11 Elkem Business System: Kontinuerlige forbedringer satt i system. 12 Ansatte i Elkem: Menneskelig innsats viktigst for suksess

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "11 Elkem Business System: Kontinuerlige forbedringer satt i system. 12 Ansatte i Elkem: Menneskelig innsats viktigst for suksess"

Transkript

1 Bærekraftsrapport 2013 A Bluestar Company

2 Innhold 3 Nøkkeltall 4 Konsernsjefen: Rustet for ny bærekraftig vekst 5 Elkem et overblikk 6 Konsernledelsen og styret 7 Eierstyring og selskapsledelse 9 Styrende prinsipper: Verdibasert vekst 10 Samarbeid med eksterne miljøer 11 Elkem Business System: Kontinuerlige forbedringer satt i system 12 Ansatte i Elkem: Menneskelig innsats viktigst for suksess 14 Sterk prioritering av helse og sikkerhet på arbeidsplassen 17 Teknologiske gjennombrudd med miljøgevinst 18 Kontroll med all frakt inn og ut av selskapet 19 Elkem deltar i EUs kvotehandelssystem 21 Viktig NO X -gjennombrudd 22 Systematisk arbeid for lavere støvbelastning 23 Trekull som ingrediens i silisiumproduksjon 24 Systematisk arbeid mot sløsing med energi 27 Økonomiske resultater: Sterk kapitalbase gir godt grunnlag for vekst 28 Elkem Technology: Grunnleggende silisium- og solarforskning 32 Elkem Silicon Materials: Bærekraft og vekst 36 Elkem Carbon: Motto: A great place to work 40 Elkem Foundry Products: Høye sikkerhetsstandarder og sterk drift 42 Joint ventures: Elkem Solar med ny eierstruktur 44 Elkems historie 46 Styreleder: Læring gjennom samarbeid Forsidebildet er fra Elkem Thamshavns energigjenvinningsanlegg som årlig gjenvinner 165 GWh elektisk kraft.

3 Nøkkeltall Enhet 2013* 2012* 2011 Finansielle forhold Driftsinntekter Mill. NOK EBITDA Mill. NOK EBIT Mill. NOK Årsresultat Mill. NOK Sum eiendeler Mill. NOK Netto rentebærende eiendeler/(gjeld) Mill. NOK Egenkapital Mill. NOK Egenkapitalandel Prosent Helse og sikkerhet Antall ansatte Sykefravær Prosent 3,7 3,9 4,0 Skader med fravær per millioner arbeidstimer H1 0,8 1,8 1,0 Energi og ytre miljø Norge Konsern Norge Konsern Norge Konsern Gjenvunnet energi GWh Utslipp CO 2 Tusen tonn Utslipp NO x Tonn Utslipp svovel (SO 2 ) Tonn *Elkem Solar er presentert som avviklet virksomhet i 2012 og Elkem Solar er som følge av dette ikke inkludert i driftsinntekter, EBITDA, EBIT og netto rentebærende eiendeler/(gjeld). Se regnskapsprinsipper under noter til konsernregnskapet til Elkem AS konsern for mere informasjon. Lavt utslipp gir CO 2 av solcellesilisium I 2013 ble Elkem Solars solcellesilisium ESS CO 2 myndigheter. ESS har et mye lavere klimagassutslipp per produsert kilo enn konkurrentene. ESS slipper ut 14 kilo CO 2 under hele livssyklusen, fra kvarts tas ut av gruven til solcellepanelet er utbrukt etter 30 års tjeneste. Konkur rerende materialer slipper ut grunnen til det lave utslippet er at Elkem Solar renser silisiumet uten å omdanne det til gass og deretter tilbake til silisiummetall, noe som er svært energikrevende. I tillegg produseres ESS på norsk vannkraft. Rekordlavt skadetall 2013 er det andre året på rad uten arbeidsulykker som har gitt varige mén. Bare tre skader var så alvorlige at det oppsto fravær. Det ga en H1-verdi på 0,8, den laveste noen gang. Flere av verkene har vært uten alvorlig skader i mange år. Elkem Foundry Products verk i Canada har vært uten fraværsskader i åtte år og det kinesiske verket i 7,5 år. 40 prosent redusert NO x Elkem startet opp en ny stor smelteovn på Salten i 2013, med mål om både å produsere et skreddersydd silisiumprodukt, Si99 til silikon, og samtidig redusere utslippet av NO x. Langvarig forsknings- og utviklingsarbeid lå til grunn for hvordan den nye ovnen ble designet, og NO x -utslippet er redusert med 40 prosent. Dette vil kunne bety mye for hvordan smelteovner over hele verden drives i fremtiden. 3

4 KONSERNSJEFENS FORORD Rustet for ny bærekraftig vekst Mange blir overrasket når de oppdager hvor innovasjonsdrevet smelteverksindustrien er. De forbinder verkene med forurensning, belastende arbeidsplasser og produksjon av enkle rå varer. At for eksempel Elkems verk i Bremanger produserer en spesiell silisiumkvalitet, Samsung-telefoner, kommer som en siden Elkem ble etablert av Sam Eyde i 1904, har vi vært på jakt etter nye produkter og nye produksjonsmetoder, med vannkraft og kompetanse som bærebjelker. Vi har ambisiøse mål. Elkem skal bidra til en bærekraftig fremtid gjennom å utvikle avanserte silisium- og karbonbaserte løsninger som skaper verdi for våre kunder, ansatte og samfunnet. Dette betyr at vi skal drive produksjon på en sikker og miljøvennlig måte, med lavest mulig energiforbruk og med lavest mulig utslipp. Det er riktig at industrien har en lite stolt historie knyttet til sikkerhet på arbeidsplassen. Helge Førde, som feirer 50 år som ansatt ved verket i Bremanger, kan fortelle at arbeidsulykker tidligere var en del av hverdagen på verkene. Slik er det ikke lenger er det andre året på rad uten arbeidsulykker som har gitt varige mén i hele Elkem-konsernet. Vi jobber kontinuerlig for å bedre arbeidsmiljøet for våre ansatte. Et eksempel er Elkem Carbons Zero Dust-visjon. Støv er skadelig for helse og for miljøet, men det er også sløsing med ressurser og krever tid i form av økt vedlikehold. Elkem Business System er kjernen i vår organisasjonskultur og arbeidsform. Dette legger grunnlaget for å trene og involvere hele organisasjonen i problemløsning og kontinuerlige forbedringer og innovasjon. Vi har oppnådd gode og viktige resultater av vårt arbeid i Vi startet opp en ny stor smelteovn på Salten i 2013, der målet både er å produsere et skreddersydd silisiumprodukt, Si99 til silikon, og samtidig redusere utslippet av NO x. Vi hadde på forhånd gjort studier og målinger som viste at utslippet av NO x var større enn det både vi og myndighetene trodde, og funnet forklaringen på hvorfor det var slik. Basert på denne kunnskapen har vi nye ovnen, slik at NO x -utslippet er redusert med 40 prosent. Dette vil kunne bety mye for hvordan smelteovner over hele verden drives i fremtiden. Jo bedre mulighetene for å lagre strøm basert på sol og vind er, jo mindre avhengige blir verden av fossile energikilder. Som silisiumprodusent er Elkem med i randsonen av utviklingen av en ny generasjon batterier, hvor silisium brukt i anoden på litiumbatterier vil øke batterikapasiteten dramatisk, og revolusjonere anvendelsen av batterier. For eksempel vil dette kunne gjøre det mulig å lagre strøm fra sol og vind, slik at hver eiendom kan være sitt eget selvstendige kraftverk. Flere av verkene våre har etablert eller er i ferd med å etablere energigjenvinningsanlegg, og vi er hele tiden på jakt etter alle former for sløsing med energi. Elkem Solars metode for produksjon av superrent silisium til solcelle-industrien er den mest kjente av våre nyere innovasjoner. Vår metode kutter energiforbruket med 75 prosent, sammenlignet med konvensjonell teknologi, noe som betyr mye når solenergi skal bli den viktigste strømkilden i store deler av verden. Vi har gjort to viktige investeringer i I Paraguay har Elkem inngått et 50/50 joint venture med de argentinske investorene Grupo Andreani og Grupo Araújo, for å bygge et nytt ferrosilisiumverk nær Paraguays hovedstad Asunción. Det blir et førsteklasses verk, strategisk godt plassert i et marked i rask vekst og med god tilgang på både vannkraft, trekull (CO 2 -nøytralt reduksjons - materiale) og andre innsatsfaktorer. I Sarawak i Malaysia har vi startet byggingen av en elektrodemassefabrikk, som vil være klar til produksjon i Også dette verket vil ha vannkraft som energikilde var et krevende år økonomisk for Elkem, først og fremst på grunn av overkapasitet innenfor polysilisium til solindustrien. Årsresultatet ble minus 628 millioner kroner i Elkem Solar var ute av produksjon i 2013, og bidro med 478 millioner kroner negativt. I juni 2013 vedtok styret i Elkem å styrke balansen i selskapet ved at et aksjonærlån på 4,4 milliarder kroner ble konvertert til egenkapital. I mars 2014 ble kapitalbasen i Elkem Solar styrket ved en rettet emisjon på 200 millioner USD investoren Guangyu International Investment Company som nå eier 50 prosent av Elkem Solar. Både Elkem-konsernet og Elkem Solar sine produkter godt rustet for vekst basert på materialer som er nødvendige for en bærekraftig global utvikling. Helge Aasen Administrerende direktør Elkem AS 4

5 KORT OM ELKEM Elkem et overblikk Elkem er en verdensledende produsent av silisium, solcellesilisium, spesiallegeringer til støperiindustrien, karbon og microsilica. Omsetning i 2013 var 7,9 milliarder kroner. Elkem har cirka ansatte. Elkem er heleid av China National Bluestar. Elkem Foundry Products er verdens ledende produsent av ferrosilisium og ferrosilisiumbaserte spesiallegeringer. Ferrosilisium forbedrer egenskapene til stål og inngår i vindmøller, tog, biler og Elkems spesiallegeringer tilsettes støpe - gods og bidrar til økt produktivitet og redusert energiforbruk hos kunden. Elkem Silicon Materials er en av verdens ledende leverandører av silisium og microsilica. Silisium har svært mange og ulike anvendelsesområder. Silisium bedrer egenskapene til aluminium, leder strøm i elektroniske produkter og i kjemisk viderebehandlet form danner det silikon. Microsilica er brukes som tilsetningsstoff i betong, fôring i oljebrønner, asbesterstatning, i ildfaste materialer, til kunstgjødsel og i plast. Bruk av Elkems silisiumrelaterte produkter bidrar til redusert materialbehov og økt styrke i kundenes materialer. Elkem Carbon er verdens aller største produsent av elektrisk kalsinert antrasitt og elektrodemasse, som er nødvendige i produksjonsprosessen for stål, aluminium, silisium og andre metaller. Elkem Technology bidrar til forskningsog utviklingsprosjekter knyttet til alle deler av Elkems verdikjede. Forskningsstrategien bygger på en tett kobling mellom driftsorganisasjon og forskere. Elkem Solar produserer superrent silisium til solcelleindustrien etter en metode som krever en fjerdedel av energien til konkurrentenes fremstillings metoder. Elkem Solar eies 50 prosent av Elkem og 50 prosent av Guangyu International Investment Company. Hovedkontor Oslo Verk/Produksjon Kristiansand Bremanger Thamshavn Salten Bjølvefossen Tana Grundartangi, Island Chicoutimi, Canada Shizuishan, Kina Carboindustrial, Brasil Carboderivados, Brasil Ferroveld Joint Venture, Sør-Afrika Asunción, Paraguay Sarawak, Malaysia Salgskontorer Ontario, Canada Shanghai, Kina Tianjin, Kina Dehong, Kina Zagreb, Kroatia Praha, Tsjekkia Vedbæk, Danmark Paris, Frankrike Düsseldorf, Tyskland Navi Mumbai, India Milano, Italia Tokyo, Japan Moskva, Russland Singapore, Singapore Las Arenas-Vizcaya og Barcelona, Spania Dubai, De forente arabiske emirater Pittsburgh, USA Ho Chi Minh, Vietnam Sao Paulo, Brasil Istanbul, Tyrkia Rotterdam, Nederland Seoul, Sør-Korea 5

6 Helge Aasen Adm. direktør PRESENTASJON AV LEDELSE OG STYRE Konsernledelsen Morten Viga Finansdirektør Foundry Products Katja Lehland HR-direktør Inge Grubben- Strømnes Direktør Elkem Solar og forretnings utvikling Håvard I. Moe Direktør Elkem Technology Trond Sæterstad Direktør Elkem Silicon Materials Kjell Ramsdal Direktør Corporate Development Jean Villeneuve Direktør Elkem Foundry Products Asbjørn Søvik Direktør Elkem Carbon Liu He Direktør Elkem China Konsernledelsen Styret Robert Lu Styreleder Bluestar, Beijing Olivier de Clermont- Tonnerre Styremedlem Bluestar Silicones, France Sverre T. Tysland Styremedlem Selmer DA Helge Aasen Styremedlem Elkem AS Yougen Ge Styremedlem Bluestar, Beijing Einar Støfringshaug Styremedlem Konserntillitsvalgt Espen Sortevik Hovedtillitsvalgt Elkem Bremanger

7 STYRENDE PRINSIPPER Eierstyring og selskapsledelse Elkem AS eies av China National Bluestar Co Ltd (Bluestar). China National Chemical Corporation er majoritetsaksjonær i Bluestar. Elkems administrerende direktør Helge Aasen er medlem av styret, som eiervalgt representant. Aasen sitter også i Bluestars styre. Elkem ledes av eierne gjennom beslutninger vedtatt på generalforsamlingen og i selskapets styre. Styret består av syv personer, hvor fem er valgt av eierne og to av de ansatte. Elkems styre møtes 3-4 ganger i året. Det er vedtatt en instruks for styret, som bygger på den norske Aksjelovens bestemmelser. Instruksen regulerer styrets ansvar og administrerende direktørs forhold til styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av selskapets virksomhet; vedta planer og budsjetter; holde tilsyn med den daglige ledelse og påse at selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Lite hierarki Elkem var en pådriver for innføring av bedriftsdemokrati i Norge, og har hatt ansatterepresentasjon i styret siden Forholdet mellom ledelsen og andre ansatte er preget av lite hierarki og utstrakt desentralisering av ansvar til den enkelte ansatte. Dette er viktige prinsipper i Elkem business system og verktøy for å nå mål og sørge for kontinuerlig forbedring i alle ledd av virksom heten, både på ledelsesnivå og på operativt nivå. Detaljert fullmaktstruktur Det holdes månedlige gjennomganger av forretningsvirksomheten på konsernledernivå. Det er utarbeidet en fast mal for hva som skal gjennomgås og diskuteres i de månedlige gjennomgangene. En detaljert fullmaktstruktur regulerer hvem som kan fatte hvilke beslutninger på ulike nivåer i organisasjonen. Det - med styret som øverste nivå for forretningsmessige beslutninger. Oppdatert risikobilde Vurdering av risiko omfatter alle sider av virksomheten og gjøres på alle nivåer: I styret, konsernledelsen og i forretningsenhetene. Det gjelder volumer) og operasjonell risiko. Risikobildet oppdateres regelmessig og tiltak besluttes og iverksettes snarest mulig på det nivået ansvaret ligger. Det er utarbeidet policy og prosedyrer for alle områder. Selskapet har en egen Risk Manager som har ansvar for å overvåke risikohåndteringen i selskapet. Styre og ledelse gis jevnlige oppdateringer av risikobildet.

8 STYRENDE PRINSIPPER Verdibasert vekst Elkems visjon er å utvikle avanserte materialer som former fremtiden. Vårt mål er å bidra til en bærekraftig fremtid ved å produsere avanserte silisium- og karbon baserte løsninger som skaper verdier for våre kunder, ansatte, eiere og samfunnet. Vi har tro på at sikker og miljøvennlig drift er fremtiden og at våre produkter og innovasjoner kan bidra til å løse mange av verdens utfordringer. Elkem business system og våre verdier er verktøy vi i Elkem bruker for å nå våre mål. (se egen sak på side 11) Våre verdier Vårt verdigrunnlag skaper fundamentet for måten vi gjør ting på i Elkem. Våre dedikerte ansatte baserer sitt arbeid på verdiene: Involvering, Respekt Presisjon og Kontinuerlig forbedring. Involvering forplikter mennesker. Vi løsninger. Ved å involvere våre kolleger, kunder og andre interessenter og ved å være åpne og satse på teamarbeid, øker vi vår evne til å lære og utvikle nye løsninger. Våre løsninger former fremtiden Vi i Elkem mener at silisium og karbon er essensielle for dagens og fremtidens materialer, at trygg og miljøvennlig produksjon er den eneste veien fremover, og at vi i samarbeid med våre kunder, leverandører og andre partnere kan bidra til å utvikle løsninger på mange av verdens nåværende og fremtidige utfordringer. Våre produkter er basert på to av jordens vanligste grunnstoffer silisium og karbon. Elkems karbonprodukter er nødvendige i prosessen når stål, aluminium, silisium og andre metaller skal produseres. Silisium kan brukes til å foredle andre materialer som aluminium og betong, og inngår i alt fra hverdagsprodukter som smarttelefoner og kjøkkenutstyr til vindmøller og solcellepaneler. Se egen sak om alle bruksområdene til silisium på side 35. Elkem er fremst i verden på forståelsen av silisiumprosessen. Vår forskning bidrar hele tiden til sikrere og mer effektiv produksjon. Dette gir lavere forbruk av energi og lavere utslipp av blant annet klimagasser, øker utbyttet av silisium og gir utnyttelse av med å inn føre energiledelse og energigjenvinning på alle verk. På sikt har vi et mål om å fjerne all sløsing (zero waste) gjennom utnyttelse av alle biprodukter og side strømmer. Etterspørselen etter våre produkter er ventet å øke de neste årene, og vi i Elkem tror at våre materialer og vår teknologi- og prosesskunnskap vil fortsette å skape grunnlaget for mange av de løsningene som trengs for å forme en bærekraftig fremtid for planeten vår. Vi respekterer loven, miljøet, våre ansatte, kolleger, kunder, leverandører, eiere, samfunnet, lokalsamfunnet og andre kulturer. Respekt handler om å være rettferdig, stole på kolleger, være åpen og direkte og verdsette mangfold. Vårt fokus på presisjon vises i vårt arbeid med å utvikle og følge standarder for beste praksis og god, sikker drift. Ved å etablere standarder for arbeidspraksis og arbeidsforhold kan vi måle og dermed kontinuerlig forbedre dem. Vi vet at verdikjeden alltid kan forbedres ved å eksperimentere, ta i bruk nye løsninger og ved kontinuerlig å eliminere sløsing. Kontinuerlig for bed ring betyr at vi alltid ser etter for bed rings potensialer, at vi er åpne for å lære nytt og villige til å dele kunnskap. 8

9 Detaljerte krav til ansvarlig adferd Elkems internkontrollsystem skal sikre at forhold på arbeidsplassen som kan påvirke de ansattes helse og sikkerhet, eller ha en negativ effekt på det ytre miljø rundt verket, holdes innenfor de rammer som er gitt ved offentlige lover, regler og tillatelser, samt Elkems egen policy. Elkems risikostyringsinstruks legger vekt på alle typer risiko som kan ramme virksomheten. For målet med instruksen er å sikre en systematisk tilnærming til risiko styring innenfor Elkem. Risikostyring skal sikre at risiko av betydning for Elkems målsettinger blir kartlagt, analysert og håndtert så tidlig som mulig og på en kostnadseffektiv måte. Elkems erfaring tilsier at det er betydelig lavere kostnad knyttet til å investere i proaktive risikoreduserende tiltak enn å agere reaktivt. «Fokus» er Elkems program for helse, miljø og sikkerhet på arbeids plassen. Elkem har en nullvisjon for skader og yrkesrelatert sykdom, og arbeider på en systematisk måte for å oppnå nullmålsetningen. Hver måned utarbeides det rapporter for hvert forretningsområde som inkluderer oversikt over uønskede hendelser og nestenulykker med læringspunkter slik at man unngår at lignende hendelser gjentar seg. Elkems etiske retningslinjer gjelder for alle Elkem-ansatte. Retningslinjene omhandler forhold som den enkeltes ansvar for at Elkem holder en høy HMS-standard, at diskriminering og mot korrupte handlinger, forvaltning av fortrolige opplysninger, overholdelse av konkurranseregelverk og nøyaktighet i offentlig rapportering. Et grunnleggende prinsipp er at alle ansatte skal følge og respektere lovgivningen Elkem gir ikke bidrag til politiske partier. Elkem har etablert en intern varslingstjeneste hvor ansatte kan henvende seg med bekymringsmeldinger knyttet til mulige brudd på Elkems etiske retningslinjer eller andre uetiske eller ulovlige handlinger. Elkems retningslinjer for samfunnsansvar beskriver organiseringen av arbeidet med samfunnsansvar, ansvarsforhold i organisasjonen og rutiner for å sikre overholdelse av grunn leggende prinsipper som er beskrevet i dokumentet «Prinsipper for samfunnsansvar». Prinsippene gir en oversikt over hva Elkem legger vekt på i forbindelse med ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter, de ansattes rettigheter som arbeidstakere, hensynet til miljøet og en bærekraftig utnyttelse av naturressurser og integritet i forretnings - førsel. Elkems leverandørkrav stiller krav til risikoutsatte leverandører knyttet til menneskerettigheter og forsvarlig miljøhåndtering. Elkems standard innkjøpskontrakter henviser til Elkems prinsipper for samfunns - ansvar som krav ved inngåelse av kontrakter. Elkem gir opplæring og gjennomfører leverandørrevisjoner, men ser samtidig be tydelige utfordringer i å sikre full etterlevelse gjennom hele verdi kjeden for bulkvarer på verdens markedet. 9

10 SAMARBEID MED EKSTERNE MILJØER Samarbeid For Elkem er samarbeid med politikere, lokalsamfunn, regulerende myndigheter, organisasjoner, forskere og andre miljøer utenfor bedriften en viktig del av hverdagen. Lokalsamfunn Mange av Elkems verk er hjørnestensbedrifter, med stor betydning for utviklingen av lokalsamfunnet. God kontakt med naboer og lokalpolitikere er derfor viktig. På enkelte verk er det også nødvendig å organisere folkemøter for å informere om mulige faremomenter ved driften og tiltak som gjøres for å sikre både bedriften og lokalmiljøet mot uheldig påvirkning. Et eksempel på dette er Elkem Solar i Kristiansand. Selskapet er omfattet av Storulykkeforskriften, og er derfor pålagt å holde informasjonsmøter for lokalbefolkningen. Næringspolitikk Elkem har sitt tyngdepunkt i Norge og ønsker å gi innspill til og være med på å påvirke rammebetingelsene for norsk industri. En viktig del av dette arbeidet dreier seg om å informere om hva ulike tiltak krever og betyr når de skal gjennomføres i praksis på verk. Elkem er medlem av bransjeorganisasjonen Norsk Industri. EU er også en viktig premissgiver for industriens rammebetingelser. Elkem jobber derfor også aktivt gjennom sine europeiske bransje organisasjoner Euroalliages og Eurometaux. Direktorater og tilsyn Elkems virksomhet er regulert av en rekke lover, forskrifter og krav i de landene vi opererer, noe som betyr utstrakt dialog med og rapportering til ulike myndighetsorganer, som for eksempel direktorater og tilsyn. Elkem ønsker å være en konstruktiv samarbeidspartner. Det vil si at vi lojalt etterlever regelverk, men at vi også gir innspill til hva nye pålegg innebærer når de skal gjennomføres i praksis og fremmer forslag til endringer. Støtte fra virkemiddelapparatet, spesielt i Norge og EU, er viktig når Elkem skal gjennomføre store kostnadstunge forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til energieffektivisering, utslippsreduksjon og andre forbedringer. Elkem samarbeider også med virkemiddelapparatet om å etablere ny kunn skap om forbedret drift av smelteverk. I Norge er Enova, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Siva og Næringslivets NOx-fond viktige samarbeidspartnere. Forskningsmiljøer Elkem har et utstrakt samarbeid med Elkems forskere sitter i Kristiansand og på NTNU i Trondheim og har utstrakt samarbeid med bl.a. Sintef, Institutt for energiteknikk (IFE) og Ferrolegeringsindustriens forskningsforening. Av internasjonale forskningsmiljøer kan nevnes Wuhan University of Sciences and Technology (Kina), Ecoles Des (Tyskland), Texas A&M University System (USA), Okayama University (Japan), og University of Central Lancashire (Storbritannia) Organisasjoner miljøorganisasjoner for kunnskapsutveksling om ulike miljøtemaer knyttet til driften av Elkems verk og for å støtte opp om det politiske arbeidet til disse organisasjonene. Fremtidens ansatte velger realfag og utdanningsløp som er relevante for Elkem. I tillegg til å ansette lærlinger og traineer, bruker Elkem skole besøk, utplassering i arbeidsuke, messer og annet for å komme i kontakt med elever og studenter ved våre produksjonssteder rundt om i verden. Skolebesøk på Elkem Bremanger. Foto: Anita M. Ingebrigtsen 10

11 ELKEM BUSINESS SYSTEM Kontinuerlige forbedringer satt i system Elkem business system (EBS) er et sett med grunnleggende prinsipper, metoder og verktøy som beskriver hvordan Elkems ansatte på alle nivåer skal opptre, og hvordan organisasjonen skal samarbeide for å oppnå felles mål og kontinuerlige i Elkem business system: 1. Å produsere etter kundens behov Kundens behov er alltid i fokus. Det gjelder også internt i Elkem, hvor man anser alle i organisasjonen som forbundet med hverandre som leverandører og kunder i en verdikjede. 2. At mennesket er drivkraften Elkem tilskriver årsaken til suksess som 70 prosent menneskelig innsats, og 30 prosent det bakenforliggende systemet og det tekniske utstyret. De som utfører oppgavene er ekspertene, som tilsammen danner Elkems ressursbase. 3. Å fjerne sløsing Å fjerne alle former for sløsing er kjernen i Elkems mål om kontinuerlige forbedringer. 4. Å ha kontroll over alle prosesser Alle prosessene skal være stabile og forutsigbare, og variasjoner skal unngås. Den enkeltes ansvar Et hovedprinsipp i EBS er at mennesket er drivkraften. Hver enkelt ansatt i Elkem er derfor gitt ansvar for å komme med forslag til hvordan prosessene han eller hun er involvert i kan forbedres. For å sikre at alle forslag til forbedringer blir fanget opp, vurdert seriøst og eventuelt implementert, har alle Elkems verk ulike arenaer for aktivt forbedringsarbeid gående til enhver tid, der ansatte på alle nivåer bidrar. Ledelsesansvar Det er et sentralt prinsipp i EBS at lederne skal ha inngående kunnskap om de kritiske prosessene. Elkems ledere er derfor ofte og regelmessig til stede i produksjonslokalene, for med egne øyne å se hva som skjer, snakke og eventuelle utfordringer, samt høre på forslag til forbedringer. Det er en viktig lederoppgave i Elkem å gi direkte og konkret tilbakemelding på hvordan den enkelte utfører sine oppgaver. Et systematisk opplegg for teamorganisering og coaching gir grunnlag for profesjonell og personlig utvikling for Elkems ansatte. 11

12 ANSATTE I ELKEM Menneskelig innsats viktigst for suksess Det er lederne i Elkem som sammen med Human Resources (HR) har ansvar for å sikre at Elkems ansatte har den kompetansen bedriften trenger, og at EBS gjennomføres aktivt på alle nivåer i organisasjonen. Sammen med teknologi og prosesskunnskap er forbedringskompetanse det vil si EBS kjerne kompetansen i Elkem. skal skape gode resultater. I 2013 har Elkem derfor utvidet sin globale lederutviklingsportefølje, og tilbyr nå leder- utviklingsprogrammene skal trene Elkems ledere i praktiske lederutfordringer samt gi dem faglig påfyll og anledning til å bygge interne nettverk. Slik kan lederne i Elkem lære fra hverandre og bidra til kompetanseoverføring på tvers av divisjoner og verk i selskapet globalt. Ansatte i Elkem Elkem hadde ved utgangen av ansatte av disse er ansatt som operatører ved Elkems produksjons anlegg i Norge, Canada, Brasil, Kina og på Island. Elkem har salgskontorer i en rekke land, og hadde cirka 200 ansatte innen salg ved årsslutt Elkems samlede FoU-miljø på konsern- og divisjonsnivå utgjør cirka 160 personer. Elkems hovedkontor ligger i Oslo, og her er også de sentrale stabsfunksjonene lokalisert. Den norske lærlingeordningen og Elkems globale trainee-ordning benyttes aktivt og er en god måte å sikre bedriften kompetent arbeidskraft i fremtiden. Til sammen 35 lærlinger er i øyeblikket under utdanning ved Elkems verk. 10 av disse er jenter. Totalt antall traineer er seks, hvorav tre er jenter. Kompetanseutvikling Elkem opererer i et krevende marked hvor behovet for kontinuerlig utvikling er stort. Forbedringsarbeidet må skje i høyt tempo og med god kvalitet, og det betyr at de ansattes kompetanse stadig må utvikles. Elkem mener at den beste måten å utvikle seg på, er å delta i forbedringsarbeid og problemløsing i den daglige arbeidssituasjonen. Elkem tilbyr også en rekke bedriftsinterne opplæringsaktiviteter og kurs for å styrke kjernekompetansen i bedriften. Å være villig til å påta seg nye oppgaver og nytt ansvar, er også meget viktig for den enkeltes læring og utvikling. Lederutvikling er nødvendig hvis en organisasjon Elkem business system Elkems EBS-senter er kompetansesenter og støttespiller for Elkems divisjoner og verk i EBS-implementering. I tillegg har alle forretningsområder en EBS-ansvarlig, som med dybdekunnskap om EBS og divisjonens forretning, har et særlig ansvar for at EBS implementeres i forretningsområdet. HR på verk er, sammen med den lokale ledelsen, ansvarlig for organisasjonsutvikling i tråd med prinsippene i EBS. Likestilling Prosessindustrien generelt er en mannsdominert bransje. Elkem ser imidlertid en tendens til at interessen fra kvinner for å jobbe i prosessindustrien øker i takt med økende automatisering, og mindre tungt manuelt arbeid. Andelen kvinnelige ansatte har steget de siste årene, men andelen kvinnelige operatører er fremdeles lav. Elkem ønsker større kjønnsbalanse blant de ansatte, og tilstreber at kvinneandelen blant Elkems traineer skal være rundt 50 prosent. I Elkem totalt er kvinneandelen 21 prosent. På ledernivå er kvinneandelen i Elkem 25 prosent. 12

13 Gjensidig respekt Elkem er et tradisjonsrikt norsk, men internasjonalt selskap med kinesiske eiere og produksjon og salgskontorer i mange land. Det er en åpenbar styrke land, og ha ansatte med ulik bakgrunn. Nærhet til markedene, og godt samar- og individuelle forskjeller, er nødvendig for at selskapet skal nå sine mål. Elkem Business System (EBS) bygger på at hver ansatt spiller en viktig rolle. Elkems ansatte er spesialister innen sine fagfelt, og skal lyttes til. Dette sikrer både god drift og de beste løsningene når utfordringer oppstår. Elkems interne regelverk for rekruttering og Elkems etiske retningslinjer for ansattes adferd forbyr alle former for diskriminering. Bedriftsdemokrati Elkem har i løpet av sin 110 år lange historie vært gjennom mange store omstillingsprosesser. Elkem opererer i et svært konkurranseutsatt og konjunkturfølsomt internasjonalt marked, hvor behovet for omstillinger er en stadig utfordring. Godt samarbeid mellom ansatte og ledelse er en forutsetning for at Elkem skal kunne overleve til tider krevende markedsforhold, og det er lange tradisjoner for godt samarbeid mellom ansatte og ledelse i Elkem. På alle verk og i alle enheter i Norge er det lokale fagforeninger, både for operatører og funksjonærer. Utenfor Norge følger Elkem lokale lovkrav og verdsetter godt samarbeid og høy involvering av de ansatte. I Norge på konsernnivå er det etablert fem formelle utvalg for kontakt mellom bedriften og de ansattes representanter. I henhold til Aksjelovens bestemmelser har de ansatte to representanter og to observatører i styret i Elkem AS. HR-sjefen på Elkems verk holder forbedringshjulene i gang I Elkem er HR (Human Resources) tillagt strategisk betydning, ved å være ledelsens støttespiller for at organisasjonen drives etter prinsippene i Elkem Business System og er beredt til å møte framtidens krav til kompetanse. Dette preger hverdagen til HRsjefen på Elkems verk. Norge Trudi Vågene er HR-sjef på Elkems verk i Bremanger. Verket er del av både Elkem Silicon Materials og Elkem Foundry Products. Et eksempel på HRs rolle i forbedringsarbeidet her på Bremanger er at HR hver 14.dag samler prosessansvarlige for å se på hvordan vi leverer i forhold til planene. Vi går gjennom hele verdikjeden, fra råvaremottak til skiping av ferdig produkt. Disse møtene sikrer at vi sammen holder fokus på forbedringsarbeid. HR støtter ledere og ansatte i dette arbeidet, og bidrar til punkter, som deretter blir fulgt opp av de prosessansvarlige, sier Vågene. Å se synlige resultater er viktig for å holde bevisstheten om forbedringer oppe. Derfor arrangerer vi Før- og etter-samlinger en gang i kvartalet, hvor alle ansatte på verket blir invitert. Temaet er små og store forbedringer som er gjennom ført ved verket siden sist, sier Vågene. Trudi Vågene Kina EBS-innføringen ved Elkem Carbon China (ECC) begynte i Det første EBS-temaet som ble introdusert, var krav til orden på arbeidsplassen. Ryddighet og Det gir en oversiktlig arbeidsplass hvor man ikke kaster bort tid til å lete, det er nødvendig for å oppnå standardiserte arbeidsprosesser, og det skaper trivsel og trygghet for den enkelte på arbeidsplassen. I begynnelsen var EBS absolutt ingen suksess, forteller John He, HR-direktør ved ECC. Motstanden var stor: De ansatte skjønte ikke poenget, og mente at de hadde det for travelt til å rydde og vaske. - Vi valgte en alternativ fremgangsmåte: I stedet for å innføre EBS samtidig på hele verket, valgte vi én arbeidsprosess, kalsineringen. Etter opplæring i EBS og med coaching svar for å gjennomføre endringene. De ansatte på kalsineringen så gode resultater og var stolte. Ansatte på andre deler av verket kunne se de positive forandringene med egne øyne. Slik ble holdningen til EBS snudd, og i dag er ECC et mønsterverk når det gjelder EBS, sier He. Han legger til at man aldri blir ferdig med EBS, siden det handler om kontinuerlig forbedring. Derfor må alle ansatte daglig involveres i forbedringsarbeidet. Siden 2003 har ECC innført EBS i sin fulle bredde på hele verket. Verket mottar jevnlig besøk fra andre kinesiske bedrifter, myndigheter og institusjoner, som ønsker å se hvordan EBS faktisk fungerer også i Kina. i Kina og i Elkem globalt for sitt systematiske og vedvarende arbeid med EBS. John He 13

14 ANSATTE I ELKEM Sterk prioritering av helse og sikkerhet på arbeidsplassen Arbeidet med helse og sikkerhet viste en god utvikling i Sykefraværet falt fra 3,9 til 3,7 prosent, og antall skader som førte til fravær var lavere enn noen gang. Det var ingen skader som førte til varig mén. Elkems produksjon involverer mange potensielt farlige situasjoner: Mennesker kommer i interaksjon med store mengder råvarer, kjemikalier, kraftige maskiner og svært høye temperaturer. I et slikt miljø er det avgjørende at alle kjenner faremomentene, og at effektive tiltak for forebygging av skader og sykdom er på plass. Elkems mål er å drive virksomheten helt uten skader eller yrkesrelatert sykdom. I tillegg til at dette er viktig fra et etisk ståsted, mener Elkem at tid og ressurser brukt på sikker hetsarbeid legger grunnlaget for mer effektiv produksjon og mindre sløsing. Når prestasjoner skal vurderes, legges det like stor vekt på skade forebygging som på produksjon, kvalitet, salg, leveringstider, effektivitet og kostnadskontroll. «Fokus» «Fokus» er Elkems program for HMS på arbeidsplassen. «Fokus» er koblet tett sammen med Elkem Business System, med vekt på konti nuerlige forbedringer og den enkeltes ansvar for å bidra til gode resultater. «Fokus» har fem grunnleggende prinsipper: 1. Forbedringsarbeid har ingen grenser. 2. Alle hendelser og skader kan 3. Alle hendelser og skader har årsaker. Rapportering av hendelser gir mulighet til å granske hendelsesforløpet, lære av det som skjedde og implemen tere tiltak for å forebygge gjentagelse. Hendelser er alltid forårsaket av farlige forhold, farlige handlinger eller en kombinasjon av disse. Årsaker står sjelden alene. For å og fjerne rotårsaken til hendelsen. 4. Effektivt forebyggende arbeid krever risikokartlegging, risikoanalyse og gjennomføring av tiltak for å redusere uakseptabel risiko til et akseptabelt nivå. 5. For å lykkes må alle ansatte være aktivt involvert i HMS-arbeidet og dele ansvaret for et trygt arbeidsmiljø.

15 Nullvisjon Elkem har en nullvisjon for skader og yrkesrelatert sykdom. Utviklingen viser likevel at den sterke forbed ringstakten selskapet hadde frem til 2007/2008 selskapet har klart å ta et skritt nærmere visjonen. Det var bare tre skader som medførte fravær fra arbeidet blant Elkems 2500 ansatte. Det ga en H1-verdi på 0,8 (1,8 i 2012) og er den laveste noen gang. H1 måler antall skader med fravær per millioner arbeidstimer. H2 måler antall skader som trenger medisinsk behandling per millioner arbeidstimer. Dette sank fra 6,3 til 5,6 og er det beste siden Av totalt 22 skader (mot 25 i 2013) var alvorlig (utvidet medisinsk behandling) og ingen som var svært alvorlig (alvorlig varig mén). Vurderes av ledelsen Alle personskader som krever medisinsk behandling, og alle alvorlige nestenulykker, vurderes av konsernledelsen, slik at læring kan bringe skade tallene videre ned. Rappor tering og granskning av alle uønskede hendelser er en svært viktig del av Elkems forbedringsarbeid. Hver måned utarbeides det rapporter for hvert forretningsområde, der man fokuserer på alvorlige hendelser og skader, i tillegg til å rapportere hendelser lages det detaljerte presentasjoner av hendelsesfor løpet, inkludert årsaker og læringspunkter. Slik kan erfaringene deles med andre verk, og man unngår at lignende hendelser skjer. Status for HMS-arbeidet og alvorlige hendelser diskuteres ukentlig på konsernledernivå i selskapet. Utvikling i antall skader Sykefravær i prosent H1 H : Antall personskader per million arbeidstimer med fravær : Antall personskader med medisinsk behandling og/eller arbeidsbegrensning per million arbeidstimer

16 I løpet av 2013 har Elkem hatt spesiell fokus på elektrisk sikkerhet, brannforebyggende arbeid og reduksjon av støv i arbeidsmiljøet. De to første satsningsområder har direkte sammenheng med alvorlige hendelser og branner i Støvprosjektet ble igangsatt etter påtrykk fra arbeidstilsynet i forbindelse med deres arbeid med en nasjonal strategi for forebygging av KOLS i industrien. ELSAFE Programmet ELSAFE har vurdert sikkerheten i høyspentanlegg og etablert en konsernstandard for design og og rette opp avvik i eksisterende anlegg. Selv om alle høyspentanlegg i Elkem har vært i henhold til offentlige krav, har Elkem valgt å forsterke enkelte krav og pålegge seg selv en økt grad av sikkerhet for å unngå alvorlige skader. Da prosjektet startet i 2012, ble det standarden. Ved utgangen av 2014 bli lukket. Programmet for forebygging av brann fokuserer spesielt på branndeteksjon og effektiv slukking. Elkem har en rekke råvaretransportsystemer, anlegg og lager som kan være utsatt for brann. Brannvernstrategier er utarbeidet for alle slike anlegg, og tiltak gjennomføres både for å unngå brann og for å hindre spredning i tilfelle brann. DUSTEX Programmet DUSTEX inkluderer en omfattende kartlegging av eksponering til støv i arbeidsmiljøet og utarbeidelse av handlingsplaner for reduksjon av dette. Oppmerksomheten rettes spesielt mot støvkilder og reduksjon av støvgenerering, eller effektivt avsug fra disse der generering ikke kan unngås. Det er avdekket behov for en rekke kostbare investeringer som vil bli gjennom ført de kommende år. Sykefravær Gjennomsnittlig sykefravær for ansatte i Elkem var 3,7 prosent i 2012, mot 3,9 prosent i Dette er på linje med gjennomsnittet for perioden , hvor sykefraværet lå mellom 3,3 og 3,7 prosent. Pågående aktiviteter for å redusere sykefraværet inkluderer tett oppfølging av den enkelte gjennom fraværsperioder, og tilrettelegging for delvis sykemelding. Det gjennomføres også en betydelig innsats for å bedre EKSEMPEL Fem sting etter kutt i låret Ved fjerning av innpakningsplast på en bigbag ble det brukt en skarp kniv. Kniven glapp og traff låret. Læringspunkter : Det ble brukt en spiss kniv, noe som ikke er tillatt for jobben. Butt kniv skal være tilgjengelig. nativer til kniv for slike arbeidsoppgaver. Rett og sikkert verktøy skal alltid velges til jobben. kniv må brukes, skal kutt retning aldri være mot kroppen eller andre personer i nærheten. arbeidsmiljøet, med fokus på støy- og støvreduksjon, bedre arbeidsstillinger og ytterligere styrket kontroll over ansattes eksponering for kjemikalier. 16

17 Teknologiske gjennombrudd med miljøgevinst Kontinuerlig prosess sparer arbeid og energi I 1918 tok Elkem patent på en genial metode som gjorde at smelteverkene slapp å kjøle ned ovnene og stoppe produksjonen når elektrodene var utbrukt og måtte byttes. Metoden kalles Söderberg-elektroden, etter elektroingeniøren Carl Wilhelm Søderberg Elkem ble et verdensomspennende teknologiselskap. Selv i dag er det slik at cirka 75 prosent av alle smelteverk og metallutvinningsovner verden over har kjøpt teknologien og ut styret fra Elkem. Miljøproblem blir lønnsomt produkt Den hvite tykke røyken fra silisiumsmelteverkenes høye fabrikkpiper som noen husker fra 70-tallet, viste seg å være sløsing av verste sort. Røyken inneholdt et lønnsomt produkt med fantastiske bruksegenskaper. Elkems Microsilica er et utslippsproblem omskapt til et lønnsomt produkt med gode miljøegenskaper. Elkem både bruksområder for silisiumstøvet. På 70-tallet ble det arbeidet for å få renseteknologien på plass overalt der kvarts ble omdannet til ferrosilisium og silisium. Senere gjorde myndighetene rensing påbudt. Enda mindre CO 2 -fotavtrykk for solcelle strøm Elkem Solar, som ble etablert i 2009, produserer superrent silisium til solcelleindustrien, ESS, med kun en fjerdedel av energiforbruket sammen lignet med konkurrentene. Pågående utviklingsarbeid vil redusere energiforbruket ytterligere. Det gjør solcelleenergi billigere å produsere, og solcellestrøm enda mer klimavennlig. Uavhengige tester viser dessuten at ESS produserer mer strøm enn konkurrerende materialer under forhold preget av høye temperaturer og direkte sollys. 17

18 LOGISTIKK Kontroll med all frakt inn og ut av selskapet Elkem har valgt en logistikkmodell der de selv har kontroll med all frakt av varer inn til selskapets produksjonssteder og mellom selskapets fabrikker og ut til kundene. Med dette som hovedregel oppnår selskapet høy forutsigbarhet, og kan i større grad kontrollere og påvirke miljø- og sikkerhetsaspekter gjennom forsyningskjeden. Logistikk er en fundamental del av å ha fra råvarer bestilles til ferdig vare er levert kunden. Mange bedrifter bestiller innsatsvarer fritt levert til fabrikkporten, og når produktet er ferdig, lar de kundene hente varene hos seg. Stiller krav til miljø og HMS Elkem har i stedet, som hovedregel, valgt å ta kontroll på hele denne logistikken selv. Slik kan Elkem stille klare krav til helse, miljø og sikkerhet til båter, biler og andre transportmidler som leverer transporttjenester. Sjåfører og mannskap skal ha tilstrekkelig kompetanse og kunnskap til at de oppfyller krav til sikkerhet. I alle transportkontrakter legges Elkems policy for samfunnsansvar ved, og man ber alltid om logistikkleverandørenes egen policy for samfunnsansvar. Kan nekte lasting Et eksempel på hva dette innebærer, er at Elkem har innført et «Safe truck initiativ», som betyr at ansatte som har med lossing og lasting ved verkene å gjøre, skal kontrollere kvaliteten på bilen og sjåføren visuelt ved ankomst. Hvis det er grunn til å tvile på om bil og/eller sjåfør holder nasjonale sikkerhetskrav, skal man nekte lasting. Sjåføren skal kunne gjøre seg forstått ved verkene, og engelsk er et minimumskrav ved norske verk. Hvis det oppdages at kravene ikke overholdes, skal det gjennomføres en «audit», ved at Elkem tar dette opp med ledelsen hos logistikkleverandøren, og om nødvendig følger opp med fysisk inspeksjon. Hvis forholdet ikke rettes opp, ansees det som avtalebrudd, og leverandøren kan miste kontrakten. Kompleks forsyningskjede Elkem opererer i dag 12 verk, fordelt konstruksjon. Til sammen leverer Elkem mer enn 300 forskjellige varetyper som skal hentes og/eller leveres til mer enn 700 destinasjoner globalt. Det gir opphav til betydelige fraktmengder og komplekse forsyningskjeder. Bare i Norge fraktes det cirka 2 millioner tonn varer til og fra verkene langs kysten. Fra kvartsgruven i Tana fraktes det alene 1 million tonn kvarts til interne og eksterne smelteverk. 90 prosent med skip å få varer sikkert og effektivt frem i tide. Mer enn 90 prosent går med skip, både av kostnads- og miljømessige hensyn. Globalt ser det samlede bildet slik ut per år (omfatter ikke alle frakter internt i Kina, Brasil eller Sør-Afrika): Cirka 2 millioner tonn bulk på skip Cirka containere på skip Mer enn andre typer transport (bil, tog, lekter/kanalbåt)

19 UTSLIPP Elkem deltar i EUs kvotehandelssystem Fra 2013 er Elkems verk i Norge og på Island omfattet av EUs ordning for handel med CO 2 -kvoter. Kvoteordningen gir Elkems satsing på bruk av biokarbon og energigjenvinning økonomisk gevinst, fordi behovet for å kjøpe kvoter reduseres. Utslippet av NO x faller som følge av en vellykket satsing på ny ovnsteknologi Markedet for CO 2 -utslipp gjør at klimatiltak Elkem har gjennomført tidligere nå gir en økonomisk gevinst for selskapet gjennom økt tildeling av vederlagsfrie kvoter. Energigjenvinnings tiltak ved verkene og høyt forbruk av trekull og når kvotebehovet skal dekkes.historiske CO 2 -utslipp fra bruk av trekull regnes med når gratiskvoter tildeles, men ikke etter at kvoteordningen er trådt i kraft. Begrunnelsen er at selskaper som tidligere har satset på klimanøytrale materialer ikke skal straffes etter at de trer inn i EUs kvoteordning. I tillegg kommer Elkems energi gjenvinning også til fratrekk når netto utslipp av CO 2 regnes ut. 134 tusen kvoter Elkems måtte kjøpe 134 tusen kvoter for å dekke sitt utslipp av CO 2 i Det utgjør cirka 12 prosent av tildelte kvoter. Bedrifter som Elkem tildeles i utgangspunktet 75 prosent av sitt behov basert på historiske utslipp, men på grunn av sine klimatiltak har Elkem fått høyere tildeling. Regionale kvoteordninger kan være et problem for bedrifter som opererer i et globalt marked. EUs og Norges ordning for å kompensere for den indirekte virkningen kvotehandelen har på kraft prisene i Norge, er av den grunn svært viktig. Selv om kvoteprisen er lav for tiden, innebærer den likevel et påslag i kraftprisen som har betydelig effekt på bedrifter som har et stort forbruk av kraft, slik Elkem har. Elkem ble i 2013 kompensert for om lag 20 prosent av økningen i kraftprisen som følge av CO 2 - systemet. Dette er en viktig ordning for å motvirke «karbon-lekkasje», altså område. Elkem støtter virkemidler som er utformet slik at de billigste tiltakene tas først. Både EUs kvotehandelssystem og NO x -fondet er innretninger basert på dette prinsippet, som fører til en effektiv reduksjon av utslipp. Noen er kritiske til EUs kvotehandelssystem fordi prisene nå er lave. Grunnen til at de er lave, er imidlertid at utslippene er lavere enn forutsatt. Det er positivt, men ulempen er at en lav kvotepris ikke stimulerer til kostbare klimatiltak. Forskning Energi-, miljø- og klimatiltak som krever større FoU-innsats, støttes i dag både av Enova og Norges forskningsråd. Elkem er aktive i en rekke prosjekter som har stort potensial for redusert energiforbruk, klimagassutslipp og andre miljøforbedringer. prosjekter for å redusere utslipp av støv og NO x. Disse er støttet av Norges forskningsråd og Næringslivets NO x - fond. På begge disse områdene registreres klare reduksjoner i utslippene. Utslipp av NO, tonn x Utslipp av svovel, tonn Utslipp av CO 2, tusen tonn

20 CO 2 Elkem Solars CO 2 Japan dokumenterer det meget lave energiforbruket ved produksjon av ESS, og er en viktig anerkjennelse for selskapet. Videre viser uavhengige tester at ESS -baserte solcellepaneler også produsere mer strøm enn sine konkurrenter i regioner med høy temperatur og høye nivåer av solinnstråling. Elkem Solar er i ferd med å utvikle en ny og mer effektiv prosess som vil redusere energibehovet med ytterligere 50 prosent. Utslipp av PAH er knyttet til divisjonen Elkem Carbon og er omtalt der. Silisium brukt i batterier kan øke batterienes kapasitet mange ganger. Dette vil kunne revolusjonere blant annet bruk av elektrisitet innen for transportsektoren. Les mer om dette og andre prosjekter under omtalen av Elkem Technology. Råmateriale C SiO 2 Søderbergelektroder CO 2 -holdig avgass Elektrisk energi Filter Kvarts og karbonmaterialer Flytende metall Ovns krater Microsilica Størkning Knusing Sikting Energigjenvinning Silisiumprodukter Slik fremstilles silisium og ferrosilisium Silisium utvinnes av bergarten kvarts, som består av silisium og oksygen. Fremstillingen skjer i en kjemisk prosess under høy varme, der oksygenet i kvartsen bindes til karbon og slik frigjør silisiumet fra oksygen. I smelteovnen mates det inn kvarts og ulike typer karbonholdig materiale: Koks, kull, trekull det ned tre elektroder laget av karbonholdig materiale. Elkem Carbon er verdens ledende produsent av slike elektroder, og leverandør til Elkems silisiumverk. Når strømmen skrus på, dannes det en kraftig lysbue mellom elektrodene, som får oksygenet i kvartsen til å reagere med karbonet i det karbonholdige materialet, og danne CO 2 - gass. CO 2 -gassen stiger til værs, og silisiumet kan tappes ut på bunnen av ovnen. Derfor er det slik at CO 2 alltid oppstår når det produseres silisium og ferrosilisium. Elkem Foundry Products produserer ferrosilisium. Her til fører man jern (ferro-) i fremstillingsprosessen. 20

21 UTSLIPP Viktig NO X -gjennombrudd I 2009 viste målinger at utslippet av nitrogenoksider (NO x ) fra Elkems silisiumverk i Salten var dobbelt så høyt som man hadde antatt. Dette mysteriet utløste et omfattende detektivarbeid. Løsningen gir muligheter for betydelig miljøgevinst i smelte verksindustrien globalt. Våren 2013 ble en av ovnene ved Elkem Salten oppgradert i tråd med den nye kunnskapen om hvordan NO X dannes. Måleresultatene etter at ovnen ble tatt i bruk, viser at NO X -utslipp er blitt redusert med 40 prosent. Årlig utgjør dette en reduksjon på 387 tonn. Dette er et resultat av nesten 20 års forskning som ble intensivert i Elkem planlegger å bruke samme teknologi for å redusere utslipp på selskapets øvrige silisiumovner. Nytt hettedesign (toppen av oven) og ombygging til kontinuerlig tilsetning av råvarematerialer til ovnen, er de viktigste endringene som har vært foretatt. Effekten av ombyggingen var modellert ved SINTEF/NTNU med bakgrunn i resultater fra pilotovnskjøringer og data simuleringer. Det var derfor stor spenning knyttet til måleresultater etter oppstart av den nye ovnen. Elkems teknologimiljø i Trondheim har, sammen med SINTEF/NTNU, utviklet grunnleggende forståelse for dannelsen av NO x i ovnstoppen. I tillegg til doktorgradsarbeidet til Elkems Nils Eivind Kamfjord, har et tverrfaglig team med representanter fra verkene og Elkems forskningsenhet Elkem Technology mye av æren for oppnådd resultat. Det er prosjekter støttet av Norsk Forskningsråd som nå har gitt resultater. Elkem Salten har mottatt støtte på 54 millioner kroner fra NO x -fondet. Støtten fra fondet har vært utløsende for at prosjektet kunne bli gjennomført. NO x -fondet har allerede vedtatt å støtte Elkem med ytterligere 180 millioner kroner til implementering av tilsvarende teknologi på øvrige ovner i Salten og på Elkems smelteverk i Bremanger og Bjølvefossen. Elkem deler sine forskningsresultater, slik at andre silisium-smelteverk verden over kan dra nytte av resultatene. Målet er at kunnskapen gradvis vil bidra til at metaller blir fremstilt på grønnere vis, kloden over. Hvordan dannes NO X? Silisium er det grunnstoffet jordskorpen har mest av. Stoffet utvinnes fra knust stein (kvarts). I naturen har silisium «giftet seg» med oksygen, et ekteskap bare smelteverk kan oppløse. Først ved graders varme gir silisiumet slipp på oksygenet det er lenket til i steinen, og først da kan stoffet bli til nyttige produkter. Mye av det frigjorte oksygenet gifter seg på nytt med karbon fra kull, koks eller trevirke i ovnene og blir til CO 2. Men noen ensom me og kontaktsøkende oksygen atomer vil alltid klare å binde seg til nitrogen fra luften i stedet, og dermed bli til nitrogenoksider (NO x ). Nitrogenoksider (NO x ) er avgasser som fører til sur nedbør og økt konsentrasjon av bakkenært ozon. Utslippene kan gi skadelige effekter på økosystemer og vegetasjon. I tillegg kan de gi helseskader for mennesker. Transportsektoren står for 58 prosent av Norges samlede utslipp mens industrien står for 11 prosent. Elkem står for vel tre prosent av Norges samlede utslipp. Næringslivets NO x -fond er et spleiselag der bedriftene som er med, kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak. Betaling til fondet er statter statlig NO x -avgift. 21

2014 Bærekraftsrapport

2014 Bærekraftsrapport 2014 Bærekraftsrapport Innhold 3 Nøkkeltall 4 Konsernsjefens forord 5 Elkem et overblikk 6 Presentasjon av ledelse og styre Styrende prinsipper 7 Eierstyring og selskapsledelse 8 Bærekraftig vekst Samarbeid

Detaljer

Orkla HMS-rapport 2008

Orkla HMS-rapport 2008 Orkla HMS-rapport 2008 Hensikten med denne rapporten er å gi deg som leser et best mulig innblikk i hvordan Orkla jobber med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og hva som er status på området. Orkla definerer

Detaljer

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL NØKKELTALL 1 Innhold: Nøkkeltall og viktige hendelser 3 Konsernsjefens forord 5 Eierstyring og selskapsledelse 6 «Siden 2008 er våre årlige investeringer mer enn fordoblet, og vi regner med å investere

Detaljer

Innhold. medarbeidere side 10. Kunder og forbrukere side 14. leverandører side 17. eiere side 21. samfunnet side 25

Innhold. medarbeidere side 10. Kunder og forbrukere side 14. leverandører side 17. eiere side 21. samfunnet side 25 Bærekraftsrapport 2007 Innhold Utvikle mennesker, skape verdier konsernsjefen har ordet 2 Om rapporten 3 Fakta om Orkla 5 Orkla i 2007 7 Medarbeidere 10 Kunder og forbrukere 14 Leverandører 17 Eiere 21

Detaljer

Orkla Bærekraftsrapport 2008

Orkla Bærekraftsrapport 2008 Orkla Bærekraftsrapport 2008 INNHOLD Fakta om Orkla utbrett Nøkkeltall utbrett Bærekraftig utvikling - konsernsjefen har ordet 1 Om rapporten 2 Interessentdialog 4 Medarbeidere 6 Kunder og forbrukere 12

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

bærekraftsrapport 2009

bærekraftsrapport 2009 bærekraftsrapport 2009 orklakonsernet Orkla har virksomhet innen merkevarer, aluminiumsløsninger, fornybar energi, materialer og finansielle investeringer. Konsernets omsetning er på cirka 56 mrd. kroner

Detaljer

Nøkkeltall. År 2013 2012 2011 2010 2009. Driftsinntekter og andre inntekter 10 127 9 830 7 355 5 828 5 401 Ordrereserve 10 976 9 074 9 826 6 193 6 033

Nøkkeltall. År 2013 2012 2011 2010 2009. Driftsinntekter og andre inntekter 10 127 9 830 7 355 5 828 5 401 Ordrereserve 10 976 9 074 9 826 6 193 6 033 Årsrapport 20 13 om af gruppen 02 Om Af Gruppen 03 Nøkkeltall 04 Dette er AF Gruppen 05 Visjon og verdier 06 Konsernsjefen 07 Mål for lønnsom vekst 08 Konsernledelsen 09 Virksomhetsstruktur 10 Historiske

Detaljer

Samfunnsansvar i Orkla

Samfunnsansvar i Orkla Samfunnsansvar i Orkla Orkla ønsker å bruke posisjonen som ledende merkevareselskap til å skape bærekraftig vekst. Konsernets innsats for å verne om mennesker og miljø skaper positive ringvirkninger gjennom

Detaljer

God HMS-kultur gir effektiv drift

God HMS-kultur gir effektiv drift HMS-Rapport 20 Innhold Leder 3 Temaartikkel Orkla Brands 4 Temaartikkel Sapa 5 Temaartikkel Borregaard 7 Orkla 8 Orkla Brands 12 Orkal Foods Nordic 16 Orkla Brands Nordic 19 Orkla Brands International

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL NØKKELTALL 1 Dam Tisleifjord, Gol kommune/nord-aurdal kommune Innhold: Nøkkeltall og viktige hendelser 3 Konsernsjefens forord 5 Eierstyring og selskapsledelse 6 Konsernledelse og organisasjon 6 Personalpolitikk,

Detaljer

Rapportens oppbygging

Rapportens oppbygging Rapportens oppbygging Norske Skogs miljørapport er bygget opp på følgende måte: Først beskriver vi selskapet og oppsummerer de viktigste begivenheter på miljøområdet i 1998 og beskriver hvilke hovedutfordringer

Detaljer

FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING

FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING OM STATOIL Statoil ASA er et integrert olje- og gasselskap med et sterkt fokus på leting og produksjon. Selskapet har 16 686 medarbeidere og har virksomhet

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR 2013 Rapport

BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR 2013 Rapport BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR 213 Rapport Rapport 213 Bærekraft og samfunnsansvar 3 Samfunnsansvar i Borregaard Borregaard ASA er forpliktet til rapporteringskravene om samfunnsansvar i Regnskapsloven 3-3c.

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT 2013

FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT 2013 FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT 2013 Farstad Shippings rapportering for 2013 består av to publikasjoner; «Virksomhetsrapport» og «Årsrapport». Dette er Virksomhetsrapporten. FARSTAD SHIPPING ASA

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Nøkkeltall... 2 Eidsiva Energi konsern Årsberetning... 4 Balanse... 21 Resultatregnskap... 22 Avstemming av konsernets egenkapital...

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2012

Årsberetning og årsregnskap 2012 Årsberetning og årsregnskap 2012 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2012 2011 Driftsinntekter 64 181 71 500 Underliggende

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

Renewable Energy Corporation ASA. Strategiske muligheter for å forsterke konkurranseevnen internasjonalt

Renewable Energy Corporation ASA. Strategiske muligheter for å forsterke konkurranseevnen internasjonalt Renewable Energy Corporation ASA Strategiske muligheter for å forsterke konkurranseevnen internasjonalt Markedshøyskolen Campus Kristiania Bacheloroppgave i internasjonal markedsføring BAC3100 2012 Studentnummer:

Detaljer

Statnett Årsrapport 2

Statnett Årsrapport 2 Årsrapport 2007 innhold Dette er Statnett 4 Nøkkeltall 5 Intervju med Odd Håkon Hoelsæter 6 Slik er kraftmarkedet bygd opp 8 Hvem har ansvar for hva? 10 Statnetts virksomhet 12 Nettvirksomheten 14 Sentralnettordningen

Detaljer

GRCGOVERNANCE, Code of Conduct atferdsstyrer 33 000 ansatte

GRCGOVERNANCE, Code of Conduct atferdsstyrer 33 000 ansatte HELE BILAGET ER EN ANNONSE FRA BRODD COMMUNICATION 1. utgave Juni 2012 RISK MANAGEMENT & COMPLIANCE GRCGOVERNANCE, CXO Code of Conduct atferdsstyrer 33 000 ansatte It all depends on the tone on the top,

Detaljer