3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning"

Transkript

1 3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning Merk: I vannbeholderen (til den vanlige kaffetrakteren) bak på høyre side av maskinen ligger det diverse tilbehør til espresso-/cappuccinomaskinen. Viktige sikkerhetsanvisninger Ved bruk av elektriske apparater, må man alltid følge anvisningene for å unngå risiko for brann, elektrisk støt og/eller skade på person. 1. Les hele bruksanvisningen før bruk. 2. Ikke berør varme overflater. Bruk håndtakene. 3. For å beskytte mot elektrisk støt, må du ikke senke ledningen, støpselet eller apparatet i vann eller andre væsker. 4. Dette apparatet skal ikke brukes av barn. 5. Drei kontrollknappen til OFF og kople fra strømuttaket når apparatet ikke er i bruk og før rengjøring. La apparatet kjøle seg ned før du tar av deler eller rengjør det. 6. Ikke bruk apparatet med ødelagt ledning eller støpsel, eller dersom apparatet er skadet på noen måte. Lever apparatet til service. 7. Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten. 8. Ikke bruk apparatet utendørs. 9. Ikke la ledningen henge over bordkanter eller berøre varme overflater. 10. Ikke plasser apparatet på eller i nærheten av en varmeplate eller inne i en komfyr. 11. For å kople fra dreier du kontrollknappen til OFF og kopler fra strømuttaket. 12. Ikke bruk apparatet til noe annet enn dets tilsiktede bruk. 13. Plasser apparatet på en stødig og jevn overflate. 14. Sørg for at vannbeholderdekselet er sikkert festet før du skrur på apparatet. 15. Ikke ta av dekselet eller bryggekurven før trykket er lettet. 16. Bruk og vedlikehold av karaffel: Karaffelen kan bli ødelagt dersom de følgende anvisningene ikke følges: a) Karaffelen skal benyttes bare med espresso/cappuccinomaskinen, og ikke i ovn/mikrobølgeovn. b) Ikke plasser varm karaffel på en våt eller kald overflate. c) Ikke bruk karaffelen dersom den er sprukket eller håndtaket er løst. d) Ikke rengjør karaffelen med slipende vaskemidler eller materialer. e) Unngå riper og hensynsløs behandling. 1

2 Strømledningen A. En kort strømledning er vedlagt for å minske risikoen for snubling over lange ledninger. B. Lengre skjøteledninger er tilgjengelige og kan brukes. C. Dersom skjøteledninger brukes: 1) Sørg for at merkingen på ledningen samsvarer med den på enheten 2) Enheten er jordet. Ledningen må også være jordet. 3) Skjøteledningen må plasseres sånn at den ikke er til hinder eller fare for barn eller andre apparater. Advarsel! For å begrense risikoen for brann og elektrisk støt, må du ikke ta av noen deksler. Innsiden må bare repareres av servicepersonell. Ta vare på bruksanvisningen for seinere referanse. Oversikt over komponenter Se tegning side 4 i den originale bruksanvisningen. Boiler cap deksel for vannbeholder Steam release knob vrider for å slippe ut damp Swivel filter filter Steam nozzle damptut Filter holder filterholder Glass carafe with lid glasskaraffel med lokk On/off switch espresso på/av-knapp espresso Measuring spoon måleskje On/off switch coffee på/av-knapp kaffe Keep warm light lys for varming Filter basket filterkurv Steam build-up plug dampoppbygningsplugg Cup adapter for brewing directly into two cups koppadapter for direkte kaffebrygging i to kopper 2

3 Advarsel Dette apparatet er bare for bruk i hjemmet. All service bortsett fra rengjøring og vedlikehold skal utføres av kvalifisert personell. - Ikke senk kaffemaskinen i vann eller annen væske. - For å redusere risikoen for elektrisk støt eller brann, må du ikke ta fra hverandre basen. Det er ingen deler du kan reparere på innsiden. Reparasjoner må utføres av kvalifisert personell. - Kontroller at spenningen på enheten samsvarer med den i veggen din. - Fyll bare beholderen med kaldt vann, bruk aldri varmt eller kokende vann. - Fyll aldri vannbeholderen mens kaffemaskinen er på. Skru maskinen av og la den kjøle seg ned i ti minutter før du fyller på vann. - Ikke plasser karaffelen på varme overflater eller i stekeovnen. - Før du skrur på kaffemaskinen må du sørge for at karaffelen står stødig på varmeplaten. - Ikke ta ut karaffelen før bryggingen er helt ferdig. Dryppingen må ha stoppet helt. - Hold hender og ledninger borte fra maskinen når den er i gang. Før første bruk Vi anbefaler at du gjør deg kjent med delene i kaffemaskinen før du tar den i bruk for første gang. Sett inn filterkurven i filterholderen og klikk filterholderen inn i filterringen. Ta ut og sett på plass dekselet for vannbeholderen. Kontroller bryteren. For å fjerne rester fra eventuell tidligere bruk, anbefales det å kjøre en eller to ganger uten kaffe, med bare vann. Vask alle løse deler i såpevann, skyll godt og tørk. Les hele bruksanvisningen med alle advarsler og sikkerhetsanvisninger før bruk. Advarsel! Trykk! Ikke åpne dekselet for vannbeholderen eller fjern filterholderen mens kaffemaskinen er skrudd på eller så lenge det er trykk i beholderen. Ta aldri ut filterholderen mens kaffemaskinen er på. Følg instruksjonene under for å kontrollere om maskinen fremdeles har trykk. Følg disse sikkerhetsanvisningene når maskinen er i bruk og minutter etter at den er skrudd av. 1. Sørg for at maskinen er skrudd av. Bryteren skal stå i OFF og ledningen være koplet fra. 2. Åpne vrideren for å slippe ut damp forsiktig. Drei mot klokka. Dersom det kommer damp ut av tuten, er dampkammeret fremdeles under trykk. Lukk vrideren igjen og fortsett med trinnene under. 3. Plasser en mugge med kaldt vann under steamarmen. Sett steamarmen oppi, og skru bryteren til det ikke er mer damp igjen i beholderen. Skru tilbake for å lukke. 4. Etter en avkjøling på 2-3 minutter kan vannbeholder, lokk og filterholder fjernes. 3

4 Advarsel! Varmt! Ikke berør vannbeholderdekselet under bruk. Før du tar av dekselet må du skru av maskinen og kjøle ned i minst 2-3 minutter. For å slippe ut trykk leser du under Advarsel! Trykk! Lage espresso 1. Plasser kaffemaskinen i nærheten av et elektrisk uttak og kople til maskinen. 2. Plasser filterkurven i filterholderen. 3. Fyll med espressopulver. Filterkurven er merket på innsiden for 2 eller 4 kopper. Bruk strøkne måleskjeer og fjern overflødig kaffe fra kanten på filterholderen, slik at bryggehodet passer perfekt. Merk! Ikke trykk ned kaffen. Ikke fyll mer kaffe enn til merke 4 i filterkurven. 4. For å sette inn filterholderen, samsvarer du pilen på filterholderen med pilen på venstre side av maskinen. Løft filterholderen opp i bryggehodet og drei den mot høyre til den ikke kommer lengre. Pilen på filterholderen skal være så langt til høyre som mulig. Dersom pilen bare er halvveis til høyre, må du ikke bruke maskinen. Fjern da filterholderen og sett den inn på nytt. Følg denne prosessen for å forhindre at filterholderen faller av når det dannes trykk i maskinen. 5. Åpne lokket og skru av dekselet for vannbeholderen ved å dreie det mot klokka. 6. Fyll vannbeholderen med kaldt vann. Karaffelen er merket. Merk! Ikke fyll beholderen mens kaffemaskinen er skrudd på. Glasskaraffelen har markeringer for 2 og 4 kopper: 2 kopper vann = 2 kopper espresso 3 kopper vann = 2 kopper espresso pluss steam for skummet melk til cappuccino 4 kopper vann = 4 kopper espresso Maks kapasitet er 4 kopper espresso pluss steam til melk for cappuccino. Advarsel! Ikke fyll karaffelen mer enn til bunnen av metallbåndet. Merk: Det er viktig at du bare fyller på vannet du trenger i beholderen. Kaffemaskinen fortsetter å trakte vannet til det er helt tomt. 7. Lukk dekselet til beholderen ved å dreie det med klokka. Plasser karaffellokket på karaffelen slik at åpningen peker mot tuten. 8. Plasser karaffelen under filterholderen. Merk: Sørg for at overflytsbrettet og basen er på plass. Sørg for at damptuten er lukket før du starter maskinen. 9. Dersom du velger å lage espresso direkte i to kopper, setter du på adapteren for to kopper på filterholderen og plasserer koppene rett under tutene. 10. Skru bryteren for espresso på ON. 4

5 Det tar omtrent 2 minutter før vannet er varmet opp. Vannet presses deretter gjennom kaffepulveret inn i glasskaraffelen eller koppene. 11. Vent til vannet i beholderen er ferdig. Skru av maskinen. 12. Ikke skru av beholderdekselet mens maskinen er i gang. Kople fra maskinen og vent minst 2-3 minutter til alt vann og all damp er forsvunnet. Advarsel! Vær forsiktig når du fjerner filterholderen, da metalldelene fremdeles kan være svært varme. For å fjerne filterholderen, dreier du filteret til venstre forbi låsemerket til holderen løsner fra maskinen. Lage cappuccino 1. Ha ½-1 dl melk i en liten mugge. Muggen må få plass under damptuten. Vi anbefaler at du bruker melk med 2 % fett for best mulig skum. 2. Se trinnene 1-12 under Lage espresso. 3. Når de første dråpene har kommet gjennom filterholderen kan du begynne å skumme melk. Plasser tuppen på damptuten halvveis nede i muggen med melk. 4. Drei dampknappen mot klokka for å gi ut damp. Hold muggen litt på skrå slik at du kan se skummet som dannes. I løpet av et par sekunder begynner det å skumme. Hold tuppen på damptuten rett under overflaten. Merk: Ikke la melken koke. Når du er ferdig med å skumme melken lukker du dampknappen ved å dreie med klokka mens tuten fremdeles er i melken. Dette er for å unngå melkesøl. Merk: Forhindringer i damptuten Melkerester kan feste seg i damptuten etter bruk. Det er veldig viktig at du rengjør damptuten med en fuktig klut etter bruk. Dette vil gjøre at det ikke danner seg forhindringer i damptuten. Gjør følgende: La damptuten kjøle seg ned. Ta av gummihodet og skru av metallhodet og skyll det i varmt vann. Rengjøring Før rengjøring må du alltid skru av maskinen, kople fra ledningen og la maskinen kjøle seg ned. Maskinen kan tørkes ren med en fuktig klut. Senk aldri maskinen i vann eller annen væske. Rengjør bryggehodet med en fuktig klut og fjern kaffegrut. Dersom det er vann igjen i vannbeholderen, må maskinen kjøles ned, alle løse deler må fjernes og vannet må tas ut gjennom toppen ved å snu maskinen opp ned. Rengjøre damptuten Rengjør damptuten etter hver gang du har brukt den i melk. Ellers kan det feste seg melkerester på innsiden. Dersom du får problemer med forhindringer tar du av gummihodet, før du skrur av metallhodet og skyller det i varmt vann. Sett på damptuten igjen, og sørg for at den festes skikkelig. Tørk av utsiden med en våt klut. Hold den våte kluten helt inntil tuppen av tuten og åpne dampventilen (merk! Dampen er varm!). La dampen strømme ut i kluten i 1-2 sekunder og lukk deretter ventilen. All overflødig melk vil nå være forsvunnet. 5

6 Rengjøre dryppbrettet Overflytsristen og ristbasen kan rengjøres ved å ta dem av og tørke dem med en fuktig klut. Advarsel! Ikke forsøk å ta fra hverandre maskinens hovedbase. Fjerne kalk fra kaffemaskinen Du må fjerne kalk fra espressomaskinen regelmessig. Frekvensen avhenger av vannets hardhet og hvor ofte du bruker maskinen. Før du fjerner kalk må du skru av silen på bryggehodet. 1. Fjern alle kalk- og kafferester på silen og bryggehodet. 2. Ta av tuten. 3. Løs opp to spiseskjeer sitronsyre i 2 dl varmt vann og hell det i beholderen. Plasser en beholder under bryggehodet og en annen under damptuten. Ikke bruk filterholderen under fjerning av kalk. 4. Åpne dampventilen og skru på maskinen. La blandingen renne gjennom espressoutløpet og damptuten. 5. Etter en omgang skrur du av maskinen og lar den kjøle seg ned. 6. Gjenta prosessen igjen. La to beholdere renne gjennom systemet. Skru av maskinen. La maskinen kjøle seg ned. Sett inn silen og bryggehodet igjen og sett på tuten på damptuten. Problemer ved laging av espresso eller cappuccino Kontroller først om maskinen er satt på ON og kontakten står i vegguttaket. 1. Espresso lekker fra filterholderen. Årsaker: - Filterholderen er ikke satt i riktig. - Filterholderen er ikke skjøvet til Lock-posisjon. - Den indre pakningen er skitten og må rengjøres. - Pakningen er ikke lenger elastisk og må byttes ut. - Kaffepulver er ikke tørket av kanten på filterholderen. 2. Espresso kommer ikke ut. Årsaker: - Ikke vann i vannbeholderen. - Ikke kaffe i filterholderen. - Filteret er tett fordi kaffegruten er for fin eller presset sammen for hardt. 3. Det kommer ikke damp ut av damptuten. Årsaker: - Ikke vann eller ikke nok vann i vannbeholderen. - Damptuten er blokkert. 4. Ikke nok skum når du skummer melken. Årsaker: - Damptuten berører bunnen av muggen. - Toppåpningen av damptuten er senket i melk. - Damptuten er blokkert. 6

7 Lage kaffe Før du lager den første kannen med nytraktet kaffe, anbefales det at du kjører trakteren to ganger med bare vann. Dette vil fjerne eventuelt støv som kan ha festet seg under transport. Sørg for at vannbeholderen er tom. Fjern bruksanvisningen dersom denne ligger i vannbeholderen. Lokket på glasskaraffelen må festes riktig under bryggeprosessen. Sørg for at svingfilteret er helt lukket under bryggeprosessen. Skyv til filteret berører siden på kaffemaskinen og låses på plass med et klikk. Advarsel! Dersom ikke filteret er riktig festet, vil ikke sikkerhetsventilen fungere. Dette kan føre til overflyt av varmt vann eller varm kaffe. Sikkerhetsmekanismen er åpnet når glasskaraffelen står på plass. Sørg derfor for at denne er på plass når du skal lage kaffe. Legge i kaffepulver 1. Sving ut svingfilteret og sett inn et papirfilter. Vi anbefaler at du bruker et 1x4- filter. Når du setter inn et papirfilter må du sørge for at sømmen peker nedover. Bruk hendene til å forme filteret etter filterholderen. 2. Ha kaffepulver i filterholderen. Vi anbefaler at du bruker en måleskje kaffepulver til hver kopp kaffe. Filteret skal ikke fylles mer enn ¾. Etter at du har brukt kaffemaskinen flere ganger, kan du justere mengden etter din egen smak. Vi anbefaler ikke at du bruker pulver som er så pulverisert at det nesten er støv, da dette vil gjøre at ikke vannet går gjennom pulveret. 3. Steng svingfilteret og sørg for at det er helt lukket. Merk: Sørg for at filterpapiret ikke bretter seg når du stenger svingfilteret. Hvis ikke kan vannet renne mellom papiret og filterholderen og lage veldig svak kaffe. Fylle vannbeholderen 1. Åpne lokket på vannbeholderen. Hell i ønsket mengde vann. Den ferdige kaffen vil alltid være litt mindre enn mengden vann du heller på. Dette er fordi noe av vannet absorberes av kaffepulveret. Ha i litt mer vann slik at du får ønsket antall kopper. 2. Plasser glasskaraffelen med lokk i posisjon på varmeplaten. 3. Skru på maskinen ved å bruke CAFFE On/off -knappen. Varsellampen lyser og indikerer at bryggeprosessen har begynt. 4. Det grønne lyset indikerer at kaffen kan holdes varm i to timer. Etter to timer skrus det av automatisk. Advarsel! Fyll aldri beholderen over MAX-merket. 7

8 Steaming uten å lage espresso Merk! Sørg for at kaffemaskinen er nedkjølt og at trykket i beholderen er sluppet ut. 1. Sett inn dampoppbyggingspluggen i filterholderen. 2. Fyll vannbeholderen med kaldt vann. Advarsel! Dersom du kun ønsker damp, må du ikke fylle karaffelen over merket for 2 kopper. Denne mengden vil alltid holde til å produsere nok damp til å lage skum. 3. Ha klar muggen med melk. 4. Plasser glasskaraffelen med lokk under filterholderen og skru på maskinen (on). 5. Åpne damputløsningsventilen rett etter at du har skrudd på maskinen. Stå klar med muggen med melk. Advarsel! Ikke la maskinen stå uten tilsyn når denne prosessen pågår. Det tar omtrent sekunder fra du har skrudd på maskinen til dampen kommer ut av damptuten. Gå videre med trinn 4 under Lage cappuccino. 6. Når all dampen er sluppet ut, lukker du damputløsningsventilen og skru av maskinen. Advarsel! Dersom du ikke trenger alt vannet til damp, gjør du følgende: Skru av kaffemaskinen, og slipp dampen ut i en annen beholder. Ikke lukk ventilen før all damp er ute eller maskinen er skrudd av (off). Merk! Ikke senk toppen av damptuten i melk eller skum. Rengjøring - Kople alltid fra maskinen før rengjøring. Rengjør filterkurven, karaffelen og lokket i varmt vann med mild såpe. - Ikke bruk slipende rengjøringsmidler. - Ikke senk maskinen i vann. Tørk av med en myk, fuktig klut for rengjøring. Ikke bruk en klut til å rengjøre på innsiden av vanntanken, da dette kan legge igjen lo på innsiden. Skyll bare tanken innimellom. Fjerne kalk fra kaffemaskinen Kaffemaskinen må rengjøres for kalk regelmessig. Frekvensen avhenger av vannets hardhet og hvor ofte du bruker kaffemaskinen. Tegn på at du må utføre en kalkfjerning på kaffemaskinen kan være: - maskinen lager mer lyd under tilbereding - det tar lengre tid å lage kaffe 8

9 Fjern kalk som følger ved regelmessig bruk: - ved mykt vann en gang i året - ved middels hardt vann hvert kvartal - ved hardt vann en gang i måneden Dersom du er i tvil om vannkvaliteten der du bor, kan du ringe ditt lokale vannverk. Bruk sitronsyre og vann, to spiseskjeer til 5 dl vann og ha det i beholderen. Kjør dette 2 eller tre ganger som om du lager kaffe, men ikke bruk kaffepulver. La den varme oppløsningen kjøle seg ned før du kjører den i beholderen igjen. Gjør deretter det samme med rent vann to ganger. Maskinen er bare til hjemmebruk! Advarsel! For å forhindre brann eller elektrisk støt, må du ikke ta fra hverandre hovedbasen. Det er ingen deler du kan reparere på innsiden. Alle reparasjoner skal utføres av kvalifiserte fagpersoner. Tekniske data Nominell spenning: 230V ~ 50 Hz Strøm espresso: 800 W Strøm kaffemaskin: 700 W Dersom det er noe galt med maskinen må den repareres av kvalifiserte fagpersoner. Alt miljøfarlig avfall skal kastes i spesialavfallskasser! 9

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Symboler som brukes i disse instruksjonene De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet. Forsiktig!

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETINFORMASJON

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETINFORMASJON NO Les denne bruksanvisningen nøye før apparatet blir installert og tas i bruk. Kun på denne måten kan man oppnå optimale resulteter og maksimal sikkerhet BESKRIVELSE AV APPARATET (se figur på s. 3) De

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Sikkerhet. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet.

Sikkerhet. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet. Innledning Takk for at du valgte vår kaffemaskin. Vi håper du får mye moro med dette nye apparatet. Bruk et par minutter til å lese denne bruksanvisningen. Man unngår på denne måten å la farlige situasjoner

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET N Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET Disse ordene

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

SIKKERHETSANVISNINGER BESKRIVELSE AV APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHETSANVISNINGER BESKRIVELSE AV APPARATET TEKNISKE DATA Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET Disse ordene

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKINE

Bruksanvisning KAFFEMASKINE Bruksanvisning KAFFEMASKINE NO 700.403.185 C COFFEE BREWING MACHINES 2000 Mnd2-021 Mnd2-021 TH20-021 TH20-021 Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter.

Detaljer

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt!

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Iskremmaskin Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Advarsel! - Strøm kan føre til skader som følge av elektrisk støt. Vær alltid forsiktig med ledningen,

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Bruksanvisning Avfuktingsapparat Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Før første bruk Les og følg alle anvisningene, selv om du føler du er kjent med produktet. Oppbevar bruksanvisningen for

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Clatronic kaffe/espressoautomat

Clatronic kaffe/espressoautomat Clatronic kaffe/espressoautomat Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Symboler som brukes i disse instruksjonene De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet. Forsiktig!

Detaljer

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Detaljer

Smoothies-maskin. Viktige sikkerhetsanvisninger. Viktig! Introduksjon

Smoothies-maskin. Viktige sikkerhetsanvisninger. Viktig! Introduksjon Smoothies-maskin Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater, er det viktig å følge sikkerhetsanvisningene. 1. Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. 2. Ikke berør deler i bevegelse.

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7860

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7860 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HD7860 1 NORSK Innledning Gratulerer med kjøpet og velkommen

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

Clatronic kaffe/espressomaskin

Clatronic kaffe/espressomaskin Clatronic kaffe/espressomaskin Viktig informasjon - Les instruksjonene nøye før bruk. - Før du kopler maskinen til strømkilden må du sørge for at spenningen oppgitt på undersiden av maskinen korresponderer

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLERING SIKKERHETSADVARSLER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLERING SIKKERHETSADVARSLER N Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren på

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

Beskrivelse. Tekniske egenskaper. Strømforbruk: Kapasitet vannbeholder: Ledningens lengde:

Beskrivelse. Tekniske egenskaper. Strømforbruk: Kapasitet vannbeholder: Ledningens lengde: Beskrivelse av apparatet (side 3 - A ) A1. Hylle for kopper A2. Kobling melkebeholder/vannuttak A3. Hovedbryter ON/OFF A4. Tilkobling av strømledning A5. Uttak kjele/trakteenhet A6. Posisjon vannbeholder

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Mivita. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Mivita. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Mivita Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: Serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL. ADVARSEL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT

BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL. ADVARSEL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT DALLA CORTE S.r.l Via Broglio, 24 20158 Milano Italy N.F. ANNO

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Massasjestol med fjernkontroll

Massasjestol med fjernkontroll Massasjestol med fjernkontroll Les bruksanvisningen nøye før bruk, og ta vare på den til senere bruk. Oversikt over deler (se side 3 i den originale bruksanvisningen) Framside: Head pad hodepute Armrest

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Hårtrimmersett Bruksanvisning

Hårtrimmersett Bruksanvisning Hårtrimmersett Bruksanvisning Moreda hårtrimmersett 3 ulike trimmehoder med diamantslipte blader: - Standard - Ekstra smal - Ekstra vid - Trådløs oppladbar maskin - Turbomotor - Lys ved opplading - 5 posisjoner

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7835 A 1 B S R Q P CD E F G H O N M J K L I 42 Norsk Innholdsfortegnelse Innledning 42 Generell beskrivelse 43 Viktig 43 Første gangs

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

COFFEE MAKER FILTER- KAFFEEMASCHINE KM 6280 KM 6280 W

COFFEE MAKER FILTER- KAFFEEMASCHINE KM 6280 KM 6280 W COFFEE MAKER FILTER- KAFFEEMASCHINE KM 6280 KM 6280 W NO A B C D E F G H I J K 3 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstrukser

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Essence. Bruksanvisning

Essence. Bruksanvisning Essence Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhet 2 1.1 Sikkerhetsrisikoer 2 1.2 Sikkerhet og advarsler 2 1.3 og direktiver 2 2 Beskrivelse av automaten 3 2.1 Generelt 3 2.2 Maskinens innside og

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

RENGJØRINGS- MANUAL CHAQWA BEAN-TO-CUP CINO GRANDE. Kundeservice : Teknisk Service: RENGJØRINGSFOLDER

RENGJØRINGS- MANUAL CHAQWA BEAN-TO-CUP CINO GRANDE. Kundeservice : Teknisk Service: RENGJØRINGSFOLDER RENGJØRINGS- MANUAL CHAQWA BEAN-TO-CUP CINO GRANDE RENGJØRINGSFOLDER HVORDAN SKAL RENGJØRINGMANUALEN BRUKES? Rengjøringsmanualen er til for å hjelpe med det obligatoriske vedlikeholdet av CHAQWA Bean-to-cup.

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Matic / THa. Operating instructions COFFEE BREWER. Mode d emploi MACHINE À CAFÉ. Gebrauchsanleitung KAFFEEBRÜHMASCHINE

Matic / THa. Operating instructions COFFEE BREWER. Mode d emploi MACHINE À CAFÉ. Gebrauchsanleitung KAFFEEBRÜHMASCHINE Operating instructions COFFEE BREWER Mode d emploi MACHINE À CAFÉ Gebrauchsanleitung KAFFEEBRÜHMASCHINE Gebruiksaanwijzing KOFFIEZETAPPARAAT Bruksanvisning KAFFEBRYGGARE Bruksanvisning KAFFEMASKIN GB FR

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon... 4 Oversikt over maskinen... 7 Betjeningspanel og display... 8 Pakke ut og sette opp maskinen... 10 Forberede maskinen...

Sikkerhetsinformasjon... 4 Oversikt over maskinen... 7 Betjeningspanel og display... 8 Pakke ut og sette opp maskinen... 10 Forberede maskinen... INNHOLD Sikkerhetsinformasjon...................................... 4 Oversikt over maskinen..................................... 7 Betjeningspanel og display.................................. 8 Pakke

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning Ionisk hårføner IT 014071 Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen for å bli bedre kjent med produktet og bruken av det. Oppbevar bruksanvisningen for senere referanse. Les sikkerhetsanvisningene! Sikkerhetsanvisningene

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC 220-240V 50/60Hz 500W 7 2 3 1 6 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 1. Hastighetsvelger 2. Motorhus 3. Låseknapp 4. Stativ

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

ORIGINAL LINE M BRUKERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Maskiner med manuell vannfylling UM_NO Part No.: 1764087_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Generell

Detaljer

NO Bruksanvisning TIMER

NO Bruksanvisning TIMER NO Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene nøye! Sikkerhetsinstrukser Påse at strømtilførselen i huset ditt samsvarer med informasjonen på merkeskiltet

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

ORIGINAL LINE A BRUKERMANUAL

ORIGINAL LINE A BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Maskiner med automatisk vannfylling UM_NO Part No.: 1764080_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Generell

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

BRUKSANVISNING (Touchscreen)

BRUKSANVISNING (Touchscreen) BRUKSANVISNING (Touchscreen) U_NO Din forhandler Rev. 111003 1. INNHOLDSFORTEGNELSE. CQube Touchscreen 1. Innholdsfortegnelse side 2 2. Generelt / Beskrivelse: 3 3. Driftsmodus 4 4. Energisparemodus 5

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EC 2000. B http://no.yourpdfguides.com/dref/3389799

Din bruksanvisning DELONGHI EC 2000. B http://no.yourpdfguides.com/dref/3389799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Takk for at du valgte vår isbitmaskin Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk produktet for å forsikre deg om korrekt bruk. Etter du har lest den,

Detaljer

Bruksanvisning aggregat

Bruksanvisning aggregat Bruksanvisning aggregat Introduksjon Gratulerer med det nye strømaggregatet ditt! Denne bruksanvisningen vil gi deg en god forklaring på bruk og vedlikehold av aggregatet. Dersom du har spørsmål om produktet,

Detaljer