1520 Ørsta Folke- og bustadteljing 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1520 Ørsta Folke- og bustadteljing 2001"

Transkript

1 520 Ørsta Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug des feb des apr des nov des nov des des nov des nov des nov des nov des nov des Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa. januar Folkemengda frå 769 til 960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.. Tabell 2. Folkemengd, etter kjønn, samlivsform og alder. 3. november 200 Menn Kvinner Alder I par I par Gifte Ikkje i par Sambuande Gifte Ikkje i par Sambuande og over og over og over og over Inkluderer registrerte partnarar. 30 Statistisk sentralbyrå

2 Folke- og bustadteljing Ørsta Tabell 3. Folkemengd, etter kjønn, alder og hushaldstype. 3. november 200 Hushaldstype Under 6 Menn og over Under 6 Kvinner og over Privathushald Einfamiliehushald Åleinebuande Par utan heimebuande barn Par med små barn (yngste barn 0-5 ) Par med store barn (yngste barn 6-7 ) Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 ) Mor/far med store barn (yngste barn 6-7 ) Einfamiliehushald med vaksne barn (yngste barn 8 og over) Fleirfamiliehushald Fleirfamiliehushald utan barn Fleirfamiliehushald med barn Andre hushald Statistisk sentralbyrå 3

3 520 Ørsta Folke- og bustadteljing 200 Tabell 4. Personar 6-74 med bustad i kommunen, etter sysselsetjing, kjønn og høgaste fullførte utdanning. 29. oktober-4. november 200. og prosent Sysselsette Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner ,8 75,4 65,9 Grunnskolenivå ,0 58,2 37,4 7-ig folkeskole ,4 30,0 6,9 Ungdomsskole ,8 69,4 54,7 Anna ,0 72,9 52,4 Vidaregåande-skole-nivå ,4 79, 68,9 Allmenne fag ,7 67,7 66,0 Humanistiske og estetiske fag ,5 55,6 62,8 Lærarutdanningar og utdanningar i pedagogikk ,0 00,0 - Samfunnsfag og juridiske fag Økonomiske og administrative fag ,8 74,2 75,2 Naturvitskapelege fag, handverksfag og tekniske fag ,7 84, 72,8 Helse-, sosial- og idrettsfag ,9 63,3 69,2 Primærnæringsfag ,6 79,6 63,2 Samferdsels- og tryggingsfag og andre servicefag ,2 80,8 68,4 Uoppgitt fagfelt ,9 00,0 - Universitets- og høgskolenivå, kort ,6 82,4 84,5 Humanistiske og estetiske fag ,2 65,6 75,5 Lærarutdanningar og utdanningar i pedagogikk ,0 83,8 84,2 Samfunnsfag og juridiske fag ,4 65,6 83,8 Økonomiske og administrative fag ,8 8,0 87,2 Naturvitskapelege fag, handverksfag og tekniske fag , 88,6 84,2 Helse-, sosial- og idrettsfag ,4 92,5 86,4 Primærnæringsfag Samferdsels- og tryggingsfag og andre servicefag ,0 00,0 00,0 Uoppgitt fagfelt ,0-00,0 Universitets- og høgskolenivå, lang ,7 84,9 84,2 Humanistiske og estetiske fag ,3 75,0 70,0 Lærarutdanningar og utdanningar i pedagogikk ,0 00,0 00,0 Samfunnsfag og juridiske fag ,4 8,3 00,0 Økonomiske og administrative fag Naturvitskapelege fag, handverksfag og tekniske fag ,0 90,6 62,5 Helse-, sosial- og idrettsfag ,0 8,3 00,0 Primærnæringsfag ,0 00,0 00,0 Samferdsels- og tryggingsfag og andre servicefag Uoppgitt fagfelt Uoppgitt eller inga fullført utdanning ,7 35, 30,4 Inkludert nivået 'Påbygging til vidaregåande utdanning' som omfattar utdanningar som byggjer på vidaregåande skole, men som ikkje er godkjend som høgare utdanning. 2 Universitets- og høgskolenivå, kort, omfattar høgare utdanning t.o.m Universitets- og høgskolenivå, lang, omfattar utdanning på meir enn 4, samt forskarutdanning. 32 Statistisk sentralbyrå

4 Folke- og bustadteljing Ørsta Tabell 5. Personar 6-74 med bustad i kommunen, etter aktivitetsstatus, alder, kjønn, hushaldstype og utdanningsnivå. 29. oktober-4. november 200 I arbeidsstyrken Sysselsette Arbeidslause Under utdanning Utanfor arbeidsstyrken Pensjonistar Andre Del sysselsette ,8 Alder , , , , , ,2 Kjønn og alder Menn , , , , , , ,3 Kvinner , , , , , , ,7 Hushaldstype Privathushald ,9 Einfamiliehushald ,7 Åleinebuande ,4 Par utan heimebuande barn ,9 Par med små barn (yngste barn 0-5 ) , Par med store barn (yngste barn 6-7 ) ,8 Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 ) ,8 Mor/far med store barn (yngste barn 6-7 ) ,2 Einfamiliehushald med vaksne barn (yngste barn 8 og over) ,9 Fleirfamiliehushald ,4 Fleirfamiliehushald utan barn ,5 Fleirfamiliehushald med barn ,3 Andre hushald Utdanningsnivå Grunnskolenivå , Vidaregåande-skole-nivå ,3 Universitets- og høgskolenivå ,0 Uoppgitt eller inga fullført utdanning ,7 Inkludert nivået 'Påbygging til vidaregåande utdanning' som omfattar utdanningar som byggjer på vidaregåande skole, men som ikkje er godkjend som høgare utdanning. Statistisk sentralbyrå 33

5 520 Ørsta Folke- og bustadteljing 200 Tabell 6. Sysselsette 6-74 med bustad i kommunen, etter kjønn, alder, næring, yrkesstatus, avtalt/vanleg arbeidstid per veke, sektor og talet på sysselsette i bedrifta. 29. oktober-4. november 200 Menn Kvinner Del av sysselsette ,0 Næring 0-05 Jordbruk, skogbruk og fiske ,7 Utvinning av råolje og naturgass ,7 0, 2-37 Industri og bergverksdrift , Kraft- og vassforsyning ,5 45 Byggje- og anleggsverksemd , Varehandel, hotell- og restaurantverksemd , Transport og kommunikasjon , Finansiell tenesteyting , Forretningsmessig tenesteyting, eigedomsdrift ,4 75 Offentleg administrasjon og forsvar, sosialforsikring ,5 80 Undervisning ,9 85 Helse- og sosialtenester , Andre sosiale og personlege tenester , Uoppgitt ,5 Yrkesstatus Lønnstakarar ,9 Sjølvstendig næringsdrivande , Avtalt/vanleg arbeidstid per veke , ,6 30 og meir ,8 Sektor Statleg forvalting ,0 Kommunal og fylkeskommunal forvalting ,8 Privat sektor og offentlege føretak ,3 et på sysselsette i bedrifta , , , , , , ,2 Uoppgitt ,2 34 Statistisk sentralbyrå

6 Folke- og bustadteljing Ørsta Tabell 7. Sysselsette 6-74 med arbeidsstad i kommunen, etter kjønn, alder, næring, yrkesstatus, avtalt/ vanleg arbeidstid per veke, sektor og talet på sysselsette i bedrifta. 29. oktober-4. november 200 Menn Kvinner Del av sysselsette ,0 Næring 0-05 Jordbruk, skogbruk og fiske ,2 Utvinning av råolje og naturgass , 2-37 Industri og bergverksdrift , Kraft- og vassforsyning ,9 45 Byggje- og anleggsverksemd , Varehandel, hotell- og restaurantverksemd , Transport og kommunikasjon , Finansiell tenesteyting , Forretningsmessig tenesteyting, eigedomsdrift ,7 75 Offentleg administrasjon og forsvar, sosialforsikring ,6 80 Undervisning ,4 85 Helse- og sosialtenester , Andre sosiale og personlege tenester ,3 Uoppgitt ,6 Yrkesstatus Lønnstakarar ,9 Sjølvstendig næringsdrivande , Avtalt/vanleg arbeidstid per veke , ,6 30 og meir ,7 Sektor Statleg forvalting ,9 Kommunal og fylkeskommunal forvalting ,8 Privat sektor og offentlege føretak ,3 et på sysselsette i bedrifta , , , , , , , Uoppgitt ,2 Statistisk sentralbyrå 35

7 520 Ørsta Folke- og bustadteljing 200 Tabell 8. Sysselsette 6-74 med bustad/arbeidsstad i kommunen, etter kjønn og næring. 29. oktober-4. november 200. og prosent Næring Sysselsette med bustad i kommunen Menn Kvinner Del av sysselsette Sysselsette med arbeidsstad i kommunen Menn Kvinner Del av sysselsette , , Jordbruk, skogbruk og fiske , , Jordbruk og skogbruk , ,9 05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett , ,4 Utvinning av råolje og naturgass , , 2-37 Industri og bergverksdrift , ,0 0, 2-4 Bergverksdrift , ,3 5-6 Mat og nytingsmiddel , ,0 7-9 Tekstil, klede og sko , , 20 Trevarer , ,9 2 Treforedling Forlag og grafisk industri , , Oljeraffinering, kjemisk, gummi og plast , ,0 26 Mineralprodukt , , Metall og metallvarer , ,7 29 Maskiner o.l , , Elektro og optikk , , Transportmiddel , Møblar og annan industri , , Kraft- og vassforsyning , ,9 45 Byggje- og anleggsverksemd , , Varehandel, hotell- og restaurantverksemd , , 50 Motorkjøretøytenester , ,9 5 Agentur- og engroshandel , ,5 52 Detaljhandel og reparasjon av varer , ,7 55 Hotell- og restaurantverksemd , , Transport og kommunikasjon , ,7 60 Landtransport og rørtransport , ,6 6 Sjøtransport , ,2 62 Lufttransport , Tenester tilknytte transport , ,7 64 Post og telekommunikasjonar , , Finansiell tenesteyting , , Forretningsmessig tenesteyting, eigedomsdrift , ,7 70 Eigedomsdrift , ,3 7 Utleigeverksemd , - 0,0 72 Databehandlingsverksemd , ,3 73 Forsking og utviklingsarbeid , ,5 74 Anna forretningsmessig tenesteyting , , Offentleg forvalting og anna tenesteyting , ,2 75 Offentleg administrasjon og forsvar, sosialforsikring , ,6 80 Undervisning , ,4 85 Helse- og sosialtenester , ,9 9 Interesseorganisasjonar , ,7 92 Kulturell tenesteyting og sport ,4 0 0,3 90, 93, 95, 99 Anna tenesteyting , ,4 Uoppgitt , ,6 36 Statistisk sentralbyrå

8 Folke- og bustadteljing Ørsta Tabell 9. Sysselsette 6-74 med bustad i kommunen, etter kjønn, arbeidstid og arbeidsstad. Utpendlarar. 29. oktober-4. november Menn Kvinner 30 og meir og meir og meir Arbeidsstad i bustadfylket I bustadkommunen Volda Ålesund Herøy Ulstein Andre kommunar i fylket Arbeidsstad utanfor bustadfylket Oslo Bergen Kontinentalsokkelen Bærum Andre kommunar utanfor fylket Tabell 0. Sysselsette 6-74 med arbeidsstad i kommunen, etter kjønn, arbeidstid og bustad. Innpendlarar. 29. oktober-4. november Menn Kvinner 30 og meir og meir og meir Bur i arbeidsstadsfylket I arbeidsstadskommunen Volda Ålesund Ulstein Herøy Andre kommunar i fylket Bur utanfor arbeidsstadsfylket Oslo Andre kommunar utanfor fylket Statistisk sentralbyrå 37

9 520 Ørsta Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Sysselsette 6-74, etter pendlarstatus, næring og utdanningsnivå. 29. oktober-4. november 200. Med bustad i kommunen i alt Utpendlarar Med bustad og arbeidsstad i kommunen Innpendlarar Med arbeidsstad i kommunen i alt, antall , prosent... 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Næring 0-05 Jordbruk, skogbruk og fiske... 9,7 2,8 2,9 9,3 2, Utvinning av råolje og naturgass, industri og bergverksdrift... 2,6 8,0 23,2 2,9 23, Byggje- og anleggsverksemd, kraft- og vassforsyning... 7,6 8,6 7,2 2,6 8, Varehandel, hotell- og restaurantverksemd... 6, 4,7 6,7 3,8 6, Transport og kommunikasjon... 6,6 9,4 5,3 2,0 4, Finansiell og forretningsmessig tenesteyting, eigedomsdrift... 5,5 9,4 3,7 0,6 5, Offentleg administrasjon og forsvar, helseog sosialtenester, undervisning m.m ,4 36,8 30,4 29,3 30,2 Uoppgitt... 0,5 0,2 0,6 0,6 0,6 Utdanningsnivå Grunnskolenivå...,8 8, 3,4 8,3 2,5 Vidaregåande-skole-nivå... 66,6 64, 67,7 59,3 66,2 Universitets- og høgskolenivå... 20,9 27,5 7,9 3,5 20,5 Uoppgitt eller inga fullført utdanning... 0,7 0,4 0,9 0,9 0,9 Inkludert nivået 'Påbygging til vidaregåande utdanning' som omfattar utdanningar som byggjer på vidaregåande skole, men som ikkje er godkjend som høgare utdanning. Tabell 2. Elevar og studentar 6-74 med bustad i kommunen, etter sysselsetjing, kjønn, alder, skoleslag, elevar/studentar og skolekommune. 29. oktober-4. november 200. og prosent Sysselsette Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner ,2 40,5 56,0 Alder ,7 9,9 33, ,9 50,7 70, ,4 56,6 58, ,0 80,0 68,2 35 og over ,3 68,8 73,8 Skoleslag Vidaregåande skolar og folkehøgskolar ,4 25,6 36,5 Høgskolar ,0 65,0 77,0 Universitet ,2 53,9 77,6 Elevar/studentar og skolekommune Elevar ,4 25,6 36,5 I bustadkommunen ,4 8,7 27, I annan kommune i bustadfylket ,0 26,5 40,6 I annan kommune utanfor bustadfylket ,0 40,7 47,8 Studentar , 60,3 77, I bustadkommunen Volda ,9 78,0 76,4 20 Bergen ,9 50,0 67,6 504 Ålesund ,2 66,7 60,0 60 Trondheim ,0 57,7 83,3 I annan kommune ,5 5,2 89,8 38 Statistisk sentralbyrå

10 Folke- og bustadteljing Ørsta Tabell 3. Personar 6-74 sysselsette minst 00 i et med bustad i kommunen, etter arbeidstid i et, alder, kjønn, hushaldstype og utdanningsnivå og prosent Arbeidstid i et 300 og meir og meir ,0 00,0 00,0 00,0 Alder ,6 0,6,8 0, ,4 7,7 2,0 6, ,9 29,2 38,4 33, ,7 9,6 30,2 42, ,2 8,0 6,4 6, ,2 4,9,3 0,7 Kjønn og alder Menn ,2 37,7 37,7 64, ,4 5,2,0 0, ,3 7,9 6,4 5, ,2 0,9 4,4 22, ,6 4,9 8,4 25, ,6 5,8 6,7 0, ,2 3, 0,8 0,6 Kvinner ,8 62,3 62,3 35, ,2 5,4 0,8 0, , 9,8 5,6, ,8 8,3 23,9, , 4,7 2,8 6, ,6 2,3 9,7 5, ,0,8 0,5 0, Hushaldstype Privathushald ,0 00,0 00,0 00,0 Einfamiliehushald ,4 95,0 95,7 96,0 Åleinebuande ,,3 0,7,9 Par utan heimebuande barn ,3 7, 7,7 5,8 Par med små barn (yngste barn 0-5 ) ,3 6,8 20,3 7,4 Par med store barn (yngste barn 6-7 ) ,2 20, 22,5 27,0 Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 ) ,6,6 0,5 0,4 Mor/far med store barn (yngste barn 6-7 ) ,7,6 3, 2, Einfamiliehushald med vaksne barn (yngste barn 8 og over) ,3 26,5 2,0 2,4 Fleirfamiliehushald ,6 5,0 4,3 4,0 Fleirfamiliehushald utan barn ,2 3,,8 2,0 Fleirfamiliehushald med barn ,3 2,0 2,5 2,0 Andre hushald Utdanningsnivå Grunnskolenivå ,7 3,3 3, 0,8 Vidaregåande-skole-nivå ,3 69,3 62,5 66,4 Universitets- og høgskolenivå ,6 6,2 23,3 22,2 Uoppgitt eller inga utført utdanning ,4,2, 0,5 Inkludert nivået 'Påbygging i vidaregåande utdanning' som omfattar utdanningar som byggjer på vidaregåande skole, men som ikkje er godkjend som høgare utdanning. Statistisk sentralbyrå 39

11 520 Ørsta Folke- og bustadteljing 200 Tabell 4. Personar 6-74 sysselsette minst 00 i et med bustad i kommunen, etter arbeidstid i et, næring, yrkesstatus og sektor og prosent Arbeidstid i et 300 og meir og meir ,0 00,0 00,0 00,0 Næring 0-05 Jordbruk, skogbruk og fiske ,2 7,5 3,5, Utvinning av råolje og naturgass , 0, 0,5 0,9 0, 2-37 Industri og bergverksdrift ,9 8,4 22,0 22, Kraft- og vassforsyning ,2 0,9,5 2, 45 Byggje- og anleggsverksemd ,6 2,6,6 8, Varehandel, hotell- og restaurantverksemd ,5 23, 6,4, Transport og kommunikasjon ,2 4,9 5, 7, Finansiell tenesteyting ,7,2,2, Forretningsmessig tenesteyting, eigedomsdrift ,8 4,4 6, 3, 75 Offentleg administrasjon og forsvar, sosialforsikring , 3,2 3,9 5,7 80 Undervisning ,9,7 9,5 8,8 85 Helse- og sosialtenester ,4 8,5 25,2 5, Andre sosiale og personlege tenester ,8 2,0 2,3,8 Uoppgitt ,5,6,2 0,6 Yrkesstatus Lønnstakarar ,9 92,4 96,9 85,7 Sjølvstendig næringsdrivande , 7,6 3, 4,3 Sektor Statleg forvalting ,2 2, 3,6 4,7 Kommunal og fylkeskommunal forvalting ,4 26, 30,8 2,4 Privat sektor og offentlege føretak ,4 7,8 65,6 73,9 40 Statistisk sentralbyrå

12 Folke- og bustadteljing Ørsta Tabell 5. Bustader, busette og rom, etter bygningstype. 980, 990 og 200. og prosent Frittliggjande einebustad eller våningshus i tilknyting til gardsdrift Hus i kjede, rekkjehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbustad Bygningstype Horisontaldelt tomannsbustad eller anna bustadbygg med mindre enn 3 etasjar Blokk, leigegard eller anna bustadbygg med 3 etasjar eller meir Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshushald Bustader i alt Busette i alt Busette per bustad , 3,3 2,7 2,6 2,5 2, ,8 2,9 2,2 2, 2,6, ,5 2,6 2,2 2,3,4,7 Rom per bustad ,9 5, 3,7 3,8 3,5 3, ,6 4,9 4,2 3, 2,4 2, ,7 4,9 3,8 4,0 2,6 3,4 Busette per rom ,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0, ,6 0,6 0,5 0,7, 0, ,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 Bustader i alt ,0 78,2 3,2 7,,0 2, ,0 85,5 4,7 5,9,7 2, ,0 75,0 5,8 4,4 0,7 4,2 Busette i alt ,0 83, 2,7 5,9 0,8, ,0 89, 3,7 4,3,6, ,0 78,2 5,3 3,4 0,4 2,8 I sumtala er inkludert 269 bustader med uoppgitt bygningstype og 578 busette i bustader med uoppgitt bygningstype. Statistisk sentralbyrå 4

13 520 Ørsta Folke- og bustadteljing 200 Tabell 6. Bustader, etter bygningstype og talet på rom. Busette i alt og per bustad, etter talet på rom. 3. november 200. og prosent Frittliggjande einebustad eller våningshus i tilknyting til gardsdrift Hus i kjede, rekkjehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbustad Bustader Bygningstype Horisontaldelt tomannsbustad eller anna bustadbygg med mindre enn 3 etasjar Blokk, leigegard eller anna bustadbygg med 3 etasjar eller meir Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshushald Busette Per bustad , , ,5 et på rom. Kjøkken rom ,7 Med eige kjøkken ,8 Utan eige kjøkken ,2 2 rom ,5 Med eige kjøkken ,5 Utan eige kjøkken ,8 3 rom ,0 4 rom ,4 5 rom ,6 6 rom ,9 7 rom , 8 rom eller fleire , ,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0. et på rom. Kjøkken rom... 3,0 2,0 3,4 5,6 29,6 7,6 2,. Med eige kjøkken... 2,8,7 3,4 5,5 29,6 7,6 2,0. Utan eige kjøkken... 0,3 0,3-0, ,. 2 rom... 8,7 6, 7,6 3,6 29,6 22,9 5,4. Med eige kjøkken... 8,3 5,9 6,4 3, 25,9 2,2 5,. Utan eige kjøkken... 0,4 0,2,3 0,5 3,7,8 0,3. 3 rom... 6,4 2,8 28,6 27,3 4,8 25,3 3,2. 4 rom... 20,6 20,3 24,8 20, 7,4 24, 9,7. 5 rom... 2,2 23,7 0, 5,5, 2,4 22,2. 6 rom... 4, 6,4 7,6 8,0 7,4 4,7 6,5. 7 rom... 9, 0,9 5,0 4,3 -,2,3. 8 rom eller fleire... 6,8 7,7 2,9 5,6 -,8 9,4. et på rom på 6 m 2 eller meir. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikkje medrekna. 2 Bustader i alt inkluderer 269 bustader med uoppgitt bygningstype. Tabell 7. Bustader, etter talet på rom og talet på busette. 3. november 200. og prosent et på busette et på rom rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom 6 rom eller fleire busett busette busette busette busette busette eller fleire ,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 busett... 33,2 66,9 68,3 50,4 33,5 23, 7,0 2 busette... 26,8 4,5 8,5 23, 30,0 3,6 26,8 3 busette... 4,6 9,7 6,7 0,8 4,3 20,3 5,8 4 busette... 3,4 2,4 3,6 8,8 2,5 4,5 9,6 5 busette... 9,0 2,4 2,2 5,5 7,7 8,2 5, 6 busette eller fleire... 3,0 4,0 0,6,3 2,0 2,2 5,7 et på rom på 6 m 2 eller meir. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikkje medrekna. 42 Statistisk sentralbyrå

14 Folke- og bustadteljing Ørsta Tabell 8. Bustader, etter eige-/leigeform, bygningstype, bruksareal og hushaldstype. 3. november 200 Er åtte Sjølveigar Gjennom åleine burettslag eller eller gjennom aksjeselskap sameige Av privatperson Av bustadselskap Er leigde Av kommunen Som tenestebustad Bygningstype Frittliggjande einebustad eller våningshus i tilknyting til gardsdrift Hus i kjede, rekkjehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbustad Horisontaldelt tomannsbustad eller anna bustadbygg med mindre enn 3 etasjar Blokk, leigegard eller anna bustadbygg med 3 etasjar eller meir Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshushald Bruksareal Under 30 m m m m m m m m m 2 eller meir Hushaldstype Einfamiliehushald Åleinebuande Par utan heimebuande barn Par med små barn (yngste barn 0-5 ) Par med store barn (yngste barn 6-7 ) Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 ) Mor/far med store barn (yngste barn 6-7 ) Einfamiliehushald med vaksne barn (yngste barn 8 og over) Fleirfamiliehushald Fleirfamiliehushald utan barn Fleirfamiliehushald med barn På andre vilk Statistisk sentralbyrå 43

15 520 Ørsta Folke- og bustadteljing 200 Tabell 9. Bustader, etter byggje, bygningstype, bruksareal, eige-/leigeform og system for oppvarming. Busette i alt og per bustad. 3. november Byggje Bygningstype Frittliggjande einebustad eller våningshus i tilknyting til gardsdrift Hus i kjede, rekkjehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbustad Horisontaldelt tomannsbustad eller anna bustadbygg med mindre enn 3 etasjar Blokk, leigegard eller anna bustadbygg med 3 etasjar eller meir Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshushald Bruksareal Under 30 m m m m m m m m m 2 eller meir Eige-/leigeform Er åtte i alt Sjølveigar åleine eller gjennom sameige Gjennom burettslag eller aksjeselskap Er leigde i alt Av privatperson Av bustadselskap Av kommunen Som tenestebustad På andre vilk System for oppvarming Eit system i alt Elektriske omnar/varmekablar e.l Radiatorar eller vassben varme i golv Omnar for fast brensel Omnar for flytande brensel Eit anna system for oppvarming To eller fleire system i alt Elektriske omnar/varmekablar og omnar for fast brensel Elektriske omnar/varmekablar og omnar for flytande brensel Elektriske omnar/varmekablar og omnar for fast og flytande brensel Radiatorar eller vassben varme i golv og eit eller fleire andre system Andre kombinasjonar Busette Per bustad... 2,5 2,3 2,0 2,0 2,2 2, 2,2 2,6 3,3 2,7 Inkludert 208 bustader med uoppgitt byggje Statistisk sentralbyrå

16 Folke- og bustadteljing Ørsta Tabell 20. Bustader i alt og busette i ulike aldersgrupper, etter bygningstype, talet på rom, byggje, sanitærutstyr, eige-/leigeform, tilkomst for rullestolbrukar og talet på busette. 3. november 200 Bustader i alt Busette Alder og over Bygningstype Frittliggjande einebustad eller våningshus i tilknyting til gardsdrift Hus i kjede, rekkjehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbustad Horisontaldelt tomannsbustad eller anna bustadbygg med mindre enn 3 etasjar Blokk, leigegard eller anna bustadbygg med 3 etasjar eller meir Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshushald Rom. Kjøkken -2 rom Med eige kjøkken Utan eige kjøkken rom rom eller fleire Byggje Sanitærutstyr Har både bad og WC Har anten bad eller WC Har verken bad eller WC Eige-/leigeform Er åtte i alt Sjølveigar åleine eller gjennom sameige Gjennom burettslag eller aksjeselskap Er leigde i alt Av privatperson Av bustadselskap Av kommunen Som tenestebustad På andre vilk Tilkomst for rullestolbrukar Kan komme inn i bustaden ved eiga hjelp Kan ikkje komme inn i bustaden ved eiga hjelp et på busette busett busette busette busette busette busette eller fleire et på rom på 6 m 2 eller meir. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikkje medrekna. Statistisk sentralbyrå 45

17 520 Ørsta Folke- og bustadteljing 200 Tabell 2. Privathushald, etter hushaldstype, talet på familiar i hushaldet, eige-/leigeform, talet på rom, disponering av personbil og sysselsetjing. Personar i privathushald, etter hushaldstype. 3. november 200 Einpersonhushald Fleirpersonhushald utan barn personar 3 personar eller fleire Fleirpersonhushald med barn 0-7 barn 2 barn 3 barn eller fleire Privathushald i alt et på familiar i hushaldet familie familiar familiar eller fleire Eige-/leigeform Eig Sjølveigar åleine eller gjennom sameige Gjennom burettslag eller aksjeselskap Leiger Av privatperson Av bustadselskap Av kommunen Som tenestebustad På andre vilk et på rom. Kjøkken -2 rom Med eige kjøkken Utan eige kjøkken rom rom rom rom rom rom eller fleire Disponering av personbil Ikkje bil bil bilar eller fleire Sysselsetjing Hushald utan sysselsette Hushald med sysselsett og meir Under Hushald med 2 sysselsette Begge 30 og meir Ein 30 og meir Begge under Hushald med 3 sysselsette Alle 30 og meir To 30 og meir Ein 30 og meir Alle under Hushald med 4 eller fleire sysselsette Personar i alt et på rom på 6 m 2 eller meir. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikkje medrekna. 46 Statistisk sentralbyrå

18 Folke- og bustadteljing Ørsta Tabell 22. Privathushald, etter eige-/leigeform og alder på eldste person i hushaldet. 990 og 200. og prosent Alder eldste person Eig Leiger Under og over ,0 00,0 7,6 75,2 28,4 24,8 Under ,0 00,0 25,9 20,2 74, 79, ,0 00,0 47,4 54,9 52,6 45, ,0 00,0 83,3 80,3 6,7 9, ,0 00,0 8,8 86, 8,2 3, ,0 00,0 74,2 8,0 25,8 9,0 80 og over... 00,0 00,0 58,8 66,7 4,2 33,3 Tabell 23. Personar i privathushald og privathushald, etter hushaldsstorleik og hushaldstype. 3. november 200. og prosent Personar Privathushald , ,0 Hushaldsstorleik person , ,2 2 personar , ,8 3 personar , ,6 4 personar , ,4 5 personar eller fleire ,8 49 2,0 Hushaldstype Einpersonhushald , ,2 Alder på personen Under ,3 27 3, , 09 2, , , , , , ,7 80 og over , ,7 Fleirpersonhushald utan barn , ,8 Alder eldste person Under ,3 6 0, ,5 25 0, ,7 83 2, , , , 47 0,2 80 og over ,4 60 3,9 Fleirpersonhushald med barn , ,0 Alder yngste barn ,0 57 4, , ,0 et på barn i hushaldet barn ,7 479,7 2 barn ,5 472,6 3 barn , ,3 4 barn eller fleire ,5 57,4 I denne tabellen er barn (ugifte heimebuande) 8 og over haldne utanfor ved grupperinga av hushald etter type. Hushald som berre har barn i alderen 8 og over, er difor rekna med i fleirpersonhushald utan barn. Statistisk sentralbyrå 47

19 520 Ørsta Folke- og bustadteljing 200 Tabell 24. Privathushald, etter hushaldstype, alder på eldste person i hushaldet, bygningstype, byggje, eige-/ leigeform, talet på etasjar/heis, tilkomst for rullestolbrukar, disponering av personbil og indikatorar for bustadstandard. 3. november 200. Privathushald med barn 0-7 Under 25 Privathushald utan barn 0-7 Alder eldste person og over et på privathushald i alt Privathushald i alt... 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Bygningstype Frittliggjande einebustad eller våningshus i tilknyting til gardsdrift... 75,0 76,9 74, 53,8 58, 80,2 82,4 70,5 Hus i kjede, rekkjehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbustad... 5,8 6,0 5,7,2 8,6 4,3 4,9 6,0 Horisontaldelt tomannsbustad eller anna bustadbygg med mindre enn 3 etasjar... 4,4 4,8 4,2 20,3 22,6,7 8,8 6,8 Blokk, leigegard eller anna bustadbygg med 3 etasjar eller meir... 0,7 0, 0,9 8,4,9 0,4 - - Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshushald... 4,2 2,2 5,0 6,3 8,8 3,4 4,0 6,7 Byggje ,7 5,3 8,8 2,6 8,6 5,7,5 2, ,2 7,7 3,4 29,4 28,8 2,2 4,4 50, ,2 77,0 59,8 58,0 62,6 73,0 47, 36,6 Eige-/leigeform Eig... 75,2 8,9 72, 9,6 49,2 85,0 8, 66,4 Sjølveigar åleine eller gjennom sameige... 74,6 8,8 7,4 9,6 48,4 84,7 79,9 64,7 Gjennom burettslag eller aksjeselskap... 0,6 0, 0,8-0,9 0,3,3,6 Leiger... 24,8 8, 27,9 80,4 50,8 5,0 8,9 33,6 et på etasjar i huset. Heis etasje... 38, 32,8 40,5 2,7 28,8 5,8 38, 30,4 2 etasjar... 54, 59,8 5,5 55,2 54,8 43,2 57,0 63, 3-4 etasjar... 7,4 7,3 7,5 8,9 5, 4,8 4,9 6,5 I hus med heis... 0,2-0,3-0,9 0,3 - - I hus utan heis... 7,2 7,3 7,2 8,9 4,2 4,5 4,9 6,5 5 etasjar eller fleire... 0,4 0, 0,5 4,2,3 0,2 - - I hus med heis... 0,2 0, 0,2 0,7 0,6 0,2 - - I hus utan heis... 0,2-0,3 3,5 0, Tilkomst for rullestolbrukar Kan komme inn i bustaden ved eiga hjelp... 7,8 2,7 6,0 6,8 28,0 4,3,2 4, Kan ikkje komme inn i bustaden ved eiga hjelp... 82,2 78,3 84,0 83,2 72,0 85,7 88,8 85,9 Disponering av personbil Ikkje bil... 23,3 6,2 3,0 74,8 26,5 4,3 32,2 67, bil... 47, 49,0 46,3 2,7 57,2 46,2 56, 30,2 2 bilar eller fleire... 29,6 44,8 22,7 3,5 6,3 39,5,7 2,8 Tilgang til fasilitetar (del av alle) Eigen hage... 86,5 90,3 84,7 49,7 65,8 9,9 92,6 86,4 Ikkje eigen hage, men felles hage med naboar... 5,9 5, 6,3 20,3 4,8 3,3 2,3 6,0 Eigen balkong, veranda eller terrasse.. 65, 76,3 60, 46,9 57,6 66,3 57,0 53,7 Eigen garasje eller carport... 67,4 72,0 65,4 42,0 47, 78,2 7,8 48,4 Ikkje eigen garasje eller carport, men eigen parkeringsplass... 23,6 23,7 23,5 36,4 38,9 5,9 8,2 30,9 48 Statistisk sentralbyrå

20 Folke- og bustadteljing Ørsta Tabell 25. Par og personar i par. Hovudtal. 3. november 200 Gifte Sambuande Utan barn 2 Med barn 2 Utan barn 2 Med barn 2 Par i alt et på barn i familien Ingen barn barn barn barn barn barn eller fleire Sysselsetjinga til paret i veka 29. oktober-4. november Ingen sysselsette Ein sysselsett Mann Kvinne Begge sysselsette Personar i par i alt Alder Under og over Utdanningsnivå Grunnskolenivå Vidaregåande-skole-nivå Universitets- og høgskolenivå Uoppgitt eller inga fullført utdanning Inkluderer registrerte partnarar. 2 I denne tabellen er barn (ugifte heimebuande) 8 og over haldne utanfor ved gruppering av par. Par som berre har barn i alderen 8 og over, er difor rekna som par utan barn. 3 Inkludert nivået 'Påbygging til vidaregåande utdanning' som omfattar utdanningar som byggjer på vidaregåande skole, men som ikkje er godkjend som høgare utdanning Tabell 26. Barn 0-7, etter alder, familietype og sysselsetjinga til mor/far i veka 29. oktober-4. november 200 Alder Barn i alt Ektepar med barn Ingen vaksen sysselsett Ein vaksen sysselsett og meir Under Begge vaksne sysselsette Begge 30 og meir Ein 30 og meir Begge under Sambuarpar med barn Ingen vaksen sysselsett Ein vaksen sysselsett og meir Under Begge vaksne sysselsette Begge 30 og meir Ein 30 og meir Begge under Mor/far med barn Ingen vaksen sysselsett Ein vaksen sysselsett og meir Under Uoppgitt familietype Barn 0-7 i alt er ikkje det same som personar 0-7 i alt. Sjå tekstdelen pkt Statistisk sentralbyrå 49

21 520 Ørsta Folke- og bustadteljing 200 Tabell 27. Personar 67 og over i privathushald, etter alder, talet på personar i hushaldet, bygningstype, talet på rom, byggje, eige-/leigeform, talet på etasjar/heis, tilkomst for rullestolbrukar og system for oppvarming. 3. november og over Bur åleine Bur med andre Bur åleine Bur med andre Bygningstype Frittliggjande einebustad eller våningshus i tilknyting til gardsdrift Hus i kjede, rekkjehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbustad Horisontaldelt tomannsbustad eller anna bustadbygg med mindre enn 3 etasjar Blokk, leigegard eller anna bustadbygg med 3 etasjar eller meir Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshushald et på rom. Kjøkken -2 rom Med eige kjøkken Utan eige kjøkken rom rom eller fleire Byggje Eige-/leigeform Eig Leiger et på etasjar i huset. Heis etasje etasjar etasjar eller fleire I hus med heis I hus utan heis Tilkomst for rullestolbrukar Kan komme inn i bustaden ved eiga hjelp Av dette: Kan nytte alle viktige rom Kan ikkje komme inn i bustaden ved eiga hjelp Av dette: Kan nytte alle viktige rom System for oppvarming Eitt system i alt Elektriske omnar/varmekablar e.l Radiatorar eller vassben varme i golv Omnar for fast brensel Omnar for flytande brensel Eit anna system for oppvarming To eller fleire system i alt Elektriske omnar/varmekablar og omnar for fast brensel Elektriske omnar/varmekablar og omnar for flytande brensel Elektriske omnar/varmekablar og omnar for fast og flytande brensel Radiatorar eller vassben varme i golv og ein eller fleire andre system Andre kombinasjonar et på rom på 6 m 2 eller meir. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikkje inkludert. 2 Med viktige rom meiner vi baderom, toalett, kjøkken, stue og minst eitt soverom. 50 Statistisk sentralbyrå

22 Folke- og bustadteljing Ørsta Tabell 28. Folkemengd, etter alder, bustadstrok og delområde/grunnkrins. 3. november Alder og over Bustadstrok Tettbygde strok Ørsta Sætre Spreittbygde strok Uoppgitt Delområde/grunnkrins 000 Hovdebygda Ytre Hovden Hovden Hovden 2/Flyplassen Ose Melsbygda Ørsta Liadal Lystad Mork/Vinjevoll Nedre Mork/Vik Vik Valla-Marka Bakkane Velle Grepalia Vallabøen Vallabøen Moe/Nupen Dalane Åmås Nedre Follestaddal Øvre Follestaddal Brautaset Hovdenakk/Vatne Bjørdal Hjørundfjord Rekkedal Stokke Sæbø Bjørke Viddalen Øye/Stennes Urke Trandal Standal Ytre Standal/Brattheim Vartdal Barstadvik Nordre Vartdal Årsetdalen Sætre Søre Vartdal Uoppgitt Statistisk sentralbyrå 5

23 520 Ørsta Folke- og bustadteljing 200 Tabell 29. Sysselsette 6-74 med bustad i kommunen, etter kjønn, næring, bustadstrok og delområde/ grunnkrins. 29. oktober-4. november 200. Menn Kjønn Kvinner Primærnæringar (0-05) Sekundærnæringar (0-45) Næring Tenestenæringar Varehandel, hotell, restaur., samferdsel, finansten., forr.ten., eiged. (50-74) Offentleg forvalting og anna tenesteyting (75-99) Uoppgitt ,2 44,8 9,7 29,2 28, 32,4 0,5 Bustadstrok Tettbygde strok ,7 45,3 4,6 29,7 30,5 34,8 0,5 Ørsta ,7 45,3 3,6 30,0 30,4 35,4 0,5 Sætre , 44,9 8,4 24,6 3,9 25, - Spreittbygde strok ,0 44,0 9,2 28,6 23,8 27,9 0,5 Uoppgitt ,0 36,0 4,0 22,0 26,0 38,0 - Delområde/grunnkrins 000 Hovdebygda ,0 44,0 5,2 32,5 29,7 32,0 0,5 00 Ytre Hovden ,8 42,2 7,8 42,2 23,4 25,0,6 002 Hovden ,9 46, 5,5 3,4 28,8 34,3-003 Hovden 2/Flyplassen ,3 46,7 3,3 36,7 36,7 23,3-004 Ose ,9 42, 4,0 32,8 30,9 3,6 0,9 005 Melsbygda ,0 5,0 5,7 23,5 27,5 33, Ørsta ,0 46,0 3,5 29,6 29,6 36,8 0,5 020 Liadal ,3 45,7 7,9 35,4 24,4 3,5 0, Lystad , 35,9 9,4 34,4 7,2 39, Mork/Vinjevoll , 46,9 2,7 26,8 29,5 39,7, Nedre Mork/Vik ,8 52,2 2,9 27,5 29,0 40, Vik ,3 45,7 4,3 30,4 30,4 34, Valla-Marka ,8 47,2,9 34,0 22,6 37,7 3, Bakkane ,2 44,8 2, 3,0 26,9 40, Velle ,3 47,7 3,8 29,7 28,9 37, Grepalia ,9 44, 3, 26,7 35,4 34,2 0,6 020 Vallabøen ,3 46,7 3, 26,5 3,0 38,9 0,5 02 Vallabøen , ,3-66,7-022 Moe/Nupen ,3 45,7 3, 32, 3, 33,6 0, Dalane ,4 42,6 5,0 33,6 25,3 25,3 0,8 030 Åmås ,8 39,2,2 3,5 23, 34, Nedre Follestaddal , 43,9 20,4 38,8 27,6 2,2, Øvre Follestaddal ,0 50,0 28, 28, 2,9 2, Brautaset ,3 4,7 9,3 36, 29,6 24, 0, Hovdenakk/Vatne ,5 40,5 2,2 33,8 27,0 25,7, Bjørdal ,7 58,3 33,3 20,8 8,3 33,3 4, Hjørundfjord ,4 43,6 30,2 22,6 20,0 27,0 0,2 040 Rekkedal ,2 40,8 25,0 27,6 9,7 27, Stokke ,6 45,4 28,5 20,0 23, 28, Sæbø ,7 44,3 0,7 2,4 29,0 38,2 0, Bjørke ,5 47,5 50,8 27, 6,8 5, Viddalen ,7 39,3 53,6 28,6 7, 0, Øye/Stennes ,8 44,2 5,2 8,6 4,0 6, Urke ,2 45,8 27, 8,8 25,0 29, Trandal ,0 40,0 46,7 20,0 3,3 20, Standal ,6 36,4 40,9 27,3 9, 22,7-040 Ytre Standal/Brattheim 4 64,3 35,7 35,7 2,4 4,3 28, Vartdal ,7 44,3 8,8 24,3 29,8 26,7 0,3 050 Barstadvik ,2 44,8 7,8 23,9 32,5 25,2 0, Nordre Vartdal ,8 44,2 9,8 20,9 27,9 3, Årsetdalen ,8 43,2 23,0 28,4 7,6 3, Sætre ,0 47,0 6,5 24,0 35,5 24, Søre Vartdal ,0 34,0 24,0 26,0 20,0 28,0 2, Uoppgitt , ,0-52 Statistisk sentralbyrå

1443 Eid Folke- og bustadteljing 2001

1443 Eid Folke- og bustadteljing 2001 443 Eid Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 037. des. 90... 4 378. feb. 80... 2 276. des.

Detaljer

1504 Ålesund Folke- og bustadteljing 2001

1504 Ålesund Folke- og bustadteljing 2001 504 Ålesund Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 337. des. 90... 7 59. feb. 80... 2 35.

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar 2002. Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar 2002. Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 4 Bjerkreim Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 223. des. 90... 693. feb. 80... 277. des.

Detaljer

1525 Stranda Folke- og bustadteljing 2001

1525 Stranda Folke- og bustadteljing 2001 525 Stranda Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 6. des. 90... 3 20. feb. 80... 2 38. des.

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar 2002. Folkemengda frå 1769 til 1835 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar 2002. Folkemengda frå 1769 til 1835 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 0829 Kviteseid Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 598. des. 90... 3 47. feb. 80... 990.

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 0830 Nissedal Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 86. des. 90... 748. feb. 80... 98. des.

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 259 Øygarden Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 833. des. 90... 2 69. feb. 80... 955. des.

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 244 Austevoll Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 265. des. 90... 3 06. feb. 80... 592.

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 42 Rennesøy Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 848. des. 90... 699. feb. 80... 942. des.

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

0522 Gausdal Folke- og bustadteljing 2001

0522 Gausdal Folke- og bustadteljing 2001 0522 Gausdal Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 3 9. des. 90... 5 047. feb. 80... 3 857.

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1855 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1855 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 09 Gjerstad Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 59. des. 90... 2 362. feb. 80... 429. des.

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1950 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1950 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 528 Sykkylven Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 28. des. 90... 2 754. feb. 80... 356.

Detaljer

Folke- og bustadteljing 2001

Folke- og bustadteljing 2001 Folke- og bustadteljing 200 557 Gjemnes Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 632. des. 90... 3 432. feb. 80... 2 005.

Detaljer

1516 Ulstein Folke- og bustadteljing 2001

1516 Ulstein Folke- og bustadteljing 2001 56 Ulstein Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 747. des. 90... 2 00. feb. 80... 723. des.

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 2001 0806 Skien Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 578 1. des. 1910... 25 777 1.

Detaljer

Folke- og bustadteljing 2001

Folke- og bustadteljing 2001 Folke- og bustadteljing 200 243 Os Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 034. des. 90... 3 20. feb. 80... 204. des. 920...

Detaljer

1122 Gjesdal Folke- og bustadteljing 2001

1122 Gjesdal Folke- og bustadteljing 2001 22 Gjesdal Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 840. des. 90... 2 932. feb. 80... 924. des.

Detaljer

1566 Surnadal Folke- og bustadteljing 2001

1566 Surnadal Folke- og bustadteljing 2001 566 Surnadal Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 628. des. 90... 5 229. feb. 80... 3 285.

Detaljer

0520 Ringebu Folke- og bustadteljing 2001

0520 Ringebu Folke- og bustadteljing 2001 0520 Ringebu Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 44. des. 90... 4 385. feb. 80... 2 794.

Detaljer

1401 Flora Folke- og bustadteljing 2001

1401 Flora Folke- og bustadteljing 2001 40 Flora Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 889. des. 90... 6 3. feb. 80... 2 77. des.

Detaljer

0826 Tinn Folke- og bustadteljing 2001

0826 Tinn Folke- og bustadteljing 2001 0826 Tinn Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 39. des. 90... 5 464. feb. 80... 2 47. des.

Detaljer

Folke- og bustadteljing 2001

Folke- og bustadteljing 2001 Folke- og bustadteljing 200 26 Sveio Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 357. des. 90... 3 430. feb. 80... 720. des.

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 309. des. 90... 3 053. feb. 80... 2 574. des. 920...

Detaljer

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001 005 Sarpsborg Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 964. des. 90... 25 039. feb. 80...

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 20 Bergen Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 8 827. des. 90... 04 224. feb. 80... 24

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1980 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1980 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 3 288. des. 90... 6 4. feb. 80... 4 06. des. 920...

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 0805 Porsgrunn Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 395. des. 90... 4 88. feb. 80...

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 06 Haugesund Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 843. des. 90... 4 798. feb. 80... 97.

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 0528 Østre Toten Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 626. des. 90... 0 696. feb. 80...

Detaljer

1001 Kristiansand Folke- og boligtelling 2001

1001 Kristiansand Folke- og boligtelling 2001 00 Kristiansand Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 5 365. des. 90... 22 802. feb. 80...

Detaljer

08 Åsane Folke- og boligtelling 2001

08 Åsane Folke- og boligtelling 2001 08 Åsane Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 980-200 Tellingstidspunkt Folkemengde. nov. 980... 30 676 3. nov. 990... 35 94 3. nov. 200... 37 57 Folkemengden er oppgitt

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1865 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1865 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 7 Meråker Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 746. des. 90... 2 5. feb. 80... 35. des.

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 77 Frosta Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 028. des. 90... 3 00. feb. 80... 456. des.

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 868 Øksnes Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 409. des. 90... 3 0. feb. 80... 886. des.

Detaljer

06 Ytrebygda Folke- og boligtelling 2001

06 Ytrebygda Folke- og boligtelling 2001 06 Ytrebygda Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 980-200 Tellingstidspunkt Folkemengde. nov. 980... 9 675 3. nov. 990... 5 44 3. nov. 200... 20 733 Folkemengden er oppgitt

Detaljer

0125 Eidsberg Folke- og boligtelling 2001

0125 Eidsberg Folke- og boligtelling 2001 025 Eidsberg Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 3 352. des. 90... 6 050. feb. 80... 3

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 980-200 Tellingstidspunkt Folkemengde. nov. 980... 9 029 3. nov. 990... 7 627 3. nov. 200... 8 646 Folkemengden er oppgitt i henhold

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 824 Vefsn Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 95. des. 90... 6 063. feb. 80... 2 605.

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 0720 Stokke Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 097. des. 90... 4 809. feb. 80... 2

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1910 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1910 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 0434 Engerdal Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 395. des. 90... 94. feb. 80... 490.

Detaljer

1811 Bindal Folke- og boligtelling 2001

1811 Bindal Folke- og boligtelling 2001 8 Bindal Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 93. des. 90... 2 288. feb. 80... 24. des.

Detaljer

1866 Hadsel Folke- og boligtelling 2001

1866 Hadsel Folke- og boligtelling 2001 866 Hadsel Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 264. des. 90... 7 54. feb. 80... 622. des.

Detaljer

0633 Nore og Uvdal Folke- og boligtelling 2001

0633 Nore og Uvdal Folke- og boligtelling 2001 0633 Nore og Uvdal Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 936. des. 90... 2 60. feb. 80...

Detaljer

19 Grorud Folke- og boligtelling 2001

19 Grorud Folke- og boligtelling 2001 9 Grorud Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 980-200 Tellingstidspunkt Folkemengde. nov. 980... 7 465 3. nov. 990... 5 723 3. nov. 200... 7 307 Folkemengden er oppgitt i

Detaljer

17 Stovner Folke- og boligtelling 2001

17 Stovner Folke- og boligtelling 2001 7 Stovner Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 980-200 Tellingstidspunkt Folkemengde. nov. 980... 23 290 3. nov. 990... 20 759 3. nov. 200... 2 3 Folkemengden er oppgitt

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 27 Marka Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 980-200 Tellingstidspunkt Folkemengde. nov. 980... 440 3. nov. 990... 382 3. nov. 200... 655 Folkemengden er oppgitt i henhold

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 025 Frogn Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 44. des. 90... 3 940. feb. 80... 860. des.

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 87 Andøy Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 786. des. 90... 4 54. feb. 80... 084. des.

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 0627 Røyken Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 8. des. 90... 4 549. feb. 80... 348. des.

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 795. des. 90... 3 44. feb. 80... 3 493. des. 920...

Detaljer

0501 Lillehammer Folke- og boligtelling 2001

0501 Lillehammer Folke- og boligtelling 2001 050 Lillehammer Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 872. des. 90... 9 229. feb. 80...

Detaljer

1719 Levanger Folke- og boligtelling 2001

1719 Levanger Folke- og boligtelling 2001 79 Levanger Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 3 747. des. 90... 0 203. feb. 80... 5

Detaljer

D 022 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og bustadteljing 2001

D 022 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og bustadteljing 2001 D 022 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kommune Folke- og bustadteljing 2001 Førde Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Noregs offisielle statistikk I denne

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 KOMMUNEHEFTE 0829 KVITESEID STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3251-1 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

Halsa_Hemne Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Halsa_Hemne Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide : Folketal Slide 4: Folketal, barn og ungdom Slide 5: Folketalsvekst etter type Slide 6: Fødselsoverskot Slide

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015 Haram kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING

FOLKE- OG BUSTADTELJING FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980 1238 KVAM STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1406-8 FØREORD Hovudformålet med Folke- og bustadteljing 1980 var å gi eit bilete av befolkningen

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015 Ålesund kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING

FOLKE- OG BUSTADTELJING FOLKE OG BUSTADTELJING. NOVEMBER 980 547 AUKRA STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 98 ISBN 825374289 FØREORD Hovudformålet med Folke og bustadteljing 980 var å gi eit bilete av befolkningen og levekåra

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980 FOLKE OG BUSTADTELJING. NOVEMBER 980 MIDSUND STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 98 ISBN 87 FØREORD Hovudformålet med Folke og bustadteljing 980 var å gi eit bilete av befolkningen og levekåra i det norske

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980 FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980 0833 TOKKE STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 1981 ISBN 8-537-171-5 FØREORD Hovudformålet med Folke- og bustadteljing 1980 var å gi eit bilete av befolkningen

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980 FOLKE OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980 0829 KVITESEID STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 1981 ISBN 8253712685 FOREORD Hovudformålet med Folke og bustadteljing 1980 var å gi eit bilete av befolkningen

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 FOLKE OG BUSTADTELJING 1990 KOMMUNEHEFTE 0834 VINJE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 1991 ISBN 8253732562 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser Husholdninger

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980 FOLKE- OG BUSTADTELJING. NOVEMBER 980 083 FYRESDAL STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 98 ISBN 82-537-270-7 FØREORD Hovudformålet med Folke- og bustadteljing 980 var å gi eit bilete av befolkningen og

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 KOMMUNEHEFTE 0618 HEMSEDAL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3305-4 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

Region Ålesund Ålesund, Ørskog, Skodje, Sula, Giske, Haram og Sandøy. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Region Ålesund Ålesund, Ørskog, Skodje, Sula, Giske, Haram og Sandøy. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Ålesund, Ørskog, Skodje, Sula, Giske, Haram og Sandøy Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst

Detaljer

Nye Molde Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Nye Molde Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Romsdal Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Aukra, Fræna og Eide. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Romsdal Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Aukra, Fræna og Eide. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Aukra, Fræna og Eide Møre og fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og, kart Slide 4: Folketilvekst

Detaljer

Ringverknadsanalyse for marin klynge i Hordaland og på Vestlandet

Ringverknadsanalyse for marin klynge i Hordaland og på Vestlandet Ringverknadsanalyse for marin klynge i Hordaland og på Vestlandet Nr. 5-15 AUD-rappor t Foto: Inge Døskeland Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud

Detaljer

Verdien av ha industri i Norge

Verdien av ha industri i Norge Verdien av ha industri i Norge Herøya, 26. august 2009 telemarksforsking.no 1 Vi kan ikke leve av å klippe hverandre Jo vi kan det, men det er andre argumenter for å ha industriproduksjon i Norge telemarksforsking.no

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 FOLKE- OG BUSTADTELJING 990 KOMMUNEHEFTE 083 FYRESDAL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 99 ISBN 82-537-3254-6 EMNEGRUPPE 3 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING

FOLKE- OG BUSTADTELJING FOLKE- OG BUSTADTELJING. NOVEMBER 980 0822 SAUHERAD STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 98 ISBN 82-537-460-2 .. FOREORD Hovudformålet med Folke- og bustadteljing 980 var å gi eit bilete av befolkningen

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980 FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980 1420 SOGNDAL STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1353-3 FØREORD Hovudformålet med Folke- og bustadteljing 1980 var å gi eit bilete av befolkningen

Detaljer

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Av: Jorunn Furuberg Samandrag Dersom framtidige generasjonar vel utdanning og tilpassing på arbeidsmarknaden slik tilsvarande personar gjorde

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

Fræna_Eide Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Fræna_Eide Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Ålesund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Ålesund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Haram kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Haram kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 KOMMUNEHEFTE 0617 GOL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3304-6 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

Norddal_Stordal Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Norddal_Stordal Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980 FOLKE OG BUSTADTELJING. NOVEMBER 980 STORD STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 98 ISBN 857 FØREORD Hovudformålet med Folke og bustadteljing 980 var å gi eit bilete av befolkningen og levekåra i det norske

Detaljer

Arbeidsliv 2014-2030

Arbeidsliv 2014-2030 Fylkesprognosar Hordaland: Arbeidsliv 2014-2030 r appo rt DU A Nr. 03-14 Foto: Business Region Bergen Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud

Detaljer

3Vaksne i fagskoleutdanning

3Vaksne i fagskoleutdanning VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Vaksne i fagskoleutdanning Hausten 2013 tok 16 420 vaksne fagskoleutdanning i Noreg. 61 prosent var over 25 år. 111 offentleg godkjende fagskolar hadde

Detaljer

Sula kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Sula kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Skodje kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Skodje kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 KOMMUNEHEFTE 0S21 BØ STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3307-0 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser Husholdninger

Detaljer

Molde kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Molde kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Kristiansund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Kristiansund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer

Kristiansund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Kristiansund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ålesundsregionen 2015

-Ein tydeleg medspelar. Ålesundsregionen 2015 Ålesundsregionen 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

Midsund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Midsund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 27 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 27 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide : Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Stranda kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Stranda kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD Tromsøstatistikk Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD 1. Sysselsetting 2008-2015... 2 2. Sysselsatte etter næring, prosentvis fordeling 2015... 5 3. Sysselsatte etter næring 2008-2015...

Detaljer

Ørskog kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Ørskog kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Nye Ålesund Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Nye Ålesund Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 KOMMUNEHEFTE 1566 SURNADAL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3548-0 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

Region Ålesund Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Region Ålesund Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Volda kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Volda kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer

Volda kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Volda kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer