Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007."

Transkript

1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen tirsdag den 20. mai kl i samlingssalen, Trosterud Skole. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Haugerud Borettslag avholdes tirsdag 20. mai 2008 kl på Trosterud Skole TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2007 A) Årsberetning og regnskap for 2007 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor 4. FORSLAG Fra styret om salg av tomt Forslaget er tatt inn på side VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 2 delegerte med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Valgkomiteens innstilling er gjengitt på side 38 Oslo, 8.april 2008 Styret i Haugerud Borettslag Idar Lauritzen /s/ Jon-Erik Berger /s/ Tom Erik Trondsen /s/ Agatha Al-Saadi /s/ Ingar Sivertsen /s/

3 Side Haugerud Borettslag ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Idar Lauritzen Haugerudveien 8 Nestleder Jon-Erik Berger Stjernemyrveien 40 Styremedlem Tom Erik Trondsen Stjernemyrveien 16 Styremedlem Agatha Al-Saadi Haugerudveien 32 Styremedlem Ingar Sivertsen Haugerudveien 20 VARAMEDLEMMER TIL STYRET May Liss Urang Stjernemyrveien 6 Anne Zetterdahl Haugerudveien 38 Knut Sælid Haugerudveien 4 Jan Tore Våge Haugerudveien 24 DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Delegert OBOS generalforsamling Agata Al-Saadi Haugerudveien 32 Idar Lauritzen Haugerudveien 8 Varadelegert OBOS generalforsamling Tom Erik Trondsen Stjernemyrveien 16 VALGKOMITEEN Nina-Helén Horne Haugerudveien 66 Knut Sælid Haugerudveien 4 2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har utvidet forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 12 Alna i Oslo kommune og har adresse: Haugerudvn 2-70, 0674 Oslo Stjernemyrvn 2-48, 0673 Oslo Borettslaget består av 577 andelsleiligheter, fordelt på 17 bygninger med 59 oppganger, alle på 5 etasjer inklusive underetasjen. I tillegg kommer 1 tjenesteleilighet.

4 Side Haugerud Borettslag Tomten, som ble kjøpt i 1986 er på m 2 og har følgende gårds- og bruksnummer : Gnr.141, bnr. 101 og 105. Første innflytting skjedde i Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget har innarbeidet rutine som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 1 kvinne og 4 menn. VAKTMESTERTJENESTE / ANDRE ANSATTE Vaktmester Gunnar Paulsen ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret i Haugerudveien 20 er åpent hverdager mellom kl og kl Vaktmester kan også kontaktes på telefon eller på vaktmobil Mobilen skal kun brukes når det er påkrevd og det haster. Vaktmester skal ikke ringes privat. Skriftlige meldinger til vaktmester kan legges i postkasse utenfor underetasjeinngangen i Haugerudveien 20, sendes på fax nr , eller som e-post til: Snømåking / strøing i vinterhalvåret utføres av firma ISS Facility Services, skjøtsel av grøntanleggene av firma ISS Landscaping og gressklipping i sommerhalvåret av firma Tvengsberg Vaktmesterservice. Anita Myhre er ansatt som renholder (for kontorene i Haugerudveien 20 & 22). Adam Al-Saadi vikarierer mens hun er i permisjon til april Det har ikke vært skader eller ulykker i STYRET - DAGLIG LEDER DRIFTSKONTORET Driftskontoret i underetasjen i Haugerudveien 22 er betjent mandager, tirsdager og torsdager av daglig leder Jon Pelle Kjellstrøm med besøks- og telefontid de 3 dagene fra kl til 13.00, tirsdag også kl til (ikke juli måned). Daglig leder er som regel også tilgjengelig utover besøkstidene (mellom kl og 15.00). Driftskontoret har telefon fax nr e-postadresse: Styret har ikke fast besøkstid på driftskontoret, men møte med styret kan avtales via daglig leder. Post til styret/daglig leder kan legges i styrets postkasse utenfor underetasjen i Haugerudveien 22.

5 Side Haugerud Borettslag Se også borettslagets utmerkede hjemmesider på RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. KABEL-TV, BREDBÅND OG TELEFONI Smartcall var de siste årene leverandør av kabel-tv tjenester samt hovedleverandør av fasttelefoni, med fri bruk av fasttelefon til andre beboere i borettslaget med telefonabonnement hos Smartcall, og av bredbåndsinternett til beboerne i borettslaget. Fra slutten av februar 2008 overtok Canal Digital kabel-tv tjenestene for borettslaget (med levering av digitale og analoge fjernsynssendinger). I avtalen med borettslaget inngår også et tilbud på bredbånd som over 50% av andelseierne har benyttet. Canal Digitals treffes på kundeservicetelefon hverdager mellom kl og lørdager mellom kl Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. Borettslaget er også tilsluttet den nye samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS, som gjelder til , og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor følgende rabatter: Opp til 25% rabatt på bruken av telefonen (gjelder Basis-abonnementene) på fasttelefon og bredbåndstelefon. Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (med startpris på 59 øre pr samtale uansett varighet). Fri etablering av Online ADSL og fra 5% til 15% rabatt på månedsprisen, avhengig av type abonnement. (Gjelder ikke Online ADSL Mini.) 25% ekstra fri ringetid på mobilabonnementene Fri 60 og Fri 120 Kontantfratrekk på fra kr til kr 1500 per år avhengig av abonnementstype (kontantfratrekk gis kun hvis kunden ikke er i en bindingsperiode.).

6 Side Haugerud Borettslag Med tre typer Telenor-abonnement gis en totalkunderabatt på 5% i tillegg til de øvrige rabattene. Bestilling av telefoni og internettjenester fra Telenor gjøres på PARKERING Alle leilighetene i borettslaget har enten 1 parkeringsplass ute eller 1 garasje. Borettslaget har ca 20 gjesteparkeringsplasser, som kan brukes av besøkende (ikke av biler tilhørende / registrert på beboere i Haugerud Borettslag). Det er parkeringskontroll i borettslaget utført av firma Smart Security. NØKLER/SKILT Nøkler til oppgangene bestilles ved henvendelse til vaktmester eller daglig leder. Skilt til ringetablå ute (gratis) og postkasse (betales av beboer) bestilles hos daglig leder. BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er registrert 7 bruksoverlatinger i borettslaget per GARANTI FOR FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE) Borettslaget har avtale med OBOS om garanti for betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Borettslaget har avgitt fullmakt til OBOS til å kjøpe elektrisk kraft, og er tilsluttet avtale med Energipartner AS og LOS (Agder Energi AS). Energipartner AS står for rådgivning og kraftforvaltning, og LOS står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Dette gir blant annet følgende fordeler for borettslaget: Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,95 øre pr kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med forvaltning som gir ytterligere besparelser. Profesjonell forvaltning fra Energipartner AS.

7 Side Haugerud Borettslag Borettslaget v/styret får tilgang til sine anlegg på bl.a. for forbruks- og faktureringsdata. Jevnlig rapportering til borettslaget. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Tinfos AS. Resultatet på kraftavtalen i 2007 har gitt besparelser til borettslaget på anslagsvis 11% i forhold til hva de måtte ha betalt hos nest billigste leverandør nemlig den vanlige spotprisen i Norge. REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD Ny utebelysning Oppgradering av undersentralene (fyring / varmtvann) 2005 Takutbedringer 2004 Oppussing av 33 oppganger (dugnad) 2003 Oppgradering av de elektriske hovedtavlene Oppgradering av leke- og samlingsplassene Oppgradering av kjøreveien Nye røykvarslere & brannslanger Nye, innglassede balkonger Nye inngangspartier, begge sider Bygging av avfallshus ute Vindusutskifting Utbedring av fasader HMS- INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø

8 Side Haugerud Borettslag Internkontroll innebærer at boligselskapet er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i Hammersborg Forsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Den enkelte andelseier må imidlertid ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Ved vannlekkasjer er det viktig også å varsle borettslaget på vaktmobil og stenge stoppekraner. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, og bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring krever forsikringsselskapet en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. 5. FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, tar

9 Side Haugerud Borettslag kontakt med OBOS for å få oppgitt faksnummer eller eventuell e-postadresse som kan benyttes. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. 6. STYRETS ARBEID Siden forrige generalforsamling 15. mai 2007 har styret avholdt 21 ordinære styremøter. Medlemmer av styret har i tillegg deltatt på en rekke møter med ulike samarbeidspartnere og leverandører, på byggestyremøter samt deltatt på ulike befaringer i borettslaget. Det har i perioden blitt avholdt ett beboermøte (sammen med Canal Digital). Rehabiliteringene (nye balkonger & inngangspartier) og etterarbeidene Også i denne beretningsperioden har problemene med balkongene og inngangspartiene vært styrets helt dominerende arbeidsoppgave. Generalforsamlingen i 2007 godkjente et foreslått forlik med S-Bygg om reklamasjons- og utbedringsarbeider på balkongene (balkongdekker / balkonginnramming / siktruter / innglassing) og et økonomisk tilskudd til utbedring av inngangspartiene. Generalforsamlingen ga samtidig styret fullmakt til eventuelt å inngå forlik også med Arkitekt Larsson AS og OBOS Prosjekt AS. Slikt forlik ble inngått med arkitektfirmaets forsikringsselskap før sommeren i fjor. I samband med forliksforhandlingene med OBOS Prosjekt valgte styret å bytte juridisk rådgiver (fra advokatfirmaet Haavind Vislie til advokatfirma Torkildsen, Tennøe & Co). Etter at styret tok ut stevning mot OBOS Prosjekt, ble det rett før jul 2007 inngått forlik også med OBOS Prosjekt og deres forsikringsselskap, etter anbefaling fra vår advokat. S-Bygg og to av deres underentreprenører, startet opp arbeidene tidlig på høsten og fortsatte fram til vinteren satte inn. I denne perioden ble blokkene 3 11 (Haugerudveien 2 24 & 38-70) besøkt. Firma K. Apeland ble engasjert som borettslagets prosjekt-leder. Styrets nestleder Berger og medlem Al-Saadi sitter i byggekomiteen.

10 Side Haugerud Borettslag Tettingsarbeider på betongdekker og i brystningskonstruksjoner, som ble påbegynt sist høst, har startet opp igjen fra april Tiltakene stopper mesteparten av lekkasjene og hindrer direkte vanngjennomstrømming fra balkongene over til balkongene nedenfor. Dessverre vil ikke disse tettingsarbeidene stoppe alt vann som måtte komme på verandaene, og det pga. eksisterende fasade / teglforblending. Fasadevegger er ikke vanntette, og de kommer heller ikke til å bli vanntette. Veggene går inn i innglassingskonstruksjonen og slutter ved innvendig panel, noe som åpner for små lekkasjer gjennom fasaden. Vanntetting / overflatebehandling av teglvegger er ikke aktuelt fordi det vil kunne forårsake frostskader i veggen. Når det gjelder nødvendig utbedring av problemene med inngangspartiene, har ingeniørfirmaet AS Frederiksen på oppdrag fra styret utarbeidet et forslag. Styret har i første omgang valgt å prioritere balkongene, og arbeidene med inngangene vil tidligst kunne begynne høsten 2008 (eventuelt først i 2009). Informasjon Det er viktig for styret å informere beboerne om sine aktiviteter og vedtak, og om andre forhold i borettslaget og nærområdet. De viktigste hjelpemidlene for dette er: - INFO FRA STYRET og andre rundskriv i postkassene. - Oppslag på tavlene i oppgangene. - Borettslagets egen intern-tv-kanal som løpende oppdateres - (kanal 31 & 46) - Borettslagets utmerkede hjemmesider på Internett: I 2007 ble det omdelt 8 Info fra styret og 2 rundskriv fra Info-utvalget, og i tillegg en rekke informasjonsskriv til de enkelte blokker / oppganger. Det er nedsatt et eget Informasjons-utvalg i borettslaget, som bistår styret og jobber med kontinuerlig forbedring av informasjons-oppleggene. Utvalget har i tillegg hatt ansvaret for sykkelmekkedag & sommerfest. Velferd arrangementer - dugnader - Juletreet i borettslaget ble tidligere tent 2. søndag i advendt, med korps, gang rundt treet og servering. Da oppslutningen de senere år har blitt stadig mindre, vedtok styret i 2007 kun å tenne treet uten noe arrangement. - Det ble i stedet arrangert en vellykket beboerfest / sommerfest på ballplassen i juni med god oppslutning fra beboere i alle aldre. - I mai ble det nok en gang arrangert en Sykkelmekkedag, med utmerket oppslutning fra den yngre garde i borettslaget.

11 Side Haugerud Borettslag - Også i 2007 var det meget god oppslutning om Vår-dugnaden (Ruskendagen) rundt om i hele borettslagets område, under kyndig ledelse av vaktmester Gunnar Paulsen. - Styret ønsker å styrke aktivitetstilbudet til lagets ungdom, og basketballmålene vil bli erstattet med nye. Det er foreslått å vurdere å lage en petanq-bane (for beboere i alle aldre). Avfallshåndtering Containerdager for storsøppel Bruk av fellesrom Borettslaget vårt har fortsatt sannsynligvis det beste beboertilbudet i hele Oslo med månedlige containerdager, separate innkastluker for papir i de 21 avfallshusene, samt storcontainer for papir, 2 glass-igloer og container fra UFF for brukte klær og skotøy som kan gjenbrukes, på ballplassen. Ordningen med containerdag den første onsdagen i hver måned for bortkjøring av storsøppel som ikke går i lukene i avfallshusene, dekker et stort behov. Selv om det er et kostbart opplegg, vil vi fortsette med dette gode service-tilbudet så fremt reglene følges: Søppelet skal være skikkelig emballert/ pakket inn og ikke bestå av løssøppel slengt rundt. Det forutsette også at alt bæres ned utenfor inngangene i underetasjen ikke kastes ut fra balkongene! Kjøleskap, frysere, bilbatterier, maling og andre kjemikalier kan ikke settes ut da dette er spesialavfall som beboerne selv må fjerne. Se borettslagets hjemmesider når det gjelder utfyllende informasjon om reglene. Styret har det siste året dessverre fått mange klager og også selv konstatert at en del av fellesrommene i kjellerne misbrukes og til dels flyter over av søppel. Det er organisert rydding på dugnad i noen oppganger / blokker, og flere slike dugnader er på trappene. Styret vil måtte vurdere å stenge av fellesrom i enkelte blokker hvis forholdene ikke bedrer seg. Øvrig vedlikehold i borettslaget I 2007 ble etterarbeidene med den nye utebelysning i borettslaget avsluttet. I 2 nye oppganger har beboerne selv organisert oppussing av oppgangene. Styret håper at flere av de oppgangene der det trengs, følger etter i Det er skiftet sand i sandkasser og gjort mindre utbedringer / utskiftinger på lekeplassene. Det er utbedret setningsskader i 3 oppganger (Haugerudv. 66 & Stjernemyrv. 10 / 12). I samband med disse arbeidene er det avdekket mulige svakheter ved fasadekonstruksjonen i flere blokker, noe styret nå utreder videre. I september 2007 var det som kjent en stor garasjebrann i borettslaget. Garasjene er eid av Haugerud Garasjelag, og deres forsikring dekker utbedring av de bygningsmessige skadene. Dessverre har svak oppfølging fra forsikringsselskapet og fra det selskapet det valgte til å rydde branntomten,

12 Side Haugerud Borettslag sammen med kommunalt byråkrati, medført at det har tatt alt for lang tid med gjenoppbygging av garasjene. Vedlikehold av uteanleggene ISS Landscaping (tidligere Park- og landskapspleie) har også i 2007 hatt ansvaret for generelt vedlikehold av grøntarealene, busker og blomster i borettslaget. De har etter styrevedtak fjernet en del villvin i borettslaget, da denne skadet fasader. Trafikale forhold Når det gjelder planene om bygging av ny vei til Stjernemyra Barnehage, ble kommunens begjæring om ekspropriasjonsskjønn behandlet i Oslo Tingrett høsten Rettens vedtak ble at grunneierne, deriblant Haugerud Borettslag, ikke har krav på erstatning for avgivelse av tomteareal, noe styret og vår advokat har tatt til etterretning uten anke. Vi legger nå vekt på gjennom en dialog med kommunen å få til et for oss best mulig trasé-valg. Det synes nå sannsynlig at den nye veien vil komme i løpet av ett års tid. Det er satt opp nytt orienteringsskilt for kjøring til vårt borettslag og til Haugerudtunet Borettslag ved innkjøringen fra Haugerudveien. Når det gjelder reglene for parkering, gjesteparkering og liknende i Haugerud Borettslag, samt husordensreglene i sin helhet, se sidene Strøing Styret fikk siste vinter mange klager fra beboere på dårlig eller manglende strøing ved flere tilfeller da det var svært glatt for gående i borettslagets område. Styret har tatt ette opp med ISS og vil også vurdere å ta strøing / salting ut av måkeavtalen med ISS for 2008 / 2009 og la borettslagets vaktmester ta over dette ansvaret. TV-signaler, bredbånd og fasttelefoni Styret fikk på forrige generalforsamling fullmakt til å bytte leverandør av TVsignaler i borettslaget fra Smartcall til en digital løsning fra enten Canal Digital eller GET. Ut fra en totalvurdering av pris & innhold valgte styret å inngå avtale med Canal Digital med virkning fra slutten av februar Avtalen omfattet også et gunstig tilbud på bredbånd (som over 50 % av leilighetene våre har benyttet seg av). Det ble i denne sammenheng avholdt et meget godt besøkt informasjonsmøte for beboerne i november Den skriftlige informasjonen til beboerne fra Canal Digital i perioden etter det og fram til overgangen var ikke alltid helt korrekt, men selve overgangen 27., 28. og 29. februar 2008 gikk relativt greit.

13 Side Haugerud Borettslag Det gjenstår fortsatt noe levering av tilleggsprodukter, men styret regner med at de aller fleste nå har det greit med tv-signaler, digitale som analoge, og med bredbånd. Prosessen har dog avdekket at det er svakheter med de interne nettene for TV og telefoni i borettslaget, noe styret nå tar tak i. Smartcall varslet at alle deres fasttelefonavtaler i borettslaget skulle overtas av GET i Overgangen ble meget komplisert, og svært mange abonnenter ble helt uten forbindelse eller hadde mangelfull forbindelse ut / inn i en lang periode. Dette rammet også driftskontoret / styrekontoret som var helt uten telefon og fax i ca 3 uker. 7. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 REGNSKAP FOR BORETTSLAG Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2007 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. RESULTAT Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet, foreslås overført til balansen under konto for egenkapital. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler per utgjør kr ,-. INNTEKTER Driftsinntektene var i 2007 kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte inntektsposter. KOSTNADER Driftskostnadene var i 2007 kr ,-. I forhold til budsjettet er det følgende avvik: Drift og vedlikehold og Konsulenthonorarer ble som følge av balkongutbedringene vesentlig høyere enn budsjettert. Energi og fyring ble

14 Side Haugerud Borettslag derimot vesentlig lavere enn budsjettert da energiprisene i 2007 heldigvis ble betydelig lavere enn i For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årregnskapet). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Borettslaget har inngått avtale om Dette innebærer at styret får tilgang til boligselskapets fakturaer på e-post og internett. Ordningen er tidsbesparende, enkel og rimelig. Løsningen sikrer effektuering av borettslagets fakturaer på en sikkerhetsmessig korrekt måte. Styret vil til enhver tid kunne hente fram tidligere betalte fakturaer. 8. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2008 KOMMUNALE AVGIFTER Vann og avløpsavgiften øker med 9,7%. Renovasjonavgiften øker med 21%. Feieravgiften øker med 5,5%. LÅN Borettslaget har 1 lån i Husbanken til en fast rente 4,9%. Fastrenten løper til lånet er nedbetalt i Borettslaget har også 1 lån i Husbanken med ny 5 års fastrenteavtale fra 1. mai 2008 med rente 4,8%. Løpetid 30 år fra For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån henvises det til noten i regnskapet. RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Renter på driftskonto i OBOS var 2,15% per Renter på sparekonto i OBOS var per : 5,85% under 0,5 millioner 5,90% mellom 0,5 millioner og 2 millioner 6,00% over 2 millioner FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret for 2008 økes ikke.

15 Side Haugerud Borettslag MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten er kr 200,- per andelsleilighet for REVISJONSHONORARET Ingen økning av revisjonshonoraret i Revisjonshonoraret har heller ikke vært økt de siste 3 årene. FORSIKRING Bygningsforsikringen øker fra 2007 til 2008 med ca. 9,3%. Dette skyldes at indeksen som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester har økt tilsvarende. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i boligselskapets egen skadesituasjon. Som følge av mange skadeforhold i 2007 øker vår forsikringspremie med 14,3% med virkning fra STRØMPRISENE Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Det er vanskelig å spå utviklingen i strømprisene, fordi været er den viktigste faktoren som påvirker prisene. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør), utgjør ca. 37% av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 29% av total strømpris. Statlige avgifter, det vil si forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift, utgjør ca. 34% av total strømpris. 9. BUDSJETT 2008 Til orientering for generalforsamlingen har styret satt opp en oversikt over beregnede driftinntekter og driftkostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre for resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet årsresultat på - kr ,-. Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 2,5% i Budsjettet er basert på dagens felleskostnader og et låneopptak på kr For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2008 som foreligger og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen.

16 Side Haugerud Borettslag 10. HAUGERUD VARMESENTRAL Borettslaget er medeier i Haugerud Varmesentral AS, sammen med Solfjellet Borettslag. Som en orientering er resultatregnskap og balanse pr inntatt i årsberetningsheftet på side De som ønsker ytterligere informasjon om sameiet, kan henvende seg til forretningsfører for å få utlevert sameiets årsberetning og regnskap. Oslo, 8. april 2008 I styret for Haugerud Borettslag Idar Lauritzen /s/ Jon-Erik Berger /s/ Tom Erik Trondsen /s/ Agata Al-Saadi /s/ Ingar Sivertsen /s/

17 PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 NO-0106 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Haugerud Borettslag Revisjonsberetning for 2007 Vi har revidert årsregnskapet for Haugerud Borettslag for regnskapsåret 2007, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, oppstilling over disponible midler og noteopplysninger. Regnskapslovens regler, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag og norsk god regnskapsskikk er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2007 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god bokføringsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at budsjettallene i resultatregnskapet ikke er revidert. Oslo, 8. april 2008 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mo i Rana Molde Måløy Narvik Oslo Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

18 Side Haugerud Borettslag INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett A. Disponible midler pr Årets resultat (se res.regnskap) Tilbakeføring av avskrivning Låneopptak Tillegg salgssum salg av anl. midler Fradrag for avdrag på langs. lån B. Årets endring i disp. midler C. Disponible midler Spesifikasjon av disponible midler Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Disponible midler

19 Side Haugerud Borettslag RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER: INNKR. FELLESKOSTN ANDRE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: PERSONALKOSTNADER STYREHONORAR AVSKRIVNINGER REVISJONSHONORAR FORR.FØRERHONORAR KONSULENTHONORAR KONTINGENTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER ENERGI / FYRING ANDRE DRIFTSKOSTN SUM DRIFTSKOSTN DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/ KOSTNAD: FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER RES. FINANSINNT/KOSTN ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER: TIL OPPTJENT EGENKAPITAL FRA OPPTJENT EGENKAPITAL

20 Side Haugerud Borettslag BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER BYGNINGER TOMT VARIGE DRIFTSMIDLER AKSJER LANGSIKTIGE FORDINGER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER KUNDEFORDRINGER KORTSIKTIGE FORDRINGER DRIFTSKONTO I OBOS INNESTÅENDE BANK SPAREKONTO I OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL. 100 * OPPTJENT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD PANTE- OG GJELDSBREVLÅN BORETTSINNSKUDD SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD LEVERANDØRGJELD SKYLDIG OFF.MYNDIGH PÅLØPNE RENTER PÅLØPNE AVDRAG ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 9. juni

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Skovbakken Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer