Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBA63820X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBA63820X http://no.yourpdfguides.com/dref/3887453"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt:.... anvendelser forutses ikke: lokaler anvendt som kjøkken for butikkpersonalet, kontorarbeidere eller personale fra andre arbeidsområder bondegårer med overnatting hotell, motell og andre mottakssteder losjiutleie Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til skader fra elektriske støt, med fare for tap av menneskeliv. Vær oppmerksom! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til skader eller ødeleggelser på apparatet. Fare for Brannskader! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til svie eller forbrenning. Merk: Viktig informasjon for bruker. Fare! Siden apparatet fungerer med elektrisk strøm, må man overholde følgende sikkerhetsanvisninger: Ikke ta på apparatet med våte hender. Ikke ta på støpselet med våte hender. Vær nøye med at stikkontakten alltid er fritt tilgjengelig, da man kun i følgende tilfelle kan trekke støpselet raskt ut ved behov. Oppstår det skader på apparatet må man ikke prøve å reparere disse selv. Slå av apparatet gjennom hovedbryter (A23), trekk støpselet ut fra kontakten og henvend deg til Teknisk Servicesenter. Vær oppmerksom! Oppbevar emballasjematerialet (plastikkposer, utvidet polyester) utenfor barns rekkevidde. Vær oppmerksom! Ikke la personer med begrensede psykiske, fysiske eller sanselige ferdigheter (også barn) ta apparatet i bruk. Dette gjelder også for personer uten erfaring eller tilstrekkelig opplæring, med mindre disse blir nøye overvåket og instruert av en ansvarlig person. Overvåk barn og sørg for at de ikke leker med apparatet. Fare for Brannskader! Dette apparatet produserer varmt vann og når det er i funksjon kan det oppstå vanndamp. Vær nøye med å ikke komme i kontakt med vannsprut eller varm damp. Bruk håndtakene. Bokstaver i parentes Bokstavene i parentes henviser til bildeforklaringen som er oppført i Beskrivelse av apparatet (side 3). Problemer og reparasjoner Oppstår det problemer må man følge anvisningen som er oppført i avsnittene "Meldinger som vises på skjermen" og "Problemløsning". Dersom disse skulle vise seg å være nytteløse anbefaler man å ta kontakt med kundeservice. For eventuelle reparasjoner må man kun henvende seg til Teknisk Servicesenter. SIKKERHET Grunnleggende 7 Vær oppmerksom! Ikke heng på kaffemaskinen når denne er trekt ut fra møbelet. Ikke NO plasser gjenstander som inneholder flytende, brannfarlige eller etsende midler oppå husholdningsapparatet, oppbevar alt utstyr som er nødvendig for å tilberede kaffe (for eksempel måleskjeen) på oppbevaringsplassen. Ikke plasser store gjenstander som kan blokkere apparatets bevegelser oppå dette, og heller ikke utstabile gjenstander. kaffe, damp eller varmt vann. Viften slår seg automatisk av etter noen minutter. BESKRIVELSE AV APPARATET Beskrivelse av apparatet (side 3 - A) A1. Serviceluke A3. Kaffetransportør A4. Beholder for kaffegrut A5. Trakteenhet A6. Lys for koppebrett A7. Tast for tenning/stand-by A8. Kontrollpanel A9. Lys for kontrollpanel A10. Tut for varmt vann og damp A11. Kanne (Jug) A12. Vanntank A13. Kaffedyse (regulerbar i høyden) A14. Beholder for dråpeoppsamling A15. Lokk til kaffebønnebeholder A16. Kaffebønnebeholder A17. Bryter for justering av malegrad A18. Luke for trakt for formalt kaffe A19. Måleskje A20. Oppbevaringsplass for måleskje A21. Trakt for innføring av formalt kaffe A22. Strømledning A23. ON/OFF hovedbryter A24. Oppbevaringsplass for gjenstander A25. Klemmebrett A26. Avherdingsfilter Vær oppmerksom! Ikke bruk husholdningsapparatet når dette er trekt ut fra nisjen: vent alltid til apparatet har slått seg helt av før det trekkes ut. Dette gjelder ikke for justeringen av kaffekvernen, som må utføres når maskinen er uttrekt (se kapittel "Justering av kaffekvern"). Merk: Anvend kun tilleggsutstyr og reservedeler som er originale og godkjente av produsenten. Bruk i samsvar med tiltenkt formål Dette apparatet er laget for å tilberede kaffe og for å varme opp drikkevarer. All annen bruk anses som uegnet. Dette apparatet er ikke egnet for kommersiell anvendelse. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader grunnet en uegnet anvendelse av apparatet Dette apparatet kan installeres oppå en innebygd ovn hvis denne er utstyr med en kjølevifte på baksiden (maks ytelse for mikrobølgeovn 3kW). Bruksanvisning Les nøye gjennom anvisningene før apparatet tas i bruk. Ta godt vare på disse anvisningene. Manglende overholdelse av disse anvisningene kan føre til personlige skader og ødeleggelser på apparatet. Produsenten fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for skader grunnet manglende overholdelse av de nevnte bruksanvisningene. Beskrivelse av kontrollpanel (side 3 - B) Merk: Når man bruker en funksjon vil kun de ikon som tilhører aktiverte kontroller lyse på kontrollpanelet. Merk: PFor å aktivere ikonene er det tilstrekkelig at man trykker lett på disse. B1. Skjerm: styrer bruker under anvendelsen av 8 Merk: Apparatet er utstyrt med en kjølevifte. Denne griper inn hver gang man utsteder NO apparatet. B2. Ikon for å aktivere eller deaktivere innstilt modalitet av menyens parametere B3. Ikon for å slå på/av lysene A6 og A9 B4. Ikon for å velge kaffesmak B5. Ikon for å velge ønsket type kaffe (espresso, liten kopp, medium kopp, stor kopp, krus) B6. Ikon ESC for å gå ut fra valgte modalitet B7-B8. Ikon for å flytte seg frem eller tilbake inne i menyen og for å få oversikt over de ulike funksjonsmulighetene B9. Ikon OK for å bekrefte valgte funksjon B10. Ikon for å tilberede en kopp kaffe. B11. Ikon for å tilberede to kopper kaffe. B12. Ikon for å tilberede en cappuccino. B13. Ikon for å tilberede varmt vann. B14. Ikon "Jug", for å tilberede flere kopper kaffe direkte i kannen (leveres sammen med apparatet) kale normer (se avsn. "Innebyggingsinstallasjon"). Emballasjens elementer (plastikkposer, polyester, osv.) må oppbevares utenfor barns rekkevidde. Ikke installer husholdningsapparatet i rom hvor temperaturen kan komme ned i 0 C. Still inn vannets riktige hardhet så raskt som mulig. Følg henvisningene i "Programmering av vannets hardhet". Tilkopling av apparatet Fare! Forsikre seg om at strømnettets spenning tilsvarer den som er oppgitt på merkeskiltet under apparatet.

3 Apparatet må kun koples til en stikkontakt som er installert etter alle kunstens regler, som har en minimums føring på 10A og som er utstyrt med en effektiv jording. Dersom apparatets støpsel ikke stemmer overens med kontakten, må man la kvalifisert personale bytte det ut med en effebønner. Jording er obligatorisk i følge loven. Den elektriske forbindelsen må utføres av en kvalifisert tekniker og i samsvar med henvisningene mm For å rette på apparatets oppstilling, plasserer man de medleverte avstandsblokkene enten under eller på sidene av støtten. 11 NO FØRSTE GANGS OPPSTART AV APPARATET Maskinen kontrolleres i fabrikken ved bruk av kaffe. Det er derfor helt normalt at man finner rester etter malt kaffe i kvernen. Det anbefales at man så raskt som mulig stiller inn vannets hardhet. Følg prosedyren som beskrives i avsnittet "Programmering av vannets hardhet". Kopl apparatet til strømnettet. Still inn ønsket språk. For å stille inn språk trykker man på ikonene (B7 og B8) helt til man kan velge det man ønsker (fig. 2). Når skjermen viser meldingen "TRYKK OK FOR Å VELGE NORSK", holder man ikonet OK (B9)(fig. 3) nede i minst 3 sekunder, helt til man kan lese meldingen "NORSK ER INSTALLERT". Hvis man velger feil språk må man følge henvisningene som er oppført i kapittel "Innstilling av språk". Hvis ønsket språk ikke er tilgjengelig må man velge mellom dem som vises på skjermen. I veiledningen benyttes engelsk som referansespråk. Følg deretter henvisningene som kommer frem på skjermen: Etter 5 sekunder viser maskinen meldingen "FYLL TANKEN": trekk ut tanken (fig. 4), skyll den og fyll den med friskt vann uten å overgå linjen MAX. Sett den tilbake på plass ved å skyve den helt inn. Det er mulig å installere et avherdingsfilter inne i tanken (fig. 30). Plasser deretter en kopp under varmtvannsdysen (fig. 5). (Hvis vanndysen ikke er innført viser maskinen meldingen "SETT INN VANNDYSE" og man må hekte denne på som vist i figur 6). Maskinen viser nå "VARMT VANN TRYKK OK". Trykk på ikonet OK (B9) (fig.3) og etter noen få sekunder renner det ut litt vann fra dysen. Maskinen viser "SLUKKING... VENNLIGST VENT" og slår seg deretter av. Trekk husholdningsmaskinen ut ved å ta tak i de spesielle håndtakene (fig. 7) og dra den utover; åpne opp lokket, fyll beholderen med 12 kaffekorn, lukk igjen lokket og skyv apparatet tilbake på plass. Kaffemaskinen er nå klar for å anvendes på vanlig måte. Vær oppmerksom! Hell aldri forhåndsmalt kaffe, kaffepulver og karamelliserte kaffebønner i maskinen eller andre gjenstander som kan ødelegge denne. Merk: Første gang apparatet anvendes må man lage 4-5 kaffe eller 4-5 cappuccino før man oppnår et tilfredsstillende resultat. Merk: Hver gang maskinen slås på gjennom ON/OFF hovedbryteren (A23) utfører den en SELV-DIAGNOSE for så å slå seg. For å slå den på igjen trykker man på tasten tenning/standby (A7) (fig. 1) Installasjon av filter Enkelte modeller er utstyrt med et avherdingsfilter: dette forbedrer vannkvaliteten og garanterer en lengre levetid for apparatet. Utfør følgende for å installere filteret: 1. Pakk ut filteret (A26); 2. Vri på datoskiven (se fig. 30) slik at man kan lese de to neste månedene for bruk Merk: Filteret har en varighet på to måneder hvis apparatet blir anvendt på normal måte. Hvis maskinen derimot forblir ubrukt med installert filter, varer dette i maks 3 uker. 3. Fyll tanken opp med litt vann slik at man når samme nivå som er indikert i figuren: Sett filteret i vanntanken og trykk det ned til det når bunnen av selve tanken (se figur 30); 5. Fyll opp tanken, sett den inn i maskinen og hekt på varmtvannsdysen (C7) (fig. 6). 6. Plasser en beholder under dysen (kapasitet: min. 100ml). 7. Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på me- NO nyen; 8. Trykk på ikonene (B7) og (B8) helt til skjermen viser skriften "SETT INN FILTER"; 9. Trykk på ikonet OK (B9); 10. Skjermen viser nå skriften "SETT INN FILTER BEKREFT". 11. Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte valget (eller ESC (B6) for å annullere): skjermen viser skriften "VARMT VANN TRYKK OK". 12. Trykk på ikonet OK (B9): apparatet starter uttaket av varmt vann og på skjermen vises skriften "VENNLIGST VENT". Etter endt uttak går apparatet automatisk tilbake til å vise innstilt basisfunksjon. TRYKK OK". 12. Trykk på ikonet OK (B9): apparatet starter uttaket av varmt vann og på skjermen vises skriften "VENNLIGST VENT... ". Etter endt uttak går apparatet automatisk tilbake til å vise innstilt basisfunksjon. Fjerning av filter For å kunne anvende apparatet uten filter, må dette fjernes og fjerningen signaliseres; gå frem på følgende måte: 1. Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen; 2. Trykk på ikonene (B7) og (B8) helt til skjermen viser skriften "SETT INN FILTER *". 3. Trykk på ikonet OK (B9). 4. Skjermen viser nå skriften "SETT INN FILTER * BEKREFT". 5. Trykk på ikonet ESC (B6). 6. Etter at stjernetegnet øverst til høyre på skjermen går vekk, trykker man på ESC (B6) for å gå ut fra menyen. Merk: Maskinen kan be om å gjenta inngrepet flere ganger; dette gjør den for å fjerne all luft som finnes i den hydrauliske kretsen. Utbytting av filter ("Tilbakestill filter") Når skjermen viser "BYTT FILTER", eller hvis det har gått mer enn to måneder (se datoskive), må filteret byttes ut: 1. Trekk ut det tomme filteret; 2. Ta det nye filteret ut av pakken. 3. Vri på datoskiven (se fig. 30) slik at man kan lese de to neste månedene for bruk (filteret har en varighet på to måneder); 4. Sett filteret i vanntanken og trykk det ned til det når bunnen av selve tanken (se figur 30); 5. Fyll opp tanken, sett den inn i maskinen og hekt på varmtvannsdysen (C7) (fig. 6). 6. Plasser en beholder under dysen (kapasitet: min. 100ml). 7. Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen; 8. Trykk på ikonene (B7) og (B8) helt til skjermen viser skriften "TILBAKESTILL FILTER"; 9. Trykk på ikonet OK (B9); 10. Skjermen viser nå skriften "TILBAKESTILL FILTER BEKREFT".

4 11. Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte valget (eller ESC (B6) for å annullere inngrepet): skjermen viser skriften "VARMT VANN 13 Merk! Bruk kun filter som er godkjente av produsenten. Bruken av upassende filtre kan føre til skader på apparatet. TENNING OG FOROPPVARMING Hver gang apparatet slås på utfører det automatisk en syklus for foroppvarming og skylling. Denne kan ikke avbrytes. Apparatet er kun klart for bruk etter at denne syklusen er gjennomført. Fare for brannskader! Under skylling kommer det alltid litt varmt vann ut fra kaffeuttaket. For å slå på apparatet trykker man på tasten (A7) for tenning/stand-by (fig. 1): på skjermen vises meldingen "OPPVARMING VENNLIGST VENT". Når oppvarmingen er ferdig utført viser apparatet meldingen "SPYLING". Apparatet har riktig temperatur når skjermen viser meldingen "MEDIUM KOPP NORMAL SMAK". NO Hvis man ikke trykker på noen ikon innen cirka 2 minutter, viser skjermen klokken hvis denne er innstilt (se avsnitt "Innstilling av klokke"). Hvis klokken derimot ikke er innstilt viser maskinen siste innstilte funksjon. Ved å trykke på et hvilket som helst ikon vises meldingen "MEDIUM KOPP NORMAL SMAK"; maskinen er på nytt klar for å tilberede kaffe. brenne seg). MERKNAD 1: Hvis kaffen kommer ut dråpevis eller ikke kommer ut i det hele tatt, slå opp i kap. "Justering av kaffekvern'. MERKNAD 2: Hvis kaffen renner ut for raskt og kremen ikke er tilfredsstillende, slå opp i kap. "Justering av kaffekvern". MERKNAD 3: Råd for å oppnå en varmere kaffe: Grip inn som beskrevet i kapittelet "Endring og innstilling av menyens parametere", funksjonen "Spyling". Ikke bruk kopper som er for tykke, hvis ikke vil disse trekke til seg for mye varme. Dette gjelder ikke hvis de varmes opp på forhånd. Varm opp koppene på forhånd ved å skylle dem under varmt vann. MERKNAD 4: Man kan avbryte kaffeuttaket når som helst ved å trykke en til gang på ikonet man valgte. Dette lyser hele tiden under tilberedelsen. MERKNAD 5: Hvis man ønsker mer kaffe i koppen når uttaket er ferdig, trykker man ned og holder inne samme ikon man valgte. Dette må gjøres før det har gått tre sekunder fra uttaket stoppet opp. MERKNAD 6: når skjermen viser meldingen: "FYLL TANKEN!" må vanntanken fylles opp, hvis ikke tilbereder ikke maskinen flere kaffe. (Det er normalt at det fremdeles finnes litt vann igjen i tanken). MERKNAD 7: etter å ha tilberedet 14 enkle kaffe (eller 7 doble), viser maskinen meldingen: "TØM GRUTBEHOLDER". For å utføre rengjøringen åpner man serviceluken fremme på maskinen ved å dra i dysen (fig. 16), trekk deretter ut beholderen for dråpeoppsamling (fig. 17) og rengjør denne. TILBEREDELSE AV KAFFE (VED BRUK AV KAFFEBØNNER) 1. Maskinen er stilt inn i fabrikken for å tilberede kaffe med normal smak. Det er mulig å velge kaffe med en ekstra mild smak, mild, normal, sterk eller ekstra sterk smak og med opsjonen formalt kaffe. For å velge ønsket smak trykker man flere ganger på ikonet (B4) (fig. 8): ønsket kaffesmak vises på skjermen. 2. Plasser en kaffekopp under kaffeuttaket hvis man ønsker 1 kaffe (fig. 9) eller 2 kopper for 2 kaffe (fig. 9). For å oppnå en bedre krem må man plassere kaffedysen så nært koppene som mulig ved å dra den nedover (fig. 10). 3. Trykk på ikonet (B5) (fig. 11) for å velge ønsket type kaffe: espresso, liten kopp, medium kopp, stor kopp, krus. Trykk på ikonet (B10) (fig. 12) hvis man ønsket å tilberede en kaffe, eller ikonet (B11) (fig. 13) hvis man ønsker å tilberede to kopper kaffe. Maskinen vil nå male kaffebønnene og slippe kaffen ned i koppen. Etter å ha oppnådd forhåndsinnstilt mengde med kaffe, stopper maskinen utslippet automatisk og sørger for at den brukte kaffen havner i beholderen for kaffegrut. 4. Maskinen er igjen klar for anvendelse etter noen sekunder. 5. For å slå av maskinen trykker man på tasten tenning/stand-by (A7)(fig. 1). (Før den slår seg av utfører maskinen automatisk en spyling: vær forsiktig, man kan 14 NO Når man utfører rengjøringen må man alltid trekke beholderen for dråpeoppsamling helt ut. Vær oppmerksom! når man trekker ut beholderen for dråpeoppsamling er det OBLIGATORISK å tømme grutbeholderen. Hvis dette ikke blir gjort kan det forekomme at maskinen tilstoppes. MERKNAD 8: man må aldri trekke ut vanntanken når maskinen holder på med å tilberede kaffe. Hvis dette forekommer klarer ikke maskinen lenger å lage kaffe og viser meldingen "MALINGEN FOR FIN JUSTER MALINGEN TRYKK OK" og deretter "FYLL TANKEN!". Kontroller deretter vannivået i tanken og sett den tilbake på plass. For å starte opp igjen maskinen må man først sette inn vanndysen hvis denne ikke er på plass (fig. 6), trykke deretter på ikonet OK (B9) og skjermen vil vise "VARMT VANN TRYKK OK". Trykk på ikonet OK (B9) innen noen sekunder og la det renne ut vann fra dysen i cirka 30 sekunder. Etter endt uttak går apparatet automatisk tilbake til å vise innstilt basisfunksjon. For å endre på mengden går man frem på følgende måte: Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen (fig. 15), trykk på ikonene (B7) og (B8) (fig. 2) helt til man kan velge meldingen "KAFFEPROGRAM". Trykk på ikonet OK (B9). Velg hvilken type kaffe man ønsker å endre på ved å trykke på ikonene (B7) og (B8). Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte type kaffe man skal endre på. Bruk ikonene (B7) og (B8) still inn ønsket mengde kaffe. Fremdriftslinjen indikerer hvilken mengde kaffe man velger. Trykk en til gang på ikonet OK (B9) for å bekrefte (eller på ikonet ESC (B6) for å annullere endringen). Trykk to ganger på ikonet ESC (B6) (fig. 18) for å gå ut fra menyen. Maskinen er nå omprogrammert etter de nye innstillingene og klar for bruk. Merk: Maskinen kan be om at man gjentar inngrepet flere ganger, slik at all luft fjernes fra den hydrauliske kretsen. Merk: Hvis det ovennevnte inngrepet ikke utføres på riktig måte eller hvis maskinen slås av, kan det forekomme at maskinen går tilbake til å vise innstilt basisfunksjon, selv om problemet egentlig eksisterer.

5 JUSTERING AV KAFFEKVERN Kaffekvernen må ikke justeres siden den alt er forhåndsinnstilt i fabrikken; skulle det likevel vise seg at kaffeuttaket er alt for raskt eller alt for langsomt (dråpevis), må man endre på malegraden gjennom reguleringsbryteren (fig. 14). Vær oppmerksom! Reguleringsbryteren må kun dreies på når kaffekvernen er i drift. For å oppnå et saktere kaffeuttak og en bedre krem, vrir man bryteren et hakk til venstre (=finere malt kaffe). For å oppnå et raskere kaffeuttak (ikke dråpevis) vrir man bryteren et hakk til høyre (=mer grovmalt kaffe). 15 ENDRING AV MENGDE KAFFE I KOPPEN Maskinen er forhåndsinnstilt i fabrikken for å tilberede automatisk følgende typer kaffe: espresso liten kopp medium kopp stor kopp krus NO TILBEREDELSE AV ESPRESSO KAFFE MED FORMALT KAFFE (ISTEDENFOR KAFFEBØNNER) Trykk på ikonet (B4) (fig. 8) og velg funksjonen formalt kaffe. Trekk apparatet ut ved å dra det utover; bruk de spesielle håndtakene (fig. 7). Løft opp lokket på midten og hell en måleskje med formalt kaffe i trakten (fig. 19); skyv husholdningsapparatet tilbake og gå frem som beskrevet i kap. "Tilberedelse av kaffe (ved bruk av kaffebønner)". NB: Det er kun mulig å tilberede en kaffe om gangen, ved å trykke på ikonet (B10) (fig. 12). Hvis man ønsker å gå tilbake anvendelsen av kaffebønner etter at maskinen har fungert med formalt kaffe, deaktiveres funksjonen for formalt kaffe ved å trykke en til gang på ikonet (B4) (fig. 8). MERKNAD 1: Hell aldri formalt kaffe i maskinen når denne er av. Dette kan nemlig føre til at den sprer seg inne i selve maskinen. MERKNAD 2: Hell aldri i mer enn 1 måleskje om gangen da dette vil føre til at maskinen ikke lager kaffe. MERKNAD 3: Bruk kun den medleverte måleskjeen. MERKNAD 4: Hell kun formalt kaffe laget spesielt for espressomaskiner i trakten. MERKNAD 5: Hvis trakten tilstoppes fordi man har helt i mer enn en måleskje med kaffe, må man bruke en kniv for å få kaffen til å renne ned (fig. 21). Ta deretter trakten ut og rengjør både den og maskinen som beskrevet i kap. "Rengjøring av trakteenhet". Maskinen viser meldingen "VARMT VANN TRYKK OK". Trykk på ikonet OK (B9) og det varme vannet renner ut fra dysen og fyller opp beholderen under (ikke la det renne ut varmt vann i mer enn 2 minutter vedvarende). Avbryt ved å trykke enten på ikonet (B13) eller på ESC (B6). Maskinen avbryter uttaket når den har nådd forhåndsinnstilt mengde med vann. ENDRING AV MENGDE VARMT VANN Maskinen er stilt inn i fabrikken for å slippe automatisk ut 150ml med varmt vann. Hvis man ønsker å endre på denne mengden går man frem på følgende måte: Plasser en beholder under vanndysen (fig. 5). Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen (fig. 15). Bruk deretter ikonene (B7) og (B8) (fig. 2) og velg meldingen "VARMT VANN PROGRAM". Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte. Velg ønsket mengde vann gjennom å trykke på ikonene (B7) og (B8). Fremdriftslinjen viser hvor stor mengde vann man har valgt. Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte (eller ikonet ESC (B6) for å annullere inngrepet). Trykk to ganger på ikonet ESC (B6) (fig. 18) for å gå ut fra menyen. Maskinen er nå omprogrammert etter de nye innstillingene og er klar for bruk. TILBEREDELSE AV CAPPUCCINO Merk: Mengde kaffe man ønsker å bruke for å tilberede en cappuccino må stilles inn gjennom menyfunksjonen "Cappuccino program". Velg ønsket kaffesmak for å tilberede cappuccino ved å trykke på ikonet (B4). UTTAK AV VARMT VANN Kontroller at maskinen er klar for bruk. Kontroller at vanndysen er hektet på tuten (fig. 6). Plasser en beholder under dysen. Trykk på ikonet (B13) (fig. 20). 16 NO Ta av lokket på melkebeholderen. Fyll beholderen med cirka 100 gram melk for hver cappuccino man ønsker å tilberede (fig. 23), uten å overgå MAX nivå (tilsvarer cirka 750ml) avmerket på beholderen. Bruk helst skummet melk eller lettmelk som kommer rett fra kjøleskapet (cirka 5 C). Vær nøye med at opptaksrøret sitter godt på gummien (fig. 24) og sett lokket tilbake på plass på melkebeholderen. Plasser melkemarkøren (C1) mellom skriftene CAPPUCCINO og CAFFELATTE som er stemplet på melkebeholderens lokk. Man kan også regulere mengden med skum: ved å flytte regulatoren litt mot skriften CAFFELATTE oppnår man et mer kompakt skum. Flyttes den derimot mot skriften CAPPUCCINO oppnår man et skum som er mindre fast. IKKE skum "mer kompakt" skum Markør "mindre fast" skum Fjern varmtvannsdysen (fig. 6) og hekt melkebeholderen til tuten (fig. 25). Flytt røret for melkeuttak som vist i fig. 26 og plasser en passende stor kopp under kaffeuttaket og under røret for melkeuttak. Trykk på ikonet (B12). Maskinen viser meldingen: "CAPPUCCINO... " og etter noen sekunder renner det skummet melk ut fra melkeuttakets rør og fyller opp koppen under. (Melkeuttaket stopper opp av seg selv). Maskinen slipper ut kaffe. Cappuccinoen er nå klar: sukre etter behov og strø eventuelt litt kakaopulver over skummet. MERKNAD 1: Under tilberedelsen av cappuccino kan man avbryte uttaket av skummet melk eller kaffe ved å trykke på ikonet (B12). 17 MERKNAD 2: Hvis beholderen blir tom mens uttaket av skummet melk pågår, må denne hektes av og fylles opp med mer melk. Hekt den deretter tilbake på plass og trykk på ikonet (B12) for å tilberede en ny cappuccino. MERKNAD 3: For å garantere en fullstendig rengjøring og rensing av melkeskummeren, må man rengjøre de interne rørene på melkebeholderens lokk hver gang man er ferdig med å tilberede cappuccino. På display blinker meldingen "TRYKK CLEAN!": Plasser en beholder under melkeuttakets rør (fig. 26). Trykk og hold nede knappen CLEAN (C3) i minst 5 sekunder (fig. 26), slik at rengjøringsfunksjonen starter opp. Knappen er plassert på selve lokket. Maskinen viser meldingen "RENGJØRING" og under skriften kan man se linjen for fremdrift. Man råder til å ikke slippe knappen CLEAN før linjen er helt full og hele rengjøringsfasen er ferdig utført.

6 Hvis man slipper knappen CLEAN avbrytes funksjonen. og deretter ikonene (B7) og (B8) (fig. 2) til man kan velge meldingen "CAPPUCCINO PROGRAM". Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte. På skjermen vises meldingen "MELKEVOLUM". Trykk en til gang på ikonet OK (B9). indikerer hvilken mengde melk man har valgt. to ganger på ikonet ESC (B6) (fig. 18) for å gå ut fra menyen. (A11), slik at kaffen holder seg varm. kannen og lokket. kannen under kaffedysen. og deretter ikonene (B7) og (B8) (fig. 2) til man kan velge meldingen "CAPPUCCINO PROGRAM". til man kan velge meldingen "KAFFE FOR CAPPUCCI.". Trykk en til gang på ikonet OK (B9). indikerer hvilken mengde kaffe man har valgt. to ganger på ikonet ESC (B6) (fig. 18) for å gå ut fra menyen. på ikonet OK (B9). ved å trykke på ikonet (B14). nene (B7) og (B8), helt til skjermen viser "KANNE KAFFESTYRKE". Trykk på ikonet OK (B9). Trykk på ikonene (B7) og (B8) for å velge en annen smak på kaffen, fra ekstra mild til ekstra sterk. Bekreft ønsket smak ved å trykke på ikonet OK (B9). For å endre på mengde kaffe trykker man på ikonene (B7) og (B8) helt til skjermen viser "MENGDE I KANNE/KOPP". Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte. På skjermen vises en linje som enten kan forstørres eller reduseres; denne tilsvarer mengde kaffe man ønsker å tilberede for hver enkelt kopp. Når linjen er helt full tilsvarer dette maksimal mengde kaffe for en kopp. Etter å ha indikert ønsket mengde kaffe, trykker man på ikonet OK (B9) for å bekrefte. For å endre på antall kopper trykker man på ikonene (B7) og (B8) helt til skjermen viser "ANT. KOPPER I KANNE". Trykk først på ikonet OK (B9) og deretter på ikonene (B7) og (B8) for å velge ønsket antall kopper (4, 6). Skjermen viser "KANNE 4 KOPPER" eller "KANNE 6 KOPPER". Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte. Trykk på ikonet ESC (B6) for å gå ut fra programmeringsmodaliteten. Vær oppmerksom! Når det ikke finnes tilstrekkelig med kaffebønner i beholderen for å kunne avslutte ønsket funksjon, avbryter apparatet prosessen og venter til beholderen med kaffebønner fylles opp på nytt og til man har trykt på ikonet (B14). Når antall kopper som skal tilberedes er f. eks. 4 og kaffebønnene ikke strekker til, tilbereder apparatet 2 kopper og stopper deretter opp produksjonen. Fyll beholderen med kaffebønner og trykk på ikonet (B14). Når beholderen igjen er full, tilbereder apparatet kun de 2 gjenværende koppene, slik at ønsket mengde med 4 kopper oppnås. Når det ikke finnes tilstrekkelig med vann i tanken for å avslutte ønsket funksjon, eller når grutbeholderen er full, avbryter apparatet prosessen. For å kunne fylle opp vanntanken eller tømme grutbeholderen, må man trekke ut kannen og programmet blir dermed avbrutt. Etter at man har løst problemet må programmet startes opp på nytt. I følgende tilfelle må man også ta med i betraktningen den mengden med kaffe som alt befinner seg i kannen, slik at det ikke renner over. ENDRING AV PARAMETERE FOR KANNE (JUG) Programmet for kanne er stilt inn i fabrikken på standard verdier. Disse kan endres etter egne smaker og lagres. Man kan velge 5 ulike typer kaffesmaker, fra ekstra mild til ekstra sterk, og 10 ulike nivå for mengde kaffe, gjennom bruken av en grafisk søyle. Disse reguleringene endres på følgende måte: Trykk på tasten (B2) for å gå inn på menyen. Trykk på ikonene (B7) og (B8) helt til skjermen viser "PROGRAM FOR KANNE". Trykk på ikonet OK (B9) og deretter på iko19 RENGJØRING Rengjøring av maskinen Ikke bruk løsemidler eller skuremidler for å rengjøre maskinen. Det er tilstrekkelig at den blir vasket med en fuktig og myk klut. INGEN av maskinens bestanddeler skal vaskes i oppvaskemaskinen. Følgende deler på maskinen må regelmessig rengjøres: Beholder for kaffegrut (A4). Beholder for dråpeoppsamling (A14). Vanntank (A12). Kaffeuttakets tuter (A13). Trakt for innføring av formalt kaffe (A21). Maskinens indre deler, tilgjengelige kun etter NO at man har åpnet serviceluken (A2). Trakteenhet (A5). Kaffekanne (Jug). Rengjøring av kaffeuttakets tuter 1. Rengjør kaffeuttakets tuter ved hjelp av en svamp (fig. 29). 2. Kontroller regelmessig at kaffedysens hull ikke er tilstoppet. Fjern eventuelt oppsamlingen av kaffe med en tannstikker (fig. 27). Rengjøring av beholder for kaffegrut Når skriften "TØM GRUTBEHOLDER!" kommer frem på skjermen, må denne tømmes og rengjøres. For å utføre rengjøringen: åpne opp serviceluken fremme på maskinen (fig. 16), trekk ut beholderen for dråpeoppsamling (fig. 17) og rengjør denne. Rengjør grutbeholderen nøye. Rengjøring av trakt for innføring av formalt kaffe Kontroller regelmessig (cirka en gang i måneden) at trakten for innføring av forhåndsmalt kaffe (fig. 21) ikke er tilstoppet. Vær oppmerksom! Når man trekker ut beholderen for dråpeoppsamling er det obligatorisk å alltid tømme grutbeholderen. Fare! Før man utfører et hvilket som helst vedlikeholdsinngrep, må maskinen slås av gjennom hovedbryteren (A23) og koples fra strømnettet. Ikke dypp maskinen i vann. Rengjøring av beholder for dråpeoppsamling Vær oppmerksom! Hvis ikke beholderen for dråpeoppsamling tømmes, kan vannet renne over. Dette kan føre til skader på maskinen. Beholderen for dråpeoppsamling er utstyrt med en flytende nivåmåler (rød farge) for vannet i beholderen (fig. 28). Før denne måleren begynner å stikke opp fra koppbrettet, må beholderen tømmes og rengjøres. For å fjerne beholderen: 1. Åpne opp serviceluken (fig. 16). 2. Trekk ut beholderen for dråpeoppsamling og beholderen for kaffegrut (fig. 17); 3. Tøm begge beholderne og vask dem (A4). 4. Plasser beholderen for dråpeoppsamling tilbake sammen med beholderen for kaffegrut.

7 5. Lukk igjen serviceluken. Rengjøring av maskinen innvendig 1. Kontroller regelmessig (cirka en gang i måneden) at maskinen ikke er skitten innvendig. Fjern oppsamling av kaffe med en svamp om nødvendig. 2. Støvsug alle rester med en støvsuger (fig. 31). Rengjøring av trakteenhet Trakteenheten må rengjøres minst en gang i måneden. Vær oppmerksom! Trakteenheten (A5) kan ikke trekkes ut når maskinen er på. Ikke prøv å trekke trakteenheten ut med makt. 1. Forsikre seg om at maskinen har utført slukkingen på riktig måte (slå opp i "Slukking"). 2. Åpne opp serviceluken (fig. 16). 3. Trekk ut beholderen for dråpeoppsamling og beholderen for kaffegrut (fig. 17). 4. Trykk inn de to røde hektetastene og trekk samtidig bryggeenheten ut fra apparatet (fig. 32 ). Rengjøring av vanntank 1. Rengjør vanntanken (A12) regelmessig (cirka en gang i måneden) med en fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel. 2. Vær nøye med å fjerne alle rester av rengjøringsmiddel. 20 NO Vær oppmerksom! Rengjør trakteenheten uten å anvende vaskemidler, da klaffen innvendig er behandlet med et smøremiddel som kan bli vasket vekk. 5. Legg trakteenhet i vann i cirka 5 minutter og skyll den deretter under vannkranen. 6. Etter å ha utført rengjøringen føres trakteenheten (A5) tilbake på støtten og stiften i bunnen; Støtte 8. Sett tilbake beholderen for dråpeoppsamling sammen med beholder for kaffegrut. 9. Lukk igjen serviceluken. Rengjøring av melkebeholder Vær oppmerksom! Rengjør alltid melkebeholderens interne rør (C) etter at man har tilberedet melk. Hvis det er melk igjen i beholderen må denne oppbevares i kjøleskapet. Rengjør beholderen etter hver tilberedelse av melk, som beskrevet i merknad 3 i kap. "Tilberedelse av Cappuccino". Alle deler kan vaskes i oppvaskemaskinen, men de må da plasseres i maskinens øverste hylle. 1. Vri melkebeholderens lokk mot høyre og trekk det av. 2. Dra av både uttaksrøret og oppsugingsrøret. Stift trykk deretter på skriften PUSH til man kan høre et klikk for utført påhekting. Uttaksrør Merk! Hvis det er vanskelig å sette inn trakteenheten må man (før den settes inn) plassere den tilbake til riktig størrelse ved å trykke på de to spakene, som vist i figuren. rør for oppsuging 7. Etter at den er satt på plass må man forsikre seg om at de to røde tastene har klikket på plass mot utsiden. Liten kanal 3. Trekk ut markøren ved å dra den utover. 4. Vask alle deler nøye med varmt vann og et mildt Markør vaskemiddel. Vær spesielt nøye med at det ikke ligger igjen rester av melk inne i hulhull lene og i den lille Hull kanalen plassert ved enden av markøren. 5. Kontroller at ikke oppsugingsrøret og uttaksrøret er tilstoppet av melkerester. 6. Monter markøren, uttaksrøret og oppsugin- 21 NO gsrøret tilbake på plass. 7. Skru lokket på melkebeholderen. Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte. Trykk på ikonet ESC (B6) for å gå ut fra menyen. Rengjøring av kaffekanne Rengjør kaffekannen med en myk klut og et mildt vaskemiddel. Merk! For å unngå estetiske skader på kannen bør den ikke vaskes i oppvaskemaskinen. ENDRING OG INNSTILLING AV MENYENS PARAMETERE Når maskinen er klar for anvendelse kan man gå inn på menyen for å endre følgende parametere eller funksjoner: Velg språk Spyling Automatisk stopp tid Still klokken Start-tid Auto start Temperatur Vannhardhet Kaffeprogram Cappuccino program Program for kanne Varm vann program Avkalking Tilbakestill Statistikk Sett inn filter Tilbakestill filter Lydsignal Kontrast Merk! Hvis man ved en feil velger et uønsket språk, er det mulig å gå direkte inn på menyen for å endre denne parameteren: Trykk og hold nede ikonet (B2) i minst 7 sekunder, helt til maskinen viser de ulike språkene. Velg ønsket språk ved å følge henvisningene i avsnittet "Første gangs oppstart av apparatet". Spyling Denne funksjonen brukes for å oppnå en varmere kaffe. Utfør følgende: Hvis man ønsker å tilberede en liten kopp kaffe (mindre enn 60cc) med en gang maskinen slås på, bruker man spylingens varme vann for å forhåndsvarme koppen. Har det derimot gått mer enn 2/3 minutter siden siste kaffe ble tilberedet, må man forhåndsvarme trakteenheten før man tilbereder en ny kaffe. Trykk først på ikonet (B2) for å gå inn på menyen og deretter på ikonene (B7) og (B8), helt til man kan velge funksjonen "SPYLING". Trykk på ikonet OK (B9). På skjermen vises "SPYLING BEKREFT". Trykk en til gang på ikonet OK (B9). La det deretter renne vann ned i beholderen for dråpeoppsamling under, eller bruk dette vannet for å fylle opp (og deretter tømme) koppen som skal brukes for kaffen, slik at den varmes opp på forhånd. Innstilling av språk Hvis man ønsker å endre språket som vises på skjermen, utføres følgende: Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen; på skjermen vises "VELG SPRÅK". Trykk på ikonet OK (B9). Trykk på ikonene (B7) og (B8) helt til maskinen viser ønsket språk. 22 Endring av tid for automatisk slukking Maskinen er forhåndsinnstilt i fabrikken for å slå seg automatisk av etter 30 minutter siden siste anvendelse. For å endre på dette tidsmellomrommet (maks 120 min.), utfører man følgende: Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen. Bruk deretter ikonene (B7) og (B8) og trykk til maskinen viser meldingen NO "AUTOMATISK STOPP TID". Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte. Trykk på ikonene (B7) og (B8) for å velge tid for automatisk slukking av apparatet (1/2 time, 1 time, 2 timer). Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte. Trykk på ikonet ESC (B6) for å gå ut fra menyen. skjermen vises symbolet. Trykk på ikonet ESC (B6) for å gå ut fra menyen.

8 Endring av kaffetemperatur For å endre på kaffetemperaturen går man frem på følgende måte: Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen og deretter på ikonene (B7) og (B8) helt til maskinen viser meldingen "TEMPERATUR"; Trykk på ikonet OK (B9). Trykk på ikonene (B7) og (B8) for å velge ønsket kaffetemperatur: lav, medium, høy. Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte valgte temperatur. Trykk på ikonet ESC (B6) for å gå ut fra menyen. Innstilling av klokken Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen og deretter ikonene (B7) og (B8) helt til maskinen viser meldingen "STILL KLOKKEN". Trykk på ikonet OK (B9). For å stille inn timene bruker man ikonene (B7) og (B8) og trykker deretter på OK (B9) for å bekrefte. For å stille inn minuttene bruker man ikonene (B7) og (B8) og trykker deretter på OK (B9) for å bekrefte. Trykk på ikonet ESC (B6) for å gå ut fra menyen. Programmering av vannets hardhet Hvis man ønsker dette kan man forlenge denne funksjonsperioden og dermed gjøre avkalkingsinngrepet sjeldnere. Dette gjør man ved å programmere maskinen etter vannets reelle kalkinnhold. Gå frem på følgende måte: etter å ha tatt målestripen ut fra pakken "Total hardness test" (vedlagt på side 2), dyppes den helt under vann i noen sekunder. Ta den deretter opp og vent i cirka 30 sekunder (helt til den endrer farge og de røde firkantene kommer til syne). slå på maskinene gjennom tasten tenning/ stand-by (A7). Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen og deretter på ikonene (B7) og (B8) helt til maskinen viser meldingen "VANNHARDHET". Trykk på ikonet OK (B9). Trykk på ikonene (B7) og (B8) helt til man kan velge det nummer som tilsvarer like mange firkanter som er blitt røde på målestripen (for eksempel, hvis det danner seg 3 røde kvadrater på målestripen er det nødvendig å velge meldingen "VANNHARDHET 23 Innstilling av tid for automatisk start Denne funksjonen gjør det mulig å programmere når maskinen skal slå seg automatisk på. Kontroller at klokken på maskinen er stilt riktig inn. Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen og deretter ikonene (B7) og (B8) helt til maskinen viser meldingen "START-TID". Trykk på ikonet OK (B9). For å stille inn time for automatisk start bruker man ikonene (B7) og (B8) og trykker deretter på OK (B9) for å bekrefte. For å stille inn minutter bruker man ikonene (B7) og (B8) og trykker deretter OK (B9) for å bekrefte. For å aktivere funksjonen for automatisk start, trykker man på ikonene (B7) og (B8) helt til maskinen viser meldingen "AUTO START". Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte. På NO 3"); Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte følgende data. Maskinen er nå programmert for å gi beskjed om å utføre avkalkingen når det virkelig er nødvendig. Hekt vanndysen (C7) på tuten (A10). Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen og deretter på ikonene (B7) og (B8) helt til maskinen viser meldingen "AVKALKING". Trykk på ikonet OK (B9) og maskinen viser meldingen "AVKALKING BEKREFT". Trykk på ikonet OK (B9). På skjermen vises skriften "FYLL PÅ AVKALKER BEKREFT". Tøm vanntanken, tøm innholdet i flasken med avkalkingsmiddel (overhold henvisningene som er oppført på beholderen) og fyll deretter på med vann til man når MAX nivå avmerket på selve vanntanken. Plasser en beholder med en kapasitet på cirka 2 liter under varmtvannsdysen. Trykk på ikonet OK (B9); avkalkingsmiddelet renner ut fra varmtvannsdysen og begynner å fylle opp beholderen under. Maskinen viser meldingen "AVKALKING". Avkalkingsprogrammet utfører automatisk en serie med vannuttak og pauser. Etter cirka 30 minutter viser maskinen meldingen "AVKALKINGEN FERDIG BEKREFT". Trykk på ikonet OK (B9) og maskinen viser meldingen "SPYLING BEKREFT". Tøm vanntanken, skyll den godt for å fjerne alle rester av avkalkingsmiddel og fyll den opp med rent vann. Sett tanken tilbake på plass fylt opp med rent vann. På skjermen kan man lese skriften "SPYLING BEKREFT". Trykk en til gang må ikonet OK (B9). Det varme vannet renner ut fra dysen og fyller opp beholderen. Maskinen viser meldingen "SPYLING". Vent til man kan lese meldingen "SPYLINGEN FERDIG BEKREFT". Trykk på ikonet OK (B9). På skjermen vises skriften "AVKALKINGEN FERDIG" og deretter "FYLL TANKEN". Fyll tanken på nytt med rent vann. Avkalkingsprogrammet er nå ferdig utført og maskinen er igjen klar for å tilberede kaffe. MERK: Hvis man avbryter avkalkingsprosedyren før denne er fullført, må man starte opp igjen fra starten. Programmering av kaffe Når det gjelder henvisninger angående programmering av kaffe, vennligst referer til kapittel "ENDRING AV MENGDE KAFFE I KOPPEN". Programmering av cappuccino Når det gjelder henvisninger angående programmering av cappuccino, vennligst referer til kapittel "ENDRING AV MENGDE MELK OG KAFFE FOR CAPPUCCINO". Programmering av Jug Når det gjelder henvisninger angående programmering av jug, vennligst referer til kapittel "ENDRING AV PARAMETERE FOR KANNE (JUG)". Programmering av vann For henvisninger vennligst referer til kapittel "ENDRING AV MENGDE MED VARMT VANN". Avkalking Vær oppmerksom! Avkalkingsmiddelet inneholder syrer. Følg alle sikkerhetsregler som produsenten har ført opp på avkalkingsmiddelets beholder. Merk! I motsatt tilfelle vil garantien gjøres ugyldig. Garantien oppheves også hvis avkalkingen ikke utføres regelmessig. Vær oppmerksom! Før man utfører avkalkingen må man forsikre seg om at avherdingsfilteret er fjernet. Når maskinen viser meldingen "MÅ AVKALKES" er det tid for å utføre avkalkingen. Utfør følgende: Kontroller at maskinen er klar for bruk.

9 24 NO Vær oppmerksom! GARANTIEN OPPHØRER HVIS AVKALKINGEN IKKE BLIR REGELMESSIG UTFØRT. Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen og deretter på ikonene (B7) og (B8) helt til maskinen viser meldingen "LYDSIGNAL". Trykk på ikonet OK (B9). På skjermen kan man lese skriften "LYDSIGNAL BEKREFT". Trykk på ikonet ESC (B6) for å deaktivere lydsignalet, eller på ikonet OK (B9) for å aktivere det. Trykk på ikonet ESC (B6) for å gå ut fra menyen. Tilbakestilling av standardverdier (reset) Det kan gå tilbake til maskinens standardverdier (også etter at bruker har endret på disse) ved å utføre følgende prosedyre: Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen og deretter på ikonene (B7) og (B8) helt til maskinen viser meldingen "TILBAKESTILL". Trykk på ikonet OK (B9) og maskinen viser meldingen "TILBAKESTILL BEKREFT". Trykk på ikonet OK (B9) for å gå tilbake til standardverdier; Regulering av kontrast Hvis man ønsker å øke eller minske på skjermens kontrast, utføres følgende: Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen og deretter på ikonene (B7) og (B8) helt til maskinen viser meldingen "KONTRAST". Trykk på ikonet OK (B9). Trykk på ikonene (B7) og (B8) helt til skjermen viser ønsket kontrast: fremdriftslinjen indikerer hvilket kontrastnivå man har valgt. Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte. Trykk en gang på ikonet ESC (B6) for å gå ut fra denne funksjonen eller to ganger for å gå ut fra menyen. Statistikk Gjennom denne funksjonen får man oversikt over maskinens statistiske data. For å få disse frem utføres følgende: Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen og deretter på ikonene (B7) og (B8) helt til maskinen viser meldingen "STATISTIKK". Trykk på ikonet OK (B9). Ved å trykke på ikonene (B7) og (B8) kan man verifisere: - Antall kopper med kaffe og cappuccino man har tilberedet. - Antall utførte avkalkinger. - Antall liter med varmt vann som er tilberedet. Trykk en gang på ikonet ESC (B6) for å gå ut fra denne funksjonen, eller trykk to ganger for å gå ut fra menyen. Vannfilter Når det gjelder henvisninger angående avherdingsfilteret, vennligst referer til kapittel "INSTALLASJON AV FILTER". SLUKKING AV APPARATET Hver gang man slår av apparatet utfører dette en automatisk spyling som ikke kan avbrytes. Lydsignal Gjennom denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer man lydsignalet maskinen gir fra seg hver gang man trykker på et ikon og hver gang man innfører/tar av tilleggsutstyret. Merk! Maskinen er forhåndsinnstilt på aktivert lydsignal. 25 Fare for brannskader! Under spyling kommer det alltid litt varmt vann ut fra kaffeuttakets tuter. Pass på å ikke komme i kontakt med vannspruten. For å slå av apparatet trykker man på tasten tenning/stand-by (A7). Apparatet utfører spylingen NO og slår seg deretter av. Merk! Dersom apparatet ikke brukes over en lengre periode, må man også trykke av hovedbryteren ON/OFF og plassere denne på 0. TEKNISKE DATA Spenning: V~ 50/60 Hz maks 10A Strømforbruk: 1350W Trykk: 15 bar Kapasitet for vanntank: 1,8 liter Dimensjoner LxHxB: 594x 378/460x398 mm Vekt: 23/24 kg Apparatet er i overensstemmelse med følgende EC direktiv: Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC og påfølgende bestemmelser. EMC direktivet 2004/108/EC og påfølgende bestemmelser. Alle materialer og gjenstander som er ment for å komme i kontakt med matvarer, er i overensstemmelse med Europeisk (EC) regelverk nr. 1935/ NO MELDINGER SOM VISES PÅ SKJERMEN FREMVIST MELDING FYLL TANKEN MULIG ÅRSAK Vanntanken er tom eller satt feil inn. LØSNING Fyll vanntanken og/eller sett den riktig på plass ved å trykke den helt ned. MALINGEN FOR FIN JUSTER MALINGEN (vekslende) TRYKK OK Malingen er for fin og kaffen renner derfor ut for sakte. Maskinen klarer ikke å tilberede kaffe fordi det finnes luft i den hydrauliske kretsen. Mulig årsak: filteret ble ikke satt riktig på plass under installasjonsprosedyren. Tanken ble tatt ut under kaffeuttaket. Det finnes luft i den hydrauliske kretsen. Vri malingens reguleringsbryter med et hakk mot nummer 7. Kontroller at filteret (A26) er riktig installert og at installasjonsprosedyren ble riktig utført. MALINGEN FOR FIN JUSTER MALINGEN (vekslende) TRYKK OK (og deretter) FYLL TANKEN Sett inn tanken og trykk på ikonet OK (B9). Skjermen viser "VARMT VANN TRYKK OK". Trykk en til gang på ikonet OK (B9). Maskinen går tilbake til bruksklar modalitet. Tøm grutbeholderen, rengjør den og sett den tilbake på plass. Viktig: Når man trekker ut beholderen for dråpeoppsamling er det obligatorisk å alltid tømme grutbeholderen selv om den ikke er full. Hvis dette inngrepet ikke utføres kan det forekomme at den fyller seg for mye opp under de neste tilberedelsene av kaffe og at maskinen dermed tilstoppes. Åpne opp serviceluken og sett inn grutbeholderen. TØM GRUTBEHOLDER Beholderen for kaffegrut (A4) er full eller det har gått mer enn tre dager siden siste kaffeuttak (dette inngrepet garanterer en riktig hygiene på maskinen). SETT INN GRUTBEHOLDER Grutbeholderen ble ikke satt tilbake på plass etter rengjøring. 27 NO FREMVIST MELDING FYLL PÅ FORMALT KAFFE MULIG ÅRSAK Man har valgt funksjonen "formalt kaffe", men man har ikke helt formalt kaffe i trakten. Trakten (A21) er tilstoppet. LØSNING Trekk ut maskinen og legg forhåndsmalt kaffe i trakten. Tøm trakten ved hjelp av en kniv som beskrevet i avsnittet " Rengjøring av trakten for innlegging av kaffe". Man må så fort som mulig utføre avkalkingsprogrammet beskrevet i kapittelet "Avkalking". Velg en mildere smak eller reduser mengden forhåndsmalt kaffe og be på nytt om kaffeuttak. Fyll kaffebønnebeholderen. Sett inn bryggeenheten slik som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av bryggeenheten".

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Lukk serviceluken. Rengjør nøye maskinen som beskrevet i paragrafen "rengjøring og vedlikehold". Dersom maskinen etter rengjøring fremdeles viser denne meldingen, ta kontakt med et servicesenter. NO PROBLEMLØSNING Under følger en liste over mulige funksjonsfeil. Hvis problemet ikke kan løses på samme måte som beskrevet, må man ta kontakt med Teknisk Servicesenter. PROBLEM Kaffen er ikke varm. MULIG ÅRSAK Koppene er ikke varmet opp på forhånd. Trakteenheten har kjølt seg ned fordi det har gått 2/3 minutter siden forrige kaffe. Innstilt temperatur er ikke tilstrekkelig. LØSNING Varm koppene ved å skylle dem under varmt vann. Varm opp trakteenheten ved å velge funksjonen SPYLING fra menyen. Juster den innstilte temperaturen (se avsnitt "Endring av kaffetemperatur"). Kaffen har lite krem. Kaffen er malt for grovt. Kaffeblandingen er ikke egnet for maskinen. Vri kvernens reguleringsbryter med et hakk mot venstre og mot nummer 1. Gjør dette når kaffekvernen er i drift (fig. 14). Bruk en kaffeblanding som er laget spesielt for espresso maskiner. Kaffen renner ut for sakte eller dråpevis. Kaffen er malt for fint. Vri kvernens reguleringsbryter med et hakk til høyre mot nummer 7. Gjør dette når kaffekvernen er i drift (fig. 14). Fortsett med å vri den et hakk om gangen helt til man oppnår et tilfredsstillende uttak, noe som kun er synlig etter tilberedelsen av 2 kopper kaffe. 29 NO PROBLEM Kaffen renner ut for raskt. MULIG ÅRSAK Kaffen er malt for grovt. LØSNING Vri kvernens reguleringsbryter med et hakk mot venstre og mot nummer 1. Gjør dette når kaffekvernen er i drift (fig. 14). Vær forsiktig med å ikke vri kvernens reguleringsbryter for mye, hvis ikke vil uttaket bli for tregt og komme ut dråpevis ved neste tilberedelse. Effekten er kun synlig etter at man har tilberedet 2 kopper kaffe. Kaffen renner ikke ut fra en eller begge av uttakets tuter. Tutene er tilstoppet. Rengjør tutene med en tannstikker (fig. 27). Kaffen renner ikke ut fra en eller begge av uttakets tuter. Tutenes hull er tilstoppet av tørt kaffepulver. Kaffetransportøren (A3) inne i serviceluken er blokkert. Rengjør tutene med en tannstikker, en svamp eller en kjøkkenbørste med hard kost (fig.27-29). Rengjør kaffetransportøren nøye (A3), spesielt i nærheten av hengslene. Det kommer ikke kaffe men bare vann ut fra uttaket. Den malte kaffen er blokkert i trakten (A21) Rengjør trakten (A21) med en tregaffel eller plastikkgaffel, rengjør maskinen innvendig. 30 NO PROBLEM Det komme ikke melk ut fra uttaksrøret (C5). MULIG ÅRSAK Oppsugingsrøret er ikke satt inn eller det er satt inn på feil måte. LØSNING Plasser opptaksrøret (C4) godt inn på melkebeholderens gummi (fig. 24). Melken er lite skummet. Lokket på melkebeholderen er skittent. Melkeskummerens markør er ikke plassert riktig. Rengjør melkens lokk som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av melkebeholder". Reguler etter henvisning i avsnittet "Tilberedelse av cappuccino". Melken har store luftbobler eller spruter når den kommer ut fra melkens uttaksrør Melken er ikke kald nok eller det er ikke skummet melk. Melkeskummerens markør er ikke regulert riktig. Lokket på melkebeholderen er skittent. Bruk helst kjøleskapskald skummet melk eller lettmelk (cirka 5 C). Hvis resultatet fremdeles ikke er tilfredsstillende må man prøve å bytte melkemerke. Flytt markøren et lite stykke mot skriften "CAFFELATTE" (se avsnitt "Tilberedelse av cappuccino"). Rengjør melkens lokk som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av melkebeholder" /04.09.

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX PE4511-M http://no.yourpdfguides.com/dref/3859683

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX PE4511-M http://no.yourpdfguides.com/dref/3859683 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

OPPSUMMERING. INNLEDNING... 75 Symboler som er brukt i denne veiledningen...75 Bokstaver i parentes...75 Problemer og reparasjoner...

OPPSUMMERING. INNLEDNING... 75 Symboler som er brukt i denne veiledningen...75 Bokstaver i parentes...75 Problemer og reparasjoner... OPPSUMMERING INNLEDNING... 75 Symboler som er brukt i denne veiledningen...75 Bokstaver i parentes...75 Problemer og reparasjoner...75 SIKKERHET... 75 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...75 BRUK I SAMSVAR

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX PE3811-M http://no.yourpdfguides.com/dref/3860460

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX PE3811-M http://no.yourpdfguides.com/dref/3860460 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80 OPPSUMERING INNLEDNING...71 Bokstaver i parentes...71 Problemer og reparasjoner...71 SIKKERHET...71 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...71 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL.72 BRUKSANVISNING...72 BESKRIVELSE...72

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBA63810X http://no.yourpdfguides.com/dref/3887451

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBA63810X http://no.yourpdfguides.com/dref/3887451 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Oppsumering. Programmering av vannets hardhet.80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80

Oppsumering. Programmering av vannets hardhet.80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80 Oppsumering Innledning...71 Bokstaver i parentes...71 Problemer og reparasjoner...71 Sikkerhet...71 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...71 Bruk i samsvar med tiltenkt formål. 72 Bruksanvisning...72 Beskrivelse...72

Detaljer

Sikkerhet... 70. tilberedelse av varmt vann... 77 Tilberedelse...77 Endring av mengde...78. Bruk i samsvar med tiltenkt formål. 71

Sikkerhet... 70. tilberedelse av varmt vann... 77 Tilberedelse...77 Endring av mengde...78. Bruk i samsvar med tiltenkt formål. 71 Innhold Innledning... 70 Symboler som brukes i disse instruksjonene...70 Bokstaver i parentes...70 Problemer og reparasjoner...70 Sikkerhet... 70 Bruk i samsvar med tiltenkt formål. 71 Bruksanvisning...

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

INNHOLD. Sikkerhet...68 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon... 68

INNHOLD. Sikkerhet...68 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon... 68 INNHOLD Innledning...68 Symboler som brukes i disse instruksjonene... 68 Bokstaver i parentes... 68 Problemer og reparasjoner... 68 Sikkerhet...68 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon... 68 bruk i samsvar

Detaljer

Sikkerhet. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet.

Sikkerhet. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet. Innledning Takk for at du valgte vår kaffemaskin. Vi håper du får mye moro med dette nye apparatet. Bruk et par minutter til å lese denne bruksanvisningen. Man unngår på denne måten å la farlige situasjoner

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Innhold. SIKKERHET... 91 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...91 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL. 92 BRUKSANVISNING... 92

Innhold. SIKKERHET... 91 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...91 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL. 92 BRUKSANVISNING... 92 Innhold INTRODUKSJON... 91 Symboler som brukes i disse instruksjonene...91 Bokstaver i parentes...91 Problemer og reparasjoner...91 SIKKERHET... 91 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...91 BRUK I SAMSVAR

Detaljer

innhold SIKKERHET... 79 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...79 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL... 79

innhold SIKKERHET... 79 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...79 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL... 79 innhold INTRODUKSJON... 79 Symboler som brukes i disse instruksjonene...79 Bokstaver i parentes...79 Problemer og reparasjoner...79 SIKKERHET... 79 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...79 BRUK I SAMSVAR

Detaljer

Beskrivelse. Tekniske egenskaper. Strømforbruk: Kapasitet vannbeholder: Ledningens lengde:

Beskrivelse. Tekniske egenskaper. Strømforbruk: Kapasitet vannbeholder: Ledningens lengde: Beskrivelse av apparatet (side 3 - A ) A1. Hylle for kopper A2. Kobling melkebeholder/vannuttak A3. Hovedbryter ON/OFF A4. Tilkobling av strømledning A5. Uttak kjele/trakteenhet A6. Posisjon vannbeholder

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Symboler som brukes i disse instruksjonene De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet. Forsiktig!

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. TILBEREDELSE AV VARMT VANN Tilberedelse...78 Endring av mengde...78

INNHOLDSFORTEGNELSE. TILBEREDELSE AV VARMT VANN Tilberedelse...78 Endring av mengde...78 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 70 Symboler som er brukt i denne veiledningen...70 Bokstaver i parentes...70 Problemer og reparasjoner...70 SIKKERHET... 70 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...70 BRUK

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET N Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET Disse ordene

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI ESAM

Din bruksanvisning DELONGHI ESAM Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Symboler som brukes i disse instruksjonene De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet. Forsiktig!

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETINFORMASJON

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETINFORMASJON NO Les denne bruksanvisningen nøye før apparatet blir installert og tas i bruk. Kun på denne måten kan man oppnå optimale resulteter og maksimal sikkerhet BESKRIVELSE AV APPARATET (se figur på s. 3) De

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI ESAM 5500

Din bruksanvisning DELONGHI ESAM 5500 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SIKKERHETSANVISNINGER BESKRIVELSE AV APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHETSANVISNINGER BESKRIVELSE AV APPARATET TEKNISKE DATA Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET Disse ordene

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE NO151

INNHOLDSFORTEGNELSE NO151 INNHOLDSFORTEGNELSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER...152 Din og andres sikkerhet er svært viktig... 152 Viktige sikkerhetsadvarsler... 152 Beregnet bruk... 152 Bruksanvisning... 152 KONTROLLER OG INSTALLASJON...153

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

innhold TEKNISKE EGENSKAPER...73 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL...65

innhold TEKNISKE EGENSKAPER...73 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL...65 innhold INNLEDNING...64 SIKKERHET...64 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon... 64 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL...65 BRUKSANVISNING...65 BESKRIVELSE...65 Beskrivelse av apparatet... 65 Beskrivelse

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EC 2000. B http://no.yourpdfguides.com/dref/3389799

Din bruksanvisning DELONGHI EC 2000. B http://no.yourpdfguides.com/dref/3389799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

KKK KKE NO Brukerhåndbok Automatisk kaffemaskin USER MANUAL

KKK KKE NO Brukerhåndbok Automatisk kaffemaskin USER MANUAL KKK884500 KKE884500 Brukerhåndbok Automatisk kaffemaskin USER MANUAL FOR PERFEKTE RESULTATER Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har designet det for å gi deg ulastelig ytelse i mange år,

Detaljer

registrere ditt produkt og få en bedre service:

registrere ditt produkt og få en bedre service: FOR PERFEKTE RESULTATER Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har designet det for å gi deg ulastelig ytelse i mange år, med innovative teknologier som bidrar til å gjøre livet enklere - egenskaper

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLERING SIKKERHETSADVARSLER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLERING SIKKERHETSADVARSLER N Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren på

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

EBC54524 NO Automatisk kaffemaskin Brukerhåndbok

EBC54524 NO Automatisk kaffemaskin Brukerhåndbok EBC54524 NO Automatisk kaffemaskin Brukerhåndbok 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. INNLEDNING... 3 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EAM 3400 http://no.yourpdfguides.com/dref/3394226

Din bruksanvisning DELONGHI EAM 3400 http://no.yourpdfguides.com/dref/3394226 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI E SAM S

Din bruksanvisning DELONGHI E SAM S Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI ESAM 5450

Din bruksanvisning DELONGHI ESAM 5450 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon... 4 Oversikt over maskinen... 7 Betjeningspanel og display... 8 Pakke ut og sette opp maskinen... 10 Forberede maskinen...

Sikkerhetsinformasjon... 4 Oversikt over maskinen... 7 Betjeningspanel og display... 8 Pakke ut og sette opp maskinen... 10 Forberede maskinen... INNHOLD Sikkerhetsinformasjon...................................... 4 Oversikt over maskinen..................................... 7 Betjeningspanel og display.................................. 8 Pakke

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI ECAM

Din bruksanvisning DELONGHI ECAM Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HD8847 HD8848 BRUKERVEILEDNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskin 4000-serien. Må leses nøye før du bruker maskinen.

HD8847 HD8848 BRUKERVEILEDNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskin 4000-serien. Må leses nøye før du bruker maskinen. Superautomatisk espressomaskin 4000-serien 09 BRUKERVEILEDNING Må leses nøye før du bruker maskinen. HD8847 HD8848 09 Norsk NO Registrer produktet ditt og få assistanse på www.philips.com/welcome 2 NORSK

Detaljer

NO Bruksanvisning TIMER

NO Bruksanvisning TIMER NO Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene nøye! Sikkerhetsinstrukser Påse at strømtilførselen i huset ditt samsvarer med informasjonen på merkeskiltet

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Innhold. Innledning Symboler som brukes i disse instruksjonene...67 Bokstaver i parentes...67 Problemer og reparasjoner...67

Innhold. Innledning Symboler som brukes i disse instruksjonene...67 Bokstaver i parentes...67 Problemer og reparasjoner...67 Innhold Innledning... 67 Symboler som brukes i disse instruksjonene...67 Bokstaver i parentes...67 Problemer og reparasjoner...67 Sikkerhet... 67 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...67 Bruk i samsvar

Detaljer

HD8841 HD8842 BRUKERVEILEDNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskin 4000-serien. Må leses nøye før du bruker maskinen.

HD8841 HD8842 BRUKERVEILEDNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskin 4000-serien. Må leses nøye før du bruker maskinen. Superautomatisk espressomaskin 4000-serien 09 BRUKERVEILEDNING Må leses nøye før du bruker maskinen. HD8841 HD8842 09 Norsk NO Registrer produktet ditt og få assistanse på www.philips.com/welcome 2 NORSK

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Clatronic kaffe/espressoautomat

Clatronic kaffe/espressoautomat Clatronic kaffe/espressoautomat Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7835 A 1 B S R Q P CD E F G H O N M J K L I 42 Norsk Innholdsfortegnelse Innledning 42 Generell beskrivelse 43 Viktig 43 Første gangs

Detaljer

Registrer produktet ditt å få assistanse på nettstedet www.philips.com/welcome. Type HD8753 BRUKSANVISNING

Registrer produktet ditt å få assistanse på nettstedet www.philips.com/welcome. Type HD8753 BRUKSANVISNING Registrer produktet ditt å få assistanse på nettstedet www.philips.com/welcome 09 Norsk Type HD8753 BRUKSANVISNING 09 NO LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. 2 NORSK Gratulerer med kjøpet

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BEDIENUNGSANWEISUNG INSTRUKSJONSVEILEDNING. INStrUctIoNS for USE EKV mit innbyggingsinstallasjon. and installation.

BEDIENUNGSANWEISUNG INSTRUKSJONSVEILEDNING. INStrUctIoNS for USE EKV mit innbyggingsinstallasjon. and installation. BEDIENUNGSANWEISUNG INSTRUKSJONSVEILEDNING INStrUctIoNS for USE mit innbyggingsinstallasjon and Montageanweisungen installation INStrUctIoNS for USE and installation NO DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

INNHOLD. INTRODUKSJON Symboler som brukes i disse instruksjonene...87 Bokstaver i parentes...87 Problemer og reparasjoner...

INNHOLD. INTRODUKSJON Symboler som brukes i disse instruksjonene...87 Bokstaver i parentes...87 Problemer og reparasjoner... INNHOLD INTRODUKSJON... 87 Symboler som brukes i disse instruksjonene...87 Bokstaver i parentes...87 Problemer og reparasjoner...87 SIKKERHET... 87 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...87 BRUK I SAMSVAR

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS HD 8743

Din bruksanvisning PHILIPS HD 8743 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

3. INNLEDNING Bokstaver i parentes Problemer og reparasjoner...93

3. INNLEDNING Bokstaver i parentes Problemer og reparasjoner...93 SAMMENDRAG 1. GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSINFORMASJON... 92 2. ADVARSLER SIKKERHETSMERKNADER... 93 2.1 Symboler som brukes i disse instruksjonene.93 2.2 Samsvar med tiltenkt bruk...93 2.3 Bruksanvisning...93

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7860

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7860 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HD7860 1 NORSK Innledning Gratulerer med kjøpet og velkommen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

HD7872, HD7870 Brukerhåndbok

HD7872, HD7870 Brukerhåndbok HD7872, HD7870 Brukerhåndbok For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Innholdsfortegnelse 1 Innledning 92 2 Generell beskrivelse 92 3 Viktig 93 4 Skylle maskinen før første gangs

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

Clatronic kaffe/espressomaskin

Clatronic kaffe/espressomaskin Clatronic kaffe/espressomaskin Viktig informasjon - Les instruksjonene nøye før bruk. - Før du kopler maskinen til strømkilden må du sørge for at spenningen oppgitt på undersiden av maskinen korresponderer

Detaljer

3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning

3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning 3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning Merk: I vannbeholderen (til den vanlige kaffetrakteren) bak på høyre side av maskinen ligger det diverse tilbehør til espresso-/cappuccinomaskinen. Viktige sikkerhetsanvisninger

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Portafilter-espressomaskin Bruksanvisning. Espressoautomat ES 70

Portafilter-espressomaskin Bruksanvisning. Espressoautomat ES 70 Portafilter-espressomaskin Bruksanvisning Espressoautomat ES 70 1 Forberedelse / Preparation 1 2 3 4 POWER COFFEE MANUAL 5 6 7 8 POWER COFFEE POWER COFFEE Espressobrygning / Making the espresso 1 2 3 4

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Registrer produktet ditt å få assistanse på nettstedet www.philips.com/welcome. Type HD8752 BRUKSANVISNING

Registrer produktet ditt å få assistanse på nettstedet www.philips.com/welcome. Type HD8752 BRUKSANVISNING Registrer produktet ditt å få assistanse på nettstedet www.philips.com/welcome 09 Norsk Type HD8752 BRUKSANVISNING 09 NO LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. 2 NORSK Gratulerer med kjøpet

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL. ADVARSEL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT

BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL. ADVARSEL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT DALLA CORTE S.r.l Via Broglio, 24 20158 Milano Italy N.F. ANNO

Detaljer

HD8824 HD8825 BRUKERVEILEDNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskin 3000 series. Må leses nøye før du bruker maskinen.

HD8824 HD8825 BRUKERVEILEDNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskin 3000 series. Må leses nøye før du bruker maskinen. Superautomatisk espressomaskin 3000 series 09 BRUKERVEILEDNING Må leses nøye før du bruker maskinen. HD8824 HD8825 Norsk 09 NO Registrer produktet ditt og få assistanse på www.philips.com/welcome 2 NORSK

Detaljer

Mivita. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Mivita. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Mivita Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: Serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKINE

Bruksanvisning KAFFEMASKINE Bruksanvisning KAFFEMASKINE NO 700.403.185 C COFFEE BREWING MACHINES 2000 Mnd2-021 Mnd2-021 TH20-021 TH20-021 Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter.

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer