VIKTIG Å HUSKE OM HUSORDENSREGLER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIKTIG Å HUSKE OM HUSORDENSREGLER"

Transkript

1 VIKTIG Å HUSKE OM HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler som er vedlagt i permen til leietaker. Samtlige leietakere og personer leietaker gir adgang til boligen er underlagt de samme husordensregler. Leietaker er ansvarlig for at de han/hun gir adgang til boligen følger husordensreglene. Brudd på husordensregler fra leietaker eller en person leietaker har gitt adgang til boligen/fellesareal i bygget eller lignende kan medføre oppsigelse eller heving av leieavtalen iht. regler i husleieloven. Enkelte utleieboliger er underlagt spesielle husordensregler som gjelder for det spesifikke boligobjekt. Andre boliger har ikke slike husordensregler. Vedlagt følger standard husordensregler for alle boliger Leiebolig leier ut og forvalter på vegne av utleiere. I de tilfeller det er spesifikke husordensregler der du bor blir disse delt ut i tillegg. Der det er spesifikke husordensregler for boligen du leier skal disse legges til grunn og følges. Dersom de spesifikke husordensreglene ikke omtaler et forhold gjelder Leieboligs husordensregler dersom disse omtaler det aktuelle forhold. I tilfeller hvor et forhold ikke er omtalt i noen av husordensreglene gjelder generelle og spesifikke punkter i leieavtalen og husleieloven. Dersom leietaker ikke har mottatt husordensregler er leietaker selv ansvarlig for å kontakte Leiebolig eller styret i den aktuelle gård den leide boligen ligger i for å fremskaffe husordensregler. Ved vesentlig brudd på husordensregler vil det bli sendt varsler fra Leiebolig til den aktuelle leietaker. Ved gjentagelser kan forholdet føre til oppsigelse, heving og/eller tvangsfravikelse. Dette vil i så tilfelle skje på leietakers bekostning. BRANNVERN: 1. Lær deg branninstruksen, rømningsveier, vedlikehold og bruk av brannslukningsutstyr i din bolig. 2. Sikre og vedlikehold ditt brannvernutstyr, både brann- og røykvarslere, brannslange eller annet brannslukningsutstyr. Sørg for at utstyret alltid fungerer. 3. Bytt batteri og støvsug brann- og røykvarslere. 4. Meld fra til utleier ved mangler. Rev

2 1. Ytre orden Gårdsplass, portrom, trappeoppgang, trapperepos, korridorer og felles kjellerrom må ikke opptas med gjenstander tilhørende leierne så som kasser, innbo, sportsartikler, barnevogner og lignende. Sykler og kjøretøy skal settes på sted anvist av utleier. a. Enhver forurensing av gårdsplassen, portrom og ovennevnte fellesrom er forbudt. b. Avfall skal legges i dertil bestemte beholdere. All forsøpling omkring søppelbeholdere og søppelsjakten skal unngås. c. Banking og lufting av tøy, møbler, tepper, sengetøy m.v. må kun foregå på gårdsplass eller annen av utleier anvist plass. d. Uten utleierens skriftlige samtykke er det forbudt å anbringe plakater og oppslag av enhver art på eiendommen, likeså å male vinduer og vegger og sette opp skilt, antenner eller lignende. e. Port og felles inngangsdør skal alltid holdes låst. f. Hensatte gjenstander vil bli fjernet for leietakers regning etter gjeldende satser. 2. Fellesrom Tap av nøkler skal meldes til Leiebolig omgående. Regler for bruk av vaskerom og tørkerom er opphengt i rommet. 3. Indre orden Boring i vegger, dører og karmer er ikke tillatt. Oppheng på vegger må gjøres med tynne stifter, helst billedkroker av hvit plast. a. Vinduene i oppgangen må ikke stå åpne om natten, i regn eller blåst. Om leier finner det nødvendig å sette opp et vindu i en trapp eller korridor, plikter han å påse at det etter kort tid er lukket. Erstatningsansvar kan oppstå dersom skade inntreffer. b. Har leiligheten egen balkong plikter leietaker å fjerne snø og is fra denne. Hvis dette ikke utføres, kan leier bli ansvarlig for eventuell skade. c. Parkettgulv kan støvsuges eller tørmoppes. Ved vask av gulv skal det brukes en godt oppvridd klut. Benytt mildt såpevann eller bare vann. - Tørk opp vann umiddelbart. - Bruk vanntette skåler under blomstene. - Benytt aldri utesko eller stiletthæler innendørs. - Benttt møbelknotter av filt på alle møbler og annet som står på gulvet. 4. Veggene Lag minst mulig hull i veggene. Bruk egnet oppheng for gipsvegger. Hull må utbedres ved utflytting. 5. Kjøkken a. Kjøleskap avrimes ved behov og fryseboks fryses av under kontinuerlig tilsyn. Hold avrimingsrennen ren og vask kjøleskapet ved behov.

3 b. Komfyr og stekeovn holdes rene. Bruk bakepapir. c. Skift/rengjør filter i avtrekksvifte etter behov. Mye fett i viften er brannfarlig. e. Bruk kun oppvaskmaskin når det er folk til stede i boligen. 6. Badet a. Sluk og vannlåser må renses med jevne mellomrom. Bruk Mudin, ikke Plumbo og benytt hansker. b. Bruk kun vaskemaskin når det er folk til stede i boligen, og før kl. 23: Brann Hvis brann, ring 110. Brannslange på kjøkken. Gjør deg kjent med bruk av brannslangen. Gjør deg kjent med brannslukkingsutstyr i leiligheten (brannslukkingsapparat/brannslange). a. Panelovner skal aldri tildekkes. Ikke gardiner over panelovnen. b. Trekk ut støpsel til kaffetrakter, brødrister eller vannkoker etter bruk. Gå ikke fra gryter med for eksempel mat eller vann på komfyren. Gå aldri fra stearinlys. Bruk aldri brennbare lysmansjetter. c. Sjekk at røykvarsler blinker med jevne mellomrom. Bytt batteri ved behov. d. Trapperom skal holdes fri for gjenstander. Dette på grunn av brannfare og for å sørge for fri rømningsvei. e. Sykler skal parkeres i bakgård, ikke i trapperommene. Bruk sykkelstativene. 8. Innbrudd Husk innboforsikring. Følg rådene som forsikringsselskapet gir for sikring. 9. Ytterdør. Dør inn til fellesrom og boder. Dør nederst i oppgangen og port til gaten skal alltid være låst. Bruk dørcallingen og ikke lukk opp for fremmede. Dør til bodrom og fellesrom skal alltid være låst. 10. Ro og orden Det skal være ro og orden i leiligheten og ellers i bygningen mellom kl. 23:00 og kl. 07:00. Andre beboere skal varsles om fester i god tid på forhånd. Hyppig festing anses som mislighold av leieavtalen. Dersom vekterselskap må rykke ut grunnet støy eller husbråk fra boligen kan leietaker faktureres etter gjeldende sats. 11. Søppel Det er ikke tillatt å hensette søppel i fellesarealene eller ved siden av avfallsdunkene i bakgården. Avfall som er å finne i disse områdene vil bli fjernet av Leiebolig og leietaker blir fakturert for dette etter gjeldende sats. Kildesortering skal utføres i henhold til gjeldende regler. Ved mye restavfall er det mulig å kjøpe ekstra sekk, se Renovasjonsetatens nettside. Farlig avfall må leveres på nærmeste miljøstasjon. Glass, metall etc. leveres til nærmeste returpunkt. Se Renovasjonsetatens nettside for mer informasjon. 12. Generell informasjon Leier er ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av leietakerens husstand, framleiere eller andre leietakere har gitt tilgang til boligen eller eiendommen forøvrig. 13. Andre ordensregler Kontakt styret hvis det finnes andre husordensregler i bygget og du ikke har mottatt disse.

4 BRUK AV BOLIGEN 1. Port, oppgang, bod og postkasse skal være låst til enhver tid. 2. Avfall/søppel skal kastes i søppelkasser. Kildesortering gjøres i henhold til retningslinjer fra kommunen. Se kommunens nettsider for informasjon. 3. Overflødig søppel skal ikke oppbevares på fellesområder eller ved siden av søppelkasser. 4. Ikke etterlat søppel eller gjenstander ved inn- og utflytt. Papir, innpakningsutstyr, maling, møbler etc. kastes hos kommunale anlegg. 5. Bod skal tømmes ved utflytt. 6. Husordensregler skal følges og er en del av leiekontrakten. 7. Ta vare på boligens inventar, spesielt på bad hvor det fort kan oppstå fuktskader. 8. Sluk skal renses minimum 1 gang per måned, eller etter behov. Plumbo skal IKKE benyttes. Bruk for eksempel Mudin. 9. Boligen skal holdes oppvarmet i de rom hvor vannrør går, dette er særdeles viktig i vinterhalvåret. 10. Brannvern RING 110 ved brann Trekk ut støpsel til kaffekoker, brødristere, vannkoker og andre elektriske apparater når disse ikke er i bruk. Benytt ikke skjøteledning på bad! Lær deg rømningsveier ved brann. Les og lær deg branninstruks i gården du bor. Husk å kontrollere at brann- og røykvarsler og brannslange eller brannslukningsapparat alltid fungerer les instruks. Husk at du er ansvarlig for å melde feil på utstyr til utleier uten opphold.

5 SJEKKLISTE FOR VANLIG VEDLIKEHOLD AV BOLIG Viser til din leieavtale hvor vedlikehold av boligen er belyst. Nedenstående punkter er forslag for løpende vedlikehold. Januar Bytt batterier i røykvarslere Sjekk brannslukkingsutstyr (brannslukkingsapparat/brannslange) Februar Rengjør filter til kjøkkenhette Støvsug på baksiden av kjøleskapet Juli Klargjør for ferie Sjekk alarm og låser August Rengjør filter til kjøkkenhetter Rengjør panelovner Mars Rens sluk og vannlåser Rens vannfilter i kraner April Vask avtrekk- og luftventiler Sjekk utvendig sluk og rister Mai Sjekk utvendig kledning om behandling er nødvendig Tøm filteret i vaske- og oppvaskmaskin og tørketrommel Kjør renseprogram på oppvaskmaskin Juni Sjekk slanger til oppvaskmaskin Sjekk slanger til vaskemaskin Smør låser og beslag Sjekk brannvarslere og slukkeutstyr September Vask avtrekk- og luftventiler Rens sluk og vannlåser Rens sluk og rister (inne og ute) Oktober Rens tilgjengelige takrenner Steng hovedstoppekran utvendig kran Bytt ventilasjonsfilter November Rens filtre i vaske- og oppvaskmaskin samt tørketrommel Rengjør filter til kjøkkenhette Desember Vær forsiktig med dekorasjoner og stearinlys Ikke skru av varme/strøm når du reiser på juleferie Regelmessig vedlikehold er viktig for å unngå unødige kostnader for leietaker og samtidig forbedrer det funksjonaliteten i boligen.

6 Brannvesenet: 110 Politi: 112 Ambulanse: 113 Ved brann må du handle: Raskt, riktig og rolig Varsle Redde Slukke Varsle: De som er i fare og ring etter hjelp Redde: Bidra med evakuering av bygningen Slukke: Slukk med brannslange, brannslukningsapparat eller forsøk å stoppe ilden før den sprer seg Lukk alle dører og vinduer slik at ild og røyk ikke sprer seg. Orienter deg alltid om følgende: Rømningsveier Slukningsutstyrets plassering og virkemåte Utfyllende branninstruks Oppmøtested ved evakuering

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

Husordensregler. Beboere i leiligheten. Husleieloven, kap.2. Kabel TV og internett. Kontaktinformasjon. Reklamasjonsskjema. Beboer/postkasseskjema

Husordensregler. Beboere i leiligheten. Husleieloven, kap.2. Kabel TV og internett. Kontaktinformasjon. Reklamasjonsskjema. Beboer/postkasseskjema Side 3 Om oss Side 4 Husordensregler Side 6 Brannsikkerhet Side 9 Inneklima Side 10 Beboere i leiligheten Side 11 Reklamasjon Side 12 Husleieloven, kap.2 Side 14 Forsikring Side 15 Fellesvaskeri Side 16

Detaljer

Leiekontrakt for bolig

Leiekontrakt for bolig 1. Utleier Leiekontrakt for bolig Navn Tord Bern Hansen, Tone Kristin Larsen Adresse Kikkutveien 4A, 0491 OSLO Telefon 95.13.56.07, 92.24.16.08 E-post tord@bernhansen.com, tone@bernhansen.com 2. Leier

Detaljer

C. Andelseier står ansvarlig for eventuelle skader på naboleiligheter eller bygningen forøvrig hvis skaden skyldes ufagmessig utført arbeid.

C. Andelseier står ansvarlig for eventuelle skader på naboleiligheter eller bygningen forøvrig hvis skaden skyldes ufagmessig utført arbeid. Husordensregler Sist endret: - Ordinær generalforsamling 25.03.15 1 Den enkelte leilighet 1.1 Oppussing A. Ved inngrep i bygningens bærende konstruksjoner må godkjent firma kontaktes for forsvarlig vurdering

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS Heretter for oppdatering av denne Brukerveiledning se vår hjemmeside; www.trondheim.klpeiendom.no Innholdsfortegnelse Side 1. Kort om KLP Eiendom og KLP Eiendom

Detaljer

Tollbodgata Studentboliger. Informasjonsmappe

Tollbodgata Studentboliger. Informasjonsmappe Tollbodgata Studentboliger Informasjonsmappe Studentsamskipnaden i Vestfold SIV er en velferdsorganisasjon for studenter i Vestfold. Studentboliger er et av våre velferdstilbud og vi har 474 studentboliger

Detaljer

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD Husordensregler Eierseksjonssameiet Hagebyen 2... 1 1. Generelt... 2 2. Ro og orden... 2 3. Bruk av leiligheten... 3 4. Balkonger og Terrasser...

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

HMS-PLAN. for Hollendergården borettslag

HMS-PLAN. for Hollendergården borettslag HMS-PLAN for Hollendergården borettslag Utarbeidet av Styret vår 2013 Innholdsfortegnelse Forord...3 BEREDSKAPSLISTE FOR...5 BORETTSLAGET HOLLENDERGÅRDEN...5 A. ARBEIDSRUTINER...6 B. INFORMASJON...6 C.

Detaljer

Husordensregler. Eierseksjonsameiet Hagebyen 1

Husordensregler. Eierseksjonsameiet Hagebyen 1 Husordensregler Eierseksjonsameiet Hagebyen 1 1. Generelt 2 2. Ro og orden 2 3. Leiligheter 2 4. Balkonger og terrasser 3 5. Oppganger og fellesområder 3 6. Heiser 4 7. Søppelsjakter 4 8. Garasje og kjellerboder

Detaljer

H U S O R D E N S R E G L E R

H U S O R D E N S R E G L E R H U S O R D E N S R E G L E R for SLÅTTEVANGEN BORETTSLAG Husordensregler vedtatt på generalforsamlingen, siste rettelse 24. mai 2011 H U S O R D E N S R E G L E R for SLÅTTEVANGEN BORETTSLAG 1 Siste endring

Detaljer

Borettslaget Carl Berner Terrasser

Borettslaget Carl Berner Terrasser Husordensregler Oslo, 8. mai 2006 1. Ansvar Omfang Husordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Hver enkelt andelseier er ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og eventuelle

Detaljer

jelsåshaugen Boligsameie

jelsåshaugen Boligsameie jelsåshaugen Boligsameie www.kjelsashaugen.no Husordensregler Vedtatt på konstituerende sameiermøte 12. mai 1980. Ajourført/korrigert på sameiermøter 10. april 1986, 27. april 1989 og 18. april 2002, og

Detaljer

HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D

HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D Vedtatt på årsmøtet 28. april 1999 med siste revidering den 28.04.2014 Sameiet Tøyenbygg 1 består av totalt 50 eierseksjoner,

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR TIURLEIKEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR TIURLEIKEN BORETTSLAG - 1 - HUSORDENSREGLER FOR TIURLEIKEN BORETTSLAG Vedtatt av ordinær generalforsamling i Tiurleiken borettslag den 28.04.2011 1 GENERELT Det vises til borettslagsloven og vedtektene for Tiurleiken Borettslag,

Detaljer

- 2 - Beboere i borettslaget er pliktig til å varsle naboene når man skal ha fester som kan forstyrre etter kl.23.00.

- 2 - Beboere i borettslaget er pliktig til å varsle naboene når man skal ha fester som kan forstyrre etter kl.23.00. - 1 - HUSORDENSREGLER FOR TIURLEIKEN BORETTSLAG Vedtatt av ordinær generalforsamling i Tiurleiken borettslag den 28.04.2011 1. GENERELT Det vises til borettslagsloven og vedtektene for Tiurleiken Borettslag,

Detaljer

B J E R K E D A L E N B O R E T T S L A G

B J E R K E D A L E N B O R E T T S L A G Mars 2010 B J E R K E D A L E N B O R E T T S L A G www.bjerkedalen.no RÅD OG VINK OM HÅNDTERING OG FOREBYGGING AV ULYKKER I HJEMMET NB. Det understrekes at innholdet i dette dokumentet på ingen måte er

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR MANGLERUDHØGDA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR MANGLERUDHØGDA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR MANGLERUDHØGDA BORETTSLAG Fremlagt og vedtatt på generalforsamling 04.05.2006 Sist endret på generalforsamling 10.05.2012 1 INNLEDNING... 1 2 GENERELLE REGLER... 2 2.1 OM ALMINNELIG

Detaljer

HUSORDENSREGLER og ANNEN VIKTIG INFORMASJON FOR

HUSORDENSREGLER og ANNEN VIKTIG INFORMASJON FOR HUSORDENSREGLER og ANNEN VIKTIG INFORMASJON FOR a/s SOMMERFRYDLØKKEN 1. GENERELT OM HUSORDENSREGLENE... 1 FORMÅL... 1 FORKLARING AV BEGREPER I HUSORDENSREGLENE... 1 PUBLISERING AV HUSORDENSREGLER OG INSTRUKSER...

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR STUBBERUDLIA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR STUBBERUDLIA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR STUBBERUDLIA BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 18. november 1981, ordinær generalforsamling 28. april 1987, 7. juni 1988 og 23. mai 2002. INNLEDNING Stubberudlia

Detaljer

HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG 1 HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG Org.nr 948776812 Sist endret på ordinær generalforsamling 13.05.2015 Innledning Disse husordensreglene ble vedtatt på generalforsamlingen19. mai 1960 og er en del

Detaljer

O R D E N S R E G L E R SAMEIET GRØNLANDSHAGEN

O R D E N S R E G L E R SAMEIET GRØNLANDSHAGEN Innhold 1. Generelt 1.1. Formål 1.2. Plikter 1.3. Håndheving 2. Ny seksjonseier/leietaker 2.1. Salg/utleie 2.2. Skilting 3. Bomiljø & Sikkerhet 3.1. Ro og orden 3.2. Dører/porter/vinduer 3.3. Besøk og

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG Siste revidert: 03.03.2014 borettslag Innhold Innledning:... 5 1. Ansvar... 6 1.1 Styrets oppgaver/ansvar:... 6 1.2 Tillitsvalgtes oppgaver/ansvar:... 6 1.3

Detaljer

BEBOERGUIDE. for. Gjøvikgata borettslag

BEBOERGUIDE. for. Gjøvikgata borettslag BEBOERGUIDE for Gjøvikgata borettslag Vedtatt 5.6.2012 0 Innhold Innledning 2 Adresse og kontaktinformasjon 3 Baderom og vannkraner 3 Balkonger 3 Beboerinfo 4 Dugnader 4 Dyrehold 4 Endringer i leiligheter

Detaljer

Sist endret på generalforsamlingen 07.05.2002, 12.04.2011, 09.04.2013 og 26.05.2015.

Sist endret på generalforsamlingen 07.05.2002, 12.04.2011, 09.04.2013 og 26.05.2015. H U S O R D E N S R E G L E R F O R L I L L E E K E B E R G B O R E T T S L A G Sist endret på generalforsamlingen 07.05.2002, 12.04.2011, 09.04.2013 og 26.05.2015. INNHOLD 1. MÅLSETTING... 2. HUSORDENSREGLENE

Detaljer

Husordensregler. for. Meklenborg Borettslag

Husordensregler. for. Meklenborg Borettslag - 1 - Husordensregler for Meklenborg Borettslag Vedtatt på generalforsamling 31.03.2004. Sist endret av generalforsamling 22.05.2013 - 2 - Meklenborg Borettslag HUSORDENSREGLER FOR MEKLENBORG BORETTSLAG

Detaljer

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 HUSORDENSREGLER for Lørenpynten Boligsameie Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenpynten Boligsameie utarbeidet følgende midlertidige

Detaljer

Husordensregler. 1. Formål. 2. Virkeområde. For Eierseksjonssameiet Lunden 20. 24. april 2014

Husordensregler. 1. Formål. 2. Virkeområde. For Eierseksjonssameiet Lunden 20. 24. april 2014 24. april 2014 Husordensregler For Eierseksjonssameiet Lunden 20 Husordensregler fastsatt den 27. april 2004 av sameiermøtet i Eierseksjonssameiet Lunden 20 i medhold av sameievedtekter av 22. mai 2003

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Ollebakken Studentboliger. Informasjonsmappe

Ollebakken Studentboliger. Informasjonsmappe Ollebakken Studentboliger Informasjonsmappe Studentsamskipnaden i Vestfold SIV er en velferdsorganisasjon for studenter i Vestfold. Studentboliger er et av våre velferdstilbud og vi har 474 studentboliger

Detaljer