Årsmelding. Strusshamn menighet. Innledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. Strusshamn menighet. Innledning"

Transkript

1 Årsmelding Strusshamn menighet 2009 Innledning Visjon Med nytt kirkebygg og arrangementer som Gledens uke, allsangkonsert og oppstart av et nytt barnekor kan vi se tilbake til et begivenhetsrikt år for Strusshamn kirke og Strusshamn menighet. Strusshamn menighet skal være et inkluderende fellesskap der du møter Jesus og medmennesker.

2 Nytt kirkebygg Fra høsten 2008 og fram til sommeren 2009 var det byggeaktivitet i og rundt kirken. Vi fikk et helt nytt bygg i tillegg til at den opprinnelige kirken ble rustet opp både selve kirkesalen og den gamle menighetssalen. Det nye bygget har fått et flott inngangsparti med en tiltalende resepsjon, 15 kontorer, 2 menighetssaler der den ene kan tilknyttes den menighetssalen som står der i dag, flere møterom med kjøkken og et eget samtale- og bønnerom. Prikken over i en er atriet med glasstak som er plassert midt i bygget slik at de innerste kontorene og kirkerommet får beholde dagslyset. Håkon Andersen sa det veldig talende i et intervju til Amen om nybygget: Endelig kan vi kjøre flere aktiviteter samtidig. Vi kan dele opp i flere grupper, og vi kan samle alle hvis vi vil det. Jeg tror disse lokalene vil være sentrale når det gjelder det menighetsbyggende arbeidet. Staben flyttet inn i de nye lokalene i løpet av juli måned, mens Strusshamn menighet arrangerte gledens uke i overgangen august/september med innvielsesfesten onsdag 2. september som kanskje det største høydepunktet. Med mange inviterte gjester deriblant biskop Halvor Norhaug ble dette en fest som folk sent vil glemme. Programmet fra gledens uke: Søndag 30.august Kl.1100: Storfamiliegudstjeneste. Nattverd. 6-åringer inviteres. Koret på Sporet. Ungdomsprest Oddbjørn Stubhaug og dåpsopplæringskonsulent Anne Helene Gjengedal. Offer til menighetsarbeidet. Mandag 31.august Kl.1130: Formiddagstreff. Sang- og musikkprogram ved Lin Aamodt og Endre Dåvøy. Andakt ved sokneprest Øystein Skauge. Bevertning. De som ønsker det kan være med på omvisning i nybygget. Velkommen. Onsdag 2.september Kl.1830: Menighetsfest i de nye lokalene. Biskop Halvor Nordhaug holder festtale. Hilsninger. Avskjed med kirkens administrasjonssjef Oddmund Sagstad. Bevertning. Kunstneriske innslag. Torsdag 3.september Kl.1730: Menighetens nye barnekor Strusshamn Superkids øver. Kl.1900: Temakveld. En pilegrims vandring. Poesi og musikk v/ Grethe og Dag Skottene. Saksofon: Kjell Bergvik. Fredag 4.september Kl. 1900: Lovsangskveld ved Strusshamn kirkes lovsangsgruppe. Andakt ved sokneprest Øystein Skauge. Lørdag 5.september Kl : Åpen kirke. Kafè. Omvisning i nybygget Kl.1930: Møtested Kirkens Corner. VM-kvalifisering i fotball, Island - Norge. Vafler og kveldsprat. Søndag 6.september Kl.1100: Festgudstjeneste. Dåp og nattverd. Prost Erling Kopperud og sokneprest Øystein Skauge. Innsettelse av ny kirkeverge, Geir Viksund. Strusshamn Superkids. Askøy kirkekor. Offer til menighetsarbeidet. Kirkemiddag. Kl.1900: Gospelkveld. Ungdomsprest Oddbjørn Stubhaug. Nattverd.

3 Kirkevalg 2009 og utskifting av menighetsråd I 2009 ble kirkevalget arrangert på samme dag som stortingsvalget. I forkant ble det holdt forhåndsvalg i etterkant av gudstjenester, og det var mulig å forhåndsstemme i åpningstiden til kirkekontoret. Alt dette ble gjort for å få opp valgdeltakelsen til menighetsråd og bispedømmeråd. Valgdagen 14. september hadde vi valg i nærheten av de lokalene som Stortingsvalget ble holdt; Kleppestø barneskole, Kleppe skole, Strusshamn skole, Follese skole og Hetlevik skole. Vi hadde samme åpningstid i valglokale som Stortingsvalget. Mellom 3 og 6 valgfunksjonærer på hver skole var i aksjonen på selve dagen. Opptellingen tok vi rett etter at valglokalene stengte, og fortsatte dagen etter. Ser i etterkant at vi burde hatt et større tellekorps. Valgdeltakelsen ble på ca. 8% som er noe lavt, men som er en stor forbedring i forhold til tidligere kirkevalg. Det nye menighetsrådet ble konstituert på menighetsrådet i november. Faste medlemmer: Johannes Kyte - leder Hildegunn Øpstad - nestleder Nils Arne Sæbø - kasserer Serine Ødejord - sekretær Trond Thorsen - representant og leder i Fellesrådet Siren Beathe Gørbitz Øystein Skauge (fast medlem som sogneprest) Varamedlemmer: Per Erling Pedersen Irene Kjeilen Reidar Fjellhaug Robert Waagbø Torill Irene Strand Solheim Menighetsrådet som gikk av oktober 2009: Nils Arne Sæbø Siv Klubben Mosevoll Bertha Pauline Vik Trond Thorsen Sigurd Tonheim Johannes Kyte Øystein Skauge

4 Linda Guttormsen Karl Johan Tangset Lillian Nesheim Per Erling Pedersen Cecilie Larsen Takk for god innsats! Menighetsrådsmøter: 11 Antall saker: 61 Årsmøte: 1 Gudstjenester Søndagsgudstjenesten er det viktigste både åndelige og sosiale samlingspunktet for menigheten. Vi har hatt en liten økning i antall besøkende til gudstjenesten i forhold til 2008 på 1,7 %. Men når vi tenker på hvor mange innflyttere som vi har fått til vår menighet de siste årene burde økningen vært mye større. Også i år gjennomførte vi temagudstjenester i oktober og november. Årets tema ble de eldste skriftene og fortellingene i Det gamle testamentet. Menighetsrådet mener at det er positivt at vi av og til får en forkynnelse der en går i dybden og følger et emne eller et tema over flere gudstjenester. Det har også vært viktig med å dyrke fellesskapet i etterkant av gudstjenestene. Derfor har det vært servert kirkekaffe som godt som etter alle gudstjenester. Etter storfamilegudstjenestene har vi hatt kirkemiddag. Dette er godt og populært miljøtiltak. En ekstra takk til alle som har bidratt med dette. Frivillige I Strusshamn har vi ca. 70 frivillige medarbeidere. Det er alt fra medlemmer/ledere i ulike lag, kor og grupper til alle som er med og hjelper til under gudstjenestene. Uten dette arbeidet ville det ikke vært noe menighetsarbeid i vår menighet. At det er så mange som er med i dette arbeidet gjør at vi får en levende menighet og mange føler et eierskap til menigheten klarte vi ikke å arrangere en medarbeidersamling, men satser på at vi får dette til i Strusshamn superkids Strusshamn superkids er et kor og en klubb som ble startet opp i Strusshamn kirke i august Vi hadde samlinger ca annenhver uke i løpet av høsten, og det møtte mellom barn og foreldre på hver samling. Samlingene varer i 1,5 time og inneholder alltid andakt, korøving og lek, utover dette har vi bl.a. hatt hobbykveld, bakedag og filmkveld. Vi forsøker å ha et tilbud også til foreldrene, derfor har de hatt egne temasamlinger parallelt med kor-øvelsen ett par ganger, og vi har hatt

5 middag for hele familiene to ganger. Noen av Superkids-samlingene har blitt avsluttet med felles kveldsmat. Vi hadde tre opptredener denne første høsten; i september i anledning innvielsen av de nye lokalene i Strusshamn kirke, i Erdal i desember på Vi synger julen inn -arrangementet, og i Strusshamn kirke julaften. Vi inviterte barn fra ca 4-12 år til å komme på Superkids-samlingene. De fleste av barna som har møtt opp er mellom 5 og 8 år. Vi opplever at det er udelt positivt at samlingene inneholder mer enn korsang, og håper er at vi på denne måten kan favne om flere enn de barna som i utgangspunktet ønsker å synge i kor. Foreldrene til barna er svært positive og bidrar med praktisk hjelp på øvelsene. Videre er vi svært takknemlige for alle som har bidratt med alt fra plakat- og brosjyreutforming til hobbyaktiviteter og matlaging, og til alle andaktsholdere, og til foredragsholderne på foreldrene sine temasamlinger. Vi ser Strusshamn Superkids som en strålende mulighet til å få dele budskapet om at Gud elsker alle videre til mange i bygdene våre, og derfor begynner vi alle samlingene våre med å minne hverandre på nettopp det. Britt Johnson og Hildur Alice Sandvoll Diakoniutvalget Diakoniutvalget i Strusshamn består av: Linda Guttormsen, Kjersti Godø Johannessen, Adelheid Larsen og Mona Løchen (leder). Diakonen er med i utvalget men deltar ikke på alle møtene. Menighetsrådet godkjente Diakoniplan for Strusshamn menighet vinteren 2009.

6 Mesteparten av arbeidet diakonen gjør er knyttet opp til hele Askøy. Av tjenester som Strusshamn menighet blir betjent med kan jeg nevne følgende: Tilbud om gudstjenester spesielt tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede, 4 ganger i I oktober ble det sendt ut invitasjon til sorggrupper til pårørende som har mistet noen siden nov Sorggruppa går fra nov. til mai. Samarbeid med psykiatritjenesten. Høsten 2009 startet vi sorggruppe for ungdomskoleelever på Kleppestø og Erdal. Diakoniutvalgene i Askøy har alle en representant i en arbeidsgruppe hvor vi har hovedfokus på menighetenes besøkstjeneste/ nye besøkere. Vi hadde 3 samlinger i 2009, pluss et åpent informasjonsmøte. Mona Løchen er menighetens representant Diakonen deltok på 9 gudstjenester i Strusshamn i 2009 Diakonen administrerer formiddagstreffene i Strusshamn menighet. På treff dagen, 1. mandag hver måned er det 8 frivillige med på kjøkken, spilling og å lede treffet. Diakonen innkaller denne gruppa en gang hver vår og høst for å planlegge neste semester. Vi tilbyr også skyss til treffene. Vi har fast transport fra Flagget, men vi sliter med å få nok faste sjåfører, noe vi ønsker en bedre ordning for. En stor del av diakonens arbeidstid brukes til hjemmebesøk, samtaler sjelesorg, institusjonsbesøk og soknebud. Noen av de som får besøk følges opp over år, andre trenger besøk i en vanskelig periode av livet. I 2009 var diakonen med i en begravelse. Askøy Kirkekor Kirkekoret endret i 2009 navnet fra Strusshamn Kirkekor til Askøy Kirkekor, for bedre å synliggjøre at koret har medlemmer fra fire av de fem menighetene på Askøy. Koret hadde gjennom medlemmer, 11 kvinner og 6 menn. Leder for koret var Harald Gjøsæter, og dirigent var kantor Gerd Inger Eide Yddal. Både medlemstallet og aktivitetsnivået har vært ganske stabilt i flere år. Koret deltar på gudstjenester og konserter lokalt, og har normalt en turnéhelg i regi av Bjørgvin Kirkesangforbund hver vår. I 2009 deltok koret, sammen med Bergen Domkantori og flere hundre andre sangere fra ulike medlemskor i Kirkesangforbundet, ved en oppsetning av Händels Messias under Festspillene i Bergen 3. juni. I 2009 deltok koret på sju gudstjenester, temakvelder etc. og på to konserter. De fleste opptredener er i Strusshamn kirke, men en prøver også å delta i de andre kirkene på Askøy. Koret øver hver onsdag i Strusshamn kirke, og tar veldig gjerne mot nye medlemmer, da det har vært lite nyrekruttering i senere år. Harald Gjøsæter leder

7 Fasteaksjon Årets fasteaksjon ble arrangert 31. mars. Også i år var det konfirmantene i menigheten som var bøssebærere. Konfirmantene ble sendt ut lokalt fra sine bygder. Både medlemmer i menigheten og konfirmantforeldre organiserte kjøring, baking av boller og organisering av bøsser. Det hele ble dyktig administrert og ledet av Frode Eriksen som var innsamlingsgeneral. Årets aksjon kom det inn ,- som er ny rekord. Temakvelder Temagruppen i Strusshamn hadde våren 2009 følgende arrangementer: Kvifor musikken vart som den vart v/anne-gurine F. Gjøsæter. Sangkveld m/kjell Ivar Aase, Marianne Juvik Sæbø og kirkekoret. Gleden i stillheten v/arnfinn Haram. Høsten 2009 startet med en åpningsuke av nybygget og temagruppen stod for arrangementet En pilegrims vandring poesi og musikk v/guro og Dag Skottene og Kjell Bergsvik. Anne Helene Gjengedal viste og fortalte om Godly Play Gudsrikeleiken på en temakveld. Temagruppen hadde også ansvar for et Vandring gjennom Bibelen GT kurs for voksne, som gikk over to kvelder. Kursleder var Rune Øystese. I november stod Temagruppen som arrangør for en stor sangkveld Sang til glede med innleide solister og musikere og et prosjektkor sammensatt for anledningen. Marianne Juvik Sæbø tok det meste av ansvaret for dette prosjektet, som også innebar en del øvinger på forhånd. Sangkvelden ble en suksess, men krevde en del arbeid av de ansvarlige. Økonomisk var det også et stort løft, men takket være sponsorer og tilskudd gikk arrangementet i balanse. Lars Mørlid var en av solistene under sangkvelden. Kvelden ble dyktig ledet og godt sammenbundet av Kjell Grønner Temagruppen består av: Øystein og Tove S. Skauge, Anne Borghild Andersen, Kari Thorsen, Torstein Kvamme, Aslaug Strand og Marianne J. Sæbø

8 Formiddagstreff Ca. en mandag i måneden blir det arrangert formiddagstreff i kirken fra kl Diakonen organiserer gruppen som har ansvar for å lede treffene, lage til mat osv. Temaene på treffene kan være litt forskjelling som for eksempel: Mandag 31. august: Sang og musikkprogram ved Lin Aamodt og Endre Dåvøy. Andakt ved sokneprest Øystein Skauge. Mandag 5. oktober: Kirkens og kirkevergens utfordringer ved kirkeverge Geir Viksund. Andakt ved Henrik Frostad. Kirkeringen Kirkeringen har 6 medlemmer pr.i dag, men ønsker flere. Formål: Arbeide med tiltak for å skape variert miljø i Strusshamn menighet. Skaffe midler til dette og kjøp av diverse utstyr til kirken, for eksempel oppvaskmaskin, kaffetrakter og vannkoker til Menighetsstuen i Møtene blir holdt i den nye kirkestuen fra kl etter avtalt dag. Det blir en enkel servering med noe å bite i. På hvert møte holdes en liten utlodning. I 2009 har kirkeringen hatt 5 møter. I tillegg har kirkeringen hatt ansvar for 2 arrangementer: Fredag 6. mars: Kvinners Internasjonale Bønnedag. Skriftlesing, andakt, sang og servering av suppe med flatbrød. 5. september: Åpningsuken av kirkeutbygget. Åpen kirke Kafè. Kirkeringen leier ut dåpskjole til kr.300,00 Søndagsskole Søndagsskolen ble liggende brakk i 2009, men har kommet i gang igjen i 2010.

9 Statistikk 2009 Emne Ant Ant Innmeldt i Kirken 3 1 Utmeldt av Kirken 27 8 Døpte Ekteskapsinngåelse 10 7 Gravferd Konfirmerte Hovedgudstjenester på søn- og helligdag Andre gudstj./møter Gudstjenester m/nattverd Kirkeoffer totalt Kirkeoffer til egen virksomhet Givertjeneste Andre innsamlinger (Fasteaksjon, basarer o.l) Strusshamn Johannes Kyte Menighetsrådsleder

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmelding for Ask menighet 2012

Årsmelding for Ask menighet 2012 Årsmelding for Ask menighet 2012 Ask menighetsråd har hatt følgende sammensetning i 2012: Leder: Nestleder: Sekretær: Medlem: Medlem: Medlem: Sokneprest medlem: 1. varamedlem: Anja Helen Nilsen 2. varamedlem:

Detaljer

Årsmelding 2010. Olsvik menighet

Årsmelding 2010. Olsvik menighet Årsmelding 2010 Olsvik menighet Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2010. Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: Lars Kristian Stendahl Gjervik, leder Ida Doksæter, nestleder Øyvind Eide medlem

Detaljer

nr. 1 - feb. 2006 side 2-3 Fastetid s:10 Givertjeneste s:9 Laba (17 år), DR Kongo 13 år gammel ble hun kidnappet av soldater

nr. 1 - feb. 2006 side 2-3 Fastetid s:10 Givertjeneste s:9 Laba (17 år), DR Kongo 13 år gammel ble hun kidnappet av soldater @:men ASKØY MENIGHETSNYTT Fastetid s:10 Givertjeneste s:9 nr. 1 - feb. 2006 side 2-3 FASTEAKSJONEN: Laba (17 år), DR Kongo 13 år gammel ble hun kidnappet av soldater fra en av DR Kongos mange opprørsgrupper.

Detaljer

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1 Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1. Trosopplæring Få godkjent trosopplæringsplan om 0-18 Sammen om skatten Sikre nåværende tiltak og sette i gang nye tiltak Engasjere frivillige

Detaljer

NOAS ARK s:6. nr. 5- okt. 2006. side 2-3

NOAS ARK s:6. nr. 5- okt. 2006. side 2-3 @:men ASKØY MENIGHETSNYTT NOAS ARK s:6 Aksjon Håp s:7 nr. 5- okt. 2006 side 2-3 FESTUKER I ERDAL KIRKE: Dagen ble slik kirkefolk i Erdal menighet hadde drømt om: Storslagen! Nesten 500 mennesker fylte

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Årsmelding 2014. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no

Årsmelding 2014. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no Årsmelding 2014 Åsane menighet www.aasanemenighet.no Innhold Åsane menighetsråd... 3 Menighetsrådets arbeid... 3 Menighetsrådsmedlemmer... 4 Ansatte... 5 Frivillige medarbeidere... 5 Gudstjenester... 6

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

Årsmelding 2011. Olsvik menighet

Årsmelding 2011. Olsvik menighet Årsmelding 2011 Olsvik menighet Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2011. Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer til og med oktober 2011: Lars Kristian Stendahl Gjervik, leder

Detaljer

@:men. Erdal kirke skal bygges ut. Les også nummer 1 - februar 2003. Bli kjent i kirken Flere går i kirken Familiesiden ASKØY MENIGHETSNYTT

@:men. Erdal kirke skal bygges ut. Les også nummer 1 - februar 2003. Bli kjent i kirken Flere går i kirken Familiesiden ASKØY MENIGHETSNYTT @:men ASKØY MENIGHETSNYTT Les også nummer 1 - februar 2003 Erdal kirke skal bygges ut Bli kjent i kirken Flere går i kirken Familiesiden Tor Dag Kjosavik Dette nummeret av @:men inneholder mye stoff om

Detaljer

Årsmelding 2013. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no

Årsmelding 2013. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no Årsmelding 2013 Åsane menighet www.aasanemenighet.no Innhold Åsane menighetsråd... 3 Diakoni... 6 Ungdomsarbeid... 8 Torsdagsmiddager for ungdomsmedarbeidere... 8 Torsdagsklubben... 8 Klubb+ og Klubb X

Detaljer

ÅRSMELDING 2001 FOR RØNVIK MENIGHETSRÅD OG SOKNEPREST.

ÅRSMELDING 2001 FOR RØNVIK MENIGHETSRÅD OG SOKNEPREST. 1 Innhold: 0. Visjonen: En åpen og inkluderende kirke. S. 1 1. Statistikk for 2001. Gudstjenester og kirkelige handlinger. S. 2 2. Dåpsopplæring. Konfirmantarbeid og kirkelig undervisning. S. 3 3. Kirkemusikk.

Detaljer

Årsmelding 2012 Hakadal menighet

Årsmelding 2012 Hakadal menighet Årsmelding 2012 Hakadal menighet DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET Årsmelding 2012 Hakadal menighetsråd Innkaller medlemmer av Den norske Kirke i Hakadal sokn til: Menighetens årsmøte: Søndag 17. mars

Detaljer

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 innhold: Redaktøren har ordet Teologi a:men Redaktør: Sokneprest Øystein Skauge e-post: oystein.skauge@kirken-askoy.no

Detaljer

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2011 Alterlysene i Østenstad kirke. Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet 10.04.2014 2 GLIMT FRA ÅRET 2013 (Alle tall i parentes i Årsmeldingen gjelder året før) Ullern menighet er fortsatt en aktiv menighet. Årsmeldingen

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Menighetsråd... 3. 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5. 4. Gudstjenestelivet...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Menighetsråd... 3. 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5. 4. Gudstjenestelivet... Årsmelding 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Menighetsråd... 3 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5 4. Gudstjenestelivet... 6 5. Kirkemusikk... 7 6. Trosopplæringsarbeidet....

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset Årsmelding for Hisøy menighet 2014 Foto: A.G. Dannevig ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset A. Statistikk B. Bemanning og frivillige C. Menighetsrådets sammensetning D. Menighetens

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

ÅRSMELDING GRØDEM MENIGHET

ÅRSMELDING GRØDEM MENIGHET ÅRSMELDING GRØDEM MENIGHET 2010 Side 1 av 17 INNHOLD INNHOLD... 2 GRØDEM MENIGHETSRÅD... 3 UTDRAG FRA VIRKSOMHETSPLANEN... 3 MENIGHETSRÅDET (MR)... 3 ADMINISTRASJON... 4 STATSTIKK... 5 VIRKSOMHETEN I GRØDEM

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30.

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30. Menighetsbudet Vinteren 2006 Nr. 1/07 Årgang 90 Slik er fasten som jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker,

Detaljer