Er bompengeselskap gode selskap å finansiere. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er bompengeselskap gode selskap å finansiere. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets"

Transkript

1 Er bompengeselskap gode selskap å finansiere Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets 9 September,

2 Mill. kr Investeringer som er planlagt i følge NTP Korridorer Annen finansiering Kilde: NTP

3 Hva kjennetegner gode låntagere Sikre og gode kontantstrømmer Forutsigbare og stabile positive kontantstrømmer Sikker betaler God egenkapital (garantier)

4 Vurdering av låntagere Subjektive kriterier Långivers egen vurdering av selskapet Objektive kriterier Rating selskaper (Standard & Poors, Moody s eller Fitch) gir score til ulike låntagere Industriselskap Stater, osv En offisiell Rating prosess

5 Hva inngår i den offisielle rating prosessen Steg I: Beslutning og dokumenter Step II: Rating Presentasjoner møter, besøk osv. Step III: Rating komiteen, kommunikasjon, offentliggjøring av rating vedlikehold

6 Metoden Hovedpunkter under en rating prosess: Industri Risk Markeds Posisjon Eierskap Finansielle nøkkeltall Kontantstrøm Evaluering av ledelse Kapital og gjeldssituasjonen Fleksibilitet på innlånssiden Corporate Governance

7 Ratingskalaer Public Rating: Offisiell rating fra internasjonale ratingbyråer (Standard & Poors, Moody s eller Fitch) Skyggerating: Rating utarbeidet av tilretteleggere (banker og meglerhus) på utstedere som ikke har public rating, de fleste utstedere i det norske markedet har ikke public rating Investment grade High Yield S&P Moody's Fitch Kommentar Public Rating AAA Aaa AAA Høyest kredittkvalitet, tilnærmet null risiko Kommunalbanken AA+ Aa1 AA+ Eksportfinans AA Aa2 AA Veldig høy kredittkvalitet Fjellinjen, NSB AA- Aa3 AA- DnB NOR, Nordea, Statnet A+ A1 A+ SpareBank 1 Gruppen A A2 A Høy kredittkvalitet A- A3 A- Storebrand Liv BBB+ Baa1 BBB+ Statkraft, Storebrand, Telen BBB Baa2 BBB Medium til høy kredittkvalitet, kan få problem ved konjunkturendringer Norsk Hydro, Yara Internati BBB- Baa3 BBB- Aker Solutions BB+ Ba1 BB+ BB Ba2 BB Middels kredittkvalitet, vanskelig å forutsi fremtidig kredittkvalitet BB- Ba3 BB- B+ B1 B+ B B2 B Lav kredittkvalitet, høy kredittrisiko B- B3 B- Norske Skog CCC+ Caa1 CCC+ CCC Caa2 CCC Veldig lav kredittkvalitet, høy sannsynlighet for mislighold CCC- Caa3 CCC- CC Ca CC Forventer mislighold i løpet av neste 12 måneder C C C D D Erklært mislighold God - Dårlig Skala danner grunnlag for hvor markedet vil prise lånekostnaden for ulike selskap Source: Nordea Markets 7

8 Bompengeselskap har: Sikre og gode kontantstrømmer Forutsigbare og stabile positive kontantstrømmer Gjennom egenkapital og/eller gjennom selvskyldnergaranti vil det også bli sett på som en sikker låntager og kunne får god rating Vil få gunstige lånebetingelse i markedet

9 Annen finansiering finansieringskilder for bompengeselskap Sertifikatmarkedet / Obligasjonsmarkedet Fordel: Over tid kan dette være den rimeligste finansieringskilden Ulempe: Krever oppfølging (kan gjøres av oss ved en mandatavtale) Kommunalbanken / KLP Kommunekreditt Fordel: Enkel og rimelig Ulempe: Kan være dyrere enn sertifikat / obligasjon Bank Fordel: Enkel, kan ha driftskreditter / kassekreditt Ulempe: Dyrere 9

10 Ulike lånetyper har betydning for renten PT lån Bankenes Per Tiden rente lån Banken setter en rente basert på konkurransen i markedet og det generelle rentenivået, samt... Renten settes etter utviklingen i pengemarkedsrenten og styringsrenten Renten endres relativt sjelden, stort sett kun når det er endringer i styringsrenten (14 dagers varslingsfrist) Bankene kritiseres ofte for å være trege med å sette renten ned og raske med å sette renten opp Nibor lån - sertifikat og obligasjon Nibor = Norwegian Interbank Offerd Rate omtales ofte som Pengemarkedsrenten Nibor renten reflekterer markedets forventninger Nibor renten endres kontinuerlig og vil alltid være korrekt Nibor renten er fast for avtalt periode Nibor renten er Basisrenten i alle rentestrukturer Stor fleksibilitet / mange muligheter dersom man har Nibor referanse 10

11 Hva skjer når bomselskap skal låne penger Sertifikat Bompengeselskapet ber Nordea om å få pris på Sertifikat, 3 mnd, to dager før dere trenger pengene Nordeas meglere finner kjøpere av sertifikatene Den renten som klarerer markedet (Nibor rente) vil være prisen på sertifikatet PT lån Bompengeselskapet forespør Kommunalbanken / KLP Kommunekreditt om et lån, to dager før dere trenger pengene De spør markedet (i Norge eller utlandet) om å låne et tilsvarende beløp (Nibor rente) Kommunalbanken stiller en pris (PT rente) tilbake til selskapet Obligasjonsmarkedet Tilrettelegger arbeider med avtaler, rådgivning og prising Auksjon via meglerhus og lånet er i markedet 11

12 Nye reguleringer vil endre markedet for finansiering Basel III Bankene har økt fokus på sin egen kapitalbruk Solvency II Mer appetitt på obligasjoner med god kredittkvalitet Viktig å være forberedt på andre markedsbetingelser

13 Markedsprising: Lange norske renter på all time low mnd NIBOR år 5år 10år okt93 29okt95 29okt97 29okt99 29okt01 29okt03 29okt05 29okt07 29okt09

14 Spread to swap (bp) Kredittmargin kommuner Time to Maturity VFF 35/10 OSLO

15 NOKm Det norske obligasjonsmarkedet Subordinated Financials 2% Senior Financials 23% Industrials 18% Government 33% Feb-10 Government Covered bonds Municipalities Senior Financials Subordinated Financials Industrials Municipalities 4% Covered bonds 20% Det totale norske obligasjonsmarkedet utgjorde ca NOK 1,660 mrd ved utgangen av februar 2010 Kilde: Stamdata & Nordea Markets 15

16 Oppsummering Bompengeselskap er gode låntagere - enkle å finansiere Søk ulike kilder for finansiering Med offisiell rating vil en stå friere til valg av finansieringskilde 16

17 Takk for oppmerksomheten Lars-Erik Aas Head of Research and Asset Sales Nordea Markets Middelthuns gate 17 P.O. Box 1166 Sentrum NO-0107 Oslo, Norway Phone Mobile Nordea Markets is the name of the Markets departments of Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Plc and Nordea Bank Danmark A/S. The information provided herein is intended for background information only and for the sole use of the intended recipient. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Markets as of the date of this document and are subject to change without notice. This notice is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient. The information provided herein is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information contained herein has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. Disclaimer Nordea Markets is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction. Nordea Markets er navnet på Markets-avdelingene i Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Plc og Nordea This document may not be reproduced, distributed or published Bank Danmark for any purpose A/S. without the prior written consent from Nordea Markets. Opplysningene her er bare for diskusjonsformål og for bruk av mottakere som materialet er rettet mot. Opplysningene er utarbeidet av og gjenspeiler Nordea Markets nåværende vurdering. Dette dokumentet er ikke en utfyllende beskrivelse av produktet eller dets risiki. Det gis ingen garanti for at opplysningene er nøyaktig eller komplette. Opplysningene er ikke ment å være og er ingen råd om investering og skal heller ikke ses på som et tilbud eller en oppfordring til kjøp eller salg av et finansielt instrument. Opplysningene her tar ikke høyde for mottakerens økonomiske situasjon eller investeringsbehov. Det må alltid innhentes relevante og profesjonelle råd før man tar en investerings- eller kredittbeslutning. Tidligere resultater gir ingen garanti for fremtidige resultater. Nordea Markets er ikke og skal ikke ses på som rådgiver for så vidt angår juridiske, skattemessige, regnskapsmessige eller lovbestemte forhold i et rettsområde. 17 Dette dokumentet skal ikke gjengis, distribueres eller offentliggjøres uten skriftlig forhåndsgodkjennelse av Nordea Markets.

18 Bank balanse Aktiva Aktiva Innlån Innlån Egenkapital

19 Forskjell i prising av garantiene For selskaper som er underlagt kapitaldeknings regelverket i Norge vekter kommunalt garanterte investeringer forskjellig for de to typene garanti En obligasjon hvor utsteder har simpel kommunal garanti vekter 100%, dvs. det samme som alle andre industriobligasjoner samt aksjer En obligasjon med kommunal selvskyldner kausjon vekter 20%, dvs. det samme som obligasjoner utstedt av finansinstitusjoner og industriselskaper med AA- rating eller bedre Et prisingseksempel: Bompengeselskap utsteder en ny 3 års obligasjon på Nibor + 0,90%, noe vi anser som korrekt pris for dette selskapet med simpel garanti Hvis det bompengeselskapet hadde fått selvskyldner kausjon fra kommunen/fylkeskommunen anslår vi at en 3 års obligasjon for selskapet ville bli priset til Nibor + 0,35% 19

20 Mer om i prising av garantiene For selskaper som er underlagt kapitaldeknings regelverket i Norge vekter kommunalt garanterte investeringer forskjellig for de to typene garanti En obligasjon hvor utsteder har simpel kommunal garanti vekter 100%, dvs. det samme som alle andre industriobligasjoner samt aksjer En obligasjon med kommunal selvskyldner kausjon vekter 20%, dvs. det samme som obligasjoner utstedt av finansinstitusjoner og industriselskaper med AA- rating eller bedre Et prisingseksempel: Bompengeselskap utsteder en ny 3 års obligasjon på Nibor + 0,85%, noe vi anser som korrekt pris for dette selskapet med simpel garanti Hvis det bompengeselskapet hadde fått selvskyldner kausjon fra kommunen/fylkeskommunen anslår vi at en 3 års obligasjon for selskapet ville bli priset til Nibor + 0,35% 20

21 Hva er en kredittmargin? 7.0% Rente 6.0% 5.0% Spread mot swap Spread mot stat 4.0% 3.0% 2.0% EURCREDITCORPBaa1(12Nov08) 1.0% EURSWAP(12Nov08) EURGOV(12Nov08) 0.0% Løpetid Kredittmargin (spread) er rentedifferansen mellom kredittobligasjonen og swaprente med samme løpetid I det norske obligasjonsmarkedet benytter man swaprenten som målestokk, mens man i Euro markedet noen ganger også benytter statsrenten Source: Nordea Markets 21

22 Vår forståelse av problemstillingen Kommunen står med kredittrisikoen for selskaper det er stilt garanti for uansett om garantien er simpel eller en selvskyldner kausjon Ved en simpel garanti må kreditor forsøke å drive inn sitt krav mot selskapet først før han kan benytte seg av garantien og fremme sitt krav mot kommunen En selvskyldner garanti gjør at kreditor vil kunne henvende seg til kommunen tidligere og derved gi kommunen jobben med å realisere verdier i boet/selskapet Likviditets risikoen er derfor forskjellig i de to garanti formene 22

23 Spread over Swap (bp) Kredittspread for kommuner Municipality Benchmark Credit Curves Dec-99 Dec-01 Dec-03 Dec-05 Dec-07 Dec-09 10y 7y 5y 3y 3 mth Source: Nordea Markets 23

24 Spread over Swap (bp) Kredittspread for kommuner Municipality Benchmark Credit Curves Jan-08 Apr-08 Jul-08 Nov-08 Feb-09 May-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jul-10 10y 7y 5y 3y 3 mth Source: Nordea Markets 24

25 Vår forståelse av problemstillingen Kommunen står med kredittrisikoen for selskaper det er stilt garanti for uansett om garantien er simpel eller en selvskyldner kausjon Ved en simpel garanti må kreditor forsøke å drive inn sitt krav mot selskapet først før han kan benytte seg av garantien og fremme sitt krav mot kommunen En selvskyldner garanti gjør at kreditor vil kunne henvende seg til kommunen tidligere og derved gi kommunen jobben med å realisere verdier i boet/selskapet Likviditets risikoen er derfor forskjellig i de to garanti formene 25

26 Hva er en kredittobligasjon? En kredittobligasjon er et rentebærende gjeldsbrev der utsteder betaler investor en løpende kupong samt hovedstol ved forfall Viktige faktorer ved en kredittobligasjon er kredittmargin, forventet årlig avkastning, kupongrente, forfallstidspunkt, kredittog likviditetsrisiko De største utstedere av kredittobligasjoner i Norge er finansinstitusjoner (forretnings- og sparebanker) og industriselskaper Obligasjoner kan som regel omsettes fritt i et annenhåndsmarked I Norge har vi to børser som registrerer omsetning av børsnoterte obligasjoner En kredittobligasjon vurderes først og fremst utefra rentedifferansen mellom individuelle kredittobligasjoner og swaprenten Rentedifferansen kalles også kredittmargin (spread) Denne kredittmarginen skal kompensere investor for den samlede risiko man påtar seg ved å investere i kredittobligasjoner: Kredittrisiko Markedsrisiko Likviditetsrisiko Renterisiko 26

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

Rapport. Diskonteringsrente i IAS 19

Rapport. Diskonteringsrente i IAS 19 Rapport Diskonteringsrente i IAS 19 12. november 2012 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 2. IAS 19... 4 3. Markedet for foretaksobligasjoner av høy kvalitet i Norge... 5 3.1. Det norske OMF-markedet...

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

www.handelsbanken.no/bullbear

www.handelsbanken.no/bullbear www.handelsbanken.no/bullbear Bull Du tror på oppgang i markedet og stanger dine horn oppover. Får du rett, og du har investert i Bull, tjener du dobbelt så mye som oppgangen i markedet. Tar du feil taper

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Securitization Renessanse med inspirasjon fra danske realkreditt

Securitization Renessanse med inspirasjon fra danske realkreditt Levert 25. september 2009 Handelshøjskolen i København, Institut for finansiering Solbjerg Plads 3, 2000 Fredriksberg Master Thesis Cand.Merc. FIR Securitization Renessanse med inspirasjon fra danske realkreditt

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

DataCentres Europe 2013. Modernisering og nybygg av datasentre - Sett fra et bankperspektiv. Handelsbanken Corporate Finance.

DataCentres Europe 2013. Modernisering og nybygg av datasentre - Sett fra et bankperspektiv. Handelsbanken Corporate Finance. www.handelsbanken.com/capitalmarkets Mai, 2013 DataCentres Europe 2013 Modernisering og nybygg av datasentre - Sett fra et bankperspektiv Handelsbanken Corporate Finance Tommy Seim E-mail: tose03@handelsbanken.no

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2014 1 januar til 31 desember

Finansrapport Fredrikstad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2014 1 januar til 31 desember Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 2014 1 januar til 31 desember Fredrikstad kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side.

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side. Årsrapport 2012 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53 Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

temaartikkel risikopremier i norsk kreditt

temaartikkel risikopremier i norsk kreditt temaartikkel risikopremier i norsk kreditt Risikopremier i norsk kreditt Internasjonale studier viser at kun en mindre del av den totale kredittmarginen er kompensasjon for forventet kredittap. Den resterende

Detaljer

Syntetisk CDO: itraxx-prising ved bruk av en Normal Invers Gaussisk Copula

Syntetisk CDO: itraxx-prising ved bruk av en Normal Invers Gaussisk Copula Syntetisk CDO: itraxx-prising ved bruk av en Normal Invers Gaussisk Copula Masteroppgave i statistikk KJETIL NORDANÅ 3. april 2013 Veileder: Bård Støve, førsteamanuensis i statistikk Matematisk Institutt,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 Oppdatert per 31. desember 2010 2 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 4 2 Basel II - Kapitaldekningsreglene... 4

Detaljer

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank. Dag Olav Uddu Finanssjef SpareBank 1 SMN

Styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank. Dag Olav Uddu Finanssjef SpareBank 1 SMN Styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank Dag Olav Uddu Finanssjef SpareBank 1 SMN Agenda Litt om SpareBank 1 Alliansen og SpareBank 1 SMN Litt om kredittkrisen Markedet Kredittkrisen og SpareBank

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 4. februar 2015 Sterk avslutning på året Combined ratio Resultat før skatt NOK 1.159m CR % 100 90 80 70 60 84,5 92,1 86,4 Q4

Detaljer

Nr. 10 2013. Staff Memo. Finansiell stabilitet. Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? Henrik Andersen

Nr. 10 2013. Staff Memo. Finansiell stabilitet. Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? Henrik Andersen Nr. 10 2013 Staff Memo Finansiell stabilitet Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? Henrik Andersen Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer