Folke- og boligtelling 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folke- og boligtelling 2001"

Transkript

1 Folke- og boligtelling Os Tabell. Folkemengde ved folketellingene Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug des feb des apr des nov des nov des des nov des nov des nov des nov des nov des Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen. januar Folkemengden fra 769 til 970 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.. Tabell 2. Folkemengde, etter kjønn, samlivsform og alder. 3. november 200 Menn Kvinner Alder I par I par Gifte Ikke i par Samboende Gifte Ikke i par Samboende og over og over og over og over Inkluderer registrerte partnere. Statistisk sentralbyrå 29

2 044 Os Folke- og boligtelling 200 Tabell 3. Folkemengde, etter kjønn, alder og husholdningstype. 3. november 200 Husholdningstype Under 6 Menn og over Under 6 Kvinner og over Privathusholdninger Enfamiliehusholdninger Aleneboende Par uten hjemmeboende barn Par med små barn (yngste barn 0-5 ) Par med store barn (yngste barn 6-7 ) Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 ) Mor/far med store barn (yngste barn 6-7 ) Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 8 og over) Flerfamiliehusholdninger Flerfamiliehusholdninger uten barn Flerfamiliehusholdninger med barn Andre husholdninger Statistisk sentralbyrå

3 Folke- og boligtelling Os Tabell 4. Personer 6-74 med bosted i kommunen, etter sysselsetting, kjønn og høyeste fullførte utdanning. 29. oktober-4. november 200. og prosent Sysselsatte Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner ,0 76,6 7,2 Grunnskolenivå ,7 56,3 37,4 7-ig folkeskole ,6 40,6 24,5 Ungdomsskole ,9 53,3 33,3 Annet , 70,7 66,7 Videregående-skole-nivå ,3 79, 75,3 Allmenne fag ,7 73, 66,2 Humanistiske og estetiske fag ,4 50,0 70,0 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk Samfunnsfag og juridiske fag Økonomiske og administrative fag ,5 70,4 85,5 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag ,4 80,8 76,0 Helse-, sosial- og idrettsfag ,3 72,7 78,7 Primærnæringsfag ,7 84,9 83,3 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag ,5 84,6 00,0 Uoppgitt fagfelt ,3 50,0 - Universitets- og høgskolenivå, kort ,3 93,8 87,9 Humanistiske og estetiske fag ,2 00,0 66,7 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk ,8 90,3 89,5 Samfunnsfag og juridiske fag ,0 00,0 00,0 Økonomiske og administrative fag ,0 00,0 00,0 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag ,2 90,0 00,0 Helse-, sosial- og idrettsfag ,0-87,0 Primærnæringsfag Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag ,0 00,0 - Uoppgitt fagfelt ,0 00,0 - Universitets- og høgskolenivå, lang ,5 00,0 50,0 Humanistiske og estetiske fag ,0 00,0 - Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk Samfunnsfag og juridiske fag Økonomiske og administrative fag Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag ,0 00,0 00,0 Helse-, sosial- og idrettsfag ,0 00,0 - Primærnæringsfag ,0 00,0 - Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag Uoppgitt fagfelt Uoppgitt eller ingen fullført utdanning ,0 42,5 50,0 Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. 2 Universitets- og høgskolenivå, kort, omfatter høyere utdanning t.o.m Universitets- og høgskolenivå, lang, omfatter høyere utdanninger på mer enn 4, samt forskerutdanning. Statistisk sentralbyrå 3

4 044 Os Folke- og boligtelling 200 Tabell 5. Personer 6-74 med bosted i kommunen, etter aktivitetsstatus, alder, kjønn, husholdningstype og utdanningsnivå. 29. oktober-4. november 200 I arbeidsstyrken Sysselsatte Arbeidsledige Under utdanning Utenfor arbeidsstyrken Pensjonister Andre Andel sysselsatte ,9 Alder , , , , , ,0 Kjønn og alder Menn , , , , , , , Kvinner , , , , , , ,0 Husholdningstype Privathusholdninger ,9 Enfamiliehusholdninger , Aleneboende ,6 Par uten hjemmeboende barn ,9 Par med små barn (yngste barn 0-5 ) ,8 Par med store barn (yngste barn 6-7 ) ,7 Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 ) ,0 Mor/far med store barn (yngste barn 6-7 ) ,4 Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 8 og over) ,8 Flerfamiliehusholdninger ,4 Flerfamiliehusholdninger uten barn ,6 Flerfamiliehusholdninger med barn , Andre husholdninger Utdanningsnivå Grunnskolenivå ,7 Videregående-skole-nivå ,8 Universitets- og høgskolenivå ,0 Uoppgitt eller ingen fullført utdanning ,0 Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. 32 Statistisk sentralbyrå

5 Folke- og boligtelling Os Tabell 6. Sysselsatte 6-74 med bosted i kommunen, etter kjønn, alder, næring, yrkesstatus, avtalt/vanlig arbeidstid per uke, sektor og antall sysselsatte i bedriften. 29. oktober-4. november 200 Menn Kvinner Andel av sysselsatte ,0 Næring 0-05 Jordbruk, skogbruk og fiske ,3 Utvinning av råolje og naturgass , 2-37 Industri og bergverksdrift , Kraft- og vannforsyning ,3 45 Bygge- og anleggsvirksomhet , Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet , Transport og kommunikasjon , Finansiell tjenesteyting , Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift ,5 75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring , 80 Undervisning ,3 85 Helse- og sosialtjenester , Andre sosiale og personlige tjenester ,0 Uoppgitt ,4 Yrkesstatus Lønnstakere ,7 Selvstendig næringsdrivende ,3 Avtalt/vanlig arbeidstid per uke , ,8 30 og mer ,3 Sektor Statlig forvaltning ,5 Kommunal og fylkeskommunal forvaltning ,3 Privat sektor og offentlige foretak , sysselsatte i bedriften , , , , , , ,4 Uoppgitt ,4 Statistisk sentralbyrå 33

6 044 Os Folke- og boligtelling 200 Tabell 7. Sysselsatte 6-74 med arbeidssted i kommunen, etter kjønn, alder, næring, yrkesstatus, avtalt/vanlig arbeidstid per uke, sektor og antall sysselsatte i bedriften. 29. oktober-4. november 200 Menn Kvinner Andel av sysselsatte ,0 Næring 0-05 Jordbruk, skogbruk og fiske ,2 Utvinning av råolje og naturgass , 2-37 Industri og bergverksdrift , Kraft- og vannforsyning , 45 Bygge- og anleggsvirksomhet , Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet , Transport og kommunikasjon , Finansiell tjenesteyting , Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift ,2 75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring , 80 Undervisning ,4 85 Helse- og sosialtjenester , Andre sosiale og personlige tjenester ,8 Uoppgitt ,4 Yrkesstatus Lønnstakere ,3 Selvstendig næringsdrivende ,7 Avtalt/vanlig arbeidstid per uke , ,3 30 og mer ,7 Sektor Statlig forvaltning ,5 Kommunal og fylkeskommunal forvaltning ,8 Privat sektor og offentlige foretak ,7 sysselsatte i bedriften , , , , Uoppgitt ,3 34 Statistisk sentralbyrå

7 Folke- og boligtelling Os Tabell 8. Sysselsatte 6-74 med bosted/arbeidssted i kommunen, etter kjønn og næring. 29. oktober- 4. november 200. og prosent Næring Sysselsatte med bosted i kommunen Menn Kvinner Andel av sysselsatte Sysselsatte med arbeidssted i kommunen Menn Kvinner Andel av sysselsatte , , Jordbruk, skogbruk og fiske , , Jordbruk og skogbruk , ,2 05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett Utvinning av råolje og naturgass , 2-37 Industri og bergverksdrift , ,8 0, 2-4 Bergverksdrift , ,5 5-6 Mat og nytelsesmidler , ,2 7-9 Tekstil, klær og sko ,7-0, 20 Trevarer , ,4 2 Treforedling Forlag og grafisk industri , Oljeraffinering, kjemisk, gummi og plast , ,0 26 Mineralprodukter , Metaller og metallvarer , ,6 29 Maskiner o.l , , Elektro og optikk , Transportmidler Møbler og annen industri ,8-0, 40-4 Kraft- og vannforsyning ,3-0, 45 Bygge- og anleggsvirksomhet , , Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet , ,0 50 Motorkjøretøytjenester ,7 8 7,0 5 Agentur- og engroshandel , ,9 52 Detaljhandel og reparasjon av varer , ,8 55 Hotell- og restaurantvirksomhet , 3 2 0, Transport og kommunikasjon , , 60 Landtransport og rørtransport , , 6 Sjøtransport Lufttransport Tjenester tilknyttet transport ,6-0, 64 Post og telekommunikasjoner , , Finansiell tjenesteyting , , Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift , ,2 70 Eiendomsdrift , ,5 7 Utleievirksomhet , ,2 72 Databehandlingsvirksomhet , Forskning og utviklingsarbeid Annen forretningsmessig tjenesteyting , , Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting , ,3 75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring , , 80 Undervisning , ,4 85 Helse- og sosialtjenester , ,0 9 Interesseorganisasjoner , ,0 92 Kulturell tjenesteyting og sport , , 90, 93, 95, 99 Annen tjenesteyting , ,7 Uoppgitt , ,4 Statistisk sentralbyrå 35

8 044 Os Folke- og boligtelling 200 Tabell 9. Sysselsatte 6-74 med bosted i kommunen, etter kjønn, arbeidstid og arbeidssted. Utpendlere. 29. oktober-4. november Menn Kvinner 30 og mer og mer og mer Arbeidssted i bostedsfylket I bostedskommunen Tynset Tolga Alvdal Andre kommuner i fylket Arbeidssted utenfor bostedsfylket Røros Oslo Trondheim Andre kommuner utenfor fylket Tabell 0. Sysselsatte 6-74 med arbeidssted i kommunen, etter kjønn, arbeidstid og bosted. Innpendlere. 29. oktober-4. november Menn Kvinner 30 og mer og mer og mer Bor i arbeidsstedsfylket I arbeidsstedskommunen Tolga Tynset Andre kommuner i fylket Bor utenfor arbeidsstedsfylket Røros Andre kommuner utenfor fylket Statistisk sentralbyrå

9 Folke- og boligtelling Os Tabell. Sysselsatte 6-74, etter pendlerstatus, næring og utdanningsnivå. 29. oktober-4. november 200. Med bosted i kommunen i alt Utpendlere Med bosted og arbeidssted i kommunen Innpendlere Med arbeidssted i kommunen i alt, antall , prosent... 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Næring 0-05 Jordbruk, skogbruk og fiske... 9,3 3,2 28,9 5,4 25, Utvinning av råolje og naturgass, industri og bergverksdrift... 6,2 26,6 0, 20,8, Bygge- og anleggsvirksomhet, kraft- og vannforsyning... 8,2 9,0 7,7 3,8 7, Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet. 0,9 2,7 9,8 4,6 9, Transport og kommunikasjon... 3,8 6,6 2,2,5 2, Finansiell og forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift... 4,7 6,3 3,8 6,9 4, Offentlig administrasjon og forsvar, helse- og sosialtjenester, undervisning m.m ,5 35, 37,3 56,2 40,3 Uoppgitt... 0,4 0,5 0,3 0,8 0,4 Utdanningsnivå Grunnskolenivå... 8,9 6, 0,5 3, 9,4 Videregående-skole-nivå... 67,3 64,9 68,8 55,4 66,7 Universitets- og høgskolenivå... 2,3 24,6 9,4 40,8 22,7 Uoppgitt eller ingen fullført utdanning... 2,5 4,4,3 0,8,2 Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. Tabell 2. Elever og studenter 6-74 med bosted i kommunen, etter sysselsetting, kjønn, alder, skoleslag, elever/studenter og skolekommune. 29. oktober-4. november 200. og prosent Sysselsatte Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner ,0 53, 58,2 Alder ,0 25,0 2, ,4 66,7 72, ,0 00,0 00, ,0-00,0 35 og over ,7 00,0 75,0 Skoleslag Videregående skoler og folkehøgskoler ,0 28,3 38,3 Høgskoler ,5 85,7 88,6 Universiteter ,9 85,7 66,7 Elever/studenter og skolekommune Elever ,0 28,3 38,3 I bostedskommunen I annen kommune i bostedsfylket ,9 33,3 34,3 I annen kommune utenfor bostedsfylket , 2, 44,0 Studenter ,5 85,7 82,0 I bostedskommunen Trondheim ,9 85,7 82,4 030 Oslo ,0 00,0 62, Elverum ,0 00,0 00,0 I annen kommune ,8 75,0 80,0 Statistisk sentralbyrå 37

10 044 Os Folke- og boligtelling 200 Tabell 3. Personer 6-74 sysselsatt minst 00 i et med bosted i kommunen, etter arbeidstid i et, alder, kjønn, husholdningstype og utdanningsnivå og prosent Arbeidstid i et 300 og mer og mer ,0 00,0 00,0 00,0 Alder ,8 6,4 2, 0, ,2 7,3 7, 5, ,4 3,8 42, 32, ,3 2,4 28,6 40, ,9 7,3 20,0 9, ,5 5,8 -,3 Kjønn og alder Menn ,0 45, 52,9 58, ,9 4,6 2, 0, ,6 6,4 5,0 4, ,6 2,7 25,7 8, ,4,6 0,7 22, ,4 6,4 9,3, , 3,5 -,3 Kvinner ,0 54,9 47, 4, ,9, ,6,0 2,, ,7 9, 6,4 3, ,0 9,8 7,9 8, ,5,0 0,7 8, ,4 2,3 - - Husholdningstype Privathusholdninger ,0 00,0 00,0 00,0 Enfamiliehusholdninger , 90,2 90,7 94,5 Aleneboende ,2 6,2 9,3 0,5 Par uten hjemmeboende barn ,5 3,9 8,6 6,4 Par med små barn (yngste barn 0-5 ) ,5 5,0 7, 6,5 Par med store barn (yngste barn 6-7 ) ,2 8,5 8,6 28,2 Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 ) ,7 2, - Mor/far med store barn (yngste barn 6-7 ) ,0 2,3 2,, Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 8 og over) ,8 22,5 22,9 2,8 Flerfamiliehusholdninger ,9 9,8 9,3 5,5 Flerfamiliehusholdninger uten barn ,3 5,2 3,6 2,5 Flerfamiliehusholdninger med barn ,6 4,6 5,7 3,0 Andre husholdninger Utdanningsnivå Grunnskolenivå ,8,0 7,9 7,8 Videregående-skole-nivå ,5 75,7 66,4 66,4 Universitets- og høgskolenivå ,7,6 9,3 24,2 Uoppgitt eller ingen fullført utdanning ,0,7 6,4,7 Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. 38 Statistisk sentralbyrå

11 Folke- og boligtelling Os Tabell 4. Personer 6-74 sysselsatt minst 00 i et med bosted i kommunen, etter arbeidstid i et, næring, yrkesstatus og sektor og prosent Arbeidstid i et 300 og mer og mer ,0 00,0 00,0 00,0 Næring 0-05 Jordbruk, skogbruk og fiske ,7 20,8 5,0 22,0 Utvinning av råolje og naturgass , 2-37 Industri og bergverksdrift , 6,2 27, 7, Kraft- og vannforsyning , ,3 45 Bygge- og anleggsvirksomhet ,0 8, 7, 8, Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet ,3 4,5 3,6 6, Transport og kommunikasjon ,4 2,9 9,3 3, Finansiell tjenesteyting ,6,2,4, Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift ,6 4,0,4 2,8 75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring ,4 5,8 2, 7,6 80 Undervisning ,9 9,8 6,4 8,0 85 Helse- og sosialtjenester ,6 3,3 22, 8, Andre sosiale og personlige tjenester ,9 2,3 3,6 2,4 Uoppgitt ,2 0,7 0,3 Yrkesstatus Lønnstakere ,0 86,7 97, 74,8 Selvstendig næringsdrivende ,3 2,9 25,2 Sektor Statlig forvaltning ,3 2,3 0,7 3,2 Kommunal og fylkeskommunal forvaltning ,3 25,4 30,0 29,6 Privat sektor og offentlige foretak ,4 72,3 69,3 67, Statistisk sentralbyrå 39

12 044 Os Folke- og boligtelling 200 Tabell 5. Boliger, bosatte og rom, etter bygningstype. 980, 990 og 200. og prosent Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig Bygningstype Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegd eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning Boliger i alt Bosatte i alt Bosatte per bolig ,9 3,0 2,8 2,,5 3, ,7 2,8 2,4 2,,0, ,5 2,6 2,5 2,2,0,3 Rom per bolig ,5 4,6 4,2 3, 3,0 5, ,5 4,7 3,7 3,2,8 2, ,6 4,8 4,5 4,0 2,7 3, Bosatte per rom ,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0, ,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0, ,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 Boliger i alt ,0 83,0 2,9 3,5 0,3, ,0 87,6 5,9 4,8 0,5, ,0 78,2 9,5 7,2,2 4,0 Bosatte i alt ,0 86,4 2,8 2,5 0, 2, ,0 90,3 5,2 3,8 0,2 0, ,0 8,4 9,6 6,4 0,5 2, I sumtallene er inkludert 6 boliger med uoppgitt bygningstype og 26 bosatte i boliger med uoppgitt bygningstype. 40 Statistisk sentralbyrå

13 Folke- og boligtelling Os Tabell 6. Boliger, etter bygningstype og antall rom. Bosatte i alt og per bolig, etter antall rom. 3. november 200. og prosent Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig Boliger Bygningstype Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegd eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning Bosatte Per bolig , , ,5 rom. Kjøkken rom ,4 Med eget kjøkken ,4 Uten eget kjøkken ,3 2 rom ,7 Med eget kjøkken ,7 Uten eget kjøkken ,5 3 rom ,8 4 rom ,4 5 rom ,5 6 rom ,0 7 rom ,3 8 rom eller flere , ,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0. rom. Kjøkken rom... 2,9,6 6, 3,2 20,0 4,3,6. Med eget kjøkken... 2,,2 6, 3,2 0,0 5,7,2. Uten eget kjøkken... 0,8 0, ,0 8,6 0,4. 2 rom... 7,7 5,6 7,3 4,5 20,0 34,3 5,4. Med eget kjøkken... 7,5 5,5 7,3 4,5 20,0 3,4 5,2. Uten eget kjøkken... 0,2 0, ,9 0,. 3 rom... 6,2 4,6 9,5 22,6 30,0 22,9 2,0. 4 rom... 22,4 22,6 22,0 25,8 30,0,4 2,6. 5 rom... 24,0 26,7 8,3 7,7-2,9 24,9. 6 rom... 4,3 5,7 2,2 9,7-5,7 7,6. 7 rom... 6,8 7,7 4,9 3,2-2,9 9,. 8 rom eller flere... 5,7 5,5 9,8 3,2-5,7 7,7. rom på 6 m 2 eller mer. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikke inkludert. 2 Boliger i alt inkluderer 6 boliger med uoppgitt bygningstype. Tabell 7. Boliger, etter antall rom og antall bosatte. 3. november 200. og prosent bosatte rom rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom 6 rom eller flere bosatt bosatte bosatte bosatte bosatte bosatte eller flere ,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 bosatt... 35,9 80,0 68,7 58,6 35, 26,9 6,8 2 bosatte... 25,2 8,0 4,9 20,7 29,9 34, 20,7 3 bosatte... 3,2 4,0 4,5 7,9,9 3,9 20,3 4 bosatte... 4,3 8,0 4,5 0,0 4,4 3,9 20,7 5 bosatte... 8,0-6,0 0,7 5,2 8,2 5,9 6 bosatte eller flere... 3,5 -,5 2, 3,6 2,9 5,6 rom på 6 m 2 eller mer. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikke inkludert. Statistisk sentralbyrå 4

14 044 Os Folke- og boligtelling 200 Tabell 8. Boliger, etter eie-/leieform, bygningstype, bruksareal og husholdningstype. 3. november 200 Eies Selveier Gjennom alene borettslag eller eller gjennom aksjeselskap sameie Av privatperson Av boligselskap Leies Av kommunen Som tjenestebolig På andre vilk Bygningstype Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegd eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning Bruksareal Under 30 m m m m m m m m m 2 eller mer Husholdningstype Enfamiliehusholdninger Aleneboende Par uten hjemmeboende barn Par med små barn (yngste barn 0-5 ) Par med store barn (yngste barn 6-7 ) Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 ) Mor/far med store barn (yngste barn 6-7 ) Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 8 og over) Flerfamiliehusholdninger Flerfamiliehusholdninger uten barn Flerfamiliehusholdninger med barn Statistisk sentralbyrå

15 Folke- og boligtelling Os Tabell 9. Boliger, etter bygge, bygningstype, bruksareal, eie-/leieform og system for oppvarming. Bosatte i alt og per bolig. 3. november Bygge Bygningstype Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegd eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning Bruksareal Under 30 m m m m m m m m m 2 eller mer Eie-/leieform Eies i alt Selveier alene eller gjennom sameie Gjennom borettslag eller aksjeselskap Leies i alt Av privatperson Av boligselskap Av kommunen Som tjenestebolig På andre vilk System for oppvarming Ett system i alt Elektriske ovner/varmekabler e.l Radiatorer eller vannben varme i gulv Ovner for fast brensel Ovner for flytende brensel Et annet system for oppvarming To eller flere systemer i alt Elektriske ovner/varmekabler og ovner for fast brensel Elektriske ovner/varmekabler og ovner for flytende brensel Elektriske ovner/varmekabler og ovner for fast og flytende brensel Radiatorer eller vannben varme i gulv og ett eller flere andre systemer Andre kombinasjoner Bosatte Per bolig... 2,5 2,6 2,3 2,3 2, 2,2 2, 2,4 2,7 2,7 inkluderer 37 boliger med uoppgitt bygge Statistisk sentralbyrå 43

16 044 Os Folke- og boligtelling 200 Tabell 20. Boliger i alt og bosatte i ulike aldersgrupper, etter bygningstype, antall rom, bygge, sanitærutstyr, eie-/leieform, tilgjengelighet for rullestolbruker og antall bosatte. 3. november 200 Boliger i alt Bosatte Alder og over Bygningstype Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegd eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning rom. Kjøkken -2 rom Med eget kjøkken Uten eget kjøkken rom rom eller flere Bygge Sanitærutstyr Har både bad og WC Har enten bad eller WC Har verken bad eller WC Eie-/leieform Eier i alt Selveier alene eller gjennom sameie Gjennom borettslag eller aksjeselskap Leier i alt Av privatperson Av boligselskap Av kommunen Som tjenestebolig På andre vilk Tilgjengelighet for rullestolbruker Kan komme inn i boligen ved egen hjelp Kan ikke komme inn i boligen ved egen hjelp bosatte bosatt bosatte bosatte bosatte bosatte bosatte eller flere rom på 6 m 2 eller mer. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikke inkludert. 44 Statistisk sentralbyrå

17 Folke- og boligtelling Os Tabell 2. Privathusholdninger, etter husholdningstype, antall familier i husholdningen, eie-/leieform, antall rom, disponering av personbil og sysselsetting. Personer i privathusholdninger, etter husholdningstype. 3. november 200 Enpersonhusholdninger Flerpersonhusholdninger uten barn personer 3 personer eller flere Flerpersonhusholdninger med barn 0-7 barn 2 barn 3 barn eller flere Privathusholdninger i alt familier i husholdningen familie familier familier eller flere Eie-/leieform Eier i alt Selveier alene eller gjennom sameie Gjennom borettslag eller aksjeselskap Leier i alt Av privatperson Av boligselskap Av kommunen Som tjenestebolig På andre vilk rom. Kjøkken -2 rom Med eget kjøkken Uten eget kjøkken rom rom rom rom rom rom eller flere Disponering av personbil Ikke bil bil biler eller flere Sysselsetting Husholdninger uten sysselsatte Husholdninger med sysselsatt og mer Under Husholdninger med 2 sysselsatte Begge 30 og mer En 30 og mer Begge under Husholdninger med 3 sysselsatte Alle 30 og mer To 30 og mer En 30 og mer Alle under Husholdninger med 4 eller flere sysselsatte Personer i alt rom på 6 m 2 eller mer. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikke inkludert. Statistisk sentralbyrå 45

18 044 Os Folke- og boligtelling 200 Tabell 22. Privathusholdninger, etter eie-/leieform og alder på eldste person i husholdningen. 990 og 200. og prosent Alder eldste person Eier Leier Under og over ,0 00,0 78,7 73,7 2,3 26,3 Under ,0 00,0 40,0 43,3 60,0 56, ,0 00,0 60,0 55,9 40,0 44, ,0 00,0 85,5 77,7 4,5 22, ,0 00,0 85,8 82,6 4,2 7, ,0 00,0 78,3 76,9 2,7 23, 80 og over... 00,0 00,0 74, 59,4 25,9 40,6 Tabell 23. Personer i privathusholdninger og privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse og husholdningstype. 3. november 200. og prosent Personer Privathusholdninger , ,0 Husholdningsstørrelse person ,7 3 35,9 2 personer , ,2 3 personer , 4 3,2 4 personer ,4 24 4,3 5 personer eller flere ,3 99,4 Husholdningstype Enpersonhusholdninger ,7 3 35,9 Personens alder Under ,3 28 3, ,0 2 2, ,5 53 6, ,2 67 7, ,5 75 8,7 80 og over ,2 67 7,7 Flerpersonhusholdninger uten barn , ,6 Alder eldste person Under , 0, ,6 6 0, ,3 2 2, ,5 58 8, ,6 80 9,2 80 og over ,4 34 3,9 Flerpersonhusholdninger med barn , ,4 Alder yngste barn ,8 2, , 44 6,6 barn i husholdningen barn ,2 93 0,7 2 barn , 93 0,7 3 barn... 24,4 48 5,5 4 barn eller flere ,2 2 2,4 I denne tabellen er barn (ugifte hjemmeboende) 8 og over holdt utenfor ved grupperingen av husholdninger etter type. Husholdninger som har barn bare i alderen 8 og over, er derfor regnet med i flerpersonhusholdninger uten barn. 46 Statistisk sentralbyrå

19 Folke- og boligtelling Os Tabell 24. Privathusholdninger, etter husholdningstype, alder på eldste person i husholdningen, bygningstype, bygge, eie-/leieform, antall etasjer/heis, tilgjengelighet for rullestolbruker, disponering av personbil og tilgang til fasiliteter. 3. november 200. Privathusholdninger med barn 0-7 Privathusholdninger uten barn 0-7 Under 25 Alder eldste person og over Privathusholdninger i alt, antall Privathusholdninger i alt... 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Bygningstype Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gdsdrift... 78,2 82,4 76,4 55,2 68,3 8, 83,6 70,3 Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig... 9,5 0,6 9,0 6,9 4,9 9,5 7,8 4,0 Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer... 7,2 5,9 7,7 3,8 6,9 6, 5,2 3,9 Blokk, leiegd eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer...,2 -,6 20,7 3,0 0,4 - - Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning... 4,0,2 5,2 3,4 6,9 3,0 3,4,9 Bygge ,2 9,8 0,3 0,3 9,9 9,5 2,9 9, ,5 8,0 22,9 34,5 8,8 7,4 3,0 28, ,4 72,2 66,8 55,2 7,3 73, 56,0 6,4 Eie-/leieform Eier i alt... 73,7 83,5 69,6 44,8 47,5 8, 77,6 59,4 Selveier alene eller gjennom sameie 7,0 82,4 66,3 34,5 42,6 77,7 75,0 59,4 Gjennom borettslag eller aksjeselskap... 2,7,2 3,3 0,3 5,0 3,4 2,6 - Leier... 26,3 6,5 30,4 55,2 52,5 8,9 22,4 40,6 etasjer i huset. Heis etasje... 47,8 44,3 49,3 27,6 42,6 55,3 42,2 54,5 2 etasjer... 49,8 54, 48,0 48,3 54,5 44,3 55,2 42,6 3-4 etasjer... 2,0,6 2, 20,7,0-2,6 3,0 I hus med heis I hus uten heis... 2,0,6 2, 20,7,0-2,6 3,0 5 etasjer eller flere... 0,5-0,7 3,4 2,0 0,4 - - I hus med heis... 0,5-0,7 3,4 2,0 0,4 - - I hus uten heis Tilgjengelighet for rullestolbruker Kan komme inn i boligen ved egen hjelp... 6,3 2,2 4,2 7,2 3,9 2, 4,7 8,8 Kan ikke komme inn i boligen ved egen hjelp... 83,7 78,8 85,8 82,8 86, 87,9 85,3 8,2 Disponering av personbil Ikke bil... 22,9 3,9 30,8 86,2 35,6 9,5 37,9 57,4 bil... 40,6 33,3 43,7 0,3 44,6 46,2 5,7 36,6 2 biler eller flere... 36,5 62,7 25,5 3,4 9,8 44,3 0,3 5,9 Tilgang til fasiliteter (andel av alle) Egen hage... 87,9 94, 85,3 55,2 74,3 9,7 93, 79,2 Ikke egen hage, men felles hage med naboer... 5,3 4,3 5,7 3,8 0,9 2,7 2,6 9,9 Egen balkong, veranda eller terrasse.. 6,7 69,4 58,4 58,6 53,5 62, 57,8 54,5 Egen garasje eller carport... 68, 72,5 66,3 34,5 50,5 77,3 69,0 59,4 Ikke egen garasje eller carport, men egen parkeringsplass... 23,3 22,7 23,6 4,4 39,6 7,8 4,7 27,7 Statistisk sentralbyrå 47

20 044 Os Folke- og boligtelling 200 Tabell 25. Par og personer i par. Hovedtall. 3. november 200 Gifte Samboende Uten barn 2 Med barn 2 Uten barn 2 Med barn 2 Par i alt barn i familien Ingen barn barn barn barn barn barn eller flere Parets sysselsetting i uka 29. oktober-4. november Ingen sysselsatt En sysselsatt Mann Kvinne Begge sysselsatt Personer i par i alt Alder Under og over Utdanningsnivå Grunnskolenivå Videregående-skole-nivå Universitets- og høgskolenivå Uoppgitt eller ingen fullført utdanning Inkluderer registrerte partnere. 2 I denne tabellen er barn (ugifte hjemmeboende) 8 og over holdt utenfor ved grupperingen av par. Par som har barn bare i alderen 8 og over, er derfor regnet som par uten barn. 3 Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. Tabell 26. Barn 0-7, etter alder, familietype og mors/fars sysselsetting i uka 29. oktober-4. november 200 Alder Barn i alt Ektepar med barn Ingen voksen sysselsatt En voksen sysselsatt og mer Under Begge voksne sysselsatt Begge 30 og mer En 30 og mer Begge under Samboerpar med barn Ingen voksen sysselsatt En voksen sysselsatt og mer Under Begge voksne sysselsatt Begge 30 og mer En 30 og mer Begge under Mor/far med barn Ingen voksen sysselsatt En voksen sysselsatt og mer Under Uoppgitt familietype Barn 0-7 i alt er ikke det samme som personer 0-7 i alt. Se tekstdelen pkt Statistisk sentralbyrå

21 Folke- og boligtelling Os Tabell 27. Personer 67 og over i privathusholdninger, etter alder, antall personer i husholdningen, bygningstype, antall rom, bygge, eie-/leieform, antall etasjer/heis, tilgjengelighet for rullestolbruker og system for oppvarming. 3. november og over Bor alene Bor med andre Bor alene Bor med andre Bygningstype Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegd eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning rom. Kjøkken -2 rom Med eget kjøkken Uten eget kjøkken rom rom eller flere Bygge Eie-/leieform Eier Leier etasjer i huset. Heis etasje etasjer etasjer eller flere I hus med heis I hus uten heis Tilgjengelighet for rullestolbruker Kan komme inn i boligen ved egen hjelp Av dette: Kan nytte alle viktige rom Kan ikke komme inn i boligen ved egen hjelp Av dette: Kan nytte alle viktige rom System for oppvarming Ett system i alt Elektriske ovner/varmekabler e.l Radiatorer eller vannben varme i gulv Ovner for fast brensel Ovner for flytende brensel Et annet system for oppvarming To eller flere systemer i alt Elektriske ovner/varmekabler og ovner for fast brensel Elektriske ovner/varmekabler og ovner for flytende brensel Elektriske ovner/varmekabler og ovner for fast og flytende brensel Radiatorer eller vannben varme i gulv og en eller flere andre systemer Andre kombinasjoner rom på 6 m 2 eller mer. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikke inkludert. 2 Med viktige rom menes baderom, toalett, kjøkken, stue og minst ett soverom. Statistisk sentralbyrå 49

22 044 Os Folke- og boligtelling 200 Tabell 28. Folkemengde, etter alder, bostedsstrøk og delområde/grunnkrets. 3. november Alder og over Bostedsstrøk Tettbygde strøk Os Spredtbygde strøk Uoppgitt Delområde/grunnkrets 000 Os Vangen Breen Moseng Oslia Østvangen Nøra Os Bakos Narjordet Øvre Tufsingdal Nedre Tufsingdal Statistisk sentralbyrå

23 Folke- og boligtelling Os Tabell 29. Sysselsatte 6-74 med bosted i kommunen, etter kjønn, næring, bostedsstrøk og delområde/grunnkrets. 29. oktober-4. november 200. Menn Kjønn Kvinner Primærnæringer (0-05) Sekundærnæringer (0-45) Næring Tjenestenæringer Varehandel, hotell, restaur., samferdsel, finanstjen., forr.tjen., eiend. (50-74) Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting (75-99) Uoppgitt ,4 46,6 9,3 24,4 9,4 36,5 0,4 Bostedsstrøk Tettbygde strøk ,7 50,3 3,7 27,0 2,4 47,8 - Os ,7 50,3 3,7 27,0 2,4 47,8 - Spredtbygde strøk ,6 45,4 26,0 23,3 7,9 32,2 0,5 Uoppgitt ,9 38, 2,4 23,8 3,0 23,8 - Delområde/grunnkrets 000 Os ,4 46,6 9,3 24,4 9,4 36,5 0,4 00 Vangen ,7 40,3 38, 8,8 4,8 27,8 0,6 002 Breen ,5 50,5 22,6 3,2 8,3 28,0-003 Moseng ,8 43,2 27,2 23,5 2,3 35,8,2 004 Oslia... 50,5 49,5 6,2 26, 9,8 37,8-005 Østvangen ,0 42,0,6 3,9 26, 30,4-006 Nøra ,6 49,4 4, 2,2 5,3 49,4-007 Os ,3 48,7 2,3 27,2 23,8 46,7-008 Bakos ,9 57, 28,6 4,3,4 45,7-009 Narjordet ,9 42, 28,9 22,4 7, 30,3,3 00 Øvre Tufsingdal ,3 46,7 43,3 26,7 3,3 6,7-0 Nedre Tufsingdal ,3 47,7 29,5 5,9 34, 8,2 2,3 Statistisk sentralbyrå 5

24 044 Os Folke- og boligtelling 200 Tabell 30. Privathusholdninger. Utvalgte bolig- og husholdningskjennemerker, etter bostedsstrøk og delområde/grunnkrets. 3. november 200. Privathusholdninger i alt Enpersonhusholdninger Husholdningen eier boligen Husholdningen disponerer bil Boligen er bygget etter 970 Boligen varmes opp med fast brensel Boligen er tilgjengelig for rullestolbruker Boligen har egen garasje, carport eller parkeringsplass ,9 73,7 77, 59,4 89,8 6,3 9,5 Bostedsstrøk Tettbygde strøk ,4 74,0 72,4 69,2 79,6 9,6 92,0 Os ,4 74,0 72,4 69,2 79,6 9,6 92,0 Spredtbygde strøk ,8 74,8 82,2 55,0 95,9 4,5 9,4 Uoppgitt ,2 59,2 42,9 59,2 7,4 20,4 89,8 Delområde/grunnkrets 000 Os ,9 73,7 77, 59,4 89,8 6,3 9,5 00 Vangen ,8 69,8 84, 52,4 99,2, 90,5 002 Breen ,8 76, 79, 62,7 97,0 22,4 95,5 003 Moseng ,6 72,9 75,7 62,9 95,7 7, 85,7 004 Oslia ,6 77,4 83,3 38, 92,9,9 86,9 005 Østvangen ,3 7,7 84,8 43,5 89, 5,2 89, 006 Nøra ,2 78,5 8,5 6,5 98,5 0,8 96,9 007 Os ,6 7,2 67,0 68,2 75,8 20,8 92,4 008 Bakos ,7 80,0 76,7 53,3 86,7 0,0 93,3 009 Narjordet ,5 75,0 76,9 65,4 98, 5,4 86,5 00 Øvre Tufsingdal ,8 83,3 9,7 70,8 95,8 25,0 95,8 0 Nedre Tufsingdal , 73,7 84,2 60,5 00,0 0,5 97,4 52 Statistisk sentralbyrå