Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv"

Transkript

1 Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv

2 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Sysselsatte etter næring, arbeidssted og bosted Arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak Pendling til og fra Oslo Bedrifter etter næring og antall ansatte Nyetableringer og konkurser Nøkkeltall for næringsområdet i Oslo Antall sysselsatte med arbeidssted i Oslo per 4. kvartal Antall sysselsatte bosatt i Oslo per 4. kvartal Antall sysselsatte med både bosted og arbeidssted i Oslo per 4. kvartal Helt arbeidsledige eller personer på arbeidsmarkedstiltak per Helt arbeidsledige eller personer på arbeidsmarkedstiltak per i prosent av bosatte år 3,7 % Antall bedrifter i Oslo 1. kvartal Antall nyetableringer av foretak i Oslo Mye pendling I slutten av 2012 var det sysselsatt personer ved arbeidssteder i Oslo. Blant disse var , eller 59 prosent, også bosatt i Oslo. Det betyr at 41 prosent av alle sysselsatte i Oslo pendlet fra en annen kommune. Samtidig pendlet også en del av Oslos innbyggere ut av kommunen. Ved slutten av 2012 jobbet 13 prosent ( personer) av byens sysselsatte beboere i Akershus, mens 4 prosent ( personer) jobbet i et annet fylke. Det er imidlertid mange av de som både bor og jobber i Oslo som likevel må benytte litt tid til pendling innenfor kommunens grenser. Ved utgangen av 2012 jobbet over halvparten i denne gruppen i et annet byområde enn der de bodde. Side 2 av 28

3 Figur 4.1 Sysselsatte bosatt i Oslo etter arbeidssted. 4. kvartal Flest sysselsatte innen helse- og sosialtjenester De største gruppene av sysselsatte i Oslo ved utgangen av 2012, fordelt på ulike næringsgrupper (SN 2007), arbeidet innenfor helse- og sosialtjenester ( sysselsatte) og varehandel/ motorvognreparasjoner (60 757). Det var i alt sysselsatte innenfor helse- og sosialtjenester i Oslo, mens det var sysselsatte innenfor varehandel. Disse to gruppene utgjorde henholdsvis 15 prosent og 14 prosent av samtlige sysselsatte i Oslo. Innenfor kategorien helse- og sosialtjenester finnes ansatte ved bl.a. sykehus, poliklinikker, tannhelsetjenesten, allmenn legetjeneste, hjemmesykepleien, hjemmehjelpen, pleie- og omsorgsboliger, diverse omsorgsinstitusjoner, barnehager, skolefritidsordningen m.m. Mens kategorien varehandel, motorvognreparasjoner omfatter agentur-, engros- og detaljhandel med alle typer varer og tjenester i forbindelse med salg av varer. Side 3 av 28

4 Generert fra Statistisk årbok for Oslo Figur 4.2 Sysselsatte etter næring (SN2007) med arbeidssted i Oslo, 4. kvartal Arbeidsledigheten Ved inngangen til 2013 hadde Oslo en arbeidsledighet på 3,7 prosent. Arbeidsledighet regnes her som andel av arbeidsstyrken som er helt arbeidsledig eller på arbeidsmarkedstiltak. Geografisk sett var arbeidsledigheten størst i bydelene som utgjør Groruddalsområdet (Bjerke, Grorud, Stovner, Alna), samt på Søndre Nordstrand og i Gamle Oslo. Blant disse bydelene varierte andelen arbeidsledige fra 4,6 prosent i Bjerke til 5,5 prosent på Søndre Nordstrand. I motsatt ende av skalaen var bydelene Vestre Aker (2,1 prosent), Nordre Aker (2,2 prosent) og Ullern (2,4 prosent). Figur 4.3 Arbeidsledighet fordelt på bydel Side 4 av 28

5 Sysselsatte etter næring (SN2007) bosatte i Oslo, Akershus og hele landet 2012 ( kvartal). Employed persons by place of residence per 4th quarter 2012 by industry divisions (SIC2007). Oslo, Akershus and Norway. Absolutte tall Netto innpendling 1 Næring (SN2007) Oslo Akershus Oslo/-Akershus Hele landet Oslo Akershus Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og utvinning Industri Elektrisitet, vann og renovasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Finansiering og forsikring Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Forretningsmessig tjenesteyting Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring Undervisning Helse- og sosialtjenester Personlig tjenesteyting Uoppgitt Sysselsatte i alt Sysselsatte i alt Sysselsatte i alt Side 5 av 28

6 Absolutte tall Netto innpendling 1 Næring (SN2007) Oslo Akershus Oslo/-Akershus Hele landet Oslo Akershus Sysselsatte i alt Sysselsatte i alt Sysselsatte i alt Sysselsatte i alt Sysselsatte i alt Sysselsatte i alt Sysselsatte i alt Sysselsatte i alt Sysselsatte i alt Sysselsatte i alt Differansen mellom de som arbeider i Oslo/Akershus (fra tabell 4.2) og bosatte sysselsatte (fra tabell 4.1). Minus foran tallet betyr netto utpendling, mens ingen fortegn betyr netto innpendling. Side 6 av 28

7 Sysselsatte etter arbeidssted og næring (SN2007) Oslo, Akershus og hele landet 2012 ( kvartal). Employed persons by place of work per 4th quarter 2012 by industry divisions (SIC2007). Oslo, Akershus and Norway. Absolutte tall Prosentvis fordeling Næring (SN2007) Oslo Akershus Oslo/Akershus Hele landet Oslo Akershus Hele landet Jordbruk, skogbruk og fiske ,1 1,1 2,6 Bergverksdrift og utvinning ,2 1,2 2,2 Industri ,4 5,6 9,0 Elektrisitet, vann og renovasjon ,9 0,6 1,1 Bygge- og anleggsvirksomhet ,9 6,6 7,7 Varehandel, motorvognreparasjoner ,0 19,7 14,3 Transport og lagring ,2 7,9 5,5 Overnattings- og serveringsvirksomhet ,7 3,0 3,2 Informasjon og kommunikasjon ,6 5,1 3,4 Finansiering og forsikring ,4 1,8 1,9 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift ,5 7,6 6,0 Forretningsmessig tjenesteyting ,2 4,9 5,0 Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring ,6 4,9 6,0 Undervisning ,6 7,2 7,9 Helse- og sosialtjenester ,1 19,3 19,9 Personlig tjenesteyting ,1 3,0 3,7 Uoppgitt ,6 0,6 0,5 Sysselsatte i alt ,0 100,0 100,0 Sysselsatte i alt Side 7 av 28

8 Absolutte tall Prosentvis fordeling Næring (SN2007) Oslo Akershus Oslo/Akershus Hele landet Oslo Akershus Hele landet Sysselsatte i alt Sysselsatte i alt Sysselsatte i alt Sysselsatte i alt Sysselsatte i alt Sysselsatte i alt Sysselsatte i alt Sysselsatte i alt Sysselsatte i alt Sysselsatte i alt Sysselsatte i alt Side 8 av 28

9 Sysselsatte i Oslo etter arbeidsbydel i utvalgte næringer (SN2007) 4. kvartal Employed persons in Oslo per 4th quarter 2012 by the township of employment and by industry divisions (SIC2007) Bydel Byggeog anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreperasjoner Transport og lagring Informasjon og kommunikasjon Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Forretningsmessig tjenesteyting 84 Offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring 85 Undervisning Helseog sosialtjenester Personlig tjenesteyting Øvrige næringer 1 I alt 1 Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Sentrum Marka Uten registert adresse Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Øvrig inkluderer: Jordbruk, skogbruk og fiske, Bergverksdrift og utvinning, Industri, Elektrisitet, vann og renovasjon, Overnattings- og serveringsvirksomhet, Finansiering og forsikring og 00 Uoppgitt. Side 9 av 28

10 Sysselsatte i Oslo 4. kvartal 2012 og yrkesfrekvens etter bosted (bydel) og kjønn 4.4 Employed persons and employment rates per 4th quarter 2012 for the resident population in Oslo by township and sex. Sysselsatte etter bosted 2 Yrkesfrekvens 1 Bydel Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt 1 Gamle Oslo ,0 67,0 69,1 2 Grünerløkka ,0 72,7 73,9 3 Sagene ,7 73,2 73,4 4 St. Hanshaugen ,4 74,9 75,7 5 Frogner ,0 70,7 72,8 6 Ullern ,9 67,9 70,8 7 Vestre Aker ,0 67,1 69,9 8 Nordre Aker ,4 69,4 70,9 9 Bjerke ,8 63,6 66,8 10 Grorud ,4 59,4 62,8 11 Stovner ,5 53,7 58,7 12 Alna ,4 57,9 62,2 13 Østensjø ,1 67,5 70,2 14 Nordstrand ,2 69,2 71,2 15 Søndre Nordstrand ,5 57,2 61,3 Sentrum ,5 71,0 70,0 Marka ,3 68,6 70,0 Uten registert adresse ,7 86,3 67,4 Oslo i alt ,5 66,9 69,2 Oslo i alt ,4 67,6 69,4 Oslo i alt ,2 67,5 69,4 Oslo i alt ,9 68,0 70,0 Oslo i alt ,8 69,0 71,4 Oslo i alt ,3 70,1 72,7 Oslo i alt ,0 68,6 71,3 Oslo i alt ,8 66,7 69,2 Oslo i alt ,5 66,2 68,8 Oslo i alt ,7 66,6 69,2 Oslo i alt ,7 67,3 70,0 Side 10 av 28

11 Sysselsatte etter bosted 2 Yrkesfrekvens 1 Bydel Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Oslo i alt ,2 62,9 66,0 1. Sysselsatte år i 4. kvartal i prosent av antall bosatte i samme alder per 1.1. påfølgende år. 2. Opplysninger om de sysselsattes bosted er per 1.1. påfølgende år. Side 11 av 28

12 4.5 Sysselsatte i Oslo etter bostedsbydel og arbeidssted 4. kvartal Employed persons in Oslo by township of residence and place of work 4th quarter 2012 Arbeidssted i Bydel Egen bydel Andre bydeler i samme byområde Sentrum Andre byområder Oslo i alt Akershus Andre fylker Ukjent Bosatte sysselsatte i alt 1 Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Sentrum Marka Uten registert adresse Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Opplysninger om sysselsetting er per 4. kvartal, mens opplysninger om bosted er per 1.1. påfølgende år. Side 12 av 28

13 Side 13 av 28

14 4.6 Sysselsatte per 4. kvartal, Pendling til Oslo, etter bostedskommune i Akershus Employed persons per 4th quarter Commuting to Oslo by municipalities in Akershus Kommuner/ områder Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Enebakk Follo i alt Bærum Asker Asker og Bærum i alt Aurskog-Høland Sørum Fet Rælingen Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Romerike i alt Side 14 av 28

15 Kommuner/ områder Akershus i alt Kilden til tallene varierer over tid, dette gjelder også definisjonene som er lagt til grunn. Det er brukt tall fra Folke- og boligtellingene for 1970 og 1990 (pr. 1. november), arbeidsgiver-/ arbeidstakerregisteret (pr. 4. kvartal) de øvrige årene. Sammenlikninger over tid må derfor gjøres med forsiktighet. Særlig merkes at kvaliteten i arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret gradvis er blitt bedre. Ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, samferdsel, Forsvaret og utenriks sjøfart, dvs. sysselsatte uten et klart definert arbeidssted, er f.o.m registrert på bostedskommunen. 2. Mindre endringer i kommunegrensene, i 1980 for Lørenskog og Skedsmo, i 1997 for Asker. Tallene gjelder grensene de respektive årene. Side 15 av 28

16 Helt arbeidsledige eller personer på arbeidsmarkedstiltak i Oslo etter bydel og alder per januar 2013 Unemployed or persons on labour market measures in Oslo by township and age as of January 1st 2013 Bydel Under 25 år år år år år 60 år + I alt 1 Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Sentrum, Marka, uten registrert adresse I alt I alt I alt i alt i alt i alt i alt i alt Kilde: NAV/Statistisk sentralbyrå Side 16 av 28

17 Helt arbeidsledige og personer på tiltak i Oslo per 1. januar 2013 etter bydel og 4.8 innvandrerbakgrunn Unemployed persons in Oslo by township and main groups of nationality as of January 1st 2013 Antall ledige etter innvandrerbakgrunn Prosent av bosatte år Bydel Norge EU/EØS land mv Afrika, Asia mv I alt Norge EU/EØS land mv Afrika, Asia mv I alt 1 Gamle Oslo ,1 4,6 9,5 4,9 2 Grünerløkka ,8 4,7 8,2 4,1 3 Sagene ,5 4,7 9,2 3,7 4 St. Hanshaugen ,4 3,7 8,1 3,3 5 Frogner ,2 3,1 6,2 2,8 6 Ullern ,8 3,5 7,1 2,4 7 Vestre Aker ,6 3,3 5,9 2,1 8 Nordre Aker ,6 3,2 6,8 2,2 9 Bjerke ,4 4,0 8,6 4,6 10 Grorud ,9 5,8 7,8 5,0 11 Stovner ,7 5,6 7,4 4,9 12 Alna ,6 5,0 7,4 4,8 13 Østensjø ,2 5,0 7,6 3,4 14 Nordstrand ,8 4,1 6,8 2,5 15 Søndre Nordstrand ,1 5,6 8,3 5,5 Sentrum, Marka, uten registrert adresse ,5 3,7 8,0 4,6 I alt ,3 4,1 7,9 3,7 1 Kilde:NAV/Statistisk sentralbyrå Side 17 av 28

18 Bedrifter etter næring (SN2007) for Oslo og hele landet. 1. kvartal Businessess by industry divisions (SIC2007) for Oslo and the whole country. 1st quarter Næring (SN2007) Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og utvinning Industri Elektrisitet, vann og renovasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Finansiering og forsikring Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Forretningsmessig tjenesteyting Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring Undervisning Helse- og sosialtjenester Personlig tjenesteyting Uoppgitt Oslo i alt Landet i alt Side 18 av 28

19 Bedrifter etter antall ansatte for Oslo, Akershus og hele landet. 1. kvartal 2011 og Businesses by number of employees for Oslo, Akershus and the whole country. 1st quarter 2011 and Oslo Akershus Hele landet Oslo Akershus Hele landet Oslo Akershus Hele landet Ingen ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte og over Bedrifter i alt Side 19 av 28

20 Nyetableringer av foretak etter næring unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene Oslo, Akershus og hele landet New enterprises except public administration, agriculture, forestry and fishing. Oslo, Akershus and the whole country by industry divisions Næringskode (SN2007) Oslo Akershus Hele landet Oslo Akershus Hele landet Oslo Akershus Hele landet Bergverksdrift og utvinning Industri Elektrisitet, vann og renovasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Finansiering og forsikring Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Forretningsmessig tjenesteyting Undervisning Helse- og sosialtjenester Personlig tjenesteyting Uoppgitt Nyetableringer i alt Side 20 av 28

21 4.12 Åpnede konkurser i Oslo, Akershus og hele landet Bankruptcy proceedings in Oslo, Akershus and the whole country År Oslo Akershus Landet Oslo i prosent av hele landet Relative tall Oslo. 1985= ,7 100, ,6 268, ,5 423, ,3 420, ,6 362, ,1 262, ,0 280, ,5 270, ,3 257, ,3 325, ,7 255, ,1 273, ,7 309, ,6 385, ,8 412, ,7 338, ,6 292, ,6 237, ,6 245, ,2 265, ,0 341, ,0 319, ,3 284, ,1 245,2 1. Endrede registeringsregler for personlige konkurser gjør at tallene fra og med 1994 ikke er direkte sammenliknbare med tidligere år. Side 21 av 28

22 Omsetningen i detaljhandelen i Oslo etter bydel i 2011 (1 000 kroner) 4.13 Turnover in retail trade in Oslo by townships in 2011 (1 000 kroner) Omsetning i kr Bydel Butikkhandel med bredt vareutvalg Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger Detaljhandel med drivstoff til motorvogner Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger Annen butikkhandel i spesial-forretninger Torghandel Detaljhandel utenom utsalgssted 1 Gamle Oslo : : Grünerløkka : : Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker : : 8 Nordre Aker : Bjerke : : Grorud : : : : : : : : : 11 Stovner : : : 12 Alna Østensjø Nordstrand : : Søndre Nordstrand : : Sentrum : : Marka : - : Uten spesifisert bydel : : : : : : : : : Oslo i alt Side 22 av 28

23 4.14 Jordbruksstatistikk for Oslo Agriculture statistics for Oslo Landareal i alt 3 i dekar Av dette: Jordbruksareal i drift (dekar) Antall gårdsbruk Jordbruksarealet etter bruk i dekar Åker og hage Av dette: Korn, erter og oljevekster Poteter : : : : Grønnsaker : : : : : Andre vekster i åker og hage, samt brakk Eng og beite Tallet på husdyr per 31. juli Hester Storfe Sauer og geiter Svin : Voksne høns : Tall fra jordbruks-/landbrukstellingene senere tall fra den årlige jordbruksstatistikken. Jordbruksstatistikken omfatter alle aktive gårdsbruk. 2. Tallene gjelder for det tidligere Aker, totalarealet (landarealet) for hele den daværende kommunen. 3. Tall for landarealet i alt fra Kartverket (tidl. Norges geografiske oppmåling). 4. Tall for antall gårdsbruk omfatter villahager t.o.m. 1979, tall for jordbruksareal i drift t.o.m 1999, jfr ellers fotnote 1 Side 23 av 28

24 Vinmonopolets omsetning ved utsalgene i Oslo Wines and spirits marketed by the Wine Monopoly in Oslo Antall liter solgt År Brennevin Vin Salgsverdi inkl. avgifter i kr Kilde: Vinmonopolet Side 24 av 28

25 4.16 Hoteller i Oslo 1. Hovedtall for kapasitet og kapasitetsutnytting Hotels in Oslo. Capacity and utilization of capacity Oslo absolutte tall Bedrifter Senger Gjestedøgn (i 1 000) Oslo relative tall, 1990=100 Bedrifter 100,0 116,7 125,0 120,8 120,8 108,3 108,3 116,7 125,0 129,2 Senger 100,0 122,7 149,8 156,8 156,8 157,0 167,2 184,5 199,8 209,4 Gjestedøgn 100,0 150,9 166,0 170,5 170,5 204,0 203,9 217,8 230,2 234,6 Oslo i prosent av hele landet Bedrifter 4,2 4,7 5,1 5,2 5,2 5,8 5,7 6,2 6,7 6,9 Senger 8,5 8,8 10,2 10,5 10,5 11,9 12,0 12,1 12,9 13,5 Gjestedøgn 12,7 15,0 15,5 16,1 16,1 17,5 17,1 18,1 18,3 18,6 Oslo kapasitetsutnyttelse Senger i prosent 48,0 57,6 52,8 50,7 50,7 57,5 55,3 52,9 52,7 49,9 Rom i prosent 62,2 74,6 69,7 65,3 65,3 74,1 73,1 68,3 69,7 66,9 1. Alle hoteller og andre overnattingssteder med 20 sengeplasser eller flere. Side 25 av 28

26 4.17 Import og eksport over Oslo Imports and exports over Oslo Import Eksport År Mill. kroner Andel av hele landet Mill. kroner Andel av hele landet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 1. Kontinentalsokkelen inkl. i hele landets import og eksport. Oslo inkl. lufthavnene Fornebu (t.o.m. 1998) og Gardermoen (f.o.m. 1998). Side 26 av 28

27 4.18 Fylkesfordelt nasjonalregnskap etter næring Oslo, Akershus og hele landet. National accounts by county by industry divisions Oslo, Akershus and the whole country. Oslo Akershus Norge Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr) Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr) Sysselsatte personer (1 000 personer) Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr) Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr) Sysselsatte personer (1 000 personer) Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr) Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr) Sysselsatte personer (1 000 personer) Jordbruk, skogbruk og fiske , , Bergverksdrift , , ,9 Industri , , ,7 Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning , , ,2 Vannforsyning, avløp og renovasjon , , ,4 Bygge- og anleggsvirksomhet , , ,8 Varehandel og reparasjon av motorvogner , , ,8 Rørtransport 0 0 0, Utenriks sjøfart , , ,8 Transport utenom utenriks sjøfart , , ,4 Post og distribusjonsvirksomhet , , ,6 Overnattings- og serveringsvirksomhet , Informasjon og kommunikasjon , , ,6 Finansierings- og forsikringsvirksomhet , , ,4 Omsetning og drift av fast eiendom , , Boligtjenester, egen bolig : : Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting , , ,9 Side 27 av 28

28 Oslo Akershus Norge Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr) Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr) Sysselsatte personer (1 000 personer) Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr) Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr) Sysselsatte personer (1 000 personer) Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr) Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr) Sysselsatte personer (1 000 personer) Forretningsmessig tjenesteyting , , ,2 Offentlig admistrasjon og forsvar , , ,8 Undervisning , , Helse- og sosialtjenester , , ,7 Kultur, underholdning og annen tjenesteyting , , ,5 Statsforvaltning , , ,3 Kommuneforvaltning , , ,6 I alt , , ,6 1. Alle tall er ekskl. ekstrafylket (Kontinentalsokkelen, Svalbard, mv.). Side 28 av 28

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv 03.12.2014 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Sysselsatte etter næring, arbeidssted og

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, myndigheter

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø og i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo januar 2013

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo januar 2013 Tabell 1: Arbeidssøkere i Oslo* fordelt på hovedgrupper og kjønn ved utgangen av januar 2013 I alt I % av arbeidsstyrken Helt ledige 11 956 3,5 % 693 6 % Delvis ledige 2 840 0,8 % -104-4 % Arbeidssøkere

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,2 6,7 6,3 6,4 6,7 4,2 2002 Vardø 7,1 6,2 6,0 5,6 7,6 35,3 2003 Vadsø 5,8 6,5 5,8 4,6 5,9 29,4 2004 Hammerfest 7,4 7,1 6,2 7,0 6,5-7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,6 6,6 6,6 6,6 6,9 4,4 2002 Vardø 6,8 5,1 7,2 5,4 7,6 40,3 2003 Vadsø 6,2 7,4 5,7 5,3 5,7 8,4 2004 Hammerfest 7,9 7,5 6,5 6,7 7,3 7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal 7,2 7,0 6,5 7,1 6,9-3,0 2002 Vardø 6,2 6,9 6,3 6,3 7,4 18,1 2003 Vadsø 5,9 6,3 6,0 5,9 6,1 3,9 2004 Hammerfest 6,8 7,9

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oslo. En måned.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oslo. En måned. Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned. Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juni 2017

Om tabellene. Juni 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. August 2017

Om tabellene. August 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Desember 2016

Om tabellene. Desember 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. August 2014

Om tabellene. August 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Februar 2015

Om tabellene. Februar 2015 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Februar 2017

Om tabellene. Februar 2017 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2014

Om tabellene. Oktober 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2017

Om tabellene. Juli 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D s1 I hvor stor grad er din organisasjon opptatt av samfunnsansvar? På en skala fra Liten grad - stor grad TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-,

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oslo. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oslo. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Statistikk. Folkemengde totalt

Statistikk. Folkemengde totalt Statistikk Folkemengde totalt 1 Antall barn og unge 0-19 år 2 Antall eldre, 67 år og eldre 3 Fremskrevet folkemengde totalt 4 Fødselsoverskudd 5 Netto innflytting 6 Folketilvekst 7 Barnehagedekning (1-2

Detaljer

Om tabellene. Mai 2015

Om tabellene. Mai 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juni 2015

Om tabellene. Juni 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD Tromsøstatistikk Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD 1. Sysselsetting 2008-2015... 2 2. Sysselsatte etter næring, prosentvis fordeling 2015... 5 3. Sysselsatte etter næring 2008-2015...

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. November 2016

Om tabellene. November 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen. Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015

Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen. Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015 Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015 Tema Befolkningsanalyse Befolkningsutvikling Befolkningsstruktur Næringsanalyse Utviklingstrekk

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo mars 2012

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo mars 2012 NAV Oslo Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo mars 2012 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av mars 2012 i Oslo I alt

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo juli 2012

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo juli 2012 NAV Oslo Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo juli 2012 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av juli 2012 i Oslo I alt

Detaljer

Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Rogaland i dag høsten 2015 I arbeidsstyrken: 256 000 I utkanten av arbeidsstyrken og mottar livsoppholdsytelser: 22 000 Uførepensjon 9 000

Detaljer

Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosent 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5-8,1 1901 Harstad 6,7 7,3 6,7 1902 Tromsø 6,4 6,9 6,3 6,7 6,2-7,3 1903 Harstad 6,8 6,8-0,4

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 5,5 4,8 4,7 4,4 4,4 1101 Eigersund 6,0 5,4 4,8 4,7 5,0 1102 Sandnes 5,6 5,0 5,0 4,4 4,5 1103 Stavanger 5,1 4,4 4,2 4,2 4,1 1106 Haugesund 6,4 5,5 5,4 4,9 4,8

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Mars 2016

Om tabellene. Mars 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2016

Om tabellene. Januar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Attraktivitetsmodellen: I sin enkleste form Bosted Vekst Arbeidsplassvekst 03.10.2015 2 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Basis Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 193 331 189 370 187 327 184 474

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med?

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? NOKUT-fagkonferanse januar 2013 Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? Helge Næsheim 1 Landbakgrunn EU-land i Øst-Europa PIGS (Portugal, Italia, Hellas, Spania) Utvalgte arabiske land (Tunis, Libya,

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Registerte arbeidssøkere, faktiske tall Tabell 1. Arbeidsledige, personer på arbeidsmarkedstiltak, delvis ledige og personer med nedsatt arbeidsevne ved utgangen

Detaljer

Sørum: Status for 2015. Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum

Sørum: Status for 2015. Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum Sørum: Status for 2015 Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Innhold 1. Befolkningsstruktur og befolkningsutvikling... 3 1.1 Befolkningsvekst... 3

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning 07.01.2014 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Utvikling

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Jordbruk, skogbruk og fiske Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Bosted Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Tapte dagsverk Avtalte dagsverk Næring Den sykmeldtes/ personens bostedskommune ifølge folkeregisteret.

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned (1) Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030 Oslo kommune Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030 Innledning Befolkningen i Akershus og Oslo utgjorde per 01.01 i 2010 1 123 400 personer, eller om lag 23 prosent av Norges totale befolkning.

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige (alder 15 til og med 74 år). Yrkesaktive er her definert

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 1. Næringsstrategi formål. er regionsenter for Øvre Romerike og vertskommune for hovedflyplassen.

Detaljer

Bransjefordeling i Stange

Bransjefordeling i Stange Bransjefordeling i Stange arbeidsplasser fordelt på bransjer % Stange % Norge jord/skogbruk 6,4 2,5 Industri og olje 9,8 11,2 Byggevirksomhet 7,8 7,8 Varehandel 11,1 14 Overnatting og servering 1,1 3,2

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Attraktivitetspyramiden

Attraktivitetspyramiden Attraktivitetspyramiden Om Nes hva kjennetegner kommunen? Hvordan har utviklingen vært? Kommuneplanseminar Gran 31 mai 2012 Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Landbrukets betydning for sysselsetting og inntekt i Akershus og Østfold

Landbrukets betydning for sysselsetting og inntekt i Akershus og Østfold Universitetet for miljø- og biovitenskap Institutt for økonomi og ressursforvaltning Rapport Nr. 28 ISSN 0802-9210 Landbrukets betydning for sysselsetting og inntekt i Akershus og Østfold av Normann Aanesland

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn Attraktivitet og næringsutvikling Frogn 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

Innbyggerne i Asker - og Bærum og Røyken

Innbyggerne i Asker - og Bærum og Røyken Innbyggerne i Asker - og Bærum og Røyken Stor nedgang i befolkningsøkningen i Asker i 2015. Røyken opprettholder veksttakten Befolkningsendring per år. Antall antall 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 2001 0806 Skien Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 578 1. des. 1910... 25 777 1.

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr.7 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Oslo i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 7 2016 Trekk ved sysselsetting

Detaljer

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011 BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET Kvartalsvis rapport til styret 2. kvartal 2011 UTVIKLING I VOLUM kvartalsvis 1. Fordelt på sektorer 2. Fordelt på bransjer 3. Fordelt på risikoklasse 4. Prising

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Innspill til Kunnskapsbyen Forum 26. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Resultater fra brukerundersøkelsen 2013

Oslo kommune Bydel Østensjø. Resultater fra brukerundersøkelsen 2013 Oslo kommune Bydel Østensjø Resultater fra brukerundersøkelsen 2013 Resultater fra Brukerundersøkelsen 2013 Resultatene for Oslo under ett viser: Generell tilfredshet opp fra 5,06 til 5,15 (måltallet er

Detaljer

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no Sammendrag Troms hadde 8622 sysselsatte i 211. Prognosene anslår at antall sysselsatte vil holde seg stabilt fram mot 23 mens den ikke yrkesaktive delen av befolkningen vil øke med vel 1. i samme periode.

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 309. des. 90... 3 053. feb. 80... 2 574. des. 920...

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001 005 Sarpsborg Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 964. des. 90... 25 039. feb. 80...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Østfold 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV «Bedrift» i NAVs undersøkelsen defineres som en offentlig eller

Detaljer

Verdiskaping i Buskerud

Verdiskaping i Buskerud Kunnskapsgrunnlag til næringsplanarbeidet Notat oversendt styringsgruppen mai 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. HVA MENES MED VERDISKAPING?... 4 1.1 Hva legger man i

Detaljer

Statistikk for Lommedalen sokn

Statistikk for Lommedalen sokn Statistikk for Lommedalen sokn 6 4 2 Januar 214 1 Innholdsfortegnelse 1. Folk i Bærum kommune 1.1. Befolkningsstruktur 1.2. Arbeid og inntekt 1.3 Utdanning 1.4 Boforhold 1.5 Familier og familietyper 2.

Detaljer

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015 Skedsmo Dømt til vekst Lillestrøm 9. januar 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

SØRUM: STATUS FOR 2014

SØRUM: STATUS FOR 2014 1 SØRUM: STATUS FOR 2014 Sørums befolkning, arbeidsmarked og næringssammensetning Innhold Side Statistikkdel side 1. Befolkningsstruktur og befolkningsutvikling 2 9-12 2. Den lokale arbeidskraften 3 13-15

Detaljer