SkatteFUNN presentasjon for LMI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SkatteFUNN presentasjon for LMI"

Transkript

1 SkatteFUNN presentasjon for LMI Holbergs Terasse, 15. oktober 2009 Are Kristiansen SkatteFUNN

2 Oversikt Litt generelt om SkatteFUNN-ordningen LMI-bedrifter i SkatteFUNN Om prosjektsøknad, krav til innhold og søknadsbehandling Hvilke typer prosjekter kan støttes? Evaluering av SkatteFUNN SkatteFUNN i 2010 Oppsummering

3 SkatteFUNN For hvem? Skattefunnordningen gjelder for alle foretak som driver næringsvirksomhet i og er skattepliktige i Norge. Ordningens hensikt er å stimulere privat finansiering av FoU i næringslivet og øke den kunnskapsbaserte næringsutviklingen i Norge.

4 SkatteFUNN For hvem? Rettighetsbasert ordning for bedrifter som har skatteplikt i Norge Gjelder alle bedrifter og alle bransjer OBS! Gjelder kostnader til forskning og utvikling (FoU) 18-20% skattefradrag på godkjente prosjekter (Prosjektstøtte: 20% til SMB bedrifter, 18% til store bedrifter; ramme sats fom 2009: 5.5 mill og 11 mill prosjekt/år) Uavhengig av om foretaket er i skatteposisjon eller ikke Ordningen administreres av Forskningsrådet

5 Aktørene Finansdep. ( 16-40) Næring-og handelsdep. Fase 1: Prosjekt vurdering godkjenning/avslag foretak Innovasjon Norge Forskningsrådet Fase 2: økonomisk oppgjør Foretak Revisor Skatteetaten, (tax refund)

6 SkatteFUNN prosjektportefølje SkatteFUNN - prosjektportefølje , ,7 1,6 1,6 1, ,4 1,4 1,4 1,4 milliarder kroner 1,2 1 0,8 0,6 0, ,8 0, ,3 1, ,1 1, antall prosjekter 0, Antall prosjekter Budsjettert skattefradrag (mrd kr) Faktisk skattefradrag (mrd kr)

7 LMI-bedrifter i SkatteFUNN LMI har 44 medlemsbedrifter av disse har brukt ordningen i perioden stk LMI-bedrifter har aktive skattefunn prosjekter i ? LMI bedrifter brukte 835 MNOK på FoU i 2007 (Kilde: Tall og Fakta 2009, LMI) De samme bedriftene budsjetterte 160 MNOK i SkatteFUNN (2008 tall)! LMI LMI/SkatteFUNN

8 LMI-bedrifter i SkatteFUNN Hva skyldes gapet? Ordningen dårlig kjent / kommunisert? Uklarheter / Misforståelser / Mistillit? Bedriftene når taket og søker ikke ytterligere skattefunnprosjekter, evt. skattefradraget på ca 2MNOK anses å være ubetydelig Ulike oppfatninger/definisjoner av hva som er FoU? Andre faktorer?

9 Hvordan søke SkatteFUNN? Etabler din egen brukertilgang i SkatteFUNN (opprett brukernavn og passord på Elektronisk søknads- og saksbehandlingsverktøy >2000 nye søknader hvert år Ca aktive skattefunn prosjekter Alle prosjekter års- eller sluttrapporterer! Søknad innsendt før 1. september gir garantert saksbehandling innenfor søknadsåret Søker man etter 1. september er man ikke garantert saksbehandling innen utgangen av året. Man risikerer da å miste fradragsretten for kostnader påløpt i søknadsåret

10 Hva kreves av FoU? Definert prosjekt: Hovedmål, delmål, milepæler, FoUutfordringer og FoU-aktiviteter, Vise at prosjekter har som mål å fremskaffe: Ny kunnskap Ny informasjon eller Ny erfaring.som kan være til nytte ved utviklingen av nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter

11 ESA kap Definisjon av FoU-stadier Med industriell forskning menes planmessig forskning eller kritiske undersøkelser som har til formål å vinne ny kunnskap som tenkes brukt for utvikling eller forbedring av produksjon, tjeneste eller produksjonsprosess Med utvikling før konkurransestadiet menes virksomhet der resultatene fra industriell forskning omsettes i plan, et prosjekt eller utkast til nye eller forbedret produksjon, tjeneste eller produksjonsprosess F U

12 Er F eller U viktig? Regler for maksimal statsstøtte (ESA): Små virksomheter Mellomstore virksomheter Store virksomheter Industriell forskning - F -som involverer samarbeid og publisering av resultater 80 % 75 % 65 % Eksperimentell utvikling - U (prekompetitiv utvikling) -som involverer samarbeid 60 % 50 % 40 % JA, kan være veldig viktig for de med flere finansieringskilder!

13 Ikke inkludert i FoU-begrepet: Ordinær produkt- og tjeneste utvikling uten FoU innhold, som f.eks. : Modifikasjon av bedriftens eller andres produkter, tjenester eller prosesser uten at dette krever ny kunnskap eller bruk av FoU (nye analyser, metoder etc.) Organisasjonsutvikling, markedsanalyser, opplæring, kompetanseheving, kvalitetskontroll, installasjon av utstyr og lignende Kopi eller konstruksjon av produkter andre har skapt Lage anlegg for produksjon Kunstneriske, musikalske, litterære etc.

14 Kostnadsgrunnlag i SkatteFUNN Personalkostnader årslønn *1.6 o/oo = timesats, begrenset oppad til 500 kr/time, og maksimalt 1850 timer pr. person pr. år Innkjøp av tjenester fra godkjente FoU miljøer Vitenskapelig utstyr Andre driftskostnader i direkte tilknytning til prosjektet (møter, reiser, konsulenter, materiale, utstyr o.l) Patentering

15 Eksempler prosjekttyper Drug discovery, preklinisk forskning Klinisk forskning Nye produkter som krever FoU Nye prosesser, ny produksjonsteknologi Automatisering, robotisering IKT-FoU IKT som FoU-objekt i seg selv IKT som middel til å oppnå FoU Nye tjenester, forretningsmodeller etc.

16 Eksempel på et annerledes prosjekt SkatteFUNN-prosjekt innen sektor Administrasjon: Situasjonsvurdering kunder-/ansatte IKT-selskapet Morgans AS har utviklet et unikt system for øyeblikksevaluering av kunders og ansattes opplevelser av kontakt- og tjenestesituasjoner. Verktøyet skal virke opplærende og motiverende for ansatte i deres roller som kundebehandlere. En SMS-melding sendes til kunden umiddelbart etter at en tjeneste er utført, der kunden bes om å rangere sin opplevelse av tjenesten/situasjonen på en skala fra 1 til 6. Samtidig blir den som har utført tjenesten bedt om å gjøre en tilsvarende rangering av sin opplevelse av samme situasjon. Resultatene blir automatisk koblet opp mot hverandre og det fremkommer hvorvidt partenes opplevelser er overensstemmende eller ikke. Både avvik og samsvar markeres i et opplevelseskart utformet som et brettspill der de ansatte automatisk beveger seg i forhold til innkomne resultater fra kundenes og kundebehandlernes sammenkoblede situasjonsrangeringer. Flest brukere av verktøyet finner man foreløpig i bil-, bank- og forsikringsbransjen. IKT-løsning og metodikk har oppnådd varemerkebeskyttelse.

17 SSBs evaluering av SkatteFUNN 2008 Virker SkatteFUNN etter hensikten? JA Fører SkatteFUNN til mer FoU i foretakene? JA En krone invester utløser mellom 1,3 2,9 kroner Fører SkatteFUNN til økt verdiskaping og flere innovasjoner? JA (men er det nytt for markedet?) Fører SkatteFUNN til endret adferd i foretakene? JA Økt entreprenøriell aktivitet og større fokus på FoU-arbeid Påvirker SkatteFUNN FoU-inst. strategier? NEI/TJA Er SkatteFUNN prosjektene skattemotiverte? Lite

18 SkatteFUNN i 2010 Forslag til statsbudsjett : Regjeringen vil videreføre ordningen. Regjeringen la i januar 2009 fram St.prp. nr. 37 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid. Som en del av Tiltakspakken ble ordningen med skattefradrag for FoU utvidet med virkning fra 1. januar Taket på beregningsgrunnlage for egenutført FoU ble hevet fra 4 til 5,5 mill. kroner, mens taket for innkjøp fra godkjent FoU-institusjon ble hevet fra 8 til 11 mill. kroner. Regjeringen foreslår å videreføre de nye beløpsgrensene for inntektsåret 2010.

19 Oppsummering SkatteFUNN er for alle 3-enighet mellom IN/Forskningsrådet/Skatteetaten LMI-bedrifter underrepresentert!? SkatteFUNN krever prosjekter med FoU-innhold i hht skatteloven og ESA-regelverk Kontakt oss dersom spørsmål om prosjekter eller om ordningen! Are Kristiansen (sektor Helse)

Når jeg er ferdig med presentasjonen, vil du få se eksempler på prosjekter som har hatt godkjenning gjennom SkatteFUNN.

Når jeg er ferdig med presentasjonen, vil du få se eksempler på prosjekter som har hatt godkjenning gjennom SkatteFUNN. Dette er en introduksjon til SkatteFUNN. Hensikten er å gi deg grunnleggende informasjon om SkatteFUNN-ordningen, slik at du enklere kan lete videre selv. SkatteFUNN-ordningen er et samarbeid mellom Innovasjon

Detaljer

ULS prosjektleder-samling

ULS prosjektleder-samling ULS prosjektleder-samling Krav til SkatteFUNN-prosjekter og finansiering Arnljot Skogvang 20.3.2004 Agenda SkatteFUNN ordningen generelt Hva må søknaden inneholde? Finansiering noen fallgruver På næringslivets

Detaljer

Agenda. SkatteFUNN-ordningen: Eksempler fra Innlandet. Hvem kan søke? Hva kan man søke om? Retningslinjer og økonomi Søknad Rapportering

Agenda. SkatteFUNN-ordningen: Eksempler fra Innlandet. Hvem kan søke? Hva kan man søke om? Retningslinjer og økonomi Søknad Rapportering 1 Agenda SkatteFUNN-ordningen: Hvem kan søke? Hva kan man søke om? Retningslinjer og økonomi Søknad Rapportering Eksempler fra Innlandet 2 Hva er SkatteFUNN? En skattefradragsordning for kostnader til

Detaljer

FRA FUNN TIL SKATTEFUNN

FRA FUNN TIL SKATTEFUNN Roger Amundsen Daglig leder Innovafunn Norge roger@innovafunn.no www.innovafunn.no FRA FUNN TIL SKATTEFUNN erfaringer, nyheter og presiseringer De fleste kjenner nå til SkatteFUNN-ordningen, som er blitt

Detaljer

Agenda. I dag: SkatteFUNN som virkemiddel Søknaden Prosjekteksempler Gjennomføring og rapportering Muligheter og begrensninger

Agenda. I dag: SkatteFUNN som virkemiddel Søknaden Prosjekteksempler Gjennomføring og rapportering Muligheter og begrensninger SkatteFUNN Agenda I dag: SkatteFUNN som virkemiddel Søknaden Prosjekteksempler Gjennomføring og rapportering Muligheter og begrensninger 2 SkatteFUNN som virkemiddel 3 Hva er SkatteFUNN? SkatteFUNN som

Detaljer

Frank Foyn og Guro Lien

Frank Foyn og Guro Lien 2007/49 Rapporter Reports Frank Foyn og Guro Lien Administrativ gjennomføring og brukervurdering av SkatteFUNN Delrapport i evalueringen av SkatteFUNN-ordningen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Ådne Cappelen, Erik Fjærli, Frank Foyn, Torbjørn Hægeland, Knut Arild Kjesbu, Jarle Møen og Arvid Raknerud. SkatteFUNN-evalueringen - Årsrapport 2005

Ådne Cappelen, Erik Fjærli, Frank Foyn, Torbjørn Hægeland, Knut Arild Kjesbu, Jarle Møen og Arvid Raknerud. SkatteFUNN-evalueringen - Årsrapport 2005 2006/17 Rapporter Reports Ådne Cappelen, Erik Fjærli, Frank Foyn, Torbjørn Hægeland, Knut Arild Kjesbu, Jarle Møen og Arvid Raknerud SkatteFUNN-evalueringen - Årsrapport 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

Driver bedriften med FoU?

Driver bedriften med FoU? 1 Driver bedriften med FoU? 1. Skal bedriften utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess? 2. Er målet med prosjektet å gi forbedret funksjonalitet og opplevelse for brukerne

Detaljer

Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn. Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring

Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn. Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring 9. juni 2006 Side 2 Side 3 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Innledning og sammendrag...

Detaljer

Kurt Oterhals Confidentia as

Kurt Oterhals Confidentia as Kurt Oterhals 0rdningen er rettighetsbasert. Det vil si at ved godkjent prosjekt har bedriften krav på inntil 20 prosent fradrag i skatt for kostnader knyttet til FoU-aktiviteter i prosjektet (av maksimalt

Detaljer

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Innholdsfortegnelse Forord 2 Om undersøkelsen 3 Sammendrag 5 Resultater 5 Norsk Industris vurderinger 13 Resultater G-20 18 Norsk Industris vurderinger G20-bedriftene

Detaljer

2007/48 Rapporter Reports. Erik Fjærli. Skattemotivert tilpasning til SkatteFUNN-ordningen. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2007/48 Rapporter Reports. Erik Fjærli. Skattemotivert tilpasning til SkatteFUNN-ordningen. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2007/48 Rapporter Reports Erik Fjærli Skattemotivert tilpasning til SkatteFUNN-ordningen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

SKATTEINSENTIV FOR FORSKNINGS- INTENSIVE UNGE BEDRIFTER (FUB)

SKATTEINSENTIV FOR FORSKNINGS- INTENSIVE UNGE BEDRIFTER (FUB) SKATTEINSENTIV FOR FORSKNINGS- INTENSIVE UNGE BEDRIFTER (FUB) Supported by the European Commission Specific Support Action, 6th Framework Programme Contract No. LSSB-CT-2005-018768 Innhold Sammendrag 3

Detaljer

Har skattefunn-ordningen ført til økt FoU-aktivitet i små bedrifter?

Har skattefunn-ordningen ført til økt FoU-aktivitet i små bedrifter? Har skattefunn-ordningen ført til økt FoU-virksomhet i små bedrifter? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Janne Karin Thaule - kandidatnummer: 52

Detaljer

Transnova utlyser støtte til:

Transnova utlyser støtte til: Transnova utlyser støtte til: Prosjekter som fremmer klimaeffektive transportløsninger (P3-1-2013 Åpen utlysning med Miljøteknologi) Transnova utlyser 30 millioner kroner i støtte til prosjekter som skal

Detaljer

Forpliktende samarbeid er lønnsomt

Forpliktende samarbeid er lønnsomt Forpliktende samarbeid er lønnsomt Veileder til samarbeid rundt krevende forskningsutviklingsprosjekter. Januar 2009 1 Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) er et tilskuddsprogram fra Innovasjon

Detaljer

Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms

Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Vedtatt i fylkeskommunens plan- og næringsutvalg 7.4.2003. 1. MÅL FOR VIRKEMIDDELBRUKEN Hovedmål for fondet er å bidra til og legge til rette for kompetanseheving,

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

Terje Bruen Olsen. SND som FoU-finansierende institusjon. NIFU skriftserie nr. 18/2001

Terje Bruen Olsen. SND som FoU-finansierende institusjon. NIFU skriftserie nr. 18/2001 Terje Bruen Olsen SND som FoU-finansierende institusjon En undersøkelse av Statens nærings- og distriktsutviklingsfonds virkemiddelportefølje NIFU skriftserie nr. 18/2001 NIFU Norsk institutt for studier

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Policy Miljøteknologiordningen 2015

Policy Miljøteknologiordningen 2015 Policy Miljøteknologiordningen 2015 Overordnet gjelder INs finansieringsstrategi og policy for finansierings-virksomheten 2015. Miljøteknologiordningen bidrar til risikoavlastning for bedrifter som utvikler

Detaljer

RAPPORT. Pilotinvest. En vurdering av ordninger med statlig involvering for å stimulere til investeringer i pilot- og demonstrasjonsanlegg

RAPPORT. Pilotinvest. En vurdering av ordninger med statlig involvering for å stimulere til investeringer i pilot- og demonstrasjonsanlegg RAPPORT Pilotinvest En vurdering av ordninger med statlig involvering for å stimulere til investeringer i pilot- og demonstrasjonsanlegg MENON-PUBLIKASJON 13/2014 Av Leo A. Grünfeld, Rasmus Bøgh Holmen

Detaljer

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap Startet sin virksomhet 1. januar 2004 Overtok

Detaljer

Virkemidler og statsstøtteregelverket

Virkemidler og statsstøtteregelverket Virkemidler og statsstøtteregelverket Skog og Tre 2014 27. Mai 2014 Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør Forretningsutvikling Borregaard AS Agenda 1. Gjennomgang av

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer