Folke- og boligtelling 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folke- og boligtelling 2001"

Transkript

1 Folke- og boligtelling Stokke Tabell. Folkemengde ved folketellingene Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug des feb des apr des nov des nov des des nov des nov des nov des nov des nov des Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen. januar Folkemengden fra 769 til 960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.. Tabell 2. Folkemengde, etter kjønn, samlivsform og alder. 3. november 200 Menn Kvinner Alder I par I par Gifte Ikke i par Samboende Gifte Ikke i par Samboende og over og over og over og over Inkluderer registrerte partnere. Statistisk sentralbyrå 29

2 0720 Stokke Folke- og boligtelling 200 Tabell 3. Folkemengde, etter kjønn, alder og husholdningstype. 3. november 200 Husholdningstype Under 6 Menn og over Under 6 Kvinner og over Privathusholdninger Enfamiliehusholdninger Aleneboende Par uten hjemmeboende barn Par med små barn (yngste barn 0-5 ) Par med store barn (yngste barn 6-7 ) Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 ) Mor/far med store barn (yngste barn 6-7 ) Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 8 og over) Flerfamiliehusholdninger Flerfamiliehusholdninger uten barn Flerfamiliehusholdninger med barn Andre husholdninger Statistisk sentralbyrå

3 Folke- og boligtelling Stokke Tabell 4. Personer 6-74 med bosted i kommunen, etter sysselsetting, kjønn og høyeste fullførte utdanning. 29. oktober-4. november 200. og prosent Sysselsatte Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner ,5 76,7 68,4 Grunnskolenivå ,5 55,2 44,3 7-ig folkeskole ,8 28,4 2,8 Ungdomsskole ,3 66,3 57,8 Annet ,4 65,9 50,9 Videregående-skole-nivå ,2 80, 70, Allmenne fag ,4 73,7 67,0 Humanistiske og estetiske fag ,9 70,8 65,2 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk ,0 00,0 - Samfunnsfag og juridiske fag ,0 00,0 - Økonomiske og administrative fag ,7 82,0 72,7 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag ,0 8,9 74,6 Helse-, sosial- og idrettsfag ,7 69,0 70,9 Primærnæringsfag ,9 87, 7,4 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag ,2 77,2 74, Uoppgitt fagfelt ,3-42,9 Universitets- og høgskolenivå, kort ,0 88,5 85,8 Humanistiske og estetiske fag ,2 7, 76,9 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk , 90,5 86,9 Samfunnsfag og juridiske fag , 60,0 88,5 Økonomiske og administrative fag , 95,7 90, Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag ,3 92,3 85,2 Helse-, sosial- og idrettsfag ,9 9,4 87,3 Primærnæringsfag ,0 00,0 00,0 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag ,6 8,8 00,0 Uoppgitt fagfelt ,4 50,0 - Universitets- og høgskolenivå, lang ,8 84,8 93,5 Humanistiske og estetiske fag ,0 86,4 00,0 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk ,0 62,5 57, Samfunnsfag og juridiske fag ,0 87,5 00,0 Økonomiske og administrative fag ,0 00,0 - Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag ,2 89, 00,0 Helse-, sosial- og idrettsfag ,9 88,0 00,0 Primærnæringsfag ,0 8,8 00,0 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag ,5 62,5 - Uoppgitt fagfelt Uoppgitt eller ingen fullført utdanning ,3 34,4 30,0 Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. 2 Universitets- og høgskolenivå, kort, omfatter høyere utdanning t.o.m Universitets- og høgskolenivå, lang, omfatter høyere utdanninger på mer enn 4, samt forskerutdanning. Statistisk sentralbyrå 3

4 0720 Stokke Folke- og boligtelling 200 Tabell 5. Personer 6-74 med bosted i kommunen, etter aktivitetsstatus, alder, kjønn, husholdningstype og utdanningsnivå. 29. oktober-4. november 200 I arbeidsstyrken Sysselsatte Arbeidsledige Under utdanning Utenfor arbeidsstyrken Pensjonister Andre Andel sysselsatte ,5 Alder , , , , , , Kjønn og alder Menn , , , , , , , Kvinner , , , , , , ,2 Husholdningstype Privathusholdninger ,6 Enfamiliehusholdninger ,4 Aleneboende , Par uten hjemmeboende barn ,5 Par med små barn (yngste barn 0-5 ) ,8 Par med store barn (yngste barn 6-7 ) ,5 Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 ) ,9 Mor/far med store barn (yngste barn 6-7 ) ,7 Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 8 og over) ,7 Flerfamiliehusholdninger ,7 Flerfamiliehusholdninger uten barn ,5 Flerfamiliehusholdninger med barn ,7 Andre husholdninger ,0 Utdanningsnivå Grunnskolenivå ,5 Videregående-skole-nivå ,2 Universitets- og høgskolenivå ,2 Uoppgitt eller ingen fullført utdanning ,5 Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. 32 Statistisk sentralbyrå

5 Folke- og boligtelling Stokke Tabell 6. Sysselsatte 6-74 med bosted i kommunen, etter kjønn, alder, næring, yrkesstatus, avtalt/vanlig arbeidstid per uke, sektor og antall sysselsatte i bedriften. 29. oktober-4. november 200 Menn Kvinner Andel av sysselsatte ,0 Næring 0-05 Jordbruk, skogbruk og fiske ,4 Utvinning av råolje og naturgass ,8 0, 2-37 Industri og bergverksdrift , Kraft- og vannforsyning ,7 45 Bygge- og anleggsvirksomhet , Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet , Transport og kommunikasjon , Finansiell tjenesteyting , Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift ,0 75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring ,9 80 Undervisning ,4 85 Helse- og sosialtjenester , Andre sosiale og personlige tjenester ,8 Uoppgitt ,6 Yrkesstatus Lønnstakere ,4 Selvstendig næringsdrivende ,6 Avtalt/vanlig arbeidstid per uke , , 30 og mer ,4 Sektor Statlig forvaltning ,9 Kommunal og fylkeskommunal forvaltning ,8 Privat sektor og offentlige foretak ,3 sysselsatte i bedriften , , , , , , ,9 Uoppgitt ,6 Statistisk sentralbyrå 33

6 0720 Stokke Folke- og boligtelling 200 Tabell 7. Sysselsatte 6-74 med arbeidssted i kommunen, etter kjønn, alder, næring, yrkesstatus, avtalt/vanlig arbeidstid per uke, sektor og antall sysselsatte i bedriften. 29. oktober-4. november 200 Menn Kvinner Andel av sysselsatte ,0 Næring 0-05 Jordbruk, skogbruk og fiske ,9 Utvinning av råolje og naturgass , 2-37 Industri og bergverksdrift , Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet , Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet , Transport og kommunikasjon , Finansiell tjenesteyting , Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift ,7 75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring ,0 80 Undervisning ,8 85 Helse- og sosialtjenester , Andre sosiale og personlige tjenester ,9 Uoppgitt ,8 Yrkesstatus Lønnstakere ,9 Selvstendig næringsdrivende , Avtalt/vanlig arbeidstid per uke , ,2 30 og mer ,3 Sektor Statlig forvaltning ,5 Kommunal og fylkeskommunal forvaltning ,5 Privat sektor og offentlige foretak ,0 sysselsatte i bedriften , , , , , , Uoppgitt ,3 34 Statistisk sentralbyrå

7 Folke- og boligtelling Stokke Tabell 8. Sysselsatte 6-74 med bosted/arbeidssted i kommunen, etter kjønn og næring. 29. oktober- 4. november 200. og prosent Næring Sysselsatte med bosted i kommunen Menn Kvinner Andel av sysselsatte Sysselsatte med arbeidssted i kommunen Menn Kvinner Andel av sysselsatte , , Jordbruk, skogbruk og fiske , , Jordbruk og skogbruk , ,9 05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett Utvinning av råolje og naturgass , , 2-37 Industri og bergverksdrift , ,8 0, 2-4 Bergverksdrift , , 5-6 Mat og nytelsesmidler , ,4 7-9 Tekstil, klær og sko , ,3 20 Trevarer , ,6 2 Treforedling , ,6 22 Forlag og grafisk industri , , Oljeraffinering, kjemisk, gummi og plast , , 26 Mineralprodukter , Metaller og metallvarer , ,6 29 Maskiner o.l , , Elektro og optikk , , Transportmidler ,8-0, Møbler og annen industri , , Kraft- og vannforsyning , Bygge- og anleggsvirksomhet , , Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet , ,7 50 Motorkjøretøytjenester , ,8 5 Agentur- og engroshandel , , 52 Detaljhandel og reparasjon av varer , ,5 55 Hotell- og restaurantvirksomhet , , Transport og kommunikasjon , ,5 60 Landtransport og rørtransport , ,5 6 Sjøtransport , ,3 62 Lufttransport , Tjenester tilknyttet transport , ,2 64 Post og telekommunikasjoner , , Finansiell tjenesteyting , , Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift , ,7 70 Eiendomsdrift , ,7 7 Utleievirksomhet , ,6 72 Databehandlingsvirksomhet , ,2 73 Forskning og utviklingsarbeid , Annen forretningsmessig tjenesteyting , , Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting , ,4 75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring , ,0 80 Undervisning , ,8 85 Helse- og sosialtjenester , ,7 9 Interesseorganisasjoner , ,6 92 Kulturell tjenesteyting og sport , ,9 90, 93, 95, 99 Annen tjenesteyting , ,4 Uoppgitt , ,8 Statistisk sentralbyrå 35

8 0720 Stokke Folke- og boligtelling 200 Tabell 9. Sysselsatte 6-74 med bosted i kommunen, etter kjønn, arbeidstid og arbeidssted. Utpendlere. 29. oktober-4. november Menn Kvinner 30 og mer og mer og mer Arbeidssted i bostedsfylket I bostedskommunen Tønsberg Sandefjord Nøtterøy Andebu Andre kommuner i fylket Arbeidssted utenfor bostedsfylket Oslo Bærum Andre kommuner utenfor fylket Tabell 0. Sysselsatte 6-74 med arbeidssted i kommunen, etter kjønn, arbeidstid og bosted. Innpendlere. 29. oktober-4. november Menn Kvinner 30 og mer og mer og mer Bor i arbeidsstedsfylket I arbeidsstedskommunen Tønsberg Sandefjord Nøtterøy Andebu Andre kommuner i fylket Bor utenfor arbeidsstedsfylket Skien Andre kommuner utenfor fylket Statistisk sentralbyrå

9 Folke- og boligtelling Stokke Tabell. Sysselsatte 6-74, etter pendlerstatus, næring og utdanningsnivå. 29. oktober-4. november 200. Med bosted i kommunen i alt Utpendlere Med bosted og arbeidssted i kommunen Innpendlere Med arbeidssted i kommunen i alt, antall , prosent... 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Næring 0-05 Jordbruk, skogbruk og fiske... 4,4, 0,7 3,4 6, Utvinning av råolje og naturgass, industri og bergverksdrift... 6, 8,0 2,5 30,6 2, Bygge- og anleggsvirksomhet, kraft- og vannforsyning... 8, 8,6 7,0 0,0 8, Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet. 7,9 20, 3,7 7,6 5, Transport og kommunikasjon... 7,3 7,7 6,4 4,7 5, Finansiell og forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift... 9,5 2,6 3,4 6,8 5, Offentlig administrasjon og forsvar, helse- og sosialtjenester, undervisning m.m ,2 3,7 44,8 26,6 35,4 Uoppgitt... 0,6 0,,5 0,2 0,8 Utdanningsnivå Grunnskolenivå...,3 9,7 4,4 0,9 2,6 Videregående-skole-nivå... 63,9 63,5 64,8 64,6 64,7 Universitets- og høgskolenivå... 23,9 25,9 20, 23,5 2,9 Uoppgitt eller ingen fullført utdanning... 0,8 0,9 0,6,0 0,8 Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. Tabell 2. Elever og studenter 6-74 med bosted i kommunen, etter sysselsetting, kjønn, alder, skoleslag, elever/studenter og skolekommune. 29. oktober-4. november 200. og prosent Sysselsatte Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner ,6 54,5 63, Alder ,9 42,2 47, ,5 70,7 73, ,2 56,4 77, ,0 70,0 55,2 35 og over ,7 67,6 70,8 Skoleslag Videregående skoler og folkehøgskoler ,3 43,4 52,2 Høgskoler ,4 79,2 77,9 Universiteter ,8 66,0 78, Elever/studenter og skolekommune Elever ,3 43,4 52,2 I bostedskommunen ,0 40,0 40,0 I annen kommune i bostedsfylket ,2 42,4 52,9 I annen kommune utenfor bostedsfylket ,8 6,5 53,3 Studenter ,4 73,8 78,0 I bostedskommunen Oslo ,3 82, 84, 0704 Tønsberg ,6 75,0 68,2 070 Horten ,6 64,0 75,0 20 Bergen ,8 57, 76,5 I annen kommune ,3 74,4 79,3 Statistisk sentralbyrå 37

10 0720 Stokke Folke- og boligtelling 200 Tabell 3. Personer 6-74 sysselsatt minst 00 i et med bosted i kommunen, etter arbeidstid i et, alder, kjønn, husholdningstype og utdanningsnivå og prosent Arbeidstid i et 300 og mer og mer ,0 00,0 00,0 00,0 Alder ,3 0,6 3,6 0, ,6 4,3 3,0 6, ,2 30,8 37,7 35, ,5 25,0 33,7 42, , 4,3,5 4, ,2 5,0 0,5 0,6 Kjønn og alder Menn ,3 35, 35,6 63, ,2 6,8 2,6 0, ,2 5,6 6,4 3, , 9,7 2,7 23, ,6 5,6 9,2 25, ,7 4,2 4,2 9, ,5 3,3 0,5 0,6 Kvinner ,7 64,9 64,4 36, ,2 3,9,0 0, ,4 8,7 6,6 2, , 2,2 25,0 2, ,9 9,5 24,5 6, ,5 0,0 7,3 5, ,7,7 - - Husholdningstype Privathusholdninger ,0 00,0 00,0 99,9 Enfamiliehusholdninger ,3 94,0 96,9 95,6 Aleneboende ,5 0,3 3,7 2,6 Par uten hjemmeboende barn ,4 9,3 6,0 20,2 Par med små barn (yngste barn 0-5 ) ,3 6,2 20,7 7,2 Par med store barn (yngste barn 6-7 ) ,8 2,2 25,5 24, Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 ) ,8,0,0 0,4 Mor/far med store barn (yngste barn 6-7 ) , 4,2 4,3 3, Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 8 og over) ,3 2,8 5,6 7,9 Flerfamiliehusholdninger ,7 6,0 3, 4,3 Flerfamiliehusholdninger uten barn ,5 3,5 2, 2,6 Flerfamiliehusholdninger med barn ,2 2,5,0,7 Andre husholdninger , Utdanningsnivå Grunnskolenivå ,9 4,8 2,2 9,4 Videregående-skole-nivå ,8 63,8 6,8 64, Universitets- og høgskolenivå ,9 20,6 24,3 26,2 Uoppgitt eller ingen fullført utdanning ,4 0,8,7 0,3 Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. 38 Statistisk sentralbyrå

11 Folke- og boligtelling Stokke Tabell 4. Personer 6-74 sysselsatt minst 00 i et med bosted i kommunen, etter arbeidstid i et, næring, yrkesstatus og sektor og prosent Arbeidstid i et 300 og mer og mer ,0 00,0 00,0 00,0 Næring 0-05 Jordbruk, skogbruk og fiske ,0 6,3 2,6 4,8 Utvinning av råolje og naturgass , 0, -,2 0, 2-37 Industri og bergverksdrift ,4,6 3,2 7, 40-4 Kraft- og vannforsyning ,4 - -,0 45 Bygge- og anleggsvirksomhet ,4 4,4 4,7 9, Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet , 20,3 5,8 5, Transport og kommunikasjon ,9 5,4 6,4 8, Finansiell tjenesteyting ,5, 0,9, Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift ,5 7,3 9,7 6,8 75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring , 5,3 6, 7,2 80 Undervisning ,3 0,2 0,7 7,9 85 Helse- og sosialtjenester ,7 22,5 27,4 6, Andre sosiale og personlige tjenester ,5 4, 2, 2,5 Uoppgitt ,,5 0,5 0,6 Yrkesstatus Lønnstakere ,0 9,7 97, 9, Selvstendig næringsdrivende ,3 2,9 8,9 Sektor Statlig forvaltning ,8 2,9 2,8 5,3 Kommunal og fylkeskommunal forvaltning ,9 29, 35,7 23,0 Privat sektor og offentlige foretak ,3 68,0 6,5 7,7 Statistisk sentralbyrå 39

12 0720 Stokke Folke- og boligtelling 200 Tabell 5. Boliger, bosatte og rom, etter bygningstype. 980, 990 og 200. og prosent Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig Bygningstype Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegd eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning Boliger i alt Bosatte i alt Bosatte per bolig ,9 3, 2,6 2,4 2,2 2, ,6 2,7 2,4 2,,3, ,4 2,5 2,2 2,,5,9 Rom per bolig ,2 4,5 3,4 3,0 2,9 2, ,3 4,6 3,5 3,4 2, 4, ,5 4,7 3,8 3,6 2,8 3,0 Bosatte per rom ,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0, ,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0, ,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 Boliger i alt ,0 75,5 8,6 6,0 0,5, ,0 76,4 2,6 6,2 3,2, ,0 79,2 0,7 4,7 3,4 2,0 Bosatte i alt ,0 8,0 7,8 4,9 0,3, ,0 8,,7 4,9,6 0, ,0 82,8 9,5 4, 2,2,6 I sumtallene er inkludert 99 boliger med uoppgitt bygningstype og 35 bosatte i boliger med uoppgitt bygningstype. 40 Statistisk sentralbyrå

13 Folke- og boligtelling Stokke Tabell 6. Boliger, etter bygningstype og antall rom. Bosatte i alt og per bolig, etter antall rom. 3. november 200. og prosent Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig Boliger Bygningstype Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegd eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning Bosatte Per bolig , , ,4 rom. Kjøkken rom ,5 Med eget kjøkken ,5 Uten eget kjøkken ,7 2 rom ,5 Med eget kjøkken ,5 Uten eget kjøkken ,8 3 rom ,8 4 rom ,4 5 rom ,7 6 rom ,9 7 rom ,2 8 rom eller flere , ,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0. rom. Kjøkken rom... 3,7 2, 5,4 7,4 7,4 26,6 2,3. Med eget kjøkken... 3,3,8 5,4 7,4 6,7 20,3 2,0. Uten eget kjøkken... 0,4 0, ,7 6,3 0,3. 2 rom... 0,5 8, 5,5 24,2 27,5 7,7 6,4. Med eget kjøkken... 0,3 7,9 5,5 23,2 27,5 7,7 6,2. Uten eget kjøkken... 0,2 0,2 -, - - 0,2. 3 rom... 5,5 3,5 20,4 23,2 3,2 22,8,8. 4 rom... 20,5 20,7 25, 8,4 0,9,4 20,. 5 rom... 24,7 26,7 2, 7,4 9,4 8,9 27,7. 6 rom... 4,0 6, 8,9 2,6 0,7 8,9 6,6. 7 rom... 6,9 8, 2,6 3,2 2,2-9,. 8 rom eller flere... 4, 4,7,2 3,7 0,7 3,8 6,0. rom på 6 m 2 eller mer. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikke inkludert. 2 Boliger i alt inkluderer 99 boliger med uoppgitt bygningstype. Tabell 7. Boliger, etter antall rom og antall bosatte. 3. november 200. og prosent bosatte rom rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom 6 rom eller flere bosatt bosatte bosatte bosatte bosatte bosatte eller flere ,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 bosatt... 3,9 77,2 73,2 47,4 26,8 9,6 4,7 2 bosatte... 28,2 9,4 6,4 33,3 34,3 30,7 25, 3 bosatte... 5,4 5,4 4,0,3 8,5 9,7 7,5 4 bosatte... 6, 4,0 3,8 5,3 5,3 9,6 26,8 5 bosatte... 6,6,3,7,9 4,3 8,4 2,6 6 bosatte eller flere...,8 2,7,0 0,8 0,9 2, 3,3 rom på 6 m 2 eller mer. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikke inkludert. Statistisk sentralbyrå 4

14 0720 Stokke Folke- og boligtelling 200 Tabell 8. Boliger, etter eie-/leieform, bygningstype, bruksareal og husholdningstype. 3. november 200 Eies Selveier Gjennom alene borettslag eller eller gjennom aksjeselskap sameie Av privatperson Av boligselskap Leies Av kommunen Som tjenestebolig På andre vilk Bygningstype Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegd eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning Bruksareal Under 30 m m m m m m m m m 2 eller mer Husholdningstype Enfamiliehusholdninger Aleneboende Par uten hjemmeboende barn Par med små barn (yngste barn 0-5 ) Par med store barn (yngste barn 6-7 ) Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 ) Mor/far med store barn (yngste barn 6-7 ) Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 8 og over) Flerfamiliehusholdninger Flerfamiliehusholdninger uten barn Flerfamiliehusholdninger med barn Statistisk sentralbyrå

15 Folke- og boligtelling Stokke Tabell 9. Boliger, etter bygge, bygningstype, bruksareal, eie-/leieform og system for oppvarming. Bosatte i alt og per bolig. 3. november Bygge Bygningstype Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegd eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning Bruksareal Under 30 m m m m m m m m m 2 eller mer Eie-/leieform Eies i alt Selveier alene eller gjennom sameie Gjennom borettslag eller aksjeselskap Leies i alt Av privatperson Av boligselskap Av kommunen Som tjenestebolig På andre vilk System for oppvarming Ett system i alt Elektriske ovner/varmekabler e.l Radiatorer eller vannben varme i gulv Ovner for fast brensel Ovner for flytende brensel Et annet system for oppvarming To eller flere systemer i alt Elektriske ovner/varmekabler og ovner for fast brensel Elektriske ovner/varmekabler og ovner for flytende brensel Elektriske ovner/varmekabler og ovner for fast og flytende brensel Radiatorer eller vannben varme i gulv og ett eller flere andre systemer Andre kombinasjoner Bosatte Per bolig... 2,4 2,3 2,4 2,4 2, 2,3 2,3 2,4 2,6 2,5 inkluderer 65 boliger med uoppgitt bygge Statistisk sentralbyrå 43

16 0720 Stokke Folke- og boligtelling 200 Tabell 20. Boliger i alt og bosatte i ulike aldersgrupper, etter bygningstype, antall rom, bygge, sanitærutstyr, eie-/leieform, tilgjengelighet for rullestolbruker og antall bosatte. 3. november 200 Boliger i alt Bosatte Alder og over Bygningstype Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegd eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning rom. Kjøkken -2 rom Med eget kjøkken Uten eget kjøkken rom rom eller flere Bygge Sanitærutstyr Har både bad og WC Har enten bad eller WC Har verken bad eller WC Eie-/leieform Eies i alt Selveier alene eller gjennom sameie Gjennom borettslag eller aksjeselskap Leies i alt Av privatperson Av boligselskap Av kommunen Som tjenestebolig På andre vilk Tilgjengelighet for rullestolbruker Kan komme inn i boligen ved egen hjelp Kan ikke komme inn i boligen ved egen hjelp bosatte bosatt bosatte bosatte bosatte bosatte bosatte eller flere rom på 6 m 2 eller mer. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikke inkludert. 44 Statistisk sentralbyrå

17 Folke- og boligtelling Stokke Tabell 2. Privathusholdninger, etter husholdningstype, antall familier i husholdningen, eie-/leieform, antall rom, disponering av personbil og sysselsetting. Personer i privathusholdninger, etter husholdningstype. 3. november 200 Enpersonhusholdninger Flerpersonhusholdninger uten barn personer 3 personer eller flere Flerpersonhusholdninger med barn 0-7 barn 2 barn 3 barn eller flere Privathusholdninger i alt familier i husholdningen familie familier familier eller flere Eie-/leieform Eier i alt Selveier alene eller gjennom sameie Gjennom borettslag eller aksjeselskap Leier i alt Av privatperson Av boligselskap Av kommunen Som tjenestebolig På andre vilk rom. Kjøkken -2 rom Med eget kjøkken Uten eget kjøkken rom rom rom rom rom rom eller flere Disponering av personbil Ikke bil bil biler eller flere Sysselsetting Husholdninger uten sysselsatte Husholdninger med sysselsatt og mer Under Husholdninger med 2 sysselsatte Begge 30 og mer En 30 og mer Begge under Husholdninger med 3 sysselsatte Alle 30 og mer To 30 og mer En 30 og mer Alle under Husholdninger med 4 eller flere sysselsatte Personer i alt rom på 6 m 2 eller mer. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikke inkludert. Statistisk sentralbyrå 45

18 0720 Stokke Folke- og boligtelling 200 Tabell 22. Privathusholdninger, etter eie-/leieform og alder på eldste person i husholdningen. 990 og 200. og prosent Alder eldste person Eier Leier Under og over ,0 00,0 78,8 77, 2,2 22,9 Under ,0 00,0 47,5 2,2 52,5 78, ,0 00,0 69,5 62,8 30,5 37, ,0 00,0 88,2 80,8,8 9, ,0 00,0 84,7 86,2 5,3 3, ,0 00,0 7, 8,4 28,9 8,6 80 og over... 00,0 00,0 63,4 69,8 36,6 30,2 Tabell 23. Personer i privathusholdninger og privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse og husholdningstype. 3. november 200. og prosent Personer Privathusholdninger , ,0 Husholdningsstørrelse person , 279 3,9 2 personer , 29 28,2 3 personer ,0 68 5,4 4 personer , , 5 personer eller flere , ,5 Husholdningstype Enpersonhusholdninger , 279 3,9 Personens alder Under ,2 9 3, ,0 00 2, , 304 7, , , ,2 28 5,4 80 og over... 85,9 85 4,6 Flerpersonhusholdninger uten barn , ,9 Alder eldste person Under ,4 9 0, ,3 6, ,5 2, , , , ,4 80 og over... 64,7 77,9 Flerpersonhusholdninger med barn , ,2 Alder yngste barn , 593 4, , ,4 barn i husholdningen barn , 573 4,3 2 barn , 543 3,5 3 barn , ,2 4 barn eller flere , 48,2 I denne tabellen er barn (ugifte hjemmeboende) 8 og over holdt utenfor ved grupperingen av husholdninger etter type. Husholdninger som har barn bare i alderen 8 og over, er derfor regnet med i flerpersonhusholdninger uten barn. 46 Statistisk sentralbyrå

19 Folke- og boligtelling Stokke Tabell 24. Privathusholdninger, etter husholdningstype, alder på eldste person i husholdningen, bygningstype, bygge, eie-/leieform, antall etasjer/heis, tilgjengelighet for rullestolbruker, disponering av personbil og tilgang til fasiliteter. 3. november 200. Privathusholdninger med barn 0-7 Privathusholdninger uten barn 0-7 Under 25 Alder eldste person og over Privathusholdninger i alt, antall Privathusholdninger i alt... 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Bygningstype Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gdsdrift... 79,2 82,9 77,3 66,7 73, 82,0 78,2 67,6 Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig... 0,7 0,,0 5,,8 0,,7 5,3 Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer... 4,7 4,7 4,7 0,9 8,2 3,2 2,3 5,0 Blokk, leiegd eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer... 3,4,2 4,6 9,4 4,2 2,5 6,5 0,7 Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning... 2,0, 2,4 8,0 2,8 2,2,3,5 Bygge ,8 2,5 6, 0, 9,4 5,7 5,6 4, ,2 5,3 6,6 26,8 7,0 2,2 22, 24, ,0 72,2 67,3 63,0 63,5 72,0 62,3 6,8 Eie-/leieform Eier i alt... 77, 84,2 73,5 2,0 55,4 85,7 8,6 69,5 Selveier alene eller gjennom sameie 69,9 78,8 65,2 7,4 49,0 78,7 70,6 52,7 Gjennom borettslag eller aksjeselskap... 7,2 5,3 8,2 3,6 6,4 7,0 0,9 6,8 Leier... 22,9 5,8 26,5 79,0 44,6 4,3 8,4 30,5 etasjer i huset. Heis etasje... 39,9 3,6 44,2 27,5 29,9 49,4 5,4 48,5 2 etasjer... 53,8 64,0 48,5 54,3 60,4 46,4 40,8 40,8 3-4 etasjer... 5,6 4,4 6,2 5,9 9,0 3, 6,0 0,3 I hus med heis..., 0,,6-0,3 0,4 3,6 8,0 I hus uten heis... 4,5 4,3 4,6 5,9 8,7 2,7 2,3 2,3 5 etasjer eller flere... 0,7 0,, 2,2 0,7,,8 0,4 I hus med heis... 0, - 0,2,4 0, I hus uten heis... 0,6 0, 0,9 0,7 0,3,,8 0,4 Tilgjengelighet for rullestolbruker Kan komme inn i boligen ved egen hjelp... 8,0 7, 8,4 2,3 7,2 7, 8,2 3,3 Kan ikke komme inn i boligen ved egen hjelp... 82,0 82,9 8,6 87,7 82,8 82,9 8,8 68,7 Disponering av personbil Ikke bil... 9,6 7,7 25,9 68,8 23,3,5 34,0 66,8 bil... 46,4 45,4 46,9 29,0 55,0 46,5 55, 28,6 2 biler eller flere... 34,0 47,0 27,2 2,2 2,7 42,0 0,9 4,6 Tilgang til fasiliteter (andel av alle) Egen hage... 85,5 9,8 82,2 5,4 69, 9,9 86,2 73,7 Ikke egen hage, men felles hage med naboer... 9,0 6,0 0,5 29,7 7,5 5,7 7,8 2,2 Egen balkong, veranda eller terrasse.. 63,2 70,5 59,4 37,0 54,7 64,0 59,0 60,3 Egen garasje eller carport... 7,0 74,7 69, 3,9 50,5 80,7 78,7 59,5 Ikke egen garasje eller carport, men egen parkeringsplass... 22,2 2,6 22,6 48,6 40,3 5,7 2,7 7,9 Statistisk sentralbyrå 47

20 0720 Stokke Folke- og boligtelling 200 Tabell 25. Par og personer i par. Hovedtall. 3. november 200 Gifte Samboende Uten barn 2 Med barn 2 Uten barn 2 Med barn 2 Par i alt barn i familien Ingen barn barn barn barn barn barn eller flere Parets sysselsetting i uka 29. oktober-4. november Ingen sysselsatt En sysselsatt Mann Kvinne Begge sysselsatt Personer i par i alt Alder Under og over Utdanningsnivå Grunnskolenivå Videregående-skole-nivå Universitets- og høgskolenivå Uoppgitt eller ingen fullført utdanning Inkluderer registrerte partnere. 2 I denne tabellen er barn (ugifte hjemmeboende) 8 og over holdt utenfor ved grupperingen av par. Par som har barn bare i alderen 8 og over, er derfor regnet som par uten barn. 3 Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. Tabell 26. Barn 0-7, etter alder, familietype og mors/fars sysselsetting i uka 29. oktober-4. november 200 Alder Barn i alt Ektepar med barn Ingen voksen sysselsatt En voksen sysselsatt og mer Under Begge voksne sysselsatt Begge 30 og mer En 30 og mer Begge under Samboerpar med barn Ingen voksen sysselsatt En voksen sysselsatt og mer Under Begge voksne sysselsatt Begge 30 og mer En 30 og mer Begge under Mor/far med barn Ingen voksen sysselsatt En voksen sysselsatt og mer Under Uoppgitt familietype Barn 0-7 i alt er ikke det samme som personer 0-7 i alt. Se tekstdelen pkt Statistisk sentralbyrå

21 Folke- og boligtelling Stokke Tabell 27. Personer 67 og over i privathusholdninger, etter alder, antall personer i husholdningen, bygningstype, antall rom, bygge, eie-/leieform, antall etasjer/heis, tilgjengelighet for rullestolbruker og system for oppvarming. 3. november og over Bor alene Bor med andre Bor alene Bor med andre Bygningstype Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegd eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning rom. Kjøkken -2 rom Med eget kjøkken Uten eget kjøkken rom rom eller flere Bygge Eie-/leieform Eier Leier etasjer i huset. Heis etasje etasjer etasjer eller flere I hus med heis I hus uten heis Tilgjengelighet for rullestolbruker Kan komme inn i boligen ved egen hjelp Av dette: Kan nytte alle viktige rom Kan ikke komme inn i boligen ved egen hjelp Av dette: Kan nytte alle viktige rom System for oppvarming Ett system i alt Elektriske ovner/varmekabler e.l Radiatorer eller vannben varme i gulv Ovner for fast brensel Ovner for flytende brensel Et annet system for oppvarming To eller flere systemer i alt Elektriske ovner/varmekabler og ovner for fast brensel Elektriske ovner/varmekabler og ovner for flytende brensel Elektriske ovner/varmekabler og ovner for fast og flytende brensel Radiatorer eller vannben varme i gulv og en eller flere andre systemer Andre kombinasjoner rom på 6 m 2 eller mer. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikke inkludert. 2 Med viktige rom menes baderom, toalett, kjøkken, stue og minst ett soverom. Statistisk sentralbyrå 49

22 0720 Stokke Folke- og boligtelling 200 Tabell 28. Folkemengde, etter alder, bostedsstrøk og delområde/grunnkrets. 3. november Alder og over Bostedsstrøk Tettbygde strøk Stokke Vear Melsomvik Fossnes Storevar Sem Spredtbygde strøk Uoppgitt Delområde/grunnkrets 000 Melsom Vear Rakkevik Råstad Melsomvik Vadum Solnes Stokke Feen Stavnum Bredholt Rørkoll Bokemoa Jevnaker Holtan Sole Storevahr Skjee Stein Gjennestad Balsborge Skjelbred Horntvedt Vennerød Borgen Fossnes Kværne Tori Uoppgitt Statistisk sentralbyrå

23 Folke- og boligtelling Stokke Tabell 29. Sysselsatte 6-74 med bosted i kommunen, etter kjønn, næring, bostedsstrøk og delområde/grunnkrets. 29. oktober-4. november 200. Menn Kjønn Kvinner Primærnæringer (0-05) Sekundærnæringer (0-45) Næring Tjenestenæringer Varehandel, hotell, restaur., samferdsel, finanstjen., forr.tjen., eiend. (50-74) Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting (75-99) Uoppgitt ,9 47, 4,4 24,2 34,7 36,2 0,6 Bostedsstrøk Tettbygde strøk ,6 48,4,9 23,2 36,4 38,0 0,5 Stokke ,6 48,4 2,6 22,9 34,6 39,4 0,5 Vear ,3 48,7,3 22,4 39,4 36,4 0,4 Melsomvik , 48,9,0 23,7 35, 39,5 0,7 Fossnes , 48,9 2,2 24,7 39,2 33,5 0,4 Storevar ,0 45,0 2,3 26, 3,5 39,2 0,9 Sem , 40,9 9, 22,7 45,5 22,7 - Spredtbygde strøk , 43,9 0,2 26,4 30,2 32,5 0,7 Uoppgitt ,0 50,0 7,6 26, 38,0 27,2, Delområde/grunnkrets 000 Melsom ,7 48,3,7 23,7 36,9 37,2 0,6 00 Vear ,5 49,5,5 23,0 38,6 35,6,3 002 Rakkevik ,6 48,4,6 22,8 36,6 38,6 0,4 003 Råstad ,6 47,4,9 23,5 38,8 35,6 0,2 004 Melsomvik ,3 48,7 0,5 9,7 35,2 44,0 0,5 005 Vadum ,9 46, 2,8 29,0 32,3 35,5 0,5 006 Solnes ,3 49,7,4 24,3 35,5 38,0 0, Stokke ,6 46,4 4,6 24,8 33,8 36,3 0,6 020 Feen ,5 42,5 3,8 30,2 29,2 36, Stavnum , 42,9 3,3 20,4 34,7 30,6, Bredholt ,2 4,8 7,7 3,6 24, 26, Rørkoll ,3 35,7 8,9 32, 33,9 23,2, Bokemoa ,7 47,3 2,2 20, 34,5 42,2, Jevnaker ,3 48,7 4, 28,5 37,3 29,5 0, Holtan ,4 47,6 2,8 29,0 34,3 33, Sole ,0 48,0 3, 9,7 35,0 4,7 0, Storevahr ,9 47, 4, 24,7 33,0 37,5 0, Skjee ,8 46,2 8,6 24,4 3,8 34,6 0,6 030 Stein ,0 44,0 7,2 4,9 29, 38, Gjennestad ,0 47,0 6,0 20,0 30,7 43, Balsborge ,3 46,7 3,3 22,2 3, 33, Skjelbred ,0 4,0 2,8 26,9 35,9 24, Horntvedt ,5 5,5 4,4 23,7 34,0 26,8, Vennerød ,5 47,5 4,9 27,8 35,4 30,9 0, Borgen ,8 43,2 8,3 26,5 3, 33,3 0, Fossnes ,0 50,0 3,8 7,9 4,0 35,9, Kværne ,3 42,7 2,4 24,4 30,5 40,2 2,4 030 Tori ,5 46,5 8,8 34,6 23,9 32, 0, Uoppgitt ,0 50,0-7,9 53,6 28,6 - Statistisk sentralbyrå 5

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 2001 0806 Skien Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 578 1. des. 1910... 25 777 1.

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 309. des. 90... 3 053. feb. 80... 2 574. des. 920...

Detaljer

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001 005 Sarpsborg Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 964. des. 90... 25 039. feb. 80...

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1980 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1980 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 3 288. des. 90... 6 4. feb. 80... 4 06. des. 920...

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1865 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1865 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 7 Meråker Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 746. des. 90... 2 5. feb. 80... 35. des.

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 20 Bergen Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 8 827. des. 90... 04 224. feb. 80... 24

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 77 Frosta Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 028. des. 90... 3 00. feb. 80... 456. des.

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 0805 Porsgrunn Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 395. des. 90... 4 88. feb. 80...

Detaljer

1001 Kristiansand Folke- og boligtelling 2001

1001 Kristiansand Folke- og boligtelling 2001 00 Kristiansand Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 5 365. des. 90... 22 802. feb. 80...

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 06 Haugesund Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 843. des. 90... 4 798. feb. 80... 97.

Detaljer

08 Åsane Folke- og boligtelling 2001

08 Åsane Folke- og boligtelling 2001 08 Åsane Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 980-200 Tellingstidspunkt Folkemengde. nov. 980... 30 676 3. nov. 990... 35 94 3. nov. 200... 37 57 Folkemengden er oppgitt

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 868 Øksnes Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 409. des. 90... 3 0. feb. 80... 886. des.

Detaljer

06 Ytrebygda Folke- og boligtelling 2001

06 Ytrebygda Folke- og boligtelling 2001 06 Ytrebygda Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 980-200 Tellingstidspunkt Folkemengde. nov. 980... 9 675 3. nov. 990... 5 44 3. nov. 200... 20 733 Folkemengden er oppgitt

Detaljer

0125 Eidsberg Folke- og boligtelling 2001

0125 Eidsberg Folke- og boligtelling 2001 025 Eidsberg Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 3 352. des. 90... 6 050. feb. 80... 3

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 980-200 Tellingstidspunkt Folkemengde. nov. 980... 9 029 3. nov. 990... 7 627 3. nov. 200... 8 646 Folkemengden er oppgitt i henhold

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1910 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1910 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 0434 Engerdal Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 395. des. 90... 94. feb. 80... 490.

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 824 Vefsn Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 95. des. 90... 6 063. feb. 80... 2 605.

Detaljer

19 Grorud Folke- og boligtelling 2001

19 Grorud Folke- og boligtelling 2001 9 Grorud Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 980-200 Tellingstidspunkt Folkemengde. nov. 980... 7 465 3. nov. 990... 5 723 3. nov. 200... 7 307 Folkemengden er oppgitt i

Detaljer

0633 Nore og Uvdal Folke- og boligtelling 2001

0633 Nore og Uvdal Folke- og boligtelling 2001 0633 Nore og Uvdal Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 936. des. 90... 2 60. feb. 80...

Detaljer

1811 Bindal Folke- og boligtelling 2001

1811 Bindal Folke- og boligtelling 2001 8 Bindal Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 93. des. 90... 2 288. feb. 80... 24. des.

Detaljer

1866 Hadsel Folke- og boligtelling 2001

1866 Hadsel Folke- og boligtelling 2001 866 Hadsel Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 264. des. 90... 7 54. feb. 80... 622. des.

Detaljer

17 Stovner Folke- og boligtelling 2001

17 Stovner Folke- og boligtelling 2001 7 Stovner Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 980-200 Tellingstidspunkt Folkemengde. nov. 980... 23 290 3. nov. 990... 20 759 3. nov. 200... 2 3 Folkemengden er oppgitt

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 0528 Østre Toten Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 626. des. 90... 0 696. feb. 80...

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 025 Frogn Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 44. des. 90... 3 940. feb. 80... 860. des.

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 87 Andøy Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 786. des. 90... 4 54. feb. 80... 084. des.

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 27 Marka Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 980-200 Tellingstidspunkt Folkemengde. nov. 980... 440 3. nov. 990... 382 3. nov. 200... 655 Folkemengden er oppgitt i henhold

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 0627 Røyken Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 8. des. 90... 4 549. feb. 80... 348. des.

Detaljer

0501 Lillehammer Folke- og boligtelling 2001

0501 Lillehammer Folke- og boligtelling 2001 050 Lillehammer Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 872. des. 90... 9 229. feb. 80...

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 795. des. 90... 3 44. feb. 80... 3 493. des. 920...

Detaljer

1719 Levanger Folke- og boligtelling 2001

1719 Levanger Folke- og boligtelling 2001 79 Levanger Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 3 747. des. 90... 0 203. feb. 80... 5

Detaljer

1504 Ålesund Folke- og bustadteljing 2001

1504 Ålesund Folke- og bustadteljing 2001 504 Ålesund Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 337. des. 90... 7 59. feb. 80... 2 35.

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar 2002. Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar 2002. Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 4 Bjerkreim Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 223. des. 90... 693. feb. 80... 277. des.

Detaljer

1443 Eid Folke- og bustadteljing 2001

1443 Eid Folke- og bustadteljing 2001 443 Eid Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 037. des. 90... 4 378. feb. 80... 2 276. des.

Detaljer

1520 Ørsta Folke- og bustadteljing 2001

1520 Ørsta Folke- og bustadteljing 2001 520 Ørsta Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 690. des. 90... 5 604. feb. 80... 2 776.

Detaljer

1525 Stranda Folke- og bustadteljing 2001

1525 Stranda Folke- og bustadteljing 2001 525 Stranda Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 6. des. 90... 3 20. feb. 80... 2 38. des.

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar 2002. Folkemengda frå 1769 til 1835 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar 2002. Folkemengda frå 1769 til 1835 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 0829 Kviteseid Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 598. des. 90... 3 47. feb. 80... 990.

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 0830 Nissedal Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 86. des. 90... 748. feb. 80... 98. des.

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 259 Øygarden Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 833. des. 90... 2 69. feb. 80... 955. des.

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 244 Austevoll Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 265. des. 90... 3 06. feb. 80... 592.

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 42 Rennesøy Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 848. des. 90... 699. feb. 80... 942. des.

Detaljer

0522 Gausdal Folke- og bustadteljing 2001

0522 Gausdal Folke- og bustadteljing 2001 0522 Gausdal Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 3 9. des. 90... 5 047. feb. 80... 3 857.

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1855 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1855 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 09 Gjerstad Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 59. des. 90... 2 362. feb. 80... 429. des.

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1950 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1950 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 528 Sykkylven Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 28. des. 90... 2 754. feb. 80... 356.

Detaljer

Folke- og bustadteljing 2001

Folke- og bustadteljing 2001 Folke- og bustadteljing 200 557 Gjemnes Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 632. des. 90... 3 432. feb. 80... 2 005.

Detaljer

Folke- og bustadteljing 2001

Folke- og bustadteljing 2001 Folke- og bustadteljing 200 243 Os Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 034. des. 90... 3 20. feb. 80... 204. des. 920...

Detaljer

1516 Ulstein Folke- og bustadteljing 2001

1516 Ulstein Folke- og bustadteljing 2001 56 Ulstein Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 747. des. 90... 2 00. feb. 80... 723. des.

Detaljer

1122 Gjesdal Folke- og bustadteljing 2001

1122 Gjesdal Folke- og bustadteljing 2001 22 Gjesdal Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 840. des. 90... 2 932. feb. 80... 924. des.

Detaljer

1566 Surnadal Folke- og bustadteljing 2001

1566 Surnadal Folke- og bustadteljing 2001 566 Surnadal Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 628. des. 90... 5 229. feb. 80... 3 285.

Detaljer

0520 Ringebu Folke- og bustadteljing 2001

0520 Ringebu Folke- og bustadteljing 2001 0520 Ringebu Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 44. des. 90... 4 385. feb. 80... 2 794.

Detaljer

1401 Flora Folke- og bustadteljing 2001

1401 Flora Folke- og bustadteljing 2001 40 Flora Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 889. des. 90... 6 3. feb. 80... 2 77. des.

Detaljer

0826 Tinn Folke- og bustadteljing 2001

0826 Tinn Folke- og bustadteljing 2001 0826 Tinn Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 39. des. 90... 5 464. feb. 80... 2 47. des.

Detaljer

Statistikk for Lommedalen sokn

Statistikk for Lommedalen sokn Statistikk for Lommedalen sokn 6 4 2 Januar 214 1 Innholdsfortegnelse 1. Folk i Bærum kommune 1.1. Befolkningsstruktur 1.2. Arbeid og inntekt 1.3 Utdanning 1.4 Boforhold 1.5 Familier og familietyper 2.

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Prøvetelling 2000 Folke- og boligtelling 2001 Kommunenummer 0417 Kommunenavn Stange 2002/16 Notater Folke- og boligtelling 2001 Prøvetelling 2000 Kommunehefte Stange Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

C 929 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001. Kristiansand

C 929 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001. Kristiansand C 929 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kommune Folke- og boligtelling 2001 Kristiansand Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Jordbruk, skogbruk og fiske Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport

Detaljer

C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001

C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001 C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kommune Folke- og boligtelling 2001 Bergen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD Tromsøstatistikk Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD 1. Sysselsetting 2008-2015... 2 2. Sysselsatte etter næring, prosentvis fordeling 2015... 5 3. Sysselsatte etter næring 2008-2015...

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Industri og bergverksdrift. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Industri og bergverksdrift. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Jordbruk, skogbruk og fiske Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport

Detaljer

Folke- og bustadteljing 2001

Folke- og bustadteljing 2001 Folke- og bustadteljing 200 26 Sveio Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 357. des. 90... 3 430. feb. 80... 720. des.

Detaljer

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no Sammendrag Troms hadde 8622 sysselsatte i 211. Prognosene anslår at antall sysselsatte vil holde seg stabilt fram mot 23 mens den ikke yrkesaktive delen av befolkningen vil øke med vel 1. i samme periode.

Detaljer

Hovedkilden for denne utredningen er Folke- og boligtellingen fra Statistisk Sentralbyrå i 2001.

Hovedkilden for denne utredningen er Folke- og boligtellingen fra Statistisk Sentralbyrå i 2001. Hvem bor i borettslag? NBBL-undersøkelse av data fra Folke- og Boligtellingen 2001 Innledning Hvem bor i borettslag? Det har vært et ønske å få en bedre dokumentasjon om beboere i borettslag. Det har vært

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige (alder 15 til og med 74 år). Yrkesaktive er her definert

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Omstilling i makro: Balansen mellom det vi er og det vi skal bli. Christine Meyer Vårkonferansen 31. mai 2016

Omstilling i makro: Balansen mellom det vi er og det vi skal bli. Christine Meyer Vårkonferansen 31. mai 2016 Omstilling i makro: Balansen mellom det vi er og det vi skal bli Christine Meyer Vårkonferansen 31. mai 2016 1 Balanse mellom nåtid og fremtid 2 Tilgang og avgang blant lønnstakere Årlig endring i antall

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

Folkebibliotek. de som bor alene eller hvor det bare er to personer i husholdningen.

Folkebibliotek. de som bor alene eller hvor det bare er to personer i husholdningen. Norsk kulturbarometer 2008 51 prosent går på folkebibliotek i løpet av et år. Kvinner går mer på folkebibliotek enn menn. Barn og unge benytter tilbudet mest. Høy utdanning og bibliotekbesøk henger sammen.

Detaljer

Nøkkeltall for Alstahaug kommune

Nøkkeltall for Alstahaug kommune Nøkkeltall for Alstahaug kommune Befolkning Befolkningsutvikling Alstahaug 2000-2014 med framskriving mot 2030 i antall personer og aldersgrupper, per 1. januar i året (Kilde: SSB/Panda). 2000 2005 2010

Detaljer

Verdien av ha industri i Norge

Verdien av ha industri i Norge Verdien av ha industri i Norge Herøya, 26. august 2009 telemarksforsking.no 1 Vi kan ikke leve av å klippe hverandre Jo vi kan det, men det er andre argumenter for å ha industriproduksjon i Norge telemarksforsking.no

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

8. IKT-kompetanse. Mads Hansen-Møllerud og Håkon Rød

8. IKT-kompetanse. Mads Hansen-Møllerud og Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet IKT-kompetanse Mads Hansen-Møllerud og Håkon Rød 8. IKT-kompetanse Kompetanse innen informasjonsteknologi er avgjørende for et velfungerende Informasjonssamfunn. For

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

Statistikkhefte. til. kommuneplanrulleringen

Statistikkhefte. til. kommuneplanrulleringen Statistikkhefte til kommuneplanrulleringen Rådmannen 1.4.8 Formålet med dette hefte er å gi et bilde av viktige områder for utviklingen i Lier. Dette er en første utgave som utgis til oppstarten av kommuneplanarbeidet.

Detaljer

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Vedlegg - Tallmateriale

Vedlegg - Tallmateriale Vedlegg - Tallmateriale Befolkningssammensetning Befolkningsendring Årstall Folketall Årstall Folketall 1960 4046 1988 2780 1961 3996 1989 2776 1962 3965 0 2736 1963 3918 1 2697 1964 3831 2 2649 1965 3804

Detaljer

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden KILDE: SSB/PAND Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Jordbruk, skogbruk og fiske Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

Akademikere, produktivitet og konkurranseevne. Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen

Akademikere, produktivitet og konkurranseevne. Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen Akademikere, produktivitet og konkurranseevne Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen Produktivitet, konkurranseevne og akademikere Er det mulig å finne en sammenheng mellom produktivitet

Detaljer

Kunnskap om fremtidige kompetansebehov. Utvalgsleder Steinar Holden

Kunnskap om fremtidige kompetansebehov. Utvalgsleder Steinar Holden Kunnskap om fremtidige kompetansebehov Utvalgsleder Steinar Holden Særlig utsatt: Regnskapsførere, maskinoperatører, selgere, butikkansatte, resepsjonister, forsikringsog finansmedarbeidere Minst utsatt:

Detaljer

Behov for arbeidskraft i framtiden

Behov for arbeidskraft i framtiden FREMTIDENS ARBEIDSMARKED Behov for arbeidskraft i framtiden AV: TORMOD REIERSEN INNLEDNING Hvilke utdanningsretninger bør man velge for å være sikret arbeid når man har fullført utdanningen? På hvilke

Detaljer

Eigersund Kommune. Utfordringsnotat. Utgave: 1 Dato:

Eigersund Kommune. Utfordringsnotat. Utgave: 1 Dato: Utfordringsnotat Utgave: 1 Dato: 214-1-7 Utfordringsnotat 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utfordringsnotat Utgave/dato: 1 / 7. okt. 214 Arkivreferanse: 5331642 Oppdrag: 533164 kommune

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

dette kulturtilbudet enn de som bor alene eller hvor det bare er to personer i husholdningen.

dette kulturtilbudet enn de som bor alene eller hvor det bare er to personer i husholdningen. Norsk kulturbarometer 2004 Folkebibliotek 54 prosent går på folkebibliotek i løpet av et år. Kvinner går mer på folkebibliotek enn menn. Barn og unge benytter tilbudet mest. Høy utdanning og biblioteksbesøk

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 KOMMUNEHEFTE 2018 MÅSØY STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3083-7

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 KOMMUNEHEFTE 2018 MÅSØY STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3083-7 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 KOMMUNEHEFTE 2018 MÅSØY STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3083-7 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

Opera/operette. 7 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år hadde i 2008 vært på opera eller operette

Opera/operette. 7 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år hadde i 2008 vært på opera eller operette Norsk kulturbarometer 2008 7 prosent går på opera eller operette per år. De godt voksne går mest på opera. Høyest andel blant de med høy utdanning. Oslo-området best representert blant tilskuerne. 64 prosent

Detaljer

Eldre, alene og bedre plass

Eldre, alene og bedre plass Folke- og boligtellingen 2 (FoB2), foreløpige tall Eldre, alene og bedre plass Vi lever litt lenger enn før. Stadig flere bor alene. Fra 99 til 2 økte antallet husholdninger og boliger med over prosent.

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Gjennomstrømning i høyere utdanning

Gjennomstrømning i høyere utdanning 1 Gjennomstrømning i høyere utdanning v/torill Vangen, seniorrådgiver. Anne Marie Rustad Holseter, seniorrådgiver. Seksjon for utdanningsstatistikk Statistisk sentralbyrå 1 Innhold Datagrunnlaget Flere

Detaljer

Bransjefordeling i Stange

Bransjefordeling i Stange Bransjefordeling i Stange arbeidsplasser fordelt på bransjer % Stange % Norge jord/skogbruk 6,4 2,5 Industri og olje 9,8 11,2 Byggevirksomhet 7,8 7,8 Varehandel 11,1 14 Overnatting og servering 1,1 3,2

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

Utdanning har liten sammenheng med besøk på idrettsarrangement. prosent har aldri vært på noe slikt arrangement.

Utdanning har liten sammenheng med besøk på idrettsarrangement. prosent har aldri vært på noe slikt arrangement. Norsk kulturbarometer 2004 Idrettsarrangement 55 prosent er tilskuere på idrettsarrangement i løpet av et år. Menn går mer på idrettsarrangement enn kvinner. 16-19-åringene har høyest andel besøk på slike

Detaljer

Klassisk konsert. Norsk kulturbarometer 2004

Klassisk konsert. Norsk kulturbarometer 2004 Norsk kulturbarometer 2004 Klassisk konsert 35 prosent går på klassisk konsert o.l. i løpet av et år. Besøk på slike konserter har holdt seg nokså stabilt de siste åra. Høyest besøksandel blant kvinner.

Detaljer

Nøkkeltall for Herøy kommune

Nøkkeltall for Herøy kommune Nøkkeltall for Herøy kommune Befolkning Befolkningsutvikling Herøy 2000-2014 med framskriving mot 2030 i antall personer og aldersgrupper, per 1. januar i året (Kilde: SSB/Panda). 2000 2005 2010 2011 2012

Detaljer

Konserter. Dernest følger klassisk/opera, kirkemusikk og visesang. En av fem var på konsert som inneholdt korsang sist de var på konsert.

Konserter. Dernest følger klassisk/opera, kirkemusikk og visesang. En av fem var på konsert som inneholdt korsang sist de var på konsert. Norsk kulturbarometer 2008 62 prosent går på konsert 1 i løpet av et år. Like mange menn som kvinner går på konsert. Høyest besøksandel blant 16-24-åringene. Mest konsertbesøk i store byer, minst i spredtbygde

Detaljer