Aventa Varmesentral HS 800

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aventa Varmesentral HS 800"

Transkript

1 Fulldokumentasjon Aventa Varmesentral HS 800 Versjon:

2 Del 1 Innhold - Produktinformasjon Generelt om Aventa varmesentral 4 Oppbygging 5 Mål og dimensjoner 6 Regulering 7 Isolasjon og mantling 8 2

3 Del 2 Innhold Montering og drift Plassering og installasjon 9 Montering av isolerte mantlingsplater 10 Tilkoblinger 11 Tilkobling av gulvvarme 12 Tilkobling av varmtvann 13 Tilkobling av solfanger 13 Tilkobling av ekstern energikilde (Opsjon) 13 Tilkobling av ledere 14 Tilkobling av aktuatorer/termoventiler 15 Oppfylling 16 Oppfylling av varmesentral 16 Oppfylling av gulvvarmesystem (lavtemperatur-system) 17 Innstilling av elektrisk varmeelement 17 Oppstart 18 Varmesentralen 18 Gulvvarmen 18 Solfangeren 18 Vedlikehold 18 Kontroll av vannstand i varmesentral 19 Kontroll av dreneringsfunksjon 19 Kontroll av luft i systemet 19 Tekniske data 20 Spørsmål 21 3

4 Del 1. Produktinformasjon Generelt om Aventa varmesentral Aventas varmesentral, HS 800, er et 800 liters varmelager for innsamling og lagring av varme i et solvarmeanlegg. Varmesentralen henter varme fra AventaSolar solfangere og fra et integrert elektrisk varmeelement (3 kw/6 kw), evt. hentes varme fra en ekstern varmekilde som f.eks. varmepumpe, gass eller bio-brenner. Varmesentralen fordeler varme til byggets oppvarmingssystem, fortrinnsvis et vannbårent gulvvarmeanlegg, men den kan også forsyne varme til andre lavtemperatur oppvarmingssystemer. Ved hjelp av en innertank på 100 liter sørger varmesentralen for forvarming av varmt tappevann. Hele varmeanlegget og varmedistribusjonssystemet styres av varmesentralens regulator, uc:symphony, som også måler all den innhøstede solenergien fra solfangeren (opsjon). Varmesentralen med tilhørende solfanger er et selvdrenerende solvarmeanlegg, der solfangeren tømmer seg for vann når solpumpa ikke er i drift. Følgelig er varmesentralen ikke satt under trykk. Innertanken er tilknyttet byggets tappevannstilførsel og er satt under normalt vanntrykk. Varmesentralen inneholder altså både systemvann (gulvvarme og solfanger) og bruksvann (tappevann). Disse er to fysisk adskilte systemer. Dreneringen er en sikring mot både frost og overoppheting. Figur 1 viser en prinsippskisse av varmesentralen i et komplett solvarmeanlegg. Figur 1: Prinsippskisse av et solvarmeanlegg med varmesentral (HS 800) og en ekstern varmekilde og varmtvannsbereder. 4

5 Varmesentralen har følgende funksjoner: Henter varme fra solfangeren (prioritert energikilde) Henter varme fra elektrisk varmeelement (supplerende energikilde) Kan alternativt hente varme fra eksterne energikilder (varmepumpe, gassbrenner, bio-brenner, vedovn etc.) Lagrer varme (korttidslagring 1-4 døgn) Varmer opp bolig via lavtemperatur oppvarmingssystem (gulvvarme, veggvarme, lavtemperatur radiatorer etc.) Forvarmer tappevannet via innertank Regulerer hele varmeanlegget og varmedistribusjonssystemet Måler innhøstet solenergi (opsjon) Oppbygging Varmesentralen består av en ytre tank og en innertank, begge i rustfritt stål, kledd med stålmantlede isolasjonsplater. Alt av teknisk utstyr er plassert på varmesentralens front, som vist i Figur 2. Det tekniske utstyret er: Pumpemodul for solfanger Innebygd elektrisk varmeelement (3 kw eller 6 kw) Stusser for evt. ekstern energikilde (pumpe og varmeveksler kan leveres) Pumpe- og shuntmodul for drift av vannbårent lavtemperatur oppvarmingssystem Nivåsensor som sikrer en korrekt vannstand i tanken Komplett regulator for varmeanlegget og byggets oppvarmingssystem (uc:symphony), plassert i el-skap Strømningsmåler og temperaturfølere for måling av solenergiutbytte (opsjon) Figur 2: Teknisk utstyr på varmesentralens front. Til venstre vises en teknisk tegning og til høyre vises et bilde av varmesentralens front. Merk at på bildet til høyre er det to solpumper, noe som vanligvis ikke leveres. 5

6 Figur 3 viser varmesentralen HS 800, med alt av teknisk utstyr utenpå og innvendig. Figur 3: Oppbygging av varmesentralen med alle moduler og teknisk utstyr utenpå og innvendig. Mål og dimensjoner Varmesentralenes mål og vekt, med og uten isolasjon, er oppgitt i Tabell 1 nedenfor: Tabell 1: dimensjoner og vekt på varmesentralen (uten vann). Varmesentral Isolasjon Lengde [cm] Bredde [cm] Høyde [cm] Vekt [kg]* HS 800 Uten HS 800 Med *ca. vekt. Figur 4 viser varmesentralen med isolasjon, sett ovenfra. 6

7 Figur 4: Varmesentralen sett ovenfra med isolasjon. Regulering Varmesentralen har regulatoren AventaSolar uc:symphony montert i el-skapet nede til høyre på frontveggen. Denne sørger for automatisk styring av solfangerne og av det elektriske varmeelementet (evt. den eksterne varmekilden). Den besørger full regulering av byggets vannbårne varmesystem. Den måler også mengden av innhøstet solenergi fra solfangerne når denne opsjonen velges. Innstillinger og betjening av uc:symphony gjøres via betjeningspanelet rc. Denne kan monteres i et av oppholdsrommene eller i nærheten av varmesentralen i teknisk rom. Figur 4 viser et bilde av betjeningspanelet rc. Regulatoren uc:symphony sørger alltid for at solenergi er den prioriterte energikilden fremfor drift av det elektriske varmeelementet. Temperaturen i varmesentralen er til enhver tid tilstrekkelig høy og beregnes etter variasjoner i utetemperaturen (dynamisk termostat). Uc:symphony sørger også for varmetilførselen til ulike temperatursoner (rom) som bygget deles inn i, basert på prinsippet om utetemperaturkompensering. Regulatoren sørger for en stabil og komfortabel innetemperatur etter brukerens eget valg. 7

8 Figur 5: Betjeningspanelet rc for varmesentralens regulator uc:symphony Isolasjon og mantling Varmesentralen plasseres på en 50 mm tykk polystyren-plate (isopor) og er isolert med 80 mm tykk isolasjonsplate. Varmesentralens front er festet med skruer for å unngå at det blir lett tilgang til elektriske installasjoner. Når anlegget er innregulert, skal normalt innstillingene av ventiler og elektronisk utstyr ikke endres. Ved levering er mantlingen påmontert varmesentralen. Mantlingsplatene demonteres før varmesentralen plasseres. Dimensjonene uten mantlingsplater og rørstusser er slik at den kan transporteres gjennom en 80-dør. Et bilde av en lukket og fult mantlet varmesentral, er vist på i Figur 6. Figur 6: HS 800 lukket, fult mantlet og isolert. 8

9 Del 2. Montering og drift Kontroller at leveransen er komplett. Rørstussene som er festet på tanken ved levering, må sannsynligvis demonteres for å kunne transportere tanken inn der den skal plasseres. Plassering og installasjon Følgende må tas hensyn til ved plassering og installasjon av varmesentralen Varmesentralen skal plasseres i et teknisk rom der det finnes sluk, innlagt vann og strømforsyning med tilstrekkelig kapasitet. Dimensjonerende effekt er 3,3 kw dersom det velges et varmeelement på 3 kw. Velges et varmeelement på 6 kw skal den dimensjonerende effekten være 6,5 kw (3-fas). Spenningen er 230V eller 400V. Toppen av varmesentralen må være lavere enn bunnen av solfangeren for å sikre dreneringen. For at rørføringene skal bli enklest mulig, bør det tekniske rommet helst ligge rett under solfangeren. Varmesentralen må plasseres på et rett og horisontalt gulv. Varmesentralen skal plasseres oppå den medfølgende isoporplaten (5 cm tykk). Mantlingsplatene settes på plass etter at varmesentralen er plassert på ønsket sted og alle rørstussene er montert på tanken. Frontplaten monteres først etter at innertanken og varmesentralen er fylt med vann og anlegget er innregulert. Sørg for rikelig med plass for rørføringer mot øvrig varmeanlegg, som fordelerstokk til gulvvarmen og ekstern varmtvannsbereder. Elektrisk tilkopling: For inn- og utføring av elektriske kabler kan det bores hull i mantlingen på hensiktsmessig sted. Det må klargjøres for strekking av kabler til temperaturføleren som skal i solfangeren og til utetemperaturfølerne på nord- og sydsiden av bygget. Planlegg også hvor varmesentralens betjeningspanel skal plasseres (f.eks. lett tilgjengelig i et av byggets oppholdsrom eller et sted i teknisk rom). Det må trekkes elektrisk signalkabel (lavspenning) mellom varmesentralen og betjeningspanelet. Man må også ta hensyn til at aktuatorer/termoventiler på fordelerstokken til gulvvarmen skal kobles til varmesentralens regulator (NB: aktuatorer må være 230V). 9

10 Montering av isolerte mantlingsplater Nøyaktig montering av isolasjonsplatene er viktig for at varmelageret skal kunne holde på varmen i henhold til den angitte kapasiteten. Etter at varmesentralen er plassert oppå polystyren-platen (isopor), monteres sideplatene og bakplaten. Deretter settes topplaten på. Se Figur 7 for korrekt fremgangsmåte. Sørg for at rørstussene ikke belastes, og sjekk at det ikke er lekkasjer i tilkoplingen til varmelageret. Til slutt settes frontplaten på. Denne kan tas av og på ved behov og bør ha plass foran for betjening. Figur 7 viser en skisse av rekkefølgen som mantlingsplatene skal settes sammen i. Figur 7: Montering av mantlingsplater 10

11 Tilkoblinger Figur 8 viser varmesentralens tilkoblingspunkter og stusser med rør, pumper og moduler. Alle rørstusser på varmesentralen kommer ut av mantlingsplatene på høyre side i forhold til fronten. Figur 8: Tilkoblingspunkter, mål og teknisk utstyr i fronten på varmesentralen. Forklaringer til Figur 8: KV kaldtvannstilførsel VV forvarmet V2 påfyllingskran P1 gulvpumpe P2 Solpumpe V1 oppfyllingsventil gulvkurser S1 tur varmeveksler/ekstern varmekilde S2 retur varmeveksler/ekstern varmekilde 11

12 Figur 9: Bildet til venstre viser forskjellige rør inn- og ut av varmesentralen sett innenfra. Bildet i midten viser rørføringer øverst gjennom mantlingen inn- og ut av varmesentralen sett utenfra. Bildet til høyre viser rør- og kabelføringer nederst gjennom mantlingen sett utenfra. Tilkobling av gulvvarme Aventas leveranse omfatter ikke varmefordelingssystemet og grensesnittet er ved rørstussene til tur- og retur gulvvarme. Det at varmesentralen ikke er satt under trykk har følgende konsekvenser for utformingen av gulvvarmesystemet: Når gulvvarmesystemet kobles direkte til varmesentralen skal det ikke monteres ekspansjonstank i gulvvarmesystemet, varmelageret er selv ekspansjonstank. Det skal ikke monteres luftutskillere i gulvvarmesystemet. Eventuell luft i anlegget skal føres med vannet til varmesentralen og vil skilles ut der. En av gulvvarmekursene skal ikke påmonteres aktuator (gjerne baderomskurs) for at det alltid skal være sirkulasjonsmulighet når pumpa går. Direkte tilkobling av gulvvarmesystemet til varmesentralen er ikke tilrådelig dersom bygget har mer enn tre etasjer, og varmesentralen er plassert på laveste plan. I bygg med mer enn tre etasjer, eller om forhold tilsier det, kan varmesentralen ha indirekte tilkopling til varmefordelingssystemet. Det gjelder for eksempel om det er støpejernsradiatorer i oppvarmingssystemet. Utgangen fra varmesentralen føres til en varmeveksler. Sekundærsiden, som da gjerne er trykksatt, må utformes i henhold til varmenormen for varmeanlegg med ekspansjonstank, luftutskillere etc. Ytre diameter på tur- og returrør er 22 mm (stusser på tank er 1/2"). 12

13 Tilkobling til varmtvann Innertanken skal knyttes til det ordinære vannettet og er derfor trykksatt. Rørstussene som kaldtvannet og forvarmet vann skal koples til, er tydelig merket og kommer ut av varmesentralens mantling. Det forutsettes at det er montert kran på tilkoplingsrøret for kaldtvannet. Kaldtvannstilførselen kobles direkte til varmesentralens innertank. Innertanken har to stusser, en for kaldtvann og en for forvarmet vann. Tappevannet som går innom innertanken er adskilt fra systemvannet i resten av varmesentralen. Kaldtvannstilførselen skal også kobles på KV i Figur 8, slik at varmesentralen enkelt kan fylles opp og etterfylles ved behov. Ytre diameter på tur- og returrør er 18 mm. Tilkobling av solfanger Pumpemodulen for solfangerkretsen har en eller to pumper avhengig av høydeforskjellen mellom toppen av solfangeren og vann-nivået i varmesentralen. Rørstusser for tur og retur til solfangeren er tydelig merket. (se Figur 8). Rørene mellom solfangeren og varmesentralen må være riktig dimensjonert i forhold til størrelsen på solfangerfeltet og bør være godt isolert hele veien. Dimensjonerende volumstrøm er 2,0 liter/min. per solfangermodul. VIKTIG: Siden solfangeren er selvdrenerende og varmesentralen ikke er trykksatt, må denne rørforbindelsen ha fall hele veien. Motfall kan medføre frostskader på rør og solfanger ved minusgrader. Ytre diameter på tur- og returrør er 22 mm (stusser på tank er 1" på tur og 3/4" på retur). Tilkobling av ekstern energikilde (Opsjon) Varmesentralen leveres med et elektrisk varmeelement som tilleggsvarmekilde. Denne supplerer solfangeren og sikrer at vannet i varmesentralen til enhver tid er tilstrekkelig varmt. Men varmesentralen er også klargjort for å kobles opp mot en annen ekstern varmekilde, som f.eks. varmepumpe, gassbrenner, vedkjel, vedovn, etc. Siden slike eksterne varmekilder gjerne er trykksatte systemer, trenger man en varmeveksler mellom den ikke-trykksatte 13

14 varmesentralen og den eksterne varmekilden. Stussene S1 og S2 i Figur 8 er henholdsvis turog returkobling mot varmeveksleren. Merk at varmeveksler og pumpe mellom varmesentral og varmeveksler ikke er en del av varmesentralens leveranse, men kan leveres om dette spesifiseres. Rørstussene, evt. varmeveksler representerer grensesnittet mellom Aventas leveranse og leverandøren av ekstern varmekilde. Installasjons- og driftsinstruks for den eksterne varmekilden vil følge den leveransen. VIKTIG: Aventas regulator (uc:symphony) har bare en utgang som kaller på varme fra ekstern kilde. En kan velge om dette skal være fra elektrisk varmeelement i varmesentralen eller fra den eksterne brenner/varmekilde ved manuelt å stille inn på en bryter på det ønskede alternativet. Sørg også for at den eksterne varmekilden har egen signalinngang for tilkobling til styringssignal. (Bryter er ikke en del av varmesentralens leveranse Dersom man vil benytte en vedovn med vannkappe eller vedkjel som ekstern varmekilde, bør Aventa bli kontaktet for å avklare om produktet man ønsker er kompatibelt med varmesentralen og styringen av denne. Tankstussenes dimensjon er 1/2" for tur og retur (blindes med lokk og pakning). Tilkobling av ledere Alle interne elektriske koblinger er gjort ferdig i fabrikk. En prinsippskisse for alle de elektriske tilkoblingene i varmesentralen er vist i Figur 10. Alle de nødvendige temperaturfølerne følger med leveransen av varmesentralen (uteføler for nord, uteføler for sør og solføler), men kabling anbefales å legges opp av en elektriker, men det er ingen krav om autorisert installatør (kun svakstrøm signalkabel). Benytt kabel av typen LiYY 2 x 0,75 mm 2. 14

15 Figur 10: Prinsippskisse for varmesentralens elektriske tilkoblinger til og fra regulatoren uc:symphony (el-skap). Tilkobling av aktuatorer/termoventiler Romtemperaturen reguleres med aktuatorer/termoventiler montert på fordeler (eller samlestokk) og disse åpner/lukker ut fra varmebehovet til enhver tid og ut fra temperaturen på vannet i varmesentralen. 15

16 Regulatoren i varmesentralen (uc:symphony i el-skap) besørger temperaturstyringen, og har 5 elektriske utganger som kan innstilles uavhengig av hverandre. Disse kalles temperatursoner. Kablene fra 4 av disse utgangene koples til aktuatorene, mens en utgang benyttes til styring av sirkulasjonspumpa (se Figur 10). Er det rom med flere gulvvarmekurser, eller flere rom med samme temperaturkrav og reguleringsbehov, er det rimelig å la de tilhørende aktuatorene drives av samme elektrisk utgang i regulatoren (samme temperatursone). Vanligvis deles temperatursonen inn som dette: Sone 1 Vanlige oppholdsrom uten soleksponering fra vinduer Sone 2 Bad og andre rom der det kreves høy temperatur Sone 3 Oppholdsrom og arealer med høy soleksponering gjennom vinduer Sone 4 Soverom og andre oppholdsrom Sone 5 Soverom og andre oppholdsrom VIKTIG: Temperatursone 2 (i regulator) skal IKKE kobles til en aktuator, men direkte til gulvpumpen (i Figur 10). Denne gulvvarmekursen skal være åpen hele tiden, slik at vann sirkulerer i denne kursen mens gulvpumpa er i drift. Se også veiledningen «Monterings- og driftsveiledning for uc:symphony» for mer informasjon. VIKTIG: Aktuatorene/termoventilene skal han 230V (ikke 24V) driftsspenning! Sørg for at rørleveransen inneholder riktig type. Merk at aktuatorene/termoventilene til varmefordelingssystemet ikke er del av Aventas leveranse. Oppfylling Oppfylling av varmesentralen Først fylles innertanken opp for at den ikke skal flyte opp da hovedtanken fylles. Kranen V2 på Figur 8 skal da være stengt. Innertanken skal kobles opp mot det trykksatte vannettet, der det kalde vannet skal kobles direkte inn på turløpet til innertanken. Returløpet til innertanken skal videre kobles mot den eksterne varmtvannsberederen (etterbereder), der tappevannet ettervarmes til ønsket varmtvannstemperatur. 16

17 VIKTIG: Husk at bruksvannet i innertanken er trykksatt. En varmtvannskran må åpnes først for å unngå trykkslag (innesperret luft i rørkretsen) ved oppfylling av innertank. Det må være montert en ventil eller kran på kaldtvannsinnløpet, og merk at denne ikke er montert i varmesentralen. Oppfylling av innertank skjer når man åpner ventilen og slipper på kaldt vann. Deretter kan hovedtanken fylles opp ved å åpne kranen V2, vist i Figur 8. Hovedtanken er full når det renner vann ut av overløpet (se Figur 8). Oppfylling av gulvvarmesystem (lavtemperatursystem) Oppfylling av de forskjellige kursene i varmesystemet skjer ved at gulvpumpa P1 tvangskjøres (Figur 8). Eventuell luft i pumpa kan fjernes ved gjentagende start og stopp av denne, eventuelt med lufteskruen midt på pumpa. Ventilen V1 i Figur 8 må være stengt under oppfylling. Luft som kommer ut av de forskjellige gulvkursene via returløpet, ledes inn i hovedtanken og deretter ut av varmesentralen. Under denne operasjonen må alle aktuatorene/termoventilene være åpne (dvs. være skrudd av gulvvarmens fordelerstokk). Oppfyllingsprosedyren kan eventuelt gjøres for hver enkelt gulvkurs etter tur (gjøres ved å stenge/åpne de enkelte kursene på gulvvarmens fordelerstokk i byggets rørskap). Dette bør gjøres om det er vanskelig å få ut all luften fra en eller flere av kursene. Det kan bli nødvendig å etterfylle vann i varmesentralen under/etter oppfylling av gulvkursene. Når hele (gulv)varmesystemet er fylt opp med vann og varmesentralen eventuelt er etterfylt, åpnes ventil V1 i Figur 8 og regulatoren settes på AUTO for de aktuelle temperatursonene. Innstilling av elektrisk varmeelement Termostaten på det elektriske varmeelementet er fra fabrikken stilt på 50 C. Denne grensen er kun en ekstra sikkerhetsinnstilling for maksimal tanktemperatur. I tillegg har det elektriske varmeelementet et overtemperaturvern som er stilt inn på 80 C, slik at dersom vanntemperaturen i tanken overstiger denne temperaturen, så slutter varmeelementet å virke inntil man fysisk setter det i gang igjen. Hovedstyringen av tanktemperaturen skjer via den dynamiske termostaten. For mer om innstilling av dynamisk termostat henvises det til dokumentet «Monterings- og driftsveiledning for uc:symphony». 17

18 Oppstart Varmesentralen Varmeanlegget kan nå startes i normal drift. For innstillinger og valg av funksjoner og parametere, henvises det til dokumentet «Monterings- og driftsveiledning for uc:symphony». Shuntventilen (Figur 8) stilles inn i henhold til vedlagt datablad. Denne sikrer mot at for varmt vann skal sendes inn i gulvvarmesystemet. Gulvvarme Sørg også for korrekt innjustering av gulvvarmesystemets fordelerstokk, slik at den riktige mengden vann fordeles i de forskjellige gulvkursene. Denne innjusteringen gjøres kun en gang og utføres normalt av en autorisert rørlegger. Installatøren har ansvaret for innreguleringen av vanngjennomstrømningen i de ulike kursene i gulvvarmesystemet. Innreguleringen skjer med alle aktuatorene/termoventilene åpne. Solfangeren For å teste solfangeren, starter man solpumpa manuelt (se dokumentet «Monterings- og driftsveiledning for uc:symphony»). Etter at solfangeren er satt i drift og man har full sirkulasjon i hele solfangerfeltet, stoppes solpumpa. Nå dreneres solfangeren. Typisk dreneringstid er ca. 15 minutter, men tiden kan variere noe avhengig av solfangerens størrelse og høyden mellom solfanger og varmesentral. Mens dreneringen pågår hører man lyden av vann og luft i bevegelse. VIKTIG: For at det ikke skal være igjen noe vann i solfangeren etter drenering, må rørene mellom solfanger og varmesentral ha fall hele veien. En vannlås kan få store konsekvenser i form av frostsprengning av rørene, som medfører lekkasje. Vedlikehold Varmesentralen, og resten av varmeanlegget, krever minimalt av vedlikehold. Punktene nedenfor bør likevel sjekkes med jevne mellomrom for å unngå evt. driftsproblemer og følgeskader: 18

19 Kontroll av vannstand i varmesentralen. En nivåsensor inne i varmesentralen sikrer at både pumper og varmeelement slås av dersom vannstanden blir for lav. Over lengre tid er det helt normalt at det fordamper noe vann, slik at etterfylling blir nødvendig. Fyll på vann til det renner over i overløpet. Dersom vanntapet i varmesentralen er stort, kan det tyde på en lekkasje i systemet. VIKTIG: Etterfylling må ikke skje før tidligst 30 minutter etter at solpumpa sist var i drift, slik at man er helt sikker på at solfangeren har drenert fullstendig og at alt vannet befinner seg i varmesentralen. Kontroll av dreneringsfunksjon. Før vintersesongen setter inn, bør dreneringsfunksjonen til solfangeren kontrolleres. Dersom solfangeren ikke drenerer fullstendig og det er vann igjen, kan konsekvensene bli frostsprengning av solfangeren. Kontroll av luft i systemet. Dersom luft setter seg fast i rørsystemet eller i pumpene, kan dette føre til nedsatt funksjonalitet av varmeanlegget og (gulv)varmesystemet. En konsekvens av luft i en eller flere av gulvvarmesløyfene i gulvet, er nedsatt eller stopp av vannsirkulasjon i gulvet, noe som reduserer varmeavgivelsen til rommet. Dersom luft setter seg fast i pumpene, kan dette føre til at pumpene går varme og blir permanent ødelagte. 19

20 Tekniske data Komplett varmesentral 800 l Yttermål med isolasjon 950 mm x 1230 mm x 1480 mm (bredde x dybde x høyde) Vekt med utstyr (uten vann) ca. 100 kg Levering Teknisk/elektrisk utstyr og rørtilførsler er ferdig montert. Isolasjon er ikke montert Farge (mantling) RAL 9006 Silver Hovedtank Funksjon Buffertank; inneholder systemvann, som oppvarmes av solvarme og elektrisk varmekolbe Material Rustfritt stål Drift Ikke trykksatt Brutto volum 797 l Netto volum 690 l Mål (uten isolasjon) 750 mm x 850 mm x 1250 mm (bredde x dybde x høyde) Tekniske installasjoner Alle tekniske installasjoner er bak isolasjonens frontdeksel Rørtilførsel Alle rørtilførsler føres gjennom isolasjonens sideplate på høyre Innhold (i drift) Systemvann (uten tilsetninger) Innertank Funksjon Forvarming av tappevann Serie 8RT 100 Plassering Nedsenket i varmesentralens hovedtank Material Rustfritt stål Driftstilstand Trykksatt, maks 10 bar Volum 96 l Diameter 35 cm Høyde 111 cm Innhold (i drift) Drikkevann Termisk isolasjon (mantling) Material, sider og topp PUR (Polyuretan) dekket med 0,5 mm stålplater på begge sider U-verdi, sider og topp 0,26 W/(m 2 K) Tykkelse, sider og topp 80 mm Reaksjon ved brann B-s3, d0 Material, bunn Polystyren U-verdi, bunn 0,48 W/(m 2 K) Tykkelse, bunn 50 mm Konstruksjon/levering Leveres som platemoduler med kantlister separat for hver side og settes sammen i teknisk rom Utstyr front Elektrisk varmeelement 3 kw/6 kw Solpumpe Etter behov Gulvpumpe Etter behov Shuntventil for gulvvarme MA 25 Resol Regulator uc:symphony Rørtilkoblinger front Gulvvarme tur/retur Ø 22 mm Tappevann tur/retur (innertank) Ø 18 mm Solvarmekrets tur/retur Ø 22 mm Rørstusser for ekstern varmekilde Ø 1/2" tur /retur Tilkoblinger topp Nivåvakt Koblet til regulator uc:symphony 20

21 Spørsmål? Dersom du skulle være i tvil kan du kontakte Aventa AS på telefon; eller e-post; Merk at korrekt montering og igangsetting er en forutsetting for tilfredsstillende funksjon og for Aventas produktansvar. PRODUSENT: Besøksadresse: Postadresse: Aventa AS, Trondheimsveien 436a, N-0962 Oslo. Aventa AS, Nedre Grønnlivei 16, 1472 Fjellhamar. Telefon: e-post: Web: 21

Fulldokumentasjon. Aventa Varmesentral HS800

Fulldokumentasjon. Aventa Varmesentral HS800 Fulldokumentasjon Aventa Varmesentral HS800 Versjon: Erstatter versjon: 1.4 (23.10.14) 1.3 (05.05.14) 1 Del 1 Innhold - Produktinformasjon Generelt om Aventa varmesentral Oppbygging Mål og dimensjoner

Detaljer

Aventa Varmesentral HS1400

Aventa Varmesentral HS1400 Produktbeskrivelse Aventa Varmesentral HS1400 Versjon: HS1400-2 24.09.15 Erstatter: HS1400-1 20.06.2015 Del 1 Innhold Produktinformasjon Generelt om Aventa varmesentral 2 Oppbygging 3 Mål og dimensjoner

Detaljer

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER K-PI Energisentraler Versjon: 0410 Erstatter: 1209 Produktbeskrivelse ENERGISENTRAL FOR BOLIGER Aventa as, Trondheimsveien 436 a, N- 0962 OSLO, NORWAY tel: +47 22 16 14 10, fax: +47 22 16 14 11 e-post:

Detaljer

Monteringsveiledning AventaSolar solfanger. Versjon 1.2

Monteringsveiledning AventaSolar solfanger. Versjon 1.2 Monteringsveiledning AventaSolar solfanger Versjon 1.2 Innhold Vik8g informasjon om produktet 3 Solfangeren 3 Beslag rundt solfangerfelt 4 Rørføring 4 Rørdimensjoner 5 Transport og håndtering av produktet

Detaljer

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 90 267 494 725 1 054 995 1 014 907 609 317 161 79 6 713

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 90 267 494 725 1 054 995 1 014 907 609 317 161 79 6 713 Side 1 av 6 Datablad for solfanger system TV 6+6 840 System med platevarmeveklser for andre varmekilder 14,4 m2 solfanger - 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 8391 kwh ( Østlandet -

Detaljer

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 75 223 412 604 878 829 845 756 508 264 134 66

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 75 223 412 604 878 829 845 756 508 264 134 66 Side 1 av 6 Datablad for solfanger system TV 5+5 840 Tappevann og vannvarme 12 m2 solfanger - 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 5594 kwh ( Østlandet - 30 takvinkel mot syd). Total

Detaljer

Datablad for solfanger system TVE 6 840 Solfanger og vannkappe vedovn eller annen varmekilde 7,2 m2 solfanger 840 liter tank

Datablad for solfanger system TVE 6 840 Solfanger og vannkappe vedovn eller annen varmekilde 7,2 m2 solfanger 840 liter tank Side 1 av 8 Datablad for solfanger system TVE 6 840 Solfanger og vannkappe vedovn eller annen varmekilde 7,2 m2 solfanger 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 4195 kwh ( Østlandet - 30

Detaljer

AventaSolar solvarme A NEW GENERATION OF ENERGY TECHNOLOGY

AventaSolar solvarme A NEW GENERATION OF ENERGY TECHNOLOGY A NEW GENERATION OF ENERGY TECHNOLOGY AventaSolar solvarme Aventa tilbyr effektive solvarmesystemer, som er spesielt egnet for estetisk bygningsintegrasjon. Systemene kan brukes i både små og store prosjekter

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

a new generation solar technology!

a new generation solar technology! a new generation solar technology! AventaSolar solvarme Ved å utnytte solinnstrålingen som naturlig faller på bygget ditt i rikelige mengder, blir du delvis selvforsynt med varme og dermed mer uavhengig

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE Fjernvarmen leveres fra Trondheim Energiverk og holder ca. 60 grader inn til husene men i hovednettet er det over 100 grader. Før fjernvarmen føres

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Produktkatalog November 2015, v. 1.0

Produktkatalog November 2015, v. 1.0 Produktkatalog November 2015, v. 1.0 www.aventa.no 2 Innholdsfortegnelse Solfanger... 3 AventaSolar solfanger V65... 3 Tilleggsutstyr og reservedeler, tilkobling solvarmekrets... 4 Varmesentraler og bereder...

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

Aventa energikontrollsystem

Aventa energikontrollsystem Aventa energikontrollsystem Aventa regulering et komplett, nettbasert varmereguleringsenergimålingssystem for vannbårne varmeanlegg LON-basert 2-veiskomunikasjon med effektiv fjernavlesning for rettferdig

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

12004-10.01.2012. Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon

12004-10.01.2012. Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon 12004-10.01.2012 Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon b Kontrollskjema ved installasjon av Arjonfloor gulvvarmesystem i Adresse Gnr/Bnr Åpne fordelere er montert i rom med sluk

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

Et kombiskap med alle muligheter

Et kombiskap med alle muligheter OVERSIKT Et kombiskap med alle muligheter Alltid kundetilpasset COVAskapet blir alltid produsert mot kundens ordre dvs. ren ordreproduksjon ut fra standardkomponenter. Det betyr at kunden kan få COVAskapet

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

Vedovn Norma Idro Pergamena

Vedovn Norma Idro Pergamena Vedovn Norma Idro Pergamena Norma Idro er en ny vedovn med innebygget vannkappe som er under utvikling hos fabrikken, I tillegg til å varme opp rommet den står, er den tilkoblet det vannbårne systemet

Detaljer

Drifts og vedlikeholdsinstruks

Drifts og vedlikeholdsinstruks Drifts og vedlikeholdsinstruks for varmeanlegg med gulvvarmesentral av type Delta fra Varmetema AS Vertikal Horisontal Ljøstadveien 30, 2335 Stange post@varmetema.no +47 62799090 Innholdsfortegnelse Innhold

Detaljer

Aventa Energikontroll

Aventa Energikontroll Aventa Energikontroll integrert varmestyring individuell energimåling internettbasert kommunikasjon Komplett regulerings- og energimålesystem for vannbåren gulvvarme Behovet for individuell energimåling

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

Aventa energikontrollsystem

Aventa energikontrollsystem Aventa energikontrollsystem Aventa regulator et komplett nettbasert varmeregulerings- og energimålings-system for vannbårne gulvvarmeanlegg Pyxos og LON-basert 2-veiskomunikasjon med fjernavlesning over

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC FerroLux Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no Produktblad boligmodul Patentsøkt 1/8 Produktblad boligmodul er en ny multifunksjonell enhet for varme og forbruksvann inklusive produksjon av varmtvann samt måling av energi- og vannforbruk i hver enkelt

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON Forvaltning, drift og vedlikehold

FDV-DOKUMENTASJON Forvaltning, drift og vedlikehold FDV-DOKUMENTASJON Forvaltning, drift og vedlikehold LISA konvektor Konvektor i stål Effektområde: 55-2347 W Versjon Mai 200 ultra design-2. Innledning / Produktbeskrivelse LENGDER: Lisa konvektorer leveres

Detaljer

Aventa Energikontroll For vannbåren gulvvarme i eneboliger, rekkehus og leiligheter

Aventa Energikontroll For vannbåren gulvvarme i eneboliger, rekkehus og leiligheter Aventa Energikontroll For vannbåren gulvvarme i eneboliger, rekkehus og leiligheter Temperaturregulering Energimåling 2 i 1 Hva er Aventa Energikontroll? Aventa Energikontroll regulerer innetemperaturen

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme.

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Kjøpsveileder Vannbåren varme Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Hva er vannbåren varme? Vannbårne varme bidrar til et godt inneklima og åpner muligheten for en fornybar og energifleksibel oppvarmingsløsning.

Detaljer

Anlegget må utstyres med ekspansjonssystem og sikkerhetsventiler.

Anlegget må utstyres med ekspansjonssystem og sikkerhetsventiler. Varmedistribusjon Et sentralvarmeanleggs hovedkomponenter er kjelen, akkumulatortank, bereder, rørsystemet / nærvarmenett, radiatorene for varmeavgivelse(evt. golvvarme) og automatikken for styringen av

Detaljer

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Innspill til nye tema i Byggforskriften (TEK): KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Dag A. Høystad Norges Naturvernforbund

Detaljer

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning Alfa Installasjonsog brukermanual Versjon 1.1 Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. 1 Innholdsfortegnelse Egenerklæring 3 Oversiktsbildet hovedkomponenter 4 Viktig informasjon

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt!

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! MP4 MP6 Din totalleverandør av vannbåren varme Hvorfor velge vannbåren varme? Uavhengig av byggeforskrifter har argumentene for å velge vannbåren varme ikke endret

Detaljer

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi.

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

Aventa Elektronikk for vannbåren varme

Aventa Elektronikk for vannbåren varme Det er ingen grunn til at beboere i blokker og leilighetsanlegg med vannbåren varme ikke skal faktureres for faktisk forbruk slik som praksis er for leiligheter med elektrisk oppvarming. Aventa leverer

Detaljer

Aventa energikontroll for lavtemperatur vannbåren varme

Aventa energikontroll for lavtemperatur vannbåren varme Aventa energikontroll for lavtemperatur vannbåren varme Beboere i blokker og leilighetsanlegg med vannbåren varme bør faktureres for fak9sk forbruk slik som praksis er for leiligheter med elektrisk oppvarming.

Detaljer

Monteringsanvisning MA 6.C

Monteringsanvisning MA 6.C Monteringsanvisning 1/28 Monteringsanvisning Innhold Fremgangsmåte 3 Avstand fra vegg til rør 3 Montering av Rørføringslist Dekor 22 4 Montering av Lukket Rørklamme 4 Montering av Åpen Rørklamme 5 Montering

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG ALTHERMA Den totale komfortløsningen REVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer mer enn en

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

Moduler skal leveres tilsvarende ferdig for kobling videre, og være komplett med alle tekniske føringer.

Moduler skal leveres tilsvarende ferdig for kobling videre, og være komplett med alle tekniske føringer. BYGGEBESKRIVELSE HEGGTOPPEN Tilleggsnotat tekniske anlegg Innledning I forespørselfasen er det innkommet en del spørsmål vedrørende tekniske anlegg, og dette er svart opp gjennom tilleggsopplysninger her.

Detaljer

Prosjektering, montasje og brukerveiledning for ASV Solar solfanger system versjon 1.7 ASV Solar er ren energi til lav kostnad

Prosjektering, montasje og brukerveiledning for ASV Solar solfanger system versjon 1.7 ASV Solar er ren energi til lav kostnad 1 Prosjektering, montasje og brukerveiledning for ASV Solar solfanger system versjon 1.7 ASV Solar er ren energi til lav kostnad Innholdsliste ASV Solar sin filosofi...2 Om ASV Solar...3 Det enkle konseptet...3

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Vedovn med vannkappe. Kallumvegen 22, 1524 Moss. www.kvt.no

Vedovn med vannkappe. Kallumvegen 22, 1524 Moss. www.kvt.no Vedovn med vannkappe Vedovn med vannkappe Vedovn med vannkappe er perfekt for deg som liker å fyre med ved og som ønsker å redusere strømregningen. Vedovnen kan både produsere varmt vann som lagres i en

Detaljer

NorDan Solar. Soloppvarming av varmt tappevann. Montasje, bruksanvisning og reservedeler. Installert av / Installed by:

NorDan Solar. Soloppvarming av varmt tappevann. Montasje, bruksanvisning og reservedeler. Installert av / Installed by: NorDan Solar Soloppvarming av varmt tappevann Montasje, bruksanvisning og reservedeler 142099-00 8-2014 www.osohotwater.com Installert av / Installed by: Aut. rørlegger/plumber: Tel.: Dato/date: Aut. elektriker/electrician:

Detaljer

Vedkjeler. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Vedkjeler. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Vedkjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Atmos ATMOS har alltid hatt som mål å være best når det gjelder kvalitet, funksjonsjonalitet og pris. De

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank for ettermontering

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank for ettermontering Varme fra vann Varme på mål En Akvaterm-akkumulatortank kan kombineres med de fleste varmekilder uavhengig av varmesystem. Akvaterms standardmodeller omfatter varmtvannstanker fra 00 liter til 000 liter.

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann

VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann Innhold: 1 Introduksjon 2 Kapasiteter og hoved karakteristik 3 Bruksområder 1 Introduksjon I mer en 30 år,har TECHNIBEL designet

Detaljer

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming VANNBÅREN GULVVARME Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no Innhold Vannbåren gulvvarme 4 Variant

Detaljer

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING KOMPETANSE - KVALITET - VALGFRIHET Attraktiv varme eller kjøling Aeros står for design og kvalitet og bygger kun 13 cm fra vegg. Den er utstyrt med en stillegående

Detaljer

Tekniske skap med Equi-moduler

Tekniske skap med Equi-moduler PRISKATALOG 2016 sentraler Tekniske skap med Equi-moduler variantvvs.no Equi-serien leveres med basemodulene Equicompact, Equistatic eller Equidynamic og benyttes i bygg med flere leiligheter og sentral

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Licon nedfelt konvektor

Licon nedfelt konvektor Monteringsanvisning Licon nedfelt konvektor 1/6 Monteringsanvisning Generelt Produktene skal ikke plasseres i sterke kjemiske miljøer (som f.eks. klor), eller bli vasket med slike kjemikalier. Produktet

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 23-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK 2016-04-25 Installasjons-

Detaljer

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene Utfasing av oljefyr Varmepumper, biovarme og solvarme Jørn Stene jost@cowi.no AS Divisjon Bygninger NTNU Inst. energi- og prosessteknikk 1 Mai 2012 Pelletskjel eller -brenner Uteluft som varmekilde Jord

Detaljer

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere PRODUKTDATABLAD Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere Luftutskilling er prosessen for å fjerne luft som er vannet har tatt opp. Når vannet bli varmet opp eller når trykket i anlegget reduseres,

Detaljer

LK Varmevekslerpakke -10

LK Varmevekslerpakke -10 LK Varmevekslerpakke -10 Utføring LK Varmevekslerpakke er særlig beregnet for glykolblandede gulvvarmesystemer som må skilles fra det øvrige varmesystemet. Eksempel på dette kan være uterom som vinterhager

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

TECE gulvvarmefordeler rustfri - drifts og montasjeanvisning

TECE gulvvarmefordeler rustfri - drifts og montasjeanvisning Fordeler i rustfritt stål for gulvvarme og kjøling Produsert i rustfritt stål.40(xcrni8-0) [EN 0088-]. Rustfritt stål er et høyverdig verdig og sterkt ster t ster t materiale som er svært motstandsdyktig

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v. 1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 230V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 230V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 230V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

EemaX Varmtvann Modell EM

EemaX Varmtvann Modell EM INSTALLASJON- OG BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNINGEN MÅ FØLGES NØYE EemaX momentan varmtvannsbereder er helt uten magasinerings tank. Benytter nyeste teknologi og maksimal effekt. Det oppnåes dermed en

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 1 av 10 Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Grensesnitt... 4 2

Detaljer

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Ferromodul StorberederSystem T Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no okt. 2010 Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system T FerroModul system T er det

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller Installasjonsmanual Monteringsanvisning Hybridskap når driftsikkerhet og energisparing teller Monteringsanvisning Hybridskap 2 HYBRIDSKAP 3 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer