Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5"

Transkript

1 Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden Sønderhagen Innovative og spennende boliger i Stange BYGGETRINN 5

2 Føl deg hjemme Stedet du bor blir en del av deg. Trives man hjemme får man ny energi og livskvalitet. Store vindusflater i stuen som gir mye lys. Ekstra takhøyde gir ytterligere luft og romfølelse. Med hovedvekt på arealeffektive løsninger tilbyr vi alternative leiligheter på 40m 2 og 50m 2. Alle gulv i leiligheten bortsett fra soverom har varme i gulvene. I kombinasjon med balansert ventilasjon gir det et energiøkonomisk og meget behagelig inneklima.

3 Illustrasjon

4 Illustrasjon

5 En moderne kjøkkeninnredning fra HTH med hvite overflater leveres som standard i alle leiligheter. Samme innredning i sort utførelse tilbys som tilvalg. Andre tilvalg som tilbys er maling, gulv, dører, innredninger, elektro og rør. Tilvalg avtales direkte med underleverandør i etterkant av kjøp. Illustrasjon Illustrasjon

6

7 Illustrasjon De største leilighetene har walk-in-closet i forbindelse med soverommet. Disse rommene er utsyrt med praktiske skyvedører.

8

9 Illustrasjon

10 Det blir opparbeidet parkeringsplasser og gangsti på området. Resterende fellesarealer utvikles av beboerne på dugnad.

11 Illustrasjon

12

13 Illustrasjon

14 1. etasje

15 2. etasje Målestokk 1: ,

16 Salgstrinn 1 Rekke med seks boliger Leilighet 40 m 2 kr Leilighet 50 m 2 kr / / / /201

17 FALLRETNING Salgstrinn 2 Rekke med fire boliger Leilighet 40 m 2 kr Leilighet 50 m 2 kr /220 Illustrasjon

18 Stange ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by. Gardermoen er bare 45 minutters unna på 4-felts motorvei. Stange er en kommune i vekst og har nå over innbyggere. Fra Sønderhagen går du til jernbanestasjonen på 6 minutter, og du er i Oslo på en time. Rett utenfor døra har du et flott turterreng. Boligene ligger like ved Stangehallen, hvor du også finner et stort treningssenter.

