Samtaler på sykehus. Medlemsprofilen: Elen-Marie M. Tandberg. Helmaks for konfirmasjonskurslederne Side 11. Senioraktiviteter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samtaler på sykehus. Medlemsprofilen: Elen-Marie M. Tandberg. Helmaks for konfirmasjonskurslederne Side 11. Senioraktiviteter"

Transkript

1 Nr HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Samtaler på sykehus Side 6 Medlemsprofilen: Elen-Marie M. Tandberg Side 8 Helmaks for konfirmasjonskurslederne Side 11 Senioraktiviteter Side 16 Nytt lokallag i Humanistisk Ungdom Side 18 Årsmøter Side 23

2 2 LEDER HUMANUS Vi er alle steinarbeidere! Mange har sikkert hørt vandrehistorien om de tre arbeiderne som lempet og hakket på steiner i ei røys, da en mann kom forbi. «Hva holder dere på med?» spurte mannen. «Jeg hogger stein,» svarte den første. «Jeg tjener til salt i maten,» sa den andre. «Jeg bygger en katedral!» svarte stolt den siste. Katedral bygger også jeg! Nuvel ikke beint frem en katedral, skal jeg innrømme, men et stort og flott byggverk som skal ruve like mye i landskapet, og få like stor betydning og makt. Og sammen med meg, flere hundre andre steinbyggere i Akershus, Oslo og alle andre deler av landet vårt. Flittige arbeidere som legger innsats, energi og tid i å bygge dette store. Vi sitter ikke og hugger stein på hvert vårt isolerte område. Vi bygger noe flott og viktig sammen! Å bygge den indre organisasjonen i forbundet vårt er en stor og viktig oppgave. Å fremme det humanistiske livssynet til flere og flere mennesker en enda større. Vi må jobbe over langen for å få det til; stein på stein må vi legge. Vi må lempe, hugge, justere, stable om og finpusse. Menneskets menneskeverd, dets selvstendighet, ukrenkelighet og iboende verdighet dét er verdiene HEF står for, og det som danner vegger og tak i bygget vårt! Min hakke legger jeg ned etter årsmøtet i mars, for å kunne ta en pust i bakken og riste litt løs. Kanskje løfter jeg den opp igjen om en stund, men inntil så skulle skje, ønsker jeg det øvrige arbeidslaget lykke til! Jeg lover å gi støtte rundt grunnmuren så godt jeg kan, og fortsette å snakke varmt og engasjert for både HEF og humanismen - sammen med de andre medlemmene i heiagjengen deres. Ansvarlige utgivere: Fylkesstyrene i Akershus og Oslo St. Olavs gate OSLO Tlf: I redaksjonen: Tone Haugen Jensen, Anne Grethe Aune, Tormod Eng, Christoffer B. Larsen (red. sekr.). Signerte artikler står for forfatterens mening. Forsidebilde: Ordsky av teksten i «Norsk humanistmanifest 2006». Layout: JPG Trykk: Merkur-Trykk AS Opplag: Stoffrist nr : 1. april 2013 ISSN Ingeborg Sutterud Avtroppende fylkesstyreleder, Akershus

3 Hedersfjøla Norsk humanistmanifest 2006 Forsiden denne gang prydes av en ord - sky for Norsk humanistmanifest En ordsky er en sammenstilling av ord laget av et dataprogram. Man fôrer en tekst til programmet, det plukker ut de mest brukte ordene, og viser dem slik at jo oftere ordet nevnes, desto større er bokstavene. Norsk humanistmanifest 2006 ble til i året da Human-Etisk Forbund rundet femti år. Da benyttet vi anledningen til å vedta en formulering av humanismen for fremtiden. Manifestet var dels svar på et praktisk behov. Vi får stadig spørsmål om humanismens innhold, fra presse, skoleelever og personer som tygger på om dette er et livssyn for dem. Da er det praktisk å ha en ferdigformulert tekst å vise til. Samtidig stakk behovet dypere. For vi trenger en klar idé om hva livssynet vårt inneholder. Sekulære livssyn er noe ganske annet enn religiøse. Humanismen har ingen fasit som er åpenbart for menneskene én gang for alle. Samtidig kan ikke et felles livssyn, forstått som en paraply likesinnede kan samle seg under, inneholde hva som helst. Manifestet er det nærmeste vi kan komme et svar på denne utfordringen. Det er en kollektiv formulering av innholdet i humanismen. Det er hva vi i fellesskap er kommet frem til i forbundet på et bestemt tidspunkt derfor har det også årstallet i navnet. Men det er ingen trosbekjennelse. Og teksten er åpen for revisjon. Inne i selve manifestet sies det slik: «Humanismen har ingen eviggyldige skrifter eller sann - heter hevet over kritikk. Dens verdier er underlagt pågående kritisk refleksjon.» Norsk humanistmanifest 2006 og bak - grunnen for teksten finner du på våre nettsider. Idéen om en ordsky for mani - festet har Humanus stjålet fra tankeferd.no et bloggfellesskap for unge humanister som har vært eller er aktive i Humanistisk Ungdom. Mer om ungdommen finner du på side 18. Sigrid Strætekvern (til venstre) mottar Hedersfjøla fra styreleder Mette Nordhus Oslo fylkeslags æresbevisning, Heders fjøla, er tildelt Sigrid Strætkvern. Sigrid har vært en ressurs for HUM-koret og fylkeslaget på mange måter i mange år. Hedersfjøla for 2012 ble overrakt av fylkesstyreleder Mette Nordhus nå i januar. I begrunnelsen ble det trukket frem at Sigrid er et våkent kormedlem, som tenker selv og kommer med gode innspill. Hennes ansvarsfølelse hviler aldri! Som svært dyktig sopran ved praktisk talt alle korets opptredener, har hun blant annet vært solist ved utallige konfirmasjoner i Råd huset. En periode var hun leder av korutvalget. Nylig var hun med i komitéen for Theodorakiskonserten 2012, hvor hun nedla en formidabel arbeidsinnsats, og bidro til god fremdrift og et strålende resultat (se også side 21). Sigrid er et humørfylt og energisk medmenneske som imponerer mange med sin store virke - trang. Oslo fylkeslag er glad for å ha frivillige av Sigrids format!

4 4 Vintersolvervsmarkering i Ås Tradisjonen tro feiret Ås og Vestby lokallag vintersolverv med en spektakulær lysmarkering ved det eldste treet i Ås. I tillegg til de som kommer ens ærend til eika for å bivåne dette, er markeringen til glede for alle forbipasserende på riksveien. Vintersolvervsfest på Lillestrøm Vintersolvervsfesten i Nedre Romerike lokallag fant sted i Doktorgården i Lillestrøm fredag 11. januar med 38 deltakere. Gjestene forsynte seg av en velfylt og smakfull buffet. Noe godt i glasset manglet heller ikke. Arild Bråthen ledet festen, og Ragnar Dahl holdt kveldens tale. Tom Klemetzen kåserte om livets viderverdigheter i hverdagen. Doktorgården er et unikt festlokale som bidro fint til en hyggelig vintersolvervsfest.

5 5 Vintersolvervsstand i Oslo For femte år på rad arrangerte Oslo fylkeslag stand på Karl Johan ved vintersolverv. Mer enn 300 kopper gløgg og kaffe, og enda flere løpesedler, ble delt ut til folk som stoppet opp ved standen midt i julestria. Mange var medlemmer som satte pris på at vi var synlig tilstede. Men for mange var vi ukjente, og de fikk en positiv opplevelse av HEF og informasjon om hvem vi er. Standen ble, tradisjonen tro, avsluttet med at HUM-koret sang. Maja og Marte Borg Mortensen Foto: Anne Grethe Aune Juletrefest i Oslo Den tradisjonelle juletrefesten på Humanismens hus fant sted søndag 6. januar, med snaut 50 barn og nesten like mange voksne. Deltagerne fikk julekaker og brus, lotteri, trylleshow, pølser, taffelmusikk, klovn som laget ballongdyr, akkompagnert gang rundt juletreet og godtepose av nissen. Oslo fylkeslag fikk mange fornøyde tilbakemeldinger!

6 6 Nye samtalepartnere på sykehus Pasienter og pårørende på sykehus kan ofte trenge noen å snakke med. For mange mennesker er livssyn noe grunnleggende, og da er det ikke sikkert det passer å prate med sykehuspresten. Gjennom et prøveprosjekt i Oslo har man nå mulighet til å ha samtaler om eksistensielle spørsmål med en representant fra ens eget tros- eller livssynssamfunn. Tekst: Christoffer B. Larsen Foto: Oslo universitetssykehus Livssynsbetjening, som det heter, på Norske sykehus er i dag først og fremst tilrettelagt for medlemmer i Den norske kirke gjennom sykehuspresteordningen. Selv om sykehusprestene i utgangspunktet kan tjene alle, vil noen oppleve det problematisk å få livssynsbetjening av en som representerer et helt annet livssyn enn deres eget. Nå har Oslo universitetssykehus (OUS) i samarbeid med Samar beids - rådet for tros- og livssynssamfunn (STL) etablert et pilotprosjekt for en bredere livssynsbetjening. Dette er for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og pasientrettigheter knyttet til tros- og livssynsutøvelse, kan vi lese på prosjektets nettside. I pilotprosjektet er det dannet et ressursteam på 20 samtalepartnere fra totalt 12 tros- og livssynssamfunn. De er valgt ut ifra modenhet og evne til å snakke med andre mennesker, og har deltatt på en skreddersydd videreutdanning på Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Samtale part nerne skal lytte, ha tid og være til stede for pasienten eller den pårørende. Hvis man trenger veiledning eller hjelp til refleksjon, vil samtalepartneren forsøke å hjelpe. En samtalepartner har taus - hetsplikt. Det er veldig bra at HEF er med på dette, mener Randi Nielsen, som er en av våre fire samtalepartnere i prosjektet.

7 7 En av våre samtalepartnere, Morten Fastvold, under opplæring på Ullevål sykehus sammen med representanter fra andre livssynssamfunn. For det er et behov på sykehusene. Når Humanus snakker med henne, i midten av januar, står hun på farten til et fagseminar på Ahus. For en samtalepartner er ikke «utlært» etter grunnutdanningen man får før man tiltrer ressursteamet: De har jevnlig oppfriskning og egne refleksjonskvelder. Og Randi har bare pent å si om de andre samtalepartnerne. Vi er blitt en veldig velfungerende gruppe. Vi har lært mye av hverandre, og med mye humor i gruppen, er det å være i ressursteamet en veldig positiv og givende opplevelse. Men er det ikke en tung og vanskelig oppgave å snakke med mennesker på syke- eller dødsleiet, undrer Humanus? Det trenger det ikke være. Mange ønsker faktisk å ha noen å snakke med om noe annet enn sykdommen sin. Men det oppleves veldig meningsfylt også å ha de «tunge» eller «vanskelige» samtalene. Det høres kanskje rart ut, men jeg har hatt mange fine samtaler nettopp på Hospice Lovisenberg, både med døende og på - rørende, forteller Randi. Vi som er samtalepartnere er klare. Nå er det viktig at informasjonen om dette tilbudet når ordentlig ut til brukerne! Du kan lese mer om dette prosjektet på våre nettsider eller Solidaritetskonferansen 2013 Lørdag 2. mars HAMU inviterer alle som er interessert i inter - nasjonal humanisme, menneskerettighetsarbeid og/eller bistandsarbeid til solidaritetskonferanse. Årets fokus: Homofiles rettigheter. Påmeldingsfrist: 20. februar. Mer informasjon finner du på

8 8

9 PORTRETT: Elen-Marie Meggison Tandberg 9 Supermotivert for å møte konfirmantene! Stikkordet er «internasjonal» når vi skal beskrive Elen, som er så norsk som noen i sin mors hjemmestrikkede kofte, og samtidig så unorsk med sin flerkulturelle bakgrunn og sine lange opphold i land utenfor Norge. «Verdensborger», smak på ordet og tenk samtidig på en ung, norsk kvinne som like gjerne bor og jobber i New Dehli som i Asker. Tekst: Tone Haugen Jensen Foto: Anne Grethe Aune I den verste vinterkulda sitter fotografen og journalisten på Café Europa og speider etter neste «offer». Og inn kommer en varm og entusiastisk kvinne som gleder seg til å ta fatt på sin neste spennende utfordring: Å være kursleder for en gruppe konfirmanter som skal møte opp ti kurskvelder og få en innføring i mange ulike temaer som viktige skritt på veien til voksenlivet. Respons og dialog Ja, det var på finn.no jeg så at Human-Etisk Forbund annonserte etter kursledere, og da sendte jeg inn CV-en min; det ble kontakt og intervju. Så har jeg gått grunnopplæring før jul og nettopp nå, i januar, var det seminar på Vettre i Asker for å finpus- se tilnærming og pedagogisk opplegg for nye og ikke så nye kursledere sammen med konfirmasjonsutvalget i Oslo [se side 9, red.anm.]. Hjernen er litt pakket nå, ler Elen, men vi forstår at hun hadde stort utbytte av samværet med de profesjonelle pedagogene som deler nyttig informasjon med sine «elever». De igjen skal bruke sine ny er vervede kunnskaper på konfirmanter som har vidt forskjellig bak grunn og motivasjon for å velge HEFs alternativ. Og alle HEF-kurs er ikke like; her kan deltakerne velge mellom grupper som alle har et felles grunn pensum, men komplettert med ulike rollespill (for eksempel Refugee) og varierende vekt på ulike sentrale temaer, som menneskerettigheter og likestilling. Det er greit å være klar over at vi ikke har oppdragelsesansvar, fortsetter hun, og understreker at formidlingsdelen er den hun er mest opptatt av. Det er viktig å få god kontakt med kursdeltakerne, energien må opp, og målet er å få respons fra alle. Den nyslåtte kurslederens store skrekk er at hun blir stående å dosere til en gruppe ten åringer som ikke engasjerer seg. Praktisk tilnærming Det er bedre at «støynivået» i gruppen er høyt, enn at det er stille, stille, smiler hun, og tenker at omtrent deltakere er akkurat passe mange til at hun kan følge hver enkelt og samtidig satse mye på lek og rollespill for å få alle med. Rollespill er også en måte å lokke frem personlige mening-

10 10 Elen-Marie Meggison Tandberg Født i Oslo, vokste opp på Ås. Har norsk mor og nigeriansk far og tre søsken, to brødre og en søster. Og britisk-italiensk samboer siden Har brukt mye tid i utlandet etter videregående; har en bachelor i kulturkritikk fra Cardiff, bodd lenge (ett år) i Spania og har tatt en master i internasjonal politikk i Skottland. Skriver nå på en masteroppgave for NorAgric/UMB på Ås i internasjonale utviklings - studier, før hun starter jobbsøk for alvor. Alltid jobbet ved siden av studiene, blant annet med voksen - opplæring og oppdrag for Foreningen Norden/Hallo Norden. Nyslått kursleder for HEFs konfirmanter i er som det ellers kan være krevende å vise til ukjente. En praktisk tilnærming til kunnskapsformidling er nettopp noe Elen vil gå inn for, og hun forteller at deltakerne for eksempel skal bruke tid på kortspill. Kortspill?? Ja, det er laget en kortstokk med tema menneskerettigheter, der hvert kort har korte «statements» om dette viktige emnet, noen helt i tråd med pen sum og konvensjonenes innhold, og noen riv, ruskende misforståtte. Og så gjelder det å samle på de riktige kortene, og så kan diskusjonen komme i gang! En spennende tid venter alle HEFs gode krefter som er involvert i det viktige arbeidet rundt forberedelsene til Humanistisk kon firmasjon. Noe som er interessant å tenke på, er at mye er likt, samtidig som mye vil være forskjellig for de respektive kursdeltakerne. Hver kursleder har relativt stor frihet når det gjelder undervisningsopplegg i egen gruppe, og selvfølgelig vil det spille en rolle om kursleder er en lærer i femtiårene, en barnehagetante på 42, en akademiker rundt de 30, eller tidligere kursdeltakere som har avansert til ledere. Men alle er der fordi de liker målgruppen og temaene, og jeg ble superimponert og -motivert av alle kurslederne på temaseminaret Vettre, forsikrer Elen. På det personlige plan Elen-Marie Meggison Tandberg er en kvinne å regne med, tenker journalist og fotograf som gjerne lytter når vårt «offer» forteller at hun brenner for menneskerettigheter og likestilling, og gjerne vil gjøre en innsats for at verden skal bli et bedre sted å være for alle. Kanskje litt typisk nettopp for Elen: Når hun gikk inn på finn.no for å finne meningsfylt jobb, brukte hun søkekriterier som interesseorganisasjoner, kunst & kultur, for bare å nevne to Heldigvis for HEF. Samtidig vil hun ikke ha forutinntatte meninger om forbundets gode eller dårlige sider. Har jo bare vært med siden høsten 2012, sier hun, og har foreløpig som utgangspunkt at HEF klarer alt Etter hvert kommer det frem at hun ser frem til at statskirkedebatten følges opp videre, og at det stadig kan komme stikkpiller om skolenes automatiske kirkegang ved juletider. Og hun ønsker seg en sekulær stat, som i Frankrike og Tyrkia. Hvis hun skulle definere seg selv, vil Elen kalle seg en agnostiker, og hun legger stor vekt på å være åpen. Vi må kunne leve sammen og vise hverandre toleranse og respekt, understreker hun. Selv har hun opplevd å være i minoritet når det gjelder tro (eller mangel på tro), og synes det 5 FREKKE: Liker aller best: Sol og varme. Kan ikke fordra: Mørke og kulde. Må se på TV: Har ikke TV. Streamer «Game of Thrones». Bokanbefaling: Mikhail Bulgakov: «Mesteren og Margarita». Og russiske klassikere. Favorittmat: Glad i mat, spiser det jeg får. er vanskelig når religion (og også politikk) brukes til å definere hvem du er, uten å se hvem du egentlig er. På tampen Selv er Elen trygg, men mye fordi hen - nes bakgrunn er så «fremmedartet» og samtidig så rotnorsk, tror hun at mange mennesker i Oslo kanskje føler at de faller mellom flere stoler. Slik at hun kjenner på at det norske samfunnet kan være både kaldt og uvennlig. Hvem sier «hei» til en ukjent person på bussen? Har Twitter og Facebook overtatt helt? Mitt store ønske er at vi ser hverandre, virkelig ser hverandre, og ikke er så redde for å ta personlig kontakt, avslutter hun. Til slutt: Vi bare må ha med historien om hvordan Elen «fant» HEF: Selv er hun nemlig konfirmert i kirken, for det var bare slik det var på Ås, for om - trent femten år siden, selv om noen venner valgte borgerlig konfirmasjon. Men da turen kom til lillesøsteren, som altså er 13 år yngre, var det ingen tvil. Lillesøster ville ha Humanistisk kon firmasjon, og så fikk storesøster skaffe seg innblikk i hva HEF kunne tilby. Og så gikk det som gikk

11 11 En helmaks appetittvekker før kurssesongen starter! I januar var nye og erfarne konfirmasjonskursledere i Oslo samlet til det årlige temaseminaret på Vettre hotell i Asker. I løpet av denne helgen, som er del av den obligatoriske opplæringen, fikk de drøyt 60 deltakerne både faglig påfyll og praktiske råd for å være best mulig rustet til årets konfirmasjonskurs. Tekst: Anniken Fleisje Foto: Trond Melen

12 Lurt av egen hukommelse En av seminarets publikumssuksesser var det fengslende foredraget om kritisk tenkning av psykolog Jan-Ole Hessel - berg. Han er kjent fra programmet Folke opplysningen på NRK. Hessel - berg ga en innføring i hvordan vi lar oss lure av sansene våre, blant annet ved optiske illusjoner og tiltroen vi har til vår egen hukommelse. Den er mer feil - barlig enn vi liker å tro. Hesselberg illustrerer dette ved å vise et bilde av New Yorks Twin Towers i flammer 11. september Hvor mange av dere husker den ne hendelsen, hvor dere var da det skjedde, og hvordan dere fikk vite om det? spør han. De fleste tilhørerne rek ker hånda i været. Men det store flertallet tar nok feil, ifølge Hesselbergs statistikk. Undersøkelser viser nemlig at når folk blir bedt om å besvare slike spørsmål noen år etter dramatiske hendelser, stemmer ikke svarene deres overens med realitetene. Det er sannsynlig at du husker feil til tross for at du har et tydelig minne om hendelsen. Foredraget var et høydepunkt for mange av kursdeltakerne. Det jeg har snakket mest om i etterkant av seminaret, er Hesselbergs presentasjon, sier kursdeltaker Ida Helene Henriksen, og legger til: Den var både fengende og morsom! Vi har fortsatt statskirke Et annet innslag Ida trekker fram, er foredraget om stat og kirke. Her ga Bente Sandvig, fagsjef i Human-Etisk Forbund, kurslederne innsikt i en av HEFs fanesaker i alle år. Etter kirkeforliket i 2008, hvor samtlige partier på Stortinget forpliktet seg til å løsne båndene mellom staten og kirken er nå, for første gang, Den norske kirke skrevet inn i Grunnloven. Sandvig gav flere andre eksempler på at det fortsatt er svært tette bånd mellom kirke og stat så tette at vi faktisk kan sies å ha statskirke fortsatt. Jeg opplevde at hun på en god måte viste et nyansert bilde i en svært aktuell debatt om et samfunn i endring, utdyper Ida. Let s talk about sex Temaseminaret inneholdt også flere workshops kursdeltakerne kunne velge blant, med direkte tilknytning til te - maene de skal ha med konfirmantene. En av workshopene omhandlet sex og samliv, i regi av Einar Morten Las - sesen, leder i konfirmasjonsutvalget i Oslo. Lassesen skapte en trygg og åpen atmosfære omkring et tema mange er usikre på hvordan de skal ta opp med konfirmantene. Selv pleier han å oppfordre konfirmantene til å stille anonyme spørsmål om det de måtte lure på, og understreke at han svarer på alt med unntak av personlige spørsmål, naturligvis. Emner som normalitet, pubertet, onani og kjønnssykdommer blir tematisert, men like viktig åpnes det for refleksjon og diskusjon rundt for eksempel forelskelse og grensesetting. Ida beskriver Lassesens workshop som lærerik og praktisk. Han viste oss flere gode grep for

13 å føre an og skape dialog om et viktig tema som opptar ungdommer, uten at det blir flaut eller ubehagelig. Blant annet hvordan vi kan skape et rom hvor alt er greit å snakke om, og «vanligifisere» skeivheter og ulikheter i preferanser. Refleksjon, dialog, undring Det er veldig hyggelig at seminarprogrammet har blitt så godt mottatt av de som deltok, uttaler Lassesen i etterkant av temaseminaret. Han mener seminaret har flere viktige funksjoner, i tillegg til å være en del av opplæringen av konfirmasjonskursledere. Vi ser dette som en del av vårt arbeid med kvalitetssikring av kurslederne i Oslo. Det er også et viktig seminar for kurslederne med tanke på nettverksbygging og det sosiale. Dette til sammen mener vi vil gi bedre kursledere, som er mer forberedt og tryggere på den rollen de skal inn i. I tillegg håper vi jo også at de blir enda mer motiverte før de skal møte konfirmantene. Lassesens målsetninger ble oppfylt til fulle, skal vi tro fornøyde kursdeltakere. Det aller beste med seminaret er å bli varm i trøya, og kontakten med andre kursledere, sier kursdeltaker Bjørn Torjus Hanssen. De gode samtalene og de fine møtene, legger Ida til. Det er mitt inntrykk at det er mange kloke og reflekterte mennesker som vil være konfirmasjonskursledere, og dette gjør seminaret på Vettre til en inspirerende helg. Hun oppsummerer seminaret med tre ord: Refleksjon, dialog, undring. Bjørn Torjus tilføyer: En helmaks appetittvekker før kurssesongen starter! Årets temaseminar i Oslo Temaseminaret for kursledere i Oslo hadde i år blant annet disse postene på programmet: «Kritisk tenkning» foredrag ved Jan-Ole Hesselberg «Hvordan snakke med unge om vanskelige temaer, og hvilke fallgruber kan man gå i» refleksjoner og metodetips ved Magne Raundalen «Mobbing du er viktigere enn du tror» foredrag ved Kristin Oudmayer «Lærer Bjørndals metode empati og bruk av kursboka» verksted ved Mari Lund Arnem «Seksuell empati» en teaterforestilling (se bildene på side 11-12) Kurslederopplæringen noe for deg? Hvert år skoleres det ca. 120 kursledere for de nærmere humanistiske konfirmantene vi har i Oslo og Akershus. Opplæringsmodellen er den samme i de to fylkene: Grunnopplæring for årets nye kursledere, deretter et temaseminar som er felles for både ferske og erfarne ledere. Vil du bli kursleder, eller kjenner du noen som burde bli det? Vi mottar gjerne uforpliktende e-poster med tanke på 2014-sesongen allerede nå. Aktuelle kandidater blir innkalt til en samtale til høsten. Vi krever politiattest av våre kursledere. Les mer på nettsidene våre! 13

14 14 Temamøter i Humanismens Hus Tid: Onsdager kl Sted: Humanismens hus St. Olavs gate 27 Pris: Gratis inngang Hvem: Alle interesserte, ingen forhåndspåmelding Ta med en venn! Salg av vafler og kaffe/te. Vi må alltid ta et lite forbehold om endringer. Følg med på våre nettsider og 20. februar «Det bestemmer jeg!» Om vilje til lydighet og barnets beste Heidi Helene Sveen er samfunnsviter, pedagog og skribent bla. blogger og twitrer som HvaHunSa. Sveen vil se på det pedagogiske paradoks: Oppdragelse til selvstendighet og ansvarlighet. Oppdragelse til autonomi ligger i landskapet mellom den autoritære og såkalt frie oppdragelsen, hvor de sistnevnte motarbeider ansvarlig og selvstendig modning hos barnet. Dette setter hun i kontekst til både religionsfrihet for barn og unge, og kritisk holdning til informasjonsflyten på Internett. 27. februar Kritikk eller dialog? «Damned if you do, and damned if you don t» Når Human-Etisk Forbund kritiserer kirke og/ eller religion, blir det galt for en del medlemmer. Når Human-Etisk Forbund er i dialog og samarbeid med kirke og/eller religiøse, blir det galt for en del (andre) medlemmer. Hvor finnes den gylne middelvei et humanistisk livssynssamfunn og en livssynspolitisk interesseorganisasjon bør legge seg på i dagens samfunn? Filosof og rådgiver i HEF Kaja Melsom og redak - tør for medlemsmagasinet til HEF Kirsti Bergh, har befattet seg med tematikken på ulikt vis. 13. mars Hva er mulig, og hva er umulig for mennesket? Kan vi redde verden hvem bestemmer at framtiden nå er usikker? Terje Bongard er humanbiolog og medforfatter av boken «Det biologiske mennesket». Fra bokomtalen: Som resultater av evolusjonen framheves ofte egenskaper som selvgodhet, kyniske makevalgstrategier, fremmedfrykt og konkurransementalitet. Men vi har jo også positive medfødte følelser, som raushet, samarbeidsevne og empati. Menneskets hjerne er tilpasset et lite gruppesamfunn. Boka avsluttes derfor med en idé til hvordan inngruppefølelser kan bygge ekte demokrati, gjøre samfunn bærekraftige og dermed bidra til en bedre politikk.

15 Kafétreff 15 Vi inviterer til uformelt møte med andre humanister i Oslo sentrum. Ingen påmelding kom innom for en prat med likesinnede! Mulighet for å kjøpe både mat og drikke. Onsdag 27. februar fra kl på Café Europa på Hotell Europa i St. Olavs gt. 31 (rett ved Humanismens hus, innerste rom). Onsdag 20. mars fra kl på Kafé Oslo på Litteraturhuset, der vårt åpne temamøte holdes kl Se etter HEF-bordfane! Først snakker vi om temaet fra det åpne møtet tidligere på kvelden. Etter en stund kan vi gå over til «friprat». Vi må alltid ta et lite forbehold om endringer: Sjekk nettsidene våre i forkant av arrangementet. HEF på Litteraturhuset! Onsdag 20. mars kl Mens Humanus er i trykken, har fylkene våre et arrangement på Litteraturhuset om religionens plass i fremtidens Norge og mens bladet er i posten, inviterer HEF sammen med Universitetet i Oslo til et spektakulært, musikalsk Darwin-vorspiel samme sted. Disse arrangementene kan du nok lese mer om på nettsidene våre! Neste arrangement på Litteraturhuset er når Oslo og Akershus fylkeslag inviterer til åpent møte med arbeidstittel «Humanisme og åndelighet»: Mer informasjon legges ut på våre og Litteraturhusets nettsider i forkant av arrangementet. Etter møtet på Litteraturhuset er det kafétreff. Arrangementet er gratis og åpent for alle, så ta med en venn!

16 16 Seniorgruppen inviterer 25. april kl ingen forhåndspåmelding Møtested: Gullhaug torg (foran hovedbygningen, ved nordre T-baneinngang), buss 30 og 37 går også dit. Tur langs Akerselva med Leif Gjerland Spillkvelder på Humanismens hus Byhistoriske minner ligger tett langs Akerselva, «Norges industris mor». Seniorgruppen i Oslo fylkeslag inviterer til tur med Leif Gjerland langs Akerselva torsdag 25. april. Vi starter i Nydalen på torget ved T-banen, og går ned til Kuba ved Vulkan. Vi kommer til å få innblikk i mye av Oslos industrihistorie, formidlet med Gjerlands vanlige humør og store kunnskaper. I tillegg er det en flott tur. De som har tid og lyst, kan avslutte turen med et besøk i Mathallene ved Vulkan. Arrangementet er gratis. Innhold: Nydalen, området rundt Idun-tomta (tidl. gjær- og spritfabrikken), Lilleborg, spinneriene, Kuba og Vulkan med Mathallen Vi minner om KulTur til Wien og Bratislava mai Når bladet går i trykken har vi mange påmeldte, men likevel plass til flere! Se nettsidene våre (www.human.no/oslo) eller ring Oslo fylkeslag på for mer informasjon og påmelding! Vi inviterer til brettspillkvelder på Humanismens hus, St. Olavs gate 27 i Oslo sentrum én lørdag i måneden fra kl Tradisjonen tro byr vi på ulike brettspill, gode samtaler, pizza, snacks og drikke. Vi bestiller pizza på bakgrunn av antall oppmøtte innen kl , pizzaen serveres ca. kl De neste spillkveldene er: Lørdag 16. februar Lørdag 2. mars Se for mer in - formasjon og flere datoer utover våren. Spillkveldene er en god anledning til å møte andre humanister, spille spill og ha det hyggelig. Alle er hjertelig velkommen. Ta gjerne med en venn!

17 Undrekvelder Vi gjentar suksessen med å samles til sosialt samvær og spennende samtaler, hvor vi i selskap med andre filosoferer over hverdagens små og store spørsmål. Akershus fylkeslag inviterer alle aktive i HEF i Akershus: 17 Med bakgrunn i våre egne erfaringer og synspunkter, vil vi snakke sammen og diskutere ulike problemstillinger som dukker opp gjennom livet. Temaene for samtalekveldene blir vi enige om ved kursstart. Eksempler fra tidligere er: Hva er hellig for deg? Er det greit å unngå personer man ikke liker? Når kan man la følelsene styre over fornuften? Kan det være greit at andre ber for deg, når de vet at du ikke tror på Gud? Er du mellom 18 og 100 år, og liker å undre deg over tilværelsens mange spørsmål, bør du få med deg vårens undrekvelder! Sam - talene ledes av en filosof, men det forventes ikke at du som deltaker har kjennskap til filosofi. Kurset har begrenset antall plasser, fordelt etter førstemann til mølla-prinsippet, så det anbefales å være tidlig ute med på - melding. Tid: Fire torsdager fra kl : 28. februar, 07. mars, 14. mars og 21. mars. Det legges opp til at deltagerne skal være med på alle kveldene. Sted: Humanismens Hus, St. Olavs gt. 27. Pris: 200,- for medlemmer av HU, 300,- for øvrige medlemmer av HEF. Enkel servering inkludert. Påmeldings-/betalingsfrist: 1. mars. Se for påmelding og mer informasjon. Når og hvordan er du humanist? Årsmøteseminar i Akershus mars 2013 engasjement, nettverk og livssynspolitisk påfyll til deg som er aktiv i HEF Vi feirer og dyrker frivilligheten vi er så avhengige av. Alle aktive i HEF i Akershus oppfordres til å bli med! Sted: Thon Hotel Opera i Oslo Tid: Fredag 15. mars og lørdag 16. mars Fredag 15. mars er seminaret fra til 20.00, med påfølgende festmiddag og underholdning ved kåsør Dagfinn Nordbø! Lørdag 16. mars begynner seminaret og inkluderer lunsj. Fylkesårsmøtet avholdes fra til (se side 23). Årsmøteseminaret tar opp aktuelle temaer hvor vi ønsker å høre ditt syn: - Hvorfor skal folk engasjere seg i HEF i Akershus? - Ønsker vi en sekulær eller livssynsåpen stat? - Hvilke konsekvenser vil det få for HEF om staten blir livssynsnøytral? - Hele 6 % av befolkningen tror de er medlemmer i HEF, mens det reelle tallet er ca. 1,8 %. Hvordan invitere de andre inn? - Hvordan utvikle vårt unike seremoniarbeid slik at vi styrker organisasjonen og HEF som livssynssamfunn? - Hva mener du landsmøtet i 2013 bør vedta i nytt prinsipprogram? Deltakelse er gratis, mer informasjon og påmelding innen 1. mars på

18 18 Humanistisk Ungdom DEN SOM KAN FÅ LIVET MITT TIL Å BLI MENINGSFYLT, ER Jeg, som ungdom flest, tror jeg, har lyst til å ha følelsen av å være med på noe, sier Ingrid Stenmark (16). Ja, dét, og at man støtter saker man JEG! Unge humanister i Asker og Bærum har fått en ny møteplass: Det nye lokallaget i Humanistisk Ungdom (HU). Mens Humanus er i trykken, finner det første ordinære årsmøtet sted, samtidig som det er en temakveld med tittel: «Hva er humanisme?». Vi har snakket med tre i styret om hvorfor i all verden de har startet opp et HU-lokallag. Tekst og foto: Christoffer B. Larsen synes er viktige, supplerer Gina Sutterud Warland (17), og ramser opp en lang liste som starter med religionsfrihet, livssynslikestilling og skolegudstjenster. Og vi har allerede mange gode idéer til hva lokallaget vårt kan gjøre, fastslår Torunn Bockelie Rosendal (18). Dette engasjerte trekløveret utgjør ca. halvparten av styret i Humanistisk Ungdoms (HUs) ferskeste lokallag, som ble startet opp i november. Dermed har humanister under 26 år i Asker og Bærum fått en helt ny mulighet til å bli aktive. Men er det så viktig hva slags livssyn man har, da? Det trenger ikke være så viktig, men det kan være det, hvis det ikke blir tatt hensyn til, mener Gina. Jeg tror for eksempel jeg ville følt meg lite hjemme på en bibelcamp, påpeker Torunn, til de andres anerkjennende nikk. Det er viktig for meg å slippe sånne «halleluja-greier», skyter Ingrid inn, det synes jeg det er vanskelig å forholde seg til, for å si det sånn. Innimellom kan det dessuten være veldig greit å diskutere vanskelige spørsmål med noen som deler det samme grunnsynet som deg, da blir det mindre «kverulering». Ja, og som humanist er det er veldig fint å oppleve samhold med andre humanister, sier Torunn. Alle tre hadde Humanistisk konfirmasjon, og mener det er én av årsakene til at de stiftet HU-laget. Jeg synes konfirmasjonskurset var kjempebra, sier Gina, da fikk jeg et bevisst forhold til at jeg er humanist, og at jeg på en måte alltid har vært det. Jeg fikk litt guts av konfirmasjonskurset. Og da sa Gina: «Vi kan gjøre noe mer enn bare å være medlemmer i

19 Humanistisk Ungdom 19 HEF, vi kan melde oss inn i HU og dra på sommerleir og masse annet,» smiler Ingrid. Og jeg hadde også lyst til å fortsette å diskutere ulike etiske problemstillinger, det gav mersmak på konfirmasjonskurset. Gina og Ingrid kjente hverandre altså fra før, mens Torunn ble med etter at hun fikk vite om oppstarten av HU-laget gjennom en invitasjon som ble sendt ut til alle unge HEF-medlemmer i de to kommunene. Da skjønte jeg at nå fikk jeg en mulighet til å bygge videre på konfirmasjonskurset. Det vi gjennomgikk der, særlig synet på mennesket, men også alt det andre, var veldig bra, forteller Torunn. Og så vil jeg at «pengene mine», den offentlige støtten, skal gå til HU, i stedet for til kirken eller «ingen steder», avslutter Gina. Foruten de tre jentene, sitter det to gutter i styret, altså, men de var opptatt på intervjudagen. Simen (16) møtte, som Torunn, opp på stiftelsesmøtet, og ble valgt inn i styret. Magnus (16) hadde Gina møtt én gang før, da de begge deltok på en bowlingkveld med Oslo lokallag for flere måneder siden. Jeg hadde bestemt meg for at jeg måtte oppsøke litt, ikke bare vente på at ting kom til meg, begrunner Gina, derfor ble jeg med på denne kvelden i Oslo. Noen måneder senere tok hun altså initiativet til å starte opp et eget lokallag. Med et lokallag i Asker og Bærum kommer vi nærmere ungdommer her vi bor, man blir kjent, det blir lettere å holde møter, sier Torunn. Så hva skal lokallaget drive med? Nå skal vi jo ha årsmøte 10. feb - ruar, forklarer jentene, og vi har ikke lagt detaljerte planer for året ennå. Men det er mange spennende temaer vi kan ta opp, for eksempel med en innledning eller en film, eller bare å diskutere. Konspirasjonsteorier er ett ek sem - pel, sier Torunn. Ja, og hvorfor folk tenker som de gjør og blir som de blir, supplerer Gina. I tillegg til slike temakvelder er det viktig å ha sosiale arrangementer også, understreker Ingrid. Ingen tvil om at det er driv i det nye lokallagsstyret i Asker og Bærum. Og alle stiller seg til disposisjon for å fortsette i styret etter årsmøtet. Så da lurer vi i Humanus bare på én siste ting: Hva er egentlig humanisme, ifølge disse jentene? Vi har nok ingen sjokkerende eller kjempegode svar på akkurat dét, mener Gina. Nei, men så skal vi jo ha et temamøte om akkurat det spørsmålet på årsmøtet, da, påpeker Ingrid, så da kommer det i alle fall en fra HU sentralt for å hjelpe oss med det! Men kanskje ett svar er at den som kan få livet mitt til å bli meningsfylt, er jeg. Og jeg trenger ikke forholde meg til Gud og dommedag og sånn, høyttenker Gina. Humanus synes vel kanskje dette ten derer mot nettopp et kjempegodt svar. Og så passer vi ikke inn andre steder, avslutter Ingrid, til samstemt latter fra de andre. HU er en møteplass og et livssynsfellesskap for humanister mellom 15 og 25 år. Alle medlemmer av HU er automatisk medlem av HEF, men ikke motsatt! Så hvis du er ungt medlem i HEF, må du aktivt melde deg inn i HU! Se nettsidene! I vårt distrikt er det tre lokallag: Oslo lokallag for alle i Oslo. FB: «Humanistisk Ungdom, Oslo lokallag» Oslo studentlag for alle som studerer i Oslo. FB: «Humanistisk Studentlag Oslo» Asker og Bærum lokallag for alle i Asker og Bærum. FB: «Humanistisk Ungdom Asker og Bærum lokallag» Hvis du bor et annet sted, har du flere muligheter: Start et nytt lokallag, det er enklere enn du tror! Prøv å snike deg med i Oslo eller Asker og Bærum. Det er jo bare å spørre! Du kan uansett delta på nasjonale arrangementer! Bare ta kontakt hvis du har spørsmål! Nettside: E-post: Telefon: Facebook: Humanistisk Ungdom

20 20 Synsing Synsing er Humanus nye petitspalte. Her vil du finne synsing om litt av hvert, som ikke (nødvendigvis) har noe med HEF å gjøre. Moa Myklebust er forfatter av boken «Det var ikke vondt ment», og organisasjonssekretær i Akershus fylkeslag. Det er lov å la være også Tekst: Moa Myklebust Får jeg lov til å ta den brusflasken? Det går tydelig fram at vi spør fordi vi har lyst på brusen, og vi spør noen som kan gi tillatelse. Men ofte er vi mindre presise: Er det lov å spørre om...? Is there a law against that? Kjenner vi ikke selv landets lover, så vi stadig må spørre andre om det? Jeg sier nok slikt selv, som forsvar. Enda jeg har vært på seminar der filosof Einar Øverenget understreket at det ikke er nok at noe er lov, til at det bør gjøres. Men selvsagt: Når vi ordlegger oss slik, sikter vi ikke til vedtatte regler eller lovens bokstav, men noe videre: Det ikke straffbart, OK, men det bør også være allment godtatt, i det minste bli tolerert. Denne utbredte talemåten kan med - virke til å mørklegge grensen mellom jus og etikk. Når noen kritiserer komikere for å bruke lytehumor eller annen uthenging, har komikerne klaget over at deres ytringsfrihet er truet. Uten at politiet har mottatt en eneste anmeldelse. Det er allmenn enighet om at frihet medfører ansvar, og vi har lenge diskutert avveiningen mellom ytringsfrihet og ytringskultur eller ytringsansvar. For mange ble alvoret i ytrings - ansvar enda klarere etter 22. juli 2011 og søkelyset på ekstreme ytringer på nettet. I et liberalt samfunn skal vi ikke forby alt vi ikke liker. Men vi behøver ikke derfor like alt som ikke er forbudt. Selv om samfunnet er forsiktige med forbud og påbud, har vi tankefrihet til å mene og diskutere. I etikk og moral kan vi være strengere enn i jussen, hvis vi vil. Allerede etter Muhammed-karikaturene understreket mange debattanter at ytringsfrihet ikke var lik ytringsplikt. Det er det vel ingen som har sagt heller, repliserte motparten. Nei, ikke i betydning lovbestemt påbud. Men en mer uformell plikt eller oppfordring til ytring virker utbredt. Det kan ses som en omkostning ved etterkrigstidas liberalisering av samfunn og samværsformer. Den som vantrives med ting som gjøres eller sies, lovlig, skal tolerere det, tåle det - også ord med ulik fortolkning. For hva innebærer det konkret å tåle hva gjør man da? Er det nok å holde seg oppreist, eller må man også smile kjekt? Hvis vi venner oss til ikke å bry oss om ydmykelser, blir vi sterkere, mener mange. Vi har godt av å brynes litt. Men hva er da grunnlaget for etikk og moral? Bør vi ikke være høflige som hovedregel, men tvert imot passe på å herde hverandre ved kjefting eller erting? Er ikke det lov å si, kanskje? Jo visst. I et demokratisk samfunn er det lov å si mye dumt, og bør være det. Men det dumme er likevel dumt. Det er lov å la være også! Hvorfor ikke prøve det? Skjønt vi ikke får mye oppmerksomhet for ikke å si eller gjøre noe dumt. Eller ti stille et øyeblikk. Jeg kan jo eksperimentere med det selv, noen minutter om dagen, kanskje. For ikke å snakke om hvis man er politiker. Flertallet i Høyesterett stemte for at utvisningen av asylbarna var lovlig. Men hadde ikke politikere og forvaltere også hatt lov til ikke å vedta utvisning i utgangspunktet?

21 Fint og praktisk om døden Bokomtale ved Norunn Kosberg «Siste farvel Om dødsfall, gravferd og veien videre» Ragnhild Bugge (Tiden Norsk Forlag, 2012) En verdig avslutning med en fin seremoni er nok viktig for de fleste av oss når noen som står oss nær går bort.«hvert år dør mennesker i Norge, og de etterlatte sitter igjen med både følelsesmessige og prak - tiske utfordringer som må løses», skriver Ragnhild Bugge i «Siste farvel. Om dødsfall, gravferd og veien videre.» Bugge er en erfaren gravferdstaler i Human-Etisk Forbund, og har skrevet en nyttig og grundig bok for alle som vil være forberedt på de praktiske sidene ved dødsfall og gravferd. Hun går nøye gjennom hva som må gjøres fra kontakten med begravelsesbyrået, og hva det kan tilby av tjenester, til selve gravferdsseremonien hvordan den kan bygges opp og hva som kan være med. Hun tar for seg temaer som diktlesing, kistenedsenking og kremering. Skal man legge inn innslag som blomsterpålegging eller lystenning i seremonien? Skal man velge kistegrav, urnegrav eller askespredning? Hva er passende påkledning i en begravelse, og hva bør være innholdet i en minnetale? Boken er krydret med dikt og sitater, og litteraturlisten bak i boken er fin for den som ønsker å gå dypere inn i ulike problemstillinger. Triumf for Theodorakis Theodorakis-konsertene i Oslo konserthus, arrangert av HUM-koret og Sosialistisk kor, ble en stor suksess. Nå er samtlige, dirigent, solister, musikere og over hundre korsangere, invitert til å åpne årets Olympus-festival ved foten av sagnomsuste Olympen i Hellas. Tekst: Sigrid Strætkvern og Tonje Hellstrøm Foto: Bjørn Johnsen Oslo-publikummet kjente sin besøkelsestid, og fylte Oslo konserthus begge konsertdagene i november. På programmet stod blant annet utdrag fra Canto General (Den store sangen) av den chilenske nobelprisvinneren Pablo Neruda, utdrag fra Zorba-balletten, March of the Spirit og Mauthausen i tillegg til et knippe sanger som har gjort Theodorakis folkekjær både i og utenfor Hellas. Publikum fikk en stor opplevelse, og visste også å gi uttrykk for sin begeistring, ikke minst for strålende solister. Lakis Karnezis er mannen som spilte seg inn i kulturhistorien med musikken til filmen «Zorba», og publikums begeistring var til å ta og føle på. Sofia Michailidi, mezzosopran fra operaen i Athen, sang Theodorakis som bare Sofia gjør. Og den norske ære ble vel ivaretatt ved Lars Klevstrand og Astrid Hellesen, som viste hvilken spennvidde og tolkningsvariasjon Theodorakis musikk gir rom for. Kveldens konferansier, Ola E. Bø fra Det Norske Teatret, var informativ, humoristisk og glimrende. Et profesjonelt 10-manns orkester var en opplevelse i seg selv. Og det var dirigenten også han var bare helt Per Arne! Olympus-festivalen i Hellas er en årlig kulturfestival som hvert år utnevner et «Honorary Country», og i 2013 blir det Norge. Årets konsert finner sted i nærheten av Katerini. Etter alle solemerker å dømme takker korene ja til invitasjonen, og reiser til demokratiets vugge. Følg med i Humanus! HUM-koret ble stiftet i 1989, og hører organisatorisk under Oslo fylkeslag. Koret har som mål å representere Human-Etisk Forbund, formidle forbundets verdier og livssyn, og gi kormedlemmene et inspirerende musikkmiljø. Dirigent er Per Arne Olsen. Koret tar inn nye medlemmer. Les mer på 21

22 22 Årsmøter 2013 Årsmøter i Akershus 2013 Mange av lokallagsårsmøtene i Akershus er allerede avholdt. Her er informasjon om/innkalling til de siste årsmøtene i lagene i Akershus, til info, påminnelse og ev. innkalling. Frist for innkalling til lokallagenes årsmøter er 14 dager før møtet. Annonsering i Humanus eller lokalavis er lovlig som eneste innkalling, Mange lag velger også å innkalle medlemmene i brev eller e-post. Noen av årsmøter sto i Humanus , som da var lovlig innkalling, og gjentas her som påminnelse. Fullstendig oversikt over årsmøtene finner du på Faste årsmøtesaker er årsmelding, regnskap, valg av styre, revisor, valgkomité og delegater til fylkesårsmøtet. Det er også vanlig å presentere budsjett på årsmøtet. Årsmøtet behandler kun saker nevnt i innkallingen. Men det er selvsagt mulig å ta opp andre saker på et medlemsmøte i tilknytning til årsmøtet. Asker lokallag: Onsdag 27. februar kl , Venskaben i Asker sentrum. Eidsvoll og Hurdal lokallag: Onsdag 27. februar kl , Nebbenes Nordgående. Gjerdrum lokallag: Fredag 15. februar kl c/o Ola Kroken i Skogveien 28, Gjerdrum Oppegård lokallag: Mandag 25. februar kl i Kolben, Kolbotn sentrum. Ski lokallag: Torsdag 28. februar kl , Ustvedt-huset. Ullensaker og Nannestad lokallag: Onsdag 27. februar kl. 19:00, Herredshuset i Jessheim by. Årsmøte Oslo fylkeslag 2013 Onsdag 6. mars kl , Humanismens Hus Det blir enkel servering fra kl Årsmøtet behandler ordinære årsmøtesaker. Alle medlemmer i Oslo fylkeslag har stemmerett. Valgkomitéen i Oslo tar gjerne imot innspill. Se nettsidene våre for mer informasjon, eller send e-post til med tittel «Til valgkomitéen». Etter de ordinære årsmøtesakene vil det bli orientert om: Saker til HEFs Landsmøte 2013 Eutanasi Strategiutvalgets arbeid Vi avslutter med å diskutere fylkeslagets retning fremover. Hvordan skal vi for eksempel prioritere mellom aktiviteter knyttet til interessepolitikk, seremonier og livssynssamfunn? Se også Sakspapirene legges ut der ca. én uke før møtet.

23 KONTAKTINFO 23 OSLO FYLKESLAG AKERSHUS FYLKESLAG Styreleder Mette Løvvig Nordhus Styreleder Ingeborg Sutterud Årsmøte i Akershus fylkeslag 2013 Tid: Lørdag 16. mars 2013 kl Sted: Thon Hotel Opera i Oslo Påmelding: På årsmøtet behandles årsberetning, regn - skap og andre saker nevnt i innkallingen. Det velges styre, valgkomité, landsmøtedelegater og revisor. Årsmøtet består av fylkesstyrets medlem - mer, varamedlemmer og delegater valgt av lokallagene. Hvert lokallag i Akershus har to delegater samt en ekstra delegat for hvert medlem. Årsmøtet arrangeres i forlengelse av årsmøteseminaret mars (se side 17). Medlemmer er velkomne som observatører på årsmøtet. Adresse Human-Etisk Forbund Oslo fylkeslag St. Olavs gate Oslo Telefon Telefaks E-post Kontortid man-fre Kontorleder/org. sekr. Inger Marie Helle Telefon: E-post: Org. sekr Anne Brinch Skaara Telefon: E-post: Kontorsekretær Lisbeth Hvalby, Telefon: E-post: human.no Org.sekr. Christoffer Bekeng Larsen Telefon: E-post: Org. sekr. Ida Madeleen Moe Telefon: E-post: Adresse Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag St. Olavs gate Oslo Telefon Telefaks E-post Kontor-/telefontid Kontorleder Trond Sæbø Skarpeteig Telefon: E-post: Org. sekr. Moa Myklebust Telefon: E-post: Org. sekr. Kitty Larsgaard Telefon: E-post: Kontorsekr. Eva Meyer Telefon: E-post: Org. sekr. Christoffer Bekeng Larsen Telefon: E-post: LOKALLAG I AKERSHUS Se Du kan støtte vårt arbeid når du tipper eller spiller lotto. Se våre hjemmesider!

24 P OS T E N NOR G E P. P. T A L T BVennligst meld fra om ny varig adresse - P O R T O B E endring. Ring , eller send en e-post til: Humanistisk Ungdoms sommerleir D E M O K R A T I O G M E N N E S K E R E T T I G H E T E R 27. juli - 2. august 2013

Konfirmasjonstid HUMANUS. og påmeldingen til neste år er i gang!

Konfirmasjonstid HUMANUS. og påmeldingen til neste år er i gang! Nr 2 2012 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Konfirmasjonstid og påmeldingen til neste år er i gang! Side 23 De humanistiske verdiene er «hellige» i vårt samfunn Side 3 Bli med på

Detaljer

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS Nr 1 2012 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Mange aktiviteter i HEF! HUM-koret ønsket «Velkommen til byen» Side 6 Spillkveldene på Humanismens hus Side 10 Medlemsprofilen: Liv Torill

Detaljer

BIOTEKNOLOGI. Vi er ikke bare er et sted der vi driver med seremonier

BIOTEKNOLOGI. Vi er ikke bare er et sted der vi driver med seremonier Nr 1 2014 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Vi er ikke bare er et sted der vi driver med seremonier og livssynspolitikk. Vi kan gå ut i storsamfunnet og delta i de store debattene.

Detaljer

Endelig gjenforening for konfirmanter

Endelig gjenforening for konfirmanter MEDLEMSBLAD FOR FYLKESLAGENE I AKERSHUS OG OSLO Endelig gjenforening for konfirmanter Ti ganger så mange barn på navnefest H ø s t e n s spennende temamøter Fullspekket program under Humanistisk uke Vi

Detaljer

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Nr 3/4 2013 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo 2 LEDER Strategisk blikk gir nye tiltak Som tidligere omtalt her i bladet, har det vært nedsatt et strategiutvalg i Oslo som har sett

Detaljer

Nr 2 2014 HUMANUS. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo. 2141086 Humanus 2014-2.indd 1 25.04.14 09:54

Nr 2 2014 HUMANUS. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo. 2141086 Humanus 2014-2.indd 1 25.04.14 09:54 Nr 2 2014 1 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo 2141086 Humanus 2014-2.indd 1 25.04.14 09:54 2 LEDER Vi må våge å stille spørsmålene! Så kom plutselig våren etter en mild vinter. Jeg

Detaljer

tincidubt ut laoreet dolore magna Side 14 ali- veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

tincidubt ut laoreet dolore magna Side 14 ali- veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex Nr 1 2009 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Heading Ingress Tekst og Foto: Om HAMU Enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

FRI TANKE. Det eneste sikre er døden. hvordan forholde seg til det? IHEU med blasfemirapport Side 8. Humkoret jubilerer Side 10. Olaug Nilssen Side 26

FRI TANKE. Det eneste sikre er døden. hvordan forholde seg til det? IHEU med blasfemirapport Side 8. Humkoret jubilerer Side 10. Olaug Nilssen Side 26 Medlemsavis for Human-Etisk Forbund 4 2009 FRI TANKE IHEU med blasfemirapport Side 8 Humkoret jubilerer Side 10 Portrett: Olaug Nilssen Side 26 Antroposofien i Steinerskolen Side 32 Det eneste sikre er

Detaljer

FRI TANKE 02-2009. Humanistisk konfirmasjon for alle. Side 10. Portrett: Hege Storhaug. Side 20. La livssynene blomstre. i den sekulære staten

FRI TANKE 02-2009. Humanistisk konfirmasjon for alle. Side 10. Portrett: Hege Storhaug. Side 20. La livssynene blomstre. i den sekulære staten FRI TANKE M e d l e m s a v i s f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d 02-2009 Humanistisk konfirmasjon for alle Side 10 Portrett: Hege Storhaug Side 20 La livssynene blomstre i den sekulære staten

Detaljer

75 000 medlemmer FRI TANKE. og Human-Etisk Forbund vokser fortsatt 03-2009. Lars Gule som tegneseriefigur Side 4. Preben Aavitsland Side 22

75 000 medlemmer FRI TANKE. og Human-Etisk Forbund vokser fortsatt 03-2009. Lars Gule som tegneseriefigur Side 4. Preben Aavitsland Side 22 FRI TANKE M e d l e m s a v i s f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d 03-2009 Lars Gule som tegneseriefigur Side 4 Portrett: Preben Aavitsland Side 22 Margaret Skjelbred skrev av seg oppveksten Side

Detaljer

Gir vi nok plass til tanken?

Gir vi nok plass til tanken? #3 23 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund Gir vi nok plass til tanken? Dette nummeret er i sin helhet viet til tanker, samtaler, mening og filosofi. Pluss en fyldig presentasjon av Human-Etisk Forbunds

Detaljer

OBS! Medlemskontingent vedlagt!

OBS! Medlemskontingent vedlagt! #1 2013 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund OBS! Medlemskontingent vedlagt! MILJØMERKET 541-004 TRYKKSAK Leder # 1 Januar/Februar 2013 F Nadia Frantsen Fri tanke Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund

Detaljer

Motoffensiv etter 22. juli

Motoffensiv etter 22. juli Nr 4 2011 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Motoffensiv etter 22. juli Humanistisk uke i Akershus Side 6 Fornuft og følelser etikkseminaret 2011 Side 8 Medlemsprofilen: Wenke Moe

Detaljer

Årsmelding 2012. Oslo fylkeslag

Årsmelding 2012. Oslo fylkeslag Årsmelding 2012 Musikk magi menneskeverd. HUM-koret i samarbeid med Sosialistisk kor i Oslo og anerkjente greske og norske solister inviterte til Theodorakis-konserter i Oslo konserthus i november. Foto:

Detaljer

Tema: Humanistisk konfirmasjon

Tema: Humanistisk konfirmasjon M e d l e m s b l a d f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d V E S T F O L D T E L E M A R K B U S K E R U D NR. 1/2010 Ny leder i Vestfold Humanist på besøk fra Nigeria Livssynsnøytrale seremonilokaler

Detaljer

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Copyright 2013 Stiftelsen Kirkens Familievern Formgiving: Torunn Sætrang Morvik Satt med Bookman

Detaljer

heftet Telemark med i HEFtet Etikkseminar i Sandefjord se leder side 4-6 Vestfold, Telemark og Buskerud nr 2/09 Medlemsblad for Human-Etisk Forbund

heftet Telemark med i HEFtet Etikkseminar i Sandefjord se leder side 4-6 Vestfold, Telemark og Buskerud nr 2/09 Medlemsblad for Human-Etisk Forbund heftet Medlemsblad for Human-Etisk Forbund Vestfold, Telemark og Buskerud nr 2/09 Telemark med i HEFtet se leder Etikkseminar i Sandefjord side 4-6 MEDLEMSBLAD FOR HUMAN-ETISK FORBUND VESTFOLD, TELEMARK

Detaljer

Med rent mel i posen

Med rent mel i posen Medlemsblad 2 2012 27-11-12 14:22 Side 1 NR. 2-2012 19. ÅRGANG Med rent mel i posen Bonde og styreleder i Oikos økologisk Norge, Jakob Bjerkem fra Steinkjer mener at giftfri og kortreist mat er et av flere

Detaljer

God Sommer! HOLISTEN. Årets konfirmanter: Fyldig reportasje side 10. Bevissthetskafe i Stavanger side 4. Navnefeste s 8

God Sommer! HOLISTEN. Årets konfirmanter: Fyldig reportasje side 10. Bevissthetskafe i Stavanger side 4. Navnefeste s 8 HOLISTEN Nr 1 / 2010 En medlemsavis fra Holistisk Forbund Årets konfirmanter: Fyldig reportasje side 10 Bevissthetskafe i Stavanger side 4 Navnefeste s 8 God Sommer! Redaktørens spalte Etter et drøyt halvår

Detaljer

Eleven i sentrum. UnderUtdanning. Landsmøtet. Tema. i Pedagogstudentene. Skolens og elevenes muligheter for mer læring. LUS ikke gammeldags

Eleven i sentrum. UnderUtdanning. Landsmøtet. Tema. i Pedagogstudentene. Skolens og elevenes muligheter for mer læring. LUS ikke gammeldags P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2008 Tema Eleven i sentrum Landsmøtet i Pedagogstudentene 2008 Skolens og elevenes muligheter for mer læring LUS ikke gammeldags

Detaljer

FRI TANKE. Verdige seremonilokaler for alle. Stolt av å være medlem i HEF. Mest mulig mening for flest mulig. Fri tanke har møtt BAD RELIGION 03-2008

FRI TANKE. Verdige seremonilokaler for alle. Stolt av å være medlem i HEF. Mest mulig mening for flest mulig. Fri tanke har møtt BAD RELIGION 03-2008 FRI TANKE M e d l e m s a v i s f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d 03-2008 Stolt av å være medlem i HEF Portrett: Eirin Kristin Sund Side 22 Mest mulig mening for flest mulig Mitt livssyn: Dag O.

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Studentliv og sosialisering

Studentliv og sosialisering P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning Tema Studentliv og sosialisering No 1 2007 Mobilitet er viktig! Landsmøtet 2007 Faddertid! Hurra! Studietur till Tanzania Vi skal

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Medlemsavis for Human-Etisk Forbund 3-4 FRI TANKE

Medlemsavis for Human-Etisk Forbund 3-4 FRI TANKE 3-4 2011 Medlemsavis for Human-Etisk Forbund FRI TANKE «Vi sitter igjen med alle slags følelser. Fra nummenhet og tomhet til sorg og sinne. Alle disse følelsene skal vi kjenne på. Det er en krevende tid.

Detaljer

Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11

Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 28.08.11/163.32 SENTRALSTYREMØTE 30.09-2.10.11 Saksbehandler: Marit Simonsen/Hege Winje Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11 Tilstede: Helene Kleppestø,

Detaljer

Årsmelding 2011. Oslo fylkeslag

Årsmelding 2011. Oslo fylkeslag Årsmelding 2011 I november 2011 arrangerte Oslo fylkeslag nettdebattkurs som ledd i en motoffensiv etter 22. juli. Initiativet kom fra et engasjert medlem. Oslo fylkeslag ÅRSMELDING 2011 for Oslo fylkeslag

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer