ULS prosjektleder-samling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ULS prosjektleder-samling"

Transkript

1 ULS prosjektleder-samling Krav til SkatteFUNN-prosjekter og finansiering Arnljot Skogvang

2 Agenda SkatteFUNN ordningen generelt Hva må søknaden inneholde? Finansiering noen fallgruver

3 På næringslivets premisser Egeninnsats belønnes Bedriftene formulerer selv prosjektene Bedriftene bestemmer selv hvem de vil samarbeide med (opp til 4 mill kroner) og kjøpe FoU-tjenester fra Rask søknadsbehandling/avgjørelse Forenklet søknads- og rapporteringsprosedyrer

4 SkatteFUNN For hvem? Rettighetsbasert ordning for skatteytere i Norge Gjelder alle bedrifter og bransjer (incentiveffekt store bedrifter).ofte ugunstig for enkeltmannsforetak og nystartede foretak der det ikke tas ut lønn Uavhengig av om foretaket er i skatteposisjon

5 Økonomiske rammer Alle foretak får fradrag i skatten for 18% av kostnadene knyttet til godkjent(e) prosjekt(er) Foretak som oppfyller følgende krav, kan oppnå 20% skattefradrag: virksomheten må ha færre enn 250 ansatte virksomheten må ha salgsinntekt lavere enn 40 millioner euro eller balansesum lavere enn 27 millioner euro virksomheten kan ikke eies med mer enn 25% av en større bedrift Gjennomføres prosjektet i samarbeid med en godkjent FoU-institusjon, er den øvre rammen 8 millioner kroner pr år Fradragsgrunnlaget for øvrig er 4 millioner kroner pr år. Det kan søkes om godkjenning for flere år

6 Hva kreves av FoU? Definert prosjekt; hovedmål, delmål, start slutt Vise at prosjektet har som mål å fremskaffe: ny kunnskap ny informasjon eller ny erfaring som kan være til nytte ved utvikling av nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter

7 Unntak (utdrag) Alminnelig bedriftsorientert produktutvikling uten forskningspreg omfattes ikke herunder prosjekter som Har karakter av løpende drift Omfatter modifikasjon av bedriftens produksjon, tjenester eller produksjonsmåter, når dette ikke fordrer utvikling av ny kunnskap eller bruk av eksisterende kunnskap på nye måter Hovedsakelig omfatter organisasjonsutvikling, opplæring, kvalitetssikring, markedsundersøkelser, installasjon av utstyr o.l.

8 Aktørene og rollene Innovasjon Norge/ Forskningsrådet: In.Norge hjelper bedriften med å foredle sine prosjekter, gir råd om søknad og gir innstilling om godkjenning/avslag Forskningsrådet vurderer FoU-innholdet og godkjenner/avslår Revisor/ Likningskontor: Revisor attesterer prosjektregnskapet Skattemyndighetene foretar det økonomiske oppgjøret i forbindelse med ligningsoppgjøret

9 Hva krever skattemyndighetene? Forskningsrådets godkjennelse Revisorattestasjon et eget skjema for FoU som skal vedlegges selvangivelse Skjemaet finnes på nettstedet under rapporter Det skal føres eget regnskap for prosjektet Utarbeides av foretaket Ligningskontoret kan be om dokumentasjon knyttet til prosjektregnskapet, men ikke overprøve Forskningsrådets godkjennelse

10 Søknadsprosessen Elektronisk søknadsskjema

11 Søknadsinnhold - tips Hva? Hvordan? Hvorfor? FoU-utfordringer Trivielt? Milepælsplan tidsplan for gjennomføring av prosjektet Revisor Rapportering Etterprøvbarhet

12 Finansiering UNNGÅ fallgruvene Fellesprosjekter - hver bedrift med egne FoU - aktiviteter søker SkatteFUNN Søknaden må beskrive TOTALprosjektet Søknaden må beskrive bedriftens egen FoU F eller U avgjør rammen for total offentlig støtte En godkjenning fra SkatteFUNN kan IKKE pantsettes

13 Søknaden - hovedelementene Søknaden er en prosjektplan: hva, hvordan, hvorfor Prosjekt mål Prosjekt beskrivelse FoU utfordringer Tidsplan milepæler Samarbeidspartnere/FoU institusjoner Søknaden må inneholde informasjon som gjør det mulig å ta stilling til prosjektet

14 Søknaden - hovedelementene Prosjekt mål, spørsmål Hva er sluttproduktet? Hvordan er sluttproduktet knyttet til bedriftens levebrød?

15 Søknaden - hovedelementene Prosjekt beskrivelse, spørsmål Hvilke aktiviteter skal gjennomføres? Er aktivitetene realistiske? Inngår uttesting/testoppdrag/pilotkunder? Lages tekniske/kommersielle prototyper? Inngår kartlegging av informasjonsbehov/innhenting (research)? Hvilke aktiviteter har forskningspreg?

16 Søknaden hovedelementene Prosjektets FoU utfordringer, spørsmål Inngår uttesting/testoppdrag/pilotkunder utover det normale? Inngår spørreundersøkelser utover f.eks. ordinært markedsarbeid? Finnes liknende teknologi/produkter/tjenester lett tilgjengelig? Hva er det som er vanskelig å få til (risikoelementene) i prosjektet? Er det nyhetsgrad utover nytt for bedriten/første gang effekten? Er det flerfaglige/tverrfaglige utfordringer over tradisjonelle faggrenser?

17 Søknaden - hovedelementene Tidsplan milepæler, spørsmål Hva er en realistisk gjennomføringstid, når må prosjektet være ferdig? Er det mulig å avgjøre om en milepæl er passert Ref. til prosjektbeskrivelsen Er det nok milepæler til å avgjøre om prosjektet er i rute?

18 Søknaden - hovedelementene Samarbeidspartnere/FoU institusjoner, spørsmål Er det oppgitt kontaktpersoner? Hvilken form for samarbeid? Formelt/uformelt Møter, kunnskaps- og erfaringsutveksling Leveranser Besøk/studietur Videreføring/ny partner

19 SkatteFUNNs klageutvalg Klagebehandlingen Avslagsprosenten i SkatteFUNN var 13% Alle sider ved godkjenning/avslag kan påklages Klageutvalget har behandlet ca. 100 klager Medhold: 26 for To hovedgrunner til ikke medhold i klageutvalget Ikke tilstrekkelig FoU innhold Mer preg av forretningsutvikling enn produkt/tjeneste/prosess utvikling

20 Klagebehandlingen hva avgjør utfallet Hva er en god klage Beskriver forhold til konkurrenters lignende eller alternative produkter, tjenester eller produksjonsmåter Konkret informasjon - gjerne detaljer som er avgjørende for totalprosjektet Beskriver bransjens hovedutfordringer og trendene i markedet Beskriver både teknisk og økonomisk risiko i prosjektet Beskriver EN stor og avgjørende FoU utfordring/ i stedet for TI marginale FOKUS på FoU innholdet

21 Prosjektkostnader Beregning av prosjektkostnader skjer i henhold til Forskningsrådets regler for brukerstyrte prosjekter. Personal og indirekte kostnader: (1 årsverk kr ,-) 1,6 0/00 = kr.640,- / time x timer 1725 = kr ,- Innkjøp av FoU-tjenester kr ,- Vitenskapelig utstyr kr. 0,- Andre driftskostnader kr ,- Sum prosjektkostnader kr ,- 20 % skattefradrag kr ,-

22 Maksimal offentlig støtteandel kapittel 14.5 i retningslinjer for statsstøtte fastsatt av ESA FoU-kategori (ref post 202) Industriell forskning Prekompetitiv utvikling SMB i henhold til ESAs definisjon (ref post 101) Generelt Innenfor sonene A, B og C Større foretak Generelt Innenfor sonene A, B og C 60 % 65 % 50 % 55 % 35 % 40 % 25 % 30 % NB! Maksimal støtteandel regnes i brutto. SkatteFUNN er nettostøtte! Dersom prosjektet inneholder internasjonalt samarbeid innen EØS-området og/eller EUs rammeprogram, kan den offentlige støtteandelen i noen tilfelle økes utover overnevnte satser. Den offentlige støtten kan imidlertid ikke overstige 75% for industriell forskning eller 50% for prekompetitiv utvikling

Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn. Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring

Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn. Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring 9. juni 2006 Side 2 Side 3 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Innledning og sammendrag...

Detaljer

Transnova utlyser støtte til:

Transnova utlyser støtte til: Transnova utlyser støtte til: Prosjekter som fremmer klimaeffektive transportløsninger (P3-1-2013 Åpen utlysning med Miljøteknologi) Transnova utlyser 30 millioner kroner i støtte til prosjekter som skal

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE

REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE Regelverket er utarbeidet i medhold av 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kap. 6 i Bestemmelser om økonomistyring

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 5.15 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Prosjektinformasjon. Prosjektets hovedmål og delmål. Hva skal prosjektet resultere i? MOVATION AS Side: 1. Web3.0 basert innovasjonsprosess.

Prosjektinformasjon. Prosjektets hovedmål og delmål. Hva skal prosjektet resultere i? MOVATION AS Side: 1. Web3.0 basert innovasjonsprosess. MOVATION AS Side: 1 Prosjektinformasjon Prosjekttittel Foretakets egen prosjektidentifikasjon Prosjektets teknologikategori Prosjektets teknologikode Prosjektsektor Web3.0 basert innovasjonsprosess. BPM

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

VRI Bedriftsprosjekter skal

VRI Bedriftsprosjekter skal VRI Bedriftsprosjekter skal Kvalifisere bedrifter med liten eller ingen FoU erfaring til å utføre eller anvende forskning sammen med en FoU-aktør Besvare kritiske spørsmål i forkant av et krevende forskningsprosjekt

Detaljer

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE (Vedtatt av Sandnes bystyre 11.12.2007) Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 Formål... 2 3.0 Generelle krav til kommunens anskaffelser... 2 4.0 Etikk... 3 5.0 Ansvar

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Oppdatert 15. juni 2012 Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE Stangeland bydelsutvalg 27.04.10 sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Premisser Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks Appendiks Gantt- diagram og kostnadsestimat som viser progresjonen i prosjektet... 25 Mandat... 27 Strateginotat om Avdeling for naturvitenskap... 29 Oversikt over Harmoniseringsarbeidsgruppens virke og

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å veilede etaten i forhold til anvendelsen av tiltaksforskriften,

Detaljer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Dette reglement er utarbeidet med bakgrunn i departementets bestemmelser for universiteter

Detaljer

Konkurranse på like vilkår. NHOs handlingsplan for konkurranse på like vilkår

Konkurranse på like vilkår. NHOs handlingsplan for konkurranse på like vilkår Konkurranse på like vilkår NHOs handlingsplan for konkurranse på like vilkår 3 Handlingsplan konkurranse på like vilkår Bakgrunn/innledning Offentlige og private foretak konkurrerer i stadig større grad

Detaljer