Sak 10. Handlingsplan for valgkampplan 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 10. Handlingsplan for 2009- valgkampplan 2009"

Transkript

1 Sak 10. Handlingsplan for valgkampplan 2009 Hovedmål:: Stortingsmandat i september som er overordna alt. Bakgrunn Telemark Senterparti står foran en svært krevende og spennende valgkamp. Målet er klart: Vinne et stortingsmandat og sikre fortsatt rødgrønn regjering med fortsatt statsrådinnsats fra Terje Riis-Johansen Virkelighetsbeskrivelse Stortingslistene, kampsaker og vurdering: SV: Listetopp Heidi Hamadi fra Skien. Vil ventelig ha en valgkamp med stort grenlandsfokus og bygge opp om kampsakene til SV som for eksempel miljø, Palestina mv. Vurdering: Denne gangen har SV ingen spesielt god liste og har ikke profilert seg så langt i valgkampen. Med de sakene de kommer til å kjøre vil de antagelig ikke være noen konkurrent for oss mhp. velgere og heller ingen stor konkurrent i mandatkonkurransen. AP: AP s store fornyelse av mannskapet innebærer at 1. og 3. kandidat har byttet plass siden sist valg. Ingen store valgkampmaskiner i deres mannskap, med unntak av 1. kandidat Terje Lien Aasland som har full støtte fra fagbevegelsen. Vil ventelig fremstå som et styringsdyktig AP i krisetider. Vurdering: Ap er i vinden og Telemark er et sterkt AP fylke. AP har 2 sikre mandater og per januar 2009 er også det 3. mandatet innen rekkevidde. Krf: Dyktig kandidat i Geir Bekkevold. Han står ikke langt unna Sp i mange saker. I Krf kretser kan han imidlertid bli betraktet som ikke kristen nok til tross for at han er prest. Kan muligens lekke en del stemmer til Frp på grunn av dette. Verdisaker vil ventelig være kampsaker for Telemark Krf. Vurdering: Krf er en stor konkurrent for oss. Vi vil kjempe sammen om et eventuelt siste mandat i Telemark. Vår kandidat har troverdighet i verdispørsmål som tidligere søndagsskolelærer. Venstre: Etter at også Høyre har stengt døren for Frp raser mye av Venstres valgkampgrunnlag med bastant holdning mot Frp i regjering. Venstre har en dyktig kandidat i Løwer Gurholt. Vil ventelig holde miljøfanen høyt. Vurdering: Venstre er ikke vår største konkurrent i forhold til mandat, men vil være konkurrent om de grønne velgerne. Høyre: Har ung, erfaren og oppadstigende kandidat i Torbjørn Røe Isaksen. En drømmekandidat i manges øyne. Vil kjøre en ideologisk forankret valgkamp. Vurdering: Kommer til å gjøre et godt valg og har et ganske sikkert mandat, men konkurrerer i liten grad om de samme velgerne som SP.

2 Frp: Ekstremt Grenlandsfokus på sin liste. Satser alt på å gjenvelge knoll og tott på Stortinget. Er ekstremt profilert, men har lite gjennomslag å vise til. Samferdsel og næring blir kampsaker. 3. kandidat vil kjøre helsesaker. Vurdering: Har et sikkert mandat og kjemper om et til, som de har hatt denne perioden. Resultatet vil avhenge mye av sentrale trender. Er en konkurrent for oss på samferdsel og delvis på næring (gassrør). Strategisk analyse (SWOT-analyse) Styrker (S) Veldig flink og arbeidssom kandidat. (Anja) Eneste statsråd fra Telemark (Terje) Telemarks beste politisk sekretær og rådgiver (Sveinung) Godt sammensveiset arbeidslag i Telemark Sp Gode kontakter i media. Toppkandidatens vikariat som rådgiver for Liv Signe bygger troverdighet. Svakheter (W) Liten organisasjon, særlig i folkerike områder. Partiet sentralt har lav oppslutning. Partiet har ingen hovedsaker for valgkampen. Muligheter (O) Utjevningsmandat er bingo og vi er ikke koblet av lasset. Har og kan få troverdighet på viktige saker som kultur, samferdsel, næring. Ung kandidat kan nå frem til nye velgergrupper. Sp har en av få kandidater utenfor Grenland med mandatsjanse. Trusler (T) Våre motstandere kan fremstille oss som for uerfarne fordi Hjelseth er forholdsvis ny. Helse er viktig sak, men vil få konkurranse fra Ap og Frp. Ap får i stor grad all æren for det regjeringen gjør utad. Høyre har også ung kandidat med et lenger rulleblad enn vår kandidat. Sp er uinteressant for mange både i opinionen og blant opinionsdannere, særlig i Grenlandsområdet. Utfordring/vegen videre På bakgrunn av denne analysen utkrystalliserer det seg noen hovedutfordringer som må være styrende for videre arbeid og prioriteringer av politiske saker og arbeidsinnsats hos Telemark Senterparti i tiden frem til valget i september. Utfordringer Bygge opp toppkandidatens troverdighet som en dyktig stortingsrepresentant. Øke oppslutningen i Grenland. Utforme en hovedsak. Prioriteringer

3 Toppkandidaten må formes med en profil. Aktuelle tema for profil er kultur og samferdsel ut fra arbeidsfelt. Organisasjonen må mobiliseres i Grenland. Om nødvendig må folk fra øvrige deler av Telemark sendes til Grenland for å bistå i valgkampen der. Sentrale besøk i valgkampen må prioriteres sendt til Grenlandsområdet. Etter at toppkandidatens reiserunde er fullført gjennomgås resultatene og det velges ut 4-5 prioriterte kommuner frem mot valget. Partiet sentralt og fylkespartiet må finne hovedsak for valgkampen både på riksplan og i Telemark. Tiltak Styremøte mandag 12 januar, oppnevning av valgkamputvalg, økonomiske rammer for valgkamp. Valgkamputvalg: Tor Erik Baksås, leder, Anja Hjelseth, Beate Marie Dahl Kasland, Gunhild Lurås, Terje Riis-Johansen, Trond Ballestad, Jan Thorsen, Bjørn Nome. Sekr: Sveinung Leikvoll Anja Telemark Rundt - reiserunde med Anja med start 5. januar. Anja har satt opp datoer 5. januar: Tokke 6. januar: Vinje, 7. januar Kragerø. I perioden Anja fungerer som politisk rådgiver for samferdselsministeren må vi skyve på resten av reiseruta til Anja er tilbake i midten av februar. Følgende rute var lagt opp framover: 21. januar: Midt-Telemark, 22.januar: Grenland 4. februar: Vest-Telemark 5. februar:hjartdal, 9.februar: Drangedal, 23.februar: Midt-Telemark, 24.februar: Grenland, 25.februar: Vest-Telemark, 26.februar: Øst-Telemark, 2.mars: Grenland, 3.mars: Midt-Telemark, 4.mars: Grenland, 5.mars: Vest-Telemark, 9.mars: Grenland, 24.mars: Vest-Telemark Tema i lokallaga fra 5. januar: fast 2 timers sekvens Valgkamp i deres kommune: Skolering, hvilke aktuelle saker i din kommune, beredskapsteam, løpeseddelproduksjon-postkasseaksjoner, mediestrategi, besøk av sentrale folk, marknader/bygdedager osv. Status for situasjonen i lokallaga Anja kommer med kort rapport etter opplegg i de ulike kommunene. Etter denne runden med statusoppdatering fra Anja har vi muligheten til å avdekke hvor skoen trykker i de ulike kommunene både på saker og på organisatoriske utfordringer til valget. Denne planen må revideres siden Anja begynner i jobb som politisk rådgiver for Liv Signe Navarsete 9. januar og en måned framover. Innkalling til lokallagsledersamling pr. telefon: Tirsdag 13.- januar kl Anja, Terje, Jan og Tor Erik. Meld inn saker til Terje. Ring tlf Host ID PIN kode Fylkespartiet betaler tlf. konferansen. Konferansen er avhold og alle lokallag med et unntak var representert. Personlig Coaching (personlig utvikling) med Anja. Ansv: Torunn Hovde Kaasa. Ramme: Kr Anja kjører løpet i samarbeid med Torunn.

4 Økonomi: Ramme valgkamp: Antyda bruk av noe: Reiseutgifter Anja: Bilreklame: Aktuelle tiltak som valgkamputvalget må diskutere videre: bruk av nettet, facebook, blogg, hjemmeside, plakat med Anja. Foto Anja, Bussreklame Grenland, annonsekampanje Vest-Telemark Blad, kinoreklame: Vi avklarer med Hovedorg, hva de kan bidra med og hva en må ordne i fylket. Møter i distriktsvise arbeidslag i løpet i etterkant av landsmøtet mars: Ansvarlig: Fylkessekretær kjører løpet uavhengig av toppkandidat stortingsvalg. Oppfølging kommunebudsjettbehandling, lokale tiltak, høringer med aktuelle organisjoner osv. Synliggjøring av Sp i de ulike lokal-og regionalavisene i fylket strategi for dette Valgkamputvalget har strategimøte i Skien (Dag Bondeheim) i februar med: Samfunnsredaktør i Varden Arne Tovik innleder om sitt syn på Sp, Anja og på valgkampen i Telemark. Terje har ikke mulighet til å delta denne dagen. Skoleringssamling av de 12 listekandidater i forkant av fylkesårsmøtet fredag 27. februar Norsjø Hotell kl og til Sentrale politikere i Telemark. Dagfinn Sundsbø tirsdag 20.januar, Erling Sande fredag 23. januar. Sette opp ansvarlige for begge opplegga Evaluering mandagsmøta med Terje skal vi fremdeles ha møta når Terje ikke kan? Hvem skal delta framover? Utadretta opplegg med avisinnleggsstafett med oppstart 15. januar: Sp skal bli meir synlege lokalt - avisinnleggsstafett. Varden har ei fast ordning der m.a. Anja og Tor Erik er faste bidragsytarar til spalta Gjesten. Eg meiner vi skal få til noko av det same med våre fremste folkevalte i kommunane. Ein kan ta opp aktuelle lokale saker frå kommunestyre, formannskap eller stikk fingeren i den lokale jorda og føl kva folk er opptekne av i kommunen nett nå. Tidsfrist : Kl til Fylkessekretær språkvaskar og legg ut på nettside og sender til aktuelle lokale og regionale aviser. Påminning om når kvar einskild skal sende sitt innlegg vert sendt frå fylkessekretæren ei veke før det skal leverast fylkeskontoret. Kort oppsummert: Vi sender ut frå fylkeskontoret ei liste til våre fremste folkevalte i alle 18 kommunane. Skriv eit lesarinnlegg om ei aktuell lokal sak, treng ikkje vera lang - alt frå 10 liner og oppover. Og så vil fylkessekretæren lesa gjennom og "språkvaske", og sende det ut til Varden, TA og aktuelle lokalaviser knytta til kor innlegget kommer frå. I tillegg blir det også lagt ut på Telemark og aktuelt lokallag sine heimesider på nett. Eg foreslår følgjande turnus frå og med torsdag 15. januar og framover, og når vi har kome gjennom alle 18 kommunar startar vi på nytt igjen: Ei veke før blir alle minna om ordninga og deira tidsfrist.

5 Namn, kommune Olav Urbø, Tokke Sveinung Lindtveit, Sauherad Stina Haugland, Drangedal Olav Tho, Hjartdal Andreas Kjær, Bamble Torstein Tveito, Kviteseid Ole Gundersen, Kragerø Eivind Eckbo, Bø Anne-Nora Oma Dahle, Nissedal Arvid Løver, Notodden Tore Buer, Porsgrunn Jorunn A Hegni, Seljord Jan Thorsen, Nome/Sveinung Kjellemo, Nome Elin Nordbø, Siljan Aslak Ofte, Vinje Gunhild Lurås, Tinn Trond Ballestad, Skien Bjørn Nome, Fyresdal Dato for innlevering til fylkeskontoret Torsdag 15. januar Fredag 16. januar Måndag 19. januar Tysdag 20.januar Onsdag 21.januar Torsdag 22. januar Fredag 23. januar Måndag 26. januar Tysdag 27.januar Onsdag 28. januar Torsdag 29.januar Fredag 30.januar Måndag2.februar Tysdag 3. februar Onsdag 4. februar Torsdag 5. februar Fredag 6. februar Måndag 9.februar Del 2 av stafetten: Og her er etappe nr 2 av stafetten: Namn, kommune Olav Urbø, Tokke Sveinung Lindtveit, Sauherad Stina Haugland, Drangedal Olav Tho, Hjartdal Andreas Kjær, Bamble Torstein Tveito, Kviteseid Ole Gundersen, Kragerø Eivind Eckbo, Bø Anne-Nora Oma Dahle, Nissedal Arvid Løver, Notodden Tore Buer, Porsgrunn Jorunn A Hegni, Seljord Jan Thorsen, Nome/Sveinung Kjellemo, Nome Elin Nordbø, Siljan Aslak Ofte, Vinje Gunhild Lurås, Tinn Trond Ballestad, Skien Bjørn Nome, Fyresdal Dato for innlevering til fylkeskontoret Mandag 23. februar Tirsdag 24. februar Onsdag 25. februar Torsdag 26. februar Fredag 27. februar Mandag 2. mars Tirsdag 3. mars Onsdag 4. mars Torsdag 5. mars Fredag 6. mars Mandag 9. mars Tirsdag 10.mars Onsdag 11. mars Torsdag 12. mars Fredag 13 mars Mandag 16. mars Tirsdag 17.mars Onsdag 18.mars

6 Vurdering av de enkelte lokallag tiltak. Når det gjelder en strategisk gjennomgang av de uike lokallag, vil det utstå inntil Anja Hjelseth har besøkt de ulike kommunene, 18 i tallet. Ho har alt begynt på runden Telemark Rundt med besøk i Vinje, Tokke og Kragerø. Møteplan for styret i Telemark Senterparti 2009 Mandag 12. januar Tirsdag 10.februar telefonmøte for godkjenning av årsmelding, regnskap og andre saker til årsmøtet. Mandag 16.mars møte før landsmøtet i Sp mars. Mandag 27.april Mandag 6.juni Mandag 17. august Onsdag 16. september oppsummering stortingsvalget. Mandag 19.oktober Mandag 30.november

Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014. Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014. Årsmelding 2013. Regnskap 2013 Budsjett 2014. Forslag til resolusjoner

Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014. Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014. Årsmelding 2013. Regnskap 2013 Budsjett 2014. Forslag til resolusjoner Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014 Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014 Møtebok endelig versjon (pr. 7. feb 2014) Inneholder: Møtebok Innkalling Program ÅM-sak 1 Årsmelding 2013 ÅM-sak 2 Regnskap 2013

Detaljer

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014 Telemark Venstre Protokoll ÅRSMØTE 2014 Inneholder: Innkalling (1 side) Program (1 side) Årsmelding 2013 (24 sider) Regnskap 2013 og Budsjett 2014 (2 sider) Årsmøtereferat (9 sider) Totalt 37 sider (inkl.

Detaljer

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Vi skal vinne valget Svaneby Arbeiderparti vil bidra til at den rødgrønne regjeringen fortsetter. Det er til det beste for vår kommune og

Detaljer

Kjære alle medlemmer! i Sandnes Arbeiderparti!

Kjære alle medlemmer! i Sandnes Arbeiderparti! Nr. 3-2006 Sommerens varme, lyse og late dager er i ferd med å forlate oss. Høstens vind, regne og travle tider overtar. Men det gjør jo godt med litt mer vann i magasinene og litt mer tid innendørs til

Detaljer

Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013

Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013 Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013 Politisk oppsummering Oslo SV falt fra 10,6 % til 6,3 % sammenlignet med Stortingsvalget i 2009. I forhold til det svake kommunevalget i 2011 er dette likt, men har

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009 Telemark Bondelag Protokoll Utarbeidd av Arkiv: 022 Bergit Li / Amund Johnsrud Til Kopi til Styret m. 1. vara 2. vara, 3. vara Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009 Tid: Tysdag

Detaljer

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI KRISTIANSAND 15.-16. MARS 2014 PRAKTISK INFORMASJON OM ÅRSMØTET I dette heftet finner du sakspapirene til årsmøtet. Les sakspapirene godt før du kommer på møtet slik

Detaljer

Sakspapir. 1. Politikk. Sak 04/14 SVs arbeids- og organisasjonsplan.

Sakspapir. 1. Politikk. Sak 04/14 SVs arbeids- og organisasjonsplan. Sak 0/ SVs arbeids- og organisasjonsplan. Arbeids- og organisasjonsplanen er SVs overordnede strategi for vårt politiske og organisatoriske arbeid de neste fire årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

SAK 14/07 Årsmelding 2005

SAK 14/07 Årsmelding 2005 SAK 14/07 Årsmelding 2005 Melding om Senterpartiets virksomhet 2005 Politisk virksomhet Senterpartiet var med på å skrive politisk historie i 2005. Etter flere år med grundige diskusjoner om politiske

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Innledning. God valgkamp, og lykke til! Senterpartiskolen høsten 2014 Kristin Madsen Generalsekretær

Innledning. God valgkamp, og lykke til! Senterpartiskolen høsten 2014 Kristin Madsen Generalsekretær 1 Innledning Velkommen til heftet Klar for valgkamp 12015!, som er laget med tanke på lokallag i Senterpartiet som skal planlegge og gjennomføre valgkamp. Heftet skal benyttes som et studiehefte, slik

Detaljer

liberal1 Kampen om stemmene Tema: Valgkamp side 9-23 02/13 Iselin Nybø Transport Register Venstres medlemsmagasin

liberal1 Kampen om stemmene Tema: Valgkamp side 9-23 02/13 Iselin Nybø Transport Register Venstres medlemsmagasin Kampen om stemmene Hvordan vinner man valget? Vi har prøvd å finne noen svar. Tema: Valgkamp side 9-23 Iselin Nybø side 4-5 Transport side 6-7 Register side 8 Venstres medlemsmagasin 02/13 liberal1 Leder

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2005 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatene fra evalueringen av virksomheten

Detaljer

ÅSPOSTEN. 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014

ÅSPOSTEN. 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014 ÅSPOSTEN 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014 Gode Senterpartivenner, Nytt styre kom så vidt i gang før nyttår. Med noe nytt og noe gammelt er sammensetningen som opplistet nederst på sida.

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag

Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Rødts

Detaljer

Hordaland Nei til EU

Hordaland Nei til EU Hordaland Nei til EU Årsmelding 2013 Årsmøte fredag 21. mars 2014 kl 18.00 på Grand Hotell, Stord Hordaland Nei til EUs landsmøtedelegasjon 2013. Fra venstre: Hildur Straume, Tori Aarseth, Maria Melve

Detaljer

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess VEILEDER Slik gjennomfører dere en god programprosess 1 Lokale programprosesser I denne veilederen har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg og lokallaget ditt i forbindelse med programprosessen.

Detaljer

Årsmelding for Mental Helse Telemark 2012-2013

Årsmelding for Mental Helse Telemark 2012-2013 Årsmelding for Mental Helse Telemark 2012-2013 Mental helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Mental Helse jobber

Detaljer

Bli med på laget. Med hilsen Senterpartiet. Åslaug Haga Leder. Jeg vil vite mer om Senterpartiet. Jeg vil vite mer om Senterungdommen

Bli med på laget. Med hilsen Senterpartiet. Åslaug Haga Leder. Jeg vil vite mer om Senterpartiet. Jeg vil vite mer om Senterungdommen Som medlem av Senterpartiet skal du sjøl få velge hvor mye tid du vil bruke på partiarbeid. Vi vil legge til rette for at du kan bruke medlemskapet til å påvirke politiske beslutninger som listekandidat

Detaljer

Valg 09: JEG ER KLAR ER DU? NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER

Valg 09: JEG ER KLAR ER DU? NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER Dette betyr Høyre for ditt fylke side I IV Høyre er 125 år side 12 Portrettet: Arne Hjeltnes side 16 Valg 09: JEG ER KLAR ER DU? HØYRES VALGKAMPSAKER: SKOLE, SKATT

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2015. Trondheim 6. 7. februar. Scandic Solsiden, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2015. Trondheim 6. 7. februar. Scandic Solsiden, Trondheim Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2015 Trondheim 6. 7. februar Scandic Solsiden, Trondheim 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør-Trøndelag Venstre 2015 Deltakerlista vil bli sendt ut med andre utsending

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet.

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet. Årsrapport 2010 INNHOLD 1 Innledning og formål 2 Representantskap og styre 3 Driften av Krisesenteret 4 Kurs og samlinger / personalet 5 Informasjon/HMS 6 Økonomi 7 Beboere 8 Gaver 9 Brukerne/Refleksjoner

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Partilederne svarer på SFAs valgspørsmål s. 11 Hjemme hos Dag-Olav s. 20 Blodprøve til besvær s. 22 Sterk og synlig Stolthetsparade s. 37 2 Fra generalsekretæren

Detaljer