1525 Stranda Folke- og bustadteljing 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1525 Stranda Folke- og bustadteljing 2001"

Transkript

1 525 Stranda Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug des feb des apr des nov des nov des des nov des nov des nov des nov des nov des Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa. januar Folkemengda frå 769 til 960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.. Tabell 2. Folkemengd, etter kjønn, samlivsform og alder. 3. november 200 Menn Kvinner Alder I par I par Gifte Ikkje i par Sambuande Gifte Ikkje i par Sambuande og over og over og over og over Inkluderer registrerte partnarar. 30 Statistisk sentralbyrå

2 Folke- og bustadteljing Stranda Tabell 3. Folkemengd, etter kjønn, alder og hushaldstype. 3. november 200 Hushaldstype Under 6 Menn og over Under 6 Kvinner og over Privathushald Einfamiliehushald Åleinebuande Par utan heimebuande barn Par med små barn (yngste barn 0-5 ) Par med store barn (yngste barn 6-7 ) Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 ) Mor/far med store barn (yngste barn 6-7 ) Einfamiliehushald med vaksne barn (yngste barn 8 og over) Fleirfamiliehushald Fleirfamiliehushald utan barn Fleirfamiliehushald med barn Andre hushald Statistisk sentralbyrå 3

3 525 Stranda Folke- og bustadteljing 200 Tabell 4. Personar 6-74 med bustad i kommunen, etter sysselsetjing, kjønn og høgaste fullførte utdanning. 29. oktober-4. november 200. og prosent Sysselsette Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner ,0 8,4 74,4 Grunnskolenivå ,8 65,9 53,7 7-ig folkeskole ,3 38, 27,6 Ungdomsskole ,8 76,4 70,8 Anna ,9 80,8 70,4 Vidaregåande-skole-nivå ,6 85,6 79,4 Allmenne fag ,9 75,7 76, Humanistiske og estetiske fag ,2 63,6 79,4 Lærarutdanningar og utdanningar i pedagogikk ,0 00,0 - Samfunnsfag og juridiske fag Økonomiske og administrative fag ,9 94,8 80,3 Naturvitskapelege fag, handverksfag og tekniske fag ,3 87,8 9, Helse-, sosial- og idrettsfag ,5 90,9 76,9 Primærnæringsfag ,5 89, 82,4 Samferdsels- og tryggingsfag og andre servicefag , 84,0 82, Uoppgitt fagfelt ,0-00,0 Universitets- og høgskolenivå, kort ,2 86,2 84,2 Humanistiske og estetiske fag ,3 75,0 77,3 Lærarutdanningar og utdanningar i pedagogikk ,6 85,7 88,8 Samfunnsfag og juridiske fag ,0 72,7 76,9 Økonomiske og administrative fag , 90,2 8,0 Naturvitskapelege fag, handverksfag og tekniske fag ,7 89,6 63,6 Helse-, sosial- og idrettsfag ,6 00,0 86,8 Primærnæringsfag Samferdsels- og tryggingsfag og andre servicefag , 57, - Uoppgitt fagfelt ,0 00,0 - Universitets- og høgskolenivå, lang ,6 86,3 00,0 Humanistiske og estetiske fag ,7 80,0 00,0 Lærarutdanningar og utdanningar i pedagogikk ,0 00,0 - Samfunnsfag og juridiske fag ,0-00,0 Økonomiske og administrative fag Naturvitskapelege fag, handverksfag og tekniske fag ,0 00,0 00,0 Helse-, sosial- og idrettsfag ,0 66,7 00,0 Primærnæringsfag ,0 00,0 - Samferdsels- og tryggingsfag og andre servicefag Uoppgitt fagfelt Uoppgitt eller inga fullført utdanning ,3 67,9 53,3 Inkludert nivået 'Påbygging til vidaregåande utdanning' som omfattar utdanningar som byggjer på vidaregåande skole, men som ikkje er godkjend som høgare utdanning. 2 Universitets- og høgskolenivå, kort, omfattar høgare utdanning t.o.m Universitets- og høgskolenivå, lang, omfattar utdanning på meir enn 4, samt forskarutdanning. 32 Statistisk sentralbyrå

4 Folke- og bustadteljing Stranda Tabell 5. Personar 6-74 med bustad i kommunen, etter aktivitetsstatus, alder, kjønn, hushaldstype og utdanningsnivå. 29. oktober-4. november 200 I arbeidsstyrken Sysselsette Arbeidslause Under utdanning Utanfor arbeidsstyrken Pensjonistar Andre Del sysselsette , Alder , , , , , ,2 Kjønn og alder Menn , , , , , , ,4 Kvinner , , , , , , , Hushaldstype Privathushald ,2 Einfamiliehushald ,3 Åleinebuande , Par utan heimebuande barn ,0 Par med små barn (yngste barn 0-5 ) ,9 Par med store barn (yngste barn 6-7 ) ,0 Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 ) ,6 Mor/far med store barn (yngste barn 6-7 ) , Einfamiliehushald med vaksne barn (yngste barn 8 og over) ,9 Fleirfamiliehushald ,2 Fleirfamiliehushald utan barn ,9 Fleirfamiliehushald med barn ,5 Andre hushald Utdanningsnivå Grunnskolenivå ,0 Vidaregåande-skole-nivå ,6 Universitets- og høgskolenivå ,7 Uoppgitt eller inga fullført utdanning ,5 Inkludert nivået 'Påbygging til vidaregåande utdanning' som omfattar utdanningar som byggjer på vidaregåande skole, men som ikkje er godkjend som høgare utdanning. Statistisk sentralbyrå 33

5 525 Stranda Folke- og bustadteljing 200 Tabell 6. Sysselsette 6-74 med bustad i kommunen, etter kjønn, alder, næring, yrkesstatus, avtalt/vanleg arbeidstid per veke, sektor og talet på sysselsette i bedrifta. 29. oktober-4. november 200 Menn Kvinner Del av sysselsette ,0 Næring 0-05 Jordbruk, skogbruk og fiske ,2 Utvinning av råolje og naturgass ,2 0, 2-37 Industri og bergverksdrift , 40-4 Kraft- og vassforsyning ,0 45 Byggje- og anleggsverksemd , Varehandel, hotell- og restaurantverksemd , Transport og kommunikasjon , Finansiell tenesteyting , Forretningsmessig tenesteyting, eigedomsdrift ,5 75 Offentleg administrasjon og forsvar, sosialforsikring ,4 80 Undervisning , 85 Helse- og sosialtenester , Andre sosiale og personlege tenester ,3 Uoppgitt ,2 Yrkesstatus Lønnstakarar ,4 Sjølvstendig næringsdrivande ,6 Avtalt/vanleg arbeidstid per veke , ,7 30 og meir ,8 Sektor Statleg forvalting ,7 Kommunal og fylkeskommunal forvalting ,9 Privat sektor og offentlege føretak ,4 et på sysselsette i bedrifta , , , , , , ,3 Uoppgitt ,0 34 Statistisk sentralbyrå

6 Folke- og bustadteljing Stranda Tabell 7. Sysselsette 6-74 med arbeidsstad i kommunen, etter kjønn, alder, næring, yrkesstatus, avtalt/ vanleg arbeidstid per veke, sektor og talet på sysselsette i bedrifta. 29. oktober-4. november 200 Menn Kvinner Del av sysselsette ,0 Næring 0-05 Jordbruk, skogbruk og fiske ,8 Utvinning av råolje og naturgass , 2-37 Industri og bergverksdrift , Kraft- og vassforsyning ,8 45 Byggje- og anleggsverksemd , Varehandel, hotell- og restaurantverksemd , Transport og kommunikasjon , Finansiell tenesteyting , Forretningsmessig tenesteyting, eigedomsdrift , 75 Offentleg administrasjon og forsvar, sosialforsikring ,8 80 Undervisning ,5 85 Helse- og sosialtenester , Andre sosiale og personlege tenester ,9 Uoppgitt ,2 Yrkesstatus Lønnstakarar ,5 Sjølvstendig næringsdrivande ,5 Avtalt/vanleg arbeidstid per veke , ,6 30 og meir ,8 Sektor Statleg forvalting , Kommunal og fylkeskommunal forvalting , Privat sektor og offentlege føretak ,8 et på sysselsette i bedrifta , , , , , , ,3 Uoppgitt ,0 Statistisk sentralbyrå 35

7 525 Stranda Folke- og bustadteljing 200 Tabell 8. Sysselsette 6-74 med bustad/arbeidsstad i kommunen, etter kjønn og næring. 29. oktober-4. november 200. og prosent Næring Sysselsette med bustad i kommunen Menn Kvinner Del av sysselsette Sysselsette med arbeidsstad i kommunen Menn Kvinner Del av sysselsette , , Jordbruk, skogbruk og fiske , , Jordbruk og skogbruk , ,0 05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett , ,8 Utvinning av råolje og naturgass , , 2-37 Industri og bergverksdrift , ,4 0, 2-4 Bergverksdrift , ,3 5-6 Mat og nytingsmiddel , ,3 7-9 Tekstil, klede og sko , ,5 20 Trevarer , , 2 Treforedling , Forlag og grafisk industri , , Oljeraffinering, kjemisk, gummi og plast , ,7 26 Mineralprodukt , Metall og metallvarer , , 29 Maskiner o.l , , Elektro og optikk , - 0, Transportmiddel , Møblar og annan industri , , Kraft- og vassforsyning , ,8 45 Byggje- og anleggsverksemd , , Varehandel, hotell- og restaurantverksemd , ,2 50 Motorkjøretøytenester , ,3 5 Agentur- og engroshandel ,0-0,0 52 Detaljhandel og reparasjon av varer , ,7 55 Hotell- og restaurantverksemd , , Transport og kommunikasjon , ,3 60 Landtransport og rørtransport , , 6 Sjøtransport , ,3 62 Lufttransport Tenester tilknytte transport , , 64 Post og telekommunikasjonar , , Finansiell tenesteyting , , Forretningsmessig tenesteyting, eigedomsdrift , , 70 Eigedomsdrift ,5 2 0,5 7 Utleigeverksemd Databehandlingsverksemd , Forsking og utviklingsarbeid Anna forretningsmessig tenesteyting , , Offentleg forvalting og anna tenesteyting , , 75 Offentleg administrasjon og forsvar, sosialforsikring , ,8 80 Undervisning , ,5 85 Helse- og sosialtenester , ,9 9 Interesseorganisasjonar , ,4 92 Kulturell tenesteyting og sport , ,6 90, 93, 95, 99 Anna tenesteyting , ,9 Uoppgitt , ,2 36 Statistisk sentralbyrå

8 Folke- og bustadteljing Stranda Tabell 9. Sysselsette 6-74 med bustad i kommunen, etter kjønn, arbeidstid og arbeidsstad. Utpendlarar. 29. oktober-4. november Menn Kvinner 30 og meir og meir og meir Arbeidsstad i bustadfylket I bustadkommunen Sykkylven Ålesund Norddal Stordal Andre kommunar i fylket Arbeidsstad utanfor bustadfylket Oslo Bergen Stryn Andre kommunar utanfor fylket Tabell 0. Sysselsette 6-74 med arbeidsstad i kommunen, etter kjønn, arbeidstid og bustad. Innpendlarar. 29. oktober-4. november Menn Kvinner 30 og meir og meir og meir Bur i arbeidsstadsfylket I arbeidsstadskommunen Norddal Sykkylven Ålesund Stordal Andre kommunar i fylket Bur utanfor arbeidsstadsfylket Hornindal Bergen Andre kommunar utanfor fylket Statistisk sentralbyrå 37

9 525 Stranda Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Sysselsette 6-74, etter pendlarstatus, næring og utdanningsnivå. 29. oktober-4. november 200. Med bustad i kommunen i alt Utpendlarar Med bustad og arbeidsstad i kommunen Innpendlarar Med arbeidsstad i kommunen i alt, antall , prosent... 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Næring 0-05 Jordbruk, skogbruk og fiske... 6,2 4, 6,6,5 5, Utvinning av råolje og naturgass, industri og bergverksdrift... 42,3 23,4 45,5 38,4 44, Byggje- og anleggsverksemd, kraft- og vassforsyning... 6, 3, 4,9 4,2 4, Varehandel, hotell- og restaurantverksemd...,8 5,5, 23,9 3, Transport og kommunikasjon... 4,9 2,8 3,5 8, 4, Finansiell og forretningsmessig tenesteyting, eigedomsdrift... 4,7 6,3 4,5 3,2 4, Offentleg administrasjon og forsvar, helseog sosialtenester, undervisning m.m ,7 24,8 23,6 20,7 23, Uoppgitt... 0,2-0,3-0,2 Utdanningsnivå Grunnskolenivå... 5,6 0, 6,5 6,7 5,0 Vidaregåande-skole-nivå... 66,8 64,9 67, 70,4 67,7 Universitets- og høgskolenivå... 6,2 24,5 4,8 20,0 5,6 Uoppgitt eller inga fullført utdanning...,4 0,5,5 3,0,8 Inkludert nivået 'Påbygging til vidaregåande utdanning' som omfattar utdanningar som byggjer på vidaregåande skole, men som ikkje er godkjend som høgare utdanning. Tabell 2. Elevar og studentar 6-74 med bustad i kommunen, etter sysselsetjing, kjønn, alder, skoleslag, elevar/studentar og skolekommune. 29. oktober-4. november 200. og prosent Sysselsette Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner ,9 69,7 66,3 Alder ,8 55,7 55, ,6 83,3 73, ,4 82,4 75, ,5 00,0 37,5 35 og over ,0 75,0 00,0 Skoleslag Vidaregåande skolar og folkehøgskolar ,0 53,2 58,8 Høgskolar ,8 9,9 80,0 Universitet ,3 9,2 65,7 Elevar/studentar og skolekommune Elevar ,0 53,2 58,8 I bustadkommunen ,2 57,4 6,2 I annan kommune i bustadfylket ,8 48,3 52,9 I annan kommune utanfor bustadfylket ,0 45,5 64,3 Studentar ,0 9,5 74,4 I bustadkommunen Bergen ,3 00,0 83,3 60 Trondheim ,0 8,3 53,8 030 Oslo , 00,0 68,8 504 Ålesund ,0 57, 76,9 I annan kommune ,7 00,0 80,0 38 Statistisk sentralbyrå

10 Folke- og bustadteljing Stranda Tabell 3. Personar 6-74 sysselsette minst 00 i et med bustad i kommunen, etter arbeidstid i et, alder, kjønn, hushaldstype og utdanningsnivå og prosent Arbeidstid i et 300 og meir og meir ,0 00,0 00,0 00,0 Alder ,5, 4,0 0, ,4 0,2 8,7 6, ,4 36,0 4,0 34, ,3 7,8 26,0 40, ,6 9,0 8,3 6, ,8 5,8 2,0,5 Kjønn og alder Menn ,6 40,9 40,3 6, ,6 4, 2,3 0, , 5,0 4,0 4, ,5,4 7,0 22, ,8 7,0 7,3 22, ,8 9,6 8,7 9, ,8 3,8,0,3 Kvinner ,4 59, 59,7 38, ,9 7,0, ,3 5,3 4,7 2, ,8 24,6 24,0, ,5 0,8 8,7 7, ,8 9,4 9,7 6, ,0 2,0,0 0,2 Hushaldstype Privathushald ,0 00,0 00,0 00,0 Einfamiliehushald ,2 95,9 95,7 95,2 Åleinebuande ,8 2,9 2,7 3,3 Par utan heimebuande barn ,6 2,3 22,7 8,2 Par med små barn (yngste barn 0-5 ) ,8 20,8 2,0 8,6 Par med store barn (yngste barn 6-7 ) ,5 2, 9,3 23,9 Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 ) ,5 0,9,3 0,2 Mor/far med store barn (yngste barn 6-7 ) ,5 2,0 2,7 2,0 Einfamiliehushald med vaksne barn (yngste barn 8 og over) ,4 7,0 6,0 8,9 Fleirfamiliehushald ,8 4, 4,3 4,8 Fleirfamiliehushald utan barn ,0 2,9,3 2,4 Fleirfamiliehushald med barn ,8,2 3,0 2,5 Andre hushald Utdanningsnivå Grunnskolenivå ,7 7,8 6,0 4,2 Vidaregåande-skole-nivå ,7 64,0 63,7 68,5 Universitets- og høgskolenivå ,4 5,2 7,3 6,5 Uoppgitt eller inga utført utdanning ,3 2,9 3,0 0,8 Inkludert nivået 'Påbygging i vidaregåande utdanning' som omfattar utdanningar som byggjer på vidaregåande skole, men som ikkje er godkjend som høgare utdanning. Statistisk sentralbyrå 39

11 525 Stranda Folke- og bustadteljing 200 Tabell 4. Personar 6-74 sysselsette minst 00 i et med bustad i kommunen, etter arbeidstid i et, næring, yrkesstatus og sektor og prosent Arbeidstid i et 300 og meir og meir ,0 00,0 00,0 00,0 Næring 0-05 Jordbruk, skogbruk og fiske , 7,0 2,3 6,6 Utvinning av råolje og naturgass ,3 0,2 0, 2-37 Industri og bergverksdrift ,3 32,7 46,8 45, Kraft- og vassforsyning ,5 0,6 0,3,4 45 Byggje- og anleggsverksemd ,5 2,9 3,7 6, Varehandel, hotell- og restaurantverksemd ,2 9,6 3,7 7, Transport og kommunikasjon ,5 3,5 3,0 5, Finansiell tenesteyting ,0 0,3,0, Forretningsmessig tenesteyting, eigedomsdrift ,8 2,6 5,0 3,0 75 Offentleg administrasjon og forsvar, sosialforsikring ,0 3,8 2,7 3,6 80 Undervisning ,0 0,5 4,7 7,2 85 Helse- og sosialtenester ,7 4,3 4,4 9, Andre sosiale og personlege tenester ,8,8,7 2,0 Uoppgitt ,5 0,3 0,3 0,2 Yrkesstatus Lønnstakarar ,0 92,4 98,3 89,6 Sjølvstendig næringsdrivande ,6,7 0,4 Sektor Statleg forvalting ,0 2,0,7 2,0 Kommunal og fylkeskommunal forvalting ,7 22,2 20,7 6,8 Privat sektor og offentlege føretak ,3 75,7 77,6 8,2 40 Statistisk sentralbyrå

12 Folke- og bustadteljing Stranda Tabell 5. Bustader, busette og rom, etter bygningstype. 980, 990 og 200. og prosent Frittliggjande einebustad eller våningshus i tilknyting til gardsdrift Hus i kjede, rekkjehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbustad Bygningstype Horisontaldelt tomannsbustad eller anna bustadbygg med mindre enn 3 etasjar Blokk, leigegard eller anna bustadbygg med 3 etasjar eller meir Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshushald Bustader i alt Busette i alt Busette per bustad ,0 3,2 2,9 2,6 2,0 2, ,7 2,8 2,2 2,,6 2, ,4 2,5 2,6 2,3,6,6 Rom per bustad ,0 5,3 3,4 3,8 3,2 3, ,6 4,9 3,0 3,3 2,4 3, ,6 4,8 4,2 3,7 2,6 2,7 Busette per rom ,6 0,6 0,8 0,7 0,6 0, ,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0, ,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 Bustader i alt ,0 76,0,8 7, 0,4 3, ,0 87,8 3,3 5,,8 2, ,0 80,4 3,4 0,8 0,7 4,7 Busette i alt ,0 82,9,7 6,3 0,3 2, ,0 90,8 2,7 4,0,0, ,0 82,5 3,6 0,3 0,4 3, I sumtala er inkludert 85 bustader med uoppgitt bygningstype og 33 busette i bustader med uoppgitt bygningstype. Statistisk sentralbyrå 4

13 525 Stranda Folke- og bustadteljing 200 Tabell 6. Bustader, etter bygningstype og talet på rom. Busette i alt og per bustad, etter talet på rom. 3. november 200. og prosent Frittliggjande einebustad eller våningshus i tilknyting til gardsdrift Hus i kjede, rekkjehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbustad Bustader Bygningstype Horisontaldelt tomannsbustad eller anna bustadbygg med mindre enn 3 etasjar Blokk, leigegard eller anna bustadbygg med 3 etasjar eller meir Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshushald Busette Per bustad , , ,4 et på rom. Kjøkken rom ,6 Med eige kjøkken ,6 Utan eige kjøkken ,6 2 rom ,5 Med eige kjøkken ,5 Utan eige kjøkken ,2 3 rom ,8 4 rom ,6 5 rom ,5 6 rom ,8 7 rom , 8 rom eller fleire , ,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0. et på rom. Kjøkken rom... 3,6 2,2 4,6 4,3 7,7 23, 2,4. Med eige kjøkken... 3,,9 4,6 3,3 7,7 23, 2,. Utan eige kjøkken... 0,4 0,4 -, ,3. 2 rom... 0,9 8,8 9,2 8, 46,2 26,4 7,0. Med eige kjøkken... 0,6 8,7 9,2 7, 38,5 26,4 6,8. Utan eige kjøkken... 0,3 0, -,0 7,7-0,. 3 rom... 6,0 2,6 23, 33,8 23, 26,4,7. 4 rom... 2,7 2,7 26,2 22,9 23, 6,5 23,6. 5 rom... 9,2 22,2 6,9 5,7-3,3 9,7. 6 rom... 3,3 5, 0,8 6,2-2,2 5,7. 7 rom... 8,0 8,9 6,2 5, ,. 8 rom eller fleire... 7,4 8,5 3, 3,3-2,2 0,0. et på rom på 6 m 2 eller meir. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikkje medrekna. 2 Bustader i alt inkluderer 85 bustader med uoppgitt bygningstype. Tabell 7. Bustader, etter talet på rom og talet på busette. 3. november 200. og prosent et på busette et på rom rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom 6 rom eller fleire busett busette busette busette busette busette eller fleire ,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 busett... 34,7 76,8 65,9 55,0 24,9 26, 9,5 2 busette... 28,5 7,2 22,3 25,2 33,5 35,8 26,7 3 busette... 2,6 4,3 7,,7 3,3 4,5 4,6 4 busette... 3, 4,3,9 5,2 6,2 3,7 20,0 5 busette... 8,2 5,8 2,4 2,3 8,3 8,9 3,5 6 busette eller fleire... 2,9,4 0,5 0,6 3,8, 5,8 et på rom på 6 m 2 eller meir. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikkje medrekna. 42 Statistisk sentralbyrå

14 Folke- og bustadteljing Stranda Tabell 8. Bustader, etter eige-/leigeform, bygningstype, bruksareal og hushaldstype. 3. november 200 Er åtte Sjølveigar Gjennom åleine burettslag eller eller gjennom aksjeselskap sameige Av privatperson Av bustadselskap Er leigde Av kommunen Som tenestebustad Bygningstype Frittliggjande einebustad eller våningshus i tilknyting til gardsdrift Hus i kjede, rekkjehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbustad Horisontaldelt tomannsbustad eller anna bustadbygg med mindre enn 3 etasjar Blokk, leigegard eller anna bustadbygg med 3 etasjar eller meir Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshushald Bruksareal Under 30 m m m m m m m m m 2 eller meir Hushaldstype Einfamiliehushald Åleinebuande Par utan heimebuande barn Par med små barn (yngste barn 0-5 ) Par med store barn (yngste barn 6-7 ) Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 ) Mor/far med store barn (yngste barn 6-7 ) Einfamiliehushald med vaksne barn (yngste barn 8 og over) Fleirfamiliehushald Fleirfamiliehushald utan barn Fleirfamiliehushald med barn På andre vilk Statistisk sentralbyrå 43

15 525 Stranda Folke- og bustadteljing 200 Tabell 9. Bustader, etter byggje, bygningstype, bruksareal, eige-/leigeform og system for oppvarming. Busette i alt og per bustad. 3. november Byggje Bygningstype Frittliggjande einebustad eller våningshus i tilknyting til gardsdrift Hus i kjede, rekkjehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbustad Horisontaldelt tomannsbustad eller anna bustadbygg med mindre enn 3 etasjar Blokk, leigegard eller anna bustadbygg med 3 etasjar eller meir Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshushald Bruksareal Under 30 m m m m m m m m m 2 eller meir Eige-/leigeform Er åtte i alt Sjølveigar åleine eller gjennom sameige Gjennom burettslag eller aksjeselskap Er leigde i alt Av privatperson Av bustadselskap Av kommunen Som tenestebustad På andre vilk System for oppvarming Eit system i alt Elektriske omnar/varmekablar e.l Radiatorar eller vassben varme i golv Omnar for fast brensel Omnar for flytande brensel Eit anna system for oppvarming To eller fleire system i alt Elektriske omnar/varmekablar og omnar for fast brensel Elektriske omnar/varmekablar og omnar for flytande brensel Elektriske omnar/varmekablar og omnar for fast og flytande brensel Radiatorar eller vassben varme i golv og eit eller fleire andre system Andre kombinasjonar Busette Per bustad... 2,4 2,0 2,2 2, 2,7 2, 2, 2,4 3,0 2,7 Inkludert 46 bustader med uoppgitt byggje Statistisk sentralbyrå

16 Folke- og bustadteljing Stranda Tabell 20. Bustader i alt og busette i ulike aldersgrupper, etter bygningstype, talet på rom, byggje, sanitærutstyr, eige-/leigeform, tilkomst for rullestolbrukar og talet på busette. 3. november 200 Bustader i alt Busette Alder og over Bygningstype Frittliggjande einebustad eller våningshus i tilknyting til gardsdrift Hus i kjede, rekkjehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbustad Horisontaldelt tomannsbustad eller anna bustadbygg med mindre enn 3 etasjar Blokk, leigegard eller anna bustadbygg med 3 etasjar eller meir Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshushald Rom. Kjøkken -2 rom Med eige kjøkken Utan eige kjøkken rom rom eller fleire Byggje Sanitærutstyr Har både bad og WC Har anten bad eller WC Har verken bad eller WC Eige-/leigeform Er åtte i alt Sjølveigar åleine eller gjennom sameige Gjennom burettslag eller aksjeselskap Er leigde i alt Av privatperson Av bustadselskap Av kommunen Som tenestebustad På andre vilk Tilkomst for rullestolbrukar Kan komme inn i bustaden ved eiga hjelp Kan ikkje komme inn i bustaden ved eiga hjelp et på busette busett busette busette busette busette busette eller fleire et på rom på 6 m 2 eller meir. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikkje medrekna. Statistisk sentralbyrå 45

17 525 Stranda Folke- og bustadteljing 200 Tabell 2. Privathushald, etter hushaldstype, talet på familiar i hushaldet, eige-/leigeform, talet på rom, disponering av personbil og sysselsetjing. Personar i privathushald, etter hushaldstype. 3. november 200 Einpersonhushald Fleirpersonhushald utan barn personar 3 personar eller fleire Fleirpersonhushald med barn 0-7 barn 2 barn 3 barn eller fleire Privathushald i alt et på familiar i hushaldet familie familiar familiar eller fleire Eige-/leigeform Eig Sjølveigar åleine eller gjennom sameige Gjennom burettslag eller aksjeselskap Leiger Av privatperson Av bustadselskap Av kommunen Som tenestebustad På andre vilk et på rom. Kjøkken -2 rom Med eige kjøkken Utan eige kjøkken rom rom rom rom rom rom eller fleire Disponering av personbil Ikkje bil bil bilar eller fleire Sysselsetjing Hushald utan sysselsette Hushald med sysselsett og meir Under Hushald med 2 sysselsette Begge 30 og meir Ein 30 og meir Begge under Hushald med 3 sysselsette Alle 30 og meir To 30 og meir Ein 30 og meir Alle under Hushald med 4 eller fleire sysselsette Personar i alt et på rom på 6 m 2 eller meir. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikkje medrekna. 46 Statistisk sentralbyrå

18 Folke- og bustadteljing Stranda Tabell 22. Privathushald, etter eige-/leigeform og alder på eldste person i hushaldet. 990 og 200. og prosent Alder eldste person Eig Leiger Under og over ,0 00,0 76,3 72,3 23,7 27,7 Under ,0 00,0 4,5 6,5 85,5 83, ,0 00,0 52,8 52, 47,2 47, ,0 00,0 83,6 76,9 6,4 23, ,0 00,0 87,6 85,8 2,4 4, ,0 00,0 78,9 78,9 2, 2, 80 og over... 00,0 00,0 70,9 60,2 29, 39,8 Tabell 23. Personar i privathushald og privathushald, etter hushaldsstorleik og hushaldstype. 3. november 200. og prosent Personar Privathushald , ,0 Hushaldsstorleik person , ,7 2 personar , ,5 3 personar , ,6 4 personar , , 5 personar eller fleire ,5 25, Hushaldstype Einpersonhushald , ,7 Alder på personen Under ,4 66 3, ,4 66 3, ,4 0 5, ,9 35 7, ,4 58 8,2 80 og over ,9 37 7, Fleirpersonhushald utan barn , ,8 Alder eldste person Under ,6 4 0, ,7 6 0, , 46 2, , , , 22 0,9 80 og over ,6 79 4, Fleirpersonhushald med barn , ,5 Alder yngste barn , , , ,0 et på barn i hushaldet barn , ,8 2 barn ,8 2 0,9 3 barn ,2 2 6,2 4 barn eller fleire ,2 3,6 I denne tabellen er barn (ugifte heimebuande) 8 og over haldne utanfor ved grupperinga av hushald etter type. Hushald som berre har barn i alderen 8 og over, er difor rekna med i fleirpersonhushald utan barn. Statistisk sentralbyrå 47

19 525 Stranda Folke- og bustadteljing 200 Tabell 24. Privathushald, etter hushaldstype, alder på eldste person i hushaldet, bygningstype, byggje, eige-/ leigeform, talet på etasjar/heis, tilkomst for rullestolbrukar, disponering av personbil og indikatorar for bustadstandard. 3. november 200. Privathushald med barn 0-7 Under 25 Privathushald utan barn 0-7 Alder eldste person og over et på privathushald i alt Privathushald i alt... 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Bygningstype Frittliggjande einebustad eller våningshus i tilknyting til gardsdrift... 80,3 82,0 79,6 68,3 67, 84,8 87,4 74,5 Hus i kjede, rekkjehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbustad... 3,4 4,5 2,9 4,9 4,2 2,4,8 3,2 Horisontaldelt tomannsbustad eller anna bustadbygg med mindre enn 3 etasjar... 0,8 0,8 0,8 3,4 9,4 9,8 6,8 8,3 Blokk, leigegard eller anna bustadbygg med 3 etasjar eller meir... 0,8 0,5 0,9 9,8 0,4 0,5 - - Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshushald... 4,7 2, 5,8 3,7 8,9 2,5 4,0 3,9 Byggje ,8 5,6,5 4,6 8,4 7,2 7,6 6, ,9 5,7 2,6 29,3 7,3 7,2 27,0 27, ,4 78,7 66,9 56, 74,3 75,6 55,4 55,6 Eige-/leigeform Eig... 72,3 82,0 68,2 5,9 43,0 84,4 79,5 59,7 Sjølveigar åleine eller gjennom sameige... 72,0 8,8 67,9 3,4 43,0 84, 79,5 59,3 Gjennom burettslag eller aksjeselskap... 0,3 0,2 0,4 2,4-0,4-0,5 Leiger... 27,7 8,0 3,8 84, 57,0 5,6 20,5 40,3 et på etasjar i huset. Heis etasje... 38,6 35,5 39,9 20,7 30,4 53,0 38,5 25,9 2 etasjar... 5,0 55, 49,3 54,9 48,9 4,4 54,0 6,6 3-4 etasjar... 0, 9,3 0,4 9,5 20,3 5,4 7,6 2,5 I hus med heis... 3,5 0,3 4,8-7,2 2,4 3,6,6 I hus utan heis... 6,6 8,9 5,6 9,5 3, 3, 4,0 0,9 5 etasjar eller fleire... 0,4 0,2 0,4 4,9 0,4 0,2 - - I hus med heis... 0,2 0,2 0,2,2 0,4 0,2 - - I hus utan heis... 0,2-0,2 3, Tilkomst for rullestolbrukar Kan komme inn i bustaden ved eiga hjelp... 9,9 20,5 9,6 7, 22,4 6,5 9,4 25,9 Kan ikkje komme inn i bustaden ved eiga hjelp... 80, 79,5 80,4 82,9 77,6 83,5 80,6 74, Disponering av personbil Ikkje bil... 24,8 5,8 32,8 64,6 26,6 4,3 36,7 69,9 bil... 46,4 47,6 46,0 30,5 59,5 48,8 50,0 24,5 2 bilar eller fleire... 28,7 46,7 2,2 4,9 3,9 36,9 3,3 5,6 Tilgang til fasilitetar (del av alle) Eigen hage... 82,7 90,9 79,2 40,2 57,0 89,5 89,6 78,7 Ikkje eigen hage, men felles hage med naboar... 7,5 5, 8,6 30,5 5,2 3, 2,9 4,4 Eigen balkong, veranda eller terrasse.. 68, 80,2 63,0 37,8 54,9 69,4 67,3 59,7 Eigen garasje eller carport... 63,8 7,2 60,8 23,2 42,6 74,9 66,2 5,9 Ikkje eigen garasje eller carport, men eigen parkeringsplass... 26,4 23,8 27,5 48,8 46,0 9,5 20,5 28,7 48 Statistisk sentralbyrå

20 Folke- og bustadteljing Stranda Tabell 25. Par og personar i par. Hovudtal. 3. november 200 Gifte Sambuande Utan barn 2 Med barn 2 Utan barn 2 Med barn 2 Par i alt et på barn i familien Ingen barn barn barn barn barn barn eller fleire Sysselsetjinga til paret i veka 29. oktober-4. november Ingen sysselsette Ein sysselsett Mann Kvinne Begge sysselsette Personar i par i alt Alder Under og over Utdanningsnivå Grunnskolenivå Vidaregåande-skole-nivå Universitets- og høgskolenivå Uoppgitt eller inga fullført utdanning Inkluderer registrerte partnarar. 2 I denne tabellen er barn (ugifte heimebuande) 8 og over haldne utanfor ved gruppering av par. Par som berre har barn i alderen 8 og over, er difor rekna som par utan barn. 3 Inkludert nivået 'Påbygging til vidaregåande utdanning' som omfattar utdanningar som byggjer på vidaregåande skole, men som ikkje er godkjend som høgare utdanning Tabell 26. Barn 0-7, etter alder, familietype og sysselsetjinga til mor/far i veka 29. oktober-4. november 200 Alder Barn i alt Ektepar med barn Ingen vaksen sysselsett Ein vaksen sysselsett og meir Under Begge vaksne sysselsette Begge 30 og meir Ein 30 og meir Begge under Sambuarpar med barn Ingen vaksen sysselsett Ein vaksen sysselsett og meir Under Begge vaksne sysselsette Begge 30 og meir Ein 30 og meir Begge under Mor/far med barn Ingen vaksen sysselsett Ein vaksen sysselsett og meir Under Uoppgitt familietype Barn 0-7 i alt er ikkje det same som personar 0-7 i alt. Sjå tekstdelen pkt Statistisk sentralbyrå 49

1504 Ålesund Folke- og bustadteljing 2001

1504 Ålesund Folke- og bustadteljing 2001 504 Ålesund Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 337. des. 90... 7 59. feb. 80... 2 35.

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar 2002. Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar 2002. Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 4 Bjerkreim Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 223. des. 90... 693. feb. 80... 277. des.

Detaljer

1443 Eid Folke- og bustadteljing 2001

1443 Eid Folke- og bustadteljing 2001 443 Eid Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 037. des. 90... 4 378. feb. 80... 2 276. des.

Detaljer

1520 Ørsta Folke- og bustadteljing 2001

1520 Ørsta Folke- og bustadteljing 2001 520 Ørsta Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 690. des. 90... 5 604. feb. 80... 2 776.

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar 2002. Folkemengda frå 1769 til 1835 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar 2002. Folkemengda frå 1769 til 1835 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 0829 Kviteseid Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 598. des. 90... 3 47. feb. 80... 990.

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 0830 Nissedal Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 86. des. 90... 748. feb. 80... 98. des.

Detaljer

1516 Ulstein Folke- og bustadteljing 2001

1516 Ulstein Folke- og bustadteljing 2001 56 Ulstein Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 747. des. 90... 2 00. feb. 80... 723. des.

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 2001 0806 Skien Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 578 1. des. 1910... 25 777 1.

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 309. des. 90... 3 053. feb. 80... 2 574. des. 920...

Detaljer

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001 005 Sarpsborg Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 964. des. 90... 25 039. feb. 80...

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1865 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1865 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 7 Meråker Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 746. des. 90... 2 5. feb. 80... 35. des.

Detaljer

1001 Kristiansand Folke- og boligtelling 2001

1001 Kristiansand Folke- og boligtelling 2001 00 Kristiansand Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 5 365. des. 90... 22 802. feb. 80...

Detaljer

Folke- og bustadteljing 2001

Folke- og bustadteljing 2001 Folke- og bustadteljing 200 26 Sveio Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 357. des. 90... 3 430. feb. 80... 720. des.

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 77 Frosta Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 028. des. 90... 3 00. feb. 80... 456. des.

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 868 Øksnes Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 409. des. 90... 3 0. feb. 80... 886. des.

Detaljer

0125 Eidsberg Folke- og boligtelling 2001

0125 Eidsberg Folke- og boligtelling 2001 025 Eidsberg Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 3 352. des. 90... 6 050. feb. 80... 3

Detaljer

06 Ytrebygda Folke- og boligtelling 2001

06 Ytrebygda Folke- og boligtelling 2001 06 Ytrebygda Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 980-200 Tellingstidspunkt Folkemengde. nov. 980... 9 675 3. nov. 990... 5 44 3. nov. 200... 20 733 Folkemengden er oppgitt

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 980-200 Tellingstidspunkt Folkemengde. nov. 980... 9 029 3. nov. 990... 7 627 3. nov. 200... 8 646 Folkemengden er oppgitt i henhold

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 824 Vefsn Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 95. des. 90... 6 063. feb. 80... 2 605.

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1910 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1910 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 0434 Engerdal Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 395. des. 90... 94. feb. 80... 490.

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 0720 Stokke Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 097. des. 90... 4 809. feb. 80... 2

Detaljer

19 Grorud Folke- og boligtelling 2001

19 Grorud Folke- og boligtelling 2001 9 Grorud Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 980-200 Tellingstidspunkt Folkemengde. nov. 980... 7 465 3. nov. 990... 5 723 3. nov. 200... 7 307 Folkemengden er oppgitt i

Detaljer

1866 Hadsel Folke- og boligtelling 2001

1866 Hadsel Folke- og boligtelling 2001 866 Hadsel Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 264. des. 90... 7 54. feb. 80... 622. des.

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 0528 Østre Toten Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 626. des. 90... 0 696. feb. 80...

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 87 Andøy Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 786. des. 90... 4 54. feb. 80... 084. des.

Detaljer

D 022 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og bustadteljing 2001

D 022 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og bustadteljing 2001 D 022 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kommune Folke- og bustadteljing 2001 Førde Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Noregs offisielle statistikk I denne

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 KOMMUNEHEFTE 0829 KVITESEID STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3251-1 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015 Haram kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015 Ålesund kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

Statistikk for Lommedalen sokn

Statistikk for Lommedalen sokn Statistikk for Lommedalen sokn 6 4 2 Januar 214 1 Innholdsfortegnelse 1. Folk i Bærum kommune 1.1. Befolkningsstruktur 1.2. Arbeid og inntekt 1.3 Utdanning 1.4 Boforhold 1.5 Familier og familietyper 2.

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING

FOLKE- OG BUSTADTELJING FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980 1238 KVAM STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1406-8 FØREORD Hovudformålet med Folke- og bustadteljing 1980 var å gi eit bilete av befolkningen

Detaljer

3Vaksne i fagskoleutdanning

3Vaksne i fagskoleutdanning VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Vaksne i fagskoleutdanning Hausten 2013 tok 16 420 vaksne fagskoleutdanning i Noreg. 61 prosent var over 25 år. 111 offentleg godkjende fagskolar hadde

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Samandrag Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin prognose for framtidig arbeidsstyrke i Hordaland fram mot 2030, og er basert på fylkeskommunen sin prognose for framtidig folketal som er

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 FOLKE OG BUSTADTELJING 1990 KOMMUNEHEFTE 0834 VINJE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 1991 ISBN 8253732562 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser Husholdninger

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980 FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980 0833 TOKKE STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 1981 ISBN 8-537-171-5 FØREORD Hovudformålet med Folke- og bustadteljing 1980 var å gi eit bilete av befolkningen

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 KOMMUNEHEFTE 0618 HEMSEDAL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3305-4 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980 FOLKE OG BUSTADTELJING. NOVEMBER 980 MIDSUND STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 98 ISBN 87 FØREORD Hovudformålet med Folke og bustadteljing 980 var å gi eit bilete av befolkningen og levekåra i det norske

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING

FOLKE- OG BUSTADTELJING FOLKE- OG BUSTADTELJING. NOVEMBER 980 0822 SAUHERAD STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 98 ISBN 82-537-460-2 .. FOREORD Hovudformålet med Folke- og bustadteljing 980 var å gi eit bilete av befolkningen

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 KOMMUNEHEFTE 0617 GOL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3304-6 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980 FOLKE OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980 0829 KVITESEID STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 1981 ISBN 8253712685 FOREORD Hovudformålet med Folke og bustadteljing 1980 var å gi eit bilete av befolkningen

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING

FOLKE- OG BUSTADTELJING FOLKE OG BUSTADTELJING. NOVEMBER 980 547 AUKRA STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 98 ISBN 825374289 FØREORD Hovudformålet med Folke og bustadteljing 980 var å gi eit bilete av befolkningen og levekåra

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980 FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980 1420 SOGNDAL STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1353-3 FØREORD Hovudformålet med Folke- og bustadteljing 1980 var å gi eit bilete av befolkningen

Detaljer

Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13.

Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13. VOX-SPEGELEN 201 NETTSKOLAR 1 kap 8 8Nettskolar Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13. Hovudfunn 8 prosent av dei som starta opplæringa

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Smøla kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Smøla kommune 2015 Smøla kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 FOLKE- OG BUSTADTELJING 990 KOMMUNEHEFTE 083 FYRESDAL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 99 ISBN 82-537-3254-6 EMNEGRUPPE 3 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 KOMMUNEHEFTE 0S21 BØ STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3307-0 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser Husholdninger

Detaljer

Omstilling i makro: Balansen mellom det vi er og det vi skal bli. Christine Meyer Vårkonferansen 31. mai 2016

Omstilling i makro: Balansen mellom det vi er og det vi skal bli. Christine Meyer Vårkonferansen 31. mai 2016 Omstilling i makro: Balansen mellom det vi er og det vi skal bli Christine Meyer Vårkonferansen 31. mai 2016 1 Balanse mellom nåtid og fremtid 2 Tilgang og avgang blant lønnstakere Årlig endring i antall

Detaljer

Verdien av ha industri i Norge

Verdien av ha industri i Norge Verdien av ha industri i Norge Herøya, 26. august 2009 telemarksforsking.no 1 Vi kan ikke leve av å klippe hverandre Jo vi kan det, men det er andre argumenter for å ha industriproduksjon i Norge telemarksforsking.no

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980 FOLKE OG BUSTADTELJING. NOVEMBER 980 STORD STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 98 ISBN 857 FØREORD Hovudformålet med Folke og bustadteljing 980 var å gi eit bilete av befolkningen og levekåra i det norske

Detaljer

Ringverknadsanalyse for marin klynge i Hordaland og på Vestlandet

Ringverknadsanalyse for marin klynge i Hordaland og på Vestlandet Ringverknadsanalyse for marin klynge i Hordaland og på Vestlandet Nr. 5-15 AUD-rappor t Foto: Inge Døskeland Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud

Detaljer

Innvandrarane i næringslivet

Innvandrarane i næringslivet Innvandrarane i næringslivet Ein stor prosentdel av innvandrarbefolkninga etablerte i 2005 sitt eige føretak. Men i dei norske styreromma er det fleire med utanlandsk statsborgarskap enn nordmenn med innvandrarbakgrunn.

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Av: Jorunn Furuberg Samandrag Dersom framtidige generasjonar vel utdanning og tilpassing på arbeidsmarknaden slik tilsvarande personar gjorde

Detaljer

Arbeidsliv 2014-2030

Arbeidsliv 2014-2030 Fylkesprognosar Hordaland: Arbeidsliv 2014-2030 r appo rt DU A Nr. 03-14 Foto: Business Region Bergen Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980 FOLKE- OG BUSTADTELJING. NOVEMBER 980 083 FYRESDAL STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 98 ISBN 82-537-270-7 FØREORD Hovudformålet med Folke- og bustadteljing 980 var å gi eit bilete av befolkningen og

Detaljer

Fylkesstatistikk 2009. Møre og Romsdal

Fylkesstatistikk 2009. Møre og Romsdal Fylkesstatistikk 2009 Møre og Romsdal 2 Statistisk sett Om ein før sesongen hadde spådd at Molde og Ålesund skulle møtast i Oslo cupfinalehelga, hadde nok dei fleste trudd det her var snakk om ei eller

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 KOMMUNEHEFTE 1566 SURNADAL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3548-0 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

5. Bruk av IKT. Kjell Lorentzen og Geir Martin Pilskog

5. Bruk av IKT. Kjell Lorentzen og Geir Martin Pilskog Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Bruk av IKT Kjell Lorentzen og Geir Martin Pilskog 5. Bruk av IKT Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har vore i bruk i hushalda, næringslivet og offentleg

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

4. kvartal og året 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

4. kvartal og året 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 4. kvartal og året Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHO/Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Gjennomstrømning i høyere utdanning

Gjennomstrømning i høyere utdanning 1 Gjennomstrømning i høyere utdanning v/torill Vangen, seniorrådgiver. Anne Marie Rustad Holseter, seniorrådgiver. Seksjon for utdanningsstatistikk Statistisk sentralbyrå 1 Innhold Datagrunnlaget Flere

Detaljer

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen.

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen. Endringar i talet på bedrifter i Hordaland Fleire bedrifter med tilsette Talet på bedrifter i Hordaland auka 2002-2005 med 7 %. I same periode har talet på bedrifter med tilsette auka med 4,5 %. Auken

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 KOMMUNEHEFTE 1228 ODDA STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3521-9 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

4Vaksne i høgare utdanning

4Vaksne i høgare utdanning VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I HØGARE UTDANNING 1 kap 4 4Vaksne i høgare utdanning I 2013 var det 70 755 studentar på 30 år eller meir ved universitet og høgskolar her til lands. Hovudfunn To av tre studentar

Detaljer

Bransjefordeling i Stange

Bransjefordeling i Stange Bransjefordeling i Stange arbeidsplasser fordelt på bransjer % Stange % Norge jord/skogbruk 6,4 2,5 Industri og olje 9,8 11,2 Byggevirksomhet 7,8 7,8 Varehandel 11,1 14 Overnatting og servering 1,1 3,2

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal 2014. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal 2014. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 3. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

Forord. Til slutt takk for godt samarbeid også til Møre og Romsdal fylkeskommune og kontaktperson Magne Vinje! Volda 13.12.02 Finn Ove Båtevik

Forord. Til slutt takk for godt samarbeid også til Møre og Romsdal fylkeskommune og kontaktperson Magne Vinje! Volda 13.12.02 Finn Ove Båtevik Forord Denne rapporten er utarbeidd på oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Rapporten byggjer på eit flyttehistorisk materiale og viser korleis flyttingar påverkar utviklinga i regionane i fylket.

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Akademikere, produktivitet og konkurranseevne. Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen

Akademikere, produktivitet og konkurranseevne. Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen Akademikere, produktivitet og konkurranseevne Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen Produktivitet, konkurranseevne og akademikere Er det mulig å finne en sammenheng mellom produktivitet

Detaljer

Utviklingstrekk Fræna kommune

Utviklingstrekk Fræna kommune Folkemengde Utviklingstrekk Fræna kommune Grunnlagsdokument til Kommunal Planstrategi 2012-2015 Vedlegg i sak 62/2012, PLØK den 11. juni 2012 Dette dokumentet dannar eit grunnlag for behandling av den

Detaljer

Kor stor er bustaden din? Ny likningsverdi på bustadeigedomar

Kor stor er bustaden din? Ny likningsverdi på bustadeigedomar Kor stor er bustaden din? Ny likningsverdi på bustadeigedomar Kor stor er bustaden din? Ein ny metode for fastsetjing av likningsverdien på bustader er innført frå og med inntektsåret 2010. Føremålet med

Detaljer

Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Plan og bygningsloven

Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Plan og bygningsloven Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Plan og bygningsloven Gjeldande frå 01.01.2016 SAKSTYPE Byggkode Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3 Gebyr pr. m2 BYA 1. TILTAK PÅ BUSTADEIGEDOM

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016. I tillegg til basisgebyr betalast eit arealgebyr på 18 kr/m 2 bruksareal.

GEBYRREGULATIV 2016. I tillegg til basisgebyr betalast eit arealgebyr på 18 kr/m 2 bruksareal. GEBYRREGULATIV 2016 TILTAK SOM BEHANDLAST ETTER SØKNAD PBL 20-1 Tiltaks- Tiltaks- Tiltaks- 01. BUSTADBYGG OG FRITIDSHUS (GAB koder i parantes) Vare: 1001 a. Einebustad (111) + (113) 7025 10372 1002 b.

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 080 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellin::resultater - Tilbake ende -, - Prognoser"

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

Kjell Lorentzen, Knut Vikne, Geir Martin Pilskog og Mona I.A. Engedal

Kjell Lorentzen, Knut Vikne, Geir Martin Pilskog og Mona I.A. Engedal Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 29 Kompetanse Kjell Lorentzen, Knut Vikne, Geir Martin Pilskog og Mona I.A. Engedal 9. Kompetanse Kompetanse innanfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Detaljer

ARBEIDSMARKNADEN I 2014

ARBEIDSMARKNADEN I 2014 ARBEIDSMARKNADEN I 2014 Av Jorunn Furuberg Samandrag Gjennom fleire år har norsk økonomi vore prega av ein høg oljepris og høge oljeinvesteringar. I fjor flata veksten i oljeinvesteringane ut, og i andre

Detaljer

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss.

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr. 6 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 3. kvartal 2013 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Reguleringsføresegner 01020 Reguleringsplan for Rogne - Endring gnr.47 bnr.354 og 355

Reguleringsføresegner 01020 Reguleringsplan for Rogne - Endring gnr.47 bnr.354 og 355 Reguleringsføresegner 01020 Reguleringsplan for Rogne - Endring gnr.47 bnr.354 og 355 Arkivsak: 01/01600 Arkivkode: PLAN 47/354 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR ROGNE - ENDRING GNR. 47 BNR. 354 OG 355 Forslag

Detaljer

Nøkkeltall for Alstahaug kommune

Nøkkeltall for Alstahaug kommune Nøkkeltall for Alstahaug kommune Befolkning Befolkningsutvikling Alstahaug 2000-2014 med framskriving mot 2030 i antall personer og aldersgrupper, per 1. januar i året (Kilde: SSB/Panda). 2000 2005 2010

Detaljer

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring Kursdagene 2013 Ringvirkninger av norsk havbruksnæring - i 2010 Rådgiver Kristian Henriksen SINTEF Fiskeri og havbruk Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Bakgrunn Sentrale begreper Kort om metode

Detaljer

Behov for arbeidskraft i framtiden

Behov for arbeidskraft i framtiden FREMTIDENS ARBEIDSMARKED Behov for arbeidskraft i framtiden AV: TORMOD REIERSEN INNLEDNING Hvilke utdanningsretninger bør man velge for å være sikret arbeid når man har fullført utdanningen? På hvilke

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Stranda kommune

-Ein tydeleg medspelar. Stranda kommune Stranda kommune - 216 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 216 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå,

Detaljer

Problemet «den nyaste tids busetnadshistorie»

Problemet «den nyaste tids busetnadshistorie» Problemet «den nyaste tids busetnadshistorie» Av Arnfinn Kjelland Innleiing Først ei presisering: med «busetnadssoge» meiner eg den tradisjonsrike lokalhistorie- /bygdeboksjangeren «gards- og ættesoge».

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling.

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. 8Nettskoler Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. Interessen for opplæring via Internett er økende,

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune Ålesund kommune - 216 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 216 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå,

Detaljer