1525 Stranda Folke- og bustadteljing 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1525 Stranda Folke- og bustadteljing 2001"

Transkript

1 525 Stranda Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug des feb des apr des nov des nov des des nov des nov des nov des nov des nov des Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa. januar Folkemengda frå 769 til 960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.. Tabell 2. Folkemengd, etter kjønn, samlivsform og alder. 3. november 200 Menn Kvinner Alder I par I par Gifte Ikkje i par Sambuande Gifte Ikkje i par Sambuande og over og over og over og over Inkluderer registrerte partnarar. 30 Statistisk sentralbyrå

2 Folke- og bustadteljing Stranda Tabell 3. Folkemengd, etter kjønn, alder og hushaldstype. 3. november 200 Hushaldstype Under 6 Menn og over Under 6 Kvinner og over Privathushald Einfamiliehushald Åleinebuande Par utan heimebuande barn Par med små barn (yngste barn 0-5 ) Par med store barn (yngste barn 6-7 ) Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 ) Mor/far med store barn (yngste barn 6-7 ) Einfamiliehushald med vaksne barn (yngste barn 8 og over) Fleirfamiliehushald Fleirfamiliehushald utan barn Fleirfamiliehushald med barn Andre hushald Statistisk sentralbyrå 3

3 525 Stranda Folke- og bustadteljing 200 Tabell 4. Personar 6-74 med bustad i kommunen, etter sysselsetjing, kjønn og høgaste fullførte utdanning. 29. oktober-4. november 200. og prosent Sysselsette Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner ,0 8,4 74,4 Grunnskolenivå ,8 65,9 53,7 7-ig folkeskole ,3 38, 27,6 Ungdomsskole ,8 76,4 70,8 Anna ,9 80,8 70,4 Vidaregåande-skole-nivå ,6 85,6 79,4 Allmenne fag ,9 75,7 76, Humanistiske og estetiske fag ,2 63,6 79,4 Lærarutdanningar og utdanningar i pedagogikk ,0 00,0 - Samfunnsfag og juridiske fag Økonomiske og administrative fag ,9 94,8 80,3 Naturvitskapelege fag, handverksfag og tekniske fag ,3 87,8 9, Helse-, sosial- og idrettsfag ,5 90,9 76,9 Primærnæringsfag ,5 89, 82,4 Samferdsels- og tryggingsfag og andre servicefag , 84,0 82, Uoppgitt fagfelt ,0-00,0 Universitets- og høgskolenivå, kort ,2 86,2 84,2 Humanistiske og estetiske fag ,3 75,0 77,3 Lærarutdanningar og utdanningar i pedagogikk ,6 85,7 88,8 Samfunnsfag og juridiske fag ,0 72,7 76,9 Økonomiske og administrative fag , 90,2 8,0 Naturvitskapelege fag, handverksfag og tekniske fag ,7 89,6 63,6 Helse-, sosial- og idrettsfag ,6 00,0 86,8 Primærnæringsfag Samferdsels- og tryggingsfag og andre servicefag , 57, - Uoppgitt fagfelt ,0 00,0 - Universitets- og høgskolenivå, lang ,6 86,3 00,0 Humanistiske og estetiske fag ,7 80,0 00,0 Lærarutdanningar og utdanningar i pedagogikk ,0 00,0 - Samfunnsfag og juridiske fag ,0-00,0 Økonomiske og administrative fag Naturvitskapelege fag, handverksfag og tekniske fag ,0 00,0 00,0 Helse-, sosial- og idrettsfag ,0 66,7 00,0 Primærnæringsfag ,0 00,0 - Samferdsels- og tryggingsfag og andre servicefag Uoppgitt fagfelt Uoppgitt eller inga fullført utdanning ,3 67,9 53,3 Inkludert nivået 'Påbygging til vidaregåande utdanning' som omfattar utdanningar som byggjer på vidaregåande skole, men som ikkje er godkjend som høgare utdanning. 2 Universitets- og høgskolenivå, kort, omfattar høgare utdanning t.o.m Universitets- og høgskolenivå, lang, omfattar utdanning på meir enn 4, samt forskarutdanning. 32 Statistisk sentralbyrå

