2014 Bærekraftsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2014 Bærekraftsrapport"

Transkript

1 2014 Bærekraftsrapport

2 Innhold 3 Nøkkeltall 4 Konsernsjefens forord 5 Elkem et overblikk 6 Presentasjon av ledelse og styre Styrende prinsipper 7 Eierstyring og selskapsledelse 8 Bærekraftig vekst Samarbeid 10 Samarbeid med eksterne miljøer Elkem Business System 11 Verktøy for kontinuerlig forbedring Ansatte i Elkem 12 Kontinuerlig utvikling HMS 14 Nullfilosofi for skader og belastninger 16 HMS-revisjon for kontinuerlig forbedring Energi og miljø 18 Energieffektivisering og rensetiltak i Elkem Ytre miljø 19 Sirkulær økonomi for klima og miljø 20 Nye investeringer gir lavere NO X -utslipp 21 Arbeid mot støv gir gode resultater 22 Energiledelse 24 Trekull som ingrediens i produksjon av silisium 26 Elkem overvåker vannkvaliteten ved verkene 28 Elkem Technology 29 Elkems fremtid er karbon-nøytral 30 Si 2020 forbedret produksjonsprosess 32 Samler industrien i nytt forskningssenter 34 Elkem Silicon Materials 35 Lovende forskning på silisiumbatterier 36 Vision 2050 og lederskap 38 Internasjonalt forbedringsspråk 39 Elkem Silicon Materials verk 40 Elkem Foundry Products 41 Elkem bidrar til lavere utslipp fra bilbransjen 42 Ingenting skal på deponi 42 Mer strøm fra verdens eldste energigjenvinningsanlegg 43 Energieffektivt verk i Chicoutimi blir enda bedre 43 Elkem Foundry Products verk 44 Elkem Carbon 45 Rent er lønnsomt 46 Grønt alternativ 47 Broad Based Black Economic Empowerment 48 Reduserte PAH-utslipp 49 Elkem Carbons verk 50 Elkem Solar 51 Elkem utvider solsatsingen 51 Elkem Solars verk 52 Kontroll med all frakt inn og ut av selskapet 53 Elkems historie 110 år med innovasjon 54 Styreleders etterord Økonomiske resultater 27 Lønnsom vekst fra solid base Forsidebildet er fra Elkem Technology. Les mer om anlegget på side 28.

3 Nøkkeltall FINANSIELLE FORHOLD ENHET * 2012 Omsetning Mill NOK EBITDA Mill NOK EBIT Mill NOK (127) Årsresultat Mill NOK 303 (628) (457) Sum eiendeler Mill NOK Netto rentebærende eiendeler/(gjeld) Mill NOK (5 039) Egenkapital Mill NOK Egenkapitalandel Prosent Helse og sikkerhet Antall ansatte Sykefravær Prosent 3,4 3,7 3,9 Skader med fravær per millioner arbeidstimer H1 2,1 0,8 1,8 Energi og ytre miljø Norge Konsern Norge Konsern Norge Konsern Gjenvunnet energi GWh Utslipp CO 2 Tusen tonn Utslipp NO x Tonn Utslipp svovel (SO 2 ) Tonn *Elkem Solar er presentert som avviklet virksomhet for januar til februar 2014, og for regnskapsåret 2013 og Elkem Solar er som følge av dette ikke inkludert i driftsinntekter, EBITDA, EBIT og netto rentebærende eiendeler/(gjeld). Se regnskapsprinsipper under noter til konsernregnskapet til Elkem AS konsern i Elkems årsrapport for 2014 for mer informasjon. Karbonnøytral metallproduksjon Elkem er blant verdens reneste metallprodusenter, men slipper likevel ut 1,3 millioner tonn CO 2 årlig. Det kan det bli slutt på. Forskningsprosjektet Carbon Neutral Metal Production (CNMP) i Elkem skal legge grunnlag for fullskala produksjon uten netto utslipp av CO 2 og uten netto tilførsel av kraft. Les mer på side 29. Si 2020 forbedret produksjonsprosess De grunnleggende prinsipper for silisiumproduksjon er cirka 100 år gamle. Ulike forbedringstiltak har gitt en betydelig forbedret prosess. I 2011 besluttet Elkem å starte et forskningsprogram som skulle ta en grundig gjennomgang av delprosessene i produksjonen for å studere hvilke potensialer som fortsatt er til stede med hensyn på økt materialutbytte og reduserte tap, reduserte utslipp og mer effektiv energiforbruk. Les mer på side 30. Likestillingstiltak i Sør-Afrika Som en del av den sør-afrikanske like stillingspolitikken har regjeringen implementert lover som styrer hvordan bedrifter skal være med på å rette i ulikhetene for vanskeligstilte grupper. Hver bedrift har målkort som rangerer deres påvirkning på det som kalles Broad Based Black Economic Empowerment (BBBEE). Les mer om hvordan Elkem jobber med dette på side 47. Elkem bærekraftsrapport

4 KONSERNSJEFENS FORORD Vi står foran en grønn industriell revolusjon FNs klimapanel har slått fast at to graders økning av klodens gjennomsnittstemperatur er grensen for hva naturen kan tåle før klimaendringene blir ukontrollerbare. Hvis verden skal nå dette målet, må utslippet av klimagasser reduseres med 95 prosent innen For industrien betyr dette at våre klimautslipp må stanses i løpet av de neste 35 årene. Med andre ord: «Business as usual» er ikke lenger mulig. I Elkem prioriteter vi forskning høyt, fordi vi vet at det er den eneste måten å sikre oss en posisjon i fremtiden. Gradvise forbedringer har alltid vært viktig for Elkem. Elkem Business System, vårt viktigste styringsverktøy, bygger på idéen om kontinuerlig forbedring. Men skal vi løse klodens bærekraftsutfordringer, trenger vi i tillegg teknologisprang. Derfor arbeider Elkem for å etablere ny klimateknologi med globalt potensiale. For to år siden startet vi et forskningsprosjekt som har som mål å utvikle en prosess for karbonnøytral metallproduksjon, som også er elektrisitetsnøytral. Produksjonsanlegget vil kunne produsere like mye elektrisitet som det forbrukes i prosessen. Hvis vi får det til, er det et teknologisk kvantesprang som kan endre hele bransjen, verden over. Arbeidet er støttet av Norges Forskningsråd, og ambisjonen er at vi skal kunne starte byggingen av et fullskala smelteverk innen 5-7 år. Dette blir en grønn industriell revolusjon. Dette er et klimaprosjekt med stor risiko, og det er avgjørende for prosjektets fremdrift at det offentlige er med på laget gjennom å sikre at virkemidlene, særlig i pilot- og demonstrasjonsfasen, er tilstrekkelige. Gode virkemidler for å fremme ny teknologi er en måte Norge kan bidra til globale utslippskutt. at hele norsk metallurgisk industri samler seg bak «SFI Metal Production». SFI står for Senter for Forskningsdrevet Innovasjon og er et program under Norges Forskningsråd. Forskningssenteret skal finansieres som et spleiselag mellom industrien selv, Forskningsrådet og akademia. Dette er gode nyheter, både for norsk industri og hele den globale metallindustrien. Vi viderefører samtidig våre egne forskningsprosjekter rettet inn mot lavere energibruk per produsert enhet, lavere utslipp og HMS. Målet vårt er null skader. Elkems arbeidsplasser skal være trygge. Dessverre er skadefrekvensen for 2014 ikke lavere enn for Vi hadde 22 personskader i 2014, det samme som i Selv om disse hendelsene hadde lav alvorlighetsgrad, er det ikke akseptabelt at våre ansatte eller våre underleverandører bli skadet på våre anlegg. Det gjelder både akutte skader og helseplager som kan oppstå som en følge av lengre tids eksponering. Vi kommer derfor til å fokusere enda mer på HMS-arbeidet vårt i Alle ansatte må forstå sitt personlige ansvar og hvordan den enkelte kan bidra i forbedringsarbeidet. Det vil bli økt fokus på brannforebyggende arbeid, vi skal følge med på alle steder der vann og flytende metall kan komme i kontakt og kan skape eksplosjon, og vi skal ferdigstille vårt arbeid med økt el-sikkerhet. Dette gjør vi fordi det for oss er en naturlig sammenheng mellom vårt mål om null-skader og vårt mål om å være et bærekraftig selskap for fremtiden. Norsk metallurgisk industri ligger i verdenstoppen, og bygger sin suksess på forskningsdrevet innovasjon knyttet til fremstilling av metaller verden trenger. Fra april 2015 vil industriens innovasjonsarbeidet gis et viktig løft, ved 4 Elkem bærekraftsrapport 2014

5 KORT OM ELKEM Elkem et overblikk Elkem er en verdensledende produsent av silisium, solcellesilisium, ferrosilisiumbaserte spesiallegeringer, karbonprodukter og microsilica. Omsetningen i 2014 var millioner kroner. Elkem har cirka ansatte verden over. Elkem er en del av China National Bluestar (Group) Co. Ltd. Elkem Silicon Materials er en av verdens ledende leverandører av silisium og microsilica. Silisium har svært mange og ulike anvendelsesområder. Silisium er blant annet meget viktig som tilsetning i enkelte aluminiumslegeringer for å bedre bestemte egenskaper. I kjemisk industri utgjør silisium hovedingrediensen i silikoner, som igjen brukes til et uendelig antall forbrukervarer. Silisium er forutsetningen for nesten all elektronikk og solceller. Microsilica er ekstremt finkornet silisium som i utgangspunktet var et avfallsprodukt fra silisium- og ferrosilisiumproduksjon. Dette gjenvinnes og videreforedles til avanserte produkter som tilsetningsstoff i betong, ildfaste materialer, plaststoffer, kunstgjødsel og tetningsmidler for oljebrønner. Bruk av Elkems silisiumrelaterte produkter bidrar til redusert materialbehov og økt styrke i kundenes materialer. Elkem Foundry Products er en verdensledende produsent av ferrosilisium og ferrosilisiumbaserte spesiallegeringer. Ferrosilisium brukes som en tilsats for å forbedre egenskapene til stål og jern som brukes i blant annet vindmøller, tog, biler og de fleste andre mekaniske innretninger som er laget av stål eller jern. Elkems spesiallegeringer tilsettes under støpeprosessen hos kunden, og bidrar til økt produktivitet og redusert energiforbruk i deres prosess. Elkem Carbon er verdens største produsent av elektrisk kalsinert antrasitt som brukes i elektrodemasse og tetningsmasser (stampemasse) som er nødvendige i produksjonsprosessen for stål, aluminium, silisium og andre metaller. Elkem Solar produserer solcelle-silisium til solcelleindustrien etter en metode som krever kun en fjerdedel av energien sammenlignet med konkurrentenes fremstillingsmetoder. Elkem Solar eies 50 prosent av Elkem og 50 prosent av Guangyu International Investment Company. Elkem Technology arbeider med forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til alle deler av Elkems verdikjede. Forskningsstrategien bygger på en tett kobling mellom driftsorganisasjon og forskere. 6 locations in Norway Elkems verk og kontorer i verden: Verk Kontor Elkem bærekraftsrapport

6 PRESENTASJON AV LEDELSE OG STYRE Konsernledelsen Bak: Asbjørn Søvik Direktør Elkem Carbon, Kjell Ramsdal Direktør konsernutvikling, Trond Sæterstad Direktør Elkem Silicon Materials, Morten Viga Finansdirektør, Helge Aasen Adm. direktør, Mark Breidenthal VP HMS & CSR. Foran: Kristin Karlstad VP Public Relations, Liu He Direktør Elkem China konsernledelsen, Katja Lehland HR-direktør, Inge Grubben-Strømnes Direktør Elkem Solar og forretningsutvikling, Håvard Moe Direktør Elkem Technology, Jean Villeneuve Direktør Elkem Foundry Products. Styret Robert Lu Styreleder, Bluestar Sverre T. Tysland Styremedlem, Selmer DA Olivier de Clermont-Tonnerre Styremedlem, Bluestar Silicones Helge Aasen Styremedlem Elkem AS Yougen Ge Styremedlem Bluestar Einar Støfringshaug Styremedlem, konserntillitsvalg Espen Sortevik Styremedlem, hovedtillitsvalgt Elkem Bremanger 6 Elkem bærekraftsrapport 2014

7 STYRENDE PRINSIPPER Eierstyring og selskapsledelse Elkem inngår i China National Bluestar (Group) Co. Ltd. (Bluestar). Bluestar er et globalt konsern innenfor kjemisk industri med fokus på nye kjemiske materialer og tilsetningsstoffer til dyrefôr. Elkem ledes av et eget styre som består av syv personer, hvorav fem er valgt av eierne og to av de ansatte. Elkems administrerende direktør Helge Aasen er medlem av styret, som eiervalgt representant. Aasen sitter også i Bluestars hovedstyre. Elkems styre møtes rundt fire ganger i året og driver sine aktiviteter i henhold til en vedtatt styreinstruks som bygger på den norske Aksjelovens bestemmelser. Instruksen regulerer styrets ansvar og administrerende direktørs forhold til styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av selskapets virksomhet, vedta planer og budsjetter, holde tilsyn med den daglige ledelse, og påse at selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Elkems samfunnsansvarsarbeid koordineres av en egen styringskomité. Komitéen rapporterer direkte til administrerende direktør. Styringskomitéen initierte en omfattende oppdatering av Elkems styrende dokumenter i Uhierarkisk organisasjon Elkem var en pådriver for innføring av bedriftsdemokrati i Norge, og har hatt ansatterepresentasjon i styret siden Forholdet mellom ledelsen og de ansatte er preget av lite hierarki. Vurdering av risiko omfatter alle sider av virksomheten, og er delegert som et linjeansvar. Dette er viktige prinsipper i Elkem Business System (EBS se egen artikkel på side 11). Detaljert fullmaktstruktur og internkontroll En detaljert fullmaktstruktur regulerer hvem som kan fatte hvilke beslutninger på ulike nivåer i organisasjonen. Det gjelder spesifikke regler for når beslutninger skal flyttes oppover i systemet, med styret som øverste nivå for forretningsmessige beslutninger. Konsernets internkontrollfunksjon ivaretas ved månedlige gjennomganger av forretningsvirksomheten på konsernledernivå. Det er utarbeidet en fast mal for hva som skal gjennomgås og diskuteres i de månedlige gjennomgangene. Oppdatert risikobilde Vurdering av risiko omfatter alle sider av virksomheten, og gjøres på alle nivåer. Dette gjelder helse- og miljørisiko, finansiell risiko, markedsrisiko (pris og volumer) og operasjonell risiko. Policy og prosedyrer foreligger for alle risikoområder, og risikobildet oppdateres regelmessig. Tiltak besluttes og iverksettes snarest mulig på det nivået ansvaret ligger. Styre og ledelse gis jevnlige oppdateringer av risikobildet. Elkem bærekraftsrapport

8 STYRENDE PRINSIPPER Bærekraftig vekst Elkems visjon er å utvikle avanserte materialer som former fremtiden. Vårt mål er å bidra til en bærekraftig fremtid ved å produsere avanserte silisium- og karbonbaserte løsninger som skaper verdier for våre kunder, ansatte, eiere og samfunnet. Vi har tro på at sikker og miljøvennlig drift er fremtiden, og at våre produkter og innovasjoner kan bidra til å løse mange av verdens utfordringer. Våre løsninger former fremtiden Våre produkter er basert på to av jordens vanligste grunnstoffer silisium og karbon. Produktene vi lager av disse grunnstoffene er essensielle byggesteiner for dagens og fremtidens materialer. Dessverre har produksjon av disse materialene alltid vært heftet med miljømessige, helsemessige og sikkerhetsmessige (HMS) utfordringer. Som produsent mener vi at sikker og miljøvennlig produksjon av disse byggesteiner er den eneste farbare veien fremover. Vi har over mange år opparbeidet svært god forståelse av silisiumsprosessen som vi nå bruker for å befeste vår stilling som verdens mest miljø vennlige produsent av slike produkter. Vår forskning bidrar hele tiden til sikrere og mer effektiv produksjon. Dette gir lavere forbruk av energi og lavere utslipp av bl.a. klimagasser, reduserer tap i produksjonen og gir utnyttelse av stadig flere biprodukter. Elkem jobber med å innføre energiledelse og energigjenvinning på alle verk. På sikt har vi et mål om å fjerne all sløsing gjennom effektiv utnyttelse av alle biprodukter og sidestrømmer. Etterspørselen etter våre produkter er ventet å øke de neste årene da vi ser at samarbeid med våre kunder, leverandører og andre partnere bidrar til å utvikle løsninger på mange av verdens nåværende og fremtidige utfordringer. Vår teknologi- og prosesskunnskap vil fortsette å skape grunnlaget for mange av de løsningene som trengs for å forme en bærekraftig fremtid for planeten vår, slik som høyeffektive solceller og vindmøller, lagringskapasitet for å redusere problemene med svingninger i fornybar produksjon av energi og smart elektronikk for styring av det hele. Våre verdier Vårt verdigrunnlag skaper fundamentet for måten vi gjør ting på i Elkem. Arbeidet til den enkelte, uansett hvor de er i verdikjeden, er basert på verdiene: Involvering, respekt, presisjon og kontinuerlig forbedring. Involvering forplikter mennesker. På tross av alt snakk om smarte systemer og kunstig intelligens er det fortsatt mennesker som er best til å identifisere problemer og muligheter samt finne løsninger. Ved bred involvering av våre kolleger, kunder og andre interessenter skaper vi åpenhet og teamarbeid som øker vår evne til å lære og utvikle nye løsninger. Respekt handler om å være åpen og direkte, stole på kolleger, verdsette mangfold og fremme rettferdighet. Vi respekterer loven, miljøet, våre ansatte, kolleger, kunder, leverandører, eiere, samfunnet, lokalsamfunnet og andre kulturer. Vårt fokus på presisjon vises i vårt arbeid med å utvikle og følge standarder for beste praksis og god, sikker drift. Ved å etablere standarder for arbeidspraksis og arbeidsforhold kan vi måle dem, og dermed kontinuerlig forbedre dem. Vi vet at verdikjeden alltid kan forbedres ved å eksperimentere, ta i bruk nye løsninger og ved å eliminere sløsing. Kontinuerlig forbedring betyr at vi alltid ser etter forbedringspotensialer, at vi er åpne for å lære nytt, og villige til å dele kunnskap. 8 Elkem bærekraftsrapport 2014

9 Detaljerte krav til ansvarlig adferd Elkems internkontrollsystem skal sikre at forhold på arbeidsplassen som kan påvirke de ansattes helse og sikkerhet, eller ha en negativ effekt på det ytre miljø rundt verket, holdes innenfor de rammer som er gitt ved offentlige lover, regler og tillatelser, samt Elkems egen policy. Elkems risikostyringsinstruks legger vekt på alle typer risiko som kan ramme virksomheten. Formålet med instruksen er å sikre en systematisk tilnærming til risikostyring i Elkem. Risikostyringen skal sikre at risiko av betydning for Elkems målsettinger blir kartlagt, analysert og håndtert så tidlig som mulig og på en kostnadseffektiv måte. Elkems erfaring tilsier at det er betydelig lavere kostnad knyttet til å investere i proaktive risikoreduserende tiltak enn å måtte agere reaktivt. «Fokus» er Elkems program for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Null skader og yrkesrelatert sykdom er Elkems mål, og vi arbeider på en systematisk måte for å oppnå nullmålsetningen. Hver måned utarbeides det rapporter for hvert forretningsområde som inkluderer oversikt over uønskede hendelser og nestenulykker, med læringspunkter slik at vi unngår at lignende hendelser gjentar seg. Elkems etiske retningslinjer gjelder for alle Elkem-ansatte. Retningslinjene omhandler forhold som den enkeltes ansvar for at Elkem holder en høy HMS-standard, at diskriminering og trakassering ikke finner sted, forbud mot korrupte handlinger, forvaltning av fortrolige opplysninger, overholdelse av konkurranseregelverk og nøyaktighet i offentlig rapportering. Et grunnleggende prinsipp er at alle ansatte skal følge og respektere lovgivningen der de befinner seg. Elkem gir ikke bidrag til politiske partier. Elkem har etablert en intern varslingstjeneste hvor ansatte kan henvende seg med bekymringsmeldinger knyttet til mulige brudd på Elkems etiske retningslinjer eller andre uetiske eller ulovlige handlinger. Retningslinjer for Elkems samfunnsansvar beskriver organiseringen av arbeidet med samfunnsansvar, ansvarsforhold i organisasjonen og rutiner for å sikre overholdelse av grunnleggende prinsipper som er beskrevet i dokumentet «Prinsipper for samfunnsansvar». Prinsippene gir en oversikt over hva Elkem legger vekt på når det gjelder ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter, de ansattes rettigheter som arbeidstakere, integritet i forretningsførsel, hensynet til miljøet og en bærekraftig utnyttelse av naturressurser. Elkems leverandørkrav stiller krav til risikoutsatte leverandører for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og forsvarlig miljøhåndtering. Elkems standard innkjøpskontrakter henviser til Elkems prinsipper for samfunnsansvar som krav ved inngåelse av kontrakter. Elkem gir opplæring og gjennomfører leverandørrevisjoner, men anerkjenner samtidig betydelige utfordringer i å sikre full etterlevelse gjennom hele verdikjeden for bulkvarer på verdensmarkedet. Elkem bærekraftsrapport

10 SAMARBEID MED EKSTERNE MILJØER Samarbeid For Elkem er samarbeid med lokalsamfunn, regulerende myndigheter, organisasjoner, politikere, forskere og andre miljøer utenfor bedriften en viktig del av hverdagen. Lokalsamfunn Mange av Elkems verk er hjørnestensbedrifter, med stor betydning for utviklingen av lokalsamfunnet. God dialog med naboer og lokalpolitikere er derfor viktig. For lokalbefolkningen er Elkem en langsiktig partner i deres samfunn. På enkelte verk er det av og til nødvendig å organisere folkemøter for å informere om mulige faremomenter ved driften, og tiltak som gjøres for å sikre både bedriften og lokalmiljøet mot uheldig påvirkning. Et eksempel på dette er Elkem Solar i Kristiansand. Selskapet er omfattet av Storulykkeforskriften, og er derfor pålagt å holde regelmessige informasjonsmøter med lokalbefolkningen. Forskningsmiljøer Elkem har et utstrakt samarbeid med flere forskningsmiljøer over hele verden. Elkems forskere sitter i Kristiansand og på NTNU i Trondheim, og jobber tett med blant annet Sintef, NTNU, Institutt for energiteknikk (IFE), Teknova/ UiA og gjennomfører bransjeprosjekter gjennom Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening og Eyde-nettverket. Av internasjonale forskningsmiljøer er Wuhan University of Sciences and Technology (Kina), Ecoles Des Mines D`Ales (Frankrike), Fraunhofer Institute og Technische Universität Bergakademie Freiburg (Tyskland), Texas A&M University System (USA), Okayama University (Japan), KTH (Sverige) og University of Central Lancashire (Storbritannia) eksempler på samarbeidsaktører. Næringspolitikk Elkem har sitt tyngdepunkt i Norge og ønsker å gi innspill til og være med på å påvirke rammebetingelsene for å drive industri Norge. En viktig del av dette arbeidet dreier seg om å informere om hva ulike tiltak krever og betyr når de skal gjennomføres i praksis, på verk. Elkem er medlem av bransjeorganisasjonen Norsk Industri. EU er også en viktig premissgiver for industriens rammebetingelser. Elkem jobber derfor aktivt gjennom de europeiske bransjeorganisasjonene Euroalliages og Eurometaux. Direktorater og tilsyn Elkems virksomhet er regulert av en rekke lover, forskrifter og krav i de landene vi opererer, noe som betyr utstrakt dialog med og rapportering til ulike myndighetsorganer, som for eksempel direktorater og tilsyn. Elkem ønsker å være en konstruktiv samarbeidspartner. Vi etterlever lojalt gjeldende regelverk. Samtidig er vi en aktiv part som gir innspill til hva nye pålegg innebærer når de skal gjennomføres i praksis, og fremmer forslag til endringer. Virkemiddelapparatet Støtte fra virkemiddelapparatet, spesielt i Norge og EU, er viktig når Elkem skal gjennomføre store kostnadstunge forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til energieffektivisering, utslippsreduksjon og andre forbedringer. Elkem samarbeider også med virkemiddelapparatet om å etablere ny kunnskap om forbedret drift av smelteverk. I Norge er Enova, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva, Næringslivets NO X -fond, Miljøfondet og private aktører som Sørlandets Kompetansefond, viktige samarbeidspartnere. Fremtidens ansatte Elkem ønsker å bidra til at flere unge velger realfag og utdanningsløp som er relevante for Elkem. I tillegg til å ansette lærlinger og traineer, bruker Elkem skolebesøk, utplassering i arbeidsuke, messer og annet for å komme i kontakt med elever og studenter ved våre produksjonssteder rundt om i verden. Ansatte i Elkem inngår også i undervisningen i videregående skole og universiteter gjennom professor II- og lektor 2-ordningene i Norge. Organisasjoner Elkem har utstrakt dialog med flere miljøorganisasjoner, for kunnskapsutveksling om ulike miljøtemaer knyttet til driften av Elkems verk, og for å støtte opp om det politiske arbeidet til disse organisasjonene. 10 Elkem bærekraftsrapport 2014

11 ELKEM BUSINESS SYSTEM Verktøy for kontinuerlig forbedring Elkem Business System (EBS) er et sett med grunnleggende prinsipper, metoder og verktøy som beskriver hvordan Elkems ansatte på alle nivåer skal opptre, og hvordan organisasjonen skal samarbeide for å nå felles mål og oppnå kontinuerlige forbedringer. EBS danner fundamentet i Elkems kultur og drift. Den enkeltes ansvar Et hovedprinsipp i EBS er at mennesket er drivkraften. Hver enkelt ansatt i Elkem oppmuntres derfor til aktivt å søke forbedringspotensialer og komme med forslag til hvordan prosessene han eller hun er involvert i, kan forbedres. For å sikre at alle kan delta og bidra til forbedringer har alle Elkems verk etablert ulike arenaer for aktivt daglig forbedringsarbeid. Ledelsesansvar Det er et sentralt prinsipp i EBS at lederne skal ha inngående kunnskap om de kritiske prosessene. Elkems ledere er derfor ofte og regelmessig til stede i organisasjonen og i produksjonslokalene, for med egne øyne å se hva som skjer, snakke med de ansatte om produksjonsflyten og eventuelle utfordringer, samt oppmuntre og diskutere forslag til forbedringer. Det er en viktig lederoppgave i Elkem å gi direkte og konkret tilbakemelding på hvordan den enkelte utfører sine oppgaver. Jobbobservasjon og samarbeid, teamorganisering og årlige utviklingssamtaler gir grunnlag for profesjonell og personlig utvikling for Elkems ansatte. De fire hovedprinsippene i Elkem Business System: 1. Å produsere etter kundens behov Kundens behov er alltid i fokus. Det gjelder også internt i Elkem, hvor man anser alle i organisasjonen som forbundet med hverandre som leverandører og kunder i en verdikjede. Verdiskaping er i fokus, både hos leverandører og i egen organisasjon. Dette gir verdiskaping for våre kunder. 2. At mennesket er drivkraften Elkem tilskriver årsaken til suksess som 70 prosent menneskelig innsats, og 30 prosent det bakenforliggende systemet og det tekniske utstyret. De som utfører oppgavene, er ekspertene som tilsammen danner Elkems ressursbase. Vårt verdigrunnlag søkes fulgt i alle våre aktiviteter, også i samhandling med leverandører. 3. Å fjerne sløsing Å fjerne alle former for sløsing er kjernen i Elkems mål om kontinuerlige forbedringer. 4. Å ha kontroll over alle prosesser Alle prosessene skal være stabile og forutsigbare, og variasjoner skal unngås. PROSESSES IN CONTROL Elkem bærekraftsrapport

12 ANSATTE I ELKEM Kontinuerlig utvikling Lederne i Elkem, sammen med Human Resources (HR), har ansvar for å sikre at Elkems ansatte har den kompetansen bedriften trenger, og at EBS praktiseres aktivt på alle nivåer i organisasjonen. Sammen med teknologi og prosesskunnskap er forbedringskompetanse det vil si Elkem Business System kjernekompetansen i Elkem. Ansatte i Elkem Ved utgangen av 2014 hadde Elkem ansatte. Cirka halvparten av disse er ansatt som operatører ved Elkems produksjonsanlegg i Norge, Canada, Brasil, Kina og på Island. Elkem har salgskontorer i en rekke land, og hadde cirka 200 ansatte innen salg ved årsslutt Elkems samlede FoU-miljø på konsern- og divisjonsnivå utgjør cirka 160 personer. Elkems hovedkontor ligger i Oslo, og her er også de sentrale stabsfunksjonene lokalisert. Lærlinger og traineer Den norske lærlingeordningen og Elkems globale trainee-ordning benyttes aktivt for å sikre bedriftene kompetent arbeidskraft i fremtiden. Til sammen 48 lærlinger er i øyeblikket under utdanning ved Elkems verk. 10 av disse er jenter. Totalt antall traineer er seks, og kjønnsfordelingen er fire kvinner / to menn. Kompetanseutvikling Elkem befinner seg i et krevende marked hvor behovet for kontinuerlig utvikling er stort. Forbedringsarbeidet må skje i høyt tempo og med god kvalitet. Det betyr at de ansattes kompetanse stadig må utvikles. Elkem mener at den beste måten å utvikle seg på, er å delta i forbedringsarbeid og problemløsing i den daglige arbeidssituasjonen. Elkem tilbyr også en rekke bedriftsinterne opplæringsaktiviteter og kurs for å styrke kjernekompetansen i bedriften. Å være villig til å påta seg nye oppgaver og nytt ansvar er også meget viktig for den enkeltes læring og utvikling. Lederutvikling Dyktige ledere er nødvendig for en organisasjon som skal skape gode resultater. I 2014 har Elkem derfor ytterligere utvidet sine globale lederutviklingsprogrammer, og driver nå lederutvikling på flere nivåer og i større geografisk bredde enn tidligere. Lederutviklingsprogrammene skal trene Elkems ledere i praktiske lederutfordringer, samt gi dem faglig påfyll og anledning til å bygge interne nettverk. Slik kan lederne i Elkem lære fra hverandre og bidra til kompetanseoverføring på tvers av divisjoner og verk i selskapet globalt. Elkem Business System (EBS) Elkems EBS-senter er et kompetansesenter og en støttespiller for Elkems divisjoner og verk i EBS-implementering. I tillegg har alle forretningsområder en EBS-ansvarlig, som med dybdekunnskap om EBS og divisjonens business har et særlig ansvar for at EBS implementeres i forretningsområdet. HR på verk er sammen med den lokale ledelsen ansvarlig for organisasjonsutvikling i tråd med prinsippene i EBS. Likestilling Prosessindustrien generelt er en mannsdominert bransje. Elkem ser imidlertid en tendens til at interessen fra kvinner for å jobbe i prosessindustrien øker, i takt med økende automatisering og mindre tungt manuelt arbeid. Andelen kvinnelige ansatte har steget noe de siste årene, men andelen kvinnelige operatører er fremdeles lav. Elkem ønsker større kjønnsbalanse blant de ansatte, og tilstreber at kvinneandelen blant Elkems traineer skal være minst 50 prosent. I Elkem totalt er kvinneandelen 21 prosent. Gjensidig respekt Elkem er et tradisjonsrikt internasjonalt selskap med kinesiske eiere og produksjon og salgskontorer i mange land. Det er en åpenbar styrke for selskapet å være etablert i flere land, og ha ansatte med ulik bakgrunn. Nærhet til markedene, og godt samarbeid på tvers av geografiske, kulturelle og individuelle forskjeller, er nødvendig for at selskapet skal nå sine mål. Elkem Business System (EBS) bygger på at hver ansatt spiller en viktig rolle. Elkems ansatte er spesialister innen sine fagfelt, og skal lyttes til. Dette sikrer både god drift og de beste løsningene når utfordringer oppstår. Elkems interne regelverk for rekruttering og Elkems etiske retningslinjer for ansattes adferd forbyr alle former for diskriminering. Bedriftsdemokrati Elkem har i løpet av sin mer enn 110 år lange historie vært gjennom mange store omstillingsprosesser. Elkem opererer i et svært konkurranseutsatt og konjunkturfølsomt internasjonalt marked, hvor behovet for omstillinger er en stadig utfordring. Godt samarbeid mellom ansatte og ledelse er en forutsetning for at Elkem skal kunne håndtere til tider krevende markedsforhold, og det er lange tradisjoner for godt samarbeid mellom ansatte og ledelse i Elkem. På alle verk og i alle enheter i Norge er det lokale fagforeninger, både for operatører og funksjonærer. Utenfor Norge følger Elkem lokale lovkrav og verdsetter godt samarbeid og høy involvering av de ansatte. På konsernnivå i Norge er det etablert fem formelle utvalg for kontakt mellom bedriften og de ansattes representanter. I henhold til Aksjelovens bestemmelser har de ansatte to representanter og to observatører i styret i Elkem AS. 12 Elkem bærekraftsrapport 2014

13 Elkem bærekraftsrapport

14 HMS Nullfilosofi for skader og belastninger Elkems arbeid med sikkerhet og helse bygger på en nullfilosofi som tilsier at vi ikke aksepterer skader eller sykdommer forårsaket av vårt arbeidsmiljø, og at vi gjør det som står i vår makt for å forebygge dette. De siste årene har antall skader per år og skadenes alvorlighet stabilisert seg på et forholdsvis lavt nivå for de aller fleste enheter i Elkem. Det skjer imidlertid fortsatt skader, og det forebyggende arbeidet intensiveres videre i Elkem hadde 22 skader som krevde medisinsk behandling blant sine vel 2000 ansatte i 2014, det samme skadeantall som i Tre av Elkems 18 verk stod for halvparten av disse skadene, mens syv av verkene gikk helt uten slike skader. Typiske skader er overtråkk og små kutt eller klemskader på hendene. De alvorligste skadene gjelder flere tilfeller der deler av fingertuppen ble amputert. Erfaringene fra de siste årene viser at mange verk klarer null eller kun én skade år etter år. Det betyr at det er mulig å oppnå en nullmålsetning. Erfaringene viser dessverre også at null skader ett år ikke er noen garanti for at skader ikke vil oppstå det neste året. For å drive vellykket HMS-arbeid er det helt nødvendig at bevisstheten om sikkerhet hele tiden er på topp i hele organisasjonen. Prinsippene for skadeforebygging krever kjennskap til faremomenter, forståelse av faremomentenes sannsynlighet og potensial, og effektivt arbeid for å fjerne eller redusere risikoen ved faremomentene til et akseptabelt nivå. Mye av det forebyggende arbeidet er også fokusert på adferd, da statistikken viser at de aller fleste skader skyldes den enkeltes adferd. «Fokus» «Fokus» er Elkems program for HMS (helse, miljø og sikkerhet) på arbeidsplassen. «Fokus» er koblet tett sammen med Elkem Business System (EBS), hvor det legges vekt på kontinuerlige forbedringer og den enkeltes ansvar for å bidra til gode resultater. «Fokus» har fem grunnleggende prinsipper: 1. Forbedringsarbeid har ingen grenser. 2. Alle hendelser og skader kan forebygges (nullfilosofi). 3. Alle skader og uønskede hendelser har årsaker. Årsakene vil alltid være koblet til farlige forhold, farlige handlinger eller en kombinasjon av disse. Ved å rapportere og granske alle hendelser og skader kan vi finne årsakene og fjerne dem før de skaper større skade. 4. Effektivt forebyggende arbeid krever risikokartlegging, risikoanalyse og gjennomføring av tiltak for å redusere uakseptabel risiko til et akseptabelt nivå. 5. For å lykkes må alle ansatte være aktivt involvert i HMS-arbeidet og dele ansvaret for et trygt arbeidsmiljø. Vurderes av ledelsen Status for HMS-arbeidet diskuteres ukentlig på divisjons- og konsernledernivå i selskapet. Alvorlige hendelser og personskader blir presentert og diskutert slik at læring kan bringe skadetallene videre ned. Rapportering og granskning av alle uønskede hendelser er en svært viktig del av Elkems forbedringsarbeid. Hver måned utarbeides det rapporter fordelt på for- 14 Elkem bærekraftsrapport 2014

15 retningsområdene, der man fokuserer på alvorlige hendelser og skader, i tillegg til å rapportere offisielle statistikker. For alle alvorlige hendelser lages det detaljerte presentasjoner av hendelsesforløpet, inkludert årsaker og læringspunkter. Slik kan erfaringene deles med andre verk, for å unngå at lignende hendelser skjer andre plasser. Ombygging av farlig utstyr Et eksempel på godt forebyggende arbeid er fjerning av faremomenter i forbindelse med ombygging av en dreiebenk for bearbeiding av ferdigbakte elektroder ved Elkem Carboindustrial i Brasil. Prosjektet la spesiell vekt på maskinsikkerhet ved korrekt beskyttelse av bevegelige deler, og sikker bruk av løfteutstyr ved fjernstyring på krankroken slik at man slipper å stå tett inn mot emnet under løfteoperasjonen. En rekke andre forbedringer på følgende områder ble også oppnådd: Støybelastning Støvbelastning Feil arbeidsstilling Fallpotensialet Energi-isolasjon ved rengjøring og vedlikehold Bedre orden og renhold Tester verneutstyr Det er ikke alltid mulig å fjerne eksponering for farlige forhold fullstendig med tekniske tiltak på anlegg og utstyr. I slike tilfeller må man bruke personlig verneutstyr. Et eksempel på dette er eksponering for støv, som ved enkelte arbeidsoperasjoner er på et nivå som gjør det nødvendig å bruke beskyttelsesmaske. Personlig verneutstyr kan imidlertid gi falsk trygghet hvis man ikke sørger for at utstyret passer, og at brukeren er godt opplært i bruk og vedlikehold av utstyret. For åndedrettsvern pågår det nå et langsiktig arbeid i Elkem der ansatte som er pålagt bruk av vernemaske, får teste tettheten på sine masker i bruk med avansert måleutstyr. Alle mennesker er forskjellige, og det er derfor nødvendig å finne ut om masken man er tildelt, brukes på rett måte, at den faktisk passer og at den er tett. Elkem har også et eget produktutvalg som jobber aktivt med anskaffelse og testing av nytt personlig verneutstyr for å sikre den beste beskyttelse i alle arbeidssituasjoner. Månedens tema Nesten hver måned går det ut en egen presentasjon om et viktig tema fra Elkems sentrale HMS-stab. Årets første tema er normalt en gjennomgang av skader og erfaringer fra fjoråret. Før sommerferien gjennomgår man alltid hvordan HMS-standardene og HMS-arbeidet på den aktuelle arbeidsplassen best introduseres og følges opp for sommervikarer og nyansatte. Temaer i 2014 var: Læringspunkter fra 2013 Støy Energiisolasjon 5S (orden, renhold) Midlertidig ansatte Hånd- og fingerskader Støveksplosjoner Adferd Fall på samme eller lavere nivå Sykefravær Gjennomsnittlig sykefravær for ansatte i Elkem var 3,4 prosent i 2014, mot 3,7 prosent i Pågående aktiviteter for å redusere sykefraværet inkluderer tett oppfølging av den enkelte gjennom fraværsperioder, og tilrettelegging for delvis sykemelding. UTVIKLING I ANTALL SKADER per million arbeidstimer SYKEFRAVÆR I PROSENT ,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, Fraværskader (H1) Skader med behandling total (H1+H2) Elkem bærekraftsrapport

16 HMS HMS-revisjon for kontinuerlig forbedring Med to års mellomrom gjennomfører Elkems egne spesialister HMS-revisjoner av alle verk. Målet er at alle verk løftes opp til den samme høye standarden, i overenstemmelse med både Elkems egne og myndighetsbestemte krav, uavhengig av hvor de ligger i verden. En HMS-revisjon av et verk er godt planlagt og varer i opptil tre dager, avhengig av verkets størrelse og kompleksitet. Hovedfokus er sikkerhet, men helse og ytre miljø blir også berørt. Organisasjonen ved verket som skal revideres, skal forut for besøket gjøre en vurdering av egne systemer og prestasjoner. Her gir verket seg selv en score fra 1 til 10, der 10 er best, på en rekke forhold. Forbedring og læring Deltagere i gruppen som gjennomfører revisjonene kan variere, men som regel deltar Elkems HMS-direktør, HMS-sjefen i divisjonen som er berørt og en eller to HMS-sjefer fra de andre verkene. Dette sikrer både at den best mulige HMS-kompetansen innenfor området er med i vurderingen, og en spredning av beste praksis. Revisjonene dreier seg ikke bare om kontroll, men er også et viktig verktøy for forbedring og læring. Revisjonene bidrar også til at verkene følger utviklingen av krav og beste praksis innenfor hele virksomheten, og jobber aktivt med å forbedre sine systemer og forebyggende aktiviteter. Ingen garanti En god score det ene året er ingen garanti for det samme gode resultatet ved neste revisjon to år senere. I tillegg til kontroll og diskusjoner knyttet til sjekkpunkter og bedriftens HMS-system blir det satt av rikelig med tid ute i drift for inspeksjoner, jobbobservasjoner og diskusjoner om forbedringer med de som jobber i området, og med ansvarlige ledere. Hensikten er å svare på spørsmål, dele beste praksis og bli enig om klare standarder. I revisjonsrapporten lages det en rapport, der forhold knyttet til sjekkpunktene er beskrevet med tekst og bilder. Bildene gjør det mulig å formidle budskapet og standarden til alle ansatte, uavhengig av språkkunnskaper. Det gjør det dessuten enklere å se fremgangen fra én revisjon til den neste. Sjekkliste ved Elkems HMS-revisjoner 1 5 S, orden, lagerhold 2 Fare for å falle 3 Mobilt utstyr 4 Lukkede områder, inngang 5 Isolering av energi 6 Flytende metall 7 Kontroll av støv 8 Maskinsikkerhet 9 Varme og gass 10 El-sikkerhet 11 Kraner og løfteutstyr 12 Beredskap 13 Prosjektarbeid og underleverandører 14 Brannsikkerhet 15 Personlig verneutstyr 16 Kjemikalier og fibre 17 Ytre miljø 18 Bygninger og strukturer 16 Elkem bærekraftsrapport 2014

17 ET EKSEMPEL PÅ DELER AV EN REVISJONSRAPPORT Focus area: Vehicle standard Vehicle condition and cleaning Comments / pictures: Generally good standard, but forklifts are not in compliance with corporate standard (open) Generally good, but some defects on mirrors and seatbelts observed. Boundaries should be put around whole vehicle when defective. Vehicle signals / lights Pre-use checklist Vehicle / pedestrian segregation Traffic plans / signs and signals Loading / unloading Securing of load Observed driving behaviour Good improvement from last audit Good improvements in many areas Speed limits and right of way not posted Good control with behavior during loading Load securing on finished products is not done on many trucks must check legal requirements Behaviour varied between drives from very good to OK seatbelts observed not in use 2 times Ingen avvik observert OK tilstand Generelt bra, men en del observasjoner enkelte plasser Avvik observert mer fokus nødvendig VURDERING AV HMS-SYSTEMET VED ET ELKEM-VERK, Commitment Incident management Work practice controls Organising Education and training Hazard control environmental Communication Hazard control health Measurement Hazard control safety Risk assessment Elkem bærekraftsrapport

18 ENERGI OG MILJØ Energieffektivisering og rensetiltak i Elkem Problem Tiltak Hvor Løsning gir Uutnyttet varmeenergi fra produksjonen Dårlig ressursutnyttelse Unødvendig utslipp av (indirekte*) CO 2 Energigjenvinnings-anlegg, for elektrisitet, damp eller varmt vann Alle verk Varmt vann og damp for gjenbruk eller salg Elektrisk strøm for salg Bedre ressursutnyttelse Redusert (indirekte*) CO 2 Unødvendig elektrisitetsforbruk til ovnsdrift Dårlig ressurs og råvareutnyttelse Sikring av stabil ovnsdrift og kontinuerlig utvikling av optimal ovnsdrift Alle verk Lavere elektrisitetsforbruk Bedre ressurs- og råvareutnyttelse Unødvendig elektrisitetsbruk til drift av anlegg, unntatt ovner Dårlig ressursutnyttelse og økte kostnader Enøk-tiltak Alle verk Lavere elektrisitetsforbruk Bedre ressursutnyttelse og reduserte kostnader Mangelfull kontroll med silisiumstøv fra produksjon Lokal forurensning og tap av salgbart bi-produkt Oppsamling av støv i renseanlegg koblet til silisium- og ferrosilisiumovner Prosesser under kontroll Alle silisium- og ferrosilisiumverk Verdifullt bi-produkt microsilica Mindre forurensning og bedre livskvalitet i lokalmiljøet Bedret omdømme for industrien Mangelfull kontroll med støv på arbeidsplassen. Forverring av arbeidsmiljøet. Sløsing med salgbart bi-produkt. Mer renhold og vedlikehold. Utvikling av produksjonsmetoder for å unngå støvgenerering Bedre avsug og renhold Alle verk Forbedrede arbeidsmiljø og HMS-resultater Redusert tid/kost på renhold og vedlikehold Salgbart bi-produkt NO x -utslipp Forverret luftkvalitet i lokalmiljøet Innføre ny innmatingsmetode, ny ovnsdesign i tråd med forskningsresultater Norske verk i Elkem Silicon Materials Opp mot 40 prosent redusert NO x -utslipp SO 2 -utslipp Forverret luftkvalitet i lokalmiljøet, lukt Bruk av råvarer med mindre svovel der det er hensiktsmessig SO 2 -fangst og -rensing Råvarebruk på alle verk Planer for SO 2 -fangst på Elkem Carbon Fiskaa Eliminerer SO 2 -utslipp Bedre omdømme for industrien Avrenning til sjø og grunn av forurensende stoffer Bedre kontroll med diffuse utslipp Biologisk rensing av forurenset regnvann ved verk i tropisk klima Elkem Carbon Fiskaa, Norge Elkem Carbon, Brasil Redusert tilførsel av forurenset støv til omgivelsene som kan føres videre med vann Rent vann *Alle Elkems energigjenvinningsanlegg er installert i områder hvor elektrisiteten kommer fra vannkraft. CO 2 -utslippene reduseres derfor kun indirekte, ved at den elektristeten som ikke lenger forbrukes ved Elkems verk kan eksporteres til områder hvor det kan erstatte f.eks gass- eller kullkraft. 18 Elkem bærekraftsrapport 2014

19 YTRE MILJØ Sirkulær økonomi for klima og miljø Elkems hovedprinsipp for bærekraft er å lage produktene på en mest mulig effektiv måte og med maksimal gjenbruk av alle sidestrømmer, det vil si materialer og energi. Elkems mål om «zero waste» betyr at selskapet legger stor vekt på gjenvinning og bruk av sidestrømmer av alle slag. En slik sirkulær økonomi, der produksjon og forbruk er en del av et kretsløp, er nødvendig hvis verdens befolkning skal kunne leve godt innenfor ressursene av én klode. Et eksempel på dette er omtalt i artikkelen «Ingenting skal på deponi» fra Island på side 42. Elkem har som målsetting at alle verk skal utstyres med egne energigjenvinningsanlegg. Det ble i 2014 gjenvunnet cirka 200 GWh i form av elektrisitet og 400 GWh i form av damp og varmt vann. Eksempler på dette er omtalt i artikler fra Canada og Bjølvefossen på side 42 og 43. Fra 2013 er Elkems verk i Norge og på Island omfattet av EUs ordning for handel med CO 2 -kvoter. Energigjenvinningstiltak ved verkene og høyt forbruk av trekull over flere år gir et lavere netto utslipp av fossilt CO 2 og dermed et lavere behov for å kjøpe kvoter. 242 tusen kvoter Elkems silisium- og ferrosilisiumverk baserer seg på vannkraft, noe som gjør at CO 2 -utslippet fra strømforbruket er null. CO 2 -utslippet stammer dermed i det alt vesentlige fra selve produksjonsprosessene. Les om hvorfor silisiumproduksjon medfører CO 2 -utslipp på side 24. Elkem måtte i 2014 kjøpe CO 2 -kvoter for å dekke sitt utslipp av CO 2 fra verkene på Island og i Norge, som alle er omfattet av EUs kvotehandel. Det utgjør cirka 22 prosent av Elkems tildelte kvoter. Bedrifter som Elkem tildeles 75 prosent av sitt behov basert på historiske produksjonsdata, men får godskrevet kvoter for salg av varme, energigjenvinning eller bruk av biobaserte reduksjonsmidler. Regionale kvoteordninger kan være et problem for bedrifter som opererer i et globalt marked. EUs og Norges ordning for å kompensere for den indirekte virkningen kvotehandelen har på kraftprisene i Norge, er av den grunn svært viktig. Selv om kvoteprisen er lav for tiden, innebærer den likevel et påslag i kraftprisen som har betydelig effekt på bedrifter som har et stort forbruk av kraft, slik Elkem har. Elkem mottok for 2014 en kompensasjon for CO 2 -prisens innvirkning på kraftprisen på 31 millioner kroner 1. Kompensasjonsordningen er viktig for å motvirke «karbon-lekkasje», altså at bedrifter i EØS-området flytter ut og dermed flytter utslippet til et annet område. Både tildeling av vederlagsfrie kvoter og kompensasjonen for CO 2 -prisens innvirkning på kraftprisen er imidlertid ordninger som gradvis strammes inn, slik at Elkems tildeling gjennom disse ordningene vil bli mindre for hvert år, mens utgiftene vil variere med CO 2 -prisen som før. Ny teknologi De absolutte utslipp av CO 2, NO X og SO 2 (svovel) vil på kort sikt først og fremst variere med produksjonsmengden, fordi det tar lang tid å endre produksjonsteknologi var preget av god og stabil drift, og produksjonsrekord ved flere verk. Dette ga en økning i absolutte utslipp av blant annet CO 2. Det gjelder også på de områder der man har gjort teknologiske gjennombrudd i form av rensing og endrede produksjonsprosesser, fordi innfasingen ofte er kostbar og komplisert. Elkem venter en betydelig nedgang av utslipp av NO X og svovel etterhvert som ny teknologi tas i bruk. Når det gjelder netto utslipp av CO 2, vil man gradvis kunne bruke mer biologisk materiale i reduksjonsprosessen til erstatning for fossilt kull. Les mer om dette på side 20, 24 og 29. Arbeidet for å redusere utslipp av støv har gitt gode resultater de siste årene. Les om Elkems arbeid for å redusere støvutslipp fra silisiumproduksjon på side 21. UTSLIPP CO 2 tusen tonn 2 UTSLIPP SO 2 (svovel) tonn ) Elkem klaget på vedtaket og fikk medhold fra Klima- og miljødepartementet i mars Per dags dato er det endelige beløpet for kompensasjon imidlertid ikke endelig avklart. 2) Økning i utslipp skyldes økt produksjon fra 2013 til Elkem bærekraftsrapport

20 YTRE MILJØ Nye investeringer gir lavere NO X -utslipp Våren 2013 ble Ovn 2 ved Elkem Salten oppgradert. Ombyggingen resulterte i 40 prosent reduksjon i ovnens NO X -utslipp. Nå skal det vellykkede prosjektet videreføres i ombyggingen av verkets Ovn 3. Elkems løsning gir muligheter for betydelig miljøgevinst i smelteverksindustrien globalt. 20 års forskning og utvikling ligger til grunn for Elkems investeringer i en ovnsdrift med betydelig redusert NO X -utslipp. Elkems teknologimiljø i Trondheim har, sammen med SINTEF/NTNU, utviklet grunnleggende forståelse for dannelsen av NO X i ovnstoppen. Et tverrfaglig team med representanter fra verkene og Elkem Technology har mye av æren for de oppnådde resultatene. Det er fruktene av tålmodig innsats gjennom flere år som nå settes ut i livet. Elkem deler sine forskningsresultater, slik at silisium-smelteverk verden over kan dra nytte av resultatene. Målet er at kunnskapen gradvis vil bidra til at metaller blir fremstilt på grønnere vis, kloden over. Forsknings- og utviklingsarbeidet har vært støttet av Norges Forskningsråd. Bedre enn forventet Den nyutviklede teknologien ble testet da Ovn 2 ble bygget om våren Nytt hettedesign, det vil si utforming av toppen av ovnen, samt ombygging til kontinuerlig tilsetning av råvarer, er de viktigste endringene. Effekten av ombyggingen var modellert ved SINTEF/NTNU med bakgrunn i resultater fra pilotovnkjøringer og datasimuleringer. Det var knyttet stor spenning til oppstarten av den nye ovnen i Resultatet, 40 prosent reduksjon av NO X -utslipp, var bedre enn forventet. Ovn 3 neste prosjekt Nå er ombygging av Ovn 3 ved Salten vedtatt som neste NO X -reduserende prosjekt. Målet er å redusere ovnens NO X -utslipp med 40 prosent, det vil si 425 tonn per år. Gjennom ombyggingen forventer man også et økt utbytte av råvarene, og derfor en ytterligere miljøgevinst utover NO X -reduksjon. En hovedutfordring er at ombyggingene skal skje mens verket er i drift. Elkems filosofi om null HMS-skader innebærer at det er et hovedmål at prosjektet skal gjennomføres helt uten HMS-skader. Elkem Salten mottok støtte fra NO X - fondet for ombyggingen av Ovn 2. NO X -fondet vil også støtte ombyggingen av Ovn 3. Støtten fra fondet har vært utløsende for at prosjektet kunne bli gjennomført. Ovn 1 i Salten og ovnene på Elkems smelteverk i Bremanger og Bjølvefossen står på listen over fremtidige ombyggingsprosjekter. Hvordan dannes NO X? Silisium er det grunnstoffet jordskorpen har mest av. Stoffet utvinnes fra mineralet kvarts. I naturen har silisium «giftet seg» med oksygen, et ekteskap bare veldig høy temperatur kan oppløse. Først ved graders varme gir silisiumet slipp på oksygenet det er lenket til i kvartsen, og først da kan stoffet bli til nyttige produkter. Mye av det frigjorte oksygenet gifter seg på nytt med karbon fra kull, koks eller trevirke i ovnene og blir til CO 2. Men noen ensomme og kontaktsøkende oksygenatomer vil alltid klare å binde seg til nitrogen fra luften i stedet, og dermed bli til nitrogenoksider (NO X ). Nitrogenoksider (NO X ) er gasser som fører til økt konsentrasjon av bakkenært ozon og sur nedbør. Utslippene kan gi skadelige effekter på økosystemer og vegetasjon, og kan være helseskadelig. Transportsektoren står for 58 prosent av Norges samlede utslipp, mens industrien står for 11 prosent. Elkem står for vel tre prosent av Norges samlede utslipp. Næringslivets NO X -fond er et spleiselag der bedriftene som er med, kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak. Prosessindustrien betaler ikke inn i fondet men kan likevel motta støtte for kostnadseffektive tiltak UTSLIPP NO X tonn* NO X -utslippene for 2014 har gått opp på grunn av økt produksjon. * Elkem globalt 20 Elkem bærekraftsrapport 2014

Langsiktig kompetansebygging er et konkurransefortrinn. Energiforskningskonferansen 22. mai 2014

Langsiktig kompetansebygging er et konkurransefortrinn. Energiforskningskonferansen 22. mai 2014 Langsiktig kompetansebygging er et konkurransefortrinn Energiforskningskonferansen 22. mai 2014 ET VERDENSLEDENDE SELSKAP MILJØVENNLIG PRODUKSJON AV METALLER OG MATERIALER Grunnlagt av Sam Eyde i 1904

Detaljer

Elkem - utvikler av renere prosesser og globale klimaløsninger. Inge Grubben-Strømnes Zero13 6. november 2013

Elkem - utvikler av renere prosesser og globale klimaløsninger. Inge Grubben-Strømnes Zero13 6. november 2013 Elkem - utvikler av renere prosesser og globale klimaløsninger Inge Grubben-Strømnes Zero13 6. november 2013 Elkem er blant verdens ledende selskaper innenfor miljøvennlig produksjon av metaller og materialer

Detaljer

Kraftproduksjon fra industrivarme krafttak for et renere klima

Kraftproduksjon fra industrivarme krafttak for et renere klima Kraftproduksjon fra industrivarme krafttak for et renere klima Helge Aasen, CEO Elkem ENOVA-konferansen 2012 Elkems produkter er fremtidens produkter Vannkraftbasert produksjon til voksende markeder: Fornybar

Detaljer

Todelingen i norsk økonomi Perspektiver fra metallindustrien. Alf Tore Haug Manifestasjon 2013

Todelingen i norsk økonomi Perspektiver fra metallindustrien. Alf Tore Haug Manifestasjon 2013 Todelingen i norsk økonomi Perspektiver fra metallindustrien Alf Tore Haug Manifestasjon 2013 Grunnlagt av Sam Eyde i 1904 Eid av China National Bluestar siden 2011 2400 ansatte hvorav ca 1500 i Norge

Detaljer

11 Elkem Business System: Kontinuerlige forbedringer satt i system. 12 Ansatte i Elkem: Menneskelig innsats viktigst for suksess

11 Elkem Business System: Kontinuerlige forbedringer satt i system. 12 Ansatte i Elkem: Menneskelig innsats viktigst for suksess Bærekraftsrapport 2013 A Bluestar Company Innhold 3 Nøkkeltall 4 Konsernsjefen: Rustet for ny bærekraftig vekst 5 Elkem et overblikk 6 Konsernledelsen og styret 7 Eierstyring og selskapsledelse 9 Styrende

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Klimakutt i industrien Bellonakonferanse om Klimakur 23 mars 2010. Jacob J. Steinmo Teknisk direktør

Klimakutt i industrien Bellonakonferanse om Klimakur 23 mars 2010. Jacob J. Steinmo Teknisk direktør Klimakutt i industrien Bellonakonferanse om Klimakur 23 mars 2010 Jacob J. Steinmo Teknisk direktør Dette er Finnfjord AS Produserer 100.000 tonn ferrosilisium Produserer 20.000 tonn microsilica 120 ansatte

Detaljer

Elkem Thamshavn- Verdens mest energieffektive anlegg for Silisiumproduksjon

Elkem Thamshavn- Verdens mest energieffektive anlegg for Silisiumproduksjon Elkem Thamshavn- Verdens mest energieffektive anlegg for Silisiumproduksjon Alf Tore Haug-Verksdirektør Enova-konferansen 2012 ELKEM ELKEM THAMSHAVN SILICON METAL MICROSILICA ELECTRIC ENERGY DISTRICT HEATING

Detaljer

Miljøforum 2013 EYDE nettverkets miljøprosjekt: EYDE 0-WASTE - reduksjon av utslipp

Miljøforum 2013 EYDE nettverkets miljøprosjekt: EYDE 0-WASTE - reduksjon av utslipp Miljøforum 2013 EYDE nettverkets miljøprosjekt: EYDE 0-WASTE - reduksjon av utslipp JORUNN VOJE Project Manager R&D Innovation, process & product development Elkem Technology 2013 09-24 EYDE nettverket

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa. Solakonferansen 2012 Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006

Detaljer

VEIEN TIL KLIMANØYTRAL METALLPRODUKSJON

VEIEN TIL KLIMANØYTRAL METALLPRODUKSJON VEIEN TIL KLIMANØYTRAL METALLPRODUKSJON NYE VERDIKJEDER I NORSK BIOØKONOMI Ved å erstatte kull med biomasse i dagens silisiumproduksjon, kan norsk metallindustri ta et betydelig steg i bærekraftig retning.

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 Ptils rolle Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Nordlandskonferansen FOU for en bærekraftig framtid. Arve Ulriksen Verksdirektør Elkem Salten

Nordlandskonferansen FOU for en bærekraftig framtid. Arve Ulriksen Verksdirektør Elkem Salten Nordlandskonferansen FOU for en bærekraftig framtid Arve Ulriksen Verksdirektør Elkem Salten Agenda Om Elkem og Elkem Salten Status Elkem Salten Hva ønsker vi fra våre politikere? 2 Elkem s visjon: å være

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

INTERNASJONALT KREDITTARBEID: CREDIT MANAGEMENT OG SALG ER SUKSESSFAKTORER I ELKEM

INTERNASJONALT KREDITTARBEID: CREDIT MANAGEMENT OG SALG ER SUKSESSFAKTORER I ELKEM INTERNASJONALT KREDITTARBEID: CREDIT MANAGEMENT OG SALG ER SUKSESSFAKTORER I ELKEM Gdansk 12. september 2015 Anette Bergseth AGENDA 1. Introduksjon til Elkem Overblikk, verdier, produkter, forretningsenheter

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

SINTEF HMS HÅNDBOK. Innhold

SINTEF HMS HÅNDBOK. Innhold Unrestricted Side 1 av 6 SINTEF HMS HÅNDBOK Innhold 1. Formål... 2 2. Omfang... 2 3. Organisering... 2 4. Politikk... 3 SINTEFs politikk for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet... 3 SINTEFs miljøpolitikk...

Detaljer

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift.

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. 1 Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. Annik Magerholm Fet Professor, Institutt for Industriell Økonomi og teknologiledelse, NTNU 14.12.2013 FHL Midtnorsk Havbrukslag 2 Status fra hjemmesiden

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ 07 38 Felles ansvar for miljøet Klimautfordringene er vårt felles ansvar. Orkla skal bidra til å møte utfordringene ved å redusere eget energiforbruk og begrense klimagassutslippene i alle ledd av verdikjeden.

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

Inter IKEA Systems B.V. 2012

Inter IKEA Systems B.V. 2012 Agenda IKEA og bærekraft Tre endringsdrivere Tiltak Målsetninger 25.01.2013 2 Vi trenger radikale endringer Behov for: + = Klimaendringer Flere forbrukere Radikale endringer Knapphet på ressurser + Bærekraftig

Detaljer

Teknologiutvikling og energieffektivisering

Teknologiutvikling og energieffektivisering Teknologiutvikling og energieffektivisering Energirådets møte 26. mai 2008 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Stadig mer aluminium per kwh Produksjon/strømforbruk, 1963 = 1,00 1,50 1,40 1,30

Detaljer

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Suvra Kanti Das INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Bama Om IEH Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og

Detaljer

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Energistyring av industrien etter Forurensningsloven Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Innhold Hvorfor velge energiledelse Tillatelsens krav til energiledelse Energiledelse etter NS og BREF

Detaljer

AVINORS RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR 2014: OVERSIKT OVER INDIKATORER

AVINORS RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR 2014: OVERSIKT OVER INDIKATORER AVINORS RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR 2014: OVERSIKT OVER INDIKATORER Avinors rapport om er utarbeidet i tråd med Global Reporting Initiatives (GRI) rapporteringsstandard G4/ Core En detaljert redegjørelse

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Per Arne Kyrkjeeide, Forsker, Teknova AS: Eyde Biokarbon. NCE Eyde - FoU Forum Elkem AS, Kristiansand 11.12.2015

Per Arne Kyrkjeeide, Forsker, Teknova AS: Eyde Biokarbon. NCE Eyde - FoU Forum Elkem AS, Kristiansand 11.12.2015 Per Arne Kyrkjeeide, Forsker, Teknova AS: Eyde Biokarbon NCE Eyde - FoU Forum Elkem AS, Kristiansand 11.12.2015 Eyde Biokarbon - Produksjon av miljøvennlig biokarbon til prosessindustri basert på norsk

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Enova SF -virkemidler og finansieringsordninger rettet mot norsk industri

Enova SF -virkemidler og finansieringsordninger rettet mot norsk industri Enova SF -virkemidler og finansieringsordninger rettet mot norsk industri Prosinkonferansen 2013 Ståle Kvernrød Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!»

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Petroleumstilsynet & Miljødirektoratets samarbeidsseminar: Kostnadskutt en miljørisiko? 17.03.2015 v/hilde-marit Rysst «Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Er oljearbeideren opptatt av miljø? JA! Men,

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Sidenummer eller nettadresse revidert

Sidenummer eller nettadresse revidert AVINORS RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR 2013: OVERSIKT OVER INDIKATORER Avinors rapport om samfunnsansvar er utarbeidet i tråd med Global Reporting Initiatives (GRI) rapporteringsstandard G4/ Core En detaljert

Detaljer

BIS Industrier AS

BIS Industrier AS BIS Industrier AS 11.12.12 Agenda Risikoutsatte grupper Forventninger Myndigheter Kunder Interne - HMS Mål og Politikk HMS statistikk 2005 2011 Aksjoner Risikoutsatte Grupper Risikoutsatte grupper type

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Veikart for prosessindustrien Øke verdiskapingen betydelig, samtidig som klimagassutslippene reduseres til null.

Veikart for prosessindustrien Øke verdiskapingen betydelig, samtidig som klimagassutslippene reduseres til null. Veikart for prosessindustrien Øke verdiskapingen betydelig, samtidig som klimagassutslippene reduseres til null. Øyvind Slåke, Norsk Industri VERDEN I 2050 9 milliarder mennesker Økt forbruk Klimamålene

Detaljer

Hva gjør vi etter Mongstad?

Hva gjør vi etter Mongstad? Hva gjør vi etter Mongstad? Hvordan utvikle leverandør- og teknologiindustrien relatert til CCS? SINTEF-seminar 13. mars 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen Norsk Industri Veikart for reduksjon av klimagasser

Detaljer

Vi rigger oss for fremtiden. NHO Nordlands Årskonferanse

Vi rigger oss for fremtiden. NHO Nordlands Årskonferanse Vi rigger oss for fremtiden NHO Nordlands Årskonferanse Kathrine Næss, verksdirektør Alcoa Mosjøen Mo i Rana, 11. februar 2016 1 Noen av de temaene jeg skal snakke litt om i dag Aluminiumsbransjen Alcoa

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Karbonfangst og lagring fra energigjenvinning av restavfall i Oslo. Pål Mikkelsen Direktør CCS, Fortum Oslo Varme

Karbonfangst og lagring fra energigjenvinning av restavfall i Oslo. Pål Mikkelsen Direktør CCS, Fortum Oslo Varme Karbonfangst og lagring fra energigjenvinning av restavfall i Oslo Pål Mikkelsen Direktør CCS, Fortum Oslo Varme 1 Klemetsrudanlegget Norges største energigjenvinningsanlegg Kapasitet: 350 000 t./år, 45

Detaljer

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2009 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Standard hva er nå det?

Standard hva er nå det? Veiledning i om NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.nono Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system en arbeidsprosess

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

INDUSTRIMELDING OG VEIKART. ICG, 31. mai 2017

INDUSTRIMELDING OG VEIKART. ICG, 31. mai 2017 INDUSTRIMELDING OG VEIKART ICG, 31. mai 2017 Industrimelding ikke Næringsmelding «Regjeringens visjon for en aktiv industripolitikk er: Norge skal være en ledende industri- og teknologinasjon» «I praksis

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Skagerak Energis GRI-indeks

Skagerak Energis GRI-indeks Skagerak Energis GRI-indeks Global Reporting Initiative (GRI) er en internasjonal organisasjon som har utarbeidet et svært anerkjent rammeverk for rapportering på samfunnsansvar. Rammeverket utvikles etter

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Karbonfangst fra avfall - i Oslo og verden. Avfall i nytt fokus Johnny Stuen

Karbonfangst fra avfall - i Oslo og verden. Avfall i nytt fokus Johnny Stuen Karbonfangst fra avfall - i Oslo og verden Avfall i nytt fokus 29.3.17 Johnny Stuen Vi vil overlevere byen til neste generasjon i en bedre miljøtilstand enn vi selv overtok den Oslos bærekraftvisjon 50%

Detaljer

Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier fra bærekraftige råvarer - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten

Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier fra bærekraftige råvarer - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier fra bærekraftige råvarer - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten 16.06.2015 Borregaard er globalt ledende innen biobaserte

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

Miljøstrategi

Miljøstrategi Miljøstrategi 2016-2020 1 1. Miljøpolitikk i Omsorgsbygg Miljøarbeidet i Omsorgsbygg skal videreføre hovedmålet om å være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Tilgangen til sjø som muliggjorde frakt av råvarer til og ferdigvarer fra verket. Tilgangen til store mengder vannkraft/elektrisk energi.

Tilgangen til sjø som muliggjorde frakt av råvarer til og ferdigvarer fra verket. Tilgangen til store mengder vannkraft/elektrisk energi. Caseoppgave Første spadetak for å etablere fabrikken i Sauda ble tatt i 1915. Grunnene til at det amerikanske selskapet Union Carbide valgte å etablere en fabrikk i Sauda var: Tilgangen til sjø som muliggjorde

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Satsing på bærekraftig industri i Norge

Satsing på bærekraftig industri i Norge Satsing på bærekraftig industri i Norge, 16. august 2012 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri 2050 - To viktige politiske visjoner for Norge Bærekraftvisjonen: En politikk som vektlegger en forvaltning

Detaljer

Hensikt Mål Verdier November 2017

Hensikt Mål Verdier November 2017 Hensikt Mål Verdier November 2017 1 kingdesign.no / 1117 / 3000 / forsidefoto: Werner Anderson AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere

Detaljer

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar Retningslinje for innkjøp i Sbanken ASA Besluttet av Ledelsen i Sbanken ASA Dato for beslutning 1. september 2017 Frekvens beslutning Rettslig hjemmel Årlig Finansforetaksloven Verdipapirhandelloven Regnskapsloven

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

NCE EYDE: Knekke koden for å produsere fremtidens produkter med minst mulig ressursbruk.

NCE EYDE: Knekke koden for å produsere fremtidens produkter med minst mulig ressursbruk. NCE EYDE: Knekke koden for å produsere fremtidens produkter med minst mulig ressursbruk. FØRSTEUTKAST 2.Nov 2015 Veikart for Prosessindustrien - Økt verdiskapning med nullutslipp i 2050 Overlevert til

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Skagerak Energis GRI-indeks

Skagerak Energis GRI-indeks Skagerak Energis GRI-indeks Global Reporting Initiative (GRI) er en internasjonal organisasjon som har utarbeidet et svært anerkjent rammeverk for rapportering på samfunnsansvar. Rammeverket utvikles etter

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Design for sirkularitet

Design for sirkularitet Design for sirkularitet Thomas Mørch Sjef forretningsutvikling, avd. Strategi & Bærekraft, Norsk Gjenvinning Norge Norsk Gjenvinning er Norges ledende gjenvinningsbedrift Lange tradisjoner som privateid

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE 2014-2017 1 Innledning Strand kommunes handlingsplan for etisk handel fra 2010-2013 skal fornyes. Strand kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester

Detaljer

1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang

1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 1 1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter hittil i 2017 Tilpasser organisasjonen til en ny

Detaljer

Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten

Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten 09.09.2015 Borregaard er globalt ledende innen biobaserte kjemikalier Høy råvareutnyttelse

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

Mål og strategi. for. samfunnsansvar

Mål og strategi. for. samfunnsansvar Mål og strategi for samfunnsansvar 15. mars 2007 Vårt samfunnsansvar Bama Gruppen AS krever ærlighet, integritet og redelighet i all forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Det er derfor et viktig

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Handlingsplan for samfunnsansvar i Bærum kommunes anskaffelser Vedlegg 1 HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Bærum kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert i

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Tine i samfunnet. KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni Konsernsjef Hanne Refsholt

Tine i samfunnet. KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni Konsernsjef Hanne Refsholt Tine i samfunnet KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni 2010 Konsernsjef Hanne Refsholt TINE Gruppa Meierivirksomhet i 130 år Ca 15 000 eiere Ca 5 500 ansatte 49 meierianlegg og terminaler 8 produksjonsanlegg

Detaljer

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 HP1 Levetidsforlengelse HP2 Ledelse og storulykkesrisiko HP3 Teknisk og operasjonell sikkerhet HP4 Risikoutsatte grupper HP5 Forebygging

Detaljer

ERAMET NORWAY. Industrikonferansen Grenland 2017

ERAMET NORWAY. Industrikonferansen Grenland 2017 ERAMET NORWAY Industrikonferansen Grenland 2017 VERDENSLEDENDE PRODUSENT AV MANGAN LEGERINGER EN BERIFT I DET FRANSKE SELSKAP ERAMET Eramet Norway Sauda Eramet Norway Porsgrunn Built in 1915 Built in 1913

Detaljer

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle.

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle. 1 Sverre Østvold Property Manager - Steen & Strøm Norge AS Driftsleders rolle. 2008 til 2010 driftsleder ved Åsane Storsenter i Bergen som i 2010 ble kåret til årets driftsteam blant kjøpesentre i Norge.

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

Energismarte løsninger for framtiden. Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013

Energismarte løsninger for framtiden. Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013 Energismarte løsninger for framtiden Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013 Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer