Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBA63820X

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBA63820X http://no.yourpdfguides.com/dref/3887453"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt:.... anvendelser forutses ikke: lokaler anvendt som kjøkken for butikkpersonalet, kontorarbeidere eller personale fra andre arbeidsområder bondegårer med overnatting hotell, motell og andre mottakssteder losjiutleie Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til skader fra elektriske støt, med fare for tap av menneskeliv. Vær oppmerksom! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til skader eller ødeleggelser på apparatet. Fare for Brannskader! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til svie eller forbrenning. Merk: Viktig informasjon for bruker. Fare! Siden apparatet fungerer med elektrisk strøm, må man overholde følgende sikkerhetsanvisninger: Ikke ta på apparatet med våte hender. Ikke ta på støpselet med våte hender. Vær nøye med at stikkontakten alltid er fritt tilgjengelig, da man kun i følgende tilfelle kan trekke støpselet raskt ut ved behov. Oppstår det skader på apparatet må man ikke prøve å reparere disse selv. Slå av apparatet gjennom hovedbryter (A23), trekk støpselet ut fra kontakten og henvend deg til Teknisk Servicesenter. Vær oppmerksom! Oppbevar emballasjematerialet (plastikkposer, utvidet polyester) utenfor barns rekkevidde. Vær oppmerksom! Ikke la personer med begrensede psykiske, fysiske eller sanselige ferdigheter (også barn) ta apparatet i bruk. Dette gjelder også for personer uten erfaring eller tilstrekkelig opplæring, med mindre disse blir nøye overvåket og instruert av en ansvarlig person. Overvåk barn og sørg for at de ikke leker med apparatet. Fare for Brannskader! Dette apparatet produserer varmt vann og når det er i funksjon kan det oppstå vanndamp. Vær nøye med å ikke komme i kontakt med vannsprut eller varm damp. Bruk håndtakene. Bokstaver i parentes Bokstavene i parentes henviser til bildeforklaringen som er oppført i Beskrivelse av apparatet (side 3). Problemer og reparasjoner Oppstår det problemer må man følge anvisningen som er oppført i avsnittene "Meldinger som vises på skjermen" og "Problemløsning". Dersom disse skulle vise seg å være nytteløse anbefaler man å ta kontakt med kundeservice. For eventuelle reparasjoner må man kun henvende seg til Teknisk Servicesenter. SIKKERHET Grunnleggende 7 Vær oppmerksom! Ikke heng på kaffemaskinen når denne er trekt ut fra møbelet. Ikke NO plasser gjenstander som inneholder flytende, brannfarlige eller etsende midler oppå husholdningsapparatet, oppbevar alt utstyr som er nødvendig for å tilberede kaffe (for eksempel måleskjeen) på oppbevaringsplassen. Ikke plasser store gjenstander som kan blokkere apparatets bevegelser oppå dette, og heller ikke utstabile gjenstander. kaffe, damp eller varmt vann. Viften slår seg automatisk av etter noen minutter. BESKRIVELSE AV APPARATET Beskrivelse av apparatet (side 3 - A) A1. Serviceluke A3. Kaffetransportør A4. Beholder for kaffegrut A5. Trakteenhet A6. Lys for koppebrett A7. Tast for tenning/stand-by A8. Kontrollpanel A9. Lys for kontrollpanel A10. Tut for varmt vann og damp A11. Kanne (Jug) A12. Vanntank A13. Kaffedyse (regulerbar i høyden) A14. Beholder for dråpeoppsamling A15. Lokk til kaffebønnebeholder A16. Kaffebønnebeholder A17. Bryter for justering av malegrad A18. Luke for trakt for formalt kaffe A19. Måleskje A20. Oppbevaringsplass for måleskje A21. Trakt for innføring av formalt kaffe A22. Strømledning A23. ON/OFF hovedbryter A24. Oppbevaringsplass for gjenstander A25. Klemmebrett A26. Avherdingsfilter Vær oppmerksom! Ikke bruk husholdningsapparatet når dette er trekt ut fra nisjen: vent alltid til apparatet har slått seg helt av før det trekkes ut. Dette gjelder ikke for justeringen av kaffekvernen, som må utføres når maskinen er uttrekt (se kapittel "Justering av kaffekvern"). Merk: Anvend kun tilleggsutstyr og reservedeler som er originale og godkjente av produsenten. Bruk i samsvar med tiltenkt formål Dette apparatet er laget for å tilberede kaffe og for å varme opp drikkevarer. All annen bruk anses som uegnet. Dette apparatet er ikke egnet for kommersiell anvendelse. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader grunnet en uegnet anvendelse av apparatet Dette apparatet kan installeres oppå en innebygd ovn hvis denne er utstyr med en kjølevifte på baksiden (maks ytelse for mikrobølgeovn 3kW). Bruksanvisning Les nøye gjennom anvisningene før apparatet tas i bruk. Ta godt vare på disse anvisningene. Manglende overholdelse av disse anvisningene kan føre til personlige skader og ødeleggelser på apparatet. Produsenten fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for skader grunnet manglende overholdelse av de nevnte bruksanvisningene. Beskrivelse av kontrollpanel (side 3 - B) Merk: Når man bruker en funksjon vil kun de ikon som tilhører aktiverte kontroller lyse på kontrollpanelet. Merk: PFor å aktivere ikonene er det tilstrekkelig at man trykker lett på disse. B1. Skjerm: styrer bruker under anvendelsen av 8 Merk: Apparatet er utstyrt med en kjølevifte. Denne griper inn hver gang man utsteder NO apparatet. B2. Ikon for å aktivere eller deaktivere innstilt modalitet av menyens parametere B3. Ikon for å slå på/av lysene A6 og A9 B4. Ikon for å velge kaffesmak B5. Ikon for å velge ønsket type kaffe (espresso, liten kopp, medium kopp, stor kopp, krus) B6. Ikon ESC for å gå ut fra valgte modalitet B7-B8. Ikon for å flytte seg frem eller tilbake inne i menyen og for å få oversikt over de ulike funksjonsmulighetene B9. Ikon OK for å bekrefte valgte funksjon B10. Ikon for å tilberede en kopp kaffe. B11. Ikon for å tilberede to kopper kaffe. B12. Ikon for å tilberede en cappuccino. B13. Ikon for å tilberede varmt vann. B14. Ikon "Jug", for å tilberede flere kopper kaffe direkte i kannen (leveres sammen med apparatet) kale normer (se avsn. "Innebyggingsinstallasjon"). Emballasjens elementer (plastikkposer, polyester, osv.) må oppbevares utenfor barns rekkevidde. Ikke installer husholdningsapparatet i rom hvor temperaturen kan komme ned i 0 C. Still inn vannets riktige hardhet så raskt som mulig. Følg henvisningene i "Programmering av vannets hardhet". Tilkopling av apparatet Fare! Forsikre seg om at strømnettets spenning tilsvarer den som er oppgitt på merkeskiltet under apparatet.

3 Apparatet må kun koples til en stikkontakt som er installert etter alle kunstens regler, som har en minimums føring på 10A og som er utstyrt med en effektiv jording. Dersom apparatets støpsel ikke stemmer overens med kontakten, må man la kvalifisert personale bytte det ut med en effebønner. Jording er obligatorisk i følge loven. Den elektriske forbindelsen må utføres av en kvalifisert tekniker og i samsvar med henvisningene mm For å rette på apparatets oppstilling, plasserer man de medleverte avstandsblokkene enten under eller på sidene av støtten. 11 NO FØRSTE GANGS OPPSTART AV APPARATET Maskinen kontrolleres i fabrikken ved bruk av kaffe. Det er derfor helt normalt at man finner rester etter malt kaffe i kvernen. Det anbefales at man så raskt som mulig stiller inn vannets hardhet. Følg prosedyren som beskrives i avsnittet "Programmering av vannets hardhet". Kopl apparatet til strømnettet. Still inn ønsket språk. For å stille inn språk trykker man på ikonene (B7 og B8) helt til man kan velge det man ønsker (fig. 2). Når skjermen viser meldingen "TRYKK OK FOR Å VELGE NORSK", holder man ikonet OK (B9)(fig. 3) nede i minst 3 sekunder, helt til man kan lese meldingen "NORSK ER INSTALLERT". Hvis man velger feil språk må man følge henvisningene som er oppført i kapittel "Innstilling av språk". Hvis ønsket språk ikke er tilgjengelig må man velge mellom dem som vises på skjermen. I veiledningen benyttes engelsk som referansespråk. Følg deretter henvisningene som kommer frem på skjermen: Etter 5 sekunder viser maskinen meldingen "FYLL TANKEN": trekk ut tanken (fig. 4), skyll den og fyll den med friskt vann uten å overgå linjen MAX. Sett den tilbake på plass ved å skyve den helt inn. Det er mulig å installere et avherdingsfilter inne i tanken (fig. 30). Plasser deretter en kopp under varmtvannsdysen (fig. 5). (Hvis vanndysen ikke er innført viser maskinen meldingen "SETT INN VANNDYSE" og man må hekte denne på som vist i figur 6). Maskinen viser nå "VARMT VANN TRYKK OK". Trykk på ikonet OK (B9) (fig.3) og etter noen få sekunder renner det ut litt vann fra dysen. Maskinen viser "SLUKKING... VENNLIGST VENT" og slår seg deretter av. Trekk husholdningsmaskinen ut ved å ta tak i de spesielle håndtakene (fig. 7) og dra den utover; åpne opp lokket, fyll beholderen med 12 kaffekorn, lukk igjen lokket og skyv apparatet tilbake på plass. Kaffemaskinen er nå klar for å anvendes på vanlig måte. Vær oppmerksom! Hell aldri forhåndsmalt kaffe, kaffepulver og karamelliserte kaffebønner i maskinen eller andre gjenstander som kan ødelegge denne. Merk: Første gang apparatet anvendes må man lage 4-5 kaffe eller 4-5 cappuccino før man oppnår et tilfredsstillende resultat. Merk: Hver gang maskinen slås på gjennom ON/OFF hovedbryteren (A23) utfører den en SELV-DIAGNOSE for så å slå seg. For å slå den på igjen trykker man på tasten tenning/standby (A7) (fig. 1) Installasjon av filter Enkelte modeller er utstyrt med et avherdingsfilter: dette forbedrer vannkvaliteten og garanterer en lengre levetid for apparatet. Utfør følgende for å installere filteret: 1. Pakk ut filteret (A26); 2. Vri på datoskiven (se fig. 30) slik at man kan lese de to neste månedene for bruk Merk: Filteret har en varighet på to måneder hvis apparatet blir anvendt på normal måte. Hvis maskinen derimot forblir ubrukt med installert filter, varer dette i maks 3 uker. 3. Fyll tanken opp med litt vann slik at man når samme nivå som er indikert i figuren: Sett filteret i vanntanken og trykk det ned til det når bunnen av selve tanken (se figur 30); 5. Fyll opp tanken, sett den inn i maskinen og hekt på varmtvannsdysen (C7) (fig. 6). 6. Plasser en beholder under dysen (kapasitet: min. 100ml). 7. Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på me- NO nyen; 8. Trykk på ikonene (B7) og (B8) helt til skjermen viser skriften "SETT INN FILTER"; 9. Trykk på ikonet OK (B9); 10. Skjermen viser nå skriften "SETT INN FILTER BEKREFT". 11. Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte valget (eller ESC (B6) for å annullere): skjermen viser skriften "VARMT VANN TRYKK OK". 12. Trykk på ikonet OK (B9): apparatet starter uttaket av varmt vann og på skjermen vises skriften "VENNLIGST VENT". Etter endt uttak går apparatet automatisk tilbake til å vise innstilt basisfunksjon. TRYKK OK". 12. Trykk på ikonet OK (B9): apparatet starter uttaket av varmt vann og på skjermen vises skriften "VENNLIGST VENT... ". Etter endt uttak går apparatet automatisk tilbake til å vise innstilt basisfunksjon. Fjerning av filter For å kunne anvende apparatet uten filter, må dette fjernes og fjerningen signaliseres; gå frem på følgende måte: 1. Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen; 2. Trykk på ikonene (B7) og (B8) helt til skjermen viser skriften "SETT INN FILTER *". 3. Trykk på ikonet OK (B9). 4. Skjermen viser nå skriften "SETT INN FILTER * BEKREFT". 5. Trykk på ikonet ESC (B6). 6. Etter at stjernetegnet øverst til høyre på skjermen går vekk, trykker man på ESC (B6) for å gå ut fra menyen. Merk: Maskinen kan be om å gjenta inngrepet flere ganger; dette gjør den for å fjerne all luft som finnes i den hydrauliske kretsen. Utbytting av filter ("Tilbakestill filter") Når skjermen viser "BYTT FILTER", eller hvis det har gått mer enn to måneder (se datoskive), må filteret byttes ut: 1. Trekk ut det tomme filteret; 2. Ta det nye filteret ut av pakken. 3. Vri på datoskiven (se fig. 30) slik at man kan lese de to neste månedene for bruk (filteret har en varighet på to måneder); 4. Sett filteret i vanntanken og trykk det ned til det når bunnen av selve tanken (se figur 30); 5. Fyll opp tanken, sett den inn i maskinen og hekt på varmtvannsdysen (C7) (fig. 6). 6. Plasser en beholder under dysen (kapasitet: min. 100ml). 7. Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen; 8. Trykk på ikonene (B7) og (B8) helt til skjermen viser skriften "TILBAKESTILL FILTER"; 9. Trykk på ikonet OK (B9); 10. Skjermen viser nå skriften "TILBAKESTILL FILTER BEKREFT".

4 11. Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte valget (eller ESC (B6) for å annullere inngrepet): skjermen viser skriften "VARMT VANN 13 Merk! Bruk kun filter som er godkjente av produsenten. Bruken av upassende filtre kan føre til skader på apparatet. TENNING OG FOROPPVARMING Hver gang apparatet slås på utfører det automatisk en syklus for foroppvarming og skylling. Denne kan ikke avbrytes. Apparatet er kun klart for bruk etter at denne syklusen er gjennomført. Fare for brannskader! Under skylling kommer det alltid litt varmt vann ut fra kaffeuttaket. For å slå på apparatet trykker man på tasten (A7) for tenning/stand-by (fig. 1): på skjermen vises meldingen "OPPVARMING VENNLIGST VENT". Når oppvarmingen er ferdig utført viser apparatet meldingen "SPYLING". Apparatet har riktig temperatur når skjermen viser meldingen "MEDIUM KOPP NORMAL SMAK". NO Hvis man ikke trykker på noen ikon innen cirka 2 minutter, viser skjermen klokken hvis denne er innstilt (se avsnitt "Innstilling av klokke"). Hvis klokken derimot ikke er innstilt viser maskinen siste innstilte funksjon. Ved å trykke på et hvilket som helst ikon vises meldingen "MEDIUM KOPP NORMAL SMAK"; maskinen er på nytt klar for å tilberede kaffe. brenne seg). MERKNAD 1: Hvis kaffen kommer ut dråpevis eller ikke kommer ut i det hele tatt, slå opp i kap. "Justering av kaffekvern'. MERKNAD 2: Hvis kaffen renner ut for raskt og kremen ikke er tilfredsstillende, slå opp i kap. "Justering av kaffekvern". MERKNAD 3: Råd for å oppnå en varmere kaffe: Grip inn som beskrevet i kapittelet "Endring og innstilling av menyens parametere", funksjonen "Spyling". Ikke bruk kopper som er for tykke, hvis ikke vil disse trekke til seg for mye varme. Dette gjelder ikke hvis de varmes opp på forhånd. Varm opp koppene på forhånd ved å skylle dem under varmt vann. MERKNAD 4: Man kan avbryte kaffeuttaket når som helst ved å trykke en til gang på ikonet man valgte. Dette lyser hele tiden under tilberedelsen. MERKNAD 5: Hvis man ønsker mer kaffe i koppen når uttaket er ferdig, trykker man ned og holder inne samme ikon man valgte. Dette må gjøres før det har gått tre sekunder fra uttaket stoppet opp. MERKNAD 6: når skjermen viser meldingen: "FYLL TANKEN!" må vanntanken fylles opp, hvis ikke tilbereder ikke maskinen flere kaffe. (Det er normalt at det fremdeles finnes litt vann igjen i tanken). MERKNAD 7: etter å ha tilberedet 14 enkle kaffe (eller 7 doble), viser maskinen meldingen: "TØM GRUTBEHOLDER". For å utføre rengjøringen åpner man serviceluken fremme på maskinen ved å dra i dysen (fig. 16), trekk deretter ut beholderen for dråpeoppsamling (fig. 17) og rengjør denne. TILBEREDELSE AV KAFFE (VED BRUK AV KAFFEBØNNER) 1. Maskinen er stilt inn i fabrikken for å tilberede kaffe med normal smak. Det er mulig å velge kaffe med en ekstra mild smak, mild, normal, sterk eller ekstra sterk smak og med opsjonen formalt kaffe. For å velge ønsket smak trykker man flere ganger på ikonet (B4) (fig. 8): ønsket kaffesmak vises på skjermen. 2. Plasser en kaffekopp under kaffeuttaket hvis man ønsker 1 kaffe (fig. 9) eller 2 kopper for 2 kaffe (fig. 9). For å oppnå en bedre krem må man plassere kaffedysen så nært koppene som mulig ved å dra den nedover (fig. 10). 3. Trykk på ikonet (B5) (fig. 11) for å velge ønsket type kaffe: espresso, liten kopp, medium kopp, stor kopp, krus. Trykk på ikonet (B10) (fig. 12) hvis man ønsket å tilberede en kaffe, eller ikonet (B11) (fig. 13) hvis man ønsker å tilberede to kopper kaffe. Maskinen vil nå male kaffebønnene og slippe kaffen ned i koppen. Etter å ha oppnådd forhåndsinnstilt mengde med kaffe, stopper maskinen utslippet automatisk og sørger for at den brukte kaffen havner i beholderen for kaffegrut. 4. Maskinen er igjen klar for anvendelse etter noen sekunder. 5. For å slå av maskinen trykker man på tasten tenning/stand-by (A7)(fig. 1). (Før den slår seg av utfører maskinen automatisk en spyling: vær forsiktig, man kan 14 NO Når man utfører rengjøringen må man alltid trekke beholderen for dråpeoppsamling helt ut. Vær oppmerksom! når man trekker ut beholderen for dråpeoppsamling er det OBLIGATORISK å tømme grutbeholderen. Hvis dette ikke blir gjort kan det forekomme at maskinen tilstoppes. MERKNAD 8: man må aldri trekke ut vanntanken når maskinen holder på med å tilberede kaffe. Hvis dette forekommer klarer ikke maskinen lenger å lage kaffe og viser meldingen "MALINGEN FOR FIN JUSTER MALINGEN TRYKK OK" og deretter "FYLL TANKEN!". Kontroller deretter vannivået i tanken og sett den tilbake på plass. For å starte opp igjen maskinen må man først sette inn vanndysen hvis denne ikke er på plass (fig. 6), trykke deretter på ikonet OK (B9) og skjermen vil vise "VARMT VANN TRYKK OK". Trykk på ikonet OK (B9) innen noen sekunder og la det renne ut vann fra dysen i cirka 30 sekunder. Etter endt uttak går apparatet automatisk tilbake til å vise innstilt basisfunksjon. For å endre på mengden går man frem på følgende måte: Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen (fig. 15), trykk på ikonene (B7) og (B8) (fig. 2) helt til man kan velge meldingen "KAFFEPROGRAM". Trykk på ikonet OK (B9). Velg hvilken type kaffe man ønsker å endre på ved å trykke på ikonene (B7) og (B8). Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte type kaffe man skal endre på. Bruk ikonene (B7) og (B8) still inn ønsket mengde kaffe. Fremdriftslinjen indikerer hvilken mengde kaffe man velger. Trykk en til gang på ikonet OK (B9) for å bekrefte (eller på ikonet ESC (B6) for å annullere endringen). Trykk to ganger på ikonet ESC (B6) (fig. 18) for å gå ut fra menyen. Maskinen er nå omprogrammert etter de nye innstillingene og klar for bruk. Merk: Maskinen kan be om at man gjentar inngrepet flere ganger, slik at all luft fjernes fra den hydrauliske kretsen. Merk: Hvis det ovennevnte inngrepet ikke utføres på riktig måte eller hvis maskinen slås av, kan det forekomme at maskinen går tilbake til å vise innstilt basisfunksjon, selv om problemet egentlig eksisterer.

5 JUSTERING AV KAFFEKVERN Kaffekvernen må ikke justeres siden den alt er forhåndsinnstilt i fabrikken; skulle det likevel vise seg at kaffeuttaket er alt for raskt eller alt for langsomt (dråpevis), må man endre på malegraden gjennom reguleringsbryteren (fig. 14). Vær oppmerksom! Reguleringsbryteren må kun dreies på når kaffekvernen er i drift. For å oppnå et saktere kaffeuttak og en bedre krem, vrir man bryteren et hakk til venstre (=finere malt kaffe). For å oppnå et raskere kaffeuttak (ikke dråpevis) vrir man bryteren et hakk til høyre (=mer grovmalt kaffe). 15 ENDRING AV MENGDE KAFFE I KOPPEN Maskinen er forhåndsinnstilt i fabrikken for å tilberede automatisk følgende typer kaffe: espresso liten kopp medium kopp stor kopp krus NO TILBEREDELSE AV ESPRESSO KAFFE MED FORMALT KAFFE (ISTEDENFOR KAFFEBØNNER) Trykk på ikonet (B4) (fig. 8) og velg funksjonen formalt kaffe. Trekk apparatet ut ved å dra det utover; bruk de spesielle håndtakene (fig. 7). Løft opp lokket på midten og hell en måleskje med formalt kaffe i trakten (fig. 19); skyv husholdningsapparatet tilbake og gå frem som beskrevet i kap. "Tilberedelse av kaffe (ved bruk av kaffebønner)". NB: Det er kun mulig å tilberede en kaffe om gangen, ved å trykke på ikonet (B10) (fig. 12). Hvis man ønsker å gå tilbake anvendelsen av kaffebønner etter at maskinen har fungert med formalt kaffe, deaktiveres funksjonen for formalt kaffe ved å trykke en til gang på ikonet (B4) (fig. 8). MERKNAD 1: Hell aldri formalt kaffe i maskinen når denne er av. Dette kan nemlig føre til at den sprer seg inne i selve maskinen. MERKNAD 2: Hell aldri i mer enn 1 måleskje om gangen da dette vil føre til at maskinen ikke lager kaffe. MERKNAD 3: Bruk kun den medleverte måleskjeen. MERKNAD 4: Hell kun formalt kaffe laget spesielt for espressomaskiner i trakten. MERKNAD 5: Hvis trakten tilstoppes fordi man har helt i mer enn en måleskje med kaffe, må man bruke en kniv for å få kaffen til å renne ned (fig. 21). Ta deretter trakten ut og rengjør både den og maskinen som beskrevet i kap. "Rengjøring av trakteenhet". Maskinen viser meldingen "VARMT VANN TRYKK OK". Trykk på ikonet OK (B9) og det varme vannet renner ut fra dysen og fyller opp beholderen under (ikke la det renne ut varmt vann i mer enn 2 minutter vedvarende). Avbryt ved å trykke enten på ikonet (B13) eller på ESC (B6). Maskinen avbryter uttaket når den har nådd forhåndsinnstilt mengde med vann. ENDRING AV MENGDE VARMT VANN Maskinen er stilt inn i fabrikken for å slippe automatisk ut 150ml med varmt vann. Hvis man ønsker å endre på denne mengden går man frem på følgende måte: Plasser en beholder under vanndysen (fig. 5). Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen (fig. 15). Bruk deretter ikonene (B7) og (B8) (fig. 2) og velg meldingen "VARMT VANN PROGRAM". Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte. Velg ønsket mengde vann gjennom å trykke på ikonene (B7) og (B8). Fremdriftslinjen viser hvor stor mengde vann man har valgt. Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte (eller ikonet ESC (B6) for å annullere inngrepet). Trykk to ganger på ikonet ESC (B6) (fig. 18) for å gå ut fra menyen. Maskinen er nå omprogrammert etter de nye innstillingene og er klar for bruk. TILBEREDELSE AV CAPPUCCINO Merk: Mengde kaffe man ønsker å bruke for å tilberede en cappuccino må stilles inn gjennom menyfunksjonen "Cappuccino program". Velg ønsket kaffesmak for å tilberede cappuccino ved å trykke på ikonet (B4). UTTAK AV VARMT VANN Kontroller at maskinen er klar for bruk. Kontroller at vanndysen er hektet på tuten (fig. 6). Plasser en beholder under dysen. Trykk på ikonet (B13) (fig. 20). 16 NO Ta av lokket på melkebeholderen. Fyll beholderen med cirka 100 gram melk for hver cappuccino man ønsker å tilberede (fig. 23), uten å overgå MAX nivå (tilsvarer cirka 750ml) avmerket på beholderen. Bruk helst skummet melk eller lettmelk som kommer rett fra kjøleskapet (cirka 5 C). Vær nøye med at opptaksrøret sitter godt på gummien (fig. 24) og sett lokket tilbake på plass på melkebeholderen. Plasser melkemarkøren (C1) mellom skriftene CAPPUCCINO og CAFFELATTE som er stemplet på melkebeholderens lokk. Man kan også regulere mengden med skum: ved å flytte regulatoren litt mot skriften CAFFELATTE oppnår man et mer kompakt skum. Flyttes den derimot mot skriften CAPPUCCINO oppnår man et skum som er mindre fast. IKKE skum "mer kompakt" skum Markør "mindre fast" skum Fjern varmtvannsdysen (fig. 6) og hekt melkebeholderen til tuten (fig. 25). Flytt røret for melkeuttak som vist i fig. 26 og plasser en passende stor kopp under kaffeuttaket og under røret for melkeuttak. Trykk på ikonet (B12). Maskinen viser meldingen: "CAPPUCCINO... " og etter noen sekunder renner det skummet melk ut fra melkeuttakets rør og fyller opp koppen under. (Melkeuttaket stopper opp av seg selv). Maskinen slipper ut kaffe. Cappuccinoen er nå klar: sukre etter behov og strø eventuelt litt kakaopulver over skummet. MERKNAD 1: Under tilberedelsen av cappuccino kan man avbryte uttaket av skummet melk eller kaffe ved å trykke på ikonet (B12). 17 MERKNAD 2: Hvis beholderen blir tom mens uttaket av skummet melk pågår, må denne hektes av og fylles opp med mer melk. Hekt den deretter tilbake på plass og trykk på ikonet (B12) for å tilberede en ny cappuccino. MERKNAD 3: For å garantere en fullstendig rengjøring og rensing av melkeskummeren, må man rengjøre de interne rørene på melkebeholderens lokk hver gang man er ferdig med å tilberede cappuccino. På display blinker meldingen "TRYKK CLEAN!": Plasser en beholder under melkeuttakets rør (fig. 26). Trykk og hold nede knappen CLEAN (C3) i minst 5 sekunder (fig. 26), slik at rengjøringsfunksjonen starter opp. Knappen er plassert på selve lokket. Maskinen viser meldingen "RENGJØRING" og under skriften kan man se linjen for fremdrift. Man råder til å ikke slippe knappen CLEAN før linjen er helt full og hele rengjøringsfasen er ferdig utført.

6 Hvis man slipper knappen CLEAN avbrytes funksjonen. og deretter ikonene (B7) og (B8) (fig. 2) til man kan velge meldingen "CAPPUCCINO PROGRAM". Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte. På skjermen vises meldingen "MELKEVOLUM". Trykk en til gang på ikonet OK (B9). indikerer hvilken mengde melk man har valgt. to ganger på ikonet ESC (B6) (fig. 18) for å gå ut fra menyen. (A11), slik at kaffen holder seg varm. kannen og lokket. kannen under kaffedysen. og deretter ikonene (B7) og (B8) (fig. 2) til man kan velge meldingen "CAPPUCCINO PROGRAM". til man kan velge meldingen "KAFFE FOR CAPPUCCI.". Trykk en til gang på ikonet OK (B9). indikerer hvilken mengde kaffe man har valgt. to ganger på ikonet ESC (B6) (fig. 18) for å gå ut fra menyen. på ikonet OK (B9). ved å trykke på ikonet (B14). nene (B7) og (B8), helt til skjermen viser "KANNE KAFFESTYRKE". Trykk på ikonet OK (B9). Trykk på ikonene (B7) og (B8) for å velge en annen smak på kaffen, fra ekstra mild til ekstra sterk. Bekreft ønsket smak ved å trykke på ikonet OK (B9). For å endre på mengde kaffe trykker man på ikonene (B7) og (B8) helt til skjermen viser "MENGDE I KANNE/KOPP". Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte. På skjermen vises en linje som enten kan forstørres eller reduseres; denne tilsvarer mengde kaffe man ønsker å tilberede for hver enkelt kopp. Når linjen er helt full tilsvarer dette maksimal mengde kaffe for en kopp. Etter å ha indikert ønsket mengde kaffe, trykker man på ikonet OK (B9) for å bekrefte. For å endre på antall kopper trykker man på ikonene (B7) og (B8) helt til skjermen viser "ANT. KOPPER I KANNE". Trykk først på ikonet OK (B9) og deretter på ikonene (B7) og (B8) for å velge ønsket antall kopper (4, 6). Skjermen viser "KANNE 4 KOPPER" eller "KANNE 6 KOPPER". Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte. Trykk på ikonet ESC (B6) for å gå ut fra programmeringsmodaliteten. Vær oppmerksom! Når det ikke finnes tilstrekkelig med kaffebønner i beholderen for å kunne avslutte ønsket funksjon, avbryter apparatet prosessen og venter til beholderen med kaffebønner fylles opp på nytt og til man har trykt på ikonet (B14). Når antall kopper som skal tilberedes er f. eks. 4 og kaffebønnene ikke strekker til, tilbereder apparatet 2 kopper og stopper deretter opp produksjonen. Fyll beholderen med kaffebønner og trykk på ikonet (B14). Når beholderen igjen er full, tilbereder apparatet kun de 2 gjenværende koppene, slik at ønsket mengde med 4 kopper oppnås. Når det ikke finnes tilstrekkelig med vann i tanken for å avslutte ønsket funksjon, eller når grutbeholderen er full, avbryter apparatet prosessen. For å kunne fylle opp vanntanken eller tømme grutbeholderen, må man trekke ut kannen og programmet blir dermed avbrutt. Etter at man har løst problemet må programmet startes opp på nytt. I følgende tilfelle må man også ta med i betraktningen den mengden med kaffe som alt befinner seg i kannen, slik at det ikke renner over. ENDRING AV PARAMETERE FOR KANNE (JUG) Programmet for kanne er stilt inn i fabrikken på standard verdier. Disse kan endres etter egne smaker og lagres. Man kan velge 5 ulike typer kaffesmaker, fra ekstra mild til ekstra sterk, og 10 ulike nivå for mengde kaffe, gjennom bruken av en grafisk søyle. Disse reguleringene endres på følgende måte: Trykk på tasten (B2) for å gå inn på menyen. Trykk på ikonene (B7) og (B8) helt til skjermen viser "PROGRAM FOR KANNE". Trykk på ikonet OK (B9) og deretter på iko19 RENGJØRING Rengjøring av maskinen Ikke bruk løsemidler eller skuremidler for å rengjøre maskinen. Det er tilstrekkelig at den blir vasket med en fuktig og myk klut. INGEN av maskinens bestanddeler skal vaskes i oppvaskemaskinen. Følgende deler på maskinen må regelmessig rengjøres: Beholder for kaffegrut (A4). Beholder for dråpeoppsamling (A14). Vanntank (A12). Kaffeuttakets tuter (A13). Trakt for innføring av formalt kaffe (A21). Maskinens indre deler, tilgjengelige kun etter NO at man har åpnet serviceluken (A2). Trakteenhet (A5). Kaffekanne (Jug). Rengjøring av kaffeuttakets tuter 1. Rengjør kaffeuttakets tuter ved hjelp av en svamp (fig. 29). 2. Kontroller regelmessig at kaffedysens hull ikke er tilstoppet. Fjern eventuelt oppsamlingen av kaffe med en tannstikker (fig. 27). Rengjøring av beholder for kaffegrut Når skriften "TØM GRUTBEHOLDER!" kommer frem på skjermen, må denne tømmes og rengjøres. For å utføre rengjøringen: åpne opp serviceluken fremme på maskinen (fig. 16), trekk ut beholderen for dråpeoppsamling (fig. 17) og rengjør denne. Rengjør grutbeholderen nøye. Rengjøring av trakt for innføring av formalt kaffe Kontroller regelmessig (cirka en gang i måneden) at trakten for innføring av forhåndsmalt kaffe (fig. 21) ikke er tilstoppet. Vær oppmerksom! Når man trekker ut beholderen for dråpeoppsamling er det obligatorisk å alltid tømme grutbeholderen. Fare! Før man utfører et hvilket som helst vedlikeholdsinngrep, må maskinen slås av gjennom hovedbryteren (A23) og koples fra strømnettet. Ikke dypp maskinen i vann. Rengjøring av beholder for dråpeoppsamling Vær oppmerksom! Hvis ikke beholderen for dråpeoppsamling tømmes, kan vannet renne over. Dette kan føre til skader på maskinen. Beholderen for dråpeoppsamling er utstyrt med en flytende nivåmåler (rød farge) for vannet i beholderen (fig. 28). Før denne måleren begynner å stikke opp fra koppbrettet, må beholderen tømmes og rengjøres. For å fjerne beholderen: 1. Åpne opp serviceluken (fig. 16). 2. Trekk ut beholderen for dråpeoppsamling og beholderen for kaffegrut (fig. 17); 3. Tøm begge beholderne og vask dem (A4). 4. Plasser beholderen for dråpeoppsamling tilbake sammen med beholderen for kaffegrut.

7 5. Lukk igjen serviceluken. Rengjøring av maskinen innvendig 1. Kontroller regelmessig (cirka en gang i måneden) at maskinen ikke er skitten innvendig. Fjern oppsamling av kaffe med en svamp om nødvendig. 2. Støvsug alle rester med en støvsuger (fig. 31). Rengjøring av trakteenhet Trakteenheten må rengjøres minst en gang i måneden. Vær oppmerksom! Trakteenheten (A5) kan ikke trekkes ut når maskinen er på. Ikke prøv å trekke trakteenheten ut med makt. 1. Forsikre seg om at maskinen har utført slukkingen på riktig måte (slå opp i "Slukking"). 2. Åpne opp serviceluken (fig. 16). 3. Trekk ut beholderen for dråpeoppsamling og beholderen for kaffegrut (fig. 17). 4. Trykk inn de to røde hektetastene og trekk samtidig bryggeenheten ut fra apparatet (fig. 32 ). Rengjøring av vanntank 1. Rengjør vanntanken (A12) regelmessig (cirka en gang i måneden) med en fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel. 2. Vær nøye med å fjerne alle rester av rengjøringsmiddel. 20 NO Vær oppmerksom! Rengjør trakteenheten uten å anvende vaskemidler, da klaffen innvendig er behandlet med et smøremiddel som kan bli vasket vekk. 5. Legg trakteenhet i vann i cirka 5 minutter og skyll den deretter under vannkranen. 6. Etter å ha utført rengjøringen føres trakteenheten (A5) tilbake på støtten og stiften i bunnen; Støtte 8. Sett tilbake beholderen for dråpeoppsamling sammen med beholder for kaffegrut. 9. Lukk igjen serviceluken. Rengjøring av melkebeholder Vær oppmerksom! Rengjør alltid melkebeholderens interne rør (C) etter at man har tilberedet melk. Hvis det er melk igjen i beholderen må denne oppbevares i kjøleskapet. Rengjør beholderen etter hver tilberedelse av melk, som beskrevet i merknad 3 i kap. "Tilberedelse av Cappuccino". Alle deler kan vaskes i oppvaskemaskinen, men de må da plasseres i maskinens øverste hylle. 1. Vri melkebeholderens lokk mot høyre og trekk det av. 2. Dra av både uttaksrøret og oppsugingsrøret. Stift trykk deretter på skriften PUSH til man kan høre et klikk for utført påhekting. Uttaksrør Merk! Hvis det er vanskelig å sette inn trakteenheten må man (før den settes inn) plassere den tilbake til riktig størrelse ved å trykke på de to spakene, som vist i figuren. rør for oppsuging 7. Etter at den er satt på plass må man forsikre seg om at de to røde tastene har klikket på plass mot utsiden. Liten kanal 3. Trekk ut markøren ved å dra den utover. 4. Vask alle deler nøye med varmt vann og et mildt Markør vaskemiddel. Vær spesielt nøye med at det ikke ligger igjen rester av melk inne i hulhull lene og i den lille Hull kanalen plassert ved enden av markøren. 5. Kontroller at ikke oppsugingsrøret og uttaksrøret er tilstoppet av melkerester. 6. Monter markøren, uttaksrøret og oppsugin- 21 NO gsrøret tilbake på plass. 7. Skru lokket på melkebeholderen. Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte. Trykk på ikonet ESC (B6) for å gå ut fra menyen. Rengjøring av kaffekanne Rengjør kaffekannen med en myk klut og et mildt vaskemiddel. Merk! For å unngå estetiske skader på kannen bør den ikke vaskes i oppvaskemaskinen. ENDRING OG INNSTILLING AV MENYENS PARAMETERE Når maskinen er klar for anvendelse kan man gå inn på menyen for å endre følgende parametere eller funksjoner: Velg språk Spyling Automatisk stopp tid Still klokken Start-tid Auto start Temperatur Vannhardhet Kaffeprogram Cappuccino program Program for kanne Varm vann program Avkalking Tilbakestill Statistikk Sett inn filter Tilbakestill filter Lydsignal Kontrast Merk! Hvis man ved en feil velger et uønsket språk, er det mulig å gå direkte inn på menyen for å endre denne parameteren: Trykk og hold nede ikonet (B2) i minst 7 sekunder, helt til maskinen viser de ulike språkene. Velg ønsket språk ved å følge henvisningene i avsnittet "Første gangs oppstart av apparatet". Spyling Denne funksjonen brukes for å oppnå en varmere kaffe. Utfør følgende: Hvis man ønsker å tilberede en liten kopp kaffe (mindre enn 60cc) med en gang maskinen slås på, bruker man spylingens varme vann for å forhåndsvarme koppen. Har det derimot gått mer enn 2/3 minutter siden siste kaffe ble tilberedet, må man forhåndsvarme trakteenheten før man tilbereder en ny kaffe. Trykk først på ikonet (B2) for å gå inn på menyen og deretter på ikonene (B7) og (B8), helt til man kan velge funksjonen "SPYLING". Trykk på ikonet OK (B9). På skjermen vises "SPYLING BEKREFT". Trykk en til gang på ikonet OK (B9). La det deretter renne vann ned i beholderen for dråpeoppsamling under, eller bruk dette vannet for å fylle opp (og deretter tømme) koppen som skal brukes for kaffen, slik at den varmes opp på forhånd. Innstilling av språk Hvis man ønsker å endre språket som vises på skjermen, utføres følgende: Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen; på skjermen vises "VELG SPRÅK". Trykk på ikonet OK (B9). Trykk på ikonene (B7) og (B8) helt til maskinen viser ønsket språk. 22 Endring av tid for automatisk slukking Maskinen er forhåndsinnstilt i fabrikken for å slå seg automatisk av etter 30 minutter siden siste anvendelse. For å endre på dette tidsmellomrommet (maks 120 min.), utfører man følgende: Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen. Bruk deretter ikonene (B7) og (B8) og trykk til maskinen viser meldingen NO "AUTOMATISK STOPP TID". Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte. Trykk på ikonene (B7) og (B8) for å velge tid for automatisk slukking av apparatet (1/2 time, 1 time, 2 timer). Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte. Trykk på ikonet ESC (B6) for å gå ut fra menyen. skjermen vises symbolet. Trykk på ikonet ESC (B6) for å gå ut fra menyen.

8 Endring av kaffetemperatur For å endre på kaffetemperaturen går man frem på følgende måte: Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen og deretter på ikonene (B7) og (B8) helt til maskinen viser meldingen "TEMPERATUR"; Trykk på ikonet OK (B9). Trykk på ikonene (B7) og (B8) for å velge ønsket kaffetemperatur: lav, medium, høy. Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte valgte temperatur. Trykk på ikonet ESC (B6) for å gå ut fra menyen. Innstilling av klokken Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen og deretter ikonene (B7) og (B8) helt til maskinen viser meldingen "STILL KLOKKEN". Trykk på ikonet OK (B9). For å stille inn timene bruker man ikonene (B7) og (B8) og trykker deretter på OK (B9) for å bekrefte. For å stille inn minuttene bruker man ikonene (B7) og (B8) og trykker deretter på OK (B9) for å bekrefte. Trykk på ikonet ESC (B6) for å gå ut fra menyen. Programmering av vannets hardhet Hvis man ønsker dette kan man forlenge denne funksjonsperioden og dermed gjøre avkalkingsinngrepet sjeldnere. Dette gjør man ved å programmere maskinen etter vannets reelle kalkinnhold. Gå frem på følgende måte: etter å ha tatt målestripen ut fra pakken "Total hardness test" (vedlagt på side 2), dyppes den helt under vann i noen sekunder. Ta den deretter opp og vent i cirka 30 sekunder (helt til den endrer farge og de røde firkantene kommer til syne). slå på maskinene gjennom tasten tenning/ stand-by (A7). Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen og deretter på ikonene (B7) og (B8) helt til maskinen viser meldingen "VANNHARDHET". Trykk på ikonet OK (B9). Trykk på ikonene (B7) og (B8) helt til man kan velge det nummer som tilsvarer like mange firkanter som er blitt røde på målestripen (for eksempel, hvis det danner seg 3 røde kvadrater på målestripen er det nødvendig å velge meldingen "VANNHARDHET 23 Innstilling av tid for automatisk start Denne funksjonen gjør det mulig å programmere når maskinen skal slå seg automatisk på. Kontroller at klokken på maskinen er stilt riktig inn. Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen og deretter ikonene (B7) og (B8) helt til maskinen viser meldingen "START-TID". Trykk på ikonet OK (B9). For å stille inn time for automatisk start bruker man ikonene (B7) og (B8) og trykker deretter på OK (B9) for å bekrefte. For å stille inn minutter bruker man ikonene (B7) og (B8) og trykker deretter OK (B9) for å bekrefte. For å aktivere funksjonen for automatisk start, trykker man på ikonene (B7) og (B8) helt til maskinen viser meldingen "AUTO START". Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte. På NO 3"); Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte følgende data. Maskinen er nå programmert for å gi beskjed om å utføre avkalkingen når det virkelig er nødvendig. Hekt vanndysen (C7) på tuten (A10). Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen og deretter på ikonene (B7) og (B8) helt til maskinen viser meldingen "AVKALKING". Trykk på ikonet OK (B9) og maskinen viser meldingen "AVKALKING BEKREFT". Trykk på ikonet OK (B9). På skjermen vises skriften "FYLL PÅ AVKALKER BEKREFT". Tøm vanntanken, tøm innholdet i flasken med avkalkingsmiddel (overhold henvisningene som er oppført på beholderen) og fyll deretter på med vann til man når MAX nivå avmerket på selve vanntanken. Plasser en beholder med en kapasitet på cirka 2 liter under varmtvannsdysen. Trykk på ikonet OK (B9); avkalkingsmiddelet renner ut fra varmtvannsdysen og begynner å fylle opp beholderen under. Maskinen viser meldingen "AVKALKING". Avkalkingsprogrammet utfører automatisk en serie med vannuttak og pauser. Etter cirka 30 minutter viser maskinen meldingen "AVKALKINGEN FERDIG BEKREFT". Trykk på ikonet OK (B9) og maskinen viser meldingen "SPYLING BEKREFT". Tøm vanntanken, skyll den godt for å fjerne alle rester av avkalkingsmiddel og fyll den opp med rent vann. Sett tanken tilbake på plass fylt opp med rent vann. På skjermen kan man lese skriften "SPYLING BEKREFT". Trykk en til gang må ikonet OK (B9). Det varme vannet renner ut fra dysen og fyller opp beholderen. Maskinen viser meldingen "SPYLING". Vent til man kan lese meldingen "SPYLINGEN FERDIG BEKREFT". Trykk på ikonet OK (B9). På skjermen vises skriften "AVKALKINGEN FERDIG" og deretter "FYLL TANKEN". Fyll tanken på nytt med rent vann. Avkalkingsprogrammet er nå ferdig utført og maskinen er igjen klar for å tilberede kaffe. MERK: Hvis man avbryter avkalkingsprosedyren før denne er fullført, må man starte opp igjen fra starten. Programmering av kaffe Når det gjelder henvisninger angående programmering av kaffe, vennligst referer til kapittel "ENDRING AV MENGDE KAFFE I KOPPEN". Programmering av cappuccino Når det gjelder henvisninger angående programmering av cappuccino, vennligst referer til kapittel "ENDRING AV MENGDE MELK OG KAFFE FOR CAPPUCCINO". Programmering av Jug Når det gjelder henvisninger angående programmering av jug, vennligst referer til kapittel "ENDRING AV PARAMETERE FOR KANNE (JUG)". Programmering av vann For henvisninger vennligst referer til kapittel "ENDRING AV MENGDE MED VARMT VANN". Avkalking Vær oppmerksom! Avkalkingsmiddelet inneholder syrer. Følg alle sikkerhetsregler som produsenten har ført opp på avkalkingsmiddelets beholder. Merk! I motsatt tilfelle vil garantien gjøres ugyldig. Garantien oppheves også hvis avkalkingen ikke utføres regelmessig. Vær oppmerksom! Før man utfører avkalkingen må man forsikre seg om at avherdingsfilteret er fjernet. Når maskinen viser meldingen "MÅ AVKALKES" er det tid for å utføre avkalkingen. Utfør følgende: Kontroller at maskinen er klar for bruk.

9 24 NO Vær oppmerksom! GARANTIEN OPPHØRER HVIS AVKALKINGEN IKKE BLIR REGELMESSIG UTFØRT. Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen og deretter på ikonene (B7) og (B8) helt til maskinen viser meldingen "LYDSIGNAL". Trykk på ikonet OK (B9). På skjermen kan man lese skriften "LYDSIGNAL BEKREFT". Trykk på ikonet ESC (B6) for å deaktivere lydsignalet, eller på ikonet OK (B9) for å aktivere det. Trykk på ikonet ESC (B6) for å gå ut fra menyen. Tilbakestilling av standardverdier (reset) Det kan gå tilbake til maskinens standardverdier (også etter at bruker har endret på disse) ved å utføre følgende prosedyre: Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen og deretter på ikonene (B7) og (B8) helt til maskinen viser meldingen "TILBAKESTILL". Trykk på ikonet OK (B9) og maskinen viser meldingen "TILBAKESTILL BEKREFT". Trykk på ikonet OK (B9) for å gå tilbake til standardverdier; Regulering av kontrast Hvis man ønsker å øke eller minske på skjermens kontrast, utføres følgende: Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen og deretter på ikonene (B7) og (B8) helt til maskinen viser meldingen "KONTRAST". Trykk på ikonet OK (B9). Trykk på ikonene (B7) og (B8) helt til skjermen viser ønsket kontrast: fremdriftslinjen indikerer hvilket kontrastnivå man har valgt. Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte. Trykk en gang på ikonet ESC (B6) for å gå ut fra denne funksjonen eller to ganger for å gå ut fra menyen. Statistikk Gjennom denne funksjonen får man oversikt over maskinens statistiske data. For å få disse frem utføres følgende: Trykk på ikonet (B2) for å gå inn på menyen og deretter på ikonene (B7) og (B8) helt til maskinen viser meldingen "STATISTIKK". Trykk på ikonet OK (B9). Ved å trykke på ikonene (B7) og (B8) kan man verifisere: - Antall kopper med kaffe og cappuccino man har tilberedet. - Antall utførte avkalkinger. - Antall liter med varmt vann som er tilberedet. Trykk en gang på ikonet ESC (B6) for å gå ut fra denne funksjonen, eller trykk to ganger for å gå ut fra menyen. Vannfilter Når det gjelder henvisninger angående avherdingsfilteret, vennligst referer til kapittel "INSTALLASJON AV FILTER". SLUKKING AV APPARATET Hver gang man slår av apparatet utfører dette en automatisk spyling som ikke kan avbrytes. Lydsignal Gjennom denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer man lydsignalet maskinen gir fra seg hver gang man trykker på et ikon og hver gang man innfører/tar av tilleggsutstyret. Merk! Maskinen er forhåndsinnstilt på aktivert lydsignal. 25 Fare for brannskader! Under spyling kommer det alltid litt varmt vann ut fra kaffeuttakets tuter. Pass på å ikke komme i kontakt med vannspruten. For å slå av apparatet trykker man på tasten tenning/stand-by (A7). Apparatet utfører spylingen NO og slår seg deretter av. Merk! Dersom apparatet ikke brukes over en lengre periode, må man også trykke av hovedbryteren ON/OFF og plassere denne på 0. TEKNISKE DATA Spenning: V~ 50/60 Hz maks 10A Strømforbruk: 1350W Trykk: 15 bar Kapasitet for vanntank: 1,8 liter Dimensjoner LxHxB: 594x 378/460x398 mm Vekt: 23/24 kg Apparatet er i overensstemmelse med følgende EC direktiv: Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC og påfølgende bestemmelser. EMC direktivet 2004/108/EC og påfølgende bestemmelser. Alle materialer og gjenstander som er ment for å komme i kontakt med matvarer, er i overensstemmelse med Europeisk (EC) regelverk nr. 1935/ NO MELDINGER SOM VISES PÅ SKJERMEN FREMVIST MELDING FYLL TANKEN MULIG ÅRSAK Vanntanken er tom eller satt feil inn. LØSNING Fyll vanntanken og/eller sett den riktig på plass ved å trykke den helt ned. MALINGEN FOR FIN JUSTER MALINGEN (vekslende) TRYKK OK Malingen er for fin og kaffen renner derfor ut for sakte. Maskinen klarer ikke å tilberede kaffe fordi det finnes luft i den hydrauliske kretsen. Mulig årsak: filteret ble ikke satt riktig på plass under installasjonsprosedyren. Tanken ble tatt ut under kaffeuttaket. Det finnes luft i den hydrauliske kretsen. Vri malingens reguleringsbryter med et hakk mot nummer 7. Kontroller at filteret (A26) er riktig installert og at installasjonsprosedyren ble riktig utført. MALINGEN FOR FIN JUSTER MALINGEN (vekslende) TRYKK OK (og deretter) FYLL TANKEN Sett inn tanken og trykk på ikonet OK (B9). Skjermen viser "VARMT VANN TRYKK OK". Trykk en til gang på ikonet OK (B9). Maskinen går tilbake til bruksklar modalitet. Tøm grutbeholderen, rengjør den og sett den tilbake på plass. Viktig: Når man trekker ut beholderen for dråpeoppsamling er det obligatorisk å alltid tømme grutbeholderen selv om den ikke er full. Hvis dette inngrepet ikke utføres kan det forekomme at den fyller seg for mye opp under de neste tilberedelsene av kaffe og at maskinen dermed tilstoppes. Åpne opp serviceluken og sett inn grutbeholderen. TØM GRUTBEHOLDER Beholderen for kaffegrut (A4) er full eller det har gått mer enn tre dager siden siste kaffeuttak (dette inngrepet garanterer en riktig hygiene på maskinen). SETT INN GRUTBEHOLDER Grutbeholderen ble ikke satt tilbake på plass etter rengjøring. 27 NO FREMVIST MELDING FYLL PÅ FORMALT KAFFE MULIG ÅRSAK Man har valgt funksjonen "formalt kaffe", men man har ikke helt formalt kaffe i trakten. Trakten (A21) er tilstoppet. LØSNING Trekk ut maskinen og legg forhåndsmalt kaffe i trakten. Tøm trakten ved hjelp av en kniv som beskrevet i avsnittet " Rengjøring av trakten for innlegging av kaffe". Man må så fort som mulig utføre avkalkingsprogrammet beskrevet i kapittelet "Avkalking". Velg en mildere smak eller reduser mengden forhåndsmalt kaffe og be på nytt om kaffeuttak. Fyll kaffebønnebeholderen. Sett inn bryggeenheten slik som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av bryggeenheten".

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Lukk serviceluken. Rengjør nøye maskinen som beskrevet i paragrafen "rengjøring og vedlikehold". Dersom maskinen etter rengjøring fremdeles viser denne meldingen, ta kontakt med et servicesenter. NO PROBLEMLØSNING Under følger en liste over mulige funksjonsfeil. Hvis problemet ikke kan løses på samme måte som beskrevet, må man ta kontakt med Teknisk Servicesenter. PROBLEM Kaffen er ikke varm. MULIG ÅRSAK Koppene er ikke varmet opp på forhånd. Trakteenheten har kjølt seg ned fordi det har gått 2/3 minutter siden forrige kaffe. Innstilt temperatur er ikke tilstrekkelig. LØSNING Varm koppene ved å skylle dem under varmt vann. Varm opp trakteenheten ved å velge funksjonen SPYLING fra menyen. Juster den innstilte temperaturen (se avsnitt "Endring av kaffetemperatur"). Kaffen har lite krem. Kaffen er malt for grovt. Kaffeblandingen er ikke egnet for maskinen. Vri kvernens reguleringsbryter med et hakk mot venstre og mot nummer 1. Gjør dette når kaffekvernen er i drift (fig. 14). Bruk en kaffeblanding som er laget spesielt for espresso maskiner. Kaffen renner ut for sakte eller dråpevis. Kaffen er malt for fint. Vri kvernens reguleringsbryter med et hakk til høyre mot nummer 7. Gjør dette når kaffekvernen er i drift (fig. 14). Fortsett med å vri den et hakk om gangen helt til man oppnår et tilfredsstillende uttak, noe som kun er synlig etter tilberedelsen av 2 kopper kaffe. 29 NO PROBLEM Kaffen renner ut for raskt. MULIG ÅRSAK Kaffen er malt for grovt. LØSNING Vri kvernens reguleringsbryter med et hakk mot venstre og mot nummer 1. Gjør dette når kaffekvernen er i drift (fig. 14). Vær forsiktig med å ikke vri kvernens reguleringsbryter for mye, hvis ikke vil uttaket bli for tregt og komme ut dråpevis ved neste tilberedelse. Effekten er kun synlig etter at man har tilberedet 2 kopper kaffe. Kaffen renner ikke ut fra en eller begge av uttakets tuter. Tutene er tilstoppet. Rengjør tutene med en tannstikker (fig. 27). Kaffen renner ikke ut fra en eller begge av uttakets tuter. Tutenes hull er tilstoppet av tørt kaffepulver. Kaffetransportøren (A3) inne i serviceluken er blokkert. Rengjør tutene med en tannstikker, en svamp eller en kjøkkenbørste med hard kost (fig.27-29). Rengjør kaffetransportøren nøye (A3), spesielt i nærheten av hengslene. Det kommer ikke kaffe men bare vann ut fra uttaket. Den malte kaffen er blokkert i trakten (A21) Rengjør trakten (A21) med en tregaffel eller plastikkgaffel, rengjør maskinen innvendig. 30 NO PROBLEM Det komme ikke melk ut fra uttaksrøret (C5). MULIG ÅRSAK Oppsugingsrøret er ikke satt inn eller det er satt inn på feil måte. LØSNING Plasser opptaksrøret (C4) godt inn på melkebeholderens gummi (fig. 24). Melken er lite skummet. Lokket på melkebeholderen er skittent. Melkeskummerens markør er ikke plassert riktig. Rengjør melkens lokk som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av melkebeholder". Reguler etter henvisning i avsnittet "Tilberedelse av cappuccino". Melken har store luftbobler eller spruter når den kommer ut fra melkens uttaksrør Melken er ikke kald nok eller det er ikke skummet melk. Melkeskummerens markør er ikke regulert riktig. Lokket på melkebeholderen er skittent. Bruk helst kjøleskapskald skummet melk eller lettmelk (cirka 5 C). Hvis resultatet fremdeles ikke er tilfredsstillende må man prøve å bytte melkemerke. Flytt markøren et lite stykke mot skriften "CAFFELATTE" (se avsnitt "Tilberedelse av cappuccino"). Rengjør melkens lokk som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av melkebeholder" /04.09.

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80 OPPSUMERING INNLEDNING...71 Bokstaver i parentes...71 Problemer og reparasjoner...71 SIKKERHET...71 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...71 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL.72 BRUKSANVISNING...72 BESKRIVELSE...72

Detaljer

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Detaljer

Brukermanual Saphira

Brukermanual Saphira Brukermanual Saphira Viktige sikkerhetsanvisninger For å minske faren for brann, elektrisk støt og/eller personskader, ved elektriske apparat må alltid sikkerhetsanvisninger følges: Les alle instrukser

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 729 930 Transportemballasje

Detaljer

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Innbyggings-kaffemaskin med fast vanntilkobling CVA 4085 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 79905G-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 79905G-M i bruksanvisningen

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14 Vennligst les denne brukerhåndboken først! Kjære kunde, Takk for at du valgte et produkt fra Grundig.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764182_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Carat 1 gruppe...5 Carat 2 grupper...6 OVERSIKT

Detaljer

UM_NO Part No.: 1764034_03: BRILLIANCE 3.0 BRUKERMANUAL

UM_NO Part No.: 1764034_03: BRILLIANCE 3.0 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764034_03: BRUKERMANUAL INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE AV SYMBOLER... 3 Farenivåer...3 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5

Detaljer

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 1 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 2 3 4 5 6 7 8 A 9 CLICK B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 4222.200.0525.2 Problem brygger

Detaljer

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Disse instruksjonene skal også være tilgjengelige på nettstedet: www.bauknecht.eu DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt

Detaljer

Med denne veiledningen lærer man å bruke ovnen på riktig måte; vi råder derfor til å lese nøye gjennom hele før ovnen tas i bruk.

Med denne veiledningen lærer man å bruke ovnen på riktig måte; vi råder derfor til å lese nøye gjennom hele før ovnen tas i bruk. PELLETSOVNER Bruker- og vedlikeholdsveiledning Babyfiamma Preziosa Ecologica Inserto Comfort Maxi Bella Bella Lux Divina Gratulerer! Du er nå eier av en Extraflame ovn Pelletovnen som produseres av Extraflame

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innhold. 8 Teknisk informasjon... 22. 1 Innledning... 3. 9 Hva skal jeg gjøre hvis... 23

Innhold. 8 Teknisk informasjon... 22. 1 Innledning... 3. 9 Hva skal jeg gjøre hvis... 23 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Standard EU-direktiv... 6 2.3 Ikoner og sikkerhetssymboler i håndboken... 7 2.4 Maskinidentifikasjon... 7 3 Oversikt... 8

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING K AFFEMASKIN NORSK TYPESERIE 1400 BESTILLINGS-NR. 33 0914 7090 VERSJONAUSGABE 06.06 03.00.001

BRUKERVEILEDNING K AFFEMASKIN NORSK TYPESERIE 1400 BESTILLINGS-NR. 33 0914 7090 VERSJONAUSGABE 06.06 03.00.001 BRUKERVEILEDNING K AFFEMASKIN NORSK 03.00.001 TYPESERIE 1400 BESTILLINGS-NR. 33 0914 7090 VERSJONAUSGABE 06.06 Generell presentasjon Vi gratulerer med kjøpet av kaffemaskinen. Du vil ble overbevist av

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning KOMBISKAP (KJØLESKAP OG FRYSEBOKS) Innhold. Viktig informasjon om sikkerhet og miljø, 2 Personsikkerhet Miljøhensyn

Bruksanvisning KOMBISKAP (KJØLESKAP OG FRYSEBOKS) Innhold. Viktig informasjon om sikkerhet og miljø, 2 Personsikkerhet Miljøhensyn Bruksanvisning KOMBISKAP (KJØLESKAP OG FRYSEBOKS) Innhold Viktig informasjon om sikkerhet og miljø, 2 Personsikkerhet Miljøhensyn Installasjon, 3-4 Installasjon Koble til strøm Koble til vann Produktegenskaper

Detaljer

Kjære kunde, 1) Sikkerhetsinformasjon...1. 2) Avfallsbehandling...2. 3) Driftsinstrukser...3 Betjeningspanel...3 Oppvaskmaskin-spesifikasjoner...

Kjære kunde, 1) Sikkerhetsinformasjon...1. 2) Avfallsbehandling...2. 3) Driftsinstrukser...3 Betjeningspanel...3 Oppvaskmaskin-spesifikasjoner... ADPF 1100 1) Sikkerhetsinformasjon...1 Kjære kunde, Les denne brukerinformasjonen nøye og oppbevar den for fremtidig referanse. Lever den videre til eventuelle fremtidige eiere av apparatet. Denne bruksanvisningen

Detaljer

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD 3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN KLARGJØRING AV VASKEN

Detaljer

Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems

Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems Bremer VIVA XXL Bruksanvisning Full automatisk kaffemaskin Franke Coffee Systems 1 Kjære kunde, Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen før du bruker VIVA XXL for første gang. På denne måten beskytter

Detaljer