4 Folke- og bustadteljing Stranda Tabell 5. Personar 6-74 med bustad i kommunen, etter aktivitetsstatus, alder, kjønn, hushaldstype og utdanningsnivå. 29. oktober-4. november 200 I arbeidsstyrken Sysselsette Arbeidslause Under utdanning Utanfor arbeidsstyrken Pensjonistar Andre Del sysselsette , Alder , , , , , ,2 Kjønn og alder Menn , , , , , , ,4 Kvinner , , , , , , , Hushaldstype Privathushald ,2 Einfamiliehushald ,3 Åleinebuande , Par utan heimebuande barn ,0 Par med små barn (yngste barn 0-5 ) ,9 Par med store barn (yngste barn 6-7 ) ,0 Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 ) ,6 Mor/far med store barn (yngste barn 6-7 ) , Einfamiliehushald med vaksne barn (yngste barn 8 og over) ,9 Fleirfamiliehushald ,2 Fleirfamiliehushald utan barn ,9 Fleirfamiliehushald med barn ,5 Andre hushald Utdanningsnivå Grunnskolenivå ,0 Vidaregåande-skole-nivå ,6 Universitets- og høgskolenivå ,7 Uoppgitt eller inga fullført utdanning ,5 Inkludert nivået 'Påbygging til vidaregåande utdanning' som omfattar utdanningar som byggjer på vidaregåande skole, men som ikkje er godkjend som høgare utdanning. Statistisk sentralbyrå 33

5 525 Stranda Folke- og bustadteljing 200 Tabell 6. Sysselsette 6-74 med bustad i kommunen, etter kjønn, alder, næring, yrkesstatus, avtalt/vanleg arbeidstid per veke, sektor og talet på sysselsette i bedrifta. 29. oktober-4. november 200 Menn Kvinner Del av sysselsette ,0 Næring 0-05 Jordbruk, skogbruk og fiske ,2 Utvinning av råolje og naturgass ,2 0, 2-37 Industri og bergverksdrift , 40-4 Kraft- og vassforsyning ,0 45 Byggje- og anleggsverksemd , Varehandel, hotell- og restaurantverksemd , Transport og kommunikasjon , Finansiell tenesteyting , Forretningsmessig tenesteyting, eigedomsdrift ,5 75 Offentleg administrasjon og forsvar, sosialforsikring ,4 80 Undervisning , 85 Helse- og sosialtenester , Andre sosiale og personlege tenester ,3 Uoppgitt ,2 Yrkesstatus Lønnstakarar ,4 Sjølvstendig næringsdrivande ,6 Avtalt/vanleg arbeidstid per veke , ,7 30 og meir ,8 Sektor Statleg forvalting ,7 Kommunal og fylkeskommunal forvalting ,9 Privat sektor og offentlege føretak ,4 et på sysselsette i bedrifta , , , , , , ,3 Uoppgitt ,0 34 Statistisk sentralbyrå

6 Folke- og bustadteljing Stranda Tabell 7. Sysselsette 6-74 med arbeidsstad i kommunen, etter kjønn, alder, næring, yrkesstatus, avtalt/ vanleg arbeidstid per veke, sektor og talet på sysselsette i bedrifta. 29. oktober-4. november 200 Menn Kvinner Del av sysselsette ,0 Næring 0-05 Jordbruk, skogbruk og fiske ,8 Utvinning av råolje og naturgass , 2-37 Industri og bergverksdrift , Kraft- og vassforsyning ,8 45 Byggje- og anleggsverksemd , Varehandel, hotell- og restaurantverksemd , Transport og kommunikasjon , Finansiell tenesteyting , Forretningsmessig tenesteyting, eigedomsdrift , 75 Offentleg administrasjon og forsvar, sosialforsikring ,8 80 Undervisning ,5 85 Helse- og sosialtenester , Andre sosiale og personlege tenester ,9 Uoppgitt ,2 Yrkesstatus Lønnstakarar ,5 Sjølvstendig næringsdrivande ,5 Avtalt/vanleg arbeidstid per veke , ,6 30 og meir ,8 Sektor Statleg forvalting , Kommunal og fylkeskommunal forvalting , Privat sektor og offentlege føretak ,8 et på sysselsette i bedrifta , , , , , , ,3 Uoppgitt ,0 Statistisk sentralbyrå 35

7 525 Stranda Folke- og bustadteljing 200 Tabell 8. Sysselsette 6-74 med bustad/arbeidsstad i kommunen, etter kjønn og næring. 29. oktober-4. november 200. og prosent Næring Sysselsette med bustad i kommunen Menn Kvinner Del av sysselsette Sysselsette med arbeidsstad i kommunen Menn Kvinner Del av sysselsette , , Jordbruk, skogbruk og fiske , , Jordbruk og skogbruk , ,0 05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett , ,8 Utvinning av råolje og naturgass , , 2-37 Industri og bergverksdrift , ,4 0, 2-4 Bergverksdrift , ,3 5-6 Mat og nytingsmiddel , ,3 7-9 Tekstil, klede og sko , ,5 20 Trevarer , , 2 Treforedling , Forlag og grafisk industri , , Oljeraffinering, kjemisk, gummi og plast , ,7 26 Mineralprodukt , Metall og metallvarer , , 29 Maskiner o.l , , Elektro og optikk , - 0, Transportmiddel , Møblar og annan industri , , Kraft- og vassforsyning , ,8 45 Byggje- og anleggsverksemd , , Varehandel, hotell- og restaurantverksemd , ,2 50 Motorkjøretøytenester , ,3 5 Agentur- og engroshandel ,0-0,0 52 Detaljhandel og reparasjon av varer , ,7 55 Hotell- og restaurantverksemd , , Transport og kommunikasjon , ,3 60 Landtransport og rørtransport , , 6 Sjøtransport , ,3 62 Lufttransport Tenester tilknytte transport , , 64 Post og telekommunikasjonar , , Finansiell tenesteyting , , Forretningsmessig tenesteyting, eigedomsdrift , , 70 Eigedomsdrift ,5 2 0,5 7 Utleigeverksemd Databehandlingsverksemd , Forsking og utviklingsarbeid Anna forretningsmessig tenesteyting , , Offentleg forvalting og anna tenesteyting , , 75 Offentleg administrasjon og forsvar, sosialforsikring , ,8 80 Undervisning , ,5 85 Helse- og sosialtenester , ,9 9 Interesseorganisasjonar , ,4 92 Kulturell tenesteyting og sport , ,6 90, 93, 95, 99 Anna tenesteyting , ,9 Uoppgitt , ,2 36 Statistisk sentralbyrå

8 Folke- og bustadteljing Stranda Tabell 9. Sysselsette 6-74 med bustad i kommunen, etter kjønn, arbeidstid og arbeidsstad. Utpendlarar. 29. oktober-4. november Menn Kvinner 30 og meir og meir og meir Arbeidsstad i bustadfylket I bustadkommunen Sykkylven Ålesund Norddal Stordal Andre kommunar i fylket Arbeidsstad utanfor bustadfylket Oslo Bergen Stryn Andre kommunar utanfor fylket Tabell 0. Sysselsette 6-74 med arbeidsstad i kommunen, etter kjønn, arbeidstid og bustad. Innpendlarar. 29. oktober-4. november Menn Kvinner 30 og meir og meir og meir Bur i arbeidsstadsfylket I arbeidsstadskommunen Norddal Sykkylven Ålesund Stordal Andre kommunar i fylket Bur utanfor arbeidsstadsfylket Hornindal Bergen Andre kommunar utanfor fylket Statistisk sentralbyrå 37

9 525 Stranda Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Sysselsette 6-74, etter pendlarstatus, næring og utdanningsnivå. 29. oktober-4. november 200. Med bustad i kommunen i alt Utpendlarar Med bustad og arbeidsstad i kommunen Innpendlarar Med arbeidsstad i kommunen i alt, antall , prosent... 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Næring 0-05 Jordbruk, skogbruk og fiske... 6,2 4, 6,6,5 5, Utvinning av råolje og naturgass, industri og bergverksdrift... 42,3 23,4 45,5 38,4 44, Byggje- og anleggsverksemd, kraft- og vassforsyning... 6, 3, 4,9 4,2 4, Varehandel, hotell- og restaurantverksemd...,8 5,5, 23,9 3, Transport og kommunikasjon... 4,9 2,8 3,5 8, 4, Finansiell og forretningsmessig tenesteyting, eigedomsdrift... 4,7 6,3 4,5 3,2 4, Offentleg administrasjon og forsvar, helseog sosialtenester, undervisning m.m ,7 24,8 23,6 20,7 23, Uoppgitt... 0,2-0,3-0,2 Utdanningsnivå Grunnskolenivå... 5,6 0, 6,5 6,7 5,0 Vidaregåande-skole-nivå... 66,8 64,9 67, 70,4 67,7 Universitets- og høgskolenivå... 6,2 24,5 4,8 20,0 5,6 Uoppgitt eller inga fullført utdanning...,4 0,5,5 3,0,8 Inkludert nivået 'Påbygging til vidaregåande utdanning' som omfattar utdanningar som byggjer på vidaregåande skole, men som ikkje er godkjend som høgare utdanning. Tabell 2. Elevar og studentar 6-74 med bustad i kommunen, etter sysselsetjing, kjønn, alder, skoleslag, elevar/studentar og skolekommune. 29. oktober-4. november 200. og prosent Sysselsette Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner ,9 69,7 66,3 Alder ,8 55,7 55, ,6 83,3 73, ,4 82,4 75, ,5 00,0 37,5 35 og over ,0 75,0 00,0 Skoleslag Vidaregåande skolar og folkehøgskolar ,0 53,2 58,8 Høgskolar ,8 9,9 80,0 Universitet ,3 9,2 65,7 Elevar/studentar og skolekommune Elevar ,0 53,2 58,8 I bustadkommunen ,2 57,4 6,2 I annan kommune i bustadfylket ,8 48,3 52,9 I annan kommune utanfor bustadfylket ,0 45,5 64,3 Studentar ,0 9,5 74,4 I bustadkommunen Bergen ,3 00,0 83,3 60 Trondheim ,0 8,3 53,8 030 Oslo , 00,0 68,8 504 Ålesund ,0 57, 76,9 I annan kommune ,7 00,0 80,0 38 Statistisk sentralbyrå

10 Folke- og bustadteljing Stranda Tabell 3. Personar 6-74 sysselsette minst 00 i et med bustad i kommunen, etter arbeidstid i et, alder, kjønn, hushaldstype og utdanningsnivå og prosent Arbeidstid i et 300 og meir og meir ,0 00,0 00,0 00,0 Alder ,5, 4,0 0, ,4 0,2 8,7 6, ,4 36,0 4,0 34, ,3 7,8 26,0 40, ,6 9,0 8,3 6, ,8 5,8 2,0,5 Kjønn og alder Menn ,6 40,9 40,3 6, ,6 4, 2,3 0, , 5,0 4,0 4, ,5,4 7,0 22, ,8 7,0 7,3 22, ,8 9,6 8,7 9, ,8 3,8,0,3 Kvinner ,4 59, 59,7 38, ,9 7,0, ,3 5,3 4,7 2, ,8 24,6 24,0, ,5 0,8 8,7 7, ,8 9,4 9,7 6, ,0 2,0,0 0,2 Hushaldstype Privathushald ,0 00,0 00,0 00,0 Einfamiliehushald ,2 95,9 95,7 95,2 Åleinebuande ,8 2,9 2,7 3,3 Par utan heimebuande barn ,6 2,3 22,7 8,2 Par med små barn (yngste barn 0-5 ) ,8 20,8 2,0 8,6 Par med store barn (yngste barn 6-7 ) ,5 2, 9,3 23,9 Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 ) ,5 0,9,3 0,2 Mor/far med store barn (yngste barn 6-7 ) ,5 2,0 2,7 2,0 Einfamiliehushald med vaksne barn (yngste barn 8 og over) ,4 7,0 6,0 8,9 Fleirfamiliehushald ,8 4, 4,3 4,8 Fleirfamiliehushald utan barn ,0 2,9,3 2,4 Fleirfamiliehushald med barn ,8,2 3,0 2,5 Andre hushald Utdanningsnivå Grunnskolenivå ,7 7,8 6,0 4,2 Vidaregåande-skole-nivå ,7 64,0 63,7 68,5 Universitets- og høgskolenivå ,4 5,2 7,3 6,5 Uoppgitt eller inga utført utdanning ,3 2,9 3,0 0,8 Inkludert nivået 'Påbygging i vidaregåande utdanning' som omfattar utdanningar som byggjer på vidaregåande skole, men som ikkje er godkjend som høgare utdanning. Statistisk sentralbyrå 39

11 525 Stranda Folke- og bustadteljing 200 Tabell 4. Personar 6-74 sysselsette minst 00 i et med bustad i kommunen, etter arbeidstid i et, næring, yrkesstatus og sektor og prosent Arbeidstid i et 300 og meir og meir ,0 00,0 00,0 00,0 Næring 0-05 Jordbruk, skogbruk og fiske , 7,0 2,3 6,6 Utvinning av råolje og naturgass ,3 0,2 0, 2-37 Industri og bergverksdrift ,3 32,7 46,8 45, Kraft- og vassforsyning ,5 0,6 0,3,4 45 Byggje- og anleggsverksemd ,5 2,9 3,7 6, Varehandel, hotell- og restaurantverksemd ,2 9,6 3,7 7, Transport og kommunikasjon ,5 3,5 3,0 5, Finansiell tenesteyting ,0 0,3,0, Forretningsmessig tenesteyting, eigedomsdrift ,8 2,6 5,0 3,0 75 Offentleg administrasjon og forsvar, sosialforsikring ,0 3,8 2,7 3,6 80 Undervisning ,0 0,5 4,7 7,2 85 Helse- og sosialtenester ,7 4,3 4,4 9, Andre sosiale og personlege tenester ,8,8,7 2,0 Uoppgitt ,5 0,3 0,3 0,2 Yrkesstatus Lønnstakarar ,0 92,4 98,3 89,6 Sjølvstendig næringsdrivande ,6,7 0,4 Sektor Statleg forvalting ,0 2,0,7 2,0 Kommunal og fylkeskommunal forvalting ,7 22,2 20,7 6,8 Privat sektor og offentlege føretak ,3 75,7 77,6 8,2 40 Statistisk sentralbyrå

12 Folke- og bustadteljing Stranda Tabell 5. Bustader, busette og rom, etter bygningstype. 980, 990 og 200. og prosent Frittliggjande einebustad eller våningshus i tilknyting til gardsdrift Hus i kjede, rekkjehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbustad Bygningstype Horisontaldelt tomannsbustad eller anna bustadbygg med mindre enn 3 etasjar Blokk, leigegard eller anna bustadbygg med 3 etasjar eller meir Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshushald Bustader i alt Busette i alt Busette per bustad ,0 3,2 2,9 2,6 2,0 2, ,7 2,8 2,2 2,,6 2, ,4 2,5 2,6 2,3,6,6 Rom per bustad ,0 5,3 3,4 3,8 3,2 3, ,6 4,9 3,0 3,3 2,4 3, ,6 4,8 4,2 3,7 2,6 2,7 Busette per rom ,6 0,6 0,8 0,7 0,6 0, ,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0, ,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 Bustader i alt ,0 76,0,8 7, 0,4 3, ,0 87,8 3,3 5,,8 2, ,0 80,4 3,4 0,8 0,7 4,7 Busette i alt ,0 82,9,7 6,3 0,3 2, ,0 90,8 2,7 4,0,0, ,0 82,5 3,6 0,3 0,4 3, I sumtala er inkludert 85 bustader med uoppgitt bygningstype og 33 busette i bustader med uoppgitt bygningstype. Statistisk sentralbyrå 4

13 525 Stranda Folke- og bustadteljing 200 Tabell 6. Bustader, etter bygningstype og talet på rom. Busette i alt og per bustad, etter talet på rom. 3. november 200. og prosent Frittliggjande einebustad eller våningshus i tilknyting til gardsdrift Hus i kjede, rekkjehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbustad Bustader Bygningstype Horisontaldelt tomannsbustad eller anna bustadbygg med mindre enn 3 etasjar Blokk, leigegard eller anna bustadbygg med 3 etasjar eller meir Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshushald Busette Per bustad , , ,4 et på rom. Kjøkken rom ,6 Med eige kjøkken ,6 Utan eige kjøkken ,6 2 rom ,5 Med eige kjøkken ,5 Utan eige kjøkken ,2 3 rom ,8 4 rom ,6 5 rom ,5 6 rom ,8 7 rom , 8 rom eller fleire , ,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0. et på rom. Kjøkken rom... 3,6 2,2 4,6 4,3 7,7 23, 2,4. Med eige kjøkken... 3,,9 4,6 3,3 7,7 23, 2,. Utan eige kjøkken... 0,4 0,4 -, ,3. 2 rom... 0,9 8,8 9,2 8, 46,2 26,4 7,0. Med eige kjøkken... 0,6 8,7 9,2 7, 38,5 26,4 6,8. Utan eige kjøkken... 0,3 0, -,0 7,7-0,. 3 rom... 6,0 2,6 23, 33,8 23, 26,4,7. 4 rom... 2,7 2,7 26,2 22,9 23, 6,5 23,6. 5 rom... 9,2 22,2 6,9 5,7-3,3 9,7. 6 rom... 3,3 5, 0,8 6,2-2,2 5,7. 7 rom... 8,0 8,9 6,2 5, ,. 8 rom eller fleire... 7,4 8,5 3, 3,3-2,2 0,0. et på rom på 6 m 2 eller meir. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikkje medrekna. 2 Bustader i alt inkluderer 85 bustader med uoppgitt bygningstype. Tabell 7. Bustader, etter talet på rom og talet på busette. 3. november 200. og prosent et på busette et på rom rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom 6 rom eller fleire busett busette busette busette busette busette eller fleire ,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 busett... 34,7 76,8 65,9 55,0 24,9 26, 9,5 2 busette... 28,5 7,2 22,3 25,2 33,5 35,8 26,7 3 busette... 2,6 4,3 7,,7 3,3 4,5 4,6 4 busette... 3, 4,3,9 5,2 6,2 3,7 20,0 5 busette... 8,2 5,8 2,4 2,3 8,3 8,9 3,5 6 busette eller fleire... 2,9,4 0,5 0,6 3,8, 5,8 et på rom på 6 m 2 eller meir. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikkje medrekna. 42 Statistisk sentralbyrå

14 Folke- og bustadteljing Stranda Tabell 8. Bustader, etter eige-/leigeform, bygningstype, bruksareal og hushaldstype. 3. november 200 Er åtte Sjølveigar Gjennom åleine burettslag eller eller gjennom aksjeselskap sameige Av privatperson Av bustadselskap Er leigde Av kommunen Som tenestebustad Bygningstype Frittliggjande einebustad eller våningshus i tilknyting til gardsdrift Hus i kjede, rekkjehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbustad Horisontaldelt tomannsbustad eller anna bustadbygg med mindre enn 3 etasjar Blokk, leigegard eller anna bustadbygg med 3 etasjar eller meir Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshushald Bruksareal Under 30 m m m m m m m m m 2 eller meir Hushaldstype Einfamiliehushald Åleinebuande Par utan heimebuande barn Par med små barn (yngste barn 0-5 ) Par med store barn (yngste barn 6-7 ) Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 ) Mor/far med store barn (yngste barn 6-7 ) Einfamiliehushald med vaksne barn (yngste barn 8 og over) Fleirfamiliehushald Fleirfamiliehushald utan barn Fleirfamiliehushald med barn På andre vilk Statistisk sentralbyrå 43

15 525 Stranda Folke- og bustadteljing 200 Tabell 9. Bustader, etter byggje, bygningstype, bruksareal, eige-/leigeform og system for oppvarming. Busette i alt og per bustad. 3. november Byggje Bygningstype Frittliggjande einebustad eller våningshus i tilknyting til gardsdrift Hus i kjede, rekkjehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbustad Horisontaldelt tomannsbustad eller anna bustadbygg med mindre enn 3 etasjar Blokk, leigegard eller anna bustadbygg med 3 etasjar eller meir Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshushald Bruksareal Under 30 m m m m m m m m m 2 eller meir Eige-/leigeform Er åtte i alt Sjølveigar åleine eller gjennom sameige Gjennom burettslag eller aksjeselskap Er leigde i alt Av privatperson Av bustadselskap Av kommunen Som tenestebustad På andre vilk System for oppvarming Eit system i alt Elektriske omnar/varmekablar e.l Radiatorar eller vassben varme i golv Omnar for fast brensel Omnar for flytande brensel Eit anna system for oppvarming To eller fleire system i alt Elektriske omnar/varmekablar og omnar for fast brensel Elektriske omnar/varmekablar og omnar for flytande brensel Elektriske omnar/varmekablar og omnar for fast og flytande brensel Radiatorar eller vassben varme i golv og eit eller fleire andre system Andre kombinasjonar Busette Per bustad... 2,4 2,0 2,2 2, 2,7 2, 2, 2,4 3,0 2,7 Inkludert 46 bustader med uoppgitt byggje Statistisk sentralbyrå

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980 FOLKE OG BUSTADTELJING. NOVEMBER 980 MIDSUND STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 98 ISBN 87 FØREORD Hovudformålet med Folke og bustadteljing 980 var å gi eit bilete av befolkningen og levekåra i det norske

Detaljer

C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001

C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001 C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kommune Folke- og boligtelling 2001 Bergen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13.

Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13. VOX-SPEGELEN 201 NETTSKOLAR 1 kap 8 8Nettskolar Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13. Hovudfunn 8 prosent av dei som starta opplæringa

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 KOMMUNEHEFTE 0815 KRAGERØ STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3507-3 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

, FOLKE- OG BOLIGTELLING

, FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER I r --,--t L.,, 0 0 0 0 3o 0 0, FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1970 0 811 SILJAN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1970

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING

FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 970 9 MÅLSELV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 970 9 MÅLSELV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 97

Detaljer

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Rapport «Byen og regionsenteret Stord» 30. desember 2014 «Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport Samarbeidsrådet for Sunnhordland Tittel: Prosjektnr.: 2091

Detaljer

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune Energiutgreiing 2007 Austevoll kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for

Detaljer

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal Regionrådet for Hallingdal Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal del II - tillegg Prosjektrapport januar 2006 flå lå nes gol Hemsedal ål l Hol Forord til Del II - Tillegg Denne delen av Bustadsosial

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Forsiktig, men sårbar vekst

Forsiktig, men sårbar vekst Mai 21 Forsiktig, men sårbar vekst Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom Asplan Viak og partnarane bak barometeret: 2 LEIAR 3 Næringsbarometeret tek pulsen på næringslivet Næringsbarometeret

Detaljer

Fleire orienterer seg mot nye marknader

Fleire orienterer seg mot nye marknader Mai 2009 Tøft for industri og bygg og anlegg Framtidsutsiktene for industrien og bygg- og anleggsnæringa er blitt ytterlegare forverra sidan nyttår. Fleire orienterer seg mot nye marknader 40 prosent av

Detaljer

Verdien av ha industri i Norge

Verdien av ha industri i Norge Verdien av ha industri i Norge Herøya, 26. august 2009 telemarksforsking.no 1 Vi kan ikke leve av å klippe hverandre Jo vi kan det, men det er andre argumenter for å ha industriproduksjon i Norge telemarksforsking.no

Detaljer

Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSJONER... 5 3 BEFOLKNING... 7 4 SYSSELSETTING... 11

Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSJONER... 5 3 BEFOLKNING... 7 4 SYSSELSETTING... 11 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSJONER... 5 3 BEFOLKNING... 7 4 SYSSELSETTING... 11 4.1 Utvikling i arbeidsmarkedet i Stavangerregionen 1995-2007... 11 4.2 Regionale forskjeller i arbeidsmarkedet

Detaljer

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune Folkehelseoversikt for Fjell kommune 2014 Innhaldsliste 1. Bakgrunn... 3 1.1 Folkehelselova... 3 1.2 Om folkehelse... 4 1.3 Kjelder... 5 1.4 Folkehelseprofil... 5 2. Befolkningssamansetting... 6 2.1 Dagens

Detaljer

Mai 2007. Veksten held fram. Side 9. Aukande mangel på arbeidskraft. Side 14. Vasskilje for klimaspørsmålet. Side 20

Mai 2007. Veksten held fram. Side 9. Aukande mangel på arbeidskraft. Side 14. Vasskilje for klimaspørsmålet. Side 20 Mai 2007 Veksten held fram Bedriftene trur at veksten held fram med full styrke i 2007 Side 9 Aukande mangel på arbeidskraft Kvar andre bedrift innanfor mekanisk industri og bygg og anlegg slit med å skaffe

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar. nr 12/13 12/2013

Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar. nr 12/13 12/2013 ISBN 978-82-7894-482-0 0ISSN 0808-5013 Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar Jon Erik finnvold 12/2013 Rapport nr 12/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Folkehelsekartlegging Status for Hjelmeland kommune pr. 01.10.13.

Folkehelsekartlegging Status for Hjelmeland kommune pr. 01.10.13. Folkehelsekartlegging 2013 I Folkehelsekartlegging Status for Hjelmeland kommune pr. 01.10.13. Folkehelsekartlegging 2013 I Folkehelsekartlegging 2013 I FORORD: Foto: Pål Christensen/Stavanger Aftenblad

Detaljer

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER 440 %) I semi Statistisk Sentralbyrå Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS. Den omfatter ca. 80 titler med detaljerte data for de fleste områder i samfunnet.

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag

Detaljer

Norges forskningsråd: Nøkkeltall for forskningsinstitutter 2012

Norges forskningsråd: Nøkkeltall for forskningsinstitutter 2012 Norges forskningsråd: Skjema for innhenting av nøkkeltall for forskningsinstitutter 2012 Instituttets navn: Kontaktperson: Tlf.: E-post: 1 Instituttets økonomi Alle beløp oppgis i 1000 kr. 1.1 Grunnbevilgninger

Detaljer

Utfordringar i vente. Januar 2009

Utfordringar i vente. Januar 2009 Januar 9 Utfordringar i vente Bedriftene ventar redusert aktivitetsnivå. Prognosar bedriftene gav i desember 8 tyder på nullvekst i sysselsetjinga i 9. Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Arbeidsnotat 2013:1004 Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Bakgrunnsnotat til VRI-Finnmark Ivar Lie og Inge Berg Nilssen, Norut Alta og Lars Vik, SINTEF teknologiledelse Innhold

Detaljer

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Flere arbeidstakere Fra til økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Gode eksportpriser Norge oppnådde gode priser for sine eksportvarer 2. kvartal i år. Eksporten

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer