BERETNING FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERETNING FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI 2010-2011"

Transkript

1 BERETNING FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI

2 FYLKESSTYRET... 4 REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL LANDSSTYRET... 5 VALG/NOMINASJONSKOMITÉ... 5 Valgkomité / nominasjonskomite for Styringsgruppe for kvinnenettverket...5 Samarbeidskomite med LO...6 Internasjonalt utvalg...6 Næringspolitisk utvalg...7 Klima og miljøutvalget...7 Kontrollutvalg...7 Representantskapet i AOF Vestfold og Telemark...7 Representasjoner...7 LANDSMØTET FYLKESPARTIETS VIRKSOMHET... 9 Styremøter/ representantskapsmøter...9 Konferanser...9 Fylkesmøtet Samarbeid med andre fylkespartier...9 Samarbeidskomiteen...10 Skolering...10 Partikontoret Mai...11 Terrorhendelsen 22.juli mot AUF ere på Utøya...13 FYLKESTINGSVALGET Slik vant vi valget i Telemark i 2011:...14 Materiell:...18 Politikeruka i Bø august...19 Reklame og synliggjøring...19 AUF s engasjement...20 Seniorenes engasjement...20 Samarbeid med LO Grenland...21 MEDLEMSUTVIKLINGEN I FYLKESPARTIET Medlemstallene i kommunene...22 Kommentarer til medlemstallene...22 BERETNING FOR FYLKESTINGSGRUPPA Fylkestingsgruppa fra høsten 2011:...24 I posisjon endelig!...25 RØD-GRØNN PLATTFORM...25 Utdanning...26 Samferdsel...26 Kultur...26 Næringsutvikling...27 Sluttord...27 SENIORFORUM Arbeiderpartiene i Grenlands Seniorforum 2010/

3 Arbeiderpartienes Seniorforum i Vest-Telemark 2010/ BERETNING FRA KVINNEPOLITISK STYRE BERETNING FOR AUF I TELEMARK ÅRSRAPPORT AUF I TELEMARK ÅRSRAPPORT AUF I TELEMARK

4 FYLKESSTYRET Fylkesstyret har i perioden bestått av: ÅRSBERETNING FOR AU Navn Kommune/funksjon Leder Terje Aasland Skien Nestleder Lise Wiik Øst-Telemark/Notodden Nestleder Odin Adelsten Bohmann Grenland/Skien/ Studieleder Leder AUF Elise Røe/Tim Viskjer Grenland/Porsgrunn Fylkessekretær Heidi Bordier u/st.rett Styremedlemmer Styremedlem Lene Vågslid Midt-Telemark/Bø Styremedlem Wenche Jansen Tveitan Grenland/Porsgrunn Styremedlem Mette K. Ofstad Vestmar/Kragerø/ Kvinnepolitisk ansvarlig Styremedlem Arne Storhaug Midt-Telemark/Bø Styremedlem Linda Holien Grenland/Bamble Styremedlem Christian Tynning Bjørnø Grenland/Porsgrunn Styremedlem Solveig Nekstad Grave Vest-Telemark/Tokke Styremedlem Sven Tore Løkslid Øst-Telemark/Hjartdal Styremedlem Elise Røe/Tim Viskjer Leder AUF Varamedlemmer 1. varamedlem Finn-Arild Bystrøm Øst-Telemark/Tinn 2. varamedlem Mari Anne Jensseter Hørte Midt-Telemark/Bø 3. varamedlem Jo Petter Ravlum Grenland/Skien Tiltredende Irene Bordier Haukedal Jørund A. Ruud Elisabeth A. Nilsen Anne Ragnhild Kjær Sti Gunn Olsen Sigvald Oppebøen Hansen u/st.rett LO sekretær u/st.rett u/st.rett u/st.rett Org.sekretær Jorunn Schmitz u/st.rett Org.medarbeider Brigitte Voss u/st.rett Gruppeleder fylkestinget, hovedutvalgsleder kompetanse etter valget Nestgruppeleder fylkesting, hovedutvalgsleder kultur etter valget Møtt fra etter valget: hovedutvalgsleder administrasjon u/st.rett Stortingsrepresentant u/st.rett Stortingsrepresentant Leder av AUF i Telemark tiltrer fylkesstyret med fulle rettigheter. 4

5 I tillegg har AUF sekretæren Elisabeth Wickstrøm Åkredalen møtt i 2010 frem til Dler Khurshidi overtok som AUF fylkessekretær. Han møtte i perioden Elisabeth Wickstrøm Åkredalen overtok fra , Adrian Pracon fra frem til han ble sykemeldt i midten av oktober Elisabeth Wickstrøm Åkredalen har vikariert siden Adrian Pracon ble sykemeldt. Disse har møtt i styret med talerett. REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL LANDSSTYRET Navn faste Navn vararepresentanter Terje Lien Aasland Christian Tynning Bjørnø Lise Wiik Lene Vågslid VALG/NOMINASJONSKOMITÉ I tråd med partiets vedtekter ble følgende valg og nominasjonskomité valgt på årsmøtet. Valgkomité / nominasjonskomite for Navn Vararepr. Halfdan Haugan Leder Seljord Aud Jonskås Grenland/Siljan Anne Blaker N.leder Grenland/ Bamble Nils Egel Nilsen Grenland/Bamble Jo Petter Ravlum Anne Gro Ødegaard Else Aasen Grenland/Skien Grenland/ Porsgrunn Øst-Telemark /Notodden Ingjerd Marthinsen Ole Henrik Lia Finn-Arild Bystrøm Grenland/Skien Grenland/ Porsgrunn Øst- Telemark/Tinn Nils Tore Føreland Vestmar/Drangedal Lise Karlsen Vestmar/Kragerø Hans Sundsvalen Midt-Telemark /Sauherad Bjørg Tveito Lundefaret Nome Ingvild Stensrud AUF Tim Viskjer AUF Lill Gro Gulløy Fagbevegelsen Vidar Stang Fagbevegelsen Partisekretæren er sekretær for utvalget. Styringsgruppe for kvinnenettverket 5

6 Funksjon Navn Kommune Leder Mette Ofstad Kragerø Medlem Olaug Skau Skien Medlem Medlem Torunn Andersen Porsgrunn Ingvild Stensrud AUF Styringsgruppen ble vedtatt i styremøte Maja Foss Five gikk ut av forrige styringsgruppe. De resterende 4 medlemmene ble gjenvalgt. Kvinnenettverkets leder fikk i samarbeid med leder og fylkessekretær fullmakt til å utpeke et femte medlem av styringsgruppa fra et kommuneparti utenfor grenlandsområdet. Partisekretær Heidi Bordier og saksbehandler Jorunn Schmitz fra partikontoret har møtt i utvalget uten stemmerett. I fylkesstyremøte meddelte Mette Ofstad at Olaug Skaug ba om fritak fra vervet sitt. Maja Foss Five, Skien, ble da gjenvalgt som medlem av styringsgruppen etter forslag fra Skien Arbeiderparti. Samarbeidskomite med LO Funksjon Partileder Komiteens innstilling Terje Lien Aasland 1. nestleder Lise Wiik 2. nestleder Odin Adelsten Bohmann Fylkessekretær Heidi Bordier Tiltredende Fylkessekretær AUF AUF Tiltredende Jørund Ruud Fylkesttingsgruppa Tiltredende Elisabeth Nilsen Fylkesttingsgruppa Tiltredende Christian Tynning Bjørnø Fylkesttingsgruppa, møtt fra mai 2011 Tiltredende Gunn Olsen Stortingsgruppa Tiltredende Tiltredende Sigvald Oppebøen Hansen Stortingsgruppa Lene Vågslid (vara for Gunn Olsen) Stortingsgruppa Internasjonalt utvalg Internasjonalt utvalg ble nedlagt på forrige årsmøte. I stedet utpekte styret i styremøte Linda Holien som kontaktperson for internasjonale saker. 6

7 Næringspolitisk utvalg Næringspolitisk utvalg ble nedlagt på forrige årsmøte. Klima og miljøutvalget Klima og miljøutvalg ble nedlagt på forrige årsmøte. Kontrollutvalg Navn Frode Svendsen leder Kjell Bohlin Randi Berntsen Som følge av at Kjell Bohlin døde i juni ble Finn Tallakstad, Siljan, i representantskapsmøtet valgt til medlem av kontrollkomiteen til Telemark Arbeiderparti. Representantskapet i AOF Vestfold og Telemark Navn Lene Vågslid Vararepr. Britt Tobro Representasjoner Jørund A. Ruud har i perioden sittet i sentralstyret i KS sentralt og er partiets gruppeleder i KS. Partiets stortingsgruppe Navn Terje Lien Aasland Gunn Olsen Sigvald Oppebøen Hansen 1. vara: Lene Våsgslid (møtt fast for Gunn Olsen siden 2010) 2. vara: Odin Adelsten Bohmann 7

8 ÅRSBERETNING FOR LANDSMØTET 2011 Vi fikk redusert antallet landsmøtedelegater med en delegat til 14 Følgende delegater møtte fra Telemark Arbeiderparti på landsmøtet: Nr. Navn Kommune Nr. Navn Kommune 1 Karianne Sydtveit Reiten Drangedal 8 Sven Tore Løkslid Hjartdal 2 Tim Viskjer Porsgrunn 9 Lene Vågslid Bø Porsgrunn 10 Jo Petter Ravlum Skien Porsgrunn 11 Gunn Berit Rygg Holmelid Siljan Notodden 12 Odin A. Bohmann Skien Wenche Jansen Tveitan Christian Tynning Bjørnø Gry Fuglestveit Bløchlinger 6 Jone Blikra Kragerø 13 Hans Sundsvalen Sauherad 7 Linda Holien Bamble 14 Hedda Foss Five Skien I tillegg til overnevnte møter partiets leder, nestleder som medlemmer av Landsstyret, og fylkessekretær automatisk. Sigvald Oppebøen Hansen møtte fra Stortingsgruppa. 8

9 FYLKESPARTIETS VIRKSOMHET Styremøter/ representantskapsmøter I denne perioden er det avholdt 19 styremøter. 10 møter i 2010 og 9 møter i Representantskapet har hatt totalt 7 møter, 4 møter i 2010 og 3 møter i Alle møtene har vært fellesmøter med fylkestingsgruppa. De viktigste temaene har vært: Sammen - prosjektet (faglig-politisk prosjekt), oppgradering av Bøleveien 152, fylkesbudsjettene, fylkesplanarbeidet, Eidangerparsellen, postdirektivet, pelsdyrnæringen, sykehussituasjonen, valgkampen 2011 og organisasjonsutvikling. Konferanser Både 2010 og 2011 har vært preget av oppkjøring til valgkampen 2011 og den pågående programdebatten fram mot landsmøtet i Det ble avholdt fellesmøte med Vestfold og Agderfylkene i forkant av Landsmøtet, og de fleste av våre felles innspill ble vedtatt av landsmøtet. Fylkespartiet deltok med egen stand på Dyrskun i Seljord både i 2010 og 2011 i samarbeid med kommunepartiene i Vest-Telemark. Både i 2010 og i 2011 deltok man også på fylkets handelsstevne i Skien hvor Skien Arbeiderparti hadde hovedansvaret for bemanningen. Fylkesmøtet 2010 Fylkesmøtet 2010 ble avholdt på Straand Hotell i Vrådal mars. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm holdt den politiske innledningen. Til fylkesårsmøtet var det kommet inn totalt 62 forslag til redaksjonskomiteen for politiske saker i forkant av fylkesårsmøtet. Det ble levert inn 11 forslag på fylkesårsmøtet 20.mars. Totalt ble det vedtatt 73 forslag og 8 uttalelser. Styrets forslag til vedtekter ble vedtatt med noen endringer i 3. Videre ble styrets forslag til vedtak for organisatorisk handlingsplan enstemmig vedtatt. Leder Terje Lien Aasland innledet gruppearbeidet med Telemark Arbeiderparti mot 2011 og Deretter var det gruppearbeid med totalt 7 grupper som omhandlet nye medier, medier generelt, det fagligpolitiske prosjektet, tale- og debatteknikk, partiet som sosial arena og medlemssitasjonen. Samarbeid med andre fylkespartier Det har ikke vært samarbeid med andre fylkespartier bortsett fra fellesmøtet med Vestfold og Agderfylkene i forkant av landsmøtet i Det har blitt opprettet et fiskeripolitisk utvalg med fylkespartiene i Oslofjorden der Sigvald Oppebøen Hansen fra høsten 2011 møter for Telemark Arbeiderparti. 9

10 Samarbeidskomiteen I denne perioden har partiet hatt ledelsen av samarbeidskomiteen. Fra partiets side har Terje Aasland, Lise Wiik, Odin Bohmann, Magnus Straume og Heidi Bordier. I tillegg har partiets gruppeleder Jørund A Ruud, Elisabeth A. Nilsen fylkestingsgruppa og stortingsrepresentantene Sigvald Oppebøen Hansen og Gunn Olsen (Lene Vågslid) møtt regelmessig. Etter valget har i tillegg Christian Tynning Bjørnø møtt som gruppeleder fylkestingsgruppa. Samarbeidskomiteen har avholdt 9 møter i 2010 og 8 møter i 2011 der det er drøftet dagsaktuelle saker av felles interesse. Noen av de sakene som har vært mest aktuelle i perioden har vært: fylkestingsvalgkampen 2011, kraftsituasjonen, statsbudsjettene 2010 og LO stat arrangerte også bedriftsbesøk i de statlige etater rundt om i fylket i forbindelse med valget Skolering 2010 Fylket: Nye medlemmer fra 2009 og 2010: introduksjonskurs, 2 samlinger (lokalt, tur til Stortinget) Herfra til 2029, inspirasjonsseminar i forhold til programprosessen, 2 samlinger Styresamling for kommuneparti i organisasjon Kvinnenettverket: Kvinner kan bli ordførere Sammen med Vestfold, Aust- og Vest-Agder: Herfra til 2029, fagpolitisk prosjekt, 1 samling Lederutviklingsprogram, for toppkandidater og ledere i partiorganisasjonen, 2 samlinger 2011 Fylket Toppkandidatskolering, 1 samling med en overnatting Valgkampsamling (Jubelhelg), 1 samling med en overnatting 2x Skolering fylkestingslista Samling kvinnelige ordførerkandidater, 1 samling med en overnatting Nye medlemmer: introduksjonskurs organisert fra partikontoret i Grenland, Midt- Telemark, Øst-Telemark, Vest-Telemark og Vestmar. Kursene i Midt-Telemark, Vest- Telemark og Vestmar ble kansellert grunnet få påmeldte, totalt gjennomført 2 samlinger. Kvinner kan kurs 10

11 Partikontoret Telemark Arbeiderpartis virksomhet ledes fra Bøleveien 152 i Skien Kommune. Partikontoret ledes av DNA s fylkessekretær i Telemark Heidi Bordier. På kontoret er også Jorunn Schmitz som er saksbehandler. Tove M. Hjallum (fra ) og Brigitte Voss (fra ) ble våren 2011 engasjert via Proffice som organisasjonsmedarbeider i Jorunn Schmitz 50 % sykefravær fra våren Partikontoret leverer fortsatt medlemslister og navnetiketter til kommunepartier og lag, sammen med oversikter over kontingentsituasjonen i alle ledd. Kontorfellesskapet med AOF betyr mye for partikontoret. Det har i perioden vært foretatt bytte av ytterdør og gjort oppgradering av adgangskontrollsystem og brannvarslingsanlegg. Det har også blitt utarbeidet kostnadskalkyler for etablering av heis, bygging av handicaptoalett i 2.etasje, og full utvidelse av 3.etasje, men pga. høy pris er det valgt å ikke gå videre med dette. De organisasjonsledd som i dag har sitt faste tilholdssted i Bøleveien 152, er foruten Telemark Arbeiderpartis administrasjon, AOF i Telemark og Vestfold, Arbeiderbevegelsens Arkiv, og AUF i Telemark. Gruppeledelsen flyttet til Fylkeshuset i november/desember Fylkespartiets virksomhet på Bøleveien medfører ingen negativ påvirkning av det ytre miljø. 1. Mai I tabellen som følger går det fram hvordan våre 1. mai talere ble formidlet i årene 2010 og

12 Sted 1. mai mai 2011 Skien Grete Faremo Raymond Johansen Porsgrunn Grete Faremo Raymond Johansen Notodden Lars M. Johnsen Lise Wiik (apell) Hørte/Gvarv Marthe S. Lund Odin Bohman Bø Marthe S. Lund Robin Kåss Rjukan Terje Lien Aasland Christian Tynning Bjørnø Drangedal Bostrak Gunn Olsen Seljord Solveig Nekstad Grave Jørund Ruud Sigvald Oppebøen Hansen Sigvald Oppebøen Hansen Karianne Reiten (apell) Bamble Sigurd Klomsæt Linda Holien (ordnet selv) Borgestad Hedda Foss Five Terje Lien Aasland Ulefoss Sigvald Oppebøen Hansen Lene Vågslid Lunde Sigvald Oppebøen Hansen Lene Vågslid Fyresdal Lene Vågslid Ove Mellingen (ordnet selv) Nissedal Lise Wiik Vidar Stang Kviteseid Bjørg Tveito Lundefaret Dalen Lene Vågslid Hilde Alice Vågslid (ordnet selv) Klosterskogen Odin Bohman Hedda Foss Five Siljan Jørund Ruud Lise Wiik Heistad Irene Haukedal Tone Berge Hansen Herre Sigurd Klomsæt Linda Holien Skotfoss Jo Petter Ravlum Rolf Erling Andersen Tollnes Vinje/Åmot Stein Lier-Hansen Christian Tynning Bjørnø Herøya Linda Holien Tom Egil Flata Kragerø Jone Blikra 12

13 Terrorhendelsen 22.juli mot AUF ere på Utøya Fra Telemark var 21 ungdommer på Utøya da tragedien startet: 2 fra sentralledelsen i AUF, 4 fra Bamble, 5 fra Kragerø, 4 fra Porsgrunn, 3 fra Skien, 1 fra Bø, 1 fra Tinn og 1 fra Tokke. Ungdommene fra Tinn og Tokke ble savnet i løpet av det første døgnet, og begge ble senere bekreftet omkommet. Flere AUF ere ble fysisk skadet, og 1 fra Skien og 1 fra Kragerø var innlagt på sykehus, begge uten livstruende skader. Partikontoret har også hatt kontakt med pårørende til AUF ere fra andre fylker, men som selv er bosatt i Telemark. I tillegg har en AUF er som var på Utøya da hendelsene inntraff flyttet fra Vest-Agder til Skien i høst. Det første døgnet etter at TAP ble kjent med hendelsene, samlet partiets ansatte og ledelse seg, og jobbet sammen med å få oversikt over deltagere fra Telemark og opprette kontakt med pårørende. Partikontoret holdt åpent fra det var sikkerhetsklarert, hele helgen fra fredag 22. juli. Det har blitt avholdt flere møter for de berørte og deres pårørende. Også pårørende til de savnede ble ivaretatt, og de hadde behov for ekstra støtte i forbindelse med at de ble identifisert og offentliggjort som omkomne. Alle pårørende og Utøyadeltakere har blitt tilbudt oppfølging. Partikontoret har hatt følgende aktiviteter i forbindelse med hendelsene: 22.07, 23.07,24.07, 27.07, Åpent partikontor 5 dager Fakkeltog i Skien Minnegudstjeneste i Skien og minnesamling på Rådhusplassen i Porsgrunn m/ Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm 23.07, 26.07, 30.07, Samling for AUF ere 3 ganger 01.08, Samling for pårørende 2 ganger 25.07, Samling for AUF ere med pårørende 2 ganger Kondolanseprotokoll I tillegg har partiets ansatte og ledelse fungert som rådgivere og veiledere mellom Utøya - deltakere og sykehus, psykologer, kriseteam med mere. Alle involverte har mottatt bistand i etterkant. AUF i Telemark har vist kraft, fellesskap og pågangsmot i denne situasjonen, og var blant annet særs aktive i valgkampen kort tid etter terror - hendelsen. Telemark Arbeiderparti er meget imponert over innsatsen og styrken AUF har vist. 13

14 FYLKESTINGSVALGET 2011 Slik vant vi valget i Telemark i 2011: ÅRSBERETNING FOR Telemark Partioppslutning Parti Andel av stemmene (endring) Stemmer Mandater (endring) Ap 37,8%(+1.3) (+1) SV 4,1%(-2,4) (-1) Sp 7,8%(-0,4) (-) KrF 7,1%(-0,8) (-) V 4,4%(-0,7) (-) H 22,3%(+11,2) (+5) FRP 12,4%(-9,5) (-4) R 1,6%(-0,3) (-1) KYST 0,1%(0,0) (-) DEM 0,3%(+0,3) (-) KSP 0,4%(+0,4) (-) MDG 1,1%(+1,1) (-) PP 0,7%(0,0) (-) Et av hovedmålene for Telemark var å komme i posisjon i fylkestingsvalget i Arbeiderpartiet fikk 16 representanter ved det nye fylkestinget, dvs. økte med en representant siden valget i 2007, og sikret ved SP s 3 representanter og SV s et rødgrønt flertall. Senterpartiet tilbød oss å gå i samarbeid mot at de fikk fylkesordføreren. Fra Arbeiderpartiet ble Christian Tynning Bjørnø fylkesvaraordfører, Lise Wiik leder for hovedutvalg for næring, Jørund A. Ruud leder for hovedutvalg for kompetanse, Frode Bakken nestleder for hovedutvalg for samferdsel, Elisabeth A. Nilsen leder hovedutvalg for kultur, Anne Ragnhild Kjær Sti leder for administrasjonsutvalget og Jone Blikra nestleder kontrollutvalget. 14

15 Valgresultatet for Telemarkskommunene Kommune Stemmer % Stemmer % Endring Endring Stemmer % Bamble , , ,9 Bø , , ,4 Drangedal , ,7 90 4,3 Fyresdal , , ,5 Hjartdal , , ,7 Kragerø , , ,7 Kviteseid , ,1 42 3,9 Nissedal , ,0 43 2,4 Nome , , ,1 Notodden , , ,4 Porsgrunn , ,7 31-1,2 Sauherad , , ,5 Seljord , ,3 61 4,4 Siljan , ,9 42 4,5 Skien , , ,6 Tinn , , ,6 Tokke , ,8 63 7,2 Vinje , ,8 86 3,7 Totalt Telemark Deltagelse Telemark , , ,3 57,1 57,9 Hele landet , , ,4 Valg - deltagelse 57,5 59,2 15

16 Valgresultatet for kommunevalget Kommune Stemmer % Stemmer % Endring Endring Stemmer % Bamble , , ,5 Bø , , ,8 Drangedal , , ,6 Fyresdal , , ,5 Hjartdal , , ,4 Kragerø , , ,5 Kviteseid , ,3 76 5,8 Nissedal , ,5 86 5,9 Nome , , ,2 Notodden , , ,0 Porsgrunn , , ,1 Sauherad , , ,1 Seljord , , ,4 Siljan , , ,3 Skien , , ,2 Tinn , , ,1 Tokke , , ,9 Vinje , , ,9 Totalt Telemark Deltagelse Telemark , , ,3 60,0 61,7 Hele landet , , ,0 Valg - deltagelse 61,7 64,5 16

17 Arbeiderpartiet fikk ordføreren i 10 av fylkets 18 kommuner. Vi mistet ordføreren i Bø, Notodden og Tinn, beholdt ordføreren i Drangedal, Porsgrunn, Siljan, Skien, og gjenerobret ordførervervet i Fyresdal, Hjartdal, Nissedal, Nome og Tokke. Det var spesielt fantastiske valgresultater i Fyresdal, Hjartdal og Siljan, der valgresultatet innebærer at Arbeiderpartiet innehar posisjonen alene. Skolevalgresultatene Skole Ap Diff SV Sp KrF V H FrP MDG PP KP KS DEM Rødt 2007 Bamble 31,2 5,5 3,5 3,5 2,8 2,8 16,3 29,8 0,0 2,8 2,1 0,7 0,0 4,3 Bø 37,8 10,1 5,4 4,1 3,6 13,1 13,6 11,3 1,3 1,0 1,5 0,8 0,8 5,7 Croftholmen 34,7-7,2 3,5 3,0 3,0 3,0 7,5 37,7 0,0 3,0 0,0 0,0 0,5 4,0 Hjalmar Johansen 35,8 7,2 2,0 2,0 3,0 6,9 12,3 28,9 2,7 2,0 1,2 0,7 0,7 1,7 Kragerø 44,6 6,0 3,2 1,6 2,6 2,9 22,4 14,1 1,0 0,6 0,6 0,0 1,3 5,1 Kvitsund 8,2 5,4 5,5 6,4 51,8 6,4 10,9 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 Lunde 19,0 4,6 5,1 7,2 4,6 4,1 10,8 41,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,0 4,6 Notodden 35,7 18,1 3,1 3,8 3,5 3,8 10,5 21,3 0,7 1,4 1,0 0,7 0,0 14,3 Rjukan 39,8 13,4 6,2 1,2 1,2 8,7 16,8 22,4 0,6 1,2 0,0 0,0 0,0 1,9 Skien 43,0-5,1 6,5 1,4 2,5 9,0 18,2 11,7 1,6 1,5 0,0 0,7 0,7 3,2 Skogmo 33,9-1,6 3,8 1,6 2,6 5,7 17,3 29,4 0,9 1,6 1,1 0,4 0,5 1,1 Søve 24,8 11,7 5,9 21,8 0,0 7,9 11,9 22,8 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Toppidrett 39,3-1,3 0,7 1,3 5,3 31,3 11,3 1,3 6,7 0,7 0,0 0,0 0,7 Vest- Telemark 28,2-6,8 8,5 17,1 0,9 1,7 11,1 24,8 0,0 3,4 0,9 0,0 0,0 3,4 Porsgrunn 31,7 19,4 7,0 2,0 1,7 2,5 16,1 13,6 0,5 0,9 1,0 0,2 0,6 19,5 Totalt Telemark Deltagelse Telemark 35,9 1,0 4,5 3,5 4,1 6,6 15,7 21,3 1,1 1,7 0,7 0,5 0,5 3,9 76,9 Hele landet 29,7 8,6 4,9 4,9 3,6 6,8 24,3 16,5 1,4 1,5 1,2 0,3 0,5 3,5 Valg - deltagelse 77,3 17

18 ÅRSBERETNING FOR Det ble p.g.a. 22.juli ikke avholdt skoledebatter slik det vanligvis gjøres i forbindelse med valg. Det var i stedet valgtorg der de ulike partiene hadde stands hvor de svarte på spørsmål. Ungdomssekretæren i LO, Ole-Henrik Olsen, bistod fylkessekretæren i Telemark AUF med planleggingen og gjennomføringen av stands. Erfaringene med valgtorg var delte. AUF har i snitt gode debattanter, og tjener ofte på gjennomføringen av skoledebatter, samtidig som at valgtorg bidro til at det ble mindre "showpreg" over politikken. Det viktigste er likevel at ungdomspartiene selv definerer ungdommens arena for innhenting av informasjon om de politiske partiene. Resultatet av skolevalgene ga en indikasjon på at Arbeiderpartiet ville få en svak økning siden forrige Fylkestingsvalg i Materiell: Telemark Arbeiderparti hadde følgende materiell: 1. Husstandsbrosjyre med de fjorten første kandidatene. 2. Fylkesvalgliste. 3. Fylkesprogram I tillegg fikk vi mye materiell fra Arbeiderpartiet sentralt. Det ble leid container for lagring av materiell, og kommunene hentet materiell selv på partikontoret. Ikke alle kommuner sendte ut husstandsbrosjyren for fylkeskandidatene og fylkesvalglisten grunnet de sendte ut eget materiell før 15. august. En del av det bestilte materiellet fra Rosebutikken ankom partikontoret først etter valget. Rosebutikken gikk også tom for Rosekort. Dette er kommunisert til Arbeiderpartiet sentralt, da dette var frustrerende i innspurten. Arbeiderpartiet hadde inngått roseavtale med Plantasjen, men grunnet at det ikke var mulig å fakturere direkte til kommunepartiene, inngikk Telemark Arbeiderparti roseavtale med 18

19 BoGrønt Klosterskogen til samme pris som avtalen med Plantasjen. Mange av kommunepartiene valgte leveranse av roser fra lokale leverandører grunnet uhensiktsmessig å skulle hente rosene i Skien. Valgkampen ble preget av hendelsene 22. juli. Det ble derfor besluttet sentralt i samarbeid med øvrige partier at den lokale valgkampen skulle starte 13.08, mens den sentrale valgkampen skulle starte 22. august. Alle arrangementer mellom og 13.08, og rene valgkampaktiviteter i uken mellom lokal og sentral valgkampstart som involverte statsråder ble avlyst. Det ble også utarbeidet en ekstra løpeseddel rettet mot unge velgere da AUF valgte å ikke benytte store deler av sitt planlagte valgkampmateriell. Den nye løpeseddelen var blant annet ment å bidra inn mot deres målgruppe. Politikeruka i Bø august Det ble for første gang arrangert Politikeruka i Bø. Dette ble arrangert av et tverrpolitisk Telemark og Politiker Hovedhensikten var å heve fokuset i debatter og samfunnsspørsmål, og målet er å ha dette som et årlig, nasjonalt arrangement. Alle fylkesgrupper og lokallag i Telemark ble invitert til å delta, likeledes bedrifter og organisasjoner i Telemark. Arrangementet inneholdt debatter, stands, forelesninger og sosiale møtesteder. Tanken var også at politikerne skulle gjøres tilgjengelige for velgerne. Arrangementet ble noe amputert med bakgrunn i 22 juli angrepet. I tillegg ble det oppfattet fra våre deltakere på arrangementet at det var for få deltakere/tilhørere i forhold til å disponere så mye av våre menneskelige ressurser til et sted en viktig helg i valgkampen. Reklame og synliggjøring Bilreklame Det var totalt 10 biler med bilreklame; 4 ordførerkandidater, fylkesordførerkandidaten, 4 kandidater til fylkestinget, og fylkessekretæren. Bilreklamen var på rødt piktogram med slagordet Alle skal med, Bruk stemmeretten 12. september, og Arbeiderpartiets logo sammen med arbeiderpartiet.no. Kinoreklame Ordførerkandidatene til fylket, Bamble og Porsgrunn hadde kinoreklame på Filmsenteret Charlie i Porsgrunn fra Reklamen ble sendt før alle filmene. Det ble vist et stillbilde av de 3 kandidatene samtidig som Christian Tynning Bjørnø oppfordrer til å stemme på kandidatene for å få et samfunn der alle skal med. 19

20 ÅRSBERETNING FOR Avisannonser Vest-Telemark Blad: annonse med bilde av de 3 øverste kandidatene fra VestTelemark sammen med de 4 andre kandidatene fra Arbeiderpartiet til fylkestinget. I tillegg logo, Arbeiderpartiet, og slagordet Alle skal med og Bruk stemmeretten 12. september. Det ble også annonsert i andre lokalaviser Bussreklame Bilde av ordførerkandidatene i Grenland, d.v.s. til fylket, Skien, Porsgrunn og Bamble ble vist på hele baksiden av alle busser på rødt piktogram sammen med logo og Arbeiderpartiet, slagordet Alle skal med og Bruk stemmeretten 12. september i perioden Boards Arbeiderpartiet sentralt hadde bestilt samtlige boards i Grenland, og kjørte massive kampanjer blant annet med statsministeren. Kommunepartiene fikk tilbud om å kjøpe boards. AUF s engasjement AUF fikk inn 32 faste representanter til kommunestyrene og 4 representanter på fylkestinget (definisjon: under 30 år). I tillegg var det en rekke AUF ere som ble vararepresentanter til kommune og bystyrene. AUF gjorde en formidabel innsats i valgkampen, i alt fra valgtorg, stands, Handelsstevnet engasjement og husbesøk. AUF er en kraftig motivator og pådriver for Arbeiderpartiet i valgkampen. Seniorenes engasjement Seniorene deltok med et aktivt og flott engasjement i valgkampen. Telemark Arbeiderparti er heldige som har aktive seniorforum både i Grenland og Vest Telemark. Spesielt ble arrangementet med Sigbjørn Johnsen på Ibsenhuset et meget godt arrangement, der seniorene bidro med blant annet mobilisering. Flere av seniorene bidro også med kjøring til valglokalene på valgdagen. 20

21 Samarbeid med LO ÅRSBERETNING FOR Det ble avholdt regelmessige møter med LO i forbindelse med valget, og det er et sterkt og robust LO i fylket. Telemark Arbeiderparti opplever vi har felles rause holdninger til hverandre, og man tilstrebet å delta på hverandres arrangementer i stor grad. LO Grenland er en meget viktig primus motor blant annet i forbindelse med arbeidsplassbesøk. LO hadde flere arrangementer i forbindelse med valget: Pizzakvelder mellom fylkesordførerkandidaten Christian Tynning Bjørnø og LO stat på Notodden, i Skien, Porsgrunn og i Kragerø. Bedriftsbesøk med fylkesordførerkandidaten Christian Tynning Bjørnø til Grep Teli, I Vest-Telemark, ØDP, ABB, Tannklinikken i Porsgrunn, de videregående skolene i Bø, Notodden, Kragerø og Porsgrunn, Klosterøya, Bratsberggruppen. Deltagelse i planleggingen av statsminister Jens Stoltenberg og næringsminister Trond Giskes besøk i Grenland 24. august. Stand i Siljan, stand i forbindelse med LO og Fellesforbundets konsert med Åge Aleksandersen i Ibsenhuset i Skien, stands i Bamble, på Handelsstevnet og Dyrskun. Markering på Herkules, Skien. Politisk debatt 5. september på Kafé K. Ansvarlig for arrangementet på Høyskolen i Telemark 7. september med finansminister Sigbjørn Johnsen der næringsliv og økonomistudenter var invitert. 21

22 MEDLEMSUTVIKLINGEN I FYLKESPARTIET Medlemstallene i kommunene AUF Bamble Bø Drangedal Fyresdal Hjartdal Kragerø Kviteseid Nissedal Nome Notodden Porsgrunn Sauherad Seljord Siljan Skien Tinn Tokke Vinje Totalt Kommentarer til medlemstallene 2010 Medlemstallene som vises i tabellen er partiets tall inkludert AUF. Partiet hadde vekst på 83 medlemmer, mens AUF hadde en nedgang på 96 i Økningen i partiorganisasjonen skyldes hovedsakelig vekst i Hjartdal og Skien. Porsgrunn er 22

23 kommunepartiet med mest reduksjon i medlemstall. I motsetning til tidligere år har AUF en betydelig nedgang Medlemstallet for 2011 er litt spesielt, da partiet har gått fram med 175 nye medlemmer (7 %). AUF har en økning på 223 medlemmer (85 %, fylke med 5.meste økningen). Dette gir en total økning i Telemark på 398 medlemmer. Den største medlemsveksten har skjedd de første par ukene etter 22. juli og i forkant av valget. Som det fremgår av medlemsoversikten som viser antall medlemmer de siste 8 år, er det alltid høyere medlemsmasse i et valgår. AUF har i 2011 vært flinke til å jobbe med verving, og de oppnådde nesten å nå sitt høye vervemål på 500 medlemmer. 23

24 BERETNING FOR FYLKESTINGSGRUPPA Fylkestingsgruppa fra høsten 2011: Christian Tynning Bjørnø - Porsgrunn Lise Wiik - Notodden Jørund A. Ruud - Bamble Lene Vågslid Tokke/AUF Tom Egil Flata Elisabeth A. Nilsen - Porsgrunn Frode Bakken - Skien Elisabeth Åkredalen - Drangedal Birger Hovden - Tinn Solveig N. Grave - Kviteseid Jon F Leiulfsrud Porsgrunn Anne Ragnhild Kjær Sti - Skien Erling Laland Kragerø Peri-Ilka Tincman Ole Henrik Olsen Porsgrunn Linda Holien 24

25 I posisjon endelig! ÅRSBERETNING FOR Med framgang på ett mandat for Arbeiderpartiets gruppe fra 15 til 16 representanter og nye folk i toppen av vår liste og i fylkestingsgruppa til Telemark Senterparti, lå det an til maktskifte i Telemark fylkeskommune etter valget Dette skjedde også. Sp, SV og Arbeiderpartiet kom fram til en avtale som sikret at Arbeiderpartiet etter mange år i opposisjon overtok en vesentlig del av ansvaret for fylkeskommunens politiske ledelse. For å oppnå dette måtte vi riktignok gi fylkesordførervervet til Sp, men fikk til gjengjeld varaordføreren, og lederne i hovedutvalgene for både Næringsutvikling, Kultur og Kompetanse. Og ikke å forglemme ledervervet i det viktige Administrasjonsutvalget, noe som Arbeiderpartiet legger stor vekt på for å synliggjøre at arbeidsgiveransvaret har høy politisk prioritet. Fylkesvaraordfører ble dermed Christian Tynning Bjørnø, mens Lise Wiik, Elisabeth A. Nilsen, Anne Ragnhild Kjær Sti og Jørund A. Ruud bekler lederposisjonene i hvert sitt utvalg. Fylkesutvalgsgruppe: Christian, Lise, Jørund, Elisabeth. Disse utgjør gruppestyret sammen med Anne Ragnhild som leder av administrasjonsutvalget og Frode Bakken som nestleder i Hovedutvalg for samferdsel. Fra og med valget 2011 består gruppa av Christian Tynning Bjørnø (gruppeleder), Lise Wiik (nestleder), Jørund A. Ruud, Lene Vågslid, Tom Egil Flata, Elisabeth A. Nilsen, Frode Bakken, Elisabeth Aakredalen, Birger Hovden, Solveig Nekstad Grave, Jon F. Leiulfsrud, Anne Ragnhild K. Sti, Erling Laland, Peri Tincman, Ole-Henrik Olsen og Linda Holien. På grunn av at Gunn Olsen har hatt lengre sykefravær fra sitt verv som stortingsrepresentant, har Lene hatt permisjon fra fylkestingsvervet store deler av perioden. For den tid Lene gjør tjeneste som stortingsrepresentant, møter Hallgeir Ofte i fylkestinget. Fram til valget i september 2011 bestod gruppa av Jørund A. Ruud, Elisabeth A. Nilsen, Magnus Straume, Lene Vågslid, Frode Bakken, Lise Wiik, Ole Henrik Olsen, Britt Gursli Tobro, Tahar Haddad, Mette Ofstad, Finn Tallakstad, Einfrid Halvorsen, Bjørg Kyrkjebø Staaland, Jone Blikra og Birger Hovden. RØD-GRØNN PLATTFORM Den rødgrønne posisjonen i fylkeskommunen la fram et felles, forpliktende dokument for viktige saker som skal gjennomføres i perioden Denne danner en felles politisk ramme for arbeidet i Telemark Fylkeskommune de kommende 4 årene. Grunnlaget for samarbeidet er en politikk der hele Telemark utvikles. Miljø og klimahensyn skal vektlegges i politikken. Fylkeskommunens hovedansvar er å drive aktiv samfunnsutvikling. Vi skal være en ønsket samarbeidspartner hos kommunene, organisasjonene og arbeidslivet. Telemark må bli mer attraktivt som bosted og arbeidssted. Vi skal også arbeide for at Telemark får bedre gjennomslag nasjonalt. Viktigheten av dette ble kanskje aller best synliggjort tidlig på nyåret 2012, altså like i etterkant av tidsrommet for denne beretningen, da samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa kunngjorde beslutningen om dobbelt jernbanespor dimensjonert for hastighet 250 km/time på strekningen Larvik Porsgrunn med byggestart i 2012 og fullføring i Dette er en beslutning som neppe noen sinne ville blitt tatt uten intenst politisk arbeid gjennom mange år utført av enkeltkommuner og fylkeskommuner langs hele strekningen Vestfold Rogaland som sammen arbeider for moderne, rask togforbindelse mellom Oslo og Stavanger. 25

26 Utdanning Valgperioden ellers er blitt preget av jevnt arbeid på alle fylkeskommunens ansvarsområder. Å realisere samlokalisering av videregående skole på Notodden er et viktig prosjekt som ble satt i gang etter mange års venting. Arbeidet med å forbedre skole- og utdanningssystemet generelt slik at flest mulig finner seg til rette og fullfører fram til fagbrev eller studiekompetanse har hatt høyeste prioritet. Det samme gjelder arbeidet med å gi tilbud til de som av en eller annen årsak falt ut for noen år siden, men som nå ønsker eller trenger nye muligheter for utdanning og arbeid. Det er besluttet å bygge ny Skien videregående skole, og etter planen skal den påbegynnes i Samferdsel Store planprosesser har vært gjennomført og har skapt resultater. Kollektivplanen er en plan som sikrer sammenheng og utvikling i kollektivtrafikken i fylket. Fylkesvegplanen var gjennom en omfattende prosess som endte opp i en omforent plan og prioriteringsliste for investeringer og vedlikehold for fylkesvegnettet. Og endelig kommer arbeidet med å videreutvikle Grenland med bystrategi, samarbeid for framtidens byer og både bedre og mer kollektive og miljøvennlige transportløsninger over fra faser for planlegging til realisering, i og med forpliktende vedtak i så vel berørte kommunestyrer som fylkestinget. Andre viktige seire er at persontrafikken på Bratsbergbanen blir oppretthold gjennom statlig kjøp, og at arbeidet med å realisere Århus Gvammen på E134 er kommet så langt at vi kan se at de vanskelige Nutheimskleivene snart kan få tiltrengt avløsning. Dette vil forkorte reisetida øst -vest med mange minutter, knytte tettere sammen deler av fylket som f eks Vest-Telemark/Seljord og Notodden, og vil ikke minst gjøre vegen mye tryggere og mer forutsigbar å bruke. På både E18 og RV36 går planarbeidene og forberedelse til utbygginger og forbedringer sin gang. Kultur Blant de økonomisk relativt små, men viktige endringene som har funnet sted i perioden, er at Telemarksbiblioteket har fått tilført en del flere ressurser etter årevis med nedskjæringer. Dette kommer alle bibliotek i hele fylket til gode, fordi det gir fylkesbiblioteket muligheter til å yte dem enda bedre service. Store planer som Bok- og blueshuset på Notodden og utvikling av «Cellulosen» på Klosterøya til et mangfoldig kulturelt knutepunkt i Skien arbeides det trutt med, men det er riktig å konstatere at det er krevende å komme videre. Arbeidet på Klosterøya tar opp i seg ambisjoner for både Telemark Museum, Teater Ibsen og et framtidig fylkesarkiv/privathistorisk arkiv. Teater Ibsen har allerede flyttet til lokaler på Klosterøya, som gjør god tjeneste for en stund. Men teatret trenger langsiktige avklaringer og rammer etter at Tønsberg har vedtatt å trekke seg ut som eier - og Vestfold fylkeskommune er i tenkeboksen. Arbeidet med å få Rjukan med industri og infrastruktur inn på Verdensarvlista ser imidlertid 26

27 ut til å gå på skinner. Etter at Tinnsjø-ferjene ble freda (2009), kom beslutningen fra Riksantikvaren om å frede også Rjukanbanen som en naturlig men ikke desto mindre svært gledelig konsekvens. Et nytt, flott moderne museumsbygg ved Vest-Telemark museum i Eidsborg har reist seg i perioden og vil gi den delen av Telemark et museumsfaglig løft som hele fylket vil få glede av. Vitensenteret i Porsgrunn som er under bygging etter et storstilt spleiselag, er likeens et løft som både næringsliv og utdanningssystem vil kunne høste stort utbytte fra. Næringsutvikling Det tette samarbeidet mellom fylkeskommunen, kommuneregionene og enkeltkommunene for å stimulere til næringsutvikling, fortsatte hele perioden, i tråd med fylkesprogrammet vårt. Med bakgrunn i Regional planstrategi er det utarbeidet regionale planer for næringsliv og nyskaping og for reiseliv og opplevelser. Disse skal nå omsettes i handling. Arbeidet med å utvikle Telemarkskanalen til regionalpark er i godt gjenge gjennom at det er ansatt daglig leder, og folk sammen med han, til å drive utviklingsarbeidet framover. En del kommunale næringsfond har dessuten, med bakgrunn i bestemte kriterier, fått overført direkte regionale utviklingsmidler. Dette er en ordning som flere av kommunene har jobba i flere år for å få på plass. Sluttord Fylkestingsgruppa har hatt et meget godt samarbeid med fylkespartiet i perioden. Dialogen med fagbevegelsen har også vært god, og i positiv utvikling. Det er i tillegg lagt stor vekt på samarbeid og kontakt med kommunepartiene, som blant annet var sterkt involverte når det skulle lages fylkesprogram for perioden Det fortoner seg naturlig at en beretning på denne måten også nevner at det er blitt arbeidet med et perspektiv som peker framover og videre enn valgperioden det avlegges beretning for. Fylkestingsgruppa takker for samarbeidet, for alle gode råd og alle vektige innspill. 27

28 ÅRSBERETNING FOR SENIORFORUM Arbeiderpartiene i Grenlands Seniorforum 2010/ Seniorforum ble i 2010 ledet av Tom Hafredal med Birgit Lia som nestleder/kasserer, Randi Berntsen, sekretær og styremedlemmer Erling Bolme og Asbjørn Skarholdt. Vara til styret var Einfrid Halvorsen og Jostein Rise. Seniorforum hadde 6 møter, årsmøte, besøk på politistasjonen på Myren og tur til Risør. Av program på møtene kan nevnes: Innlegg av Jørund A. Ruud, Heidi Bordier, Gunn Olsen, Kjell Bohlin, Thor Dahl, Raymond Johansen (på åpent møte på hotell Høyer, 40 delt.) Etter alle innlegg har det vært debatt. I snitt 32 deltakere. Seniorforum markerte 10-års jubileum i november Fra markeringen av 10 års jubileum, november I 2011 har vi hatt følgende innledere: Museumsdirektør Lene Walle, Christian T. Bjørnø, Egil Hafsund, Heidi Bordier, Mari Aaby West og Ove Mellingen. Omvisning i Skien Fritidspark med etterfølgende møte. Turen i 2011 ble avlyst grunnet dårlig deltakelse. Det har i snitt vært 22 til stede på møtene. Styret har bestått av Tom Hafredal, leder, Randi Berntsen, nestleder, Knut Bjaaland, kasserer, Birgit Lia, sekretær, og med Erling Bolme og Asbjørn Skarholdt som styremedlemmer og Einfrid Halvorsen og Jostein Rise som varamedlemmer. Styret i Seniorforum takker for støtte og hjelp fra partikontoret. 28

29 Arbeiderpartienes Seniorforum i Vest-Telemark 2010/2011. ÅRSMELDING FOR APs SENIORFORUM I VEST-TELEMARK FOR PERIODEN 21. FEBRUAR 2011 TILÅRSMØTE 06. februar 2012 Styre har vori: Leiar N.Leiar Sekretær Kasserar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Tahar Haddad, Tokke Einar Særsland, Seljord Tor Strømme, Vinje Solveig M.Lie, Seljord Emanuel Riis, Kviteseid Gjermund Bergland, Vinje Kåre Rønningen, Nissedal Vara styremedl Kåre Nesheim, Tokke ««Margit Johansen, Nissedal Revisorer Einar Nordskog, Vinje ««Svein Hovden, Tokke Valnemnd Einar Nordskog, Vinje ««Kåre Nesheim, Tokke Dette er det niande fulle driftsåret for Seniorforum i Vest-Telemark ein nå har lagt bak seg, og aktiviteten syner at vi dekker eit behov. Året 2011 var eit valår men utan dei ekstra oppgåver som fylgjer med eit slikt år, sjøl om vi gjekk ut med tilbod og hadde også nokon møter. Møter og representasjonar: Vi har i årsmøteperioden hatt 4 styremøter men ingen opne temamøter. Vi har tatt del i Dyrskuen med arbeid med vakt meir eller mindre i heile perioden. Og så hadde vi den nå etterkvart tradisjonelle jolesamlinga på Seljord vidaregåande skule der det blei fullt rundt borda med festpynta deltakare, og festtalar var Jørund Ruud og fleire musikare som underhaldt båe under middagen som i peisestova. Som takk til elevane på skulen for god mat og god servic, overrekte sekretæren Kr 500-, og ei blomst og ein CD til ansvarlege kokker denne kvelden. Representasjonar: Leiar og fleire frå styret har tatt del i fellesmøte med Fyresdak AP og det sama med Seljord AP, det er Nissedal AP som fortsatt har stafettpinnen for Arbeidarpartia ivest-telemark. Seniorforum har nå meldt seg inn i Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark, og sekretæren tok del i årsmøte og jubileumsmøte på Notodden. Generelt: Sjøl om vi gjekk ut med tilbod om samarbeid omkring valkampen, var det heller liten oppslutning om fellestiltak Vi fikk også dennne sommaren tilbod frå Seniorforum i Grenland om å vera med til deira tur til Risør men ingen i styret kunne denne dagen. Elles hadde Seniorforum i Grenland tankar om ein tur til Vest-Telemark på forsommaren, men denne har det ikkje blitt noko meir av. 29

30 Vidare hadde leiar tankar om ein tur til Kragerø sommnaren 2011, men har ikkje blitt gjennomført. Seniorforum ligg nå innanfor Partiets vedtekter, og det synas som dette Forumet veks vidare utover landet. Utan at det er knytt noko medlemskap til Seniorforum, er vår økonomi tufta på dugnad, lotterier og sist og ikkje minst støtte frå våre medlemsorganisasjonar, noko som ein vonar vil halde fram. Styret takkar for tilliten og samarbeidet dette året, der ein spesielt vil nemne samarbeidet med Kommunepartia og Fylkespartiet, og ynskjer lukke til med det vidare arbeidet for Seniorforum i Vest-Telemark For styret i Seniorforum i Vest-Telemark Vinje 10. januar 2012 Tahar Haddad,leiar (sign) Tor Strømme, skrivar 30

31 BERETNING FRA KVINNEPOLITISK STYRE Vi setter lys på Kvinnettverket 2010/2011. Mette K. Ofstad ble gjenvalgt til TAPs styre som representant for kvinnenettverket på årsmøtet i I et senere styremøte oppnevnte følgende personer inn i den lokale styringsgruppa for kvinnenettverket i Telemark Arbeiderparti i : Mette K. Ofstad (leder), Kragerø Torunn Andersen, Porsgrunn Olaug Skau, Skien AUFs representant har vært Ingvild Stensrud, Kragerø I løpet av perioden gikk Olaug Skau ut av helseårsaker og Maja Foss Five, Skien kom inn som nytt medlem. Hendelser i perioden: Vi har hatt møter i nettverket, men det har vært en utfordring å få alle samlet. Mette møter som styrerepresentant i TAP. Hun ble også valgt inn i den sentrale styringsgruppa for andre år på rad fra våren 2010 til våren Denne gruppa har møtt med leder Anniken Huitfeldt ca. flere ganger gjennom året. I tillegg har alle fylkeslederne av kvinnenettverkene også møter også da med leder Anniken Huitfeldt og aktuelle foredragsholdere. Bildet til venstre er fra 8. mars 2011 på Stratos, Youngstorget med noen av de ferskt nominerte kvinnelige ordførerkandidatene fra Telemark og kvinnenettverkslederen. Happening for kvinner i Ibsenhuset m/marit Breivik i august Facebook-aksjon var en medvirkende årsak til suksessen. Partisekretær Heidi Bordier var en drivkraft her. Fem forslag fra kvinnenettverket ble sendt inn til landsmøtet 2011 og vi fikk helt og delvis gjennomslag for de fleste. Handlingsplan for likestilling er lagt inn i Telemark Arbeiderpartis program. Det er et styreansvar å gjennomføre planen. Kvinnenettverket mottok støtte fra sentralt til solidaritetsprosjekt i Uganda ( kr.) for andre gang i Kvinner Kan kurs i Uganda i juli 2010 der Mette var en av foredragholderne Solidaritetsprosjektet ble presentert blant annet på Dyrsku'n i 2010 og Mette var der også som representant for kvinnenettverket i 2011 Fylkespartiet støttet prosjektet med en ku kalt Miss Telemark på siste årsmøte. Samtlige kvinnenettverksledere samlet også sammen til en "ku"- gave til Anniken Huitfeldts 40-årsdag. Kua heter Miss Anniken. Mette overleverte kubevis og holdt tale på mottakelsen på Youngstorget. 31

32 Jenteordførerkandidatene fra Telemark var på felles 8. mars 2011 arrangement på Youngstorget - fylket ledet i antall kvinnelige ordførerkandidater på landsbasis. Flere av våre jenter har deltatt på Kvinne på Topp, Lederutvikling og kampanjekurs Et oppdatert hefte av Kvinner Kan-kurset er utarbeidet sentralt i perioden. Mette var en av bidragsyterne. Heftet ligger på nettet og kan benyttes av alle lokalpartiene. Mette holdt Kvinner Kan kurs for Kvinnenettverket i Nordland fylke våren 2011 sammen med leder for Kvinnenettverket i Nordland fylke. Kvinner Kan kurs i Bøleveien 7. mai Innspill og foredrag av stortingsrepresentant Hadia Tajik, informasjonsrådgiver på partikontoret Mari Brenli, kommunikasjonsrådgiver i AP Marte Ingul og Mette K. Ofstad, kvinnenettverket i Telemark. Dette var et selvtillitskurs der målet var å bygge hverandre opp og gjøre oss gode. Kragerø, februar 2012 Mette K. Ofstad 32

33 BERETNING FOR AUF I TELEMARK ÅRSRAPPORT AUF I TELEMARK 2010 :: Fylkesstyret Fylkesstyret har i perioden februar 2010-august 2010 bestått av: Leder: Elise Røe, Bamble Nestleder: Ida Stalder, Porsgrunn Miljø Ingvild Leren Stensrud, Kragerø Internasjonalt: Kristoffer Ekroll, Porsgrunn Likestilling og antidiskriminering: Kristoffer Stoa Gundersen, Kragerø Lokallags og kulturansvarlig: Tim Viskjer, Porsgrunn Utdanningsansvarlig: Ole Sigurd Bergfald, Skien Styret har i perioden hatt 4 styremøter og 1 fylkesstyresamling. AU: Elise Røe Ida Stalder Tim Viskjer Fylkessekretær Elisabeth Wickstrøm Åkredalen tiltrer. I tillegg tiltrer Mari Helén Varøy fra AUFs sentralstyre. Arbeidet i fylkesstyret: Perioden var preget av varierende aktivitet. Fylkesstyret har i perioden august februar 2011 bestått av: Leder: Tim Viskjer, Porsgrunn Nestleder Dler Khursidi, Skien Miljø: Ingvild Leren Stensrud, Kragerø Internasjonalt: Toya - Elisabeth Johnsen, Bamble Lokallags og kulturansvarlig: Maria Honerød, Skien Likestilling og antidiskriminering: Kristoffer Stoa Gundersen, Kragerø Utdanningsansvarlig: Simen Wendelborg Thingstad, Porsgrunn Styret har i perioden hatt 3 styremøter og 1 utenlands fylkesstyresamling over fire dager. AU: Tim Viskjer Dler Khursidi Ingvild Leren Stensrud I tillegg tiltrer Mari Helén Varøy/Mari Aaby West fra AUFs sentralstyre. Arbeidet i fylkesstyret: Fylkesstyret har i perioden arbeidet veldig varierende. 33

34 :: Media AUF i Telemark har i løpet av perioden vært greit markert i media. Det er absolutt et forbedringspotensial å være mer i media. :: Folkevalgte i perioden (innvalgt sept.07) Telemark fylkesting: Lene Vågslid Ole Henrik Olsen Vara: Wendy B. Næss Gro B. Venhaug Porsgrunn bystyre: Mari Helen Varøy Christian Tynning Jon Leiulfsrud Vara: Mari Aaby West Kristine Larsen Myhre Louise Høiseth Hansen Henriette Bårdstu Sondre Døli Ole Henrik Olsen Bø kommunestyre: Silje T. Dalen Gerd Sunniva Storhaug Vara: Arnt Storhaug Bamble kommunestyre: Karoline Rise Nøstdal Vara: Stine Isaksen Skien bystyre: Hedda Foss Five Odin Adelsten Bohmann Dler Khursidi Maja Foss Five Ann Mari Knutsen Vara: Lene Cherize Haugland Amalie Olsen Svein G. Martinsen Hanne S. Fjeldstad Tokke kommunestyre: Vara: Synnøve Solli Tinn kommunestyre: Vara: Kathrine Håtvedt Nissedal kommunestyre: Vara: Olav G. Tveiten 34

35 Kviteseid kommunestyre: Vara: Steinar Berntsen Hjartdal kommunestyre: Sven Tore Løkslid Kragerø kommunestyre: Vara: Wendy Byvold Næss Drangedal kommunestyre: Jon André Nesland Vara: Jørn Tengel Bø Stortinget (valgt 2009): Lene Vågslid som 1.vara Odin Adelsten Bohmann som 2. vara :: Organisatorisk handlingsplan Lokallag: I løpet av 2010 har vi ikke startet opp noen nye lokallag. Porsgrunn, Skien, Bamble, Drangedal, Kragerø og Midt-Telemark AUF er mer eller mindre selvdrevne. Medlemstall: Vi var pr. 31/ medlemmer. Vi var ikke helt fornøyde med oppnåelsen, men det tar vi igjen i år. Utøya: Vi ble 27 deltakere, og målet vårt var 30 Kurs: I løpet av 2010 har vi avholdt et ferskiskurs på Nøtterøy med BTV, en landsmøtesamling alene, en landsmøtesamling i Sannidal sammen med BTV og en landsmøtesamling i Tvedestrand sammen med Agderfylkene. Medlemsinfo: Det har vært variabel oppdatering på nett og facebook, og vi har sendt ut meldinger dersom det har vært behov. :: Arbeidet opp mot partiet Jevnt over er det et godt arbeid som blir lagt fra AUF opp mot partiet, men det er fortsatt lokallag som har en utfordring når det gjelder arbeidet opp mot partiet. Fylkeslaget bør også ta sikte på i løpet av 2011 å styrke samarbeidet med Telemark AP. :: Aktiviteter arrangert av AUF i Telemark Aktiviteter enkeltpersoner har deltatt på i regi av AUF i Telemark :: Verving Pr. 31/12-10 var vi 309 medlemmer. Vi er ikke helt fornøyde med resultatet, men vi kommer sterkere tilbake i :: Onsdagsmøter Onsdagsmøter har det vært arrangert i 2010, men det har vært arrangert færre enn tidligere år. 35

36 :: Kontoret og fylkessekretær Kontoret har i halve 2010 vært bemannet av fylkessekretær, Elisabeth Wickstrøm Åkredalen. Fra september 2010 ble kontoret bemannet av fylkessekretær Dler Khursidi. Samarbeidet mellom fylkessekretær og leder er bra. AUF i Telemarks kontor skal være et åpent kontor for alle våre medlemmer, og et hyggelig sted å være. Det er selvfølgelig ønskelig at stadig flere kommer innom gjennom uka. :: Lokallagene Skien: Skien AUF er fylkeslagets største lokallag. Skien AUF burde gi medlemmene sine flere tilbud. Lokallaget har flere unge representanter i bystyret og disse representantene jobber godt for at ungdommen skal bli hørt. For kort tid siden var det årsmøte i Skien, og et nytt og lovende styre ble valgt. Ny leder i 2011 er Andreas Aune! Lykke til i 2011! Porsgrunn: Porsgrunn AUF har mange aktive medlemmer, og er fylkets nest største lokallag. Nyvalgt leder i 2011 er Miriam K. Larsen! Lykke til i 2011! Bamble: Bamble har på kort tid skaffet seg mange aktive ressurspersoner som er viktige for AUF i Telemark. Nyvalgt leder i 2011 er Toya Elisabeth Johnsen. Lykke til i 2011! Kragerø: Kragerø AUF ble gjennoppstartet i 2008, etter initiativ fra en ivrig AUF er i Kragerø. Kragerø AUF har flere aktive medlemmer. Leder i 2010 var Ingvild Leren Stensrud. Gjenvalgt leder i 2011 var Ingvild Leren Stensrud. Lykke til i 2011! Aust-Telemark AUF Aust-Telemark AUF ble startet opp i desember Lokallaget favner om Tinn, Notodden og Hjartdal. Leder av lokallaget i 2010 var Silje Merete Fjellbu. Nyvalgt leder i 2011 er Kjersti Helene Gunnleiksrud. Lykke til i 2011! :: AUFs representasjon Telemark AP sitt styre: Elise Røe/Tim Viskjer (AUF leder) Odin Adelsten Bohmann Christian Tynning Bjørnø Lene Vågslid Sven Tore Løkslid Fylkessekretær møter med tale og forslagsrett Elisabeth Wickstrøm Åkredalen/Dler Khursidi 36

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI KRISTIANSAND 15.-16. MARS 2014 PRAKTISK INFORMASJON OM ÅRSMØTET I dette heftet finner du sakspapirene til årsmøtet. Les sakspapirene godt før du kommer på møtet slik

Detaljer

Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014. Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014. Årsmelding 2013. Regnskap 2013 Budsjett 2014. Forslag til resolusjoner

Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014. Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014. Årsmelding 2013. Regnskap 2013 Budsjett 2014. Forslag til resolusjoner Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014 Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014 Møtebok endelig versjon (pr. 7. feb 2014) Inneholder: Møtebok Innkalling Program ÅM-sak 1 Årsmelding 2013 ÅM-sak 2 Regnskap 2013

Detaljer

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014 Telemark Venstre Protokoll ÅRSMØTE 2014 Inneholder: Innkalling (1 side) Program (1 side) Årsmelding 2013 (24 sider) Regnskap 2013 og Budsjett 2014 (2 sider) Årsmøtereferat (9 sider) Totalt 37 sider (inkl.

Detaljer

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis!

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis! Årsmøtedokumenter: Side 1: Innholdsfortegnelse og praktiske opplysninger Side 2: Saksliste og kjøreplan Side 3: Arbeidsordning Side 3: Styrets innstilling til årsmøtefunksjonærer Side 4: Innkomne forslag

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Beretningen 2011-2012

Beretningen 2011-2012 Beretningen 2011-2012 . Arbeiderpartiet Beretning for perioden 01.01.2011 31.12.2012 Utarbeidet av partikontoret 1 INNLEDNING... 4 LANDSMØTET 2011... 4 KONTROLLKOMITEEN... 9 LANDSSTYRET... 9 ÆRESMEDLEMMER...

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 24. januar 2013 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Onsdag 11. mars 2015 Forslag til dagsorden/kjøreplan 1 Åpning v/leder Fredrik Bjørnebekk 2 Konstituering 3 Den politiske situasjonen 4 Årsberetning for Sarpsborg Arbeiderparti

Detaljer

Hordaland Arbeiderparti

Hordaland Arbeiderparti Årsmelding 2012 Hordaland Arbeiderparti INNHOLDSLISTE: ÅRSMØTET 2012... 3 KONSTITUERING:... 3 VAL PÅ ÅRSMØTET... 3 ÅRSMØTET STØTTA FØLGJANDE FORSLAG:... 5 ÅRSMØTET OVERSENDTE FØLGJANDE FORSLAG:... 5 ÅRSMØTET

Detaljer

HEDMARK ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2015 SAKSPAPIRER

HEDMARK ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2015 SAKSPAPIRER HEDMARK ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2015 SAKSPAPIRER INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Dagsorden og forretningsorden Side 5 Forslag til konstituering Side 6 Forord Side 7 Hedmark Arbeiderpartis beretning Side 41 Innkomne

Detaljer

Årsberetning 2014. Akershus Arbeiderparti

Årsberetning 2014. Akershus Arbeiderparti Årsberetning 2014 Akershus Arbeiderparti 2 Lederen har ordet... 4 Partikontoret... 5 Årsmøtet 2014... 6 Representantskapet... 17 Styret og arbeidsutvalget... 18 Medlemsutvikling... 20 Organisatorisk arbeid...

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud

Detaljer

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Faksimile Trønder-Avisa 12.9.2014 Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Innhold 1 Tillitsvalgte...5 2 Fylkesårsmøtet 2014...6 3

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2015. Trondheim 6. 7. februar. Scandic Solsiden, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2015. Trondheim 6. 7. februar. Scandic Solsiden, Trondheim Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2015 Trondheim 6. 7. februar Scandic Solsiden, Trondheim 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør-Trøndelag Venstre 2015 Deltakerlista vil bli sendt ut med andre utsending

Detaljer

Protokoll fra Ringerike Arbeiderpartis årsmøte avholdt lørdag 18.februar 2012 kl.10:00 på Nes Bygdehus

Protokoll fra Ringerike Arbeiderpartis årsmøte avholdt lørdag 18.februar 2012 kl.10:00 på Nes Bygdehus Protokoll fra Ringerike Arbeiderpartis årsmøte avholdt lørdag 18.februar 2012 kl.10:00 på Nes Bygdehus 1. Velkommen v/ lokallagsleder Harry Heggerudstad (Nes Arbeiderlag). 2. Åpning v/ kommunepartileder

Detaljer

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim 6.-7. Februar 1 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd

Detaljer

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013

Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013 Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013 Politisk oppsummering Oslo SV falt fra 10,6 % til 6,3 % sammenlignet med Stortingsvalget i 2009. I forhold til det svake kommunevalget i 2011 er dette likt, men har

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Årsrapport. www.telemark.no

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Årsrapport. www.telemark.no TELEMARK FYLKESKOMMUNE Årsrapport 2006 www.telemark.no Innhold 1. side: Konsentrerte elever på studieretning Medier og kommunikasjon, Klosterskogen videregående skole. Foto: Mari Johansen Fylkesordføreren

Detaljer

OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET

OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET MELDING OM SENTERPARTIETS VIRKSOMHET 2006 OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET 2006 var første hele året siden 1999 at Senterpartiet har sittet i regjering. Konklusjonen etter et drøyt års regjeringsarbeid sammen

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

SAK 14/07 Årsmelding 2005

SAK 14/07 Årsmelding 2005 SAK 14/07 Årsmelding 2005 Melding om Senterpartiets virksomhet 2005 Politisk virksomhet Senterpartiet var med på å skrive politisk historie i 2005. Etter flere år med grundige diskusjoner om politiske

Detaljer

Faglig politisk beretning og regnskap

Faglig politisk beretning og regnskap Faglig politisk beretning og regnskap 2011 Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer råd og utvalg 9 Forbunds- og landsstyremøter 11

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

Årsmøtet i Telemark SV2015

Årsmøtet i Telemark SV2015 Årsmøtet i Telemark SV2015 Sakspapirer Ådne 1.innkalling, vedlegg: Programkomiteens innstilling til fylkesprogram 2015-2019 Å RSMØTE TELEMÅRK SV 28.februar Vi innkaller til årsmøte i Telemark SV på Brattrein

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2007 og regnskap 2007 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2007 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2007 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer