SkatteFUNN Ditt springbrett til innovasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SkatteFUNN Ditt springbrett til innovasjon"

Transkript

1 SkatteFUNN Ditt springbrett til innovasjon Få publikasjonen ved å ta kontakt med oss på Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen N Oslo Telefon: Telefaks: Trykk: 07 Gruppen Design: Martine Helene Svanevik Foto: Beate Nicoline Andersen

2 Innhold Forord... 1 Introduksjon... 3 Velkommen som søker til SkatteFUNN... 4 Forskning og utvikling i SkatteFUNN... 5 Om søknaden... 5 Både forskning og utvikling... 5 Taushetsplikt... 5 Søknaden, trinn for trinn... 6 Brukernavn, passord og tilgang til søknadsskjema... 6 Søknadsskjemaet... 6 Kriterier for SkatteFUNN-godkjenning... 6 Forskning eller utvikling?... 6 Utviklingsprosjekter i SkatteFUNN... 8 Send inn søknaden... 8 ES-nummer og prosjektnummer... 8 Returmulighet for søknaden... 8 Vedtaket... 8 Veiledning til kriteriene Målrettet og avgrenset Ny eller vesentlig forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess Ny kunnskap eller nye ferdigheter Nytte for bedriften FoU-aktiviteter Økonomi og regneeksempler Beregning av kostnader og fradragsgrunnlaget Eksempel på timeføring Aktiviteter som ikke kan støttes Kontakt oss Utgiver: Norges forskningsråd SkatteFUNN

3 Søk nå og skriv selv! SkatteFUNN er Forskningsrådets viktigste virkemiddel for satsing på forskning og utvikling (FoU) i bredden av norsk næringsliv. Gjennom SkatteFUNN har bedrifter som driver skattepliktig virksomhet i Norge, mulighet for skattefradrag på inntil 20 prosent av kostnadene til FoU-prosjekter. Slik senker SkatteFUNN risikoen ved å investere i industriell forskning og eksperimentell utvikling. SkatteFUNN gjelder for alle bedrifter og alle næringer, og bedriften kan selv velge tema for arbeidet. Har du klart for deg hva du ønsker å oppnå med prosjektet ditt, er det enkelt å søke. SkatteFUNN-søknaden skriver du og bedriften din lett selv. Dere kjenner prosjektet og aktivitetene best, og ved å fylle ut søknadsskjemaet selv, får dere en detaljert og presis beskrivelse av prosjektet og en god plan. Det gjør det også enklere for Forskningsrådet å behandle søknaden. Bruk SkatteFUNN som et springbrett for å planlegge og å komme i gang med prosjektet ditt. Lykke til med søknaden! Foto: Knut Dirk van der Wel Med vennlig hilsen Sander J. Tufte Avdelingsdirektør SkatteFUNN 1

4 SkatteFUNN: Ditt springbrett til innovasjon Gjør ideene dine virkelige! Denne brosjyren er laget av SkatteFUNN-avdelingen i Norges forskningsråd. Her finner du informasjon om SkatteFUNN, og hvordan din bedrift kan bruke SkatteFUNN til å komme i gang med et forsknings- eller utviklingsprosjekt. Du vil få tips om hva du bør vektlegge for å få godkjent prosjektet ditt som et SkatteFUNN-prosjekt. Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe! Norges forskningsråd, mars 2014 Søknadene til SkatteFUNN har problemstillinger innenfor alle fagområder. Våg å løfte blikket! 2 3 Foto: Beate Nicoline Andersen.

5 Velkommen som søker til SkatteFUNN SkatteFUNN er en skattefradragsordning som skal motivere norske bedrifter til forskning og utvikling (FoU), og er en rettighet for bedrifter som driver med FoU. Alle næringer og selskapsformer kan søke, og det er bedriften selv som velger tema for prosjektet. Søknadene til SkatteFUNN har problemstillinger innenfor alle fagområder, men et SkatteFUNN-prosjekt må alltid ha som mål å generere ny kunnskap eller nye erfaringer i forbindelse med utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser. SkatteFUNN administreres av Norges forskningsråd, i samarbeid med Innovasjon Norge og Skatteetaten. Innovasjon Norge gjør en første vurdering av SkatteFUNN-søknaden før den sendes videre til Forskningsrådet. Forskningsrådet gjør en faglig vurdering av innholdet og kvaliteten i prosjektet, og avgjør om det oppfyller kriteriene for SkatteFUNN, slik at bedriften kan kreve skattefradrag for kostnadene i prosjektet. Skatteetaten vurderer og avgjør bedriftens innsendte krav om skattefradrag for Skatte- FUNN-prosjektet, basert på revisorattesterte kostnader knyttet til godkjente aktiviteter i SkatteFUNN. Din rolle er å beskrive prosjektet ditt i søknaden så klart som mulig, slik at Forskningsrådet og Innovasjon Norge kan vurdere om prosjektet oppfyller kriteriene for SkatteFUNN. Forskning og utvikling i SkatteFUNN Det er skattelovens 16-40, med tilhørende forskrift, som gir retningslinjer for SkatteFUNN, og for hva som kan regnes som FoU i et SkatteFUNN-prosjekt. Enkelt sagt handler det om fire kriterier som alle må være oppfylt for at prosjektet skal få støtte. Kjernen i SkatteFUNNs definisjon av Forskning og Utvikling (FoU) er at prosjektet må: > være målrettet og avgrenset, slik at det er mulig å skille prosjektet fra bedriftens normale virksomhet > ha som mål å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter, eller benytte eksisterende kunnskap eller ferdigheter på nye måter eller områder > dreie seg om utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser > være til nytte for bedriften. De fire kriteriene finner du en nærmere beskrivelse av på side 9. Om søknaden Det er søknaden som du sender elektronisk via skattefunn.no, som danner grunnlaget for Forskningsrådets vedtak om godkjenning eller avslag. Du må derfor sørge for å beskrive prosjektet så konkret at det mulig for Forskningsrådet å vurdere om prosjektet oppfyller reglene for SkatteFUNN. Søknadens viktigste funksjon er å gi opplysninger som gjør det mulig for Forskningsrådet å: > se at prosjektet er tydelig adskilt fra bedriftens normale drift > vurdere om varen, tjenesten eller produksjonsprosessen som skal utvikles, er ny eller forbedret, sett mot eksisterende løsninger > forstå problemstillingene som er forbundet med utviklingen, og > vurdere om aktivitetene i prosjektet er slik at de vil gi ny innsikt som er avgjørende for et godt resultat. Avgrens søknaden din til å handle om målene, problemstillingene og aktivitetene som er nødvendige for å finne ny kunnskap. Du vil finne eksempler på aktiviteter som ikke regnes som forskning og utvikling etter skattelovens definisjon på side 15 i dette heftet. Både forskning og utvikling Husk at SkatteFUNN støtter både forskningsprosjekter og utviklingsprosjekter, og at det er svært mange problemstillinger knyttet til utvikling av en vare, tjeneste eller produksjonsprosess som kan innebære at man må finne ny innsikt for å komme i mål. Taushetsplikt Innholdet i SkatteFUNN-prosjekter er underlagt taushetsplikt, men bedriftens navn og tittelen på prosjektet vil være tilgjengelig for offentligheten. Bruk SkatteFUNN som et springbrett til å komme igang med prosjektet ditt. Foto: Beate Nicoline Andersen 4 5

6 Søknaden, trinn for trinn Du starter søknadsprosessen i SkatteFUNN ved å gå til nettsiden no. Her klikker du på knappen «Opprett søknad». Brukernavn, passord og tilgang til søknadsskjema Du vil få tilgang til selve søknadsskjemaet når du har bekreftet at du har forstått hvilke retningslinjer som gjelder for SkatteFUNN, og opprettet en bruker for bedriften. Du kan benytte samme bruker til flere søknader fra samme bedrift. Brukernavn og passord lager du i innloggingsvinduet til «Mitt Nettsted» ved å trykke «Ny bruker». Ta godt vare på brukernavn og passord, du trenger det for å logge deg inn på «Mitt nettsted», slik at du kan følge saksgangen for søknaden, og til å rapportere på prosjektet senere. Søknadsskjemaet Når du har laget en bruker, skal du opprette selve søknaden. Søknaden består av flere deler, som alle må besvares før du kan sende inn søknaden. Du vil finne veiledning til søknadens deler ved å klikke på «?»-ikonene. Kriterier for SkatteFUNN-godkjenning Skattelovens gir rammer for hva SkatteFUNN kan støtte. Alle kriterier for støtte må være oppfylt for at støtte skal gis, og prosjektet må ikke handle om aktiviteter som ikke kan støttes (se oversikt på side 15). De fire kriteriene finner du en nærmere beskrivelse av på side 9. SkatteFUNN støtter ikke drift eller produksjon, men forskning og utvikling som er nødvendig for å utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess. Forskning eller utvikling? Forskjellen mellom et forskningsprosjekt og et utviklingsprosjekt er gjerne at et forskningsprosjekt handler om å avdekke helt ny kunnskap, mens utviklingsprosjektet søker ny innsikt rundt anvendelsen av eksisterende kunnskap på nye områder eller på en ny måte. Noen ganger vil det være mest treffende å betegne arbeidet som skal utføres som forskning i tradisjonell betydning av ordet, det vil si ved hjelp av vitenskapelig anerkjente metoder. Men det er ikke et vilkår for å få godkjent et prosjekt. Også systematisk arbeid for å fremskaffe ny kunnskap og nye ferdigheter omfattes av definisjonen, og går gjerne inn under et sekkebegrep: "utviklingsarbeid". Forskningsrådet definerer og klassifiserer prosjektet som enten industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Klassifiseringen har konsekvenser for hvor mye offentlig støtte din bedrift kan motta for prosjektet. Du kan argumentere i søknaden for hvorfor du mener at prosjektet er det ene eller det andre. SkatteFUNN støtter ikke rene grunnforskningsprosjekter, som ikke har et klart mål om å lede til en vare, tjeneste eller produksjonsprosess. Husk at SkatteFUNN støtter både forsknings- og utviklingsprosjekter, og at det er mange problemstillinger knyttet 6 til utvikling av nye varer, tjenester og produksjonsprosesser som krever ny innsikt. Foto: Martine Helene Svanevik 7

7 Utviklingsprosjekter i SkatteFUNN I utviklingsprosjekter vil ofte en stor del av ressursinnsatsen gå med til å samle inn, forstå, og så benytte seg av eksisterende kunnskap og datamateriale. Men for at denne aktiviteten skal falle inn under FoUdefinisjonen, må prosjektet, selv om det bygger på mye som alt er kjent, ha som mål å gi kunnskaper eller ferdigheter som ikke forelå på forhånd. Du finner veiledning til alle kriteriene på side 9. Send inn søknaden Når du er ferdig med søknaden og skal sende den inn, vil systemet først kontrollere at du har fylt ut søknaden riktig. Deretter må du bekrefte at du ønsker å sende inn søknaden. ES-nummer og prosjektnummer Når du sender inn søknaden er det et såkalt ES-nummer, som gjelder som ID for søknaden din. Du finner dette nummeret på toppen av søknadsskjemaet. Når søknaden er sendt inn i Forskningsrådets systemer, vil den få et permanent prosjektnummer. Dette prosjektnummeret vil vises når du senere logger deg inn på «Mitt Nettsted». Du finner også prosjektnummeret i godkjenningsbrevet fra Forskningsrådet. oss, så hjelper vi med å returnere søknaden for bearbeiding. I noen tilfeller vil Forskningsrådet, før vedtaket fattes, be om mer informasjon i prosjektet. Da vil du enten få en epost med spørsmål, eller selve søknaden i retur fra saksbehandleren i Innovasjon Norge eller i Forskningsrådet, slik at du kan gi utfyllende informasjon av betydning for vedtaket. Vedtaket Etter at du har sendt inn søknaden blir den behandlet av to saksbehandlere. Innovasjon Norge gjør en første vurdering, før de sender søknaden over til Forskningsrådet. Det er Forskningsrådet som avgjør om søknaden skal få godkjenning eller avslag. Når søknaden er ferdig behandlet, vil du se dette på «Mitt nettsted». Du vil i tillegg få et brev med vedtaket fra Forskningsrådet. Veiledning til kriteriene På de neste sidene finner du veiledning til hvordan du skal forstå kriteriene for støtte i SkatteFUNN. Veiledningsteksten er basert på skattelovens krav til FoU-prosjekter i SkatteFUNN, og Forskningsrådets vurdering av hvordan kriteriene skal forstås. 1. Målrettet og avgrenset Veiledning Et SkatteFUNN-prosjekt må være målrettet og avgrenset for å få godkjenning. Prosjektet må dermed ha en start, slutt, budsjett, mål, problemstillinger og aktiviteter. Det er viktig at målene for prosjektet er tydelig beskrevet og at aktivitetsplanen viser prosjektets aktiviteter, milepæler og fremdrift. Søknaden må gi en god beskrivelse av sammenhengen mellom prosjektets mål, utfordringer og aktiviteter. Hovedmålet skal beskrive kort og presist hva prosjektet skal lede til, og hva bedriften forventer å oppnå ved å gjennomføre prosjektet. Siden prosjektene ofte går over lang tid, kan veien til hovedmålet være lang og usikker. Det kan derfor lønne seg å sette opp klare delmål og milepæler i prosjektet, og å gruppere aktivitetene inn i disse. Søknaden skal bare beskrive selve FoU-prosjektet, det vil si den delen av utviklingsløpet som krever systematisk arbeid for å gi nødvendig og ny innsikt i forbindelse med utvikling av varen, tjenesten eller produksjonsprosessen. Søknaden må beskrive på hvilken måte prosjektet skiller seg fra normale driftsaktiviteter i bedriften. Returmulighet for søknaden Meningsfulle møter Når du har sendt inn søknaden via skattefunn.no, er den låst for redigering fra bedriftens side. Dersom det likevel viser seg at noen opplysninger i søknaden ble feil, eller dere ønsker å gjøre endringer på prosjektbeskrivelsen før vedtaket fattes av SkatteFUNN har støttet Jotun i kunnskapsarbeidet for å Forskningsrådet, kan dere ta kontakt med utvikle malingstyper til bruk offshore, på skip, i industrien og ikke minst i det vanlige forbrukermarkedet. 8 Foto: lady.inspirasjonsblogg.jotun.no 9

8 2. Ny eller vesentlig forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess Søknaden må beskrive hva som er nytt ved varen, tjenesten eller prosessen, sett mot det som finnes på markedet i dag, og gi en god nok beskrivelse til at det er mulig å forstå for den som leser søknaden. Veiledning Søknaden må beskrive hva som er nytt ved varen, tjenesten eller produksjonsprosessen du ønsker å utvikle eller forbedre, sett mot eksisterende løsninger. Beskriv dagens løsninger, og hvordan du mener de kan forbedres. Produktet som helhet trenger ikke å være nytt. Det er nok at deler av det er nytt eller forbedret, slik at det i praksis representerer noe nytt. Hvis kjent kunnskap skal anvendes på en ny måte eller på nye områder, må du beskrive utfordringene som er forbundet med å bruke kunnskapen på en ny måte, og hva det skal resultere i. 3. Ny kunnskap eller nye ferdigheter Kunnskap og ferdigheter som skal fremskaffes gjennom prosjektets aktiviteter, må være ny. Veiledning Kunnskap og ferdigheter som må til for å utvikle varen, tjenesten eller produksjonsprosessen, må også være ny, i den forstand at et vellykket resultat krever ny innsikt. SkatteFUNN-prosjektet må derfor ha som mål å skape ny kunnskap eller nye ferdigheter, det vil si kunnskap eller ferdigheter som ikke allerede er kjent, hverken for andre i bransjen eller for en normalt dyktig fagperson på fagfelt som inngår i problemstillingene. Søknaden må beskrive hva som er nytt ved kunnskap og ferdigheter, sett mot den viten som allerede foreligger. Prosjektets mål kan være å anvende eksisterende kunnskap på en ny måte, eller på nye områder, slik at ny innsikt oppstår. Hvis kjent kunnskap skal anvendes på en ny måte eller på andre områder, må søknaden beskrive hvilke utfordringer dette er forbundet med, og hva det nye i denne forbindelse består i. 4. Nytte for bedriften Prosjektet må være nyttig for bedriften. Veiledning Prosjektet må være nyttig for bedriften. Det betyr at kunnskap og ferdigheter som prosjektet skal gi, må være direkte knyttet til utvikling av en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess av verdi for bedriften. Aromatiske epler SkatteFUNN-avdelingen hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål til kriteriene eller andre deler av søknadsprosessen. Kontaktinformasjon finner du bakerst i dette heftet eller på Foto: Knut Dirk van der Wel 10 11

9 FoU-aktiviteter Aktivitetene skal vise hvordan du har tenkt å løse problemstillingene i prosjektet, slik at du når målene. Det Forskningsrådet ser etter i søknaden, er om aktivitetene som beskrives i prosjektperioden er nødvendige for å få fram ny kunnskap, og for å få til en god løsning for varen, tjenesten eller produksjonsprosessen. Sagt enkelt, så må du beskrive hva du skal gjøre, hvorfor du skal gjøre det, og hvordan du skal gjøre det. Hva er det som eksempelvis skal testes ved prototypen, og hvordan skal du gjøre dette? Økonomi og regneeksempler I SkatteFUNN er det bedriften selv som krever skattefradrag for godkjente aktiviteter ved å dokumentere faktiske kostnader. Kostnadsbudsjettet i prosjektsøknaden er ikke bindende, og godkjenningen fra Forskningsrådet begrenses ikke til budsjettet i søknaden. Det betyr at fradragsgrunnlaget for prosjektet kan bli større eller mindre enn planlagt på søknadstidspunktet. SMB-er kan få 20 % av prosjektkostnadene som fradrag eller utbetaling. Store bedrifter kan få 18 %. SkatteFUNN-godkjenningen kan bare omfatte den delen av utviklingsløpet som handler om å framskaffe ny innsikt, og støtteaktiviteter som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. Søknaden må gi en god beskrivelse av sammenhengen mellom FoU-utfordringer og aktiviteter som skal gjennomføres for å nå mål i prosjektet. Noen indikatorer for vellykket testing er også lurt å vise i søknaden. Budsjettet i søknaden er imidlertid en nyttig pekepinn for ambisjonsnivået bedriften har i prosjektet, selv om det er Skatteetaten som avgjør størrelsen på fradraget eller utbetalingen basert på de faktiske kostnadene i prosjektet. For å få utbetalt skattefradrag, må Skatteetatens skjema (RF-1053) attesteres av revisor og legges ved selvangivelsen. Beregning av kostnader og fradragsgrunnlaget Prosjektkostnader beregnes etter rammer vist i figuren under. Fradragets størrelse avhenger av annen offentlig støtte til prosjektet og bedriftens størrelse. Betal med mobilen Egenutførte* aktiviteter Med innkjøp fra godkjent FoU-institusjon Maksimalt antall timer per ansatt per år Timesats (egne ansatte) årslønn Maksimal timesats 8 millioner 22 millioner 1850 timer 1,2 promille av 600 kroner *utført av bedriften, eller innkjøp av tjenester Prosjektregnskapet skal vise sammenhengen mellom aktiviteter og kostnader. Foto: Thomas Keilman 12 13

10 Eksempel på timeføring Per jobber 80 % i bedriften, og har nominell lønn på kroner. Han jobber 158 timer med prosjektet i løpet av et år. Anne jobber 100 % i bedriften, og har nominell lønn på kroner. Hun jobber 1850 timer med prosjektet i løpet av et år. Beregning Per: Pers lønn må først regnes om til en full stilling, som gir kroner. Timesats: ,2 = 498 kroner per time. Kostnadene for Per i prosjektregnskapet blir: = kroner. Beregning Anne: Timesats: ,2 = 720 kroner per time. Man kan maks føre opp en timesats på 600 kroner. Kostnadene for Anne i prosjektregnskapet blir: = kroner. Aktiviteter som ikke kan støttes SkatteFUNN er støtte til forskning og utvikling, og støtter ikke drift og produksjon. Skattelovens (3) gir eksempler på aktiviteter som av den grunn ikke støttes i SkatteFUNN. Skatteloven åpner imidlertid for at kommersielt anvendelige prototyper og prøveproduksjon i visse tilfeller kan godkjennes i SkatteFUNN. Søknadsskjemaets veiledning gir flere detaljer rundt dette. Gjennomføring av aktiviteter som omfattes av forskriftens (3), skal ikke godkjennes i SkatteFUNN, herunder: a. Rutinemessige forbedringer b. Modifiserte varer, tjenester eller prosesser uten ny kunnskap eller erfaring c. Organisasjonsutvikling, opplæring og kompetansetiltak d. Kunde- eller markedsundersøkelser e. Installasjon eller tilpasning av innkjøpt produksjonsutstyr f. kunstnerisk, musikalsk, filmatisk, litterær eller lignende aktivitet g. aktivitet som består i å lage anlegg for produksjon h. erverv, oppføring eller utbedring av fast eiendom, kjøretøy, skip eller fly i. kartlegging av og leting etter mineralske forekomster, naturressurser eller lignende j. kontingenter, eller andeler til finansiering av fellesforskning der hvor dette ikke er knyttet til gjennomføring av et konkret samarbeidsprosjekt hvor bedriften er aktivt involvert k. kontroll, kvalitetssikring og validering av løpende produksjon og levering av varer og tjenester. Aktiviteter som er nødvendige for å fremskaffe ny innsikt og som grenser mot vanlig drift kan i visse tilfeller likevel godkjennes i SkatteFUNN. Ta kontakt med Forskningsrådet hvis du er usikker på om prosjektet ditt faller inn under ett eller flere av disse punktene. Ta sats! SkatteFUNN kan bli ditt springbrett til innovasjon. Foto: Beate Nicoline Andersen 14 15

11 Kontakt oss På SkatteFUNNs nettside finner du kontaktopplysninger til Forskningsrådets SkatteFUNN-avdeling i Oslo, og til Innovasjon Norges lokale SkatteFUNN-rådgivere over hele landet. Både Forskningsrådet og Innovasjon Norge har taushetsplikt, så du kan trygt diskutere prosjektet ditt med oss

SkatteFUNN ditt springbrett til innovasjon

SkatteFUNN ditt springbrett til innovasjon SkatteFUNN ditt springbrett til innovasjon Utgiver: Norges forskningsråd SkatteFUNN www.skattefunn.no Innhold Ta sats, søk nå og skriv selv!... 4 Velkommen som søker til SkatteFUNN...6 Administrasjon...

Detaljer

Introduksjon til SkatteFUNN

Introduksjon til SkatteFUNN Introduksjon til SkatteFUNN Gjeldende fra 6. juli 2011 Målgruppe: Bedrifter Utarbeidet av: Norges forskningsråd v/ SkatteFUNN Innledning Dette er en kort introduksjon til SkatteFUNN-ordningen, søknadsprosessen,

Detaljer

SkatteFUNN det lønner seg å tenke nytt!

SkatteFUNN det lønner seg å tenke nytt! SkatteFUNN det lønner seg å tenke nytt! Innhold Tenk nytt, bygg kunnskap og søk nå!... 1 Velkommen som søker til SkatteFUNN...3 Administrasjon... 3 Søknadskriteriene... 4 Hovedmål, delmål og aktiviteter...

Detaljer

Når jeg er ferdig med presentasjonen, vil du få se eksempler på prosjekter som har hatt godkjenning gjennom SkatteFUNN.

Når jeg er ferdig med presentasjonen, vil du få se eksempler på prosjekter som har hatt godkjenning gjennom SkatteFUNN. Dette er en introduksjon til SkatteFUNN. Hensikten er å gi deg grunnleggende informasjon om SkatteFUNN-ordningen, slik at du enklere kan lete videre selv. SkatteFUNN-ordningen er et samarbeid mellom Innovasjon

Detaljer

Det lønner seg å tenke. nytt

Det lønner seg å tenke. nytt Det lønner seg å tenke. nytt Hva er SkatteFUNN? SkatteFUNN er en offentlig støtteordning som skal bidra til økt nyskaping og innovasjon i norsk næringsliv. Formålet er at prosjekter som godkjennes skal

Detaljer

- ditt springbrett til innovasjon

- ditt springbrett til innovasjon 1 - ditt springbrett til innovasjon 2 Ta sats, søk nå og skriv selv! SkatteFUNN er et springbrett for å komme i gang med forsknings- og utviklingsprosjekter i din bedrift. 3 I dag Oversikt: Hva er SkatteFUNN?

Detaljer

SkatteFUNN det lønner seg å tenke nytt!

SkatteFUNN det lønner seg å tenke nytt! SkatteFUNN det lønner seg å tenke nytt! Utgiver: Norges forskningsråd SkatteFUNN www.skattefunn.no Tenk nytt, bygg kunnskap og søk nå! Forskning og utvikling angår din bedrift, og er en kilde til verdi

Detaljer

SkatteFUNN, - Troms 2017 v/regionansvarlig Elisabeth Blix Bakkelund. SkatteFUNN. Det lønner seg å tenke nytt

SkatteFUNN, - Troms 2017 v/regionansvarlig Elisabeth Blix Bakkelund. SkatteFUNN. Det lønner seg å tenke nytt SkatteFUNN, - Troms 2017 v/regionansvarlig Elisabeth Blix Bakkelund SkatteFUNN Det lønner seg å tenke nytt I dag:g I dag: Hva er SkatteFUNN? Hvorfor forske? Hva kan støttes? I dag:g Skattefradrag for forskning

Detaljer

Agenda. I dag: SkatteFUNN som virkemiddel Søknaden Prosjekteksempler Gjennomføring og rapportering Muligheter og begrensninger

Agenda. I dag: SkatteFUNN som virkemiddel Søknaden Prosjekteksempler Gjennomføring og rapportering Muligheter og begrensninger SkatteFUNN Agenda I dag: SkatteFUNN som virkemiddel Søknaden Prosjekteksempler Gjennomføring og rapportering Muligheter og begrensninger 2 SkatteFUNN som virkemiddel 3 Hva er SkatteFUNN? SkatteFUNN som

Detaljer

Agenda. SkatteFUNN-ordningen: Eksempler fra Innlandet. Hvem kan søke? Hva kan man søke om? Retningslinjer og økonomi Søknad Rapportering

Agenda. SkatteFUNN-ordningen: Eksempler fra Innlandet. Hvem kan søke? Hva kan man søke om? Retningslinjer og økonomi Søknad Rapportering 1 Agenda SkatteFUNN-ordningen: Hvem kan søke? Hva kan man søke om? Retningslinjer og økonomi Søknad Rapportering Eksempler fra Innlandet 2 Hva er SkatteFUNN? En skattefradragsordning for kostnader til

Detaljer

#SkatteFUNN. - ditt springbrett til innovasjon

#SkatteFUNN. - ditt springbrett til innovasjon #SkatteFUNN - ditt springbrett til innovasjon I dag Hva er SkatteFUNN? Gjennomføring av et prosjekt Erfaringer fra bedrifter Dine finansieringsmuligheter 2 Kommune: Antall SkatteFUNN-prosjekter på kommunenivå,

Detaljer

Agenda. I dag: SkatteFUNN som virkemiddel Prosjektet Prosjekteksempler Søknaden Gjennomføring og rapportering Muligheter og begrensninger

Agenda. I dag: SkatteFUNN som virkemiddel Prosjektet Prosjekteksempler Søknaden Gjennomføring og rapportering Muligheter og begrensninger 1 Agenda I dag: SkatteFUNN som virkemiddel Prosjektet Prosjekteksempler Søknaden Gjennomføring og rapportering Muligheter og begrensninger 2 Trådløse Trondheim Filmen finnes på www.skattefunn.no 3 SkatteFUNN

Detaljer

SkatteFUNN Åpen dag SkatteFUNN. Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet

SkatteFUNN Åpen dag SkatteFUNN. Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet SkatteFUNN Åpen dag 2017 SkatteFUNN Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet Hvordan foregår egentlig innovasjon? Vi har altså beveget oss fra et mer eller mindre reguleringsteknisk bilde av innovasjon

Detaljer

SkatteFUNN Åpen dag SkatteFUNN. Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet

SkatteFUNN Åpen dag SkatteFUNN. Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet SkatteFUNN Åpen dag 2017 SkatteFUNN Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet I dag:g Hva er SkatteFUNN? Og for hvem? I dag:g Skattefradrag for dokumenterte FoU-utgifter Hensikt: Øke verdiskaping

Detaljer

SkatteFUNN Åpen dag SkatteFUNN. Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet

SkatteFUNN Åpen dag SkatteFUNN. Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet SkatteFUNN Åpen dag 2017 SkatteFUNN Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet I dag:g Hva er SkatteFUNN? Og for hvem? I dag:g Skattefradrag for dokumenterte FoU-utgifter Hensikt: Øke verdiskaping

Detaljer

Kompetansemeglersamling SkatteFUNN. Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet

Kompetansemeglersamling SkatteFUNN. Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet Kompetansemeglersamling 13.06.17 SkatteFUNN Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet Lyn-quiz Sånn omtrent Hva var størrelsen på budsjetterte kostnader i den aktive porteføljen i SkatteFUNN ved

Detaljer

SkatteFUNN Stavanger 28. mars Erik Furseth Senior Rådgiver. SkatteFUNN. Det lønner seg å tenke nytt

SkatteFUNN Stavanger 28. mars Erik Furseth Senior Rådgiver. SkatteFUNN. Det lønner seg å tenke nytt SkatteFUNN 2017 - Stavanger 28. mars Erik Furseth Senior Rådgiver SkatteFUNN Det lønner seg å tenke nytt I dag:g I dag: Hva er SkatteFUNN? Hvorfor forske? Hva kan støttes? Hva må du få frem i søknaden

Detaljer

SkatteFUNN. Hallingdal næringshage 28 januar 2016

SkatteFUNN. Hallingdal næringshage 28 januar 2016 SkatteFUNN Hallingdal næringshage 28 januar 2016 Agenda: Hva er SkatteFUNN? Noen tall Viktige momenter for deg som søker Rettigheter og plikter Verdt å vite i forkant av skriveprosessen Hva er avgjørende

Detaljer

Driver bedriften med FoU?

Driver bedriften med FoU? 1 Driver bedriften med FoU? 1. Skal bedriften utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess? 2. Er målet med prosjektet å gi forbedret funksjonalitet og opplevelse for brukerne

Detaljer

ULS prosjektleder-samling

ULS prosjektleder-samling ULS prosjektleder-samling Krav til SkatteFUNN-prosjekter og finansiering Arnljot Skogvang 20.3.2004 Agenda SkatteFUNN ordningen generelt Hva må søknaden inneholde? Finansiering noen fallgruver På næringslivets

Detaljer

2013 Fakta 8/ ansatte. 3 mill kr. 6 mrd kr. 96% 44% av bedriftene at de vil. over 50 % 55% 31% 8 av 15. Hver bedrift hadde rundt

2013 Fakta 8/ ansatte. 3 mill kr. 6 mrd kr. 96% 44% av bedriftene at de vil. over 50 % 55% 31% 8 av 15. Hver bedrift hadde rundt 1 Sats på FoUoI SkatteFUNN er et springbrett til innovasjon SkatteFUNN støtter bedrifter som satser på innovasjon vha forsknings- og utviklingsprosjekter 2 2013 Fakta SkatteFUNN mottok 2530 søknader i

Detaljer

#SkatteFUNN. - Det lønner seg å tenke nytt!

#SkatteFUNN. - Det lønner seg å tenke nytt! #SkatteFUNN - Det lønner seg å tenke nytt! I dag Hva er SkatteFUNN? Hva er et godt SkatteFUNN-prosjekt? Erfaringer fra bedrifter Speeddates med Forskningsrådet og Innovasjon Norge Næringslivet i endring

Detaljer

Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd

Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd 1 Løp & søk! «Virkemiddelkameratene» Forskningsrådet råd, finansering, nettverk KD eierdepartement, finansiering fra 15 departementer

Detaljer

Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd

Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd 1 Løp & søk! «Virkemiddelkameratene» Forskningsrådet råd, finansering, nettverk KD eierdepartement, finansiering fra 15 departementer

Detaljer

SkatteFUNN presentasjon for LMI

SkatteFUNN presentasjon for LMI SkatteFUNN presentasjon for LMI Holbergs Terasse, 15. oktober 2009 Are Kristiansen SkatteFUNN Oversikt Litt generelt om SkatteFUNN-ordningen LMI-bedrifter i SkatteFUNN Om prosjektsøknad, krav til innhold

Detaljer

Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd

Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd 1 «Virkemiddelkameratene» Forskningsrådets hovedroller Rådgiver, forskningspolitikk regjering og Storting. Forskningsveiledning

Detaljer

Skattefunn åpen dag. Tromsø, 23. mars 2017

Skattefunn åpen dag. Tromsø, 23. mars 2017 Skattefunn åpen dag Tromsø, 23. mars 2017 Hvem er vi? BILDE Torill Fossheim EY Manager Statsautorisert revisor Mobile: 905 45 739 Email: torill.fossheim@no.ey.com BILDE Kurt-Egil Henriksen EY Tax & Law

Detaljer

NIN Kapital Seminar i Narvik

NIN Kapital Seminar i Narvik NIN Kapital Seminar i Narvik Avd Dir Sander J. Tufte 11. september 2012 Visjon for SkatteFUNN SkatteFUNN skal være det mest tilgjengelig og anvendelig virkemiddelet for bedrifter som søker konkurransekraft

Detaljer

Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd

Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd 1 - ditt springbrett til innovasjon 2 Snakk med bedrifter om SkatteFUNN! Spør alle relevante bedrifter om de bruker ordningen

Detaljer

SkatteFUNN. Ny kunnskap Økt lønnsomhet. Beate Nicoline Andersen Seniorrådgiver Norges forskningsråd April 2011

SkatteFUNN. Ny kunnskap Økt lønnsomhet. Beate Nicoline Andersen Seniorrådgiver Norges forskningsråd April 2011 SkatteFUNN Ny kunnskap Økt lønnsomhet Beate Nicoline Andersen Seniorrådgiver Norges forskningsråd April 2011 Innhold 1. Bedriftene om SkatteFUNN 2. Hensikt med SkatteFUNN 3. Tall 4. Muligheter og begrensninger

Detaljer

Ragnhild Rønneberg Avdelingsdirektør SkatteFUNN. VINNOVAs Årskonferens 17.10.2006

Ragnhild Rønneberg Avdelingsdirektør SkatteFUNN. VINNOVAs Årskonferens 17.10.2006 Ragnhild Rønneberg Avdelingsdirektør SkatteFUNN VINNOVAs Årskonferens 17.10.2006 Norge investerer mindre i FoU.....enn våre naboland og det er næringsliv som investerer lite % 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5

Detaljer

SkatteFUNNs webseminar 24. august 2011 - Spørsmål og svar

SkatteFUNNs webseminar 24. august 2011 - Spørsmål og svar SkatteFUNNs webseminar 24. august 2011 - Spørsmål og svar Om ordningen Hvis vi har flere skattefunn-prosjekter løpende, hvor et av prosjektene involverer et godkjent FoU institutt. Hva er totalrammen pr

Detaljer

Prosjektinformasjon. Prosjektets mål, aktiviteter og resultater. Prosjektets mål og aktiviteter. Hovedmål. Prosjektperiode. Delmål med aktiviteter

Prosjektinformasjon. Prosjektets mål, aktiviteter og resultater. Prosjektets mål og aktiviteter. Hovedmål. Prosjektperiode. Delmål med aktiviteter Side: 1 Prosjektinformasjon Prosjekttittel Foretakets egen prosjektidentifikasjon Prosjektets teknologikategori Prosjektets teknologikode Prosjektets anvendelsesområde Prosjektets mål, aktiviteter og resultater

Detaljer

Kunnskapsparken Steinkjer 12. august 2014 Vigdis Tuseth, Innovasjon Norge

Kunnskapsparken Steinkjer 12. august 2014 Vigdis Tuseth, Innovasjon Norge Kunnskapsparken Steinkjer 12. august 2014 Vigdis Tuseth, Innovasjon Norge 1 - ditt springbrett til innovasjon 2 Ta sats, søk nå og skriv selv! SkatteFUNN er et springbrett for å komme i gang med forsknings-

Detaljer

FoU-samarbeid mellom bedrifter og universiteter finansiert av Skattefunn

FoU-samarbeid mellom bedrifter og universiteter finansiert av Skattefunn FoU-samarbeid mellom bedrifter og universiteter finansiert av Skattefunn Akvakulturseminar i NMBU Vitenparken, 17. desember 2015. v/ Svein Hallbjørn Steien, DVM, Spesialrådgiver En rettighet Skattepliktige

Detaljer

Christian Hambro august 2017

Christian Hambro august 2017 Forord Denne boken tar utgangspunkt i boken FoU og skatt fra 2012. Etter 2012 har SkatteFUNNs betydning økt, det har skjedd endringer i regelverket, og ikke minst har tilfanget av eksempler på juridiske

Detaljer

SkatteFunn. Vigdis Tuseth, Innovasjon Norge. Levanger 11. juni 2008

SkatteFunn. Vigdis Tuseth, Innovasjon Norge. Levanger 11. juni 2008 SkatteFunn Vigdis Tuseth, Innovasjon Norge Levanger 11. juni 2008 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, Næringsutvikling Levanger næringsselskap AS Levanger rådhus SkatteFUNN for hvem? Rettighetsbasert ordning

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forprosjekt

Prosjektbeskrivelse forprosjekt DISTRIKTFORSK FORREGIONEN Prosjektbeskrivelse forprosjekt Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 5 sider. OBS! Siste side er veiledning. Slett denne og hjelpespørsmål før du leverer prosjektbeskrivelsen.

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU

Relevante virkemidler for FoU Nettverkssamling Betong og byggearbeid i arktisk klima Relevante virkemidler for FoU Narvik 5. oktober 2016 Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Mobilisering - hvordan jobber vi regionalt? Vi skal

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU

Relevante virkemidler for FoU Næringsseminar Trofors, Torsdag 10. november 2011 Relevante virkemidler for FoU Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv

Detaljer

Det kan gis inntil 50 % støtte av de støtteberettigede kostnadene for industriell forskning.

Det kan gis inntil 50 % støtte av de støtteberettigede kostnadene for industriell forskning. Seleksjonskriterier Er bedriften en SMB? (Ja/Uavklart/Nei) Er bedriften tilknyttet regionen det søkes støtte fra? (Ja/Delvis/Nei) Er krav til egenandel fra næringslivet oppfylt? (Ja/Nei) Er prosjektet

Detaljer

Søknadsinformasjon og utlysninger. Planleggingsverktøy for ideutvikling. Elisabeth Blix Bakkelund 8. Juni Forskningsrådet

Søknadsinformasjon og utlysninger. Planleggingsverktøy for ideutvikling. Elisabeth Blix Bakkelund 8. Juni Forskningsrådet Søknadsinformasjon og utlysninger. Planleggingsverktøy for ideutvikling Elisabeth Blix Bakkelund 8. Juni Forskningsrådet Hvilket virkemiddel passer? Anvendt forskning Innovasjon Grunnforskning Kommersialisering

Detaljer

HELSE porteføljen i SkatteFUNN

HELSE porteføljen i SkatteFUNN HELSE porteføljen i SkatteFUNN 14. Januar 2010 Are Kristiansen SkatteFUNN Oversikt SkatteFUNN HELSE porteføljen Bidrar SkatteFUNN til økt forskning for innovasjon i helsesektoren? Bidrar skattefunn til

Detaljer

Har foretaket innlevert årsrapporter og eventuelt sluttrapport til Norges Forskningsråd innen gjeldende frister? Prosjektets kontaktperson

Har foretaket innlevert årsrapporter og eventuelt sluttrapport til Norges Forskningsråd innen gjeldende frister? Prosjektets kontaktperson Kompensasjon for arbeidsinnsats i Skattefunn-godkjente forsknings- og utviklingsprosjekt for inntektsårene 2002, 2003 og 2004 SØKNADSSKJEMA Bruk tabulator-tasten for å hoppe fra felt til felt når du fyller

Detaljer

DEMO 2000 Store muligheter for petroleumsnæringen. Anders J. Steensen

DEMO 2000 Store muligheter for petroleumsnæringen. Anders J. Steensen DEMO 2000 Store muligheter for petroleumsnæringen Anders J. Steensen Nye ideer og teknologi hva kan Forskningsrådet bidra med? Om Forskningsrådet Tall og fakta Forskningsrådets virkemidler Åpne (tematisk

Detaljer

Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler

Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler , Revidert 5.juni 2015 Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler Utdrag fra Vedtekter for Skogtiltaksfondet 1 1. Fondets formål Skogtiltaksfondets formål er å bidra til finansiering av

Detaljer

Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet

Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet Linda Granlund, PhD Leder Forskning og Ernæring, Mills DA Side 1 Agenda BIP KMB Forskerprosjekter SFI Skattefunn

Detaljer

Nedenfor vises skjermbilder av det elektroniske skjemaet og hvilken informasjon som skal legges inn.

Nedenfor vises skjermbilder av det elektroniske skjemaet og hvilken informasjon som skal legges inn. VRI bedriftsmidler Veiledning til elektronisk søknadsskjema Søknaden består av et elektronisk søknadsskjema og en prosjektbeskrivelse. Når du søker må alle felter fylles ut. Nedenfor vises skjermbilder

Detaljer

Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet. Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02.

Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet. Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02. Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02.2014 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver Finansiere der vi skaper

Detaljer

TDI-modellen Forskningsrådets erfaringer. Nina Hedlund Forskningsrådet

TDI-modellen Forskningsrådets erfaringer. Nina Hedlund Forskningsrådet TDI-modellen Forskningsrådets erfaringer Nina Hedlund Forskningsrådet TDI-modellen hva er det? TDI-modellen er en felles nasjonal modell TDI-modellen er utviklet av UoH-sektoren Formålet med TDI-modellen

Detaljer

VRI Vestfold søknad om forprosjektmidler/bedriftsmidler veiledning til elektronisk søknadsskjema

VRI Vestfold søknad om forprosjektmidler/bedriftsmidler veiledning til elektronisk søknadsskjema VRI Vestfold søknad om forprosjektmidler/bedriftsmidler veiledning til elektronisk søknadsskjema Søknaden består av et skjema (i NFR s database). Du kan også legge ved en prosjektbeskrivelse, men hvis

Detaljer

FRA FUNN TIL SKATTEFUNN

FRA FUNN TIL SKATTEFUNN Roger Amundsen Daglig leder Innovafunn Norge roger@innovafunn.no www.innovafunn.no FRA FUNN TIL SKATTEFUNN erfaringer, nyheter og presiseringer De fleste kjenner nå til SkatteFUNN-ordningen, som er blitt

Detaljer

PES Prosjektetableringsstøtte

PES Prosjektetableringsstøtte PES Prosjektetableringsstøtte DEL XX / seksjonstittel Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste

Detaljer

Veiledning til utfylling av framdriftsplan/prosjektplan

Veiledning til utfylling av framdriftsplan/prosjektplan Veiledning til utfylling av framdriftsplan/prosjektplan Framdriftsplanen i søknadsskjemaet vil både bli å finne i kontraktsdokumentet og i framdriftsrapporten, og det er derfor svært viktig at den er utfylt

Detaljer

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet Offentlig finansiering av FoU Virkemiddelapparatet Offentlig støtte til foretak er forbudt! Unntak er likevel gitt blant annet for å ha mulighet til å fremme viktige samfunnshensyn som utvikling av distriktene,

Detaljer

OFU/IFU, LÅN SKATTEFUNN LILLEHAMMER 16.04.2013

OFU/IFU, LÅN SKATTEFUNN LILLEHAMMER 16.04.2013 OFU/IFU, LÅN SKATTEFUNN LILLEHAMMER 16.04.2013 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Innovasjon Norges rolle Fremme bedrifts og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet Utløse ulike distrikters

Detaljer

PES Prosjektetableringsstøtte

PES Prosjektetableringsstøtte PES Prosjektetableringsstøtte DEL XX / seksjonstittel Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste

Detaljer

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt SMARTLOG informasjonsmøte 2. september 2005 1 Agenda 1. Brukerstyrte Innovasjonsprosjekt (BIP) 2. Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) 3. Skattefunn 4.

Detaljer

FoU utfordringer for reindrifta i Nordland Bodø 21. juni Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig i Nordland

FoU utfordringer for reindrifta i Nordland Bodø 21. juni Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig i Nordland FoU utfordringer for reindrifta i Nordland Bodø 21. juni 2017 Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig i Nordland Momenter Litt om Forskningsrådet og vår programstruktur BIONÆR programmet Kort gjennomgang av SkatteFUNN

Detaljer

Veiledning til Prosjektregnskapsrapport

Veiledning til Prosjektregnskapsrapport Veiledning til Prosjektregnskapsrapport Prosjektregnskapsrapport skal, hvis ikke annet er nevnt i kontrakt, utarbeides årlig per 31.12 og være sendt Forskningsrådet senest 20. januar påfølgende år. Manglende

Detaljer

FORNYBAR ENERGI OG ENERGIEFFEKTIVISERING

FORNYBAR ENERGI OG ENERGIEFFEKTIVISERING FORNYBAR ENERGI OG ENERGIEFFEKTIVISERING Foto: Gettyimages. Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova står sammen for å fremme forskning og teknologi utvikling rettet mot fremtidens energiløsninger.

Detaljer

«Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss

«Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss «Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss Spesialrådgiver Petroleum, Forskningsrådet Anders J. Steensen Nye ideer og teknologi hva kan Forskningsrådet bidra med? Om Forskningsrådet

Detaljer

Velkommen til Forskningsrådets næringslivsdag i Agder i samarbeid med Regionale forskningsfond Agder. Siren M. Neset Forskningsrådet

Velkommen til Forskningsrådets næringslivsdag i Agder i samarbeid med Regionale forskningsfond Agder. Siren M. Neset Forskningsrådet Velkommen til Forskningsrådets næringslivsdag i Agder i samarbeid med Regionale forskningsfond Agder Siren M. Neset Forskningsrådet Forskning og innovasjon Forskning: Fremskaffe ny kunnskap av original

Detaljer

> > > SLIK SØKER DU OM PROSJEKTENDRINGER. Steg-for-steg veiledning. BRUKERE AV LØSNING: FORSKNINGSRÅDET BEHANDLER SØKNADEN SØKNAD OM PROSJEKTENDRINGER

> > > SLIK SØKER DU OM PROSJEKTENDRINGER. Steg-for-steg veiledning. BRUKERE AV LØSNING: FORSKNINGSRÅDET BEHANDLER SØKNADEN SØKNAD OM PROSJEKTENDRINGER SLIK SØKER DU OM PROSJEKTENDRINGER Steg-for-steg veiledning. > > > SØKNAD OM PROSJEKTENDRINGER FORSKNINGSRÅDET BEHANDLER SØKNADEN E-POST FRA FORSKNINGSRÅDET OPPDATERT STATUS BRUKERE AV LØSNING: ADMINISTRATIV

Detaljer

Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen. Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena

Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen. Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena Forskningsrådets meny Skattefunn Nærings ph.d Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

Detaljer

DEMO 2000 sikrer kvalitet

DEMO 2000 sikrer kvalitet DEMO 2000 sikrer kvalitet Program Piloterings- og demonstrasjonsprogram DEMO 2000 DEL XX / PROGRAMNAVN AKRONYM Om programmet Piloterings- og demonstrasjonsprogram DEMO 2000 DEMO 2000 er et teknologiprogram

Detaljer

FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå

FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå Region Beløp (1000 kr) Agder 13 685 Hovedstaden 28 190 Innlandet 15 416 Oslofjordfondet 33 833 Midt-Norge

Detaljer

Veiledning til Prosjektregnskapsrapport

Veiledning til Prosjektregnskapsrapport Veiledning til Prosjektregnskapsrapport Prosjektregnskapsrapport skal, hvis ikke annet er nevnt i kontrakt, utarbeides årlig per 31.12 og være sendt Forskningsrådet senest 20. januar påfølgende år. Manglende

Detaljer

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVA KAN HØGSKOLE-OG FORSKNINGSMILJØET BIDRA MED FOR BEDRIFTENE PÅ HELGELAND? 09.05 Lei en forsker nesten gratis! Informasjon om støtteordninger

Detaljer

Samarbeid og støtteordninger

Samarbeid og støtteordninger Samarbeid og støtteordninger Leif Bakløkk Vegdirektoratet Tek-T Hvor kan pengene hentes? Norges Forskningsråd Innovasjon Norge Nordisk InnovationsCenter Interreg NordFOU EU s rammeprogram (EU 7FP) Etatsprosjekter

Detaljer

> > > SLIK SØKER DU OM PROSJEKTENDRINGER. Steg-for-steg veiledning. BRUKERE AV LØSNING: SØKNAD OM PROSJEKTENDRINGER FORSKNINGSRÅDET BEHANDLER SØKNADEN

> > > SLIK SØKER DU OM PROSJEKTENDRINGER. Steg-for-steg veiledning. BRUKERE AV LØSNING: SØKNAD OM PROSJEKTENDRINGER FORSKNINGSRÅDET BEHANDLER SØKNADEN SLIK SØKER DU OM PROSJEKTENDRINGER Steg-for-steg veiledning. > > > SØKNAD OM PROSJEKTENDRINGER FORSKNINGSRÅDET BEHANDLER SØKNADEN E-POST FRA FORSKNINGSRÅDET OPPDATERT STATUS BRUKERE AV LØSNING: ADMINISTRATIV

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Prosjektbeskrivelse for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Dette er en veiledning for utforming av «prosjektbeskrivelse» for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Prosjektbeskrivelsen skal utformes slik det fremgår av malen nedenfor. Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

SkatteFUNN og revisors rolle

SkatteFUNN og revisors rolle SkatteFUNN og revisors rolle Artikkelen er forfattet av: inn rapportene basert på prosjektregnskapet på tidspunktet for rapportering. Om det er noe avvik i regnskapstallene etter revisors gjennomgang i

Detaljer

Trinn 3: Søkeropplysninger Trinn 4: Kort sammendrag av tiltak / prosjekt

Trinn 3: Søkeropplysninger Trinn 4: Kort sammendrag av tiltak / prosjekt Veiledning til søknadsskjema i elektronisk søknadssenter Svalbards miljøvernfond samarbeider med Miljødirektoratet for håndtering og prosjektstyring av søknader om tilskudd. For å få åpnet og sendt inn

Detaljer

REGJERINGSADVOKATEN. Oslo, 16.05.2008 2007-0769 CL/ a. P r o s e s s k r i f t. til. Oslo tingrett *****

REGJERINGSADVOKATEN. Oslo, 16.05.2008 2007-0769 CL/ a. P r o s e s s k r i f t. til. Oslo tingrett ***** Oslo, 16.05.2008 2007-0769 CL/ a P r o s e s s k r i f t til Oslo tingrett Sak nr: 07-135267TVI-OTIR/01 Saksøker: Henry Østhassel Mindejordet 20 4560 Vanse Prosessfullmektig: Saksøkt: Prosessfullmektig:

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

Betongsamling Mo i Rana 8. juni SkatteFUNN. Det lønner seg å tenke nytt

Betongsamling Mo i Rana 8. juni SkatteFUNN. Det lønner seg å tenke nytt Betongsamling Mo i Rana 8. juni 2017 SkatteFUNN Det lønner seg å tenke nytt Momenter Litt om Forskningsrådet og vår programstruktur Gjennomgang av SkatteFUNN ordningen kriterier og formaliteter BIA programmet

Detaljer

Samarbeid og støtteordninger

Samarbeid og støtteordninger Samarbeid og støtteordninger Leif Bakløkk Vegdirektoratet Tek-T Hvor kan pengene hentes? Norges Forskningsråd Innovasjon Norge Nordisk InnovationsCenter Interreg NordFOU EU s rammeprogram (EU 7FP) Etatsprosjekter

Detaljer

Marin FoU satsning - Sidsel Lauvås

Marin FoU satsning - Sidsel Lauvås Marin FoU satsning - Sidsel Lauvås 31.08.2011 Innovasjon Norges mål for sjømatnæringen Innovasjon Norge har som mål å bidra til økt verdiskaping og lønnsomhet i sjømatnæringen Derfor gir vi støtte til

Detaljer

Forskningsrådet Nye store muligheter for olje- og gassnæringen. Anders J. Steensen

Forskningsrådet Nye store muligheter for olje- og gassnæringen. Anders J. Steensen Forskningsrådet Nye store muligheter for olje- og gassnæringen Anders J. Steensen Næringslivet endres Fra forsking til forretning Grunnforskning Industriell forskning Eksperimentell utvikling Realisering,

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon muligheter for bedriftene. Vest Næringsråd Gründerparken Straume 18. desember 2017

Forskningsbasert innovasjon muligheter for bedriftene. Vest Næringsråd Gründerparken Straume 18. desember 2017 Forskningsbasert innovasjon muligheter for bedriftene Vest Næringsråd Gründerparken Straume 18. desember 2017 Program Tema 18. desember 2017 09.00 Velkommen Henning Hauso VNR 09.15 Hvorfor forske - eksempler

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap Startet sin virksomhet 1. januar 2004 Overtok

Detaljer

Kompetansemeglersamling. Gardermoen 9. september 2014

Kompetansemeglersamling. Gardermoen 9. september 2014 Kompetansemeglersamling Gardermoen 9. september 2014 Program for dagen Velkommen og gjennomgang av dagen ved Forskningsrådet Hva vil det si å være kompetansemegler? ved meglerne Morten Bergslien og Rachel

Detaljer

Statsstøtte. Anne Solheim, koordinator FORREGION

Statsstøtte. Anne Solheim, koordinator FORREGION Statsstøtte Anne Solheim, koordinator FORREGION Hva er statsstøtte? Støtte fra Forskningsrådet er statsstøtte når den blir gitt til et «foretak»; en aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

Søknadsfrist 10. desember for påfølgende budsjettår

Søknadsfrist 10. desember for påfølgende budsjettår SØKNAD TIL REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND OM MIDLER TIL FORSKNING OG FORMIDLING ADR. REINDRIFTSFORVALTNINGEN I ALTA TEL. 78 45 70 20 FAX. 78 45 70 49 Internettadresse: www.reindrift.no Søknadsfrist 10. desember

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Nesten 30 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge 2005. Dette

Detaljer

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Innhold Informasjon om konvertering... 3 NB! Før du tar i bruk nye HRessurs Reise og Utlegg... 4 Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg: (reisende)... 4

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Søkere og deltakere Kan et forskningsmiljø søke på vegne av en gruppe bedrifter? Hvor mange bedrifter bør være med i et prosjekt? Må vi samarbeide med

Detaljer

DEMO 2000 sikrer kvalitet

DEMO 2000 sikrer kvalitet DEMO 2000 sikrer kvalitet Program Piloterings- og demonstrasjonsprogram DEMO 2000 DEL XX / PROGRAMNAVN AKRONYM Om programmet Piloterings- og demonstrasjonsprogram DEMO 2000 DEMO 2000 er et teknologiprogram

Detaljer

Landbruket i Nordland - relevante virkemidler for FoU

Landbruket i Nordland - relevante virkemidler for FoU Bodø 2. februar 2017 Landbruket i Nordland - relevante virkemidler for FoU Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv Institutter

Detaljer

INNOVASJON I BYGGEVAREINDUSTRIEN

INNOVASJON I BYGGEVAREINDUSTRIEN INNOVASJON I BYGGEVAREINDUSTRIEN UNDERSØKELSE OKTOBER 2013 - Bruk av virkemiddelapparatet - Kommersialisering av innovasjon - Hva hindrer og fremmer innovasjon MIDDELTHUNSGT 27 0307 OSLO BAKGRUNN Det er

Detaljer

Søknadsfrister 2005 Veiledning for forskningsinstitusjoner og bedrifter

Søknadsfrister 2005 Veiledning for forskningsinstitusjoner og bedrifter Søknadsfrister 2005 Veiledning for forskningsinstitusjoner og bedrifter Faste søknadsfrister 2005: 1. mars 5. april 1., 8. og 15. juni 1. september 13. oktober 1. desember Norges forskningsråd 2005 Grafisk

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet.

Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet. Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet. Per Niederbach, spesialrådgiver 12. mars 2008 Alle kunder gir næring - bare krevende kunder gir læring! IFU/OFU er en tilskuddsordning

Detaljer

Framdriftsrapport Norges forskningsråd > Mitt nettsted

Framdriftsrapport Norges forskningsråd > Mitt nettsted Framdriftsrapport Norges forskningsråd > Mitt nettsted E-posten som blir sendt fra esoknad@forskningsradet.no i det samme rapporten gjøres tilgjengelig på Mitt nettsted har følgende ordlyd: Fra: esoknad@forskningsradet.no

Detaljer

Framdriftsrapport Norges forskningsråd > Mitt nettsted

Framdriftsrapport Norges forskningsråd > Mitt nettsted Framdriftsrapport Norges forskningsråd > Mitt nettsted E-posten som blir sendt fra esoknad@forskningsradet.no i det samme rapporten gjøres tilgjengelig på Mitt nettsted har følgende ordlyd: Fra: esoknad@forskningsradet.no

Detaljer