19

20 Stange stasjon

21 Til Hamar Til Oslo

22 Leveransebeskrivelse Felt B11-B12 Standard Flater Alle innvendige overflater, med unntak bad, sparkles og males med 2 strøk. Bad/Wc: Gulvflate med våtromsbelegg av normalt god kvalitet. Baderomspanel av type Fibo-Trespo eller lignende på vegger. El-gulvvarme i leilighetene bortsett fra på soverom. Varmekabler med termostat leveres på bad. Det leveres åpent dusjhjørne med garnityr. Baderomsinnredning og speil, se egne tegning fra HTH. Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Kjøkken Kjøkkeninnredning fra HTH med hvite overflater. Se egen tegning fra HTH. Opplegg for oppvaskmaskin. 120 liters varmtvannsbereder. Vinduer og dører Vinduer er utført i tre, og er ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. med energiglass iht. TEK10. Isolert hoveddør med glatt, ferdigbehandlet overflate med vindusfelt fra produsent. Innvendige dører leveres med glatte malte flater. Gulvlister og gerikter har synlige festemerker. Ventilasjon Alle boliger har balansert ventilasjon av type Flexit. Anlegget plasseres der det er mest hensiktsmessig. Omkostninger Omkostninger til det offentlige i forbindelse med tinglysing av hjemmelsovergang til kjøper, samt eventuelle panteretter til kjøpers långiver skal betales av kjøper. Dokumentavgift til staten beregnes ved nybygg av boligens andel av tomteverdien. Det betales for tilknytningsavgift for vann og kloakk. Bygningsmessige arbeider Grunn og fundamenter Det er foretatt geologiske grunnundersøkelser med påviste gode grunnforhold (Løvlien AS). Det vil bli prosjektert plasstøpte fundamenter i betong. Byggene oppføres i tre og følgelig må riss og tørkesprekker påregnes. Yttervegger Vegger bygges som isolerte bindingsverksvegger med isolasjon og vindtetting. Isolering av vegger, gulv og tak skjer i hht. TEK Veggene kles med trepanel utvendig, innvendig kles veggene med gipsplater. Utvendig panel grunnes med ett strøk og males med ett strøk, synlige festepunkter. Innvendige vegger Delevegger i hver bolig bygges som lettvegger (ikke bærende). Brannvegger-skillevegger Vegger mellom boligene bygges som lydskillevegger og brannvegger i henhold til TEK Himlinger Består av gipsplater som sparkles og males med 2 strøk. På bad og èntre vil himlingen bli nedforet. Det må også påregnes innkassing enkelte steder i stue, soverom og kjøkken for tekniske fremføringer. Gulv På gulv i alle rom bortsett fra bad legges slitesterkt laminat av type eik eller lignende. Gulv på bad legges med våtromsbelegg. Begge av normalt god kvalitet. Uteboder/Søppelbod Uteboder som vist på tegning. Søppeldunker plasseres på eiendommene der det er mest hensiktsmessig mht avfallshåndtering. Vedovn Leilighetene leveres med pipeløp og avsatt plass for vedovn. Ovn og innvendige brannplater leveres som tilvalg. Vi anbefaler ovn som er tilpasset bygg oppført etter TEK10 med tilluft. Taktekking Flatt tak som isoleres og tekkes iht gjeldende forskrifter med fall/avrenning til utvendig nedløp. Grøntområder/Uteomhusarealer Terrasser og inngangspartier leveres ferdig grovplanert. Det samme gjelder utomhusarealer. Biloppstillingsplasser og adkomstveier leveres med underlag av type grus/natursingel. El-installasjoner Det elektrotekniske anlegget er teknisk vel vurdert, også med tanke på drift og vedlikehold og for øvrig tilfredsstiller kravene etter TEK Det er valgt en normalt god standard. Det skal benyttes skjult anlegg som hovedprinsipp. På brann- og lydvegger kan åpen installasjon bli benyttet. Kursopplegg for lys og stikk Leiligheter Kursopplegg for lys og stikk i henhold til Tek 10. Stikkontakter er hensiktsmessig plassert. Belysningsutstyr Utvendig belysning, samt armaturer i innredning på bad. Gulvvarme Som oppvarming av leilighetene benyttes termostatstyrt gulvvarme i hele leiligheten bortsett fra soverom/omkl. rom. På bad er det termostatstyrt varmekabler.

23 Kursopplegg for VVS Det leveres komplett kabling for tilknytning til alle VVS-tekniske komponenter. Brannvarsling For boligene leveres internt brannvarslingsanlegg. Utendørs belysning Utvendig belysningsanlegg ved inngang og terrasse. TV, internett Boligene leveres klart med tilkoblingspunkter for tv og internett. VVS- anlegg VVS-anlegget leveres i samsvar med offentlige lover og forskrifter, og etter lokale myndigheters krav. Sanitæranlegg De sanitærtekniske installasjoner er i hovedsak vist på arkitektens plantegninger. Hver boenhet har egen varmtvannsbereder. For å spare miljøet installeres vannbesparende armaturer og sanitærutstyr. I alle våtrom monteres sluk. Ledningsnett vann og avløp Vannledningsnett utføres i hht. Norsk Standard. Som for-bindelsesledninger til hvert enkelt utstyr benyttes rør-i-rør lagt skjult i vegger, gulv og tak. Fordeling skjer i egne fordelerskap montert i vegg, eller over himling i rom med sluk. Ledningsnett for spillvann fra utstyr utføres i plast. Avløp fra oppvaskkum har stuss for tilknytning av oppvaskmaskin. Armatur Alle armaturer har etthåndsgrep. Dusjarmatur leveres med dusjgarnityr. For kjøkkenbenker leveres blandebatteri med mulighet for tilkobling av oppvaskmaskin. Utstyr Sanitærporselen leveres i blank utførelse. Toaletter leveres med hardplast sete. Oppvaskkum i rustfritt stål. Varmtvannsbereder er 120 liter. Luftbehandlingsanlegg Leilighetene er utstyrt med balansert ventilasjon. Kanaler Som kanaler benyttes fortrinnsvis standard spiralfalsede stålrør. Rektangulære kanaler benyttes der bygnings-messige begrensninger tilsier dette. Kanalanlegget utstyres med nødvendige spjeld for innjustering og balansering av luftmengden. Lås og beslag Alle innvendige dører leveres med lås og beslag. Inngangsdører leveres med sylinderlås og terrassedører med vanlig vrider på innsiden. Fellesarealer Felles grøntarealer, gjesteparkering, lekeplass, felles uteområder vises på reguleringskartet med bestemmelser, se områdekart. Disse områdene opparbeides og skal ivaretas av alle sameierne i feltet B11-B12 i fellesskap. Det er opprettet et Vel for hele Sønderhagen boligfelt.

24 Nøkkelinformasjon Salg Salg av boligene er underlagt «Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer» (Bustadoppføringslova) og «Lov om eierseksjoner». Eiendommen Parsell av Gnr. 96 Bnr. 171 i Stange kommune. Endelig matrikkelnummer tildeles senere. Eier Follaug & Kvanvik Eiendom ANS. Tomt og grunnareal Gnr. 96, bnr. 171 er Eiet tomt tomt på ca 8710 m 2. Selger forbeholder seg retten til å etablere ett eller flere sameier. Selger kan også justere størrelsen på de enkelte sameier i forhold til hva som er hensiktsmessig i forhold til utbyggingstakt, fremtidig drift og bruksrettigheter. Selger tar forbehold om tomtens størrelse inntil organisering er besluttet og oppmålingsforretning er gjennomført. Selger vil sørge for at boligene blir seksjonert slik at hver boenhet får et eget seksjonsnummer og inngå i sameiet. endelig eiendomsbetegnelse vil fremkomme når seksjoneringen og fradelingen er tinglyst. Organisasjonsform Boligene blir solgt som eierseksjoner og organisert i et boligsameie. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges av smeierne. Styret skal ivareta saker av felles interesser for sameiet og forestå driften innenfor de rammer sameiet vedtar. Kjøper er innforstått med at man som kjøper av en seksjon blir sameier ihht. Lov om eierseksjoner av Kjøper har rett og plikt til å følge loven og de til enhver tid gjeldende vedtekter. Sameiet vil inngå avtale med OBOS om forretningsførsel og forvaltning. Betalingsbetingelser Ved kontraktsinngåelse betaler kjøper 10 % av totalprisen. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Beløpet kan for eksempel ikke innbetales med forbehold om at megler avgir inneståelseserklæring overfor kjøpers bankforbindelse. Restbeløp av kjøpesummen samt omkostninger betales før overtagelse. Oppgjør foretas av Megleroppgjør AS. Selger får ikke utbetalt noen del av kjøpesummen før boligen er overtatt og hjemmel til seksjonen er overført til kjøper, med mindre selger stiller forskuddsgaranti iht bustadoppføringsloven 47. Selger kan kreve at kjøper fremlegger finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Selger har rett til å innhente kredittopplysninger i offentlige registre om kjøperne. Slike undersøkelser vil i så fall bli gjennomført før inngåelse av ordinær kjøpekontrakt. Selger kan på grunnlag av opplysninger fra disse undersøkelsene bestemme at det ikke skal gjennomføres salg av bolig, herunder at ordinær kjøpekontrakt ikke blir inngått. Omkostninger Tinglysning av skjøte kr 525,- Tinglysning av pantobligasjon med attest egne lån kr 525,- Gebyr pantattest kr 172,- Utskriftsgebyr kr 28,- Dokumentavgift andel tomteverdi beregnes til kr 2.475,- Tilknytning vann/avløp kr ,- Toalt kr ,- Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer. Bustadoppføringslova/garantier Kjøpet følger Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Loven regulerer forhold hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Iht. loven plikter selger å stille garanti fom sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter kjøpekontrakt. Garantien utgjør 3% av kjøpesum frem til overtagelse. Beløpet økes til 5% av kjøpesum og står 5 år etter overtagelsen jf. Buofl. 12, 3. ledd. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på Konsesjon Kjøp av leilighet er ikke konsesjonspliktig. Ferdigattest/brukstillatelse Prosjektet er rammesøkt. Det er prosjektert og bygges i henhold til Byggeforskrift 2010, TEK 10. Selger har ansvaret for at det foreligger brukstillatelse på leiligheten senest ved kjøpers overtagelse av leiligheten. Vedtekter Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldene vedtekter for sameiet. Likeledes plikter kjøper å betale sin forholdsmessige andel av driftsutgiftene for eiendommen fra overtagelsestidpunktet. Bebyggelse/byggemåte Byggene oppføres etter TEK 10. Det vil bli prosjektert plasstøpte fundamenter i betong. Byggene oppføres i tre og følgelig må riss og tørkesprekker påregnes. Vegger bygges som isolerte bindingsverksvegger med isolasjon og vindtetting. Isolering av vegger, gulv og tak skjer i hht. TEK Veggene kles med trepanel utvendig, innvendig kles veggene med gipsplater. Utvendig panel grunnes med ett strøk og males med ett strøk, synlige festepunkter. Delevegger i hver bolig bygges som lettvegger (ikke bærende). Flatt tak som isoleres og tekkes iht gjeldende forskrifter med fall/avrenning til utvendig nedløp. Se forøvrig leveransebeksrivelsen i salgsoppgaven. Energiattest Det er utstedt energiattest for det enkelte bygg. Boligens varmetap og energibehov er dimensjonert iht. teknisk forskrift av 2010, TEK 10.

25 Ligningsverdi Ligningsverdi for leiligheten vil være avhengig av om den er primærbolig eller sekundærbolig. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 30 prosent av kvadratmeterprisen og primærboliger og 70 prosent for sekundærboliger. Ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå årlige kvadratmeter satser. For beregning av ligningsverdi, gå inn på: kalkulator/boligkalkulator/ Hvitvasking Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmeglere har plikt til å melde fra til Økokrim av eventuelle mistenkelige transaksjoner. Driftskostnader Beboere i boligsameiet må betale sin andel av sameiets månedlige driftskostnader i henhold til stipulert beløp i prislisten. Driftskostnadene skal dekke bygningsforsikring, forretningsførsel, avsetning til fremtidig vedlikehold, renovasjon samt generell drift. Kommunale avgifter og forbruk av strøm vil faktureres hver enkelte beboer. Adkomst Kjør forbi Stangehallen og det nye feltet er da på høyre hånd etter ca 300 meter. Se byggeplass skilt mot vegen. Parkering Felles parkering som vist på situasjonsplanen for feltet. Veg/vann/avløp Offentlig vann og avløp. Innkjørsel fra offentlig veg via private stikkveger. Arealoppgaver I prislisten er det laget kolonne for BRA og P-rom. BRA (bruksareal) er mål innenfor boligens omsluttende vegger, inklusiv bod og sjakter. P-rom (nettoareal primære rom) angir nettoareal av alle primære rom i boligen innvendig, inklusiv innvendige vegger og sjakter. For samtlige boliger omfattes P-rom av følgende rom: gang/ entre, kjøkken, stue, bad/wc og soverom. Utleie Boligene i prosjektet kan leies ut, jfr. lov om eierseksjoner. Boligene har bare én boenhet, og ingen utleiedel. Det gjøres oppmerksom på at utleie av leiligheten før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst, kan utløse kjøperett for leietager til redusert pris, jf. Eierseksjonsloven kap III. Dette er kjøpers risiko. Tilvalg/endringer Kjøper har mulighet til å påvirke interiøret gjennom tilvalg på blant annet kjøkkenfronter, baderomsfronter, fliser på bad og utvalgte gulvvarianter. Muligheten til å bestille tilvalg/endringer vil være tidsbegrenset og kjøpere vil bli underrettet om dette. Rett til tilvalg/endringer er uansett begrenset til en verdi av 15 % av total kjøpesum for boligen. Jfr. Bustadoppføringslova 9. Videresalg Med selgers samtykke kan kjøper videreselge sin kontrakt før overtagelse av boligen har funnet sted. Det er satt bestemte vilkår for videresalget (salg av kontraktsposisjon) og oppgjøret for dette. Det påløper et administrasjonsgebyr på kr ,- inkl. mva. Det presiseres at utbetaling av mulig gevinst etter et slikt salg ikke vil foretas før hjemmel til seksjonen er overført til ny kjøper. Det gis ikke samtykke til videresalg senere enn 1 én - måned før overtagelse. Ny kjøper må godkjennes av Follaug & Kvanvik Eiendom ANS. Transportkontrakt må være selger i hende innen en måned før varslet overtagelse. Transport av garantier til ny kjøper krever samtykke fra garantist. Eventuelle gebyrer for en slik transport dekkes av kjøper. Overtagelse De første leiligheten ventes klar for overtagelse våren Dette gjelder ikke som en bindende frist for ferdigstillelse. Planlagt overtagelsesperiode er 3 mnd. Varsles ved vedtak om byggestart. Dersom arbeidene forsinkes av forhold utenfor selgers kontroll har selger krav på fristforlengelse jfr. buofl. 11. Selger skal informere kjøper dersom det kan påregnes endringer i forhold til den planlagte perioden for overtagelse. Kjøper kan ikke motsette seg at overtagelse skjer tidligere enn 1. halvår 2016 forutsatt at varslingsfristene er overholdt. Avbestilling Kjøper har rett til å avbestille hele leveransen før overtagelse har funnet sted. Avbestilling før bygging er besluttet igangsatt, medfører at kjøper betaler et avbestillingsgebyr på kr ,-. Avbestilling etter at bygging er besluttet igangsatt skjer mot full erstatning for selgers økonomiske tap som følge av avbestillingen, jfr. Bustadoppføringsloven kap. VI.

26 Forbehold Det skal ikke tas forbehold for en periode på mer enn 8 måneder fra salgsstart. Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av kontrakten: Det tas forbehold om at selger får rammetillatelse og igangsettingstillatelse. Det tas forbehold om tilfredsstillende forhåndssalg. Det tas forbehold dersom det inntreffer forhold, eller det er grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe, som medfører at Selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene. Eksempler på slike forhold er prisfall i boligmarkedet, reduserte muligheter til å få boliglån og/eller byggelån, uforutsette offentlige krav etc. Selgers frist for å gjøre forbehold gjeldende er Selger er bundet av kontrakten dersom det innen denne fristen ikke er sendt skriftlig og saklig begrunnet melding til kjøper om at forbehold gjøres gjeldende. Dersom Selger gjør forbeholdet gjeldende, gjelder følgende: Denne kjøpekontrakt bortfaller med den virkning at ingen av partene kan gjøre krav gjeldende mot den annen part på grunnlag av kontraktens bestemmelser. Beløp som Kjøper har innbetalt skal uten ugrunnet opphold tilbakeføres til Kjøper inkl. opptjente renter. Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte leiligheter uten forutgående varsel. Det tas forbehold om at selger kan bestemme endelig utforming av fellesareal. Selger har videre rett til å endre disponeringen av fellesarealer frem til overtagelse, herunder å selge for eksempel ekstra bod og parkeringsplasser til seksjonseiere. Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik mellom den endelige leveransebeskrivelsen og tegninger i prospektet/internettsiden er det den endelige leveransebeskrivelsen i den endelige kjøpekontrakten som gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset til det som er beskrevet i leveransebeskrivelsen. Alle perspektiver, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det kan derfor fremkomme elementer som ikke inngår i leveransen. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, men uten at den generelle standarden forringes. Eksempel på slike endringer kan være nødvendige innkassinger av teknisk anlegg. Det tas forbehold om å foreta endringer av standard og utførelse, herunder eventuelt endringer i boligens areal, forutsatt at dette ikke medfører vesentlige endringer av leveransen. Utomhusplan i prospektet er av en slik karakter at det ikke kan anses som et nøyaktig kart, men en illustrasjonsskisse for felles utearealers planlagte opparbeidelse. Det tas forbehold om evt. trykkfeil i salgsdokumentene. Det tas videre forbehold om endringer som følge av påbud fra offentlige myndigheter. Følgende dokumenter er en del av kjøpskontrakten Kjøpekontrakt Prospekt Kontraktstegning Fasader- og snitttegning Reguleringsplan og bestemmelser Forslag til driftsbudsjett for sameiet Vedtekter sameie Velforening Grunnboksutskrift Energiattest Forsinkelse Ved forsinkelse av leveranse i forhold til endelig oppgitt ferdigstillelsesdato har kjøper rett på dagmulkt etter de regler som fremgår av Bustadoppføringslova 18, jfr. også 10 og 11. Lev vel med OBOS Boligene vil bli organisert som et boligsameie med OBOS som forretningsfører. OBOS har lang og solid erfaring med forretningsførsel, og vil sikre at boligsameiet får en trygg og sikker drift. Som seksjonseier i et eierseksjonssameie, vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin leilighet. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesareal og bruksrett til areal som er i nær tilknytningen til egen bolig. Eiendomsmegler OBOS Eiendomsmeglere, avd. Hamar v/prosjektmegler Erlend Kvaløy. Postboks 391, 2301 Hamar Ansvarlig og utførende eiendomsmegler Ansvarlig eiendomsmegler i forbindelse med salget er eiendomsmegler Erlend Kvaløy. Meglers vederlag Vederlaget betales av Selger. Provisjon pr solgte enhet kr ,- Oppgjør kr 4.875,-

27 Arkitektene Å jobbe bredt og vidt er en av de tingene som gjør det gøy å drive arkitektkontor. Vi har tegnet hotell, galleri, kontorlandskaper og utsiktspunkter. Men det vi gjør mest, og som kanskje ligger oss nærmest, er å tegne boliger. Lie Øyen arkitekter har kontorer i et gammelt butikklokale sentralt i Oslo, og består for tiden av syv arkitekter. Vi har bakgrunn fra urbanisme og møbeldesign, og trives både i strekk og under press i hele spekteret av faget. Vi har undervist i byplanlegging og på boligkurs på arkitekturskolene i landet, og er engasjert i byutvikling og hvordan folk kan bo tett sammen. I tillegg har vi to møbelsnekkere fast ansatt i firmaet, noe som gjør at engasjementet for materialer, møbler og sammenføyninger er over middels. Alle har bodd. Det er en personlig erfaring vi tar med oss inn i prosjektene,- fra våre forskjellige barndomshjem, som studenter på trange studielån, og i etablering av nye familier der man plutselig forstår poenget med rom som kan lukkes av og lett tilgang til hageflekk og gode naboer. Tai, Tone, Peder, Kristoffer, Paul, Tanja og Eva. Vi tegnet de første husene på Sønderhagen for fem år siden. Sammen med Kjetil Follaug og Sten Kvanvik har vi snakket og skisset oss gjennom hvilke kvaliteter man bør prioritere i et boligområde for moderne mennesker med travle og mangfoldige liv. Vi tror at store vindusflater med mye naturlig lys, effektive planløsninger uten unødig gangareal i kombinasjon med store felles grøntområder kan gi grobunn for et godt boligmiljø. Det er gøy å se at vi ikke er alene om det.

28 Boliglån Ung 2,45% Kun for medlemmer Heldigvis kan alle bli medlem. OBOS-banken er åpen for alle, men som medlem får du ekstra gode betingelser, blant annet på boliglån for unge. Vi hjelper deg med lån til å kjøpe drømmeleiligheten på Sønderhagen. Priseksempel: Er du medlem under 34 år og kjøper en 40 kvm leilighet på Sønderhagen, trenger du 15%, altså kroner, i egenkapital. Da kan du låne kroner og betale kroner i lån og avdrag pr måned hvis du velger maksimal nedbetalingstid på 30 år. Effektiv rente 2,54%, totalt kroner. Prisene kan endres uten varsel. Du finner alltid oppdaterte priser på obosbanken.no Skaff deg finansieringsbevis på obosbanken.no, eller ring oss på 02334

29 Akseptert av selger Endelig kjøpetilbud SØNDERHAGEN BYGGETRINN 5 Dato Sted Oppdragsnummer: Oppdragsansvarlig: Erlend Kvaløy. Mobil: Faks: Tilbyder 1 Personnr. Tilbyder 2 Personnr. Adresse Postnr./sted Mobil 1 Mobil 2 Tlf privat e-post 1 e-post 2 Undertegnede bekrefter herved tilbud om kjøp av leilighet nr. Pris: Jeg/vi tilbyr med dette å inngå bindende avtale med Follaug & Kvanvik AS om kjøp av ovennevnte bolig/leilighet. Kjøpet inngås i henhold til prisliste, prospekt med prosjektbeskrivelse, salgsoppgave del 2 samt dette kjøpetilbudet med informasjon og vilkår til ovennevnte faste kjøpesum. Selgers frist for å akseptere tilbudet: Dato Omkostninger kommer i tillegg (se spesifisert oversikt i salgsprospekt del 2) Finansieringsplan Ved kontraktsinngåelse mot utstedt garanti jf. bustadoppf.lova 12 (fri kapital) 10% av kjøpesum Kr. Evt. forbehold/forutsetninger: Lånegiver Referanse og tlf Kr. Kr. Egenkapital Kr. Kryss av her, dersom du ønsker; et uforbindtlig tilbud på lån og finansieringsbevis i OBOS Lån & Spar og tillater at kopi av dette bud oversendes de. en uforbindtlig prisvurdering av nåværende bolig. Sted/dato Tilbyders underskrift Tilbyders underskrift Leveres eller sendes: OBOS Eiendomsmeglere Hamar, e-post:

30 INFORMASJON OM VILKÅRENE FOR KJØP AV LEILIGHET SØNDERHAGEN BYGGETRINN 5 Betalingsplan Ved kontraktsinngåelse betales 10% av totalpris. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Se for øvrig betingelser i henhold til salgsoppgave del 2 som følger prospektet. Beløpet disponeres av selger fra garanti jf. bustadoppføringslova 47 foreligger. Renter tilfaller kjøper frem til garanti jf. 47 foreligger. Deretter tilfaller rentene selger. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av kjøpesummen før det foreligger garanti etter bustadoppføringslova 12. Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud Alle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via faks/mail/leveres til prosjektmegler. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Kostnader ved avbestillinger Kjøper plikter å betale avbestillingsgebyr på kr ,- ved avbestilling før selger har vedtatt byggestart. Ved avbestilling etter at byggestart er vedtatt, plikter Kjøper å dekke Selgers økonomiske tap, se salgsoppgave del 2 eller kontakt megler for nærmere informasjon. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet. Omkostninger Det skal i tillegg til kjøpesummen betales omkostninger. Se salgsoppgave del 2 hvor alle gebyrer fremkommer for hver enkelt boligtype. Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av beslutninger fra offentlig myndighet eller lovendringer. Arealberegning Arealet er angitt hhv. som bruksareal(bra) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger. Selgers forbehold Se selgers forbehold om gjennomføring av kjøpekontrakten i salgsoppgave del 2 til prospektet. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører borettslaget, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Selger forbeholder seg retten til å kredittvurdere kjøper. Megler rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. Sted/dato Tilbyders underskrift Tilbyders underskrift

31

32 Follaug & Kvanvik Eiendom ANS Storgata 33, 2335 Stange Prosjektet selges av: OBOS Eiendomsmeglere Vangsveien 143, 2321 Hamar Ansvarlig megler: Erlend Kvaløy Mobil: Telefon: Utbygger: Follaug & Kvanvik Eiendom Entreprenør: Hagen og Godager AS Arkitekt: Lie Øyen Arkitekter Foto/illustrasjon: Pål Godager/Tolsrups 3D Studio sonderhagen.no

BYGG E 36 LEILIGHETER 2-4 ROM VELKOMMEN INN

BYGG E 36 LEILIGHETER 2-4 ROM VELKOMMEN INN BYGG E 36 LEILIGHEER 2-4 ROM VELKOMMEN INN - 3 - Et boligprosjekt i Lørenskog ROM I LIVE OG ROM IL Å LEVE hurmannskogen er det moderne boligprosjektet som har et eksteriør og miljø som minner oss om hvem

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 13.6.2015

Prisliste Fjordsol 13.6.2015 Prisliste Fjordsol.6.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 30.7.2015

Prisliste Fjordsol 30.7.2015 Prisliste Fjordsol 0.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA -

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA - GMORGS PLSS - GRÜNERLØKK - GMORGS PLSS, GRÜNERLØKK VELKOMMEN TIL GMORGS PLSS. STEDET SOM VIL GI DEG GODE MINNER OG OPPLEVELSER FOR LIVET. HER OR DU SENTRLT PÅ GRÜNERLØKK MED LT V FSILITETER I UMIDDELR

Detaljer

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter 34 nye moderne og lettstelte 1. byggetrinn leiliger i Børsa. Illustrasjonsbilde liger Side. 1 liger Blokk Illustrert regulering av området Illustrasjonsbilde Side. liger Side. 3 liger Blokk Illustrasjonsbilde

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Prosjektbeskrivelse Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk trenger neppe noen forklaring på hvorfor det er

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha!

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! BYGGETRINN 2 Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! Alle bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk

Detaljer

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med!

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! myklebust, tananger Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! 10 LEILIGHETER 59 M 2 2 SOVEROM Det gjør godt å bo ved havet. På en god dag ser du helt til England. Nesten. 2 3 Et steinkast unna Nordsjøen

Detaljer

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,-

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,- MASI TURISTSENTER Masi Turistsenter P-rom/Bra: /432 Oppdrag: 80212053 Prisantydning: 5.250.000,- Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet DNB Eiendom - Hele Norges

Detaljer

PERSAUNET REKKEHUS 14 nye rekkehus på Persaunet Leir BYGGETRINN 1 Oppdragnr. 046-2005-00018 Selger/ utbygger Megler Aasen Bygg AS Notar Nybygg Midt Norge AS tlf: 73 83 33 00 Megler: Guro Humberset Hilde

Detaljer

3 181 kr. inkl. oppvarming

3 181 kr. inkl. oppvarming 4 250 000 kr. 76 kvm. 5 000 000 kr. 69 kvm. 3 181 kr. inkl. oppvarming Kontaktperson: Erik Pettersen Kontakttelefon: 401 40 341 Sendes til: erikthp74@gmail.com BUD PÅ EIENDOM Dato: 27.04.2015 Oppdragsnr:

Detaljer

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING.

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING. LILLEVAR - STOKKE KOMBINERT BOLIG OG NÆRING Kombinert bolig- og næringseiendom 2 leiligheter Prisant: 3 400 000,- Adresse: Lillevarskogen 7 P-rom/Bra: 167/239 kvm Tomteareal: 1 020 kvm Oppdragsnr: 2150029

Detaljer

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN Trysil Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 Oppdragsansvarlig: Liv Ljosland Karlsen Eiendomsmegler MNEF Tlf:

Detaljer

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 Tregde Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 MEGLERS KOMMENTAR Feriesenteret ligger vakkert til rett ved sjøen og ligger skjermet mot vær og vind. Vakker sørlandsk

Detaljer