Ventilasjon og Inneklima Gode krav og dårlig praksis?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ventilasjon og Inneklima Gode krav og dårlig praksis?"

Transkript

1 Ventilasjon og Inneklima Gode krav og dårlig praksis? Seminar Swegon Air Academy Godt inneklima og lavt energiforbruk 30.mai

2 Gode krav og dårlig praksis? Hvorfor dagens krav til inneklima og luftmengder? Næringsbygg Boliger Dagens praksis og utfordringer Løsninger hvordan bli bedre? 2

3 Krav Veiledning - Standarder TEK 10 + AML Veiledning til TEK NS NS NS

4 Forventninger Brukere Komfort Produktivitet Trivsel Helse Driftere Vedlikeholds- og feilfri Tåler "gal" bruk Selvdiagnostiserende Eiere God økonomi Samfunn Bærekraftig 4

5 Bakgrunn for krav og veiledninger Basert på: Individers oppfatning av hva som er komfortable termiske forhold (temperatur) Lufkvaliteten skal være tilfredsstillende og ikke gi helseplager Basert på respons fra et stort antall forsøkspersoner plassert i et nøye kontrollert inneklima Tatt hensyn til: Bekledning Aktivitetsnivå Lufthastighet Operativ temperatur O.a.

6 (Forventet prosentandel misfornøyde) Predicted mean vote - Temperatur

7 Optimal operativ temperatur som funksjon av bekledning og aktivitetsnivå

8 Termisk inneklima vs. effektivitet og produktivitet % o C during active work (80W/m 2 ) and winter clothing (1,0 clo) Active work (0,6 clo) Manual work Accidents Accidents Men Women Sedentary work (1,0 clo) o C Finger dexterity, sensitivity % satisfied o C during sedentary activity (60W/m 2 ) and in summer clothing (0,6 clo) Mental performance (based on experiments) Work pace (during work) Ref.: Professor David Wyon, DTU/Johnson Controls Inc, USA

9 Lufkvalitet Opplevd luftkvalitet 10 l/s per person 1 dp 1 olf Source: Professor Ole Fanger, DTU

10 Opplevd luftkvalitet Source: Professor Ole Fanger, DTU

11 Misfornøydhet fra en olf som funksjon av luftmengden Etter: ENØK i bygninger, Universitetforlaget 92 12

12 Sammenheng mellom ventilasjonsluftmengde og produktivitet

13 Impact of indoor air temperature and humidity in an office on perceived air quality, SBS symptoms and performance Indoor Air pages 74-81, 25 AUG 2004 DOI: /j x

14 Impact of indoor air temperature and humidity in an office on perceived air quality, SBS symptoms and performance Indoor Air pages 74-81, 25 AUG 2004 DOI: /j x

15 "Nye" tanker R. De Dear: Revisiting an old hypothesis of human thermal perception: alliesthesia Best termisk komfort hvis det termiske inneklimaet tillates å endrer seg litt gjennom dagen? Vanskelig/ikke kultur for å styre anlegg slik!

16 TEK-krav - yrkesbygg & bolig Yrkesbygg- Rom i bruk (m 3 /h): Tilført luftmengde > 26*personer + 2,5*areal Rom som ikke er i bruk i driftstiden: I driftstid: Tilført luftmengde > 2,5*areal Bolig - Rom i bruk (m 3 /h): Tilført luftmengde i soverom> 26*personer Tilført luftmengde i andre rom for varig opphold> 1,2*areal Tilført luftmengde i øvrige rom> 0,7*areal Utenom driftstiden: Tilført luftmengde > 0,7*areal Bolig/rom som ikke er i bruk: Tilført luftmengde > 0,7*areal Forskjell ved bruk: addisjonsprinsippet og større minimum Hvorfor forskjell? 17

17 NS3701 Gjennomsnittlige verdier i driftstiden Luftmengder lys-internlaster Grunnlag for energiberegning ikke dimensjonering! Forutsetter presis behovsstyring! Nye begreper: Andel primærareal Persontetthet Tilstedeværelse i driftstiden 18

18 Luftmengder etter NS 3701 i kontor Byggkategori Primærareal Persontetthet Primærareal Tilstedevær. primærareal Luftmengde materialer Snitt luftmengde Kontorbygg 65 % 5 m²/per 60 % 3,6 m³/hm² 5,6 m³/hm² Minimumsluftmengder i driftstiden: Primærareal m. personer tilstede: 26/5+3,6 = 8,8 m 3 /hm 2 Primærareal uten personer til stede: 3,6 m 3 /hm 2 Primærareal snitt: 8,8*0,6 + 3,6*0,4 = 6,7 m 3 /hm 2 (12 timer driftstid) Kontorbygg snitt driftstid: 6,7*0,65+3,6*0,35 = 5,6 m 3 /hm 2 I praksis er persontetthet og tilstedeværelse mye lavere i gjennomsnitt. Det vil si: Luftmengde person >> 26 m 3 /h Luftmengde emisjoner m.m << 7,2 m 3 /hm 2 19

19 TEK Behovsstyring og SFP Luftmengden kan reduseres 20%. Gjennomsnittlig trykkfall brukes ved energiberegning TEK/NS 3031 premierer behovsstyring: Energioptimal behovsstyring Anslå realistisk gjennomsnittlig luftmengde Bruke SFP ved gjennomsnittlig luftmengde Forutsetning for å nå passivhusnivå Vifteenergi, Lokal varme, Sentral varme. Sentral kjøling

20 Ventilasjonsmengde og kjølebehov Gode intensjoner som reduser forurensingsbelastningen og ventilerer for resten "ødelegges" av leietakers kravspek Hva vet vi om kjølebehovet i moderne kontorbygg? Effektbehov: * Laptop ~ W * PC + skjerm ~ W

21 Kravspesifikasjon for moderne kontorbygg Lavenergi- & Passivbygg betyr energieffektivt utstyr Mange prosjekter gjenbruker gammel kravspesifikasjon Ukritisk gjenbruk betyr overdimensjonerte anlegg og sløsing: - investering - energibruk - øvrig driftskostnad

22 Momenter i moderne kravspesifikasjon Emisjonskontroll Varmelastkontroll Utvendig solavskjerming individuell regulering Krav til belysning 5-8 W/m 2 Bruk av moderne energieffektivt utstyr kopimaskin, skrivere o.l. i egne rom T>26 grc i 80 timer -> Sum dimensjonerende internlast W/m 2. -> Dekkes av ventilasjonskjøling alene! Kilde: Grønn byggallianse - Mal for kravspesifikasjon 23

23 Gode krav og dårlig praksis? Hvorfor dagens krav til inneklima og luftmengder? Næringsbygg Boliger Dagens praksis og utfordringer (Behovsstyring) Løsninger hvordan bli bedre? 25

24 To typer Samtidighet dimensjonering og beregning Maksimal samtidighet For dimensjonering Type bruker & antall % NB Temperatur! Brukssamtidighet For energiberegninger Kontorbruk: 20% - 60% (driftstid) Luftmengde: 40 70% (CAV) Energi Realistisk snitt 50/50 Dimensjoner for maksimal samtidighet! samtidighetsfaktor for kanalsegment 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Antall forserbare avtrekkspunkter betjent av kanalsegmentet Sannsynlighet for bruk av forsering i et avtrekkspunk 80 % 60 % 40 % 20 % 26

25 SFP og luftmengde SFP e N i 1 N i 1 Pi t q t v, i i i N i 1 SFP N i 1 q e, i v, i q v, i t i t i 1 Fraction of max SFP Poor Normal Good Ideal r ² r, Fraction of maximum flow rate Unødvendig struping langs kritisk vei!

26 SFP og energibruk til vifter? m³/h 1h kw h m² 3600s m³/s yr 17 kwh m² yr

27 Trykkstyring Evt trykksensor på hver streng 30

28 Erfaring med trykkstyring (Klæboe og Hermann 2011) Ofte problematisk funksjon (Grini 2010) Energisløsing Unødvendig struping Omfordeler Utfordringer Kommunikasjons-/kablingsfeil Plassering av trykkføler som styrer viftepådrag Antall og type trykkføler, fange opp feil Plassering av VAV-spjeld Funksjon VAV-grenspjeld Fordeler Vanlige ventiler (CAV) ved trykksensor 31

29 Optimalisert spjeldstyring - Optimizer 32

30 Styring mot optimalisert trykk P s P s P s P s

31 Aktiv tilluftsventil Innebygd måling, styring, sensorer Luftmengde Åpningsgrad Romtemperatur Kanaltemperatur Bevegelse IR-Link - fjernavlesing

32 Aktive tilluftsventiler 35

33 Erfaringer med aktiv tilluftsventil Gode og energieffektive Presise, også ved lave luftmengder (TEKmin 0,7 m3/hm2) Ikke målt/registrert støy problem Mye automatikk er prefabrikkert "lite" koblingsfeil Styrer i forhold til tilstedeværelse, temperatur Kan styre lys, radiatorpådrag osv Kan kommunisere/kontrolleres via internett Brukt ved rehab OK resultat Kort "innkjøringsperiode" Ikke nødvendigvis dyrere enn "trykkstyring" 36

34 SFP og energibruk ved r=0,6? CAV m³/h 1h kw h m² 3600s m³/s yr m³/h 1 h 10 3 o C 1000 m² 3 yr Ideell styring m³/h 1h kw h 6 0, m² 3600s m³/s yr m³/h 1 h 6 3 o C 1000 m² 3 yr kwh 6 m² yr kwh 17 m² yr 10 kwh 4 m² yr kwh m² yr

35 Gode krav og dårlig praksis? Hvorfor dagens krav til inneklima og luftmengder? Næringsbygg Boliger Dagens praksis og utfordringer Løsninger hvordan bli bedre? 38

36 Erfaring og tiltak fra et kontorbygg For varmt liten kapasitet - radiatorpådrag, uisolert kanal + 6 gr Dokumentert? Mangler funksjonsbeskrivelse, system- og automatikkskjema? Ikke funksjonskontrollert - samordnet Byggherre har ikke kjennskap til funksjon under alle forhold ved overlevering. Behov for kontroll mot en "funksjonsstatus" etter et år. Innregulert? Noen rom er for kalde slik at oppvarmingssystemet må gå Sentral Driftkontroll betyr ikke Driftskontroll Driftspersonale har lite muligheter for å styre og justere de kan justere setpunkt, men ikke minimumsmengder. (Automatikkleverandøren "unngår" å legge inn reell mulighet for å styre anlegget?). Alarmtsunami Mange unyttige alarmer. Skjermbildene må overvåkes for å finne feil av typen økt luftmengde og kjølepådrag selv om temp og CO 2 er OK. Tverrfaglig prosjektering Tverrfaglig utførelse Nattkjøling & termisk masse kun en prosjektert dimensjoneringsforutsetning? 39

37 Tiltak Innregulering/luftmengdekontroll dokumentert etterprøvbart tilpasset behovsstyring Samkjørt klimatisering - ventilasjon, kjøle- og varme Felles føler presisjon, responstid Dokumentasjon Funksjonsbeskrivelse, system- og automatikkskjema. SD-anlegget som gir Driftskontroll Mulig å endre min og maks luftmengder Automatikkleverandøren må ha med opplæring og oppfølging en periode Automatisk feildeteksjon og diagnostisering Tverrfaglig prosjektering -> Tverrfaglig utførelse 40

38 Mindre avvik teori/praksis med bedre kontroll Sluttkontroll Funksjonskontroll på romnivå. Funksjonskontroll på soner. Funksjonskontroll på aggregat. SFP skal måles og dokumenteres Ved hvilken driftsstatus? (Full samtidighet og redusert drift) På 1 års befaringen

39 Bedre behovsstyring Bedre behovsstyring forutsetter bedre krav og kontroll! Se Plassere ansvar, definer SFP-måling! 1 Kontroll av kapasitet Fraction of max SFP Poor Normal Good Ideal r ² Kontroll av energieffektivitet Samsvar romendring og totalluftmengde r, Fraction of maximum flow rate Gjentatt kontroll etter en tids drift

Behovsstyrt ventilasjon, DCV krav og overlevering

Behovsstyrt ventilasjon, DCV krav og overlevering Mads Mysen Peter G. Schild SINTEF FAG 11 Behovsstyrt ventilasjon, DCV krav og overlevering VEILEDER FOR ET ENERGIOPTIMALT OG VELFUNGERENDE ANLEGG SINTEF Fag Mads Mysen og Peter G. Schild Behovsstyrt ventilasjon,

Detaljer

RAPPORTTITTEL DATO 13.11.00 UTARBEIDET AV. Ida Bryn SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL DATO 13.11.00 UTARBEIDET AV. Ida Bryn SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

LCC analyse av ulike VAV- og DCVsystemløsninger

LCC analyse av ulike VAV- og DCVsystemløsninger LCC analyse av ulike VAV- og DCVsystemløsninger og installasjoner En kvalitativ og kvantitativ studie Erling Viljugrein Stølen Master i energi og miljø Innlevert: juli 2014 Hovedveileder: Vojislav Novakovic,

Detaljer

Prosjektansvarlig signatur:

Prosjektansvarlig signatur: Erichsen & Horgen A/S, rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi RAPPORT NATURLIG VENTILASJON - Keiserens nye klær som ble til økologisk vandalisme? EN VURDERING I FORHOLD TIL BALANSERT MEKANISK

Detaljer

Passiv klimatisering FORFATTER(E) Tor Helge Dokka, Marit Thyholt OPPDRAGSGIVER(E) Avantor ASA

Passiv klimatisering FORFATTER(E) Tor Helge Dokka, Marit Thyholt OPPDRAGSGIVER(E) Avantor ASA TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks: 73 59 82 85 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

Evaluering av inneklima og energibruk i nytt bankbygg med avansert og fremtidsrettede klimatekniske installasjoner

Evaluering av inneklima og energibruk i nytt bankbygg med avansert og fremtidsrettede klimatekniske installasjoner Evaluering av inneklima og energibruk i nytt bankbygg med avansert og fremtidsrettede klimatekniske installasjoner Lucy Kongevold Fjermeros Master i energi og miljø Innlevert: September 2012 Hovedveileder:

Detaljer

Energibruk og inneklima i lavenergi kontorbygning

Energibruk og inneklima i lavenergi kontorbygning Energibruk og inneklima i lavenergi kontorbygning Andreas Owren Sangnes Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2011 Hovedveileder: Hans Martin Mathisen, EPT Biveileder(e): Natasa Djuric, EPT Norges

Detaljer

Måling og dokumentering av energiytelser ved passivhus kontorbygning

Måling og dokumentering av energiytelser ved passivhus kontorbygning Måling og dokumentering av energiytelser ved passivhus kontorbygning Tor Andreas Andersen Master i energi og miljø Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Natasa Nord, EPT Medveileder: Jens Petter Burud, Caverion

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Talvikbukta 116 Postnr 9540 Sted Talvik Leilighetsnr. Gnr. 11 Bnr. 155 Seksjonsnr. 0 Festenr. Bygn. nr. 0 Bolignr. Merkenr. A2014-507486 Dato 08.12.2014 Eier Innmeldt av Skifte eiendom SWECO Norge

Detaljer

Energieffektiv viftedrift

Energieffektiv viftedrift Mads Mysen og Kristoffer Polak Energieffektiv viftedrift Prosjekteringsveiledning 303 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Mads Mysen og Kristoffer Polak Energieffektiv viftedrift

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen, Line R. Karlsen og Søren Gedsø Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del I Teori, erfaringer, anbefalinger og case-studier C 30 28 26 24 Operativ temperatur, tiltakspakke

Detaljer

SINTEF Byggforsk. Mot passivhusstandard i undervisningsbygg Mæla smartbygg Sluttrapport

SINTEF Byggforsk. Mot passivhusstandard i undervisningsbygg Mæla smartbygg Sluttrapport SINTEF Byggforsk Mot passivhusstandard i undervisningsbygg Mæla smartbygg Sluttrapport Prosjektrapport 10 2008 Prosjektrapport 10 Bjørn Jenssen Wachenfeldt og Tor Helge Dokka Mot passivhusstandard i undervisningsbygg

Detaljer

ENERGIEFFEKTIVE BETONGELEMENTBYGG UTNYTTELSE AV TERMISK MASSE. Bearbeidet og tilrettelagt til norsk av Betongelementforeningen

ENERGIEFFEKTIVE BETONGELEMENTBYGG UTNYTTELSE AV TERMISK MASSE. Bearbeidet og tilrettelagt til norsk av Betongelementforeningen ENERGIEFFEKTIVE BETONGELEMENTBYGG UTNYTTELSE AV TERMISK MASSE Bearbeidet og tilrettelagt til norsk av Betongelementforeningen INNHOLD. BETONGENS TERMISKE EGENSKAPER. Generelt s..2 Utnyttelse av betongens

Detaljer

Miljøhuset GK. Norges mest energieffektive kontorbygg

Miljøhuset GK. Norges mest energieffektive kontorbygg Miljøhuset GK Norges mest energieffektive kontorbygg Foredraget 1. Innledning 2. Miljøhuset GK GKs reise fra C til passivhus Byggtekniske løsninger Tekniske løsninger Erfaringer så langt 3. Eksisterende

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Talvikbukta 114 Postnr 9540 Sted Talvik Leilighetsnr. Gnr. 11 Bnr. 155 Seksjonsnr. 0 Festenr. Bygn. nr. 0 Bolignr. Merkenr. A2014-507483 Dato 08.12.2014 Eier Innmeldt av Skifte eiendom SWECO Norge

Detaljer

Bygningsintegrert. ventilasjon. en veileder

Bygningsintegrert. ventilasjon. en veileder Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Utgitt av ØkoByggprogrammet mars 2003 Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Forord Veilederens funksjon Veilederen

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Rothaugen skole Rothaugsgaten 10

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Rothaugen skole Rothaugsgaten 10 Del 2 Vedlegg i f.m. rbeidstilsynspålegg Rothaugen skole Rothaugsgaten 10 05.12.2013 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Forenklet Enøkvurdering

Detaljer

FORPROSJEKT BESKRIVELSE

FORPROSJEKT BESKRIVELSE FORPROSJEKT BESKRIVELSE PROSJEKT PROSJEKTNR. SØRUM RÅDHUS 12462 20 TITTEL DATO VVS - ANLEGG 06.04.2011 OPPDRAGSGIVER: Rev: Sørum kommune A Prosjektfase Forprosjekt Denne beskrivelsen omhandler VVS-tekniske

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport ÅSTVEIT SYKEHJEM ÅSTVEITVEIEN 1

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport ÅSTVEIT SYKEHJEM ÅSTVEITVEIEN 1 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport ÅSTVEIT SYKEHJEM ÅSTVEITVEIEN 1 25.08.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE Følgebrev fra Rådgiver Plantegninger Enøkinformasjon/ET-diagram Energivurdering og vurdering av teknisk

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Kolstihagen sykehjem Kolstibotn 6

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Kolstihagen sykehjem Kolstibotn 6 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport Kolstihagen sykehjem Kolstibotn 6 2.6.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Energimerkingsnotat og energiattest 4. Energivurdering

Detaljer

NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FACULTY OF ARCHITECTURE AND FINE ART MSc in Sustainable Architecture

NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FACULTY OF ARCHITECTURE AND FINE ART MSc in Sustainable Architecture NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FACULTY OF ARCHITECTURE AND FINE ART MSc in Sustainable Architecture Report Title: Miljøvennlig bolig-ventilasjon. Sammenligning av klimagass-utslipp med

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 1.12.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Energirapport

Detaljer

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Helge Venås Flægstad Master i energi og miljø Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

(12) Kontinuerlig oppfølging

(12) Kontinuerlig oppfølging KURSDAGENE 2009 Energikrav til bygninger - i et internasjonalt klima- og miljøperspektiv 6. - 7. januar 2009, NTNU, Trondheim (12) Kontinuerlig oppfølging Professor Vojislav Novakovic, Dr.ing. NTNU-SINTEF

Detaljer

Fire eksempler på kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov

Fire eksempler på kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov Åpen Fire eksempler på kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov Utredning i FORKLIMA - Forenklet behovsstyrt klimatisering av kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov Forfatter(e) Axel Cablé, Sofie

Detaljer

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Energi August 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. VEILEDNING TIL DOKUMENTET... 3 1. GENERELT... 4 ORIENTERING... 4 STANDARD OG KVALITET... 4 FORSKRIFTER, STANDARDER OG RETNINGSLINJER...

Detaljer

Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS

Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS 1 Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS Innhold i denne ½ timen Litt om Enova Bransjeavtaler GK som eksempel Vårt potensiale og målsetning Noen eksempler Litt om hindringer

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Øvsttunheimen Solåsen 42

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Øvsttunheimen Solåsen 42 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport Øvsttunheimen Solåsen 42 9.5.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Energimerkingsnotat og energiattest 4. Energivurdering av tekniske

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport ARNA HELSEHEIM STØLSVEGEN 13

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport ARNA HELSEHEIM STØLSVEGEN 13 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport ARNA HELSEHEIM STØLSVEGEN 13 26.06.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Enøkinformasjon/ET-diagram 4. Energivurdering og vurdering

Detaljer