1866 Hadsel Folke- og boligtelling 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1866 Hadsel Folke- og boligtelling 2001"

Transkript

1 866 Hadsel Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug des feb des apr des nov des nov des des nov des nov des nov des nov des nov des Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen. januar Folkemengden fra 769 til 960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.. Tabell 2. Folkemengde, etter kjønn, samlivsform og alder. 3. november 200 Menn Kvinner Alder I par I par Gifte Ikke i par Samboende Gifte Ikke i par Samboende og over og over og over og over Inkluderer registrerte partnere. 30 Statistisk sentralbyrå

2 Folke- og boligtelling Hadsel Tabell 3. Folkemengde, etter kjønn, alder og husholdningstype. 3. november 200 Husholdningstype Under 6 Menn og over Under 6 Kvinner og over Privathusholdninger Enfamiliehusholdninger Aleneboende Par uten hjemmeboende barn Par med små barn (yngste barn 0-5 ) Par med store barn (yngste barn 6-7 ) Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 ) Mor/far med store barn (yngste barn 6-7 ) Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 8 og over) Flerfamiliehusholdninger Flerfamiliehusholdninger uten barn Flerfamiliehusholdninger med barn Andre husholdninger Statistisk sentralbyrå 3

3 866 Hadsel Folke- og boligtelling 200 Tabell 4. Personer 6-74 med bosted i kommunen, etter sysselsetting, kjønn og høyeste fullførte utdanning. 29. oktober-4. november 200. og prosent Sysselsatte Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner , 68,5 63,7 Grunnskolenivå ,4 44,3 35,5 7-ig folkeskole ,6 30, 6,9 Ungdomsskole ,9 5,7 54,3 Annet ,7 68,5 55,8 Videregående-skole-nivå ,3 72, 68,2 Allmenne fag , 60,9 66,5 Humanistiske og estetiske fag ,5 66,7 47,9 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk ,0 57, 00,0 Samfunnsfag og juridiske fag Økonomiske og administrative fag ,0 78,4 69,7 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag ,6 74, 69,6 Helse-, sosial- og idrettsfag ,8 7,7 73,0 Primærnæringsfag ,6 70,8 46,7 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag ,9 78,8 74,2 Uoppgitt fagfelt Universitets- og høgskolenivå, kort ,6 82,9 84,0 Humanistiske og estetiske fag ,7 73,7 65,2 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk ,4 84,4 90, Samfunnsfag og juridiske fag ,0 00,0 74,2 Økonomiske og administrative fag ,7 84,8 9,4 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag ,5 80,3 00,0 Helse-, sosial- og idrettsfag ,2 8,4 83,6 Primærnæringsfag Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag ,7 87,5 00,0 Uoppgitt fagfelt ,3-50,0 Universitets- og høgskolenivå, lang ,3 92,4 85,7 Humanistiske og estetiske fag ,8 76,5 57, Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk ,0 00,0 - Samfunnsfag og juridiske fag ,0 70,0 00,0 Økonomiske og administrative fag ,0 00,0 - Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag ,5 00,0 50,0 Helse-, sosial- og idrettsfag ,0 00,0 00,0 Primærnæringsfag ,0 00,0 00,0 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag Uoppgitt fagfelt ,0 00,0 - Uoppgitt eller ingen fullført utdanning ,3 35,6 52,6 Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. 2 Universitets- og høgskolenivå, kort, omfatter høyere utdanning t.o.m Universitets- og høgskolenivå, lang, omfatter høyere utdanninger på mer enn 4, samt forskerutdanning. 32 Statistisk sentralbyrå

4 Folke- og boligtelling Hadsel Tabell 5. Personer 6-74 med bosted i kommunen, etter aktivitetsstatus, alder, kjønn, husholdningstype og utdanningsnivå. 29. oktober-4. november 200 I arbeidsstyrken Sysselsatte Arbeidsledige Under utdanning Utenfor arbeidsstyrken Pensjonister Andre Andel sysselsatte , Alder , , , , , , Kjønn og alder Menn , , , , , , ,4 Kvinner , , , , , , ,0 Husholdningstype Privathusholdninger , Enfamiliehusholdninger ,3 Aleneboende ,8 Par uten hjemmeboende barn ,2 Par med små barn (yngste barn 0-5 ) ,9 Par med store barn (yngste barn 6-7 ) ,2 Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 ) ,2 Mor/far med store barn (yngste barn 6-7 ) ,6 Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 8 og over) ,3 Flerfamiliehusholdninger , Flerfamiliehusholdninger uten barn , Flerfamiliehusholdninger med barn ,4 Andre husholdninger Utdanningsnivå Grunnskolenivå ,4 Videregående-skole-nivå ,4 Universitets- og høgskolenivå ,2 Uoppgitt eller ingen fullført utdanning ,7 Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. Statistisk sentralbyrå 33

5 866 Hadsel Folke- og boligtelling 200 Tabell 6. Sysselsatte 6-74 med bosted i kommunen, etter kjønn, alder, næring, yrkesstatus, avtalt/vanlig arbeidstid per uke, sektor og antall sysselsatte i bedriften. 29. oktober-4. november 200 Menn Kvinner Andel av sysselsatte ,0 Næring 0-05 Jordbruk, skogbruk og fiske ,6 Utvinning av råolje og naturgass ,4 0, 2-37 Industri og bergverksdrift , 40-4 Kraft- og vannforsyning ,7 45 Bygge- og anleggsvirksomhet , Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet , Transport og kommunikasjon , Finansiell tjenesteyting , Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift ,2 75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring ,9 80 Undervisning ,2 85 Helse- og sosialtjenester , Andre sosiale og personlige tjenester ,3 Uoppgitt ,5 Yrkesstatus Lønnstakere ,9 Selvstendig næringsdrivende , Avtalt/vanlig arbeidstid per uke , ,2 30 og mer ,9 Sektor Statlig forvaltning ,0 Kommunal og fylkeskommunal forvaltning ,0 Privat sektor og offentlige foretak ,0 sysselsatte i bedriften , , , , , , ,3 Uoppgitt ,9 34 Statistisk sentralbyrå

6 Folke- og boligtelling Hadsel Tabell 7. Sysselsatte 6-74 med arbeidssted i kommunen, etter kjønn, alder, næring, yrkesstatus, avtalt/vanlig arbeidstid per uke, sektor og antall sysselsatte i bedriften. 29. oktober-4. november 200 Menn Kvinner Andel av sysselsatte ,0 Næring 0-05 Jordbruk, skogbruk og fiske ,0 Utvinning av råolje og naturgass , 2-37 Industri og bergverksdrift , Kraft- og vannforsyning ,8 45 Bygge- og anleggsvirksomhet , Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet , Transport og kommunikasjon , Finansiell tjenesteyting , Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift ,6 75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring ,8 80 Undervisning , 85 Helse- og sosialtjenester , Andre sosiale og personlige tjenester ,8 Uoppgitt ,4 Yrkesstatus Lønnstakere ,0 Selvstendig næringsdrivende ,0 Avtalt/vanlig arbeidstid per uke , ,7 30 og mer ,0 Sektor Statlig forvaltning ,7 Kommunal og fylkeskommunal forvaltning ,7 Privat sektor og offentlige foretak ,6 sysselsatte i bedriften , , , , , , ,2 Uoppgitt ,7 Statistisk sentralbyrå 35

7 866 Hadsel Folke- og boligtelling 200 Tabell 8. Sysselsatte 6-74 med bosted/arbeidssted i kommunen, etter kjønn og næring. 29. oktober- 4. november 200. og prosent Næring Sysselsatte med bosted i kommunen Menn Kvinner Andel av sysselsatte Sysselsatte med arbeidssted i kommunen Menn Kvinner Andel av sysselsatte , , Jordbruk, skogbruk og fiske , , Jordbruk og skogbruk , ,3 05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett , ,7 Utvinning av råolje og naturgass , , 2-37 Industri og bergverksdrift , ,2 0, 2-4 Bergverksdrift , Mat og nytelsesmidler , ,5 7-9 Tekstil, klær og sko , ,6 20 Trevarer , 5 5-0, 2 Treforedling , Forlag og grafisk industri , , Oljeraffinering, kjemisk, gummi og plast , Mineralprodukter , Metaller og metallvarer , Maskiner o.l , , Elektro og optikk , 3 3-0, Transportmidler , , Møbler og annen industri Kraft- og vannforsyning , ,8 45 Bygge- og anleggsvirksomhet , , Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet , ,9 50 Motorkjøretøytjenester , ,7 5 Agentur- og engroshandel , ,9 52 Detaljhandel og reparasjon av varer , ,5 55 Hotell- og restaurantvirksomhet , , Transport og kommunikasjon , ,7 60 Landtransport og rørtransport , ,9 6 Sjøtransport , ,5 62 Lufttransport ,3 0 0,3 63 Tjenester tilknyttet transport , ,2 64 Post og telekommunikasjoner , , Finansiell tjenesteyting , , Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift , ,6 70 Eiendomsdrift , ,8 7 Utleievirksomhet , 2 2-0, 72 Databehandlingsvirksomhet , - 0,0 73 Forskning og utviklingsarbeid , Annen forretningsmessig tjenesteyting , , Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting , ,6 75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring , ,8 80 Undervisning , , 85 Helse- og sosialtjenester , ,9 9 Interesseorganisasjoner , ,4 92 Kulturell tjenesteyting og sport , ,7 90, 93, 95, 99 Annen tjenesteyting , ,7 Uoppgitt , ,4 36 Statistisk sentralbyrå

8 Folke- og boligtelling Hadsel Tabell 9. Sysselsatte 6-74 med bosted i kommunen, etter kjønn, arbeidstid og arbeidssted. Utpendlere. 29. oktober-4. november Menn Kvinner 30 og mer og mer og mer Arbeidssted i bostedsfylket I bostedskommunen Sortland Vågan Bodø Andre kommuner i fylket Arbeidssted utenfor bostedsfylket Oslo Tromsø Bærum Trondheim Andre kommuner utenfor fylket Tabell 0. Sysselsatte 6-74 med arbeidssted i kommunen, etter kjønn, arbeidstid og bosted. Innpendlere. 29. oktober-4. november Menn Kvinner 30 og mer og mer og mer Bor i arbeidsstedsfylket I arbeidsstedskommunen Sortland Vågan Andøy Øksnes Andre kommuner i fylket Bor utenfor arbeidsstedsfylket Andre kommuner utenfor fylket Statistisk sentralbyrå 37

9 866 Hadsel Folke- og boligtelling 200 Tabell. Sysselsatte 6-74, etter pendlerstatus, næring og utdanningsnivå. 29. oktober-4. november 200. Med bosted i kommunen i alt Utpendlere Med bosted og arbeidssted i kommunen Innpendlere Med arbeidssted i kommunen i alt, antall , prosent... 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Næring 0-05 Jordbruk, skogbruk og fiske... 6,6 2,7 7,6 0,7 8, Utvinning av råolje og naturgass, industri og bergverksdrift...,5 0,7,7 6,0 2, Bygge- og anleggsvirksomhet, kraft- og vannforsyning... 0,7 2,7 0, 3,9 0, Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet. 5,0 24,6 2,5 7,9, Transport og kommunikasjon... 0, 8,7 0,5,8 0, Finansiell og forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift... 5,5 0,2 4,3 7,3 4, Offentlig administrasjon og forsvar, helse- og sosialtjenester, undervisning m.m , 29,7 42,8 32,2 4,6 Uoppgitt... 0,5 0,8 0,4 0,3 0,4 Utdanningsnivå Grunnskolenivå... 2,0 7,5 3,2 6,8 2,5 Videregående-skole-nivå... 64,2 70,2 62,6 56,8 62,0 Universitets- og høgskolenivå... 22,7 2,7 22,9 33,5 24, Uoppgitt eller ingen fullført utdanning..., 0,6,2 2,9,4 Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. Tabell 2. Elever og studenter 6-74 med bosted i kommunen, etter sysselsetting, kjønn, alder, skoleslag, elever/studenter og skolekommune. 29. oktober-4. november 200. og prosent Sysselsatte Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner ,4 47,3 60,3 Alder ,8 24,5 40, ,5 69,9 67, ,6 66,7 78, ,5 55,0 57,7 35 og over ,0 7,0 76,7 Skoleslag Videregående skoler og folkehøgskoler ,3 30,2 46,2 Høgskoler ,6 66,2 73,0 Universiteter ,5 78,8 76,0 Elever/studenter og skolekommune Elever ,3 30,2 46,2 I bostedskommunen ,4 25,4 40,4 I annen kommune i bostedsfylket ,5 37,8 62,0 I annen kommune utenfor bostedsfylket , 7,4 40,0 Studenter ,8 7,3 73,8 I bostedskommunen ,0 00,0 00,0 804 Bodø ,0 6, 58, 60 Trondheim ,2 73,3 8,5 902 Tromsø ,9 69,6 82,8 030 Oslo ,6 00,0 77,8 I annen kommune ,4 65, 69,2 38 Statistisk sentralbyrå

10 Folke- og boligtelling Hadsel Tabell 3. Personer 6-74 sysselsatt minst 00 i et med bosted i kommunen, etter arbeidstid i et, alder, kjønn, husholdningstype og utdanningsnivå og prosent Arbeidstid i et 300 og mer og mer ,0 00,0 00,0 00,0 Alder ,7 0,2 3,4 0, ,5 6,9 0,3 6, ,6 3,3 38,2 32, ,7 22,3 3,0 42, ,7 6,2 7, 8, ,7 3,0-0,3 Kjønn og alder Menn ,9 40,2 45,0 58, ,7 3,9,4 0, ,4 6,0 5,3 4, ,9 3, 7,5 9, ,6 8,5 2,7 24, ,7 6,5 7,9, ,6 2,2-0,2 Kvinner , 59,8 55,0 4, ,0 6,4,9 0, ,2 0,9 5,0 2, ,7 8,3 20,7 3, , 3,7 8,3 8, ,0 9,7 9, 7, , 0,8-0, Husholdningstype Privathusholdninger ,0 00,0 00,0 00,0 Enfamiliehusholdninger ,5 95,6 96,2 97,4 Aleneboende ,3 3,2,8 4,2 Par uten hjemmeboende barn ,7 6,8 4,4 8,2 Par med små barn (yngste barn 0-5 ) ,9 4,7 9,7 5,8 Par med store barn (yngste barn 6-7 ) ,7 8,8 23,3 25,0 Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 ) ,5 2,2 0,7 0,8 Mor/far med store barn (yngste barn 6-7 ) ,3 4,0 4, 3,8 Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 8 og over) ,0 26,0 22, 9,7 Flerfamiliehusholdninger ,5 4,4 3,8 2,6 Flerfamiliehusholdninger uten barn ,5 2,7,2,5 Flerfamiliehusholdninger med barn ,0,7 2,6, Andre husholdninger Utdanningsnivå Grunnskolenivå ,4 5,9 5,4 0,7 Videregående-skole-nivå , 66,7 65, 63,5 Universitets- og høgskolenivå ,8 5,6 7,5 25,3 Uoppgitt eller ingen fullført utdanning ,7,8,9 0,5 Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. Statistisk sentralbyrå 39

11 866 Hadsel Folke- og boligtelling 200 Tabell 4. Personer 6-74 sysselsatt minst 00 i et med bosted i kommunen, etter arbeidstid i et, næring, yrkesstatus og sektor og prosent Arbeidstid i et 300 og mer og mer ,0 00,0 00,0 00,0 Næring 0-05 Jordbruk, skogbruk og fiske ,0 8,5,2 8,2 Utvinning av råolje og naturgass ,7-0,2 0,5 0, 2-37 Industri og bergverksdrift ,9,9 5,4 0, Kraft- og vannforsyning ,5 0,2 0,2 0,9 45 Bygge- og anleggsvirksomhet ,8 8,5 7,7 8, Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet , 9,7 4,9, Transport og kommunikasjon ,5 9,5 0,3, Finansiell tjenesteyting ,4,0 0,5, Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift ,6 4,7 5,8 3,3 75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring ,6 3,5 5,0 5,9 80 Undervisning ,5 7,5 7,7 0,5 85 Helse- og sosialtjenester ,8 2, 29,6 25, Andre sosiale og personlige tjenester ,4 2,8,0 2,0 Uoppgitt ,2,0 0,5 0,5 Yrkesstatus Lønnstakere ,8 9,3 99,0 88,9 Selvstendig næringsdrivende ,2 8,7,0, Sektor Statlig forvaltning ,2 2,2 2,4 3,7 Kommunal og fylkeskommunal forvaltning ,3 33, 39,4 36,6 Privat sektor og offentlige foretak ,4 64,7 58,2 59,7 40 Statistisk sentralbyrå

12 Folke- og boligtelling Hadsel Tabell 5. Boliger, bosatte og rom, etter bygningstype. 980, 990 og 200. og prosent Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig Bygningstype Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegd eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning Boliger i alt Bosatte i alt Bosatte per bolig ,8 2,9 2, 2,4 2,2 2, ,4 2,5,9 2,3 2,4, ,3 2,4,8,7,3,6 Rom per bolig , 4,3 3,0 3,3 2,3 3, , 4,4 3, 3,7 2,4 2, ,4 4,7 3,4 3,3 3,0 2,9 Bosatte per rom ,7 0,7 0,7 0,7,0 0, ,6 0,6 0,6 0,6,0 0, ,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 Boliger i alt ,0 76,2 5,4 4,6,4 2, ,0 78,3,5 5,7 2,3 2, ,0 83,2 9,3 3,4,8 2,3 Bosatte i alt ,0 8,2 4,2 3,9,, ,0 8,5 9,2 5,5 2,2, ,0 87,2 7,5 2,6,,6 I sumtallene er inkludert 330 boliger med uoppgitt bygningstype og 68 bosatte i boliger med uoppgitt bygningstype. Statistisk sentralbyrå 4

13 866 Hadsel Folke- og boligtelling 200 Tabell 6. Boliger, etter bygningstype og antall rom. Bosatte i alt og per bolig, etter antall rom. 3. november 200. og prosent Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig Boliger Bygningstype Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegd eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning Bosatte Per bolig , , ,3 rom. Kjøkken rom ,3 Med eget kjøkken ,3 Uten eget kjøkken ,5 2 rom ,5 Med eget kjøkken ,5 Uten eget kjøkken ,4 3 rom ,8 4 rom ,2 5 rom ,4 6 rom ,8 7 rom ,0 8 rom eller flere , ,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0. rom. Kjøkken rom... 4,0 3, 7,6 9,0 0,6 9,8 2,4. Med eget kjøkken... 3,6 2,8 6,6 9,0 7,6 8,5 2,. Uten eget kjøkken... 0,4 0,3 0,9-3,0,2 0,3. 2 rom... 9, 6,3 23,3 23,0 24,2 20,7 5,8. Med eget kjøkken... 8,8 6, 23,3 23,0 24,2 7, 5,7. Uten eget kjøkken... 0,2 0, ,7 0,. 3 rom... 5,7 2,9 25,4 27,9 30,3 48,8 2,8. 4 rom... 22,9 23,3 2,8 20,5 24,2 7, 22,0. 5 rom... 23,8 26,0 6,0 3, 0,6 2,4 25,3. 6 rom... 3,8 5,8 4,8 4,9 -,2 6,9. 7 rom... 6,3 7,5 0,3, ,3. 8 rom eller flere... 4,3 5, 0, ,4. rom på 6 m 2 eller mer. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikke inkludert. 2 Boliger i alt inkluderer 330 boliger med uoppgitt bygningstype. Tabell 7. Boliger, etter antall rom og antall bosatte. 3. november 200. og prosent bosatte rom rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom 6 rom eller flere bosatt bosatte bosatte bosatte bosatte bosatte eller flere ,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 bosatt... 38,7 77,6 72,2 49,6 37,7 3,5 2,0 2 bosatte... 27,3 4,7 7,3 32,0 32,0 30,2 22,6 3 bosatte... 3,4 5,6 5,9 8,0 2,8 5,5 9,4 4 bosatte... 3,,4 2,5 6,6 2,0 4,4 22,9 5 bosatte... 5,5 0,7,5 3,0 3,8 6,7 9,6 6 bosatte eller flere... 2,0-0,6 0,7,7,6 4,5 rom på 6 m 2 eller mer. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikke inkludert. 42 Statistisk sentralbyrå

14 Folke- og boligtelling Hadsel Tabell 8. Boliger, etter eie-/leieform, bygningstype, bruksareal og husholdningstype. 3. november 200 Eies Selveier Gjennom alene borettslag eller eller gjennom aksjeselskap sameie Av privatperson Av boligselskap Leies Av kommunen Som tjenestebolig På andre vilk Bygningstype Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegd eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning Bruksareal Under 30 m m m m m m m m m 2 eller mer Husholdningstype Enfamiliehusholdninger Aleneboende Par uten hjemmeboende barn Par med små barn (yngste barn 0-5 ) Par med store barn (yngste barn 6-7 ) Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 ) Mor/far med store barn (yngste barn 6-7 ) Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 8 og over) Flerfamiliehusholdninger Flerfamiliehusholdninger uten barn Flerfamiliehusholdninger med barn Statistisk sentralbyrå 43

15 866 Hadsel Folke- og boligtelling 200 Tabell 9. Boliger, etter bygge, bygningstype, bruksareal, eie-/leieform og system for oppvarming. Bosatte i alt og per bolig. 3. november Bygge Bygningstype Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegd eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning Bruksareal Under 30 m m m m m m m m m 2 eller mer Eie-/leieform Eies i alt Selveier alene eller gjennom sameie Gjennom borettslag eller aksjeselskap Leies i alt Av privatperson Av boligselskap Av kommunen Som tjenestebolig På andre vilk System for oppvarming Ett system i alt Elektriske ovner/varmekabler e.l Radiatorer eller vannben varme i gulv Ovner for fast brensel Ovner for flytende brensel Et annet system for oppvarming To eller flere systemer i alt Elektriske ovner/varmekabler og ovner for fast brensel Elektriske ovner/varmekabler og ovner for flytende brensel Elektriske ovner/varmekabler og ovner for fast og flytende brensel Radiatorer eller vannben varme i gulv og ett eller flere andre systemer Andre kombinasjoner Bosatte Per bolig... 2,3,8 2,0 2,0,8 2,0 2, 2,4 2,6 2,5 inkluderer 99 boliger med uoppgitt bygge Statistisk sentralbyrå

16 Folke- og boligtelling Hadsel Tabell 20. Boliger i alt og bosatte i ulike aldersgrupper, etter bygningstype, antall rom, bygge, sanitærutstyr, eie-/leieform, tilgjengelighet for rullestolbruker og antall bosatte. 3. november 200 Boliger i alt Bosatte Alder og over Bygningstype Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegd eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning rom. Kjøkken -2 rom Med eget kjøkken Uten eget kjøkken rom rom eller flere Bygge Sanitærutstyr Har både bad og WC Har enten bad eller WC Har verken bad eller WC Eie-/leieform Eier i alt Selveier alene eller gjennom sameie Gjennom borettslag eller aksjeselskap Leier i alt Av privatperson Av boligselskap Av kommunen Som tjenestebolig På andre vilk Tilgjengelighet for rullestolbruker Kan komme inn i boligen ved egen hjelp Kan ikke komme inn i boligen ved egen hjelp bosatte bosatt bosatte bosatte bosatte bosatte bosatte eller flere rom på 6 m 2 eller mer. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikke inkludert. Statistisk sentralbyrå 45

17 866 Hadsel Folke- og boligtelling 200 Tabell 2. Privathusholdninger, etter husholdningstype, antall familier i husholdningen, eie-/leieform, antall rom, disponering av personbil og sysselsetting. Personer i privathusholdninger, etter husholdningstype. 3. november 200 Enpersonhusholdninger Flerpersonhusholdninger uten barn personer 3 personer eller flere Flerpersonhusholdninger med barn 0-7 barn 2 barn 3 barn eller flere Privathusholdninger i alt familier i husholdningen familie familier familier eller flere Eie-/leieform Eier i alt Selveier alene eller gjennom sameie Gjennom borettslag eller aksjeselskap Leier i alt Av privatperson Av boligselskap Av kommunen Som tjenestebolig På andre vilk rom. Kjøkken -2 rom Med eget kjøkken Uten eget kjøkken rom rom rom rom rom rom eller flere Disponering av personbil Ikke bil bil biler eller flere Sysselsetting Husholdninger uten sysselsatte Husholdninger med sysselsatt og mer Under Husholdninger med 2 sysselsatte Begge 30 og mer En 30 og mer Begge under Husholdninger med 3 sysselsatte Alle 30 og mer To 30 og mer En 30 og mer Alle under Husholdninger med 4 eller flere sysselsatte Personer i alt rom på 6 m 2 eller mer. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikke inkludert. 46 Statistisk sentralbyrå

18 Folke- og boligtelling Hadsel Tabell 22. Privathusholdninger, etter eie-/leieform og alder på eldste person i husholdningen. 990 og 200. og prosent Alder eldste person Eier Leier Under og over ,0 00,0 79,8 8,2 20,2 8,8 Under ,0 00,0 39,5 4,9 60,5 58, ,0 00,0 55,9 6, 44, 38, ,0 00,0 86,0 8,8 4,0 8, ,0 00,0 83,9 88,9 6,, ,0 00,0 9,8 87,6 8,2 2,4 80 og over... 00,0 00,0 84,8 76,4 5,2 23,6 Tabell 23. Personer i privathusholdninger og privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse og husholdningstype. 3. november 200. og prosent Personer Privathusholdninger , ,0 Husholdningsstørrelse person , ,7 2 personer , ,3 3 personer , ,4 4 personer , , 5 personer eller flere , ,5 Husholdningstype Enpersonhusholdninger , ,7 Personens alder Under ,0 84 2, , 87 2, ,7 25 6, , 43, ,3 35 9,8 80 og over , ,6 Flerpersonhusholdninger uten barn ,0 7 32,7 Alder eldste person Under ,2 7 0, ,4 7 0, ,7 6, , , , ,0 80 og over ,7 05 2,9 Flerpersonhusholdninger med barn , ,5 Alder yngste barn , , , 585 6,4 barn i husholdningen barn , 427,9 2 barn ,2 400,2 3 barn ,5 54 4,3 4 barn eller flere , 39, I denne tabellen er barn (ugifte hjemmeboende) 8 og over holdt utenfor ved grupperingen av husholdninger etter type. Husholdninger som har barn bare i alderen 8 og over, er derfor regnet med i flerpersonhusholdninger uten barn. Statistisk sentralbyrå 47

19 866 Hadsel Folke- og boligtelling 200 Tabell 24. Privathusholdninger, etter husholdningstype, alder på eldste person i husholdningen, bygningstype, bygge, eie-/leieform, antall etasjer/heis, tilgjengelighet for rullestolbruker, disponering av personbil og tilgang til fasiliteter. 3. november 200. Privathusholdninger med barn 0-7 Privathusholdninger uten barn 0-7 Under 25 Alder eldste person og over Privathusholdninger i alt, antall Privathusholdninger i alt... 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Bygningstype Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gdsdrift... 83,2 86,9 8,7 66,7 67,8 86,6 86, 76,8 Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig... 9,3 8,6 9,5 6,7 7,8 7, 7,5 0,0 Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer... 3,4 2,4 3,8 8,9 7, 2,7 2,2 5,6 Blokk, leiegd eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer...,9 0,9 2,3 5,6 4,7,7,2 2,3 Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning... 2,3,3 2,7 2,2 2,6,9 3,0 5,3 Bygge ,9 6,9 9,7 6,7,0 6,8 3, 4, ,7 7,8 24,6 7,8 23,6 5,9 38,0 39, ,4 75,3 65,7 75,6 65,4 77,3 48,9 46,0 Eie-/leieform Eier i alt... 8,2 85, 79,7 4, 55,8 87,4 87,5 76,8 Selveier alene eller gjennom sameie 79,4 84,6 77,3 37,8 53, 85,6 85,9 7,8 Gjennom borettslag eller aksjeselskap...,8 0,5 2,3 3,3 2,6,8,6 5,0 Leier... 8,8 4,9 20,3 58,9 44,2 2,6 2,5 23,2 etasjer i huset. Heis etasje... 46,9 4,2 49, 3, 38,7 57,7 45,7 39,3 2 etasjer... 48,5 53,6 46,5 52,2 5,8 39,6 52, 55,7 3-4 etasjer... 4,4 5, 4,2 6,7 8, 2,7 2,2 5,0 I hus med heis... 0,4 0,4 0,4-0,3 0,2 0,2,8 I hus uten heis... 4, 4,7 3,8 6,7 7,9 2,5 2,0 3,2 5 etasjer eller flere... 0,2 0, 0,2 -, I hus med heis... 0, - 0, - 0, I hus uten heis... 0, 0, 0, - 0, Tilgjengelighet for rullestolbruker Kan komme inn i boligen ved egen hjelp... 4,6 7,6 3,4 3,3 0,5 2, 3,9 2, Kan ikke komme inn i boligen ved egen hjelp... 85,4 82,4 86,6 86,7 89,5 87,9 86, 78,9 Disponering av personbil Ikke bil... 32,6 2,2 40,7 7, 36, 23,2 58,2 75,4 bil... 50,0 60,2 45,9 27,8 54,5 53,9 38,2 23,5 2 biler eller flere... 7,5 27,6 3,4, 9,4 22,9 3,6,2 Tilgang til fasiliteter (andel av alle) Egen hage... 86,8 9,9 84,8 63,3 74,3 9,0 86,9 76,2 Ikke egen hage, men felles hage med naboer... 5, 3,4 5,8 8,9 9,4 2,8 5,0 0,3 Egen balkong, veranda eller terrasse.. 7, 80,9 67,2 53,3 63,9 70,4 67, 62,8 Egen garasje eller carport... 5,5 55, 50,0 27,8 36,6 60,0 5, 32,8 Ikke egen garasje eller carport, men egen parkeringsplass... 36,3 39,5 35,0 58,9 47,4 3,0 28,3 39,3 48 Statistisk sentralbyrå

20 Folke- og boligtelling Hadsel Tabell 25. Par og personer i par. Hovedtall. 3. november 200 Gifte Samboende Uten barn 2 Med barn 2 Uten barn 2 Med barn 2 Par i alt barn i familien Ingen barn barn barn barn barn barn eller flere Parets sysselsetting i uka 29. oktober-4. november Ingen sysselsatt En sysselsatt Mann Kvinne Begge sysselsatt Personer i par i alt Alder Under og over Utdanningsnivå Grunnskolenivå Videregående-skole-nivå Universitets- og høgskolenivå Uoppgitt eller ingen fullført utdanning Inkluderer registrerte partnere. 2 I denne tabellen er barn (ugifte hjemmeboende) 8 og over holdt utenfor ved grupperingen av par. Par som har barn bare i alderen 8 og over, er derfor regnet som par uten barn. 3 Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. Tabell 26. Barn 0-7, etter alder, familietype og mors/fars sysselsetting i uka 29. oktober-4. november 200 Alder Barn i alt Ektepar med barn Ingen voksen sysselsatt En voksen sysselsatt og mer Under Begge voksne sysselsatt Begge 30 og mer En 30 og mer Begge under Samboerpar med barn Ingen voksen sysselsatt En voksen sysselsatt og mer Under Begge voksne sysselsatt Begge 30 og mer En 30 og mer Begge under Mor/far med barn Ingen voksen sysselsatt En voksen sysselsatt og mer Under Uoppgitt familietype Barn 0-7 i alt er ikke det samme som personer 0-7 i alt. Se tekstdelen pkt Statistisk sentralbyrå 49

21 866 Hadsel Folke- og boligtelling 200 Tabell 27. Personer 67 og over i privathusholdninger, etter alder, antall personer i husholdningen, bygningstype, antall rom, bygge, eie-/leieform, antall etasjer/heis, tilgjengelighet for rullestolbruker og system for oppvarming. 3. november og over Bor alene Bor med andre Bor alene Bor med andre Bygningstype Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegd eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning rom. Kjøkken -2 rom Med eget kjøkken Uten eget kjøkken rom rom eller flere Bygge Eie-/leieform Eier Leier etasjer i huset. Heis etasje etasjer etasjer eller flere I hus med heis I hus uten heis Tilgjengelighet for rullestolbruker Kan komme inn i boligen ved egen hjelp Av dette: Kan nytte alle viktige rom Kan ikke komme inn i boligen ved egen hjelp Av dette: Kan nytte alle viktige rom System for oppvarming Ett system i alt Elektriske ovner/varmekabler e.l Radiatorer eller vannben varme i gulv Ovner for fast brensel Ovner for flytende brensel Et annet system for oppvarming To eller flere systemer i alt Elektriske ovner/varmekabler og ovner for fast brensel Elektriske ovner/varmekabler og ovner for flytende brensel Elektriske ovner/varmekabler og ovner for fast og flytende brensel Radiatorer eller vannben varme i gulv og en eller flere andre systemer Andre kombinasjoner rom på 6 m 2 eller mer. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikke inkludert. 2 Med viktige rom menes baderom, toalett, kjøkken, stue og minst ett soverom. 50 Statistisk sentralbyrå

22 Folke- og boligtelling Hadsel Tabell 28. Folkemengde, etter alder, bostedsstrøk og delområde/grunnkrets. 3. november Alder og over Bostedsstrøk Tettbygde strøk Stokmarknes Melbu Spredtbygde strøk Uoppgitt Delområde/grunnkrets 000 Langøya Fleines Vik Grønning Sandnes Hov Haukenes Grytting Stokmarknes Breivik Bergvik Tømmervik Stokmarknes vest Stokmarknes sentrum Stokmarknes søndre Andvågen Børøy Lekang Melbu Ekren Gulstad Melbu øst Melbu sentrum Melbu vest Ongstad Taen Raftsundet Sand Strønstad Budal Holdøy Ulvøy Tengelfjord Myrland Hanøy Helgenes Kaljord Hennes Kvitnes Uoppgitt Statistisk sentralbyrå 5

23 866 Hadsel Folke- og boligtelling 200 Tabell 29. Sysselsatte 6-74 med bosted i kommunen, etter kjønn, næring, bostedsstrøk og delområde/grunnkrets. 29. oktober-4. november 200. Menn Kjønn Kvinner Primærnæringer (0-05) Sekundærnæringer (0-45) Næring Tjenestenæringer Varehandel, hotell, restaur., samferdsel, finanstjen., forr.tjen., eiend. (50-74) Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting (75-99) Uoppgitt ,8 47,2 6,6 22, 30,7 40, 0,5 Bostedsstrøk Tettbygde strøk ,6 49,4 3,8 2,2 30,9 43,6 0,6 Stokmarknes ,4 50,6 2,2 9,2 32,7 45,6 0,4 Melbu ,3 47,7 6, 24,4 28, 40,5 0,8 Spredtbygde strøk ,6 43,4 2,4 23,9 29,6 33,6 0,4 Uoppgitt , 35,9 8,7 24,3 38,8 28,2 - Delområde/grunnkrets 000 Langøya ,7 44,3 5,9 28,5 30,4 35,0 0,2 00 Fleines ,8 3,3 6,3 3,3 3,3 3,3-002 Vik ,3 45,7 2,2 37,0 7,4 43,5-003 Grønning ,5 40,5-54, 8,9 27,0-004 Sandnes ,6 46,4 7,3 25,5 26,6 40, 0,5 005 Hov ,0 50,0 5,2 24, 25,9 44,8-006 Haukenes ,7 33,3 6,7 22,2 4,7 9,4-007 Grytting ,0 44,0 4,3 26,2 4,8 27, Stokmarknes ,5 49,5 3,7 9,8 32, 44, 0,3 020 Breivik ,2 33,8 2,5 29,2 23, 26, Bergvik ,0 50,0 3,6 25,0 28,6 42, Tømmervik ,0 49,0,4 8, 39, 40,8 0, Stokmarknes vest ,2 5,8 2,7 8,7 32, 46, Stokmarknes sentrum. 4 47,4 52,6-7,5 26,3 56, Stokmarknes søndre ,3 49,7 3,2 20,4 29,3 46,8 0, Andvågen ,6 44,4 5,6 6,7 27,8 50, Børøy ,0 5,0 2,4 9,4 34,0 43,4 0, Lekang ,5 45,5 3,4 23,2 24, 39, Melbu ,4 47,6 7,5 23,6 28,9 39,4 0,7 030 Ekren , 50,9 0,9 23,6 27,3 38, Gulstad ,2 48,8 6,5 20,9 23,7 48, Melbu øst , 46,9 6,9 22,5 26,9 43,3 0, Melbu sentrum ,8 46,2 4,8 30,5 24,3 39,5, Melbu vest ,3 49,7 5,6 23,2 35,3 34,3, Ongstad ,3 43,7 6, 20,7 4,4 2, Taen ,2 36,8 36,8 0,5 0,5 42, Raftsundet ,7 38,3 9,8 9,8 30, 29,2,2 040 Sand ,4 40,6 53, 3, 2,9 2, Strønstad ,7 40,3 9,5 35, 9,5 24,7, Budal ,0 30,0 20,0 30,0 0,0 40, Holdøy Ulvøy Tengelfjord ,9 42, 2, 3,6 3,6 5, Myrland , , Hanøy , 42,9 42,9 28,6 4,3 4, Helgenes... 54,5 45,5 63,6 9, 8,2 9, Kaljord ,8 34,2 8,2,0 47,9 3,5,4 04 Hennes ,9 4, 7,9 6, 7,9 44,6 3,6 042 Kvitnes ,4 36,6 2,4 9,5 46,3 3, Uoppgitt ,6 44,4 -, 33,3 55,6-52 Statistisk sentralbyrå

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 824 Vefsn Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 95. des. 90... 6 063. feb. 80... 2 605.

Detaljer

1525 Stranda Folke- og bustadteljing 2001

1525 Stranda Folke- og bustadteljing 2001 525 Stranda Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 6. des. 90... 3 20. feb. 80... 2 38. des.

Detaljer

D 277 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001

D 277 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001 D 277 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Fylke Folke- og boligtelling 2001 Nordland Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

C 885 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001. Sandefjord

C 885 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001. Sandefjord C 885 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kommune Folke- og boligtelling 2001 Sandefjord Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I

Detaljer

D 069 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001. Trondheim

D 069 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001. Trondheim D 069 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kommune Folke- og boligtelling 2001 Trondheim Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001

C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001 C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kommune Folke- og boligtelling 2001 Bergen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

SØRUM: STATUS FOR 2014

SØRUM: STATUS FOR 2014 1 SØRUM: STATUS FOR 2014 Sørums befolkning, arbeidsmarked og næringssammensetning Innhold Side Statistikkdel side 1. Befolkningsstruktur og befolkningsutvikling 2 9-12 2. Den lokale arbeidskraften 3 13-15

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING

FOLKE- OG BOLIGTELLING FOLKE- OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 980 085 KRAGERØ STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 982 ISBN 82-537-695-8 FORORD Hovedformålet med Folke- og boligtelling 980 var å gi et bilde av befolkningen og levekårene

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1980

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1980 FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 980 07 NESSEBY STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 98 ISBN 853768 FORORD Hovedformålet med Folke og boligtelling 980 var å gi et bilde av befolkningen og levekårene i det

Detaljer

Sørum: Status for 2015. Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum

Sørum: Status for 2015. Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum Sørum: Status for 2015 Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Innhold 1. Befolkningsstruktur og befolkningsutvikling... 3 1.1 Befolkningsvekst... 3

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1980

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1980 FOLKE- OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 980 00 OSLO STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 98 ISBN 8-57-705-9 FORORD Hovedformålet med -Folke- og boligtelling 980 var å gi et bilde av befolkningen og levekårene

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1980

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1980 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1980 0811 SILJAN STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 198 ISBN 8-537-1689-3 FORORD Hovedformålet med Folke- og boligtelling 1980 var å gi et bilde av befolkningen og levekårene

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1980

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1980 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1980 0903 ARENDAL STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1699-0 FORORD Hovedformålet med Folke- og boligtelling 1980 var å gi et bilde av befolkningen og

Detaljer

, FOLKE- OG BOLIGTELLING

, FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER I r --,--t L.,, 0 0 0 0 3o 0 0, FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1970 0 811 SILJAN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1970

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 KOMMUNEHEFTE 0815 KRAGERØ STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3507-3 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

FOLKE OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1980

FOLKE OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1980 FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 980 09 BÆRUM STATISTISK SENTRALBYRA KONGSVINGER 98 ISBN 8-7-8-0 FORORD Hovedformålet med Folke- og boligtelling 980 var å gi et bilde av befolkningen og levekårene i det

Detaljer

, FOLKE- OG BOLIGTELLING

, FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER, FOLKE OG BOLIGTELLING r li. NOVEMBER 970 0904 GRIMSTAD STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 970 0904 GRIMSTAD STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING

FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 970 080 PORSGRUNN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 970 080 PORSGRUNN STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

STATISTISKE KOMMUNEHEFTER 1 FOLKE- OG BOLIGTELLING, 1 NOVEMBER 1970 1719 LEVANGER STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

STATISTISKE KOMMUNEHEFTER 1 FOLKE- OG BOLIGTELLING, 1 NOVEMBER 1970 1719 LEVANGER STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING, NOVEMBER 0 LEVANGER STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 0 LEVANGER STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO FORORD

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 KOMMUNEHEFTE 0904 GRIMSTAD STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3399-2 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING

FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER 0 T0 0 0 0 0 0 0 FOLKE OG BOLIGTELLING i. NOVEMBER 90 00 SARPSBORG STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 90 00 SARPSBORG STATISTISK

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING

FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 970 9 MÅLSELV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 970 9 MÅLSELV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 97

Detaljer

Kartlegging av kvinners deltakelse i næringslivet i Nord-Trøndelag Status 2003

Kartlegging av kvinners deltakelse i næringslivet i Nord-Trøndelag Status 2003 Kartlegging av s deltakelse i næringslivet i Nord-Trøndelag Status 2003 Espen Carlsson NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter : KARTLEGGING AV KVINNERS DELTAKELSE I NÆRINGSLIVET I NORD-TRØNDELAG

Detaljer

FOLKE OG BOLIGTELLING

FOLKE OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER 0 0 0 0 0 0 0 FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 0 0 TRONDHEIM STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 0 0 TRONDHEIM STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING

FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER ; I r r FOLKE OG BOLIGTELLING I i 0 0. NOVEMBER 0 i 0 0 000 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 0 0 BODØ STATISTISK SEN TRALBYRÅ

Detaljer

STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE- OG BOLIGTELLING. i i. i 1I 1. NOVEMBER 1970 1501 ÅLESUND STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE- OG BOLIGTELLING. i i. i 1I 1. NOVEMBER 1970 1501 ÅLESUND STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER I I i I, i i i i I i FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 90 0 ÅLESUND STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 90 0 ÅLESUND STATISTISK

Detaljer

STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE- OG - BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1970 1902 TROMSØ STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE- OG - BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1970 1902 TROMSØ STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 0 0 TROMSØ STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 0 0 TROMSØ STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO FORORD

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING

FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING I. NOVEMBER 970 0806 SKIEN i STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 970 0806 SKIEN STATISTISK SE NTRALBYRA

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Boligpolitisk analyse Bodø kommune

Boligpolitisk analyse Bodø kommune 2012 Boligpolitisk analyse Bodø kommune Alle skal kunne bo trygt og godt Innhold 1. Innledning...3 2. Befolkningsutvikling og demografiske trekk..4 2.1 Aldersstruktur og befolkningsutvikling.6 2.2 Husholdningstyper.9

Detaljer