problemet ikke er løst. 15 Advarsel! Obs! Reguleringsbryteren må kun vris på mens kaffekvernen er i funksjon. NO For å oppnå en langsommere kaffeuttak og forbedre utseendet på kaffekremen, vri et hakk mot klokkeretning (=mer finmalt kaffe). For å oppnå en raskere kaffeuttak (ikke dråpevis) vri et hakk i klokkeretning (=kaffe som er mer grovmalt). maskinen slik som beskrevet i kap. "Rengjøring av bryggeenheten". TILBEREDELSE AV VARMT VANN Kontroller alltid at maskinen er klar for bruk Plasser melkeskummeren i midten og sett en beholder under den (fig. 5). Trykk på ikonet (B13) (fig. 20). Maskinen viser meldingen "VARMT VANN TRYKK OK". Trykk på ikonet OK (B9) og det varme vannet kommer ut av melkeskummeren og fyller beholderen som er plassert under den (Ikke ta ut varmt vann i mer enn 2 minutter om gangen). For å avbryte prosessen, trykk på ikonet (B13) eller ikonet ESC (B6). Maskinen avbryter uttaket når den har tatt ut forhåndsinnstilt mengde vann. TILBEREDELSE AV KAFFE VED BRUK AV FERDIGMALT KAFFE Trykk på ikonet (B4) (fig. 7) og velg funksjonen ferdigmalt kaffe. Trekk apparatet utover; pass på å bruke de spesielle håndtakene Løft lokket på midten og legg en måleskje malt kaffe i trakten (fig. 19); dytt maskinen på plass og fortsett slik som beskrevet i kap. "Tilberedelse av kaffe (ved bruk av kaffebønner)" NB: Man kan tilberede kun en kaffe om gangen ved å trykke på ikonet (B10) (fig. 12). Dersom man vil gå tilbake til bruk av kaffebønner etter å ha tilberedt kaffe med malt kaffe, må man deaktivere funksjonen for ferdigmalt kaffe ved å trykke på ikonet (B4) (fig. 7). MERK 1: Ikke legg i ferdigmalt kaffe når maskinen er slått av. Dette for å unngå at det sprer seg inne i maskinen. for espressomaskiner. MERK 2: Ikke legg i mer enn 1 måleskje kaffe, ellers vil ikke maskinen lage kaffe. MERK 3: Bruk kun måleskjeen som følger med. MERK 4: Legg kun ferdigmalt kaffe i trakten MERK 5: Dersom man legger i mer enn en måleskje ferdigmalt kaffe og trakten tilstoppes, bruk en kniv slik at kaffen faller ned (fig. 21), og ta ut og rengjør bryggeenheten og 16 FORANDRE MENGDEN VARMT VANN Maskinen er forhåndsinnstilt fra fabrikk til å produsere cirka 200 ml. Dersom man ønsker å endre mengden, gå fram på følgende måte: Sett en beholder under melkeskummeren (fig. 3). Trykk på ikonet (B2) for å gå inn i menyen (fig. 15) eller trykk deretter på ikonene (B7) og (B8) (fig. 2) inntil man velger meldingen "VARMT VANN PROGRAM". Trykk på ikonet OK (B9) for å godkjenne. Velg ønsket vannmengde ved å trykke på ikonene (B7) og (B8). Den progressive linjen viser valgt mengde vann. Trykk på ikonet OK (B9) for å godkjenne (eller ikonet ESC (B6) for å annullere operasjonen). NO Trykk to ganger på ikonet ESC (B6) (fig. 18) for å gå ut av menyen. Nå er maskinen omprogrammert og klar for bruk. skummeren etter hver anvendelse. Gå frem på følgende måte: Trykk på ikonet (B12) og deretter trykk på ikonet OK (B9) for å litt damp komme ut. Dette gjør at damputtaket tømmes for melkerester. Ta av dampdysen ved å dra denne nedover. Vask melkeskummeren og dampdysen godt med lunket vann. Kontroller at de to hullene som vises i fig. 25 ikke er tilstoppet. anbefaler bruk av kald lettmelk. Trykk på ikonet (B12) (fig. 22). Displayet viser "DAMP TRYKK OK". Trykk på ikonet OK (B9). melkeskummeren ned i melkebeholderen (fig. 23). Pass på at ikke mer enn halve skummeren er nedi. kommer ut av melkeskummeren. kannen og lokket. man skal lage for eks. på ikonet OK (B9). ved å trykke på ikonet (B14). kan tilpasses egne smaker og lagres. deretter på ikonene (B7) og (B8) inntil maskinen viser meldingen "PROGRAM FOR KANNE". Trykk på ikonet OK (B9) for å gå inn i menyen og trykk deretter på ikonene (B7) og (B8) inntil maskinen viser meldingen "KANNE KAFFESTYRKE". Trykk på ikonet OK (B9). Trykk på ikonene (B7) og (B8) for å velge en annen kaffesmak, fra ekstra mild 18 Advarsel! Når det ikke er nok kaffebønner til å gjøre ferdig ønsket funksjon, avbryter appa- NO til ekstra sterk. Bekreft ønsket smak ved å trykke på ikonet OK (B9). For å forandre kaffemengde, trykk på ikonene (B7) og (B8) inntil displayet viser "MENGDE I KANNE/KOPP". Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte På displayet kommer det frem en strek som man kan forstørre eller forminske; denne viser mengden kaffeuttak til hver enkel kopp. Når streken er helt full, betyr dette at det er maks mengde kaffe i koppen. Når ønsket mengde kaffe indikeres, trykk på ikonet OK (B9) for å godkjenne. For å forandre antall kopper, trykk på ikonene (B7) og (B8) inntil det på displayet vises "ANT. KOPPER I KANNE". Trykk på ikonet OK (B9) og deretter på ikonene (B7) (B8) for å velge ønsket antall kopper (4, 6). Displayet viser "KANNE 4 KOPPER" eller "KANNE 6 KOPPER". Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte. Trykk på ikonet ESC (B6) for å gå ut av programmeringsmodus.

5 Rengjøring av beholderen for kaffegrut Når teksten "TØM GRUTBEHOLDER" vises på displayet, må man tømme og rengjøre denne. Denne meldingen vises inntil man rengjør beholderen, og man kan ikke lage kaffe. For å utføre rengjøring: Åpne serviceluken på fremsiden (fig.16), trekk ut beholder for dråpeoppsamling (fig. 17), og gjør den ren. Rengjør nøye grutbeholderen. Advarsel! Når man tar ut beholder for dråpeoppsamling, er det obligatorisk å samtidig tømme grutbeholderen. Rengjøring av beholderen for dråpeoppsamling Advarsel! Dersom beholder for dråpeoppsamling ikke tømmes, kan det føre til at vannet renner over kanten og dette kan føre skader på maskinen. Dråpeoppsamleren er utstyrt med en flytende indikator (rødfarget) som viser vannivået (fig. 27). Før denne indikatoren begynner å komme ut fra fatet som man setter koppene på, må man tømme denne beholderen og vaske den. For å fjerne beholderen: 1. Åpne serviceluken (fig. 16). 2. Trekk ut beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen (fig. 17). 3. Tøm beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen (A4). 4. Sett inn beholder for dråpeoppsamling sammen med grutbeholderen (A4). 5. Lukk serviceluken. RENGJØRING Rengjøring av maskinen Til rengjøring av maskinen må man ikke benytte løsemidler eller skuremidler. Det holder at man bruker en fuktig, myk klut. Maskinens deler SKAL IKKE vaskes i oppvaskemaskin. Beholder for dråpeoppsamling (A14). Vanntank (A12). Trakt for innføring av ferdigmalt kaffe (A21). Bryggeenheten (A5). Kaffekanne (Jug). 19 Rengjøring av vannbeholderen 1. tutene regelmessig, ved hjelp av en svamp (fig. 28). 2. Kontroller at åpningene til kaffeuttaket ikke er tilstoppet. Om nødvendig, fjern kafferestene med en tannpirker (fig. 26). Advarsel! 21). Fare! nødvendig kan man fjerne kafferester med en svamp. 2. Sug opp alle restene med en støvsuger (fig. 30). Bolt trykk deretter der det står PUSH helt til du hører et klikk som betyr at den er festet. Rengjøring av bryggeenheten Bryggeenheten må rengjøres minst en gang i måneden. Merk! Dersom bryggeenheten skulle være vanskelig å sette inn, vil det være nødvendig (før innsetting) å få den på plass ved å trykke samtidig den nedre og øvre delen som vist i figuren. Advarsel! Bryggeenheten (A5) kan ikke tas ut når maskinen er på. Man må ikke forsøke å fjerne bryggeenheten med makt. 1. Forsikre seg om at maskinen har slått seg av på rett måte (se "Slukking"). 2. Åpne serviceluken (fig. 16). 3. Trekk ut beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen (fig. 17). 4. Trykk innover de to røde tastene for avhekting og trekk samtidig bryggeenheten utover (fig. 31) Når den er satt på plass, må man sørge for at de to røde tastene har klikket på plass mot utsiden av apparatet. NO 8. Sett inn igjen beholder for dråpeoppsamling sammen med grutbeholderen. 9. Lukk serviceluken. maskinen viser ønsket språk. Trykk på ikonet OK (B9) for å godkjenne. Trykk på ikonet ESC (B6) for å gå ut av menyen. Rengjøring av kaffekannen Rengjør kannen med en fuktig klut og nøytralt vaskemiddel. Merk! For å unngå estetiske skader på kannen, må man ikke vaske den i oppvaskemaskin. Merk! Dersom man velger feil språk, er det mulig å få direkte tilgang til menyen for å forandre denne parameteren: Hold inne ikonet (B2) i minst 7 sekunder inntil maskinen viser de forskjellige språkene. Velg ønsket språk ved å gjøre slik som beskrevet i paragrafen "Første gangs oppstart av apparatet". FORANDRINGER OG INNSTILLING AV MENYPARAMETER Når maskinen er klar for bruk, kan man gå inn i menyen og utføre forandringer som gjelder følgende parameter eller funksjoner: Språkvalg Spyling Slå av senere Stille klokken Starttid Auto start Temperatur Hardhet vann Programmering kaffe Programmering kanne Programmering vann Avkalking Fabrikkinnstillinger Statistikk Installer filter Tilbakestill filter Lydsignal Kontrast Spyling Denne funksjonen brukes for å oppnå en varmere kaffe. Gjør som følgende: Dersom man like etter start av maskinen skal lage en liten kopp kaffe (mindre enn 60 cl), bruk det varme vannet til spyleren for forhåndsoppvarming av koppen. Dersom det har gått mer enn 2/3 minutter siden forrige kaffe ble tatt ut, må man før neste uttak forhåndsoppvarme bryggeenheten ved å trykke på ikonet (B2) for å gå inn i menyen og trykk deretter ikonene (B7) og (B8) inntil man velger funksjonen "SPYLING". Trykk på ikonet OK (B9). Displayet viser "SPYLING BEKREFT". Trykk en gang på ikonet OK (B9). La deretter vannet renne ned i beholderen for dråpeoppsamling som er under, eller bruk dette vannet for å fylle (og deretter tømme) koppen som deretter skal brukes til kaffen slik at den varmes opp. Forandre funksjonstid Maskinen er forhåndsinnstilt for å slå seg automatisk av når det har gått 30 minutter uten at den har vært i bruk. For å forandre dette tidsintervallet (maks 120 min), gjør følgende: Trykk på ikonet (B2) for å gå inn i menyen og trykk deretter på ikonene (B7) og (B8) inntil maskinen viser meldingen " 21 Innstilling av språk Dersom man ønsker å forandre språket som displayet bruker, gjør som følgende: Trykk på ikonet (B2) for å gå inn i menyen; på displayet vises "VELG SPRÅK". Trykk på ikonet OK (B9). Trykk på ikonene (B7) og (B8) inntil NO AUTOMATISK STOPP TID". Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte. Trykk på ikonene (B7) og (B8) for å bestemme hvor stort dette tidsintervallet skal være (1/2 time, 1 time, 2 timer). Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte. Trykk på ikonet ESC (B6) for å gå ut.

6 Trykk på ikonet ESC (B6) for å gå ut av menyen. For å deaktivere funksjonen for automatisk antenning, trykk på ikon (B2) og deretter på ikon (B7) og (B8) helt til maskinen viser meldingen "AUTOMATISK ANTENNING". Trykk på ikon OK (B9). På skjermen vises "BEKREFT". Trykk på "ESC" for å deaktivere. Symbolet forsvinner. Innstilling av klokke Trykk på ikonet (B2) for å gå inn i menyen og trykk deretter på ikonene (B7) og (B8) inntil maskinen viser meldingen "STILL KLOKKEN". Trykk på ikonet OK (B9). For å stille klokken, bruk ikonene (B7) og (B8) og trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte. For innstiling av minutter, bruk ikonene (B7) og (B8) og trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte. Trykk på ikonet ESC (B6) for å gå ut av menyen. Forandre temperaturen til kaffen Dersom man ønsker å forandre kaffens temperatur, gjør som følgende: Trykk på ikonet (B2) for å gå inn i menyen og trykk deretter på ikonene (B7) og (B8) inntil maskinen viser meldingen "TEMPERATUR"; Trykk på ikonet OK (B9). Trykk på ikonene (B7) og (B8) for å velge ønsket temperatur på kaffe: lav, medium, høy. Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte valgt temperatur. Trykk på ikonet ESC (B6) for å gå ut av menyen. Innstilling av tid for automatisk start Denne funksjonen tillater å programmere tiden for automatisk start av maskinen. Forsikre seg om at klokken på maskinen er innstilt. Trykk på ikonet (B2) for å gå inn i menyen og trykk deretter på ikonene (B7) og (B8) inntil maskinen viser meldingen " START-TID". Trykk på ikonet OK (B9). Per innstilling av tiden for automatisk start bruk ikonene (B7) og (B8) og trykk på ikonet OK (B9) for å godkjenne. Per innstilling av minuttene bruk ikonene (B7) og (B8) og trykk på ikonet OK (B9) for å godkjenne For aktivering av funksjonen for automatisk start, trykk på ikonene (B7) og (B8) inntil maskinen viser meldingen "AUTOSTART". Trykk på ikonet OK (B9) for å godkjenne. På displayet vises symbolet. 22 Programmering av vannets hardhet Om ønsket kan man forlenge denne funksjonstiden og dermed gjøre slik at avkalkingsprosedyren må utføres sjeldnere. Dette gjøres ved at man programmerer maskinen ut i fra det reelle innholdet av kalk i vannet. Gjør som følgende: etter at man hat tatt den vedlagte reaksjonsstrimmelen "total hardness test" ut av pakningen (vedlagt side 2), senk den helt ned i et glass vann i noen sekunder. Trekk strimmelen ut av vannet og vent i cirka 30 sekunder (inntil den skifter farge og det kommer fren røde firkanter). start maskinen ved å trykke på tasten start/stand-by (A7). Trykk på ikonet (B2) for å gå inn i menyen og trykk deretter på ikonene (B7) NO og (B8) inntil maskinen viser meldingen "VANNHARDHET". Trykk på ikonet OK (B9). Trykk på ikonene (B7) og (B8) inntil man velger nummeret som tilsvarer antall røde firkanter som kom frem på strimmelen (for eksempel, dersom det kom frem 3 røde firkanter må man velge meldingen " VANNHARDHET 3"); Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte data. Nå er maskinen programmert til å utføre avkalking når det er nødvendig. Kontroller at maskinen er klar for bruk. Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen og deretter på ikonene (B7) og (B8) helt til maskinen viser meldingen "AVKALKING". Trykk på ikonet OK (B9) og maskinen viser meldingen "AVKALKING BEKREFT". Trykk på ikonet OK (B9). På skjermen vises skriften "FYLL PÅ AVKALKER BEKREFT". Tøm vanntanken, tøm innholdet i flasken med avkalkingsmiddel (overhold henvisningene som er oppført på beholderen) og fyll deretter på med vann til man når MAX nivå avmerket på selve vanntanken. Plasser en beholder med en kapasitet på cirka 2 liter under varmtvannsdysen. Trykk på ikonet OK (B9); avkalkingsmiddelet renner ut fra varmtvannsdysen og begynner å fylle opp beholderen under. Maskinen viser meldingen "AVKALKING". Avkalkingsprogrammet utfører automatisk en serie med vannuttak og pauser. Etter cirka 30 minutter viser maskinen meldingen "AVKALKINGEN FERDIG BEKREFT". Trykk på ikonet OK (B9) og maskinen viser meldingen "SPYLING BEKREFT". Tøm vanntanken, skyll den godt for å fjerne alle rester av avkalkingsmiddel og fyll den opp med rent vann. Sett tanken tilbake på plass fylt opp med rent vann. På skjermen kan man lese skriften "SPYLING BEKREFT". Trykk en til gang må ikonet OK (B9). Det varme vannet renner ut fra dysen og fyller opp beholderen. Maskinen viser meldingen "SPYLING". Vent til man kan lese meldingen "SPYLINGEN FERDIG BEKREFT". rykk på ikonet OK (B9). På skjermen vises skriften "AVKALKINGEN FERDIG" og deretter "FYLL TANKEN". Fyll tanken på nytt med rent vann. Avkalkingsprogrammet er nå ferdig utført og maskinen er igjen klar for å tilberede kaffe. MERK: Hvis man avbryter avkalkingsprosedyren før denne er fullført, må man starte 23 Programmering kaffe For instrukser som gjelder programmering av kaffe, referer til kapittelet "FORANDRE KAFFEMENGDE I KOPP". Programmering Jug For instrukser som gjelder programmering av Jug, referer til kapittelet " FORANDRE PARAMETER FUNKSJON KANNE (JUG)". Programmering vann For instrukser referer til kapittelet " FORANDRE MENGDE VARMT VANN". Avkalking Advarsel! Avkalkingsmidlet inneholder syrer. Man må overholde alle sikkerhetsregler som blir gitt av produsenten, og som finnes på pakningen til avkalkingsmidlet. Merk! Bruk kun avkalkningsmiddel som anbefales av produsent. Hvis ikke frafaller garantien. Garantien er heller ikke gyldig dersom avkalkningsprosedyren ikke utføres regelmessig. Advarsel! Før man utfører avkalkning av maskinen, sørg for at bløtgjøringsfilter er fjernet. Før man utfører avkalkingen må man forsikre seg om at avherdingsfilteret er fjernet.

7 NO opp igjen fra starten. Advarsel! GARANTIEN GJELDER IKKE DERSOM AVKALKINGEN IKKE UTFØRES REGELMESSIG. Merk! Maskinen er forhåndsinnstilt med lydsignalet aktivert. Trykk på ikonet (B2) for å gå inn i menyen og trykk deretter på ikonene (B7) og (B8) inntil maskinen viser meldingen "LYDSIGNAL". Trykk på ikonet OK (B9). På displayet vises teksten "LYDSIGNAL BEKREFT". Trykk på ikonet ESC (B6) for å deaktivere lydsignalet, eller trykk på ikonet OK (B9) for å aktivere det. Trykk på ikonet ESC (B6) for å gå ut av menyen. Gå tilbake til fabrikkinnstillinger (reset) Det er mulig å gå tilbake til maskinens originale instillinger (også etter at man har forandret på dem) ved å gjøre som følgende: Trykk på ikonet (B2) for å gå inn i menyen og trykk deretter på ikonene (B7) og (B8) inntil maskinen viser meldingen "TILBAKESTILL". Trykk på ikonet OK (B9) og maskinen viser meldingen " TILBAKESTILL BEKREFT". Trykk på ikonet OK (B9) for å gå tilbake til fabrikkinnstillingene; Kontrastregulering Dersom man ønsker å øke eller senke displayets kontrast, gjør som følgende: Trykk på ikonet (B2) for å gå inn i menyen og trykk deretter på ikonene (B7) og (B8) inntil maskinen viser meldingen "KONTRAST". Trykk på ikonet OK (B9). Trykk på ikonene (B7) og (B8) inntil ønsket kontrast vises på display: den progressive linjen indikerer valgt kontrastnivå. Trykk på ikonet OK (B9) for å godkjenne. Trykk en gang på ikonet ESC (B6) for å gå ut av denne funksjonen, eller to ganger på ikonet ESC (B6) for å gå ut av menyen. Statistikk Med denne funksjonen viser man maskinens statistikk. For å vise dem, gjør som følgende: Trykk på ikonet (B2) for å gå inn i menyen og trykk deretter på ikonene (B7) og (B8) inntil maskinen viser meldingen "STATISTIKK". Trykk på ikonet OK (B9). Ved å trykke på ikonene (B7) og (B8) kan man kontrollere: - Hvor mange kaffe som er laget. - Hvor mange avkalkinger som er blitt utført. - Hvor mange liter vann er blitt produsert til sammen. Trykk en gang på ikonet ESC (B6) for å gå ut av denne funksjonen, eller trykk to ganger på ikonet ESC (B6) for å gå ut av menyen. Vannfilter For instruksjoner angående bløtgjøringsfilteret, se kapittel "INSTALLASJON AV FILTER". SLÅ AV APPARATET Hver gang man slår av apparatet utføres automatisk en skylling. Denne kan ikke avbrytes. Lydsignal Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer man lydsignalet som maskinen lager hver gang man trykker på et ikon og ved hver innførsel/fjerning av tilbehør. 24 Fare for brannskader! Under skylling vil det fra åpningene i kaffeuttaket komme ut NO litt varmt vann. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut. For å slå av apparatet, trykk på tasten start/stand-by (A7). Apparatet vil gjennomføre en skylling og deretter slå seg av. Merk! Dersom apparatet ikke brukes for en lengre periode, må hovedbryteren ON/OFF (A23) som befinner seg på apparatets bakside settes i posisjon 0. TEKNISKE DATA Spenning: V~ 50/60 Hz maks 10A Strømforbruk: 1350W Trykk: 15 bar Kapasitet vannbeholder: 1,8 liter Dimensjoner LxHxD: 594x378/460x398 mm Vekt: 23/24 kg Apparatet er i samsvar med følgende EC direktiv: Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og påfølgende tillegg. Direktivet EMC 89/336/EEC og påfølgende tillegg. Materialer og gjenstander som er beregnet til bruk sammen med næringsmidler er i samsvar med forskriftene i europeisk regulativ 1935/ NO MELDINGER SOM VISES PÅ DISPLAY MELDING VIST FYLL BEHOLDEREN MULIG ÅRSAK Vannbeholderen er tom eller den er satt feil inn. LØSNING Fyll vannbeholderen og/eller sett den på plass på rett måte, trykk den helt inn. Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 7. Kontrollere at filteret (A26) er skikkelig installert og at installeringsprosedyren er rett utført. FOR FINMALT KAFFE JUSTER KVERN (alternerende) TRYKK OK For finmalt kaffe og derfor renner den ut for langsomt. viser "VARMT VANN TRYKK OK". Trykk en gang til på ikonet OK (B9). Maskinen er på nytt klar for bruk. når man tar ut beholderen for dråpeoppsamling, er det obligatorisk å samtidig tømme grutbeholderen, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles mer enn forutsett de neste gangene man lager kaffe, og at maskinen tilstoppes. Åpne serviceluken og sett inn grutbeholderen. TØM GRUTBEHOLDER Grutbeholderen (A4) er full eller det har gått mer enn tre dager siden det forrige kaffeuttaket (denne operasjonen garanterer at maskinen er hygienisk). SETT INN GRUTBEHOLDER Etter rengjøring har man ikke satt inn grutbeholderen. 26 NO MELDING VIST FYLL PÅ FORMALT KAFFE MULIG ÅRSAK Man har valgt funksjonen "forhåndsmalt kaffe" men man har ikke hatt noe malt kaffe inn i trakten. Trakten (A21) er tilstoppet. kaffebønnebeholderen. Sett inn bryggeenheten slik som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av bryggeenheten". Lukk serviceluken. Rengjør nøye maskinen som beskrevet i paragrafen "rengjøring og vedlikehold". Dersom maskinen etter rengjøring fremdeles viser denne meldingen, ta kontakt med et servicesenter. Man må så fort som mulig bytte filter ved å følge instruksjonene beskrevet i avsnittet "Bytte filter". MÅ AVKALKES! Indikerer at det er nødvendig å avkalke maskinen. REDUSER MENGDEN KAFFE Man har brukt for mye kaffe FYLL PÅ BØNNER SETT INN TRAKTEENHET Det er tomt for kaffebønner. Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt inn igjen. LUKK LUKEN GENERELL ALARM! Serviceluken er åpen. Maskinens innside svært skitten. er BYTT FILTER! Indikerer at man må bytte bløtgjøringsfilter (A26).

8 Powered by TCPDF ( 27 NO PROBLEMLØSNING Under finner du beskrevet noen mulig feilfunksjoner. Dersom problemet ikke løser seg ved å gjøre som foreslått, ta kontakt med teknisk assistanse. PROBLEM Kaffen er ikke varm. MULIG ÅRSAK Koppene er ikke blitt varmet opp på forhånd. Bryggeenheten er nedkjølt fordi det har gått mer enn 2-3 minutter siden forrige kaffe ble laget. Den innstilte temperaturen er ikke høy nok. LØSNING Varm koppene ved å skylle dem i varmt vann. Før tilberedelse av kaffe, varm bryggeenheten ved å velge funksjonen SPYLING på menyen. Forandre på den innstilte temperaturen (se paragraf "Forandre temperaturen til kaffen"). Kaffen har lite krem. Kaffen er for grovmalt. Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 1, mot urviser, mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 11). Bruk en kaffeblanding for espressomaskiner. Kaffeblandingen er ikke egnet. Kaffen kommer ut for sakte eller dråpevis. Kaffen er for finmalt. Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 7, med urviser, mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 11). Fortsett å endre et hakk om gangen helt til man oppnår en tilfredsstillende utførsel. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe. 28 NO PROBLEM Kaffen renner ut for raskt. MULIG ÅRSAK Kaffen er for grovmalt. LØSNING Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 1, mot urviser, mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 11). Vær forsiktig så man ikke vrir bryteren som regulerer malegrad for mye, for når man ber om to kaffekopper, kan kaffeutførselen skje dråpevis. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe. Kaffen kommer ikke ut av den ene, eller ingen av utførselstutene på kaffeuttaket. Tutene er tilstoppet. Rengjør tutene med en tannpirker (fig. 23). Kaffen renner ut langs serviceluken (A2) istedenfor utakstutene. Uttaksutene er tilstoppet av tørket kaffepulver. Kaffetransportøren (A3) som er inni serviceluken er blokkert. Rengjør tutene med en tannpirker, en svamp eller en oppvaskkost med hard bust (fig. 23). Rengjør kaffetransportøren (A3) nøye, spesielt rundt hengslene. Det kommer ikke kaffe, men vann ut fra kaffeuttaket. Den malte kaffen er blokkert i trakten (A21) Rengjør trakten (A21) med en gaffel i tre eller plast, og gjør ren maskinen innvendig /

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBA63810X http://no.yourpdfguides.com/dref/3887451

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBA63810X http://no.yourpdfguides.com/dref/3887451 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX PE3811-M http://no.yourpdfguides.com/dref/3860460

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX PE3811-M http://no.yourpdfguides.com/dref/3860460 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBA63820X http://no.yourpdfguides.com/dref/3887453

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBA63820X http://no.yourpdfguides.com/dref/3887453 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sikkerhet... 70. tilberedelse av varmt vann... 77 Tilberedelse...77 Endring av mengde...78. Bruk i samsvar med tiltenkt formål. 71

Sikkerhet... 70. tilberedelse av varmt vann... 77 Tilberedelse...77 Endring av mengde...78. Bruk i samsvar med tiltenkt formål. 71 Innhold Innledning... 70 Symboler som brukes i disse instruksjonene...70 Bokstaver i parentes...70 Problemer og reparasjoner...70 Sikkerhet... 70 Bruk i samsvar med tiltenkt formål. 71 Bruksanvisning...

Detaljer

INNHOLD. Sikkerhet...68 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon... 68

INNHOLD. Sikkerhet...68 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon... 68 INNHOLD Innledning...68 Symboler som brukes i disse instruksjonene... 68 Bokstaver i parentes... 68 Problemer og reparasjoner... 68 Sikkerhet...68 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon... 68 bruk i samsvar

Detaljer

Innhold. SIKKERHET... 91 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...91 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL. 92 BRUKSANVISNING... 92

Innhold. SIKKERHET... 91 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...91 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL. 92 BRUKSANVISNING... 92 Innhold INTRODUKSJON... 91 Symboler som brukes i disse instruksjonene...91 Bokstaver i parentes...91 Problemer og reparasjoner...91 SIKKERHET... 91 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...91 BRUK I SAMSVAR

Detaljer

innhold SIKKERHET... 79 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...79 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL... 79

innhold SIKKERHET... 79 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...79 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL... 79 innhold INTRODUKSJON... 79 Symboler som brukes i disse instruksjonene...79 Bokstaver i parentes...79 Problemer og reparasjoner...79 SIKKERHET... 79 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...79 BRUK I SAMSVAR

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Symboler som brukes i disse instruksjonene De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet. Forsiktig!

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Sikkerhet. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet.

Sikkerhet. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet. Innledning Takk for at du valgte vår kaffemaskin. Vi håper du får mye moro med dette nye apparatet. Bruk et par minutter til å lese denne bruksanvisningen. Man unngår på denne måten å la farlige situasjoner

Detaljer

Beskrivelse. Tekniske egenskaper. Strømforbruk: Kapasitet vannbeholder: Ledningens lengde:

Beskrivelse. Tekniske egenskaper. Strømforbruk: Kapasitet vannbeholder: Ledningens lengde: Beskrivelse av apparatet (side 3 - A ) A1. Hylle for kopper A2. Kobling melkebeholder/vannuttak A3. Hovedbryter ON/OFF A4. Tilkobling av strømledning A5. Uttak kjele/trakteenhet A6. Posisjon vannbeholder

Detaljer

OPPSUMMERING. INNLEDNING... 75 Symboler som er brukt i denne veiledningen...75 Bokstaver i parentes...75 Problemer og reparasjoner...

OPPSUMMERING. INNLEDNING... 75 Symboler som er brukt i denne veiledningen...75 Bokstaver i parentes...75 Problemer og reparasjoner... OPPSUMMERING INNLEDNING... 75 Symboler som er brukt i denne veiledningen...75 Bokstaver i parentes...75 Problemer og reparasjoner...75 SIKKERHET... 75 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...75 BRUK I SAMSVAR

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Symboler som brukes i disse instruksjonene De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet. Forsiktig!

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI ESAM 5500

Din bruksanvisning DELONGHI ESAM 5500 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80 OPPSUMERING INNLEDNING...71 Bokstaver i parentes...71 Problemer og reparasjoner...71 SIKKERHET...71 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...71 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL.72 BRUKSANVISNING...72 BESKRIVELSE...72

Detaljer

Oppsumering. Programmering av vannets hardhet.80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80

Oppsumering. Programmering av vannets hardhet.80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80 Oppsumering Innledning...71 Bokstaver i parentes...71 Problemer og reparasjoner...71 Sikkerhet...71 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...71 Bruk i samsvar med tiltenkt formål. 72 Bruksanvisning...72 Beskrivelse...72

Detaljer

innhold TEKNISKE EGENSKAPER...73 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL...65

innhold TEKNISKE EGENSKAPER...73 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL...65 innhold INNLEDNING...64 SIKKERHET...64 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon... 64 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL...65 BRUKSANVISNING...65 BESKRIVELSE...65 Beskrivelse av apparatet... 65 Beskrivelse

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETINFORMASJON

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETINFORMASJON NO Les denne bruksanvisningen nøye før apparatet blir installert og tas i bruk. Kun på denne måten kan man oppnå optimale resulteter og maksimal sikkerhet BESKRIVELSE AV APPARATET (se figur på s. 3) De

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EAM 3400 http://no.yourpdfguides.com/dref/3394226

Din bruksanvisning DELONGHI EAM 3400 http://no.yourpdfguides.com/dref/3394226 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET N Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET Disse ordene

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI ESAM 5450

Din bruksanvisning DELONGHI ESAM 5450 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

KKK KKE NO Brukerhåndbok Automatisk kaffemaskin USER MANUAL

KKK KKE NO Brukerhåndbok Automatisk kaffemaskin USER MANUAL KKK884500 KKE884500 Brukerhåndbok Automatisk kaffemaskin USER MANUAL FOR PERFEKTE RESULTATER Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har designet det for å gi deg ulastelig ytelse i mange år,

Detaljer

registrere ditt produkt og få en bedre service:

registrere ditt produkt og få en bedre service: FOR PERFEKTE RESULTATER Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har designet det for å gi deg ulastelig ytelse i mange år, med innovative teknologier som bidrar til å gjøre livet enklere - egenskaper

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

SIKKERHETSANVISNINGER BESKRIVELSE AV APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHETSANVISNINGER BESKRIVELSE AV APPARATET TEKNISKE DATA Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET Disse ordene

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. TILBEREDELSE AV VARMT VANN Tilberedelse...78 Endring av mengde...78

INNHOLDSFORTEGNELSE. TILBEREDELSE AV VARMT VANN Tilberedelse...78 Endring av mengde...78 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 70 Symboler som er brukt i denne veiledningen...70 Bokstaver i parentes...70 Problemer og reparasjoner...70 SIKKERHET... 70 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...70 BRUK

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI ECAM

Din bruksanvisning DELONGHI ECAM Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innhold. Innledning Symboler som brukes i disse instruksjonene...67 Bokstaver i parentes...67 Problemer og reparasjoner...67

Innhold. Innledning Symboler som brukes i disse instruksjonene...67 Bokstaver i parentes...67 Problemer og reparasjoner...67 Innhold Innledning... 67 Symboler som brukes i disse instruksjonene...67 Bokstaver i parentes...67 Problemer og reparasjoner...67 Sikkerhet... 67 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...67 Bruk i samsvar

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EC 2000. B http://no.yourpdfguides.com/dref/3389799

Din bruksanvisning DELONGHI EC 2000. B http://no.yourpdfguides.com/dref/3389799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBC54503OX http://no.yourpdfguides.com/dref/4644497

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBC54503OX http://no.yourpdfguides.com/dref/4644497 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EBC54503OX. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

EBC54524 NO Automatisk kaffemaskin Brukerhåndbok

EBC54524 NO Automatisk kaffemaskin Brukerhåndbok EBC54524 NO Automatisk kaffemaskin Brukerhåndbok 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. INNLEDNING... 3 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3

Detaljer

HD8847 HD8848 BRUKERVEILEDNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskin 4000-serien. Må leses nøye før du bruker maskinen.

HD8847 HD8848 BRUKERVEILEDNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskin 4000-serien. Må leses nøye før du bruker maskinen. Superautomatisk espressomaskin 4000-serien 09 BRUKERVEILEDNING Må leses nøye før du bruker maskinen. HD8847 HD8848 09 Norsk NO Registrer produktet ditt og få assistanse på www.philips.com/welcome 2 NORSK

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI ESAM

Din bruksanvisning DELONGHI ESAM Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE NO151

INNHOLDSFORTEGNELSE NO151 INNHOLDSFORTEGNELSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER...152 Din og andres sikkerhet er svært viktig... 152 Viktige sikkerhetsadvarsler... 152 Beregnet bruk... 152 Bruksanvisning... 152 KONTROLLER OG INSTALLASJON...153

Detaljer

NO Bruksanvisning TIMER

NO Bruksanvisning TIMER NO Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene nøye! Sikkerhetsinstrukser Påse at strømtilførselen i huset ditt samsvarer med informasjonen på merkeskiltet

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

INNHOLD. INTRODUKSJON Symboler som brukes i disse instruksjonene...87 Bokstaver i parentes...87 Problemer og reparasjoner...

INNHOLD. INTRODUKSJON Symboler som brukes i disse instruksjonene...87 Bokstaver i parentes...87 Problemer og reparasjoner... INNHOLD INTRODUKSJON... 87 Symboler som brukes i disse instruksjonene...87 Bokstaver i parentes...87 Problemer og reparasjoner...87 SIKKERHET... 87 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...87 BRUK I SAMSVAR

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Clatronic kaffe/espressoautomat

Clatronic kaffe/espressoautomat Clatronic kaffe/espressoautomat Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

HD8841 HD8842 BRUKERVEILEDNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskin 4000-serien. Må leses nøye før du bruker maskinen.

HD8841 HD8842 BRUKERVEILEDNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskin 4000-serien. Må leses nøye før du bruker maskinen. Superautomatisk espressomaskin 4000-serien 09 BRUKERVEILEDNING Må leses nøye før du bruker maskinen. HD8841 HD8842 09 Norsk NO Registrer produktet ditt og få assistanse på www.philips.com/welcome 2 NORSK

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLERING SIKKERHETSADVARSLER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLERING SIKKERHETSADVARSLER N Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren på

Detaljer

Registrer produktet ditt å få assistanse på nettstedet www.philips.com/welcome. Type HD8753 BRUKSANVISNING

Registrer produktet ditt å få assistanse på nettstedet www.philips.com/welcome. Type HD8753 BRUKSANVISNING Registrer produktet ditt å få assistanse på nettstedet www.philips.com/welcome 09 Norsk Type HD8753 BRUKSANVISNING 09 NO LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. 2 NORSK Gratulerer med kjøpet

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI E SAM S

Din bruksanvisning DELONGHI E SAM S Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI E SAM S

Din bruksanvisning DELONGHI E SAM S Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BEDIENUNGSANWEISUNG INSTRUKSJONSVEILEDNING. INStrUctIoNS for USE EKV mit innbyggingsinstallasjon. and installation.

BEDIENUNGSANWEISUNG INSTRUKSJONSVEILEDNING. INStrUctIoNS for USE EKV mit innbyggingsinstallasjon. and installation. BEDIENUNGSANWEISUNG INSTRUKSJONSVEILEDNING INStrUctIoNS for USE mit innbyggingsinstallasjon and Montageanweisungen installation INStrUctIoNS for USE and installation NO DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS HD 8743

Din bruksanvisning PHILIPS HD 8743 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning

3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning 3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning Merk: I vannbeholderen (til den vanlige kaffetrakteren) bak på høyre side av maskinen ligger det diverse tilbehør til espresso-/cappuccinomaskinen. Viktige sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon... 4 Oversikt over maskinen... 7 Betjeningspanel og display... 8 Pakke ut og sette opp maskinen... 10 Forberede maskinen...

Sikkerhetsinformasjon... 4 Oversikt over maskinen... 7 Betjeningspanel og display... 8 Pakke ut og sette opp maskinen... 10 Forberede maskinen... INNHOLD Sikkerhetsinformasjon...................................... 4 Oversikt over maskinen..................................... 7 Betjeningspanel og display.................................. 8 Pakke

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Registrer produktet ditt å få assistanse på nettstedet www.philips.com/welcome. Type HD8752 BRUKSANVISNING

Registrer produktet ditt å få assistanse på nettstedet www.philips.com/welcome. Type HD8752 BRUKSANVISNING Registrer produktet ditt å få assistanse på nettstedet www.philips.com/welcome 09 Norsk Type HD8752 BRUKSANVISNING 09 NO LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. 2 NORSK Gratulerer med kjøpet

Detaljer

3. INNLEDNING Bokstaver i parentes Problemer og reparasjoner...93

3. INNLEDNING Bokstaver i parentes Problemer og reparasjoner...93 SAMMENDRAG 1. GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSINFORMASJON... 92 2. ADVARSLER SIKKERHETSMERKNADER... 93 2.1 Symboler som brukes i disse instruksjonene.93 2.2 Samsvar med tiltenkt bruk...93 2.3 Bruksanvisning...93

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

HD8824 HD8825 BRUKERVEILEDNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskin 3000 series. Må leses nøye før du bruker maskinen.

HD8824 HD8825 BRUKERVEILEDNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskin 3000 series. Må leses nøye før du bruker maskinen. Superautomatisk espressomaskin 3000 series 09 BRUKERVEILEDNING Må leses nøye før du bruker maskinen. HD8824 HD8825 Norsk 09 NO Registrer produktet ditt og få assistanse på www.philips.com/welcome 2 NORSK

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

HD7872, HD7870 Brukerhåndbok

HD7872, HD7870 Brukerhåndbok HD7872, HD7870 Brukerhåndbok For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Innholdsfortegnelse 1 Innledning 92 2 Generell beskrivelse 92 3 Viktig 93 4 Skylle maskinen før første gangs

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7835 A 1 B S R Q P CD E F G H O N M J K L I 42 Norsk Innholdsfortegnelse Innledning 42 Generell beskrivelse 43 Viktig 43 Første gangs

Detaljer

Clatronic kaffe/espressomaskin

Clatronic kaffe/espressomaskin Clatronic kaffe/espressomaskin Viktig informasjon - Les instruksjonene nøye før bruk. - Før du kopler maskinen til strømkilden må du sørge for at spenningen oppgitt på undersiden av maskinen korresponderer

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK MASKIN FOR KAFFE OG CAPPUCCINO

BRUKERHÅNDBOK MASKIN FOR KAFFE OG CAPPUCCINO BRUKERHÅNDBOK NO MASKIN FOR KAFFE OG CAPPUCCINO INDEKS INNLEDNING... 3 Symboler som brukes i disse instruksjonene...3 Bokstaver i parentes...3 Problemer og reparasjoner...3 SIKKERHET... 3 Viktige sikkerhetsanvisninger...3

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

ORIGINAL LINE A BRUKERMANUAL

ORIGINAL LINE A BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Maskiner med automatisk vannfylling UM_NO Part No.: 1764080_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Generell

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Mivita. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Mivita. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Mivita Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: Serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ORIGINAL LINE M BRUKERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Maskiner med manuell vannfylling UM_NO Part No.: 1764087_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Generell

Detaljer

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Barnematmaker Bruksanvisning Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 2 HÅNDTERING 4 OVERSIKT OVER MASKINEN 5 FØR BRUK 8 BRUK 8 - Påfylling av vann 8 - Montering

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKINE

Bruksanvisning KAFFEMASKINE Bruksanvisning KAFFEMASKINE NO 700.403.185 C COFFEE BREWING MACHINES 2000 Mnd2-021 Mnd2-021 TH20-021 TH20-021 Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter.

Detaljer

BRUKSANVISNING (Touchscreen)

BRUKSANVISNING (Touchscreen) BRUKSANVISNING (Touchscreen) U_NO Din forhandler Rev. 111003 1. INNHOLDSFORTEGNELSE. CQube Touchscreen 1. Innholdsfortegnelse side 2 2. Generelt / Beskrivelse: 3 3. Driftsmodus 4 4. Energisparemodus 5

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7860

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7860 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HD7860 1 NORSK Innledning Gratulerer med kjøpet og velkommen

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer produktet ditt og be om støtte på nettstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUKSANVISNING

Registrer produktet ditt og be om støtte på nettstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUKSANVISNING Registrer produktet ditt og be om støtte på nettstedet www.philips.com/welcome 09 Norsk Type HD8930 BRUKSANVISNING 09 NO LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. Sammendrag Innledning...3

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Din bruksanvisning GAGGENAU CM250130 http://no.yourpdfguides.com/dref/3552992

Din bruksanvisning GAGGENAU CM250130 http://no.yourpdfguides.com/dref/3552992 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer