INNHOLD / UTSTYR / GENERELT OM BOLIGENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD / UTSTYR / GENERELT OM BOLIGENE"

Transkript

1

2 GENERELT OM OMRÅDET OG BELIGGENHET Beliggenhet: Bebyggelse: Adkomst: Steinarskogen har flott beliggenhet sentralt i Vedavågen. Avstanden til bank, post og skole er ikke mer enn 500 meter. Like utenfor inngangsdører finner du flotte friområder og sjø. Eiendommen har beliggenhet i område med enebolig og rekkehus bebyggelse. Ved barnehagen på vei ned mot Salvøy sentralt på Vea. INNHOLD / UTSTYR / GENERELT OM BOLIGENE Byggeår: 2011 Byggemåte/teknisk beskrivelse: Standard: Boligene bygges etter TEK 10. Alle boligene får livsløpsstandard. Eneboligene holder god standard og det kan blant annet nevnes: Slett hvitmalt listverk. Hvite innerdører Rør i rør system 1 stk garderobeskap pr sengeplass Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Flott kjøkken med slette fronter. Røykvarslere i alle oppholdsrom. Hvite himlinger og malte vegger. Eikeparkett i de fleste rom. Flott helfliset bad Utvendig panel er ferdig grunnet. Bygning: Innhold: Frittstående eneboliger. Innholdsrike og meget godt utnyttede eneboliger med god planløsning. Hovedetasje: Inneholder vindfang, mellomgang, bad med dusj/wc/servant samt opplegg for vaskemaskin. Stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til hage. Overetasje: Inneholder gang, bad med wc/servant, 2 doble soverom et enkelt soverom samt bod. Arealer: Bta: ca 128 kvm. P-ROM: ca 115kvm. Inkl i P-ROM er alle rom innredet til varig opphold samt rom innredet til sitt formål. Oppvarming: Parkering: Vedfyr i stue, Elektrisk oppvarming i gulv på bad. Varmekabler. Egen parkeringsplass på felles biloppstillingsplass. Tomten: Her får du meget solrike tomter med asfaltert parkeringsplass og innkjørsel/tun. Tomteareal i front av boligen opparbeides med plen.

3 PRISER / OMKOSTNINGER / BETALINGSPLAN Priser: Faste priser på kr ,- Omkostninger: Dokumentavgift til staten kr ,- Tinglysning skjøte kr 1.548,- Tinglysningsgebyr pantedokument kr 1.935,- Attestgebyr kr 172,- Det tas forbehold om økning i gebyrer. Oppgjør: Oppgjøret foretas av Advokat Olav Munkejord. Overlevering skjer ved at fullt oppgjør er innbetalt. Betalingsplan: Finansiering: Se punkt over. Prosjektet er godkjent for Husbank finansiering. Dvs du slipper å gå i banken! Ta kontakt for hjelp til å fylle ut nødvendige søknadspapirer. OFFENTLIG INFORMASJON Reguleringsplaner: Området er disponert i henhold til gjeldende reguleringsplan for området. Betegnelse: Eiendommene vil bli utskilt fra gnr 3 / bnr. 17. Vei / vann / avløp: Heftelser: Offentlig. Følgende heftelser hviler på eiendommen og vil ikke bli slettet: Eierne av eiendommen må godta at det uten vederlag anlegges og vedlikeholdes vann-, overvanns-, kloakkledninger, sluk, elektriske kabler, gatelysmaster, trafo og andre nødvendige installasjoner på/i/over eiendommen i den utstrekning dette finnes nødvendig Dersom en velger å finansiere boligen gjennom Husbanken, vil Husbankens pantobligasjon være tinglyst når boligen overdras. SELGERE / ORIENTERINGER Selger: Steinarskogen Eiendom AS tlf Administrasjonssjef: Geir A Vikse tlf , Nettside: Besøk oss på Vea Øst industriområde. Overtagelse / fremdrift / forbehold: Eneboligene er under oppføring og kan overtas så snart de er ferdige og ferdigattest foreligger. Evt 9 måneder etter godkjent finansiering fra kjøper. Steinarskogen Eiendom AS tar forbehold om trykkfeil i salgsoppgaven og dens vedlegg.

4 Vedlegg: Endringer: Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra Internet må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med selger for å få disse. Det vil ikke bli muligheter for å gjøre bygningstekniske endringer. Diverse: For en mer teknisk beskrivelse se leveransebeskrivelsen eller ta kontakt med vår prosjektleder Lars Ch Finstad på mob: Tegninger og situasjonsplan i salgsoppgaven er ikke i målestokk, og kan ha små avvik. Diverse: UNIVERSELL UTFORMING Universell utforming er utforming av produkt og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og spesiell utforming. Hensikt: Å forenkle livet for alle ved å lage produkt, kommunikasjonsmiddel og bygge omgivelser mer brukbare for flere menneske, med små eller ingen ekstra kostnader. Målgruppe: Alle mennesker; i alle aldre, størrelse og med ulike evner. De sju prinsippene for universell utforming 1. Like muligheter for bruk 2. Fleksibel bruk 3. Enkel og intuitiv bruk 4. Forstålig informasjon 5. Toleranse for feil 6. Lav fysisk anstrenging 7. Størrelse og plass for tilgang og bruk "Livsløpsbolig": bolig med god tilkomst og gode bruksegenskaper. Begrepet kommer av at boligen skal kunne fungere i et livsløp fra vogge til grav. Tilgjengelighet: et generelt begrep for god tilkomst til uterom, bygninger og boliger. Hva er et balansert ventilasjonssystem med varmegjenvinning? Et slikt system er vanlig i nye boliger i dag. Man gjenbruker varmen fra den brukte lufta til den nye friske lufta som kommer inn. Dette oppnås ved at boligen har et ventilasjonssystem som trekker varmen ut av den brukte lufta og overfører denne varmen til frisk luft før den sirkuleres i boligen. Slike systemer gir god luftkvalitet og bidrar til et godt inneklima som også mange allergikere setter pris på. I en lavenergibolig er det ekstra viktig at ventilasjonsanlegget har en god virkningsgrad, dvs. at den gjenvinner så mye som mulig av den varme brukte luften i oppvarmingen av den friske nye luften. De fleste av oss lufter også ved å åpne vinduer og dører. Gode luftevaner hvor du lufter kort og effektivt er derfor også viktig. Hvordan fordeler energibruken seg i boliger? Energibruken i boliger fordeler seg grovt sett på tre hovedposter:

5 INFORMASJON oppvarming (inkl ventilasjon) belysning og elektrisk utstyr varmt tappevann Oppvarmingsbehovet påvirkes i stor grad av boligens energitekniske egenskaper. Energibehovet til belysning, elektrisk utstyr og varmt tappevann er svært brukeravhengig og kan variere mye fra en bolig til en annen. Som oftest leverer vi boligen uten belysningsutstyr og/eller elektriske apparater, og da er du selv ansvarlig for å se til at produktene du kjøper er energieffektive. Ved beregning av boligens energibehov tas det normalt utgangspunkt i standardverdier (normaliserte verdier) for belysning, elektrisk utstyr og varmt tappevann, mens boligens varmetap og oppvarmingsbehov baseres på reelle verdier. Orientering om bolig kjøp: Eiendommen selges etter bustadoppføringslova. Orientering om kjøpetilbudet (siste side i prospekt) Kjøper er klar over at når han/hun signerer kjøpetilbudet på siste side er han/hun bundet av kjøpetilbudet. (Til sammenligning er dette kjøpetilbudet like bindende som et bud på en hvilken som helst annen bolig.)

6 OPPVARMET: BRA 1.ETG. = 57,76m² BRA 2.ETG. = 57,76m² TOTAL BRA = 115,52m² BYA = 66,91m² TOMT = 1483,3m² EKSPONERT OMKRETS = 32,00m B BAD 1 4 m² VF 4,2 m² 8,5 m² KJØKKEN 17,2 m² STOVE/SOV 12,2 m² A A 9,5 m² TN B N OPPVARMET VOLUM = 300,04m³ NETTO YTTERVEGG MOT TERRENG = 0,00m² NETTO YTTERVEGG = 144,46m² VINDU/DØR AREAL = 21,94m² ISOLERT TAK AREAL = 57,76m² GOLV MOT GRUNNEN = 57,76m² Nybygg: Enebolig - hus 1 STEINARSKOGEN 6 DIDRIK HEREID PLAN 1. ETG. 1:50 Siv.Ark.Kåre Froland SKRIV UT DATO: REV. Dato: 04/3-10;26/4-10;03/5-10 Rafał Stawicki

7

8 OPPVARMET: BRA 1.ETG. = 57,76m² BRA 2.ETG. = 57,76m² TOTAL BRA = 115,52m² BYA = 66,91m² TOMT = 1483,3m² EKSPONERT OMKRETS = 32,00m B BAD 2 4,6 m² SOV 3 10 m² 9,9 m² BOD 4,9 m² SOV 11,9 m² SOV/STOVE A A 14,4 m² TN B N OPPVARMET VOLUM = 300,04m³ NETTO YTTERVEGG MOT TERRENG = 0,00m² NETTO YTTERVEGG = 144,46m² VINDU/DØR AREAL = 21,94m² ISOLERT TAK AREAL = 57,76m² GOLV MOT GRUNNEN = 57,76m² Nybygg: Enebolig - hus 1 STEINARSKOGEN 6 DIDRIK HEREID PLAN 2. ETG. 1:50 Siv.Ark.Kåre Froland SKRIV UT DATO: REV. Dato: 04/3-10,26/4-10;03/5-10 Rafał Stawicki

9

10

11

12 KJØPETILBUD STEINARSKOGEN BYGGEOMRÅDE 6 Bolignr. Faks: N.B. skjemaet kan ikke sendes på , må sendes pr telefaks eller leveres personlig. Undertegnede1: pnr: Undertegnede2: pnr: Adresse: Telefoner: privat arbeid mobil annet gir tilbud kr ,- (fastpris) skriverkroner tomillionerfirehundreognittitusen på ovennevnte eiendom med tillegg av overdragelsesomkostninger jfr. Salgsoppgave Finansieringsplan: (Vennligst oppgi bankforbindelse, kontaktperson i banken m/telefonnummer) Eventuelt forbehold: - Kjøpetilbudet er bindende for undertegnede i 2 hele virkedager etter at kjøpetilbudet er kjent for Steinarskogen Eiendom AS. ( dvs kl den siste virkedagen). Ved aksept er kjøper bundet frem til kontraksmøte. Derfra og til overlevering gjelder kontrakten og dens vedlegg. Eventuell aksept skal formidles innen 2 virkedager etter at kjøpetilbudet er kjent for Steinarskogen Eiendom AS. Ved aksept er kjøpetilbudet bindende frem til endelig kontrakt blir skrevet. - Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med salgsoppgave og vedlegg. - Undertegnede er kjent med at entreprenør står fritt til å godta eller forkaste ethvert tilbud. Likeledes er undertegnede klar over at kjøpetilbudet er juridisk bindende for tilbyder straks tilbudet er kommet til entreprenørens kunnskap, og frem til fristens utløp. - Undertegnede er bundet av kjøpetilbudet, jf siste punkt i prospektet. - Hereid Eiendom AS og tilbyder er bundet av tilbudet med de eventuelle forbehold som er beskrevet i salgsoppgaven når det er formidlet aksept. Aksepten bør formidles skriftlig og muntlig. - Eiendommen er besiktiget av undertegnede. den (sted) (dato) (underskrift tilbyder 1) (underskrift tilbyder 2) Steinarskogen Eiendom AS aksepterer tilbudet: Signatur og stempel.

KOLNES. Sjøkanten. 14 nøkkelferdige leiligheter. 5 gode grunner. - for valg av ditt nye hjem:

KOLNES. Sjøkanten. 14 nøkkelferdige leiligheter. 5 gode grunner. - for valg av ditt nye hjem: Embla reklamebyrå Sjøkanten KOLNES 5 gode grunner - for valg av ditt nye hjem: 1. 3 soverom 2. Husbankfinansiering med mulighet for 100% finansiering. 3. Heis og livsløpstandard 4. Innflytningsklare 5.

Detaljer

Draget. Meget innholdsrik og romslig tomannsbolig. Prisant.: 3 190 000,- Megler: Rune Johansen Telefon: 478 58 541 E-post: rune@kbbl.mr.

Draget. Meget innholdsrik og romslig tomannsbolig. Prisant.: 3 190 000,- Megler: Rune Johansen Telefon: 478 58 541 E-post: rune@kbbl.mr. Meget innholdsrik og romslig tomannsbolig Draget Ormtunga 11 BRA/P-rom: 152/147 kvm Ant. Soverom: 4 Byggeår: 2013 Eierform: Selveier Prisant.: 3 190 000,- Megler: Rune Johansen Telefon: 478 58 541 E-post:

Detaljer

27 nye attraktive selveier leiligheter for salg på Sellebakk i Fredrikstad. 101 m 2 BRA (97 m 2 P-rom) Pris fra kr 3.395.

27 nye attraktive selveier leiligheter for salg på Sellebakk i Fredrikstad. 101 m 2 BRA (97 m 2 P-rom) Pris fra kr 3.395. eiendomsutvikling utbygger MED HEIS! 27 nye attraktive selveier leiligheter for salg på Sellebakk i Fredrikstad BRA (76 m 2 P-rom) Pris fra kr 2.495.000 2 sov 1 bad Nøkkelferdig leilighet 101 m 2 BRA (97

Detaljer

18 nye leiligheter med gode planløsninger, heis og parkeringskjeller

18 nye leiligheter med gode planløsninger, heis og parkeringskjeller Fredrikstad 18 nye leiligheter med gode planløsninger, heis og parkeringskjeller BRA Fra kr 2.745.000 2 Sov 1 bad 102 m 2 BRA Fra kr 3.495.000 3 Sov 2 bad Illustrasjon www.arcanova.no Velkommen til Illustrasjon

Detaljer

ILSENG. Lageråa Boligfelt, byggetrinn I. Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter

ILSENG. Lageråa Boligfelt, byggetrinn I. Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter ILSENG Lageråa Boligfelt, byggetrinn I Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter Bra: Ca 76 kvm Mnd. fellesutg.: Kr. 300-500,- (antatt) Byggeår: 2007-2008

Detaljer

Sentrum. Nydelig 3-roms i 2 etg Høyt under taket i deler av leiligheten

Sentrum. Nydelig 3-roms i 2 etg Høyt under taket i deler av leiligheten Sentrum Nydelig 3-roms i 2 etg Høyt under taket i deler av leiligheten Prisantydning: Kr. 690 000,- + omk. Adresse: Baldersgate 3, 1723 Sarpsborg Omkostninger: kr. 1062,- Andel fellesgjeld: kr. 1 583 438,-

Detaljer

Med fasade mot vest og øst er det gode lysforhold i bolighene hele dagen.

Med fasade mot vest og øst er det gode lysforhold i bolighene hele dagen. NÆRHET TIL naturen KOMFORT og fleksibiltet Moderne INTERIØR FAMILIE vennlig Miljø UTE OG INNE Trollskogen ligger i enden av et etablert boligområde på Køfta, vegg i vegg med skog. I Trollskogen er det

Detaljer

MOI. Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. Prisantydning: 2.350.000,- Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115

MOI. Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. Prisantydning: 2.350.000,- Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115 MOI Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115 Prisantydning: 2.350.000,- Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter Prisantydning fra: Omkostninger ca.: Oppdragsnummer: kr 1 950 000,- + omk. kr 3.042,- 48139000 Vi samarbeider med 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning: Omkostninger:

Detaljer

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m²

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m² SARPSBORG SENTRUM Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26 Prisantydning: 1 650 000,- + omk. Boligtype: Enebolig Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010 Ansvarlig megler Advokat Ingvar Hagen P-ROM ca 110 m²/bra: ca

Detaljer

Øygarden - Fritidsbolig Nordre Sæle

Øygarden - Fritidsbolig Nordre Sæle Øygarden - Fritidsbolig Nordre Sæle Prosjektert fritidsbolig med høy standard og fantastisk beliggenhet for den som søker havet, turer i skjærgården, idylliske badeviker, fiske fra båt og land, men likevel

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER BYGG A, B og C FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser SELGER

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet Bygg a Bygg b SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser SELGER

Detaljer

Nye leiligheter med idyllisk beliggenhet

Nye leiligheter med idyllisk beliggenhet Første salgstrinn Nye leiligheter med idyllisk beliggenhet Åsebråtveien 25 1605 Fredrikstad 80 m 2 BRA Fra kr 3.095.000 2 Sov 1 bad 101 m 2 BRA Fra kr 3.995.000 3 Sov 2 bad 111 m 2 BRA Fra kr 4.195.000

Detaljer

Prosjekterte rekkehus i Holtastølen - Fana. Store takterrasser, garasje, utsikt og sol. Nær Lagunen.

Prosjekterte rekkehus i Holtastølen - Fana. Store takterrasser, garasje, utsikt og sol. Nær Lagunen. PRIMÆRE ROM / BRUKSAREAL PRIS FRA: 121-124/ 3.290.000,- + 2,5% dok. avg. av 130-133 m 2 tomteverdi ADRESSE Holtastølen 9 ANSV. MEGLER Nils Arne Hatlevik SAKSNR 7080061 MOBIL 90 93 43 41 PROSPEKT PÅ SMS:

Detaljer

Kilbognesodden. Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Oppdragsnr.: 8705024 HYTTE TOMT VED SJØEN

Kilbognesodden. Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Oppdragsnr.: 8705024 HYTTE TOMT VED SJØEN Oppdragsnr.: 8705024 Kilbognesodden HYTTE TOMT VED SJØEN Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Adresse: Kilbognesodden Areal: Ca.500 kvm Eiertomt Prisantydning: fra kr. 190.000,-- + omk

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

ÅMOT. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard i Åmot. Lettstelt med alt på en flate og få min gange til sentrum. Doktorveien 32, 3340 ÅMOT

ÅMOT. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard i Åmot. Lettstelt med alt på en flate og få min gange til sentrum. Doktorveien 32, 3340 ÅMOT Oppdragsnr: 1813049 ÅMOT Doktorveien 32, 3340 ÅMOT Prisant. kr 2 050 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 2 103 542 P-rom/bra ca. 82/88 kvm. Eierform Eier Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard

Detaljer

SENTRALT. Pernillevegen - 7 eksklusive boliger med flott utsikt! Gleden av takterrassen kan en få allerede til sommeren! Pernillevegen, 5538 HAUGESUND

SENTRALT. Pernillevegen - 7 eksklusive boliger med flott utsikt! Gleden av takterrassen kan en få allerede til sommeren! Pernillevegen, 5538 HAUGESUND Oppdragsnr: 70120453 SENTRALT Pernillevegen, 5538 HAUGESUND Pris fra. kr 3 890 000 + omk. Adresse Pernillevegen Postnr/sted 5538 Haugesund P-rom/bra ca. 127/134 kvm. Pris fra kr 3 890 000 + omk. Pernillevegen

Detaljer

Steinsoppen 2 6518 Kristiansund

Steinsoppen 2 6518 Kristiansund Steinsoppen 2 6518 Kristiansund Innhold side 2 Steinsoppen 2 - Fakta om eiendommen side 3 Beskrivelse av eiendommen side 4-5 3D bilder side 6-12 Plantegninger side 13 Fasader side 14 Tomten side 15-16

Detaljer

HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV

HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger

Detaljer

Lekker, innholdsrik leilighet på Ullern

Lekker, innholdsrik leilighet på Ullern www.webtop.no Lekker, innholdsrik leilighet på Ullern Veslekroken 7 B Eiendomsmegler MNEF: John Steen Fax: 22 50 69 10, mobil: 936 93 381, e-post: jes@eie.no Saqlain Qayyum Fax: 22 50 69 10, mobil: 9340

Detaljer

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM Prisantydning: Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G Kr. 1 650 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Leiligheten er beliggende

Detaljer

VERTIKALDELT BOLIG RUNDEVOLLSVEIEN. *3 SOVEROM. EIGERSUND

VERTIKALDELT BOLIG RUNDEVOLLSVEIEN. *3 SOVEROM. EIGERSUND VERTIKALDELT BOLIG RUNDEVOLLSVEIEN. *3 SOVEROM. EIGERSUND OPPDRAGSNR: PRISANT: BTA/P-ROM: SOVEROM: BYGGEÅR: 1-15-0084 2 690 000,- + omk. 125 / 120m2 3 2015 ADRESSE: RUNDEVOLLSVEIEN 67, 4371 EGERSUND EIENDOMSMEGLER

Detaljer

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Søre bydel Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Innhold 04 Kort om eiendommen 06 Velkommen inn 08 Informasjon om eiendommen 11 Andre

Detaljer

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 295 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 295 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Søre bydel Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND Fastpris.: kr 4 295 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Innhold 04 Kort om eiendommen 06 Velkommen inn 08 Informasjon om eiendommen 11 Andre

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C Bygg C SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Eventyrtunet

Detaljer

LØRENSKOG RÅDMAN PAULSENSGATE 12, 1476 RASTA. PRISANTYDNINg KR. 4.600.000,-

LØRENSKOG RÅDMAN PAULSENSGATE 12, 1476 RASTA. PRISANTYDNINg KR. 4.600.000,- LØRENSKOG flott NYOPPFØRT 3 - ROMS. solrike balkonger, GARASJEplass. RÅDMAN PAULSENSGATE 12, 1476 RASTA PRISANTYDNINg KR. 4.600.000,- planløsning 2. etasje, p-rom 93 / bra 96 KVM. Eventyrtunet N Bod WC

Detaljer

19 selveierleiligheter. www.svelvik-marina.no

19 selveierleiligheter. www.svelvik-marina.no 19 selveierleiligheter www.svelvik-marina.no Kort historie om Svelvik Bilder: Svelvik Museum Tekst: Fra boken om Svelviks Historie Nåværende Svelvik er en sammenslåing utført i 1845 av de to gamle - Svelvigen

Detaljer

HAUGESUND. Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt. Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND

HAUGESUND. Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt. Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND Oppdragsnr: 70140121 Fastpris. kr 4 490 000 + omk. HAUGESUND Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt Totalpris inkl. omk.

Detaljer