Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009"

Transkript

1 Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009

2 Vi skal vinne valget Svaneby Arbeiderparti vil bidra til at den rødgrønne regjeringen fortsetter. Det er til det beste for vår kommune og for våre innbyggere. Vi skal bruke valgkampen til å overbevise folk i Svaneby om det. Vi kan drive valgkampanje i Svaneby - vi snakker med folk ikke til dem, og vi lytter. Grasrotarbeid er vår oppskrift. God planlegging er halve jobben! Vi har i fellesskap drøftet våre styrker og svakheter, og våre motstandere. Det resulterte i en konkret valgkampplan hvor vi beskriver hva vi skal gjøre for å nå våre målgrupper, når, hvordan og hvem som skal gjøre hva. Ta gjerne etter vår prosess og la deg inspirere av vår kampanjeplan! Med vennlig hilsen Sissel Sissik ordfører, Svaneby Arbeiderparti. 2

3 1. Vårt mål for valgkampen Det må være en sammenheng mellom målene vi setter oss, målgruppene vi ønsker å nå, og tiltakene vi setter i verk. Vi tenker gjennom hva som er de langsiktige og ønskede konsekvensene: - Hva skal vi oppnå i det lange løp? - Hva skal være det konkrete resultatet av valgkampen? Vi må aldri glemme å tenke gjennom hvordan vi sikrer at folk deltar i målarbeidet slik at deltagere får eierskap og forståelse for målene. Det motiverer! Mål for arbeidet skal være: Spesifikke Målbare Aksepterte Realistiske Tids- og kostnadsbaserte Enkle I tillegg til målet lager vi milepælsplaner med kontrollpunkter underveis. HOVEDMÅL Svaneby Ap skal bidra til at vi får Ap-flertall i stortingsvalget i vår kommune. DELMÅL Vår positive valgkamp skal bidra til å få flere til å ville stemme Valgkampen skal gjøre oss enda bedre til å drive kampanje Vi skal verve 100 nye medlemmer i løpet av valgkampen Utvikling av kampanjeplan God planlegging er halve jobben! Diskuter i fellesskap deres styrker og svakheter. Start med følgende spørsmål: Hva er vårt utgangspunkt, organisatorisk og politisk? Hvilket mål skal vi bli enige om for valgkampen? Hvilke velgergrupper skal vi nå? Hvor skal vi nå dem? Hva skal vi si til dem? 3

4 2. Strategi og budskap: Den store historien Arbeiderpartiet vil framstå med et entydig og tydelig budskap fram mot valget. Det vil Svaneby Ap bidra til og vi vil derfor lage vår egen lille historie. Alle kommune og fylkesparti bør utvikle en liten historie ut fra den store historien som dere finner i valgkampheftet Ta utgangspunkt i lokale forhold og muligheter og lag deres historie. Konkretisering av saker I valgkamp er det viktig å først og fremst setter saker hvor Ap har høy tillit på dagsorden. Bruk modellen under som en øvelse for å gjøre det lettere å fokusere på de få, men gode sakene, og aller helst saker som viser ideologiske forskjeller på våre samfunnsretning og høyresidens. Høy tilitt Viktig Mindre viktig Lav tilitt De sakene hvor Arbeiderpartiet både har høy tillit og som er viktige for folk i kommunen, bør være Aps hovedsaker i den lokale valgkampen For å være tydelige på hva vi vil, bør vi ikke velge for mange hovedsaker 4

5 Samarbeidspartnere og hovedmotstander Arbeiderpartiet skal vinne valget sammen med Sp og Sv. Det gjør vi fordi vi vil samarbeide med de som oss, vil prioritere mer felleskap og rettferdig fordeling. -. Hva har vi gjort for å legge til rette for samarbeid med våre regjeringspartnere i valgkampen? Hvem blir våre hovedmotstandere? Hva blir deres hovedsaker? Målgrupper Vi identifiserer målgrupper som vi tilpasser kommunikasjon og tiltak spesielt for. TIPS! Dere kan bruke meningsmålinger, valgstatistikk eller annen analyse for å få oversikt over det lokale velgerbildet. Ta gjerne kontakt med partikontoret for få hjelp til dette. 3. Kampanje: Organisering Valgkamputvalget i Svaneby Valgkamputvalget skal organisere og lede valgkampen i Svaneby. Utvalget har hovedansvaret for at vi når våre valgkampmål. Valgkamputvalget planlegger, organiserer og lager strategi for valgkampen. Utvalget er kontaktledd mellom bydelene og lagene, mellom medlemmer og overfor fylkespartiet og partiet sentralt. Valgkampleder har et særskilt ansvar for at utvalget jobber godt sammen og skaper resultater. Valgkamputvalget har ansvar for å motivere flest mulig medlemmer til å delta. Partistyret i Svaneby Arbeiderparti har det overordnede ansvaret for valgkampen og valgkamputvalget skal rapportere jevnlig til styret. Når valgkampen er over evaluerer vi innsatsen i forhold til hvilke mål vi satte oss. Slik lærer vi til neste gang. Valgkamputvalget i Svaneby Navn Oppgave E-post Tlf/mobil Adresse Alle trengs frivillige medarbeidere 5

6 All innsats er av stor verdi for oss i valgkampen Det skal være artig å drive valgkamp for Ap, derfor prioriterer vi sosiale møteplasser. Alle som sitter i partistyret og lagene skal inviteres til å drive valgkamp Vi skal mobilisere 10% av medlemmene i tillegg som frivillige valgmedarbeidere Vi starter rekrutteringen straks Hvert medlem som melder seg som valgmedarbeider kontaktes av valgkamputvalget Vi bruker Valgmedarbeiderskjema for å la de frivillige bidra med det de er gode på Vi lager kontaktlister med navn, mobilnummer og e-postadresse Alle valgmedarbeidere skal inviteres til skolerings og treningssamlinger 4. Plan for skolering og forankring av strategi og budskap I en grasrotvalgkamp trenger vi skolerte og motiverte valgmedarbeidere. Materiell og hefter finner du på Medlemsportalen. Skoleringsplan for Svaneby Lokal skolering: 1. samling: Sosialdemokratisk ideologi & vårt hovedbudskap 2. samling: To av våre hovedsaker 3. samling: "FrP på alvor" og Økonomi/oljepenger 4. samling: Valgkampverksted : Kampanjetrening & standskurs. Det blir enkel middagsservering og aktiviteter for ungene slik at alle kan delta. Kandidatsamling: Kandidater deltar på skoleringen i fylkes eller sentral regi. Fylkets jubelsamling: Valgkampleder deltar sammen med to frivillige valgmedarbeidere. 5. Kampanjeaktiviteter: Å treffe folk i hverdagen Direkte kontakt med velgerne er å møte, lytte, om å forstå og å overbevise. Målet er å få folk til å bruke stemmeretten, og å stemme på Arbeiderpartiet. Vi prioriterer: 1. Husbesøk (dør til dør aksjoner) 2. Stands der folk er 3. Morgen/ettermiddagsaksjoner på togstasjoner, ferjeleier, t-banestasjoner eller på busser 4. Besøk i bedrifter og samråd med lag og foreninger Husbesøk: 5. Roseutdeling Dør til dør aksjoner 6. Valgbod hver lørdag de siste fire lørdagene 7. Debatt med andre partier 8. Distribuering av materiell/effekter i roder Vi starter med husbesøk allerede i høst Svaneby skal gå dør til dør for å mobilisere våre trofaste og nyvunne velgere Vi går to og to sammen Vi oppfordrer mennesker til å bruke stemmeretten Vi bruker brosjyrer og roser 6

7 Frivillige organisasjoner og kulturlivet Gjennom samråd med frivillige organisasjoner og kulturliv lytter vi til hva innbyggerne er opptatt av. Vi samler innspill fra samrådene, og også e-postadressene fra de som vil for å holde kontakt. Vi skal ha samråd med: Når: Hva er tema: Hvor skal det skje: Samarbeid med fagbevegelsen lokalt Svaneby skal ha kontakt med LO og fagforbund. Fra mai til september arrangeres det faglig politiske frokostmøter. Vi samarbeider med fagbevegelsen for å komme i kontakt med arbeidstakerne. Dette intensiverer vi fra 1. august. 6. Informasjon og mediearbeid Svaneby Arbeiderparti skal være synlige i lokal- og regionale aviser Vi skal etablere et godt samarbeid med lokalradio/tv innen 1. mai Svaneby Ap skal ha arbeidsgruppe som skriver og får leserinnlegg på trykk Gruppa er ansvarlig for å lage en plan for politiske utspill Vi skal være tilgjengelige og synlige på vår hjemmeside. Der skal velgerne finne informasjon om kandidater, vårt politiske budskap og aktiviteter i valgkampen. 7. Økonomi og budsjett Ressursene skal brukes mest mulig effektivt og styres dit hvor vi vil få mest effekt ut av dem. Hvor mye har kommunepartiet/fylkespartiet disponibelt til valgkamp? Hvilke utgifter bør vi huske? Hvor kan vi søke om penger? 7

8 VEDLEGG Prosjektdokumenter TIDSPLAN FOR VALGKAMPAKTIVITETER FASE AKTIVITET OPPSTART GJENNOMFØRT EKSEMPEL PÅ GJENNOMFØRINGSPLAN Aktivitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Aug Ansvar 8

9 Ledersamling 21/22 Fylkespartiet Årsmøte kommunepartiet. 16 Kommunep Årsmøte fylket 12/13 Delegater Oppnevne valk.utv. 16 Kommunep Vedta kampanjeplan 16 Kommunep Skolering i Svaneby 5 Kommunep Arbeidsplassbesøk 18/19 20/ Kommunep Leserinnlegg 20/21 13/14 17 Kommunep Temamøte Kommunep Standsaksjon 23/30 20 Kommunep I. mai arr 1 Kommunep Skoleringsrekke for alle 3/15 13/20 5 Skolering listekandidater 2/3 Fylkespartiet Landsmøtet 19/22 Fylket/Dna Prøvevalgkamp 25/30 Kommunep LO-kongress 7-12 LO Jubelsamling fylket 20/21 Fylket Valgkampåpning Kommunep EKSEMPEL PÅ TIDSPLAN FOR DEN KORTE VALGKAMPEN: Uke 33 Tiltak MAN TIR ONS TOR FRE LØR SØN Ansvar Møte valgkamputvalg Leserinnlegg Arb.pl.besøk Debattmøte Fordele materiell X Leserinnlegg Skoledebatt Husbesøk Avtale kulturinnslag Briefing valk.åpning Hente roser X Rigge scene, lydanlegg X 9

10 Sjekkliste for kandidatbesøk i Vi skal møte flest mulig potensielle velgere - ikke nødvendigvis politikere Vi skal sikre god og positiv medieomtale Vi skal lage arrangementer slik at våre hovedsaker kommer i fokus Vi skal sikre at vi treffer våre målgrupper under besøket Vi skal gjennomføre effektive besøk - svært sjeldent behøves møter over 2 timer Vi skal begrense omvisninger til et minimum Vi skal legge inn tilstrekkelig tid til transport og matpauser Vi skal alltid ha med verveblokker Lokalt hovedansvar for besøket Hvem: Reserve: Hvilken hovedsak skal vi sette fokus på under besøket? Arbeid? Skole? Eldre? Hvilke målgrupper når vi under besøket? Møter innendørs Arrangementene må være attraktive for publikum. Hvordan invitere mennesker i god tid slik at folk kommer. Høyttaleranlegg skal være sjekket før bruk. Servering. Sikrer vi gjennom profil/design at vi framstår som moderne og framtidsrettet? Har ansatte tariffavtale der møtet skal finne sted? Media Hvilke medier blir kontaktet lokalt? Pressemelding med detaljprogram sendes til lokale medier minst tre dager i forveien. En dag før arrangementet kontaktes lokale medier for oppfølging. 10

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

Politikk er lagarbeid

Politikk er lagarbeid ALLE SKAL MED - en debatt for mer mangfold, mer aktivitet og bedre demokrati i Norges største parti Hvorfor? Arbeiderpartiet er stolte, men ikke fornøyde: Derfor vil vi at hele partiet, lokalt og sentralt,

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013

Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013 Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013 Politisk oppsummering Oslo SV falt fra 10,6 % til 6,3 % sammenlignet med Stortingsvalget i 2009. I forhold til det svake kommunevalget i 2011 er dette likt, men har

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Vervehåndbok for Rødt

Vervehåndbok for Rødt hefte Vervehåndbok for Rødt 2 Rekruttering og partibygging hefte Rødt er et lite parti med store ambisjoner. Disse ambisjonene krever at mange mennesker engasjerer seg. Vi trenger mange medlemmer. Det

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag

Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Rødts

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

STUDIELEDER ET VIKTIG VERV!

STUDIELEDER ET VIKTIG VERV! 1 STUDIELEDER ET VIKTIG VERV! Ny innsikt gir mulighet for ny utsikt, heter det i et finsk ordtak. Det er dette vi ønsker med studiearbeidet, slik at vi kan utvikle oss gjennom læring og kunnskap. Derfor

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet 1 2 Gratulerer som ny lokallagsleder! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke

Detaljer

Landsstyret skal vedta en uttalelse om inkludering den 5-6 juni. Vi ønsker en bred høring og inviterer lokallagene til å komme med innspill.

Landsstyret skal vedta en uttalelse om inkludering den 5-6 juni. Vi ønsker en bred høring og inviterer lokallagene til å komme med innspill. Nummer 1: 04.05.2010 Kjære alle SV lokallag Vi er nå godt i gang med gjennomføringen av den arbeids- og organisasjonsplanen landsstyret vedtok for perioden fram mot valget i 2011. Om vi lykkes er helt

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

NYHETSBREV NR 2-2015

NYHETSBREV NR 2-2015 NYHETSBREV NR 2-2015 Kjære medlem Hilsen fra leder Ole- Marius Johnsen LLH Troms tar snart sommerferie. Styret har sett tilbake på en vår som har krevd mye arbeid, men har også vært en tid vi har lært

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer